PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR. Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal"

Transkript

1 Plats och tid Sunnanåsrummet 13:15-16:00 Beslutande: Helena Brink (c), ordförande Elin Jonsson, Demensföreningen Karl-Erik Wigholm, DHR Jörgen Brink, FUB Otto Forsberg, HRF Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jessica Lövdahl, sekreterare Karl-Erik Wigholm, DHR Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 9-15 Jessica Lövdahl Ordförande... Helena Brink Justerande... Karl-Erik Wigholm

2 ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Forum Handikapprådets Sammanträdesdatum för anslags upprättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5, Förvaltningshuset, Ljusdal Underskrift Jessica Lövdahl Justerare Utdragsbestyrkande 2

3 9 Föregående protokoll Bokning av kommunens lokaler Omsorgsförvaltningens föreläsningar Hörslinga Bofinken och Färilaskolan Mål Remisser Övriga frågor... 7 Justerare Utdragsbestyrkande 3

4 9 Föregående protokoll Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. AU har tagit del av tidigare protokoll. Föregående protokoll gås igenom. Förslag kommer från Jörgen Brink, FUB, att föreningarna kan föreläsa på tillgänglighetsdagen och då berätta om hur de arbetar för tillgänglighet. Helena Brink bestämmer att skicka ut en förfrågan till föreningarna om det finns intresse av att föreläsa på tillgänglighetdagen och iså fall hur lång tid föreningens föreläsning kommer att ta. Reglementet behandlas i Kommunstyrelsens AU idag och kommer till Kommunstyrelsen i juni för beslut. 10 Bokning av kommunens lokaler Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Informationen noteras till protokollet När man ska boka kommunens sammanträdesrum som förening får man betala en hyreskostnad. Bokning sker hos receptionen som även har lista över bokningsbara rum och priser. Justerare Utdragsbestyrkande 4

5 11 Omsorgsförvaltningens föreläsningar Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Informationen noteras i protokollet. Ingrid Johanson, verksamhetsutvecklare på omsorgsförvaltningen, ser inga problem med att Råffs föreningar är med på omsorgsförvaltningens föreläsningar. Hon ska dock ta upp frågan med verksamhetschef Marita Wikström innan definitivt besked kan ges. 12 Hörslinga Bofinken och Färilaskolan Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Frågan kommer att återkomma på rådet när man fått svar. Jessica Lövdahl har talat med Anders Berg, fastighetschef, om det ska sättas upp hörslingor på förskolan Bofinken och Färilaskola. Anders Berg håller på att kolla upp frågan och ska återkomma med svar. Det bestäms att man återkommer till denna punkt när man fått svar. Justerare Utdragsbestyrkande 5

6 13 Mål 2016 Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Att rådet arbetar med mål den 18/8 med Charlotte Thorstensson. 2. Nästa råd den 18/8 blir i Ljusdal. Rådet den 20/10 blir i Järvsö. Förslag läggs på att ta förmiddagen den 18/8 mellan 9-12 att arbeta med mål. Eftermiddagen är det råd mellan och Charlotte Torstensson, kvalitetssamordnare på omsorgsförvaltningen kan komma och hjälpa till med målarbetet den 18/8. De mål som ska arbetas fram är tänkta att vara för hela mandatperioden. Helenas ambition är att målen blir klara att skickas till fullmäktige i år. Föreningarna har till den 18/8 att fundera och diskutera vad som är viktigt för er och vad ni vill arbeta med. Förslag läggs på att ändra mötet den 18/8 i Järvsö och istället vara i Järvsö den 20/10 vid nästa råd. Eventuellt att då boka lokal på Stenegård och kanske ett studiebesök. 14 Remisser Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Informationen noteras till protokollet 2. AU föreslår att rådet ska besluta att AU skriver yttranden. Rådet är en remissinstans som inte fungerat. Rådet ska svara på bygglovsärenden, policyer och annat som kan vara relevant. Tidigare bestämdes att ordförande och sekreterare ska svara på yttranden. Rådet vill vara mer delaktigt och bestämde vid förra mötet att AU ska se på en modell för hur rådet kan svara på yttranden. Justerare Utdragsbestyrkande 6

7 I Hudiksvall har man inget AU utan istället arbetsgrupper på 4 personer. Grupperna träffas vid behov. För yttranden kallas gruppen ritnings- och granskningsgruppen och den sammankallas av kommunens tillgänglighetsinventerare. Gruppen träffas över yttrandet och bestämmer vad som ska skriva. Tillgänglighetsinventeraren skriver ner och skickar till den det berör. I Hudiksvall har man ingen arvodesersättning för arbetsgrupper eller för rådet. Istället har de en aktivitetsersättning på 90 kronor/timmen. Gävle kommun har en tillgänglighetsgrupp där de har 5-6 fasta möten per år. Gruppen kallas in extra vid behov. Tillgänglighetsgruppen skriver yttranden över detaljplaner, bygglov samt samråd. Kommunen betalar arvode både för tillgänglighetsgruppen och för rådet. Tillgänglighetsgruppen består av personer från rådet och från andra förvaltningar. Gävle har en beredningsgrupp för rådet. Enligt ett protokoll från 2014 har det beslutats att remisser ska gå till strateg i funktionshinderfrågor som informerar ordföranden och därefter AU och råd eller direkt till respektive förening för synpunkter, därefter åter till strateg i funktionshinderfrågor. Förslag läggs på att ett informationsmail skickas om bygglovsärenden till medlemmarna i AU. AUs medlemmar får sedan signalera till strateg i funktionshinderfrågor om det är något de vill svara på. Iså fall sammankallas AU och skriver ett yttrande. 15 Övriga frågor Rådet för funktionshinderfrågors beslutar 1. Informationen noteras till protokollet. 2. Till rådet den 18/8 ska anhörigkonsulent Jenny Magnusson, LSS och Sol handläggare samt Mikael Mårtensson, biträndande verksamhetschef stöd och omsorg bjudas in. Jörgen Brink, FUB, vill lyfta anhörig perspektivet inom rådet, vad gör rådet i frågan och hur kan man uppmärksamma och stödja anhöriga. Jörgen får medhåll från övriga AU. Jörgen önskar mer öppenhet inom omsorgen och att man tar in de anhöriga så de får vara delaktiga och få information. Anhöriga har rätt till fri avlösning 16 timmar per månad i anhörigvård. 70 % av all stöd och omsorg sköts av anhöriga. Det finns anhörigstödjare och en anhörigkonsulent i kommunen. Justerare Utdragsbestyrkande 7

8 Anhörigstöd är en viktig fråga och Helena Brink hoppas att föreningarna skriver insändare och talar om anhörigstöd. Anhörigfrågan kan vara ett mål för rådet att arbeta med. Önskemål läggs att boka Sunnanåsrummet för varje råd och AU då rummet har hörslinga. Sunnanåsrummet är redan första handsvalet vid bokning för Råff och KPR. Karl-Erik Wigholm, DHR, informerar att DHR kommer att bjuda in till föreläsning i personlig service för alla intresserade samt alla DHR föreningar i länet nu till hösten. DHR kommer att boka Ljusdalssalen och annonsera i tidningen om föreläsningen samt skicka ut inbjudningar. De kommer även att bjuda på lunch. Helena Brink kommer att bjuda in omsorgsnämnden till föreläsningen. Personlig service är en het politisk fråga. Ur personlig service har servicetelefonen kommit till och LOV (Lagen om valfrihetsystem) är en början till personlig service. Jörgen Brink vill påminna Helena Brink påminns om att föreningarna tidigare bjöds in att berätta om sin verksamhet i omsorgsnämnden. Helena tar med sig det. Justerare Utdragsbestyrkande 8