Servicebeskrivning: ImageDirect

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning: ImageDirect"

Transkript

1 Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. För syften som rör det här avtalet har termen "Dell" innebörden Dell Marketing L.P. eller, om tillämpligt, den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. Genom att köpa dessa tjänster (så som de definieras häri) av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktionerna i verktyget (så som de definieras häri). Kunden godkänner och accepterar att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används efter att en ändring skett, innebär detta att kunden godkänner denna ändring och att vid tidpunkten gällande servicebeskrivning träder i kraft vid kundens fortsatta användning. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på ww.dell.com/servicecontracts. Direktinköp från återförsäljare och slutanvändare som köper Dell-tjänster från återförsäljare. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, eller, om sådant avtal ej finns, Dells standardkundavtal (CMSA) som kan hämtas på och införlivas i sin helhet som referens. PartnerDirect-registrerade eller -certifierade partners och återförsäljare: Den här tjänsten tillhandahålls för återförsäljning av auktoriserade återförsäljare och regleras av Dells försäljningsvillkor för personer eller återförsäljande enheter. Dessa försäljningsvillkor finns tillgängliga för på och införlivas i sin helhet som referens. Licensavtal och policy för godtagbar användning. All användning vad gäller värdbaserade programvarutjänster, prenumerationstjänster och programvaruverktyg som sker av kund (inklusive samtliga som av kund auktoriserats att använda dessa tjänster), Dell-auktoriserad återförsäljare eller leverantör av hanterade tjänster och som regleras av detta avtal, ska ske i enlighet med ytterligare användarvillkor (inklusive policydokument för godtagbar användning) som finns tillgängliga på och införlivas i sin helhet som referens. Tjänsteöversikt Dells avdelning för anpassad fabriksintegrering ( CFI ) är glad att kunna erbjuda ImageDirect-tjänster ( tjänsten eller tjänsterna ) enligt vad som definieras i detta avtal ( servicebeskrivning ). Tjänsten innefattar direkt åtkomst till ett CFI-verktyg ( verktyg ) i ett webbgränssnitt som låter kunden definiera, konstruera, importera, redigera och hantera sina image-konfigurationer för program, operativsystem, operativsysteminställningar, drivrutiner, korrigeringsfiler, program och relaterade komponenter (gemensamt kallat en image-konfiguration ). Med hjälp av verktyget kan kunden definiera de komponenter som utgör image-konfigurationen, inklusive möjligheten att överföra program, datafiler, externa drivrutiner och andra komponenter till image-konfigurationen, samt hämta image-konfigurationen för validering och testning. Kunden kan också bygga sina image-konfigurationer på utvalda ImageDirect-plattformar (t.ex. OptiPlex GX520) genom att följa de anvisningar och specifikationer som ingår i verktyget, hämta image-konfigurationen och importera den till ImageDirect. Verktyget bygger imagekonfigurationen, applicerar lämpliga maskinvarudrivrutiner för datorer från Dell och lägger till eventuella viktiga uppdateringar för Microsofts operativsystem enligt kundens anvisningar. Image-konfigurationen som skapas kan: 1) vara beställd av kunden och installeras i Dells fabrik i Dell OptiPlex -, Latitude - eller Precision -system som stöds av ImageDirect-verktyget ( system ) och som för närvarande levereras; 2) hämtas och installeras av kunden i kundens miljö i Dells nya och äldre system; och 3) hämtas och installeras av 3 :e parts leverantör åt kunden i 3 :e parts leverantörs eller kundens miljö i Dells nya och äldre system. ImageDirect, version 2.42 Sida 1 av 6

2 Läs denna servicebeskrivning noga och observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktioner i verktyget. Kunden bekräftar och accepterar att användning av tjänsten efter att en ändring trätt i kraft innebär att kunden godkänner denna ändring. Denna tjänst innehåller följande funktioner: 1. Operativsystem som stöds: a. Microsoft Windows XP Professional SP2: Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska b. Microsoft Windows XP Professional SP3: OEM, Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast imageimport), norska c. Microsoft Windows Vista SP1: Ultimate OEM, Business OEM, Business VLA, Enterprise VLA; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska 2. Kundgränssnitt: engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska, förenklad kinesiska, svenska, holländska, norska 3. Stöd för IE att ladda upp/hämta filer och data till ImageDirect vid inloggning med administratörsrättigheter och med hjälp av en ActiveX-kontroll 4. Skapande och hantering av överordnade/underordnade image-konfigurationer (t.ex. ändringar i ett överordnat image-flöde till dess underordnade flöden). 5. Kundbibliotek som lagrar uppladdat innehåll för användning i framtida image-konfigurationer. Dell förbehåller sig rätten att begränsa giltighet, kvantitet och storlek på lagrade kundfiler och imagekonfigurationer vid behov. 6. Programbiblioteken innehåller vanliga program som kunden kan använda i sina image-konfigurationer. Dessa program kräver en giltig produktnyckel ( PID ) för flera användare/flera licenser. 7. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Skapad på godkända grunder för bygge och följer dokumentet Byggspecifikationer för image-import i ImageDirect. Kunden accepterar att Dell inte har något ansvar för eventuella förluster hos kunden som orsakats av att kunden underlåtit att följa dokumentet Specifikationer för importbygge av image i ImageDirect på ett korrekt sätt. b. Vid image-konfigurationer för Windows XP Professional måste den senaste versionen av ImageDirectverktyget för validering/förberedelse användas och köras innan import till ImageDirect-verktyget sker. Validerings-/förberedelseverktyget för ImageDirect kommer också att skapa en loggfil med imageinformation som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. c. Image-konfigurationer för Windows XP Professional skapas med företagsversioner av Symantec Ghost 8.0, 8.3, 11.0 eller Ghost 11.0 ingår i Ghost Solutions Suite 2.0 och Ghost 11.5 ingår i Ghost Solutions Suite 2.5. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i Ghost-format. Kunden är ansvarig för att erhålla tillämplig programlicens om Symantec Ghost används för att hämta image-konfigurationen. d. Image-konfigurationer för Windows Vista skapas med det medföljande verktyget Dell Image Capture Utility. Dell Image Capture Utility skapar också en loggfil med image-information som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i WIM-format. e. Ghost stöder image-konfigurationer som är större än två gigabyte. Ghost hanterar denna imagestorlek som standard eller genom att använda växeln -split=2048 vid användning av ghost eller ghost32. Exempel: ghost -split=2048 ghost32 -split=2048 Kontrollera att du importerar alla Ghost-filer för image-konfigurationen. f. Stöd för importerade image-konfigurationer med Microsoft.NET installerat: i. Windows XP Professional:.NET 1.1 och/eller 2.0 måste vara installerat ii. Windows Vista:.NET 2.0 eller högre måste vara installerat g. Stöd för användardokument i. Windows XP Professional: Dokument och inställningar måste finnas på partitionen C: ii. Windows Vista: Användarmappar kommer att finnas kvar på enheten C på den plats som anges i den importerade image-konfigurationen. h. Importerade image-konfigurationer med Novell Client version 4.91 installerad i image-konfigurationen. Novell Client version 4.91 kan inte installeras under image-byggandet. Det måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE. Inga andra Novell Client-versioner kan ImageDirect, version 2.42 Sida 2 av 6

3 installeras under image-byggandet eller förinstalleras i en importerad image. De måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE 8. Image över olika plattformar: endast i Dell OptiPlex -, Latitude - och Precision -modeller 9. Drivrutinshanteringen innefattar de senaste drivrutinerna från Dell och nya plattformsdrivrutiner, vilket innebär att en enda image kan fungera i flera system. 10. CD/DVD för image-validering: Hämta färdiga image-konfigurationer för validering i kundens miljö. 11. CD/DVD för image-återställning: Hämta färdiga image-konfigurationer för installation i Dells nya och äldre system. 12. Partitionering: Endast NTFS med stöd för upp till två partitioner. Om två partitioner krävs och alternativet image-import används, måste den importerade image-konfigurationen innehålla två partitioner. 13. Partitionering: måste innehålla en operativsystemaktiv partition 14. BIOS-versioner: Systemet för byggets grund måste innehålla den senaste BIOS-versionen. 15. Endast korrigeringsfiler för NÖDVÄNDIGA operativsystemuppdateringar i Microsoft XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1 (kunden kan ladda upp alla andra uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) på kundens begäran 16. Stöd för uppladdade program som är paketerade för tyst och obevakad installation (.MSI- eller.exe-format) 17. Uppladdade program som slutför installationen på högst en timme (installationer som tar mer än en timme stöds inte). Installationer som tar mer än en timme måste delas upp i mindre komponenter som kan installeras på högst en timme. 18. Användarfiler och datafiler måste vara komprimerade (i ZIP- eller CAB-format) 19. E-posttjänst finns, men ibland får inte kunderna automatiska e-postmeddelanden. Kunderna bör regelbundet kontrollera i verktyget om uppdateringar av image-statusen finns tillgängliga. Ingår inte i denna tjänst (verktygsberoenden och begränsningar): 1. Andra programvarulicenser eller rätt till åtkomst, hämtning eller användning av tredje parts programvara utan tillämplig licens. KUNDEN MÅSTE HA ELLER ERHÅLLA ALLA LICENSER FÖR DE PROGRAM SOM INGÅR I KUNDENS IMAGE ELLER SOM HÄMTAS FRÅN ELLER ÖVERFÖRS TILL VERKTYGET. 2. Stöd för stor image-storlek på en SLUTFÖRD image som är större än 15 GB (komprimerad) 3. Stöd för andra image-konfigurationer än för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 eller Windows Vista SP1 4. Image-konfigurationer som används i andra system än Dell OptiPlex, Latitude och Precision 5. Underordnade image-konfigurationer kan inte importeras till ImageDirect 6. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Hämtningsmetoden för image-konfigurationer använder sig av: i. Norton -versioner av Ghost ii. Ghost Cast-server iii. Altiris och andra image-produkter på marknaden b. Image-konfigurationerna för Windows Vista stödjer Ghosts image-format c. Stöd för externa drivrutiner (drivrutiner som inte ingår i XP/Vista) som är installerade, förutom den interna standarddrivrutinen för nätverkskort och drivrutinen Mass Media Controller för OptiPlex 755 (drivrutinen för nätverkskort bör installeras från support.dell.com, inte från Dells resurs-cd) d. Importerade image-konfigurationer som innehåller Dell Utility Partition e. Stöd för importerade image-konfigurationer som har automatisk inloggning (kunden kan konfigurera detta i ImageDirect-verktyget) 7. Dells standarddrivrutiner som är låsta vid en specifik version (kunden kan ladda upp drivrutiner och låta dem ingå i image-konfigurationen) 8. RAID: stöd för maskinvaru- eller programvaru-raid 9. SCSI: stöd för en extern eller inbyggd SCSI-styrenhet 10. Enhetsstöd för följande: a. Image-konfigurationer över flera fysiska enheter (du kan bara skapa en image av en enhet) b. Virtuella maskiner (VM) c. Enhetskryptering 11. Medieprogram för CD/DVD (Sonic Roxio, Digital Media Plus, CyberLink PowerDVD etc.) som levereras via ImageDirect (kunden kan använda funktionen Upload Components (Ladda upp komponenter) för att ladda upp de medieprogram som behövs) 12. Maskinvaruberoende program och tillägg som installerats i importerade image-konfigurationer (installationsfilerna kan läggas till i ett oinstallerat läge och installationen påbörjas vid första starten via alternativen Sysprep Run Once eller Additional Commands (Ytterligare kommandon)) ImageDirect, version 2.42 Sida 3 av 6

4 13. Tillägg som kan väljas separat via ImageDirect-verktyget (för en viss plattform erbjuds alla eller inga tillägg) 14. Stöd för snabbkorrigeringarna KB eller KB för Microsofts ljudhantering som installeras i en image (dessa KB:s orsakar fel i ljudenheter) 15. Andra korrigeringsfiler än KRITISKA operativsystemuppdateringar för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1. (Kunden kan ladda upp andra viktiga uppdateringar som ska ingå i image-konfigurationen.) 16. Stöd för KRITISKA uppdateringar och VIKTIGA uppdateringar för Microsoft Office i ImageDirect (kunden kan ladda upp alla uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) 17. Stöd för Sysprep som redan körs i en image som ska importeras i ImageDirect. a. Microsoft Windows XP Professional: Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirectprocessen (kunden kan klippa och klistra in innehållet i sin egen Sysprep.inf-fil i ImageDirect-verktyget, eller använda ImageDirects online-formulär för Sysprep till att skapa Sysprep.inf-filen) b. Microsoft Windows Vista: Sysprep med allmän och/eller manuell process för aktiveringstid för återställning körs redan i en image som ska importeras i ImageDirect. Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirect-processen. 18. Filnamnsstöd för uppladdade program och importerade image-konfigurationer med specialtecken som t.ex. 19. De tillfälliga katalognamnen C:\DELL\IB, C:\DRV, C:\Drivers, C:\Windows\Dellximg är reserverade för att användas av ImageDirect Kundens ansvar 1. Kunden garanterar Dell att kunden har erhållit alla tillämpliga licenser, tillstånd eller godkännanden som krävs för de program som laddas upp i verktyget, hämtas från verktyget, ingår i kundens image eller på annat sätt används i anslutning till denna tjänst, utan att överträda ägande- eller licensrättigheter (inklusive patent och copyright) för leverantörer eller ägare av sådan programvara. 2. I den omfattning Dell kräver avgifter för användning av dessa tjänster och/eller verktyg, accepterar kunden att betala sådana avgifter då dessa i rimlig tid aviserats i förväg, eller att sluta använda dessa tjänster och verktyg. 3. Om kunden begär att Windows XP Professional OEM ska installeras som en del av image-konfigurationen, förväntas kunden för närvarande köpa minst 50 Dell-system årligen med Windows XP Professional OEM installerat. 4. Om kunden begär att Windows XP Select/Government/Academic och/eller Office Select/Open/Student and Teacher/Standard Edition/Professional Edition/Academic ska installeras som en del av dess image, bekräftar kunden att den har ett giltigt avtal och en giltig licens att använda denna programvara och accepterar också att förse Dell med en produktnyckel för flera användare/flera licenser för detta program. 5. Erhålla en separat inloggning till Mitt konto från Dell för alla kundanställda som ska använda verktyget. 6. Ge kundens administratör rättigheten att hantera kundens anställdas åtkomst till verktyget, inklusive att skapa, aktivera och inaktivera de åtkomsträttigheter som krävs per anställd. 7. När en image skapas med hjälp av den onlineformulärbaserade verktygsfunktionen måste alla program från kunden paketeras i MSI- eller EXE-format innan de överförs till verktyget. Programmen måste installeras på ett tyst och obevakat sätt. 8. Granska och följa alla allmänna villkor som anges i denna servicebeskrivning och i verktyget, inklusive godkännande av elektroniska villkor och bestämmelser när de uppstår vid specifik användning av verktyget. (Elektroniska villkor visas vid varje hämtning och installation av en återställnings-image.) Supportförfaranden Helpdesk för ImageDirect är ENDAST tillgänglig för kunder som har problem med eller frågor om ImageDirecttjänsten. För teknisk support för denna tjänst kan kunderna kontakta sin CFI FPM för att få kontakt med helpdesk Europa Telefonsupport Telefon: Sen, vid uppmaning; ring ImageDirect, version 2.42 Sida 4 av 6

5 E-postsupport Supporttillgänglighet GMT / CET Måndag till fredag, förutom helgdagar Viktig ytterligare information 1. Åtkomst till verktyget. Dell kan inte garantera fullständig åtkomst till verktyget vid alla tidpunkter. Ibland kan åtkomsten till verktyget utan förvarning vara begränsad på grund av olika orsaker, som t.ex. underhåll, uppgraderingar och omständigheter utanför Dells kontroll. Dell ansvarar inte för eventuella förseningar, fel, begränsad användning eller förlorad information. 2. Licensiering av volymprogramvara. Kunden accepterar att kunden är ansvarig för att erhålla all erforderlig licensiering till alla image-program som installeras av Dell. Vid köp av programvara från Dell (inklusive program som köpts via volymlicensavtal) kan kunden få hjälp av Dells försäljningsavdelning. Kunden bör också kontakta sina leverantörer av Microsoft-program och andra programvaror avseende programlicensalternativ och programlicensfrågor. 3. Ingen personligt identifierbar information. Tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till systemkopior, applikationer och dokumentation som skickas till Dell får inte innehålla personligt identifierbar information. Såvida inget annat anges i gällande lokal lagstifning avses personligt identifierbar information (eller PII ) data eller information som enskilt eller tillsammans med annan information identifierar en faktisk person eller data som anses vara personuppgifter eller någon annan typ eller personuppgifter som kan vara föremål för sekretesslagar eller -bestämmelser. Kunden garanterar att alla tredjepartsprodukter som kunden skickar till Dell för användning av Dell för leverans av CFI-tjänsterna inte innehåller personligt identifierbar information. Kontakta din säljrepresentant från Dell om du vill ha hjälp. SKICKA INTE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM INNEHÅLLER PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION TILL DELL. 4. Export. Kunden garanterar och representerar att tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till programvaran i en systemkopia som skickats till Dell i samband med CFI-tjänster för systemkopiering, inte innehåller begränsad teknik (t.ex. kryptering) eller, om den innehåller begränsad teknik, att tredjepartsprodukterna kan exporteras av Dell till ett annat land (andra än de som är förbjudna enligt gällande exportlagar) utan en exportlicens. Dell ansvarar inte för fastställande av korrektheten i representationer om existens av en exportlicens eller behörigheten för export av tredjepartsprodukter utan licens. Kundens exportcertifikat måste stödja gällande regionala och lokala lagar, bestämmelser och krav (t.ex. fysisk signatur eller elektronisk signatur). Förutom de ovannämnda garantierna, krävs eventuellt ett separat signerat exportcertifikat för alla CFI-tjänster för systemkopiering ( Certifikatet för överensstämmelse vid systemkopieexport ). För vissa länder krävs eventuellt exportcertifikat i samband med andra CFI-tjänster (t.ex. CFI-tjänster för tillgångar, CFI-tjänster för maskinvaruintegrering, CFI-tjänster för BIOS-anpassning eller CFItjänster för tredjepartsprodukter i förpackningen). Erforderliga exportcertifik måste fyllas i, undertecknas och returneras till Dell innan tillämpligt CFI-projekt implementeras av Dell. I händelse av att Dell måste skaffa en exportlicens för tredjepartsprodukter för att kunna leverera CFI-tjänsterna, förbinder sig kunden att kostnadsfritt hjälpa Dell med att skaffa fram sådan exportlicens. 5. Skadeersättning. Kunden medger ansvar och accepterar att hålla Dell, dess dotterbolag, anställda och agenter, skadeslösa från eventuell och all ansvarsskyldighet, skador, anspråk eller rättsliga åtgärder som uppkommer vid underlåtelse från kunden att erhålla tillämplig licens eller annan immateriell rättighet som stödjer den programvara som kunden hämtar i sin image, laddar ner till kundens miljö eller överför till verktyget. 6. Inga garantier. KUNDEN MEDGER OCH GODKÄNNER ATT MED TANKE PÅ DENNA TJÄNSTS UTFÖRANDE ERBJUDS VERKTYGET I BEFINTLIGT SKICK OCH DELL UTFÄRDAR INGA GARANTIER AVSEENDE KUNDENS IMAGE-KONFIGURATION(ER) ELLER KOMPATIBILITET MED ANDRA MILJÖER. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ALL VALIDERING OCH TESTNING AV IMAGE-KONFIGURATIONER. DELL ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAD KUNDINFORMATION, INKLUSIVE UPPLADDADE PROGRAM, FILER, IMAGE-KONFIGURATIONER OCH OPERATIVSYSTEMINSTÄLLNINGAR SOM KAN GÅ FÖRLORADE I VERKTYGET. DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA ImageDirect, version 2.42 Sida 5 av 6

6 INFORMATION ELLER PROGRAMVARA INNAN DEN LADDAS UPP TILL VERKTYGET OCH DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SPARA IMAGE-KONFIGURATIONEN. 7. Ansvarsbegränsning. DELL ANSVARAR INTE FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLUST AV AFFÄRSTILLFÄLLEN ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV SKADESTÅND, ÄVEN OM DELL INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPKOMMER, ELLER FÖR SKADESTÅNDSKRAV FRÅN TREDJE PART. DU ACCEPTERAR ATT DELL INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADEBELOPP UTÖVER DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR INKÖP AV TJÄNSTERNA FÖR DET/DE SPECIFIKA OBJEKT ELLER DEN UTRUSTNING SOM HAR ORSAKAT FÖRLUSTEN ELLER SKADAN 8. Uppsägning / Avbeställning. Kunden kan säga upp eller avbeställa denna tjänst när som helst genom att underrätta kundens CFI-projektledare som inaktiverar kundens åtkomst till verktyget. Dell kan avsluta kundens åtkomst till och användning av denna tjänst och/eller verktyget om kunden underlåter att följa de allmänna villkor som finns i servicebeskrivningen. Dessutom kan Dell säga upp tjänsten efter eget gottfinnande med trettio (30) dagars varsel till kunden. Dokumentversion: 2.42 Utgiven: ImageDirect, version 2.42 Sida 6 av 6

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service")

Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad NBD-service) Beskrivning av Dells Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "NBD-service") i. Översikt över NBD-service Service på plats nästa arbetsdag innebär att du från den dag produkten levereras till dig

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN

Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Terms and Conditions of Sale - National Instruments FÖRSÄLJNINGSVILLKOR - NATIONAL INSTRUMENTS SWEDEN Dessa försäljningsvillkor ("Villkoren") gäller mellan kunden ("Kunden") och National Instruments Sweden

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn

Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel Användarvillkor 1/9 Användarvillkor för moovel och moovels användarnamn moovel GmbH, Fasanenweg 15 17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") driver transporttjänstplattformen moovel

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide Synology DiskStation DS1511+ Snabb installationsguide DS1511+20111103 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering.

En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. En guide till Software Asset Management (SAM) Licenshantering. Hur du förvaltar och underhåller programvarulicenser som ditt företag har investerat i. Innehåll Vad är Software Asset Management (SAM)? Software

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/15 Frågor och svar i upphandling av statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Detta dokument innehåller förtydliganden i form av svar på under anbudstiden

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer