Exempel ur arkiv och samlingar i Eskilskällan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Exempel ur arkiv och samlingar i Eskilskällan"

Transkript

1 Exempel ur arkiv och samlingar i Eskilskällan 1900-talet och tidigt 2000-tal En enorm samhällsutveckling har skett under 1900-talet. Det var en tid av såväl världskrig som ekonomiska kollapser och stor tillväxt. Inflyttningen till städerna ökade samtidigt som både landsbygd och glesbygd avbefolkades som följd. Välfärdssamhället folkhemmet präglade stora delar av seklet med fokus på bland annat samförstånd och jämlikhet liksom med en rad reformer kring alltifrån pensioner till bostadsbyggande och familjepolitik. Den offentliga sektorn byggdes ut, något som märktes i de svenska kommunerna med satsningar på bland annat barn- och äldreomsorg liksom på byggande och sociala insatser. Balsta hade inköpts av Eskilstuna stad i slutet av 1800-talet som sjuk- och fattigvårdsinrättning med plats för uppemot 300 personer. År 1918 döptes fattighusen om till ålderdomshem. Balsta ålderdomshem var igång fram till 1970-talet. Foto: okänd. Eskilstuna stadsmuseum. En betydande daghems- och förskoleutbyggnad genomfördes under 1900-talet, vilket möjliggjort för båda föräldrarna att kunna yrkesarbeta. Här är det Sofi, 6 år, som ritat sin dag på förskolan Staren Svenskt barnbildarkiv. I takt med att kommunerna fick allt fler uppdrag att utföra ökade behovet av större och mer bärkraftiga enheter för att effektivt klara detta. Ett par kommunsammanläggningar genomfördes därför. En första kommunsammanslagning ägde rum Då bildades ett antal storkommuner i bland annat Hällby, Kafjärden och Västra Rekarne. Knappt tjugo år senare var det dags igen. Denna gång skapades en enda stor kommun Eskilstuna kommun med start De gamla kommunerna upphörde därmed, så också deras arkivbildning. En som satte tydliga spår i det Eskilstuna som växte fram från sekelskiftet 1900 var arkitekt Emil Befwe. Han kom till Eskilstuna 1894 för att starta arkitektbyrå. Åren verkade han även som stadsarkitekt. Många bostadshus, offentliga byggnader och fabriksfastigheter från denna tid är signerade Befwe. Ett av Befwes hus med fasad mot Kungsgatan. Han ritade även bland annat Stadshuset, Stålpressens fabrik och flera skolbyggnader i Eskilstuna. Eskilstuna stad. Byggnadsnämndens arkiv, Eskilstuna stadsarkiv.

2 Bostadssituationen var tidvis ett stort problem för den växande industristaden Eskilstuna. Både privata initiativ och kommunala satsningar gjordes för att få bukt med bostadsbristen. Ett tidigt exempel är AB Eskilstuna Arbetarebostäder, som byggde bostadskvarteret Ostran under 1910-talet, bland annat som bostäder för anställda vid Munktells och Stålpressen. Fröslunda blev i sin tur under 1940-talet det nya allmännyttiga bostadsbolaget Stiftelsen Hyresbostäders första projekt. Det följdes av många flera. Nya stadsdelar uppstod när staden bredde ut sig. På många ställen revs också gamla byggnader för att ge plats för det nya, moderna Eskilstuna en utveckling som på sina håll gick väl långt och skapade protester för att rädda kvar delar av det gamla, såsom Köpmangatan med sin åldrade bebyggelse. Fröslunda Foto: Bror Öbrink. Eskilstuna stadsarkiv. Det satsades även på kultur och idrott. Eskilstuna teater invigdes 1925, nytt stadsbibliotek skapades 1930 och kommunalägda museer etablerades vid bland annat Djurgården och i det gamla faktoriet. Den kommunala arenan Tunavallen kom till 1924, varmbadhus 1933 och Sporthallen I början av 2000-talet inföll en ny tid av arenabyggande med Munktellbadet och Stiga Sports Arena som exempel. Lånekort på nya stadsbiblioteket för Einar Olsson Arkiv av okänd proveniens, Eskilstuna stadsmuseum. Under 1900-talet skedde en demokratisering. Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Kvinnans roll stärktes och arbetet för jämställdhet blev en realitet, vilket inte minst #metoo-uppropet visat. Också barnens rättigheter har stärkts, bland annat genom internationella konventioner. Protokoll från Torshällas förening för kvinnlig rösträtt Torshälla FKPR:s arkiv, Eskilstuna stadsarkiv. På landsbygden har stora förändringar skett under talet. Det tidigare så utbredda statarsystemet avskaffades En omfattande mekanisering har ägt rum och utvecklingen har gått mot allt färre men större gårdar. Konkurrensen på världsmarknaden har bidragit till svårigheter med lönsamheten för många lantbrukare. Allt detta har bidragit till en flyttvåg från land till stad under 1900-talet. Samtidigt har nya grupper, bland annat inom miljörörelsen, flyttat till landsbygden. Ett stort engagemang finns också hos våra hembygdsföreningar, exempelvis i Öja-Västermo, Näshulta, Kjula-Jäder, Ärla-Stenkvista och Barva. Inom företagslivet har arbetsskyddslagstiftning gjort arbetet säkrare och nya arbetsmetoder minskat arbetets negativa påverkan på människor. Industrin gick för högvarv under stora delar av 1900-talet men påverkades också svårt av konjunktursvängningar och strukturomvandling. Konkurrensen på världsmarknaden bidrog till att jobb inom främst tillverkningsindustrin flyttat ut från Sverige.

3 Eskilstuna utvecklades under 1900-talet till en viktig industristad. Många produkter härifrån spreds över landet och i vissa fall över världen. Ett exempel är J O Öberg & Sons spelkort som kom att bli en verklig klassiker. Tillverkningen hade kommit igång under tidigt 1900-tal sedan företaget flyttat in i sitt nya, centralt belägna fabrikskomplex signerat arkitekt Emil Befwe. Vackra provtryck av spelkort 364 från AB J O Öberg & Sons arkiv, Eskilstuna stadsmuseum. Ett annat eskilstunaföretag vars produkter fick global spridning under 1900-talet var Munktells mekaniska verkstad, som 1932 blivit AB Bolinder- Munktell och som senare köptes upp av Volvo. Här tillverkades bland annat traktorer som exporterades över världen. Företaget växte till en av Eskilstunas största privata arbetsgivare. Fram till 1970-talet huserade företaget invid ån i centrala staden men därefter flyttade verksamheten till Brunnsta. Andra välkända industrier var Assa, Nyby bruk, AB C E Johansson och E A Bergs. BM:s välkända traktor Boxer 350 tillverkades under och 60-talen. AB Bolinder-Munktells arkiv, Arkiv Sörmland. Framgångarna för eskilstunaindustrin hade emellertid också ett pris. Den tunga industrin bidrog till föroreningar i centrum. Under andra halvan av 1900-talet skedde en utflyttning till nya industriområden i stadens utkanter. De gamla fabrikerna övertogs efter sanering i många fall av kommunen som kontorsutrymmen för den egna förvaltningen. Även högskolan flyttade in i gamla industrilokaler i centrum talet var inte bara idel framgång för Eskilstunas industrier, det var också en tid av kännbara konjunkturnedgångar och strukturomvandling. Många företag kunde inte överleva och bland dem som så gjorde var det många som valde att flytta verksamhet utomlands för att klara konkurrensen, däribland Fil-Öbergs. Nya typer av företag inom tjänstesektorn uppstod. Tidigare offentlig verksamhet inom bland annat omsorg, skola och vård bolagiserades. I Eskilstuna etablerades ett antal friskolor och privatägda vårdbolag. År 2016 fick även Parken Zoo privata ägare efter att varit i kommunens ägo sedan talet. En kommunal satsning på nya former av företagande skedde genom bland annat Munktell Science Park. Parken Zoo bildades 1898 av stadens arbetarrörelse som Folkets Park. Under 1950-talet tillkom djurpark. I mitten av 1960-talet övertogs verksamheten av kommunen, som i sin tur sålde den till ett privat bolag Affisch från 1980-talet. Parken Zoos arkiv, Eskilstuna stadsarkiv.

4 Inom handeln fick de privata handlarna konkurrens av ett antal kooperativa handelsföreningar som hade bildats på många platser runt om i dagens Eskilstuna kommun åren kring sekelskiftet. Med start 1916 började dessa samlas i den växande Eskilstuna konsumtionsförening. Något av kronan på verket för storföreningen blev invigningen av Domus varuhus (idag Cityhuset) Överst: Interiörfoto från Hällberga konsumtionsförening, troligen sent 1920-tal. Foto: okänd. Konsum norra Sörmlands arkiv, Arkiv Sörmland. I mitten: Protokoll från bildandet av konsumtionsförening i Skogstorp Skogstorps konsumtionsförenings arkiv, Arkiv Sörmland. Nederst Verksamhetsberättelse från 1965 med nya Domus-varuhuset på framsidan. Konsum norra Sörmlands arkiv, Arkiv Sörmland. Samma år som Domus-varuhuset invigdes kom också Tempo till Eskilstuna. Centrumhandeln fick dock sedermera konkurrens genom nya köpcentrum utanför stadskärnan, såsom shoppingcentrat Tuna Park som började byggas Bland de reformer som genomdrevs nationellt under 1900-talet finns både åtta timmars arbetsdag och semesterlagstiftning. Svenskarna fick på detta sätt mer egen tid att använda till fritidsaktiviteter såsom studiecirklar, kulturevenemang, idrottsutövande och semesterresor liksom olika former av socialt umgänge. Mängder av nya föreningar bildades i Eskilstuna med kringkommuner under 1900-talet. Den demokratisering som skedde ökade intresset för politik med många nya politiska föreningar som följd. Det var inte bara inom socialdemokratin, som dominerade Eskilstunas politiska scen under stor del av 1900-talet, som nya klubbar bildades. Även Landsbygdspartiet/Centerpartiet uppvisade tydliga drag av folkrörelse, inte minst i landsbygdsområdena. Föreningar för partier från höger till vänster bildades. Folkbildning blev också något av ett modeord. Folkbildningsarbetet bedrevs inte bara genom studieförbunden, även föreläsningsföreningar skapades och föredrag i aktuella ämnen hölls också på regelbunden basis inom bland annat de politiska föreningarna. Kanske är det ändå idrotten som haft en särställning i Eskilstuna. Här har det funnits föreningar och klubbar inom mängder av sporter, vissa ännu verksamma medan andra försvunnit under årens lopp. Idrottsutövande har skett både på högsta nationella nivå (som exempelvis för klubbarna Smederna och Eskilstuna United) men också på rent amatörmässig grund bara på kul. Tennishallen är ett av de ställen där idrott utövats, en favoritplats för bland andra Linda Karlsson, 8 år. Ur samlingen Motiv från Kafjärden-Öster 1987, Svenskt barnbildarkiv.

5 Ungdom blev ett begrepp under 1900-talet. Efter andra världskriget etablerades en speciell ungdomskultur som bland annat sneglade på den nya amerikanska ungdomskulturen vid denna tid. Under 1960-talet blev ungdom och ungdomskultur allt mer frekventa ord och företeelser i svenskan. Det startades flera så kallade ungdomsgårdar, bland annat i Fröslunda Ulla-Christina, klass 5 c, visar med sin teckning hur ungdomsmodet såg ut i skarven mellan och 60-talet med tuperat hår, välsminkat ansikte och knälång klänning med vidd. Svenskt barnbildarkiv. Under de senaste hundra åren har också uppfattningen om vår omvärld förändrats. Idag är Sverige en del av världen, både genom olika internationella organisationer men också bland annat som mottagarland för människor på flykt. Eskilstuna har länge varit en invandrarstad. Många har kommit för att arbeta inom industrin, såväl tyska smeder under 1600-talet som finska arbetskraftsinvandrare under efterkrigstiden. Under 1900-talet sökte sig även andra grupper av människor till Sverige och Eskilstuna. Olika flyktinggrupper har kommit hit i perioder under 1900-talet. Under 2000-talet har antalet flyktingar till Eskilstuna från främst Syrien ökat. Eskilstuna är idag en mångkulturell kommun. Under efterkrigstiden kom många finska arbetskraftsinvandrare till Eskilstuna-Torshälla. De startade egna föreningar, som här en finskspråkig socialdemokratisk förening. Den stora andelen sverigefinländare har gjort Eskilstuna kommun till finskt förvaltningsområde. Finskspråkig socialdemokratisk förenings arkiv, Eskilstuna stadsarkiv. En viktig roll i den demokratiska utvecklingen har tidningarna spelat. I Eskilstuna har det funnits flera dagstidningar med olika politisk tillhörighet som rapporterat om händelser och företeelser av intresse för sina läsare. De konservativa Sörmlandsposten och Torshälla Tidning liksom den frisinnade/liberala Eskilstuna- Kuriren hade startats redan i slutet av 1800-talet. År 1905 tillkom en socialdemokratisk tidning Folket. Torshälla Tidning berättar i april 1912 bland annat om den engelska kolstrejken och informerar om en ny skoaffär som ska öppna i Torshälla under våren. Torshälla Tidnings arkiv, Arkiv Sörmland. Den tekniska utveckling som inletts under 1800-talet fortsatte under 1900-talet med nya innovationer, produkter och produktionssätt med stor inverkan på våra liv. Landet elektrifierades. Jordbruket mekaniserades genom helt nya maskiner. Teven gjorde sitt intåg.

6 En viktig milstolpe under 1900-talet var elektrifieringen av landet. Den nya elkraften gav helt nya möjligheter både för människorna i deras hem och för industrin. Här är det Stålpressen som byggt eget vattenkraftverk i Rosenfors Foto: okänd. Eskilstuna stadsmuseum. Störst inverkan fick nog ändå datorn och den digitala revolution som i grunden förändrade människors arbetssätt och vardag, en utveckling som fortgår i oförminskad styrka under 2000-talet. Den digitala utvecklingen har helt enkelt varit enorm de senaste decennierna. Den märks idag inom samhällets alla sektorer och får konsekvenser både i vårt vardagliga liv och för arkiven. I Hållsta låg ett av de företag som var tidigt ute i denna utveckling. Hit flyttade 1955 Svensk Husdjursskötsel sin stora hålkortsanläggning för bearbetning av information från semineringar och djurkontroller. I början av 1960-talet ombildades verksamheten till Lantbruksdata och en lyckosam satsning skedde på en datorisering. År 1962 installerades den första stordatorn, kallad EMIL i Hållsta. Stordatorn gjorde skäl för namnet. Här syns datorrummet i Hållsta i början av 1960-talet. Foto: Rolf Bergström. Lantbruksdatas arkiv, Arkiv Sörmland. Hos våra arkivinstitutioner är dagens stora utmaning att hantera och långsiktigt bevara information som antingen digitaliserats/skannats in eller som fötts digitalt. Det arbetas alltmer med e-arkiv, både hos de offentliga arkiven och inom det civila samhället. Långsiktiga lösningar krävs för att vi om ytterligare 400 år ska ha spännande arkivmaterial bevarat som kan berätta om vår historia under de århundrande som gått sedan idag. Arkivmaterial från 1900-talet och tidigt 2000-tal Majoriteten av arkivmaterialet som går att ta del av genom Eskilskällan härrör från 1900-talet. Den stora expansion som inträffade under århundradet ifråga om kommunal utbyggnad och utveckling av industristaden Eskilstuna har bidragit till mängder av arkivmaterial från seklet hos Eskilstuna stadsarkiv, Arkiv Sörmland och Eskilstuna stadsmuseum. Föreningslivets tillväxt och det demokratiska genombrottet sätter också många spår i arkiven. Med större fokus på barnperspektivet har även barn och unga allt mer tagit plats i arkiven, vilket inte minst samlingarna hos Svenskt barnbildarkiv visar. Ett annat exempel är de sverigefinska berättelserna från 1900-talet, som Sverigefinländarnas arkiv samlar in och bevarar, inte bara från Eskilstuna utan från hela landet. Låter allt detta intressant? Välkommen att forska själv i Eskilskällan! Mycket har också redan skrivits med utgångpunkt i de bevarade källorna till Eskilstunas historia under och det tidiga 2000-talet. Sockenböcker från bland annat Kafjärden, Hällby och Råby-Rekarne finns framtagna. Till Torshällas jubileum har historiska skrifter om staden producerats. Eskilstunas historia i tre band från tidigt 2000-tal kompletteras nu dessutom med nya perspektiv på vår lokala historia i en bok som kommer i slutet av En stor mängd lokalhistoriska böcker finns till utlån hos Eskilstuna stadsbibliotek.

Förändring - procent År Delområde

Förändring - procent År Delområde Tabell 1 Befolkningen och befolkningsförändringen i Eskilstuna och dess delområden år 2007-2011 Folkmängd - antal Förändring - antal Förändring - procent År År År Delområde 2007 2008 2009 2010 2011 2007

Läs mer

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin

Eskilstuna stadsmuseum. Eskilstuna. Smedstaden och industrin Eskilstuna stadsmuseum Eskilstuna Smedstaden och industrin Invigning av Allan Ebelings staty Smederna vid stadens 300-årsjubileum. Foto: Teddy Aarni, Eskilstuna stadsmuseum Rademacher och smidestillverkningen

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Folkomröstningar och allmänna val

Folkomröstningar och allmänna val Folkomröstningar och allmänna val Vid de allmänna valen som äger rum vart fjärde år har landets sju miljoner röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag,

Läs mer

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun

Ortsanalys för delområden i Eskilstuna kommun Ortsanalys för delområden i Innehållsförteckning Inledning...4... Område 1...6 Torshälla söder...7 Torshälla norr...8 Torshälla huvud, tätort...9 Område 2... Norr...11 by...12 Slagsta (inkl. Valhalla)...13

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Nostalgi eller tugg? varför vissa arkiv bevaras och andra försvinner

Nostalgi eller tugg? varför vissa arkiv bevaras och andra försvinner Nostalgi eller tugg? varför vissa arkiv bevaras och andra försvinner Vilka spår efter oss blir egentligen kvar till eftervärlden? Och vem eller vad bestämmer vilken information som ska sparas? Bilden på

Läs mer

Valmanifest Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND

Valmanifest Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND Valmanifest 2018 Vi för Västsverige framåt! VÄSTRA GÖTALAND NÄR ANDRA BLICKAR BAKÅT FÖR VI VÄSTSVERIGE FRAMÅT - FÖR GRÖN TILLVÄXT OCH EN VÅRD NÄRA DIG. Centerpartiet i Västra Götaland bygger politiken

Läs mer

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum.

Rösträtten. Gå och rösta är budskapet i valpropagandan från socialdemokraterna 1928. Foto: AB Foto. Eskilstuna stadsmuseum. Rösträtten När Sveriges riksdag i maj 1919 fattade beslut om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor var det en viktig milstolpe för den svenska demokratin. Beslutet innebar att en stor andel av landets

Läs mer

Lärarexemplar med facit

Lärarexemplar med facit UPPGIFTER TILL UTSTÄLLNINGEN Svenskt i Finland: Bilderna berättar så har svenskbygden förändrats Lärarexemplar med facit s. Innehåll 2 Instuderingsfrågor och kronologi 3 Korsord 4 Bildtexter 5 Frågor till

Läs mer

Hur formas ett land, en stad och dess invånare?

Hur formas ett land, en stad och dess invånare? Hur formas ett land, en stad och dess invånare? I Sverige har vi världens äldsta befolkningsstatistik. Redan år 1749 började Tabellverket göra sammanställningar av befolkningen i hela landet och föra statistik

Läs mer

Demonstration i Eskilstuna vid seklets början. Foto: okänd. Eskilstuna stadsmuseum.

Demonstration i Eskilstuna vid seklets början. Foto: okänd. Eskilstuna stadsmuseum. Demonstration i Eskilstuna vid seklets början. Foto: okänd. Eskilstuna stadsmuseum. Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. 1919 klubbade

Läs mer

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND

SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND SLÄKTFORSKA FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Omslagsbilden fotad av Anna Porsmyr Version 1 2017 Föreningsarkivet Västernorrland www.foreningsarkivet.se OM FÖRENINGSARKIVET VÄSTERNORRLAND Föreningsarkivet

Läs mer

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen.

Välfärd genom livet. Alla ska känna sig trygga med samhällets stöd i livets olika skeden. Det gäller från förskolan till äldreomsorgen. Vi socialdemokrater är övertygade om att med demokrati förändra samhället. Vi bygger därför vårt samhälle på demokratins ideal med folkvalda politiker, fri opinionsbildning och respekt för allas lika värde.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÄGARDIREKTIV 2018 FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Eskilstuna Kommunföretag AB... 6 4 Eskilstuna Energi och Miljö AB... 7 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB... 8 6 Destination

Läs mer

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig!

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! ?! Myter och fakta ?MYT Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! 2 Kommunpolitiken handlar FAKTA om skolan och omsorgen om våra barn och gamla. Den hanterar gator och torg, sophämtning och

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Ett Norrköping för alla inte bara några få

Ett Norrköping för alla inte bara några få Ett Norrköping för alla inte bara några få Vänsterpartiet Norrköping Valfrågor 2018 Norrköping behöver jämlikhet Sverige och Norrköping är rikare än någonsin tidigare. Ändå säger de flesta politiker att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÄGARDIREKTIV FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Eskilstuna Kommunföretag AB... 6 4 Eskilstuna Energi och Miljö AB... 6 5 Eskilstuna Kommunfastigheter AB... 7 6 Parken Zoo

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Våren 2016 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla

TURLISTA BOKBUSSEN. Våren 2016 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla TURLISTA BOKBUSSEN Våren 2016 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK TURLISTA BOKBUSSEN Hösten 2017 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK TURLISTA BOKBUSSEN Hösten 2016 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna

Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Våra museer 110 år lokal museihistoria i Eskilstuna Den allmänna tidsandan i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet präglades dels av en nationalromantisk syn på omvärlden, dels av insikten

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Våren Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

TURLISTA BOKBUSSEN. Våren Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK TURLISTA BOKBUSSEN Våren 2018 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten 2014 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten 2014 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla TURLISTA BOKBUSSEN Hösten 2014 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

Mål & visionsdokument Mångkulturella Finska Folkhögskolan

Mål & visionsdokument Mångkulturella Finska Folkhögskolan Mål & visionsdokument Mångkulturella Finska Folkhögskolan 2019-2023 1. Förord Folkhögskolor i Norden har i över hundra år bidragit till att vuxna träffas under demokratiska förutsättningar i en lärandemiljö

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten 2015 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten 2015 ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK. Det mobila biblioteket en mötesplats för alla TURLISTA BOKBUSSEN Hösten 2015 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun

Program för bostadsförsörjning. Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen Sotenäs kommun Program för bostadsförsörjning Underlag för diskussion / febr 2015 Bygg- och Miljöförvaltningen

Läs mer

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla

60 Fristadstorget - Viptorp - Hällberga - Ärla attlinjer Eskilstuna 60 - Viptorp - Hällberga - Ärla 14 december 2014-13 juni 2015 Anmärkning Sveaplan Skogsängen centrum Viptorp Hällberga centrum Skansen Ärla station 00.42 00.45 00.52 01.02 01.05 02.12

Läs mer

h i s to r i e n r u n t fa b r i ke r n a

h i s to r i e n r u n t fa b r i ke r n a JÄRVÄGE FABRIKERA VÄLFÄRDE VARUHUSE...maskiner och ny teknik Industrialismen innebar att saker började tillverkas på ett nytt sätt. Handverktyg och muskelkraft ersattes av maskiner drivna av vattenkraft,

Läs mer

VARUMÄRKET ESKILSTUNA

VARUMÄRKET ESKILSTUNA VARUMÄRKET ESKILSTUNA FÖLJ MED PÅ VARUMÄRKESRESAN! VAR MED OCH BIDRA TILL ESKILSTUNAS VARUMÄRKE Under 0-0 pågår ett arbete med Varumärket Eskilstuna. Hur vill du att Eskilstuna ska vara och uppfattas?

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus

Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Del 1: Fosfaten Från fabriken Fosfaten till en världsomfattande koncern med jordens vattenresurser i fokus Vårt stora behov av rent vatten och växtnäring Allt liv på jorden är beroende av rent vatten.

Läs mer

Säg vad du tycker. Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan du vara anonym när du använder den här e-tjänsten. Kontakt

Säg vad du tycker. Om du inte vill lämna dina personuppgifter kan du vara anonym när du använder den här e-tjänsten. Kontakt Säg vad du tycker E-tjänsten avslutas automatiskt efter 60 minuters inaktivitet, det vill säga om du inte klickat eller fyllt i något i e- tjänsten på en timme. Hanteringstid 10 arbetsdagar. Personuppgifter

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. KF tavlan Vänstersidan av tavlan, rad 1 1.1 KF med förenade krafter 1899-1949, Kooperativa

Läs mer

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket

Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket Nålmärken från Arbetarrörelsen, samlingen tillhör Minnesbiblioteket (S.R.---) = Hänvisning till samlarrapportsnummer. KF tavlan Rad 1 1.1 KF med förenade krafter 1899-1949, Kooperativa Förbundet 50 år.

Läs mer

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård

DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård DRÖMMEN OM DET INDUSTRIELLA MÖNSTERSAMHÄLLET 1900 1920-tal Svante Kolsgård Brukskultur Åtvidaberg 2002 Drömmen om det industriella mönstersamhället 1900 1920-tal Svante Kolsgård Mot slutet av 1800-talet

Läs mer

Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta

Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta Motion om utveckling av lokal digital demokrati i Knivsta I dagens samhälle ökar användningen av digitala kanaler för att hitta information och möjligheterna att interagera med olika aktörer. Detta är

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig!

Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! ?! Myter och fakta ?MYT Politik är tråkigt och obegripligt. Det rör inte mig! 2 Kommunpolitiken handlar FAKTA om skolan och omsorgen om våra barn och gamla. Den hanterar gator och torg, sophämtning och

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK

TURLISTA BOKBUSSEN. Hösten Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK TURLISTA BOKBUSSEN Hösten 2018 Det mobila biblioteket en mötesplats för alla ESKILSTUNA STADSBIBLIOTEK Välkommen till Alva, Eskilstunas bokbuss! Bokbussen är ett mobilt bibliotek som är till för alla invånare

Läs mer

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström

Kockumsslingan. Rosengårds herrgård. Svedin Karström Kockumsslingan Rosengårds herrgård Svedin Karström Första gången platsen kallas Rosengård är 1811 då en man som hette Svedin Karström köpte marken. Det fanns en gård som tillhörde marken och låg sidan

Läs mer

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Detta är ett utdrag ur handboken Skriv för din släkt! Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel. Innehållsförteckning OM ATT SKRIVA.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr

Vikmanshyttan. Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. 780 011 kr Vikmanshyttan Villkorad finansiering gjorde det möjligt att driva lanthandeln vidare. Foto: Berit Zöllner Projektägare: Hedemora Näringsliv AB Projektledare: Inger Wilstrand Kommun: Hedemora Dnr: 84 Jnr:

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

Att värna om de gamla

Att värna om de gamla Att värna om de gamla en historik om Skuttunge 5:10 av Karolina Wiell Skuttunge 5:10, Gamla ålderdomshemmet I det förindustriella Sverige var det vanlig att de äldre bodde tillsammans med sina barn, eftersom

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

SOS Barnbyar Bolivia. Landinfo Foto: Maja Brand

SOS Barnbyar Bolivia. Landinfo Foto: Maja Brand SOS Barnbyar Bolivia Landinfo 2018 Foto: Maja Brand Om Bolivia Bolivia är ett av Sydamerikas fattigaste länder och inkomstskillnaderna inom landet är stora. Från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet

Läs mer

Ny teknik slår igenom när den är gammal

Ny teknik slår igenom när den är gammal Januari 2007 Ny teknik slår igenom när den är gammal Tekniska genombrott tar mycket längre tid än man tror. Och för att de ska få någon effekt krävs en rad följduppfinningar. Ångkraften, elektriciteten

Läs mer

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK

KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK KARLSKOGA KAROSSERIFABRIK Här följer en sammanställning av hopsamlade uppgifter om den karosserifabrik som fanns på Blomstervägen i Karlskoga. Mats Karlsson 2012-01-08 Urklipp i Karlskoga Tidning 2011-12-28:

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Matsalen, Björkängsskolan kl. 17.00-19.15 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Alfred Mujambere Paragrafer 36-40 Justeringens plats och tid Tisdag 6 december,

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän.

3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 3 mars 1900: Under en middag hos familjen Söderberg tar Knut Agathon Wallenberg upp idén att grunda en skola för högre utbildning av köpmän. 28 augusti 2003: Den 20 000:e studenten stiger in genom Handelshögskolans

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Sammanfattning workshops

Sammanfattning workshops Sammanfattning workshops Bakgrund Under april, maj och juni månad 2013 har sex workshops genomförts med olika grupper som representerar Eskilstuna på olika sätt. Följande frågor ställdes till samtliga

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag.

Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag. 2014-10-13 Historik Historik för. Verksamhetstid 1862- Handlingarna omfattar tiden 1859-1999 Örebro Läns Trädgårdsaktiebolag (ÖLTAB)

Läs mer

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med.

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 -1000-2000 -3000-4000 -5000-6000. Folkmängd, andel procent, invånare per åldersgrupp i Farsta jämfört med. FARSTA I FOKUS1 Farsta är en medelstor stadsdel i Stockholms kommun och hade år 213 cirka 55 invånare. Stadsdelen har vuxit snabbt sedan år 25, med i genomsnitt 1 invånare per år. I jämförelse med kommunen

Läs mer

Eskilstunas nya busstrafik

Eskilstunas nya busstrafik Eskilstunas nya busstrafik Foto: Joakim Rosvall Eskilstunas nya busstrafik Korrigeringar i form av linjefärg samt hållplatslägen kommer att ske innan trafikstart. Torshälla Centrum Mesta Västra Borsökna

Läs mer

vingaker.se Strategi för utveckling i Vingåkersbygden

vingaker.se Strategi för utveckling i Vingåkersbygden vingaker.se Strategi för utveckling i Vingåkersbygden Syftet med denna landsbygdsstrategi 2018 2023 är att skapa ett långsiktigt arbetssätt för landsbygdsutveckling, som ingår som en naturlig del i kommunens

Läs mer

Mälarbaden. Kvicksund. Folkesta. Hällby. Tuna park S:t Eskil kyrkogård Stenby. Mesta. Västermo Bälgviken 9

Mälarbaden. Kvicksund. Folkesta. Hällby. Tuna park S:t Eskil kyrkogård Stenby. Mesta. Västermo Bälgviken 9 Eskilstunatrafiken Kvicksund 5 Borsökna 1 3 23 Mälarbaden Folkesta 7 Hällby Mälby Torshälla Östra torget 1 22 40 Slagsta Tuna park S:t Eskil kyrkogård Stenby 2 Mesta 1 22 6 20 21 Snopptorp 6 3 4 Viptorp

Läs mer

1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för:

1. Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för: . Vad anser ditt parti att fotbollen har för betydelse för: Stockholms stad Folkhälsa Integration Jämställdhet Social fostran Vi tror att fotbollen som idrott kan göra mer för att minska skillnaderna mellan

Läs mer

Samhällsnytta och tillväxt utan vinst(utdelning)

Samhällsnytta och tillväxt utan vinst(utdelning) Samhällsnytta och tillväxt utan vinst(utdelning) Den sociala ekonomins möjligheter och utmaningar. Alla dessa trassliga begrepp Social ekonomi Civila samhället Socialt entreprenörskap Demokratiskt företagande

Läs mer

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till

Fyra frågor. från idrottsrörelsen i Västra Götaland. Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till Fyra frågor från idrottsrörelsen i Västra Götaland Inför valet 2010 har idrottsrörelsen ställt fyra frågor till de politiska partier som finns representerade i Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Svaren

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

105 Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val (KSKF/2017:288)

105 Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val (KSKF/2017:288) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-05-02 Sida 1(4) 105 Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val (KSKF/2017:288) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Eskilstuna

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

tighet s a em i F ams, medl Ad y k Ric

tighet s a em i F ams, medl Ad y k Ric Nu drar vi igång! Så kan löntagarna vinna valet 2006 Nu har LO-förbundens medlemmar sagt vad de tycker! Maria Lindberg, medlem i Handels. I undersökningen Valet är ditt har 30 032 medlemmar deltagit och

Läs mer

Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val

Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val Kommunstyrelsen 2017-04-19 Kommunledningskontoret KSKF/2017:288 1 (5) Kommunstyrelsen Indelning i valkretsar och valdistrikt från och med 2018 års val Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15

Nr 1/2012. Vykortsmässan 2012. Årsmöte 2012. Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Nr 1/2012 Eskilstuna Vykortsförenings medlemsblad - 2012-02-15 Vykortsmässan 2012 Årets vykortsmässa äger rum lördagen den 25 februari. Klockan 10.00 slår dörrarna upp för besökarna. Entrén är gratis,

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

B Ö N D E R N A S T I D

B Ö N D E R N A S T I D Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Det moderna samhällets framväxt böndernas och arbetarnas tid 17 Böndernas tid enhetssamhällets upplösning 19 Arbetarnas tid den moderna kapitalismen skapas 19 Könsrelationernas

Läs mer

ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2

ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2 ENKEL Historia 7-9 ~ del 2 2 DEMOKRATI I SVERIGE Folkrörelser Under 1800-talet var det många människor, som tyckte att de levde i ett orättvist samhälle. Tillsammans bildade de föreningar, som hade en

Läs mer

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa

Mer jämställda pensioner efter skilsmässa 1 Mer jämställda pensioner efter skilsmässa Sammanfattning Det svenska pensionssystemet ska spegla livsinkomstprincipen. Den levnadsstandard en person får som pensionär ska bygga på den levnadsstandard

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer, Arbetsområde: Huvudsakligt ämne: Historia åk 7-9 Ämne som ingår: Historia Läsår: Tidsomfattning: Ca 5 lektioner à 60 minuter Ämnets syfte Undervisning i ämnet historia syftar till: Länk Följande syftesförmågor

Läs mer

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv

Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Industrirobotar utveckling och användning utifrån ett danskt perspektiv Världsmarknaden över industrirobotar har ökat kraftigt under senare år och är på väg att hämta sig från tiden efter 2001. Året före

Läs mer

Antagen av KF , 145. Vision 2030

Antagen av KF , 145. Vision 2030 Vision 2030 Västerviks kommun Livskvalitet varje dag Vår vision om framtiden är ett samhälle där livskvalitet står i fokus varje dag. Ett samhälle där medborgarna, gamla som unga, känner glädje, tillhörighet

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Alf Runes klippsamling.

Alf Runes klippsamling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Alf Runes klippsamling. 2014-10-06 Historik Personen Alf Rune Alf Rune är en pseudonym för Alf-Rune Karlsson, som han använde i sina tidningsartiklar och andra publikationer.

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer