Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD"

Transkript

1 Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD

2 Innehåll 1 Om kameran Allmän information Användning Kamerans konstruktion Spara Video och Foton Varningar Snabb inställningar Strömkälla Sätt i Minneskortet i kameran Kamerans olika Funktionslägen TEST läge Förhandsgranskning Inställnings Meny Ta foton manuellt Titta på Video / Foton Radera Video / Foton Foto Inställningar Kamerans Inställningar Gå till Kamerans Inställnings meny Kamera funktion Formatera Minneskortet Ställ in Bildstorlek Ställ in Videoupplösning Ställ in Datum och Tid Ställ in Bildserie Ställ in videonfilmes längd Ställ in rörelsesensorns känslighet Rörelsesensorns tidsfördröjning Time Lapse Timer... 13

3 IR-Blixtens räckvidd Tidstämpel Återgå till Fabriksinställningar Fabriksinställningar Uppgradering av Programvaran Uppsättning av Kameran Liite I: Rörelsedetektorns arbetsområde LiiteⅡ: Tekniska data Liite Ⅲ: Paketets Innehåll... 22

4 Åtelkamera SG560P-8M 1 Kamera manual 1 Om Kameran 1.1 Allmän Information Denna kamera övervakar automatiskt sin omgivning. Kamerans rörelsesensor reagerar på rörelser framför kameran, och tar högkvalitetsbilder (upp till 8 megapixel) och videoklipp. Kameran kan också schemaläggas för att övervaka den önskade omgivningen med timer. Kameran är utrustad med en infraföda led, den tar skarpa bilder även i fullt mörker. Dag bilderna är i färg och nattbilderna är svartvita. Kameran drivs normalt med 8st. AA-batterier, man kan alternativt använda ett laddningsbart 6V batteri eller nätadapter som strömkälla. När kamerans rörelsesensor känner av rörelse framför kameran tar kameran automatiskt en eller flera bilder/ videofilm allt enligt inmatade inställningar. Kameran är utvecklad för övervakning av åtel och för egendomsövervakning. Kameran är stänktät. OBS! Kom ihåg att skydda din kamera med t.ex. ett litet tak eller motsvarande mot regn och snö! 1.2 Användning Kameran kan användas för att övervaka sin egendom t.ex. sommarstugan, byggarbetsplatser, hemma, etc. Kameran används även för övervakning av djur vid foderautomater och åtel. Kameran sparar automatiskt fotona på ett minneskort. Sida 1

5 Åtelkamera SG560P-8M 1 Kamera manual 1.3 Kamerans konstruktion Kamerans delar Kameran har följande delar: 2.0 LCD färgskärm, tangenter, USB -gränssnitt, SD-kortplats, TV uttag och extern 6V uttag. Bild 1. Visar kamerans framsida. Bild 2. Visar kamerans inre delar. Bild.3 Visar uttagen i kamerans botten. Bekanta dig med kamerans konstruktion och delar innan du går vidare i manualen. IR Blixt Indikator lampa Rörelse sensor Kamera lins Lås Bild1: Kamerans framsida Sida 2

6 Åtelkamera SG560P-8M 1 Kamera manual Bild skärm Batterifack Tangenter Lås ögla för hänglås Omkopplare Bild 2: Kamerans inre delar 6V uttag TV Out SD-kortplats USB Stativ fäste Bild 3: Kamerans uttag i botten Sida 3

7 Åtelkamera SG560P-8M 1 Kamera manual Tangenterna MENU : Gå till inställningarna I menyn; :Förflyttning i menyn enligt pilarnas riktning. OK : Sparar ändrad inställning. : förhandsgranska eller visa; DEL : Radera foto : Ta video eller foton manuellt Kamerans skärm 1.4 Spara Video och Foton Kameran använder sig av ett SD-minneskort för att spara alla fotografier (.jpg) och videoklipp (.avi). Innan användning, försäkra dig om att inte kortet är skrivskyddat. Minneskort med 8GB-32GB kapasitet kan användas med denna kamera. Sida 4

8 2 Varningar 2 Varningar Kameran drivs med 6V spänning. Du kan t.ex. använda 8st. AA-batterier, externt 6V laddningsbart blygelsbatteri eller en 6V nätadapter. Sätt i batterierna enligt anvisningarna i locket. Kontrollera så att minneskortet inte är skrivskyddat innan användning. Sätt alltid i minneskortet i kameran innan du sätter på kameran. Kameran har inget internt minne för att spara video och foton på. Om minneskortet inte är insatt i kameran kommer kameran att slockna automatiskt. Ta inte ur minnekortet när kameran är påslagen. Formatera alltid minneskortet innan du använder det för första gången. TEST läget, kameran kommer att slockna automatiskt om den inte används på en stund. Sida 5

9 3 Snabbinställningar 3.1 Strömkälla 3 Snabbinställningar Använd 8 eller 4 AA batterier eller ett 6V extern strömkälla. Sätt i batterierna enligt anvisningarna i locket. Följande 1,5 V batteri typer kan användas: 1. Alkaliska batterier av hög klass (Rekommenderas) 2. Uppladdningsbara NiMH -batterier. Om batteriernas spänningsnivå sjunker till en allt för låg nivå kommer kameran att slockna automatiskt. Kom ihåg att byta batterier i god tid. 3.2 Sätt i minneskortet i kameran Kameran har inget eget internt minne för att spara videoklipp eller fotografier på, därför måste ett minneskort alltid användas med kameran. Om inget minneskort är isatt eller att minneskortet är skrivskyddat kommer kameran att ge ifrån sig en ljudsignal och kameran kommer inte att gå igång. 3.3 Kamerans olika funktionslägen Kameran har tre olika funktionslägen: 1. OFF läget: för att stänga av kameran. 2. TEST läget: för att göra olika inställningar i menyn och att titta på redan tagna videoklipp och fotografier. 3. ON läget: kameran är redo för att övervaka önskat område. När du sätter kameran i ON läget börjar Indikator lampan på kamerans framsida att blinka i ca.10s. I ON läget övervakar kameran automatiskt önskat område och tar video eller foton samt Sida 6

10 3 Snabbinställningar sparar dem på minneskortet. I ON läget kan inga inställningar ändras i kamerans meny. 3.4 TEST läge TEST läget har 3 olika funktionslägen: Funktions val (TEST lägets utgångsläge för val av funktioner), Inställningsläget (Meny för att ställa in kamerans inställningar), samt Granskningsläget för granskning av videoklipp och foton (bläddra bland videoklipp och fotografier i kameran) Funktions val När du går till kamerans TEST läge kommer du automatiskt dit där du väljer mellan olika funktioner. Tryck för att gå vidare till granskningsläget för att titta på tidigare tagna foton/videoklipp Inställnings läget Tryck MENU för att gå vidare till Inställningar. Olika inställningar förklaras närmare i avsnittet Kamera-inställningar Ta fotografier manuellt Tryck för att ta videoklipp eller foton manuellt. Tryck på nytt för att avsluta inspelning Titta på foton eller videoklipp För att titta på foton och video som tagits tidigare: 1. När du är i testläget, Tryck för att komma till bild granskningsläget. Fotot som Sida 7

11 3 Snabbinställningar tagits senast är alltid först i kön. Tryck tai för att bläddra bland foton eller videoklipp Radera foton eller videoklipp Tryck DEL för att radera foton eller videoklipp. DEL fungerar endast i granskningsläget. 3.5 Fotoinställningar Kameran har 3 olika foto lägen: med rörelsesensor,time lapse och rörelsesensor + time lapse Rörelsesensor (PIR) Fotografering med rörelsesensorn påkopplad, då tar kameran normalt alltid en bild när något rör sig framför kamerans arbetsområde. Rörelsesensorn kan kopplas bort i inställningarna (PIR OFF) Timer Time Lapse funktionen är normalt inte aktiverad när kameran levereras. När Time Lapse funktionen är aktiverad tar kameran konstant foton oavsett om något finns framför kamerans sensor eller inte med den tidsintervall man angett i inställningen. Om du vill använd Time Laps, de aktivera i detta fall rörelsesensorn (PIR sensitivity = PIR OFF). Sida 8

12 3 Snabbinställningar Rörelsesensor(PIR) + time lapse Om du vill använd bägge dessa funktioner samtidigt, aktivera Time Laps -funktionen och ställ tiden (Timer Interval) med vilka mellanrum kameran skall ta bilder oavsett om något finns framför kameran eller inte. Kameran kommer även att ta bilder normalt när något kommer in i kamerans övervaknings sektor (PIR). 3.6 Stäng av kameran För att stänga av kameran för omkopplaren till läge OFF. Om du inte kommer att använda kameran på en längre stund, ta då ur batterierna ur kameran så att inga eventuella batteriläckage skadar kameran, ta även ur minneskortet. Sida 9

13 4 Kamerans Inställningar 4 Kamerans Inställningar 4.1 Gå till kamerans inställningsmeny Till att börja med, för omkopplaren till TEST-läget, tryck sedan på MENU för att kommat till inställningarna Kamera funktion (Mode) Kameran har två olika funktioner: Kamera (Camera) och video. a) Tryck MENU för att komma till inställningar. b) Tryck eller för att välja Mode. c) Tryck för att välja mellan Video eller Camera. d) Tryck OK för att spara inställning. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Formatera minneskortet (Format) Denna funktion tömmer ALLT på minneskortet, alla foton och videoklipp som finns på kortet kommer att försvinna. a) Tryck MENU för att komma till inställningar. b) Tryck eller för att välja Format. c) Tryck OK välj sedan Enter. d) Tryck för att välja (Yes). e) Tryck OK för att börja formateringen. Under hela processen kommer du att se texten Formatting på skärmen. f) Tryck MENU för att återgå till utgångsläget. Sida 10

14 4 Kamerans Inställningar Välj bildstorlek (Photo Size) Du kan välja mellan två olika resolutioner 5MP och 8 MP. a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller välj Photo Size. c) Tryck för att välja 8MP. d) Tryck OK för att spara inställning. e) Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Välj video upplösning (Video Size) Kameran har 2 två videoupplösningar: VGA ( ) och QVGA ( Fabriksinställningen är 640x480 (VGA). Du kan ändra upplösning på följande vis: f) Tryck MENU för att komma till inställningarna. g) Tryck eller för att välja Video Size. h) Tryck för att välja i) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Ställ Datum och Tid (Set Clock) Du kan ställ in datum och tid i kameran, dessa kommer att synas som en tidsstämpel på alla foton som tas i den nedre delen av fotot. Datum synes i formatet månad/datum/år, och tiden i formatet: timmar: minuter: sekunder. Sida 11

15 4 Kamerans Inställningar Inställningarna görs på följande vis: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tyck eller för att välja Set Clock. c) Tryck OK för att komma till undermenyn. d) Tryck välja fet som skall ändras, tryck eller för att ändra på värdet. e) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Inställning av Bildserie (Capture Number) Med detta kan du bestämma hur många foton kameran tar i serie vid varje tillfälle. I exemplet ställer vi antalet bilder till 3. Förinställt är 1 foto åt gången: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Capture Number. c) Tryck för att välja 3 Photos. d) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Inställning av videolängd (Video Length) Detta kan endast ställas efter att du först har valt Videoläget. Tiden kan ställas mellan 1 och 60sek. Den förvalda tiden är 10 sek. Tryck eller för att ändra värdet. I exemplet visas hur man ställer tiden till 15s: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Video Length. Sida 12

16 4 Kamerans Inställningar c) Tryck för att ändra till 15 s. d) Tryck OK för att spara inställningar. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Ställ in rörelsesensorns känslighet (Sensitivity) Sensorn har fyra olika känsligheter du kan välja mellan: High, Normal, Low och PIR off. Det förinställda värdet är: Normal. Högsta känslighet gör att kameran reagerar på minsta möjliga rörelse framför sensorn. Hög känslighet rekommenderas vid höga temperaturer och låg känslighet vid sträng kyla. I exemplet ställer vi ner känsligheten till Låg: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Sensitivity. c) Tryck för att välja Low. d) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Rörelsesensorns tids intervall (PIR Interval) Med detta menas hur länge kameran väntar med att ta ett nytt foto, kameran tar inga foton under denna tid även om det skulle vara någon eller något framför kameran. Vi rekommenderar ett minimum på minst 5s. Max värdet är 1tim. Det förinställda värdet är 1 min. Tryck eller för att komma till inställningarna. I exemplet ställer vi in värdet på 5 min. a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. Sida 13

17 4 Kamerans Inställningar b) Tryck eller för att välja PIR Interval. c) Tryck för att ändra till 5 Minutes. d) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Time Lapse (Timer Interval) Time Lapse är en funktion som möjliggör fotografering med en viss tids intervall även om inget rör sig framför kameran. Time Lapse är inte aktiverad i förinställningarna. När den aktiveras och du ställer in en tid så kommer kameran att konstant ta foton med detta intervall. Tid kan ställas mellan 10s och 8 timmar. Tryck eller för att komma till inställningarna. I exemplet visas hur Time Laps aktiveras: e) Tryck MENU för att komma till inställningarna. f) Tryck eller för att välja Timer Interval. g) Tryck för att ställa in tiden på 1h. h) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Timer (Timer Switch) Med timern kan man ställa in kameran för att vara aktiv under en viss tid på dygnet. Tiden kan ställas mellan 00:00:00-23:59:59. När timern är i OFF läge, är kameran aktiv dygnet runt, när timern är i ON läget ar kameran aktiv under angiven tid. Sida 14

18 4 Kamerans Inställningar I exemplet så ställer vi in timern: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Timer Switch. c) Tryck för att välja On. d) Tryck OK för att komma till undermenyn. e) Tryck välja vad du vill ställa in, Tryck eller för att välja tiden för aktivering och avslutning. f) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget IR blixtensräckvidd (Flash Range) Du kan ställa in blixtens räckvidd allt efter eget behov. Innomhus räcker normalt en kortare räckvidd medan utomhus behövs oftast en längre räckvidd. I exemplet ställer vi in blixtens räckvidd: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Flash Range. c) Tryck för att välja 14m. d) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Ställ Tidsstämpel (Time Stamp) Tidsstämpel gör att du alltid kan se när fotot är taget, I fotos nedre del kommer datum (åå,mm,dd) och tid (tim., min, sek) för varje taget foto. I exemplet visas hur man kan de aktivera tidsstämplen. Sida 15

19 4 Kamerans Inställningar Tryck MENU för att komma till inställningarna. e) Tryck eller för att välja Time Stamp. f) Tryck för att välja Off. g) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget Återgå till fabriksinställningarna (Reset) Återställ kameran till fabriks inställningarna: a) Tryck MENU för att komma till inställningarna. b) Tryck eller för att välja Reset. c) Tryck OK för att spara inställningarna. Tryck MENU för att återgå till utgångsläget. Sida 16

20 4 Kamerans Inställningar 4.2 Förinställda värden Tabellen visar kamerans förinställda värden: Funktion Förinställning Alternativ Camera Mode Camera Video Photo Size 8M Pixel 5M Pixel Photo Burst 1 Photo 2 Photos, 3 Photos Video Size x240 Video Length Avi 10 s 1-60 s PIR Sensitivity Normal High, Low PIR 1 Min 0-59 s, 1-60 min Interval Timer Interval OFF 10 s - 8 h Timer Switch Off On (00:00 23:59) Flash Range 22M 14M Time Stamp On Off 4.3 Uppgradering av programvara Kamerans kan uppgraderas information om uppgradering fås från tillverkaren eller generalagenten för kameran. Sida 17

21 Bilagor 5 Att fästa kameran Fäst alltid kameran på ett stabilt underlag. Vi rekommenderar att man använder antingen väggfästet eller medföljande rem när man fäster kameran på t.ex. ett träd. Optimalt avstånd från kamera till motiv är ca.5m och höjden mellan m. Efter att kameran har fästs stadigt på ett stabilt underlag, försäkra dig om att kameran är riktad mot motivet, åteln, slickstenen, etc. Kameran kan fästas på två olika sätt. Med remmen: För remmen igenom kameran enligt bilden nedan och runt trädstammen, dra sedan åt och testa så att kameran sitter stabilt på plats. Väggfästet: Kameran monteras på fästet i gängorna som sitter i kamerans botten, fäst där efter själva fästet på väggen. Sida 18

22 Bilagor Bilaga I: rörelse sensorns verkningsområde Bilden nedan visar sensorns verkningsområde man kan tydligt se hur verkningsområdet ändras med kameran i olika vinklar. Bild 4 Som vi ser är sensorns vinkel något bredare än kamerans vinkel, vilket hjälper kameran att triggas innan djuren kommer i bild. Bild 5 Denna kamera är utrustad med en ny patenterad sensor som möjliggör att sensorn reagerar ända upp till avstånd på 20m. Sida 19

23 Bilagor Bilden nedan visar en jämförelse mellan en traditionell sensor och den nya patenterade sensorn i denna kamera, skillnaden är tydlig. Bild 6 Sida 20

24 Tekniska data BilagaⅡ: Tekniska data Kamera 5MP Färg CMOS, 8MP interpolation Lins F/NO=3.1 FOV(bildvinkel)=52 IR-blixt Hela 22m/73f(940nm IR LED) Fotoavstånd Hela 22m/73f Skärm 2.0 TFT Minneskort Max. 32GB Upplösning 8MP = MP = Video upplösning (16fps) (20fps) PIR sensor Multi Zone Känslighet Kan ställas (High/Normal/Low) Reaktionstid 1 s Vikt * 0.24 kg Användnings/förvarings temp C / C Timer 1s 60 min. Bildserie 1 3 Videoklipp längd 1 60s Strömförsörjning 8 AA (rekom.),4 AA(min) Stand-by strömförbrukning < 0.3 ma (<7mAh/dygn) Batteri indikator LED indikering Fästning Rem, väggfäste Mått 140x 80x 50 mm Luft fuktighet 5% - 90% Certifikat FCC, CE, RoHS *utan batterier Sida 21

25 Pakkauksen sisältö Bilaga Ⅲ: Förpackningens innehåll Artikel Antal Kamera 1 USB-kabel 1 Fäst rem 1 Manual 1 Sida 22

S10 HD BRUKSANVISNING

S10 HD BRUKSANVISNING S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CX8E Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion..3 2. Specifikation av den digitala åtelkameran...3 3. Kamerans Delar..5 4. Paketets innehåll.6 5. Installering av batterier och SD-kort.6 6.

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Ver.01-20091001 Mycket snabb responstid, liten storlek & mycket lång drift tid Tack för att du har köpt kamera 501, för att på bästa sätt utnyttja alla

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

Övervaknings- & viltkamera. Bruksanvisning SG550M-8M

Övervaknings- & viltkamera. Bruksanvisning SG550M-8M Övervaknings- & viltkamera Bruksanvisning SG550M-8M Innehåll 1. Instruktioner..4 1.1 Allmän beskrivning 4 1.2 Kamerans yttre delar.5 1.3 Fjärrkontroll..6 1.3.1 Navigering 6 1.3.2 Tecken.7 1.4 Information

Läs mer

Övervakningskamera Manual

Övervakningskamera Manual Övervakningskamera Manual 1 Innehållsförteckning 1 Egenskaper... 2 1.1 Allmänt....2 1.2 Kamerans konstruktion... 2 1.3 Information på skärmen... 3 1.4 Allmän information om kaameran... 4 2 Varningar...

Läs mer

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

BESTOK M660-G Användarhandbok

BESTOK M660-G Användarhandbok BESTOK M660-G Användarhandbok Tack för att du valt en åtelkamera från Bestok. Var god läs denna användarhandbok noggrant samt förvara den på ett lämpligt ställe för framtida referens. INNEHÅLL GENERELL

Läs mer

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148

Användarmanual. Klocka med dold videokamera 14-148 Användarmanual Klocka med dold videokamera 14-148 Information Grattis till köpet av Kul Tekniks klocka 14-148. Det är nästan omöjligt att tänka sig att denna analoga retroklocka också innehåller avancerad

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Förfrågan vid direktupphandling

Förfrågan vid direktupphandling Förfrågan vid direktupphandling Länsstyrelsen Värmland erbjuder intresserade leverantörer att lämna anbud på kameror för inventering och övervakning av rovdjur. Upphandlingen är en direktupphandling där

Läs mer

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING S10 HD + SMS BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fastsättningsrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2)

Snabbstartsguide. DP100 Bilvideokamera. (Version 0.1.2) Snabbstartsguide DP100 Bilvideokamera (Version 0.1.2) Innehållsfö rteckning Säkerhetsföreskrifter...2 Förpackningens innehåll...2 Ö versikt av DP100...2 Komma igång...3 Sätt i ett microsd-minneskort...

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Produktbild och funktionsknappar

Produktbild och funktionsknappar Produktbild och funktionsknappar 1. USB kontakt 2. 5V Laddkontaktuttag 3. Minneskort 4. Högtalare 5. Monteringsfäste 6. Mikrofon 7. Batterilucka 8. Kameralins 9. IR lampor (för mörkerseende) 10. PÅ / AV

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518

3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 3.5 Tum Digital Dörrkamera Användarmanual Modell: MN518 Ytterdelen/Ringklockan 1. 4st Ir-dioder för mörkerseendet 2. Kameralins 120 graders vidvinkel 3. Knapp för dörrklockan 1. 3.5 Lcd skärm 2. Strömbrytare

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen noggrant före du börjar använda digital Vilt- /Övervakningskamera för utomhusbruk. Gör ett test att kameran

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm

Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm Trådlös övervakningskamera med 3,5 LCD-skärm Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic Information Denna kamera tar både bilder dagtid och nattetid. För att kameran skall klara detta med god bildkvalitet,

Läs mer

Användarmanual. Version 1.0

Användarmanual. Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Börja... 4 2. Lär känna

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KW

INSTRUKTIONSMANUAL KW INSTRUKTIONSMANUAL KW Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 3 3. Enkelt handhavande sid. 4 4. Räknevägning sid. 4 5. Kontrollvägning sid. 5 6. Totalvägning sid. 6 7. Djurvägning sid.

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten.

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. SG550M-8M och SG880-MK SÄNDNINGSFUNKTION Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. 1. Skaffa dig ett Telia-abonnemang som har en fungerande

Läs mer

Användarmanual Version 1.0

Användarmanual Version 1.0 Användarmanual Version 1.0 Innehåll Viktig säkerhetsinformation... 3 Rengöring av LCD-skärmen... 3 1. Introduktion... 4 1.1. Specifikationer... 4 1.2. Paketets innehåll... 4 1.3. Installation... 4 2. Lär

Läs mer

Förpackningsinformation

Förpackningsinformation Asgari Dashcam 1080 Tack för att du har valt att köpa Asgari Dashcam. Vi vill ta tillfället i akt och gratulera er till ert fantastiska köp. Den här bilkameran kan spela in bild och ljud samt lagra all

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

STRIX Användarhandbok

STRIX Användarhandbok STRIX Användarhandbok Innehåll 1 Allmänt...2 2 Att använda STRIX...3 3 Användningsområden...4 4 Anslutningar...5 5 säkerhet...6 6 Sist men inte minst...9 7 Garanti...10 1 Allmänt Grattulerar till dit köp

Läs mer

Användarmanual För skatteverket

Användarmanual För skatteverket Användarmanual För skatteverket BOXEN KONTROLLENHET skapad version reviderad godkänd: 23.04.09 1.4 31.08.09 31.08.09 2 Innehåll 1. INTRODUKTION... 3 1.1. TYP C... 3 2. ANSLUTNINGAR... 3 2.1. STRÖMFÖRSÖRJNING...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

7-tums digital mediaskärm

7-tums digital mediaskärm DENVER DPF-637 användarhandbok 7-tums digital mediaskärm VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. GRATTIS Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

Univox Skola/Konferens

Univox Skola/Konferens Univox Skola/Konferens Slingförstärkare med trådlösa mikrofoner, 16 kanaler, 863-865MHz Art nr 216305 (A-X) Bruksanvisning Översikt Univox Skola/Konferens är en fast slinginstallation med en eller flera

Läs mer

3. Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt solljus.

3. Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt solljus. Varning 1. Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag. 2. Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål med starka magnetiska störningar, såsom

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater.

VARNING: Kasta inte den här produkten i hushållsavfallet. Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning av elektroniska apparater. Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Tuff-Cam 2 eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

ETO Manual ETO Innehåll

ETO Manual ETO Innehåll ETO2 4550 Manual ETO2-4550 Innehåll Förklaringar Inledning Uppstart Huvudmeny Information Inställningar Fabriksinställningar Kopplingsscheman Så här kopplas givarna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Förklaring Zon

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens

Inledning. 1 Inledning Elite-3x. Komma igång. Knappar och kontroller. Frekvens: Den här knappen används för att välja givarfrekvens Inledning Knappar och kontroller TILL/FRÅN, BELYSNING: Till/från och belysningsnivå Pilplatta: Kontrollerar markör och används för att välja poster i menyerna Frekvens: Den här knappen används för att

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarmanual. 720p. JB / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK

Användarmanual. 720p. JB / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Användarmanual 720p A c t i o n C a m e r a JB. 4841 / Made in China. Kitvision 2016 Christchurch, Dorset, BH23 4FL, UK Varning Du rekommenderas att först prova det vattentäta huset utan att ha kameran

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

... Svensk Bruksanvisning

... Svensk Bruksanvisning ... Svensk Bruksanvisning Innehållsförteckning Allmänt... 1 Viktigt... 1 Skötselråd för din radio... 1 I förpackningen skall det finnas... 1 Batterier... 1 Tips vid användning av laddningsbara batterier...

Läs mer

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare

BRUKSANVISNING. Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare BRUKSANVISNING Modell: LMDT-810 Rörelsevakt / IR som sänder självlärande kodsignal till ansluten Nexa mottagare FUNKTIONER: * 67 miljoner kodkombinationer, inga störningar från grannarna. * Enkel användning,

Läs mer

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10

Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Uppdatera firmware för Trådlösa fjärrkontroller WR-R10 Tack för att du valde en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-R10. Om du inte är säker

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem

OKAYO II trådlösa mikrofonsystem OKAYO II trådlösa mikrofonsystem Personligt konferenssystem, 16 kanaler, 863-865 MHz Art nr. 501007 (A-EX) Innehåll Systembeskrivning...2 Översikt ficksändare (EJ-7XT)...3 Översikt fickmottagare (EJ-7R)...4

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon. Innan du använder denna produkt, läs denna

CCT Användarhandbok. Bilkamera för fordon.  Innan du använder denna produkt, läs denna Användarhandbok Bilkamera för fordon CCT-1210 www.denver-electronics.com Innan du använder denna produkt, läs denna bruksanvisning noggrant och fullständigt. 1 Produktens utformning 1. LCD-skärm 2. UPP/Dämpa

Läs mer

INDEX Svensk version 2

INDEX Svensk version 2 INDEX Svensk version 2 Svensk version Komma igång JB000060 6 Megapixels TFT 1.5 optical zoom Sätta i batteriet Snabbreferensguide Öppna skjutluckan till batterifacket och sätt i batteriet. Framsida Avtryckare

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Burrel Full HD kamera med 2.0 display

Burrel Full HD kamera med 2.0 display Burrel Full HD kamera med 2.0 display VARNING För att förhindra brand och elektriska stötar, använd inte kameran vid regn eller fukt. Observera Elektromagnetiska fält vid vissa frekvenser kan påverka bilder

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet)

POROMATIC. Tangentbord: En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Ökar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) POROMATIC En styrcentral för foder. POROMATIC är försedd med tangentbord och display. Tangentbord: SPREAD - SPREAD + Minskar fodrets spridning (Slungmotorns hastighet) Ökar fodrets spridning (Slungmotorns

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende

Innehållsförteckning. Ett Säkert och Tryggt boende 7 Ett Säkert & Tryggt boende Innehållsförteckning Ett Säkert och Tryggt boende Är ett samlingsnamn för våra säkerhetsprodukter inom välfärd. Enkelheten skall vara genomgående för dessa produkter, när det

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning

FPO. Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera. Bruksanvisning Kodak EasyShare C310/CD40 digitalkamera FPO Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/c310support

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer