INSIKTBenny gör barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INSIKTBenny gör barn"

Transkript

1 COACHAD! PROFILER, ANALYSER & AFFÄRSTIPS INSIKTBenny gör barn företagsamma Konsten att hitta uppköpsbolagen För mycket hemma blir en portföljrisk Ett magasin från Carnegie Privatbank. SOMMAREN 2014 SKATT & JURIDIK Trädabolag: Uppfyller du villkoren? TEMANUMMER: 20 STARTUPS OM PASSIONEN, PROBLEMEN OCH POTENTIALEN Han är framtidens entreprenör Ett plåster för munhålan som också kan användas mot hudcancer: Swedish Pharma, med professor Lars Eriksson, segrar i tävlingen Framtidens entreprenör. INNOVATION: De säljer solvärme, bränslesnålt flyg, metallkomponenter och empati

2 Ett gott betyg till våra kunder Mervärde genom insikt I vår aktiva förvaltningsstrategi jobbar drygt 300 bolagsanalytiker och fondförvaltare med att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna världen runt. Nyligen fick vi tio nordiska utmärkelser som bekräftar att vårt noggranna arbete verkligen gett goda resultat. Bland utmärkelserna fanns fem stycken prestigefyllda Morningstar Best Fund House, Bästa Nordenfond 2013 från fondmarknaden.se samt Årets Tillväxtmarknadsfond 2013 från tidningen Privata Affärer*. Vi är självklart glada för våra utmärkelser men i första hand stolta för att ha genererat mervärde åt våra kunder. Vill du köpa Fidelitys fonder gör du det enklast genom att kontakta din rådgivare på Danske Bank eller besöka oss på fidelity.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en investering och eventuella intäkter kan både minska och öka, och det kan hända att man inte får tillbaka sitt investerade belopp. Valutaförändringar kan påverka värdet på investeringen. * Morningstar 2014 Norge: Bästa fondbolag Aktier. Bästa fondbolag Obligationer. Bästa fondbolag Alla tillgångsslag. Bästa tillväxtmarknadsfond - FF Emerging Markets Fund A USD. Morningstar 2014 Finland: Bästa fondbolag Aktier (stora bolag). Bästa fondbolag Alla tillgångsslag. Bästa tillväxtmarknadsfond FF Emerging Markets Fund A USD. Bästa amerikanska aktiefond FF America Fund A Acc USD. Sverige: Bästa Nordenfond 2013 Fondmarknaden.se: Fidelity Funds - Nordic Fund. Årets tillväxtmarknadsfond Privata Affärer: FF - Emerging Markets Fund. Källor: Morningstar , Fondmarknaden.se samt Privata Affärer fidelity.se Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Morningstar Awards Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehålles. FIL Limited och dess dotterbolag utgör tillsammans det globala investeringsföretag som vanligen kallas Fidelity Worldwide Investment. Tillgångar och skulder per den 31 mars Informationen är inte reviderad. Med bolagsanalytiker avses partners, analytiker samt lands- och sektorsansvariga som behåller forskningsansvar, samt tekniska och kvantitativa analytiker som ingår i forskningsgrupperna. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, Fidelity Worldwide Investment logotypen och F-symbolen är varumärken som tillhör FIL Limited. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Investeringar på små marknader och tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Vi rekommenderar att du inhämtar detaljerad information innan du fattar ett investeringsbeslut. Investeringar bör göras på grundval av det aktuella faktabladet (Key Investor Information Document) och informationsbroschyren, vilka kan erhållas kostnadsfritt tillsammans med den senaste årsredovisningen och de senaste halvårsrapporterna från våra distributörer och vårt europeiska servicecenter i Luxemburg, FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Utgiven av FIL (Luxembourg) S.A., auktoriserat och reglerat i Luxemburg av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). CL

3 PRIVATBANK LEDARE PRIVATBANK LEDARE LEDARE. Välkommen till ett specialnummer om entreprenörskap! På följande 33 sidor belyser Insikt ämnet från olika vinklar. Varför? Jo, företag är oerhört viktiga byggstenar i samhällsekonomin. Framtidens vinnare Entreprenörskapet finns i Carnegies DNA. Kanske känner du redan till vår historia, den om den unge skotten David Carnegie som 1803 grundade handelshuset D. Carnegie & Co i Göteborg. Genom åren kom det att bli mycket inflytelserikt och innehålla en mängd olika verksamheter, bland annat bryggandet av just det, den berömda Carnegie Portern. Långt senare för vi på det moderna Carnegie entreprenörs arvet vidare inom finanssektorn. Som en mötesplats för företag med kapitalbehov och investerare på jakt efter avkastning fungerar vi som ett smörjmedel i samhällsekonomin. Att bidra till att medel hamnar hos de mest lovande företagen, och därmed förräntas på bästa sätt, är vår affärsmodell och något vi är mycket stolta över! Vår tävling Framtidens entreprenör var ett mycket konkret exempel på just detta. Tillsammans med Svenska Dagbladet bjöd vi in Entreprenörssverige att träffa investerare i vårt nätverk och tävla om titeln Framtidens entreprenör. Över 120 bolag nappade och fem gick till final. Vinnaren Leif Eriksson träffar du på sidan 6. Hans Swedish Pharma, med ett unikt plåster som fäster på våta ytor och dessutom kan avge läkemedel, imponerade stort på investerarna. Läs om övriga fyra finalisters smarta affärsidéer på sidorna Intresset på marknaden ökar för investeringar som ger samhällsnytta. KARIN SÖDERQVIST LINDOFF Chef Carnegie Privatbank Vad är det då som gör ett entreprenörskap framgångsrikt? Människorna och teamet bakom är en avgörande faktor, svarar såväl Steinar Hoel Korsmo, grundare av den finansiella matchmaking-organisationen Seed Forum, som vår egen corporate finance-chef Lars-Erik Sjöberg med över 20 år i branschen. Fler råd och iakttagelser från dessa båda tungviktare hittar du på sidorna 4 och 16. Intresset på marknaden ökar för investeringar som ger samhällsnytta. Läs om CSES, en inkubator för sådant socialt entreprenörskap, på sidan 14. 3:12-regelverket är för många entreprenörer en mindre lustfylld del av företagandet. Vi på Carnegie bistår gärna med expertis. På sidorna i detta nummer fördjupar vi oss särskilt i trädabolag och vad som därefter är det mest gynnsamma förvaltningssättet. Sist men inte minst, företag och entreprenörerna bakom dem är oerhört viktiga byggstenar i vår samhällsekonomi för tillväxt, jobbskapande och välfärd. Det har varit fantastiskt roligt och givande att bekanta sig med alla er som siktade på titeln Framtidens entreprenör. Tusen tack för er medverkan och stort lycka till! Global affärsidé på sidan 12. innehåll INSIKT SOMMAREN Gör succé hos investerarna n Det globala nätverket Seed Forum utbildar entreprenörer i konsten att göra ett bra intryck på investerare. Kamprad är Alla tiders entreprenör Vinnande plåster n Möt Swedish Pharma och vice vd Leif Eriksson, som segrade i tävlingen Framtidens entreprenör. Fyra entreprenörer i finalen...8 och 14 bolag i semifinalen Hållbara affärsidéer n Inkubatorn CSES har hjälpt 400 företagare att utveckla samhällsnyttiga verksamheter inom miljö, resurser och hälsa. 16 En tråd till affärsänglarna n Många entreprenörer anlitar Carnegie Corporate Finance vid börsnoteringar, kapitalanskaffning och transaktioner. Skatt & juridik :12: Riskerna med trädabolag Uttag: Så maximerar du nettot Familjejuridik: Trygga ditt hem Självrättelse: Skatten blir ofta låg Portfölj & Strategi n Marknadsanalyser och investeringstips från Carnegies Investment Strategy-team. Makroekonomi/portföljstrategi Nordiska aktier Case: Förnybar energi Case: Europeiska fastigheter Home bias: Hur mycket är lagom? Små entreprenörer blir stora n Säljexperten Per Langes organisation No Limits retorikläger för barn i mellanstadiet sår fröet till entreprenörskap. Gunnar Wetterberg: Historiska affärer 34 Kontakta oss! Har du frågor om skatter, juridik och investeringar? Carnegie Privatbanks rådgivare hjälper dig gärna. Mejla till KOLORMONDO INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank Eller ring oss: ANSVARIG UTGIVARE: Karin Söderqvist Lindoff CHEFREDAKTÖR: Jenny Askåker OMSLAGSFOTO & AD: Joakim Braun KORREKTUR: Birgit Jacobson TEL.: (vx.) E-POST: POSTADRESS Carnegie, Stockholm BESÖKSADRESS Regeringsgatan 56, Stockholm ANNONSBOKNING: TRYCK: Exaktaprinting, Malmö. 3

4 Därför får du Insikt Carnegies finanschef bäst i Sverige Investeringar, insikter och inspiration n Med tidningen Insikt vill vi på Carnegie ge dig som privatbankskund nya kunskaper och trivsam läsning. Insikt bevakar ämnes områden som rör, eller ligger i närheten av, vår verksamhet. UTMÄRKELSER Carnegies Pia Marions är årets CFO Det är en stor ära men är naturligtvis en följd av att jag har ett fantastiskt team som arbetat hårt under flera år, säger hon till CFO World Hårt jobb ger fint pris. som delar ut utmärkelsen. Pia Marions började på Carnegie Innan dess var hon Chief Operating Officer för Norden på Royal Bank of Scotland Bland tidigare erfarenheter märks Skandia Liv. n JULIANA FÄLLDIN Med en bakgrund som serieentreprenör och affärsängel hade Steinar Hoel Korsmo problemet klart för sig: Många start-ups behöver externt kapital för att ta nästa steg i utvecklingen. Men de har svårt att få access till investerare, inte minst utanför landets gränser, och de har dessutom dålig kunskap om hur kontakten med investerare går till. För att överbrygga dessa hinder startade han 2002 den ideella stiftelsen Seed Forum International, vars verksamhet går ut på att förbereda entreprenörer inför investerarmöten och anordna matchmaking mellan entreprenörer och olika typer av investerare. Verksamheten har vuxit och i dag är Seed Forum ett nätverk av icke vinstdrivande stiftelser i 46 länder. Det vi gör är unikt. Vi hjälper bolag som vi bedömer har potentialen att lyckas att få kontakt med Steinar Hoel Korsmo. investerare i globala, nationella eller lokala matchmaking-forum. Tänk dig ett svenskt start-up inom exempelvis it-branschen, det är ju inte alls säkert att de mest lämpade investerarna i bolaget är svenska. Vi bidrar genom att bredda kontaktytan, förklarar Steinar Hoel Korsmo. Av de start-ups som får träffa investerare via Seed Forum får cirka 20 procent också finansiering efter en matchmaking, vilket Steinar Hoel Korsmo framhåller som en mycket hög siffra. Förklaringen är att vi är väldigt noggranna i ursållningen av de bolag vi låter träffa investerare JOAKIM BRAUN I FORM FR SIN MATCH ENTREPRENÖRSTRÄNING. Nätverket Seed Forum lär företagare konsten att sälja in sina affärsidéer till investerare. PRESENTATIONSKONST. Under ett seminarium på Carnegie coachar Seed Forums Håvard K. Bjor deltagarna i tävlingen Framtidens entreprenör bland annat Doremirs grundare Bengt Lidgard. och tränar dem ordentligt. Till exempel var vi med och valde ut finalisterna i Framtidens entreprenör. Det var över 120 bolag från början och blev fem till slut. Ett liknande förhållande är nödvändigt för att få bra kvalitet. Vad ska man tänka på som investerare i start-ups? Min erfarenhet är att bolagens framgång främst beror på teamet bakom. Vilken kompetens har de? Hur ser deras fokus ut? Finns det tillräckligt med tid, energi och entusiasm för projektet? Sedan handlar det också om att entreprenörerna tänker tillräckligt stort. De allra flesta bolag är stay small companies och har inte potential att leverera tillräcklig avkastning till investerare. Vilka är de vanligaste misstag som start-ups gör i sin initiala investerarkontakt? Ofta är entreprenörerna för detaljerade i sina presentationer. Det gäller också att förstå att man inte ska sälja produkten utan ägarskap i form av aktier i företaget. Det blir lätt för mycket tekniska uttryck och detaljer. Ni pratar om power pitch vad är det? En power pitch är en teaser som förklarar företagskonceptet med max 15 ord och därefter besvarar frågan: Varför ska någon investera i mitt företag? Den bör entreprenören starta sin investerarpresentation med. JENNY ASKÅKER n Är du intresserad av att komma i kontakt med Seed Forum? Kontakta landschefen för Sverige, Håvard K. Bjor, på seedforum.org eller Läs mer på: 4 INSIKT Sommaren 2014

5 70 Pust! n av svenskarna säger sig träna regelbundet vi är sportigast i EU. Längst ned på listan hamnar Bulgarien med 11 procent. Källa: Ekot. procent För 150 år sedan avskaffades slutligen skråväsendet i Sverige. Därmed fick vem som helst, utan restriktioner, starta privata företag i landet. Näringsfriheten var född. Att släppa företagandet fritt var ett viktigt beslut för att göra Sverige till det framgångsrika företagarland vi sedan blev. Detta jubileum ville vi uppmärksamma och samtidigt lyfta fram alla fantastiska entreprenörer, säger Olle Zachrison, redaktionschef på Svenska Dagbladet, som under våren anordnade tävlingen Alla tiders entreprenör tillsammans med mediepartnern Centrum för Näringslivshistoria och med Carnegie som huvudsponsor. Det är också jätteviktigt för oss att hitta initiativ som aktiverar läsarna digitalt. Det var kul att göra en kampanj av ett så klassiskt material som näringslivshistoria med modern teknik som webbomröstning och Facebook-delningar. Prata bolag och slipp familjegräl ÄGARBYTE företag byter ägare de närmaste åren i många fall inom familjen. Få talar om ägarväxlingen i tid. För ett smidigt förlopp bör förälderns framtida roll i bolaget diskuteras, skriver Företagaren. I ett första steg utsåg SvD:s redaktion 97 kandidater som sedan modifierades och fastställdes av en namnkunnig jury. I urvalet strävade man efter en bred mix av historiska och samtida entreprenörer samt mellan män och kvinnor. Här trängdes historiska storheter som dynamitens skapare Alfred Nobel och Problem kan uppstå om föräldrarna ångrar att de drog sig tillbaka. Det finns för lite kunskap om vilka krafter man sätter igång vid ett ägarskifte, konstaterar Hans Gundmar, företagsrådgivare och coach. n ALLA TIDERS ENTREPRENÖR. Svenska Dagbladets läsare har sagt sitt. Den populäre Ikea-grundaren Ingvar Kamprad är framröstad till Alla tiders entreprenör. KAMPRAD ÄR STÖRST TÄVLINGEN Alla tiders entreprenör ISTOCKPHOTO KUNGEN. Ikeas grundare Ingvar Kamprad, 88 år, tar emot priset som Alla tiders entreprenör. I en digital omröstning fick SvD:s läsare rösta fram sin favorit bland 100 entreprenörer. 97 kandidater valdes ut av en jury bestående av Börje Ekholm, Mernosh Saatchi, Thomas Eriksson, Gunilla Asker, Alexander Huseby, Mona Sahlin, Hans Dalborg, Olle Zachrison och Elisabeth Thand Ringqvist. Tre kandidater var wild cards som läsarna själva nominerat. Tävlingen pågick under perioden 7 april 16 maj. Totalt inkom röster. Läsarna kunde rösta en gång om dagen. Jag tar över nu. TOMAS ONEBORG/SVD/TT kvinno rörelsens grundare Fredrika Bremer med smyckedesignern Efva Attling och Spotifygrundaren Daniel Ek. Läsarna hade också möjlighet att utse tre egna kandidater en chans som många tog. Vi fick in otroligt många namn, stycken, och då var det ändå många dubbletter. Det var ett jäkligt drag på Twitter och mejl till oss. Föga förvånande var det Ikeagrundaren Ingvar Kamprad som slutligen kammade hem priset och numera kan titulera sig Alla tiders entreprenör. Han är ju sinnebilden för en svensk entreprenör och Ikea är ett bolag som alla svenskar har en handfast relation till. Det var fantastiskt roligt att han dök upp personligen och tog emot priset av prins Daniel och höll ett 14 minuter långt tal. Under kvällen delades också utmärkelsen SvD Affärsbragd ut för första gången. Vinnare blev 29-åriga Ida Backlund, grundare av löshårsbolaget Rapunzel som vuxit från noll till 100 miljoner kronor i omsättning på knappt sju år. I dag säljer bolaget löshår i 60 länder, har över 50 anställda och levererat vinstmarginaler på runt 20 procent hela tiden. JENNY ASKÅKER Intresset för män niskor är min styrka. Att ha respekt för individen. Jag av skyr arrogans och uttalanden som särskiljer människor. Laurent Leksell, huvudägare i Elekta och ordförande i Stadsmissionen. Har startat Leksell Social Ventures, som satsar på socialt entreprenörskap. Ur Di Weekend. KREATIVITET Mest stiltje i hjärnstormen Övertygelsen om de goda effekterna av brainstorming är djupt rotad och felaktig. En tom whiteboard fylls med idéer och deltagarna känner sig kreativa. Men nu visar en rad forskningsstudier att brainstorming i själva verket är bortkastad tid, skriver Arbetsliv. Man producerar inte bara fler idéer på egen hand, utan även mer kvalitativa idéer. Anledningen sägs vara att ansvaret i gruppen sprids och urvattnas. Mindre dominanta personers idéer kommer inte fram eller överröstas. Organisationspsykologen Niklas Laninge anser att man får ut betydligt mer av brainwriting, där deltagarna genererar idéer på egen hand. Låt var och en ägna 10 minuter åt att komma på idéer på egen hand innan. Sedan kan gruppen sålla tillsammans. Idéerna flödar betydligt bättre, säger han till tidningen. Nu gör vi så här. JONAS EKSTRÖMER/KUNGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET ISTOCKPHOTO Sommaren 2014 INSIKT 5

6 XXTema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR VINNAREN! Med 45 procent av rösterna råder det inget tvivel: Swedish Pharma, med professor Leif Eriksson, är Framtidens entreprenör, utsedd av ett samlat investerar kollektiv på Carnegie. Lockar gör ett unikt och patenterat specialplåster med en miljardmarknad världen över. Carnegies vd Thomas Eriksson med Framtidens entreprenör Leif Eriksson. JOAKIM BRAUN Superplåstret tog hem segern I vanliga fall undervisar han i teoretisk kemi vid Göteborgs universitet. Men i dag är platsen Carnegie Hall i Stockholm och studenterna utbytta mot investerare från Carnegies nätverk. Professor Leif Eriksson, vice vd på läkemedelsbolaget Swedish Pharma, guidar oss igenom bolaget och dess potential. Det handlar om ett plåster som fäster överallt på kroppen, även i munnen, och kan leverera vattenlösliga läkemedel genom huden eller slemhinnan. Det ligger många år av grundforskning i botten på det här plåstret och på det sex år av utveckling med tester och mycket hårt arbete. Produkten vi har tagit fram är i princip omöjlig för en konkurrent att kopiera teknologin är helt unik. Vi som har lyckats med det här har lång bakgrund inom läkemedelsutveckling, farmakologi och medicin, säger han. Leif Eriksson med en modell av Swedish Pharmas första läkemedelsförpackning. I publiken sitter kollegan och läkaren Lennart Löfgren med över 30 års erfarenhet av cancerbehandling. De båda forskarna lärde känna varandra på Örebro universitetssjukhus för tio år sedan. Lennart ägnade sig åt fotokemisk tumörbehandling, i sig en nydanande metod, men tyckte inte att den molekyl han använde var optimal för ändamålet. Kunde Leif med sina kemistkunskaper vara behjälplig? Jovisst, Leif antog utmaningen och samarbetet resulterade i en ny molekyl som nu patenterats i Australien. Patent är på gång i USA, Kanada, EU och Brasilien. Vi laddar alltså vårt plåster med ett läkemedel för att behandla hudcancer, som är en enormt stor marknad. Bara i USA och Australien är det 4,2 miljoner nya fall per år där plåstret skulle kunna användas, förklarar Leif Eriksson för publiken. 6 INSIKT Sommaren 2014

7 Tema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR SEGRADE Swedish Pharma Grundat: Ort: Örebro. Ägare: Lars Isaksson, vd, Lennart Löfgren, vice vd och forskningschef, Leif A. Eriksson, vice vd och operativ chef, Paul A. McCarron och Ryan F. Donnelly samt en tidig investerare. KALKYLEN Fjärde året händer det MEUR År 1 År 3 År 4 Sålda enheter ,6 milj. Omsättning 0,1 0,4 5,9 EBIT 0,3 0,3 1,1 Källa: Swedish Pharma FAKTA Framtidens entreprenör I tävlingen Framtidens entreprenör satte Carnegie tillsammans med Svenska Dagbladet fokus på framtidens nybyggare. Över 120 företag från hela landet anmälde sig. 20 kandidater valdes ut att genomgå en professionell pitch-träning med samarbetspartnern Seed Forum. Dessa kandidater fick också presentera sig med korta tv-klipp på SvD.se. Carnegie och SvD:s läsare utsåg sedan fem finalister som mötte investerare i finalen den 12 juni i Carnegie Hall. Läsarnas favorit var Rosie Linder med Eqidz Peppy Pals. Övriga finalister var Efficax Energy, United Services Sweden och VBN Components (se presentationer på följande sidor). Vann omröstningen under finalen gjorde Swedish Pharma med 45 procent av rösterna. Vinsten förutom äran och investerarkontakterna var ett kunskapspaket med rådgivning från Carnegies experter. Till att börja med koncentrerar sig dock bolaget på ett plåster mot sår i munnen, så kallad aftös stomatit, tillägger han. Fördelen är att det inte kräver långa, dyra kliniska prövningar. Det räcker med en CE-märkning och sedan kan vi börja sälja. Och marknaden är även här gigantisk. Varje dag har ungefär 1 procent av världens befolkning aftös stomatit-utbrott. Dessutom kan vi snabbt och lätt utveckla nya produkter baserade på vår plåsterteknologi. Det är samma koncept, ingredienser, produktionsmetodik och maskiner för olika applikationsområden som orala vacciner eller läkemedelsöverföring direkt på ögongloben, för att nämna några exempel. För att ta nästa steg söker Swedish Pharma 10 miljoner kronor över tre år. I första hand är målet att inleda testförsäljning av munsårsplåstret via två stora apoteksdistributörer i Tyskland och Sydostasien som man redan har etablerat kontakt med. Vi behöver operativt kapital för att anställa personal, säkerställa volymproduktion, sätta upp ett laboratorium för att ta fram nya produkter och trygga patent i olika regioner. De två första åren kommer vi att gå back, men sedan skjuter intäkterna spikrakt uppåt. Och exit för de potentiella investerarna är inga problem, enligt planen. Exitstrategin är börsintroduktion om tre-fyra år, men mer troligt är att hela eller delar av verksamheten blir uppköpt betydligt tidigare. Det finns många intressenter, säger Leif Eriksson och visar en PowerPoint-bild med ett flertal bolag uppräknade. Förhoppningsvis får vi kontakt med intresserade investerare här ikväll. Nästa morgon träffar Insikt Leif Eriksson igen. Sovit har han knappt gjort. Bolagets vd finns i Australien där han forskar och undervisar i affärsutveckling, och det fanns en hel del att avhandla efter vinsten och utmärkelsen till Framtidens entreprenör. Nå, hittade ni några investerare igår kväll? Ja, det gick väldigt bra. Vi fick kontakt med flera som visade ett tydligt intresse. Vår resa har bara börjat. JENNY ASKÅKER Sommaren 2014 INSIKT 7

8 XXTema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR JOAKIM BRAUN FINALISTERNA. Fem affärsidéer gick till final i tävlingen Framtidens entreprenör. Läs om fyra spännande bolag och deras framtidsplaner. Erik Andersson, vd för Efficax Energy, lanserar en teknik för att ansluta solfångare till varmvattensberedare. Efficax Energy. Ny investeringsrunda i höst Affärsidé: Solvärmesystem för småhus som ger energi till en låg kostnad. Teknologin går ut på att ansluta solfångare till befintliga varmvattenberedare och därigenom sänka elräkningen. Önskat kapital: 5 miljoner kronor. Beskriv bolagets entreprenörs resa. Hur har ni kommit dit ni är i dag? Erik Andersson, vd: Det har varit en krokig väg till framgång. Kortfattat är vårt bolag en spinoff från Lunds Tekniska Högskola. Vi har haft utmaningar med de första prototyperna som inte fungerade till hundra procent, men nu har vi fått fram funge rande produkter. Även kapitalanskaffningen är en utmaning, men i höstas fick vi in pengarna. Vilken är den viktigaste milstolpen hittills? KALKYLEN 2016 börjar vinsten komma Mkr Omsättning 0,7 4,1 15,7 34,0 73,0 Kostnader 1,7 6,8 14,8 22,0 36,0 Nettoresultat 1,0 3,2 1,0 9,0 28,0 Källa: Efficax Energy Den viktigaste milstolpen var förra sommaren när vi sålde och installerade den första fungerande enheten. Nu har vi även sålt en provserie som installeras under juni, vilket bevisar att det finns en marknad och att folk har behov av vårt system. Vad händer härnäst? Vår provserie kommer ut nu under juni månad, och vi väntar på feedback på den. Sedan väntar serieproduktion och en ny investeringsrunda efter sommaren. Vi tittar även söderut, eftersom vi har en global produkt som fungerar bättre med mer sol och högre energipriser, som till exempel i Tyskland och Italien. Vad vill ni göra för investerarnas pengar? Framför allt kostar serieproduktionen pengar, men även sälj och marknadsföring. Har ni några planer på börsen? Om det är mest gynnsamt för våra aktieägare så är det absolut en möjlighet. HANNA ÖSTERBERG 8 INSIKT Sommaren 2014

9 Tema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR Eqidz grundare Rosie Linder med empati-appen Peppy Pals. Siktet är inställt på nedladdningar under Eqidz. Spelutvecklaren vill äga EQ för barn Affärsidé: Ett mobilspel för barn mellan 2 och 6 år som ska förhindra mobbning genom att lära ut emotionell intelligens. Önskat kapital: 7 miljoner kronor. Eqidz blev SvD:s läsares favorit. Hur känns det? Rosie Linder, vd: Fantastiskt, det var det vi hoppades på. Folkets röst väger tungt och det är en fin bekräftelse. Beskriv bolagets entreprenörs resa. Hur har ni kommit dit ni är i dag? Resan började för tre år sedan då jag gjorde ett avtal med mig själv att satsa på bolaget. Vi kom igång med spelproduktion 2013 och lanserade Peppy Pals i april Spelproduktion är väldigt resurskrävande, men jag hittade ett team, Talawa Games, som förstod sig på emotionell intelligens (EQ) och var redo när finansieringen väl var klar. Vilken har varit den viktigaste milstolpen hittills? Pengarna och teamet. Sedan har priserna vi fått, bland annat från Reach For Change, bidragit till en kvalitetsstämpel och gett en del lön för mödan. Vad händer härnäst? Just nu utvecklar vi spelets uppföljare, Peppy Pals 2. Ettan är redan en framgång i Sverige, och nu jobbar vi på att översätta marknadsföringen så att den ska fungera internationellt. Spelet i sig har inget språk, vilket är en fördel för att fungera i fler länder. I år vill vi uppnå nedladdningar och vi har planer på att ge ut böcker baserade på spelet. Vad vill ni göra för investerarnas pengar? Vi lägger pengarna på spelutveckling framför allt. Sedan är appmarknadsföringen en hel vetenskap i sig, och där vill vi satsa ännu mer på att komma igenom bruset. Har ni några planer på börsen? Så långt har vi inte tänkt. Vi har många mjuka visioner, där vi vill stoppa negativa trender och hjälpa till att motverka mobbning. Vi jobbar för att äga varumärket emotionell intelligens för barn i världen. HANNA ÖSTERBERG KALKYLEN Apple tar 30 procent av app-priset Mkr Omsättning 1 0,1 2,8 12,6 24,7 Kostnader 2 0,7 3,3 9,7 17,7 Resultat 0,6 0,5 3,0 7,0 1 Inklusive bidrag/sponsring. 2 Exklusive kapitalkostnader. Källa: Eqidz JOAKIM BRAUN Sommaren 2014 INSIKT 9

10 XXTema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR JOAKIM BRAUN VBN Components. En 3D-resa tar fart Affärsidé: Tillverkar tåliga industridelar med 3D-printingteknik, vilket förkortar antalet tillverkningsled och sparar material och miljö. Önskat kapital: 14 miljoner kronor. Beskriv bolagets entreprenörs resa. Hur har ni kommit dit ni är i dag? Ulrik Beste, vd: Vår resa började när jag och en kollega på ett metallpulverföretag såg de stora behoven av förenklad och snabbare produktion. Vi noterade alla processteg i material- och komponenttillverkning och såg en stor potential i att minska antalet steg, spara på material, transporter och tid. Vi har börjat med att ta fram extremt tåliga verktyg i vårt material Vibenite(R)60 och är nu inne i en investeringsfas. Vilken har varit den viktigaste milstolpen hittills? Patentet var avgörande. Nu har vi en hög teknikfrihet i en stor materialgrupp. Vår snäckfräs har fått topp resultat från skarpa körningar hos Volvo och vi har fått ett Vinnovastöd för ett projekt med Scania. Vår inkubator i Uppsala och våra företagscoacher har också betytt mycket. Hur har ni utvecklats av Framtidens entreprenör? Pitch-träningen var intressant för oss eftersom vi är från akademins värld med lång erfarenhet från tillverkningsindustrin. Nu har vi fått lära oss att bara svara på investerarnas önskemål, vilket har varit en ny erfarenhet. Vad vill ni göra för investerarnas pengar? Vi behöver köpa friformningsmaskiner och finansiera våra kostnader. Inom en tvåårsperiod står vi inför en stor expansion. 3D-printing är helt nytt inom industrin, kunderna måste förstå behovet av vår produkt med nötningståligare material, lättare och bättre komponenter. Vi kommer att tillföra Sverige något som saknas i dag och bli en gigant i vår bransch. HANNA ÖSTERBERG Kylkanaler är en gjutteknisk utmaning, men med metallpulver och 3D-skrivare kan VBN:s vd Ulrik Beste uppfylla nästan vilka önskemål som helst. Vad händer härnäst? Hittills har vi använt oss av underleverantörer, men nu ska vi köpa en egen friformningsutrustning. Vi står i startblocken för industrialisering och det är nu den stora resan tar fart. KALKYLEN Kapitalkrävande startfas Mkr År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Omsättning 0,8 2 4,7 15,4 37,7 Investeringar och kostnader 10,2 7,4 16,3 22,7 32,4 Resultat 9,4 5,4 11,7 7,4 5,4 Källa: VBN Components 10 INSIKT Sommaren 2014

11 Tema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR United Services Sweden. Flyg snålare. 1 procent av bränsleförbrukningen kan United Services Swedens turbinbeläggning spara in åt flygbolagen, enligt vd Peter Asplund. Affärsidé: En teknik för att rengöra flygplansmotorer som sparar både bränsle och miljö. En smutsavvisande beläggning ger en energieffektivisering av flygens gasturbiner. Önskat kapital: 5 miljoner kronor. Beskriv bolagets entreprenörs resa. Hur har ni kommit dit ni är i dag? Peter Asplund, vd: Vi hade tidigare ett bolag på samma tema som blev uppköpt. Sedan fortsatte vi i flygbranschen, och på den vägen är det. Som ny aktör har det varit en ut maning att få kunder, men våra samarbeten med Almi och Vinnova har varit värdefulla. Vilken har varit den viktigaste milstolpen hittills? Att vi faktiskt lyckats skaffa kunder i ett tidigt skede som trott på vår produkt och varit villiga att betala för den. Hur har ni utvecklats av Framtidens entreprenör? Vi har framför allt sett Framtidens entreprenör som ett sätt att utvidga vårt kontaktnät. Det är ett unikt sätt att koppla samman företag och investerare. Vad händer härnäst? Vi fortsätter med forskning och utveckling. Vi vill vinna nya marknader och det har vi stora möjligheter till. Vad vill ni göra för investerarnas pengar? Bygga en företagsprofil med allt vad det innebär. Vi verkar i en tekniktyngd bransch med stora multinationella företag där det krävs att man har muskler och kapacitet. Vi vill fortsätta att bygga en solid grund. I flygbranschen kan man inte ta några risker och misstag kostar pengar. Har ni några börsplaner? Det kan vi ha. Vi har gjort en sådan resa tidigare och vet vad som krävs. Det är möjligt att vi går samma väg den här gången. Jag vill inte säga för mycket och inte utlova någon tidsplan, men får vi fortsätta att utvecklas kan det gå fort. HANNA ÖSTERBERG KALKYLEN Om tre år går det fort Mkr Omsättning 0,0 0,1 0,7 5,0 13,2 Kostnader 2,7 2,5 2,3 3,5 4,1 Resultat 2,7 2,4 1,6 1,5 9,1 Källa: United Services Sweden JOAKIM BRAUN Sommaren 2014 INSIKT 11

12 XXTema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR SEMIFINALISTERNA 19 spännande idéer Över 120 bolag sökte till Carnegies och Svenska Dagbladets tävling Framtidens entreprenör. 20 affärsidéer tog sig till semifinalen, där bolagen på detta uppslag slogs ut. Berries by Astrid: Smoothie i mobilen Entreprenör: Astrid Friborg. Önskat kapital: 5 Mkr. fvärldens f första smoothie-automat med touch-funktion. Det är affärsidén bakom Berries by Astrid. Genom att betala direkt i mobilen kombinerar bolaget ny teknik med ett hälsosamt mellanmål. Det finns behov av ett hälsosamt dryckesalternativ on-the-go utan att behöva stå i kö, på platser med hög besöksfrekvens. Hälsosam fast food är en extremt stark konsumenttrend och smoothies har blivit enormt populärt, inte bara i Sverige utan internationellt, säger Astrid Friborg. Counterflo: Gör strömmen synlig Entreprenör: Erik Tutzauer. Önskat kapital: 3,2 Mkr. fcounterflo f tar fasta på hushållens och kontorens önskan att sänka sina kostnader och spara energi. Produkten The Pac visar hur elen rinner i en sladd genom ett blåfärgat ljus. Det gör att man får impulsen att stänga av den ström som inte används, menar teamet bakom Counterflo. Ingen annan produkt kan få en fyraåring att säga: Mamma, stäng av kaffebryggaren, det rinner fortfarande ström till den, säger entreprenören Erik Tutzauer. DeoDoc: Intima affärer med säljande story Entreprenör: Hasti Asadi. Önskat kapital: 2 Mkr. fdeodoranter f för underlivet finns redan på flera marknader, men enligt DeoDoc maskerar de bara odör. Bolagets idé är en produkt som i stället blockerar oönskad odör och svettlukt från att framträda. För att lansera intimdeodoranter på svenska marknaden behövs storytelling. Det är en av våra styrkor att det är två unga kvinnor som har tagit fram dessa produkter. Vi har helt ärligt tagit fram de produkter vi själva önskade fanns på marknaden i dag, säger entreprenören Hasti Asadi. Doremir Music Research: Partitur med knapptryckning Entreprenör: Bengt Lidgard. Önskat kapital: 10 Mkr. fett f Google Translate som över sätter musik till noter. Den idén vill Bengt Lidgard och hans team, med en entreprenör, en musikprofessor och en programmerare, förverkliga. Resultatet är en mjukvara för musikskapande. Doremirs målsättning är storslagen att nå 200 miljoner musik amatörer och 140 miljoner skolbarn. Musik och notation är globala språk. Apple och Facebook kommer att slåss om vår teknologi, säger Bengt Lidgard. Efter finalen i tävlingen den 12 juni minglade Jan Sjöberg med tvåan Eqidz och vd Rosie Linder. Energeotek: Lönsam kraft från jordens inre Entreprenör: Anna- Maria Béregi Amnéus. Önskat kapital: 6,4 Mkr. flönsam f utvinning av geotermisk energi är inte längre förbehållet några få vulkaniska områden, utan kan vara en resurs även i länder som Sverige. Kraftvärmeverk baserade på Energeoteks system NxGeo för el- och fjärrvärmeproduktion kan bidra till att lösa globala energibehov. Marknads potentialen är svindlande stor genom kraftigt ökande global efterfrågan på energi samt energiomställningen, säger Anna-Maria Béregi Amnéus. Goobit: Framtidens betalningslösning Entreprenör: Christian Ander. Önskat kapital: 5 Mkr. fbitcoin f slog ner som en bomb i finansvärlden för lite mer än ett år sedan. Att skapa en bro mellan kryptovalutan och banksystemet är en utmaning som Goobit är berett att ta sig an. Nu vill man utveckla nya tjänster och expandera i första hand i Europa. Bitcoin håller på att förändra sättet som folk gör affärer på med btcx Online Merchant, vår nya handelsplats bt.cx, och vår butikslösning btcx Point of Sale, säger entreprenören Christian Ander. Johanna Theander: Borsta med feedback Entreprenör: Johanna Theander. Önskat kapital: 2 Mkr. fen f talande tandborste med integrerade spel och feedback som lär barn att borsta tänderna. Johanna Theanders innovation syftar till att ge barn förutsättningar för en framtida god munhälsa. Det finns ännu ingen tandborste på marknaden som agerar indirekt läromedel, samtidigt som det välanpassade konceptet får barnen att förbli motiverade att borsta tänderna, säger entreprenören Johanna Theander. Kolormondo: Matchade färger Entreprenör: Nicoline Kinch. Önskat kapital: 1,9 Mkr. fmåleribranschen, f mode- och designvärlden och inredningsbranschen. Inom många sektorer finns behov av att på ett enkelt sätt kunna blanda och matcha färger till sina produkter. Det insåg Nicoline Kinch och hennes kollegor och skapade Kolormondo en färgglad 3D-glob med tillhörande app som kan användas för färgmatchning. Vårt koncept är unikt, patenterat och sträcker sig över fler länder, säger Nicoline Kinch. 12 INSIKT Sommaren 2014

13 Tema entreprenörskap: FRAMTIDENS ENTREPRENÖR Håvard K. Bjor (t. v.) och Steinar Hoel Korsmo (t. h.) från Seed Forum som förberett deltagarna i Framtidens entreprenör. Även Bo Rydgren (mitten) bistod med kunskap. Liveguide: TV-tablå för internetåldern Entreprenör: Gustav Salomonsson. Önskat kapital: 6 Mkr. fi f dag kan vem som helst, var som helst, sända livestreamade sändningar på internet. Det innebär att nätet svämmar över av innehåll. Liveguide vill erbjuda en modern tablålösning så att du aldrig behöver missa ditt favoritprogram. Just livestreamingmarknaden är något relativt nytt och ganska orört. När linjerna mellan traditionell tv och internet suddas ut vill vi vara ledande i att driva den utvecklingen, säger entreprenören Gustav Salomonsson. Metaforce: Effektivare kommunikation Entreprenör: Björn Junge. Önskat kapital: 10 Mkr. fmetaforce f utvecklar och säljer en ledande programvara för Customer Communication Management (CCM). Programvaran möjliggör individanpassad skriftlig kommunikation via digitala kanaler, vilket radikalt minskar pappersförbrukningen och portokostnaderna samtidigt som kunddialogen stärks. Metaforce har över 50 procents andel bland stora försäkringsbolag i Sverige. Nu vill vi ut på den internationella marknaden med vår väl beprövade programvara, en marknad som årligen är värd över en miljard USD, säger entreprenören Björn Junge. QuizRR: Lekande lätt socialt ansvar Entreprenör: Jens Helmersson. Önskat kapital: 3 Mkr. fvåren f 2013 dog över arbetare i ett fabriksras i Bangladesh. QuizRR:s digitala spel ska utbilda fabriksanställda i sina rättigheter och hjälpa bolag att ta nästa steg inom socialt ansvarstagande. QuizRR är ett undervisningsspel för anställda på alla nivåer som spelas på dator, telefon eller surfplatta. Konceptet innefattar även en digital plattform för leverantörer, säger vd Jens Helmersson, som redan fått med sig detaljhandelskedjan Clas Ohlson på tåget. ShopJoy: Närköpet kommer till mobilen Entreprenör: Pär Bäck. Önskat kapital: 3 Mkr. fkommunikation f från företag i mobilen kan ofta uppfattas som reklam eller spam. ShopJoy har tagit fram en produkt som i första hand riktar sig till stora detaljhandelskedjor och gallerior och syftar till att skapa relevant kommunikation mellan företag och kunder. Företag blir allt mer intresserade av att koppla ihop den digitala och den fysiska världen. Tänk att som företagare veta exakt när en kund går in i en affär. Snart är vi där, säger entreprenören Pär Bäck. Tilia: Trygg punkt för ungdomar Entreprenör: Annsofie Blixt. Önskat kapital: 2 Mkr. fen f av fyra unga lider av någon form av psykisk ohälsa. Tilia är en ideell organisation med syfte att vara en trygg punkt för barn och unga med ett konfliktfyllt inre. I praktiken innebär det att man driver en stödchatt som är öppen 365 dagar om året. Varje år försöker människor ta sitt liv i Sverige. Det är dags att vi tar vårt ansvar. Tillsammans kan vi rädda liv, säger grundaren Annsofie Blixt. U.NRG: Kraftlådan som ger lägre elräkningar Entreprenör: Maxim Minerskjöld. Önskat kapital: 0,55 Mkr. fu.nrg f gör hushåll självförsörjande på el och värme. Bolaget samlar de olika lokala energikällorna och mellanlagrar energin för att kunna fördela den över dagen, veckan och året. Vi är ett team av ingenjörer, entreprenörer, försäljare och ekonomer. Vår innovation består av en kontrollenhet och mellanlagringsmedium. Den globala efterfrågan på billig oberoende el och värme eller kyla ökar hela tiden, säger entreprenören Maxim Minerskjöld. Lars-Göran Hansson och Jan Pettersson uppskattade initiativet Framtidens entreprenör och såg potential i vinnaren Swedish Pharma. Sommaren 2014 INSIKT 13

14 XXTema entreprenörskap: SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP COACHNING. På Center för Socialt Entreprenör skap Sverige (CSES) coachas start-ups som på ett eller annat sätt vill bidra till en bättre värld. Första rådet är, kanske något oväntat: Sätt ekonomin i första rummet! HÅLLBART LÖNAR SIG Det här är det roligaste jobb han någonsin haft. David Lundborg, ordförande för CSES, serverar bryggkaffe i köket i Villa Bellona på Stockholms universitet, där verksamheten fram till sommaren har sina lokaler, och berättar engagerat om den främsta skillnaden mellan sociala och vanliga entreprenörer: drivkraften. Ta till exempel entreprenören vi coachade med en nära släkting som varit hemlös i långa perioder. Han såg vad det innebar för individen, familjen och samhället och bestämde sig för att göra något åt problemet. CSES Började på universitetet Center för Socialt Entreprenörskap (CSES) startade 2011 som en avläggare till Stockholms universitets företagsinkubator. Centret har hjälpt drygt 400 entreprenörer som jobbar med sociala utmaningar, miljö och resurser eller hälsa. 45 företag har ingått i inkubatorprogrammet, där CSES bistår med kontor, affärsutvecklingsstöd, nätverksbyggande och juridisk hjälp. I höst blir CSES en fristående ideell förening. Verksamheten finansieras bland annat av Antonia Ax:son Johnsons Stiftelse för Miljö och Utveckling. Man söker också Högkvarteret. nya partners. Den drivkraften är något helt annat än bara pengar. Engagemanget smittar naturligtvis av sig på oss som jobbar här. Utan att låta fånig det känns rätt meningsfullt. Med socialt entreprenörskap menas projekt som vill komma tillrätta med samhälleliga eller sociala problem eller förhållanden. Fenomenet är inte något nytt påfund. Barnavårdscentraler och folkbibliotek är i dag så etablerade institutioner att vi knappast tänker på att de en gång startade som sociala projekt. Men fenomenet har på senare år fått allt mer uppmärksamhet från politiker, media och näringsliv och blivit känt som ett eget begrepp. Kanske har det till och med blivit trendigt att vara social entreprenör och del av en tidsanda där många unga väljer bort utstakade välbetalda karriärer för att engagera sig i något man upplever som mer meningsfullt, funderar David Lundborg. På Stockholms universitets företagsinkubator, där han tidigare arbetade, märkte affärscoacherna i alla fall att allt fler ville starta och driva bolag med social inriktning. För kollegorna uppstod därmed en rad nya fråge ställningar: Hur är en sådan verksamhet organiserad? Hur finansieras den? Hur mäts avkastningen? Som ett svar på efterfrågan drog man 2011 igång CSES som en separat verksamhet och har sedan dess hjälpt drygt 400 entreprenörer som jobbar med sociala utmaningar, miljö och resurser eller hälsa. SOCIAL ENERGI. Lokal, biomassabaserad energiteknik Pengar är inte sekundärt i dessa typer av organisationer, understryker David Lundborg. Den ekonomiska hållbarheten kommer alltid först när vi coachar bolag. Anledningen är enkel: Saknas ekonomisk uthållighet och möjlighet att växa vet vi att verksamheten upphör när de första bidragen eller den initiala energin tar slut, säger han och fortsätter: Men den egentliga avkastningen kommer i andra termer än rent ekonomiska och tillfaller inte bara ägare och anställda, utan 14 INSIKT Sommaren 2014

15 Tre CSES-alumner som rullat ut sin affärsidé JOAKIM BRAUN Xf Samba X Football Academy: Tryggare med brasse-fotboll Med kärleken till den kreativa och glädjefyllda brasilianska fotbollen som grund har den tidigare allsvenska spelaren Erik Samba-Erik Johansson byggt träningsprogram som hittills engagerat mer än barn och ungdomar i utsatta områden runt om i Sverige. Verksamheten bedrivs i aktiebolag och är i dag vinstgivande. Kunder är kommuner och fastig hetsbolag som märker att insatserna gör områdena tryggare och lugnare. Läs mer: SAMBA FOOTBALL ACADEMY Xf FlexiDrive: X Biluthyrning som skonar miljön Tanken bakom Flexi- Drive är att det inte är hållbart att hela tiden producera nya bilar. Bättre då att använda dem som redan finns, tänkte entreprenörerna Magnus Engervall och Ahmed Al-Rahma och startade en webbbaserad mötesplats som möjliggör för privatpersoner att hyra bilar av varandra på ett enkelt och säkert sätt. Bolaget bedrivs i aktiebolagsform, där Flexidrive för förmedlingen tar en andel av uthyrarens intäkter. Läs mer: Xf Active X Step: Får pulsen att slå snabbare i skolan Pulzen heter Active Steps interaktiva program för att motverka övervikt hos skolungdomar. Under fyra veckor gäller det att samla poäng tillsammans med sin skolklass genom att röra på sig så mycket som möjligt varje dag spela fotboll, gå ut med hunden, cykla till skolan eller annat. Barnen tävlar mot varandra, andra klasser, skolor och kommuner. Entreprenör är Susanna Norén, som reagerade Susanne Norén Grundare på situationen med övervikt hos unga när hennes egna barn var i mellanstadieåldern. Läs mer: ACTIVESTEP för utvecklingsländer är Pamoja Cleantechs affärsidé. Vd Peik Stenlund med CSES David Lundborg och Pamojas projektledare Nicolas Fouassier. målgrupper i samhället eller samhället i stort. Denna impact ingår också i avkastningen. Hur upplever ni investerarintresset? Vi ser ett gryende intresse för denna typ av impact investment. Med det menas investeringar som genererar någon form av ekonomisk avkastning till ägarna, men främst syftar till att komma till rätta med ett socialt eller samhälleligt problem. Termen är vedertagen i England och USA och det brukar ju gå den vägen innan det blir stort här hos oss. Vi har redan sett några första investeringar. Vilka affärsmässiga utmaningar är specifika för sociala entreprenörer? Ofta måste man hitta en lite kreativ, otraditionell affärsmodell där målgruppen inte betalar och det offentliga inte sällan är både framtida kund och finansiär. Det är också bra att reda ut hur man kan mäta samhällelig påverkan, så att man tidigt för in en metod för att senare kunna fastställa resultatet av verksamheten och blicka framåt. Och hur gör man för att mäta när pengar inte är måttstocken? Området är ganska nytt, men kraven på att mäta, och mäta rätt, blir större med tiden. Ett viktigt mått vi jobbar med är SROI, social return on investment. JENNY ASKÅKER Sommaren 2014 INSIKT 15

16 XXTema entreprenörskap: CORPORATE FINANCE STIG-GÖRAN NILSSON Carnegie har även bistått Sanitec Bufab och Com Hem. IFÖ BUFAB COM HEM 800 MILJONER TILL BOLAGET. Recipharm, med vd Thomas Eldered och ordförande Lars Backsell, noterades på Stockholmsbörsen i april. EGET DRIV R A OCH O I våras tog de två entreprenörerna bakom läkemedelsbolaget Recipharm sitt livsverk till börsen. Ut över att sälja egna aktier för 700 miljoner kronor tog man in cirka 800 miljoner kronor till bolaget. Bakom transaktionen stod Carnegie Corporate Finance, med chefen Lars-Erik Sjöberg. Våra uppdrag handlar oftast om att sälja hela bolaget eller påbörja en exit-process för ägarna genom en börsnotering, och/ eller att göra en större kapitalanskaffning. En stor kundgrupp är private equity-bolagen, men speciellt inom vissa sektorer är det vanligt med större entreprenörsdrivna företag, berättar han. RÅDGIVNING. Till Carnegie Corporate Finance vänder sig stora och medelstora bolag ibland entreprenörsledda som ska säljas, noteras eller finansiera sig. Vi jobbar i princip med alla bolag i spelsektorn, såväl operatörer som systemutvecklare. Unibet, Betsson och liknande bolag har startats upp och drivs av privatpersoner. De har tagit in affärsänglar under resans gång och nu blivit tillräckligt stora för den här typen av transaktioner. Jobbar ni med mindre bolag? Visst träffar vi många bolag i ett tidigare skede som vi NYA PÅ LISTAN Carnegie hjälpte dem till notering Fem företag som anlitat Carnegie som rådgivare Bolag Verksamhet Noterat Com Hem TV, bredband, fast telefoni Juni 2014 Recipharm Kontraktstillverkare av läkemedel Apr 2014 Bufab Komponenter och tjänster Feb 2014 för tillverkningsindustrin Oscar Pts. Fastigheter i Stockholmsområdet Feb 2014 Sanitec Sanitetsporslin Dec 2013 naturligt stöter på i våra nätverk, men generellt ska de äktas ihop med affärsänglar eller venturebolag. Förutom kapital behöver dessa mindre bolag i allmänhet kunskap och affärsänglarna fungerar ofta som mentorer eller som management-konsulter. På personbasis kan vi ibland in troducera bolag och affärsänglar för varandra, eftersom många affärsänglar ingår i vårt kontaktnät. Du har jobbat på Carnegie sedan Vilka är dina bästa tips till entreprenörer som vill växa? Att ha ett personligt driv är A och O. När vi tittar på ett case behöver det inte Lars-Erik Sjöberg nödvändigtvis vara den bästa teknologin eller produkten, utan handlar mer om personens eller teamets förmåga att ta sig fram och anpassa sig efter omvärldsfaktorer helt enkelt styra bolaget på ett bra sätt. Det handlar också om att kunna bygga företag med struktur, säger Lars-Erik Sjöberg. Visst kan du ha koll på allting själv när du har fem anställda, men inte när ni blir 500. Det fanns säkert tusentals ägare av klädesbutiker på 50-talet. En blev så framgångsrik som familjen Persson med H&M. Varför inte de andra? Drivet och förmågan att bygga struktur är säkert viktiga delar av svaret. Men naturligtvis gäller det också att vara i rätt bransch och ha rätt timing. Vi ser ofta bolag med fantastiska idéer som är för tidiga, och i vissa fall för sena, för att passa marknaden. JENNY ASKÅKER 16 INSIKT Sommaren 2014

17 Tema entreprenörskap: KAPITALANSKAFFNING Affärsidén bakom Climeon är att ta tillvara spillvärme. En stor del av den energi som förbrukas i världen, till exempel i dieselmotorer och inom processindustrin, används nämligen inte på ett meningsfullt sätt, utan blir till värme som snabbt kyls ner med vatten och sedan är förbrukad. Vårt svar är en helt ny teknik för att få ut elkraft ur spillvärme som annars bara dumpas. Men vi kan även utvinna el ur förnybara källor som sol och geotermisk värme. Potentialen i detta är gigantisk, förklarar Sven Löfquist, som länge arbetat med högteknologiska innovationer och grundat numera börsnoterade Micronic Laser Systems. Men smart teknik med teoretiska möjligheter räcker inte, påpekar han sedan. Det gäller att ha ett tydligt affärs fokus och göra produkten lönsam. Det finns redan system för detta, men de är inte alls lika kostnadseffektiva som vi räknar med att Climeons lösning blir startade Sven Löfquist tillsammans med två kompanjoner Climeon. Fram till i dag har bolaget fått in 22 miljoner kronor i bidrag och mjuka lån från bland annat Energimyndigheten KUNDER HOS CARNEGIE. Ofta ser rådgivare på Carnegie hur bankens kunder kan få nytta av varandra i affärsrelationer. Miljöteknikbolaget Climeon hittade investerare via Privatbanken. PROFFS P GARJAKT och EU för att utveckla teknologin vidare. Man har också tagit in 18 miljoner kronor från 60 till 70 investerare. Sven Löfquist. Vi har nästintill gjort crowd financing! Kombinationen av att vi faktiskt gör något bra för världen och samtidigt kan tjäna pengar tror jag är en attraktion för många. En av dessa investerare är Christer Hansson. Han lärde känna Climeon under en presentation som bolaget anordnade på Carnegie våren Bakgrunden var att Sven Löfquist berättat för sin Carnegie-rådgivare Staffan Billgert att bolaget letade efter finansiering. Kunde det finnas intressenter bland de andra kunderna på Carnegie? Jag gick dit eftersom jag var nyfiken. Jag har tillbringat en stor del av mitt liv med tekniska innovationer som ingenjör och produktutvecklare på storbolag. I Climeons idé såg jag något unikt och valde att investera. Senare har jag kanske bidragit med en del av mina egna erfarenheter på turbinområdet, liksom kommersialisering av tekniska innovationer, säger Christer Hansson. I ett litet bolag är det inte så långt mellan ägare och verksamhet. Sven Löfquist understryker att ägare av Christer Hanssons typ är väl sedda av bolaget. När Christer kom ombord sa vi: Kom hit och försök slå allt vi tänkt ut i småbitar vad har vi gjort för fel utifrån din kunskapsbas? Så gjorde han det, vi ändrade på en del saker och lärde oss nytt. Christer, vad är ditt mål med investeringen? Det här är en högriskinvestering, lite grann av en lottsedel. Men det är roligt att vara med i den här typen av bolag som vårt land så väl behöver. Det är en blandning mellan förhoppning om avkastning och idealitet som ligger bakom mitt engagemang. Sven, vad finns för tidsplaner? Inom ett år ska vi lansera vår produkt Ocean. Men positivt kassaflöde och vinst ligger längre fram. Jag vet från Micronic att det tar tid innan det lyfter. JENNY ASKÅKER SARA MAC KEY TEKNIK + KAPITAL. Climeons lösningar utvinner elkraft från spillvärme och andra energikällor. På bilden bolagets vd Thomas Öström. Sommaren 2014 INSIKT 17

18 XXTema entreprenörskap: Skatt & Juridik ENTREPRENÖRSKAP Carnegie hjälper dig bygga bolaget Är du entreprenör och behöver råd inom bolagsjuridik, finansiering och skatter? Låt Carnegie vara ditt bollplank och din ingång till ett omfattande nätverk. Carnegie Finansiell Planering ger stöd till entreprenörer i alla verksamhetsfaser, berättar avdelningens chef Fredrik Bexelius, som själv har en bakgrund som affärsadvokat. ffuppstart: Bolagsbildning och skatter I startfasen gäller det att göra företaget livsdugligt. Vi hjälper till med kringstrukturen: Hur bildar man bolag? Hur äger man? Skatteaspekter kommer ofta in i bilden och vi resonerar kring finansiering, säger Fredrik Bexelius. ffexpansion: Partners och ägande Många entreprenörer känner behov av stöd när omsättningen passerar 5 10 miljoner kronor, då man ofta måste anställa för att fortsätta växa. Då blir finansieringsfrågor ofta viktiga. Finns en partner som kan gå in med kapital? Behöver man då revidera bolagsordningen och skriva aktie ägar avtal? Man bör också fundera på resurserna i bolaget. Behövs ytterligare branschkunskap i styrelsen? Vi förmedlar kontakter till corporate finance-firmor, revisorer och entreprenörsnära advo kater. ffstorföretaget: Börsnotering och exit Vid cirka 100 miljoner i försäljning passeras ofta nästa utvecklingströskel. Finansiering är i regel en viktig fråga och man ser över styrningen av bolaget. Kanske börjar entreprenören nu fundera på sin egen exit. Är en börsnotering aktuell på sikt? Hur planerar man för en försäljning som blir så bra som möjligt för sig själv, sina barn och bolaget? Även i detta läge fungerar vi som samtalsstöd och förmedlar kontakter. n VI HAR SVAREN! Carnegie tillhandahåller rådgivning för entreprenörer vilken fas ditt bolag än befinner sig i. Välkommen att höra av dig till oss! u u FÅMANSFÖRETAG. För entreprenören med bolag i träda gäller det att se upp. Att starta ett nytt företag med verksamhet som påminner om den nedlagda blir ofta ett dyrt misstag. Vilka regler gäller? TRÄDABOLAG: STARTA NYTT Att våra regler för företagande, de så kallade 3:12-reglerna, är komplicerade är vi alla medvetna om. Flera utredningar har sett över reglerna med större eller mindre ändringar som följd. En av staten utsedd utredare skrev för många år sedan i ingressen till den SOU som bar hans signum: Ett omöjligt uppdrag. Vi har de regler vi har och måste förhålla oss till dem. I förra numret av Insikt skrev Fredrik Bexelius, chef för Finansiell Planering på Carnegie, att 3:12-reglerna är så konstruerade att de uppmanar till passivt ägande. Så är det och det är djupt olyckligt för serieentreprenörer och därmed för utvecklingen av nya företag i Sverige. Varför är det så? Det är svårt att avhålla serieentreprenörer från att sätta plogen i myllan igen. Ett av de allra viktigaste skälen är regeln i 57 kap. 4 första stycket 1 i inkomst skattelagen. Där står det att om andelsägare eller närstående till andelsägare varit verksam i företaget i betydande omfattning, eller i annat företag som bedriver samma eller likartad verksamhet, någon gång under de senaste fem åren före beskattningsåret, så ska man beskattas enligt 3:12-regelverket. Det kan vara bra eller dåligt ur ett skatteperspektiv. Har man många anställda så är det i allmänhet bra. Att man inte får vara verksam i ett bolag som man lagt i träda vet de allra flesta. Att man inte får vara verksam i annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet vet däremot långt ifrån alla. Serieentreprenörer kan i regel inte sluta att utveckla bolag många som sålt en verksamhet via ett holdingbolag och lagt detta i träda får myror i kroppen och tittar efter nya utmaningar. Om man startar något nytt och det bedöms vara samma eller likartad verksamhet som den man sålt blir konsekvensen att det bolag man tror är i träda inte är det. Vi har många kunder som fått denna obehagliga överraskning när de efter fem år stänger sitt trädabolag i tron att det kan göras med 25 procent skatt. Ack så många som blivit varse att det de drömt om och planerat att göra med pengarna inte kan göras annat än till en mycket högre kostnad. Denna regel har funnits länge men det dröjde innan den tillämpades i större omfattning. Det var efter att några förhandsbesked prövats i Högsta Förvaltningsdomstolen som kartan över när man bedriver samma eller likartad verksamhet började få konkreta 18 INSIKT Sommaren 2014

19 Tema entreprenörskap: Skatt & Juridik KAN STÅ SERIEFÖRETAGARE DYRT CORBIS/ALL OVER PRESS rats av senare praxis. Det är konsekvenser som dessa som vi avser när vi påstår att 3:12-reglerna manar till passivitet. Tråkigt för entreprenören, incitamentet att utveckla nya bolag för framtiden minskar rimligen. Risktagande premieras inte skattemässigt, så är det. På sikt är det dessutom trist för statskassan. Vi behöver nya framgångsrika företag för att vi alla ska få en god framtid. Många kunder har fått en obehaglig över raskning när de efter fem år stänger sitt träda bolag i tron att det kan göras med 25 procent skatt. konturer. Nu, efter ganska många förhandsbesked och domar, tror vi att vi kan identifiera flertalet fall av samma eller likartad verksamhet. De omfattar fler fall än vad många föreställer sig och lämpar sig därför inte att gå igenom här och nu. Vad vi ännu inte helt säkert vet är hur domstolarna kommer att bedöma fall där någon närstående till en företagsägare bedriver en verksamhet som är samma eller likartad med företagsledarens numera nedlagda verksamhet. I vart fall ger lagtexten utrymme för tolkningen att en systers eller brors verksamhet kan innebära beskattning enligt 3:12- regelverket, oavsett hur länge den egna verksamheten har varit passiv. Det vi kan vara helt säkra på är att den som för femsex år sedan konsulterade en expert för att göra rätt, kanske inte är medveten om att det som man trodde var rätt då kan ha föränd- Fredrik Bexelius Chef Finansiell Planering Nu har ett ljus tänts med den av regeringen tillsatta utredningen Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande som bland annat har till uppgift att se över behovet av ändrade skatteregler för entreprenörer och entreprenörskap. Nyligen lade också Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) fram en rapport som riktar hård kritik mot det nuvarande skattesystemet och föreslår ett flertal åtgärder för att utjämna skillnaderna i beskattning mellan aktiva och passiva företag. Vi hoppas och tror att ESO:s rapport på allvar får fart på det lagstiftningsarbete vi menar är nödvändigt för att inte hämma tillväxten av nya framgångsrika företag. Vi på Carnegie Finansiell Planering bevakar naturligtvis denna återuppväckta debatt noggrant. Vi får ofta i uppdrag att ta fram en skattemässigt korrekt och effektiv struktur när fåmansbolag ska avyttras. Vi önskar att vi lika ofta konsulterades när en entreprenör startar en ny verksamhet. Många gånger kan det vara väl så viktigt att ta reda på vilka alternativ man har för en effektiv struktur i ett uppstartsskede. Vi kan biträda med råd och dåd även i den situationen. JERKER LÖFGREN FREDRIK BEXELIUS Jerker Löfgren Senior legal counsel Sommaren 2014 INSIKT 19

20 XXTema entreprenörskap: Skatt & Juridik SKATTESKAL. När de fem åren i träda har passerat uppstår nästa fråga för entreprenören: Hur ska kapitalet förvaltas framgent för ett skatteoptimalt utfall? Våra beräkningar ger dig en vägledning. 20 ISTOCKPHOTO EFTER TRÄDAN: MÅNGA TJÄNAR PÅ ATT TA UT PENGARNA UR BOLAGET Trädabolagsupplägget är antagligen den vanligaste och säkraste lösningen för att planera ägaruttag till en relativt låg beskattning, även om förfarandet inte heller är helt utan komplikationer (se artikel på föregående uppslag). Upplägget passar framför allt den som har avyttrat eller avvecklat bolagets verksamhet och som inte har ett akut behov av kapitalet i den privata ekonomin. Men när de fem passiva karensåren har förlöpt vad händer då? Ska vi fortsätta förvalta kapitalet i bolaget eller beskatta det med 25 procent för att därefter förvalta kapitalet privat? Ska vi plocka ut hela eller delar av kapitalet? Svaren på dessa frågor kan naturligtvis variera beroende på omständigheterna i det INSIKT Sommaren 2014 RÄKNEEXEMPEL Kvar i aktiebolaget, kapitalförsäkring eller ISK? Einar har under fem hela kalenderår förvaltat 20 miljoner kronor i Carnegies Aktiva Förvaltningsportfölj. Vilka skatteekonomiska konsekvenser inträffar om Einar väljer att: a) Fortsätta förvaltningen i aktiebolaget med bolagsskatt om 22 procent? b) Förvalta kapitalet i bolaget inom ramen för en kapitalförsäkring? c) Likvidera trädabolaget, ta ut hela kapitalet med 25 procents skatteavbränning och förvalta kapitalet i ett investeringssparkonto (ISK)? specifika fallet. Finns planer på att framgent starta en ny verksamhet i aktiebolag finns kanske skäl att låta en del av kapitalet stanna kvar i bolaget. I det fall ägaren exempelvis vill pensionera sig finns kanske viljan att avveckla bolaget. Finns behov att finansiera exempelvis en ny bil eller ett fritidshus vill man antagligen göra ägaruttag. Fokuserar vi enbart på aspekten att optimera skatteutfallet blir dock svaret i normal fallet att likvidera trädabolaget för att därefter förvalta kapitalet privat. Orsaken till detta är att avkastningen Uträkning: Vi ponerar att Carnegies Aktiva Förvaltningsportfölj över tid årligen avkastar 6 procent. Utfallen gällande aktiebolags alternativen är efter beskattat ägaruttag, det vill säga pengar i den privata plånboken. Mkr efter Alt. a 1 Alt. b 2 Alt. c 3 5 år 18,9 19,0 19,5 10 år 23,7 24,0 25,2 15 år 29,8 30,3 32,7 1 Aktiebolag med bolagsskatt efter ägaruttag. 2 Aktiebolag med kapitalförsäkring. 3 Privat investeringssparkonto. Slutsats: Som framgår ovan erhåller Einar det skattemässigt mest fördelaktiga utfallet om han gör uttag ur trädabolaget och fortsätter förvalta det beskattade kapitalet inom ramen för till exempel ett investeringssparkonto. Plocka ut eller inte? Vi har räknat. på kapitalet i ett aktiebolag beskattas två gånger första gången med bolagsskatt (22 procent) alternativt avkastningsskatt (30 procent av statslåneräntan plus avgifter till försäkringsbolaget) och andra gången med 25 procent vid ägaruttaget. Man kan tycka att vårt räkneexempel här ovan talar för sig självt, men vi vill påpeka vikten av att göra en analys och bedömning utifrån dina specifika omständigheter. Exemplet är kraftigt förenklat och siffrorna är approximativa. Kontakta oss på Finansiell Planering så gör vi en bedömning vad som torde vara bäst för dig. BJÖRN OHLSSON Björn Ohlsson

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på

MyBusiness. Street smart. Sociala medier lyfter Junkyard. Bolon coolaste designbolaget i Västsverige. frågor du måste svara ja på MyBusiness no.3 no.1 En tidning från PwC Magazine 2012 2013 för dig som företagare Street smart Sociala medier lyfter Junkyard 11 frågor du måste svara ja på Driva Så ökar du tempot i lågkonjunkturen Utveckla

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT

perfekt storm P2P Finans Nya affärsmodeller i digitaliserad finansbransch Det är lite av en Thomas von Koch, EQT En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.se 3-2014 Digital uppstickare: P2P Anders Nyrén om: Industrivärden, kvotering, konjunkturen och EU Nya affärsmodeller i

Läs mer

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE

Släppa det svenska? ...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands BISNODE BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2014 Släppa det svenska?...börja tänka globalt? Så etablerar du dig utomlands LINDEX FICK KOLL PÅ SIN KUNDKLUBB HON TAR DEN SVENSKA TRÄSKON UT I

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen

Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen Tema: riskkapital Insatser som växlar upp företagen SPELYRA RONNEBY LYFTER BBI PÅ PLATS I OLOFSTRÖM rn mot v ägge. ns 18 nn y ordförand 2 e s. 6-27 pco gs ag er res s ig k u v a s s. 1 9-21 ultat s. 13

Läs mer

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina

MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA. Odd Mollys skapare. Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram. från las vegas till kina HÖSTEN 2008 MAGASINET OM FÖRETAGSAMMA I DALARNA Odd Mollys skapare Våga be om hjälp! mänsklig rättighet att komma fram från las vegas till kina 02 ledaren styrelsen 03 Lågkonjunktur behöver nödvändigtvis

Läs mer

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi

FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi En tidning om företagsöverlåtelser fr ån nr 8 juni 2011 FAGERHULT BJUDER UPP TILL DANS Förvärv som tillväxtstrategi OBH NORDICA strategiska val gjorde OBH Nordica till ledare ARCTOS FONDER AV ENTREPRENÖRER

Läs mer

Ser till att idéer blir verklighet

Ser till att idéer blir verklighet Nr 4/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- Revolution med jeans och mobiler Dejtingsajter för en ny ekonomi JAK-medlemmen Azam bygger plattform för folkfinansiering tema: Folkfinansiering

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer

Att lyckas med finansieringen. Praktisk guide för sociala entreprenörer Att lyckas med finansieringen Praktisk guide för sociala entreprenörer December 2013 1 Finansiering - en av entreprenörens första frågor Både som vanlig konventionell entreprenör eller som social entreprenör

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi

Energiföretagaren. Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Energiföretagaren Hur du gör bättre affärer inom förnybar energi Denna faktaskrift är framtagen i samarbete mellan LRF och Studieförbundet Vuxenskolan, som ett stöd i arbetet med att undersöka, formulera

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

...är viktigt för tillväxten

...är viktigt för tillväxten ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Almi och Tillväxtverket ANNONS Medföljer som bilaga i Dagens Industri juni 2009 FÖRETAGANDE...är viktigt för tillväxten Med sikte på framtiden: Styrelsekraft

Läs mer

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580

S.16 S.20 S.22 S.26 S.32. HUVUDKONTOR: MÖLNLYCKE Fibervägen Box 252 435 25 Mölnlycke Telefon 031-887000 Telefax 031-3385580 LEN1:10 KANALEN1:10 KANALEN1:10 KAN MAGASINET FRÅN KD PHARMA FÖR DIG SOM VILL HA KOLL PÅ (NU)LÄGET Ovanligt bra på service s.4 // Mannen med raka besked s.10 // KD Pharma Inside s.16 // Nulägeskoll s.20

Läs mer

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV>

4.13 Fond&Bank. Webb-tv allt viktigare i varumärkesbygget. Handelsbanken Fonder ska bli ännu bättre SVENSKA NYHETS BREV> 4.13 Fond&Bank SVENSKA NYHETS BREV> 26 mars Oberoende affärsnyheter om bank- och finansmarknaden Nya börser jagar fastighetsbolag I december lanserade Nasdaq OMX sin marknadsplats för mindre och medelstora

Läs mer