ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON"

Transkript

1 ICIA HOUSE EN NY MÖTESPLATS FÖR BARN OCH VUXNA I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON En blandverksamhet med utgångspunkt i produktion och internationellt utbyte inom konst, design & arkitektur

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND sidan 2 FÖRSLAG PÅ VERKSAMHET FÖR KINESISKA MUREN sidan 4 ILLUSTRATION AV INSIDA sidan 12 VARFÖR JUST KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON? sidan 13 FÖR STADEN SOM HELHET sidan 14 1

4 2 BAKGRUND I slutet av 2012 grundade jag Institute for Contemporary Ideas and Art (ICIA) med huvudsäte i Göteborg, men med verksamhet även i Stockholm. ICIA arbetar utifrån konst och design och förenar idéanalys, konstpolitik och konstnärliga produktioner. ICIA driver flera egeninitierade utvecklingsprojekt inom området kritiskt design, genomför under 2014 flera konstprojekt, men gör också strategiska utvecklingsuppdrag för externa uppdragsgivare. Under 2013 har ICIA bland annat tagit fram en konststrategi för fastighetsbolaget Wallenstam, genomfört en utredning för Uppsala län får att undersöka och föreslå en ny verksamhet för samtidskonst och lett en förstudie samt drivit ansökningsförfarandet för Småland att arrangera Manifesta 2018, en stor europeisk biennal som tar plats på olika platser vartannat år. Mellan februari och augusti 2013 ansvarade ICIA för en utredning, i samarbete med Göteborgs Konsthall, som bestod av att ta fram en långsiktig strategi och handlingsplan för att utveckla en internationell residensverksamhet i Göteborg kopplat till förbättrade produktionsvillkor för konstnärer med samtidskonst som utgångspunkt. Uppdraget kom från Göteborgs Konsthall och Västra Götalandsregionen. Utredningen är omfattande och delar av den ligger till grund för detta förslag till verksamhet i Kinesiska muren på Skeppsbron. Under arbetets gång fick jag genom kulturchef Björn Sandmark höra att Kinesiska muren var under utredning och att BRG drev detta på uppdrag av Higab. ICIA tog kontakt med Higabs VD Göran Sylvésten för att lägga fram vårt förslag på hur Kinesiska muren kan användas. ICIA presenterade en övergripande vision, ett slags skissarbete, och Higab valde att lägga fram såväl ICIAs idé som BRGs utredning till Stadsledningskontoret. Ett stort och gediget förarbete ligger till grund för det förslag på hur Kinesiska muren på Skeppsbron kan utvecklas till en blandverksamhet för konstnärlig produktion och internationell residensverksamhet där stora delar består av mer publika platser för att generera intressanta möten och bli en viktig ny plats för barn och vuxna på Skeppsbron i centrala Göteborg. Det här är dock ett övergripande visionsdokument, och en mer genomarbetad detaljplan behöver tas fram i samarbete med Higab för att förstå husets specifika förutsättningar, tidsplan och en ordentlig budget et cetera. Intentionen är att hålla nere investeringskostnaderna å det yttersta för att möjliggöra för billiga hyror för verksamheter som verkligen är i behov av det, men som i gengäld också kan bidra med publikt innehåll för att skapa en mötesplats för alla stadens invånare. Det här är vad ICIA skulle vilja driva för verksamhet i Kinesiska muren. Göteborg Anna van der Vliet, Grundare och konstnärlig ledare ICIA - Institute for Contemporary Ideas and Art Telefon ICIA HOUSE I KINESISKA MUREN

5

6 FÖRSLAG PÅ VERKSAMHET FÖR KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON Den nya verksamhet har som övergripande syfte att skapa en ny mötesplats mellan barn och vuxna på Skeppsbron i Göteborg. De publika delarna är öppna stora delar av dygnet, årets alla dagar och har flera olika slags verksamheter där innehållet delvis skapas av de som verkar i det övriga huset. Den nya verksamheten föreslås bli till ett stort tillfälligt konstprojekt som under kommande 10-års period (eller mer) ges möjlighet att bli en frizon för konstnärligt skapande i centrala Göteborg på Skeppsbron. Den nya verksamheten är som helhet icke-vinstdrivande och ska ses som en långsiktig investering för hela Göteborg nu och i framtiden. Publik verksamhet består av En ny plats för barnen I frilagret, alldeles i närheten av Skeppsbron, har Rum för ung kultur startat en fantastisk kulturverksamhet för ungdomar. I det här huset är inriktningen istället på barn upp till 12 år och vuxna och där barnfamiljer kan vara i en miljö på såväl barnens som de vuxnas villkor ett par-tre timmar varje eftermiddag/kväll efter skoltid. Den nya verksamheten binder samman, förstärker och utvecklar den befintliga konst- och kulturscen som finns idag, genom täta samarbeten med exempelvis institutioner, biennaler och festivaler som tillåts använda huset för residens till blivande produktioner. På så sätt blir den en resurs för alla konst- och kulturverksamheter i Göteborg. Den nya verksamheten består av flera parallella verksamheter med konstnärlig produktion som utgångspunkt. Bland annat: 4

7 Genom en barnverksamhet med inriktning på konstnärlig produktion- ett slags konstfritidsskapas en plats där barns kreativitet och konstnärlighet utvecklas för att skapa morgondagens konstnärer och kulturpublik. Samtidigt som de vuxna deltar i de program som pågår 365 dagar om året, så ska barnen ha möjlighet att i samma hus delta i konstnärlig verksamhet efter skoltid alla dagar om året. Även småbarnsfamiljer måste få ta större plats i vardagens Göteborg. Inom ramen för barnverksamheten erbjuds även gratis läxläsning. Öppen programverksamhet 365 dagar om året En lokal och internationell programverksamhet med föreläsningar och seminarier är en viktig del i den framtida verksamheten. I huset ska det varje dag, vid samma tidpunkt, efter arbetstid, före barnens läggning, pågå en öppen programverksamhet. Det är de verksamheter som hyr kontor, men också de konstnärer, designers, skribenter och andra som är i huset på residens som bidrar med innehållet i programverksamheten. Det skapar en transparens av vad som händer i husets alla delar och möjliggör för verkliga möten. Platsen blir också viktig för andra kulturverksamheter i Göteborg att använda vid presentationer, samtal och debatter och det blir en självklar plats för medborgardialoger och politiska samtal. 5

8 ICIA HOUSE I KINESISKA MUREN

9 ICIA HOUSE I KINESISKA MUREN Bokaffär Inom den nya verksamheten finns också en bokaffär med ett gediget utbud böcker även sådana som inte alltid säljer. En dialog med Aniara (nu på Linnégatan) har påbörjats och de är intresserade av att utveckla sin verksamhet och flytta in i Kinesiska muren. Intentionen är att skapa en stor bokaffär, där man inte måste köpa varken böcker eller kaffe, utan i sköna soffor har möjlighet att bara vara och läsa. Den här sortens bokaffärer är självklara i varje större stad i världen, men vi ser i dagsläget ingen liknande i Göteborg. Man ska inte behöva ha pengar för att få plats i den nya verksamheten! Konsthotell något som saknas i Göteborg är en plats och ett sammanhang för tillfälliga besökare att bo under en kortare tid. Det kan röra sig om en inbjuden seminariehållare på Konsthallen eller en gäst för ett möte med Dans- och Teaterfestivalen, eller gäster för Filmfestivalen. Det kan handla om alltifrån en natt eller en vecka. Men att bo på vilket hotell som helst i staden skapar en upplevelse av isolering, i synnerhet om du är inbjudan ensam. Att erbjuda ett konsthotell inom ramen för den nya verksamheten möjliggör för gäster att direkt hamna i ett kulturellt sammanhang. 7

10 Café/restaurang Den nya verksamheten ska bli den självklara platsen att vistas på från morgon till kväll. Det måste vara en plats där Göteborgaren kan gå för en kaffe, ett glas vin eller en middag under avslappande former i en konstnärlig miljö. Här andas skön stämning och en bra bar för ett glas vin före och/eller efter programmen. En plats där de som verkar inom huset på ett naturligt sätt möter de som bor och verkar i Göteborg är en förutsättning för att skapa en verklig mötesplats. Hyresgäster (kontorsplatser) inom kulturella och konstnärliga fält, så som tidskrifter inom konst, formgivare, arrangörer, med det gemensamma att alla bidrar i att skapa innehållet för den publika verksamheten. Alla som på olika sätt verkar i den nya residensverksamheten eller som hyr billiga lokaler i huset måste bidra med presentationer och program av sin verksamhet samt betala i tid för att möjliggöra för barnverksamheten. 8

11

12 Tillfälliga och tidsbegränsade ateljéer som bland annat upplåts till nyexaminerade konstnärer från de konstnärliga utbildningar som finns i Göteborg som ett incitament att stanna kvar i staden efter utbildningen (något som tyvärr är rätt sällsynt idag) samt till konstnärer hitbjudna från andra institutioner. Internationell residensverksamhet i olika längder och format alltifrån några kortare vistelser på en vecka till två månader, till halvårslånga residens och ateljéplatser. För residensverksamheten kopplas en produktionsbudget, men även den varierar beroende på längd och omfång. Den internationella residensverksamheten inkluderar konstnärer, designers, arkitekter, curatorer, skribenter och andra utövare i ett vidgat samtidskonstbegrepp. En enhet för tillfällig konst i det offentliga rummet som bland annat kopplas till en ny utbildning för produktionsorienterad curatoror i samarbete med Göteborgs universitet Akademi Valand. Forskning och utbildning Det finns flera gränsöverskridande forskningsområden inom konst, design och arkitektur som förenar teori och praktik som skulle lämpa sig ypperligt att utveckla i den nya verksamheten i Kinesiska muren. Samarbete med Göteborgs universitet är en väg, men också med internationella universitet som Goldsmiths och Royal College of Art i London. 10

13

14 ILLUSTRATION AV INSIDA Tillfälliga ateljéer för konstnärer som är kopplade till särskilda projekt av befintliga institutioner, festivaler, biennaler och nyexaminerade studenter Residensverksamhet Internationella och lokala konstnärer, designers, och arkitekter som bor och verkar (eller bara arbetar beroende på behov) under kortare och längre perioder i så kallade residensplatser, tillfälliga ateljérum med produktionsmedel Tillfälliga konstprojekt i det offentliga rummet En enhet som arbetar med tillfälliga projekt i det offentliga rummet kopplad till en ny utbildning på Göteborgs universitet /Akademin Valand fri konst i produktionsorienterad curatorsutbildning Övriga hyresgäster endast verksamheter som arbetar inom konst- och kulturfältet (tidskrifter, konstnärsgrupper och andra) som delvis betalar hyra genom att skapa innehåll för den publika verksamheten Publika rum konsthotell café/restaurang seminarierum med presentationer varje dag öppet för allmänheten barnverksamhet bokaffär 12

15 VARFÖR JUST I KINESISKA MUREN PÅ SKEPPSBRON? I det stadsutvecklingsprojekt som pågår står det i Centrala Älvstadens vision bland annat att Konst och kultur ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. En verksamhet mitt i hjärtat av centrala Älvstaden som producerar konst, samtal och idéer skulle utgöra en unik resurs i den pågående stadsutvecklingen. läxläsning. Eller för de som vill äta en härlig middag i ett spännande sammanhang. Och för de som bara vill vara utan möjlighet eller önskan att konsumera är lika välkomna. 13 Skeppsbron är en oöverträffad plats i hjärtat av Göteborg och i noden av centrala Älvstaden och byggnaden skulle få en stor synlighet och skapa uppmärksamhet om även utsida tillåts spegla insidans verksamhet. Produktionen bör ligga i hamnen för att vidare utveckla på Göteborgs identitet som en levande hamnstad. Verksamheten skulle ligga i ett område som i övrigt är spännande i en kulturell kontext. Hela området kring Järntorget (ABF, DRAKEN), Heurlins Plats (LAGER- HUSET), Esperantoplatsen (TEATER UNO) är fyllt av intressanta kulturverksamheter och flera restauranger har öppnats inom kort tid. Det är en plats med närhet till ett givet sammanhang och med närhet till hamnen och produktionstraditionen. Framför allt skulle det här huset bli en plats för alla göteborgare, för de som är intresserad av konst och kultur, för de som är helt ointresserade men bara vill hänga i en miljö som andas högt i tak och med riktade insatser för barn såväl genom konstfritids som gratis De publika verksamheter som huset skulle tillhandahålla skapar ett flöde av människor till och från området som i sin tur skulle skapa en levande stadsdel som förstärker attraktionen när framtida bostadshus och kommersiella verksamheter tar plats. Det skulle också bli en självklar plats i hela det nya hamnstråk som håller på att ta form längs med Skeppsbron.

16 FÖR STADEN SOM HELHET Göteborg står mitt i en gigantisk omvandlingsprocess och det är min fulla övertygelse att konsten kan spela en viktig och stor roll. I visionen för Centrala Älvstaden, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt uttrycks det tydligt ett önskemål att konsten ska bidra till identitetsskapande, sammanhang och förändring. Den nya verksamheten på Skeppsbron, mitt i Centrala Älvstaden, skulle bli en enorm resurs genom konstnärliga produktioner, publika verksamheter och tillfälliga konstprojekt i det offentliga rummet. Göteborg stad har nyligen antagit en ny kulturstrategi där målen och de strategiska framtidsfrågorna helt överensstämmer med den nya verksamheten som föreslås: Främja delaktighet, interkulturell dialog och människors lust att ta del av och utöva konst och kultur genom internationella residensverksamheter så kommer den interkulturella dialogen att vara själva utgångspunkten i den nya verksamheten just för att öka samverkan och utbyte mellan människor från andra delar av världen. Genom att vända sig till barn och vuxna ämnar den nya verksamheten främja lusten att ta del av pågående konstnärliga produktioner och skapa själva samt befinna sig i en konstnärlig miljö. Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna - den nya verksamheten utgår från konstnärlig produktion, ett eftersatt område, eftersom största delen av de offentliga stödstrukturer som finns för samtidskonsten riktar sig mot utställningsformen (konsthallar, museer etc.) och det finns få platser som möjliggör för produktioner och förbättrade villkor för själva skapandet. Skapa en attraktiv livsmiljö i staden den nya verksamheten kommer genom sin publika verksamhet: bokaffär, café/restaurang, programverksamhet bli en plats för människor att vara från morgon till kväll. Den nya verksamheten kommer också producera tillfälliga konstverk, installationer, och aktivera stadsmiljön på ett sätt som kommer att bidra till att skapa en attraktiv livsmiljö i Göteborg. Följande ska stadens konstpolitik: Hävda konstens integritet och, oberoende och egenvärde Främja konstnärlig yttrandefrihet och kvalitet Skapa goda och hållbara villkor för konsten och konstnärerna Stärka infrastrukturen Utveckla internationellt, nationellt och regionalt konst- och kulturutbyte Utöka lokalt samarbete Stärka finansieringen Förslaget på den nya verksamheten på Skeppsbron är inte den enda insatsen som bör göras. Men ICIA vill definitivt hävda att samtliga mål uppfylls inom ramen för en ny verksamhet som utgår från konstnärlig produktion, internationell residensverksamhet, programverksamhet, tillfälliga ateljéplatser, låga hyror för icke-kommersiella konstnärliga och kreativa verksamheter- ett hus där utbytet och samarbetet mellan alla de befintliga institutioner, ICIA HOUSE I KINESISKA MUREN 14

17 universitetet, festivaler och biennaler som finns i Göteborg är avgörande. Där samtidskonsten som den mest inkluderande och breda konstformen är utgångspunkten, men där alla kulturuttryck som vill tänja gränser för produktioner inom de egna konstnärliga ramarna är välkomna och tillåts ta plats. Om Göteborgs stad upplåter huset till låga hyror på Skeppsbron under en tioårsperiod eller allra helst ännu längre så skulle staden visa att man menar allvar med den nya kulturstrategin. Men skulle framför allt få den sortens publika mötesplats som Skeppsbron behöver och en liknande verksamhet som detta förslag går inte att finna i Göteborg. på kort tid göra Göteborg till en konststad med en unik identitet i en svensk och en internationell kontext. Men framför allt skulle det bli en plats för göteborgarna, för alla vi som bor och verkar här. En plats som på riktigt möjliggör för människor, konst och miljö att mötas och verka tillsammans. En plats att bara vara. Göteborg firar 400 år Den nya verksamheten skulle utgöra en fantastisk möjlighet och resurs för att skapa projekt och produktioner under de år som leder fram till 2021 och som därmed kommer göra Göteborg till en konststad att räkna med under jubileumsåret. Det är en långsiktig satsning som kommer ge resultat för en oändligt lång tid framöver. Göteborg har en stark identitet som idrotts- och evenemangsstad. Göteborg har en fantastisk teaterscen, musikscen och filmscen. Göteborg har en världskänd bok- och biblioteksmässa och ett stadsbibliotek med fler besökare än Eiffeltornet. Men Göteborg är ingen konst, design och arkitekturstad. Genom att satsa på samtidskonsten i ett vidgat begrepp och en internationell och konstnärlig produktionsverksamhet skulle förhållandevis lite resurser 15

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt

Uppsala. tyo\a-ofyafy. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta. att ta emot genomförd utredning, samt VOpU tyo\a-ofyafy Uppsala R "KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Pia Sörås Staflin Datum 2015-04-01 Diarienummer KTN 2013-0581 Kulturnämnden Uppdrag att utreda behov och förutsättningar för att skapa

Läs mer

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg

RAPPORT 15:01. Förstudie. Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg RAPPORT 15:01 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg 2 RAPPORT 15:01 JANUARI 2015 Förstudie Verksamhetsidé för Ringsberg-Kristineberg Joakim Sternö Tobias Nielsén Sofie Weidemann Volante är

Läs mer

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg TILLÅTANDE OASER Kødbyen Strijp S Kalasatama temporary & Suvilahti Poblenou Making Space in Dalston Kreuzberg INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Kødbyen, Köpenhamn Strijp S, Eindhoven Kalasatama

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats

Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats RAPPORT 1 av 24 2010-04-09 Det ska vara så stort så att alla som vill komma in får plats Förutsättningar för ett eventuellt kulturens centrum inom eller i anslutning till området Staden mellan broarna

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1

Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Limmared 2015, DEL 1 Förstudierapport 1 Vi vill göra en resa. Att förändra Limmareds framtid till en bättre plats att leva, bo och besöka. Tillsammans med alla hoppas vi på att hitta den bästa vägen dit.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar:

Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: företagsamhett Förslagen från workshopen vad gäller företagsamhet kan i huvudsak delas in i 4 kategorier, men behöver ytterligare förtydligas utifrån ansvar: 1. Attityder till företagande Det upplevs som

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer