Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född Tfn: (hem) (kontor)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986. Tfn: 08-718 27 56 (hem) 070-593 91 71 (kontor)"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE NAMN FAMILJ Bengt Olof Möller Gift med Ann-Chatrine Två söner, Mathias född 1983 och Christian född 1986 FÖDD 21 juli 1949 ADRESS Kristinavägen SALTSJÖ DUVNÄS Tfn: (hem) (kontor) Epost: Epost: kontor) SAMMANFATTNING Konsulterfarenhet som rådgivare kommunikation i eget bolag och seniorrådgivare på Kreab Gavin Anderson. Tidigare informations- och kommunikationsansvarig i olika företag på ledningsnivå från Informationsdirektör Vasakronan AB Informationsdirektör BPA AB Informationschef Atlas Copco AB Informationschef Nitro Nobel AB Styrelseerfarenhet som ledamot och ordförande från mindre företag - Eventum, organisation Sveriges Informationsförening, event Stockholm Open, golfklubb Wermdö Golf & Country Club, kultur tidskriften Opera och Hem & Skola. Dessutom närvarat på samtliga styrelsemöten sedan 1987 som tjänsteman och under sex år som styrelsens sekreterare på styrelsemöten inom BPA och Vasakronan. Dessförinnan MBA-utbildning på CEI i Geneve. Innan och en kort tid efter utbildningen internationell informatör på Sveriges Industriförbund. Tidigare erfarenheter inkluderar traineearbete på Svensk-Amerikanska Handelskammaren i New York och olika arbetsuppgifter i ett familjeföretag i Trelleborg. SPRÅK Svenska - modersmål Engelska - flytande Tyska - något Franska - turistfranska

2 ERFARENHET November pågående, November Augusti 2010 Seniorrådgivare, Bengt Möller Konsult AB Bolaget arbetar med konsultverksamhet inom information och kommunikation. Bengt Möller som varit informationsansvarig i olika företag sedan 1981 erbjöds av Vasakronan att vara konsult inom varumärkesfrågor samt vara rådgivare till ledningen inom information och kommunikation. Ett antal andra kundrelationer har efter hand etablerats. September 2010 Oktober 2013 Seniorrådgivare, Kreab Gavin Anderson Seniorrådgivare på Kreab Gavin Anderson som är en av världens ledande kommunikationskonsulter med 400 erfarna konsulter i 25 länder. Januari 1993 Oktober 2008 Informations- och kommunikationsdirektör, Vasakronan AB, Stockholm Informations- och kommunikationsdirektör i Vasakronan AB, ett fastighetsbolag som bildades under 1993 för att ta över huvuddelen av statens fastigheter och som såldes under 2008 till AP Fastigheter. Mina arbetsuppgifter var inriktade på att från grunden bygga upp en profil för företaget. Ett stort antal aktiviteter genomfördes för att bygga ett starkt varumärke och skapa en effektiv kommunikation med kunder, fastighetsbranschen, företagets anställda, massmedia, kapitalmarknad och politiker. Aktiviteter var bl a varit annonskampanjer, kvalificerad ekonomisk information i Sverige och internationellt, uppbyggnad av relationer med massmedia, kapitalmarknad och politiker, interninformation, kundtidning, utveckling av internet och intranet samt sponsring med kvalificerade seminarieprogram. Jag var också med i Vasakronans grupp för försäljning av företaget med speciellt ansvar för kommunikationsfrågor. Vasakronan agerade från starten som ett börsnoterat företag trots att endast del av låneportföljen varit noterad på Stockholms Fondbörs. Vasakronan genomförde professionella investor relations aktiviteter som kapitalmarknadsträffar, individuella analytikerträffar och mini road-shows till London. Företagets utvärderades kontinuerligt bland analytiker på kapitalmarknaden, hos massmedia och bland politiker. Vasakronan var imageledande på svensk fastighetsmarknad. Ambitionen med företagets ekonomiska information var mycket hög. Under hösten 2000 fick Vasakronan pris för Bästa Redovisning bland samtliga svenska företag. Inom fastighetsbranschen har Vasakronans Årsredovisning blivit uppmärksammad och årligen fått pris för Bästa analys- och informationsinnehåll. Varje kampanj som genomfrödes belönades inom 100-watts tävlingen för effektiv reklam. Under 2003 fick Vasakronan utmärkelse för långsiktig varumärkesvård fick Vasakronan det prestigefyllda Stora Informationspriset från Sveriges Informationsförening. Jag rapporterade till Vasakronans verkställande direktör och var medlem av koncernledningen. Koncernstab Information bestod av ytterligare två kvalificerade medarbetare. Informationsdirektör deltog i styrelsens sammanträden. Maj December 1992 Informationsdirektör, BPA AB, Stockholm Informationsdirektör i BPA AB, ett av Sveriges största byggentreprenadföretag. Mina huvuduppgifter var företagets profil, interninformation, massmediarelationer, investor relations, koncernpresentation och sponsring. BPA hade under 80-talet genomgått en stor förändringsprocess. Min roll de första åren var att förbereda koncernen för en introduktion på börsens A1-lista, som sedan skedde i december Under genomfördes aktiviteter med syfte att skapa gemensamma mål och värderingar på chefsnivå i hela koncernen. Under 1989 och 1990 övergick detta i aktiviteter med syfte att involvera samtliga anställda. Under 1992 inriktades informationsarbetet på att klargöra marknadsutvecklingen

3 och behovet av neddragningar av verksamheten. Kontakterna med massmedia och kapitalmarknad var intensiva under hela tidsperioden. Under 1990 fick BPA en 75-wattare för effektiv reklam. Jag rapporterade till BPAs koncernchef och ansvarade för koncernstab Information som hade mellan 3 och 5 medarbetare. Jag var medlem av BPAs koncernledning och var sekreterare i BPAs styrelse. Oktober Maj 1987 Informationschef, Atlas Copco AB, Stockholm Informationschef för Atlas Copco AB, ett multinationellt verkstadsföretag med representation i 130 länder. Mitt huvudansvar var att koordinera löpande aktiviteter i informationsfrågor. Informationsavdelningen var organiserad inom ett konsultbolag och hade under perioden mellan 8 och 25 medarbetare. Mitt ansvarsområde inkluderade företagets profil, interninformation, massmedia-relationer, investor relations, koncernpresentation, marknadskommunikation samt ledning av ett antal servicefunktioner som utställningar, film & foto, presentreklam och Atlas Copco Expo innan de skulle avvecklas. För 1986 års redovisning fick Atlas Copco pris som Bästa Redovisning bland samtliga svenska företag. Under de tidigare två åren hade företagets ekonomiska information fått hedersomnämnande i samma tävling. Jag rapporterade till koncernchefen i funktionella informationsfrågor och till chefen för konsultbolaget i administrativa frågor. Jag var adjungerad till Atlas Copco ABs ledningsgrupp. Januari September 1983 Informationschef, Nitro Nobel, Stockholm Informationschef och medlem av koncernledningen i detta multinationella företag med verksamhet i ett tjugotal länder. Mitt ansvar inkluderade massmediarelationer, interninformation, företagsprofil, koordinering av kommunikationsplaner för dotterbolag och joint venture företag, och strategisk rådgivning till ledningen i informationsfrågor. Jag rapporterade till Nitro Nobels koncernchef och ansvarade för koncernstab information med 4 medarbetare. Juli December 1980 Internationell informatör, Sveriges Industriförbund, Stockholm Efter ett år som assistent till informationschefen fick jag ansvar för internationella informationsfrågor. Främst arbetsuppgifterna var utgivning av nyhetsbrev och framtagning av trycksaker, arrangemang av seminarier och koordinering av industridelegationer var jag arrangör och ledare för en grupp svenska informationschefer på en tvåveckors studieresa i Amerika. December Maj 1976 Marknadsassistent, The Swedish-American Chamber of Commerce, New York, USA Assistent till Handelskammarens chef med följande huvudarbetsuppgifter: marknadsassistans och marknadsundersökningar. Från januari 1976 koordinerade jag på heltid industriaktiviteter som seminarier och konferenser för Sveriges Industriförbund under Kung Carl XVI Gustafs besök i samband med Amerikas 200-års jubileum. Dessa uppgifter gav mig möjligheter till intressanta kontakter med representanter för Amerikas näringsliv och politiska administration, samtidigt som jag fick tillfälle att resa runt i USA. Januari November 1974 (med uppehåll för militärtjänst) Trelleborgs Mekaniska Verkstads AB, Trelleborg Detta företag grundades och ägdes av min far tills företaget såldes /72: främst projekt inom produktion och försäljning med mål att lära sig företaget från grunden. 1973: trainee på Parca Norrahammars exportavdelning. Träningsperioden var indelad i tre delar; på

4 huvudkontoret i Norrahammar; på dotterbolag i Tyskland och hos agent i England. 1974: arbetade med TMVs export av värmepannor till Norge och Danmark. Medlem av företagsledningen. STYRELSEUPPDRAG Wermdö Golf & Country Club Styrelsemedlem , Styrelseordförande Wermdö Golf & Country Club är en av Sveriges bästa golfklubbar sett till totaltupplevelsen. Banan har nya greener och delvis ny sträckning. Restaurang, half way house, golf shop, tränare, reception tillhör Sveriges främsta. Tidskriften Opera Styrelsemedlem Tidskriften Opera är den ledande tidskriften om opera och musikal i Sverige. Ett mål är att öka upplagan och skapa ett större underlag för annonsintäkter till denna prestigefyllda tidskrift. Stockholm Open AB Styrelsemedlem , Styrelseordförande Stockholm Open startade 1969 och har en stark tradition inom tennis och spelades 2008 för 40e gången. Under min tid i styrelsen ökade omsättningen med 40 % samtidigt som ett eget kapital byggts upp för att minska risknivån. Stockholm Open ägs av Kungliga Tennisklubben, SALK och Stockholms Tennisförbund och jag respresenterade KLTK i styrelsen. Sveriges Kommunikatörer Styrelsemedlem , Styrelseordförande Sveriges ledande informatörer är medlemmar I Sveriges Informationsförening. Under min tid i styrelsen ökade antalet medlemmar från till 4800 och intäkterna ökade med 40 %. Folktandvården i Stockholms län AB Styrelsemedlem Folktandvården i Stockholms län ägs av Landstinget I Stockholm. Eventum AB Styrelsemedlem Detta eventföretag var ansvarig för många event bland andra Stockholm Open och Melodifestivalen. Detta var ett familjeföretag som expanderade kraftigt för att sedan säljas till EMA Telstar. Svenska Sponsorföreningen Styrelsemedlem Hem och Skola i Saltsjöbadens Samskola Styrelsemedlem Styrelsemedlem av Hem och Skola och förvaltningsrådet på Saltsjöbadens Samskola. Hem och Skola i Saltängen och Duvnäs Styrelsemedlem , Ordförande Styrelsemedlem och styrelseordförande av Hem och Skola och förvaltningsrådet på Saltängens och Duvnäs skolor där våra söner hade delar av sin utbildning.

5 UTBILDNING Augusti Maj 1980 CEI, Centre d Etudes Industrielles, Geneve, Schweiz Självsponsrad deltagare i International Management Program (likvärdig med MBA, Masters In Business Administration) på CEI (senare fusionerad med IMEDE, numera IMD i Lausanne). Detta var en niomånaders företagsledarutbildning med fokus på internationella affärer. Bland ämnena som studerades var tonvikten lagd på: internationell marknadsföring, internationella strategier och affärsinriktningar, företagsekonomi, internationell finans, nationalekonomi och organisationsutveckling. Utbildning innehöll två studieresor och ett femveckors konsultuppdrag. Januari Juli 1973 The London School of Foreign Trade, London, England Certificate in Commerce and Shipping. Programmet innehöll följande ämnen: internationell handel, banktjänster, shipping law and practise, marinförsäkring, nationalekonomi, företagsekonomi, handelsgeografi och handelskorrespondens. Augusti 1969-December 1970 Ekonomisk Specialkurs, Malmö En eftergymnasial utbildning med speciell tonvikt på företagsekonomi och marknadsföring. Augusti 1966 Juni 1969 Söderslättsgymnasiet, Trelleborg Naturvetenskaplig gymnasieutbildning med examen ÖVRIGT IHM, Institutet för Högre Marknadsutbildning, Stockholm Examinator 1996 på Informatörslinjen. Lärare i Strategisk Information 1995, 1996, 1997 PROFESSIONELLA MEDLEMSKAP Sveriges Kommunikatörer Styrelsemedlem , Styrelseordförande Stockholms Juniorhandelskammare (Jaycees) Styrelsemedlem 1977 och 1978, Presidential Award 1981 PERSONLIGT Född i Trelleborg Erfarenheter inkluderar resor privat i USA, Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Personliga intressen inkluderar tennis, golf och opera. REFERENSER Lämnas på begäran

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt.

Jag gillar utmaningar. Jag gillar att göra det som först verkar omöjligt möjligt. Pernilla Eriksson ADRESS Kungsbäcksvägen 7 802 66 GÄVLE MOBIL +46 7064 789 24 EMAIL pernilla@byilo.se FÖDELSEÅR 1969 CIVILSTÅND Sambo Utveckla. Förändra. Göra nytt. En marknad. Ett företag. Eller kanske

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år.

YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Årsberättelse 2011 YEoS Young Entrepreneurs of Sweden är en organisation som bygger nätverk mellan, inspirerar och utvecklar Sveriges ledande entreprenörer under 30 år. Copyright och produktion Young Entrepreneurs

Läs mer

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson

Innehåll. SEB:s årsredovisning finns på www.sebgroup.com. Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Innehåll Sid 6 Rådgivning utifrån kundens behov Vierbjuderpersonligrådgiv ningochserviceviakontor, internetochtelefonallatider pådygnet. Sid 8 Möt kapitalrådgivare Patrik Iwarsson Detmesttillfredsställandeär

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

år sredovisning 1998

år sredovisning 1998 årsredovisning 1998 innehåll INVESTOR IDAG Året i korthet 2 Historik 3 Aktieägarservice 4 Investors ordförande 6 VD har ordet 7 Investor idag 1 18 Koncernöversikt 1 Affärsverksamheten 12 Risker och riskkontroll

Läs mer

Ovanstående mellan 1985 och 2003 kompletterat med diverse företagsinterna kurser.

Ovanstående mellan 1985 och 2003 kompletterat med diverse företagsinterna kurser. Personliga data: Född: 8 oktober 1961 Gift: Cecilia 1987 Barn: Beatrice född 1992 Henrik född 1994 Adress: Kaprifolvägen 23 165 59 Hässelby Telefon: 08-38 13 34 (hem) 0768 60 27 80 (mobil) Privat e-mail:

Läs mer

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna.

Bolagsstyrningsrapporten beskriver översiktligt hur bolaget tillämpar Koden. Denna bolagsstyrningsrapport har inte granskats av revisorerna. Årsredovisning 2009 BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNING Precise Biometrics AB (publ) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Lund. Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 3 oktober

Läs mer

Just another ordinary day

Just another ordinary day Just another ordinary day THE STORY THE PEOPLE THE GROUP CDON GROUP FRÅN INSIDAN Berättelsen om CDON Group börjar 1999. Internetanvändningen är etablerad och marknaden för handel via postorder står inför

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten

22 länder. Online. B2B-informa. dande media. Inledning. Verksamheten årsredovisning 2000 B2B-informa dande media Online 22 länder Inledning Ekonomisk information....................................3 Bolagsstämma................................................3 Inledning........................................................4

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Annons, exempel 1. Karriär & utveckling. Annons Informationschef. Sida 1/5. Flygdepartementet söker Informationschef till Samordningssekretariatet.

Annons, exempel 1. Karriär & utveckling. Annons Informationschef. Sida 1/5. Flygdepartementet söker Informationschef till Samordningssekretariatet. Sida 1/5 Annons Informationschef Flygdepartementet söker Informationschef till Samordningssekretariatet. Informationsfunktionen har det övergripande ansvaret för Flygdepartementets informationsverksamhet.

Läs mer

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010

Innehåll. SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Ekonomisk information under 2010 Innehåll 2009 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Strategi 6 Marknad och konkurrens 8 SEB:s medarbetare 12 Corporate sustainability 14 SEB-aktien 18 SEB:s finansiella

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Å RSREDOVISNING 2004. www.alandsbanken.fi

Å RSREDOVISNING 2004. www.alandsbanken.fi Å RSREDOVISNING 2004 www.alandsbanken.fi 1 INNEHÅLL VD:s och ledningsgruppens utblick 3 Styrelsens verksamhetsberättelse Resultat och lönsamhet...8 Bankens förvaltning... 11 Femårsöversikt koncernen...17

Läs mer

Årsredovisning 2008. Innehåll

Årsredovisning 2008. Innehåll Årsredovisning 2008 Ekonomisk information TradeDoubler (556575-7423) är ett svenskt bolag med säte i Stockholm. Bolaget lyder under svenska lagar och har som noterat bolag skyldighet att följa Nasdaq OMX

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige.

uppnådde en total omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor. hade 60 kundcenters och omkring 650 medarbetare över hela Sverige. Årsredovisning 2010 För att jag ska bli framgångsrik krävs att jag kan arbeta bäst där jag är. Jag kan inte enbart jobba vid mitt skrivbord eller på kontoret. Jag behöver snabbt kunna hantera nya situationer

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Verksamheten 1999/2000

Verksamheten 1999/2000 Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers Verksamheten 1999/2000 Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med cirka 2 700 medarbetare och ett rikstäckande

Läs mer

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning

Up Date. Juni 2012. Innehållsförteckning Up Date Innehållsförteckning Juni 2012 Ordförande har ordet... Presentation av styrelsen 2012... Verksamhetsplan för 2012... Info om medlemsavgift... UWP i Stockholm, PR-teamet rapporterar... Valberedningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport innehåll 31 Ordförande har ordet 32 Bolagsstyrning 2014 32 Aktieägare 32 Bolagsstämma 33 Valberedning 33 Styrelse 35 Styrelsens ledamöter 38 VD och koncernledning 39 Riktlinjer för

Läs mer

Viktiga händelser 2014

Viktiga händelser 2014 5 Volvokoncernen inser värdet av sund bolagsstyrning som en viktig grund för att uppnå en förtroendefull relation till aktieägarna och andra viktiga parter. Svensk kod för bolagsstyrning, som tillämpas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA

ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA 2014 ÅRSREDOVISNING DESTINATION UPPSALA INNEHÅLL INLEDNING sidan 4 ÄGANDE OCH STYRNING sidan 5 DESTINATION UPPSALA AB sidan 6 MÖTEN & EVENEMANG sidan 8 MARKNAD & FÖRSÄLJNING sidan 11 Privatturism Kommunikation

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB

Årsstämma Innehåll 2012 i korthet Detta är SEB 2012 Styrelseordföranden har ordet VD har ordet Strategi och marknader Medarbetare och kultur i SEB 12 Årsredovisning Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Biotage 2013 Bolagsstyrning

Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotage 2013 Bolagsstyrning Biotages bolagsstyrningsmodell Aktieägare Viktiga externa och interna regelverk och policies som påverkar bolagsstyrningen Valberedning Ersättningsutskott Bolagsstämma Styrelse

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer