Program Transportforum januari i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping"

Transkript

1 Program Transportforum januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014

2 Dag 1 Onsdag 8 januari Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare, för att därigenom skapa bättre forskning och bättre beslut. Välkommen att besöka oss i monter 3. 2

3 Transportforum januari Registrering och fi ka Inledning Lunch på Konsert & Kongress Sessioner Fika Sessioner Slut för dagen Fördrink på Konsert & Kongress Buffé på Konsert & Kongress Crusellhallen: Måns Zelmerlöw Backstage: Safe man band Garden: Disco 9 januari Sessioner Fika Sessioner Lunch på Konsert & Kongress Sessioner Slut på Transportforum Inledning 8 januari CRUSELLHALLEN, KONSERT & KONGRESS VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd inledningstalar Planering på lång sikt Var bör Sverige vara 2025 för att nå ett hållbart transportsystem utan nettoutsläpp av växthusgaser till 2050? Hur ska vi bo, hur ska vi jobba, hur ska vi resa och vad behöver vi inom transportsektorn göra för att nå dit? Presentationer av Boverkets, Trafi kverkets och Naturvårdsverkets regeringsuppdrag: Vision för Sverige 2025, Förslag till nationell plan för transportsystemet och Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp Medverkande: Janna Valik, Boverket, Gunnar Malm, Trafi kverket och Maria Ågren, Naturvårdsverket. De tre verkens generaldirektörer samtalar med tre kommunrepresentanter om möjligheterna, svårigheterna och förväntningarna. Medverkande: Johan Nyhus, Göteborg, Karolina Skog, Malmö och Gunnar Hedberg, Uppsala. Moderator: Elisif Elvinsdotter FÖLJ OSS PÅ TWITTER OCH FACEBOOK! Använd taggen tforum14 för att twittra innan, under och efter konferensen. Transportforum fi nns även på Facebook. Du hittar oss på vtitransportforum. Ny i branschen? TF Ung är ett nätverk inom Trafiktekniska Föreningen för dig med upp till fem års erfarenhet i branschen. Kom och dela dina erfarenheter, träffa likasinnade och utöka ditt personliga nätverk. Välkommen på mingel med plock och dryck den 8 januari kl i Spegelsalen. Trafiktekniska Föreningen - Swedish Association of Transportation Planners 3

4 Dag 1 Onsdag 8 januari DESIGNING FUTURE CITIES SUSTAINABLE ATTRACTIVE COMPETITIVE FULL FART FRAMÅT En av nycklarna för att utforma framtidens hållbara städer är ett effektivt transportsystem. Där människors mobilitet är naturlig och intuitiv, där gods och varuförsörjning sker med lösningar som inte belastar mer än de nyttjar och som klarar att hantera de ökande trafi kvolymer som krävs när fl er och fl er männniskor söker sig till städer. WSP är med och analyserar, utreder och projekterar lösningar som ger hopp om en framtid för våra allt större städer. Vi kallar det Designing Future Cities. Besök oss i montern så berättar vi mer, monter nr Designing Future Cities Transport EDENVIK UNITED BY OUR DIFFERENCE 4

5 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 1 Verdefoajén, Konsert & Kongress Vägtullar för både väghållare och trafikant Ordförande: Lars Carlsson, Transportstyrelsen Vägtullar och personlig integritet går att kombinera Carl J Hamilton, KTH Vägval för vägtullar i Sverige Jonas Sundberg, Sweco Synergier vid nordiskt samarbete kring vägtullar Michael Forss, WSP Hållbara affärsmodeller för EETS-leverantörer Henrik Sällberg, Blekinge Tekniska Högskola Lastbilstull - den franska modellen Carl-Olov Carlsson, Kapsch TrafficCom FIKA Trängselskatter Ordförande: Eva Schelin, Vinnova Kontrollsystem för vägavgifter rättssäkerhet, driftekonomi och beteendepåverkan Carl J Hamilton, KTH Göteborgarnas resor före och efter införandet av trängselskatt Karin Brundell Freij, WSP Karin Björklind, Göteborgs stad Nya trängselskatter i Stockholm förutsättningar, frågeställningar och effekter Hélène Bratt, Trafikverket Session 2 Operetten, Konsert & Kongress Sjöfartsstödet och konkurrenskraft samt svaveldirektivets konsekvenser Ordförande: Anders Ljungberg, VTI Svaveldirektivets konsekvenser en övergripande bild Gunnar Eriksson, Trafikanalys Svaveldirektivets effekt på överflyttning mellan trafikslag Inge Vierth, VTI Agentbaserad analys av svaveldirektivet två fallstudier Linda Ramstedt,Sweco Johan Holmgren, Blekinge Tekniska högskola Sjöfartsstödet och sjöfartens konkurrenskraft Björn Olsson, Trafikanalys FIKA Session 3 Operetten, Konsert & Kongress Upphandlingar för hållbarhet inom infrastruktur och persontransporter Ordförande: Mattias Byström, Nobina Att använda kontrakt för att styra offentligt upphandlade tjänster Carolina Camén, Karlstads universitet Miljömässiga aspekter inom offentlig upphandling av busstransporter Helene Lidestam, Linköpings universitet Livscykelentreprenader för järnvägsinfrastruktur Sofia Lingegård, Linköpings universitet Ekonomiska och miljömässiga aspekter på livscykelbaserade erbjudanden Mattias Lindahl, Linköpings universitet 5

6 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 4 Musikalen, Konsert & Kongress Stockholmstrafiken i framtiden Ordförande: Åsa Vagland, Näringsdepartementet 2013 års Stockholmsförhandling utbyggd tunnelbana för fler bostäder HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman, Näringsdepartementet Mats Gerdau, Nacka kommun Christer G Wennerholm, Stockholms läns landsting Cecilia Löfgreen, Järfälla kommun Pehr Granfalk, Solna stad Irene Svenonius, Stockholms stad Hur ska allt få plats på gatorna? Stockholms strategier för framkomlighet, cykling och parkering Mattias Lundberg, Stockholms stad Session 5 Duetten, Konsert & Kongress Reglering och organisation Ordförande: Mats Andersson, Transportstyrelsen Vad innebär marknadsövervakning? Mats Andersson, Transportstyrelsen Flygföretagens förutsättningar i Sverige Simon Posluk, Transportstyrelsen Övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden Peter Holmlund, Transportstyrelsen Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter Nils Enberg, Transportstyrelsen Etablering av kommersiell persontrafik på järnväg Anna Johansson, VTI Stopp i vägtrafiken effekter av totalstopp och allvarliga störningar Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB FIKA Transportforum 8 9 januari 2015 i Linköping Transportforum är en konferens där forskare och transportsektorns många aktörer möts för kunskapsutbyte och kontaktskapande. Konferensen arrangeras av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. För mer information, besök se/transportforum. Transportforum finns även på Facebook. Du hittar oss på vtitransportforum 6

7 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 6 Dahlgrenssalen, Länsmuseet Modellutveckling och trafiksimulering Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Stadsomfattande trafikmodellering, ett nytt sätt att analysera städer i framtiden Anders Sjöholm, Ramböll Tor Vorraa, Citilabs Verktyg för studier av trängselreducerande åtgärder i storstäder Leonid Engelson, WSP Dimensionering av Stockholms nya trängselskatt med dynamisk trafikmodell Fredrik Davidsson, Movea Modellering av lastbilstrafik vid design av vägavgiftsystem för både lastbilar och personbilar Joakim Ekström och Clas Rydergren, Linköpings universitet Utbudsdata från Visum i Sampers fungerar det? Isak Rubensson, Stockholms läns landsting Peter Almström och Olivier Canella, WSP FIKA Modellutveckling och trafiksimulering (forts.) Ordförande: Wilco Burghout, KTH Utvärdering av bussträngsel med hjälp av en dynamisk modell effekten av tunnelbana till Nacka Oded Cats, KTH Jens West, Sweco Jämförelse av tre algoritmer för styrning av variabla hastigheter en trafiksimuleringsstudie Ellen Grumert och Andreas Tapani, VTI Utvärdering av förarstödsystem baserat på sammankoppling av trafiksimulering och fordonsimulering Roya Elyasi-Pour och Johan Olstam, VTI Evaluation of platooning and controls using microscopic simulation Xiaoliang Ma, KTH Estimation of Dynamic Origin-Destination matrices application for mesoscopic models Athina Tympakianaki, KTH 7

8 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 7 Läsesalen, Länsmuseet Trafikplanering och strategier Ordförande: Per Eneroth, WSP ITS som ett verktyg för ett effektivt transportsystem Patrik Hillblom, Sweco Att genomföra en planeringsprocess med samtliga intressenter på tre dagar går det? Caroline Ljungberg, Trivector Effekter av e-handel på resbeteende och CO2-utsläpp Lena Smidfelt-Rosqvist, Trivector Lena Hiselius, LTH The impact of parenthood on perceptions of positioning technologies Jana Sochor, Chalmers FIKA Trafikplanering och strategier (forts.) Ordförande: Jeffery Archer, Stockholm stad Trafikprognoser som verktyg i målstyrd planering Carl-Henrik Sandbreck, Sweco Trafikplan och trafikstrategi för små kommuner David Edman, Sweco Dags för regionala trafikstrategier! Om Poly-SUMP etc Caroline Ljungberg, Trivector Att minimera effekter av trafikstörande arbeten: Danviksbrons reparation som ex på ett bra partsgemensamt arbete Jeffery Archer, Stockholms stad Landskapsanalys för järnvägars planering exempel Simrishamnsbanan Karin Hammarlund och Henrik Olsson, Ramböll 8

9 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 8 Solot, Konsert & Kongress Trafikstyrning Ordförande: Jan Lundgren, Linköpings universitet En samhällsekonomisk analys av alternativa styrsystem för busstrafik med hänsyn till restidsvariation Joel Franklin, KTH Modern vägtrafikledning Peter Kronborg och Marika Jenstav, Movea Korttidsprediktering av upplevd restid Magnus Fransson, Sweco Korttidsprognoser i trafikledningen Michael Forss och Per-Olof Jönsson, WSP Miljöbudskap i trafikstyrning, en ny möjlighet att skapa aktiva vägval Elin Pietroni, Umeå kommun Peter von Heidenstam, Elena Vikstrom och Anna Gemzell, Trafikverket Frågor om transportforskning? BIC har svaren! BIC, VTI:s Bibliotek och informationscenter, erbjuder professionell omvärldsbevakning. Genom biblioteket får du tillgång till omfattande och väletablerade nätverk, både nationellt och internationellt, där ett stort antal personer och en stor mängd information ingår. BIC har det nationella ansvaret för transportforskningens informationsförsörjning och resultatspridning. Bibliotekets samlingar är bland de största i världen inom området. 9

10 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Hur länge orkar Sverige vänta? Järnvägen mellan Gävle till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt. Som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen. Men idag trängs persontågen och godstågen på ett kurvigt och backigt enkelspår Sveriges längsta och mest belastade. Kapacitetsproblemen gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps. Det hotar tillväxten och utvecklingen, inte bara i norr utan i hela landet. Nu måste enkelspåret byggas ut till dubbelspår, från Gävle till Härnösand. Det halverar restiderna för tågresenärerna. Det fyrdubblar möjligheterna att transportera gods på järnväg istället för med långtradare, vilket avlastar landsvägarna och ökar trafiksäkerheten. Öka pulsen i hela Sverige. Välkommen till oss i monter 10! facebook.com/nyaostkustbanan 10

11 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 9 Kulturen, Konsert & Kongress Planering och styrning av tågtrafik Ordförande: Martin Joborn, Linköpings universitet Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken Martin Joborn, Linköpings universitet Magnus Wahlborg, Trafikverket Samhällsekonomiska prioriteringskriterier i tågplaneprocessen Martin Aronsson, SICS Swedish ICT Utvärdering av tidtabellstrategier Jennifer Warg, KTH EU-projektet OnTime Forskning för framtida operativ trafikstyrning Magnus Wahlborg, Trafikverket OnTime Beslutsstöd och automatisering av operativ trafikledning: möjligheter och begränsningar Simon Tschirner, Uppsala universitet OnTime Modell för optimal justering av tågtrafikplaner Tomas Lidén, Transrail Sweden AB Planering och styrning av tågtrafik (forts.) Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket Punktlighetssimulering i Railsys banarbete västra stambanan inför tågplan 2014 Pär Johansson, Johan Mattisson och Magnus Backman, Trafikverket På banan med både tåg och underhåll Malin Forsgren, SICS Swedish ICT Hur ska NTL, Nationell tågledning, kunna leda tåg? Simon Tschirner, Uppsala universitet Strategier för omplanering av tåglägen vid driftstörningar Håkan Grahn, Blekinge Tekniska Högskola Överbelastad infrastruktur och kapacitetsutnyttjande Magdalena Grimm, Trafikverket Jämförelse kapacitetsutnyttjande Anders Lindfeldt och Bo-Lennart Nelldal, KTH FIKA

12 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 10 Spegelsalen, Konsert & Kongress Pris- och betalsystem i kollektivtrafiken Ordförande: Jörn Engström, Västra Götalandsregionen Ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik svårigheter och möjligheter Jörn Engström, Västra Götalandsregionen Vad säger kunden? Om kundundersökningar, djupintervjuer kring sortiment och geografimodell. Maria Björner-Brauer, Västtrafik Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen Karin Brundell Freij, WSP Viktor Hultgren, Sweco Pris- och betalsystem i kollektvitrafiken nationellt och internationellt Stenerik Ringqvist, X2 AB Avslutande paneldiskussion Ulrika Frick, Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd Charlotte Wäreborn Schultz och Peter Nilsson, X2 AB FIKA Kostnadseffektiv kollektivtrafik hur och varför? Ordförande: Jan Söderström, SKL Öppna jämförelser för kollektivtrafik Sara Rhudin och Bo Legerius, SKL Komponenter som driver kostnader Björn Sundström, SKL Avtalen styr kollektivtrafikens marknad Maria Melkersson, Trafikanalys Anna Grönlund, SKL Nya finansieringsformer för kollektivtrafiken Jan-Eric Nilsson, VTI Session 11 Solot, Konsert & Kongress Laddbara elektrifierade kollektivtransporter Ordförande: Linda Rinaldo, Energimyndigheten Laddhybridbåt i kollektivtrafik Joachim Skoogberg, Echandia Marine Kollektivtrafikens miljöprogram Leif Magnusson, Svensk kollektivtrafik ElectriCity Ulf Gustavsson, AB Volvo Utveckling av framtidens busstrafik Nils-Gunnar Vågstedt, Scania FIKA Session 12 Studion, Konsert & Kongress Fördubbling av kollektivtrafiken medel för att nå fossilbränslefri trafik och färdplan 2050 Ordförande: Karin Svensson Smith, Resenärsforum Fördubblad kollektivtrafikandel medel för fossiloberoende persontransporter Karin Svensson Smith, Resenärsforum Fossilfri trafik hur når vi dit? Thomas B Johansson, Lunds universitet Åtgärder för minskad oljeanvändning inom godstransportsektorn Magnus Blinge, Chalmers Olikheter mellan könen med avseende på fossildrivna transporter Lena Smidfelt-Rosqvist, Nätverket för kvinnor i Transportpolitiken 12

13 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 13 Pelarsalen, Scandic Frimis Planering för gående Ordförande: Mathias Wärnhjelm, Trafikverket Gåendes vägval och värdering av gångstråk i urban miljö Catharina Sternudd, Lunds universitet Infrastruktur för gående i Malmö en jämförande studie David Lindelöw, Lunds universitet Trygghet på villagator Lisa Sakshaug och Emilia Wahlberg, Tyréns Trygga och säkra skolvägar erfarenheter från Lidingö Anja Quester, Trivector Caroline Jansson, Lidingö kommun Standard för skor och hjälpmedel att gå säkert Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet Nationell gåstrategi i Norge Lillebill Marshall, Vegvesen FIKA Så skapas det gångvänliga samhället vägledning för gångplanering Ordförande: Anette Rehnberg, Trafikverket Inledning, FUD-projektet Vägledning för gångplanering Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet Planering för gångvänlighet på alla nivåer i kommunerna: inriktningsplanering Hanna Wennberg, Trivector Gångvänlighet vad får fler att gå mer? Lisa Sakshaug, Tyréns Hur vet vi att målen uppfylls och insatserna är de rätta? Uppföljning och utvärdering av gångtrafik Annika Nilsson, Trivector Att skapa nät för gående några praktiska råd Lars Nilsson, Ramböll Planering för gående, resultat och framåtblick Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet 13

14 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 14 Sonaten, Konsert & Kongress Godsets roll i en attraktiv stad Ordförande: Cecilia Mårtensson, SKL Hur planerar kommunerna för gods i staden? Cecilia Mårtensson, SKL Stadsplanering ur ett transportperspektiv Märta Brolinson, Stockholms stad Bygglogistikcentra Stockholms satsning för resurseffektivare byggproduktion Fredrik Bergman, Stockholms stad Nya logistiklösningar och nya miljöanpassade, tysta fordon - så jobbar vi Elin Skogens, Stockholms stad Sendsmart Gosmart transportutmaningar ur många perspektiv Maria Lindholm och Sofie Vennersten, Closer Region city praktiskt exempel på integrerad stadsutveckling Johanna Hedenskog, Jernhusen FIKA Citylogistikens möjligheter och utmaningar Ordförande: Kenth Lumsden, Chalmers Möjligheter med urbana transporter Niklas Ward, Schenker Regional kombitrafik analys och fallstudie i Mälardalen Behzad Kordnejad, KTH Handbok för godstransporter i den goda staden erfarenheter från användande och förslag till modifieringar Charlotte Wahl och Martin Ullberg, Sweco Godstrafikplanering i allt tätare tätort att hänga med i svängarna Jenny Ekman och Torbjörn Waldenby, Ramböll Citylogistik inom Norra Djurgårdsstaden Jan Kristoffersson, SUST PostNords arbete för effektiv citylogistik. Enkla verktyg för mätbara resultat Lisa de Wahl, PostNord Systematisk utvärdering nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av hållbara godstransporter i städer Sönke Behrends, Chalmers Färdplan och demonstrationsprojekt vad är vägen framåt när det gäller citylogistik Maria Lindholm, Lindholmen 14

15 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 vi utvecklar framtidens samhällen och transportlösningar med talang, teamwork och entusiasm ATKINS ger dig det bästa av två världar. I Sverige försvinner du inte i mängden utan syns och är med där det händer. Samtidigt blir du del i vårt globala nätverk med samhällsutvecklande kollegor. Danderyd eller Delhi? Hong Kong eller Hisingen? Har du talangen så har vi karriären för dig. Vi ses! facebook.com/atkins.se 15

16 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 VISA RÄTT RIKTNING! Sveriges infrastruktur står inför avgörande förändringar. Under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport har du chans att vara med och påverka vilken väg vi ska ta. Vi ses igen 6 8 oktober 2015.? A B C D E KAN DU LISTA UT RÄTT SVAR? Fyll i talongen och lämna in i vår monter (eller riv ur hela sidan) så har du chans att vinna en fin väska. Rätt svar: Namn: E-post: Elmia FUTURE TRANSPORT elmia.se/nordicrail elmia.se/futuretransport mediaspjuth.se 16

17 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 15 Musikalen, Konsert & Kongress Livable cities of the future Ordförande: Torbjörn Suneson, Trafikverket Livability from a Swedish transport research perspective Moa Tunström, KTH Urban motorways and transport strategies Alexander Ståhle, Spacescape Public transport for more livable cities future research directions Tom Rye, Lunds universitet Differing perspectives among urban and transport planners institutional barriers to a shared agenda. Patrik Tornberg, WSP Discussion in plenum Session 16 Wallenbergssalen, Länsmuseet Planering på lång sikt tre nationella målbilder Ordförande: Christer Ljungberg, Trivector Vision för Sverige 2025 Sofie Adolfsson Jörby, Boverket Förslag till åtgärder i det nationella transportsystemet Torbjörn Suneson, Trafikverket Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 Mikael Johannesson, Naturvårdsverket Reflektion om de nationella målbilderna och framtidens hållbara bebyggelse- och infrastrukturutveckling Ulrika Francke, Tyréns FIKA Planering på lång sikt fokus på förslag till åtgärder i transportsystemet Ordförande: Gunnar Eriksson, Trafikanalys Regionalt perspektiv Carina Jönhill Nord, Region Sörmland Näringslivets syn Marie Winslow Andersson, Svenska Retursystem AB Trafikanalys granskning Pia Sundbergh, Trafikanalys Vad händer nu? Hur ser processen ut framöver? Ingela Bendrot, Näringsdepartementet Diskussion i plenum 17

18 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 17 Westmanshallen, Länsmuseet Trafiksäkerhetsanalys Ordförande: Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, VTI Säker framkomlighet i landsbygdskorsningar Svante Berg, Ramböll Däckens betydelse för trafiksäkerheten Lennart Lomaeus, Michelin Nordic AB Integrering av ISO i verktyget för kommunal trafiksäkerhetsrevision Annika Nilsson och Malin Gibrand, Trivector SMADIT:s långsiktiga effekt Susanne Gustafsson, VTI FIKA Session 18 Nya galleriet, Länsmuseet Nordisk trafiksäkerhet lärdomar Ordförande: Roger Johansson, Sweco En lille smule betyder en hel del, Dansk hastighedskampagne Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik Cykla för livet, hälsa och säkerhet Anne Eriksson, Köpenhamns kommun Djupanalyser av fotgängarolycker ger ny kunskap Sven Krarup, Vejdirektoratet Trafiksäkerhetsrevision införs även i Finland Christel Kautiala, Destia Likheter och olikheter i trafiksäkerheten i Norden Lars Ekman, Trafikverket Sammanfattning och avslutning Roger Johansson, Sweco 18

19 Dag 1 Onsdag 8 januari Viltolyckor Ordförande: Anders Sjölund, Trafikverket Viltolycksproblematiken ett globalt problem Mats Lindkvist, Umeå Universitet/Älgskadefondsföreningen Tio år av rådjurskollisioner Annika Jägerbrand, VTI Mörkertalet i rapportering av viltolyckor Viltolyckornas kostnader och kostnadsbedömningar av viltstängsel Andreas Seiler, SLU Nationella viltolycksrådet en världsledande eftersöksorganisation Lars-Erik Nilsson, Rikspolisstyrelsen Nationella viltolycksrådets arbete med problembild och nationell aktionsplan för att minska viltolyckorna Ulrika Lundin, Trafikverket Volvos trafiksäkerhetsarbete och system för detektion av vilt Andrew Backhouse, Volvo FIKA Session 19 6:an, Filmstaden Session 20 6:an, Filmstaden Infrastruktur och landskap Ordförande: Andreas Seiler, SLU Leveranskvalitet: landskapsanpassning Trafikverkets arbete med landskap Anders Sjölund, Trafikverket Landskapsanpassning av infrastruktur projekt på uppdrag av Trafikverket Mia Björckebaum, KMV-forum Landskap i långsiktig planering Emily Wade, Schibbye Landskap Kartläggning av biologisk infrastruktur John Askling, Calluna Historisk landskapsanalys för järnväg exempel Simrishamnsbanan Anna Brånhult, Ramböll Indikatorer för arbete med biologisk mångfald Charlotta Faith-Ell, WSP Sunra verktyg för bedömning av långsiktig hållbarhet hos vägverk och vägprojekt Lennart Folkeson, VTI Forskning kring indikatorer för ekologisk landskapsanpassning TRIEKOL Andreas Seiler, SLU 19

20 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 21 Westmanshallen, Länsmuseet Vägutrustning och underhåll Ordförande: Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Vägutrustning och underhåll kravställande och verklig funktion i driftskedet Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Test av underglidningsskydd för motorcyklister Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Vägutrustningars åldring effekter av låga lutande räcken Göran Fredriksson, Barrier Tech AB Klassning av räckens motståndskraft mot vinterväghållning Göran Fredriksson, Barrier Tech AB Vägräcken och kantsten Jan Wenäll, VTI Alternativa arbetsbredder för temporära räcken Jan Wenäll, VTI FIKA Trafikanttillstånd Ordförande: Katja Kircher, VTI Inledning: trafikanttillstånd i olika trafikslag Katja Kircher, VTI Mobil IT och cykling strategier för handhavande Emeli Adell, Trivector Åksjuka, sjösjuka, flygsjuka, tågsjuka, rymdsjuka... kärt barn har många namn! Joakim Dahlman, Chalmers Bussförare och trötthetsproblematiken Anna Anund, VTI Den uppkopplade cyklisten: en simulatorstudie om visuell distraktion hos cyklister Maria Nilsson, Viktoriainstitutet Påverkar interaktion med andra väganvändare cykelsäkerheten? Marco Dozza, Chalmers Diskussion FIKA Session 22 5:an, Filmstaden 20

21 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 HÅLLBAR PROJEKTERING COWI är ett ledande teknikkonsultföretag som bland annat erbjuder tjänster och helhetslösningar inom infrastruktur. Vår kompetens och långa erfarenhet inom trafi kanalys/simulering, trafi kbuller, väg-, spårvägs- och järnvägsutformning, beläggningsprojektering samt kvalifi cerad projekt- och byggledning gör oss till den självklara samarbetspartnern. Kontakta oss så berättar vi mer.. 21

22 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors trygghet i vardagen. Vi bryr oss om de oskyddade trafikanterna Vi fortsätter vår långsiktiga satsning för att öka kunskapen om de oskyddade hjulburna trafikanterna. Vi finansierar oberoende forskning som bland annat kan svara på frågorna: Hur kan vi minska antalet skadade cyklister och mopedister? Hur ger nya testmetoder bättre hjälmar? Hur påverkas en cyklist av användandet av elektroniska enheter? Varför ökar antalet allvarliga skadade i olyckor med fyrhjulingar. Tillsammans kan vi skapa en säkrare trafikmiljö. Välkommen till vår monter så berättar vi mer. lansforsakringar.se/forskning 22

23 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 23 5:an, Filmstaden Trafikmedicin Ordförande: Björn Peters, VTI Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och anpassning av förarstödsystem Birgitta Thorslund, VTI Bilkörning och demens Dorota Religa, KI Simulatorbaserad testmetod för förare med syndefekter Jan Andersson och Björn Peters, VTI Neuropsykiatriska tillstånd och förmåga i trafiken Anders Nyqvist, Kronobergs läns landsting Samstämmigheten mellan kognitionspsykologi och trafikinspektörers teorier om bilkörning Björn Lidestam, Linköpings universitet Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning. Lars Englund, Transportstyrelsen Session 24 Klostersalen, Scandic Frimis En ökad cykling varför och hur når vi dit? Ordförande: Jarl Hammarqvist, Trafikverket Cykel i stället cykeltrafik för attraktiva stadsrum och ett rikt stadsliv Roger Johansson, Sweco Hur det övergripande cykeltrafiknätet pekas ut och prioriteras Carl-Henrik Sandbreck, Sweco Hur kan en bra cykelstad bli bättre? Per Elvingson, Örebro kommun Effektiva åtgärder för att dubbla cykeltrafiken Camilla Pärlbäck och Christina Granér, Sweco Be Green Umeå vintercykling Emma Ödling, Umeå kommun FIKA Säker cykling hur gör vi? Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, Safer Varför behövs en gemensam strategi för säkrare cykling? Hur har arbetet varit upplagt? Lars Darin, Trafikverket Potentialen av olika åtgärder för en säkrare cykling Jenny Eriksson, VTI Olycksscenarier mellan cykel och motorfordon i korsningar Irene Isaksson-Hellman, If Naturaliska cykelstudier hur beter vi oss när vi cyklar? Marco Dozza, Chalmers What causes single-bicycle accidents? (eng) Julia Werneke, Chalmers Gemensam strategi för säkrare cykling, version 1.0. Hur går vi vidare? Lars Darin och Johan Lindberg, Trafikverket Diskussion i plenum 23

24 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 25 Nya galleriet, Länsmuseet Luftkvalitet Ordförande: Per Andersson, Naturvårdsverket Miljökvalitetsnormerna för luft och pågående åtgärdsarbete i kommuner och län Per Andersson, Naturvårdsverket Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm? Michael Norman, SLB-analys Ombordmätning av emissioner från fordon Kristina Willner, AVL MTC AB Toxicitet hos vägdammspartiklar Anders Ljungman, Linköpings universitet Partikelföroreningar i järnvägstunnlar finns högemitterande eltåg? Mats Gustafsson, VTI FIKA Beteendepåverkan för energieffektiva persontransporter Ordförande: Marie Karlsson, Energimyndigheten Resfria möten vad blir effekterna och hur redovisar man dem? Peter Arnfalk, Lunds universitet Energieffektivisering av kommunala transporter Markus Robért, KTH Transportplanering vid idrotts- och musikevenemang Katarina Bååth, Örebro Ny adress nya vägvanor Helena Grimm, Lilla Edets kommun Miljöfordon.se Helene Carlsson, Stockholms stad FIKA Session 26 7:an, Filmstaden Session 27 7:an, Filmstaden Elfordon Ordförande: Peter Smeds, Trafikverket Elcyklars effekter på CO2-utsläpp och hälsa Åse Svensson och Lena Hiselius, Lunds universitet Ellastcykeln Johan Erlandsson, Ecoprofile Elfordon i Malmö i familjen och på arbetet Höskuldur Gudjonsson och Stina Johansson, Lunds universitet Så resonerar beslutsfattare om elbilar i den egna organisationen erfarenheter från elbilsupphandlingen Linnea Hjalmarsson, Linköpings universitet 24 Elbilsupphandlingen botemedlet mot räckviddsångest? Eva Sunnerstedt, Stockholm stad Martina Wikström, KTH

25 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 28 Operan, Konsert & Kongress Logistik för konkurrenskraft Ordförande: Per Bondemark, SSAB Nya Logistikforum målbild, verktyg och engagemang Ingela Bendrot, Näringsdepartementet EU:s High Level Group on Logistics Lauri Ojala, Turku school of economics Transportpolitiken som förutsättningsskapare för effektiv logistik Stefan Back, Transportgruppen Karolina Kjellgren, Wallenius Trafikverkets nationella plan hur påverkas godstransporterna? Gunnar Malm, Trafikverket Varuägarnas perspektiv på logistik Karolina Boholm, Skogsindustrierna Joachim Glassell, Svensk Handel Paneldiskussion FIKA Session 29 Operan, Konsert & Kongress Greening of Ten-T network Ordförande: Stefan Back, Transportgruppen Gröna Korridorer och Ten-T. Kommissionens intresse, vilja och påverkan Rein Jüriado, Vinnova Swiftly Green ett TEN-T-projekt drar igång Ingemar Moen, Closer GreCOR ett Interregprojekt Sofie Vennersten, Closer Closers arbetsgrupp för Gröna korridorer och intermodalitet Jerker Sjögren, Closer Teknikmognad för vätgas relativt EU-direktivförslaget om vätgastankstationer var 30:e mil år 2020 Cecilia Wallmark, Sweco Inköpspanelen vägen mot hållbara transporter Linda Styhre, IVL Förutsättningar för tågtransporter vad styr PostNords val av transportslag? Ketil Sletbakk, PostNord Hållbara trafiksystem Bra infrastruktur är grunden för ett hållbart och fungerande samhälle. Hos Grontmij möter du visionära trafikplanerare. Liksom erfarenheten av att integrera cykel, bil, buss och tåg i säkra och effektiva trafiksystem. 25

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013 Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen.

Kina storsatsar på infrastruktur E Nya höghastighetsspår, allt större motorvägar och längre broar. Kina investerar hårt trots krisen. Regeringen nobbar OPS-finansiering E Det ligger en död hand över diskussionen om OPS-lösningar, säger Jan-Eric Nilsson som är professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Sidan 4 5 Kina

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

Sveriges Energiting 2011

Sveriges Energiting 2011 Sveriges Energiting 2011 Inledning 21 mars 10.00 Allmän information Lokaler FH - Folkets Hus NL - Norra Latin Hålltider Dag 2 09.00-10.00 Inregistrering (FH) 10.00-12.30 Inledning (FH) 12.30-13.30 Lunch

Läs mer

Friktionsfri förvaltning

Friktionsfri förvaltning Friktionsfri förvaltning är din information säker? undvik misslyckade IT-investeringar digital agenda för europa led din organisation till framgång Program 2014 8-9 oktober Nacka Strandsmässan Innehåll

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer