ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAGSBEVIS. Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Folkets hus, Smaragden, Köping, kl ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordf. Viveca Sandberg (S) Gina Lisegran (S) Ivan Arancibia Silva (S) Lena Vilhelmsson (S) Stefan Lundborg (V), vice ordf. Ersättare Gordana Jovanovic (S) Maria Blomcreutz (S) Ulrik Larsson (S) Torbjörn Eriksson (S) Modesty Strandh (S) Eva Enqvist-Olsson (V) Mikael Gunnarsson (M) Anna-Carin Ragnarsson (KD) Anne-Louise King (M) Stefan Bengtsson Svärd (M) Taina Malmgren (C), ersättare Siv Anedda (FP) Cisella Hugo (KD) Tjänstemän Torkel Nilson, skolchef Yvonne Karlsson, utv.ledare, förskola Torgny Martinsson, gymnasiechef Lars Holmgren, ekonom Maria Sporrstedt, ekonom Yvonne Gustafsson, nämndsekreterare Personalrepresentanter Marie Forsberg, Kommunal Justerare Stefan Bengtsson Svärd Paragrafer Tid och plats för justering Underskrifter Skolkontoret, Köping Sekreterare... Yvonne Gustafsson Ordförande... Roger Eklund Justerande... Stefan Bengtsson Svärd ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum för anslags uppsättande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Skolkontoret, Förvaltningshuset Underskrift... Susanne Väisänen

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (7) Bun 63 Information och rapporter Ankomstdatum Handling Avsändare Insamling och uppföljning av resultat från de nationella proven i årskurs 3 och 5 Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Västerås Praktiska Gymnasium i Västerås kommun gällande ansökan från Magelungen Utveckling AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Västerås kommun Rapport: Risk för IG gällande ansökan från Information och Kompetens i Sverige AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Västerås kommun Sammanträdesprotokoll från Barn- och utbildningsnämnden, Arboga kommun, daterad Sammanträdesprotokoll från Miljöberedningen, daterad Sammanträdesprotokoll från Miljöberedningen, daterad Brev angående tillsyn av skolväsendet i Köpings kommun Skolverket Skolverket Arboga kommun Miljöberedningen Miljöberedningen

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (7) Information och rapporter forts Ankomst- Handling datum Protokollsutdrag KF Integrerad målredovisning 2009 Avsändare Kommunfullmäktige Protokollsutdrag KF 67 Kompletteringsval, ersättare i barn- och utbildningsnämnden Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Västerås Citygymnasium i Västerås kommun Skrivelse angående personalsituationen på förskolan Svalan Kommunfullmäktige Mimmi Öberg att notera informationen till protokollet. Bun 64 Dnr Delegationsbeslut Förteckning över beslut fattade i delegation, skolchef, nr Förteckning över beslut fattade i delegation, gymnasiechef, nr 2 Förteckning över beslut fattade i delegation, rektor för SP, NV, ES, Ullvi, nr 6-7 Förteckning över beslut fattade i delegation, utvecklingsledare, förskolan nr Förteckning över beslut fattade i delegation, enhetschef Solbackens enh, nr Förteckning över beslut fattade i delegation, rektor, Nibbleskolan, nr 1 Förteckning över beslut fattade i delegation, rektor, Elundskolan, nr 1-3 Förteckning över beslut fattade i delegation, rektor, Karlbergsskolan, nr 1-2 Förteckning över beslut fattade i delegation, Måltidsservice, nr Förteckning över beslut fattade i delegation, övriga delegater nr att notera delegationsbesluten till protokollet.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (7) Bun Au 108 Bun 65 Dnr Budgetuppföljning månad 9, 2010 Underlag till budgetuppföljning månad 9, 2010, skickades ut med kallelsen. Ekonomerna redogör för budgetuppföljningen månad 9, att godkänna budgetuppföljning månad 9, Bun Au 109 Bun 66 Dnr Delårsbokslut 2010 Underlag för delårsbokslutet 2010 skickades ut med kallelsen. att godkänna delårsbokslutet för Bun Au 110 Bun 67 Dnr Omdisponering av medel, Måltidsservice Tjänsteskrivelse gällande förslag till ombudgetering från driftbudget till investeringsbudget inom Måltidsservice, för inköp av kokgrytor skickades ut med kallelsen. att enligt förslaget hemställa hos kommunstyrelsen om ombudgetering för inköp av kokgrytor.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (7) Bun Au 111 Bun 68 Dnr En-till-En-projektet: Hemställan att tillföra medel för inköp av datorer till personalen, Ullvigymnasiet Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande förslag att hemställa om att tillföra medel till investeringsbudget för inköp av datorer till personal vid Ullvigymnasiet skickades ut med kallelsen. att inköp av datorer kan finansieras genom att använda 600 kkr av Ullvigymnasiets tilldelade investeringsbudget för 2010 att använda 200 kkr av kvarvarande medel på Ullvigymnasiets driftprojekt samt att hemställa hos kommunstyrelsen att tillföra 600 kkr till Ullvigymnasiets investeringsbudget för Bun 69 Dnr En-till-En-projektet: Ombudgetering av medel för inköp av elevdatorer till Scheeleskolan Förvaltningens tjänsteskrivelse gällande ombudgetering av medel för inköp av elevdatorer till Scheeleskolan skickades ut med kallelsen. att hemställa hos kommunstyrelsen att ombudgetera 2500 kkr från grundskolans totala budgetram, från driftbudgeten till investeringsbudgeten att 200 kkr kan ombudgeteras från Scheeleskolans ordinarie driftbudget för läromedel, kopiering och fortbildning, till investeringsbudget. Bun Au 112 Bun 70 Dnr Budgetförslag 2011 Budgetförslag för 2011 skickades ut med kallelsen. Ekonomerna redogör för budgetförslaget.. att godkänna budgetförslaget för 2011.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (7) Bun Au 118 Bun 71 Dnr Ullvigymnasiet, organisation 2011 Gymnasiechefen beskriver ett förslag med programinriktningar (skickades ut kallelsen) efter de besparingar som måste göras. att ändra tidigare preliminära förslag till programinriktningar i enlighet med det nya förslaget att uppdra åt förvaltningen att utarbeta ytterligare förslag till förändringar/besparingar i organisationsförslaget inför 2011, för beslut i nämnden vid november alt decembersammanträdet. Bun Au 120 Bun 72 Dnr Skolverkets kommunblad, jämförelser Skolverkets kommunblad för 2007, 2008 och 2009 samt en sammanställning av vissa poster skickades ut med kallelsen. att notera informationen. Bun Au 121 Bun 73 Dnr Elevstatistik, grundskolan per den 15 september Elevstatistiken för grundskolan per den 15 september skickades ut med kallelsen. att notera informationen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (7) Bun Au 122 Bun 74 Dnr Elevstatistik, Ullvigymnasiet per den 15 september Elevstatistiken för gymnasiet per den 15 september skickades ut med kallelsen. att notera informationen. Bun Au 123 Bun 75 Dnr Utvärdering av bokning och hyressättning, Kulturhuset Parken En utvärdering av bokning och hyressättning av Kulturhuset Parken skickades ut med kallelsen. att godkänna utvärderingen samt att godkänna de framtagna bokningsprinciperna för Kulturhuset Parken Bun 76 Informationsärenden Information ges att Annelie Pettersson, kvalitetsutvecklare, slutar sin anställning i början av december. Rekrytering pågår.

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15

BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Ordförande Lars-Gunnar Hultin. Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolnämnden 2012-05-03 Plats och tid Johannesbergshuset kl 08.15 Beslutande Lars-Gunnar Hultin (v) Maud Byquist (s) Rolf R Andersson (s) Birgit Eldroth (s) Anna

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-22 1 (16) JÖNKÖPINGS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Plats och tid Wilhelm Thamsalen, Stadshuset, Huskvarna, kl. 13:00 16:50 Beslutande AnneMarie Grennhag (M), ordförande Thomas Bäuml (M) Marie Lundberg (M) Tobias Stomilovic (M) Torbjörn Eklund (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V)

Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) 2014-09-25 1 (30) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Norbergs kommun, sessionssalen, kl 14.00-15.30 Shiro Biranvand (V) Ordförande Sören Lindqvist (V) Arne Söderström (S) Bertil Sandberg (KD) Arne Pettersson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2014-12-16 98 (108) Plats och tid Högbergsskolan, konferensrum D-huset, kl. 08.30-11.15 ande Jonas Nyberg (S), ordförande Kenneth Gunnarsson (MP) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Anna Grimberg (C) Marlene

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 (11) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2009-02-23 19.00-21.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Tomas

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-05-20, kl. 18:00-19:15 ande: Tomas Fjellner (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M) Viviann Nilsson (M)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer