användning hp LaserJet 5100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "användning hp LaserJet 5100"

Transkript

1 användning hp LaserJet 5100

2

3 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok

4 Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges i lagen om upphovsmannarätt får detta dokument eller delar av det inte mångfaldigas, bearbetas eller översättas utan skriftligt medgivande. En användare av den Hewlett-Packard-skrivare som hör till den här användarhandboken är enligt licensen berättigad att: a) skriva ut papperskopior av den här användarhandboken för PERSONLIGT eller INTERNT bruk, eller för bruk inom FÖRETAGET med begränsningen att inte sälja, återförsälja eller på annat sätt distribuera papperskopiorna samt b) placera en elektronisk kopia av den här användarhandboken på en nätverksserver, under förutsättning att åtkomst till den elektroniska kopian är begränsad till PERSONLIGT eller INTERNT bruk för användare av den Hewlett-Packard-skrivare som hör till den här användarhandboken. Utgivningsnummer Q1860-online Garanti Uppgifterna i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier av något slag avseende denna information. HEWLETT-PACKARD AVSÄGER SIG SPECIELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Hewlett-Packard skall inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador eller andra skador i samband med tillhandahållandet eller användningen av denna information. Varumärken PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Arial är ett amerikanskt inregistrerat varumärke som tillhör Monotype Corporation. Microsoft,Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. HP-UX version och senare samt version och senare (i både 32- och 64-bitars konfigurationer) på alla HP 9000-datorer är produkter av märket Open Group UNIX 95. ENERGY STAR är ett registrerat servicemärke som tillhör U.S. EPA. Edition 2, 6/2002 Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714

5 Innehåll 1 Grundläggande om skrivaren Översikt Skrivarens funktioner och fördelar Skrivarinformation Skrivarens delar och deras placering Tillbehör och förbrukningsmaterial Tillbehör som föreslås Beställningsinformation Kontrollpanelens layout Kontrollpanelens lampor Knappar på Kontrollpanelen Kontrollpanelens menyer Konfigurera språket på kontrollpanelens teckenfönster (valfritt) Skrivarprogram Skrivardrivrutiner Program för Windows Program för Macintosh-datorer Program för Linux Utskriftsuppgifter Översikt Välja utmatningsfack Skriva ut till det övre utmatningsfacket Skriva ut till det bakre utmatningsfacket Lägga papper i fack Lägga papper i fack Lägga papper i det extra facket för 500 ark Skriva ut på papperets båda sidor (tillbehör för dubbelsidig utskrift) Skriva ut specialpapper Skriva ut brevpapper, hålat eller förtryckt papper Skriva ut kuvert Skriva ut etiketter Skriva ut OH-film Skriva ut roterat papper Skriva ut helt utfallande bilder Skriva ut kort, papper i specialstorlek och tjockt papper SVWW iii

6 Skriva ut veläng Avancerade utskriftsuppgifter Använda funktioner i skrivardrivrutinen Anpassa användningen av Fack Skriva ut efter papperets typ och storlek Behålla utskrift Funktionen Korrektur och vänta Skriva ut en privat utskrift Lagra en privat utskrift Skrivarunderhåll Översikt Utföra rutinunderhåll Hantera tonerkassetten HP:s principer gällande tonerkassetter som inte är tillverkade av HP Förvaring av tonerkassett Tonerkassettens förväntade användningstid Fortsätta skriva ut när tonern börjar ta slut Rengöra skrivaren Problemlösning Översikt Åtgärder vid papperstrassel Åtgärda papperstrassel i inmatningsområdena Åtgärda papperstrassel i området runt den övre luckan Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena Åtgärda papperstrassel i tillbehöret för dubbelsidig utskrift Lösa problem med upprepat papperstrassel Skrivarmeddelandenas innebörd Rätta till problem med utskriftskvaliteten Bestämma skrivarfel Felsökning med flödesschema Felsökning med flödesschema för Macintosh- användare Linux-problemlösning Kontrollera skrivarens konfiguration Menykarta Konfigurationssida PCL- eller PS-teckensnittslista A Specifikationer Översikt A-1 Pappersspecifikationer A-2 Polyestermaterial A-3 iv SVWW

7 B C Storlekar och vikter som kan användas A-4 Papperstyper som kan användas A-6 Etiketter A-9 OH-film A-9 Veläng A-10 Kuvert A-10 Kartongpapper och tjockt papper A-12 Skrivarspecifikationer A-14 Fysiska dimensioner A-14 Miljöspecifikationer A-17 Kontrollpanelens menyer Översikt B-1 Menyn Privata/Lagrade utskrifter B-2 Menyn Information B-3 Menyn Pappershantering B-4 Menyn Utskriftskvalitet B-7 Menyn Utskrift B-9 Menyn Konfiguration B-12 Menyn Val för I/O B-17 Menyn EIO (5100tn/5100dtn) B-19 Menyn Återställning B-21 Skrivarminne och utökning Översikt C-1 Installera ett DIMM-kort C-2 Kontrollera minnesinstallationen C-5 Justera minnesinställningarna C-6 Installera EIO-kort/masslagring C-8 D Skrivarkommandon E Översikt D-1 Syntaxen i PCL-kommandon D-2 Kombination av styrkoder D-3 Val av PCL-teckensnitt D-4 Vanliga skrivarkommandon i PCL D-5 Inbäddad webbserver Ordlista Register Åtkomst till den inbäddade webbservern E-1 Hemsidor E-2 Enhetssidor E-3 Nätverkssidor E-4 SVWW v

8 vi SVWW

9 1 Grundläggande om skrivaren Översikt Gratulerar till din nya skrivare i HP LaserJet 5100-serien! Läs starthandboken som följer med skrivaren, om du inte redan gjort det, och följ installationsanvisningarna. När skrivaren är installerad och klar för användning bör du ägna några minuter åt att lära känna den. I det här kapitlet behandlas följande: skrivarens funktioner och fördelar viktiga skrivardelar och deras placering tillbehör och förbrukningsmaterial layout och funktioner på skrivarens kontrollpanel skrivarprogram för ökad flexibilitet SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 1

10 Skrivarens funktioner och fördelar Många av skrivarens funktioner och fördelar beskrivs nedan. De specifika kapitlen innehåller mer information om varje funktion. Om du vill hitta den här informationen går du till handbokens register. Bredformatsutskrift Utökad kapacitet från din laserskrivare: Skriver ut på pappersstorlekar upp till 312 x 470 mm. Skriver ut helt utfallande bilder (upp till A3-storlek och 279 x 432 mm) genom att skriva ut bilder på större papper som kan jämnas till i kanterna. Hög utskriftskvalitet Professionella resultat som uppfyller kraven för komplicerade dokument: ProRes 1200 (äkta 1200 dpi) för högkvalitativ utskrift av grafik. FastRes 1200 för snabb, högkvalitativ utskrift av bilder. HP UltraPrecise toner för högkvalitativ utskrift. Hög prestanda Snabbare utskrift för ökad produktivitet: Skriver ut 22 sidor per minut (A4) eller 21 sidor per minut (Letter). 300 MHz RISC mikroprocessor. Skriver ut den första sidan på mindre än 13 sekunder. Konnektivitet/lätt att använda Lätt att använda och sköta i en delad miljö: Tillgängliga EIO-kort för HP Jetdirect-skrivarserver som kan användas i alla kända operativsystem för nätverk. Skrivarprogram tillgängligt på en cd-skiva. 2 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

11 Möjlighet till utökning Förmåga att öka i takt med utskriftsbehoven i arbetsgrupper: 3 inbyggda DIMM-platser för minnesutökning. Tillgängliga flash- och minnes-dimm-kort Upp till 192 MB maximal minneskapacitet på HP LaserJet 5100, 192 MB maximal minneskapacitet på HP LaserJet 5100tn och HP LaserJet 5100dtn. 2 platser för EIO-gränssnitt. Tillgängligt EIO-kort för hårddisk för lagring av ytterligare teckensnitt och formulär. Pappershantering Flexibel för att kunna täcka flera användarbehov: Flerfunktionsfack för 100 ark. Pappersfack för 250 ark. Universalpappersmatare för 100 ark (standard på modellerna HP LaserJet 5100tn och 5100dtn). Upp till 4 pappersfack kan användas. Tillbehör för dubbelsidig utskrift för utskrift på båda sidor (standard på modellen HP LaserJet 5100dtn). Effektiv Ger kunderna bästa möjliga valuta: PostScript 3 emuleringsstandard. bläckpatron för sidor. Euro-tecknet ( ) Förbereda kunderna för en världsmarknad i förändring: Den här skrivaren kommer snart att få en funktion för att skriva ut det nya euro-tecknet. HP förbinder sig att maximera dokumentbärbarheten genom att främja en standard för euro-tecknet. Om du vill veta mer om hur du skriver ut euro-tecknet går du till HP:s webbsida om LaserJet och euro på SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 3

12 Miljöfunktioner I EconoMode används c:a 50 % mindre toner vilket förlänger tonerkassettens livslängd (HP rekommenderar inte att du använder EconoMode på heltid) I PowerSave sparar du energi (uppfyller ENERGY STARriktlinjerna) 4 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

13 Skrivarinformation Gratulerar till din nya skrivare i HP LaserJet 5100-serien! Den här skrivaren finns i tre olika konfigurationer som beskrivs nedan. Skrivaren HP LaserJet 5100 Skrivaren HP LaserJet 5100 (produktnummer: Q1860A) är en laserskrivare för 22 sidor per minut (sid/min) som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack nr 2) och 16 MB minne som standard. Den är utformad för arbetsgrupper och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Skrivaren HP LaserJet 5100tn Skrivaren HP LaserJet 5100tn (produktnummer: Q1861A) är en laserskrivare för 22 sid/min som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack 2), ett fack för 500 ark (fack 3), 32 MB minne och en HP Jetdirect-skrivarserver för att ansluta till ett fast Ethernet (10/100Base-TX)-nätverk som standard. Den är utformad för nätverksanvändare och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Skrivaren HP LaserJet 5100dtn Skrivaren i HP LaserJet 5100dtn-serien (produktnummer : Q1862A) är en laserskrivare för 22 sid/min som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack 2), ett fack för 500 ark (fack 3), 32 MB minne, en HP Jetdirect-skrivarserver för snabb anslutning till ett Fast Ethernet-nätverk (10/100Base-TX), en inbäddad webbserver med DIMM för fjärrhantering och ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift som standard. Den är utformad för nätverksanvändare och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Illustrationerna i den här handboken baseras på skrivaren HP LaserJet 5100 om inget annat anges. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 5

14 Flera olika konfigurationer är möjliga med de extra facken: Figur1 Konfigurationer för de extra facken Obs! Ett tillbehör för dubbelsidig utskrift kan läggas till någon av dessa konfigurationer och placeras under fack 2. 6 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

15 Skrivarens delar och deras placering Kontrollpanel och teckenfönster Övre utmatningsfack Pappersstopp Övre lucka Produkt- och serienummer (placerade på undersidan av den övre luckan) Fack 1 (100 ark) Fack 2 (250 ark) Indikator för pappersstorlek (ange med ratten på fackets insida) Indikator för pappersnivå Spärrar (för att öppna den bakre luckan) Bakre lucka (åtkomst för papperstrassel) Ström brytare Bakre utmatningsfack (rakt genom pappersbana) Ström kontakt Figur2 Nätverk, I/O eller extra hårddisk (EIO-platser) Skrivarens delar (vy framifrån och bakifrån) Kontakt för parallellgränssnitt SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 7

16 Tillbehör och förbrukningsmaterial Du kan öka skrivarens funktioner med olika tillbehör och förbrukningsmaterial. Obs! Om du använder de tillbehör och förbrukningsmaterial som är speciellt avsedda för skrivaren får du bästa möjliga prestanda. Skrivaren kan användas med två EIO (enhanced input/output)-kort. Andra tillbehör och alternativ finns tillgängliga. Beställningsinformation finns på nästa sida. Tillbehör som föreslås HP Jetdirect EIO-kort för skrivarserver Tillbehör för dubbelsidig utskrift (för utskrift på båda sidor) Extra hårddisk EIO-kort Minnes- eller flash-dimm 250 ark matare och fack 500 ark matare och fack Figur3 Extra tillbehör 8 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

17 Beställningsinformation Använd endast tillbehör som är avsedda för denna skrivare. Kontakta en HP-auktoriserad service- eller supportleverantör för att beställa tillbehör. (Se broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren.) Beställningsinformation Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Pappersmatare och fack för 500 ark Pappersmatare och ett fack för 500 ark. Q1866A Pappershantering Pappersmatare och fack för 250 ark Tillbehör för dubbelsidig utskrift Utbytesfack för 250 ark Pappersmatare och ett fack för 250 ark. Ger dig möjlighet att skriva ut på båda sidor av papperet automatiskt. Utbytesfack eller ytterligare pappersfack. Q1865A Q1864A RG CN Utbytesfack för 500 ark Utbytesfack eller ytterligare pappersfack. RG CN Förbrukningsmaterial för utskrift HP Multipurpose-papper HP LaserJet-papper Återvunnet HP LaserJet-papper HP-papper för olika användningsområden (1 kartong med 10 paket på 500 ark vardera). Beställ ett prov genom att ringa i USA. Bästa HP-märkespapper för användning med HP LaserJetskrivare (1 låda med 10 ris, 500 ark i varje). Beställ ett prov genom att ringa i USA. Återvunnet HP-papper för olika användningsområden. 500 ark. Beställ ett prov genom att ringa i USA. HPM1120 HPJ1124 E1120 Tonerkassett ( sidor) Utbyteskassett med HP UltraPrecise-toner. C4129J SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 9

18 Beställningsinformation (forts.) Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Minne, teckensnitt och masslagring Dual In-line Memory Module (DIMM) SDRAM DIMM Flash-DIMM DIMM-kort för inbäddad webbserver (EWS) Extra hårddisk Förbättrar skrivarens prestanda vid hantering av stora dokument (maximalt 192 MB med DIMM-kort från HP): 16 MB 32 MB 64 MB Permanent lagring för teckensnitt och formulär: 2 MB 4 MB Används för att aktivera EWS för fjärrhantering av skrivaren. Permanent lagring för teckensnitt och formulär. Används även för att aktivera HP:s teknik Överför en gång. C7843A C7845A C9680A C4286A C4287A C9129B J6054A Kabel och gränssnitt Tillbehör Parallellkablar Utökade I/O-kort 2-meters IEEE-1284-kabel 3-meters IEEE-1284-kabel Ethernet RJ-45 och BNC, LocalTalk Token Ring RJ-45 och DB-9 10/100 Base-TX RJ-45 endast C2950A C2951A J3111A J4167A J6057A Dokumentation HP LaserJet Printer Family Print Media Guide PCL 5/PJL Technical Reference Documentation CD Starthandbok för skrivarna HP LaserJet 5100, 5100tn och 5100dtn En handbok för användning av papper och annat material i HP LaserJet-skrivare. En handbok om hur du använder skrivarkommandon med HP LaserJet-skrivare. Ytterligare en kopia av starthandboken Q (Engelska) 10 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

19 Beställningsinformation (forts.) Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Underhållssats för skrivare Innehåller delar som användaren själv kan byta ut och anvisningar för rutinunderhåll. Underhåll 110-voltsskrivare: ny utbyte 220-voltsskrivare: ny utbyte Q Q Q Q SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 11

20 Kontrollpanelens layout Skrivarens kontrollpanel består av följande: REDO Teckenfönster med två rader Redo Data Varning Start Meny Alternativ -Värde + Avbryt utskrift Välj Figur4 Kontrollpanelens layout Kontrollpanelens lampor Ljus Redo Data Varning Betydelse: Skrivaren är klar för utskrift Skrivaren bearbetar information. En åtgärd krävs. Se teckenfönstret på kontrollpanelen. 12 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

21 Knappar på Kontrollpanelen Knapp [Start] [Avbryt utskrift] [Meny] [Alternativ] [-Värde+] [Välj] Funktion Kopplar in eller från skrivaren. Skriver ut de data som finns i skrivarbufferten. Fortsätter utskriften när skrivaren varit frånkopplad. Tar bort de flesta skrivarmeddelanden och kopplar in skrivaren. Fortsätter utskriften vid felmeddelanden av typen FACK x FYLL PÅ [TYP] [STORLEK] eller OVÄNTAD PAPPERSSTORLEK. Bekräftar begäran om manuell matning om fack 1 är påfyllt och FACK 1, LÄGE=MAGASIN ställts in på menyn Pappershantering på skrivarens kontrollpanel. Åsidosätter en begäran om manuell matning från fack 1 genom att hämta papperet från nästa tillgängliga fack. Avslutar menyerna på kontrollpanelen. (Om du vill spara en inställning för kontrollpanelen som du angett ska du först trycka på [Välj].) Med den här knappen avbryter du den utskrift som bearbetas i skrivaren. Dokumentets storlek avgör hur lång tid det tar. (Tryck bara en gång på knappen.) Flyttar igenom kontrollpanelens menyer. Tryck på knappens högra del för att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt. Flyttar genom alternativen på den valda menyn. Tryck på knappens högra del för att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt. Flyttar genom värdena för det valda menyalternativet. Tryck på [+] om du vill flytta framåt och på [-] om du vill flytta bakåt. Med den här knappen sparar du det valda värdet för ett alternativ. En asterisk (*) visas bredvid inställningen, vilket anger att denna nu är den nya standardinställningen. Standardinställningarna finns kvar i skrivaren när den stängs av eller återställs (såvida du inte återställer till leveransinställningarna på menyn Återställning). Skriver ut någon av sidorna med skrivarinformation från kontrollpanelen. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 13

22 Kontrollpanelens menyer En fullständig lista över alternativ och värden på kontrollpanelen finns, på sidan B-1. Tryck på [Meny] om du vill få tillgång till alla menyerna på kontrollpanelen. När det finns ytterligare fack eller andra tillbehör installerade i skrivaren tillkommer nya menyalternativ automatiskt. Om du vill ändra inställningar på kontrollpanelen: 1 Tryck på [Meny] tills rätt meny visas. 2 Tryck på [Alternativ] tills rätt alternativ visas. 3 Tryck på [-Värde+] tills rätt inställning visas. 4 Tryck på [Välj] för att spara alternativet. En asterisk (*) visas bredvid inställningen i teckenfönstret, vilket anger att inställningen nu är standardinställningen. 5 Tryck på [Start] för att avsluta menyn. Obs! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Programinställningar åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.) Om du inte kan öppna en meny eller ett alternativ, beror det antingen på att denna inte är ett alternativ för skrivaren eller på att din nätverksadministratör har låst funktionen. (På Kontrollpanelen står det ÅTKOMST NEKAD MENYER LÅSTA.) Kontakta nätverksadministratören. Om du vill skriva ut en karta över kontrollpanelens menyer: Så här skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och alternativ som för närvarande finns på skrivarens kontrollpanel. 1 Tryck på [Meny] tills MENYN INFORMATION visas. 2 Tryck på [Alternativ] tills SKRIV UT MENYKARTA visas. 3 Tryck på [Välj] för att skriva ut menykartan. Det kan vara praktiskt att spara menykartan nära skrivaren som referens. Menykartans innehåll varierar, beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren. 14 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

23 Konfigurera språket på kontrollpanelens teckenfönster (valfritt) Som standard visar skrivarens kontrollpanel meddelanden på engelska. Vid behov kan du ställa in den så att den visar meddelanden och skriver ut konfigurationssidor på något annat av de inbyggda språken. 1 Stäng av skrivaren. 2 Håll ned [Välj] medan du slår på skrivaren. 3 När VÄLJ SPRÅK visas i lampans teckenfönster, släpper du [Välj]. 4 När skrivaren är klar med initialiseringen kommer SPRÅK = ENGELSKA visas i lampans teckenfönster. 5 När SPRÅK = ENGELSKA visas i teckenfönstret, trycker du på [-Värde+] för att bläddra igenom de tillgängliga språken. 6 Tryck på [Välj] om du vill spara önskat språk som ny standardinställning. 7 Tryck på [Start] om du vill återgå till REDO. 8 Om du vill aktivera ditt nya språkval stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen. 9 Texten i lampans teckenfönster bör nu visas på det valda språket. Obs! Om du byter till japanska, turkiska, tjeckiska, ryska, ungerska eller polska kommer även standardteckenuppsättningen att ändras. För alla andra språk är standardteckenuppsättningen PC-8. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 15

24 Skrivarprogram En cd-skiva med skrivarprogram medföljer skrivaren. I starthandboken finns installationsanvisningar. Obs! Filen ReadMe på cd-skivan innehåller upplysningar om annan medföljande programvara och de språk som kan användas. Windows-klient Windows-programvara Drivrutiner Macintosh-klient Macintosh-program PPD-filer HP LaserJet Hjälpprogram Figur5 Skrivarprogram Du måste installera de skrivardrivrutiner som finns på cd-skivan för att kunna utnyttja skrivarens funktioner till fullo. HP rekommenderar att du installerar de övriga programmen, men det går att använda skrivaren även utan dessa. I filen ReadMe finns mer information. De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgängliga på Internet. Beroende på datorns Windows-konfiguration kontrollerar skrivarprogrammet automatiskt under installationen om det finns möjlighet att ansluta till Internet för att hämta programvaruuppdateringar. Om du inte har tillgång till Internet finns information om hur du får tag på den senaste programvaran på broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren. 16 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

25 Skrivardrivrutiner Skrivardrivrutinerna ger tillgång till skrivarens funktioner och gör att datorn kan kommunicera med skrivaren (via ett skrivarspråk). Obs! Filen ReadMe på cd-skivan innehåller upplysningar om annan medföljande programvara och de språk som kan användas. Vissa skrivarfunktioner är endast tillgängliga från PCL 6-drivrutinen. I skrivarhjälpen finns upplysningar om tillgängliga funktioner. Drivrutiner som medföljer skrivaren Följande skrivardrivrutiner inkluderas med skrivaren. Du kan hämta de senaste drivrutinerna på Internet. Beroende på konfigurationen på Windows-datorer kontrollerar installationsprogrammet för skrivarprogrammet automatiskt om datorn har Internet-åtkomst för att hämta den senaste drivrutinerna. PCL 5e PCL 6 PS 1 Windows 95 Windows 98 Windows Me 2 1.PostScript (PS)-drivrutinen 2.Microsoft Windows Millennium Edition Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Macintosh-dator PPD-filer ingår (sidan 21). Välj Typisk installation i installationsprogramet för att installera drivrutinerna PCL 5e, PCL 6 och PS. Välj Anpassad intallation om du endast vill installera den programvara du väljer eller om du är nätverksadministrator. Välj Minimal installation om du endast vill installera PCL 6-drivrutinen för allmänna utskriftsbehov. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 17

26 Extra drivrutiner Du kan hämta följande drivrutiner från Internet eller skaffa dem via en av HP:s auktoriserade service- eller supporttjänster. (Se broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren.) OS/2 PCL/PCL 6-skrivardrivrutin* OS/2 PS-skrivardrivrutin* AutoCAD (version 15 kompatibel Windows-skrivardrivrutin tillgänglig på cd-skivan. Version 14 av skrivardrivrutinen tillgänglig med skrivardrivrutinerna HP LaserJet 5100 (http://www.hp.com/lj5100).) *The OS/2-drivrutinerna är även tillgängliga från IBM och är förpackade med OS/2. Obs! Om den drivrutin du vill ha inte finns på cd-skivan, eller saknas på denna lista, ska du kontrollera om den finns på programmets installationsdisketter eller läsa i programmets Readme-filer för att se om dessa kan användas med skrivaren. Om så inte är fallet bör du kontakta programvarutillverkaren eller distributören och begära en drivrutin för denna skrivare. 18 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

27 Program för Windows Använd något av alternativen Typisk installation eller Anpassad installation när du vill installera HP-programmet. (Detta inkluderar flera skrivardrivrutiner. Mer information finns, på sidan 17.) Obs! Nätverksadministratörer: Om skrivaren är ansluten till ett nätverk måste den konfigureras för detta nätverk med HP Web Jetadmin eller liknande programvara för nätverk. (Se starthandboken.) Öppna Windows-skrivardrivrutin Öppna drivrutinen på något av följande sätt så att du kan konfigurera den: Operativsystem Windows 95, Windows 98 och Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Ändra inställningarna tillfälligt (från ett program) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Ändra standardinställningar (för alla program) Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Dokumentstandard eller Egenskaper. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Utskriftsinställningar eller Egenskaper. Klicka på Start och peka på Skrivare och faxar. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Obs! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Programinställningar åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.) SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 19

28 Välj rätt skrivardrivrutin för dina behov Välj en skrivardrivrutin som passar ditt sätt att använda skrivaren. Använd drivrutinen PCL 6 om du vill till fullo utnyttja skrivarens funktioner. Om du inte behöver bakåtkompatibilitet med tidigare PCL-drivrutiner eller skrivare rekommenderas drivrutinen PCL 6. Använd PCL 5e-drivrutinen om du vill att utskrifterna ska se ut som utskrifter från äldre skrivare. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder den här drivrutinen. (Använd inte den PCL 5e-drivrutin som följer med den här skrivaren för äldre skrivare.) Använd PS-drivrutinen för kompatibilitet med PostScript 3-behov. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder den här drivrutinen. Skrivaren växlar automatiskt mellan skrivarspråken PS och PCL. Skrivardrivrutin - Hjälp Det finns hjälpskärmar för alla drivrutinerna och du öppnar hjälpfunktionen genom att klicka på knappen Hjälp, trycka på tangenten F1 eller genom att klicka på ett frågetecken i skärmens övre högra hörn (beroende på vilket Windows-system du använder). Hjälpavsnitten innehåller detaljerad information om aktuell drivrutin. Hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen är fristående från programmets hjälpfunktion. 20 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

Lär dig mer Användarhandbok

Lär dig mer Användarhandbok Lär dig mer Användarhandbok hp color LaserJet 4550 4550n 4550dn 4550hdn Snabb åtkomst till information om skrivaren Webblänkar Produktsupport Förbrukningsmaterial Produktinformation Länkar i användarhandboken

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1

2. Grundläggande installation Skriva ut en provsida... 2.1 Använda tonersparläge... 2.1 Bruksanvisning Bruksanvisningen tillhandahålls endast i informationssyfte. All information i bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande. Xerox Corporation är inte ansvarigt för några skador,

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420

Phaser 3200MFP. Bruksanvisning 604E39420 Phaser 3200MFP Bruksanvisning 604E39420 2007 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Copyrightskydd inkluderar all slags copyrightskyddat material och information som nu är tillåtna av lagstiftningen eller härinunder

Läs mer

X850e, X852e och X854e

X850e, X852e och X854e X850e, X852e och X854e Meny- och meddelandeguide Januari 2006 Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2006 Lexmark International,

Läs mer

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER

Säkerhetsmanual DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM MX-3100N FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER KRAV FÖR INSTALLATION TILLBEHÖR SPECIFIKATIONER MODEL: MX-2600N MX-3100N DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT FULLFÄRGSSYSTEM Säkerhetsmanual Innan du installerar denna produkt ber vi er läsa igenom avsnitten "FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER" och "KRAV FÖR INSTALLATION".

Läs mer

AR-M150/AR-M155 Online-manual

AR-M150/AR-M155 Online-manual AR-M150/AR-M155 Online-manual Med monterad RSPF/SPF Start Klicka på "Start". Inledning Denna manual beskriver skrivar- och skannerfunktionerna i det digitala multifunktionella systemet AR-M150/AR-M155.

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare

Läs denna handbok FÖRST. DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare Läs denna handbok FÖRST DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM Snabbguide för användare 00 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Alla rättigheter förbehålles enligt lagen om upphovsrätt. Handboken

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer

Bruksanvisning. LabelManager 280

Bruksanvisning. LabelManager 280 Bruksanvisning LabelManager 280 Upphovsrätt 2012 Newell Rubbermaid, LLC. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i någon form eller på något

Läs mer

Användarhandbok NPD5093-01 SV

Användarhandbok NPD5093-01 SV NPD5093-01 SV Copyright Copyright Ingen del av denna publikation får återges, lagras i ett återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering,

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer