FÖRSVARETS MATERIELVERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSVARETS MATERIELVERK"

Transkript

1 M Instruktionsbok Bro- och färjebesiktning 2018

2 Teknisk chef Mark Instruktionsbok Bro- och färjebesiktning FÖRRÅDSBETECKNING: M FÖRRÅDSBENÄMNING: IBOK BRO O FÄRJEBES Tekniskt ansvarig: PrL MS 147, Lars Nilsson Publikationsansvarig: THL MS147, Lars Arltoft Fastställelse jämlikt: 15FMV :1 Utgåva: 2018:1 Distribution: MS147

3 Innehåll Grunder... 7 Tillämpningsområde... 7 Definitioner Begrepp... 8 Allmänt Personbro 1 (PB 1) Krigsbro 4 (KB4) Krigsbro 5 (KB5) Krigsbro 8 (KB 8) Däcksbro 200/300 (DB 200/300) Krigsbro 51,8 M (KBRO 51,8M) Besiktning av bro- och färjemateriel Intervall för besiktning Genomförande Behörighet Bro och färjemateriel Lyftanordningar och lyftredskap som kan återfinnas i Bro och färjemateriel Bedömningsgrunder Dokumentation Kompetens Förordnande för militär egenkontrollant Ansvar Befogenheter... 20

4 Grunder Grunder Tillämpningsområde Arbetsmiljöverket är föreskrivande myndighet vad gäller arbetsmiljö. Genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) regleras arbetsmiljölagstiftningen som även gäller för Försvarsmakten (FM). Då inga explicita krav för kontroll och besiktning av militära broar finns gäller generell arbetsmiljölagstiftning. Denna instruktion är ett komplement till civila föreskrifter och utgör förtydligande av föreskrifter samt behandlar all bro och färjemateriel i FM. Som ett delmoment i grundtillsynen utgör den återkommande besiktningen ett viktigt inslag för att säkerställa att bro- och färjemateriel erbjuder betryggande säkerhet för användning. Om särskilt grundtillsynsschema (GT-schema) finns framtagen för bro-och färjematerielen skall detta schema användas. Besiktningskraven för lyftdon monterade/nyttjade i brosystem regleras i FAG F. Utgåva 2018 Sid 7

5 Grunder Grunder Definitioner Begrepp Militära broar Med militära broar avses broar och färjor som upprättas med reglementerad krigsbromateriel. Brosystem System, bestående av flera delsystem, med vilket förbindelse i form av fast eller flytande bro eller i form av färja, kan upprättas. Bärighetsklassning Angivande av bärighet (trafikklass) för förbindelser, bärighetsskyltning av förbindelser samt bestämmelser för fordonsklassning. Fast bro Bro där överbyggnaden bärs upp av landfästen och eventuella mellanstöd med markkontakt. Flytande bro Bro där brobanan bärs upp av pontoner eller motsvarande. Färja Flytande konstruktion för transport av trafiklast över ett vattendrag. Följande definitioner är motsvarande de som används enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling. Besiktning genomförs av särskilt utbildad personal. Montagebesiktning Besiktning som utförs innan en anordning tas i bruk eller åter tas i bruk efter att ha installeras eller monterats på uppställningsplats eller nytt fordon. Återkommande besiktning Periodisk kontroll som utförs efter det en anordning tagits i bruk. Revisionsbesiktning Kontroll på anordning som reparerats efter skada, eller byggts om. Revisionsbesiktningen ska i tillämpliga delar minst omfatta: Granskning av tillverkningshandlingar Bedömning av reparationsmetoder Bedömning av utförda reparationer Kontroll av att anordningen överensstämmer med den granskade dokumentationen Funktionsprov med erforderlig last Fortlöpande tillsyn Underhåll, inklusive särskild tillsyn, som brukaren utför. Sid 8 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 9

6 Grunder Allmänt Allmänt För militära brosystem anges bärighetsförmåga (trafikklass) enligt den lastklassificering som är fastställd i NATO standard Military Load Classification of bridges, feries, raft and vehicles (förkortat MLC). För att säkerställa att denna lastklassificering bibehålls över tid, ett säkert nyttjande och hög tillgänglig för bro- och färjemateriel skall materielen genomgå grundtillsyn enligt fastställda rutiner. Materielen omfattas av följande system: Personbro 1 (PB 1) PB 1 är en bro som är avsedd för användning av enbart personer och som byggs för hand upp till 44 meter. PB 1 har inte lastklassificeras enlig MLC. Bild 1. PB 1 Sid 10 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 11

7 Allmänt Allmänt Krigsbro 4 (KB4) KB4 är en fast bro tillverkad i aluminium och som kan byggas för hand. KB4 kan byggas i olika utföranden med olika längd och bärighetsförmåga. KB4 har en maximal lastklassificering på MLC 28 vid en längd av 26 meter. Krigsbro 8 (KB 8) KB 8 är en fast bro tillverkad i aluminium. KB 8 kan byggas maskinellt i längder om 14 och 26 meter. KB 8 har en lastklassificering på MLC 80. Bild 4. KB 8 Krigsbro 5 (KB5) Bild 2. KB4 KB5 är en fast bro tillverkad i höghållfast stål. KB5 kan byggas maskinellt i längder om 32, 40 och 48 meter. Vid en längd om 48 meter har KB5 en lastklassificering på MLC 70. Däcksbro 200/300 (DB 200/300) DB 200/300 är tillverkad i aluminium. DB 200/300 kan maskinellt byggas som flytande bro eller som färja. DB 200 har en lastklassificering på MLC 60 och DB 300 är lastklassificerad för MLC 80. Bild 5. Däcksbro 200 Bild 3. Del av KB5 Sid 12 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 13

8 Allmänt Besiktning av bro- och färjemateriel Krigsbro 51,8 M (KBRO 51,8M) KBRO 51,8M (MMB) är en fast bro tillverkad i stål. KBRO 51,8 byggs maskinellt upp till längder om 52 meter. KBRO 51,8 har en lastklassificering på MLC 70. Besiktning av bro- och färjemateriel Intervall för besiktning Bro- och färjemateriel skall besiktas enligt fastställda intervall där ordinarie månad beräknas från den dag då anordningen först togs i drift, därefter var 12:e månad enligt tabell nedan. Om besiktning utförs tidigare än två månader före eller två månader efter den ordinarie besiktningsmånaden ska ny ordinarie besiktningsmånad beräknas med utgångspunkt från den dag då besiktningen faktiskt utfördes. Revisionsbesiktning vid större reparation påverkar inte besiktningsmånad. Obs! För utrustning som inte återfinns i tabellerna (nedan) framgår intervall etc. av aktuellt materielvårdsschema och grundtillsynsschema! Bild 6. KBRO 51,8M Beteckning Benämning Intervall Anm. M PB 1 1 år M KB4 4 år M KB5 1 år M KB 8 1 år M5600- DÄCKSBRO 200/300 1 år M8416- KBRO 51,8M (MMB) 4 år Tabell 1. Bro- och färjemateriel Genomförande För bro- och färjemateriel gäller att genomförande av besiktning sker enligt materielvårdschema. Sid 14 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 15

9 Besiktning av bro- och färjemateriel Besiktning av bro- och färjemateriel Behörighet Behörighet att utföra besiktning/tillsyn varierar beroende på vad som ska kontrolleras eller vilken typ av besiktning/tillsyn som ska utföras och kan för en viss anordning variera mellan olika år i tillsynsintervallet. Vem som är behörig framgår av tabeller enligt nedan. A = Tredjepartskontroll Egenkontrollant från ackrediterat besiktningsorgan (t.ex. Inspecta, Bilprovningen, SMP). A1 = Förstapartskontroll Egenkontrollant från av SWEDAC ackrediterad (enligt lagen om teknisk kontroll SFS 1992:1119) provplats inom Försvarsmakten, för lyftdonsbesiktning. Se även AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar. E = Militär egenkontrollant bro Egenkontrollant för bro och färjemateriel med behörighet från Försvarsmakten eller FMV. C = Av arbetsledare utsedd behörig person. Bro och färjemateriel Beteckning Benämning Återkommande besiktning Montagebesiktning Fortlöpande tillsyn Anm. M PB 1 E C C 1) M KB4 E C C 1) M KB5 A, A1, E C C 1) 2) M KB 8 E C C 1) M5600- DÄCKSBRO 200/300 M8416- KBRO 51,8M (MMB) E C C 1) E C C 1) Lyftanordningar och lyftredskap som kan återfinnas i Bro och färjemateriel Beteckning Benämning M1157- Kopplingslänkar, schacklar M1352- Bandsling, band-stropp och rund-sling av syntetfiber M1364- Lyftkättingar M1375- Lastkrokar M1376- Lyftöglor, sprintar, öglebultar M2060- Kast- och linblock M2065- Spaklyftblock M5351- Hjullastare med lastarm eller lyftgafflar M5510- Lyftblock M5511- Blockvagnar M5518- Lastarmar M5518- Fordonskranar (lastmoment > 12 tonmeter) M6294- Lyftstroppar av stållina M6294- Lyftok M6296- Domkrafter handdrivna M8405- Domkrafter maskindrivna Tabell 3. Lyftanordningar och lyftredskap Besiktning av Lyftanordningar och Lyftredskap sker enligt FAG F. Tabell 2. Bro- och färjemateriel 1) Oförstörandeprov (exempelvis magnetpulver) tryckprovning av pontoner och balkar kan fodra särskild utbildning/ackreditering. 2) Återkommande besiktning av kran KB5, ska utföras av ackrediterat organ enligt A eller A1. Sid 16 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 17

10 Besiktning av bro- och färjemateriel Besiktning av bro- och färjemateriel Bedömningsgrunder Materielen ska bedömas enligt referensvärden nedan. Vid bedömning används följande nivåer. Dokumentation Vid återkommande besiktning av bro och färjemateriel kan protokoll upprättas på särskild blankett i respektive MVSCHG B = Bör åtgärdas Godtagbar försämring av funktion eller tillstånd. Risk för försämring av funktion eller tillstånd. Funktionsbortfall i för säkerheten oväsentliga funktioner. AF = Användningsförbud Inte brukbart Ska åtgärdas Inte godtagbar försämring av funktion eller tillstånd. Felyttring som kan medföra dyra följdskador. Funktionsbortfall eller risk för bortfall i för säkerheten viktiga funktioner. Bedömningen innebär att ny kontroll skall ske av militär egenkontrollant efter åtgärd OBS! Bro- och färjemateriel måste alltid genomgå förnyad kontroll, s.k. revisionsbesiktning, efter större eller för säkerheten annan väsentlig reparation. Nytt protokoll ska upprättas vid förnyad besiktning. Observera att ny kontroll krävs efter reparation av fel som bedöms med AF, varvid nytt protokoll ska upprättas. Genomförd grundtillsyn redovisas på bevakningskort M och M i kontrollboken samt i myndighetens register när materielen godkänts. Materiel som godkänts vid den återkommande besiktningen ska förses med kontrollmärke. Tabell 4. Bedömningsgrunder I bedömningen används uttrycken: Något = Komponent/system är inte i fullgott eller oskadat skick Påtagligt = Felet är så stort, att det utan svårighet kan konstateras Mycket = Felet är helt uppenbart Kontrollmetod/omfattning och felyttring enligt följande checklista finns även i Vårdsystem FM materielvårdsschema grundtillsyn. Kompetens För militär egenkontrollant bro gäller följande grunder: Behörighet Förkunskapskrav Utbildning Utbildare Militär egenkontrollant bro 3-årig gymnasieskola eller motsvarande. Besiktning av bro och färjemateriel FMTS Behörighet som ingår PB 1, KB4, KB5, KB 8, DB 200, DB 300, KBRO 51,8M(MMB) Krav för omcertifiering Vidareutbildning vart 4 år Tabell 5. Kompetens Sid 18 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 19

11 Besiktning av bro- och färjemateriel Besiktning av bro- och färjemateriel Förordnande för militär egenkontrollant Anställd i Försvarsmakten eller Försvarets materielverk som har genomgått föreskrivna utbildningar till militär egenkontrollant, har lämplighet för besiktningsarbete samt tilldelats besiktningscertifikat och behörighetsbevis får förordnas som militär egenkontrollant. Chef för organisationsenhet som genomför grundtillsyn eller av denne utsedd ska: Säkerställa att fastställda krav är uppfyllda Bedöma lämplighet för uppgiften Årligen förordna militär egenkontrollant inom egen organisation Tilldela förordnad militär egenkontrollant beslut om förordnandet Besluta om återkallande av förordnandet Föra register över förordnade militära egenkontrollanter inom egen organisation Meddela HKV SÄKINSP vid förordnande/avförordnande av militär egenkontrollant Kopia på förordnande/avförordnande för militär egenkontrollant ska sändas i digitalt utförande till HKV SÄKINSP. Chef som förordnar militär egenkontrollant kan återkalla förordnande om innehavaren inte uppfyller fastställda krav, övergår till andra arbetsuppgifter eller visat sig olämplig som militär egenkontrollant. Ansvar Periodisk återkommande besiktning av bro och färjemateriel är att betrakta som myndighetsutövning. Nämnda besiktningar ingår som viktiga delmoment i grundtillsyn. Den som genomför besiktningen ansvarar för att detta sker enligt gällande regler samt att resultatet dokumenteras och bedöms enligt föreskrivna krav. Militär egenkontrollant får inte besikta egen reparation, dock kan enklare åtgärd som t.ex. byte av glödlampa godtas. Befogenheter Militär egenkontrollant bro har enligt behörighetsbevis befogenhet att genomföra: Återkommande besiktning av bro och färjemateriel Montera kontrollmärke Meddela/häva användningsförbud Yrkesofficer i teknisk tjänst eller broinstruktör (motsvarande) har befogenhet att: Meddela användningsförbud Häva eget utfärdat användningsförbud Arbete med besiktning ska utgöra en del av ordinarie arbetsuppgift. Vid längre uppehåll i besiktningsarbetet än 6 månader ska förordnandet omprövas av förordnande chef i samråd med HKV SÄKINSP. Sid 20 Utgåva 2018 Utgåva 2018 Sid 21

12

13 FMV 2018