endokrinologi och diabetologi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "endokrinologi och diabetologi"

Transkript

1 UPPSALAKURSERNA Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi Patogenes, diagnostik, behandling och prevention Uppsala universitet bjuder in till utbildning maj 2015 i Uppsala

2 Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. Diabetes, fetma, osteoporos, kalkrubbningar och thyreoideasjukdomar är mycket vanligt förekommande inom sjukvården. Alla kliniskt verksamma läkare, oavsett specialitet, möter ofta patienter med något av dessa tillstånd i sin vardag. Diabetes mellitus är en växande folksjukdom, ofta mycket mångfacetterad och komplicerad att behandla. Under senare år har det skett en snabb utveckling inom området. Nya läkemedel har utvecklats, vi har fått mer kunskap om prevention och om icke farmakologisk behandling och dess betydelse. Fetma och dyslipidemi är nära relaterat till diabetes mellitus och det så kallade metabola syndromet. Under kursdagarna diskuterar vi nya effektiva behandlingsmetoder. Inom osteoporosområdet har det under det senaste decenniet utvecklats flera helt nya behandlingsmöjligheter. Dessutom har kunskapen ökat kring hur man värderar riskpatienter vilket har bidragit till mer skräddarsydd behandling för den enskilde patienten. Thyreoidearubbningar med avvikande hormonparametrar är vanliga bland befolkningen. Den kliniska bilden kan variera mycket från fall till fall. Patienter söker såväl husläkare som olika specialister för sina besvär. Många endokrina tillstånd inklusive diabetes mellitus kan ge dramatiska yttringar som kan kräva akuta vårdinsatser. Exempelvis kan en missad morbus Addison eller en oupptäckt hypofystumör få fatala konsekvenser. Generellt sett är endokrina rubbningar således något som ofta dyker upp som en frågeställning i såväl enkla som mer komplexa patientfall, och det är då viktigt att kunna känna igen hur endokrina sjukdomar yttrar sig och hur man utför en basal screening. Dessutom krävs kunskap kring när man behöver skriva en remiss till en endokrinolog för en mer fördjupad bedömning. Syftet med kursen är att ge den enskilde deltagaren en bas och ett redskap för att självständigt kunna känna igen, diagnostisera och mer basalt kunna handlägga de vanligaste endokrina rubbningarna, osteoporos samt diabetes. Undervisningen fokuserar på etiologi, patogenes, diagnostik, prevention och i synnerhet på den rent praktiska handläggningen. Undervisningen är interaktiv med många fallpresentationer av både akut och kronisk sjukdom. Kunskapstest ingår och utbildningsdagarna avslutas med falldiskussioner. VI VÄNDER OSS FRÄMST TILL ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska njursjukdomar samt geriatrik. I mån av plats är också AT-läkare välkomna. JARL HELLMAN, KURSLEDARE Efter AT i Gävle så kände jag mig lite smått förvirrad och faktiskt osäker på vilken specialitet jag skulle satsa på i framtiden, men endokrinologi och diabetes är det mest spännande som man kan syssla med inom läkaryrket och här fastnar man onekligen lätt. Oavsett vilken specialitet ni siktar på själva framöver så behövs det dessutom definitivt mycket kunskap inom detta expansiva och dynamiska område. Välkomna till vår översiktskurs där vi tillsammans beger oss ut på en spännande endokrin resa och nosar på såväl det mer akuta som det mer kroniskt permanenta sjukdomstillståndet inom området! ST-MÅL För de primära målgrupperna som kursen vänder sig till täcks följande del av delmål enligt Socialstyrelsens nya målbeskrivning för ST: Internmedicin: del av delmål 1, 2, 4 och 6 Endokrinologi: del av delmål 4, 5 och 6 Allmänmedicin: del av delmål 4 och 5 Akutsjukvård: del av delmål 1. Geriatrik: del av delmål 8 Kardiologi: del av delmål 1, 2 och 11 Medicinska njursjukdomar: del av delmål 1, 2 och 11 LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (LIPUS-nr: ) Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandhålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och deltagande i kursens samtliga moment.

3 MEDVERKANDE Niclas Abrahamsson Avdelningsläkare, medicinkliniken, diabetessektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Professor emeritus, medicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Per-Ola Carlsson Överläkare, professor, sektionen för endokrinologi och diabetologi, Britt Edén Engström Överläkare, med dr, sektionen för endokrinologi och diabetologi, Hans Furuland Överläkare, njurmedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala Överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetologi, Professor i kirurgi, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet. Överläkare, kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Arvo Hänni Med dr, geriatrik, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet Professor, överläkare, sektionen för endokrinologi och diabetologi, Andreas Kindmark Överläkare, docent, sektionen för endokrinologi och diabetes, Karin Larson Överläkare, med dr, sektionen för endokrinologi och diabetologi, Jakob Skov Överläkare, endokrinsektionen, medicinkliniken, Centralsjukhuset, Karlstad Östen Ljunggren, Professor, överläkare, osteoporosenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala PROGRAM MÅNDAG 25 MAJ Registrering Inledning Diabetes mellitus I Klassifikation samt utredning av typ 1 diabetes inklusive LADA, typ 2 diabetes samt sekundär diabetes. Mikrooch makrovaskulära komplikationer vid diabetes mellitus, kontroll och behandlingsprinciper. Diabetesfoten, ett multidisciplinärt problem Diabetes mellitus II Behandlingsmål vid diabetes mellitus. Icke farmakologisk behandling? Motionen? FYSS? Vad ska man äta egentligen som diabetiker? Diabetes mellitus III Behandling av typ 1 diabetes inklusive LADA, typ 2 diabetes samt sekundär diabetes. Nya läkemedel vid diabetes mellitus? Översikt kring inkretinbehandling Hypoglykemi Bakgrund, prevention samt akuta åtgärder vid hypoglykemi. Unawareness. Följder av hypoglykemi på både kort och lång sikt, ett allt mer uppmärksammat kliniskt problem Diabetes och njuren Vad är mekanismen bakom diabetesnefropati? Hur är det kliniska förloppet? Screening, prevention och behandling. Vilka riskfaktorer finns? När ska man misstänka annan njursjukdom och när ska man remittera till nefrolog? Laktacidos, behandling och prevention, hur göra med Metformin egentligen? Hans Furuland Kaffe Ketoacidos, HHS Diabetisk ketoacidos, screening, prevention samt akut behandling. Hyperglykemisk hyperosmolärt syndrom, en totalt urspårad typ 2 diabetes, hur handlägger man detta tillstånd och skillnader jämfört med en ketoacidos? Fallsession I

4 TISDAG 26 MAJ Hypothyreos Prevalens och incidens. Hur yttrar sig sjukdomen? Svårigheter i diagnostiken? När behandla och hur? Alternativa behandlingar med T3. Grispreparat Hyperthyreos Symptom vid hyperthyreos. Utredning och behandling. När välja en mer definitiv behandling? Subklinisk variant, skall den behandlas eller bara följas? Hur yttrar sig och behandlas en endokrin ofthalmopati? Manlig hypogonadism Ett vanligt tillstånd och ett växande problem. När misstänka en manlig hypogonadism? Diagnostik. Hur och när behandla med testosteronpreparat? Hypofysen I Hur yttrar sig en icke hormonproducerande hypofystumör respektive Hypofysinsufficiens? Diabetes insipidus. Basal utredning vid en misstänkt hypofysär sjukdom. När behandla och hur i så fall? Britt Edén Engström Hypofysen II Hormonproducerande hypofystumörer, klinisk bild och basal utredning? Olika behandlingsalternativ? Britt Edén Engström Kalciumrubbningar För mycket eller för lite kalk. Symptom, diagnostik och behandling. Karin Larson Kaffe D-vitamin och fosfat Vad är D-vitaminbrist, vilka är symptomen och när skall man behandla? När skall man mäta fosfat? Utredning av fosfatbrist. Östen Ljunggren Fallsession II Middag ONSDAG 27 MAJ Knöl i thyreoidea, struma Hur utreda och vem bör utreda? När misstänka en allvarlig knöl? Indikation för kirurgi? Thyreoideatumörer Klassifikation och diagnos? Förlopp och prognos. Behandlingsprinciper vid olika tumörtyper Incidentalom Epidemiologi. Hur vanligt är det egentligen? Basal utredning och av vem? När misstänka cancer? Hur länge följer man patienten? Indikation för kirurgi? Endokrin hypertoni När bör man misstänka att det kan röra sig om sekundär hypertoni? Basal screening. Vem bör remitteras vidare? Behandlingsprinciper Insulinpump/CGM När skall man använda en insulinpump? Hur fungerar den, är insulinpumpen intelligent? Fördelar respektive nackdelar med pump jämfört med en traditionell insulinbehandling. Kontinuerlig mätning av vävnadsglukos (CGM) - hur fungerar det? Indikationer och utveckling Lipider Vem skall behandlas farmakologiskt och med vilka läkemedel i så fall? Lipidbehandling vid diabetes mellitus. Apolipoproteiner, en bra riskmarkör. Använda andra lipidkvoter? Niclas Abrahamsson Kaffe Kortisolsvikt När misstänka en kortisolsvikt? Bakomliggande orsaker. Hur utreda? Behandling med vilka preparat? Fallsession III TORSDAG 28 MAJ Osteoporos I Bakgrund, diagnostik och epidemiologi. Manlig osteoporos.hur länge och på vilket sätt ger man bisfosfonater? Andreas Kindmark Osteoporos II Andra behandlingsalternativ. Nya behandlingar. Kalk samt D-vitamin är basen. Andreas Kindmark Ö- och pankreastransplantation Indikationer och utveckling inom området. Hur går det till? Resultat så här långt. Per-Ola Carlsson SIAD/hyponatremi Hur ska man tänka vid ett lågt natrium? Hur kan man ställa rätt diagnos? Fallgropar och differentialdiagnoser. Nya läkemedel eller vätskekarens vid SIADH? Jakob Skov Kunskapstest - mentometer Kaffe Obesitas Hur och varför utvecklas övervikt? En världsepidemi. Vad bör man äta egentligen? Ska man mäta BMI, midjeomfång eller höjden över britsen? Komplikationer vid fetma. Icke kirurgisk behandling, är det effektivt? Framtida farmakologiska behandlingsmetoder. Vem skall opereras och hur gör man? Långtidsresultat. Metabol kirurgi istället för läkemedel vid diabetes mellitus Arvo Hänni Take-home-messages Kursutvärdering, utdelning av intyg

5 ANMÄLAN Datum: maj 2015 Målgrupp: ST-läkare inom internmedicin, endokrinologi, allmänmedicin, akutsjukvård, kardiologi, medicinska njursjukdomar samt geriatrik. I mån av plats är också AT-läkare välkomna. Kurslokal: Viktoria Hotell & Konferens, tel Avgift: Middag: kr exkl moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Avgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor. 520 kr exkl moms (bindande anmälan) Anmälan: Anmälan görs via senast 18 maj 2015 Bekräftelse Avbokningsregler: Praktisk information: Kommunikationer Logi: Antagningsbekräftelse skickas via automatsvar i samband med anmälan Se anmälningssidan på webben. Skickas via e-post ca 3 veckor före kursstart. Avgiftsfri förbokad buss (Bergsbrunna buss) går dagligen t o r Storgatan, vid Uppsala Konsert och Kongress Viktoria Hotell och Konferens Bokas själv av kursdeltagaren Upplysningar: Mona Gustafsson tel e-post: UPPSALAKURSER 2015 EKG- och spirometritolkning Datum: 3-6 februari 2015 Översiktskurs i reumatologi Datum: 3-6 mars 2015 Akut och kronisk njursvikt Datum: 9-13 mars 2015 Akut kardiologi Datum: mars 2015 Akuta neurologiska symtom och sjukdomar Datum: april 2015 Den komplexa patienten inom primärvård och psykiatri Datum: april 2015 Urotelial cancer/urinblåsecancer Datum: 5-8 maj 2015 Akut internmedicin Datum: maj 2015 Översiktskurs i endokrinologi och diabetologi Datum: maj 2015 Håll dig uppdaterad om UPPSALAKURSERNA på

6 Varför Uppsala universitet? All kunskap behöver fyllas på. Framför allt inom det medicinska området där utvecklingen går snabbt. Därför erbjuder Uppsala universitet vidareutbildningar till dig som arbetar inom vården, främst till ST-läkare men även till AT-läkare och färdiga specialister En utbildning hos Uppsala universitet är ett säkert kort. Här finns några av Sveriges ledande forskare och ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset ger oss tillgång till några av landets främsta specialister. Ta chansen och möt dem på våra vidare utbildningar. Inspireras av deras föreläsningar och fallbeskrivningar och delta själv i grupp övningar och diskussioner. Oavsett om du vill bredda din kunskap eller fördjupa dig inom ett område så är det ett effektivt sätt att tillgodogöra dig kunskapen som krävs för ett nästa steg i karriären. Uppsala universitet Avdelningen för uppdragsutbildning Box Uppsala Telefon

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar

Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Primärvårdssymposium 2011 Endokrina sjukdomar Inbjudan till konferens i Stockholm 13-14 juni 2011 LYSSNA TILL Mälarsjukhuset, Eskilstuna Jan Calissendorff Angelica Lindén Hirschberg Utredning, diagnostisering

Läs mer

General Update i allmänmedicin

General Update i allmänmedicin General Update i allmänmedicin 15-17 november 2011 Umeå 6-8 december 2011 Örebro 17-19 januari 2012 Kalmar en vänder sig till Uppdatering om behandling, riktlinjer och ny forskning inom: Endokrinologi

Läs mer

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten

Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Distriktsläkaren Nr 1 2011 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF TEMA: Diabetes Skyddsombud för läkare Alliansen och primärvården Lägesrapport från IT-fronten Ledare Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF)

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet

Distriktsläkaren. Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Distriktsläkaren Nr 4 2014 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Effektivitet i primärvården Minskning av nya hjärtinfarkter? Videoteket tillgänglig fortbildning på nätet Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut.

Kvinnohälsa 2014. Livskvalitéförhöjande insatser. Stockholm Konferens 12-13 mars, Seminariedag 14 mars 2014. www.teknologiskinstitut. Livskvalitéförhöjande insatser Kvinnohälsa 2014 Artist: Unnur Ýrr Helgadóttir Endometrios helhetssyn och strategier vid kronisk smärtproblematik Från pubertet till menopaus lär dig mer om hormonella förändringar,

Läs mer

Psykiatridagarna 2013

Psykiatridagarna 2013 Psykiatridagarna 2013 Konferens 11-12 mars 2013, Stockholm Den årliga mötesplatsen för kunskap och nätverkande som vänder sig till hela psykiatrimålgruppen! www.psykiatridagarna.com Ur innehållet första

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13

Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 NR 34 2007 ETT NYHETSMAGASIN A SI N FRÅN MEDTRONIC SVERIGE Först i Sverige Melody-metoden möjliggör hjärtklaffbyte genom kateterisering SID 12-13 TEMA: Utbildning SID 4-11 Ryggmärgsstimulering effektiv

Läs mer

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA

SVENSKA DEMENSDAGARNA. Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA SVENSKA DEMENSDAGARNA Inbjudan till Svenska Demensdagarna 2010 TANKA HJÄRNA En konferens för uppbyggnad och utbyte av idéer mellan olika yrkeskategorier inom demensområdet Välkommen till Conventum Kongress

Läs mer

AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas

AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas AT-provet kvalitetssäkring till lågpris som bör behållas Vi ser en möjlighet att stimulera till ökad praktisk handledning av ATläkare över hela Sverige genom»medsittning«, där väl godkända protokoll (och

Läs mer

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING

Globetrotter +NÄR SJUKDOMAR HAMNAR SLSAKTUELLT. Riksstämman 2014. Innehåller programmet till ETIK KVALITET VETENSKAP UTBILDNING SLSAKTUELLT 4/2014 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING Innehåller programmet till Riksstämman 2014 Foto: Samuel Unéus 30MILJONER. SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI. ULRIKA NILSSON: Jag blev chockad

Läs mer

Handledning av AT-läkare

Handledning av AT-läkare Handledning av AT-läkare Information till Kirurger och Urologer Saskia Schulze AT-studierektor Kirurgkliniken NU-Sjukvården Vad är AT? Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

3 Redaktören har ordet

3 Redaktören har ordet Innehåll 4/2009 ReumaBulletinen ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Redaktör Red.medlemmar Produktion Annonser Layout Tryck

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna

Forskning för hälsa. Med hjärtinfarkt i familjen. Bästa gåvan. DEPRESSION farligt för hjärtat. EKG då och nu. Ökad risk syns i generna Forskning för hälsa NUMMER 4/2010 TEMA HJÄRTINFARKT DEPRESSION farligt för hjärtat EKG då och nu Ökad risk syns i generna Bästa gåvan Tips på julklappar som glädjer många MAJ WÄNSTRAND ÄR EN AV MÅNGA DRABBADE

Läs mer

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING

UTBILDNINGSBOK AT. Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer LOKAL PLANERING OCH UPPFÖLJNING INNEHÅLL KAPITEL 1 SYFTET MED EN KAPITEL 2 HUR REGLERAS Socialstyrelsens föreskrifter med målbeskrivning läkarorganisationernas kommentarer KAPITEL 3 GENERELL HANDLINGSPLAN KAPITEL 4 INDIVIDUELL HANDLEDNINGS-

Läs mer

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING

SÄKRARE PROSTATACANCERBEHANDLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED Nr 1 APRIL 2014 SÄLLSYNTA DIAGNOSER Missa inte NFSD Samordnade satsningar förbättrar levnadsvillkor ÅGRENSKA Ökar kunskap och

Läs mer

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se!

DIABETESVÅRD. Årsmöte 3 april 2014. Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD Tidning för Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård www.diabetesnurse.se NR 1 2014 Årsmöte 3 april 2014 Anmälan till Symposiet 3-4 april 2014 via www.diabetesnurse.se! DIABETESVÅRD

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med förmaksfl immer INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Bengt, 59 år Det är 5 år sedan min företagsläkare upptäckte mitt fl immer vid en vanlig rutinundersökning.

Läs mer

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen

Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Rapport om psykologisk nätbehandling 2010 med fokus på primärvården och Västra Götalands regionen Tore Gustafsson, psykolog Vårdcentralen Gamlestadstorget För kontakt: www.torepsykolog.se Valda punkter

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom

PåJordbrovårdcentral tarmanhögtblodtryck påallvar TEMA HJÄRTA-KÄRL. Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2009 TEMA HJÄRTA-KÄRL Gruppbehandling ska minska risken att återinsjukna i hjärtsjukdom Invandrarkvinnors hälsa hjärtefråga

Läs mer

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem

Martin & Cissi. fortfarande förälskade RÖKSTOPP MIRAKELMEDICIN PÅ RECEPT. MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MEDICIN HÄLSA VÄLBEFINNANDE Nr 1 Februari 2009 TA MED TIDNINGEN HEM GRATIS Läs mer om hälsa och medicin på RÖKSTOPP bestäm dig för att lyckas MANNENS HÄLSA motion minskar risk för erektionsproblem MIRAKELMEDICIN

Läs mer