Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Rådet för funktionshinderfrågor 110517. 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns."

Transkript

1 Kom Komm Kommunstyrelsen Datum Minnesanteckningar Kommunstyrelseförvaltningen Rådet för funktionshinderfrågor Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Plats Eleonoragatan 18 Tid Närvarande Mikael Edlund (s), Joel Hamberg (v), Maria Forsberg (v), Britt-Inger Remning (m), Christina Andersson (c), Per-Ove Bandéus, Reumatikerföreningen, Ulla Eriksson, HSO, Berit Melin, Psoriasisförbundet E-S, Lisbeth Flodman, Kognitiva gruppen, Yngve Eriksson, SPR, Margareta Dahlström, Eskilstuna Diabetesförening, Anders Wahlborg, Handikappföreningarna Sörmland, RTP? Meimi Pedersen, HLF, Helena Brobäck, NHR, Agnetha Andersén, Dyslexiförbundet FMLS, Milijana Pavlovic, HRF 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns. 2. Mänskliga rättigheter Information ges om mänskliga rättigheter - MR av utvecklare Madelene Eriksson och projektledare Marianne Karlberg, Eskilstuna kommun. Mötet får del av övergripande dokument och praktiska exempel bland annat från kommunala verksamheter. Se bifogade bilder. Organisationerna redovisar hur och om man arbetar med jämställdhetsperspektiv. Oftast är det den centrala organisationen som har könsuppdelad statistik och mer övergripande verkar för att sådana perspektiv finns med. Ett nyligen genomfört projekt med goda resultat när det gäller att stimulera kvinnor med funktionsnedsättning att starta eget företag är projektet Flexibelt företagande. Projektet har varit rehabiliterande för flera deltagare

2 och även inneburit en mer positiv syn på försäkringskassa och skattemyndighet. Fråga ställs om vem som ansvarar för MR frågor och jämställdhet i kommunen och hur erfarenheter tas tillvara. Ytterst ansvarig är kommunfullmäktige men också varje chef. Kommunstyrelseförvaltningen och kommunledningskontoret har tre tjänstemän som delvis arbetar med dessa frågor. I varje förvaltning finns särskilda jämställdhetsombud med uppdrag att bevaka frågorna. Anders Wahlborg, ombudsman erbjuder sig att informera mer om MR frågor både på rådet och andra möten. 3. Frågor från organisations- och nämndföreträdare Seniorkortet på bussarna borde gälla även på kvällar för att göra det lättare för människor att vara delaktiga i fritidsaktiviteter och föreningsliv. Varför saknas dörröppnare i Vilsta raststuga? Mer bör göras i arbetslivet för ljudöverkänsliga.det är strängare regler i bostäder än i arbetslivet. Den nya leden utefter ån är svår att ta sig fram på för en ensam person med rullstol. Tillgänglighetsguiden bör uppdateras. Den är svår att hitta på nätet och dåligt marknadsförd. Kan fler åpromenader stenläggas för att öka tillgängligheten? Stenläggning är dock problemematiskt för grupper med exempelvis nackskada. Bussvärdarna borde få vara kvar då de gör mycket nytta. De borde också marknadsföras bättre. En reglemetsändring är gjord. Var ska de som valts till arbetsutskottet som representanter för olika funktionsområden delta? Deltar de också i rådets möten? Tas tillgänglighet med vid upphandlingar? 4. Information och rapporter Information ges om möjlighet att lämna synpunkter på förslag till Reviderad översiktsplan, Trafikplan samt samråd för området Väster. Flera

3 informationstillfällen erbjuds bland annat på bibliotek, köpcentra och via kommunens hemsida. Önskemål framförs om ett extra informationstillfälle, förslagsvis den 14 juni Förslagen kommer också att diskuteras på arbetsutskottet tidigare på dagen den 14 juni för att ta fram ett underlag till yttrande från rådet. 5. Rådets roll i framtiden Mikael inleder med att slå fast att vi måste bli bättre på att driva handikapp politiska frågor. Bland annat ska dessa frågor tas upp: Översiktsplan, samråd om färdtjänsten, au representanternas representation i rådet, vilka föreningar har rätt att vara med, fråga om att politiker från alla nämnder borde finnas i rådet, kanske två politiker från varje nämnd. Vad ska vi jobba vidare med undrar Mikael. Joel säger att det varit bra diskussioner i au. Kunskap om MR och om konventionen är en bra grund för vad som är rådets roll i framtiden. Rådets roll bör utvecklas. Milla framför att det är på tiden att frågorna lyfts. Remisser måste komma tidigare och politikerna vara mer närvarande. Agnetha säger att det är för mycket detaljfrågor och Christina tycker att det är viktigt med mer tjänstemannastöd. Det är bra med bredd och att få med politiker från alla nämnder. De som finns med i rådet ska ha intresse och bredd i sitt kunnande. Frågor om tillgänglighet och bemötande finns hos alla nämnder. 6. Övriga frågor En förändring som beslutats är att ungdomar med funktionsnedsättning får samma rättigheter som andra ungdomar när det gäller fria bussresor. Anders föreslår en gemensam båtresa med Gerda eller Havsörnen. Vid anteckningarna sekreterare Mikael Edlund ordförande

4 Anteckningar från diskussionsgrupper - Mer tjänstemannastöd - Strategiska frågor - Se rådet som en resurs och inte som belastning - En uppdatering behövs av det gamla handlingsprogrammet för personer med funktionsnedsättning. Det gamla antogs Kommunakation och opinionsbildning är viktiga uppgifter för rådet - Struktur på mötets innehåll

5 Kom Komm Kommunstyrelsen Datum Minnesanteckningar Kommunstyrelseförvaltningen Rådet för funktionshinderfrågor Möte med Rådet för funktionshinderfrågor Plats Eleonoragatan 18 Tid Närvarande Joel Hamberg (v), Maria Forsberg (v), Britt-Inger Remning (m), Leena Ilhag (mp ) Per-Ove Bandéus, Reumatikerföreningen, Ulla Eriksson, Agnetha Andersen och Ingvar Edin, E-a samarbetsorganisation för funktionshinderfrågor, Berit Melin, Psoriasisförbundet E-S, Lisbeth Flodman, Kognitiva gruppen, Yngve Eriksson, SPR, Margareta Dahlström, och Per Dahlström, Eskilstuna Diabetesförening, Anders Wahlborg, Handikappföreningarna Sörmland, Meimi Pedersen, HLF, Helena Brobäck, NHR, Yvonne Larsson Dyslexiförbundet FMLS, Milijana Pavlovic, Hörselskadades förening i E-a Maria Westin, Demensföreningen i E-a, Benny Broberg, Eskilstuna Dövas Förening, Lars Nyström och Gudrun Hillman NHR, Börje Länn, ESSF, Kristina Larsson Schyberg, NSPH och Attention E-a, Senja Kekäläinen, Irene Rigbrant, Jonas Björklund, Leif Johansson 1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkänns. 2. Information Information ges av trafikplanerare Ivan Andic om förslag till Reviderad översiktsplan och förslag till Trafikplan. Se bilder som bifogas minnesanteckningarna. En rad olika intressen ska vägas samman för att sedan sammanställas i strategiska beslutsunderlag som ett led i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. Synpunkter på planerna ska bemötas och en revidering ske varje mandatperiod.

6 Sju mål finns för översiktsplanen. Tre stråk planeras för utbyggnad. Det är Sundbyholm, Kvicksund och Torshälla. Fördjupade planer ska göras för några områden bland annat Ärla, Hällberga, Kjula, Hållsta och Tumbo. Förutom Trafikplan ska även en Cykelplan och en Klimatplan tas fram. Se bifogade bilder. 2. Beslut om eventuell svar på remiss Joel Hamberg informerar om att det finns tre för rådet aktuella frågor ute på remiss just nu, Trafikplan, Revidering av översiktplan och Väster. Rådet röstar enhälligt igenom att Rådet för funktionshinderfrågor skall lämna remissvar på Trafikplan och Revidering av översiktplan. Rådet beslutar också att delegera denna uppgift till arbetsutskottet som under mötet lyssnat in rådets åsikter och frågor om Trafikplan och Revidering av översiktsplan. 3. Rådets roll i framtiden Joel informerar om de diskussioner som förts i arbetsutskottet och tillfälle ges att samtala om vilken roll rådet ska ha i framtiden. Se bifogade minnesanteckningar. Vid anteckningarna sekreterare Joel Hamberg ordförande

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Efter Landsbygdsriksdagen

Efter Landsbygdsriksdagen D I G I T A LT N Y H E T S B R E V N R 4 J U N I 2 0 0 4 Helhetssyn, samverkan och nätverk är nyckeln till framgång i glesbygdsfrågor. Så sammanfattade Ystad Allehanda den åttonde Landsbygdsriksdagens

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman

BRO for men. Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Beställare: Upplägg och rapport: Genomförande: Ingrid Kössler och Kerstin Wåhleman Elise Leppänen november 2009 januari 2010 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se BRO BOX 1386 172 27 Sundbyberg

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer