Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013 1"

Transkript

1 Årsredovisning 213 1

2 Innehåll Ett år sammanfattas Ett år sammanfattas Året i korthet Verksamhetsöversikt Historik Intervju: Lennart Nilsson Styrelse och revisor Fastighetsförteckning Husaren 5 Jörgen Kock 2 Sqvalperup 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Redovisnings- och värderingsprinciper Noter Revisionsberättelse Nyckeltal och definitioner 213 var ett år som på många sätt liknade 212. Efter 1-årsjubileet förra året har vi startat ett nytt årtionde med fortsatt verksamhet enligt vår ursprungliga affärsidé, att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i centrala Malmö. Malmö Cityfastigheter äger per den 31 december 213 fjorton fastigheter i centrala Malmö med ett bokfört värde om 918,624 MSEK, motsvarande kr/kvm. De flesta av fastigheterna ligger inom fem minuters promenadavstånd från någon av de två Citytunnelstationerna i city. Vår affärsmodell innebär bland annat att återställa fastigheterna till ursprungligt skick, men uppgraderat med modern teknik. Med detta menar vi bland annat nya ventilationslösningar, nya energisystem och nya inpasseringssystem. Denna förvaltningsmodell är verkligt uppskattad av marknaden, vilket visar sig inte minst genom låga vakanser och låg omflyttning. Husaren en höjdpunkt Under året finns det naturligtvis ett par saker som verkligen markerar 213 som ett speciellt år. Inte minst de sex radhusen på taket till fastigheten Husaren 5, som är Malmö Cityfastigheters första nybyggnation. Förvisso ovanpå en befintlig fastighet, men inte desto mindre en milstolpe i företagets historia. På grund av sin omfattning är radhusprojektet det som upptagit störst del av investeringarna under året. Läs mer om de unika bostäderna på sidan 16. Fortsatt lågkonjunktur Allt är inte positivt för 213. Den ihållande lågkonjunkturen innebar en tuffare marknad, främst på lokalsidan. Det betyder att vakansgraden ökat något 213. Detta är dock gemensamt för hela branschen och Malmö Cityfastigheter har även fortsatt jämförelsevis låga vakanser. Omsättning och resultat Malmö Cityfastigheters omsättning ökade till 81,8 MSEK (81,1 MSEK). Resultatet uppgick till 5,8 MSEK (16,6 MSEK). Snitthyran i samtliga fastigheter uppgick till cirka 1 17 kr/kvm (1 17 kr/kvm). Står oss väl på den lokala marknaden Malmö Cityfastigheter ägde per den 31 december 213 fjorton fastigheter innehållande cirka 7 kvm. Av dessa utgörs cirka 8 7 kvm av bostäder, resten är butiker, kontor och övriga ytor. Efterfrågan har varit fortsatt god under 213 och nettouthyrningen uppgick till 163 kvm (2 584 kvm) med en årshyra på,2 MSEK (5,1 MSEK). Uppsagda lokaler uppgick till 743 kvm (1 647 kvm), vilket motsvarar cirka 1 % av den totala ytan (2 %). Vakansgraden uppgick den 31 december 213 till cirka 5,8 % (1,1 %). Ny VD för Malmö Cityfastigheter I och med bokslutet för 213 har det blivit dags att tacka av Malmö Cityfastigheters tidigare VD Thomas Berggren, som efter elva år på VD-posten har valt att kliva åt sidan. Vi vill tacka för det stora engagemanget sedan starten av företaget 22. Därmed är det också på sin plats att jag, Jan Johansson som ny VD för Malmö Cityfastigheter, presenterar mig. Jag kommer senast från ett uppdrag som VD och koncernchef för Peab, där har jag drygt 25 år bakom mig på olika positioner inom företaget. Jag är stimulerad av uppdraget, och vi har redan formulerat en ny vision för bolagets framtid. Vision och utveckling Den utveckling företaget nu står inför med 214 är inte att bara fortsätta förvalta det befintliga beståndet, utan också att expandera det. I första hand till 2 miljarder i fastighetsbestånd. För att skapa utrymme för detta kommer det att göras en nyemission på 5 MSEK till befintliga ägare. För närvarande är räntan väldigt låg, men på sikt kommer denna att stiga. Därför kommer bolaget att ha större fokus på kostnadskontroll och genomförande av investeringar. Malmö mars 214 Malmös fastighetsmarknad Fastighetsmarknaden var under 213 fortsatt stabil i Malmö, dock har efterfrågan på butikslokaler minskat. Antalet transaktioner minskade dock något. Efter en rad år av relativt intensiv förvärvstakt valde Malmö Cityfastigheter under 213 att inte förvärva några fastigheter. Jan Johansson ny VD Malmö Cityfastigheter 2 3

3 Året i korthet Hyresintäkterna uppgick till 81,8 MSEK (81,1 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7,5 MSEK (13, MSEK). Nyuthyrd lokalyta uppgick till 96 kvm (4 231 kvm) med ett kontraktsvärde på 1,7 MSEK (7,7 MSEK). Uppsagda lokaler uppgick till 743 kvm (1 647 kvm) med en årshyra på 1,5 MSEK (2,6 MSEK). 3 Nettouthyrningen uppgick således 25 Fastighetsbeståndets till 163 kvm (2 åldersstruktur 584 kvm) med en årshyra på,2 MSEK (5,1 MSEK) KVM 3 Vakansgraden uppgick per 1 31 december 213 till cirka 5,8 % (1,1%) Under perioden har en utdelning verkställts om KSEK Investeringar i till- och ombyggnader uppgick till 52,5 MSEK (43,6 MSEK). 5 Soliditeten uppgick per 31 december till ,8% (23,7% per Resultat före skatt 31 december 212). TKR TKR Resultat före skatt Nyckeltal Hyresintäkter, TSEK Driftsnetto, TSEK Hyresintäkter Resultat efter finansiella TKR poster, TSEK Hyresintäkter Fastigheternas bokförda 6 5 värden, TSEK TKR 8 3 Soliditet, % 22,8 23, Överskottsgrad 65,1% 68,6% Vakansgrad ytor 5,8% 1,1% 3 KVM 2 Vinst per aktie, SEK 5,56 16,6 1 Fastighetsbeståndets åldersstruktur KVM 15 1 Fastighetsbeståndets åldersstruktur % 5 5,5 5,28 29 Hyresintäkter ,5 TKR 4, % 8 3,5 5,5 7 3, 5, 6 2,5 4, , 4, 3 1,5 3,5 2 1, 3, 1,5 2,5, 28 2, ,5 1, Vakansgrad,5 Uthyrningsbar yta, KVM KVM Synlig soliditet Resultat före skatt TKR % Synlig soliditet % Vakansgrad Uthyrningsbar yta % Synlig soliditet Hyreskontraktens löptider 5,5 5, Resultat före skatt % 4,5 Verksamhetsöversikt 35 TKR 214 4, Fastighetsbeståndets åldersstruktur 18 Bostadshyresavtal 3 3, ,KVM , Malmö Cityfastigheters affärsidé är att 9 förvärva, utveckla och förvalta fastigheter i centrala 25 2,Malmö 1 och anpassa dem efter hyresgästernas 6 behov. 2 1,5 5 5,5 5, 4, % 212 Hyreskontraktets Hyreskontraktens löptider Vakant 211 Fördelning / Yta Fördelning av yta Hyresintäkter TKR Kontor 9 Vakansgrad Vakansgrad 8 Uthyrningsbar Uthyrningsbar yta yta Hyresintäkter Hyresintäkter Fastigheternas bokförda värde, tkr Synlig soliditet, % 7 Fastigheterns bokförda värde KVM KVM TKR 6 Fastighetsbeståndets TKR åldersstruktur 8 8 Synlig soliditet KVM % , 15,5 1, TKR TKR TKR Hyreskontraktens löptider Bostadshyresavtal , 214 TKR 3,5 Bostadshyresavtal Fastighetsbeståndets Fastighetsbeståndets åldersstruktur åldersstruktur Övrigt Synlig soliditet Synlig Bostäder soliditet 8 3, Hyreskontraktens löptider KVM KVM 7 % % 2, Butiker 2, ,5 4 Bostadshyresavtal , , , Kontor Vakant Vakansgrad Fastigheterns bokförda värde Uthyrningsbar yta 216 Fördelning av yta TKR Vakant KVM Resultat före 217- skatt, 223 tkr % Vakansgrad, % 9 % 8 5,5 5,5 Bostäder 8 Övrigt 7 5, Resultat före Resultat skatt före skatt 7 5, 6 4,5 4,5 TKR TKR Fördelning av yta 6 5 4, 4, Butiker 3,5 3, Bostäder 3 Övrigt 3, 3, ,5 2, , 2, Butiker 1,5 1,5 28 Kontor , 28 1, ,5, ,, Fastigheterns bokförda värde Bostadshyresavtal TKR Hyreskontraktens Hyreskontraktens löptider löptider Resultat före skatt Vakant Vakant Övrigt Övrigt Fördelning Hyresintäkter av Fördelning yta av yta 28 Kontor 29 Kontor Bostäder Fastigheterns Fastigheterns bokförda värde bokförda värde Vakant 214 Bostäder Butiker Vakansgrad Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsbar yta KVM Hyresintäkter, tkr Butiker Bostadshyresavtal ,5 % Resultat före skatt 5, 4,5 Fördelning av yta 4 TKR , 3,5 3, 5 Övrigt Bostäder

4 Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv. På hörnet Föreningsgatan-Bolagsgatan sitter en av stadens mest välkända offentliga utsmyckningar. I zodiakens tecken skapades av konstnären Walter Bengtsson 1989 och fick kröna den tidstypiska fastigheten i rött tegel. Verket är sammansatt av perforerad, ärgad koppar och glas, med ljussättning som lyser upp alla detaljer även nattetid. På husets vägg står också att läsa en vers som tillhör verket: Du är Vädur, Lejon eller Vattuman. Du är Oxe, Tvilling eller Jungfru grann. Du är Fisken, som vägs på Vågen. Eller Skytten, som spänner bågen. Du är Stenbock, Kräfta eller Skorpion i stjärnors myriader myriaders million. Nog är väl byggherren värd ett tack för att vi finns i hans Zodiak. 6 7

5 Historik Tio företrädare för Malmös näringsliv, alla med en stark tro på Malmös framtid, lade grunden för Malmö Cityfastigheter våren 22. Tolv år senare innehar bolaget 14 fastigheter i centrala Malmö med ett bokfört värde på cirka 919 MSEK. 22 Fastighets AB Malmö City bilades den 16 maj 22 av Reidar Peters, Sten K Johnson, Sven Palmlund, Per Lindblad, Per Robert Bachrach, Erling Pålsson, Olof Andersson, Lennart Nilsson, Håkan Roos och Thomas Berggren. Det egna kapitalet vid starten uppgick till 14,5 MSEK och under bolagets första år förvärvades fastigheten Husaren 5 till en köpeskilling av 13,5 MSEK. 23 Under det andra verksamhetsåret förvärvades fastigheten Husaren 9 till en köpeskilling av 93 MSEK, samtidigt som en nyemission genomfördes och ökade det egna kapitalet med ca 1 MSEK. 24 Detta år fortsatte bolagets expansion genom förvärvandet av tre fastigheter. Gamen 15 förvärvades till en köpeskilling av 52 MSEK och fastigheten Jörgen Kock 1+2 förvärvades för ca 5 MSEK. Under året skedde också två nyemissioner som totalt ökade det egna kapitalet med 26,5 MSEK. Samtidigt utökades styrelsen med ledamoten Olof Andersson. 25 Fastigheten Söderport 9 förvärvades till en köpeskilling av 4 MSEK, samtidigt som en nyemission på 3 MSEK genomfördes. Fastighets AB Malmö City flyttade också sitt kontor till fastigheten Husaren 5 med adress Husargatan Detta år förvärvades inga fastigheter, men antalet hyresgäster ökade till Under året förvärvades fastigheten Nils 21 till en köpeskilling av 19 MSEK, samtidigt som en nyemission genomfördes på 3 MSEK. År 27 fyllde Fastighets AB Malmö City fem år vilket firades med invigning av den ombyggda fastigheten Jörgen Kock Fastigheten Fersen1 förvärvades med tillträde den 1 februari 29. Under året utökas också styrelsen med ledamoten Peter Svensson. 29 Fastigheterna Oscar 4 och Norsen 16 förvärvades till en sammanlagd köpeskilling av ca 14 MSEK. 21 Under året förvärvades fastigheten Sqvalperup 12 för 17 MSEK. I samband med köpet genomfördes en nyemission på 3 MSEK. Lennart Nilsson utsågs också till ny ordinarie styrelseledamot. 211 Inga nya fastigheter förvärvades men större ombyggnader genomfördes i fastigheterna Gamen 15, Oscar 4 och Sqvalperup 12. Sammanlagt investerades ca 4 MSEK. 212 Fastighets AB Malmö City fyller tio år. Detta firades den 24 maj tillsammans med kunder, leverantörer, kollegor, ägare och representanter för Malmö Stad. Det beslutades också om namnbyte till Malmö Cityfastigheter AB. Under året förvärvades en fastighet, Skepparen 19 för 38 MSEK. Skepparen 19 består huvudsakligen av kontor och har adresserna Norra Vallgatan 9 och Västergatan Ombyggnaden av Kv. Oscar 4 till kontor och nyproduktion av sex radhus i Kv. Husaren 5 färdigställdes under året. Hans Pihl utsågs till ny styrelseordförande. Roland Persson och Kristian Bergstrand utsågs till nya ordinarie styrelseledamöter och Malmö Cityfastigheter flyttade sitt kontor till Stortorget 25. Under året som gick flyttade vi. Nu hittar du oss i nya fräscha lokaler, fem trappor upp på Stortorget 25, mitt i hjärtat av Malmö. 8 9

6 LENNART NILSSON OM STYRELSEARBETETS BALANSGÅNG Jag tycker det är intressant med konflikter I den Crafoordska stiftelsens villa i södra Lund tas vi emot av en lite krasslig Lennart Nilsson som hostat sig igenom en elak förkylning de senaste veckorna. Men blicken är stadig och handslaget fast. Så snart vi förflyttat oss in i ett av villans sammanträdesrum infinner sig en självklarhet kring hans person. Den långa banan som koncernchef, VD och styrelseordförande i några av Sveriges största bolag lyser igenom. Cardo, Gambro, Sonesson och Trelleborg är bara några av de storföretag som litat på Lennarts kunnande genom åren, därtill har han varit styrelseordförande för Lunds Universitet, Sveriges Verkstadsindustrier och delaktig i skapandet av Linnéuniversitetet i Kalmar. Idag är huvudsysselsättningen VD-uppdraget för Crafoordska Stiftelsen, men han är även aktiv på många andra håll, i både mindre och större sammanhang, bland annat genom sitt delägande och styrelseuppdrag i Malmö Cityfastigheter. Med din digra bakgrund, vad skulle du säga är de främsta personliga egenskaper du tillför Malmö Cityfastigheter? Det är väl främst storföretagsperspektivet. Jag tror jag tillför en kompetens i relationen till aktieägare. Jag har varit VD och styrelseordförande i börsnoterade företag, så jag har en styrka i hur man bemöter aktieägare i olika situationer aktieägare som är nöjda, missnöjda, krävande osv. Jag är något av en konfliktlösare på så sätt. Annars bidrar jag inte med någon specifik kunskap om just fastighetsbranschen, utan det är snarare min syn på sunt affärstänkande utifrån tidigare erfarenheter som är min tillgång. Att du länge har varit, och fortfarande är aktiv inom både stora och små bolag inom flertalet branscher, ska det ses som ett sätt att fortsätta utvecklas personligen? Ja, det kanske man kan säga. Även om det naturligtvis krävs större motiv än så för att anta ett uppdrag. Men med det sagt, visst lär jag mig nya saker med varje nytt uppdrag och jag finner det väldigt stimulerande. Ett bra exempel är ett av mina senare uppdrag. För snart två år sedan fick jag ett brev från Ingvar Kamprad om att han ville bilda en större stiftelse i Växjö och var intresserad av att få min hjälp. Så jag åkte upp och träffade honom. Jag framförde att det var väldigt hedrande att få ett nytt styrelseuppdrag när man fyllt 7. Han svarade rakt, Åh ja, inte är det så farligt. Jag är bara 85! Kampradstiftelsen har varit en mycket givande erfarenhet. Inte minst att få lära en entreprenör av hans kaliber om stiftelseverksamhet Och jag har på så sätt också fått lära mig mer om Kamprad och hans ledarskap: Hur han medvetet skapar konflikter för att få fram nya idéer. När någon säger Så kan vi inte göra! Vi måste följa bestämmelserna..., är hans typiska svar Jo, visst. Men hur kan vi gå runt det då? Det är intressant att uppleva en person som honom och hur han har lyckats så väl. Och nu förstår jag varför. Han provocerar hela tiden sin organisation för att skapa tankeverksamhet och väcka nya idéer. Om vi då ser till Malmö Cityfastigheter, hur ser ditt engagemang ut idag? Det bygger dels på mitt aktieägande och dels själva styrelseuppdraget. Det sistnämnda handlar främst om att bedöma på vilka grunder förvärv och investeringar ska göras. Sen uppstår det ibland spänningar i aktieägarkretsen, det är helt naturligt med flera starka viljor. Då handlar det om att lösa den situation som uppstått. Det kräver att man är rätt kallsinnig och betraktar allt och alla väldigt sakligt, och är noga med att vara konsekvent. Det är vad min bakgrund har lärt mig, att alla aktieägare ska behandlas lika. Det är själva grunden för att lösa konflikter. DET LIGGER NÅGOT INTRESSANT I KONFLIKTER SOM OFTA FÖDER NÅGOT NYTT OCH KONSTRUKTIVT. Så här kommer din bakgrund in igen som konfliktlösare? Jo, visst är det så. Det är klart att jag bär med mig liknande tidigare erfarenheter. Och vid det här laget är det en del. Jag tycker det är intressant med konflikter. Det säger alltid min fru, att jag är precis som hennes pappa, Holger Crafoord. Han tyckte det var så roligt när det var konflikter. Men jag ska kanske snarare säga att det är lösningarna som intresserar mig. Det ligger något intressant i konflikter som ofta föder något nytt och konstruktivt. Jag har hört från andra att jag är rak som person och är bra på att ställa saker på sin spets. Jag tror det är viktiga egenskaper för att lösa konflikter på bästa sätt. Forts på nästa sida 1 11

7 LENNART NILSSON OM STYRELSEARBETETS BALANSGÅNG Styrelse och revisor Skulle du säga att det finns det några synergier mellan Malmö Cityfastigheter och vad du gör på Crafoordska Stiftelsen? Ja, delvis. I den investeringsverksamhet jag håller på med för Crafoordska Stiftelsen är det en hop av fastighetsfinansieringar som kommer över mig i rollen som investerare. Och det är allt från preferensaktier i något börsnoterat företag, till enskilda fastigheter som man ska sätta obligation i etc. Crafoordska Stiftelsen och Kamprad-stiftelsen investerar en hel del i fastighetsbranschen för att det ger relativt bra direktavkastning. Där får jag en kunskap som hela tiden går att ställa i relation till Malmö Cityfastigheter. Skiljer sig Malmö Cityfastigheter från övriga fastighetsbranschen? Ja, det tycker jag. Vi skiljer oss på ett bestämt område. Och det är förvaltningsmodellen: Att vi investerar i att ha bra, väl underhållna, perfekta fastigheter. Förmodligen hade vi kunnat öka lönsamheten genom att minska på underhåll och renoveringar, och därmed ge avkall på framtida värdetillväxt. Men eftersom vi sagt att vi ska vara långsiktiga i vårt synsätt så håller vi oss till det. Visst innebär det att många kan tycka att vi investerar för mycket i våra fastigheter. Men å andra sidan har det gett en förhållandevis låg vakansgrad i vårt bestånd. Företagets devis är Vi förvaltar en del av Malmös arv, kräver inte det ett hjärta som slår lite extra för Malmö? Nä, alltså, det har ju inte jag. Hahaha. Även om andra bolag jag är inblandad i också är malmöbaserade och jag har mycket med Malmö att göra, så har jag aldrig varit en malmökille. Däremot ligger Skåne mig varmt om hjärat. Och där är Malmö givetvis motorn. Mina år på Cardo var malmöbaserade och jag var med och slogs för en Öresundsbro etc. I dessa scenarion har jag idogt framhävt Malmö. Men för mig har alltid regionen varit större än bara staden. Med den starka växtkraften i Lund med ESS och MaxLab talar många visionärt om att Malmö och Lund kommer gå att betrakta som en stad framöver. Du som är en verklig Lunda-profil, vad tror du om det här? Det är sant. Malmö-Lund-Köpenhamn har en väldig växtkraft. Och med allt som händer nu borde Malmö och Lund integreras mycket mer. I det korta perspektivet skulle vi vinna en hel del om lokalt käbbel om sjukhusen, universitet och högskola och annat kunde läggas åt sidan för att se till regionens utveckling som helhet, istället för att bara försvara rådande strukturer. Men det kräver större förändringsvilja och att man ser till den större nyttan. Utbildning, samhällsfunktioner, näringsliv, kultur Vi skulle kunna uppnå mycket mer. Och jag tror att det kommer. I en så expansiv vision där man kan se regionen växa hastigt, har Malmö Cityfastigheter valt ett väldigt koncentrerat fokus till Malmös stadskärna. Vad betyder det i förhållande till utvecklingen som helhet tror du? Det gör oss till specialister. Och det tycker jag är bra. Att vi startade det här bolaget en gång i tiden med den här affärsidén, att koncentrera oss nära centrum och nära transporter, har fungerat väldigt väl Frågan är bara, hur vi ska följa den större utvecklingen i regionen och expandera med den affärsidé vi har. Nu ska det bli spännande att se hur fortsättningen ser ut. Men oavsett vad, är fastigheter i Malmös stadskärna naturligtvis en god investering även framgent. Växer regionen växer bara Malmös betydelse. När vi nu sammanfattar 213 i en årsredovisning, hur ser du på året som gått? Det har varit ovanligt stora investeringar. Jag tänker på byggandet av radhusen på taket av Husaren 5, som har inneburit 1-15 miljoner i investeringar. Sen förvärvade vi fastigheten Skepparen sent 212. Där har vi ett investeringsprogram framför oss. Det nuvarande sättet att driva den fastigheten kräver en del förändringar för att få rätt lönsamhet. Där måste vi omstrukturera, renovera och göra annorlunda upplägg på lokaler m.m. Vi har startat det projektet och det kommer vi nu få följa upp under 214. Och vad ser du och hoppas på för 214? Vi står inför ett strategiskt vägskäl. Vi har nu kommit upp i ett fastighetsvärde strax över en miljard, ska vi gå vidare nu och sätta målet på 2 miljarder, eller ska vi bara fortsätta att förädla de fastigheter vi har och kanske bara växa med någon fastighet då och då? Sätter vi målet att dubbla fastighetsbeståndet måste vi förmodligen också få in ett kapitaltillskott, vilket även skulle förändra ägarbilden en del, antar jag. Så i min mening står Malmö Cityfastigheter inför ett vägskäl. Det har vi gjort förut, inget dramatiskt i det. Och det ska bli spännande att följa framöver. Hans Pihl Född 1951, styrelseordförande och ledamot av styrelsen sedan 213. Tidigare VD i Deloitte AB, styrelseordförande i Erling Pålsson Teknik & Fastigheter AB. Styrelseledamot i Forex Bank AB, BeConfident AB, Upplands Bilforum AB, Augmenta AB och är Honorärkonsul för Mexiko. Erling Pålsson Född 1949, ledamot i styrelsen sedan 22. Tidigare koncernchef i Imtech AB. Styrelseledamot i Erling Pålsson Teknik & Fastigheter AB, Stadionintressenter AB, SIFAB, Malmö FF och ApQ AB. Lennart Nilsson Född 1941, ledamot av styrelsen sedan 21. Tidigare koncernchef i Cardo AB. VD i Crafoordska Stiftelsen. Styrelseordförande i Erik Philip-Sörensen Stiftelse. Styrelseledamot i Familjen Kamprads Stiftelse, Canadian Oil och Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB. Thomas Berggren Född 1948, ledamot i styrelsen sedan 22. Styrelseordförande i Centrum för Fastighetsföretagande vid Malmö Högskola och Lunds Tekniska Högskola. Styrelseledamot i Malmö Citysamverkan och Fastighetsägarna Syd. Kristian Bergstrand Född 1982, ledamot av styrelsen sedan 213. Teknisk lantmätare, Helsingborgs Stad. Styrelseledamot i Tibia Konsult AB och Sten K Johnsons Stiftelse. Roland Persson Född 196, ledamot av styrelsen sedan 213. Styrelseordförande i Inriver AB, Gantro AB och Shoplogiq AB. Styrelseledamot i Operatorsystem Aps och Patava AB. Verkställande direktör Jan Johansson Född 1959, verkställande direktör sedan mars 214. Tidigare koncernchef i Peab AB. Styrelseledamot i Fastighets AB Centur, Fastighets AB Maxlabb 4 och Bravida Holding. Revisor Torbjörn Svensson, auktoriserad revisor, Deloitte AB. Revisor sedan

8 Vi förvaltar en del av Malmös kulturarv. Norra Vallgatan 68 är ett praktfullt exempel på funkisarkitektur i Malmö. Byggnaden ritades av stadens son Carl-Axel Stoltz i mitten av 3-talet och smyckades också tidsenligt för epoken. Verket i entrén heter Nordan och Sunnan och skapades av den välkände skulptören Ivar Johnsson. Det här är ett klassiskt motiv som föreställer Aurora och vindarna. Ljusbringerskan och hoppets gudinna ansätts av ett omslutande hot, som hon övervinner med solens och ljusets kraft. Det här var ett starkt symboliskt motiv i ett då politiskt oroligt Europa

9 INFLYTTNINGSKLART: Välkommen till höjden av Malmö! Vi har nu byggt färdigt sex unikt designade radhus på taket till fastigheten Husaren 5 vid Slussen i Malmö. Den vingformade huskroppen har en generös och grönskande innergård, och de omgivande fastigheterna häruppe genomgår också en exteriör renovering. Allt för att skapa en ny, kringbyggd och levande boendemiljö med massor av karaktär mitt i Malmös hjärta. De sex radhusen har verkligen lyckats fånga Malmö Cityfastigheters vision om att skapa nya spännande boendeformer ovanpå stadens hustak. Resultatet blev dessa toppmoderna och välplanerade bostäder i två plan med en boendeyta på knappt 9 kvadratmeter. Inom fem år kommer Malmös befolkning ha ökat med 2 invånare. Någonstans ska alla dessa människor bo. En lösning på detta är att förtäta staden dvs. bygga där det redan är byggt. Detta är projektet på taket till Husaren 5 ett svar på. Och det finns fler liknande utrymmen att använda inom Malmö Cityfastigheter. Inom kort har vi ytterligare två projekt på hustak på gång som kommer att ge tiotalet lägenheter

10 Fastighetsförteckning Fastighetsbeteckning Adress Byggår/ombyggnadsår Bostäder Butiker Kontor Övrigt Totalt Taxeringsvärde (Uthyrningsbara ytor kvm ) 1 2 Husaren 5 Husargatan / Husaren 5 Östra Tullgatan 1, 3 Ö Promenaden / Jörgen Kock 1 N Vallgatan 66 Västergatan / Jörgen Kock 2 N Vallgatan Gamen 15 Ö Kanalgatan 6 Storgatan / Söderport 9 Gustav Adolfs Torg / Nils 21 Drottninggatan 1 Ö Förstadsgatan 34 Fredriksbergsgatan / Fersen 1 Prostgatan 2 N Vallgatan / Oscar 4 Stortorget / Norsen 16 Föreningsgatan Sqvalperup 12 Norra Vallgatan 6 Kansligatan 1 Adelgatan / Skepparen 19 Norra Vallgatan 9 Västergatan / Totalt

11 HUSARGATAN 3 Husaren 5 1 Kvarteret har fått sitt namn av att Kronprinsens husarregemente låg här från mitten av 17-talet fram till Husar var benämning på en lätt kavallerist beväpnad med sabel och pistol. Under den här tiden behövde Västeuropa ett lättrörligt rytteri vid anfall och med de ungerska husarerna som förebild fick då även Sverige ett husarregemente. Strax efter att husarerna flyttat från området omvandlades ridhuset på Drottningtorget till saluhall för att sedan under många år bli vagnsmuseum. Husargatan drogs rakt igenom kasernkvarteret, som alltså delades i kvarteren Dragonen och Husaren. Det enda som finns kvar av fastigheterna idag är den stallbyggnad som idag är en del av fastigheten på Husargatan 3. Det ursprungliga stallet låg med gaveln ut mot gatan. Detta kan man fortfarande se på gathusets fasad där fönstrens placering avslöjar husets brokiga byggnadshistoria. När husarerna flyttade ut byggdes huset först om till lagerlokal i två plan. På 192-talet byggdes det till och fick fyra plan, varav ett nedgrävt under markplan, och 1934 utvidgades byggnaden utmed Husargatan för att rymma A. Svensson Snörmakeri och Textilfabrik. Här tillverkades under nästan 5 år möbelband, kordongband, gardinfransar, kjolnät för velocipeder, tätningslister av ullgarn, fransar för markiser, guldtråd och mycket annat byggdes fastigheten om till kontor. Här finns idag medie-, reklam-, sälj- och redovisningsföretag. Ett helt plan upptas också av Åklagarmyndigheten. Fastigheten Husaren 5 förvärvades av Malmö Cityfastigheter 22 från AMF Pension och rymmer kvm. 2 21

12 NORRA VALLGATAN 68 Jörgen Kock 2 Efter en kraftig nedgångsperiod för Malmö under sista halvan av 16-talet dröjde det långt in på 17-talet innan staden hade råd att anlägga en ordentlig hamn. Mot slutet av århundradet ökade handeln och både nödvändigheten av en bättre hamn och pengar att bygga den fanns nu på plats. En hamndirektion inrättades och arbetet med hamnen kom igång under ledning av en av Malmös starke män, den dynamiske Frans Suell. Det tog sin tid och hamnen stod inte färdig förrän en bit in på 18-talet. Hamnen blev en klar succé för Malmö. Det totala tonnaget till och från hamnen ökade från ca 2 ton 186 till ca 1 7 ton Det som förut var en enkel brygga, som dessutom var hårt nedsliten, blev med tiden rejäla kajer för ångbåtstrafik. Förbindelse med Köpenhamn hade funnits sedan många år, men nu kom hjulångare med fasta avgångar och andra nymodigheter. I området kring hamnen växte företagandet. Längs Norra Vallgatan och i kvarteren bakom fanns gott om handelsbolag, butiker, hotell m.m. På adressen Norra Vallgatan 68 låg länge Hotel Danmark med egen restaurang och utsikt över hamninloppet. Den nuvarande fastigheten på Norra Vallgatan 68 byggdes 1938 och ritades av Carl-Axel Stoltz, son till dåvarande stadsarkitekten August Stoltz. Carl-Axel Stoltz har ritat en mängd byggnader i Malmö: Hermods före detta hus på Slottsgatan och Industriverken på Drottninggatan som nu är bostadshus, även dessa i samma gula tegel. Han var också upphovsman till Palladiumhuset på Södergatan, Kolgahuset på Skeppsbron, Malmö museums tillbyggnader på 193-talet och flera av de pampiga husen på Stortorgets sydsida. Fastigheten förvärvades av Malmö Cityfastigheter 24 och idag inrymmer huset moderna kontorslokaler på sammanlagt 75 kvm

Innehåll. Malmö Cityfastigheter står starkt

Innehåll. Malmö Cityfastigheter står starkt 1 Innehåll Malmö Cityfastigheter står starkt 3 4 5 8 11 14 16 18 20 Ett år sammanfattas År 2014 i korthet Verksamhetsöversikt Historik Styrelse och revisor Årets projekt Fastighetsförteckning Husaren 5:1

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt

Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Årsredovisning 2011 Strategiska förvärv och förstärkt projektutveckling stärker våra möjligheter för fortsatt tillväxt Under 2011 har vår tillväxt fortsatt. Det gäller för samtliga marknadsområden och

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Fastighets AB Briggen (Org nr 556476-7688) Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen...

INNEHÅLL. Förvaltningsfastigheter... 8. Förvaltningsberättelse... 19. Resultaträkning koncernen... 21. Balansräkning koncernen... ÅRSREDOVISNING 2013 CERNERA FASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Innehåll... 3 VD har ordet... 5 Bolag... 6 Affärsidé... 6 Samverkansmetod... 7 Förvaltningsfastigheter... 8 Projektfastigheter... 16

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Pulsen AB INNEHÅLL Pulsen AB 3 Bolagsstruktur 5 Pulsen Data AB 6 Informationssäkerhet 7 Kommuner 8 Privata vårdgivare 9 Handel 10 Driftstjänster 11 Pedab Group AB 12 Pulsen Förvaltning

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr

153 Mkr 539 Mkr 2 270 kvm 27 Mkr. 79 Mkr. 256 Mkr ÅRSREDOVISNING 2012 2012 Året i korthet Resultat efter finansnetto uppgick till 153 Mkr (198). Bolagets hyresintäkter uppgick till 539 Mkr (543). En fastighet om totalt 2 270 kvm har förvärvats för 27

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2014 Fabs AB

Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning 2014 Fabs AB Årsredovisning Fabs AB 2014 Visste du att: 4 Uppdrag och snabbfakta... Fabs anordnade två föreställningar tillsammans Alingsås Energi och Alingsåshem under Framtidsveckan i

Läs mer

Årsredovisning Fabs AB 2012. Fabs årsredovisning 2012

Årsredovisning Fabs AB 2012. Fabs årsredovisning 2012 Årsredovisning Fabs AB 2012 Fabs årsredovisning 2012 Fabs uppdrag Fabs AB är ett av Alingsås kommun ägt bolag. Enligt företagspolicyn skall Fabs AB vara ett aktivt instrument för näringslivsutveckling

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014

VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD DRIVER DIG? ÅRSREDOVISNING 2014 VAD ÄR ETT RIKT LIV? Är det att kunna äta frukost vid havet eller att få ha med hunden på jobbet? Är det att känna vinden ta tag i seglet eller att se på favoritserien

Läs mer