Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor 2014-11-12 Lokal: Samlingssalen Strigeln. Sekreterare: Sara Molander"

Transkript

1 xxxx-xx-xx 1 (5) Minnesanteckningar för rådet för funktionshinderfrågor Lokal: Samlingssalen Strigeln Närvarande: Mikael Edlund, Lena Ilhag, Richard Karlsson (FP ersättare för Erika Rydja Sanvik) Benny Broberg, Helena Brobäck, Yngve Eriksson, Lisbeth Flodman Cicki Aqvilonius, Meimi Pedersen, Maj-Britt Myrbäck Sekreterare: Sara Molander 1. Mikael Edlund förklarade mötet öppnat och dagordning godkändes 2. Humana och Tillgänglighetsbarometern Inbjudna gäster: Patrik Strigborn, Caroline Nogelius, och Patrik Ahlvin från Humana. Patrik Ahlvin berättade om Humanas vision alla har rätt till ett bra liv. Humana finns i hela Sverige. Börjad som assistansföretag, idag ett omsorgsföretag med bred verksamhet inom verksamhetsfältet medarbetare i norden. Har cirka 12 procent av assistansuppdragen i Sörmland. Caroline Nogelius berättande om samverkan med Västerås stad där Humana har ett så kallat bassamverkansavtal vilket betyder att de har driver all kommunens verksamhet inom assistans. Patrik Stringborn berättade om tillgänglighetsbarometern. Tillgänglighetsbarometern startades för fem år sedan tillsammans med föreningen Hjärnkraft. Det är ingen vetenskaplig undersökning.

2 Eskilstuna kommun xxxx-xx-xx 2 (5) Humana skickar ut ett frågeunderlag till kommunerna. Frågorna handlar om är tillgänglighet till olika platser, vilka krav kommunen ställer på privata aktörer, möjlighet till sommarjobb för unga med funktionsnedsättning med mera. 200 kommuner brukar delta. I år var det cirka 150. Kommunerna rangordnas efter hur de har svarat. De bästa kommunerna brukar uppmärksammas av Humana. Syftet är att skapa debatt och bidra till förändring. Plus för Eskilstuna i Humana undersökning Rapporteringsansvarig Bra kartläggning över verksamheter Inventerat tillgänglighet i alla skolor, även friskoror Erbjuder sommarjobb till unga med funktionshinder Erbjuder sysselsättning till personer med funktionsnedsättning Ställer krav på tillgänglighet vid kulturevenemang och föreningsbidrag Krav på uteserveringar vid tillståndsgivning Plan för tillgängliga lekplatser Tillgängliga badplatser Tillgängliga idrottshallar Utvecklingsfrågor som Human uppmärksammar Eskilstuna kommun på. Saknar mål i översiktsplanen det behöver inte betyda att det är dåligt med det är inte tydligt Har inte utvärderat insatser Kan driva på privata aktörer mer drivs det av skattemedel ska det vara tillgängligt Mer uppföljning på uteserveringar kolla upp om det följs i verksamheten när tillståndet väl är på plats Humana ställer dessutom frågan till kommuner om sportslovsaktiviteter är anpassade. Likaså har de frågat om turisstråk och liknande är anpassade. De har även undersökt biografer.

3 Eskilstuna kommun xxxx-xx-xx 3 (5) Diskussion och medskick från rådet: En synpunkt är att även titta på utegym? Det gör inte Humana idag men det är en bra idé för framtiden Mikael höll med om att mål i översiktsplan är en viktig politisk fråga framåt. Utvärderingar bör göras i större omfattning och rådet är en viktig aktör. Uteserveringar och uppföljning av tillstånd är en fråga som borde åtgärdas snabbt. Det finns mycket kunskap att addera till alkoholhandläggare och de som arbetar med tillsyn. När det gäller bygglov kan kommunen enbart kräva anpassning vid större ombyggnationer vilket gör lagen ganska tandlös. När det gäller biografer är en synpunkt att Humana även bör titta på möjligheten till talande textremsa. Kicki berättade att hon enbart kan komma in i en biosalong och då få sitta på tvären och har ingen möjlighet att kommun fort om hon behöver trots att biografen är omgjord för anpassas. Rådet frågade om Humana planerar att titta på teatrar Det är inte gjort än. Tillgänglighetsbarometern bidrar till att frågan blir uppmärksammad och det har en positiv effekt på debatten. Som uppföljning har Humana bestämt att de ska genomföra en tillgänglighetsdag i april där flera miljöer ska testas. Tanken är att representanter från föreningar och från kommunen ska genomföra det tillsammans med Humana. Humana är det enda företag som idag gör en samlad tillgänglighetsmätning i Sverige idag. Vi i Eskilstuna har fortfarande inte gått i mål utifrån den lag om enkelt avhjälpta hinder som skulle vara verkställt Just nu tittar Mikael på bra alternativ till den tillgänglighetsguide som finns idag. Mikael vill vända på perspektivet och utgå från en guide för alla med den service som alla söker och där ska information om tillgänglighet finnas naturligt. 3. Handikappolitiskt program

4 Eskilstuna kommun xxxx-xx-xx 4 (5) En förstudie är genomförd av Anne-Li Gustafsson. Förstudien innehåller en omvärldsspaning för att se vad som bör göras och vad som behöver finnas med i det dokument som arbetas fram. Synpunkter från rådet: Det är viktigt att föreningarna är delaktiga redan från början. Rådet önskade att Anne-Li medverkar på nästa rådsmöte. 4. Arbetsplan 2015 Förslag på arbetsplan för rådet ska antas på rådets möte i november Fokusområden som arbetsutskottet föreslog för rådet: Fortsatt fokus på färdtjänst Utbildning hur skapar vi förutsättningar för barn och unga att kunna studera på lika villkor - Ny diskrimineringslag från januari Inom färdtjänstområdet är det mycket som händer just nu. Så kallade tilldelningsbeslut är tagna i den upphandling som pågår och det finns 8 överklaganden. 19 företag har fått tilldelningsbeslut. Mikaels förslag är att rådet skickar med förslagen till fokusområden till kommande råd för att de ska anta planen för Rådet byter mandatperiod i januari. Synpunkter från rådet på fler viktiga frågor att ta med 2015: Tillgänglighet kommer att vara ett stort ämne även nästa år Tre viktiga lagar att bevaka diskrimineringslagen, nya skollagen och patientlagen Handikappolitiska programmet och rådet delaktighet i processen Våld mot personer med funktionsnedsättning. 5. Nyanmälda frågor/ämnen från föreningar. Helenas lyfte frågan varför hon inte längre får de ritningar som krävs för att hon som representant för personer med fysisk funktionsnedsättning kunna uttala mig om kommande föreslagna detaljplaner.

5 Eskilstuna kommun xxxx-xx-xx 5 (5) Sara redogjorde för en kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen som uppger att de följer tidigare rutiner och skickat till HSO, Synskadades förening och DHR. Fler föreningar uppgav att de inte får mail. Sara fick i uppdrag att ta en ny kontakt med stadsbyggnads för att säkra att handlingarna kommer fram. I diskussion om nya ytor som anläggs framförde rådet att det idag finns det flera exempel på cykelbanor som är samspelsytor för cyklar och gående. De streckade linjerna är viktiga för personer med synnedsättning. Idag byggs många stora ytor som är svåra att orientera sig i och där borde det finnas ledstråk. Det har inte förekommit någon tillgänglighetsvandring i centrum vilket har varit planerat sedan länge. Den frågan ska lyftas till trafikavdelningen och det är ett problem med bristande samråd. 6. Ekonomi Ekonomin tillåter en fin smörgåstårta till nästa träff. Sara bokar hos Strigeln en tårta utan tomat, paprika och kött. 7. Övrigt Inga övriga frågor 8. Nästa möte Nästa rådsmöte är den 9/12 klockan Till det mötet bjuds de ledamöter som är valda för nästa mandatperiod in för att delta.

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor 110517. 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns.

Möte med Rådet för funktionshinderfrågor 110517. 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns. Kom Komm Kommunstyrelsen Datum Minnesanteckningar Kommunstyrelseförvaltningen 2011-06-28 Rådet för funktionshinderfrågor Möte med Rådet för funktionshinderfrågor 110517 Plats Eleonoragatan 18 Tid 1800-2030

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad

KOMMUNAL VALET 2014 Enkät Stockholms stad Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor om tillgänglighet och delaktighet i Stockholm KOMMUNAL Politikerna i stadshuset svarar på våra frågor Den 14 september 2014 ska stockholmarna välja vilka

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning Program för tillgänglighet 1 Borås Stads styrdokument»

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer