FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN"

Transkript

1 FEBRUARI 2011 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER I VÅRDEN Som patient har du rätt till vård inom en viss tid, rätt att få information som är begriplig och att säga ifrån om något blir fel. Här kan du läsa om bland annat vårdgarantin, individanpassad information och patientnämndens arbete. Vi hjälper dig ATT hitta vägen till en god hälsa Uno och Berit Larsson fick hjälp av Sista utposten. Sid 3 Rätt till information - även på teckenspråk Sid 4 Nya hälso- och sjukvårdsnämnder igång sid 6 i n f o r m at i o n f r å n H ä l s o - o c h s j u k vå r d s n ä m n d e r n a I G Ö T E B O R G s o m r å d e t

2 I 37 kan du läsa om vad våra hälso- och sjukvårdsnämnder i Göteborg med omnejd gör för att ytterligare förbättra tillgången till god primärvård, sjukhusvård, tandvård och folkhälsoinsatser. Denna gång handlar 37 om vilka rättigheter och skyldigheter du har som patient. Vårdgarantin: Dag 1 kontakt med primärvården Inom 7 dagar erbjudande om läkarvård Inom 90 dagar erbjudande om specialistvård Inom 180 dagar specialistbehandling påbörjas Vårdgaranti god vård i rätt tid Alla i Västra Götalandsregionen ska erbjudas behandling inom tydligt fastslagna tidsramar. Den som trots allt inte fått vård i rätt tid, kan vända sig till Sista utposten för att komma vidare. Jag ser mig som ett medborgarkansli, säger handläggaren Carola Lygner. Vårdgarantin innebär att den som söker hjälp ska få kontakt med primärvården samma dag, och inom sju dagar erbjudas läkarbesök, om ett sådant behövs. Besök i den specialiserade vården ska erbjudas inom 90 dagar och vid beslut om vidare åtgärd ska behandling därefter påbörjas inom 90 dagar. För barn- och ungdomspsykiatri ska besök erbjudas inom 30 dagar och fördjupad utredning eller behandling inom 60 dagar. I takt med att vårdgarantin stegvis införts de senaste tio åren, har väntetiderna blivit allt kortare, säger Elisabeth Malmborg, som är regionens samordnare för God vård i rätt tid. carola LYGNER För att vårdgarantin ska kunna uppfyllas krävs det dock att även patienterna ställer upp. Dels genom att acceptera att hamna hos andra vårdgivare än de först vänt sig till, dels genom att verkligen dyka upp på bokade besök. Besök slösas bort Den som sagt ja till en tid måste ha synnerligen starka skäl för att avboka. Efter två avbokningar återsänds remissen. Varje år går cirka bokade vårdbesök i Västra Götaland till spillo på grund av att patienter uteblir. I många fall efterlevs vårdgarantin men ibland går det fel och det är för sådana situationer som Sista utposten har inrättats. Sista utposten har till uppgift att hjälpa patienter att komma vidare i vårdkedjan. Det är en neutral plats dit medborgarna kan vända sig med sina klagomål och önskemål. Personalen har mandat att föra över patienter till andra vårdgivare och ålägga den ursprungliga vårdgivaren att betala, säger Elisabeth Malmborg. Ett slags medborgarkansli I varsitt kontor i Lillhagsparken på Hisingen sitter Carola Lygner och Stina Ulvenstam och tar emot samtalen till Sista utposten. Carola handlägger fysiska sjukdomar, medan Stina tar hand om psykiatriärendena. Jag ser mig som ett medborgarkansli, säger Carola. Min uppgift är att bevaka patienternas intressen och se till att deras rättigheter respekteras. Första åtgärden i ett ärende är att kontakta vårdgivaren som tagit emot remissen, för att undersöka hur väntetiden ser ut. Om de inte lyckas boka in patienten inom sju-tio dagar, skickar jag ärendet vidare till någon av de tiotals andra vårdgivare som regionen har avtal med, säger Carola. Många som ringer är till en början frustrerade och arga över att inte ha fått besked eller över att deras ärende dragit ut på tiden. Men på Carolas anslagstavla hänger tidningsurklipp med rubriken Dagens ros och tackbrev från människor som tack vare henne fått snabbare tillgång till de operationer och behandlingar de behövt. En del blir överraskade av att få hjälp. Människor som har ont eller är oroliga måste få besked. Vårdgarantin är viktig, alla ska ha rätt till hjälp i rätt tid. Det handlar om respekt. TEXT: Emil Carlsson Vill du komma i kontakt med Sista utposten, ring: görs på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Göteborgsområdet. Kontakt: Hedvig Ahlstrand, Hälso- och sjukvårdskansliet Göteborg, e-post: Produktion: Ivelind Design & Byline: Arell. Foto: Sergio Joselovsky och Rolf Hallin. Valfrihet i vården I Västra Götaland råder valfrihet i vården. Det innebär att alla har rätt att söka vård var de vill i landet, så länge vårdgivaren har avtal med respektive landsting samt har möjlighet att ta emot patienter från andra landsting. Behandlingar som kostar över kronor kräver dock regionens godkännande i förväg. Patienten ska då kontakta respektive sjukhus alternativt Hälso- och sjukvårdskansliet i Göteborg för en betalningsförbindelse. 2

3 Att någon lyssnar ger nya krafter Uno och Berit Larsson i Lindome har flera gånger råkat ut för att vårdgarantin inte uppfyllts. Men tack vare Sista utposten har de fått hjälp att ta sig vidare till behandling. Att någon lyssnar och förstår ger nya krafter, säger Uno Larsson. För två år sedan var Berit Larsson i behov av starroperationer på båda ögonen. Men på Mölndals lasarett var väntetiden lång. Tiden gick utan att någon tid för behandling bokades in, och efter att från en läkare ha fått information om Sista utposten, vände sig Uno dit för sin hustrus räkning. Av handläggaren Carola Lygner fick jag tips om vilken väg vi skulle gå vidare. När jag väl fått reda på vilka alternativ jag hade och vilka andra vårdgivare jag också hade rätt att vända mig till gick det snabbt, säger han. Kallelsen dröjde Berits ögon opererades kort därefter med gott resultat på hos en privat vårdgivare i Göteborg. Men bara ett halvår senare hade de ryggproblem hon dragits med under lång tid förvärrats så kraftigt att hon åter tvingades söka vård. I maj 2009 upptäcktes också fel på flera kotor, men läkarna konstaterade att ingen nerv låg i kläm, och att det var för tidigt att operera. Sedan dess har Berits värk fortsatt att förvärras, men trots remiss till ortopedin i Mölndal dröjde kallelsen även denna gång. Till slut såg Uno och Berit ingen annan utväg än att återigen vända sig till Sista utposten och Carola Lygner för att få hjälp att komma vidare. Hon förstod vår situation och blev upprörd. När man är arg och frustrerad är det en underbar känsla att någon lyssnar på en och tar tag i ärendet, säger Uno Larsson. Remissen fördes direkt över till en annan privat vårdgivare och efter bara en vecka fick Berit tid hos en ryggspecialist. Processen igång Något beslut om operation kunde dock inte fattas denna gång, eftersom ytterligare utlåtanden behövs. Men tack vare Sista utposten är processen i rörelse och i januari väntar ett nytt inbokat läkarbesök. Vi har förståelse för att det inte går att trolla. Men det är bra att det finns valfrihet och vårdgaranti, så att man vid behov kan få hjälp där det finns plats, säger Uno Larsson. TEXT: Emil Carlsson Uno och Berit Larsson i Lindome FICK HJÄLP AV CAROLA LYGNER Hon förstod vår situation och blev upprörd. När man är arg och frustrerad är det en underbar känsla att någon lyssnar på en och tar tag i ärendet Egenremiss ett sätt att själv kontakta specialist Skriv och berätta om dina besvär och varför du söker vård. Skicka brevet till en specialistmottagning som behandlar det du söker för. Det kallas för egenremiss och ska behandlas på samma sätt som en läkarremiss. En remiss är en skriftlig begäran om en undersökning. Den brukar skickas från en läkare till en annan läkare. Men du kan också själv söka direkt till de flesta specialistmottagningar utan läkarremiss. En del mottagningar har särskilda blanketter som du kan få hemskickade för att fylla i. Men det går lika bra med ett brev där du beskriver din situation och symtom och varför du söker vård. Ibland kan det räcka med att ringa och prata med en sköterska som antecknar det du säger. Du kan skicka egenremiss även till privata vårdgivare som Västra Götalandsregionen har avtal med. En egenremiss är lika mycket värd och ska behandlas på samma sätt som en remiss som skrivits av en läkare. Om du behöver högspecialiserad vård eller undersökningar, som till exempel röntgen och laboratorieprover, måste du ha en remiss från läkare. Högspecialiserad vård är till exempel svårare hjärtsjukdomar, fetmaoperationer och provrörsbefruktning. Om du söker vård i ett annat landsting gäller de remissregler som finns i det landstinget. Källa: 3

4 i n f o r m at i o n f r å n H ä l s o - o c h s j u k vå r d s n ä m n d e r n a I G Ö T E B O R G s o m r å d e t Alla har rätt till begriplig information Alla har rätt till individuellt anpassad information vid varje kontakt med vården. Språk- och teckenspråkstolkar är därför självklara inslag på många håll i Västra Götalandsregionen. Min uppgift är att se till att människor möts, säger teckenspråkstolken Mia Uhlán. Enligt svensk lag ska vårdinformation om sjukdom, behandling och diagnoser förmedlas på ett sådant sätt att budskapet når fram till den som är berörd. Därför ska kommunikationen anpassas efter mottagarens hälsotillstånd, kognitiva förmåga, samt kulturella och språkliga bakgrund. Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand hjälper barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att leva ett fullvärdigt liv. Socionomen Lena Stignäs Borg arbetar som projektledare för Kulturdialogen, habiliteringens satsning för att söka alternativa arbetssätt och skapa dialog med familjer i Göteborgs nordöstra stadsdelar, där många hem inte har svenska som förstaspråk. Varje gång vi ska träffa någon som inte kan svenska kallar vi in en professionell tolk. Oftast är det patientens föräldrar som inte kan svenska, och om informationen inte når fram får insatserna inte avsedd effekt. För att barn och ungdomar ska nå bästa resultat i träning och utvecklingsarbete krävs det att omgivningen är delaktig, säger Lena Stignäs Borg. Inför varje möte tar habiliteringspersonalen därför reda på om det kommer att behövas tolk. I de fall det krävs anlitas sedan en professionell tolk från en förmedling. En bra tolk ska vara objektiv, och lyder precis som övrig personal under tystnadsplikt. Människor som tillhör en liten språkgrupp kan ibland känna sig otrygga med att tala med en tolk om saker de inte vill att andra ska veta. Men oftast fungerar det utmärkt att även genomföra behandlande samtal med tolk. Jag är så van att jag inte ens brukar tänka på att de är där, säger Lena Stignäs Borg. På andra håll finns det behov av helt andra typer av tolkning, till exempel till och från teckenspråk. Mia Uhlán arbetar som teckenspråkstolk inom regionens Tolkverksamhet. Den som behöver tolkservice kan boka henne eller någon av hennes kollegor dygnet runt via webben, eller via text- eller taltelefon. Vi följer med våra tolkanvändare från vaggan till graven. Vi är med på allt från förlossningar, luciafirande och läkarbesök, till möten på banken, i skolan och på arbetsplatsen, säger Mia Uhlán. Inför en tolkning kan det krävas förberedelser. Om en tolkanvändare lider av en särskild sjukdom kan det till exempel vara viktigt att läsa in sig på vanliga begrepp och frågeställningar. För den som fötts döv är teckenspråk vanligen modersmål även om personen levt hela sitt liv i Sverige. Därför är det logiskt att information på samhällsviktiga hemsidor även presenteras med teckenspråksfilmer. Det är oerhört viktigt att få del av den information som vi alla ständigt omges av. Min uppgift som tolk är att överföra information. Att se till att människor möts, som om jag inte varit där. TEXT: Emil Carlsson Västra Götalandsregionens tolkverksamhet: Rätten till individuellt anpassad information finns i hälso- och sjukvårdslagen. Du som patient eller anhörig har rätt att vid varje kontakt med vården få individuellt anpassad information om: sjukdom eller diagnos behandlingsalternativ rätten till valfrihet, det vill säga att välja vårdgivare vårdgarantin, exempelvis garantitider, återbud och ny vårdgivare Begreppet individuellt anpassad innebär att informationen ska förmedlas utifrån varje patients förutsättningar och förmåga att ta emot och ta till sig information. Det betyder att i möjligaste mån anpassa språk, media och andra kommunikationsmedel till varje patient. Från 1 juli 2010 finns ett tillägg i lagen som säger att det är verksamhetschefen inom varje enhet som är ytterst ansvarig för att det finns rutiner som gör att patienterna verkligen får den information de har rätt till. Vårdpersonalen ska alltså försäkra sig om att du verkligen förstår det de informerar dig om. Barnens egen vårdguide: BVC (Barnavårdscentral) För friska barn VÅRD- CENTRAL För sjuka barn BARN- AKUTEN vid Drottning Silvias barn- & ungdomssjukhus Vid olycksfall och svåra akuta tillstånd JOUR- CENTRAL För sjuka barn när vårdcentralen är stängd BARN- & UNGDOMS- MEDICIN Specialistvård 1177 Rådgivning per telefon och på webben Hej! Här hittar du kloka råd från A till Ö Förkylning När man är förkyld känner man sig hängig och sjuk. Det är vanligt med snuva eller nästäppa, obehagskänsla i halsen, hosta och huvudvärk. Ibland kan man även ha lite feber. En förkylning går över av sig själv. Eftersom orsaken är ett virus finns det inga läkemedel som kan göra att man snabbare blir frisk. Om man har en kraftig förkylning kan det vara bra att stanna hemma och ta det lugnt första dygnet. Då undviker man också att smitta andra. Vilan behövs, men det innebär inte att man alltid behöver ligga till sängs. Det är bra att dricka mer än vanligt. Varm dryck kan lindra både hosta och halsont. Kall dryck eller glass kan också lindra svedan i halsen. Om man blir hes så ska man prata så lite som möjligt. Om man inte känner sig bättre efter fyra till fem dagar bör man kontakta vårdcentralen. Detsamma gäller om man har feber som försvinner några dagar men sedan kommer tillbaka. Influensa Typiskt för all slags influensa är att man plötsligt känner sig dålig med snabbt stigande feber, huvudvärk och muskelvärk. Samtidigt kan man få snuva, ont i halsen och torrhosta. Febern brukar ligga mellan 39 och 40 grader i tre till fem dagar. Efter en vecka är man vanligtvis frisk igen, men man kan känna sig trött i flera veckor efteråt. Influensa orsakas av ett virus och går inte att behandla med antibiotika. Äldre människor kan ha lägre feber och mindre besvär av hosta. Små barn kan ha diarré, illamående, kräkningar och magont som symtom. Det är viktigt att lyssna på kroppen och inte anstränga sig för mycket. Om man tillhör en riskgrupp, och inte har vaccinerat sig mot influensa, ska man snabbt kontakta sjukvården om man får symtom på influensa helst inom ett dygn. Köldskador Om man vistas ute i stark kyla kan man råka förfrysa sig. Oftast är det kinder, öron, näsa, fingrar och tår som skadas. När man får en köldskada blir huden till att börja med vit och kall. Man kan få en stickande smärta i huden, men känseln försvinner fort. En köldskada bör värmas upp omedelbart, annars kan skadan bli allvarlig. Man ska så fort som möjligt försöka komma inomhus eller i skydd från vind och blåst, och börja en långsam uppvärmning av huden. Det bästa är att värma hud mot hud. Man ska alltid kontakta vården så fort som möjligt om man tror att man har fått en djup köldskada, eftersom det finns en risk att huden och vävnaden får bestående skador. Man kan misstänka att man har en djup köldskada om huden är hård, kall, vitgul eller vit med ett blåtonat, marmorliknande mönster. Magsjuka Det finns många typer av magsjuka som antingen beror på virus eller bakterier. Vinterkräksjuka till exempel beror på virus medan den vanligaste bakterien, som orsakar magsjuka, är campylobacter. Magsjuka smittar ofta lätt och kan orsaka att människor som varit i nära kontakt med varandra blir sjuka. För de allra flesta är magsjuka en ofarlig sjukdom trots att man kan ha svåra besvär och känna sig väldigt trött. Eftersom diarré gör att man förlorar vätska är det viktigt att dricka mycket. Man bör dricka ofta och lite i taget. Om små barn har kräkningar och diarréer är det extra viktigt att de får i sig vätska. Så snart man känner sig bättre och kan börja äta igen går det bra att pröva vanlig mat direkt. Man ska kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen om man har symtom på magsjuka och inte får behålla någon dryck utan riskerar att få vätskebrist i kroppen. Tips och kloka råd finns på och i boken Egenvårdsguiden. 4

5 En andra bedömning I vissa fall kan du ha rätt till en andra medicinsk bedömning, så kallad second opinion, av en annan läkare än den du först gick till. Det gäller om du står inför svåra medicinska ställningstaganden och om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Den medicinska behandlingen kanske innebär särskilda risker för dig och ditt val har stor betydelse för din framtida livskvalitet. Det kanske inte heller står helt klart vilken behandling som är lämpligast just i ditt fall. Det behöver inte vara så att du är missnöjd med den första bedömningen, men ibland kan det vara önskvärt att få ytterligare en bedömning av en specialist. Lex Maria Skador eller risk för skador i vården måste anmälas När en patient har drabbats av en allvarlig sjukdom eller skada på grund av vård eller behandling ska personalen enligt lag, Lex Maria, göra en anmälan om detta till Socialstyrelsen. Det gäller även om en patient utsatts för risken att skadas. Lex Maria gäller även för den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal. Som patient ska du få information om att anmälan har gjorts och dessutom ges möjlighet att beskriva vad som har inträffat. Bestämmelserna i Lex Maria finns för att du som patient ska få klarhet i varför en skada eller sjukdom har uppstått, men framför allt för att sjukvården ska lära av de misstag som sker så att inte andra ska råka illa ut. Genom att analysera rapporter om fel och brister från sjukvården i hela Sverige kan Socialstyrelsen skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga skador. Om du som patient är missnöjd och själv vill göra en anmälan kan du vända dig till patientnämnden eller Socialstyrelsen. Se artikel till höger. LaSSe Brukarstödcenter kan lagar och regler om funktionshinder Kan jag få personlig assistans? Varför är sjukersättningen ändrad? Vilket stöd kan mina anhöriga få? Att leva med en funktionsnedsättning för med sig många frågor. Rådgivarna på LaSSe Brukarstödcenter kan ge svar på de flesta. Hela personalen på LaSSe brukarstödcenter. I mitten längst fram syns verksamhetsledaren Stina Roempke. Foto: Kamerareportage Det är en djungel av lagstiftning som omger personer som på olika sätt behöver stöd i det dagliga livet på grund av någon funktionsnedsättning. Att känna till allt och hänga med när det sker förändringar är inte det enklaste. På LaSSe Brukarstödcenter finns dock personer som både kan lagstiftningen på området och som är en helt fristående part, utan koppling till frivilligorganisationer, assistansföretag eller myndigheter. De har dessutom egen erfarenhet av att leva med funktionshinder. Vi ger råd och stöd och kan även hjälpa till med till exempel ansökningar eller överklaganden. Men vi är inget assistansföretag, förtydligar Stina Roempke, som är verksamhetsledare. Ibland kan det gå fel i kontakten mellan en patient och sjukvården. Remisser försvinner, någon känner sig illa bemött eller anser sig inte fått rätt behandling. Blir du inte lyssnad på av den som du anser har gjort fel eller dennes chef, kan du vända dig till patientnämnden. Det bästa är att först försöka klara ut problemen direkt med personalen där du upplever dig illa behandlad. Men om personalen inte förstår eller tar till sig synpunkterna, eller om det känns obehagligt att kontakta dem, kan du som patient eller närstående höra av dig till patientnämnden. Ibland räcker det med att patienten pratar med oss, men vill patienten gå vidare så informerar vi om hur man gör. Vi kan hjälpa till att försöka reda ut vad som har hänt, säger Margareta Nygårds, utredare på Patientnämnden Göteborg. Det finns fyra patientnämnder i Västra Götalandsregionen. Av dessa handlägger Patientnämnden Göteborg ärenden för Göteborg och södra Bohuslän. Patientnämnden är fristående och opartisk och personalen och nämndens politiker har tystnadsplikt. Den främsta uppgiften är att stödja och hjälpa enskilda patienter och vara en förmedlande länk mellan patienten och vården. Vi gör inga medicinska bedömningar och har inte heller några sanktionsmöjlig- LaSSe drivs som ett personalkooperativ och har funnits i 15 år. Genom ett sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen kan de erbjuda sina tjänster, som är gratis för besökarna, till hela regionen. Kontoret finns dock i Göteborg, men det går förstås att både ringa och maila. Kompletterar kuratorerna LaSSe ordnar även cirklar där deltagarna kan utbyta erfarenheter. En handlar om Att arbetsleda sina assistenter. Kurser om ny lagstiftning brukar snabbt bli fulltecknade. Man kan säga att vi är ett komplement till kuratorerna i regionen. Det händer ofta att de ringer hit eller rekommenderar personer att kontakta oss, säger Stina Roempke. Merparten av ärendena handlar om personlig omvårdnad, till exempel personlig assistans och hemtjänst, och ekonomi. Vi hjälper till vid kontakter både med myndigheter och assistansanordnare, kan vara med vid hembesök eller i andra sammanhang när personen behöver stöd för att föra fram sina åsikter eller behov. Men vi är ingen myndighet och fattar inga beslut. Vi för journal för att alla rådgivarna ska kunna hjälpa en person om den som har hand om den kontakten inte är på plats. Men vi har sekretess och lämnar inte ut några uppgifter till assistansanordnare eller myndigheter, betonar Stina Roempke. TEXT: Elisabeth Gustafsson LaSSe Brukarstödcenter har tel På webbplatsen finns information om verksamhet och aktiviteter, Anmäl brister då kan vården bli bättre! heter, vi ska fungera som ett opartiskt stöd mellan patient och vårdpersonal, påpekar Margareta Nygårds. Anser patienten att de fel som begåtts är så allvarliga att det behöver göras en medicinsk bedömning eller att händelsen behöver prövas av andra skäl, kan patienten eller en närstående välja att anmäla det till Socialstyrelsen. Andra instanser är Läkemedelsförsäkringen och Patientförsäkringen som du kan vända dig till om du anser dig ha blivit skadad av läkemedel eller fått en vårdskada. Ett viktigt skäl till att kontakta vårdpersonal eller patientnämnden om något blivit fel är att synpunkter som kommer fram ska kunna användas för att förbättra vården. I varje enskild utredning där det behövs och patienten vill, kontaktas den berörda personalen. I mer övergripande sammanhang redovisas patientnämndens arbete till sjukvårdsledningar, styrelser och nämnder. I det arbetet deltar de politiker som har förtroendeuppdrag i patientnämnderna. De medverkar dock inte i enskilda ärenden. TEXT: Elisabeth Gustafsson Vill du komma i kontakt med Patientnämnden Göteborg, ring , eller e-posta till Mer information finns på: 5

6 Nya nämnder på plats! I november utsåg politikerna i regionfullmäktige de nya hälsooch sjukvårdsnämnderna i Västra Götalandsregionen efter höstens val. De tolv hälso- och sjukvårdsnämnderna ansvarar för att invånarna inom respektive nämnds geografiska område har tillgång till god hälso- och sjukvård. Efter höstens val styrs Västra Götalandsregionen av en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med stöd av Sjukvårdspartiet. I hälso- och sjukvårdsnämndernas ansvarsområde ingår primärvård, sjukhusvård, tandvård, handikappverksamhet och folkhälsoinsatser. I Göteborg och södra Bohuslän finns fem hälso- och sjukvårdsnämnder (HSN) en för Partille, Härryda och Mölndal, en för Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund och Ale, en för Göteborg Hisingen, en för Göteborg centrum-väster och en för nordöstra Göteborg. Nämnderna kartlägger befolkningens behov, för dialog med brukargrupper, förhandlar, utvärderar, ställer krav på och sluter avtal med olika vårdgivare så att hälso- och sjukvården ska fungera så bra som möjligt. Nämnderna har avtal både med egna verksamheter inom Västra Götalandsregionen och med privata vårdgivare. Hälso- och sjukvårdsnämnderna har ett särskilt uppdrag att föra dialog med invånarna i sitt nämndområde kontakt med medborgarna välkomnas! Vänd dig direkt till någon nämndpolitiker som du har förtroende för och/eller känner till eller till hälso- och sjukvårdskansliet. Hälso- och sjukvårdskansliets tjänstemän bereder ärenden och bidrar med underlag för nämndernas beslut om budget, riktlinjer, regler och vårdbeställningar. Kansliet följer också upp genomförandet av de politiska besluten och gör löpande analyser av följderna av besluten. TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON i n f o r m at i o n f r å n H ä l s o - o c h s j u k vå r d s n ä m n d e r n a I G Ö T E B O R G s o m r å d e t HSN 4 Presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, Tjörn, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ale Jan-Åke Simonsson (S) ordförande (höger i bild), Birgit Lövkvist (V) (mitten i bild) 1:e vice ordförande, Benny Strandberg (KD) 2:e vice ordförande (vänster i bild). HSN 5 Presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Göteborg centrum-väster Frank Andersson (S) ordförande, (mitten i bild) Mikael Malm (MP) 1:e vice ordförande (vänster i bild), Johan Fält (M) 2:e vice ordförande (höger i bild). HSN 7 Presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd 7, Partille, Härryda, Mölndal Evert Svenningsson (S), ordförande (vänster i bild), Jenny Svanergren (MP) 1:e vice ordförande (mitten i bild), Per Vorberg (M) 2:e vice ordförande (höger i bild). HSN 11 Presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd 11, Göteborg Hisingen Elise Norberg Pilhem (V) ordförande (mitten i bild), Gunilla Dörner Buskas (S) 1:e vice ordförande (vänster i bild), Mariella Olsson (FP) 2:e vice ordförande (höger i bild). Presidiet för Hälso- och sjukvårdsnämnd 12, nord-östra Göteborg Håkan Linnarsson (S) ordförande (höger i bild), Ingrid Bergman (MP) 1:e vice ordförande (vänster i bild), Magnus Berntsson (KD) 2:e vice ordförande (mitten i bild). För kontaktuppgifter och information om nämndens arbete se respektive nämnds hemsida. Om du blir sjuk När du blir sjuk eller behöver råd om vård ringer du antingen Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 eller till din vårdcentral. Har du en pågående kontakt med vården, ring till den mottagning som sköter din behandling. Är mottagningen stängd, ring När det gäller livshotande tillstånd ringer du 112 till SOS Alarm dygnet runt. Mer information om vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar i Västra Götaland finns på 1177.se/vgregion. Till jourcentralen vänder du dig när vårdcentralen är stängd Om du vänder dig till den jourmottagning som din vårdcentral samarbetar med kostar besöket 100 kr. Väljer du en annan jourmottagning kostar det 300 kr. Kontakta 1177 för vägledning till rätt jourcentral. GÖTEBORG Alla patienter i göteborgsområdet hänvisas nattetid till: Nattjour: Jourcentralen Gamlestadstorget, Gamlestadsv 4 Alla vardagar 22-08, lör-sön Tel: Centrum Jourcentral Akutläkarna Stampen Stampgatan 14 Tel: Jourcentral Allemanshälsans vårdcentral Landala Karl Gustavsgatan 32 Mån-fre 17-22, lör-sön Tel: Jourcentral Capio Vårdcentral Axess Södra Allégatan 6 Alla dagar 07-08, Tel: Centrumakuten Kaserntorget 11 A Tel: Hagakliniken Första Långgatan 16 Mån-tors 17-20, fre 17-18, lör Tel: Jourcentral Kungsportsakuten Kungsportsavenyen 10 Vardagar 17-22, lör-sön Tel: Frölunda/Väster Västerakuten Näverlursgatan 42 Tel: Hisingen Hisingsakuten Virvelvindsgatan 8 A Tel: Jourcentral Backa Läkarhus Herkulesgatan 1 G Tel: Kortedala Jourcentral Nya vårdcentralen Kortedala Torg Tusenårsgatan 3 Tel: Nordost Jourcentral Angereds Läkarhus Kultivatorgatan 3 Tel: Jourcentralen Gamlestadstorget Gamlestadsvägen 4 Tel: Medical Center Vårdcentral & BVC Angereds Torg Tel: Öster Jourcentralen Gamlestadstorget Tel: ALE och KUNGÄLV Jourcentral Centrumpraktiken Triogatan 5, Kungälv Tel: Primärvårdsakuten Kungälv Kungälvs sjukhus Tel: HÄRRYDA och MÖLNDAL Jourcentral Allemanshälsans vårdcentral Jungfruplatsen Jungfruplatsen 2 Mån-fre 17-22, lör-sön Tel: Primärvårdsakuten Mölndal Mölndals sjukhus (vid Akutmottagningen) Mån-fre 17-22, lör-sön Tel: Ungefärlig tid kan bokas via tel 1177 PARTILLE Primärvårdsakuten Partille Kyrktorget 13 Lör-, sön-, helgdag 9-15 Tel: Mån-fre uppsök Primärvårdsakuten Mölndal, se Härryda och Mölndal STENUNGSUND Primärvårdsakuten Stenungsund Jullen 3 Mån-fre 17-21, lör-sön Tel: rådgivning/tidbokning ring 1177 eller Jourcentralen Stenungstorgs Läkarhus Nordanvindsgatan 14 Mån-fre 17-22, lör-sön Tel: ÖCKERÖ Jourmottagning Hönö vårdcentral Almvägen 1, Hönö Ons-tor 17-19, fre (jämna veckor) 17-19, lör-sön (jämna veckor) Tel: Jourmottagning Vårdcentralen Öckerö Björnhuvudsvägen 54, Öckerö Mån-tis 17-19, lör-sön (ojämna veckor) Tel: Vid nödsituation, ring 112 för ambulans. För rådgivning och tidsbokning: 1177 Rådgivning om vård på webb och tel. Nationellt telnr: 1177 Hemsida: Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (Östra sjukhuset): För akut sjuka barn (0-16 år) med medicinska och kirurgiska sjukdomar. Öppet alla dagar, dygnet runt. Tel: (vx) 6

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012

Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 Facit till utbildningsmaterial vårdgaranti UPPLAGA 3/2012 1A Grunderna i vårdgarantin - Vårdgarantins tidsangivelser Svar: Att korta köerna och ge patienterna vård i rätt tid. Syftet är också att öka patientsäkerheten

Läs mer

Introduktion och innehåll

Introduktion och innehåll UPPLAGA 3/2012 Vårdgaranti vad handlar det om egentligen? Detta är en utbildning som riktar sig till dig som är vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen och som dagligen möter patienter i ditt arbete.

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg

Patientnämnden ett stöd för dig som är patient. Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämnden ett stöd för dig som är patient Carina Liljesand ordförande, patientnämnden Göteborg Patientnämndens uppdrag Lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. Utifrån synpunkter och klagomål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

Lever du nära någon med psykisk ohälsa?

Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Lever du nära någon med psykisk ohälsa? Du behöver inte vara ensam om ansvaret. Kontakta oss på Anhörigcentrum. Vi har stöd att erbjuda och kan lotsa dig vidare om så behövs. Människor är lojala och ställer

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern

Frekvenstabell 2014, Vårdbarometern TILLGÅNG TILL SJUKVÅRD Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 27064 67 66 63 70 Nej 13473 33 33 37 30 Minns ej/vill ej svara 273 1 Q2 Har du någon gång under

Läs mer

Hälso- och sjukvård för barn

Hälso- och sjukvård för barn Hälso- och sjukvård för barn våren 2010 BARN BVC vårdcentral barnmedicin barnakuten Vi hjälper dig ATT hitta vägen till en god hälsa Från rådgivning till specialistvård. Sid 2 BVC följer barnens utveckling.

Läs mer

Jag trodde aldrig att jag skulle bli SÅ mycket bättre. vägen till en god hälsa. Lena Svensk fick behandling mot hjärntrötthet med en ny metod.

Jag trodde aldrig att jag skulle bli SÅ mycket bättre. vägen till en god hälsa. Lena Svensk fick behandling mot hjärntrötthet med en ny metod. JANUARI 2012 FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD vägen till en god hälsa Stavgång är en aktiviteterna på Vårdcentralen Eriksberg som har ett särskilt fokus på kvinnors hälsa. Sidan 4 Vi blir allt äldre Hälso-

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015

Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet. Pensionärsråd 20 februari 2015 Så vill vi utveckla den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborsgområdet Pensionärsråd 20 februari 2015 Bakgrund Utveckla vården med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet, för patientens bästa

Läs mer

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård

LPT. Dina rättigheter under tvångsvård. Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård LPT Dina rättigheter under tvångsvård Om barns rättigheter i vården och LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4

A. Inledande frågor Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3. B. Frågor om patientlagen 4 Enkätens disposition A. Inledande frågor 2 1. Några frågor om dina kontakter med hälso- och sjukvården 3 B. Frågor om patientlagen 4 1. Några frågor om din allmänna kännedom om hälso- och sjukvårdens skyldigheter

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet

Principärende. Patientförsäkringsvillkor. Ärendet Handläggare: Gunilla Larsdotter PaN 2015-02-03 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-20 PaN V1303-0128359 Principärende Patientförsäkringsvillkor Ärendet En kvinna opererade sin fot för tredje gången, till följd

Läs mer

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige

Vad är nytt? Ny patientlag 1 januari Tillgänglighet. Information i patientmötet. Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Målet för hälso- och sjukvården i Sverige Ny patientlag från 1 januari 2015 Vad är nytt? Anne Haglund Olmarker, chefläkare Maria Hansson, sjukhusjurist God hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman Patientlagen 2015-11-17 Josefin Leijon och Sofie Tängman josefin.leijon@vll.se sofie.tangman@vll.se Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar

Läs mer

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland Rätten till hälsa Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland augusti 2010 Övergripande mål Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa enligt FN:s internationella konvention om

Läs mer

Information om patientsäkerhetslagen

Information om patientsäkerhetslagen Information om patientsäkerhetslagen Inflytandesamordnare för patienter och närstående Inflytandeombud för patienter och närstående Barnsamordnare. Barnombud Patientsäkerhetslagen Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus

Fäst patientetikett här. Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus Fäst patientetikett här Personlig information om ditt akutbesök på Kungälvs sjukhus 1 Inskrivning 1. När du kom fick du ta en nummerlapp. Detta är viktigt eftersom det är vårt sätt att följa din väntetid

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter Patienters rättigheter finns beskrivna i flera olika lagar inom hälso- och sjukvårdens område. I denna skrift ligger tonvikten på: Patientsäkerhetslagen (2010:659) Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient?

Fråga Svarsalternativ T. Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Q1 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% Nej 37% 36% 36% Q2 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande anhörig/närstående?

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet

Bakgrundsinformation VG Primärvård. En del av det goda livet Bakgrundsinformation VG Primärvård En del av det goda livet Innehåll: Primärvården... 3 Framtidens vårdbehov... 3 Nytt vårdvalssystem i Sverige... 3 Nytt vårdvalssystem i Västra Götaland VG Primärvård...

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

www.halsolots.se Hälsolots finns också på Facebook och Instagram!

www.halsolots.se Hälsolots finns också på Facebook och Instagram! HÖSTEN 2014 OM HÄLSOLOTS Hälsolots ger dig inspiration, motivation och redskap att leva hälsosamt. Aktiviteter och arrangemang ordnas i samarbete med olika verksamheter i stadsdelarna Centrum och Majorna-Linné.

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs.

Patientnämndens förvaltning har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar inte följs. Handläggare: Agneta Calleberg Siv Aronsson 1 (5) PaN 2016-02-02 P 7 Principärende Vårdgarantin efterlevs inte för neuropsykiatriska utredningar har under 2015 fått in ärenden gällande att vårdgarantin

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen

SPF Guide för pensionärer. Vård och omsorg. På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen SPF Guide för pensionärer Vård och omsorg På dina villkor! Råd som förenklar dina kontakter med hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Innehåll 3. Vård och omsorg på dina villkor! Patientnämnder 4. Dina

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården

En patientförsäkring för alla. patient skadas i vården En patientförsäkring för alla När en patient skadas i vården När en patient skadas i vården 1. Förklara vad som hänt 2. Lyssna på patientens upplevelse av skadan 3. Beklaga att patienten fått en skada

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Läs mer

Sammandrag av Socialstyrelsens handbok Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig Direktlänkar till mer information Socialstyrelsens

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127)

Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Stockholm 2009-04-22 Socialdepartementet 103 37 Stockholm Remissvar: Patientens rätt Några förslag för att stärka patienternas ställning (SOU 2008:127) Psykologförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna

Vårdkontakter. Vårdbesök senaste tre månaderna Vårdkontakter Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Med hjälp av folkhälsoenkäten finns möjlighet att studera om vårdkonsumtionen skiljer sig

Läs mer

Återföring. Remisshantering

Återföring. Remisshantering Handläggare: Renate Cremer PaN 2013-09-19 P 10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-04 PaN V1112-0487558 PaN V1112-0488858 PaN V1112-0503458 PaN V1206-0255458 PaN V1207-0303458 PaN V1207-0303558 Återföring Remisshantering

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Regelverk Remiss inom hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen Grunden för en god vård innebär en kunskapsbaserad, ändamålsenlig, patientfokuserad, säker, effektiv och jämlik vård som ges i rimlig

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindqvist 2013-04-09 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Socialdepartementet Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Sammanfattning Bra att den

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Information till dig som ska opereras

Information till dig som ska opereras Information till dig som ska opereras Välkommen till dagkirurgiska enhetens mottagning i Ljungby Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför, under och efter din operation. Din

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Möte med läns- och regionförbunden i september 2014

Möte med läns- och regionförbunden i september 2014 Möte med läns- och regionförbunden i september 2014 Patientlagen (2014:821) Syftet med lagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientmaktsutredningen

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 19 september 2013 ett principärende rörande en man som väntat åtta år på en operation. Handläggare: Agneta Calleberg Mats Haapanen 1 (3) PaN 2015-09-17 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-08-26 PaN 1210-0436549 K 2268-2012 Principärende Väntat tio år på operation Ärendet Patientnämnden behandlade

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men vad kan du som vuxen göra om du är

Läs mer