Innehåll. Malmö Cityfastigheter står starkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Malmö Cityfastigheter står starkt"

Transkript

1 1

2 Innehåll Malmö Cityfastigheter står starkt Ett år sammanfattas År 2014 i korthet Verksamhetsöversikt Historik Styrelse och revisor Årets projekt Fastighetsförteckning Husaren 5:1 & 5:2 Jörgen Kock 1 & var ett år där vi på samtliga punkter lyckades överträffa Vi har fortsatt utveckla vår ursprungliga affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö. De flesta av fastigheterna ligger inom fem minuters promenadavstånd från någon av de två Citytunnelstationerna i city. Fastigheterna kan innehålla såväl lokaler som bostäder. Vår affärsmodell innebär bland annat att återställa fastigheterna till ursprungligt skick, men uppgraderat med modern teknik. Nya energieffektiva installationssystem, modern teknik, hög säkerhet via nya inpasseringssystem. En hög servicenivå ingår också i Malmö Cityfastigheters affärsidé, Det uppskattas av våra hyresgäster, vilket visas genom låga vakanser och att många hyresgäster väljer att flytta inom vårt bestånd. Under 2014 har bolaget genomfört en företrädesemission om 50 msek. Nyemitterade aktier uppgår till stycken med en kurs på 400 SEK/st. Emissionen var fulltecknad, och totalt antal aktier uppgår nu till stycken. Soliditeten uppgick per 31 december 2014 till 28,6% (22,8%). Står oss väl på den lokala marknaden Malmö Cityfastigheter ägde per den 31 december 2014 tolv fastigheter innehållande cirka kvm. Efterfrågan har varit god under 2014 och nettouthyrningen uppgick till kvm (163 kvm) med en årshyra på 4 msek (0,2 msek). Vakansgraden uppgick per 31 december 2014 till ca 5,7% (5,8%), med en ekonomisk uthyrningsgrad på 92,4% Gamen 15 Söderport 9 Nils 21 Fersen 10 Oscar 4 Norsen 16 Sqvalperup 12 Skepparen 19 Medarbetare Malmös fastighetsmarknad Fastighetsmarknaden var under 2014 fortsatt stabil i Malmö, dock har efterfrågan på butikslokaler minskat något. Antalet transaktioner ökade. Efterfrågan samt hyresnivåer på hyresrätter/kommersiella lokaler inom Malmö Cityfastigheter geografiska område, bedöms som fortsatt stabila. Fastighetsutveckling Vi ser behovet av hyresrätter i centrala Malmö och vill vara med och ta vårt ansvar för ett levande centrum. Konvertering av kontorslokaler i Kv. Skepparen, Västergatan till 16 stycken moderna lägenheter har påbörjats och inflyttning är beräknad till 1 december Vi har också under 2014 avslutat radhus-projektet på taket till fastigheten Husaren 5, som är Malmö Cityfastigheters första nybyggnation, med att färdigställa omkringliggande gårdsfasader och utemiljö. I takt med omflyttningar i vårt lägenhetsbestånd passar vi också på att lyfta standard, och skapa mer attraktiva lägenheter. Investeringar i till- och ombyggnader av lokaler och bostäder uppgick till 19,6 msek (52,5 msek). Omsättning och resultat Hyresintäkterna uppgick till 83,2 msek (81,8 msek) och resultatet före skatt uppgick till 12,6 msek (7,2 msek). Ny organisation i Malmö Cityfastigheter Jag tillträdde som ny VD i mars 2014, och har under 2014 gjort en översyn av struktur och organisation, för vår fortsatta utveckling och bolagets framtid. Ny ekonomichef är på plats och vi sköter fr.o.m. årsskiftet 2014/2015 all ekonomisk förvaltning själva. Vad gäller teknisk förvaltning har vi kompletterat bolaget med installationskompetens vid årsskiftet 2014/2015. Det innebär att vi framöver även kommer att sköta all teknisk förvaltning i egen regi. Vi var vid årets slut sex anställda, fyra män och två kvinnor. Fastighetsförvärv Malmö Cityfastigheter har inte förvärvat några fastigheter under 2014, men förvärvade under mars 2015 en fastighet, Högvakten 6 på Norra Vallgatan 80. Vision och utveckling Den utveckling företaget nu står inför med 2015 är inte att bara fortsätta förvalta det befintliga beståndet, utan också att expandera det. I första hand till 2 miljarder i fastighetsbestånd. Starka ägare, låg belåningsgrad och bra låneavtal ger oss en bra möjlighet att fortsätta växa. Malmö april 2015 Finansiering och likviditet Malmö Cityfastigheter externa finansiering består till 100 % av lån med rörlig ränta. Bolaget har ingått ränteswappar till ett belopp om 275 MSEK för att begränsa ränterisken. Jan Johansson VD Malmö Cityfastigheter 2 3

3 År 2014 i korthet Verksamhetsöversikt Hyresintäkterna uppgick till 83,2 MSEK (81,8 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 12,6 MSEK (7,2 MSEK). Malmö Cityfastigheters affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala Malmö och anpassa dem efter hyresgästernas behov. Nyuthyrd lokalyta uppgick till kvm (906 kvm) med ett kontraktsvärde på 6,6 MSEK (1,7 MSEK). Uppsagda lokaler uppgick till kvm (743 kvm) med en årshyra på 2,6 MSEK (1,5 MSEK). Hyreskontraktets löptider Fördelning / Yta Uthyrningsbar yta, kvm Nettouthyrningen uppgick således till kvm (163 kvm) med en årshyra på 4 MSEK (0,2 MSEK). Vakant 2015 Övrigt Bostäder KVM Vakansgraden uppgick per 31 december 2014 till cirka 5,7 % (5,8 %), med en ekonomisk uthyrningsgrad på 92,4 %. Bostäder Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 19,6 MSEK (52,5 MSEK). Garage 2016 Butiker Under perioden har en utdelning verkställts om KSEK Bolaget har under året genomfört en företrädesemission om 50 MSEK Kontor Soliditeten uppgick per 31 december 2014 till 28,6% (22,8% per 31 december 2013). Resultat före skatt, tkr % Vakansgrad, % Hyresintäkter, tkr 5,5 Ytterligare nyckeltal ,0 4,5 Hyresintäkter per kvm TKR ,0 3,5 3,0 TKR Driftsöverskott per kvm Resultat efter finansiella poster, TSEK Fastigheternas bokförda värden, TSEK ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Direktavkastning 6% 5,8% Överskottsgrad 66,6% 65,1% Soliditet 28,6% 22,8% 900 Fastigheternas bokförda värde, tkr Synlig soliditet, % TKR Uhyrningsbar yta, kvm % Vakansgrad ytor 5,7% 5,8% Belåningsgrad fastigheter 66,4% 72,1% Räntetäckningsgrad 2,56 2, Avkastning på eget kapital 4% 2,7% Avkastning på totalt kapital 3,3% 3,2% Vinst per aktie, SEK 8,43 5,56 4 5

4 Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv. På hörnet Föreningsgatan-Bolagsgatan sitter en av stadens mest välkända offentliga utsmyckningar. I zodiakens tecken skapades av konstnären Walter Bengtsson 1989 och fick kröna den tidstypiska fastigheten i rött tegel. Verket är sammansatt av perforerad, ärgad koppar och glas, med ljussättning som lyser upp alla detaljer även nattetid. På husets vägg står också att läsa en vers som tillhör verket: Du är Vädur, Lejon eller Vattuman. Du är Oxe, Tvilling eller Jungfru grann. Du är Fisken, som vägs på Vågen. Eller Skytten, som spänner bågen. Du är Stenbock, Kräfta eller Skorpion i stjärnors myriader myriaders million. Nog är väl byggherren värd ett tack för att vi finns i hans Zodiak. 6 7

5 Historik Tio företrädare för Malmös näringsliv, alla med en stark tro på Malmös framtid, lade grunden för Malmö Cityfastigheter våren Tolv år senare innehar bolaget 12 fastigheter i centrala Malmö med ett bokfört värde på cirka 921 MSEK Fastighets AB Malmö City bilades den 16 maj 2002 av Reidar Peters, Sten K Johnson, Sven Palmlund, Per Lindblad, Per Robert Bachrach, Erling Pålsson, Olof Andersson, Lennart Nilsson, Håkan Roos och Thomas Berggren. Det egna kapitalet vid starten uppgick till 14,5 MSEK och under bolagets första år förvärvades fastigheten Husaren 5 till en köpeskilling av 13,5 MSEK Under det andra verksamhetsåret förvärvades fastigheten Husaren 9 till en köpeskilling av 93 MSEK, samtidigt som en nyemission genomfördes och ökade det egna kapitalet med ca 10 MSEK Detta år fortsatte bolagets expansion genom förvärvandet av tre fastigheter. Gamen 15 förvärvades till en köpeskilling av 52 MSEK och fastigheten Jörgen Kock 1+2 förvärvades för ca 50 MSEK. Under året skedde också två nyemissioner som totalt ökade det egna kapitalet med 26,5 MSEK. Samtidigt utökades styrelsen med ledamoten Olof Andersson Fastigheten Söderport 9 förvärvades till en köpeskilling av 40 MSEK, samtidigt som en nyemission på 30 MSEK genomfördes. Fastighets AB Malmö City flyttade också sitt kontor till fastigheten Husaren 5 med adress Husargatan Detta år förvärvades inga fastigheter, men antalet hyresgäster ökade till Under året förvärvades fastigheten Nils 21 till en köpeskilling av 190 MSEK, samtidigt som en nyemission genomfördes på 30 MSEK. År 2007 fyllde Fastighets AB Malmö City fem år vilket firades med invigning av den ombyggda fastigheten Jörgen Kock Fastigheten Fersen10 förvärvades med tillträde den 1 februari Under året utökas också styrelsen med ledamoten Peter Svensson Fastigheterna Oscar 4 och Norsen 16 förvärvades till en sammanlagd köpeskilling av ca 104 MSEK Under året förvärvades fastigheten Sqvalperup 12 för 170 MSEK. I samband med köpet genomfördes en nyemission på 30 MSEK. Lennart Nilsson utsågs också till ny ordinarie styrelseledamot Inga nya fastigheter förvärvades men större ombyggnader genomfördes i fastigheterna Gamen 15, Oscar 4 och Sqvalperup 12. Sammanlagt investerades ca 40 MSEK Fastighets AB Malmö City fyller tio år. Detta firades den 24 maj tillsammans med kunder, leverantörer, kollegor, ägare och representanter för Malmö Stad. Det beslutades också om namnbyte till Malmö Cityfastigheter AB. Under året förvärvades en fastighet, Skepparen 19 för 38 MSEK. Skepparen 19 består huvudsakligen av kontor och har adresserna Norra Vallgatan 90 och Västergatan Ombyggnaden av Kv. Oscar 4 till kontor och nyproduktion av sex radhus i Kv. Husaren 5 färdigställdes under året. Hans Pihl utsågs till ny styrelseordförande. Roland Persson och Kristian Bergstrand utsågs till nya ordinarie styrelseledamöter och Malmö Cityfastigheter flyttade sitt kontor till Stortorget Ny VD för Malmö Cityfastigheter, Jan Johansson, på plats i mars. Ny vision för utveckling av företaget. Fortsätta förvalta och utveckla befintligt bestånd, samt att expandera till 2 miljarder. För att skapa utrymme för detta gjordes en nyemission på 50 MSEK till befintliga ägare. Fortsatt satsning på hyresrätter i centrala Malmö. Konvertering av kontorslokaler i Kv. Skepparen, Västergatan till 16 stycken moderna lägenheter påbörjades. Under året som gick flyttade vi. Nu hittar du oss i nya fräscha lokaler, på sjunde våningen på Stortorget 25, mitt i hjärtat av Malmö. 8 9

6 Styrelse och revisor Hans Pihl Född 1951, styrelseordförande och ledamot av styrelsen sedan Tidigare VD i Deloitte AB, styrelseordförande i Erling Pålsson Teknik & Fastigheter AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB, United Spaces AB, Upplands Bilforum AB, Augmenta AB och är Honorärkonsul för Mexiko. Kristian Bergstrand Född 1982, ledamot av styrelsen sedan Teknisk lantmätare, Helsingborgs Stad. Styrelseledamot i Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse. Erling Pålsson Född 1949, ledamot i styrelsen sedan Tidigare koncernchef i Imtech AB. Styrelseledamot i Erling Pålsson Teknik & Fastigheter AB, Stadionintressenter AB, SIFAB, Malmö FF och ApQ AB. Roland Persson Född 1960, ledamot av styrelsen sedan Styrelseordförande i Inriver AB, Gantro AB och Shoplogiq AB. Styrelseledamot i Operatorsystem Aps och Patava AB. Verkställande direktör Lennart Nilsson Född 1941, ledamot av styrelsen sedan Tidigare koncernchef i Cardo AB. VD i Crafoordska Stiftelsen. Styrelseordförande i Erik Philip-Sörensen Stiftelse. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse, Canadian Oil och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Jan Johansson Född 1959, verkställande direktör sedan mars Tidigare koncernchef i Peab AB. Styrelseledamot i Fastighets AB Centur, Fastighets AB Maxlabb 4 och Bravida Holding. Revisor Torbjörn Svensson, auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor sedan

7 Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv. Norra Vallgatan 68 är ett praktfullt exempel på funkisarkitektur i Malmö. Byggnaden ritades av stadens son Carl-Axel Stoltz i mitten av 30-talet och smyckades också tidsenligt för epoken. Verket i entrén heter Nordan och Sunnan och skapades av den välkände skulptören Ivar Johnsson. Det här är ett klassiskt motiv som föreställer Aurora och vindarna. Ljusbringerskan och hoppets gudinna ansätts av ett omslutande hot, som hon övervinner med solens och ljusets kraft. Det här var ett starkt symboliskt motiv i ett då politiskt oroligt Europa

8 INFLYTTNINGSKLART: Årets projekt Vi har nu byggt färdigt sex unikt designade radhus på taket till fastigheten Husaren vid Drottningtorget i Malmö. Den vingformade huskroppen har en generös och grönskande innergård och de omgivande fastigheterna har nyligen genomgått en invändig och utvändig renovering. Allt för att skapa en ny, kringbyggd och levande boendemiljö med massor av karaktär mitt i Malmös hjärta. De sex radhusen har verkligen lyckats fånga Malmö Cityfastigheters vision om att skapa nya spännande boendeformer ovanpå stadens hustak. Inom fem år kommer Malmös befolkning ha ökat med ca invånare och någonstans ska alla dessa människor bo. En lösning på detta är att förtäta staden dvs. bygga där det redan är byggt. Malmö Cityfastigheter vill även vara med och ta ett samhällsansvar avseende bristen på attraktiva hyresrätter i centrala Malmö. Detta är projektet på taket till Husaren ett svar på. På Gamla Väster i kvarteret Skepparen 19 har ytterligare ett projekt nyligen påbörjats där en kontorsfastighet har konverteras tillbaka till lägenheter. Det blir sexton modernt inredda sekelskifteslägenheter med planerad inflyttning till strax innan årsskiftet 2015/

9 Fastighetsförteckning Fastighetsbeteckning Adress Byggår/ombyggnadsår Bostäder Butiker Kontor Övrigt Totalt Taxeringsvärde (Uthyrningsbara ytor kvm ) 1 2 Husaren 5:1 Husargatan / Husaren 5:2 Östra Tullgatan 1, 3 Ö Promenaden / Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Gamen 15 Ö Kanalgatan 6 Storgatan / Söderport 9 Gustav Adolfs Torg / Nils 21 Drottninggatan 1 Ö Förstadsgatan 34 Fredriksbergsgatan / Fersen 10 Prostgatan 2 N Vallgatan / Oscar 4 Stortorget / Norsen 16 Föreningsgatan Sqvalperup 12 Norra Vallgatan Kansligatan 1 Adelgatan / Skepparen 19 Norra Vallgatan 90 Västergatan / Totalt

10 Husaren 5:1 & 5:2 1 Kvarteret har fått sitt namn av att Kronprinsens husarregemente låg här från mitten av 1700-talet fram till Husar var benämning på en lätt kavallerist beväpnad med sabel och pistol. Under den här tiden behövde Västeuropa ett lättrörligt rytteri vid anfall och med de ungerska husarerna som förebild fick då även Sverige ett husarregemente. Strax efter att husarerna flyttat från området omvandlades ridhuset på Drottningtorget till saluhall för att sedan under många år bli vagnsmuseum. Husargatan drogs rakt igenom kasernkvarteret, som alltså delades i kvarteren Dragonen och Husaren. Det enda som finns kvar av fastigheterna idag är den stallbyggnad som idag är en del av fastigheten på Husargatan 3. Det ursprungliga stallet låg med gaveln ut mot gatan. Detta kan man fortfarande se på gathusets fasad där fönstrens placering avslöjar husets brokiga byggnadshistoria. När husarerna flyttade ut byggdes huset först om till lagerlokal i två plan. På 1920-talet byggdes det till och fick fyra plan, varav ett nedgrävt under markplan, och 1934 utvidgades byggnaden utmed Husargatan för att rymma A. Svensson Snörmakeri och Textilfabrik. Här tillverkades under nästan 50 år möbelband, kordongband, gardinfransar, kjolnät för velocipeder, tätningslister av ullgarn, fransar för markiser, guldtråd och mycket annat byggdes fastigheten om till kontor. Här finns idag spa, arkitekt, bemanning- och redovisningsföretag. Fastigheten Husaren 5 förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2002 från AMF Pension

11 Jörgen Kock 1 & 2 Fastigheten Jörgen Kock 1 är en av Malmös äldsta fastigheter. Vissa delar kan dateras så långt tillbaka som 1463, då det refereras i ett dokument till myntmästare Dringenbergs hus. Dringenbergska gården ligger vid stråket Östergatan Adelgatan Västergatan som var Malmös äldsta och förnämsta gata. Kvartersnamnet Jörgen Kock påminner om Dringenbergs efterträdare som stadens myntmästare köper assessorn Johan Laurell hela gården. Under 1700-talet var fastigheten spinnhus under flera decennier. Ett spinnhus var helt enkelt ett kvinno- fängelse. Här satt prostituerade och lösdrivare och spann garn. Malmö stad blev ny ägare och bland hyresgästerna fanns Rikets ständer, som använde källaren till den stora kassakistans förvaring. Så började Sveriges Riksbank sin verksamhet i Malmö. I slutet av 1800-talet dyker ett annat känt Malmö-namn upp Fritz Kramer då familjen Kramer flyttar in i huset och delar av huset ingår i hotellrörelsen. Så förblev det fram till 1938 då fastigheten köptes av Försäkringsbolaget Malmö, som senare blev Skandia Försäkringar genomfördes en större renovering och det var då huset fick sin karaktäristiska gula rappade fasad. Malmö Cityfastigheter förvärvade fastigheten Fastigheten har renoverats exteriört under Gården har återställts i ursprungligt skick och det gamla garaget har byggts om till en restaurang. I källaren finns en vinkällare och en champagnebar. Den totala ytan är kvm. 3 Efter en kraftig nedgångsperiod för Malmö under sista halvan av 1600-talet dröjde det långt in på 1700-talet innan staden hade råd att anlägga en ordentlig hamn. Mot slutet av århundradet ökade handeln och både nödvändigheten av en bättre hamn och pengar att bygga den fanns nu på plats. En hamndirektion inrättades och arbetet med hamnen kom igång under ledning av en av Malmös starke män, den dynamiske Frans Suell. Det tog sin tid och hamnen stod inte färdig förrän en bit in på 1800-talet. Hamnen blev en klar succé för Malmö. Det totala tonnaget till och från hamnen ökade från ca ton 1860 till ca ton Det som förut var en enkel brygga, blev med tiden rejäla kajer för ångbåtstrafik. Förbindelse med Köpenhamn förbättrades med hjulångare med fasta avgångar och andra nymodigheter. Den nuvarande fastigheten på Norra Vallgatan 68 byggdes 1938 och ritades av Carl- Axel Stoltz, son till dåvarande stadsarkitekten August Stoltz. Han var också upphovsman till Palladiumhuset på Södergatan, Kolgahuset på Skeppsbron, Malmö museums tillbyggnader på 1930-talet och flera av de pampiga husen på Stortorgets sydsida. Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2004 och idag inrymmer huset moderna kontorslokaler på sammanlagt 705 kvm

12 Gamen 15 5 En av de mest konfliktfyllda händelserna i Malmös moderna historia är rivningen av Lugnet. På 60-talet styrdes stadens utveckling av en ohelig allians mellan banker, byggbolag och kommunstyrelse som propagerade för storskalighet, effektivisering och modernisering. Det som sågs som idyll av många, dömdes ut som nergånget och otjänligt som bostäder. Lugnet byggdes upp under Malmös första stora uppgång som industristad åren Det var nästan bara envåningshus av tegel eller enklare sten. Området hade köpts av Frans Henrik Kockum som styckade det i små tomter. Här kom många av arbetarna vid hans fabriker att bo. En stor del av Lugnets invånare var oskolad arbetskraft direkt från landsbygden. Vartenda skrymsle hyrdes ut. På vintern var det kallt och vattnet frös. Hygienen var eftersatt och rödsot och andra tarmsjukdomar härjade. Mellan 1863 och 1882 växte stadsdelens befolkning från till drygt Både i samband med rivningen och senare har utplånandet av Lugnet beklagats och fördömts. Kvarteren har utmålats som uppväxtidyll. Men det kan inte vara alldeles sant. Husen hade sett sina bästa dagar och inte följt med samhällsutvecklingen i övrigt. Det fanns fortfarande mängder av utedass, rickepumpar på gårdarna och skräpiga bakgårdar. Det stora problemet är inte alltid vad som rivs, utan vad som kommer istället. På Lugnet utplånades gatunäten och kolosser av prefabricerad betong intog stadsdelen. Det finns dock exempel på småskalighet kvar i området. Ser man på Södra Förstadsgatans västra sida finns där hustyper kvar från tidigt 1800-tal och framåt. Påbyggt, ombyggt och nybyggt i en salig blandning. Så kan också ett stadskvarter växa organiskt. Fastigheten Gamen 15 tillhör Lugnets senare byggnadsutveckling. Huset ritades av arkitekt Holger M Lundquist och byggdes Adressen är Storgatan 5, men även Norra Långgatan och Östra Kanalgatan omger fastigheten. Utmärkande för huset är att det begåvats med flertalet konstverk. I foajén har Ulla Viottis Samtal med Landskap murats upp i glaserat tegel. Det finns också konstverk på brandväggarna mot grannhusen, dels är det en falsk husfasad skapad av arkitekten själv, dels en vägg med fjärilsmotiv av Annika Vide. Huset förvärvades 2004 av Malmö Cityfastigheter och de största hyresgästerna är Arbetsförmedlingen. Total yta är kvm, huvudsakligen kontor, men även fyra stycken vindslägenheter. 23

13 Söderport 9 6 Fastigheten ligger mitt på Rivieran. Så kallades husraden på torgets norra sida av en äldre generation malmöiter som bländades av de ljusa utsmyckade fasaderna. När Gustav Adolfs torg 47 ritades av arkitekt August Stoltz 1910, var jugendstilen fortfarande högsta mode och både detta och Odd Fellow-huset i samma husrad fick en mörkare ton och renare fasader med något rundare former. Innan hade här varit en glugg i tandraden längs torget. Det låg fortfarande några fabriksoch lagerbyggnader kvar inne på gården med bara en mur mot torget. Detta var nämligen en utkant av staden under stora delar av 1800-talet. Fram till 1806 var det en del av de gamla försvarsverken. Kvarterets namn skvallrar om att här låg Södra infarten till staden med portbyggnad, vallar och vallgravar. Byggd 1434 var Söderport Malmös första stadsport, som med tiden utrustades med fästningsverk och stridsbastioner. På 1800-talet när Malmö omvandlades till den Nya Staden revs vallarna och staden fick två nya torg, Drottningtorget och Gustav Adolfs torg. Gustav Adolfs torg var länge bara ett fält där fåren betade, men med tiden började det likna ett riktigt torg. Även gatan som passerar intill visar på förnyelse. Stora Nygatan anlades spikrakt genom hela den Nya Staden och utökade Malmös yta till nästan det dubbla. När det gäller butikerna i bottenvåningen är huset vida känt, med en tydligt fotografisk och fonografisk röd tråd flyttade den redan etablerade danska fotofirman Stölten & Simmonsen in. Här såldes bland annat tysktillverkade kameror under det egna varumärket Stölma med stor framgång lade man till grammofonskivor i sortimentet. Många är de malmöbor som någon gång har stått i Stöltens (sedermera Broddmans) lyssningsbås och diggat jazz och pop. Söderport 9 förvärvades av Malmö Cityfastigheter Fastigheten är renoverad 1985 och rymmer kvadratmeter, främst kontor och butiker. Bland dagens hyresgäster kan nämnas Big Travel och Forex, här finns också en genomgång till Hotel Noble House på Per Weijersgatan. 25

14 Nils 21 7 Under 60- och 70-talen revs stora delar av Malmö. Hela kvarter raserades även om de innehöll fullt dugliga byggnader. Det skulle bli effektivt, storskaligt, lönsamt och modernt. De nya byggnader som uppfördes var inte alltid av det vackraste slaget, vilket Malmöborna får leva med i många årtionden framöver. Men just den här fastigheten, som kom att kallas Östercentrum, tillhör de mer genomtänka och väl underhållna i östra Malmö. Rivningarna inleddes i samband med motorvägsbygget mellan Malmö och Lund Tio år senare skulle den så kallade Autostradan anslutas med Drottninggatan och därigenom raderades en hel stadsdel, bland dem kvarteret vid Östra Förstadsgatan. Ursprungligen hette gatan Östra Infartsgatan. Här växte det sakta upp en låghusbebyggelse på och 1800-talet långt från stadens centrum. Här byggdes också många fabriker. Kronobränneriet, Malmö Porslinsfabrik, Tändsticksfabriken Stickan med flera. På 1870-talet låg här också nöjesfältet Fredriksberg med mängder av häpnadsväckande attraktioner. Här fanns dessutom en teaterbyggnad, dansbana och flera serveringslokaler. Före rivningarna låg främst envåningshus från mitten av 1800-talet kvar. Längs Östra Förstadsgatan fanns också ett myller av butiker. Allt detta försvann när Östercentrum uppfördes. Byggnaden ritades 1963 av arkitekt Gunnar Bergenudd och stod klar Förutom butiker, kontor och bostäder samsades många fritidsnöjen i fastigheten. Mest känd blev kanske den så kallade VM-hallen som var Skandinaviens största bowlinghall. Här arrangerades VM 1967 med tjugo deltagande nationer. I fastigheten har också Hotell Scandinavia med dansrestaurangen Vivel, Domus varuhus, B.O. Radio, Ahlfors Musik, Arkitektkopia och många andra företag funnits genom åren. I fastigheten har Big Bowl sina bowling- och eventlokaler. Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 2007 och är fortfarande en av företagets största sett till kvadratmeteryta, hela kvm. 27

15 Fersen 10 8 På hörnet Norra Vallgatan och Prostgatan byggde järnhandlare Anders Svensson 1876 ett hyreshus med fantastisk utsikt över järnvägen och Öresund. På den tiden kunde man se sundet från fastighetens balkong. Hela området på andra sidan av Norra Vallgatan är utfyllnad, här låg en gång Malmös medeltida fästningsmur och utanför fanns bara en långgrund strand. Då det på 1880-talet blev dags för Anders Svensson att pensionera sig, sålde han fastigheten till herrarna Harald Wiens och Bertil Sederholm. De slog ihop den med granntomten och byggde ett storslaget palats mot Östergatan. Källarutrymmet under hela den sammanslagna fastigheten kom nu att inrymma stora ekfat med cognac, punsch och vin. Här blomstrade Wiens, Sederholm & Co med försäljning av vin och sprit till strax före Första världskriget då all handel med alkoholhaltiga drycker förstatligades. I bottenvåningen flyttade Pressbyrån in Företaget hade startats 1899 som en avdelning av Svenska Telegrambyrån för att sälja tidskrifter och tidningar. Här blev man kvar fram till Huset blev kvar i familjen Wiens ägo fram till 2000-talet, då de två sammanlänkade fastigheterna delades i två. Norra Vallgatan-Prostgatan förvärvades av Malmö City Under 2011 har fastighetens trappuppgång återställts i ursprungligt skick och blivit en av Malmös vackraste trappuppgångar där båda entrépartierna har bytts ut mot tidsenliga portar i trä. 29

16 Oscar 4 6 Fastigheten ligger mitt i Malmö, med Centralstationen på 5 minuters gångavstånd och Københavns Hovedbanegård ytterligare 30 minuter bort med tåget över bron. Stortorget 25 är en prestigefull adress vars grannar på torget är en rad imponerande granithus som alla uppförts för banker, försäkringsbolag och storföretag. Fastigheten byggdes 1934 för De Skånska Städernas Brandförsäkringsinrättning och det är fortfarande banker och finansbolag som dominerar grannskapet. Mer mitt i Malmö än så här kan man inte komma. Här ligger Rådhuset, Residenset och Hotell Kramer byggnadsminnesmärken och ikoner för Malmö. Även övriga fastigheter är byggda med stil och omsorg. Ingen vill ju vara sämre än sin granne. Mitt på Stortorget står sedan 1896 John Börgessons staty över Karl X Gustaf. Han erövrade ju Skåne från Danmark 1658 sannerligen en betydande bedrift i Malmös historia, väl värd en staty. I början 1930-talet ville Skånska Brand utmärka sig i det prominenta grannskapet och gav Carl-Axel Stoltz i uppdrag att rita byggnaden. Några år senare stod byggnaden klar och anslöt väl till grannhusen. Inte minst de båda fastigheterna i öster som ritades av Carl-Axel Stoltzs far, August Stoltz. Stoltz den yngre ritade en mängd hus i Malmö under 30- och 40-talet. Däribland Malmö Museums tillbyggnad, Amiralen och flertalet bostads- och kontorshus var han även stadsarkitekt i Malmö förvärvades fastigheten Oscar 4 av Malmö Cityfastigheter med kontors- och butiksytor på 1352 kvadratmeter. Under 2012 renoverades större delar av huset. Här huserar bland andra Mexikos konsulat samt Malmö Cityfastigheter. 31

17 Norsen Från stadens uppkomst och fram till 1800-talets början var Malmö omgivet av vatten Öresund, Västersjön och Östra Rörsjön. För att komma runt staden behövdes en väg som sammanband de båda värnen, Södervärn och Östervärn. Vid Triangeln samlades således vägarna från Trelleborg och Ystad med vägarna från Limhamn och från Östervärn längs Föreningsgatan till en knutpunkt som måste varit en livlig plats i alla tider. Hit kom Söderslätts bönder med sina varor och blandade sig med köpmän och hantverkare från kontinenten. Hit kom också de överflödiga lantarbetarna som blev grunden till Malmös arbetarklass. Många bosatte sig på Lugnet och fick enklare arbete på Kockums mekaniska verkstad eller någon annan fabrik här i förstaden. Längs de gamla infartsgatorna byggdes under 1800-talet enkla envåningshus. Mot slutet av seklet revs många av dessa för att ge plats åt större byggnader. I samband med den stora rivningen av hela Lugnet på 1960-talet försvann de två hus som stod på Föreningsgatan 13 15, byggda 1875 och Arkitekt Kurt Hultin ritade fastigheten Norsen 16 som byggdes 1989 av HSB. Huset har en ovanlig och dominerande utsmyckning i kopparrelief med glasinslag av konstnären Walter Bengtsson, I zodiakens tecken. Med sin svängda fasad och det dekorerade tornet skiljer sig fastigheten markant från allt som byggts efter rivningen av Lugnet. Huset har en tydlig profil som hörnhus och entré till Lugnet det är ju genom Bolagsgatan all trafik når Lugnet idag. Byggherren kostade på huset en uttrycksfull utsmyckning och arkitekten förstärkte gatans böjning. Man tog helt enkelt lärdom av den grå och trista arkitektur som tidigare fått ersätta den småskaliga arbetarbebyggelsen. Men så var detta också ett av de sista husen att byggas på det nya Lugnet. Fastigheten Norsen 16 förvärvades av Malmö Cityfastigheter

18 Sqvalperup Malmö Cityfastigheters fastighet i kvarteret Sqvalperup Adelgatan 9 11, Kansligatan1 och Norra Vallgatan 58 och 60 hänger ihop och utgör tillsammans den östra halvan av kvarteret. Det lite märkliga kvartersnamnet Sqvalperup blir ännu märkligare när man betänker att det kom till av ett missförstånd. Långt in på 1900-talet trodde man att de äldsta delarna av Malmö här nere vid havet hetat Sqvalperup. Men det hette Nedre Malmö, till skillnad från den ursprungliga landsbyn, Övre Malmö, som låg i närheten av Triangeln. Kvarteret gränsade direkt mot stadsmuren, nuvarande Norra Vallgatan. Utanför låg en bred strandremsa där fiskarna torkade sina nät och handelsmännen landade sina laster från städerna runt Östersjön. I korsningen Norra Vallgatan/Hamngatan låg Malmös äldsta fästning ett torn som med tiden kom att ingå i stadens försvarsmur. Fästningen revs på 1700-talet efter att det fungerat som magasin i många år. Den historiskt mest noterbara verksamheten i kvarteret är Televerkets kopplingscentral som låg här från 1800-talets mitt startades Kongliga Elektriska Telegraf-Werket i Stockholm och redan året därpå hade man dragit en ledning över Göteborg och Helsingborg till Malmö. Och växte sedan hastigt. Under de första 50 åren fördubblades omsättningen och antalet abonnemang vart femte år. Då varje abonnemang krävde en egen ledning in till centralen, såg Malmös stadsbild väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Över taken gick ett virrvarr av ledningar som alla ledde hit. Först vid sekelskiftet började man gräva ner ledningarna. Inte för att försköna staden, utan för att slippa problem med störningar och nedblåsta ledningar. Från 1885 växte kopplingsverksamheten i kvarteret främst i fastigheterna på Adelgatan och här blev man kvar i över hundra år. Ju större omfattning telegraf- och senare telefonverksamheten fick, desto svårare blev det ju att flytta alla apparater och ledningar. Den andra sidan, Norra Vallgatan, blev mer känd för den omfattande hotellrörelsen som låg här. Det var dels resanderum för alla som kom eller skulle vidare med järnvägen, dels sjöfolk som behövde billiga övernattningar i land. Noterbara hotell var Jernvägshotellet, Skandia, Köpenhamn, Småland, Central och Horn. Det sistnämnda fick efter ett ägarbyte sitt nuvarande namn 1902, Savoy Hotel. Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter

19 Skepparen 19 Gamla Väster bestod, fram till slutet av 1800-talet, av en- och tvåvåningshus. Här bodde många sjömän, kaptener och varvsarbetare, liksom hantverkare av alla slag. Inne på gårdarna fanns verkstäder och fabriker. Speciellt för Gamla Väster var alla hotellen. I var och vart annat hus låg ett hotell eller ett pensionat. Det var oftast små hotell med rum. Lagom för en familj att sköta. I kanalen utanför rörde sig stora fartyg fram till Därefter byggdes fasta broar och vinteruppläggning av fartyg i kanalerna upphörde. Närheten till hamnen och stationen fortsatte att ge mängder av gäster, vissa skulle bara stanna en natt i väntan på ett tåg eller en båt mot kontinenten, andra stannade längre, t.ex. handelsresande som ofta låg en vecka eller två medan de kammade igenom staden på kunder inom sitt speciella område. Skepparen 19 omfattar Norra Vallgatan 90 och Västergatan Men det var inte Norra Vallgatan som var huvudingång till fastigheten på 1800-talet. Det var Västergatan 23. Norra Vallgatan var fram till cirka 1810 helt enkelt bara en försvarsvall och en barriär mot havet, men snart skulle stadens utveckling ta fart. Västergatan 25 uppfördes 1905 och fasaden fick tidsenliga inslag av jugend

20 Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv. Lugnet i Malmö har en talande historia. De hus i tidstypisk 80-talsstil som uppfördes här efter att det gamla, nedgångna Lugnet i Malmö revs, har satt en helt speciell prägel på stadsdelen. Och vid en närmare titt har flera av fastigheterna ett rikare innehåll än man kanske tror vid första anblick, både arkitektoniskt och konstnärligt. Som till exempel Gamen 15, där entrén smyckas av Samtal med landskap som murats upp i glaserat tegel. Konstverket är skapat Ulla Viotti

Årsredovisning 2012 1

Årsredovisning 2012 1 Årsredovisning 212 1 Innehåll 212 gav mycket att fira 3 4 5 8 1 13 16 2 22 24 28 29 31 32 34 35 36 44 46 212 gav mycket att fira Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Thomas Berggren Styrelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 213 1 Innehåll Ett år sammanfattas 3 4 5 8 1 13 18 2 22 24 29 31 32 34 35 36 44 46 Ett år sammanfattas Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Lennart Nilsson Styrelse och

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Stadslifv in real life!

Stadslifv in real life! Stadslifv in real life! Hej! Du kommer nu att gå en stadsrundvandring på egen hand. Har du karta, penna, klisterprickar och instruktionsblad och någon sorts kamera så är det bara att sätta igång. 1. Stortorget

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 9 Getingen Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 9 A B Svenska Bostadsfonden 9 Getingen 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK A BOSTADSFONDEN 9 AB Faktaruta Startår: 2009 Antal lägenheter:

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet

Kolgahuset. Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset Stena Fastigheter Malmö AB utvecklar nya butiks- och kontorslokaler vid vattnet Kolgahuset På Skeppsbron i Malmö ligger Kolgahuset, stadens mest kända funkishus. Namnet Kolga kommer från den

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B. Svenska Bostadsfonden 7 Björnen. Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 7 A B Svenska Bostadsfonden 7 Björnen Svenska Bostadsfonden 7 Vesslan Svenska Bostadsfonden 7 Strandsnäckan 2008 förvaltningsber ättelse 2008

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten

Förvaltningsrapport. Svenska Bostadsfonden 1 Svalan. Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran. Svenska Bostadsfonden 1 Mörten Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 1 A B Svenska Bostadsfonden 1 Harsyran Svenska Bostadsfonden 1 Svalan Svenska Bostadsfonden 1 Mörten 2009 förvaltningsber ättelse 2009 SVENSK

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan

slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan slussplan malmö 69 centralt belägna bostadsrätter vid slussplan Huset vid Slussplan har ett magnifikt läge med närhet till både vatten och storstad. Boendet ligger precis intill kanalen som ramar in centrala

Läs mer

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 359 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 359 kvm. Yta 359 kvm Plan 1 Våning Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 299 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Ledig kontorslokal på 299 kvm. Yta Våning 299 kvm Plan 8 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 737 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 737 kvm. Yta Våning 737 kvm Plan 7 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor?

Centrum. Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm. Ditt nästa kontor? Centrum Östra Hamngatan 30-34, 230 kvm Ditt nästa kontor? Östra Hamngatan 30-34, Centrum Ledig yta Typ: kontor 230 m 2 Antal arbetsplatser: 12 15 Tillträde: omgående Restaurang Utsikt Buss 10 m Ett stenkast

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se

GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se GALLERIA BOULEVARD. KRISTIANSTADS NYA MÖTESPLATS. www.kristianstadnyagalleria.se DET NYA NAVET I CENTRALA KRISTIANSTAD. Med den nya gallerian kommer centrala Kristianstad att utvecklas och staden får ett

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B. Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken. Svenska Bostadsfonden 8 Uttern Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 8 A B Svenska Bostadsfonden 8 Läderfabriken Svenska Bostadsfonden 8 Uttern 2008 förvaltningsber ättelse 2008 SVENSK A BOSTADSFONDEN 8 AB Faktaruta

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet?

Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Norrmalmsmoderaternas Stadsbyggnadsgrupp Hur bevara och utveckla innerstadens värden, kärnan i Stockholms identitet? Ulf Johannisson www.ulfjohannisson.se Exempel: Kvarteret Riddaren Pågående planering

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9

ÅRSREDOVISNING 2005. Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9 05 ÅRSREDOVISNING 2005 Gamen 15 Husaren 5 Jörgen Kock 1 Jörgen Kock 2 Söderport 9 ÅR 2005 I KORTHET s. 3 DETTA ÄR FASTIGHETS AB MALMÖ CITY s. 4 PROJEKTVERKSAMHET s. 5 FASTIGHETSFÖRTECKNING s. 6 FASTIGHETER

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Det är också strax innanför det gamla portläget som du finner det unika kulturkvarteret

Det är också strax innanför det gamla portläget som du finner det unika kulturkvarteret 1 Sven Rosborn 2003 Ett unikt Malmökvarter Malmö grundades redan vid mitten av 1200-talet. På en lång sandrevel, på båda sidorna om en gammal strandväg som löpte utmed kusten, växte den äldsta staden fram.

Läs mer

Kapitalmarknadspresentation 2011

Kapitalmarknadspresentation 2011 Kapitalmarknadspresentation 2011 De senaste tre åren Renodling Effektivisering Lönsamhetsfokus Investeringsstrategins grund Marknader med hög tillväxt och god likviditet Attraktiva kontor och butiker Stockholm,

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden

Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten Svenska Bostadsfonden 5 Örtofta

Läs mer

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm

Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Att hyra: Tre kontorslokaler med karaktär i centrala Stockholm Statens fastighetsverk hyr ut tre kontorslokaler på det forna verkstadsområdet Kungliga myntet i centrala Stockholm. Lokalerna har en karakteristisk

Läs mer

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda

kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda kontor- och butiksytor mitt emellan hav och stad, på bästa läge i torslanda innovativ fastighetsutveckling med människan i centrum Modern arkitektur med bästa läge i torslanda Terminal 3 ligger alldeles

Läs mer

Framtidens sjukhus Malmö

Framtidens sjukhus Malmö Framtidens sjukhus Malmö ETT universitetssjukhus I Skånes Universitetssjukhus är Skånes största arbetsplats nu ska det dessutom bli ett av Europas modernaste sjukhus. Drygt sex miljarder kronor investeras

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum 1 Innehåll För dig med höga krav på hyresrätten... 3 Nära till det mesta... 4 20 minuter till Stockholm city... 6 Välkommen till

Läs mer

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum

TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum TRYCKREGULATORN 1, LIDINGÖ. Attraktiva hyresrätter i hjärtat av Dalénum 1 Innehåll För dig med höga krav på hyresrätten... 3 Nära till det mesta... 4 20 minuter till Stockholm city... 6 Välkommen till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA

UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA UNIKT SERVICEBOENDE I EIRA Stiftelsen Villa Ensi erbjuder en trygg boendeform i en av de vackraste delarna av Helsingfors. Villa Ensi vid Havsgatan i Eira är ett trivsamt och mångsidigt servicehus, med

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass

Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Ditt nästa kontor? Lilla Bommen-Gullbergsvass Lilla Bommen 1, våning 6, 518 kvm Lilla Bommen 1, våning 6, Lilla Bommen-Gullbergsvass Ledig yta Typ: Kontor 518 m 2 Antal arbetsplatser: 20 23 Byggt/ombyggt:

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s...

http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Kvarvarande bebyggelse Solna stad http://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/arkitektur-kulturmiljoer/kulturmiljoer-i-s... Sida 1 av 2 2012-09-06 Du är här: Start \ Stadsbyggnad & trafik \ Arkitektur &

Läs mer

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013

Ovanpå. Inledning. 60 talshuset. Ett examensarbete av Jens Enflo. Arkitekturskolan KTH 2013 Ovanpå Ett examensarbete av Jens Enflo Arkitekturskolan KTH 2013 Inledning Att bygga på tak är ett allt vanligare sätt att förtäta befintliga bostadsområden i både inner och ytterstaden. Bristen på mark

Läs mer

paradbostäder af gbj bygg

paradbostäder af gbj bygg kvarteret a r g u s 3 paradbostäder af gbj bygg Unik paradbyggnad från förra sekelskiftet Här föddes det moderna Växjö I mitten av 1800-talet bestod stadsdelen Söder mest av åkermark. Det mesta av marken

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Midroc Property Development AB

Midroc Property Development AB Att tänka annorlunda för ett hållbart samhälle! Prisvinnande kunskap och metodik Plats för både privatliv och näringsliv Social hållbarhet plats för hela livet Att tänka annorlunda för ett levande samhälle!

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer