Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera"

Transkript

1 Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

2 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när människor eller djur kommer in i rörelsesensorns avkänningsområde. Röreslsesensorn är en mycket känslig passiv infraröd (PIR = Passive InfraRed sensor). Kameran tar automatisk bilder av hög kvalitet (upp till 8Mpx), verklig 5Mpx) eller spelar in video (VGA) enligt standardinställningar eller efter egna inställningar. Den skickar sedan bilderna direkt till din mobiltelefon eller e- post via GSM/GPRS- nätet. Du får bilderna direkt när kameran aktiveras eller efter dina egna anpassade inställningar. Kmameran tar färgbilder eller videoklipp vid tillräckligt dagsljus. På natten använder den inbyggda, infraröda lysdioder för att ta tydliga bilder eller filmer (svart/vit). Kameran har en 2.0 LCD- skärm och en ljudinspelare inbyggda i kamerahuset. Den stöjder MMS/SMS/E- post via GSM- nätet. Kameran är resistent mot vatten och snö. Kameran kan även användas som en portabel digitalkamera. 1.2 Kamerahuset Kamerans gränssnitt: USB- anslutning, SD- kortplats, TV- utgång och extern 6V DC- kontakt. 1.3 Bildskärmen När kameran är påslagen (strömbrytaren skjuts till ON eller TEST position), kommer inställningarna visas på skärmen. 1.4 MMS/GPRS funktioner Denna kamera kan skicka bilder direkt till din mobiltelefon via GSM/GPRS- nätet. Du får informationen direkt när en bild eller video har tagits. Kameran kan också skicka MMS via GPRS- nätet, innan du kan använda denna funktion måste du aktivera GPRS- tjänsten hos din operatör. Kameran stöder fyra band: 850MHz, 900MHz, 1800MHz och 1900MHz. Sätt i SIM- kortet korrekt. Se till att PIN- koden på SIM- kortet är inaktiverad innan du sätter in SIM- kortet i kameran. Du aktiverar/avaktiverar PIN- koden på ditt SIM- kort med din mobiltelefon. Ring sedan och skicka ett mms med telefonen för att kontrollera att SIM- kortet är öppnat och fungerar som den ska. Om du inte har ringt ett samtal från din mobil (Nytt sim- kort) fungerar det inte.

3 1.5 Fil format Foto Video Fil format Format JPG AVI FAT32 Om problem uppstår kan du formatera SD- kortet i kameran eller på en dator och sedan sätta tillbaka kortet i kameran. (Normalt rekomenderas att man alltid formaterar minneskort i den apparat som minneskortet används i.) 2 Varningar Spänningen i kameran är 6 volt, men kameran kan drivas med 4, 8 eller 12 AA- batterier vid behov. Som tillbehörs finns även 12V kabel med omvandlare till 6V samt en 220V nätdrifts adapter. Installera batterierna enligt visad polaritet. Förvissa dig om att minneskortets skrivskydd ej är i Lock läge innan du sätter in SD- kort. (ska vara Unlock ) Sätt in SD- kortet när strömbrytaren är i läge OFF innan du testar kameran. Kameran har inget inbyggt minne för att spara bilder eller filmer, om inget SD- kort sätts in, kommer kameran att stängas av automatisk efter en signal. Kameran skall alltid vara i OFF läge närsd- kortet tas ut eller förs in. Formatera alltid SD- kortet när kortet används för första gången. När kameran ansluts till en USB- port på en dator kommer kameran att automatiskt vara i USB- läge. I det här fallet fungerar SD- kortet som en flyttbar disk på datorn. I SETUP- läget, kommer kameran att stängas av automatisk efter 3 minuter om ingen åtgärd görs. Slå på strömmen igen om du vill fortsätta att använda kameran med fjärrkontrollen. Se till att det finns tillräckligt med ström i batterierna när/om du gör en uppgradering av programvaran, annars kan uppgraderingsprocessen avbrytas och hela proceduren måste göras om, I värsta fall kan permanentta fel uppstå efter en felaktig uppgradering, kan kameran sluta fungera korrekt. Använd ALDRIG uppgraderingar utan att rådfråga oss på Nettojakt.se

4 3 Snabbstartguide 3.1 Strömförsörjning För att leverera ström till kameran behövs 4, 8 eller 12 AA- batterier. Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF, sätt i fulladdade batterier och med polerna som visas nedan. Följande batterier med 1.5V kan användas: 1. Bästa prestanda ger litium batterier 2. Hög prestanda alkaliska batterier 3. Laddningsbara NiMH- batterier (Sämre prestanda vintertid) Kameran har 6 batterifack. (Slot 1) Fack 1 och 2 bildar en grupp är märkt 1, fack 3 och 4 utgör den andra gruppen och är märkt 2, medan fack 5 och 6 bildar den tredje gruppen och är märkt 3. Endas en grupp av batterier behövs för att leverera ström till kameran, men alla kan användas samtidigt och detta rekommenderas för bästa resultat. När batterinivån är låg, kommer kameran automatisk att stängas av efter två ljud signaler. Var vänlig och byt batterierna vid denna tidpunkt. Om MMS- funktionen är inställd kommer kameran att skicka MMS/SMS eller E- post för att indikera låg batterinivå. 3.2 Sätt in SD- minneskortet och SIM- kortet Öppna den nedre luckan. Sätt in ett SD- kort i kortplatsen med den omärkta sidan uppåt. Kontrollera att SD- kortet är på Unlock - läge, annars kommer kameran inte fungera korrekt. När du använder MMS/SMS/E- post funktioner, ska du sätta i ett SIM- kort i SIM- kortplatsen.

5 3.3 Starta upp Innan du startar, uppmärksamma följande punkter: 1. Undvik stora temperatur ändringar och ofrivillig rörelse framför kameran som t.ex. löv, buskar, gardiner, luftkonditionering, rök ur en skorsten och andra värmekällor för att förhindra falsk utlösning. 2. Höjden från marken varierar med objekts storlek. I allmänhet är 0,8 till 1½ meter lämpligt vid fotografering av djur. Annan övervakning kan kräva högre montering. Skjut strömbrytaren till ON läge för att sätta på kameran. När kameran startas kommer rörelseindikation (röd) LED lampa att blinka i ca. 10s. Det är en tidsfördröjning för aktivering av kameran, därefter kan du lämna platsen innan kamera blir aktiv och fotograferar. 3.4 SETUP- läget Skjut strömbrytaren till SETUP- läget. Funktioner i SETUP- läget: Custom settings (anpassade isntällningar), manual capture (manuellt foto), preview (förhandsgranska) eller send MMS manually (skicka MMS manuellt) Custom Settings (anpassade inställningar)

6 Tryck på MENU- knappen för att komma in i menyn inställningen. Kameran kan ställas in manuellt för att anpassa kamerans inställningar, som visas på LCD- skärmen på kameran. Detta kommer att beskrivas i kapitlet Avancerade funktioner Manual Capturing (manuell fotografering) Du kan trycka på (kameran) för att manuellt ta bilder eller spela in en video View Images or Videos (visa bilder eller filmer) Använd LCD- skärmen för att titta på bilder eller video: Tryck (play) för att visa bilder, då kommer den senaste bilden eller videon att visas i LCD- skärmen på kameran. Tryck på UP för att visa föregående bild och tryck DOWN för nästa. Att radera bilder och video kommer att beskrivas i kapitlet Avancerade funktioner. 3.5 Power Off (avstänging) Skjut strömbrytaren till läge OFF för att stänga av kameran. Observera att även i OFF- läge, kommer kameran att förbruka lite sröm. Därför bör du ta ur batterierna om kameran inte används under en längre tid, samt för att undvika att något batteri börjar läka. 4 Avancerade funktioner Inställningsmenun och standardinställningar

7 Om du vill se kamerans inställningar menyn, ändra kameran till SETUP- läget och tryck på MENU, huvudmenyn och standardinställningarna ser du i nedanstående diagram: Huvudmeny Kamerans menyn Camera Mode Photo Size CAM Photo Burst Video Size Video Length PIR Level PIR Interval Beskrivning Val av Foto eller Video, spara med OK Välj bildstorlek, t.ex. 5MP, 8MP eller 3MP, spara med OK Antal bilder vid varje tagning, spara med OK Videostorlek, 640x480, 320x240, spara med OK Filmens längd, 0-60s, spara med OK PIR- känslighet: Hög, låg eller normal, spara med OK Tiden då kameran är inaktiv mellan detektionerna 0s- 60min, spara med OK PIR Self Timer Kameran kan ställas in för att bara filma/fota efter ett visst tidsintervall under dygnet när Self timer är ställd på ON. Resterande tid kommer kameran att vara avstängd och inte reagera på rörelser. OBS!! funktionen kan även vara aktiv samtidigt med rörelsesensorn, så att kameran kan detektera rörelse och fotografera samt automatisk sända bilder efter valt tidsintervall. I detta fall skall PIR- level stå i hög, låg eller normalt läge samt att du väljer Self Timer ON och ställer tidsintervallen mellan automatiskt genererade bilder och därefter ska även Time Lapse vara ON och ställer in vilken tid du vill att kameran är vaken under dygnet. Vill du att kameran är vaken hela dygnet och sänder den första automatiska bilden tex. kl 7.00 på morgonen så skriv då in som start och därefter stopptiden Du får bilder varje dag oavsett om något djur eller mäniskor kommer eller inte. Du kan också på ett enkelt och smidigt sätt förvissa dig om att kameran fungerar och att linserna är fria från snö, frost etc.

8 GSM SYS Time Lapse Send Mode Send Via Send To Download Tool Set Clock Time Stamp Flash Range Password Default Set Format Denna funktion är endast aktiverad när tiduret är inställd på ON. Tryck RIGHT eller LEFT för att ställa in tiden. Kameran tar bilder eller video i enlighet med det förinställda tidsintervallet du anger via Self timern. Time Lapse fungerar även som dygnstimer för kameran, bara start stop tid ställs in. Om Self timer ställs i läge off så sänder kameran ändå en bild några minuter innan den angivna start tiden för Time Lapse. Du kan välja mellan 3 MMS lägen: Daily report, Instant och OFF Välj mellan MMS och GPRS. Bildstorlek som skickas med MMS =640x480. Och med GPRS =800x600 Ange telefonnummer eller e- post dit MMS ska skickas. Phone (telefon), E- mail (e- post) eller Both (båda). Programmet du använder för att programmera uppkoppling för MMS etc. Trycker du OK läggs det över till SD- kortet i kameran. Därefter sätts SD- kortet i datorn och där öppnar du proggrammet. Läs mer i kapitlet "Avancerat" om detta. Ställ i datum och tid, spara genom att trycka OK Välj "On(på) eller "Off"(av) om du vill visa tid/datum/temperatur/månfas på bilden. Räckvidd IR- blixt: 6m eller 12m (inomhus - utomhus) Lösenordet är Välj OFF för att inte använda denna funktion. Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna. OBS!! Raderar alla dina inställningar! Formatera SD- kortet. Formateringen raderar alla bilder och video från SD- kortet permanent. Default Setting (fabriksinställning/standardinställning/förinställt) Kamerans meny Default Val Undermeny Camera Mode Foto Video Photo Size 5 Mpx 3 Mpx, 8 Mpx CAM Photo Burst 1 Foto 2 Foto, 3 Foto Video Size 640x x240 Video length 10s 5-60 sek PIR Level Normal High, Low PIR Interval 1 Min 5-60 sek, 1-60 min PIR On, Off (00:00- Self Timer Off On 23:59) Time Lapse Off GSM Send Mode Direkt Av, dagligen

9 SYS rapport Send To Mobil (MMS) (GPRS) Operator Select Set Clock Enter Ställ klockan Time Stamp On(på) Off(av) Flash Range 12m 6m Välj Enter för att Password Off On aktivera Format Välj Enter Default Set 4.1 Ställ in Kamera Ställ in kameraläge Det finns två lägen att välja mellan: foton eller video. Det finns två sätt att ställa in kameraläge: a) Inställning i menyn: Tryck på vänster eller höger väljer du Video eller Foto och tryck sedan på OK för att spara. b) Snabbkommando: under SETUP, tryck på UP för att ställa in kameraläge som Video eller tryck DOWN för att ställa kameraläge som Foto Ställ fotostorlek Denna parameter har 3 värden: 8MP, 5MP och 3MP. Standardvärdet är 5MP. Tryck vänster eller höger för att välja 3MP eller 8MP och tryck sedan på OK för att spara. För nattfotografering ger 5MP eller 3MP bästa resultat, 8MP ger lättare rörelse oskärpa Ställ Photo Burst (Bildserie) Denna parameter påverkar antalet bilder som tas för varje aktuellt tillfälle. Det finns tre alternativ: 1 Bild, 2 Bilder och 3 Bilder. Dess Standardvärdet är 1 Bild. Tryck vänster eller höger för att välja 2 Bilder eller 3 Bilder och tryck sedan på OK för att spara. Enbart den första av bilderna i en serie sänd som MMS eller datatrafik, alla sparas på SD- kortet.

10 4.1.4 Ställ filmkvalité Denna parameter har också två värden: VGA (640x480) och QVGA (320x240). Standardvärdet är 640x480 (VGA) i fotoläget, kan detta värde inte redigeras. Tryck på vänster eller höger för att välja 320x240 och tryck på OK för att spara Ställ filmens längd Videons längd kan ställas från 1 till 60 sekunder. Standardvärdet är 10 sekunder. Tryck på vänster och höger för minskar eller ökar värdet med 5, och tryck sedan på OK för att spara Filmljud (Video Sound) Tryck LEFT or RIGHT för att välja OFF eller ON (av och på), och sen OK. 4.2 Ställ PIR Ställ PIR nivå Med denna parameter ställer du in känsligheten på PIR. Det finns tre parametrar: Hög, Normal och Låg. Standardvärdet är Normal. Ju högre grad, desto lättare har kameran att utlösas rörelse, med fler bilder eller film. Använd hög känslighet i miljöer med lite störningar, som het vind, rök etc. Dessutom är känsligheten i PIR starkt relaterad till temperaturen, högre temperatur leder till lägre känslighet. Därför rekommerderas att man använder en högre känslighet vid höga temperaturer och att använda Low inställning vid temperaturer under 0 och High inställning vid temperaturer över 35 C. Tryck vänster eller höger för att välja Låg eller Hög och tryck sedan på OK. Vi rekommenderar även att man använder en högre känslighet för mindre djur som räv, hare och fåglar etc. oavsett temperatur Ställ PIR Interval Denna parameter avgör hur länge PIR- sensorn kommer att vara inaktiv efter varje detektion. Under denna tidsperiod är PIR- sensorn EJ aktiv och kameran alltså helt inaktiv. Det minsta intervallet är 0 sekunder, det betyder att PIR- sensorn arbetar nästan hela tiden, dock även med inställningen 0 sekunder så behöver kameran några sekunder innan den triggas och fotar pånytt, längsta intervallen är 1 timme. Detta betyder att PIR kommer att inaktiveras under 1 timme efter varje utlösning. Standardvärdet är 1 minut. Tryck vänster eller

11 höger för att minska eller öka värdet, tryck sedan på OK för att spara. Vid användning av MMS funktionen rekommenderar vi att inte använda kortare PIR- intervall än 30 sek. så att kameran alltid hinner sända. När man sänder till flera mobiler och e- post adresser kan denna tid behöva förlängas, ju sämre mottagning på platsen desto längre tid tar det för kameran att bli klar med sändningen av påbörjad sändning. Om kameran inte hinner att sända klart innan nästa bild tas så avbryter den pågående sändingen och påbörjas nästa sändning av den efterföljande bilden. Undvika köbildning och problem genom att använda en längre intervall Ställ Self Timer Denna parameter anger en viss tid varje dag då kameran ska utlösas och automatikst ta ett foto helt oberoende av kamerans rörelsesensor. Det maximala tidsvärdet för intervallen mellan tidsgenererade bilder är 8 tim. Om kamerans rörelsesensor samtidigt är i ON- läge (low, normal eller hög) så är kameran samtidigt aktiv och tar bilder vid detektion av rörelse. Detta system gör Uovision till ett väl fungerande system för övervakning av alla typer fångst i fällor där det enligt lag krävs att man kontrollerar fällorna två gånger varje dygn. Ställs kameran in så att den automatiskt sänder bilder 2 gånger per dygn uppfylls kravet eftersom du, kan med bild bevis se och udersöka på din fälla. Vill du att kameran enbart sänder bilder efter tid och inte på rörelse så ställer du PIR- sensorn i läge OFF Ställ Time Lapse Denna funktion fungerar som timer samt styrning för det tidsintervall mellan automatisk genererade bilder som du tidigare angett för self timer. Med self timern i läge Off fungerar time lapse även som en vanlig timer med den skillnaden att kameran varje dag när den startar sänder en automatiskt genererad MMS bild till dig som system check, bilden du får visar kameran/platsens status. Du vet då att kameran är i drift, linserna är fria från smuts, is och snö och åtelmaterial finns på plats etc. Ställer du in kameran att starta tex. kl sänder kameran alltså en bild vid uppstart och övergår därefter till att fotografera som vanligt vid detektion av rörelse, förutsatt att du har rörelse sensorn i aktivt läge. 4.3 Ställ GSM (telefon) Ställ Skicka läge

12 Daglig rapport Daglig rapport fungerar bara i ON- läge. Kameran kommer att rapportera en sammanfattande information, på förinställd tid (om den förinställda tiden är eg : 22.00), varje dygn, om hur många bilder den tagit. Så får du ett sammanfattande SMS med senast tagna bilden till 22:00. Om det är i kameraläge, kommer kameran att skicka ett MMS på den förinställda tiden. MMS kommer att visa dig det senaste fotot och det totala antalet bilder. Om det är i Videoläge, kommer kameran att skicka ett SMS vid förinställd tid. SMS kommer att visa dig hur många videoklipp kameran har tagit det senaste dygnet Omedelbar sändning (Instant) Instant, fungerar bara i ON- läge, kameran sänder ett MMS direkt när en bild tagits. Du kan också sätta en begränsning för maximalt antal MMS per dag, från 0 till 99. Om den är i kamera- läge och du har valt Instant mms- läge och ställt in max- antal på 5, kommer kameran att maximalt skicka 5 mms inom 24 timmar. När den tagit och skickat maximalt antal angivna MMS fortsätter kameran att ta bilder och enbart spara dem på SD- kort. Efter 24 timmar börjar kameran om och skickar MMS igen när den fotat. Om den är i Video- läge kommer kameran bara skickas SMS instället för MMS Av (Off) För att aktivera MMS- funktion, Tryck vänster eller höger för att välja Låg (QVGA) eller Hög (VGA) bildkvalitet och tryck sedan på OK för att spara Ställ Sänd via Kameran kan skicka bilder till önskat telefonnummer och e- postadress via MMS och GPRS MMS När MMS är vald, kan kameran skicka bilderna till flera mobilnummer (max 4 nummer), e- postadresser (max 4 adresser) eller både telefonnummer och e- postadress. Bilden storlek är 640x480, när du väljer det här läget sänds bilder till angivna mobiltelefoner samt e- postadresser via GSM- nätet. Kostnaden för varje bild beror på vilken operatör samt vilken form av abonnemang du valt GPRS

13 När användaren väljer detta läge kan bilderna skickas från en e- postadress till en eller flera e- postadresser via GPRS- nätet. Kamerainställningarna behöver kompletteras med avsändarens SMTP- parametrar. Avgiften minskas med GPRS, jämfört med att skicka MMS, uppemot 1/3 eller ¼ kostnaden för ett MMS. Innan du använder det här läget läs mer på Du måste fylla i detaljerad information om avsändarens e- postadress innan du använder det här läget. Bild storleken via GPRS är 800x600, om du väljer det här läget skickas bilderna enbart till användarnas e- post Skicka till (Send To) Ange telefonnummer eller e- post dit MMS ska skickas. Maximalt till fyra mobilnummer och fyra e- postmeddelanden kan sändas på samma gång Telefon Skriv in telefonnumret (maximalt 4 telefonnummer) med din dator när du redigerar GSMSETUP.exe filen E- post Skriv in e- postadress (max 4 e- postadresser tillåts) med din dator när du redigerar GSMSETUP.exe filen Båda(skcika till e- post och telefon) I detta läge sänds bilderna till både telefonnummer och e- postadresser. Även om Skicka Via är valt som GPRS, kan bilderna bara skickas från e- postadress till en eller flera e- postadress enligt de egna inställningarna Download Toll (för inställning av nätverks inställningar) I Download Tool har tillverkaren lagt in förinställda parametrarna för vissa operatörer direkt i kameran, som användare behöver du bara välja din operator och skriva in mobilnummer och e- postadresser, med dessa kommer kameran att fungra och skicka MMS etc. För andra operatören än de förinställda behöver man ställa in parametrarna enligt den information som operatorn ger om: URL, APN, IP och Port. Kontakta nätoperatören om du inte har inställningarna. För att du skall kunna skriva in andra operatörsinställningar i kamerans program än de förinställda när du kör det i din dator så måste du välja CUSTOM i operatörslistan Programmera kameran

14 1. Sätt i ett SD- kort och ett SIM- kort i kameran. 2. Ställ kameran i SETUP position och tryck på MENU. 3. Gå till MENU, SYS, välj FORMAT och formatera SD- kortet första gången det används i kameran. 4. Gå till MENUoch välj GSM och Download Tool. 5. Tryck OK för att spara programfilen till ditt SD- kort. 6. Nu finns det en fil med namnet GSMSETUP.ZIP på SD- kortet. 7. Använd en dator för att packa upp zip- filen och redigera sedan i GSMSETUP.EXE - filen. Med detta program skapar du alltså uppkopplingen till din mobiloperatör. Bla. finns Telia förprogrammerat som val i listan. Andra operatörer kräver att du skriver in motsvarande uppgifter från din operatör. 8. Spara den redigerade GSMSETUP.EXE och filen PROFILE.BIN skapas, kopiera filen PROFILE.BIN till SD- kortet. 9. Sätt tillbaka SD- kortet i kameran, starta den i SETUP, efter 2-3 sek., kommer kameran att visa Update success i displayen vilket betyder att den hämtat och uppdaterats med dina nya uppgifter Att Välja operatör 1. Förinställd operätör: Var noga med att sätta in ett fungerande SIM- kort. I detta läge behöver man inte ändra några av parametrarna utan enbart skriva in mobilnummer och epost adresser dit kameran vill sända bilderna. Välj din operatör och kameran kommer att ställa in rätt parametrar automatiskt. 2. Ej förinställd operatör: Om operatören inte finns förinställd i kameran, måste du själv ställa/skriva in parametrarna enligt operatörens detaljerad information om: URL, APN, IP och Port. Kontakta nätoperatören om du inte är bekant med inställningarna, eller sök på internet. För att skriva in dem använd CUSTOM, längst ner i operatörslistan. Operatörinställningar Telia URL=http://mmss/ APN=mms.telia.se IP= Port=8080 eller 9201 Account=mms Password=telia [Address]

15 PhoneNum1= (På vissa ställen behövs landskoden = ) PhoneNum2= PhoneNum3= PhoneNum4= 2= 3= 4= [Append] LogMode=0 QmmDbq=0 Telenor URL=http://mms/ APN=services.telenor.se IP= (IP och proxy- server) Port=8799 Account= Password= (De två ovan ska vara tomma) Tele2 URL=http://mmsc.tele2.se APN=internet.tele2.se IP= Port=8080 Account= Password= (De två ovan ska vara tomma)

16 OBS! Om landsnumret används får inte + användas före (+4670 ) Inställningar som görs i datorn Rename (Nytt Namn) Ger kameran ett namn. Då visas namnet istället för numret när du får en bild till din telefon/mail. Byt från Off till On och skriv in ett namn med max 8 tecken. Max Size (Max storlek) Storleken på bilden som skickas kan ändras, storlek = antalet punkter (kb). Den är ställbar mellan kb. * Bildens storlek som skickas blir max 80kb. Bilden visar en kamera inställd att göra: * Sänd direkt (Instant) * Max 10 bilder per dygn * Skicka MMS (Send Via) * Operator: Telia. För att välja Telia, välj först Sweden. * Sänd både till telefon och e- mail (Send To Both). * Telefonnummer och mail- adress som får bilder (Recipients). Om fler nummer eller mail- adresser ska srivas in, separera dessa med ett semikolon ; * Kamerans namn är Kamera Dessa inställningar sparas på H, som är den bokstav som datorn givit åt minneskort.

17 GPRS För att kameran ska kunna skicka bilder via GPRS behöver den ett eget mailkonto. Skaffa tex ett gratis mailkonto (gmail, inmail24, hotmail etc.) och inställningarna från detta konto ska skrivas in i kameran. Kameran kan bara skicka mail via GPRS, inte MMS. Telia

18 Bilden visar en kamera inställd att göra: * Sänd direkt (Instant) * Max 10 bilder per dygn * Skicka via GPRS (Send Via) * Använd egna inställningar (Customer) och Customer1. * Sänd till e- mail (Send To ). * Mailadressen som får bilder (Recipients). Om fler nummer eller mail- adresser ska srivas in, separera dessa med ett semikolon ; * Kamerans namn är Kamera * Bildens storlek som skickas blir max 80kb. När man trycker på Custom, bredvid Operator dyker rutan Operator Param upp. Här är Telias inställningar inskrivna, både för MMS och för GPRS skriv in uppgifterna här för de båda, som på bilden. När man trycker på knappen Set kommer denna ruta upp. Här skrivs inställningarna in för kamerans eget e- postkonto. Account (abvändarnamn) är ofta detsamma som e- postadressen. Telias inställningar för GPRS är:

19 SMTP server: smtprelay1.telia.com SMTP port: 25 Tele2

20 4.4 Systeminställningar Ange datum och tid Du kan änra datum och tid för enheten genom att ställa in detta när det behövs, t ex efter varje batteribyte. Datumformatet är månad/dag/år, tidsformatet timme: minut: sekund. Giltiga värden är mellan 2009 och Tryck OK för att gå in undermenyn, tryck UP eller DOWN för att öka eller minska värdena. Tryck vänster eller höger för att ändra värdena och tryck sedan på OK för att spara alla inställningar Time Stamp Välj På eller Av för att visa tid/datum/temp etc på bilden. Tryck vänster eller höger för att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara Ställ blixtomfång Om du väljer 12m, betyder det att 40 IR- lampor kommer att användas. Om du väljer 6m, betyder det att 20 IR- lampor kommer att användas och strömförbrukningen blir mindre. Tryck vänster eller höger för att välja 6m eller 12m och tryck sedan på OK för att spara Lösenord Om lösenordinställningen är vald på (On), kommer kameran vid start att kräva lösenord, efter tex batteribyte. Standardlösenordet är Tryck OK för att gå in undermenyn och tryck UP eller DOWN för att öka eller minska värdena. Tryck vänster eller höger för att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara. Skriv upp lösenordet Formatera SD- kortet (Format) Systemet kommer att radera alla bilder eller filmer som finns lagrade på SD- kortet efter formateringen se till att du har gjort en backup av det du vill spara. 1) Tryck på OK för att välja Enter för att komma till undermenyn. 2) Tryck vänster eller höger för att välja Yes. Det valda blir markerat. 3) Tryck OK för att börja formatera SD- kort. Under formateringen kommer displayen visa meddelandet nedan. Rör inget under tiden Default settings (fabriksinställningar)

21 Tryck på OK för att återställa till standardinställningarna. Detta raderar ALLA inställningar som du gjort och återställer fabriksinställningarna.

Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD

Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD Användare Manual för Åtelkamera SG560P-8M/HD Innehåll 1 Om kameran... 1 1.1 Allmän information... 1 1.2 Användning... 1 1.3 Kamerans konstruktion... 2 1.4 Spara Video och Foton... 4 2 Varningar... 5 3

Läs mer

Övervaknings- & viltkamera. Bruksanvisning SG550M-8M

Övervaknings- & viltkamera. Bruksanvisning SG550M-8M Övervaknings- & viltkamera Bruksanvisning SG550M-8M Innehåll 1. Instruktioner..4 1.1 Allmän beskrivning 4 1.2 Kamerans yttre delar.5 1.3 Fjärrkontroll..6 1.3.1 Navigering 6 1.3.2 Tecken.7 1.4 Information

Läs mer

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4

Uovision 565 Black. Invisible IR MMS 8MP. GPRS Uovision blev. utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till bäst i test i Allt om Jakt och Vapens stora kamera test i NR4 Uovision 565 Black Invisible IR MMS 8MP GPRS Uovision blev utsedd till

Läs mer

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten.

Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. SG550M-8M och SG880-MK SÄNDNINGSFUNKTION Den här instruktionen går igenom hur du får din kamera sända bilder till telefonen eller med GPRS till e-posten. 1. Skaffa dig ett Telia-abonnemang som har en fungerande

Läs mer

S10 HD BRUKSANVISNING

S10 HD BRUKSANVISNING S10 HD BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fästrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen Retkitukku Ab

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501

Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Svensk Bruksanvisning Art nr 967. Åtelkamera 501 Ver.01-20091001 Mycket snabb responstid, liten storlek & mycket lång drift tid Tack för att du har köpt kamera 501, för att på bästa sätt utnyttja alla

Läs mer

Övervakningskamera Manual

Övervakningskamera Manual Övervakningskamera Manual 1 Innehållsförteckning 1 Egenskaper... 2 1.1 Allmänt....2 1.2 Kamerans konstruktion... 2 1.3 Information på skärmen... 3 1.4 Allmän information om kaameran... 4 2 Varningar...

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING S10 HD + SMS BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fastsättningsrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Uovision UM595-3G SMS 12MP SVENSK BRUKSANVISNING

Uovision UM595-3G SMS 12MP SVENSK BRUKSANVISNING Uovision UM595-3G SMS 12MP SVENSK BRUKSANVISNING 2017 Garanti 1 år Declaration of Conformity to Directive 1999/5/EC CE Caution: Hereby the manufacturer declares that this camera is in compliance with the

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6

1 Introduktion Funktioner 3. 2 Kom igång Paketets innehåll Översikt över kameran 5. 3 Installation 6 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 1.1 Funktioner 3 2 Kom igång 4 2.1 Paketets innehåll 4 2.2 Översikt över kameran 5 3 Installation 6 3.1 Installation av hårdvara 6 3.2 Installation av App 6 3.3 Användning

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

BRUKSAVISNING EASY GSM

BRUKSAVISNING EASY GSM BRUKSAVISNING EASY GSM EASY GSM Installation av enheten. 1. Placera SIM-kortet i hållaren. Kontrollera att PIN-koden på SIM-kortet är avstängd. (Du kan stänga av PIN-koden genom att sätta SIM-kortet i

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

Templog / TempControl PC

Templog / TempControl PC Templog / TempControl PC Templog är en vidareutveckling av RadioStore där i huvudsak alla funktioner har bibehållits, men där den nya elektronikkonstruktionen medger utrymme för framtida vidareutveckling.

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF93D Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout GuardSG-550M 14SHD Nordic Information Denna kamera tar både bilder dagtid och nattetid. För att kameran skall klara detta med god bildkvalitet,

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CX8E Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1. Introduktion..3 2. Specifikation av den digitala åtelkameran...3 3. Kamerans Delar..5 4. Paketets innehåll.6 5. Installering av batterier och SD-kort.6 6.

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android

Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android Instruktioner för att ansluta till Polars elsystem via webbläsare. App-Android 2 3 Gå in på ikoner Välj inställningar (1) Dra Wi-fi knappen av till höger så att den ändrar namn till på. 1 Anslutning sker

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning

Dubbel Bilkamera. bruksanvisning Dubbel Bilkamera bruksanvisning Produktbild och funktionsknappar 1. AV utgång 2. Reset 3. PÅ / AV strömknapp 4. USB uttag 5. 2.0 LCD Skärm 6. Strömindikator 7. Laddningsindikator 8. Inspelningsindikator

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0

Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera. Utgåva 2.0 Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera Utgåva 2.0 Innehåll Bruksmanual för uppsättning av Wanscam övervakningskamera... 1 installation... 3 Anslut kameran till nätverket första gången...

Läs mer

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS

KP-1. Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA SOS KP-1 Trådlös knappsats Bruksanvisning SVENSKA Innehåll 04 04 05 Lär känna ditt system Delar Knappsatsens arbetsstatus 07 08 09 Montering Använda den digitala knappsatsen Inaktivera med RFID-tagg/kort 10

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok

JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok JVC CAM Control (för iphone) Användarhandbok Svenska Det här är bruksanvisningarna för programmet (för iphone) till Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 tillverkad av företaget JVC KENWOOD. Modellerna som

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt

Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Instruktion BT och Programmerings-app v. 0. Sida 1 av 5 Instruktion Programmeringsapp och gränssnitt Observera, instruktionen bearbetas och uppdateras fortfarande. Kolla då och då www.mollehem.se/doc/instuktion/instruktion_programmering.pdf

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se:

ESIM 110. GSM Axcess 2 Snabbstart. Se: ESIM 110 Denna guide skall betraktas som ett hjälpmedel och inte som en manual. För senaste manualer och program se nedan. Se: http://www.eldes.lt/downloads-and-support/manuals-and-video-tutorials/ axema

Läs mer

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning

THERMOMATIC EC HOME. Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning THERMOMATIC EC HOME Trådlös rumsgivare - Installations- och Bruksanvisning OBS! Denna manual är i första hand för installation och manövrering av den trådlösa rumsgivaren för Thermomatic EC Home. Övriga

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD

SWE - Användarmanual. BlueEye. Action Camera. Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD SWE - Användarmanual BlueEye Action Camera Wi-Fi - Waterproof - Ultra HD FUNKTIONER Upp/Uppspelning -knapp Slutare/Val -knapp Ström/Läges -knapp Högtalare Ned/Wi-Fi -knapp Mikrofon Objektiv Inspelning

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi

Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi 02/2016, ed. 1 BRUKSANVISNING Installations- och bruksanvisning för Gree Smart app: Hansol -seriens luftvärmepump med WiFi Distributör: Tillfällavägen 15 433 63 Sävedalen www.scanmont.se Tack för valet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10

Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Uppdatera firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1/WR-R10 Tack för att du valt en Nikon-produkt. Denna guide beskriver hur man uppdaterar firmware för trådlösa fjärrkontroller WR-1 och WR-R10. Om du

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer