Livsmedelsverkets författningssamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Livsmedelsverkets författningssamling"

Transkript

1 Livsmedelsverkets författningssamling ISSN Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2010 beslutade den 21 januari I enlighet med 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) 1 tillhandahåller Livsmedelsverket nedanstående förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom verkets ansvarsområde. 1. Kronologisk förteckning över föreskrifter och allmänna råd i Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS), Bilaga Förteckning över vissa SFS-författningar inom Livsmedelsverkets ansvarsområde, Bilaga Sökordsregister, Bilaga 3. Dessa förteckningar ersätter förteckningarna i Livsmedelsverkets förteckningar (LIVSFS 2009:1) över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde. INGER ANDERSSON Susanne Carlsson (Regelavdelningen) 1 Förordningen omtryckt 2006:66. Senaste lydelse av 18 c 2002:32.

2 2

3 3 Bilaga 1 (till ) Kronologisk förteckning över föreskrifter och allmänna råd i Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS) År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om slakt av ren i gränstrakterna mellan Sverige och Norge Förordning om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) 2 - Ändr. SLVFS 1995:17, omtryck Ändr. 1-3 och Överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) - Ändr. SLVFS 1995:18, omtryck av bilagorna Livsmedelsverkets tillämpningsföreskrifter till förordningen om tillämpning av 1970 års överenskommelse om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport (ATP) 8 Ikraft: 1 november 1973 Saknr: H 26 Ikraft: 1 juli 1980 Saknr: H 26 Ikraft: 1 juli 1995 Saknr: H 27 Ikraft: 13 december 1979 Saknr: H 27:3 Ikraft: 1 juli 1995 Saknr: H 28 Ikraft: 1 juli Endast upptagen som notis (N 1980:21) i Svensk författningssamling (SFS).

4 4 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. SLVFS 1995:19, omtryck Upph. 25 ; Ändr. 1-24, föreskrifternas rubrik, bilaga 1-2 och 5 Saknr: H 28 Bemynd.: 7 (SLVFS 1980:4) Ikraft: 1 juli 1995, 6 2 st. 1 september Livsmedelsverkets föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 3 Saknr: H 35 Bemynd.: 5 och 6 4 Ikraft: 1 mars Ändr. SLVFS 1989:37 Ändr. föreskrifternas rubr., 8 - Ändr. SLVFS 1996:38 Ändr. 1 ; Nya allmänna råd till 1, ny 11 - Ändr. SLVFS 1998:23 Anm. efter 2 utgår; Ny 2 a - Ändr. LIVSFS 2002:19 Ändr. rubr., 1 och bilaga 3 - Ändr. LIVSFS 2007:9, omtryck Upph. 2, 3-10 samt bilagor 1-3; Anmärkningar och allmänna råd utgår; Ändr. 1 och 2 a ; Nya 1 a och 10 a Saknr: H 35:1 Bemynd.: 7 Ikraft: 1 januari 1992 Saknr: H 35:2 Bemynd.: 5, 6 och 40 Ikraft: 1 januari 1997 Saknr: H 35:3 Bemynd.: 5, 6 och 40 Ikraft: 1 oktober 1998 Saknr: H 35:4 Bemynd.: 5, 6 och 40 Ikraft: 5 april 2002 Saknr: H 35 Bemynd.: 5 och 40 Celexnr: 31998L0034 Ikraft: 1 juli 2007 samt 1 december Ny rubrik från den 1 april Livsmedelsförordning.

5 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om erukasyra i oljor och fetter Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser - Ändr. SLVFS 1998:25, omtryck Ändr. bilaga Bemynd.: 40, 19 (2006:815) 5, 18 (2006:812) 6 och 20 7 Saknr: H 177 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31976L0621 Ikraft: 1 januari 1994 Bemynd.: 40, Saknr: H 33 Bemynd.: 5, 6 och 40 Celexnr: 31988L0344, 31992L0115 Ikraft: 1 januari 1994 Saknr: H 33 Bemynd.: 5, 6 och 40 Celexnr: 31988L0344, 31994L0052, 31997L0060 Ikraft: 27 april Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m. 6 Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land. 7 Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

6 6 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om identifikationsmärkning av livsmedelspartier Bemynd.: 40, Saknr: H 131 Bemynd.: 7 Celexnr: 31989L0396 Ikraft: 1 januari 1994 Bemynd.: 40, Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration 8 Saknr: H 132 Bemynd.: 7 Celexnr: 31990L0496 Ikraft: 1 januari Ändr. LIVSFS 2004:8 Ändr Ändr. LIVSFS 2007:8, omtryck Upph. 10 ; allmänna råd utgår; Ändr. 1-5 samt rubriken till föreskrifterna Saknr: H 132:1 Bemynd.: 7 Celexnr: 32003L0120 Ikraft: 31 mars 2004 Saknr: H 132 Bemynd.: 5 och 40 Ikraft: 1 juli Rubriken ändrad genom LIVSFS 2007:8.

7 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 7 - Ändr. LIVSFS 2009:9 Upph. 15, rubriken före 15 utgår; Ändr. 5 och samt bilagan Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kaseiner och kaseinater Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om aromer - Ändr. SLVFS 1996:1, omtryck Ändr. 3, 4, 7 och 8 samt bilaga 3; Ny bilaga 1; Nuvarande bilaga 1 och 2 betecknas bilaga 2 och 3 Bemynd.: 40, Saknr: H 132:1 Bemynd.: 5, 7 och 40 Celexnr: 32008L0100 Ikraft: 30 september 2009 Saknr: H 153 Bemynd.: 5, 6, 7 och 40 Celexnr: 31983L0417 Ikraft: 1 januari 1994 Bemynd.: 40, Saknr: H 34 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31988L0388 Ikraft: 1 januari 1994 Saknr: H 34 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31988L0388 Ikraft: 1 januari 1996, 8 2 st. dock 25 mars 1997

8 8 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. SLVFS 1997:39 Ny bilaga 2 - Ändr. LIVSFS 2003:19 Ändr. bilaga 1 - Ändr. LIVSFS 2004:18 Ändr. 3 och 4 samt bilaga 1; Ny 3 a - Ändr. LIVSFS 2004:29 Ändr Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel - Ändr. SLVFS 1998:40, omtryck Allmänna råd utgår; Ny rubr. på föreskrifterna; Ändr. bilaga 2 Saknr: H 34:1 Bemynd.: 5 och 6 Ikraft: 16 december 1997 Saknr: H 34:2 Bemynd.: 40 Ikraft: 12 juli 2003 Saknr: H 34:3 Bemynd.: 40 Ikraft: 23 juni 2004 Saknr: H 34:4 Bemynd.: 5, 6 och 40 Ikraft: 29 januari 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 60 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31991L0493 Ikraft: 1 januari 1994, gränsvärdena för histamin i bilaga 2 den 1 juli 1994 Saknr: H 60 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31991L0493, 31993D0351 Ikraft: 1 januari 1999

9 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 9 - Ändr. LIVSFS 2002:16, omtryck Ändr. bilaga 1 och 2 - Ändr. LIVSFS 2004:7, omtryck Ny bilaga 3; Ändr. 1 samt bilaga 1 och 2 - Ändr. LIVSFS 2005:6 Ändr. bilaga 1 (upph. Tabell D) - Ändr. LIVSFS 2006:14 Ändr. bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring avsedda för export till land utanför den Europeiska Unionen Saknr: H 60 Bemynd.: 5 och 6 Ikraft: 5 april 2002 Saknr: H 60 Bemynd.: 5 och 6 Ikraft: 1 april 2004 Saknr: H 60:1 Bemynd.: 40 Celexnr: 32005L0208 Ikraft: 1 april 2005 Saknr: H 60:2 Bemynd.: 40 Ikraft: 29 juni 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 374 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31992L0052 Ikraft: 1 januari 1995 Bemynd.: 40,

10 10 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2008:5 Ändr. 2 och Livsmedelsverkets föreskrifter om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn - Ändr. SLVFS 1998:38 Ändr. 5, bilaga 2; Ny bilaga 6 - Ändr. SLVFS 2000:16 Ändr. 1 ; Allmänna råd utgår - Ändr. SLVFS 2000:29, omtryck Ändr. rubrik samt 2, 4 och 7 ; ny 6 a ; Allmänna råd till 1, 6, 8 och 9 utgår - Ändr. LIVSFS 2002:22 Ändr. 1 Saknr: H 374:1 Bemynd.: 5-7 Ikraft: 1 februari 2008 Överg.best: Ja. Saknr: H 375 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31996L0005, 31996L0084 Ikraft: 1 oktober 1997 Saknr: H 375:1 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31998L0036 Ikraft: 1 januari 1999 Saknr: H 375:2 Bemynd.: 5 och 6 Ikraft: 1 januari 2001 Saknr: H 375 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31999L0039 Ikraft: 1 juli 2000 Saknr: H 375:1 Bemynd.: 40 Ikraft: 5 april 2002

11 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 11 - Ändr. LIVSFS 2004:5 Ändr. 6 a ; Nya bilagor 7 och Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning - Ändr. SLVFS 2000:28, omtryck Ändr. rubrik, 5 ; Allmänna råd till 1, 8 och 11 utgår - Ändr. LIVSFS 2002:23 Ändr. 1 - Ändr. LIVSFS 2007:14 Ändr. 9 Saknr: H 375:2 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 32003L0013 Ikraft: 6 mars 2005 Bemynd.: 40, Saknr: H 376 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31996L0008, 31996L0084 Ikraft: 1 oktober 1997 Saknr: H 376 Bemynd.: 5, 6 och 7 Ikraft: 1 juli 2000 Saknr: H 376:1 Bemynd.: 40 Ikraft: 5 april 2002 Bemynd.: 40, Saknr: H 376:2 Bemynd.: 7 Celexnr: 32007L0029 Ikraft: 15 oktober 2007

12 12 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2009:10 Ändr. bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om ekologiskt framställda livsmedel - Ändr. LIVSFS 2005:12, omtryck Ändr. 3 - Ändr. LIVSFS 2005:26, omtryck Upph. 5 ; Rubrik närmast före 5 utgår - Ändr. LIVSFS 2006:23, omtryck Ändr. 2 och 6 samt rubriker närmast före dessa paragrafer, Livsmedelsverkets föreskrifter om provtagning för kontroll av vissa ämnen och restsubstanser i djur och produkter från djur - Ändr. SLVFS 1999:5 Ny 12 a Saknr: H 376:3 Bemynd.: 7 Celexnr: 32008L0100 Ikraft: 30 september 2009 Saknr: H 336 Bemynd.: 3 och 5 (1995:702) 9 Ikraft: 1 mars 1998 Saknr: H 336 Bemynd.: 3 och 5 (1995:702) Ikraft: 1 juli 2005 Saknr: H 336 Bemynd.: 3 och 5 (1995:702) Celexnr: 32004R0392 Ikraft: 1 januari 2006 Saknr: H 336 Bemynd.: 3 och 5 (1995:702) Ikraft: 28 december 2006 Saknr: H 67 Bemynd.: 3, 4 och 8 (2006:815) Celexnr: 31996L0023, 31998D0179 Ikraft: 1 maj 1998 Saknr: H 67:1 Bemynd.: 12 (1998:134) 10 Celexnr: 31996L0043 Ikraft: 1 april Förordning (1995:702) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter.

13 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 13 - Ändr. SLVFS 1999:24 Ny 12 b - Ändr. LIVSFS 2003:25, omtryck Ändr. rubrik; Ny 12 c ; Samtliga allmänna råd utgår - Ändr. LIVSFS 2005:27, omtryck Upph. 12 a, 12 b och 12 c ; Rubrik närmast före 12 a utgår Livsmedelsverkets föreskrifter om utfärdande av intyg m.m. Saknr: H 67:2 Bemynd.: 12 (1998:134) Celexnr: 31996L0043 Ikraft: 1 juli 1999 Saknr: H 67 Bemynd.: 4 (1989:1110) 11, 12 (1998:134) Ikraft: 23 juni 2003 Saknr: H 67 Bemynd.: 4 (1989:1110), 12 (1998:134) Ikraft: 1 januari 2006 Bemynd.: 40, Saknr: J 151 Bemynd.: 30 (1971:810) 12, 30 och 40 Celexnr: 31996L0093 Ikraft: 1 januari 1999 Bemynd.: 40, 10 Förordning (1998:134) om provtagning på djur, m.m. 11 Förordning (1989:1110) om avgift för livsmedelstillsyn m.m. 12 Förordning (1971:810) med allmän veterinärinstruktion.

14 14 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål - Ändr. LIVSFS 2002:20 Upph. 6 - Ändr. LIVSFS 2008:4 Ändr. 5, 8, 12 och Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål - Ändr. LIVSFS 2002:24 Ändr. 1 Saknr: H 371 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 31989L0398, 31996L0084, 31999L0041 Ikraft: 15 maj 2000 Saknr: H 371:1 Bemynd.: 40 Ikraft: 5 april 2002 Bemynd.: 40, Saknr: H 371:2 Bemynd.: 5, 6 och 40 Celexnr: 32006L0141 Ikraft: 1 februari 2008 Saknr: H 377 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 31999L0021 Ikraft: 15 maj 2000 Saknr: H 377:1 Bemynd.: 40 Ikraft: 5 april 2002

15 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 15 - Ändr. LIVSFS 2008:3, omtryck Upph 13 ; Ändr av 1, 4-7 samt tabell 2 i bil 2, punkt 3 i bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om kaffeextrakt och cikoriaextrakt Livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av specificerat riskmaterial - Ändr. SLVFS 2001:3 Ändr. 2 Bemynd.: 40, Saknr: H 377 Bemynd.: 5-7, 40 Celexnr: 32006L0082, 32006L0141 Ikraft: 1 februari Saknr: H 352 Bemynd.: 6 och 7 Celexnr: 31999L0004 Ikraft: 13 september 2001 Bemynd.: 40, 1 Bemynd.: 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 32000D0418 Ikraft: 1 oktober :1 Bemynd.: 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 32001D0002 Ikraft: 15 januari 2001

16 16 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. SLVFS 2001:7 Ändr. 2 och 3 - Ändr. SLVFS 2001:23, omtryck Ändr Livsmedelsverkets föreskrifter om behandling av livsmedel och livsmedelsingredienser med joniserande strålning Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten 1:2 Bemynd.: 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 32001D0233 Ikraft: 31 mars Bemynd.: 2, 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 32001R0999 Ikraft: 1 juli 2001 Bemynd.: 40, Saknr: H 16 Bemynd.: 4, 5, 6, 7 och 40 Celexnr: 31999L0002, 31999L0003 Ikraft: 20 mars 2001 Bemynd.: 40, Saknr: H 90 Bemynd.: 3, 5, 6, 31 och 40 Celexnr: 31998L0083 Ikraft: 13 december 2001 Överg.best.: Tillämpas fr.o.m. 25 december 2003

17 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 17 - Ändr. LIVSFS 2003:44 Ändr. 13 och bilagorna Ändr. LIVSFS 2005:10, omtryck Ändr. 1 och bilagorna 1 och Livsmedelsverkets föreskrifter om handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter - Ändr. LIVSFS 2004:16, omtryck Ändr. bilaga Saknr: H 90:1 Bemynd.: 5 och 6 Ikraft: 25 december 2003 Saknr: H 90 Bemynd.: 5, 6, 31 och 40 Celexnr: 31998L0083 Ikraft: 1 juni 2005 Bemynd.: 40, Saknr: H 136 Bemynd.: 2, 6, 7, 19 och 40 Celexnr: 32000R0104, 32001R2065 Ikraft: 1 januari 2002 Saknr: H 136 Bemynd.: 2, 6, 7, 19 och 40 Ikraft: 23 juni 2004 Bemynd.: 40,

18 18 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2008:10, omtryck Ändr. bilagan Livsmedelsverkets föreskrifter om utförsel och export av fisk från Östersjöområdet - Ändr. LIVSFS 2002:37 Ändr. bilaga 2 - Ändr. LIVSFS 2002:41 Ändr. bilaga 1 - Ändr. LIVSFS 2004:6 Ändr. bilaga 1 och 2 - Ändr. LIVSFS 2004:25 Ändr. bilaga 2 Saknr: H 136 Bemynd.: 6 och 40 Ikraft: 1 juli 2008 Övergångs.best.: Ja Saknr: H 299 Bemynd.: 2, 5, 6 och 40, 3, 4 och 6 (2002:569) 13 Celexnr: 32001R2375 Ikraft: 1 juli 2002 förutom 4 som träder i kraft den 1 oktober Överg.best.: författningen gäller t.o.m Saknr: H 299:1 Bemynd.: 2, 5, 6 och 40 och 3 (2002:569) Ikraft: 8 oktober 2002 Saknr: H 299:2 Bemynd.: 2, 5, 6 och 40 och 3 (2002:569) Ikraft: 28 oktober 2002 Saknr: H 299:3 Bemynd.: 2, 5, 6 och 40 och 3 (2002:569) Ikraft: 25 februari 2004 Saknr: H 299:4 Bemynd.: 2, 5, 6 och 40 och 3 (2002:569) Ikraft: 22 oktober Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet.

19 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 19 - Ändr. LIVSFS 2006:24, omtryck Fortsatt giltighet t.o.m. 31 december 2011 Saknr: H 299 Bemynd.: 2, 5 och 17 och 3, 4 och 6 (2002:569) Ikraft: 28 december 2006 Bemynd.: 40, - Ändr. LIVSFS 2009:7, 14 omtryck Saknr: H 299 Ändr. Bilaga 2; Fortsatt giltighet Bemynd.: 2, 5 och 17 t.o.m. 31 december 2011, 3 och 6 (2002:569) Ikraft: 30 juni Tidsbegränsad giltighet t.o.m. 31 december Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel - Ändr. LIVSFS 2003:7, omtryck Ändr. bilaga 1 - Ändr. LIVSFS 2003:42, omtryck Ändr. bilaga Saknr: H 135 Bemynd.: 7 Ikraft: 1 januari 2003 Saknr: H 135 Bemynd.: 7 Celexnr: 32002L0067 Ikraft: 1 juli 2004 Saknr: H 135 Bemynd.: 7 Ikraft: 1 januari Se även rättelseblad till LIVSFS 2009:7.

20 20 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2005:5 Ändr. bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om vinframställning Livsmedelsverkets föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel Saknr: H 135:1 Bemynd.: 7 Celexnr: 32004L0077 Ikraft: 20 maj 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 10 Bemynd.: 2, 6, 31 och 40 Celexnr: 31999R1493, 32000R1622 Ikraft: 13 december 2002 Bemynd.: 40, Saknr: H 23 Bemynd.: 5 och 6, 26 (1998:941) 15 Celexnr: 31989L0109, 31980L0590, 32002L0072, 31982L0711, 31985L0572, 32002L0016, 31978L0142, 31980L0766, 31981L0432, 31993L0010, 31984L0500, 31993L0011 Ikraft: 28 februari Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

21 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 21 - Ändr. LIVSFS 2004:31 Upph. 1 kap. 5-9 ; Ändr. 1 kap. 1-4 samt 3 kap. 2 och 4 Saknr: H 23:2 Bemynd.: 5 och 6, 26 (1998:941) Celexnr: 32004L0013, 32004R1935 Ikraft: 22 december Ändr. LIVSFS 2005:14 Ändr 2 kap. 3, 4, 9 och 13 samt 4 kap. 1 och 3 samt bilaga 2-6 och 9; Ny 2 kap. 4 a och 4 b samt 4 kap. 3 a, - Ändr. LIVSFS 2005:28 Upph. 3 kap. samt bilagorna 7 och 8 - Ändr. LIVSFS 2006:6 Ändr. 5 kap. 4 och 5 ; Nya 5 kap. 6 och 7, mellanrubriker till dessa samt ny bilaga 11 - Ändr. LIVSFS 2006:20, omtryck Upph. av bilagorna 1-6; Ändr. 2 kap. 3-4 a, 5-9 och 11 Saknr: H 23:3 Bemynd.: 5 och 6, 26 (1998:941) Celexnr: 32004L0001, 32004L0014, 32004L0019 Ikraft: 29 juli 2005, 2 augusti 2005, 1 september 2005 Saknr: H 23:4 Bemynd.: 5, 6 och 40 Celexnr: 32005R1895 Ikraft: 1 januari 2006 Saknr: H 23:5 Bemynd.: 5 och 6, 26 (1998:941) Celexnr: 32005L0031 Ikraft: 20 maj 2007 Överg.best.: får tillämpas från den 20 maj Saknr: H 23 Bemynd.: 5 och 6, 26 (1998:941) Celexnr: 32005L0079 Ikraft: 19 november 2007

22 22 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2008:7 Ändr. 2 kap. 1-4, 4 b, 8-9, 11 och 13 samt mellanrubrik före 2 kap. 13 ; Nya 2 kap. 4 c-e och 7 a samt mellanrubrik före 2 kap. 7 a - Ändr. LIVSFS 2009:2 Ändr. 2 kap. 3-4, 4 c och 4 d ; Ny 2 kap. 4 f Livsmedelsverkets föreskrifter om kosttillskott - Ändr. LIVSFS 2007:3, omtryck Upph. 7 ; Ändr. 1, 3 och 5 samt bilagorna 2 och 3; Ny 1 a Bemynd.: 40, Saknr: H 23:1 Bemynd.: 5 och 6 samt 26 (1998:941), Celexnr: 32007L0019 Ikraft: 1 juli 2008, 1 maj Får tillämpas fr.o.m. 1 maj 2008 aknr: H 23:2 Bemynd.: 5 och 6 samt 23 (2008:245), Celexnr: 32008L0039 Ikraft: 7 mars Saknr: H 165 Bemynd.: 5, 6 och 7 Celexnr: 32002L0046 Ikraft: 1 augusti upphör att gälla den 1 januari Saknr: H 165 Bemynd.: 6 Celexnr: 32006L0037 Ikraft: 30 april 2007

23 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om honung Livsmedelsverkets föreskrifter om socker Bemynd.: 40, Saknr: H 156 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32001L0110 Ikraft: 1 augusti 2003 Bemynd.: 40, Saknr: H 157 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32001L0111, 31979L0796 Ikraft: 12 juli 2003 Bemynd.: 40,

24 24 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om kakao- och chokladvaror - Ändr. LIVSFS 2004:26, omtryck Ändr. 2, 4 och 8 samt bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om provtagning och undersökningar av vissa vegetabilier som importeras från tredje land - Ändr. LIVSFS 2004:10 Ändr. bilaga 2 - Ändr. LIVSFS 2006:11 Ändr. bilaga 2 Saknr: H 155 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32000L0036 Ikraft: 3 augusti 2003 Saknr: H 155 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32000L0036 Ikraft: 24 november 2004 Bemynd.: 40, Saknr: J 61 Bemynd.: 2 och 10 (2006:812) Ikraft: 1 oktober 2003 Saknr: J 61:1 Bemynd.: 2 (2006:812) Ikraft: 1 maj 2004 Saknr: J 61:2 Bemynd.: 2 (2006:812) Celexnr: 32006D0414 Ikraft: 29 juni 2006 Bemynd.: 40,

25 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om kondenserad mjölk och mjölkpulver - Ändr. LIVSFS 2007:17, omtryck Ändr. 2 och 3 samt bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad Livsmedelsverkets föreskrifter om juice och nektar Saknr: H 154 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32001L0114 Ikraft: 17 juli 2003 Bemynd.: 40, Saknr: H 154 Bemynd.: 7 och 40 Celexnr: 32007L0061 Ikraft: 30 november 2007 Saknr: H 159 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32001L0113 Ikraft: 12 juli 2003 Bemynd.: 40, Saknr: H 158 Bemynd.: 6, 7 och 40 Celexnr: 32001L0112 Ikraft: 12 juli 2003

26 26 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om mjölk och ost Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten Bemynd.: 40, Saknr: H 160 Bemynd.: 6, 7 och 40 Ikraft: 1 januari 2005 Överg.best.: Får tillämpas från den 19 december 2003 Bemynd.: 40, Saknr: H 170 Bemynd.: 5, 6, 7, 30 och 40 Celexnr: 31980L0777, 32003R1882 och 32003L0040 Ikraft: 1 juli 2004, 1 januari 2006 och 1 januari 2008 Bemynd.: 40,

27 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av animaliska livsmedel vid import från tredje land - Ändr. LIVSFS 2004:11 Ändr. bilaga 2 - Ändr. LIVSFS 2005:25 Upph. 65 och bilaga 6; Ändr Ändr. LIVSFS 2006:4, omtryck Ändr. 2 och 10 - Ändr. LIVSFS 2006:10 Ändr. bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om gelégodis i minibägare Saknr: J 64 Bemynd.: 2 och 10 (2006:812) Celexnr: 31997L0078, 31985L0073, 31994D0360, 32000D0025, 32000D0105, 32000D0208, 32000D0571, 32001D0127 Ikraft: 1 mars 2004 Saknr: J 64:1 Bemynd.: 2 (2006:812) Ikraft: 1 maj 2004 Saknr: J 64:2 Bemynd.: 2 (2006:812) Celexnr: 32005R1688 Ikraft: 1 januari 2006 Saknr: J 64 Bemynd.: 2 (2006:812) Celexnr: 31997L0078 Ikraft: 29 mars 2006 Saknr: J 64:1 Bemynd.: 2 (2006:812) Celexnr: 32006D0414 Ikraft: 29 juni 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 36 Bemynd.: 5 och 6 Celexnr: 32004D0374 Ikraft: 26 maj 2004

28 28 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel 16 - Ändr. LIVSFS 2005:15 Ändr. bilaga 1 och ikraftträdandebestämmelserna - Ändr. LIVSFS 2005:18 Ändr. bilaga 1 - Ändr. LIVSFS 2007:11 Ändr. bilaga 1 Bemynd.: 40, Saknr: H 125 Bemynd.: 7 och 40 Celexnr: 32000L0013, 32003L0089, 31999L0010, 32002L0067, 31987L0250 Ikraft: 25 november 2005 Saknr: H 125:1 Bemynd.: 7 Celexnr: 32005L0026 Ikraft: 20 september 2005 och 25 november 2005 Saknr: H 125:2 Bemynd.: 7 Celexnr: 32005L0063 Ikraft: 25 november 2005 Saknr: H 125:2 Bemynd.: 7 Celexnr: 32006L0142 Ikraft: 23 december Se även rättelseblad till LIVSFS 2004:27.

29 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 29 - Ändr LIVSFS 2008:9 Ändr. bilaga 1 samt övergångsbestämmelserna i den del de rör den bilagan - Ändr LIVSFS 2008:14 Ändr Livsmedelsverkets föreskrifter om epidemiologisk utredning av livsmedelsburna utbrott Livsmedelsverkets föreskrifter om användning av viss symbol - Ändr. LIVSFS 2006:3 Ändr. övergångsbestämmelser Bemynd.: 40, Saknr: H 125:3 Bemynd.: 7 Celexnr: 32007L0068 Ikraft: 26 november 2007 Saknr: H 125:4 Bemynd.: 7 och 40 Ikraft: 22 december 2008 Saknr: H 8 Bemynd.: 2, 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 32003L0099 Ikraft: 15 april 2005 Bemynd.: 40, Saknr: H 128 Bemynd.: 7 och 40 Ikraft: 1 juni 2005 Saknr: H 128:1 Bemynd.: 7 och 40 Ikraft: 23 mars 2006

30 30 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2006:19 Ändr. övergångsbestämmelser - Ändr. LIVSFS 2009:6, omtryck Ändr 1 och 2, övergångsbestämmelser samt bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om cider Saknr: H 128:2 Bemynd.: 7 Ikraft: 2 oktober 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 128 Bemynd.: 7 och 40 Celexnr: 31998L0034 Ikraft: 17 juni alternativt 1 oktober 2009 Saknr: H 161 Bemynd.: 6 och 7 Ikraft: 1 juli 2005 Bemynd.: 40,

31 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien - Ändr. LIVSFS 2006:2 Ikraftträdande av 36 - Ändr. LIVSFS 2006:9 Nya 30 a och 30 b, ny mellanrubrik närmast före 30 a - Ändr. LIVSFS 2006:17 Ändr Ändr. LIVSFS 2007:6, omtryck Upph. 2 ; ändr. 40 och 41 ; mellanrubrik före 22 flyttas till före 23 ; ny 37 a, rubrik före 22, mellanrubrik före 37 a Saknr: H 15 Bemynd.: 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14 och 40 Celexnr: 32004R0852, 32004R0853 Ikraft: 36 beslutas särskilt. I övriga delar den 1 januari Saknr: H 15:1 Bemynd.: 2 och 40 Ikraft: 13 januari 2006 Saknr: H 15:2 Bemynd.: 2 och 40 Ikraft: 29 juni 2006 Saknr: H 15:3 Bemynd.: 5 och 14 Ikraft: 1 augusti 2006 Saknr: H 15 Bemynd.: 5, 14 och 40 Ikraft: 1 juni 2007 och 1 juli 2007 Bemynd.: 40,

32 32 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar - Ändr. LIVSFS 2008:15 Ändr 11, 15, 16 ; Nya 15 a, 15 b, nya underrubriker före 15 a, 15 b och 16 - Ändr. LIVSFS 2009:5 Upph 4, 5, 10, rubr före 5 utgår; Ändr 7-9 och ; Ny 11 a - Ändr. LIVSFS 2009:12, Ändr. LIVSFS 2009:5 (13 ) Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel - Ändr. LIVSFS 2009:4 Ny 3 a, ny rubrik närmast före 3 a - Ändr. LIVSFS 2009:15 3 a betecknas 3 b ; Ny 3 a, ny mellanrubrik närmast före 3 a, ny bilaga Saknr: H 15:1 Bemynd.: 5, 13 och 40 Ikraft: 22 december 2008 Saknr: H 15:2 Bemynd.: 2, 5, 12,13 och 40 Ikraft: 27 april 2009 alternativt 1 december 2009 Saknr: H 15:3 Bemynd.: 13 Ikraft: 1 december 2009 Saknr: H 4 Bemynd.: 2, 30, 31, 35, 38 och 40 Celexnr: 32004R0854, 32004R0882 Ikraft: 1 januari 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 4:1 Bemynd.: 30 Ikraft: 27 april 2009 Saknr: H 4:2 Bemynd.: 17 b och 40 Ikraft: 27 december 2009

33 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom den Europeiska unionen Livsmedelsverkets föreskrifter om djupfrysta livsmedel Saknr: J 66 Bemynd.: 2, 5, 6, 30, 31 och 40 Celexnr: 31989L0662, 32004R0854, 32004R0882 Ikraft: 1 januari 2006 Bemynd.: 40, Saknr: H 95 Bemynd.: 5, 6, 7 och 40 Celexnr: 31989L0108, 31992L0002 Ikraft: 29 juni 2006 Bemynd.: 40,

34 34 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering - Ändr. LIVSFS 2006:26 Ändr. 1 kap. 1 - Ändr. LIVSFS 2007:10 Upph. Avsnitt 2. Berikning i bilaga 2 Saknr: H 20 Bemynd.: 6 och 11 (1974:271) 17, 8, 16, 17, 18, 19 och 20, 69 (1988:539) 18, 5 och 6 (1995:702), 5 (1995:1345) 19, 17 (2006:815), 5 kap. 1 och 8 kap. 2 (1998:940) 20, 11 och 12 (2006:812) Celexnr: 32004R0882 Ikraft: 1 januari 2007 Saknr: H 20:1 Bemynd.: p. 2 överg.best. (2006:814) 21 Ikraft: 1 januari 2007 Saknr: H 20:2 Bemynd.: 40 Ikraft: 1 juli 2007 Bemynd.: 40, 17 Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel. 18 Djurskyddsförordning (1988:539). 19 Förordning (1995:1345) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, m.m. 20 Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 21 Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.

35 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar 35 - Ändr. LIVSFS 2007:18 Ändr.2 kap 2, 3 kap 3 och 5, 1 samt bilaga 1 - Ändr. LIVSFS 2009:8 Ändr. avsnitt 1 och 2 i bilaga 3 - Ändr. LIVSFS 2009:11 Ändr 2 kap. 1, 3 kap. 1 och bilaga Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser Saknr: H 20:3 Bemynd.: 6 och 11 (1974:271), 9 (2006:1165) 22, 8, 6 och 18 Celex: 32004R0856 Ikraft: 1 januari 2008 Saknr: H 20:4 Bemynd.: 12 (2006:812) Ikraft: 1 september 2009 Saknr: H 20:5 Bemynd.: 8, 16 och 20 Ikraft: 1 januari 2010 Saknr: H 32 Bemynd.: 5, 6, 7 och 30 Celexnr: 31989L0107, 32003R1882, 31994L0035, 32006L0052, 31994L0036, 31995L0002, 31981L0712, 31995L0031, 32006L0128, 31995L0045, 32006L0033, 31996L0077, 32006L0129, 31997D0292, 32007R0884 Ikraft: Bilaga 6 träder i kraft den 15 februari I övrigt den 15 augusti Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.

36 36 År SLVFS-/LIVSFS-nr Uppgifter om författningar Livsmedelsverkets föreskrifter om modersmjölksersättning och tillskottsnäring Livsmedelsverkets föreskrifter om kontroll av sammansatta produkter som importeras från tredje land Livsmedelsverkets föreskrifter om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider Livsmedelsverkets föreskrifter om rapporteringsskyldighet för kontrollmyndigheter Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde Saknr: H 373 Bemynd.: 5-7 och 40 Celexnr: 32006L0141 Ikraft: 1 februari Saknr: J 62 Bemynd.: 2-3 (2006:812) Celexnr: 32007D0275, Ikraft: 9 oktober 2008 Saknr: H 91 Bemynd: 16 Ikraft: 3 november 2008 Saknr: H 65 Bemynd.: 5, 6 och 31 Celexnr: 32001L0082 Ikraft: 1 mars 2009 Saknr: H 7 Bemynd.: 31 1 Ikraft: 1 januari 2010 Bemynd.: 18 c (1976:725) Författningssamlingsförordning (1976:725).

37 37 Bilaga 2 (till ) Förteckning över vissa SFS-författningar inom Livsmedelsverkets ansvarsområde (För aktuell version av nedanstående lagar och förordningar hänvisas bl.a. till regeringskansliets databas SFST, Internetadress: 1. Livsmedelslag (2006:804) 2. Livsmedelsförordning 3. Tillkännagivande (2009:621) om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) 4. Förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 5. Förordning (2006:812) om kontroll av livsmedel som importeras från tredje land 6. Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel 7. Förordning (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket 8. Lag (1995:551) om EG:s förordning om ekologiskt framställda produkter 9. Förordning (2009:27) om ekologisk produktion 10. Lag (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 11. Förordning (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel 12. Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 13. Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

38 Tillkännagivande (2009:912) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. 15. Förordning (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel 16. Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 17. Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter 18. Tillkännagivande (2006:1033) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter 19. Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 20. Djurskyddsförordning (1988:539) 21. Miljöbalken (1998:808) 22. Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 23. Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 24. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 25. Förordning (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet Giltig till och med den 31 december 2011 genom förordning (2006:1202).

39 39 Bilaga 3 (till ) Sökordsregister över författningar i LIVSFS-serien SLVFS/ LIVSFS Saknr animaliska livsmedel, handel inom EU 2005:22 J 66 aromer 1993:34 H 34 ATP, förordning 1980:4 H 26 ATP, tillämpningskungörelse 1980:6 H 28 ATP, överenskommelse 1980:5 H 27 avgifter 2006:21 H 20 bantning, se viktminskning barnmat 1997:27 H 375 berikningsmedel 1983:2 H 35 chokladvaror 2003:13 H 155 cikoriaextrakt 2000:22 H 352 datummärkning 2004:27 H 125 djupfrysta livsmedel 2006:12 H 95 dricksvatten 2001:30 H :13 H 91

40 40 SLVFS/ LIVSFS Saknr ekologiska livsmedel 1998:4 H 336 erukasyra 1993:15 H 177 extraktionsmedel 1993:17 H 33 fiskeri- och vattenbruksprodukter, handelsbeteckningar 2001:37 H 136 främmande ämnen 1993:36 H :33 H 299 färdigförpackade livsmedel 2004:27 H 125 gelé 2003:17 H 159 gelégodis i minibägare 2004:15 H 36 handelsbeteckningar, (fiskeri/vattenbruk) 2001:37 H 136 honung 2003:10 H 156 identifikationsmärkning 1993:20 H 131 import, kontroll av livsmedel från tredje land 2004:3 J 64 import, kontroll 2003:15 J 61 import, sammansatta produkter 2008:12 J 62 import, undersökning 2003:15 J 61 införsel, tillsyn 2005:22 J 66 internationell transport 1980:4 H :5 H :6 H 28 intyg, utfärdande av 1998:28 J 151

41 41 SLVFS/ LIVSFS Saknr joniserande strålning 2000:46 H 16 jordnötter 2003:15 J 61 juice 2003:18 H 158 kaffeextrakt 2000:22 H 352 kakaovaror 2003:13 H 155 karenstider 2009:3 H 65 karenstider, odlad fisk 2009:3 H 65 kaseiner, kaseinater 1993:28 H 153 kondenserad mjölk 2003:16 H 154 kondenserad skummjölk 2003:16 H 154 kosttillskott 2003:9 H 165 källvatten 2003:45 H 170 livsmedelstillsats 2007:15 H 32 läkemedel, karenstider 2009:3 H 65 marmelad 2003:17 H 159 material i kontakt med livsmedel 2003:2 H 23 mineralvatten 2003:45 H 170 mjölk m.m. 2003:39 H 160 mjölkpulver 2003:16 H 154 modersmjölksersättning 1994:50 H 374

42 42 SLVFS/ LIVSFS Saknr märkning 2004:27 H 125 märkning, vissa livsmedel 2002:47 H 135 naturligt mineralvatten 2003:45 H 170 nektar 2003:18 H 158 näringsvärdesdeklaration 1993:21 H 132 odlad fisk, karenstider 2009:3 H 65 ost 2003:39 H 160 paranötter med skal, import från Brasilien 2003:15 J 61 pistaschmandlar, import från Iran 2003:15 J 61 produkter i kontakt med livsmedel 2003:2 H 23 radioaktiva ämnen i livsmedel 1993:36 H 60 rapporteringsskyldighet 2009:13 H 7 restsubstanser, produkter 1998:8 H 67 sabotage och annan skadegörelse, dricksvattenanläggningar 2008:13 H 91 saft 2003:18 H 158 salmonella, handel inom EU 2005:22 J 66 sammansatta produkter, import 2008:12 J 62 socker 2003:11 H 157 speciella medicinska ändamål 2000:15 H 377

43 43 SLVFS/ LIVSFS Saknr specificerat riskmaterial, SRM 2000:35 H 191 sylt 2003:17 H 159 symbol 2005:9 H 128 särskilda näringsändamål 2000:14 H 371 tidsfrister i ärendehandläggning 2005:21 H 4 tillsatslistan 2007:15 H 32 tillsyn vid införsel 2005:22 J 66 transport 1980:4 H :5 H :6 H 28 vatten 2001:30 H :13 H 91 vattenverk 2001:30 H :13 H 91 viktminskning, kost för 1997:30 H 376 Östersjöfisk 2002:33 H 299

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2011 beslutade den 24

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling 1 Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändrade bemyndiganden för verkets föreskrifter samt förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 24 februari 2015 Föreskrifter 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om provtagning och undersökningar av vissa vegetabilier som importeras från tredje land; (J 61) Utkom från trycket den

Läs mer

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande om de EG-bestämmelser som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804); SFS 2006:1032 Utkom från trycket den 18 juli 2006 beslutat den 6 juli 2006. Regeringen

Läs mer

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 3 10.9.2014 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid pleniföredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Närvarande Frånvarande Justerat CG RN VT CA FK WV JE Omedelbart Ordförande

Läs mer

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651]

3 Livsmedelskontroll. Livsmedelslag (2006:804) Livsmedelslag [8651] Livsmedelslag [8651] 3 Livsmedelskontroll Livsmedelslag (2006:804) Lagens syfte och tillämpningsområde 1 [8651] Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation; (H 125) Utkom från trycket 15 oktober 2014 beslutade den 6 oktober 2014. Med stöd av 2, 6 och

Läs mer

2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden

2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden Sveriges Konsumenter i Samverkan Remisser 2008 Besvarade remisser 2008 2008 2008-08-29 Öppen konsultation angående Livsmedelsverkets miljööversyn av kostråden Inkomna remisser 2008 Nr Från Remissens namn

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:19) om märkning och presentation av livsmedel; (H 130:4) Utkom från trycket den

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Utkom från trycket 29 december 2005 beslutade den 20 december 2005. Med stöd

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; (H 20:6) Utkom

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel; (H 33) Utkom från trycket 12 september 2011 beslutade den 30 augusti

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; (H 20) Utkom från trycket 24 november 2006 beslutade den

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider;

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; beslutade den 26 januari 2015. LIVSFS 2015:1

Läs mer

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014

2013-12-19. Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 2013-12-19 Nytt inom livsmedelslagstiftningen inför 2014 Välkommen! Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2013-2016 Pengar till areella näringar, landsbygd och livsmedel (MJU2) Informationsförordningen

Läs mer

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen

Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen Ett nytt regelverk för livsmedelskontrollen - Nordisk tillsynskonferens 7-8 februari 2017 Leo Jager, teamchef Handel och myndighetssamverkan Santépaketet: nya EU-regler om offentlig kontroll av bl.a. livsmedel

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering;

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; (H 20) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Import och exportföreskrifter/kemiska produkter och biotekniska organismer 1 Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer Inledande bestämmelser 1 [4231] Denna förordning är meddelad

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om foder och animaliska biprodukter; SFS 2006:814 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa främmande ämnen i livsmedel 1 ; LIVSFS 1993:36 (H 60) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.

Läs mer

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider

Vägledning. Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Vägledning Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:11) om cider Innehåll 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Vad händer om föreskrifterna om cider inte följs?... 5 4 Kommentarer till

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 sverkets föreskrifter om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 1 juni 2005 beslutade den 23 maj 2005. Med stöd av 25 och 55 livsmedelsförordningen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering;

Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering; (H 20) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 INNEHÅLL 1 Förord...3 2 Numeriskt register över författningarna...4 2.1 Författningar som beslutats av Jordbruksverket eller dess

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer; SFS 2010:965 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Regeringen

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling Utkast ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H ) Utkom från trycket den Omtryck beslutade den. Med stöd

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel; beslutade den 26 oktober 2016. LIVSFS 2016:13 (H 153) Utkom från trycket

Läs mer

Miljöenheten. Märkning av förpackade livsmedel

Miljöenheten. Märkning av förpackade livsmedel Miljöenheten Märkning av förpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för märkningen av färdigförpackade livsmedel. Informationen

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen BILAGA 2006-09-14 1 (5) Avdelningen för juridik Staffan Wikell Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollen Frågor om godkännande och registrering av

Läs mer

Märkning av färdigförpackade livsmedel

Märkning av färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel Information till dig som märker färdigförpackade livsmedel Märkning av färdigförpackade livsmedel I den här broschyren finns information för dig som ansvarar för

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter ( 2006:21) om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering;

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 30 maj 2012 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel; (H 153) Utkom från trycket Klicka här för att ange datum. beslutade

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:128

Regeringens proposition 2005/06:128 Regeringens proposition 2005/06:128 Anpassningar till nya EG-bestämmelser om livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd m.m. Prop. 2005/06:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling 1 ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2007:15) om livsmedelstillsatser; (H 32:1) Utkom från trycket den 1 februari 2010

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet

LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren. 1. Förslaget i korthet LIVSMEDELSVERKET BAKGRUNDSPROMEMORIA 1 (9) Regelutvecklingsavdelningen P Ekegren 2014-06-17 Dnr: 470/2014 Saknr: 6.3 Nya regler om utförsel av vissa fiskarter från Östersjöområdet samt upphävande av Livsmedelsverkets

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Anpassning av svensk

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei

sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Förslagen LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Regelutvecklingsavdelningen H Eintrei LIVSMEDELSVERKET PM 1 (5) Förslag till förtydligande i 1 och 2 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten samt i 3 verkets föreskrifter (LIVSFS 2008:13) om åtgärder mot sabotage och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider (H 65:1) Utkom från trycket 1 oktober 2012 Omtryck beslutade

Läs mer

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08

Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Livsmedelslagstiftning Ingela Marklinder, Kost B,VT 08 Varför livsmedelslagstiftning Hur är lagstiftningen uppbyggd? Vem har ansvar för att reglerna följs? Vad händer om de inte följs? Ändrade konsumtionsvanor

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om handel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 2016 Utkom från trycket den 25 januari 2017 Register över författningar

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 1 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen Gäller from 2016-01-01 Beslut i kommunfullmäktige 2015-11-18 2 Upplands-Bro kommun Taxa för offentlig kontroll

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om extraktionsmedel vid framställning av livsmedel och livsmedelsingredienser; 1 (H 33) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; KIFS 2015:XX Utkom från trycket den beslutade

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D038011/03 Annex 1.

För delegationerna bifogas dokument D038011/03 Annex 1. Europeiska unionens råd Bryssel den 12 mars 2015 (OR. en) 7159/15 ADD 1 DENLEG 36 AGRI 120 SAN 69 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 11 mars 2015 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera/föra in livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera eller föra in och sälja färdigförpackade

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel och foder 1(10) Dnr 38-5857/11 2011-06-21 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Tullverket Införsel för personligt bruk av produkter av animaliskt ursprung i form av livsmedel

Läs mer

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden

Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Databas: SFST Rubrik: Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun

Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxa för kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Täby kommun Taxan gäller från och med den 1 januari 2017 Fastställd av Täbys kommunfullmäktige 2016-11-28, 111 med stöd av livsmedelslagen

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om sylt, gelé och marmelad; 1 (H 159) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2008:413 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver 1 att 3 och 5 sekretessförordningen

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:2) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel; (H 23:5)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung; (H 156:3) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 6 och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i utsädesförordningen (2000:1330); SFS 2016:1181 Utkom från trycket den 9 december 2016 utfärdad den 1 december 2016. Regeringen föreskriver 1 i fråga om

Läs mer

Ansvarig myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ansvarig myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Ansvarig myndighet: Inspektionen för en Inspektionen för ens föreskrifter (IAFFS 2004:1) om IAFFS-nummer: IAFFS 2004:1 9 punkt 3, 13, 36, 38 och 47 lagen (1997:238) om och 2, 10, 27, 28, och 31 förordningen

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad:

Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1. Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran Uppdaterad: Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 1 [10121] Denna förordning innehåller föreskrifter om förbud och andra åtgärder för att i Sverige genomföra vissa sanktioner mot Iran som har antagits av Europeiska

Läs mer