Servicebeskrivning: ImageDirect

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning: ImageDirect"

Transkript

1 Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. För syften som rör det här avtalet har termen "Dell" innebörden Dell Marketing L.P. eller, om tillämpligt, den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. Genom att köpa dessa tjänster (så som de definieras häri) av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktionerna i verktyget (så som de definieras häri). Kunden godkänner och accepterar att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används efter att en ändring skett, innebär detta att kunden godkänner denna ändring och att vid tidpunkten gällande servicebeskrivning träder i kraft vid kundens fortsatta användning. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på ww.dell.com/servicecontracts. Direktinköp från återförsäljare och slutanvändare som köper Dell-tjänster från återförsäljare. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, eller, om sådant avtal ej finns, Dells standardkundavtal (CMSA) som kan hämtas på och införlivas i sin helhet som referens. PartnerDirect-registrerade eller -certifierade partners och återförsäljare: Den här tjänsten tillhandahålls för återförsäljning av auktoriserade återförsäljare och regleras av Dells försäljningsvillkor för personer eller återförsäljande enheter. Dessa försäljningsvillkor finns tillgängliga för på och införlivas i sin helhet som referens. Licensavtal och policy för godtagbar användning. All användning vad gäller värdbaserade programvarutjänster, prenumerationstjänster och programvaruverktyg som sker av kund (inklusive samtliga som av kund auktoriserats att använda dessa tjänster), Dell-auktoriserad återförsäljare eller leverantör av hanterade tjänster och som regleras av detta avtal, ska ske i enlighet med ytterligare användarvillkor (inklusive policydokument för godtagbar användning) som finns tillgängliga på och införlivas i sin helhet som referens. Tjänsteöversikt Dells avdelning för anpassad fabriksintegrering ( CFI ) är glad att kunna erbjuda ImageDirect-tjänster ( tjänsten eller tjänsterna ) enligt vad som definieras i detta avtal ( servicebeskrivning ). Tjänsten innefattar direkt åtkomst till ett CFI-verktyg ( verktyg ) i ett webbgränssnitt som låter kunden definiera, konstruera, importera, redigera och hantera sina image-konfigurationer för program, operativsystem, operativsysteminställningar, drivrutiner, korrigeringsfiler, program och relaterade komponenter (gemensamt kallat en image-konfiguration ). Med hjälp av verktyget kan kunden definiera de komponenter som utgör image-konfigurationen, inklusive möjligheten att överföra program, datafiler, externa drivrutiner och andra komponenter till image-konfigurationen, samt hämta image-konfigurationen för validering och testning. Kunden kan också bygga sina image-konfigurationer på utvalda ImageDirect-plattformar (t.ex. OptiPlex GX520) genom att följa de anvisningar och specifikationer som ingår i verktyget, hämta image-konfigurationen och importera den till ImageDirect. Verktyget bygger imagekonfigurationen, applicerar lämpliga maskinvarudrivrutiner för datorer från Dell och lägger till eventuella viktiga uppdateringar för Microsofts operativsystem enligt kundens anvisningar. Image-konfigurationen som skapas kan: 1) vara beställd av kunden och installeras i Dells fabrik i Dell OptiPlex -, Latitude - eller Precision -system som stöds av ImageDirect-verktyget ( system ) och som för närvarande levereras; 2) hämtas och installeras av kunden i kundens miljö i Dells nya och äldre system; och 3) hämtas och installeras av 3 :e parts leverantör åt kunden i 3 :e parts leverantörs eller kundens miljö i Dells nya och äldre system. ImageDirect, version 2.42 Sida 1 av 6

2 Läs denna servicebeskrivning noga och observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktioner i verktyget. Kunden bekräftar och accepterar att användning av tjänsten efter att en ändring trätt i kraft innebär att kunden godkänner denna ändring. Denna tjänst innehåller följande funktioner: 1. Operativsystem som stöds: a. Microsoft Windows XP Professional SP2: Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska b. Microsoft Windows XP Professional SP3: OEM, Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast imageimport), norska c. Microsoft Windows Vista SP1: Ultimate OEM, Business OEM, Business VLA, Enterprise VLA; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska 2. Kundgränssnitt: engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska, förenklad kinesiska, svenska, holländska, norska 3. Stöd för IE att ladda upp/hämta filer och data till ImageDirect vid inloggning med administratörsrättigheter och med hjälp av en ActiveX-kontroll 4. Skapande och hantering av överordnade/underordnade image-konfigurationer (t.ex. ändringar i ett överordnat image-flöde till dess underordnade flöden). 5. Kundbibliotek som lagrar uppladdat innehåll för användning i framtida image-konfigurationer. Dell förbehåller sig rätten att begränsa giltighet, kvantitet och storlek på lagrade kundfiler och imagekonfigurationer vid behov. 6. Programbiblioteken innehåller vanliga program som kunden kan använda i sina image-konfigurationer. Dessa program kräver en giltig produktnyckel ( PID ) för flera användare/flera licenser. 7. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Skapad på godkända grunder för bygge och följer dokumentet Byggspecifikationer för image-import i ImageDirect. Kunden accepterar att Dell inte har något ansvar för eventuella förluster hos kunden som orsakats av att kunden underlåtit att följa dokumentet Specifikationer för importbygge av image i ImageDirect på ett korrekt sätt. b. Vid image-konfigurationer för Windows XP Professional måste den senaste versionen av ImageDirectverktyget för validering/förberedelse användas och köras innan import till ImageDirect-verktyget sker. Validerings-/förberedelseverktyget för ImageDirect kommer också att skapa en loggfil med imageinformation som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. c. Image-konfigurationer för Windows XP Professional skapas med företagsversioner av Symantec Ghost 8.0, 8.3, 11.0 eller Ghost 11.0 ingår i Ghost Solutions Suite 2.0 och Ghost 11.5 ingår i Ghost Solutions Suite 2.5. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i Ghost-format. Kunden är ansvarig för att erhålla tillämplig programlicens om Symantec Ghost används för att hämta image-konfigurationen. d. Image-konfigurationer för Windows Vista skapas med det medföljande verktyget Dell Image Capture Utility. Dell Image Capture Utility skapar också en loggfil med image-information som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i WIM-format. e. Ghost stöder image-konfigurationer som är större än två gigabyte. Ghost hanterar denna imagestorlek som standard eller genom att använda växeln -split=2048 vid användning av ghost eller ghost32. Exempel: ghost -split=2048 ghost32 -split=2048 Kontrollera att du importerar alla Ghost-filer för image-konfigurationen. f. Stöd för importerade image-konfigurationer med Microsoft.NET installerat: i. Windows XP Professional:.NET 1.1 och/eller 2.0 måste vara installerat ii. Windows Vista:.NET 2.0 eller högre måste vara installerat g. Stöd för användardokument i. Windows XP Professional: Dokument och inställningar måste finnas på partitionen C: ii. Windows Vista: Användarmappar kommer att finnas kvar på enheten C på den plats som anges i den importerade image-konfigurationen. h. Importerade image-konfigurationer med Novell Client version 4.91 installerad i image-konfigurationen. Novell Client version 4.91 kan inte installeras under image-byggandet. Det måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE. Inga andra Novell Client-versioner kan ImageDirect, version 2.42 Sida 2 av 6

3 installeras under image-byggandet eller förinstalleras i en importerad image. De måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE 8. Image över olika plattformar: endast i Dell OptiPlex -, Latitude - och Precision -modeller 9. Drivrutinshanteringen innefattar de senaste drivrutinerna från Dell och nya plattformsdrivrutiner, vilket innebär att en enda image kan fungera i flera system. 10. CD/DVD för image-validering: Hämta färdiga image-konfigurationer för validering i kundens miljö. 11. CD/DVD för image-återställning: Hämta färdiga image-konfigurationer för installation i Dells nya och äldre system. 12. Partitionering: Endast NTFS med stöd för upp till två partitioner. Om två partitioner krävs och alternativet image-import används, måste den importerade image-konfigurationen innehålla två partitioner. 13. Partitionering: måste innehålla en operativsystemaktiv partition 14. BIOS-versioner: Systemet för byggets grund måste innehålla den senaste BIOS-versionen. 15. Endast korrigeringsfiler för NÖDVÄNDIGA operativsystemuppdateringar i Microsoft XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1 (kunden kan ladda upp alla andra uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) på kundens begäran 16. Stöd för uppladdade program som är paketerade för tyst och obevakad installation (.MSI- eller.exe-format) 17. Uppladdade program som slutför installationen på högst en timme (installationer som tar mer än en timme stöds inte). Installationer som tar mer än en timme måste delas upp i mindre komponenter som kan installeras på högst en timme. 18. Användarfiler och datafiler måste vara komprimerade (i ZIP- eller CAB-format) 19. E-posttjänst finns, men ibland får inte kunderna automatiska e-postmeddelanden. Kunderna bör regelbundet kontrollera i verktyget om uppdateringar av image-statusen finns tillgängliga. Ingår inte i denna tjänst (verktygsberoenden och begränsningar): 1. Andra programvarulicenser eller rätt till åtkomst, hämtning eller användning av tredje parts programvara utan tillämplig licens. KUNDEN MÅSTE HA ELLER ERHÅLLA ALLA LICENSER FÖR DE PROGRAM SOM INGÅR I KUNDENS IMAGE ELLER SOM HÄMTAS FRÅN ELLER ÖVERFÖRS TILL VERKTYGET. 2. Stöd för stor image-storlek på en SLUTFÖRD image som är större än 15 GB (komprimerad) 3. Stöd för andra image-konfigurationer än för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 eller Windows Vista SP1 4. Image-konfigurationer som används i andra system än Dell OptiPlex, Latitude och Precision 5. Underordnade image-konfigurationer kan inte importeras till ImageDirect 6. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Hämtningsmetoden för image-konfigurationer använder sig av: i. Norton -versioner av Ghost ii. Ghost Cast-server iii. Altiris och andra image-produkter på marknaden b. Image-konfigurationerna för Windows Vista stödjer Ghosts image-format c. Stöd för externa drivrutiner (drivrutiner som inte ingår i XP/Vista) som är installerade, förutom den interna standarddrivrutinen för nätverkskort och drivrutinen Mass Media Controller för OptiPlex 755 (drivrutinen för nätverkskort bör installeras från support.dell.com, inte från Dells resurs-cd) d. Importerade image-konfigurationer som innehåller Dell Utility Partition e. Stöd för importerade image-konfigurationer som har automatisk inloggning (kunden kan konfigurera detta i ImageDirect-verktyget) 7. Dells standarddrivrutiner som är låsta vid en specifik version (kunden kan ladda upp drivrutiner och låta dem ingå i image-konfigurationen) 8. RAID: stöd för maskinvaru- eller programvaru-raid 9. SCSI: stöd för en extern eller inbyggd SCSI-styrenhet 10. Enhetsstöd för följande: a. Image-konfigurationer över flera fysiska enheter (du kan bara skapa en image av en enhet) b. Virtuella maskiner (VM) c. Enhetskryptering 11. Medieprogram för CD/DVD (Sonic Roxio, Digital Media Plus, CyberLink PowerDVD etc.) som levereras via ImageDirect (kunden kan använda funktionen Upload Components (Ladda upp komponenter) för att ladda upp de medieprogram som behövs) 12. Maskinvaruberoende program och tillägg som installerats i importerade image-konfigurationer (installationsfilerna kan läggas till i ett oinstallerat läge och installationen påbörjas vid första starten via alternativen Sysprep Run Once eller Additional Commands (Ytterligare kommandon)) ImageDirect, version 2.42 Sida 3 av 6

4 13. Tillägg som kan väljas separat via ImageDirect-verktyget (för en viss plattform erbjuds alla eller inga tillägg) 14. Stöd för snabbkorrigeringarna KB eller KB för Microsofts ljudhantering som installeras i en image (dessa KB:s orsakar fel i ljudenheter) 15. Andra korrigeringsfiler än KRITISKA operativsystemuppdateringar för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1. (Kunden kan ladda upp andra viktiga uppdateringar som ska ingå i image-konfigurationen.) 16. Stöd för KRITISKA uppdateringar och VIKTIGA uppdateringar för Microsoft Office i ImageDirect (kunden kan ladda upp alla uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) 17. Stöd för Sysprep som redan körs i en image som ska importeras i ImageDirect. a. Microsoft Windows XP Professional: Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirectprocessen (kunden kan klippa och klistra in innehållet i sin egen Sysprep.inf-fil i ImageDirect-verktyget, eller använda ImageDirects online-formulär för Sysprep till att skapa Sysprep.inf-filen) b. Microsoft Windows Vista: Sysprep med allmän och/eller manuell process för aktiveringstid för återställning körs redan i en image som ska importeras i ImageDirect. Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirect-processen. 18. Filnamnsstöd för uppladdade program och importerade image-konfigurationer med specialtecken som t.ex. 19. De tillfälliga katalognamnen C:\DELL\IB, C:\DRV, C:\Drivers, C:\Windows\Dellximg är reserverade för att användas av ImageDirect Kundens ansvar 1. Kunden garanterar Dell att kunden har erhållit alla tillämpliga licenser, tillstånd eller godkännanden som krävs för de program som laddas upp i verktyget, hämtas från verktyget, ingår i kundens image eller på annat sätt används i anslutning till denna tjänst, utan att överträda ägande- eller licensrättigheter (inklusive patent och copyright) för leverantörer eller ägare av sådan programvara. 2. I den omfattning Dell kräver avgifter för användning av dessa tjänster och/eller verktyg, accepterar kunden att betala sådana avgifter då dessa i rimlig tid aviserats i förväg, eller att sluta använda dessa tjänster och verktyg. 3. Om kunden begär att Windows XP Professional OEM ska installeras som en del av image-konfigurationen, förväntas kunden för närvarande köpa minst 50 Dell-system årligen med Windows XP Professional OEM installerat. 4. Om kunden begär att Windows XP Select/Government/Academic och/eller Office Select/Open/Student and Teacher/Standard Edition/Professional Edition/Academic ska installeras som en del av dess image, bekräftar kunden att den har ett giltigt avtal och en giltig licens att använda denna programvara och accepterar också att förse Dell med en produktnyckel för flera användare/flera licenser för detta program. 5. Erhålla en separat inloggning till Mitt konto från Dell för alla kundanställda som ska använda verktyget. 6. Ge kundens administratör rättigheten att hantera kundens anställdas åtkomst till verktyget, inklusive att skapa, aktivera och inaktivera de åtkomsträttigheter som krävs per anställd. 7. När en image skapas med hjälp av den onlineformulärbaserade verktygsfunktionen måste alla program från kunden paketeras i MSI- eller EXE-format innan de överförs till verktyget. Programmen måste installeras på ett tyst och obevakat sätt. 8. Granska och följa alla allmänna villkor som anges i denna servicebeskrivning och i verktyget, inklusive godkännande av elektroniska villkor och bestämmelser när de uppstår vid specifik användning av verktyget. (Elektroniska villkor visas vid varje hämtning och installation av en återställnings-image.) Supportförfaranden Helpdesk för ImageDirect är ENDAST tillgänglig för kunder som har problem med eller frågor om ImageDirecttjänsten. För teknisk support för denna tjänst kan kunderna kontakta sin CFI FPM för att få kontakt med helpdesk Europa Telefonsupport Telefon: Sen, vid uppmaning; ring ImageDirect, version 2.42 Sida 4 av 6

5 E-postsupport Supporttillgänglighet GMT / CET Måndag till fredag, förutom helgdagar Viktig ytterligare information 1. Åtkomst till verktyget. Dell kan inte garantera fullständig åtkomst till verktyget vid alla tidpunkter. Ibland kan åtkomsten till verktyget utan förvarning vara begränsad på grund av olika orsaker, som t.ex. underhåll, uppgraderingar och omständigheter utanför Dells kontroll. Dell ansvarar inte för eventuella förseningar, fel, begränsad användning eller förlorad information. 2. Licensiering av volymprogramvara. Kunden accepterar att kunden är ansvarig för att erhålla all erforderlig licensiering till alla image-program som installeras av Dell. Vid köp av programvara från Dell (inklusive program som köpts via volymlicensavtal) kan kunden få hjälp av Dells försäljningsavdelning. Kunden bör också kontakta sina leverantörer av Microsoft-program och andra programvaror avseende programlicensalternativ och programlicensfrågor. 3. Ingen personligt identifierbar information. Tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till systemkopior, applikationer och dokumentation som skickas till Dell får inte innehålla personligt identifierbar information. Såvida inget annat anges i gällande lokal lagstifning avses personligt identifierbar information (eller PII ) data eller information som enskilt eller tillsammans med annan information identifierar en faktisk person eller data som anses vara personuppgifter eller någon annan typ eller personuppgifter som kan vara föremål för sekretesslagar eller -bestämmelser. Kunden garanterar att alla tredjepartsprodukter som kunden skickar till Dell för användning av Dell för leverans av CFI-tjänsterna inte innehåller personligt identifierbar information. Kontakta din säljrepresentant från Dell om du vill ha hjälp. SKICKA INTE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM INNEHÅLLER PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION TILL DELL. 4. Export. Kunden garanterar och representerar att tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till programvaran i en systemkopia som skickats till Dell i samband med CFI-tjänster för systemkopiering, inte innehåller begränsad teknik (t.ex. kryptering) eller, om den innehåller begränsad teknik, att tredjepartsprodukterna kan exporteras av Dell till ett annat land (andra än de som är förbjudna enligt gällande exportlagar) utan en exportlicens. Dell ansvarar inte för fastställande av korrektheten i representationer om existens av en exportlicens eller behörigheten för export av tredjepartsprodukter utan licens. Kundens exportcertifikat måste stödja gällande regionala och lokala lagar, bestämmelser och krav (t.ex. fysisk signatur eller elektronisk signatur). Förutom de ovannämnda garantierna, krävs eventuellt ett separat signerat exportcertifikat för alla CFI-tjänster för systemkopiering ( Certifikatet för överensstämmelse vid systemkopieexport ). För vissa länder krävs eventuellt exportcertifikat i samband med andra CFI-tjänster (t.ex. CFI-tjänster för tillgångar, CFI-tjänster för maskinvaruintegrering, CFI-tjänster för BIOS-anpassning eller CFItjänster för tredjepartsprodukter i förpackningen). Erforderliga exportcertifik måste fyllas i, undertecknas och returneras till Dell innan tillämpligt CFI-projekt implementeras av Dell. I händelse av att Dell måste skaffa en exportlicens för tredjepartsprodukter för att kunna leverera CFI-tjänsterna, förbinder sig kunden att kostnadsfritt hjälpa Dell med att skaffa fram sådan exportlicens. 5. Skadeersättning. Kunden medger ansvar och accepterar att hålla Dell, dess dotterbolag, anställda och agenter, skadeslösa från eventuell och all ansvarsskyldighet, skador, anspråk eller rättsliga åtgärder som uppkommer vid underlåtelse från kunden att erhålla tillämplig licens eller annan immateriell rättighet som stödjer den programvara som kunden hämtar i sin image, laddar ner till kundens miljö eller överför till verktyget. 6. Inga garantier. KUNDEN MEDGER OCH GODKÄNNER ATT MED TANKE PÅ DENNA TJÄNSTS UTFÖRANDE ERBJUDS VERKTYGET I BEFINTLIGT SKICK OCH DELL UTFÄRDAR INGA GARANTIER AVSEENDE KUNDENS IMAGE-KONFIGURATION(ER) ELLER KOMPATIBILITET MED ANDRA MILJÖER. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ALL VALIDERING OCH TESTNING AV IMAGE-KONFIGURATIONER. DELL ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAD KUNDINFORMATION, INKLUSIVE UPPLADDADE PROGRAM, FILER, IMAGE-KONFIGURATIONER OCH OPERATIVSYSTEMINSTÄLLNINGAR SOM KAN GÅ FÖRLORADE I VERKTYGET. DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA ImageDirect, version 2.42 Sida 5 av 6

6 INFORMATION ELLER PROGRAMVARA INNAN DEN LADDAS UPP TILL VERKTYGET OCH DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SPARA IMAGE-KONFIGURATIONEN. 7. Ansvarsbegränsning. DELL ANSVARAR INTE FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLUST AV AFFÄRSTILLFÄLLEN ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV SKADESTÅND, ÄVEN OM DELL INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPKOMMER, ELLER FÖR SKADESTÅNDSKRAV FRÅN TREDJE PART. DU ACCEPTERAR ATT DELL INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADEBELOPP UTÖVER DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR INKÖP AV TJÄNSTERNA FÖR DET/DE SPECIFIKA OBJEKT ELLER DEN UTRUSTNING SOM HAR ORSAKAT FÖRLUSTEN ELLER SKADAN 8. Uppsägning / Avbeställning. Kunden kan säga upp eller avbeställa denna tjänst när som helst genom att underrätta kundens CFI-projektledare som inaktiverar kundens åtkomst till verktyget. Dell kan avsluta kundens åtkomst till och användning av denna tjänst och/eller verktyget om kunden underlåter att följa de allmänna villkor som finns i servicebeskrivningen. Dessutom kan Dell säga upp tjänsten efter eget gottfinnande med trettio (30) dagars varsel till kunden. Dokumentversion: 2.42 Utgiven: ImageDirect, version 2.42 Sida 6 av 6

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara

PC-projektet. Grupparbete i Hårdvara PC-projektet Grupparbete i Hårdvara Alfamation, vårterminen 2002 Anders Berndt Gert Sandström Copyright gäller. Innehållsförteckning Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Försättsblad Innehållsförteckning

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil

QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5.1 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Snabbguide Starter System 3.2

Snabbguide Starter System 3.2 3.2 Innehållsförteckning ii / 12 Innehållsförteckning 1 Ingår i leveransen... 3 2 Förutsättningar... 4 3 De första stegen... 5 4 Information och hjälp... 12 1 Ingår i leveransen 3 / 12 1 Ingår i leveransen

Läs mer

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island.

PS.NSR.1XX.1 Version: 1.0 12/2009. Apparater kan hämtas från adresser på fastlandet inom EU-länder samt Norge, Schweiz och Island. PrimeSupport Agreement PrimeSupport - Avtal I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna. REGISTRERING

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen

HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Data Replication Solution Service för Continuous Access P9000 XP-diskfamiljen HP Care Pack Services Teknisk information Genom tjänsten HP Data Replication Solution Service for Continuous Access utförs

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 2015-06-15 Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 1. Bakgrund... 3 2. Avser följande... 3 3. Installera med exekverbar Setup-fil eller.msi-fil?... 4 4. Installera med

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter

Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Servicebeskrivning: Grundläggande maskinvaruservice för konsumenter Ditt system. För detta avtals ändamål identifieras ett system som ett Dell-system bestående av följande komponenter: bildskärm, processor

Läs mer

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling?

Innehåll. 1 Allmänt 2011-02-17. LDC Programförmedling Alonso Acosta. 1.1 Hur fungerar LDC:s Programförmedling? LDC Programförmedling Alonso Acosta Innehåll ALLMÄNT... 1 HUR FUNGERAR LDC:S PROGRAMFÖRMEDLING?... 1 ANSVAR OCH SKYLDIGHETER... 2 VEM FÅR KÖPA LICENSER VIA UNIVERSITETETS CENTRALA AVTAL?... 2 VAR OCH HUR

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0

Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 2015/03/17 07:14 1/5 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Installations Guide Novapoint Virtual Map 6.0 Introduktion till Novapoint Virtual Map Novapoint Virtual Map är ett snabbt och enkelt visualiseringsverktyg

Läs mer

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal

Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal Novell(r) Teaming 2.0 Novell Programvarulicensavtal LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA, HÄMTA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER NI VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM NI INTE GODKÄNNER

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N76 är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite

INSTALLATIONSGUIDE. Design Collaboration Suite INSTALLATIONSGUIDE Design Collaboration Suite 2014 Läs igenom innan Installation! Denna installationsguide hjälper dig genom installationen av programpaketet IRONCAD DCS 2014 och IRONPRO XT. DCS står för

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Norton AntiVirus Användarhandbok

Norton AntiVirus Användarhandbok Användarhandbok Norton AntiVirus Användarhandbok Den programvara som beskrivs här levereras under licensavtal och får endast användas i enlighet med villkoren i avtalet. Dokumentation version 15.0 2007

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT

LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT LICENSAVTAL FÖR CRYSTAL REPORTS STANDARD, PROFESSIONAL OCH DEVELOPER VIKTIGT! LÄS NOGGRANT: DETTA LICENSAVTAL ÄR EN JURIDISK ÖVERENSKOMMELSE MELLAN DIG OCH BUSINESS OBJECTS FÖR DEN BUSINESS OBJECTS-PROGRAMVARUPRODUKT

Läs mer

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2

Registrering av licens för en befintlig användare fr om version 2013.2 Fr om version 2013.2 krävs det att du registrerar din programlicens oberoende om du är en helt ny användare eller en befintlig användare av löneprogrammet. Registrering av programlicens via Internet och

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar

BEGRÄNSAD GARANTI. (i) reparera den defekta delen av BlackBerry-enheten utan kostnad för dig med nya eller upprustade delar BEGRÄNSAD GARANTI Ytterligare rättigheter enligt gällande konsumentlagar. Om du är konsument kan du ha juridiska (lagstadgade) rättigheter utöver de som fastställs i denna begränsade garanti (t.ex. konsumentlagarna

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.3 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024

HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES. Rev. 024 HANDBOK MOBILE HARD DRIVES DESKTOP HARD DRIVES Rev. 024 Kära kund! Tack för att du valde Freecom Mobile Hard Drive / Desktop Hard Drive som externt dataminne. För att kunna använda Mobile Hard Drive /

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014

Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 10.4.2014 Information om Windows 1 Stödet för Windows XP upphörde 8.4.2014 Vad betyder det? 10.4.2014 Information om Windows 2 När slutar systemen att säljas? Operativsystem Operativsystemet allmänt tillgängligt

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer