användning hp LaserJet 5100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "användning hp LaserJet 5100"

Transkript

1 användning hp LaserJet 5100

2

3 skrivare i serierna hp LaserJet 5100, 5100tn, och 5100dtn användarhandbok

4 Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Förutom vad som medges i lagen om upphovsmannarätt får detta dokument eller delar av det inte mångfaldigas, bearbetas eller översättas utan skriftligt medgivande. En användare av den Hewlett-Packard-skrivare som hör till den här användarhandboken är enligt licensen berättigad att: a) skriva ut papperskopior av den här användarhandboken för PERSONLIGT eller INTERNT bruk, eller för bruk inom FÖRETAGET med begränsningen att inte sälja, återförsälja eller på annat sätt distribuera papperskopiorna samt b) placera en elektronisk kopia av den här användarhandboken på en nätverksserver, under förutsättning att åtkomst till den elektroniska kopian är begränsad till PERSONLIGT eller INTERNT bruk för användare av den Hewlett-Packard-skrivare som hör till den här användarhandboken. Utgivningsnummer Q1860-online Garanti Uppgifterna i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Hewlett-Packard lämnar inga garantier av något slag avseende denna information. HEWLETT-PACKARD AVSÄGER SIG SPECIELLT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BETRÄFFANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Hewlett-Packard skall inte hållas ansvarigt för några direkta, indirekta eller tillfälliga skador eller följdskador eller andra skador i samband med tillhandahållandet eller användningen av denna information. Varumärken PostScript är ett varumärke som tillhör Adobe Systems, Incorporated. Arial är ett amerikanskt inregistrerat varumärke som tillhör Monotype Corporation. Microsoft,Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. HP-UX version och senare samt version och senare (i både 32- och 64-bitars konfigurationer) på alla HP 9000-datorer är produkter av märket Open Group UNIX 95. ENERGY STAR är ett registrerat servicemärke som tillhör U.S. EPA. Edition 2, 6/2002 Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho 83714

5 Innehåll 1 Grundläggande om skrivaren Översikt Skrivarens funktioner och fördelar Skrivarinformation Skrivarens delar och deras placering Tillbehör och förbrukningsmaterial Tillbehör som föreslås Beställningsinformation Kontrollpanelens layout Kontrollpanelens lampor Knappar på Kontrollpanelen Kontrollpanelens menyer Konfigurera språket på kontrollpanelens teckenfönster (valfritt) Skrivarprogram Skrivardrivrutiner Program för Windows Program för Macintosh-datorer Program för Linux Utskriftsuppgifter Översikt Välja utmatningsfack Skriva ut till det övre utmatningsfacket Skriva ut till det bakre utmatningsfacket Lägga papper i fack Lägga papper i fack Lägga papper i det extra facket för 500 ark Skriva ut på papperets båda sidor (tillbehör för dubbelsidig utskrift) Skriva ut specialpapper Skriva ut brevpapper, hålat eller förtryckt papper Skriva ut kuvert Skriva ut etiketter Skriva ut OH-film Skriva ut roterat papper Skriva ut helt utfallande bilder Skriva ut kort, papper i specialstorlek och tjockt papper SVWW iii

6 Skriva ut veläng Avancerade utskriftsuppgifter Använda funktioner i skrivardrivrutinen Anpassa användningen av Fack Skriva ut efter papperets typ och storlek Behålla utskrift Funktionen Korrektur och vänta Skriva ut en privat utskrift Lagra en privat utskrift Skrivarunderhåll Översikt Utföra rutinunderhåll Hantera tonerkassetten HP:s principer gällande tonerkassetter som inte är tillverkade av HP Förvaring av tonerkassett Tonerkassettens förväntade användningstid Fortsätta skriva ut när tonern börjar ta slut Rengöra skrivaren Problemlösning Översikt Åtgärder vid papperstrassel Åtgärda papperstrassel i inmatningsområdena Åtgärda papperstrassel i området runt den övre luckan Åtgärda papperstrassel i utmatningsområdena Åtgärda papperstrassel i tillbehöret för dubbelsidig utskrift Lösa problem med upprepat papperstrassel Skrivarmeddelandenas innebörd Rätta till problem med utskriftskvaliteten Bestämma skrivarfel Felsökning med flödesschema Felsökning med flödesschema för Macintosh- användare Linux-problemlösning Kontrollera skrivarens konfiguration Menykarta Konfigurationssida PCL- eller PS-teckensnittslista A Specifikationer Översikt A-1 Pappersspecifikationer A-2 Polyestermaterial A-3 iv SVWW

7 B C Storlekar och vikter som kan användas A-4 Papperstyper som kan användas A-6 Etiketter A-9 OH-film A-9 Veläng A-10 Kuvert A-10 Kartongpapper och tjockt papper A-12 Skrivarspecifikationer A-14 Fysiska dimensioner A-14 Miljöspecifikationer A-17 Kontrollpanelens menyer Översikt B-1 Menyn Privata/Lagrade utskrifter B-2 Menyn Information B-3 Menyn Pappershantering B-4 Menyn Utskriftskvalitet B-7 Menyn Utskrift B-9 Menyn Konfiguration B-12 Menyn Val för I/O B-17 Menyn EIO (5100tn/5100dtn) B-19 Menyn Återställning B-21 Skrivarminne och utökning Översikt C-1 Installera ett DIMM-kort C-2 Kontrollera minnesinstallationen C-5 Justera minnesinställningarna C-6 Installera EIO-kort/masslagring C-8 D Skrivarkommandon E Översikt D-1 Syntaxen i PCL-kommandon D-2 Kombination av styrkoder D-3 Val av PCL-teckensnitt D-4 Vanliga skrivarkommandon i PCL D-5 Inbäddad webbserver Ordlista Register Åtkomst till den inbäddade webbservern E-1 Hemsidor E-2 Enhetssidor E-3 Nätverkssidor E-4 SVWW v

8 vi SVWW

9 1 Grundläggande om skrivaren Översikt Gratulerar till din nya skrivare i HP LaserJet 5100-serien! Läs starthandboken som följer med skrivaren, om du inte redan gjort det, och följ installationsanvisningarna. När skrivaren är installerad och klar för användning bör du ägna några minuter åt att lära känna den. I det här kapitlet behandlas följande: skrivarens funktioner och fördelar viktiga skrivardelar och deras placering tillbehör och förbrukningsmaterial layout och funktioner på skrivarens kontrollpanel skrivarprogram för ökad flexibilitet SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 1

10 Skrivarens funktioner och fördelar Många av skrivarens funktioner och fördelar beskrivs nedan. De specifika kapitlen innehåller mer information om varje funktion. Om du vill hitta den här informationen går du till handbokens register. Bredformatsutskrift Utökad kapacitet från din laserskrivare: Skriver ut på pappersstorlekar upp till 312 x 470 mm. Skriver ut helt utfallande bilder (upp till A3-storlek och 279 x 432 mm) genom att skriva ut bilder på större papper som kan jämnas till i kanterna. Hög utskriftskvalitet Professionella resultat som uppfyller kraven för komplicerade dokument: ProRes 1200 (äkta 1200 dpi) för högkvalitativ utskrift av grafik. FastRes 1200 för snabb, högkvalitativ utskrift av bilder. HP UltraPrecise toner för högkvalitativ utskrift. Hög prestanda Snabbare utskrift för ökad produktivitet: Skriver ut 22 sidor per minut (A4) eller 21 sidor per minut (Letter). 300 MHz RISC mikroprocessor. Skriver ut den första sidan på mindre än 13 sekunder. Konnektivitet/lätt att använda Lätt att använda och sköta i en delad miljö: Tillgängliga EIO-kort för HP Jetdirect-skrivarserver som kan användas i alla kända operativsystem för nätverk. Skrivarprogram tillgängligt på en cd-skiva. 2 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

11 Möjlighet till utökning Förmåga att öka i takt med utskriftsbehoven i arbetsgrupper: 3 inbyggda DIMM-platser för minnesutökning. Tillgängliga flash- och minnes-dimm-kort Upp till 192 MB maximal minneskapacitet på HP LaserJet 5100, 192 MB maximal minneskapacitet på HP LaserJet 5100tn och HP LaserJet 5100dtn. 2 platser för EIO-gränssnitt. Tillgängligt EIO-kort för hårddisk för lagring av ytterligare teckensnitt och formulär. Pappershantering Flexibel för att kunna täcka flera användarbehov: Flerfunktionsfack för 100 ark. Pappersfack för 250 ark. Universalpappersmatare för 100 ark (standard på modellerna HP LaserJet 5100tn och 5100dtn). Upp till 4 pappersfack kan användas. Tillbehör för dubbelsidig utskrift för utskrift på båda sidor (standard på modellen HP LaserJet 5100dtn). Effektiv Ger kunderna bästa möjliga valuta: PostScript 3 emuleringsstandard. bläckpatron för sidor. Euro-tecknet ( ) Förbereda kunderna för en världsmarknad i förändring: Den här skrivaren kommer snart att få en funktion för att skriva ut det nya euro-tecknet. HP förbinder sig att maximera dokumentbärbarheten genom att främja en standard för euro-tecknet. Om du vill veta mer om hur du skriver ut euro-tecknet går du till HP:s webbsida om LaserJet och euro på SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 3

12 Miljöfunktioner I EconoMode används c:a 50 % mindre toner vilket förlänger tonerkassettens livslängd (HP rekommenderar inte att du använder EconoMode på heltid) I PowerSave sparar du energi (uppfyller ENERGY STARriktlinjerna) 4 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

13 Skrivarinformation Gratulerar till din nya skrivare i HP LaserJet 5100-serien! Den här skrivaren finns i tre olika konfigurationer som beskrivs nedan. Skrivaren HP LaserJet 5100 Skrivaren HP LaserJet 5100 (produktnummer: Q1860A) är en laserskrivare för 22 sidor per minut (sid/min) som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack nr 2) och 16 MB minne som standard. Den är utformad för arbetsgrupper och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Skrivaren HP LaserJet 5100tn Skrivaren HP LaserJet 5100tn (produktnummer: Q1861A) är en laserskrivare för 22 sid/min som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack 2), ett fack för 500 ark (fack 3), 32 MB minne och en HP Jetdirect-skrivarserver för att ansluta till ett fast Ethernet (10/100Base-TX)-nätverk som standard. Den är utformad för nätverksanvändare och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Skrivaren HP LaserJet 5100dtn Skrivaren i HP LaserJet 5100dtn-serien (produktnummer : Q1862A) är en laserskrivare för 22 sid/min som har ett flerfunktionsfack för 100 ark (fack 1), ett fack för 250 ark (fack 2), ett fack för 500 ark (fack 3), 32 MB minne, en HP Jetdirect-skrivarserver för snabb anslutning till ett Fast Ethernet-nätverk (10/100Base-TX), en inbäddad webbserver med DIMM för fjärrhantering och ett tillbehör för automatisk dubbelsidig utskrift som standard. Den är utformad för nätverksanvändare och kan skriva ut på pappersstorlekar upp till A3 och 279 x 432 mm. Illustrationerna i den här handboken baseras på skrivaren HP LaserJet 5100 om inget annat anges. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 5

14 Flera olika konfigurationer är möjliga med de extra facken: Figur1 Konfigurationer för de extra facken Obs! Ett tillbehör för dubbelsidig utskrift kan läggas till någon av dessa konfigurationer och placeras under fack 2. 6 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

15 Skrivarens delar och deras placering Kontrollpanel och teckenfönster Övre utmatningsfack Pappersstopp Övre lucka Produkt- och serienummer (placerade på undersidan av den övre luckan) Fack 1 (100 ark) Fack 2 (250 ark) Indikator för pappersstorlek (ange med ratten på fackets insida) Indikator för pappersnivå Spärrar (för att öppna den bakre luckan) Bakre lucka (åtkomst för papperstrassel) Ström brytare Bakre utmatningsfack (rakt genom pappersbana) Ström kontakt Figur2 Nätverk, I/O eller extra hårddisk (EIO-platser) Skrivarens delar (vy framifrån och bakifrån) Kontakt för parallellgränssnitt SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 7

16 Tillbehör och förbrukningsmaterial Du kan öka skrivarens funktioner med olika tillbehör och förbrukningsmaterial. Obs! Om du använder de tillbehör och förbrukningsmaterial som är speciellt avsedda för skrivaren får du bästa möjliga prestanda. Skrivaren kan användas med två EIO (enhanced input/output)-kort. Andra tillbehör och alternativ finns tillgängliga. Beställningsinformation finns på nästa sida. Tillbehör som föreslås HP Jetdirect EIO-kort för skrivarserver Tillbehör för dubbelsidig utskrift (för utskrift på båda sidor) Extra hårddisk EIO-kort Minnes- eller flash-dimm 250 ark matare och fack 500 ark matare och fack Figur3 Extra tillbehör 8 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

17 Beställningsinformation Använd endast tillbehör som är avsedda för denna skrivare. Kontakta en HP-auktoriserad service- eller supportleverantör för att beställa tillbehör. (Se broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren.) Beställningsinformation Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Pappersmatare och fack för 500 ark Pappersmatare och ett fack för 500 ark. Q1866A Pappershantering Pappersmatare och fack för 250 ark Tillbehör för dubbelsidig utskrift Utbytesfack för 250 ark Pappersmatare och ett fack för 250 ark. Ger dig möjlighet att skriva ut på båda sidor av papperet automatiskt. Utbytesfack eller ytterligare pappersfack. Q1865A Q1864A RG CN Utbytesfack för 500 ark Utbytesfack eller ytterligare pappersfack. RG CN Förbrukningsmaterial för utskrift HP Multipurpose-papper HP LaserJet-papper Återvunnet HP LaserJet-papper HP-papper för olika användningsområden (1 kartong med 10 paket på 500 ark vardera). Beställ ett prov genom att ringa i USA. Bästa HP-märkespapper för användning med HP LaserJetskrivare (1 låda med 10 ris, 500 ark i varje). Beställ ett prov genom att ringa i USA. Återvunnet HP-papper för olika användningsområden. 500 ark. Beställ ett prov genom att ringa i USA. HPM1120 HPJ1124 E1120 Tonerkassett ( sidor) Utbyteskassett med HP UltraPrecise-toner. C4129J SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 9

18 Beställningsinformation (forts.) Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Minne, teckensnitt och masslagring Dual In-line Memory Module (DIMM) SDRAM DIMM Flash-DIMM DIMM-kort för inbäddad webbserver (EWS) Extra hårddisk Förbättrar skrivarens prestanda vid hantering av stora dokument (maximalt 192 MB med DIMM-kort från HP): 16 MB 32 MB 64 MB Permanent lagring för teckensnitt och formulär: 2 MB 4 MB Används för att aktivera EWS för fjärrhantering av skrivaren. Permanent lagring för teckensnitt och formulär. Används även för att aktivera HP:s teknik Överför en gång. C7843A C7845A C9680A C4286A C4287A C9129B J6054A Kabel och gränssnitt Tillbehör Parallellkablar Utökade I/O-kort 2-meters IEEE-1284-kabel 3-meters IEEE-1284-kabel Ethernet RJ-45 och BNC, LocalTalk Token Ring RJ-45 och DB-9 10/100 Base-TX RJ-45 endast C2950A C2951A J3111A J4167A J6057A Dokumentation HP LaserJet Printer Family Print Media Guide PCL 5/PJL Technical Reference Documentation CD Starthandbok för skrivarna HP LaserJet 5100, 5100tn och 5100dtn En handbok för användning av papper och annat material i HP LaserJet-skrivare. En handbok om hur du använder skrivarkommandon med HP LaserJet-skrivare. Ytterligare en kopia av starthandboken Q (Engelska) 10 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

19 Beställningsinformation (forts.) Alternativ Beskrivning eller användning Artikelnummer Underhållssats för skrivare Innehåller delar som användaren själv kan byta ut och anvisningar för rutinunderhåll. Underhåll 110-voltsskrivare: ny utbyte 220-voltsskrivare: ny utbyte Q Q Q Q SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 11

20 Kontrollpanelens layout Skrivarens kontrollpanel består av följande: REDO Teckenfönster med två rader Redo Data Varning Start Meny Alternativ -Värde + Avbryt utskrift Välj Figur4 Kontrollpanelens layout Kontrollpanelens lampor Ljus Redo Data Varning Betydelse: Skrivaren är klar för utskrift Skrivaren bearbetar information. En åtgärd krävs. Se teckenfönstret på kontrollpanelen. 12 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

21 Knappar på Kontrollpanelen Knapp [Start] [Avbryt utskrift] [Meny] [Alternativ] [-Värde+] [Välj] Funktion Kopplar in eller från skrivaren. Skriver ut de data som finns i skrivarbufferten. Fortsätter utskriften när skrivaren varit frånkopplad. Tar bort de flesta skrivarmeddelanden och kopplar in skrivaren. Fortsätter utskriften vid felmeddelanden av typen FACK x FYLL PÅ [TYP] [STORLEK] eller OVÄNTAD PAPPERSSTORLEK. Bekräftar begäran om manuell matning om fack 1 är påfyllt och FACK 1, LÄGE=MAGASIN ställts in på menyn Pappershantering på skrivarens kontrollpanel. Åsidosätter en begäran om manuell matning från fack 1 genom att hämta papperet från nästa tillgängliga fack. Avslutar menyerna på kontrollpanelen. (Om du vill spara en inställning för kontrollpanelen som du angett ska du först trycka på [Välj].) Med den här knappen avbryter du den utskrift som bearbetas i skrivaren. Dokumentets storlek avgör hur lång tid det tar. (Tryck bara en gång på knappen.) Flyttar igenom kontrollpanelens menyer. Tryck på knappens högra del för att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt. Flyttar genom alternativen på den valda menyn. Tryck på knappens högra del för att flytta framåt och på dess vänstra del för att flytta bakåt. Flyttar genom värdena för det valda menyalternativet. Tryck på [+] om du vill flytta framåt och på [-] om du vill flytta bakåt. Med den här knappen sparar du det valda värdet för ett alternativ. En asterisk (*) visas bredvid inställningen, vilket anger att denna nu är den nya standardinställningen. Standardinställningarna finns kvar i skrivaren när den stängs av eller återställs (såvida du inte återställer till leveransinställningarna på menyn Återställning). Skriver ut någon av sidorna med skrivarinformation från kontrollpanelen. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 13

22 Kontrollpanelens menyer En fullständig lista över alternativ och värden på kontrollpanelen finns, på sidan B-1. Tryck på [Meny] om du vill få tillgång till alla menyerna på kontrollpanelen. När det finns ytterligare fack eller andra tillbehör installerade i skrivaren tillkommer nya menyalternativ automatiskt. Om du vill ändra inställningar på kontrollpanelen: 1 Tryck på [Meny] tills rätt meny visas. 2 Tryck på [Alternativ] tills rätt alternativ visas. 3 Tryck på [-Värde+] tills rätt inställning visas. 4 Tryck på [Välj] för att spara alternativet. En asterisk (*) visas bredvid inställningen i teckenfönstret, vilket anger att inställningen nu är standardinställningen. 5 Tryck på [Start] för att avsluta menyn. Obs! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Programinställningar åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.) Om du inte kan öppna en meny eller ett alternativ, beror det antingen på att denna inte är ett alternativ för skrivaren eller på att din nätverksadministratör har låst funktionen. (På Kontrollpanelen står det ÅTKOMST NEKAD MENYER LÅSTA.) Kontakta nätverksadministratören. Om du vill skriva ut en karta över kontrollpanelens menyer: Så här skriver du ut en menykarta om du vill se vilka menyer och alternativ som för närvarande finns på skrivarens kontrollpanel. 1 Tryck på [Meny] tills MENYN INFORMATION visas. 2 Tryck på [Alternativ] tills SKRIV UT MENYKARTA visas. 3 Tryck på [Välj] för att skriva ut menykartan. Det kan vara praktiskt att spara menykartan nära skrivaren som referens. Menykartans innehåll varierar, beroende på vilka alternativ som installerats i skrivaren. 14 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

23 Konfigurera språket på kontrollpanelens teckenfönster (valfritt) Som standard visar skrivarens kontrollpanel meddelanden på engelska. Vid behov kan du ställa in den så att den visar meddelanden och skriver ut konfigurationssidor på något annat av de inbyggda språken. 1 Stäng av skrivaren. 2 Håll ned [Välj] medan du slår på skrivaren. 3 När VÄLJ SPRÅK visas i lampans teckenfönster, släpper du [Välj]. 4 När skrivaren är klar med initialiseringen kommer SPRÅK = ENGELSKA visas i lampans teckenfönster. 5 När SPRÅK = ENGELSKA visas i teckenfönstret, trycker du på [-Värde+] för att bläddra igenom de tillgängliga språken. 6 Tryck på [Välj] om du vill spara önskat språk som ny standardinställning. 7 Tryck på [Start] om du vill återgå till REDO. 8 Om du vill aktivera ditt nya språkval stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen. 9 Texten i lampans teckenfönster bör nu visas på det valda språket. Obs! Om du byter till japanska, turkiska, tjeckiska, ryska, ungerska eller polska kommer även standardteckenuppsättningen att ändras. För alla andra språk är standardteckenuppsättningen PC-8. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 15

24 Skrivarprogram En cd-skiva med skrivarprogram medföljer skrivaren. I starthandboken finns installationsanvisningar. Obs! Filen ReadMe på cd-skivan innehåller upplysningar om annan medföljande programvara och de språk som kan användas. Windows-klient Windows-programvara Drivrutiner Macintosh-klient Macintosh-program PPD-filer HP LaserJet Hjälpprogram Figur5 Skrivarprogram Du måste installera de skrivardrivrutiner som finns på cd-skivan för att kunna utnyttja skrivarens funktioner till fullo. HP rekommenderar att du installerar de övriga programmen, men det går att använda skrivaren även utan dessa. I filen ReadMe finns mer information. De allra senaste drivrutinerna, ytterligare drivrutiner och annan programvara finns tillgängliga på Internet. Beroende på datorns Windows-konfiguration kontrollerar skrivarprogrammet automatiskt under installationen om det finns möjlighet att ansluta till Internet för att hämta programvaruuppdateringar. Om du inte har tillgång till Internet finns information om hur du får tag på den senaste programvaran på broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren. 16 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

25 Skrivardrivrutiner Skrivardrivrutinerna ger tillgång till skrivarens funktioner och gör att datorn kan kommunicera med skrivaren (via ett skrivarspråk). Obs! Filen ReadMe på cd-skivan innehåller upplysningar om annan medföljande programvara och de språk som kan användas. Vissa skrivarfunktioner är endast tillgängliga från PCL 6-drivrutinen. I skrivarhjälpen finns upplysningar om tillgängliga funktioner. Drivrutiner som medföljer skrivaren Följande skrivardrivrutiner inkluderas med skrivaren. Du kan hämta de senaste drivrutinerna på Internet. Beroende på konfigurationen på Windows-datorer kontrollerar installationsprogrammet för skrivarprogrammet automatiskt om datorn har Internet-åtkomst för att hämta den senaste drivrutinerna. PCL 5e PCL 6 PS 1 Windows 95 Windows 98 Windows Me 2 1.PostScript (PS)-drivrutinen 2.Microsoft Windows Millennium Edition Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Macintosh-dator PPD-filer ingår (sidan 21). Välj Typisk installation i installationsprogramet för att installera drivrutinerna PCL 5e, PCL 6 och PS. Välj Anpassad intallation om du endast vill installera den programvara du väljer eller om du är nätverksadministrator. Välj Minimal installation om du endast vill installera PCL 6-drivrutinen för allmänna utskriftsbehov. SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 17

26 Extra drivrutiner Du kan hämta följande drivrutiner från Internet eller skaffa dem via en av HP:s auktoriserade service- eller supporttjänster. (Se broschyren med supportnummer som medföljde skrivaren.) OS/2 PCL/PCL 6-skrivardrivrutin* OS/2 PS-skrivardrivrutin* AutoCAD (version 15 kompatibel Windows-skrivardrivrutin tillgänglig på cd-skivan. Version 14 av skrivardrivrutinen tillgänglig med skrivardrivrutinerna HP LaserJet 5100 (http://www.hp.com/lj5100).) *The OS/2-drivrutinerna är även tillgängliga från IBM och är förpackade med OS/2. Obs! Om den drivrutin du vill ha inte finns på cd-skivan, eller saknas på denna lista, ska du kontrollera om den finns på programmets installationsdisketter eller läsa i programmets Readme-filer för att se om dessa kan användas med skrivaren. Om så inte är fallet bör du kontakta programvarutillverkaren eller distributören och begära en drivrutin för denna skrivare. 18 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

27 Program för Windows Använd något av alternativen Typisk installation eller Anpassad installation när du vill installera HP-programmet. (Detta inkluderar flera skrivardrivrutiner. Mer information finns, på sidan 17.) Obs! Nätverksadministratörer: Om skrivaren är ansluten till ett nätverk måste den konfigureras för detta nätverk med HP Web Jetadmin eller liknande programvara för nätverk. (Se starthandboken.) Öppna Windows-skrivardrivrutin Öppna drivrutinen på något av följande sätt så att du kan konfigurera den: Operativsystem Windows 95, Windows 98 och Windows Me Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP Ändra inställningarna tillfälligt (från ett program) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Från menyn Arkiv klickar du på Skriv ut och sedan på Inställningar eller Egenskaper. (Detta moment kan variera mellan olika program, men detta är den vanligaste metoden.) Ändra standardinställningar (för alla program) Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Dokumentstandard eller Egenskaper. Klicka på Start, peka på Inställningar och klicka på Skrivare. Högerklicka på skrivarikonen och välj Utskriftsinställningar eller Egenskaper. Klicka på Start och peka på Skrivare och faxar. Högerklicka på skrivarikonen och välj Egenskaper. Obs! Inställningar i skrivardrivrutinen och programmet åsidosätter inställningarna på kontrollpanelen. (Programinställningar åsidosätter inställningarna i skrivardrivrutinen.) SVWW Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren 19

28 Välj rätt skrivardrivrutin för dina behov Välj en skrivardrivrutin som passar ditt sätt att använda skrivaren. Använd drivrutinen PCL 6 om du vill till fullo utnyttja skrivarens funktioner. Om du inte behöver bakåtkompatibilitet med tidigare PCL-drivrutiner eller skrivare rekommenderas drivrutinen PCL 6. Använd PCL 5e-drivrutinen om du vill att utskrifterna ska se ut som utskrifter från äldre skrivare. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder den här drivrutinen. (Använd inte den PCL 5e-drivrutin som följer med den här skrivaren för äldre skrivare.) Använd PS-drivrutinen för kompatibilitet med PostScript 3-behov. Vissa funktioner är inte tillgängliga när du använder den här drivrutinen. Skrivaren växlar automatiskt mellan skrivarspråken PS och PCL. Skrivardrivrutin - Hjälp Det finns hjälpskärmar för alla drivrutinerna och du öppnar hjälpfunktionen genom att klicka på knappen Hjälp, trycka på tangenten F1 eller genom att klicka på ett frågetecken i skärmens övre högra hörn (beroende på vilket Windows-system du använder). Hjälpavsnitten innehåller detaljerad information om aktuell drivrutin. Hjälpfunktionen för skrivardrivrutinen är fristående från programmets hjälpfunktion. 20 Kapitel 1: Grundläggande om skrivaren SVWW

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Handbok för papper och utskriftsmaterial Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

HP LaserJet 5000, 5000 N och 5000 GN Användarhandbok. Svenska

HP LaserJet 5000, 5000 N och 5000 GN Användarhandbok. Svenska HP LaserJet 5000, 5000 N och 5000 GN Användarhandbok Svenska HP LaserJet 5000, 5000 N och 5000 GN Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 1998 Med ensamrätt. Mångfaldigande, bearbetning eller

Läs mer

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921

Din manual HP COLOR LASERJET 8550MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908921 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR LASERJET 8550MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer LATHUND HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer LATHUND Varumärken HP ColorSmart II, HP PhotoREt II och HP ZoomSmart Scaling Technology är varumärken som tillhör Hewlett-Packard Company. Microsoft är

Läs mer

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning

skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 1012 1015 -serien användning skrivare i hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 -serien användarhandbok Copyright-information Garanti Varumärken Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/902476

Din manual HP LASERJET 4300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/902476 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

hp LaserJet 4250/4350- serien användning

hp LaserJet 4250/4350- serien användning hp LaserJet 4250/4350- serien användning Skrivare i HP LaserJet 4250- och 4350-serien Användarhandbok Copyright och licens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiering, anpassning

Läs mer

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge.

3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Snabbguide Använd För att 3 Knappen viloläge Aktivera viloläge eller standbyläge. Indikatorlampa Fast grönt Skrivarstatus Skrivaren är på, men i viloläge. För skrivarmodeller med tvåradig skärm Lär dig

Läs mer

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens

Snabbreferens. Skrivaröversikt. Snabbreferens Snabbreferens Skrivaröversikt 7 6 5 4 1 1 Utmatningsfack för 150 ark 2 Magasin för 250 ark 3 Magasin för 250 eller 550 ark (tillval) 4 Manuell matare 5 Framlucka 6 Kontrollpanelen 7 Pappersstöd 2 3 4 3

Läs mer

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052

Din manual HP CM8000 COLOR MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/908052 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP CM8000 COLOR MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

VARNING RISK FÖR SKADOR:

VARNING RISK FÖR SKADOR: Sida 1 av 19 Guide för utskrift Fylla på magasinet för 250 eller 550 ark VARNING RISK FÖR SKADOR: Fyll på varje fack separat för att minska risken för utrustningsinstabilitet. Låt alla andra fack vara

Läs mer

Justera utskriftsalternativ

Justera utskriftsalternativ Justera utskriftsalternativ Det här avsnittet omfattar: "Ange utskriftsalternativ" på sidan 2-19 "Välja egenskaper för en enstaka utskrift (Mac)" på sidan 2-23 "Välja utskriftskvalitetslägen" på sidan

Läs mer

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se

Lexmark C750. Versionsinformation. augusti 2001. www.lexmark.se Lexmark C750 Versionsinformation augusti 2001 www.lexmark.se 1 Rikta in bildöverföringsenheten För bästa utskriftskvalitet, se till att du riktar in bildöverföringsenheten när du har bytt ut den eller

Läs mer

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och

7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna på indikatorlampan och Snabbguide Lär dig mer om skrivaren Använda skrivarens kontrollpanel Använd För att 7 USB-port Sätta i en USB-flashenhet i skrivaren. Obs! Endast USB-porten på framsidan stödjer flashminnen. Förstå färgerna

Läs mer

hp LaserJet 4250/4350- serien användning

hp LaserJet 4250/4350- serien användning hp LaserJet 4250/4350- serien användning Skrivare i HP LaserJet 4250- och 4350-serien Användarhandbok Copyright och licens 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Kopiering, anpassning

Läs mer

hp color LaserJet 1500/1500L användning

hp color LaserJet 1500/1500L användning hp color LaserJet 1500/1500L användning Skrivare i HP Color LaserJet 1500-serien Användarhandbok Copyright och licensavtal Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Med ensamrätt. Förutom vad som medges

Läs mer

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Ladda material. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Ladda material Det här kapitlet innehåller: "Material som stöds" på sida 2-2 "Lägga i material i fack 1" på sida 2-7 "Lägga i material i fack 2, 3 och 4" på sida 2-12 Copyright 2005 Xerox Corporation.

Läs mer

hp LaserJet 1000 Användning

hp LaserJet 1000 Användning hp LaserJet 1000 Användning HP LaserJet 1000 Series Printer Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning eller översättning utan skriftligt tillstånd förbjuds,

Läs mer

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare

1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare 1 HP Deskjet 6500 seriesskrivare Klicka på ett ämne nedan om du letar efter svar på en fråga: HP Deskjet 6540-50 series Meddelanden Specialfunktioner Introduktion Ansluta till skrivaren Utskrift av foton

Läs mer

HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok

HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok HP LaserJet P2015 Series Användarhandbok Copyright-information 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok

HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok HP LaserJet P2010-serien Användarhandbok Copyright-information 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok

LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok LASERJET PROFESSIONAL P1100 Printer series Användarhandbok HP LaserJet Professional-skrivare i P1100- serien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

HP LaserJet 1020 Användarhandbok

HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020 Användarhandbok HP LaserJet 1020-skrivare Användarhandbok Copyright-information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok

www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok www.hp.com/support/ljp1560series www.hp.com/support/ljp1600series Skrivarna HP LASERJET PROFESSIONAL P1560 och P1600-serien Användarhandbok Skrivarna HP LaserJet Professional P1560 och P1600-serien Copyright

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok

HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok HP LaserJet P1000- och P1500-serien Användarhandbok Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Kopiera. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Kopiera Det här kapitlet innehåller: "Vanlig kopiering" på sida 3-2 "Justera kopieringsalternativ" på sida 3-3 "Grundinställningar" på sida 3-4 "Bildjusteringar" på sida 3-8 "Justeringar för bildplacering"

Läs mer

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok

HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien. Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok HP Business Inkjet-skrivare i 1000-serien Användarhandbok Första utgåvan: 04/2005 Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Läs mer

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Lathund LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 HP Smart Install-installation Produkten använder installationsprogrammet HP Smart Install för Windows operativsystem. Till programvaran används USB-kabeln för att

Läs mer

HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok

HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok HP LaserJet M1120 MFP-serien Användarhandbok Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning

Pappersmeny. Pappersformat Papperskälla Pappersstruktur Papperstyp Pappersvikt Ersättningsformat Univ inställning I Papersmenyn kan du ange vilket papper som laddats i pappersmagasinen, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1

Läs mer

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare.

Pappersmeny. Papperskälla. Tilldela typ/fack. Konfigurera fack. Papperstyp. Pappersvikt. Konfigurera universalarkmatare. I n kan du ange vilket slags papper som finns i varje pappersmagasin, samt vilken papperskälla och vilket utmatningsfack som normalt ska användas. Klicka på ett menyalternativ för mer information: 1 Tilldela

Läs mer

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare

Skrivarinställningar. Visa strömsparläget. Välja utmatningsalternativ. Phaser 5500 Laserskrivare Skrivarinställningar Det här avsnittet omfattar: "Visa strömsparläget" på sida 1-13 "Välja utmatningsalternativ" på sida 1-13 "Spärra inställningarna på frontpanelen" på sida 1-14 "Visa startsidan" på

Läs mer

LASERJET PRO 200 COLOR. Användarhandbok

LASERJET PRO 200 COLOR. Användarhandbok LASERJET PRO 200 COLOR Användarhandbok M251n M251nw Färgskrivaren HP LaserJet Pro 200 i M251-serien Användarhandbok Copyright och licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är

Läs mer

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Användarhandbok

HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Användarhandbok HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Användarhandbok HP LaserJet 1022-, 1022n- och 1022nwskrivare Användarhandbok Copyright-information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande,

Läs mer

Officejet Enterprise Color X555

Officejet Enterprise Color X555 Officejet Enterprise Color X555 Användarhandbok www.hp.com/support/ojcolorx555 HP Officejet Enterprise Color X555 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar.

Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Utskriftsguide Sidan 1 av 5 Utskriftsguide Du kan få ut så mycket som möjligt av skrivaren genom att fylla på papper på rätt sätt och ange typer och storlekar. Fylla på papper Allmänna riktlinjer Fyll

Läs mer

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Komma igång Juni 2002 www.lexmark.com Informationsmeddelande om överensstämmelse med Federal Communications Commission (FCC) Denna produkt överensstämmer med gränsvärdena för en

Läs mer

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Användarhandbok

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Användarhandbok LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Användarhandbok HP LaserJet Pro CP1020 färgskrivarserie Användarhandbok Copyright och licensavtal 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok

HP Officejet Pro K850-serien. Användarhandbok HP Officejet Pro K850-serien Användarhandbok HP Officejet Pro K850 serien Användarhandbok Upphovsrättslig information 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Första utgåvan, 5/2005 All

Läs mer

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning

Efterbehandlingsmeny. Miniatyrer. Tomma sidor. N-upp granskning Sortera sidor Skiljeblad Separatorkälla Häftning Initierar häftning Bestäm i n var utskriften ska matas ut. Klicka på ett menyalternativ för mer information: Tomma sidor Miniatyrer 1 Sortera kopior Kopior Dubbelsidig Dubbels. bindning Hålslagning Flersidig kant N-upp granskning

Läs mer

Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok

Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok M252n M252dw www.hp.com/support/colorljm252 HP Color LaserJet Pro M252 Användarhandbok Copyright och licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Läs mer

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618

Din manual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264618 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för XEROX WORKCENTRE PRO 255. Du hittar svar på alla dina frågor i XEROX WORKCENTRE PRO

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-54 "Skriva ut flera sidor på ett enda ark (Ark per sida)" på sidan 2-55 "Skriva ut häften" på sidan 2-56 "Skriva

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sidan 2-42 "Skriva ut flera sidor till ett enskilt ark (N upp)" på sidan 2-43 "Skriva ut negativa och spegelvända bilder"

Läs mer

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Användarhandbok M351 M451

LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR. Användarhandbok M351 M451 LASERJET PRO 300 COLOR LASERJET PRO 400 COLOR Användarhandbok M351 M451 HP LaserJet Pro 300 färg M351 och HP LaserJet Pro 400 färg M451 Användarhandbok Copyright och licens 2011 Copyright Hewlett-Packard

Läs mer

Avancerade alternativ

Avancerade alternativ Avancerade alternativ Det här avsnittet omfattar: "Skriva ut separationssidor" på sida 2-67 "Skriva ut flera sidor på ett enstaka ark (N-upp)" på sida 2-68 "Skriva ut häften" på sida 2-69 "Skriva ut negativa

Läs mer

T430. Användarhandbok. www.lexmark.com. Mars 2004

T430. Användarhandbok. www.lexmark.com. Mars 2004 T430 Användarhandbok Mars 2004 www.lexmark.com Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2004 Lexmark International, Inc.

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög kvalitet. Om det inträffar problem med utskriftskvaliteten kan du använda informationen i detta avsnitt

Läs mer

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521

LASERJET PRO MFP. Användarhandbok M521 LASERJET PRO MFP Användarhandbok 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Användarhandbok Copyright och licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller

Läs mer

Problem med utskriftskvaliteten

Problem med utskriftskvaliteten Problem med utskriftskvaliteten Det här avsnittet omfattar: "Felsökning av kvaliteten" på sidan 4-24 "Upprepade defekter" på sidan 4-29 Skrivaren är konstruerad för att alltid producera utskrifter av hög

Läs mer

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet

ABCDE ABCDE ABCDE. Guide för utskriftskvalitet. Lokalisera problem med utskriftskvaliteten. Oregelbunden utskrift. Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 7 Guide för utskriftskvalitet Du kan lösa många problem med utskriftskvaliteten genom att byta ut förbruknings- eller serviceartiklar som håller på att ta slut eller är utslitna. Kontrollera

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Användarhandbok

Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Användarhandbok Skrivare i HP LaserJet P2050 Series Användarhandbok Copyright och licensavtal 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här handboken

Läs mer

COLOR LASERJET PRO MFP. Användarhandbok

COLOR LASERJET PRO MFP. Användarhandbok OK COLOR LASERJET PRO MFP Användarhandbok X M176 M177 HP Color LaserJet MFP M176, M177 Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att

Läs mer

Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok

Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok www.hp.com/support/colorljmfpm277 HP Color LaserJet Pro MFP M277 Användarhandbok Copyright och licens 2015 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Läs mer

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp.

OnLine manual. Start. Klicka på denna Start knapp. OnLine manual Start Klicka på denna Start knapp. UTSKRIFT Denna manual beskriver skrivarfunktionerna i Toshiba e-studio 6 MFP. För information om de följande ämnena vänligen se; Användarmanualen för Toshiba

Läs mer

Användarhandbok. Hp LaserJet 1200 Series Produkter

Användarhandbok. Hp LaserJet 1200 Series Produkter Användarhandbok Hp LaserJet 1200 Series Produkter HP LaserJet 1200 Series Skrivare och Print Copy Scan-produkter Användarhandbok Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Med ensamrätt. Kopiering, anpassning

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Guide för utskriftskvalitet

Guide för utskriftskvalitet Sida 1 av 18 Guide för utskriftskvalitet Tecknen har ojämna kanter a Skriv ut en teckensnittslista för att kontrollera om teckensnitten du använder stöds av skrivaren. 1 På skrivarens kontrollpanel går

Läs mer

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Skanna. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Skanna Det här kapitlet innehåller: "Vanlig skanning" på sida 4-2 "Installera skannerdrivrutinen" på sida 4-4 "Justera skanningsalternativ" på sida 4-5 "Hämta bilder" på sida 4-11 "Hantera filer och styra

Läs mer

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter

Börja här. Viktig installationsinformation. Ta bort all tejp och lyft grafikfönstret. Leta rätt på komponenter Börja här 1 Viktig installationsinformation Användare av trådlöst eller icke-trådlöst nätverk: följ anvisningarna i den här installationsguiden om du vill lägga till HP All-in-One i ditt nätverk. Användare

Läs mer

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare

Papper som stöds. Anvisningar för pappersanvändning. Phaser 7750 färglaserskrivare Papper som stöds Det här avsnittet omfattar: "Anvisningar för pappersanvändning" på sidan 2-5 "Anvisningar för pappersförvaring" på sidan 2-11 "Papper som kan skada skrivaren" på sidan 2-11 Följ anvisningarna

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Användarhandbok M276 HP LaserJet Pro 200 färg MFP M276-serien Användarhandbok Copyright och licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5240 HL-5250DN För användare med nedsatt synförmåga Denna bruksanvisning kan läsas av texttill-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda skrivaren måste

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

HP LaserJet P3010-serien Skrivare Användarhandbok

HP LaserJet P3010-serien Skrivare Användarhandbok HP LaserJet P3010-serien Skrivare Användarhandbok Produktanvändning Produkthantering Produktunderhåll Problemlösning Ytterligare produktinformation: www.hp.com/support/ljp3010series HP LaserJet P3010-serien

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskrivare

BRUKSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserskrivare Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan läsas av "text-till-tal"-programvaran Screen Reader. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240

Läs mer

Skrivare i HP Color LaserJet CP1210-serien

Skrivare i HP Color LaserJet CP1210-serien Skrivare i HP Color LaserJet CP1210-serien Användarhandbok Copyright och licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera, ändra eller översätta den här

Läs mer

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga

BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW. Brother-laserskrivare. För användare med nedsatt synförmåga Brother-laserskrivare BRUKSANVISNING HL-5340D HL-5350DN HL-5370DW För användare med nedsatt synförmåga Den här bruksanvisningen kan läsas av text-till-tal -programvaran Screen Reader. Innan du kan använda

Läs mer

Fiery Driver för Mac OS

Fiery Driver för Mac OS 2015 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 12 januari 2015 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning...5 Använda Fiery Driver

Läs mer

HP Color LaserJet 4730mfp Användarhandbok

HP Color LaserJet 4730mfp Användarhandbok HP Color LaserJet 4730mfp Användarhandbok HP Color LaserJet 4730mfp Användarhandbok Copyright och licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

LaserJet 2100. Skrivare. HP LaserJet 2100/M/TN Den nya flexibla skrivarfamiljen som växer med dina behov. Flexibla lösningar

LaserJet 2100. Skrivare. HP LaserJet 2100/M/TN Den nya flexibla skrivarfamiljen som växer med dina behov. Flexibla lösningar HP LaserJet 2100 Skrivare Flexibla lösningar /M/TN Den nya flexibla skrivarfamiljen som växer med dina behov NY! Skrivarfamiljen /M/TN Flexibla skrivarlösningar för enskilda användare och små arbetsgrupper

Läs mer

HP DeskJet Skrivaren

HP DeskJet Skrivaren HP DeskJet Skrivaren Användarhandbok För Windows 895C Series 880C Series 810C Series HP DeskJet Användarhandbok för Windows Serie 895C Serie 880C Serie 810C Svenska Tillkännagivanden Microsoft, MS, MS-DOS

Läs mer

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667

Din manual HP COLOR INKJET CP1160 http://sv.yourpdfguides.com/dref/894667 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP COLOR INKJET CP1160. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Minneshantering. Skriva ut Skrivarminne. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Skrivarminne 1 Skrivaren levereras med minst 64 MB minne. Vill du ta reda på hur mycket minne som är installerat i skrivaren väljer du Skriv ut menyer i Verktygsmenyn. Den totala mängden installerat minne

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 2013-04-25 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 6 4 Felsökning

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp Snabbreferensguide hp LaserJet 9055mfp och 9065mfp snabbreferensguide Information om copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Mångfaldigande,

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG

KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG www.brother.se BROTHERS NYA SERIE KOMPAKTA MONOLASER KVALITETSUTSKRIFTER FÖR DITT FÖRETAG Brother vet hur viktig informationen är på ditt företag. Den nya monolaserserien

Läs mer