Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Diligentia i korthet. Ett modernt fastighetsbolag. Strategi och organisation. Miljö, etik och värderingar. Medarbetare och kompetens"

Transkript

1 Årsöversikt 2007

2 Innehåll Sid 2-3 Sid 4-5 Sid 6-13 Sid Sid 18 Sid 19 Sid Sid Sid Sid 40 Diligentia i korthet Vd-ord Ett modernt fastighetsbolag Strategi och organisation Miljö, etik och värderingar Medarbetare och kompetens Fastighetsbestånd Fastighetsförteckning Resultat- och balansräkning Ledning, styrelse och ägare Den fullständiga årsredovisningen kan laddas ned från

3 År 2007 var ett mycket bra år för Diligentia med en stark efterfrågan på våra kontors- och butikslokaler och allt högre uthyrningsgrad i vårt bestånd. Våra stora pågående fastighetsutvecklingsprojekt, där vi med nya kontor och förbättrade handelsplatser förändrar stadsbilden i flera svenska städer, utvecklas väl. Sammantaget har detta resulterat i ett mycket starkt resultat för Diligentias totalavkastning uppgick till 18 procent, vilket överstiger genomsnittet för Svenskt Fastighetsindex. Särskilt glädjande är att vi har fler nöjda kunder. En kraftig höjning av betyget i Nöjd Kund Index ger oss kvitto på att vår långsiktiga satsning på nöjda kunder gett resultat. Det ger oss förnyad kraft att fortsätta arbeta för att bidra till våra kunders framgång. Diligentia årsöversikt

4 Diligentia i korthet Diligentia i korthet Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare med cirka kontrakt i kontor, köpcentrum och bostäder. Vår affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostäder åt människor som vill bo tryggt och trivsamt, och kontor och köpcentrum åt företag och organisationer som vill bedriva en framgångsrik verksamhet. Totalt är vi 119 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Finansiella nyckeltal Ekonomi i sammandrag, Mkr 2007 Hyresintäkter Marknadsvärde, fastigheter Totalavkastning, % 18 Uthyrningsgrad, ekonomisk % 89 Resultat före skatt Totalavkastning % Förändring av fastighetsbeståndet Verkligt värde, Mkr Antal fastigheter Fastighetsbestånd 1 januari Förvärv Investeringar i befintliga fastigheter Försäljningar Realiserad värdeförändring Orealiserad värdeförändring Fastighetsbestånd 31 december Diligentia årsöversikt 2007

5 Vårt uppdrag är att långsiktigt leverera god totalavkastning till vår ägare Skandia Liv och dess 1,3 miljoner pensionssparare. Vid slutet av 2007 ägde Diligentia 187 fastigheter värderade till cirka 31 miljarder kronor, främst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Den totala uthyrbara ytan uppgick till 1,6 miljoner kvm. Vårt erbjudande Flexibla och moderna kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, till både små och stora företag och organisationer. Kontor Antal kontrakt: Antal fastigheter: 65 Total yta Ytfördelning inom affärsenheterna kontor Stockholm City, 29% Storstockholm, 29% Göteborg, 23% Malmö, 19% Stimulerande butiksmiljöer i ett tiotal marknadsledande köpcentrum på tillväxtorter i södra Sverige. Köpcentrum Antal kontrakt: Antal köpcentrum: 12 Total yta Besökare: mer än 40 miljoner/år Ytfördelning inom affärsenhet köpcentrum Frölunda Torg, Göteborg, 21% Mörby Centrum, Danderyd, 19% Väla Centrum, Helsingborg, 15% Övrigt, 45% Hyresbostäder i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Helsingborg med inriktning på bra bostäder i välskötta fastigheter. Bostäder Antal kontrakt: Antal fastigheter: 104 Total yta ) Exklusive p-platser och garage Ytfördelning inom affärsenhet bostäder 1) Stockholm, 69% Göteborg, 23% Helsingborg, 4% Övrigt, 4% Diligentia årsöversikt

6 Vd-ord Ökad uthyrning och nöjda kunder lade grunden för framgångsrikt år 2007 har varit ett mycket framgångsrikt år för Diligentia. God avkastning, ökad uthyrning, förbättrad kundnöjdhet och positiva utsikter för de stora utvecklingsprojekt som Diligentia driver, har sammantaget lagt en solid grund för vårt fortsatta arbete. Diligentias uppdrag är att långsiktigt leverera god avkastning till vår ägare Skandia Liv och dess 1,3 miljoner pensionssparare lyckades vi bra med vår uppgift. Totalavkastningen för året uppgick till 18 procent, vilket placerar Diligentia i toppskiktet av de fastighetsbolag som ingår i branschsammanställningen SFI (Svenskt Fastighetsindex). Även om den goda totalavkastningen får en extra skjuts uppåt av fastighetsförsäljningar under året och väl genomförda utvecklingsprojekt, så är ändå huvudingredienserna i framgångsreceptet nöjda kunder och framgångsrikt uthyrningsarbete. Överlag har nyuthyrningen utvecklats mycket bra 2007, vilket medfört en stigande uthyrningsgrad som vid årsskiftet 2007/2008 uppgick till 89 procent. Då ska man också ha i åtanke att denna siffra inkluderar de stora kontors- och butiksytor som just nu står tomma på grund av utvecklingsprojekt. Räknar man bort dessa stiger uthyrningsgraden ytterligare, till 95 procent. Förbättrad kundnöjdhet kvitto på framgång Såväl lyckosam nyuthyrning som hög uthyrningsgrad förutsätter nöjda kunder. Därför är den kraftiga förbättringen av hyresgästernas omdömen i årets Nöjd Kund Indexmätning ett lika viktigt kvitto på framgång som den goda totalavkastningen. Höjt NKI-betyg från 63 till 69, medan branschen som helhet sjönk från 72 till 71, visar att vår inställning att alltid ha våra kunder i fokus och att ge dem ett engagerat och kunnigt bemötande, har gett resultat. För ett par år sedan fattade vi beslutet att bygga upp en egen förvaltningsorganisation från grunden. Nu har förbättringarna som det beslutet ledde till visat sig i våra kunders vardag. Renare trapphus och snabbare åtgärder när något är felanmält, är exempel på små men viktiga detaljer som sammantaget skapar en bättre totalupplevelse av fastigheten. Vi är glada och stolta över framgångarna i NKI-undersökningen, men konstaterar samtidigt ödmjukt att vi fortfarande ligger under snittet och att det finns utrymme för fortsatta förbättringar. Nöjda kunder förutsätter inte bara attraktiva och välskötta fastigheter, utan också positiva medarbetare som trivs med sitt arbete. Våra kärnvärden omtanke, engagemang och ansvar genomsyrar det dagliga arbetet hos Diligentias samtliga medarbetare. Initiativförmåga, empati och ett genuint intresse för att i alla lägen se till hyresgästernas bästa, bidrar till att skapa de långsiktiga kundrelationer som vi eftersträvar. Finansiell styrka skapar möjlighet till goda affärer För att uppfylla vår ägares förväntan att över tiden leverera en hög totalavkastning krävs även en framgångsrik transaktionsverksamhet. Liksom under föregående år har vi 2007 ingående studerat och räknat på ett antal fastigheter som varit utbjudna till försäljning, men även när detta år sammanfattas är Diligentia en kraftig nettosäljare. Mycket talar också för att vi fortsätter att vara nettosäljare så länge den heta fastighetsmarknaden håller i sig i storstadsregio- Totalavkastning % Total- DIL Total- SFI 4 Diligentia årsöversikt 2007

7 nerna, främst i Stockholm. Diligentia är öppet för stora förvärv av fastigheter, för närvarande dock i första hand grannfastigheter till befintligt bestånd eller fastigheter i områden där vi redan är väl representerade. Tack vare den finansiella styrkan hos vår ägare har vi möjligheten att se mycket långsiktigt på vår verksamhet. Det innebär bland annat att Diligentia kan göra förvärv när marknaden är pressad och köparna är färre, vilket i sin tur möjliggör försäljning med god förtjänst när priserna är höga. Stora satsningar på fastighetsutveckling Under det gångna året har vi fortsatt att utnyttja våra solida finanser till kraftfulla satsningar på en rad befintliga fastigheter med stor utvecklingspotential. Vi gör bedömningen att de investeringarna kommer att avsevärt höja fastigheternas värde och attraktivitet, och därmed ge en mycket god avkastning. I slutet av 2008 blir två fastigheter i centrala Stockholm, kvarteret Putten på Sveavägen 20 och kvarteret Jericho på Norrlandsgatan/Jakobsbergsgatan, färdiga för inflyttning. Båda husen blir profilfastigheter i huvudstaden och redan nu är huvuddelen av kontorslokalerna uthyrda till stora hyresgäster. Andra stora pågående utvecklingsprojekt är centrumanläggningarna Frölunda Torg i Göteborg och Väla i Helsingborg, samt kontors- och butiksfastigheten kvarteret Klockan i hörnet Vasagatan/ Kungsgatan i Stockholm. Det är min övertygelse att satsningarna på utveckling och uppgradering av vårt bestånd lägger grunden för fortsatt framgång för Diligentia. Det råder i skrivande stund betydande osäkerhet kring hur såväl konjunkturen som fastighetsmarknaden kommer att utvecklas. Den amerikanska bolånekrisen har lett till skakig börsutveckling världen över och i bland annat Storbritannien har fastighetspriserna fallit. Diligentia följer marknadens tendenser noga och gör fortlöpande analyser som ligger till grund för vårt handlande. Vi vet att vi har kraften och förmågan att agera både på köp- och säljsidan när tillfället är det rätta. Omfattande miljösatsning Ovisshet om den ekonomiska utvecklingen är inte den enda utmaningen Diligentia står inför under Vi fortsätter effektiviseringen av vår förvaltning med ambitionen att ytterligare förbättra kundnöjdheten och att öka kostnadseffektiviteten. På miljöområdet arbetar vi aktivt för att minska energianvändningen i fastigheterna. I flera av våra fastigheter övergår vi till miljövänlig fjärrvärme och fjärrkyla, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen påtagligt. Diligentia har en god grund att stå på inför framtiden. Den kraft och entusiasm som jag varje dag möter hos Diligentias medarbetare skapar goda förhoppningar och förväntningar om en fortsatt positiv utveckling. Per Uhlén Vd Diligentia AB Diligentia årsöversikt

8 Ett modernt fastighetsbolag Ett modernt och engagerat fastighetsbolag Revisions- och konsultbyrån Grant Thornton flyttar hösten 2008 in i Diligentias totalrenoverade och ombyggda fastighet på Sveavägen 20 i Stockholm city. Grant Thornton blir den största hyresgästen i fastigheten, med kontor och konferensutrymmen om totalt kvm på fyra våningsplan. Vi är mycket glada att ha hittat ett så toppmodernt, yteffektivt och ändamålsenligt kontor mitt i Stockholm, berättar företagets vd Peter Bodin. De nya lokalerna kommer att ha plats för 325 medarbetare och blir huvudkontor för företaget som har totalt 850 medarbetare i Sverige. Det blir också en lättillgänglig mötesplats för våra kunder, som ofta är entreprenörsdrivna företag. Varför föll valet på Sveavägen 20? Vi lät utvärdera ett antal andra alternativ, men Diligentias fastighet var den som bäst uppfyllde våra önskemål. Här kan vi exempelvis bygga in miljösmarta lösningar redan från början. Diligentia är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vi förvaltar och utvecklar kontor, köpcentrum och bostäder till ett värde av 31 miljarder kronor, främst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Diligentia är ett fastighetsbolag som alltid har kundens bästa för ögonen. Vi har från grunden byggt upp en modern, aktiv och tillmötesgående förvaltningsorganisation. För oss är god service och engagerad förvaltning nyckeln till nöjda kunder. Diligentia är ett fastighetsbolag med kraft att investera och utveckla. Vi satsar rejält på att utveckla vårt bestånd och flera av våra fastigheter genomgår just nu stora ombyggnationer. Diligentia är ett fastighetsbolag som ser långsiktigt på verksamheten. Vi drivs av utmaningen att leverera värde till vår ägare Skandia Liv och dess 1,3 miljoner pensionssparare. I vår vardag arbetar vi utifrån våra värderingar; engagemang, omtanke och ansvar. Vår vision är att skapa en stimulerande miljö för ökad livskvalitet. 6 Diligentia årsöversikt 2007

9 Diligentia årsöversikt

10 Ett modernt fastighetsbolag Välbelägna och attraktiva fastigheter skapar mervärde för kunden Helene Lindberg är butikschef för hud- och hårvårdsföretaget The Body Shop i Väla Centrum utanför Helsingborg och driver tillsammans med sin syster ytterligare två butiker i Skåne. Det finns klara fördelar att ha butik här i Väla. Vi når ut till fler kunder och kunder som annars inte hade hittat till oss. Fasta öppettider gör att man är mer tillgänglig för kunden, som inte behöver fundera på om det är öppet eller stängt. Centrumledningen på Diligentia är också aktiv i att stötta alla butikers försäljning, stora som små, och har ett intresse av att det går bra för oss. Det märks, omsättningen i vår butik i Väla är högre än i våra andra butiker. Att man bryr sig så mycket om varje liten butik är bra, det är ju alla näringsidkare tillsammans som skapar en bra stämning i köpcentret. Centrumledningen jobbar verkligen aktivt på att få med sig alla och engagerar sig i att saker som parkering och toaletter fungerar problemfritt. De arbetar hårt för att besökarna ska ha en bra köpupplevelse. Diligentia erbjuder fastigheter där kundens verksamhet kan växa och som är ett profilskapande ansikte utåt. Därför äger vi uteslutande attraktiva och välbelägna fastigheter, eller fastigheter som har en tydlig potential. Vi kan tillfredsställa behoven hos många olika kundkategorier stora som små, kontor som butik. Vi utvecklar gärna nya lokaler i nära samarbete med våra kunder. Vårt mål är att det gemensamma arbetet ska skapa delaktighet och stärka en långsiktig relation. Diligentia äger relativt få, men stora fastigheter som är koncentrerade till citykärnorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har vi ett antal fastigheter i attraktiva ytterstadslägen i dessa tre storstäder och på ett antal tillväxtorter i Sverige. 8 Diligentia årsöversikt 2007

11 Diligentia årsöversikt

12 Ett modernt fastighetsbolag Nöjda kunder nyckeln till framgång Fredrik Rosenqvist är vd för Pagero, ett Göteborgsbaserat programvaruföretag med försäljning i 17 länder världen över. En bra hyresvärd ska vara lyhörd och flexibel och kunna vara snabb till beslut om olika lokallösningar. Givetvis måste de också ha ett bra bestånd, så att man som hyresgäst enkelt kan hitta nya lokaler när behoven förändras. Diligentia och Pagero har lyckats hitta varandra i samband med tre flyttar de senaste tio åren och det har fungerat mycket bra alla gånger. Vi har fått bra lokalförslag till rimliga kommersiella villkor och Diligentia har varit mycket tillmötesgående när det gäller anpassningar. Det är i de vardagliga situationerna vi har blivit mest imponerade. Varje gång vi haft behov av tillfälliga lösningar, som bilokaler eller tillfälliga ytor, har Diligentia kommit med bra förslag på kort tid. Det är till stor hjälp för verksamheten när sådana frågor kan lösas snabbt och smidigt. Att personalen är trevlig och tillmötesgående är förstås också ett stort plus. Inom Diligentia följer vi uppmärksamt hur våra hyresgästers verksamhet utvecklas för att kunna förutse hur behoven av lokaler förändras. Vår ambition är att proaktivt komma med idéer till förbättringar eller förslag på nya lokaler. Nyckeln till långsiktig ekonomisk framgång är nöjda kunder. Därför satsar vi konsekvent på kundvård och service. Därför har alla våra kunder en personlig kontakt hos oss. Och därför lägger vi stor vikt vid att vårda och utveckla våra fastigheter och lokaler. 10 Diligentia årsöversikt 2007

13 Diligentia årsöversikt

14 Ett modernt fastighetsbolag Förvänta dig mer än bara bra service Sabine Bernhardtz är lokalansvarig hos Railion DB Logistics Stockholm, som hanterar den tyska järnvägens godstrafik i Norden. Att ha en bra arbetsmiljö är viktigt, en stor del av den vakna tiden är man ju på jobbet. Vår nya lokal tillfredställer precis våra behov, den är både ändamålsenlig och fin. Vi flyttade in i juni 2007 och bytte samtidigt hyresvärd till Diligentia. Det har fungerat över förväntan maken till lyhörd hyresvärd har vi inte varit med om. Varje gång något behövt åtgärdas har det gått väldigt snabbt och de har verkligen ansträngt sig för att vi ska bli nöjda. Något som överraskat positivt är de trevliga hantverkarna, alla verkar ha gått på charmkurs! Det märks att Diligentia både månar om fastigheten, lokalerna och oss hyresgäster, det känns att de tycker att vi är viktiga. Vi uppskattar också att ha en personlig kontakt som alltid är lätt att nå och som snabbt ger feedback på det vi diskuterat. Vi har cirka 120 kunniga, motiverade och engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att Diligentia ska vara en av Sveriges bästa fastighetsägare. Inom kundservice är det handling och resultat som räknas. För att säkerställa att vi tillhör de allra bästa i vår bransch investerar Diligentia både i kompetensutveckling och i system. I utvalda fastigheter har vi utvecklat servicefunktioner för att ytterligare underlätta tillvaron för våra kunder. Där kan vi, tillsammans med en servicepartner, erbjuda en rad olika tjänster, exempelvis reception, catering, vaktmästeri och konferensservice. 12 Diligentia årsöversikt 2007

15 Diligentia årsöversikt

16 2007 ett bra år för Diligentia Diligentias konsekventa satsning på hög kvalitet i en fastighetsförvaltning i egen regi och utveckling av en rad fastigheter med god potential, resulterade 2007 i en mycket god totalavkastning och kraftigt förbättrade omdömen från kunderna. Diligentias totalavkastning för 2007 var, enligt Svenskt Fastighetsindex (SFI), 18 procent, en bra bit över årets genomsnitt, 15,8 procent. Det placerar Diligentia på en andraplats av de 15 fastighetsföretag som deltar i SFI:s mätning. Framgångarna i SFI är givetvis starkt kopplade till Diligentias ständiga arbete för att förbättra kundnöjdheten och skapa långsiktiga relationer baserade på ömsesidig tillit och nytta. Faktorer som påverkar Diligentias totalavkastning positivt är nya och omförhandlade kontrakt på högre hyresnivåer, samt ett antal försäljningar med gott resultat. Sammantaget har detta inneburit att det arbete som inleddes med beslutet att bygga upp en egen förvaltningsorganisation från grunden, har under året givit ett tydligt resultat. I Fastighetsbarometern för 2007 har Diligentia tagit ett rejält skutt uppått i Nöjd Kund Index (NKI) för kommersiella fastigheter. Diligentias NKI-betyg steg hela sex nivåer, från 63 till 69, vilket ger medarbetarna ett tydligt besked om att de satsningar som gjorts varit de rätta. Fortfarande har dock Diligentia två steg kvar upp till branschgenomsnittet, 71, så det finns alltså utrymme för fortsatta kvalitetsökningar. Särskilt glädjande är att indikatorerna för service, hantering av klagomål och prisvärde har förbättrats påtagligt. 14 Diligentia årsöversikt 2007

17 Strategi och organisation Värdeskapande med nöjda kunder som bas Genom ett aktivt ägande av fastigheter i Sverige ska Diligentia skapa god avkastning till vår ägare Skandia Liv och dess pensionssparare. Framgången börjar och slutar med kundens upplevelse och vårt engagemang i kunden. Affärsidé Diligentias affärsidé är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostäder åt människor som vill bo tryggt och trivsamt, och kontor och köpcentrum åt företag och organisationer som vill bedriva en framgångsrik verksamhet. I anslutning till bostäder, kontor och köpcentrum kan också ingå naturliga komplement som t.ex. förskolor, restauranger och övriga lokaler. Vi är en långsiktig fastighetsägare och en aktiv part i stadsutvecklingen. Våra fastigheter förvaltas i egen regi, för att bättre kunna tillmötesgå kundbehov och samtidigt uppnå god ekonomisk avkastning. Strategisk inriktning Genom ett aktivt ägande av fastigheter i Sverige ska Diligentia skapa god totalavkastning till vår ägare Skandia Liv och dess pensionssparare. Vårt uppdrag är att ge en riskavvägd avkastning från fastigheter genom att äga, förvalta och utveckla bostäder, kontor och köpcentrum. Genom en väl avvägd fördelning mellan kontor, bostäder och köpcentrum kan stora värdeförändringar i beståndet undvikas och en stabil totalavkastning uppnås till en rimligt begränsad risk. Diligentia strävar efter att ha en god balans i kontraktsportföljen, dels genom att koncentrera fastighetsinnehavet till geografiska marknader i Sverige med förväntad framtida tillväxt, dels genom projektutveckling för att förädla det egna beståndet. Vi strävar efter att vara en marknadsledande aktör i våra valda marknadsområden och delmarknader och inriktar oss på marknader där vi kan bedriva effektiv förvaltning och fastighetsutveckling. Vår huvudinriktning är att långsiktigt äga våra fastigheter. Köp och försäljningar är dock en naturlig del av beståndets utveckling. Vi ska ständigt tillvarata fastigheternas möjligheter genom ny-, till- och ombyggnad och ett aktivt och systematiskt utvecklingsarbete. Vår fastighetsförvaltning inkluderar förutom traditionell drift, underhåll, uthyrning och service även tilläggstjänster via en servicepartner. Värdeskapande inom tre områden Värdeskapandet i Diligentia sker inom tre nyckelområden: Förvaltning, Projektutveckling och Transaktioner. En förutsättning för framgångsrikt värdeskapande är att Diligentia har kompetens och kan agera med gott affärsmannaskap inom dessa områden. Förvaltning Projektutveckling Transaktioner Centrala värdeskapande faktorer inom Förvaltning är förvaltningskompetens, nära kundrelationer och en förmåga att proaktivt möta kundbehoven. Inom Transaktioner handlar det om att utnyttja Diligentias unika kompetens för att genomföra fastighetsaffärer vid rätt tillfälle. Projektutveckling kräver framför allt kompetens att genomföra stora projekt i tid och till rätt kostnad, samt förmåga att identifiera och förverkliga utvecklingsmöjligheterna i våra fastigheter. Resultatet blir flexibla fastigheter som är attraktiva för hyresgästen och som kan förvaltas effektivt. Diligentia årsöversikt

18 Strategi och organisation Organisation Diligentias verksamhet bedrivs i sex affärsenheter; Kontor Stockholm City, Kontor Storstockholm, Kontor Göteborg, Kontor Malmö, Köpcentrum och Bostäder. Varje affärsenhet ansvarar för ett regionalt marknadssegment och ett eller flera marknadsområden. Långtgående ansvar och befogenheter har delegerats för att beslut ska kunna fattas så nära kunden som möjligt. Respektive affärsenhetschef har ett fullständigt affärsansvar som inkluderar både fastighetsförvaltning och projektutveckling samt fastighetsförvärv och försäljning. Till stöd för verkställande direktören och affärsenheterna finns centrala funktioner. Dessa utgörs av Ekonomi, Projekt och Teknik, Juridik och Verksamhetsutveckling. Funktionerna Projekt och Teknik samt Verksamhetsutveckling är speciellt starkt knutna till affärsenheterna genom sin särskilda betydelse för det ekonomiska resultatet i samband med genomförande av större projekt samt köp och försäljningar av fastigheter. Projekt och Teknik tar fram investeringsunderlag, handlar upp och driver stora byggprojekt på uppdrag av affärsenhetscheferna samt har det övergripande ansvaret för alla tekniska system som affärsenheterna behöver i sin förvaltning. Verksamhetsutveckling ansvarar bland annat för strategi- och analysstöd samt projektledning i samband med köp och försäljning av fastigheter. Ett nära och bra samspel mellan affärsenheterna och de centrala funktionerna är mycket viktigt. Ledarskap och affärsansvar Inom Diligentia sätter vi tydligt fokus på individen och dennes förmåga. Vi specificerar inte medarbetarnas arbetsuppgifter i detalj utan delegerar istället ansvar och sätter tydliga mål. Den ansvariga får ett väl definierat intäkts- och kostnadsansvar och frihet att upprätta en ändamålsenlig och fungerande organisation skräddarsydd för att utföra uppgifterna som delegerats. Det delegerade ansvaret är ett fullständigt ansvar. Till stöd för arbetet finns policies och riktlinjer. Kundorientering Diligentia kommer endast att nå framgång om vi har nöjda kunder. Vi eftersträvar närhet och dialog så att vi kan förstå våra kunders verksamheter och deras lokalbehov samt reagera därefter. Arbetet ger gott resultat, det märker vi genom den framgångsrika nyuthyrningen, en minskad avflyttning och ökad kundnöjdhet. Organisation Affärsenheter Bostäder Köpcentrum Kontor Stockholm City Kontor Storstockholm Kontor Göteborg Kontor Malmö Affärsstöd Ekonomi Projekt och teknik Juridik Verksamhetsutveckling Vd Analys och transaktioner HR IT Kommunikation 16 Diligentia årsöversikt 2007

19 Strategi och organisation Kraft att göra framtidsinvesteringar Inom Diligentias fastighetsbestånd finns ett flertal stora, välbelägna fastigheter som ännu inte nått sin fulla potential. För att utveckla dessa till riktigt attraktiva fastigheter som möter våra kunders krav sker nu en omfattande uppgradering och förädling. Att bygga eller utveckla en fastighet ställer stora krav på kompetens och finansiell styrka. Därför har Diligentia en stor och erfaren projektorganisation, med förmåga att styra och följa även mycket omfattande och komplexa utvecklingsprojekt. Skandia Liv som ägare ger Diligentia de finansiella muskler som krävs för att göra långsiktiga satsningar, utan att behöva snegla på kortsiktiga marknadssvängningar. En av Sveriges största projektutvecklare De stora projekten bedrivs i alla våra marknadsregioner. I Stockholm bygger vi exempelvis om fastigheter på Sveavägen 20, Norrlandslandsgatan/Jakobsbergsgatan samt på Ringvägen 100. I Göteborg tar vi ett stort grepp om Frölunda Torgs köpcentrum. Vi är för närvarande en av Sveriges största beställare av byggprojekt och investerar under ett antal år framöver mer än en miljard kronor årligen. Projektutvecklingen är en betydelsefull del av värdeskapandet inom Diligentia. Stora utvecklingsprojekt i Diligentias regi Projektbeskrivning Bruttoarea, BTA Produktionstid Kv Jericho, Norrlandsgatan/Jakobsbergsgatan, Stockholm kvm Kv Åkern, Ringvägen 100, Stockholm kvm Kv Putten, Sveavägen 20, Stockholm kvm Kv Klockan, Vasagatan/Kungsgatan, Stockholm kvm Frölunda Torg, Göteborg kvm Väla, Helsingborg kvm * Kv Träsket, Sveavägen 44, Stockholm kvm * * planarbete pågår Arkitektskiss på kvarteret Klockan, Vasagatan/Kungsgatan, Stockholm. Diligentia årsöversikt

20 Miljö, etik och värderingar Långsiktighet i flera dimensioner Ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot våra intressentgrupper och för hela vår verksamhet är en av Diligentias grundstenar. Ansvaret omfattar såväl våra fastigheter som hur vi agerar i affärssituationer. Miljöarbetet inom Diligentia Globala miljöfrågor blir allt viktigare både i den löpande förvaltningen och i utvecklingen av fastigheter. En skräddarsydd miljöpolicy för Diligentia antogs i början av Ett tiotal övergripande och närmare 30 detaljerade miljömål har utvecklats för perioden Under 2007 och 2008 inriktas arbetet mot att skapa mätbarhet för alla berörda miljömål och en komplett bild av nuläget, för att sedan successivt övergå till mer konkreta åtgärder. Några av de enskilt viktigaste miljömålen är att minimera energianvändningen och användningen av miljöfarliga material i fastigheterna. Ett system för uppföljning av användning av varm- och kallvatten, el, kyla och värme är i drift i syfte att minska förbrukningen och sänka driftskostnaderna. Vi strävar efter att avveckla elvärme och fossila bränslen och beslutade 2007 att ersätta oljeeldad uppvärmning med fjärrvärme i flera av våra fastigheter i Stockholm. I ett första steg leder det till minskade koldioxidutsläpp med ton årligen. Ett annat projekt pågår inom avfallshantering, med bättre system för källsortering och minskade avfallsmängder. Miljöledningssystem och riktlinjer Diligentia medverkar i fastighetsbranschens gemensamma miljöarbete och följer den strategi som presenteras i Byggsektorns (Kretsloppsrådets) Miljöprogram. I Diligentia pågår arbetet med ett miljöledningssystem. Diligentia är medlem i flera föreningar som arbetar med kvalitets- och miljöfrågor i byggande och förvaltning, bland annat Rådet för Byggkvalitet BQR, Miljöstatus för byggnader, Byggd Miljö, Byggherreforum, Fastighetsägarna och Belok. Ett antal egenutvecklade handlingar i form av checklistor och mallar stödjer medarbetare, entreprenörer och konsulter i miljöarbetet. Etik och värderingar Ett långsiktigt och korrekt agerande gentemot våra intressentgrupper kunder, kollegor, leverantörer, kommuner, med flera förutsätter att en starkt förankrad företagskultur, gemensamma drivkrafter och tydliga värderingar genomsyrar allt vi gör. Hög etik och gott omdöme ska vara kännetecken för Diligentia. Våra kärnvärden är engagemang, omtanke och ansvar. Ett uppriktigt engagemang bidrar till initiativförmåga och en vilja att ge mer än våra konkurrenter. Omtanke är grunden för att vara en god värd och en skicklig förvaltare. Genom att bry sig om, visa respekt och empati skapas ett gott samarbetsklimat mellan oss och våra hyresgäster. Att ta ansvar, agera med sunt förnuft och hålla vad vi lovar bidrar till att bygga förtroende, en förutsättning för långsiktiga affärsrelationer. Diligentias miljöpolicy Diligentias huvudsakliga verksamhet är att långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostäder, kontor och köpcentrum. Vår största negativa påverkan på miljön består av användning av energi och material, alstring av avfall och utsläpp till luft och vatten. Vi arbetar aktivt för att minimera och förebygga vår påverkan genom att: Minimera energianvändningen i våra fastigheter. Minimera användningen av miljöfarliga ämnen och icke förnyelsebara material. Minimera kemikalieanvändningen och där kemikalier används välja de som innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Aktivt samarbeta med våra hyresgäster så att de kan minimera sin miljöpåverkan. Skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall och restprodukter i största möjliga utsträckning. Vid ny-, till- och ombyggnad utforma byggnaderna så att användning av icke förnyelsebara resurser minimeras. Informera våra leverantörer om vår miljöpolicy och aktivt i samverkan med dessa verka för miljöanpassade lösningar. Lagar och förordningar inom miljöområdet är den lägsta kravnivån som alltid ska uppfyllas. Stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet genom utbildning och information. Kontinuerlig uppföljning med målet att ständigt förbättra vårt miljöarbete. 18 Diligentia årsöversikt 2007

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré

Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Ljust Effektivt Bra skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 6, 1 694-2 592 kvm LOKALEN Ljus och effektiv med bra skyltläge Kontorsyta 1 694-2 592 kvm Antal arbetsplatser 120-260 Kista Entré är,

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 013-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 014-03-01 FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 Stockholm Jericho 35 3 Stockholm Jericho

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm

Öppen planlösning. Industrihus Egen lastport. Nacka Strand. Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm Öppen planlösning Industrihus Egen lastport Nacka Strand Automobilgatan 12-14, markplan, 345 kvm LOKALEN Kontor och showroom i äldre industrihus Kontorsyta 345 kvm Antal arbetsplatser 20 arbetsplatser

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö

Västra Varvsgatan 19. Malmö Västra Varvsgatan 19 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor

Läs mer

FABEGE 5 december 2016

FABEGE 5 december 2016 FABEGE 5 december 2016 Hammarby Sjöstad Stockholm Inner city Solna Business Park Arenastaden BIDRAG FRÅN VERKSAMHETEN 2009-2016 MKR 2016, Q3 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Bidrag Förvaltning 3 975

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD

FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD FAstighetsförteckning 2015-01-31. FOTO: LINUS FLODIN FAKTA OM VÅRA FASTIGHETER SOM GÖR SKILLNAD 2 kontor i stockholm diligentia Kontor i Stockholm City Boken 6 1 Stockholm Humlegården 8 2 Stockholm Jericho

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 509 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 509 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm

Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Ljus Rum Stora konferensrum Östermalm Linnégatan 89C, plan 5, 366 kvm LOKALEN Planlösning med rum Kontorsyta 366 kvm Antal arbetsplatser 14-20 Adress Linnégatan 89C Här väntar en fin lokal med rum och

Läs mer

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Västra Småland Castellums fastigheter i Västra Småland är främst belägna i Värnamo, Jönköping och Växjö. Det samlade fastighetsbeståndet per 31 december 2003

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm

Baltzarsgatan 25. Malmö 41 kvm Baltzarsgatan 25 Malmö 41 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 2061 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 2031 kvadratmeter. Yta 2061 kvm Våning plan 9 hus A och B Husets karaktär Fastigheten är delvis

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö

Amiralsgatan 17. Malmö Amiralsgatan 17 Malmö 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i våra

Läs mer

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm

Lästmakargatan 13. Kontor, Stockholm. 380 kvm Lästmakargatan 13 Kontor, Stockholm 380 kvm Välkommen till Lästmakargatan 13 Lokalens utformning Välkomnande och generös reception/lounge. Öppet landskap för ca 17 personer, konferensrum för 10 personer

Läs mer

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1065 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1065 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1065 kvadratmeter. Yta 1065 kvm Våning plan 9 hus A1 Husets karaktär Lokalens/lokalernas utformning

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT : En ljus tillbaka- blick

ÅRSÖVERSIKT : En ljus tillbaka- blick ÅRSÖVERSIKT 2009 2009: En ljus tillbaka- blick Pessimismen som förbyttes till optimism När vi gick in i 2009 förväntades överlag en negativ utveckling inom fastighetssektorn. Vi i Diligentia förutsåg i

Läs mer

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm

lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm lund Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 489-1150 kvm Kontorsyta 489-1150 kvm Antal arbetsplatser 25-27 alt 60 TILLTRÄDE Omgående Adress Dag Hammarskjölds väg 2 Våning 1-3 Fastighetsbeteckning Benzelius

Läs mer

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm

Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Kungsgatan 57 668 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Kungsgatan 57 Här finns ledig lokal på 668 kvm. Yta Våning 668 kvm plan 6 Husets karaktär Huset byggdes år 1927 för hotelländamål. Fasaden

Läs mer

Ringvägen kvadratmeter Stockholm

Ringvägen kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 337 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Yta Våning 337 kvm plan 4 hus A Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt i början på 1900-talet och består av fyra

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 925 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 925 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 925 kvadratmeter. Yta Våning 925 kvm plan 5 hus B Husets karaktär Vissa delar av huset är byggt

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm

Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Sveavägen 20 Butik, Stockholm 318 kvm Denna fastighet använder klimatneutral fjärrvärme. Välkommen till Sveavägen 20 Fastigheten Kontorsbyggnaden uppfördes 1964-1967 i åtta våningar mot Sveavägen. 2006

Läs mer

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm

Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kista Entré Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 10 60 kvm Kontorsyta 10-60 kvm Antal arbetsplatser Ca 1-6 TILLTRÄDE Omgående Adress Knarrarnäsgatan 7 Våning 6 och 7 Fastighetsbeteckning Knarrarnäs 2 Byggår

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm

Jakobsbergsgatan 22. Kontor, Stockholm. 375 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 375 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22 Lokalens utformning Modern lokal högst upp i fastigheten vilket ger ett fint ljusinsläpp. Välkomnande entré/kapprum med

Läs mer

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm

Ringvägen 100. 1079 kvadratmeter Stockholm Ringvägen 100 1079 kvadratmeter Stockholm Välkommen till Diligentia Ringvägen 100 Här har vi en ledig lokal på 1079 kvadratmeter. Yta Våning 1079 kvm plan 7 hus C Lokalens/lokalernas utformning 1079 kvm:

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Esplanaden 3C. Sundbyberg

Esplanaden 3C. Sundbyberg Esplanaden 3C Sundbyberg 35 000 människor arbetar i kontor där vi står för värdskapet 1 300 000 unika kunder besöker de köpcentrum vi driver. 6 000 personer arbetar dessutom där. 20 000 människor bor i

Läs mer

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999 PERIODEN I SAMMANDRAG Fortsatt stark hyresmarknad för kommersiella lokaler i Stockholm. Periodens hyresintäkter ökade till 72,9 miljoner kronor

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm

Kista Science Tower. Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kista Science Tower Färögatan 33 Hus B Våning 13 10-50 kvm Kontorsyta 10-50 kvm Antal arbetsplatser 1-5 Tillträde Omgående Adress Färögatan 33 Våning 13, hus B Fastighetsbeteckning Katla 1 BYGGÅR 2003

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm

Jakobsbergsgatan 22. Stockholm Jakobsbergsgatan 22 Stockholm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 22 Här finns en ledig lokal 347-70 kvm. Husets karaktär Huset är byggt mellan 1933-39 och ligger i kvarteret Jericho som sträcker

Läs mer

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm

Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Sveavägen 20 Kontor, Stockholm 680 kvm Välkommen till Sveavägen 20, plan 7 Fastigheten Huset byggdes år 1967 för Skandia International. 2006 påbörjade man en totalrenovering av fastigheten och det var

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING FASTIGHETSTRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, vd, Nordic PM OM NORDIC

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 910 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 910 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset på Esplanaden byggdes i början på 1980-talet och har en uthyrningsbar

Läs mer

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm

Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Lästmakargatan 19 Kontor, Stockholm 378 kvm Välkommen till Lästmakargatan 19, markplan Fastigheten Här på Lästmakargatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm

Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Gamla Brogatan 34 364 kvm kontor Stockholm Välkommen till Diligentia Gamla Brogatan 34 Här finns ledig lokal på 364 kvm. Yta Våning 364 kvm Plan 1 Husets karaktär Huset byggdes 1890 och 1989 skedde en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 ÅRSSTÄMMA 2011 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2011 AGENDA: En kort presentation av Wallenstam Resultat 2010 Wallenstamaktien Våra marknader Första kvartalet 2011 Framtida projekt Sammanfattning DET HÄR ÄR WALLENSTAM

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm

Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Jakobsbergsgatan 16 Kontor, Stockholm 1055 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 16, plan 4 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor

Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Löfströms allé 6A Sundbyberg 907 kvm kontor Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 907 kvm Våning: 1 tr Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm kontorsyta.

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 257 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18 Jakobsbergsgatan 18 Yta: 257 kvm Plan: Entréplan, Hus A1 Lokalens utformning Modernt ytskikt med glaspartier mot konferensrum

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 397 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 397 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 397 kvm. Plan: 4 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan 2006-2008.

Läs mer

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm

Lästmakargatan 13. Stockholm 190 kvm Lästmakargatan 13 Stockholm 190 kvm Välkommen till Diligentia Lästmakargatan 13 Yta: 190 kvm. Plan: Entréplan Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick mellan

Läs mer

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB

Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB 8 Anförande av Håkan Bryngelson, verkställande direktör i Vasakronan AB AGENDA Företaget Vasakronan, strategier och hur har vi kommit hit Ekonomisk utveckling Marknadsförutsättningar Utmaningar 1 Vasakronan

Läs mer

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö

Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm. Malmö Djäknegatan 16 plan 5, 778 kvm Malmö Diligentia: fastigheter som gör skillnad Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande

Läs mer

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010

Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Välkommen! Fabeges delårsrapport Jan-juni 2010 Christian Hermelin Verkställande direktör Q2 2010 Åsa Bergström vvd, Ekonomi- och finanschef Fabege i korthet 122 fastigheter Fastighetsvärde: 27,8 Mdkr Uthyrbar

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm

Esplanaden 3C. Kontor, Sundbyberg. 937-4 563 kvm Esplanaden 3C Kontor, Sundbyberg 937-4 563 kvm Välkommen till Esplanaden 3C Lokalens utformning Ljusa lokaler med öppna och flexibla ytor kombinerat med kontors- och konferensrum. Gott om fönster samt

Läs mer

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm

Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Jakobsbergsgatan 18 Kontor, Stockholm 902 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 18, plan 8 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 96 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 96 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 96 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 96 kvm Plan: 4 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 4 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10

Norrlandsgatan 20, Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 , Stockholm Kvarteret Vildmannen 10 Lokalisering Med sin placering mellan Stureplan, Norrmalmstorg och Hamngatan ligger kvarteret Vildmannen 10 mitt i händelsernas centrum. De omgivande kvarteren eller

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2011. 2011: Lönsamt, hållbart, utvecklande

ÅRSÖVERSIKT 2011. 2011: Lönsamt, hållbart, utvecklande ÅRSÖVERSIKT 2011 2011: Lönsamt, hållbart, utvecklande 2 diligentia Vi har hållbarhet i generna "Vi har hållbarhet i generna" är vårt sätt att berätta att miljö och hållbarhet inte bara är fina ord vi använder

Läs mer

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm

Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Jakobsbergsgatan 22 Kontor, Stockholm 371 kvm Välkommen till Jakobsbergsgatan 22, plan 10 Fastigheten Här på Jakobsbergsgatan, mitt i Stockholms city erbjuds en kontorslokal med ett populärt och representativt

Läs mer

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm

Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Kontor, Malmö 80 kvm Baltzarsgatan 25 Yta: 80 kvm Plan: 5 Välkommen till Västra Baltzarsgatan 25, plan 5 Fastigheten Här befinner du dig i händelsernas centrum mitt i Malmö. Huset byggdes

Läs mer

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm

Jakobsbergsgatan 16. Stockholm 1050-2160 kvm Jakobsbergsgatan 16 Stockholm 1050-2160 kvm Välkommen till Diligentia Jakobsbergsgatan 16 Yta: 1050-2160 kvm. Plan: 5 Husets karaktär Huset uppfördes i etapper mellan 1905-1967. Senaste renoveringen pågick

Läs mer

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG

KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG BILJANA PEHRSSON KUNGSLEDEN ETT NYTT BOLAG IDAG Affärsidé Mission Att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner i Sverige och leverera en attraktiv

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009

Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - mars 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Hyresintäkter ökade till 2 118 Mkr (1 692) Vinster från fastighetsförsäljningar 121 Mkr (571)

Läs mer

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm

Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Humlegårdsgatan 20 Kontor, Stockholm 804 kvm Välkommen till Humlegårdsgatan 20 Gamla Brogatan 34 Yta: 804 kvm Plan: 3 Lokalens utformning En modern och representativ hörnlokal, till största delen rumsindelad

Läs mer

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm

Esplanaden 3D. Kontor, Sundbyberg. 1314 kvm Esplanaden 3D Kontor, Sundbyberg 1314 kvm Välkommen till Esplanaden 3D Lokalens utformning Hörnlokal högst upp i fastigheten. Fönster i fyra väderstreck. -partier och kaffestationer på flera ställen. Två

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer