Vindkraftcentrum.se Bakgrund Nuläge Erfarenheter Önskat läge. Vindkraftcentrum.se Ole Rönning Kristiansson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftcentrum.se Bakgrund Nuläge Erfarenheter Önskat läge. Vindkraftcentrum.se Ole Rönning Kristiansson"

Transkript

1 Vindkraftcentrum.se Bakgrund Nuläge Erfarenheter Önskat läge Vindkraftcentrum.se Ole Rönning Kristiansson

2

3 Att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer befolkningen till del i form av jobb och företagande. Vid årets slut har parker med 300 verk byggts till ett värde av tio miljarder kronor i Jämtlands län inklusive gränstrakter. Snart tas beslut om byggstart för ytterligare 230 verk för åtta miljarder kronor.

4 Projekteringsfasen 3-5 år Förprojekteringsfasen Markägarkontakter Vindmätning Informationsmöten Projekteringsfasen Inventeringar MKB (miljökonsekvens beskrivning) Markinventeringar Arkeologer Ornitologer Samrådsmöten Projektering Tillståndsfasen Miljö & Bygg Länsstyrelsen Eventuellt tillstånd Investeringsbeslut

5 Byggfasen (Civil works) 1-2 år Torn & Turbin 1-2 år Drift & Underhåll år Skogen Avverkning Skotning Timmertransporter Drivmedelsleveranser Infrastruktur Tillfartsvägar Inomparksvägar Grustäkt El nät Transformation/ stationsbyggnader Fundament Drivmedel Transporter Montering Kranar Site facility Facility services Montagepersonal Boende/Mat Fordon Kontorslokaler Lagerlokaler Verktyg Driftsfasen Vindkraftstekniker Specialservice Boende/Mat Vägar vinter och sommar

6 Havsnäs 32% 23% Internationellt 25 företag Jämtländskt 49 företag 1% 44% Västernorrländskt 1 företag Mörttjärnberget Svenskt 35 företag 19% 1% Internationellt 1 företag 18% 62% Jämtländskt 68 företag Västernorrländskt 19 företag Svenskt 21 företag

7 Statkraft SCA Vind Mörttjärnberget Projektering Vägar markarbeten avverkning Elnät/Tele/Fiber Bygg och anläggning Torn & Turbin Site tjänster Övrig service Arctan Eurocon Consul9ng BHT Nordborr Hällbergs Entreprenad Bostedt's stv & service PN Bygg I Ånge GisteråSjöstr and Arkitektur Ånge Glasmästeri Siemens HLL Hyreslanslag et Albackens Jakt & Fiskecamp Hotell Jämtkrogen Grontmij Månsson & Hansson Jämtlands läns SchakOörmedling Kajs Åkeri A^acus Power Östersund Teracom Y B miljö o linjetjänst A^acus Rör & Energi BMS Kranar Ramirent Torgnys Radio & TV Hotell Östjemten SWECO Environment SWECO Infrastructure NORRMAN, SONNIE Owéns Buss Frimodul Elektro Jonssons El Prefab Construc9on er i Ge9nge Elkontakt i Östersund Blue Water Shipping Mi^ Sanering TJ:s Skoter & Motor TV & Kontors Profilen i Strömsund Triventus Consul9ng WSP Sverige P.Högström Heavy Equipment SVERKER JÄMTGÅRD LÅ- Konsult B E:s Elskåpsmontage Stabil Stängsel niwentec Delta Terminal Cramo Ovikens Mekaniska Bräcke Sport&Fri9d Norconsult On Teknik Toréns Entreprenad i Östersund Berglunds Markarbeten HB Jemtel Hjorts Entreprenad och Linjebygg Mätcenter Hammerdals Betonggjuteri Arc9c Wind Solu9ons Ågrens Mekaniska KS Husvagn & Skoter Kontors- varuhuset HELiA Bygg- & Cadteknik Vectura Frölander Entreprenad Stenger & Ibsen Construc9on Härjeåns Kra` Leifs Maskinfrakt i Håsjö Ak9ebolag Scanlaser ISS Facility Services Vikingstads Mekaniska Verkstads Manpower MER i Tex9l COWI CUE DEE Smååkran Maskin SCA Skog ONE Nordic Revsunds Transport Gällö Fyrås Trä och Impregnering Fairwind A/S Sösjö Motor o Maskinservice ALL YOU NEED FRÅN STORUMAN RFB Reklam Förlaget Bräcke Lantmäteriet Sprängarbeten i Trönödal Ak9ebolag Fermgruppen i Sundsvall Sundsvall Elnät Ak9ebolag TC- kra` Hammarstran d JämtStängsel Östersunds Glasmästeri SIMO Östersunds Motorrenove ring EdsbyFrakt Fotograf Torbjörn Bergkvist Jan Hjalmarssons Åkeri Fränsta O^ossons åkeri Eltel Networks TE B A^acus Mark & Maskin Uppsala Frakt & Lotstjänst Pausdrycker i Solle`eå Jetpak Sverige Ak9ebolag Koncep- teriet Reaxcer TeliaSonera Svenska kra`nät Ålunds Måleri & Entreprenad m4 gruppen Monikas städ & livs Bräcke Järn & Färg Bodsjö- bygdens Turist & Utveckling

8 Exempel: Park med 50 verk Total investering 1,8 miljarder kronor Uppemot en 1/3 eller 600 miljoner kan spenderas regionalt om kompetenta företag finns Byggfasen 270 årsarbeten Driftsfasen 420 årsarbeten Ett par jämförelser: Förra året investerades 100 miljoner i jämtländsk industri Förra året investerades 10 miljarder i gruvnäringen i riket

9 Regionala samhällseffekter vid byggandet av 50 verk Byggfasen regionalt Kommunal och landstingskatt* Alternativkostnad för arbetslöshet** Total samhällseffekt regionalt 21 mkr 63 mkr 84 mkr Driftfasen regionalt Kommunal och landstingskatt* Alternativkostnad för arbetslöshet** Total samhällseffekt regionalt Nuvärde 47 mkr 140 mkr 187 mkr * kr. Anläggningsarbetares lön i snitt 2013 enligt SCB. Det förekommer andra typer av arbete men eftersom denna typ av arbete är i majoritet används den som snittvärde. **Enligt nationalekonomer kr per år och person Tillkommer: Arbetsgivaravgifter Bolagsskatt Fastighetsskatt Bygdepeng uppskattningsvis mkr Markarrenden

10 Kompetens behov Byggfasen Certifieringskrav Entreprenadarbeten Armering Betong Drift & Underhåll 25 år Certifieringskrav/ utbildning Vindkraftstekniker Specialservice Snöröjning Elektriker Bygg och underhåll Torn och Turbin-Montage Certifieringskrav Montörer Facility service Facility service worker Vindkraftstekniker utb Strömsund Noden för vindbruk- Arbetskraftsförsörjning

11 Facitity service worker provider- 24 Vindkraftsparker 450 resta verk 422 Leverantörer

12 Driftsatta parker Havsnäs 48 Ollebacken 7 Höjdvind 4 Stamåsen I 26 Mullberget 26 Mörttjärnsbrg 37 Västernorrland 59 Parker under byggnation Glötesvålen 30 Ögonfägnaden 33 Björkhöjden-vattn 90 Västernorrland 105 Tillståndsgivna parker Munkflohögen 27 Raftsjöhöjden 26 Åskälen-Österåsen 100 Stamåsen II 24 Bodhögarna 80 Hocksjön 50 Åndberget 101 Skaftåsen 60 Jämtvind 30 Björnsjöbodarna 140 Västernorrland 248 Norge/Tröndelag 700 Totalt antal parker Totalt antal vindkraftverk

13 Truckcertifikat Hjullastare ESA-certifikat (elsäkert arbete) Tungt släp ADR Farligt Gods GWO Standard Basic Safety Training Facility service worker - Markarbetare Identifiera kompetensbehovet Matcha mot AF personbank 4 personer i varje park Grundläggande Administration Möjliga 60 personer Företagsekonomi Datakörkort Marknadsföring/Sociala Medier

14 Marian Stranne från tomater till vindkraftsrallare Flera glasmästerier tätar tornskarvar med Sikaflex Jemtel höghöjdsutbildar för ny verksamhet AWS levererar site-tjänster till turbinleverantörer Högt, hett & säkert driver utbildningsanläggning

15 Havsnäsrapporten uppskattar att en fjärdedel av arbetskraften utgjordes av lokal/regional sådan. Studien av Mörttjärnberget visar att procent av arbetet utförts av lokalt/regionalt folk. Utländsk arbetskraft har stått för ungefär 35 procent. Är detta bara av ondo? Varför är det så? 2014 medför vindkraftsutbyggnaden gästnätter konsumtion i regionen för cirka 20 miljoner kronor. Förutom våra norska vänner hade vi utländska kommersiella gästnätter i Jämtlands län 2013.

16 Årsarbeten och verk i Jämtlands län med omnejd Antal verk Resta verk Årsarbeten ?

17 Långsiktiga jobb (i år) enligt erfarenheterna från Havsnäs vindkraftspark i Strömsunds kommun: Efter två års drift av 48 verk: 18,5 årsarbeten per år varav 16 lokala. Hälften av dessa är vindkrafttekniker. Tre verk ger alltså ett årsarbete, som motsvarar ett fast heltidsjobb under verkets livstid. Uppemot 160 personer har gått vindkraftsteknikerutbildningen i Strömsund. Hälften är från länet. Nästan alla har jobb.

18 Windcluster Norway 73 företag Industri högteknologiska företag - forskning 700 tillståndsgivna verk Norge 450 verk i Snillfjord och Fosen Totalinvestering på 20 miljarder nok inklusive kraftledningar

19 5000 vindkraftverk Svensk vindkrafts bedömning är 15% Vindkraftcentrums prognos är 25% 150 km 400 km

20 Testpark Utvecklingsarena Byggfasen (Civil works) 1-2 år Torn & Turbin 1-2 år Drift & Underhåll år Skogen Avverkning Skotning Timmertransporter Drivmedelsleveranser Infrastruktur Tillfartsvägar Inomparksvägar Grustäkt El nät Transformation/ stationsbyggnader Fundament Drivmedel Transporter Montering Kranar Site facility Facility services Montagepersonal Boende/Mat Fordon Kontorslokaler Lagerlokaler Verktyg Driftsfasen Vindkraftstekniker Specialservice Boende/Mat Vägar vinter och sommar

21 CRM-databas 1700 företag nyhetsbrev 2500 personer Matchningsverktyg CV-databas med annonser Sammanställer och analyserar pågående vindkraftsparksbyggen liksom utfört arbete i uttryckta årsarbeten per bransch. Tar fram planeringsunderlag för framtida utbyggnad Saklig information/kommunikation till allmänhet och beslutsfattare Samlar branschkunskap, knyter samman företag, forskning och offentlighet Företagsrådgivning/Affärsutveckling Vi bygger möjligheter för regional och nationell utveckling inom Vindkraftsbranschen. Grannländer-Norge-Finland

22 Vindkraften innebär lokal och regional nytta: Jobb och företagande - även i yttersta glesbygd Skatteintäkter för kommuner och landsting KLIMATHOTET EN MÖJLIGHET Tack för att ni lyssnat

23 2 681 vindkra`verk i dri` vindkra`tekniker anställda i Sverige. Det ger 6,2 vindkra`verk per tekniker. I slutet av förra året hade Sverige en installerat kapacitet på megawa^. Innan året är slut kommer Sverige ha en installerad effekt på megawa^. (2014) vindkra`verk har en sni^kapacitet på 1,6 megawa^ Utbyggnadstakten är jämn och stabil Vestas och Siemens Wind Power är de stora leverantörerna

24

Uppdragsgivare/finansiärer

Uppdragsgivare/finansiärer Vindkra(centrum.se T T orbjörn Laxvik Vindkra(centrum.se orbjörn Laxvik Uppdragsgivare/finansiärer Vindkraftcentrum.ses uppdrag: Att de stora investeringar som görs - i så hög grad som möjligt - kommer

Läs mer

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10

Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10 Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Slutrapport 2014-12-10 Energimyndighetens projektnummer 39336-1 Rapporten sammanställd

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län LOKAL NYTTA Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län Underlag till politisk viljeyttring 2010 från Kommunförbundet och kommunerna i Jämtlands län Låt inte vindens utvecklingskraft

Läs mer

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft

Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft Kartläggning av sysselsättningseffekter från vindkraft 2012-02-20 Ecoplan på uppdrag av Power Väst Sammanfattning När man från offentligt håll skall satsa för att skapa nya jobb, väljer man gärna att

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset

Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset Projektrapport Vindkraft: Grundkurs Vindkraftspark Håcksta Hudiksvall, och det lokala intresset * Roland Lundqvist Hudiksvall * Juli 2008 Högskolan på Gotland, Visby Projektrapport Vindkraft: Grundkurs

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun AXEG AB www.axeg.se AXEG 2011:023-1 Rev A 2012-04-16 Sida 1 av 35 FÖRORD När vi på AXEG gav oss i kast med detta spännande uppdrag

Läs mer

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR

I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR 6/2014 Guide: Utbildningar för jobb med vindkraft Energimyndigheten: 150 TWh vindkraft i Sverige VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR NOTISER Vattenfall satsar på vindkraft Vattenfall investerar

Läs mer

SOLLEFTEÅ 12-13 mars 2013

SOLLEFTEÅ 12-13 mars 2013 Seminariedagar om vindkraftsetableringar SOLLEFTEÅ 12-13 mars 2013 Det föreligger konkreta investeringsplaner vad gäller vindkraft på SEK 100 mrd eller 3800 vindkraftverk under de kommande 8 åren i mellersta

Läs mer

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK

Kalendarium. Innehållsförteckning 2 AVSNITTSRUBRIK Årsredovisning 2013 2 AVSNITTSRUBRIK Kalendarium ARISE ÅRSSTÄMMA 2014 Årsstämman hålls den 6 maj i Halmstad EKONOMISK INFORMATION 2014 6 Maj Årsstämma 6 Maj Delårsrapport första kvartalet 18 Juli Delårsrapport

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution?

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE. VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART. En strukturell revolution? FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2009:08 VINDKRAFTEN TAR FART En strukturell revolution? Vindkraft En fördjupningsstudie om vindkraft inom projektet Framsyn och Tillväxtområden

Läs mer

Kraftförsörjning för framtiden

Kraftförsörjning för framtiden Kraftförsörjning för framtiden guarantee Inledning 2 Linjemontage Kraftförsörjning för framtiden 2 Efter 20 år i branschen har Linjemontage blivit en aktör att räkna med. Vår filosofi att erbjuda kundanpassade

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16

Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Produktionskostnads -bedömning för vindkraft i Sverige ER 2014:16 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås

Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Bygg ny järnväg mellan Västsveriges två största städer Dynamiska samhällseffekter av en modern dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås Rapport 2010:4 ISSN 1650-7965 Författare Stefan Gustavsson,

Läs mer

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen

Välkommen att kontakta oss! Jacob Spangenberg, (C) Ordförande i kommunstyrelsen 1 ÖSTHAMMAR HOTELL Det är här det händer! Just nu är Östhammars kommun inne i ett expansivt skede. Nyöppnandet av Dannemora gruva, framgångsrika verkstadsföretag och inte minst valet av Forsmark som lokaliseringsplats

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN

SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I FJÄLLEN GRATISTIDNING INVESTERINGAR OCH FRAMTID I STORUMANS KOMMUN 2012-2020 SÅ SKAPAS FRAMTIDEN I STORUMANS KOMMUN 4 VAD ÄR UTVECKLING? 4 GRUVOR SKAPAR JOBB 4 GYNNSAMMA VINDAR GER MEDVIND 4 MILJARDSATSNING I

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer