Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera"

Transkript

1 Uovision UM565 Bruksanvisning Övervaknings- & viltkamera

2 1 Instruktion 1.1 Allmän beskrivning Denna åtelkamera är en digital helt automatisk infraröd övervakningskamera med MMS- funktion, som utlöses när människor eller djur kommer in i rörelsesensorns avkänningsområde. Röreslsesensorn är en mycket känslig passiv infraröd (PIR = Passive InfraRed sensor). Kameran tar automatisk bilder av hög kvalitet (upp till 8Mpx), verklig 5Mpx) eller spelar in video (VGA) enligt standardinställningar eller efter egna inställningar. Den skickar sedan bilderna direkt till din mobiltelefon eller e- post via GSM/GPRS- nätet. Du får bilderna direkt när kameran aktiveras eller efter dina egna anpassade inställningar. Kmameran tar färgbilder eller videoklipp vid tillräckligt dagsljus. På natten använder den inbyggda, infraröda lysdioder för att ta tydliga bilder eller filmer (svart/vit). Kameran har en 2.0 LCD- skärm och en ljudinspelare inbyggda i kamerahuset. Den stöjder MMS/SMS/E- post via GSM- nätet. Kameran är resistent mot vatten och snö. Kameran kan även användas som en portabel digitalkamera. 1.2 Kamerahuset Kamerans gränssnitt: USB- anslutning, SD- kortplats, TV- utgång och extern 6V DC- kontakt. 1.3 Bildskärmen När kameran är påslagen (strömbrytaren skjuts till ON eller TEST position), kommer inställningarna visas på skärmen. 1.4 MMS/GPRS funktioner Denna kamera kan skicka bilder direkt till din mobiltelefon via GSM/GPRS- nätet. Du får informationen direkt när en bild eller video har tagits. Kameran kan också skicka MMS via GPRS- nätet, innan du kan använda denna funktion måste du aktivera GPRS- tjänsten hos din operatör. Kameran stöder fyra band: 850MHz, 900MHz, 1800MHz och 1900MHz. Sätt i SIM- kortet korrekt. Se till att PIN- koden på SIM- kortet är inaktiverad innan du sätter in SIM- kortet i kameran. Du aktiverar/avaktiverar PIN- koden på ditt SIM- kort med din mobiltelefon. Ring sedan och skicka ett mms med telefonen för att kontrollera att SIM- kortet är öppnat och fungerar som den ska. Om du inte har ringt ett samtal från din mobil (Nytt sim- kort) fungerar det inte.

3 1.5 Fil format Foto Video Fil format Format JPG AVI FAT32 Om problem uppstår kan du formatera SD- kortet i kameran eller på en dator och sedan sätta tillbaka kortet i kameran. (Normalt rekomenderas att man alltid formaterar minneskort i den apparat som minneskortet används i.) 2 Varningar Spänningen i kameran är 6 volt, men kameran kan drivas med 4, 8 eller 12 AA- batterier vid behov. Som tillbehörs finns även 12V kabel med omvandlare till 6V samt en 220V nätdrifts adapter. Installera batterierna enligt visad polaritet. Förvissa dig om att minneskortets skrivskydd ej är i Lock läge innan du sätter in SD- kort. (ska vara Unlock ) Sätt in SD- kortet när strömbrytaren är i läge OFF innan du testar kameran. Kameran har inget inbyggt minne för att spara bilder eller filmer, om inget SD- kort sätts in, kommer kameran att stängas av automatisk efter en signal. Kameran skall alltid vara i OFF läge närsd- kortet tas ut eller förs in. Formatera alltid SD- kortet när kortet används för första gången. När kameran ansluts till en USB- port på en dator kommer kameran att automatiskt vara i USB- läge. I det här fallet fungerar SD- kortet som en flyttbar disk på datorn. I SETUP- läget, kommer kameran att stängas av automatisk efter 3 minuter om ingen åtgärd görs. Slå på strömmen igen om du vill fortsätta att använda kameran med fjärrkontrollen. Se till att det finns tillräckligt med ström i batterierna när/om du gör en uppgradering av programvaran, annars kan uppgraderingsprocessen avbrytas och hela proceduren måste göras om, I värsta fall kan permanentta fel uppstå efter en felaktig uppgradering, kan kameran sluta fungera korrekt. Använd ALDRIG uppgraderingar utan att rådfråga oss på Nettojakt.se

4 3 Snabbstartguide 3.1 Strömförsörjning För att leverera ström till kameran behövs 4, 8 eller 12 AA- batterier. Kontrollera att strömbrytaren är i läge OFF, sätt i fulladdade batterier och med polerna som visas nedan. Följande batterier med 1.5V kan användas: 1. Bästa prestanda ger litium batterier 2. Hög prestanda alkaliska batterier 3. Laddningsbara NiMH- batterier (Sämre prestanda vintertid) Kameran har 6 batterifack. (Slot 1) Fack 1 och 2 bildar en grupp är märkt 1, fack 3 och 4 utgör den andra gruppen och är märkt 2, medan fack 5 och 6 bildar den tredje gruppen och är märkt 3. Endas en grupp av batterier behövs för att leverera ström till kameran, men alla kan användas samtidigt och detta rekommenderas för bästa resultat. När batterinivån är låg, kommer kameran automatisk att stängas av efter två ljud signaler. Var vänlig och byt batterierna vid denna tidpunkt. Om MMS- funktionen är inställd kommer kameran att skicka MMS/SMS eller E- post för att indikera låg batterinivå. 3.2 Sätt in SD- minneskortet och SIM- kortet Öppna den nedre luckan. Sätt in ett SD- kort i kortplatsen med den omärkta sidan uppåt. Kontrollera att SD- kortet är på Unlock - läge, annars kommer kameran inte fungera korrekt. När du använder MMS/SMS/E- post funktioner, ska du sätta i ett SIM- kort i SIM- kortplatsen.

5 3.3 Starta upp Innan du startar, uppmärksamma följande punkter: 1. Undvik stora temperatur ändringar och ofrivillig rörelse framför kameran som t.ex. löv, buskar, gardiner, luftkonditionering, rök ur en skorsten och andra värmekällor för att förhindra falsk utlösning. 2. Höjden från marken varierar med objekts storlek. I allmänhet är 0,8 till 1½ meter lämpligt vid fotografering av djur. Annan övervakning kan kräva högre montering. Skjut strömbrytaren till ON läge för att sätta på kameran. När kameran startas kommer rörelseindikation (röd) LED lampa att blinka i ca. 10s. Det är en tidsfördröjning för aktivering av kameran, därefter kan du lämna platsen innan kamera blir aktiv och fotograferar. 3.4 SETUP- läget Skjut strömbrytaren till SETUP- läget. Funktioner i SETUP- läget: Custom settings (anpassade isntällningar), manual capture (manuellt foto), preview (förhandsgranska) eller send MMS manually (skicka MMS manuellt) Custom Settings (anpassade inställningar)

6 Tryck på MENU- knappen för att komma in i menyn inställningen. Kameran kan ställas in manuellt för att anpassa kamerans inställningar, som visas på LCD- skärmen på kameran. Detta kommer att beskrivas i kapitlet Avancerade funktioner Manual Capturing (manuell fotografering) Du kan trycka på (kameran) för att manuellt ta bilder eller spela in en video View Images or Videos (visa bilder eller filmer) Använd LCD- skärmen för att titta på bilder eller video: Tryck (play) för att visa bilder, då kommer den senaste bilden eller videon att visas i LCD- skärmen på kameran. Tryck på UP för att visa föregående bild och tryck DOWN för nästa. Att radera bilder och video kommer att beskrivas i kapitlet Avancerade funktioner. 3.5 Power Off (avstänging) Skjut strömbrytaren till läge OFF för att stänga av kameran. Observera att även i OFF- läge, kommer kameran att förbruka lite sröm. Därför bör du ta ur batterierna om kameran inte används under en längre tid, samt för att undvika att något batteri börjar läka. 4 Avancerade funktioner Inställningsmenun och standardinställningar

7 Om du vill se kamerans inställningar menyn, ändra kameran till SETUP- läget och tryck på MENU, huvudmenyn och standardinställningarna ser du i nedanstående diagram: Huvudmeny Kamerans menyn Camera Mode Photo Size CAM Photo Burst Video Size Video Length PIR Level PIR Interval Beskrivning Val av Foto eller Video, spara med OK Välj bildstorlek, t.ex. 5MP, 8MP eller 3MP, spara med OK Antal bilder vid varje tagning, spara med OK Videostorlek, 640x480, 320x240, spara med OK Filmens längd, 0-60s, spara med OK PIR- känslighet: Hög, låg eller normal, spara med OK Tiden då kameran är inaktiv mellan detektionerna 0s- 60min, spara med OK PIR Self Timer Kameran kan ställas in för att bara filma/fota efter ett visst tidsintervall under dygnet när Self timer är ställd på ON. Resterande tid kommer kameran att vara avstängd och inte reagera på rörelser. OBS!! funktionen kan även vara aktiv samtidigt med rörelsesensorn, så att kameran kan detektera rörelse och fotografera samt automatisk sända bilder efter valt tidsintervall. I detta fall skall PIR- level stå i hög, låg eller normalt läge samt att du väljer Self Timer ON och ställer tidsintervallen mellan automatiskt genererade bilder och därefter ska även Time Lapse vara ON och ställer in vilken tid du vill att kameran är vaken under dygnet. Vill du att kameran är vaken hela dygnet och sänder den första automatiska bilden tex. kl 7.00 på morgonen så skriv då in som start och därefter stopptiden Du får bilder varje dag oavsett om något djur eller mäniskor kommer eller inte. Du kan också på ett enkelt och smidigt sätt förvissa dig om att kameran fungerar och att linserna är fria från snö, frost etc.

8 GSM SYS Time Lapse Send Mode Send Via Send To Download Tool Set Clock Time Stamp Flash Range Password Default Set Format Denna funktion är endast aktiverad när tiduret är inställd på ON. Tryck RIGHT eller LEFT för att ställa in tiden. Kameran tar bilder eller video i enlighet med det förinställda tidsintervallet du anger via Self timern. Time Lapse fungerar även som dygnstimer för kameran, bara start stop tid ställs in. Om Self timer ställs i läge off så sänder kameran ändå en bild några minuter innan den angivna start tiden för Time Lapse. Du kan välja mellan 3 MMS lägen: Daily report, Instant och OFF Välj mellan MMS och GPRS. Bildstorlek som skickas med MMS =640x480. Och med GPRS =800x600 Ange telefonnummer eller e- post dit MMS ska skickas. Phone (telefon), E- mail (e- post) eller Both (båda). Programmet du använder för att programmera uppkoppling för MMS etc. Trycker du OK läggs det över till SD- kortet i kameran. Därefter sätts SD- kortet i datorn och där öppnar du proggrammet. Läs mer i kapitlet "Avancerat" om detta. Ställ i datum och tid, spara genom att trycka OK Välj "On(på) eller "Off"(av) om du vill visa tid/datum/temperatur/månfas på bilden. Räckvidd IR- blixt: 6m eller 12m (inomhus - utomhus) Lösenordet är Välj OFF för att inte använda denna funktion. Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna. OBS!! Raderar alla dina inställningar! Formatera SD- kortet. Formateringen raderar alla bilder och video från SD- kortet permanent. Default Setting (fabriksinställning/standardinställning/förinställt) Kamerans meny Default Val Undermeny Camera Mode Foto Video Photo Size 5 Mpx 3 Mpx, 8 Mpx CAM Photo Burst 1 Foto 2 Foto, 3 Foto Video Size 640x x240 Video length 10s 5-60 sek PIR Level Normal High, Low PIR Interval 1 Min 5-60 sek, 1-60 min PIR On, Off (00:00- Self Timer Off On 23:59) Time Lapse Off GSM Send Mode Direkt Av, dagligen

9 SYS rapport Send To Mobil (MMS) (GPRS) Operator Select Set Clock Enter Ställ klockan Time Stamp On(på) Off(av) Flash Range 12m 6m Välj Enter för att Password Off On aktivera Format Välj Enter Default Set 4.1 Ställ in Kamera Ställ in kameraläge Det finns två lägen att välja mellan: foton eller video. Det finns två sätt att ställa in kameraläge: a) Inställning i menyn: Tryck på vänster eller höger väljer du Video eller Foto och tryck sedan på OK för att spara. b) Snabbkommando: under SETUP, tryck på UP för att ställa in kameraläge som Video eller tryck DOWN för att ställa kameraläge som Foto Ställ fotostorlek Denna parameter har 3 värden: 8MP, 5MP och 3MP. Standardvärdet är 5MP. Tryck vänster eller höger för att välja 3MP eller 8MP och tryck sedan på OK för att spara. För nattfotografering ger 5MP eller 3MP bästa resultat, 8MP ger lättare rörelse oskärpa Ställ Photo Burst (Bildserie) Denna parameter påverkar antalet bilder som tas för varje aktuellt tillfälle. Det finns tre alternativ: 1 Bild, 2 Bilder och 3 Bilder. Dess Standardvärdet är 1 Bild. Tryck vänster eller höger för att välja 2 Bilder eller 3 Bilder och tryck sedan på OK för att spara. Enbart den första av bilderna i en serie sänd som MMS eller datatrafik, alla sparas på SD- kortet.

10 4.1.4 Ställ filmkvalité Denna parameter har också två värden: VGA (640x480) och QVGA (320x240). Standardvärdet är 640x480 (VGA) i fotoläget, kan detta värde inte redigeras. Tryck på vänster eller höger för att välja 320x240 och tryck på OK för att spara Ställ filmens längd Videons längd kan ställas från 1 till 60 sekunder. Standardvärdet är 10 sekunder. Tryck på vänster och höger för minskar eller ökar värdet med 5, och tryck sedan på OK för att spara Filmljud (Video Sound) Tryck LEFT or RIGHT för att välja OFF eller ON (av och på), och sen OK. 4.2 Ställ PIR Ställ PIR nivå Med denna parameter ställer du in känsligheten på PIR. Det finns tre parametrar: Hög, Normal och Låg. Standardvärdet är Normal. Ju högre grad, desto lättare har kameran att utlösas rörelse, med fler bilder eller film. Använd hög känslighet i miljöer med lite störningar, som het vind, rök etc. Dessutom är känsligheten i PIR starkt relaterad till temperaturen, högre temperatur leder till lägre känslighet. Därför rekommerderas att man använder en högre känslighet vid höga temperaturer och att använda Low inställning vid temperaturer under 0 och High inställning vid temperaturer över 35 C. Tryck vänster eller höger för att välja Låg eller Hög och tryck sedan på OK. Vi rekommenderar även att man använder en högre känslighet för mindre djur som räv, hare och fåglar etc. oavsett temperatur Ställ PIR Interval Denna parameter avgör hur länge PIR- sensorn kommer att vara inaktiv efter varje detektion. Under denna tidsperiod är PIR- sensorn EJ aktiv och kameran alltså helt inaktiv. Det minsta intervallet är 0 sekunder, det betyder att PIR- sensorn arbetar nästan hela tiden, dock även med inställningen 0 sekunder så behöver kameran några sekunder innan den triggas och fotar pånytt, längsta intervallen är 1 timme. Detta betyder att PIR kommer att inaktiveras under 1 timme efter varje utlösning. Standardvärdet är 1 minut. Tryck vänster eller

11 höger för att minska eller öka värdet, tryck sedan på OK för att spara. Vid användning av MMS funktionen rekommenderar vi att inte använda kortare PIR- intervall än 30 sek. så att kameran alltid hinner sända. När man sänder till flera mobiler och e- post adresser kan denna tid behöva förlängas, ju sämre mottagning på platsen desto längre tid tar det för kameran att bli klar med sändningen av påbörjad sändning. Om kameran inte hinner att sända klart innan nästa bild tas så avbryter den pågående sändingen och påbörjas nästa sändning av den efterföljande bilden. Undvika köbildning och problem genom att använda en längre intervall Ställ Self Timer Denna parameter anger en viss tid varje dag då kameran ska utlösas och automatikst ta ett foto helt oberoende av kamerans rörelsesensor. Det maximala tidsvärdet för intervallen mellan tidsgenererade bilder är 8 tim. Om kamerans rörelsesensor samtidigt är i ON- läge (low, normal eller hög) så är kameran samtidigt aktiv och tar bilder vid detektion av rörelse. Detta system gör Uovision till ett väl fungerande system för övervakning av alla typer fångst i fällor där det enligt lag krävs att man kontrollerar fällorna två gånger varje dygn. Ställs kameran in så att den automatiskt sänder bilder 2 gånger per dygn uppfylls kravet eftersom du, kan med bild bevis se och udersöka på din fälla. Vill du att kameran enbart sänder bilder efter tid och inte på rörelse så ställer du PIR- sensorn i läge OFF Ställ Time Lapse Denna funktion fungerar som timer samt styrning för det tidsintervall mellan automatisk genererade bilder som du tidigare angett för self timer. Med self timern i läge Off fungerar time lapse även som en vanlig timer med den skillnaden att kameran varje dag när den startar sänder en automatiskt genererad MMS bild till dig som system check, bilden du får visar kameran/platsens status. Du vet då att kameran är i drift, linserna är fria från smuts, is och snö och åtelmaterial finns på plats etc. Ställer du in kameran att starta tex. kl sänder kameran alltså en bild vid uppstart och övergår därefter till att fotografera som vanligt vid detektion av rörelse, förutsatt att du har rörelse sensorn i aktivt läge. 4.3 Ställ GSM (telefon) Ställ Skicka läge

12 Daglig rapport Daglig rapport fungerar bara i ON- läge. Kameran kommer att rapportera en sammanfattande information, på förinställd tid (om den förinställda tiden är eg : 22.00), varje dygn, om hur många bilder den tagit. Så får du ett sammanfattande SMS med senast tagna bilden till 22:00. Om det är i kameraläge, kommer kameran att skicka ett MMS på den förinställda tiden. MMS kommer att visa dig det senaste fotot och det totala antalet bilder. Om det är i Videoläge, kommer kameran att skicka ett SMS vid förinställd tid. SMS kommer att visa dig hur många videoklipp kameran har tagit det senaste dygnet Omedelbar sändning (Instant) Instant, fungerar bara i ON- läge, kameran sänder ett MMS direkt när en bild tagits. Du kan också sätta en begränsning för maximalt antal MMS per dag, från 0 till 99. Om den är i kamera- läge och du har valt Instant mms- läge och ställt in max- antal på 5, kommer kameran att maximalt skicka 5 mms inom 24 timmar. När den tagit och skickat maximalt antal angivna MMS fortsätter kameran att ta bilder och enbart spara dem på SD- kort. Efter 24 timmar börjar kameran om och skickar MMS igen när den fotat. Om den är i Video- läge kommer kameran bara skickas SMS instället för MMS Av (Off) För att aktivera MMS- funktion, Tryck vänster eller höger för att välja Låg (QVGA) eller Hög (VGA) bildkvalitet och tryck sedan på OK för att spara Ställ Sänd via Kameran kan skicka bilder till önskat telefonnummer och e- postadress via MMS och GPRS MMS När MMS är vald, kan kameran skicka bilderna till flera mobilnummer (max 4 nummer), e- postadresser (max 4 adresser) eller både telefonnummer och e- postadress. Bilden storlek är 640x480, när du väljer det här läget sänds bilder till angivna mobiltelefoner samt e- postadresser via GSM- nätet. Kostnaden för varje bild beror på vilken operatör samt vilken form av abonnemang du valt GPRS

13 När användaren väljer detta läge kan bilderna skickas från en e- postadress till en eller flera e- postadresser via GPRS- nätet. Kamerainställningarna behöver kompletteras med avsändarens SMTP- parametrar. Avgiften minskas med GPRS, jämfört med att skicka MMS, uppemot 1/3 eller ¼ kostnaden för ett MMS. Innan du använder det här läget läs mer på Du måste fylla i detaljerad information om avsändarens e- postadress innan du använder det här läget. Bild storleken via GPRS är 800x600, om du väljer det här läget skickas bilderna enbart till användarnas e- post Skicka till (Send To) Ange telefonnummer eller e- post dit MMS ska skickas. Maximalt till fyra mobilnummer och fyra e- postmeddelanden kan sändas på samma gång Telefon Skriv in telefonnumret (maximalt 4 telefonnummer) med din dator när du redigerar GSMSETUP.exe filen E- post Skriv in e- postadress (max 4 e- postadresser tillåts) med din dator när du redigerar GSMSETUP.exe filen Båda(skcika till e- post och telefon) I detta läge sänds bilderna till både telefonnummer och e- postadresser. Även om Skicka Via är valt som GPRS, kan bilderna bara skickas från e- postadress till en eller flera e- postadress enligt de egna inställningarna Download Toll (för inställning av nätverks inställningar) I Download Tool har tillverkaren lagt in förinställda parametrarna för vissa operatörer direkt i kameran, som användare behöver du bara välja din operator och skriva in mobilnummer och e- postadresser, med dessa kommer kameran att fungra och skicka MMS etc. För andra operatören än de förinställda behöver man ställa in parametrarna enligt den information som operatorn ger om: URL, APN, IP och Port. Kontakta nätoperatören om du inte har inställningarna. För att du skall kunna skriva in andra operatörsinställningar i kamerans program än de förinställda när du kör det i din dator så måste du välja CUSTOM i operatörslistan Programmera kameran

14 1. Sätt i ett SD- kort och ett SIM- kort i kameran. 2. Ställ kameran i SETUP position och tryck på MENU. 3. Gå till MENU, SYS, välj FORMAT och formatera SD- kortet första gången det används i kameran. 4. Gå till MENUoch välj GSM och Download Tool. 5. Tryck OK för att spara programfilen till ditt SD- kort. 6. Nu finns det en fil med namnet GSMSETUP.ZIP på SD- kortet. 7. Använd en dator för att packa upp zip- filen och redigera sedan i GSMSETUP.EXE - filen. Med detta program skapar du alltså uppkopplingen till din mobiloperatör. Bla. finns Telia förprogrammerat som val i listan. Andra operatörer kräver att du skriver in motsvarande uppgifter från din operatör. 8. Spara den redigerade GSMSETUP.EXE och filen PROFILE.BIN skapas, kopiera filen PROFILE.BIN till SD- kortet. 9. Sätt tillbaka SD- kortet i kameran, starta den i SETUP, efter 2-3 sek., kommer kameran att visa Update success i displayen vilket betyder att den hämtat och uppdaterats med dina nya uppgifter Att Välja operatör 1. Förinställd operätör: Var noga med att sätta in ett fungerande SIM- kort. I detta läge behöver man inte ändra några av parametrarna utan enbart skriva in mobilnummer och epost adresser dit kameran vill sända bilderna. Välj din operatör och kameran kommer att ställa in rätt parametrar automatiskt. 2. Ej förinställd operatör: Om operatören inte finns förinställd i kameran, måste du själv ställa/skriva in parametrarna enligt operatörens detaljerad information om: URL, APN, IP och Port. Kontakta nätoperatören om du inte är bekant med inställningarna, eller sök på internet. För att skriva in dem använd CUSTOM, längst ner i operatörslistan. Operatörinställningar Telia URL=http://mmss/ APN=mms.telia.se IP= Port=8080 eller 9201 Account=mms Password=telia [Address]

15 PhoneNum1= (På vissa ställen behövs landskoden = ) PhoneNum2= PhoneNum3= PhoneNum4= 2= 3= 4= [Append] LogMode=0 QmmDbq=0 Telenor URL=http://mms/ APN=services.telenor.se IP= (IP och proxy- server) Port=8799 Account= Password= (De två ovan ska vara tomma) Tele2 URL=http://mmsc.tele2.se APN=internet.tele2.se IP= Port=8080 Account= Password= (De två ovan ska vara tomma)

16 OBS! Om landsnumret används får inte + användas före (+4670 ) Inställningar som görs i datorn Rename (Nytt Namn) Ger kameran ett namn. Då visas namnet istället för numret när du får en bild till din telefon/mail. Byt från Off till On och skriv in ett namn med max 8 tecken. Max Size (Max storlek) Storleken på bilden som skickas kan ändras, storlek = antalet punkter (kb). Den är ställbar mellan kb. * Bildens storlek som skickas blir max 80kb. Bilden visar en kamera inställd att göra: * Sänd direkt (Instant) * Max 10 bilder per dygn * Skicka MMS (Send Via) * Operator: Telia. För att välja Telia, välj först Sweden. * Sänd både till telefon och e- mail (Send To Both). * Telefonnummer och mail- adress som får bilder (Recipients). Om fler nummer eller mail- adresser ska srivas in, separera dessa med ett semikolon ; * Kamerans namn är Kamera Dessa inställningar sparas på H, som är den bokstav som datorn givit åt minneskort.

17 GPRS För att kameran ska kunna skicka bilder via GPRS behöver den ett eget mailkonto. Skaffa tex ett gratis mailkonto (gmail, inmail24, hotmail etc.) och inställningarna från detta konto ska skrivas in i kameran. Kameran kan bara skicka mail via GPRS, inte MMS. Telia

18 Bilden visar en kamera inställd att göra: * Sänd direkt (Instant) * Max 10 bilder per dygn * Skicka via GPRS (Send Via) * Använd egna inställningar (Customer) och Customer1. * Sänd till e- mail (Send To ). * Mailadressen som får bilder (Recipients). Om fler nummer eller mail- adresser ska srivas in, separera dessa med ett semikolon ; * Kamerans namn är Kamera * Bildens storlek som skickas blir max 80kb. När man trycker på Custom, bredvid Operator dyker rutan Operator Param upp. Här är Telias inställningar inskrivna, både för MMS och för GPRS skriv in uppgifterna här för de båda, som på bilden. När man trycker på knappen Set kommer denna ruta upp. Här skrivs inställningarna in för kamerans eget e- postkonto. Account (abvändarnamn) är ofta detsamma som e- postadressen. Telias inställningar för GPRS är:

19 SMTP server: smtprelay1.telia.com SMTP port: 25 Tele2

20 4.4 Systeminställningar Ange datum och tid Du kan änra datum och tid för enheten genom att ställa in detta när det behövs, t ex efter varje batteribyte. Datumformatet är månad/dag/år, tidsformatet timme: minut: sekund. Giltiga värden är mellan 2009 och Tryck OK för att gå in undermenyn, tryck UP eller DOWN för att öka eller minska värdena. Tryck vänster eller höger för att ändra värdena och tryck sedan på OK för att spara alla inställningar Time Stamp Välj På eller Av för att visa tid/datum/temp etc på bilden. Tryck vänster eller höger för att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara Ställ blixtomfång Om du väljer 12m, betyder det att 40 IR- lampor kommer att användas. Om du väljer 6m, betyder det att 20 IR- lampor kommer att användas och strömförbrukningen blir mindre. Tryck vänster eller höger för att välja 6m eller 12m och tryck sedan på OK för att spara Lösenord Om lösenordinställningen är vald på (On), kommer kameran vid start att kräva lösenord, efter tex batteribyte. Standardlösenordet är Tryck OK för att gå in undermenyn och tryck UP eller DOWN för att öka eller minska värdena. Tryck vänster eller höger för att ändra poster och tryck sedan på OK för att spara. Skriv upp lösenordet Formatera SD- kortet (Format) Systemet kommer att radera alla bilder eller filmer som finns lagrade på SD- kortet efter formateringen se till att du har gjort en backup av det du vill spara. 1) Tryck på OK för att välja Enter för att komma till undermenyn. 2) Tryck vänster eller höger för att välja Yes. Det valda blir markerat. 3) Tryck OK för att börja formatera SD- kort. Under formateringen kommer displayen visa meddelandet nedan. Rör inget under tiden Default settings (fabriksinställningar)

21 Tryck på OK för att återställa till standardinställningarna. Detta raderar ALLA inställningar som du gjort och återställer fabriksinställningarna.

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic

Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Infraröd MMS/GPRS Övervakningskamera Bruksanvisning Scout Guard SG-550SSL 12MP GPRS Nordic Viktig information! Kameran leveras med alla nätverksinställningar för Telia, förinställt. Det enda som man behöver

Läs mer

Vigilant Hunter Användarmanual

Vigilant Hunter Användarmanual Vigilant Hunter Användarmanual Model: MB500 GSM Cellular Camera Model Läs anvisningen noggrant före användning Gratulationer till valet av en Uway VH-GSMB kamera. Uway VH-GSMB är designad och tillverkad

Läs mer

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING

S10 HD + SMS BRUKSANVISNING S10 HD + SMS BRUKSANVISNING Läs instruktionerna noga innan du använder kameran! Paketets Innehåll Fastsättningsrem 1 Kamera 1 Antenn 1 USB-kabel 1 Bruksanvisning 1 Överenstämmelse krav Hereby, Oy Suomen

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

PRIMO 305 Användarmanual

PRIMO 305 Användarmanual PRIMO 305 Användarmanual U2 1. Högtalare Ring med mobiltelefonen vid örat. 2. Navigeringsknappar För att navigera i menyer och textinmatning. Förutom standard snabbåtkomst ( se även sidan 58 ): Upp ( ):

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV

Användarhandbok. 9362076 Upplaga 4 SV Användarhandbok 9362076 Upplaga 4 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NHL-10 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det

Läs mer

Doro PhoneEasy 410gsm

Doro PhoneEasy 410gsm Doro PhoneEasy 410gsm Enkel mobiltelefon HAC Hearing Aid Compability (kompatibel med hörapparater) Göm oönskade funktioner Säkerhetsfunktioner Vår användarvänliga och vikbara mobiltelefon i snyggt utförande

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Användarmanual för PTCarPhone 3

Användarmanual för PTCarPhone 3 Användarmanual för PTCarPhone 3 Innehåll 1. Använda telefonen... 3 2. Säkerhetsinformation... 4 3. Översikt över telefonen... 5-7 4. Komma igång... 8 4.1 Sätta i SIM-kort... 8 4.2 Sätta på/stänga av telefonen...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000

Mobiltelefon. Bruksanvisning. PowerTel M6000 Mobiltelefon Bruksanvisning PowerTel M6000 Hörapparatkompatibel M4/T4 Power Tel M6000 mobiltelefon har en inbyggd telespole och är kompatibel för hörapparatsbrukare. För att garantera optimal funktion

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Videophone Användarmanual

Videophone Användarmanual Videophone Användarmanual Innehall 1. Din ACN Videotelefon...4 1-1. Videotelefonens delar... 4 1-2. Säkerhetsinstruktioner... 4 1-3. Att lära känna videotelefonen... 6 1-4. Att installera videotelefonen...

Läs mer

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18

Ringa...14 Ringa och ta emot samtal...14 Kontakter...15 Kortnummer...18 Fler samtalsfunktioner...18 Innehåll Komma igång...4 Sätta ihop telefonen...4 Starta telefonen...5 Hjälp...5 Ladda batteriet...6 Översikt över telefonen...7 Ikoner på skärmen...8 Menyöversikt...9 Navigering...10 Minne...11 Språk

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS

ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS ÄGARENS HANDBOK FÖR DoGPS Ägarens handbok SWEPOINT DoGPS... 1. Inledning... 4 GPS produkt modeller... 4 Lokaliseringsanordningen Swepoint DoGPS... 4 Förklaring av kartsymbolerna... 4 2. Säkerhets- och

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm

Svenska Norsk Dansk Suomi. Doro PhoneEasy. 332gsm Norsk Dansk Suomi Doro PhoneEasy 332gsm 23 24 Svenska 1. Knapplås 2. Sidoknapp (volym) 3. Ficklampsknapp 4. Display 5. Funktionsknapp vänster 6. Samtalsknapp 7. Snabbvalsknappar 8. 1/Röstbrevlåda 9. Numerisk

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera.

Bruksanvisning. Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom. av din kamera. Bruksanvisning Den här bruksanvisningen ger dig instruktioner om hur du använder den här kameran på rätt sätt. Läs igenom den för att få ut så mycket som möjligt av din kamera. Innehållsförteckning Varning!...03

Läs mer