Program Transportforum 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program Transportforum 2014"

Transkript

1 Senast uppdaterad 1 november 2013 Program Transportforum januari i Linköping

2 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 1 Session 2 Vägtullar för både väghållare och trafikant Ordförande: Lars Carlsson, Transportstyrelsen Vägtullar och personlig integritet går att kombinera Carl J Hamilton, KTH Vägval för vägtullar i Sverige Jonas Sundberg, Sweco Synergier vid nordiskt samarbete kring vägtullar Michael Forss, WSP Hållbara affärsmodeller för EETS-leverantörer Henrik Sällberg, Blekinge Tekniska Högskola Lastbilstull - den franska modellen Carl-Olov Carlsson, Kapsch TrafficCom Trängselskatter Ordförande: NN Kontrollsystem för vägavgifter rättssäkerhet, driftsekonomi och beteendepåverkan Carl J Hamilton, KTH Göteborgarnas resor före och efter införandet av trängselskatt Karin Brundell Freij, WSP Karin Björklind, Göteborgs stad Samma resenärer har olika tidsvärden vid olika tillfällen Maria Börjesson, KTH Sjöfartsstödet och konkurrenskraft samt svaveldirektivets konsekvenser Ordförande: Anders Ljungberg, VTI Svaveldirektivets konsekvenser en övergripande bild Gunnar Eriksson, Trafikanalys Svaveldirektivets effekt på överflyttning mellan trafikslag Inge Vierth, VTI Agentbaserad analys av svaveldirektivet två fallstudier Linda Ramstedt, Vectura Johan Holmgren, Blekinge Tekniska högskola Sjöfartsstödet och sjöfartens konkurrenskraft Björn Olsson, Trafikanalys Session 3 Upphandlingar för hållbarhet inom infrastruktur och persontransporter Ordförande: Mattias Byström, Nobina Att använda kontrakt för att styra offentligt upphandlade tjänster Carolina Camén, Karlstads universitet Miljömässiga aspekter inom offentlig upphandling av busstransporter Helene Lidestam, Linköpings universitet Livscykelentreprenader för järnvägsinfrastruktur Sofia Lingegård, Linköpings universitet Ekonomiska och miljömässiga aspekter på livscykelbaserade erbjudanden Mattias Lindahl, Linköpings universitet 4

3 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 4 Stockholmstrafiken i framtiden Ordförande: Stopp i vägtrafiken - effekter av totalstopp och allvarliga störningar Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB Hur ska allt få plats på gatorna? Stockholms strategier för framkomlighet, cykling och parkering Mattias Lundberg, Stockholms stad 2013 års Stockholmsförhandling Sven-Åke Eriksson, Näringsdepartementet Session 5 Reglering och organisation Ordförande: Mats Andersson, Transportstyrelsen Vad innebär marknadsövervakning? Mats Andersson, Transportstyrelsen Flygföretagens förutsättningar i Sverige Simon Posluk, Transportstyrelsen Övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden Peter Holmlund, Transportstyrelsen Etablering av verksamhet på den svenska marknaden för järnvägstransporter Nils Enberg, Transportstyrelsen Etablering av kommersiell persontrafik på järnväg Anna Johansson, VTI 5

4 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 6 Modellutveckling och trafiksimulering (1) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Stadsomfattande trafikmodellering, ett nytt sätt att analysera städer i framtiden John McDaniel och Anders Sjöholm, Ramböll Tor Vorraa, Citilabs Verktyg för studier av trängselreducerande åtgärder i storstäder Leonid Engelson, WSP Dimensionering av Stockholms nya trängselskatt med dynamisk trafikmodell Fredrik Davidsson, Movea Modellering av lastbilstrafik vid design av vägavgiftssystem för både lastbilar och personbilar Joakim Ekström och Clas Rydergren, Linköpings universitet Utbudsdata från Visum i Sampers fungerar det? Isak Rubensson, Stockholms läns landsting Sofia Heldemar, ÅF Infrastructure Peter Almström och Olivier Canella, WSP Modellutveckling och trafiksimulering (2) Ordförande: Wilco Burghout, KTH Utvärdering av bussträngsel med hjälp av en dynamisk modell effekten av tunnelbana till Nacka Oded Cats, KTH Jens West, Sweco Jämförelse av tre algoritmer för styrning av variabla hastigheter en trafiksimuleringsstudie Ellen Grumert och Andreas Tapani, VTI Utvärdering av förarstödssystem baserat på sammankoppling av trafiksimulering och fordonsimulering Roya Elyasi-Pour och Johan Olstam, VTI Evaluation of platooning and controls using microscopic simulation Xiaoliang Ma, KTH Estimation of Dynamic Origin-Destination matrices application for mesoscopic models Athina Tympakianaki, KTH 6

5 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 7 Trafikplanering och strategier (1) Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP ITS som ett verktyg för ett effektivt transportsystem Patrik Hillblom, Sweco Att genomföra en planeringsprocess med samtliga intressenter på tre dagar går det? Caroline Ljungberg, Trivector Effekter av e-handel på resbeteende och CO2-utsläpp Lena Smidfelt-Rosqvist, Trivector Lena Hiselius, LTH The impact of parenthood on perceptions of positioning technologies Jana Sochor, KTH Misse Wester, FOI Utvärdering av korsningsutformning med oskyddade trafikanter rakt genom rondellytan Sarah Graemer, Tyréns Trafikplanering och strategier (2) Ordförande: Jeffery Archer, Stockholm stad Trafikprognoser som verktyg i målstyrd planering Carl-Henrik Sandbreck och Andreas Almroth, Sweco Trafikplan och trafikstrategi för små kommuner David Edman, Sweco Dags för regionala trafikstrategier! om Poly-SUMP etc Caroline Ljungberg, Trivector Att minimera effekter av trafikstörande arbeten: Danviksbrons reparation som ex på ett bra partsgemensamt arbete Jeffery Archer, Stockholms stad Landskapsanalys för järnvägars planering exempel Simrishamnsbanan Karin Hammarlund och Henrik Olsson, Ramböll 7

6 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 8 Trafikstyrning Ordförande: Jan Lundgren, Linköpings universitet En samhällsekonomisk analys av alternativa styrsystem för busstrafik med hänsyn till restidsvariation Joel Franklin, KTH Modern vägtrafikledning Peter Kronborg och Marika Jenstav, Movea Korttidsprediktering av upplevd restid Magnus Fransson, Sweco Korttidsprognoser i trafikledningen Michael Forss och Per-Olof Jonsson, WSP Miljöbudskap i trafikstyrning, en ny möjlighet att skapa aktiva vägval Elin Pietroni, Umeå kommun Peter von Heidenstam, Elena Vikstrom och Anna Gemzell, Trafikverket 8

7 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 9 Planering och styrning av tågtrafik, del 1 Ordförande: Martin Joborn, Linköpings universitet Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken Martin Joborn, Linköpings universitet Magnus Wahlborg, Trafikverket Samhällsekonomiska prioriteringskriterier i tågplaneprocessen Jonas Eliasson, KTH Utvärdering av tidtabellsstrategier Jennifer Warg, KTH EU-projekt OnTime Forskning för framtida operativ trafikstyrning Magnus Wahlborg och Peter Hammerberg, Trafikverket OnTime Beslutsstöd och automatisering av operativ trafikledning: Möjligheter och begränsningar Simon Tschirner, Uppsala universitet OnTime EU-projekt för framtida trafikstyrning Tomas Lidén, Transrail Sweden Ab Planering och styrning av tågtrafik, del 2 Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket Punktlighetssimulering i Railsys banarbete västra stambanan inför tågplan 2014 Pär Johansson, Johan Mattisson och Magnus Backman, Trafikverket På banan med både tåg och underhåll Malin Forsgren, SICS Swedish ICT Hur ska NTL, Nationell Tågledning, kunna leda tåg? Simon Tschirner, Uppsala universitet Strategier för omplanering av tåglägen vid driftstörningar Håkan Grahn, Blekinge Tekniska Högskola Överbelastad infrastruktur och kapacitetsutnyttjande Magdalena Grimm, Trafikverket Jämförelse kapacitetsutnyttjande Anders Lindfeldt och Bo-Lennart Nelldal, KTH 9

8 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 10 Session 11 Pris- och betalsystem i kollektivtrafiken Ordförande: Jörn Engström, Västra Götalandsregionen Ny pris- och sortimentsstrategi för Västtrafik svårigheter och möjligheter Jörn Engström, Västra Götalandsregionen Vad säger kunden? - Om kundundersökningar, djupintervjuer kring sortiment och geografimodell. Maria Björner-Brauer, Västtrafik Att förutse intäkterna med ett helt nytt taxesystem - erfarenheter från ett projekt i Västra Götalandsregionen Karin Brundell Freij, WSP Carl-Henrik Sandbreck, Sweco Pris- och betalsystem i kollektvitrafiken nationellt och internationellt Stenerik Ringqvist, X2 AB Avslutande paneldiskussion Ulrika Frick, Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd Charlotte Wäreborn Schultz och Peter Nilsson, XZAB Kostnadseffektiv kollektivtrafik hur och varför? Ordförande: Jan Söderström, SKL Öppna jämförelser för kollektivtrafik Sara Rhudin och Bo Legerius, SKL Komponenter som driver kostnader Björn Sundström, SKL Avtalen styr kollektivtrafikens marknad Maria Melkersson, Trafikanalys Anna Grönlund, SKL Nya finansieringsformer för kollektivtrafiken Jan-Eric Nilsson, VTI Laddbara elektrifierade kollektivtransporter Ordförande: Linda Rinaldo, Energimyndigheten Laddhybridbåt i kollektivtrafik Joachim Skoogberg, Echandia Marine Kollektivtrafikens miljöprogram Leif Magnusson, Svensk kollektivtrafik Electicity Ulf Gustavsson, AB Volvo Utveckling av framtidens busstrafik Nils-Gunnar Vågstedt, Scania Session 12 Fördubbling av kollektivtrafiken - medel för att nå fosillbränslefri trafik och färdplan 2050 Ordförande: Karin Svensson Smith, Resenärsforum Fördubblad kollektivtrafikandel medel för fossiloberoende persontransporter Karin Svensson Smith, Resenärsförum Fossilfri trafik hur når vi dit? Thomas B Johansson, Lunds universitet Åtgärder för minskad oljeanvändning inom godstransportsektorn Magnus Blinge, Chalmers Olikheter mellan könen med avseende på fossildrivna transporter Lena Smidfelt-Rosqvist, Nätverket för kvinnor i Transportpolitiken 10

9 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 13 Planering för gående Ordförande: Mathias Wärnhjelm, Trafikverket Gåendes vägval och värdering av gångstråk i urban miljö Catharina Sternudd, Lunds universitet Infrastruktur för gående i Malmö en jämförande studie David Lindelöw, Lunds universitet Trygghet på villagator Lisa Sakshaug och Emilia Wahlberg, Tyréns Så skapade vi Årets fotgängarstad 2010 erfarenheter från Karlskrona Sofia Bothorp, Karlskrona kommun Trygga och säkra skolvägar erfarenheter från Lidingö Anja Quester, Trivector Caroline Jansson, Lidingö kommun Standard för skor och hjälpmedel att gå säkert Glenn Berggård, Luleå tekniska universitet Så skapas det gångvänliga samhälletvägledning för gångplanering Ordförande: Anette Rehnberg, Trafikverket Inledning, FUD-projektet Vägledning för gångplanering Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet Planering för gångvänlighet på alla nivåer i kommunerna: Inriktningsplanering Hanna Wennberg, Trivector Gångvänlighet vad får fler att gå mer? Lisa Sakshaug, Tyréns Hur vet vi att målen uppfylls och insatserna är de rätta? Uppföljning och utvärdering av gångtrafik. Annika Nilsson, Trivector Att skapa nät för gående några praktiska råd Lars Nilsson, Ramböll Planering för gående, resultat och framåtblick Charlotta Johansson, Luleå tekniska universitet 11

10 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 14 Godsets roll i en attraktiv stad Ordförande: Cecilia Mårtensson, SKL Hur planerar kommunerna för gods i staden? Cecilia Mårtensson, SKL Stadsplanering ur ett transportperspektiv Märta Brolinson, Stockholms stad Bygglogistikcentra Stockholms satsning för resurseffektivare byggproduktion Fredrik Bergman, Stockholms stad Nya logistiklösningar och nya miljöanpassade, tysta fordon - så jobbar vi Nina Neuman, Wiklunds åkeri Sendsmart Gosmart transportutmaningar ur många perspektiv Maria Lindholm och Sofie Vennersten, Closer Vision Älvstaden praktiskt exempel på integrerad stadsutveckling Staffan Bolminger, Norra Älvstranden Utveckling AB Citylogistikens möjligheter och utmaningar Ordförande: Kenth Lumsden, Chalmers Möjligheter med Urbana Transporter Niklas Ward, Schenker Regional kombitrafik analys och fallstudie i Mälardalen Behzad Kordnejad, KTH Handbok för godstransporter i den goda staden erfarenheter från användande och förslag till modifieringar Charlotte Wahl och Martin Ullberg, Vectura Godstrafikplanering i allt tätare tätort att hänga med i svängarna Jenny Ekman och Torbjörn Waldenby, Ramböll Citylogistik inom Norra Djurgårdsstaden Jan Kristoffersson, SUST Post Nords arbete för effektiv och citylogistik. Enkla verktyg för mätbara resultat Magnus Bennich, Posten AB Systematiskt utvärdering nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av hållbara godstransporter i städer Sönke Behrends, Chalmers Färdplan och demonstrationsprojekt vad är vägen framåt när det gäller citylogistik Maria Lindholm, Lindholmen 12

11 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 15 Session 16 Livable cities of the future Ordförande: Torbjörn Suneson, Trafikverket Livability from a Swedish transport research perspective Moa Tunström, KTH Urban motorways and transport strategies Alexander Ståhle, Spacescape Public transport for more livable cities future research directions Tom Rye, Lunds universitet Differing perspectives among urban and transport planners: Institutional barriers to a shared agenda. Patrik Tornberg, WSP Planering på lång sikt - tre nationella målbilder, del 1 Ordförande: Christer Ljungberg, Trivector Vision för Sverige Sofie Adolfsson, Boverket Förslag till åtgärder i det nationella transportsystemet Torbjörn Suneson, Trafikverket Naturvårdsverkets Färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050 NN Discussion in plenum Planering på lång sikt - Fokus på förslag till åtgärder i transportsystemet Ordförande: Gunnar Ericsson, Trafikanalys Regionalt perspektiv Carina Jönhill Nord, Region Sörmland Näringslivets syn Marie Winslow Andersson, Svenska Retursystem AB Granskning av Trafikanalys Pia Sundbergh, Trafikanalys Vad händer nu hur ser processen ut framöver? NN Diskussion i plenum 13

12 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 17 Session 18 Trafiksäkerhetsanalys Ordförande: Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar Trafiksäkerhetseffekter av frästa räfflor och mötesfria vägar Anna Vadeby, VTI Säker framkomlighet i landsbygdskorsningar Svante Berg, Ramböll Däckens betydelse för trafiksäkerheten Lennart Lomaeus, Michelin Nordic AB Integrering av ISO i verktyget för kommunal trafiksäkerhetsrevision Annika Nilsson, Trivector SMADIT:s långsiktiga effekt Susanne Gustafsson, VTI Nordisk trafiksäkerhet - Lärdomar Ordförande: Roger Johansson, Sweco En lille smule betyder en hel del, Dansk hastighedskampagne Søren Troels Berg, Rådet for Sikker Trafik De oskyddade trafikanterna prioriteras i New York Bente Beckstrøm Fuglseth, Statens vegvesen Cykla för livet, hälsa och säkerhet Anne Eriksson, Köpenhamns kommun Djupanalyser av fotgängarolycker ger ny kunskap Sven Krarup, Vejdirektoratet Trafiksäkerhetsrevision införs även i Finland Christel Kautiala, Destia Likheter och olikheter i trafiksäkerheten i Norden Lars Ekman, Trafikverket Sammanfattning och avslutning Roger Johansson, Sweco 14

13 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 19 Session 20 Viltolyckor Ordförande: Anders Sjölund, Trafikverket Viltolycksproblematiken: ett globalt problem Mats Lindkvist, Umeå Universitet Tio år av rådjurskollisioner Annika Jägerbrand, VTI Mörkertalet i rapportering av viltolyckor Viltolyckornas kostnader och kostnadsbedömningar av viltstängsel Andreas Seiler, SLU NVR en världsledande eftersöksorganisation NN NVR:s arbete med problembild och nationell aktionsplan för att minska viltolyckorna Ulrika Lundin, Trafikverket Volvos trafiksäkerhetsarbete och system för detektion av vilt NN, Volvo Infrastruktur och landskap Ordförande: Andreas Seiler, SLU Leveranskvalitet: landskapsanpassning Trafikverkets arbete med landskap Anders Sjölund, Trafikverket Landskapsanpassning av infrastruktur projekt på uppdrag av Trafikverket Mia Björckebaum, KMV-forum Landskap i långsiktig planering Bengt Schibbye, Schibbye Landskap Kartläggning av biologisk infrastruktur John Askling, Calluna Historisk landskapsanalys för järnväg exempel Simrishamnsbanan Anna Brånhult, Ramböll Indikatorer för arbete med biologisk mångfald Charlotta Faith-Ell och Marie-Louise Stenérus, WSP SUNRA verktyg för bedömning av långsiktig hållbarhet hos vägverk och vägprojekt Lennart Folkeson, VTI Landskapsekologisk bedömning vid infrastrukturplanering Mårten Karlsson, KTH Forskning kring indikatorer för ekologisk landskapsanpassning TRIEKOL Andreas Seiler, SLU 15

14 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 21 Session 22 Vägutrustning och underhåll Ordförande: Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Vägutrustning och underhåll kravställande och verklig funktion i driftskedet Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Test av underglidningsskydd för motorcyklister Hans Gunnar Holmén, Trafikverket Vägutrustningars åldring effekter av låga lutande räcken Göran Fredriksson, Barrier Tech AB Klassning av räckens motståndskraft mot vinterväghållning Göran Fredriksson, Barrier Tech AB Vägräcken och kantsten Jan Wenäll, VTI Alternativa arbetsbredder för temporära räcken Jan Wenäll, VTI Trafikanttillstånd Ordförande: Katja Kircher, VTI Inledning: trafikanttillstånd i olika trafikslag NN Mobil IT och cykling strategier för handhavande Emeli Adell,Trivector Åksjuka, sjösjuka, flygsjuka, tågsjuka, rymdsjuka... kärt barn har många namn! Joakim Dahlman, Chalmers Bussförare och trötthetsproblematiken Jonas Ihlström, VTI Den uppkopplade cyklisten: en simulatorstudie om visuell distraktion hos cyklister Maria Nilsson, Viktoriainstitutet Påverkar interaktion med andra väganvändare cykelsäkerhet? Marco Dozza, Chalmers 16

15 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 23 Session 24 Trafikmedicin Ordförande: Björn Peters, VTI Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och anpassning av förarstödssystem Birgitta Thorslund, VTI Bilkörning och demens Dorota Religa, KI Simulatorbaserad testmetod för förare med syndefekter Jan Andersson och Björn Peters, VTI Samstämmigheten mellan kognitionspsykologi och trafikinspektörers teorier om bilkörning Björn Lidestam, Linköpings universitet Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning. Lars Englund, Transportstyrelsen En ökad cykling - varför och hur når vi dit? Ordförande: Jarl Hammarqvist, Trafikverket Cykel i stället cykeltrafik för attraktiva stadsrum och ett rikt stadsliv Roger Johansson, Sweco Hur det övergripande cykeltrafiknätet pekas ut och prioriteras Carl-Henrik Sandbreck, Sweco Hur kan en bra cykelstad bli bättre? Per Elvingson, Örebro kommun Effektiva åtgärder för att dubbla cykeltrafiken Camilla Pärlbäck och Christina Granér, Sweco Be Green Umeå vintercykling Emma Ödling, Umeå kommun Säker cykling-hur gör vi Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER Varför behövs en åtgärdsstrategi för säkrare cykling? Hur har arbetet varit upplagt? Lars Darin, Trafikverket Potentialen av olika åtgärder för en säkrare cykling Jenny Eriksson, VTI What causes single-bicycle accidents? (eng) Julia Werneke, Chalmers Naturaliska cykelstudier hur beter vi oss när vi cyklar? Marco Dozza, Chalmers Olycksscenarier i korsningar mellan cykel och motorfordon Irene Isaksson-Hellman, If Åtgärdsstrategi 1.0 och hur går vi vidare i strategiarbetet? Lars Darin och Johan Lindberg, Trafikverket 17

16 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 25 Session 26 Luft Ordförande: Per Andersson, Naturvårdsverket Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm? Michael Norman, SLB-analys Effekter på luftkvaliteten i Helsingborg om sjöfarten använde LNG som drivmedel Susanna Gustafsson, Ramböll Ombordmätning av emissioner från fordon Kristina Willner, AVL MTC AB Toxicitet hos slitagepartiklar från vägbeläggning och bromsar Anders Ljungman, Linköpings universitet Partikelföroreningar i järnvägstunnlar finns högemitterade eltåg? Mats Gustafsson, VTI Beteendepåverkan för energieffektiva persontransporter Ordförande: Marie Karlsson, Energimyndigheten Resfria möten vad blir effekterna och hur redovisar man dem? Peter Arnfalk, Lunds universitet Energieffektivisering av kommunala transporter Markus Robért, KTH Transportplanering vid idrotts- och musikevenemang Katarina Bååth, Örebro Ny adress nya vägvanor Helena Grimm, Lilla Edets kommun Miljöfordon.se Helene Carlsson, Stockholms stad Session 27 Plats Elfordon Ordförande: Peter Smeds, Trafikverket Elcyklars effekter på CO2-utsläpp och hälsa Åse Svensson och Lena Hiselius, Lunds universitet Ellastcykeln Johan Erlandsson, Ecoprofile Elfordon i Malmö i familjen och på arbetet Höskuldur Gudjonsson och Stina Johansson, Lunds universitet Så resonerar beslutsfattare om elbilar i den egna organisationen erfarenheter från elbilsupphandlingen Linnea Hjalmarsson, Linköpings universitet Elbilsupphandlingen botemedlet mot räckviddsångest? Eva Sunnerstedt, Stockholm stad 18

17 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 28 Session 29 Logistik för konkurrenskraft Ordförande: Per Bondemark, SSAB Nya Logistikforum: målbild, verktyg och engagemang Ingela Bendrot, Näringsdepartementet EU:s High Level Group on Logistics Lauri Ojala, Turku school of economics Transportpolitiken som förutsättningsskapare för effektiv logistik Stefan Back, Transportgruppen Karolina Kjellgren, Wallenius Trafikverkets nationella plan hur påverkas godstransporterna? Gunnar Malm, Trafikverket Varuägarnas perspektiv på logistik Karolina Boholm, Skogsindustrierna Joachim Glassell, Svensk Handel Paneldiskussion Greening of Ten-T network Ordförande: Stefan Back, Transportgruppen Gröna Korridorer och Ten-T. Kommissionens intresse, vilja och påverkan Rein Jüriado, Vinnova Swiftly Green ett TEN-T-projekt drar igång Ingemar Moen, Closer GreCOR ett Interregprojekt Sofie Vennersten, Closer Closers Arbetsgrupp för Gröna Korridorer och Intermodalitet Rikard Engström, Trafikverket Teknikmognad för vätgas relativt EU-direktivförslaget om vätgastankstationer var 30:e mil år 2020 Cecilia Wallmark, Sweco Inköpspanelen vägen mot hållbara transporter Linda Styhre, IVL Förutsättningar för tågtransporter vad styr PostNords val av transportslag? Lisa de Wahl 19

18 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 30 Session 31 Effektiva gröna godtåg för näringslivets behov Ordförande: Bo Lennart Nelldahl, KTH Mer gods på järnväg 2050 hur klarar vi kapaciteten? Oskar Fröidh, KTH Godskorridor 3 var står vi och vad är vägen framåt? Annelie Nylander, Trafikverket Korridorstudie Oslo-Rotterdam Dag Hersle, WSP Ökad kapacitet i korridoren Skandinavienkontinenten Hans Boysen, KTH Hur kan operatörerna bidra till att järnvägens kapacitet utnyttjas? Ole Kjörrefjord, Hector Rail Kan ökad kapacitet järnväg bidra till att lösa klimatkrisen? Jonas Westin, Regeringskansliet Elvis försök med långa godståg mellan Gävle och Malmö Annelie Carlsson, VTI Vägforskningsstationer Ordförande: Håkan Westerlund, KTH Väghuvudmäns behov av resultat från vägforskningsstationer Jan Ölander, Trafikverket Vinterprojekter ved Bygholm i Danmark Michel Eram, Vejdirektoratet Meteorologiska mätningar Mikael Magnusson, SMHI Geofysiska mätningar för byggande, drift och underhåll Bo Olofsson, KTH Hur tillgängliggörs data från olika givare Gustaf Westerlund, CRM-Konsulterna AB Diskussion Energisnåla asfltbeläggningar Ordförande: Safwat Said, VTI Energieffektiva beläggningar Torbjörn Jacobson, Trafikverket LCA verktyg Kristina Martinsson, Trafikverket Kallteknik provvägar Roger Lundberg, NCC Emulsionskunskap Karl Hillgren, Akzo Nobel Utvärdering av provkroppar från gamla kallteknikvägar Jenny-Ann Östlund, Nynas Vägkonstruktion med stabiliserade lager kontrollmetoder och miljöpåverkan Christer Nilsson, Ramböll 20

19 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 32 Session 33 Järnväg Ordförande: Malin Kotake, Trafikverket Effektivare byggmetod för järnvägar med halverad byggtid Per Corshammar, Ramböll Länk- och effektmodell för effektivare underhåll av järnväg Christer Stenström, LTU Säkerhet vid väg- och spårarbete Anita Ihs, VTI Bankonstruktionens nedbrytande egenskaper och deras påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen Karin Edvardsson, VTI Strategiskt spårunderhåll ur ett systemperspektiv Ragnar Hedström, VTI Tjälen ger och tjälen tar - vägar i kallt klimat Ordförande: Johan Ullberg, Trafikverket Gruvbrytning och infrastruktur Marcus Larsson, Trafikverket Nya teststräckor vid Svappavaara Sigurdur Erlingsson, VTI Observationssträckor på väg 395 Svante Johansson, Roadscanners Sweden AB Tjälforskning historisk återblick samt nya tag Tommy Edeskär, LTU Metodbeskrivning tjälinventering Virgilio Pérez, Ramböll Hantering av tjälrestriktioner Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Utförandekontroll med georadar erfarenheter och presentation av ny metodbeskrivning Martin Wiström, Ramböll 21

20 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 34 Session 35 Flyg Ordförande: Carl Selling, LFV Inledning Niklas Nordström, Svenskt Flyg Flygmarknadens utveckling med fokus på Norden Henrik Littorin, Swedavia Svensk flygledning in ett internationellt perspektiv Niclas Gustavsson, LFV Inlandsjöfart, del 1 Ordförande: Dirk Harmsen, Västra Götalandsregionen Under utarbetande. Flygets roll för svensk besöksnäring Ordförande: Henrik Littorin, Swedavia Utvecklingen av svensk turism, vad tror vi om framtiden och vilka är de stora utmaningarna? Peter Terpstra, Tillväxtverket Flygets roll i utvecklingen av Stockholm som storstadsdestination Peter Lindqvist, Stockholm Visitors Board Fjärrstyrda torn en svensk innovation John Bennet, LFV Inlandsjöfart, del 2 Ordförande: Kollektivtrafik med båt för ökad kapacitet? Kjell Jansson, Trafikanalys Nya miljövänliga transportlösningar med inlandssjöfart Bertil Arvidsson, BACAB Alternativen mellan en kustnära inlandssjöfartstransport och dagens landbaserade flöde, vad gäller utsläpp mm. Sven Sökjer Petersen, MariTerm Resultaten av en förstudie för direkta sjöfartsskyttlar NN 22

21 Dag 1 Onsdag 8 januari

22 Dag 2 Torsdag 9 januari

23 Dag 2 Torsdag 9 januari 2014 Transportforum 2014 Dag 2 Torsdag 9 januari 2014 Session 36 Session Styrmedel för minskad klimatpåverkan från godstransporter Ordförande: Magnus Blinge, Chalmers Energieffektiva transporter en politisk paradox Björn Hugosson, WSP Godstransporter, styrmedel och klimat Svante Mandell, VTI Slutsatser från LETS-Gods, Hur når vi klimatmålen? Henrik Pålsson, LTH FIKA Planeringsprocesser Ordförande: Gunnel Bångman, Trafikverket Kostnadsöverskridanden i transportinvesteringar lögn eller självselektion? Jonas Eliasson, KTH Kostnadsutveckling i infrastrukturprojekt vad är fördyringar och vad är omdefiniering av projekt? Helena Braun Thörn, KTH Påverkar samhällsekonomisk lönsamhet valet av investeringar? En jämförelse av Sverige och Norge Maria Börjesson, KTH Statens roll inom transportinfrastrukturen Björn Hasselgren, Trafikverket Session 37 Session Regional analys Ordförande: Gunnar Isacsson, VTI Kan man minska arbetslöshet med bättre tillgänglighet? Maria Börjesson, KTH Arbetspendling i Norrbotten och Västerbottens län Krister Sandberg, Trafikanalys Effekten av sysselsättningstäthet på individers löner Johan Håkansson, Högskolan Dalarna Peak Car Ordförande: Under utarbetande. LUNCH LUNCH

24 Dag 2 Torsdag 9 januari 2014 Session 40 Session Regional attraktivitet vad kan transportsystemet bidra med? Ordförande: Torbjörn Suneson, Trafikverket Tillgänglighet och ortsattraktivitet summering av erfarenheter från Vinnovas TTE-projekt Lars Pettersson, JIBS Framtidens regionala kollektivtrafik hur ökar vi kollektivtrafikens konkurrenskraft i landsbygd? Helena Leufstadius X2 K2 Framgångsrika samverkansprocesser planeringsprocesser som når fram och skapar delaktighet hinder och framgångsfaktorer Göran Cars, KTH Diskussion utifrån exemplet Ostkustbanan Charlotta Fredriksson, WSP Erik Bransell, Trafikverket FIKA Beteende och makt i transportsektorn Ordförande: Lena Smidfelt-Rosqvist, Trivector Resvanor för kvinnor och män vad har hänt de senaste åren? Mats Wiklund, Trafikanalys På väg mot jämställda arbetsresor? Vardagens mobilitet i förändring och förhandling. Ana Gil Sola, Göteborgs universitet Jämställdhetens betydelse för ett hållbarare transportystem Annica Kronsell, Lunds universitet LUNCH Lokalt trafikpolitiskt beslutsfattande - för och med kvinnor och män? Ordförande: Kjell Avergren, Trafikverket Kön i trafiken Lena Levin, VTI Med genusglasögon i trafiken Ian Fiddies, Jordens vänner Paneldiskussion Karin Svensson-Smith, Lunds kommun Frida Karlge, Göteborg stad Linnea Viklund, Västerås kommun Stina Nilsson och Karolina Skog, Malmö stad 26

25 Dag 2 Torsdag 9 januari 2014 Session 42 Session Fordonsstrategisk Forskning och Innovation Ordförande: Torbjörn Biding, Trafikverket/ Vinnova Slide In-teknik för kontinuerlig överföring av energi till elektriska fordon Richard Sebestyén, Volvo Group Technology iqdrive- Ett steg mot autonoma fordon Pär Degerman, Scania Fordonsbaserat skyddssystem för cyklister och fotgängare Ola Boström, Autoliv Visual Quality Measures Från Ax till Limpa Ett helhetsgrepp på systemdesign av displayteknologier i fordon Konstantin Lindström, Volvo Personvagnar SEVS vad kan vi förvänta av framtiden? Else-Marie Malmek, SAFER FIKA Session Trafikdata Ordförande: Andreas Tapani, VTI Hur kan nya datakällor komplettera resvaneundersökningar? Andreas Allström, Sweco/Linköpings universitet Restidsfördelningar på rutter från floating car-data Erik Jenelius, Mahmood Rahmani och Harilaos Koutsopoulos, KTH Fusion of travel times and point speed measurements for road traffic state estimation David Gundlegård, Linköpings universitet Transport demand analysis and modelling based on mobile phone data Clas Rydergren och David Gundlegård, Linköpings universitet Stefan Myhrberg, Ericsson LUNCH Session Metkap - metoder för kapacitetsanalys Ordförande: Freddie Westman, Trafikverket METKAP Roll i Trafikverket och planeringen NN Kapacitet Tätort Karl Lennart Bång, KTH Kapacitet Landsbygd Johan Olstam, VTI Kapacitet Trafikanläggningar Per Strömgren, Movea FIKA Gångtrafik Ordförande: Jesper Skiöld, Atkins Prioritering av gatuutrymme på fotgängares villkor exempel Klarabergsgatan Magnus Dahlström och Ellen Fredholm, Atkins Kristoffer Tengliden, Stockholm stad Mikrosimulering av fotgängare en parameterstudie utgående ifrån simuleringar, beräkningar och fältstudier Oskar Kryh, Ramböll Waiting pedestrians in the social force model Fredrik Johansson, VTI Methods used in planning for pedestrian wayfinding Ralph Hitchman, Atkins 27

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 www.sinnebild.se Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare,

Läs mer

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Energiseminarier Almedalsveckan 2015:

Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Energiseminarier Almedalsveckan 2015: Svensk Energi presenterar här, med utgångspunkt i det totala programmet för Almedalsveckan, ett urval arrangemang med energifrågor i fokus. Vi gör inga anspråk på

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

Sveriges Energiting 2011

Sveriges Energiting 2011 Sveriges Energiting 2011 Inledning 21 mars 10.00 Allmän information Lokaler FH - Folkets Hus NL - Norra Latin Hålltider Dag 2 09.00-10.00 Inregistrering (FH) 10.00-12.30 Inledning (FH) 12.30-13.30 Lunch

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN

EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN EN FÄRDPLAN FÖR ATT FRÄMJA ELFORDON I SVERIGE, NÅ KLIMATMÅLEN OCH SAMTIDIGT STÄRKA DEN SVENSKA KONKURRENSKRAFTEN FÖRORD Det pågår en stor transformering av världens fordonsindustri. Det är ett resultat

Läs mer

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park

Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport. Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport Ett FoI-program inom Closer vid Lindholmen Science Park Förord Ökad energieffektivitet genom High Capacity Transport är namnet på ett FoI-program inom

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget

kommek 2014 malmömässan 20-21 augusti Inbjudan till kommunalekonomisk konferens och utställning Verksamhetsutveckling Analys Strategi Budget K O M M E K D I T T F Ö N S T E R M O T F R A M T I D E N Strategi Budget Verksamhetsutveckling Försäkring Analys kommek 2014 Framtid malmömässan 20-21 augusti Bokföring Vision Pension Finansiering IT

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Underlagsrapport åtgärdsområden Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Underlagsrapport åtgärdsområden Ärendenummer:

Läs mer

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm TransOpt förstudie Förutsättningar för samordnad godstrafik inom Norra Djurgårdsstaden i Stockholm Författare: Mona Pettersson, WSP Björn Eklund, Logica Jan Kristoffersson, Sust Utgiven i juni 2010 av

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER

KRAV PÅ SNABBA RÄDDNINGSINSATSER väg mästaren #1 2015 ÅRGÅNG 88 I VÄGINGENJÖRERNAS TJÄNST SEDAN 1928 E4 Sundsvall och nya bron invigdes ett år före tidsplan Sidan 7 34 miljarder kostar det att utveckla Västsverige Sidan 9 Vad får dig

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse TORVILD AAKVAAG BJARNE AAMODT OLAV AARNA LARS-ERIC AARO TEODOR AASTRUP KENT ABBÅS ENNO ABEL EGIL ABRAHAMSEN JONAS ABRAHAMSSON ERIK AGERMAN GUNNAR AGFORS CARLOS AUGUSTO LIRA AGUIAR

Läs mer

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar

Kvalitetsmässan 2015. Konferensprogram. 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg. Svenska utmaningar Kvalitetsmässan 2015 Konferensprogram 3 5 november Svenska Mässan, Göteborg Svenska utmaningar Du är vinnaren på Kvalitetsmässan PROGRAMGUIDE 3 Programöversikt och temaområden 4 Invigning 5 Avslutning

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer