Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m."

Transkript

1 1 (9) Förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. Nedan finns en förteckning över Djurskyddsmyndighetens föreskrifter m.m. med de ändringar som gjorts av Jordbruksverket. Här finner du även andra föreskrifter som Djurskyddsmyndigheten ansvarat för och som funnits i Djurskyddsmyndighetens författningssamling (DFS). Förkortningar AR... allmänna råd DF... djurskyddsförordningen (1988:539) DFS... Djurskyddsmyndighetens författningssamling LS... Lantbruksstyrelsens författningssamling LSFS... Lantbruksstyrelsens författningssamling SJVAR... Statens jordbruksverks allmänna råd SJVFS... Statens jordbruksverks författningssamling VF... Veterinärväsendets författningssamling Asterisk (*) markerar att det finns föreskriftsmotiv till författningen. Lantbruksstyrelsens kungörelse (LSFS 1982:21) om djurhållning m.m. Saknr L 3 Upphäver LS 1974:30 och VF 1966:21 Bemyndigande:? Ändringsförfattning: LSFS 1983:13. Ändring: ändring av 1 kap. 96 p. Ändringsförfattning: LSFS 1983:27. Ändring: upphävande av 2 kap. tabell 2, 4 kap. tabell 2, 2 kap. 28, 32, 34, 35, 42 och pp, 2 kap. tabell 1, 3-6 och 9, 4 kap. 33, 37, 39, 40, 42, 51, 53 och pp. samt 4 kap. tabell 1, 3-6 och 9. Ändringsförfattning: SJVFS 1995:200. Ändring: upphävande av 2 kap. Ändringsförfattning: DFS 2004:1.

2 2 Ändring: utbyte av ordet Lantbruksstyrelsen mot Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter (LSFS 1988:45) om den etiska prövningen av användningen av djur för vetenskapliga ändamål Saknr L 28 Upphäver LSFS 1982:29 Bemyndigande: 47 och 52 DF. Ändringsförfattning: SJVFS 2001:91. Ändring: utbyte av orden allmänna råd mot kommentar, ändring av rubriken, 4, 9, 10, 13-16, 18 och 19 samt kommentarerna till 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13 och 16. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 47 och 52 DF. Ändringsförfattning: DFS 2004:1. Ändring: utbyte av orden Centrala försöksdjursnämnden mot Ändringsförfattning: SJVFS 2008:70 Ändring: 13 (omtryck) [i kraft ] Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (LSFS 1989:38) med föreskrifter om statistikföring vid användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m. Bemyndigande: 23 djurskyddslagen (1988:534) och 54 DF. Ändringsförfattning: DFS 2004:1. Ändring: utbyte av orden Centrala försöksdjursnämnden mot Centrala försöksdjursnämndens kungörelse (SJVFS 1992:11) med föreskrifter och allmänna råd om utbildningskrav vid användning av djur för vetenskapliga ändamål m.m Saknr L 32 Bemyndigande: 20 djurskyddslagen (1988:534) och 51 DF. Ändringsförfattning: DFS 2004:1. Ändring: utbyte av orden Centrala försöksdjursnämnden mot Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:95) om förprövning av djurstallar Saknr L 35 Upphäver LSFS 1990:44 och 1990:52. Bemyndigande: 5, 57 och 60 DF

3 3 Ändringsförfattning: DFS 2004:1. Ändring: utbyte av orden Statens jordbruksverk mot Ändringsförfattning: DFS 2005:14. Saknr L 35:1 Ändring: upphävande av 5. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 57 DF. Ändringsförfattning: DFS 2006:7*. Saknr L 35:2 Ändring: ändring av 3. Ny 3 a. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 57 DF. Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2003:45) om hållande av chinchilla som föds upp eller hålls för produktion av skinn eller på annat sätt hålls i farm Saknr L 119 Bemyndigande: 2, 4, 17 och 18 DF Ändringsförfattning: DFS 2004:1 Ändring: utbyte av orden Statens jordbruksverk mot Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:4) om djurförsök m.m. Saknr L 55 Upphäver LSFS 1990:21, 1990:22, 1990:23 och 1991:23, SJVFS 1992:112, 1996:48, 1997:93 och 2003:17 samt SJVAR 2003:1. Bemyndigande: 17, 40 a, 50 a och 54 a DF. kompletteras: Celex 31986L0609 och 32003L0015. Ändringsförfattning: DFS 2005:4. Saknr L 55:1 Ändring: ändring av 8. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 32 och 40 a DF. Ändringsförfattning: DFS 2005:10. Saknr L 55:2 Ändring: utbyte av ordet bilagan mot bilaga 1 i 3 kap. 9, bilagan betecknas bilaga 1, ändring av rubriken före 3 kap. 19 samt ny 3 kap. 20 och bilaga 2. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 40 a DF. kompletteras i ändringsförfattningen: Celex 32003L0015 och 32004L0094. Ändringsförfattning: DFS 2005:16. Saknr L 55:3 Ändring: ändring av not 1 i DFS 2005:10. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 40 a DF

4 4 EG-direktiv som genomförs eller EG-förordningar som Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:5) om kravet på tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) för hållande m.m. av häst, hund, katt och övriga sällskapsdjur Saknr L 120 Upphäver SJVFS 2003:69. Bemyndigande: 32 b DF. Ändringsförfattning: DFS 2006:1*. Saknr L 120:1 Ändring: ny 9. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 32 b DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:6) om märkning och registrering av hundar [upphävs ] Saknr L 92 Upphäver SJVFS 2002:6. Bemyndigande: 6, 9 och 10 förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar. Ändringsförfattning: DFS 2006:2 (omtryck). Saknr L 92 Ändring: Ändring av 3. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 9 förordningen (2002:7) om märkning och registrering av hundar. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:7) om avlivning av hundar, katter och vissa pälsdjur [upphävs ] Saknr L 24 Upphäver LSFS 1990:14. Bemyndigande: 32 DF. Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:9) om tillsyn m.m. [upphävs ] Saknr L 4 Upphäver SJVAR 2000:4. Bemyndigande: -

5 5 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:10) om transport av levande djur [upphävs ] Saknr L 5 Upphäver SJVFS 2000:133 och SJVAR 2000:2. Bemyndigande: 15, 23 och 60 DF. kompletteras: Celex 31991L0628 och 31964L0432. Ändringsförfattning: DFS 2005:5. Ändring: Ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 23 DF. Ändringsförfattning: DFS 2005:13. Ändring: Upphävande av 1 kap. 7. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 57 DF. Ändringsförfattning: DFS 2006:9* (omtryck). Saknr L 5 Ändring: Upphävande av 1 kap. 8, 9 och 11, 4 kap. 17, 5 kap. samt AR till 1 kap st 4, ändring av 1 kap. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14 och 15, 4 kap. 9, 10 och 20 samt rubriken till 6 kap., nya 1 kap. 3 a, 4 kap. 20 a, 10 kap. 1 och 1 a kap. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 1 a och 23 DF. kompletteras i ändringsförfattningen: Celex 32005R0001. Ändringsförfattning: SJVFS 2008:71 [i kraft ] Ändring: 1 a kap. 5 Bemyndigande för ändringsförfattningen: 1 a, 23 DF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:11) om hållande av strutsfåglar Saknr L 10 Upphäver SJVFS 2000:115. Bemyndigande: 2, 4, 8 a, 17 och 18 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:12) om hanteringen av vissa djurarter vid slakt eller annan avlivning [upphävs ] Saknr L 22 Upphäver SJVFS 2000:160 och SJVAR 2000:3. Bemyndigande: 4, 15 och DF. kompletteras: Celex 1992L0119. Ändringsförfattning: DFS 2005:6. Saknr L 22:1 Ändring: Ändring av 5 kap. 17 samt ändring av och ny punkt i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 30 och 32 DF.

6 6 kompletteras i ändringsförfattningen: Celex 1992L0119. Ändringsförfattning: DFS 2006:5. Saknr L 22:2 Ändring: Ändring av 3 kap. 9. Nya AR till 3 kap. 9. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 30 och 32 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:13) om statistikföring vid djurförsök Saknr L 30 Upphäver LSFS 1989:38. Bemyndigande: 54 DF. kompletteras: Celex 31986L0609. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:14) om operativa ingrepp på eller injektioner till djur [upphävs ] Saknr L 41 Upphäver SJVFS 1993:154. Bemyndigande: 26 och 27 DF. kompletteras: Celex 31991L0630. Ändringsförfattning: DFS 2005:7 (omtryck). Saknr L 41 Ändring: ändring av 3 och 5 samt ikraftträdandebestämmelserna, nya 3 a och 5 a. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 26 och 27 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:15) om uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning m.m. av försöksdjur Saknr L 50 Upphäver SJVFS 2003:18. Bemyndigande: 17, 50, 50 a och 54 a DF. kompletteras: Celex 31986L0609. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:16) om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby Saknr L 80 Upphäver SJVFS 2003:24 och SJVAR 2003:2. Bemyndigande: 4, 8 a, 17, 18, 20, 21 a och 29 DF. Ändringsförfattning: DFS 2005:8 (omtryck). Saknr L 80 Ändring: upphävande av de allmänna råden till 5 kap. 15, ändring av 1 kap. 1-3 och 7, 4 kap. 23, 5 kap. 7, 6 kap. 2, 9 kap. 4, bilaga 1:4, samt av de allmänna råden till 8 kap. 11, ny 8 kap. 18 a.

7 7 Bemyndigande för ändringsförfattningen: 4, 8 a, 17, 18, 20, 21 a och 29 DF. Ändringsförfattning: SJVFS 2008:31 Saknr L 80:1 Ändring ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna Bemyndigande för ändringsförfattningen: 17 djurskyddsförordningen (1988:539) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. [upphävs ] Saknr L 100 Upphäver SJVFS 2003:6 och SJVAR 2003:3. Bemyndigande: 2, 4, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17 och 18 DF. kompletteras: Celex 31991L0629, 31991L0630, 31998L0058 och 31999L0074. Ändringsförfattning: DFS 2005:9. Saknr L 100:1 Ändring: ändring av 1 kap. 29 och dess allmänna råd. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 15, 17 och 60 DF. Ändringsförfattning: DFS 2005:11. Saknr L 100:2 Ändring: ändring av 1 kap. 29 och dess allmänna råd. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 15, 17 och 60 DF. Ändringsförfattning: DFS 2005:17. Saknr L 100:3 Ändring: upphävande av 1 kap. 40, ändr. 1 kap. 17, ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna samt tabell 1 i bilaga 6, ny 2 kap. 61 a. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 4, 9 och 17 DF. kompletteras i ändringsförfattningen: Celex 31991L0629 och 31999L0074. Ändringsförfattning: DFS 2006:4. Saknr L 100:4 Ändring: dels upphävande av not 1 i bilaga 3 punkt 2 och av tabell 6 i bilaga 3, dels nya beteckningar för not 2 i bilaga 3 punkt 2 samt för punkt 7 och 8 i bilaga 3, dels ändrade lydelser av rubriken närmast före 2 kap. 40, av 2 kap. 29, 31, 35-37, 39 och 40, av bilaga 3 och 8, av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, av de allmänna råden närmast före 2 kap. 29 samt närmast efter 2 kap. 29, 33 a och 37 samt av rubrikerna till de allmänna råden närmast efter 2 kap. 33 a och 37, dels nya 2 kap. 29 a, 29 b, 32 a, 32 b, 33 a, 33 b och 34 a samt allmänna råd närmast

8 8 efter mellanrubriken Utrymme och inredning m.m. och efter 2 kap. 32 a och 32 b. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 4, 8 a och 17 DF. kompletteras i ändringsförfattningen: Celex 31998L0058. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2004:18) om uppfödning, försäljning och förvaring av hundar samt om förvaringsutrymmen för och avel med hundar och katter [upphävs ] Saknr L 102 Upphäver SJVFS 1999:111 och SJVAR 1999:3. Bemyndigande: 4, 18 och 29 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:19) om djurhållning i djurparker m.m. [upphävs ] Saknr L 108 Upphäver SJVFS 2003:77. Bemyndigande: 4, 17 och 60 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:20) om djurhållning vid cirkusar [upphävs ] Saknr L 116 Upphäver SJVFS 2001:64. Bemyndigande: 17, 34, 36 a och 60 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:21) om användning av djur vid film, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten Saknr L 118 Upphäver SJVFS 2003:29. Bemyndigande: 17 och 34 DF. Ändringsförfattning: DFS 2007:4* [i kraft ]. Saknr L 118:1 Ändring: ändring av 1, 4 och 5. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 34 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:22) om avelsarbete Saknr L 115 Upphäver SJVFS 1999:106. Bemyndigande: 29 och 60 DF. Ändringsförfattning SJVFS 2008:26 [i kraft ] Saknr L 115:1 Ändring: upphör 8, ändring av 3 och bilagan.

9 9 Bemyndigande för ändringsförfattningen: 29 DF Ändringsförfattning SJVFS 2009:19; omtryck [i kraft ] Saknr: L 115 Ändring: ändring av 3 Bemyndigande för ändringen: 29 DF Ändringsförfattning: SJVFS 2009:28; omtryck [i kraft ] Saknr: L 115 Ändring: bilagan Bemyndigande för ändringen: 29 DF Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:23) om hållande av dovhjort och kronhjort i vilthägn L 110 Upphäver LSFS 1990:26. Bemyndigande: 4, 8 a, 17 och 21 a DF. Djurskyddsmyndighetens allmänna råd (DFS 2004:24) om helikopterdrivning av renar Saknr L 9 Upphäver LSFS 1979:28. Bemyndigande: - Ändringsförfattning SJVFS 2008:68 (omtryck) [i kraft ] Saknr L 9 Ändring: i 6 orden "miljö- och hälsoskyddsnämnden eller motsvarande i berörda kommuner" byts ut mot "länsstyrelserna i berörda län" Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:25) om undantag från kravet på veterinär medverkan vid offentlig tävling med djur [upphävs ] Saknr L 12 Upphäver SJVFS 1997:43. Bemyndigande: 33 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2004:26) om godkännande av hovslagare [upphävs ] Saknr L 71 Upphäver SJVFS 2003:74. Bemyndigande: 2 och 6 förordningen (1993:1486) om godkännande av hovslagare. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:1) om dopning m.m. av djur vid träning eller tävling Saknr L 13 Upphäver LSFS 1991:16. Bemyndigande: 34, 38 och 60 DF.

10 10 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:2) om träning och tävling med djur [upphävs ] Saknr L 17 Upphäver SJVFS 2000:23. Bemyndigande: 34 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:3) om hormonbehandling av djur [upphävs ] Saknr L 45 Upphäver LSFS 1988:40. Bemyndigande: 28 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2005:12) om avgifter i vissa ärenden [upphävs ] Saknr L 117 Upphäver SJVFS 2002:65. Bemyndigande: 57 och 60 DF. Ändringsförordning: SJVFS 2008:8 [i kraft ] Upphäver: 2-5 Ändring: Ändringsförordning SJVFS 2008:21 [i kraft vid utgången av april] Upphäver förordningen (SJVFS 2008:8) Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:3) om officiella veterinärers djurskyddskontroll vid slakteri* [upphävs ] Saknr L 43 Bemyndigande: 32 a DF. kompletteras: Celex 32004R0854. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:6) om djur i undervisning* Saknr L 105 Bemyndigande: 4, 8 a och 17 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2006:8) om odling av fisk* Saknr L 15 Bemyndigande: 4, 8 a, 17, 23, 28 och 29 DF. Ändringsförfattning: DFS 2007:8 [i kraft ] Saknr L 15:1 Ändring: ändring av not 1 och 5. Bemyndigande för ändringsförfattningen: 4 DF.

11 11 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter (DFS 2007:1) om godkännande av ny teknik Saknr L 37 Upphäver DFS 2004:8. Bemyndigande: 6, 67 och 75 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll* [upphör ] Saknr L 44 Upphäver DFS 2004:9 och DFS 2006:3. Bemyndigande: 1 a, 32 a, 65 och 72 DF. kompletteras: Celex 32004R0882 och Celex 32004R0854. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:3) om cirkusdjur* [i kraft ] Saknr L 116 Upphäver DFS 2004:20. Bemyndigande: 4, 17, 18, 34, 36 a och 65 DF. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:5) om djurhållning inom lantbruket m.m.* [upphör 30 juni 2010] Saknr L 100 Upphäver DFS 2004:17. Bemyndigande: 2, 4, 8 a, 9, 9 a, 13, 13 a, 15, 17 och 18 DF. kompletteras: Celex 31991L0629, 31991L0630, 31998L0058 och 31999L0074. Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:6) om hästhållning* [i kraft ] Saknr L 101 Bemyndigande: 2, 4, 8 a, 17, 18, 65 och 75 DF. kompletteras - Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:7) om avgifter för offentlig djurskyddskontroll* [i kraft ] Saknr L 42 Bemyndigande: 68 DF. kompletteras: Celex 32004R0882.

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen

Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen 1(5) Ulf Johansson Djurskyddskontrollant 010-2245280 OLSSON LARS SANDTORP 37 533 96 GÖTENE Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen Redogörelse för ärendet Länsstyrelsen genomförde 2015-09-10 en kontroll

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 4 december 2003. SFS 2003:1124 Utkom från trycket den 19 december 2003 Omtryck Regeringen föreskriver

Läs mer

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223

TILLSTÅND. Enligt 16 djurskyddslagen. Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se. Kundtjänst 0771-223 223 Jordbruksverket har tagit över ansvaret för djurskyddsfrågor. www.sjv.se Kundtjänst 0771-223 223 TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND

Läs mer

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen

TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen TILLSTÅND Enligt 16 djurskyddslagen SWEDISH ANIMAL WELFARE AGENCY Djurskyddsinformation 06-2005 TILLSTÅND FÖR VERKSAMHET MED HÄST, SÄLLSKAPSDJUR ELLER PÄLSDJUR Har du en djurhållning eller verksamhet med

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om uppfödning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); utfärdad den 8 juni 2006. SFS 2006:818 Utkom från trycket den 21 juni 2006 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 63/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.1 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt djurskyddslagen m.m. (SFS 1988:534) Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Förteckning över Kemikalieinspektionens föreskrifter den 24 februari 2015 Föreskrifter 1. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2010 beslutade den 21

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets förteckningar över gällande föreskrifter inom verkets ansvarsområde; (H 19) Utkom från trycket den 1 februari 2011 beslutade den 24

Läs mer

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU

Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Lagstiftning för användning av försöksdjur vad gäller? Karen Erlbacher, Jordbruksverket Katarina Cvek, SLU Vad är ett djurförsök enligt lagen? För vilka djur gäller försöksdjurslagstiftningen? - Tillämpningsområde

Läs mer

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd:

Djurskyddsmyndigheten föreskriver 1, med stöd av 4, 18 och 29 djurskyddsförordningen (1988:539), följande samt beslutar följande allmänna råd: Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om uppfödning,

Läs mer

g dregskarasbets rättsdatabaser

g dregskarasbets rättsdatabaser SFST Page 1 of 15 g dregskarasbets rättsdatabaser 2011-02- Ny sökning A Sökresultat 4 Föregående Nästa Databas: SFST Post 1 av 1 i SFST Länk till register Observera att del kan förekomma fel i författningstexterna.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539); SFS 2012:675 Utkom från trycket den 27 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s.

1 kap. Inledande bestämmelser s. 2. 2 kap. Destinationsuppfödning... s. 2. 3 kap. Anskaffande av djur till en leveransanläggning.. s. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om uppfödning, förvaring, tillhandahållande

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning...

Innehåll. Sammanfattning...5. Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534) Inledning... Innehåll Sammanfattning...5 Författningsförslag...7 Förslag till Lag om ändring i djurskyddslagen (1988:534)...7 Förslag till Förordning om ändring i djurskyddsförordningen (1988:539)...10 1 Inledning...11

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2015-09-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-08-28 Dnr 1.2-3846-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), 2016-01-01 Sid 1 (12) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2015-12-28 Dnr 1.2-6621-15 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2

Djurskyddsförordning (1988:539), L 2 Innehållsförteckning Djurskyddshäfte 1a Djurskyddslag (1988:534), L 1 sid Lagens tillämpningsområde 3 EG-bestämmelser som kompletteras av lagen 3 Definitioner 3 Grundläggande bestämmelser om hur djur skall

Läs mer

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011

Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 Förteckning över STATENS JORDBRUKSVERKS FÖRFATTNINGAR M.M. 1 juli 2011 INNEHÅLL 1 Förord...3 2 Numeriskt register över författningarna...4 2.1 Författningar som beslutats av Jordbruksverket eller dess

Läs mer

Djurskyddslag (1988:534)

Djurskyddslag (1988:534) Djurskyddslag (1988:534) SFS nr: 1988:534 Departement/myndighet: Landsbygdsdepartementet Utfärdad: 1988-06-02 Omtryck: SFS 2003:1077 Ändrad: t.o.m. SFS 2012:526 Källa: Regeringskansliet / Lagrummet Lagens

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling 1 Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om ändrade bemyndiganden för verkets föreskrifter samt förteckningar över gällande föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen

Gemensamma författningssamlingen Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88515028HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Kronologisk

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS),

Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling (KAMFS), Sid 1 (13) Gabriella Loman gabriella.loman@kammarkollegiet.se 08-700 08 79 2016-12-22 Dnr 1.2-9477-16 Förteckning över gällande författningar och allmänna råd som publiceras i Kammarkollegiets författningssamling

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2017:8 Statens jordbruksverks föreskrifter om exportkarantän

Läs mer

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd.

Checklista. Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. Ej aktuell. Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. Checklista 1(6) Försöksdjur Allmän Tillstånd 1 Det finns giltigt tillstånd enligt 19 a Djurskyddslagen. DL 19a, DL 20, DF 40, L50 4kap 1 2 Det finns giltigt godkännande av en djurförsöksetisk nämnd. DL

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om frivillig organiserad hälsokontroll

Läs mer

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU

Katarina Cvek. Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Katarina Cvek Koordinator för försöksdjursfrågor, SLU Lagar och regler kring försöksdjursanvändning Vad är ett djurförsök? Definitioner av djurförsök EU och Europarådet Användning av djur för försök och

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden

Nämndernas organisation. Arbetet i nämnden Nämndernas organisation Det finns sammanlagt sex regionala djurförsöksetiska nämnder i Sverige, se lista sist i detta dokument. En nämnd har dessutom två avdelningar (Stockholms Norra). Nämnderna består

Läs mer

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN HUND - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot hundar

Läs mer

Svenska Travsportens Centralförbund Regelverk för travhästföretag

Svenska Travsportens Centralförbund Regelverk för travhästföretag Svenska Travsportens Centralförbund 2007-09-15 Regelverk för travhästföretag 2 Sammanfattning Svenska Travsportens Centralförbund (STC) arbetar för att långsiktigt förbättra förutsättningarna för en livskraftig

Läs mer

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN KATT - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, upplåta, sälja eller ta emot katter

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53.

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2005:53. Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:134) om veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om handel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut.

Förbudet gäller från 30 dagar efter att Exopet AB har tagit del av detta beslut. Beslut 26 DL 1(6) EXOPET AB Tommy Säfström NYGATAN 37 311 31 FALKENBERG Förbud enligt djurskyddslagen Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 26 djurskyddslagen (1988:534) att förbjuda EXOPET AB, med

Läs mer

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90

Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurförsök

Läs mer

Få koll på regler och skatter för hästverksamhet

Få koll på regler och skatter för hästverksamhet Få koll på regler och skatter för hästverksamhet Vi utgår från fyra case: Ridskola Utbildnings- och försäljningsstall Uppfödning Inackorderingsstall Ridskola Ridskola Granskogens ridskola är en raditionell

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider;

Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; Livsmedelsverkets föreskrifter om karenstider; (H 65) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar

Läs mer

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks allmänna råd Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1104-6945 Statens jordbruksverks allmänna råd (2000:4) i anslutning till djurskyddslagen

Läs mer

Synpunkter på författningsförslaget

Synpunkter på författningsförslaget Djurskyddet Sverige vill inledningsvis påpeka vikten av att Jordbruksverket ger hög prioritet till arbetet med att färdigställa dessa föreskrifter, då dessa har varit under bearbetande under alltför lång

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 2016 Utkom från trycket den 25 januari 2017 Register över författningar

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om villkor för handlare, transportörer

Läs mer

beslutade den - november 2013.

beslutade den - november 2013. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:79) om ämnesplan för ämnet sällskapsdjur i gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå; beslutade den - november

Läs mer

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007.

Utkom från trycket den 29 juni 2007. beslutade den 13 juni 2007. Djurskyddsmyndighetens författningssamling Djurskyddsmyndigheten Box 80 532 21 SKARA Tel: 0511-274 00, fax 0511-274 90 ISSN 1652-3040 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna DFS 2007:3 råd om

Läs mer

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se

Hundar. Rättigheter och ansvar. Information 2009. Miljö & Teknik. Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Hundar Svenska kennelklubben 08-795 30 00 info@.skkse www.skk.se Rättigheter och ansvar Länsstyrelsen i Skåne län 040/044 25 20 00 lansstyrelsen@m.lst.se www.lansstyrelsen.se/skane Jordbruksverket 036-15

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete

Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete RAPPORT Bilaga 2014-05-27 Dnr 5.2.17-5978/14 Redovisning av länsstyrelsernas djurskyddskontrollarbete under 2013 I Jordbruksverkets regleringsbrev för år 2013 anges att Jordbruksverket ska den 31 juli

Läs mer

Nyheter med mera från länsveterinärerna

Nyheter med mera från länsveterinärerna Sida 1/7 Länsveterinärerna Landsbygdsavdelningen Veterinär och bygg Djurhälsopersonal i Jönköpings län Nyheter med mera från länsveterinärerna Till det senaste nyhetsbrevet i december 2010 bifogade vi

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534)

ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Malmö stad Miljönämnden ANSÖKAN SÄLLSKAPSDJUR - tillstånd enligt 16 djurskyddslagen (1988:534) Ansökan om tillstånd för att yrkesmässigt eller i större omfattning hålla, föda upp, sälja eller ta emot sällskapsdjur

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen

Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Taxa för verksamhet enligt djurskyddslagen Fastställd av kommunfullmäktige den 18 december 2003, reviderad den 21 december 2006 och den 29 november 2007 TAXA FÖR VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN Inledande

Läs mer

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534)

5, 6 Förvaring, utfodring och/eller upplåtelse av hund/katt (Djurskyddslag 1988:534) Munkedals kommun Miljö-och bygg v kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hund- eller katthållning Ansökan

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Ylva Ehrnrooth, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:21) om Tullverkets

Läs mer

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan

En 30-minuters resa från Bryssel (via Stockholm) till Jan Petersons gårdsplan ontrollsystemet: regelverket, riskbaserade kontroller, handläggning, bondens rättigheter och skyldigheter Regelverket ontrollsystemet ontroll, handläggn ing Hemma hos bonden Efter kontrollen En 30-minuters

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket

Förteckning 1 Januari över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning 1 Januari 2016 över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Ansvarig myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Ansvarig myndighet: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen FÖRFATTNINGSREGISTER Ansvarig myndighet: Inspektionen för sförsäkringen Inspektionen för sförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2005;7) om anmälan hos den offentliga IAFFS-nummer: IAFFS 2005:7 9 punkt 3 lagen

Läs mer

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info

Djurförsöksetik. Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Djurförsöksetik Djurförsök.info hemsida med information om djurförsök www.djurforsok.info Svensk definition av djurförsök Användning av djur för vetenskaplig forskning, undervisning, sjukdomsdiagnos, framställning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittskyddsmässiga villkor

Läs mer

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R

Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap. Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Eva Ekblad Experimentell medicinsk vetenskap Djurförsök: 1. Nuläge LU 2. Lagar och Etik 3. Etisk Nämnd 4. Alternativ; 3R Försöksdjursanvändning LU: 4 fakulteter använder djur i forskning: Medicinska, Naturvetenskapliga,

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Alfabetiskt register över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt

Jordbruksinformation 3 2011. Djurskyddsbestämmelser. Katt Jordbruksinformation 3 2011 Djurskyddsbestämmelser Katt Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2011 2 Innehåll Om djurskyddsbestämmelserna 5 Nya regler 5 Djurskydd för katter 6 Skötsel av katter 6 Utrymmen

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Ds 2011:12 Genomförande av EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål Landsbygdsdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Författningsförslag... 9 Förslag

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer:

Uppgifter om anläggningen Organisationsnummer: 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNING FÖR OFFENTLIG Enligt 37 djurskyddsförordningen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 HALMSTAD När länsstyrelsen tagit emot ansökan kommer en

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Genom beslut den 22 december 1999 bemyndigade regeringen chefen för Jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk hälsoövervakning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur;

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Centrala försöksdjursnämndens föreskrifter

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller

Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Djurhälsopersonalens anmälningsplikt enligt djurskyddslagen --- Olika parters olika roller Kurser i djurskyddsbedömning våren 2010 samt januari 2011 Björn Dahlén Djurskyddschef 1 Den svenska modellen Samtal,

Läs mer

Epizootihandboken Del I 22 Vaccination_130830

Epizootihandboken Del I 22 Vaccination_130830 1 DEL I KAPITEL 22 VACCINATION MOT EPIZOOTISK SJUKDOM... 3 A. Allmänt... 3 B. Beslut om nödvaccination m.m.... 3 C. Hantering och lagerhållning av vacciner... 4 D. Utförande och rapportering... 4 E. Förflyttning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009

Kommittédirektiv. Översyn av djurskyddslagstiftningens. utformning och innehåll, Dir. 2009:57. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Kommittédirektiv Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Dir. 2009:57 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska göra en bred

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:113) om införsel av hästdjur Allmänna bestämmelser 1 [8211] Dessa föreskrifter avser införsel av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel

Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel Nya föreskrifter - Kanin Uppfödning för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar samt avel KSLA 2012-03-22 Björn Dahlén Djurskyddschef Disposition Djurskyddslagstiftningen vad är det? Djurskyddsföreskrifter

Läs mer