Servicebeskrivning: ImageDirect

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Servicebeskrivning: ImageDirect"

Transkript

1 Dells tjänstertjänster Servicebeskrivning: ImageDirect Översikt: allmänna villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. För syften som rör det här avtalet har termen "Dell" innebörden Dell Marketing L.P. eller, om tillämpligt, den Dell-enhet som finns angiven på kundens faktura. Genom att köpa dessa tjänster (så som de definieras häri) av Dell åtar sig kunden att följa de allmänna villkor som anges i det här dokumentet. Observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktionerna i verktyget (så som de definieras häri). Kunden godkänner och accepterar att om tjänsterna förnyas, ändras, utökas eller används efter att en ändring skett, innebär detta att kunden godkänner denna ändring och att vid tidpunkten gällande servicebeskrivning träder i kraft vid kundens fortsatta användning. Servicebeskrivningen finns tillgänglig på ww.dell.com/servicecontracts. Direktinköp från återförsäljare och slutanvändare som köper Dell-tjänster från återförsäljare. Den här tjänsten tillhandahålls i samband med det separata standardavtal med Dell som kunden undertecknat, eller, om sådant avtal ej finns, Dells standardkundavtal (CMSA) som kan hämtas på och införlivas i sin helhet som referens. PartnerDirect-registrerade eller -certifierade partners och återförsäljare: Den här tjänsten tillhandahålls för återförsäljning av auktoriserade återförsäljare och regleras av Dells försäljningsvillkor för personer eller återförsäljande enheter. Dessa försäljningsvillkor finns tillgängliga för på och införlivas i sin helhet som referens. Licensavtal och policy för godtagbar användning. All användning vad gäller värdbaserade programvarutjänster, prenumerationstjänster och programvaruverktyg som sker av kund (inklusive samtliga som av kund auktoriserats att använda dessa tjänster), Dell-auktoriserad återförsäljare eller leverantör av hanterade tjänster och som regleras av detta avtal, ska ske i enlighet med ytterligare användarvillkor (inklusive policydokument för godtagbar användning) som finns tillgängliga på och införlivas i sin helhet som referens. Tjänsteöversikt Dells avdelning för anpassad fabriksintegrering ( CFI ) är glad att kunna erbjuda ImageDirect-tjänster ( tjänsten eller tjänsterna ) enligt vad som definieras i detta avtal ( servicebeskrivning ). Tjänsten innefattar direkt åtkomst till ett CFI-verktyg ( verktyg ) i ett webbgränssnitt som låter kunden definiera, konstruera, importera, redigera och hantera sina image-konfigurationer för program, operativsystem, operativsysteminställningar, drivrutiner, korrigeringsfiler, program och relaterade komponenter (gemensamt kallat en image-konfiguration ). Med hjälp av verktyget kan kunden definiera de komponenter som utgör image-konfigurationen, inklusive möjligheten att överföra program, datafiler, externa drivrutiner och andra komponenter till image-konfigurationen, samt hämta image-konfigurationen för validering och testning. Kunden kan också bygga sina image-konfigurationer på utvalda ImageDirect-plattformar (t.ex. OptiPlex GX520) genom att följa de anvisningar och specifikationer som ingår i verktyget, hämta image-konfigurationen och importera den till ImageDirect. Verktyget bygger imagekonfigurationen, applicerar lämpliga maskinvarudrivrutiner för datorer från Dell och lägger till eventuella viktiga uppdateringar för Microsofts operativsystem enligt kundens anvisningar. Image-konfigurationen som skapas kan: 1) vara beställd av kunden och installeras i Dells fabrik i Dell OptiPlex -, Latitude - eller Precision -system som stöds av ImageDirect-verktyget ( system ) och som för närvarande levereras; 2) hämtas och installeras av kunden i kundens miljö i Dells nya och äldre system; och 3) hämtas och installeras av 3 :e parts leverantör åt kunden i 3 :e parts leverantörs eller kundens miljö i Dells nya och äldre system. ImageDirect, version 2.42 Sida 1 av 6

2 Läs denna servicebeskrivning noga och observera att Dell när som helst kan ändra villkoren för tjänsterna och/eller funktioner i verktyget. Kunden bekräftar och accepterar att användning av tjänsten efter att en ändring trätt i kraft innebär att kunden godkänner denna ändring. Denna tjänst innehåller följande funktioner: 1. Operativsystem som stöds: a. Microsoft Windows XP Professional SP2: Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska b. Microsoft Windows XP Professional SP3: OEM, Select; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast imageimport), norska c. Microsoft Windows Vista SP1: Ultimate OEM, Business OEM, Business VLA, Enterprise VLA; på engelska, franska, italienska, tyska, spanska, svenska, holländska, japanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska (endast image-import), norska 2. Kundgränssnitt: engelska, franska, italienska, tyska, spanska, japanska, förenklad kinesiska, svenska, holländska, norska 3. Stöd för IE att ladda upp/hämta filer och data till ImageDirect vid inloggning med administratörsrättigheter och med hjälp av en ActiveX-kontroll 4. Skapande och hantering av överordnade/underordnade image-konfigurationer (t.ex. ändringar i ett överordnat image-flöde till dess underordnade flöden). 5. Kundbibliotek som lagrar uppladdat innehåll för användning i framtida image-konfigurationer. Dell förbehåller sig rätten att begränsa giltighet, kvantitet och storlek på lagrade kundfiler och imagekonfigurationer vid behov. 6. Programbiblioteken innehåller vanliga program som kunden kan använda i sina image-konfigurationer. Dessa program kräver en giltig produktnyckel ( PID ) för flera användare/flera licenser. 7. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Skapad på godkända grunder för bygge och följer dokumentet Byggspecifikationer för image-import i ImageDirect. Kunden accepterar att Dell inte har något ansvar för eventuella förluster hos kunden som orsakats av att kunden underlåtit att följa dokumentet Specifikationer för importbygge av image i ImageDirect på ett korrekt sätt. b. Vid image-konfigurationer för Windows XP Professional måste den senaste versionen av ImageDirectverktyget för validering/förberedelse användas och köras innan import till ImageDirect-verktyget sker. Validerings-/förberedelseverktyget för ImageDirect kommer också att skapa en loggfil med imageinformation som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. c. Image-konfigurationer för Windows XP Professional skapas med företagsversioner av Symantec Ghost 8.0, 8.3, 11.0 eller Ghost 11.0 ingår i Ghost Solutions Suite 2.0 och Ghost 11.5 ingår i Ghost Solutions Suite 2.5. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i Ghost-format. Kunden är ansvarig för att erhålla tillämplig programlicens om Symantec Ghost används för att hämta image-konfigurationen. d. Image-konfigurationer för Windows Vista skapas med det medföljande verktyget Dell Image Capture Utility. Dell Image Capture Utility skapar också en loggfil med image-information som skickas vidare till ImageDirect tillsammans med kundens image. Den importerade image-konfigurationen kommer att vara i WIM-format. e. Ghost stöder image-konfigurationer som är större än två gigabyte. Ghost hanterar denna imagestorlek som standard eller genom att använda växeln -split=2048 vid användning av ghost eller ghost32. Exempel: ghost -split=2048 ghost32 -split=2048 Kontrollera att du importerar alla Ghost-filer för image-konfigurationen. f. Stöd för importerade image-konfigurationer med Microsoft.NET installerat: i. Windows XP Professional:.NET 1.1 och/eller 2.0 måste vara installerat ii. Windows Vista:.NET 2.0 eller högre måste vara installerat g. Stöd för användardokument i. Windows XP Professional: Dokument och inställningar måste finnas på partitionen C: ii. Windows Vista: Användarmappar kommer att finnas kvar på enheten C på den plats som anges i den importerade image-konfigurationen. h. Importerade image-konfigurationer med Novell Client version 4.91 installerad i image-konfigurationen. Novell Client version 4.91 kan inte installeras under image-byggandet. Det måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE. Inga andra Novell Client-versioner kan ImageDirect, version 2.42 Sida 2 av 6

3 installeras under image-byggandet eller förinstalleras i en importerad image. De måste paketeras som en separat datafil och installeras under Sysprep RunONCE 8. Image över olika plattformar: endast i Dell OptiPlex -, Latitude - och Precision -modeller 9. Drivrutinshanteringen innefattar de senaste drivrutinerna från Dell och nya plattformsdrivrutiner, vilket innebär att en enda image kan fungera i flera system. 10. CD/DVD för image-validering: Hämta färdiga image-konfigurationer för validering i kundens miljö. 11. CD/DVD för image-återställning: Hämta färdiga image-konfigurationer för installation i Dells nya och äldre system. 12. Partitionering: Endast NTFS med stöd för upp till två partitioner. Om två partitioner krävs och alternativet image-import används, måste den importerade image-konfigurationen innehålla två partitioner. 13. Partitionering: måste innehålla en operativsystemaktiv partition 14. BIOS-versioner: Systemet för byggets grund måste innehålla den senaste BIOS-versionen. 15. Endast korrigeringsfiler för NÖDVÄNDIGA operativsystemuppdateringar i Microsoft XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1 (kunden kan ladda upp alla andra uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) på kundens begäran 16. Stöd för uppladdade program som är paketerade för tyst och obevakad installation (.MSI- eller.exe-format) 17. Uppladdade program som slutför installationen på högst en timme (installationer som tar mer än en timme stöds inte). Installationer som tar mer än en timme måste delas upp i mindre komponenter som kan installeras på högst en timme. 18. Användarfiler och datafiler måste vara komprimerade (i ZIP- eller CAB-format) 19. E-posttjänst finns, men ibland får inte kunderna automatiska e-postmeddelanden. Kunderna bör regelbundet kontrollera i verktyget om uppdateringar av image-statusen finns tillgängliga. Ingår inte i denna tjänst (verktygsberoenden och begränsningar): 1. Andra programvarulicenser eller rätt till åtkomst, hämtning eller användning av tredje parts programvara utan tillämplig licens. KUNDEN MÅSTE HA ELLER ERHÅLLA ALLA LICENSER FÖR DE PROGRAM SOM INGÅR I KUNDENS IMAGE ELLER SOM HÄMTAS FRÅN ELLER ÖVERFÖRS TILL VERKTYGET. 2. Stöd för stor image-storlek på en SLUTFÖRD image som är större än 15 GB (komprimerad) 3. Stöd för andra image-konfigurationer än för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 eller Windows Vista SP1 4. Image-konfigurationer som används i andra system än Dell OptiPlex, Latitude och Precision 5. Underordnade image-konfigurationer kan inte importeras till ImageDirect 6. Importerade image-konfigurationer i ImageDirect-verktyget: a. Hämtningsmetoden för image-konfigurationer använder sig av: i. Norton -versioner av Ghost ii. Ghost Cast-server iii. Altiris och andra image-produkter på marknaden b. Image-konfigurationerna för Windows Vista stödjer Ghosts image-format c. Stöd för externa drivrutiner (drivrutiner som inte ingår i XP/Vista) som är installerade, förutom den interna standarddrivrutinen för nätverkskort och drivrutinen Mass Media Controller för OptiPlex 755 (drivrutinen för nätverkskort bör installeras från support.dell.com, inte från Dells resurs-cd) d. Importerade image-konfigurationer som innehåller Dell Utility Partition e. Stöd för importerade image-konfigurationer som har automatisk inloggning (kunden kan konfigurera detta i ImageDirect-verktyget) 7. Dells standarddrivrutiner som är låsta vid en specifik version (kunden kan ladda upp drivrutiner och låta dem ingå i image-konfigurationen) 8. RAID: stöd för maskinvaru- eller programvaru-raid 9. SCSI: stöd för en extern eller inbyggd SCSI-styrenhet 10. Enhetsstöd för följande: a. Image-konfigurationer över flera fysiska enheter (du kan bara skapa en image av en enhet) b. Virtuella maskiner (VM) c. Enhetskryptering 11. Medieprogram för CD/DVD (Sonic Roxio, Digital Media Plus, CyberLink PowerDVD etc.) som levereras via ImageDirect (kunden kan använda funktionen Upload Components (Ladda upp komponenter) för att ladda upp de medieprogram som behövs) 12. Maskinvaruberoende program och tillägg som installerats i importerade image-konfigurationer (installationsfilerna kan läggas till i ett oinstallerat läge och installationen påbörjas vid första starten via alternativen Sysprep Run Once eller Additional Commands (Ytterligare kommandon)) ImageDirect, version 2.42 Sida 3 av 6

4 13. Tillägg som kan väljas separat via ImageDirect-verktyget (för en viss plattform erbjuds alla eller inga tillägg) 14. Stöd för snabbkorrigeringarna KB eller KB för Microsofts ljudhantering som installeras i en image (dessa KB:s orsakar fel i ljudenheter) 15. Andra korrigeringsfiler än KRITISKA operativsystemuppdateringar för Microsoft Windows XP Professional SP2 Select / SP3 och Windows Vista SP1. (Kunden kan ladda upp andra viktiga uppdateringar som ska ingå i image-konfigurationen.) 16. Stöd för KRITISKA uppdateringar och VIKTIGA uppdateringar för Microsoft Office i ImageDirect (kunden kan ladda upp alla uppdateringar som krävs och låta dem ingå i image-konfigurationen) 17. Stöd för Sysprep som redan körs i en image som ska importeras i ImageDirect. a. Microsoft Windows XP Professional: Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirectprocessen (kunden kan klippa och klistra in innehållet i sin egen Sysprep.inf-fil i ImageDirect-verktyget, eller använda ImageDirects online-formulär för Sysprep till att skapa Sysprep.inf-filen) b. Microsoft Windows Vista: Sysprep med allmän och/eller manuell process för aktiveringstid för återställning körs redan i en image som ska importeras i ImageDirect. Sysprep kommer automatiskt att köras senare under ImageDirect-processen. 18. Filnamnsstöd för uppladdade program och importerade image-konfigurationer med specialtecken som t.ex. 19. De tillfälliga katalognamnen C:\DELL\IB, C:\DRV, C:\Drivers, C:\Windows\Dellximg är reserverade för att användas av ImageDirect Kundens ansvar 1. Kunden garanterar Dell att kunden har erhållit alla tillämpliga licenser, tillstånd eller godkännanden som krävs för de program som laddas upp i verktyget, hämtas från verktyget, ingår i kundens image eller på annat sätt används i anslutning till denna tjänst, utan att överträda ägande- eller licensrättigheter (inklusive patent och copyright) för leverantörer eller ägare av sådan programvara. 2. I den omfattning Dell kräver avgifter för användning av dessa tjänster och/eller verktyg, accepterar kunden att betala sådana avgifter då dessa i rimlig tid aviserats i förväg, eller att sluta använda dessa tjänster och verktyg. 3. Om kunden begär att Windows XP Professional OEM ska installeras som en del av image-konfigurationen, förväntas kunden för närvarande köpa minst 50 Dell-system årligen med Windows XP Professional OEM installerat. 4. Om kunden begär att Windows XP Select/Government/Academic och/eller Office Select/Open/Student and Teacher/Standard Edition/Professional Edition/Academic ska installeras som en del av dess image, bekräftar kunden att den har ett giltigt avtal och en giltig licens att använda denna programvara och accepterar också att förse Dell med en produktnyckel för flera användare/flera licenser för detta program. 5. Erhålla en separat inloggning till Mitt konto från Dell för alla kundanställda som ska använda verktyget. 6. Ge kundens administratör rättigheten att hantera kundens anställdas åtkomst till verktyget, inklusive att skapa, aktivera och inaktivera de åtkomsträttigheter som krävs per anställd. 7. När en image skapas med hjälp av den onlineformulärbaserade verktygsfunktionen måste alla program från kunden paketeras i MSI- eller EXE-format innan de överförs till verktyget. Programmen måste installeras på ett tyst och obevakat sätt. 8. Granska och följa alla allmänna villkor som anges i denna servicebeskrivning och i verktyget, inklusive godkännande av elektroniska villkor och bestämmelser när de uppstår vid specifik användning av verktyget. (Elektroniska villkor visas vid varje hämtning och installation av en återställnings-image.) Supportförfaranden Helpdesk för ImageDirect är ENDAST tillgänglig för kunder som har problem med eller frågor om ImageDirecttjänsten. För teknisk support för denna tjänst kan kunderna kontakta sin CFI FPM för att få kontakt med helpdesk Europa Telefonsupport Telefon: Sen, vid uppmaning; ring ImageDirect, version 2.42 Sida 4 av 6

5 E-postsupport Supporttillgänglighet GMT / CET Måndag till fredag, förutom helgdagar Viktig ytterligare information 1. Åtkomst till verktyget. Dell kan inte garantera fullständig åtkomst till verktyget vid alla tidpunkter. Ibland kan åtkomsten till verktyget utan förvarning vara begränsad på grund av olika orsaker, som t.ex. underhåll, uppgraderingar och omständigheter utanför Dells kontroll. Dell ansvarar inte för eventuella förseningar, fel, begränsad användning eller förlorad information. 2. Licensiering av volymprogramvara. Kunden accepterar att kunden är ansvarig för att erhålla all erforderlig licensiering till alla image-program som installeras av Dell. Vid köp av programvara från Dell (inklusive program som köpts via volymlicensavtal) kan kunden få hjälp av Dells försäljningsavdelning. Kunden bör också kontakta sina leverantörer av Microsoft-program och andra programvaror avseende programlicensalternativ och programlicensfrågor. 3. Ingen personligt identifierbar information. Tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till systemkopior, applikationer och dokumentation som skickas till Dell får inte innehålla personligt identifierbar information. Såvida inget annat anges i gällande lokal lagstifning avses personligt identifierbar information (eller PII ) data eller information som enskilt eller tillsammans med annan information identifierar en faktisk person eller data som anses vara personuppgifter eller någon annan typ eller personuppgifter som kan vara föremål för sekretesslagar eller -bestämmelser. Kunden garanterar att alla tredjepartsprodukter som kunden skickar till Dell för användning av Dell för leverans av CFI-tjänsterna inte innehåller personligt identifierbar information. Kontakta din säljrepresentant från Dell om du vill ha hjälp. SKICKA INTE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM INNEHÅLLER PERSONLIGT IDENTIFIERBAR INFORMATION TILL DELL. 4. Export. Kunden garanterar och representerar att tredjepartsprodukter, inklusive men inte begränsat till programvaran i en systemkopia som skickats till Dell i samband med CFI-tjänster för systemkopiering, inte innehåller begränsad teknik (t.ex. kryptering) eller, om den innehåller begränsad teknik, att tredjepartsprodukterna kan exporteras av Dell till ett annat land (andra än de som är förbjudna enligt gällande exportlagar) utan en exportlicens. Dell ansvarar inte för fastställande av korrektheten i representationer om existens av en exportlicens eller behörigheten för export av tredjepartsprodukter utan licens. Kundens exportcertifikat måste stödja gällande regionala och lokala lagar, bestämmelser och krav (t.ex. fysisk signatur eller elektronisk signatur). Förutom de ovannämnda garantierna, krävs eventuellt ett separat signerat exportcertifikat för alla CFI-tjänster för systemkopiering ( Certifikatet för överensstämmelse vid systemkopieexport ). För vissa länder krävs eventuellt exportcertifikat i samband med andra CFI-tjänster (t.ex. CFI-tjänster för tillgångar, CFI-tjänster för maskinvaruintegrering, CFI-tjänster för BIOS-anpassning eller CFItjänster för tredjepartsprodukter i förpackningen). Erforderliga exportcertifik måste fyllas i, undertecknas och returneras till Dell innan tillämpligt CFI-projekt implementeras av Dell. I händelse av att Dell måste skaffa en exportlicens för tredjepartsprodukter för att kunna leverera CFI-tjänsterna, förbinder sig kunden att kostnadsfritt hjälpa Dell med att skaffa fram sådan exportlicens. 5. Skadeersättning. Kunden medger ansvar och accepterar att hålla Dell, dess dotterbolag, anställda och agenter, skadeslösa från eventuell och all ansvarsskyldighet, skador, anspråk eller rättsliga åtgärder som uppkommer vid underlåtelse från kunden att erhålla tillämplig licens eller annan immateriell rättighet som stödjer den programvara som kunden hämtar i sin image, laddar ner till kundens miljö eller överför till verktyget. 6. Inga garantier. KUNDEN MEDGER OCH GODKÄNNER ATT MED TANKE PÅ DENNA TJÄNSTS UTFÖRANDE ERBJUDS VERKTYGET I BEFINTLIGT SKICK OCH DELL UTFÄRDAR INGA GARANTIER AVSEENDE KUNDENS IMAGE-KONFIGURATION(ER) ELLER KOMPATIBILITET MED ANDRA MILJÖER. KUNDEN ÄR ANSVARIG FÖR ALL VALIDERING OCH TESTNING AV IMAGE-KONFIGURATIONER. DELL ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR FÖRLORAD KUNDINFORMATION, INKLUSIVE UPPLADDADE PROGRAM, FILER, IMAGE-KONFIGURATIONER OCH OPERATIVSYSTEMINSTÄLLNINGAR SOM KAN GÅ FÖRLORADE I VERKTYGET. DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA ImageDirect, version 2.42 Sida 5 av 6

6 INFORMATION ELLER PROGRAMVARA INNAN DEN LADDAS UPP TILL VERKTYGET OCH DET ÄR KUNDENS ANSVAR ATT SPARA IMAGE-KONFIGURATIONEN. 7. Ansvarsbegränsning. DELL ANSVARAR INTE FÖR UTEBLIVNA VINSTER, FÖRLUST AV AFFÄRSTILLFÄLLEN ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖRLUSTER TILL FÖLJD AV SKADESTÅND, ÄVEN OM DELL INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPKOMMER, ELLER FÖR SKADESTÅNDSKRAV FRÅN TREDJE PART. DU ACCEPTERAR ATT DELL INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGOT SKADEBELOPP UTÖVER DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT FÖR INKÖP AV TJÄNSTERNA FÖR DET/DE SPECIFIKA OBJEKT ELLER DEN UTRUSTNING SOM HAR ORSAKAT FÖRLUSTEN ELLER SKADAN 8. Uppsägning / Avbeställning. Kunden kan säga upp eller avbeställa denna tjänst när som helst genom att underrätta kundens CFI-projektledare som inaktiverar kundens åtkomst till verktyget. Dell kan avsluta kundens åtkomst till och användning av denna tjänst och/eller verktyget om kunden underlåter att följa de allmänna villkor som finns i servicebeskrivningen. Dessutom kan Dell säga upp tjänsten efter eget gottfinnande med trettio (30) dagars varsel till kunden. Dokumentversion: 2.42 Utgiven: ImageDirect, version 2.42 Sida 6 av 6

Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten

Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns

Läs mer

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering)

Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Servicebeskrivning ANPASSNING AV MASKINVARA CFI-tjänsten (Custom Factory Integration - anpassad fabriksintegrering) Dell tillhandahåller med nöje maskinvaruanpassning via sin CFI-tjänst. I den här tjänsten

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje

Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Servicebeskrivning Installation av blad i ett befintligt Dell PowerEdge -bladhölje Artikelversioner för service Se bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation av en eller flera (enligt

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Servicebeskrivning Installation och konfiguration av ett disksubsystem i Dell PowerVault MD-serien Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten ger installation, konfiguration

Läs mer

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal

Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation och konfiguration av en fjärråtkomstportal Den här tjänsten ger installation och konfiguration av Dells fjärråtkomstportal

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch

Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en PowerConnect -switch Den här tjänsten ger fysisk installation av en PowerConnect Ethernet-switch, vid behov

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service")

Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad INBD-service) Beskrivning av Dells Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag (nedan kallad "INBD-service") i. Översikt över INBD-service Internationellt gällande Service på plats nästa arbetsdag innebär

Läs mer

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet

Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Servicebeskrivning Avinstallation av en server, lagringsenhet eller kringutrustningsenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Den här tjänsten utgör ett komplement till den vanliga

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser

Autodesk upphör med försäljning av fristående löpande licenser Uppdaterad: 1 mars 2015 Autodesk flyttar gradvis över nya inköp av våra programvaruprodukter till rena prenumerationstjänster. Under den första fasen av den här övergången kommer nya licenser för de flesta

Läs mer

Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten

Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten Servicebeskrivning: Dell ImageDirect-tjänsten Översikt: Villkor Detta avtal (som rubriceras "avtal" eller "servicebeskrivning") är upprättat mellan kunden ("du" eller "kund") och den Dell-enhet som finns

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data

Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Servicebeskrivning Tjänst för spårning och återställning av bärbar dator samt Tjänst för fjärradering av data Serviceöversikt Dell gläds över att kunna erbjuda tjänsten för spårning och återställning av

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter

Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Lösningar för klienthantering och mobila utskrifter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Läs mer

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS.

REGISTRERING AV DITT AVTAL ELLER KÖPBEVIS KRÄVS INNAN SERVICE KAN ERBJUDAS. PrimeSupport - avtal PS.LMP-E3.123.1 Version 1.0 09/2007 I detta dokument anges uppgifter om ditt PrimeSupport-avtal med oss. Läs det noggrant. Du måste registrera ditt avtal för att aktivera supporttjänsterna

Läs mer

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet

Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Artikelversioner för service Se Bilaga A. Översikt: tjänst Servicebeskrivning Installation av en Dell PowerVault -bandenhet Den här tjänsten ger installation av en Dell PowerVault -bandenhet samt anslutning

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program

SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit (SDK) SP1 Novell(R) Licensavtal för program SUSE(R) Linux Enterprise 11 Software Development Kit ("SDK") SP1 Novell(R) Licensavtal för program LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Checklista Kontrollera Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Ladda ner och starta installationen av HogiaLön Plus Installera SQL komponenterna i rätt ordning Starta HogiaLön

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt

ANVÄNDARVILLKOR. 1.1 Allt innehåll i Tjänsten, såsom grafik, bilder, logotyper och mjukvara omfattas av Finditys eller tredje mans upphovsrätt ANVÄNDARVILLKOR Dessa användarvillkor tillämpas vid användning av Findity AB:s, org. nr. 556838-8200, ( Findity ) tjänst sparakvittot.se ( Tjänsten ). Genom att använda tjänsten godkänner användaren (

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

PRENUMERATIONSTJÄNSTER.

PRENUMERATIONSTJÄNSTER. SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 för VMware ("SLES för VMware") Licensavtal för SUSE-programvara LÄS NOGA IGENOM DETTA AVTAL. GENOM ATT KÖPA, INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS

Läs mer

HP Hardware Support Exchange Service

HP Hardware Support Exchange Service HP Hardware Support Exchange Service HP:s kundsupportavtal En tjänst där hårdvaran byts ut ett kostnadseffektivt och bekvämt alternativ till reparation på platsen. HP erbjuder en tjänst som omfattar utbyte

Läs mer

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok

Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Dell SupportAssist för PC-datorer och surfplattor Användarhandbok Anmärkningar, försiktighetsbeaktanden och varningar OBS: Obs! ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. VIKTIGT!:

Läs mer

Vanliga frågor kunder

Vanliga frågor kunder Viktiga uppdateringar för underhållsavtal Vanliga frågor kunder Det här dokumentet innehåller svar på vanliga frågor om de kommande förändringarna vad gäller underhållsavtal som beror på vår övergång till

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället.

4. Priser 4.1 Produktpriset avser det pris som anges på FileMaker AB-webbplatsen vid beställningstillfället. Villkor och Termer 1.1 Om villkoren I dessa villkor används orden "vi" och "oss" för att beteckna FileMaker AB och "du" och "dig" för att beteckna dig som kund. Ord med stor begynnelsebokstav avser i villkorstexten

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

2. BEVILJANDE AV LICENS:

2. BEVILJANDE AV LICENS: SMART Technologies Inc. Slutanvändarlicensavtal för programvara LÄS DETTA SLUTANVÄNDARLICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps

LC Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps LC500070 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Inledning Tack för att du har valt Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Med det här PC-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. PCkortet uppfyller

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson

LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock. Tobias Pettersson LMS-licenser, funktion, uppgradering från portlock Tobias Pettersson 20151015 LMS Mjukvarulicens ersätter portlock Ändring av licensieringsmetod är nödvändig av flera olika skäl, bl.a. Ett portlock ger

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Servicebeskrivning Basic Hardware Support

Servicebeskrivning Basic Hardware Support Översikt över tjänster Dell erbjuder grundläggande maskinvarusupport med tjänsten ( Tjänsten eller Basic ) i enlighet med det här dokumentet ( Servicebeskrivningen ) samt nivån av på-plats och/eller e-post

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r)

Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) Licensavtal för SUSE(r) LINUX Enterprise Desktop (SLED) 11 Novell(r) LÄS IGENOM AVTALET NOGGRANT. GENOM ATT INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE DESS KOMPONENTER) GODKÄNNER NI

Läs mer

QuarkXPress 8.5 Informationsfil

QuarkXPress 8.5 Informationsfil QuarkXPress 8.5 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 8.5 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...6 Utföra en tyst installation...6

Läs mer

Installation av Topocad

Installation av Topocad Installation av Topocad Hämta programmet Topocad 12.0 kan hämtas från adtollo.se/systems/mat-kart/ladda-ner-program/ Installation Programmet installeras från Installera Topocad Topocad 12.0. Installationsfilen

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer

Kundverifiering av SPs digitala signaturer 2014-08-28 Utgåva 8.0 1 (12) Kundverifiering av SPs digitala signaturer SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP IT 2014-08-28 Utgåva 8.0 2 (12) Versionshistorik Författare Utgåva Datum Kommentar Fredrik

Läs mer

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch

Servicebeskrivning Fast-Track Dispatch FAST-TRACK DISPATCH (FTD eller programmet ) VILLKOR Med hänsyn till punkterna nedan har parterna kommit överens om följande: För avtalets syfte gäller följande definitioner: Slutanvändare innebär personen

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Foptec Internet Supervisor

Foptec Internet Supervisor Foptec Internet Supervisor Installation och aktivering 2010 Foptec AB. Vi förbehåller oss rätten att göra andringar i produkten utan medddela detta på förhand Version: 1.0 2 Version 1.0, 2010-08-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet

Digitalkamera Bruksanvisning för programmet EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Bruksanvisning för programmet Svenska Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige)

Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige) Installation av UIU (trial version och skarp) DSS Data (Sverige) Detta dokument är en hjälp till dig som ska installera UIU. Ytterligare information finns i PDF fil som medföljer download / CD skiva. Skillnader

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling

Programvarutillgångars hantering från anskaffning till avveckling Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-09-06 Dnr: Dokumentförvaltare: Catarina Lydahl Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Beslutat Dokumentid: Programvarutillgångars hantering från

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Att komma igång med ELDA

Att komma igång med ELDA Att komma igång med ELDA SmartDisk används tillsammans med programmet ELDA som måste vara installerat på din dator. Programmet laddas ned från Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.om du inte har

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Affärsvillkor för LanguageWire

Affärsvillkor för LanguageWire Affärsvillkor för LanguageWire 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1.1 Följande affärsvillkor ska gälla för alla avtal om översättningsuppdrag mellan LanguageWire (hädanefter LW) och kunden, inklusive alla övriga tjänster

Läs mer

Uppdaterad: 1 juni 2015

Uppdaterad: 1 juni 2015 Uppdaterad: 1 juni 2015 Vi inför de här ändringarna För många enskilda produkter kommer nyförsäljning av permanenta licenser att upphöra den 31 januari 2016. Om du redan har en permanent licens till en

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03

Sharpdesk V3.3. Installationsguide Version 3.3.03 Sharpdesk V3.3 Installationsguide Version 3.3.03 Upphovsrätt 2000-2009 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är förbjudet,

Läs mer