Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL"

Transkript

1 Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL

2 Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok - VGU-handbok på gång - Bygg för attraktiv kollektivtrafik, ny idéskrift - Nytt täthetsmått vid stadsplanering - Nationell strategi för säkrare cykling - Snabba cykelstråk, ny idéskrift - Akademisk utbildning gående och cyklister - Parkering för hållbar stadsutveckling, ny handbok Ny Trafiksignalhandbok på gång

3 TRAST ny 3:e utgåva Ny utgåva ska tas fram under Syftet är att uppdatera, komplettera och bearbeta om kapitel där det finns egna fördjupningsdokument. Ska spegla nya värderingar. Styrgruppen består av Trafikverket, SKL och Boverket. Referensgruppen består av flera kommuner, Energimyndigheten, VTI, Naturvårdsverket och Folkhälsoinstitutet. Målgruppen är både trafikplanerare och stadsplanerare.

4 TRAST Helhetssyn Processen Balanserat transportsystem Hållbar stadsutveckling

5 Kommunens planering har flera skeden Inriktningsplanering Åtgärdsplanering Genomförandeplanering TRAST Översiktsplan Trafikstrategi Trafikplaner Åtgärdsprogram Den byggda miljön ska utvecklas och bevaras Strukturer Avvägning av konkurrerande intressen, såväl allmänna som enskilda. Underlag till översiktsplan. Samband mellan trafiksystemet och stadens övergripande mål Avvägning och balansering mellan trafikslag Bytespunktsplan Trafiknätsplaner Gångtrafikplan Cykeltrafikplan Kollektivtrafikpl Biltrafikplan Godstrafikplan Plan för farligt gods Plan för tung trafik Trafikstråksplan Program för gaturummets karaktär och olika aspekter. Trafik- och miljöprogram för geografiska områden Mobility management Projekt Påverkan: - Färdmedelsval - Resmönster - Resbehov Trafikering: - Kollektivtrafikplan Utformning : - Gaturum, se bl.a. VGU - Bytespunkter/resecentra, se bla Stationsmiljöhandboken

6 TRAST-skrifter

7 Trafikstrategin är viktig!

8 Ny handbok Trafiksäkra staden! Trafiksäkerhetsarbetet är en del i arbetet för en attraktiv och hållbar stad!

9 Ny handbok Gångbar stad! Dags att vi på allvar ser gångtrafiken som ett seriöst trafikslag!

10 TRAST Introduktion helt ny! Kortfattad skrift som är lätt att ta till sig. Liten upplaga nu. Större upplaga när TRAST 3 är klar. Kommer även en engelsk översättning.

11 Ny VGU-handbok ska tas fram! En ny VGU-handbok med fokus på arbetsmetoder och goda exempel ska tas fram under Handboken blir ett komplement till den nya VGU som gavs ut under 2012.

12 Strategi för säkrare cykling Ny gemensam strategi för alla viktiga aktörer!

13 Prioriterade åtgärder i cykelstrategin 1. Förbättra drift- och underhåll både vinter och sommar 2. Utforma cykelinfrastruktur utifrån cyklistens behov 3. Starta utvecklingsprocesser för säkrare cyklar och bättre skydd 4. Verka för säkrare beteenden och öka användningen av hjälm och dubbdäck 5. Utveckla kunskapen om främst olycksrisker och effektsamband

14 Nationell expertgrupp inom trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister. Trafikverket Transportstyrelsen MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Folksam SKL Göteborgs Stad Huddinge kommun Örebro kommun Eskilstuna kommun NTF Cykelfrämjandet Svensk cykel FOT (Fotgängarnas förening) SP (Sveriges provningsinstitut) Cycleurope Forskare Ny expertgrupp till GNS Fotgängare och cyklister som har fått i uppdrag att ta fram en strategi för Säker gångtrafik. Gruppen ska också följa upp Strategin för säkrare cykling. Startmöte i september 2014.

15 Snabba cykelstråk ny idéskrift Stöd för enhetligt synsätt på snabba cykelstråk Inga formella riktlinjer! Underlag som kan inarbetas i ny utgåva av VGU.

16 Akademisk utbildning Planera för gående och cyklande Genomförs av LTH på uppdrag av SKL. 4-6 februari, mars och maj under Kan vid efterfrågan även genomföras våren 2015.

17 Idéskriften Parkering för hållbar stadsutveckling Stimulera kommunerna till en aktiv parkeringspolitik! Öka användningen av flexibla parkeringstal! Tänk långsiktigt utgå inte bara från dagens värderingar! Bredda synen på tillgänglighet den gäller alla trafikslag! Positivt med aktiva kommuner som driver på utvecklingen!

18 Ny Trafiksignalhandbok Stöd för kommuner och Trafikverket att tillämpa de nya föreskrifterna från Transportstyrelsen. Ska innehålla illustrerade tillämpningsexempel. Klar runt årsskiftet

19 VÄLKOMMEN 3-4 JUNI 2014 Malmö

20

21 Vi avslutar nyhetssändningen med Dagens tips Cykelkonferensen i Malmö 3-4 juni SKL:s Trafik- och gatudagar i Stockholm oktober Prenumerera på SKL:s nyhetsbrev inom gator & trafik

22 Och nu över till vädret, det blir en härlig dag imorgon Frågor? Hör av er!

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

Redaktion. Innehåll Reflexen 2 2007. TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN, www.trafiktekniska.se, ISSN 0284-0707

Redaktion. Innehåll Reflexen 2 2007. TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN, www.trafiktekniska.se, ISSN 0284-0707 Reflexen. 2 2007 Reflexionen Det är vår i luften i Skåne idag när jag går till arbetet. Tänker på dagens arbetsuppgifter. Just nu håller jag på att utvärdera vinterväghållningen för oskyddade trafikanter.

Läs mer

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka

Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka Huddinge planerar för framtidens trafik tyck till och påverka TRAFIKSTRATEGI FÖR HUDDINGE KOMMUN Huddinges befolkning ökar precis som antalet transporter. Dagens och morgondagens växande behov kräver ett

Läs mer

Attraktiv Stad UNDERLAG

Attraktiv Stad UNDERLAG Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 2 Trafik för en Attraktiv Stad UNDERLAG Utgåva 1 www.vv.se/vgu-trast 4 Medverkande Ansvariga projektledare: Sari Wallberg, Svenska Kommunförbundet och Mathias

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder.

Komplettering av ansökan: Processutveckling för goda cykelparkeringar vid befintliga kollektivtrafiknoder. Upprättad av: PE 2011-10-17 Status: Slutlig Till Delegationen för Hållbara städer Boverket m.hallbarastader@environment.ministry.se astrid.hakansson@boverket.se Komplettering av ansökan: Processutveckling

Läs mer

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet

Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög. Färdplan för hållbar mobilitet Trafikstrategi för Lund NE / Brunnshög Färdplan för hållbar mobilitet November 2012 Innehållsförteckning 1. Utgångspunkter 1 Lund NE/Brunnshög världens främsta forsknings- och innovationsmiljö 1 Syfte

Läs mer

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se

Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06. Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Samordnad planering för urbana stationssamhällen 2013-03-06 Lena Dübeck, lena.dubeck@boverket.se Boverket myndighet för samhällsplanering, byggande och boende Boverket ska i frågor inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

Trafik- och gatudagarna 2013

Trafik- och gatudagarna 2013 Trafik- och gatudagarna 2013 Nyhetsbrev från Sveriges Kommuner och Landsting Klimat och säkerhet diskuterades vid trafik- och gatudagarna Har bilismen nått backkrönet? SKL:s Trafik- och gatudagar 2013

Läs mer

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Diarienr 2014/75-TN nternati Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018 Antagen av tekniska nämnden 10 juni 2014 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för Transportrådgivning 2014-2018

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

CYKELEFFEKT. Slutrapport för förstudie

CYKELEFFEKT. Slutrapport för förstudie CYKELEFFEKT Slutrapport för förstudie Göran Smith - Viktoria Swedish ICT Anna Niska - VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut Tomas Grönqvist - Svensk Cykling 2014-12-19 SAMMANFATTNING saknas

Läs mer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer

Parkering i storstad. Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer Parkering i storstad Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta attraktiva städer 2 Titel: Parkering i storstad: Rapporter från ett forskningsprojekt om parkeringslösningar i täta

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008

Nätverket för hållbara transporter. Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket för hållbara transporter Klimatinvesteringsprogram 2004-2008 Nätverket var en del i Norrköpings kommuns klimatinvesteringsprogram 2004-2008. Det här häftet är ett utdrag ur slutrapporten som

Läs mer

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål

En konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade etappmål PM Ärendenr: TRV 2012/27782 Till: Från: Näringsdepartementet Trafikverket Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda vägen 1 Telefon: 0771-921 921 trafikverket@trafikverket.se 2012-09-20 www.trafikverket.se

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007.

Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Bilaga 1 Sammanfattning av konferensen Hållbara Transporter Mobility for a Sustainable Development i Norrköping den 17-18 oktober 2007. Stöd från Nordiska Ministerrådet Konferensen var en nordisk nätverkskonferens

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer