Laborationsrapport. Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014. Givare och ställdon. Kurs. Lab nr 6. Version p1.0. Laborationens namn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Laborationsrapport. Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014. Givare och ställdon. Kurs. Lab nr 6. Version p1.0. Laborationens namn"

Transkript

1 Laborationsrapport Kurs Laborationens namn Introduktion till elektroteknik och styrteknik ET1014 Givare och ställdon Lab nr 6 Version p1.0 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1

2 Givare och ställdon Inledning I denna laboration skall du lära dig läsa datablad och lära dig koppla in givare och ställdon till en PLC. Nedan finns lista på den utrustning som behövs samt länkar till datablad och manualer. Denna laboration går att förbereda genom att svara på frågor, rita kopplingsschema och skriva program. Då är det bara vid laborationen att koppla upp och demonstrera funktionen. Materiel Typbeteckning Datablad/Manual Dator med programvara Mitsubishi GX IEC Developer 7.01 Beijer Beginners manual PLC Mitsubishi FX1S-14MT-DSS Beijer Hårdvarumanual Frekvensomriktare Mitsubishi FR-S520SE-0,75K Beijer Svensk manual Asynkronmotor 4-polig 1,1 kw 220/38 Induktiv givare Omron E2A-M12KS04-WP-C1 Datablad Kapacitiv givare Carlo Gavazzi EC 3025 PPAPL Datablad Fotogivare Contrinex LST Datablad Linjärt ställdon Linak Datablad Gränslägesbrytare Omron D4N-1120 Datablad Industrirelä Kuhnke -24VDC-1 Datablad Switchdiod Philips 1N4148 Datablad Tryckknappslåda EAO Datablad Tangentbordsströmställare Isostat, typ D6 Datablad 2

3 Uppgift 1: Styrning av linjärt ställdon I denna inledande uppgift skall du förutom PLC:n använda det linjära ställdonet, två reläer och två switchdioder. Styrning av det linjära ställdonet Kolvstången i det linjära ställdonet är fäst på en skruv. En likströmsmotor vrider skruven så att kolvstången kan röra sig ut och in. Genom att växla riktning på strömmen genom motorn kan man då ändra kolvstångens rörelseriktning. För att kunna styra motorn åt båda hållen samt stanna motorn används två reläkontakter kopplade enligt figuren nedan. Reläkontakterna kan ha två lägen normalt öppen (NO) och normalt sluten (NC). Relä A 24 V Relä B 24 V NC NC NO NO Figuren visar när motorn står still. Om relä A är draget går strömmen åt vänster genom motorn. Om relä B är draget går strömmen åt höger genom motorn. 3

4 Galvanisk isolation För att galvaniskt separera yttre kretsar från själva PLC:n tar vi spänningen 24 V från ett separat spänningsaggregat till motorn och till alla givare. Ingångar och utgångar på FX1S Alla ingångar har en anslutning gemensam nämligen anslutningen S/S. Ingångarna är galvaniskt isolerad från det inre av PLC:n med en optokopplare. Utgångarna Y2, Y3, Y4, Y5 har anslutning +V2 gemensam. +V0 Y0 +V1 Y1 +V2 Y2 Y3 Y4 Y5 4

5 Reläkontakternas numrering Anslutningarna till reläet har en löpande numrering. Dessutom finns en numrering som bygger på kontaktens position och funktion. 5

6 Duty cycle Ett problem när man har med motorer att göra är att de kan bli för varma. Därför talar man om duty cycle. Duty cycle = 25 % innebär att motorn är aktiv 25 % av en viss tid. Under de andra 75 procenten är motorn inaktiv. Tittar man i databladet för ställdonet hittar man detta diagram. 2 mm pitch betyder att kolvstången rör sig 2 mm för varje varv som motorn gör. Av diagrammet framgår att om man belastar kolvstången med 750 N får inte motorn vara aktiv mer än 15 % av en viss tid. 750 N motsvarar att den kan lyfta en person som väger 75 kg. I vårt fall har vi ingen belastning alls och då bör vi kunna köra motorn kontinuerligt även om kurvan inte går till belastningen 0 N. 6

7 Skydd av utgångstransistorerna på PLC:n De två reläspolarna skall kopplas till två utgångar på PLC:n. Ett problem är att reläspolen är induktiv. En induktiv komponent lagrar upp energi i form av ett magnetfält. Energin i magnetfältet vill fortsätta driva fram en ström. Detta gör att när utgångstransistorn skall bryta strömmen utsätts den för en mycket stor spänning. Reläspolen vill fortsätta driva en ström genom en stor resistans. På sid 6-4 (obs! numreringen av komponenterna är felaktig på denna sida) och sid 6-6 i hårdvarumanualen för PLC:n ser vi hur man löser problemet. sid 6-6 Man sätter en frihjulsdiod parallellt med reläspolen i motsatt riktning mot strömmen. När utgångstransistorn hos PLC:n stryps kommer strömmen att cirkulera genom reläspolen och dioden. Även motorn är en induktiv belastning. Nu styr vi den från reläkontakter vilka inte är lika känsliga som en transistor. Skulle vi vara noggranna skulle det även sitta dioder där. Frågor på databladet för det linjära ställdonet LINAK Frågor Vilken IP-klass har ställdonet. Svar Vad innebär IP-klassen ovan? Hur stor slaglängd har ställdonet? Hur långt rör sig ställdonet för varje varv som motorn gör? Hur många ledare finns i anslutningskabeln till ställdonet? Mellan vilka omgivningstemperaturer är ställdon gjort för att arbeta? Hur stor ström drar ställdonet vid full belastning? 7

8 Frågor på databladet för Industrirelä 4pol växl 24V 114A4-24VDC-1 Frågor Vilken spänning skall reläspolarna ha (spole = coil)? Hur stor resistans har reläspolen? Svar Hur stor ström går genom reläspolen? Hur stor ström tål reläkontakterna under lång tid (nominal contact current)? Vilka spänningar kan reläkontakterna bryta ( nominal contact voltage)? Vilken omgivningstemperatur klarar reläet? Frågor på utgången på PLC FX1S-14MT Vi kommer att belasta utgångarna med reläspolar som är induktiva. Frågor Hur stor effekt kan man ta ut till en induktiv last från en utgång? Hur stor blir strömmen vid 24 V? Svar Frågor på Switchdiod 1N4148 Vi kommer att använda dioden som skyddsdiod för utgångarna på PLC:n. Då kommer den maximalt att belastas under 1 sekund efter det att utgångstransistorn strypts. Frågor Hur stor spänning tål dioden i backriktningen under lång tid (continous reverse voltage)? Hur stor ström tål dioden under 1 s? Svar Hur ser man på dioden vilken anslutning som är katod? 8

9 Kopplingsschema för styrning av det linjära ställdonet Fullborda kopplingsschemat. Använd utsignalerna Y0 och Y1 på PLC:n. Reläerna ska ha skyddsdioder. Koppla utrustningen så att den överensstämmer med kopplingsschemat. Lossa försiktigt de anslutningar som ska användas på LAB-PLC:n. Matningsspänningen +24 V ska tas från ett frisvävande spänningsaggregat, observera att anslutningen inte får jordas. Skriv ett enkelt testprogram så att du kan få kolvstången att gå ut och in. Använd ingångarna X5 ( SENSOR_VÅN2) och X6 (SENSOR_VÅN3) för manövrering. +24 V PLC FX1S M 9

10 Uppgift 2: Inkoppling av ändlägesbrytare och fotogivare I denna uppgift skall kolvstången gå mellan sina ändlägen och vända där. Längst ut på kolvstången sitter en träbit som pekar uppåt. Denna träbit kan detekteras av fotogivare och kapacitiv givare. Vid det yttre ändläget sitter in gränslägesbrytare. När den påverkas skall alltså motorn ändra rotationsriktning. I det inre läget sitter en fotogivare. När den påverkas skall motorn också byta rotationsriktning. Inkoppling av givare till ingångarna på PLC:n När man skall ansluta givare till en PLC måste man veta om den är en PNP- eller en NPN-givare. Det framgår av databladet. Eftersom alla 8 ingångarna på PLC:n har en anslutning gemensam måste alla givare kopplas på samma sätt. Vissa givare kan kopplas både som NPN-givare och PNP-givare. I nästa uppgift skall en kapacitiv givare användas. Den har beteckningen EC 3025 PPA P L. Första P:et i beteckningen anger att det är en PNP-givare. Därför måste alla andra givare kopplas som PNP-givare. Fotogivaren sänder ut ljus och känner av om ljuset reflekteras tillbaka. Principen är således analog med den i läsgaffeln. Frågor på datablad för Fotogivare LTS Frågor På hur långt avstånd kan fotogivaren detektera ett föremål? Vilken typ av givare är det, NPN, PNP eller både NPN och PNP? Vad indikerar den gröna lysdioden? Svar Vilken typ av ljus sänder givaren ut? Hur stor ström drar givaren för sin elektronik (No-load supply current)? Med hur stor ström kan man belasta givare på dess utgång (Output current)? Fråga på gränslägesbrytaren OMRON D4N-1120 Fråga Är utgången normalt öppen, normalt sluten eller finns båda möjligheterna? Svar Frågor på ingångarna på PLC FX1S Frågor Hur stor ström drar ingångarna vid 24 V? Svar Hur lång tid tar det för en ingång att reagera? 10

11 Kopplingsschema för ändlägesgivarna Identifiera alla komponenter, anslutningar och stiftnummer i kopplingsschemat. Matningsspänningen +24 V ska tas från ett frisvävande spänningsaggregat, observera att anslutningen inte får jordas. Anslutningarna på fotogivaren saknar nummer, identifiera kabelfärgen på motsvarande anslutning och markera färgen i kopplingsschemat. (brun är i verkligheten röd och blå är i verkligheten grön) Lossa försiktigt de anslutningar som ska användas på LAB-PLC:n. Koppla utrustningen så att den överensstämmer med kopplingsschemat. Skriv ett program med sekvensprogrammering som gör att kolvstången rör sig fram och tillbaka och vänder automatiskt vid sina ändlägen. När det relä som är kopplat till utgång Y0 är draget skall kolvstången gå inåt. Visa att programmet fungerar. +24 V Fotogivare PNP LTS Gränslägesbrytare D4N X0 PLC FX1S X1 SS 11

12 Uppgift 3: Inkoppling av kapacitiv givare och tryckknapp Nu skall kopplingen kompletteras med en kapacitiv givare och en tryckknapp. När kolvstången är på väg ut skall den stanna då den kapacitiva givaren aktiveras. När man trycker på tryckknappen skall kolvstången fortsätta rörelsen utåt. När kolvstången är på väg in skall inte kolvstången stanna vid den kapacitiva givaren. Kapacitiva givarens funktion Beskriv kort principen för hur en kapacitiv givare fungerar. Gör beskrivningen här: Frågor på datablad för Capacitive sensor EC 3025 PPA PL Frågor På hur långt avstånd är givaren maximalt känslig? Hur kan man ställa om känsligheten? Svar Är givaren skyddad för om man förväxlar plus och minus när man ansluter den? Är givaren skyddad för om man råkar kortsluta utgången? Hur stor ström drar givaren för sin elektronik (no load supply current)? 12

13 Kopplingsschema för den kapacitiva givaren och tryckknappen Komplettera kopplingen med den kapacitiva givaren och en tryckknapp enligt schemat. Komplettera ditt sekvensprogram så att kolvstången stannar på utvägen vid den kapacitiva givaren och fortsätter rörelsen när knappen trycks ned. Visa att programmet fungerar. +24 V Fotogivare PNP LTS Gränslägesbrytare D4N Kapacitiv givare PNP EC 3025 PPA PL 1 Tryckknapp EAO X0 PLC FX1S X1 PLC FX1S SS 13

14 Uppgift 4: Styrning av en asynkronmotor via en frekvensomriktare Uppgiften är att styra varvtalet hos en asynkronmotor från en PLC via en frekvensomriktare. Varvtal och rotationsriktning ställs in med hjälp av strömställare på ett kopplingsdäck. Vidare skall det asynkrona varvtalet mätas med en induktiv givare. Den induktiva givaren känner av de tre metalldelarna på motoraxeln. 14

15 Anslutning av PLC:n till frekvensomriktaren På frekvensomriktaren finns ingångar där man kan styra motorns rotationsriktning och varvtalet till sju olika hastigheter ( se sid 4-1 i manualen ). sid 4-1 På sid 4-6 i manualen finns denna tabell där man ser vilken funktion ingångarna har. sid

16 På sid 6-13 ser man mera i detalj hur hastighetsförvalet fungerar. Hur man ansluter PLC:n till ingångarna på frekvensomriktaren framgår av sid 4-9 i manualen. Frekvensomriktaren är från fabriken inställd på positiv logik (se sid 4-8). Anslutningen PC ger ut 24 V. Strömställarna i figuren nedan motsvarar utgångstransistorerna på PLC:n. sid 4-9 Anslutning av ingångar på PLC:n När man skall ansluta den induktiva givaren till PLC:n måste man veta om den är en PNP- eller en NPN-givare. Det framgår av databladet. Övriga ingångar till PLC:n måste kopplas på samma sätt. Eftersom alla ingångarna har en anslutning gemensam går det inte att blanda NPN- och PNP-givare. För att styra varvtal och rotationsriktning ansluts fem ingångar på PLC:n till tangentbordsströmställare på ett labdäck. De strömställare som finns på labkortet är försedda med pulldownresistorer. Normalt är det inte nödvändigt när ingången på PLC:n är en optokopplare. Det krävs en ström på några milliampere och en spänning på 2 V för att få en lysdiod att lysa. Det är osannolikt att störningar skall åstadkomma det. Därför behövs inte några pulldown- eller pullup-resistorer här. Ingångar med MOS-transistorer måste däremot alltid förses med sådana resistorer. 16

17 Program för att mäta varvtalet Nedan finns ett förslag till ett program som mäter varvtalet på motorn. Principen är att räkna antalet pulser från givaren under en viss tid. Man får tre pulser per varv varför man kan mäta antalet pulser på 20 sekunder ( 1/3 minut ). Då får man varvtalet i enheten rpm. Det visar sig att ingången på PLC:n inte klarar högre frekvenser än ca 12 Hz beroende på filtrering på ingången och programmets cykeltid. En ingång på denna PLC kan därför inte registrera snabba förlopp. 12 Hz motsvarar i detta fall ett varvtal hos motorn på 720 rpm. 17

18 Frågor på induktiv givare E2A-M12KS04-WP-C1 Frågor Vilken typ av givare är det, NPN, PNP eller både NPN och PNP? Svar Är givaren normalt öppen eller normalt sluten? Vilken typ av föremål kan givaren detektera? På hur stort avstånd kan givaren detektera ett föremål? Hur mycket ström drar givaren maximalt? Uppgift Ingångarna ansluts till återfjädrande tangentbordsströmställare på ett labdäck. Den induktiva givaren ansluts till ingång X0. Alla yttre komponenter spänningsmatas från en yttre spänningskälla för att åstadkomma galvanisk isolation till PLC:n. Funktion: Strömställare 1: (ingång X1) startar motorn men det synkrona varvtalet 150 rpm. Strömställare 2: (ingång X2) startar motorn men det synkrona varvtalet 450 rpm. Strömställare 3: (ingång X3) stoppar motorn Strömställare 4: (ingång X4) ger start högervarv Strömställare 5: (ingång X5) ger start vänstervarv Det asynkrona varvtalet visas i monitorfunktionen på datorn. Motorns varvtal ställs med parametrar på frekvensomriktaren. Alla ingångar X1 X5 skall ha hållfunktion. Komplettera schemat på nästa sida och skriv ett program som ger önskad funktion.. Koppla upp utrustningen och visa att ditt program fungerar. Redovisning: Hela labbtexten med besvarade frågor, snyggt ritade scheman för uppgifterna, pdf-filer med PLCprogrammen. 18

19 Styrsignaler till PLC:n från tryckknappar. +24 V PLC FX1S Induktiv givare NPN E2A- M12KS04- WP-C1 1 4 Tryckknapp 5 st 3 Utsignaler från PLC:n till frekvensomriktaren. +24 V PLC FX1S 19

20 +24 V PLC FX1S M +24 V Fotogivare PNP LTS Gränslägesbrytare D4N Kapacitiv givare PNP EC 3025 PPA PL 1 Tryckknapp EAO X0 PLC FX1S X1 PLC FX1S SS 20

21 Styrsignaler till PLC:n från tryckknappar. +24 V PLC FX1S Induktiv givare NPN E2A- M12KS04- WP-C1 1 4 Tryckknapp 5 st 3 Utsignaler från PLC:n till frekvensomriktaren. +24 V PLC FX1S 21

Lab nr Styrteknik ET1001 Givare och ställdon

Lab nr Styrteknik ET1001 Givare och ställdon Laborationsrapport Kurs Laborationens namn Styrteknik ET1001 Givare och ställdon Lab nr 4 Version 2.0 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Givare och ställdon Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn.

Laborationsrapport. Elinstallation, begränsad behörighet. Kurs. Lab nr 6. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Namn. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren Lab nr 6 Version 1.3 Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Uppgift 1: Asynkronmotorn

Läs mer

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Kurs. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren.

Laborationsrapport. Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004. Kurs. Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren. Laborationsrapport Kurs Grundläggande energilära för energitekniker MÖ1004 Version 2.0 Laborationens namn Asynkronmotorn och frekvensomriktaren Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Uppgift 1: Enfasmätning

Läs mer

1 Strömmen I skall mätas med en amperemeter. Amperemetern är inställd på området 30 ma. Vad kommer amperemetern att visa?

1 Strömmen I skall mätas med en amperemeter. Amperemetern är inställd på området 30 ma. Vad kommer amperemetern att visa? Högskolan Dalarna Sida 1 av 11 Elektroteknik Per Liljas/Lars-Erik Cederlöf Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2011-08-22 9.00-13.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare,

Läs mer

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas

Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Högskolan Dalarna Sida 1 av 8 Elektroteknik Per Liljas Tentamen i ET1014 Introduktion till elektroteknik och styrteknik 7.5 hp 2012-08-22 14.00-18.00, Sal Sxxx Hjälpmedel: Miniräknare, formelblad (bifogad)

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002. Lab nr 3. Laborationens namn Halvledarkomponenter. Kommentarer. Namn. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elektroteknik grundkurs ET1002 Lab nr 3 Laborationens namn Halvledarkomponenter Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign Halvledarkomponenter I den här laborationen skall du

Läs mer

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Lab nr 8. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Laborationens namn Skåpbyggnad. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 8 Laborationens namn Namn Skåpbyggnad Kommentarer Version 1.8 Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall du lära

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015. Lab nr. Laborationens namn Lik- och växelström. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs El- och styrteknik för tekniker ET1015 Lab nr 1 version 1.2 Laborationens namn Lik- och växelström Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

Laboration II Elektronik

Laboration II Elektronik 817/Thomas Munther IDE-sektionen Halmstad Högskola Laboration II Elektronik Transistor- och diodkopplingar Switchande dioder, D1N4148 Zenerdiod, BZX55/C3V3, BZX55/C9V1 Lysdioder, Grön, Gul, Röd, Vit och

Läs mer

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE

Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Elektriska Drivsystem Laboration 4 FREKVENSOMRIKTARE Laborant: Datum: Medlaborant: Godkänd: Teori: Alfredsson, Elkraft, Kap 5 Förberedelseuppgifter Asynkronmotorn vi skall köra har märkdata 1,1 kw, 1410

Läs mer

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft

Introduktion till elektroteknik och styrteknik Elkraft Laborationsrapport Kurs Introduktion till elektroteknik och styrteknik Lab nr 2 ver 1.0 Laborationens namn Elkraft Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Uppgift 1: Effekt i enfasbelastningar Du

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 2. Laborationens namn Växelströmskretsar. Kommentarer. Utförd den. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 2 version 3.1 Laborationens namn Växelströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Inledning I denna laboration skall

Läs mer

100% driftcykel Tystgående Tryck och dragkraft upp till 6000 N Lång livslängd

100% driftcykel Tystgående Tryck och dragkraft upp till 6000 N Lång livslängd Produkter Ställdon-Domkrafter Linjära Ställdon BSA30 100% driftcykel Tystgående Tryck och dragkraft upp till 6000 N Lång livslängd Beskrivning Servomech är en värdsledande tillverkare av linjära ställdon.

Läs mer

Qucs: Laboration kondensator

Qucs: Laboration kondensator Qucs: Laboration kondensator I denna laboration skall vi undersöka hur en kondensator fungerar med likström, detta gör vi genom att titta på hur spänningen ser ut de första ögonblicken när vi slår på strömmen,

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION PLC-styrning av ett minimalt parkeringsgarage KURS El- och styrteknik för tekniker ET 1015 INNEHÅLL LAB NR 4 Ver 1.0 1. Inledning 2. Laborationskortet

Läs mer

Hög kvalité Tryck- och dragkraft upp till N Hög precision Lång livslängd

Hög kvalité Tryck- och dragkraft upp till N Hög precision Lång livslängd Produkter Ställdon-Domkrafter Linjära Ställdon ATL50 Hög kvalité Tryck- och dragkraft upp till 25.000 N Hög precision Lång livslängd Beskrivning ATL 50 är ett linjärt ställdon med trapetsskruv som klarar

Läs mer

ATL 10 Linjärt Ställdon Trapetsskruv 24 VDC / 230/400VAC

ATL 10 Linjärt Ställdon Trapetsskruv 24 VDC / 230/400VAC Produkter Ställdon-Domkrafter Linjära Ställdon ATL 10 Linjärt Ställdon Trapetsskruv 24 VDC / 230/400VAC Max Last: 5000N (AC) 4000 (DC) Driftcykel upp till 30% Max Hastighet: 150 mm/s (DC) 12VDC / 24VDC

Läs mer

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon.

Batteri. Lampa. Strömbrytare. Tungelement. Motstånd. Potentiometer. Fotomotstånd. Kondensator. Lysdiod. Transistor. Motor. Mikrofon. Batteri Lampa Strömbrytare Tungelement Motstånd Potentiometer Fotomotstånd Kondensator Lysdiod Transistor Motor Mikrofon Högtalare Ampèremeter 1 1. Koppla upp kretsen. Se till att motorns plus och minuspol

Läs mer

Digitala kretsars dynamiska egenskaper

Digitala kretsars dynamiska egenskaper dlab00a Digitala kretsars dynamiska egenskaper Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Mycket digital elektronik arbetar med snabb dataöverföring och strömförsörjs genom batterier.

Läs mer

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik

Laborationsrapport Elektroteknik grundkurs ET1002 Mätteknik Laborationsrapport Kurs Lab nr Elektroteknik grundkurs ET1002 1 Laborationens namn Mätteknik Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Elektroteknik grundkurs Laboration 1 Mätteknik Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Övningsuppgifter i Elektronik

Övningsuppgifter i Elektronik 1 Svara på följande frågor om halvledarkomponenter. Övningsuppgifter i Elektronik a) Vad är utmärkande för ett halvledarmaterial? b) Vad innebär egenledning och hur kan den förhindras? c) edogör för dopning

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Flödesvakt AT 8316 P Rev 1

Flödesvakt AT 8316 P Rev 1 Flödesvakt AT 8316 P15 2019-01-24 Rev 1 Flödesvakt At 8316 P15f med termisk givare Enligt gällande krav/normer skall en flödesvakt installeras i vissa anläggningar. Den skall tillse att effekttillförseln

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Mät elektrisk ström med en multimeter

Mät elektrisk ström med en multimeter elab001a Mät elektrisk ström med en multimeter Namn Datum Handledarens sign Elektrisk ström och hur den mäts Den elektriska strömmen består av laddningar som går inne i en ledare en ledare av koppar är

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programversion (46746V02) ebm-papst AB Järfälla 010-454 44 00 (huvudkontor) Helsingborg 010-454 44 60 Hisingsbacka 010-454 44 63 Järvsö 010-454

Läs mer

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar

Lab nr Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Likströmskretsar Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 Lab nr 1 version 2.1 Laborationens namn Likströmskretsar Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Noggrannhet vid beräkningar Anvisningar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns )

Du har följande material: 1 Kopplingsdäck 2 LM339 4 komparatorer i vardera kapsel. ( ELFA art.nr datablad finns ) Projektuppgift Digital elektronik CEL08 Syfte: Det här lilla projektet har som syfte att visa hur man kan konverterar en analog signal till en digital. Här visas endast en metod, flash-omvandlare. Uppgift:

Läs mer

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning

Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning TSTE20 Elektronik Laboration 1: Styrning av lysdioder med en spänning v0.3 Kent Palmkvist, ISY, LiU Laboranter Namn Personnummer Godkänd Översikt I denna labroation ska en enkel Analog till Digital (A/D)

Läs mer

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum:

Apparater på labbet. UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH. Personalia: Namn: Kurs: Datum: UMEÅ UNIVERSITET 2004-04-06 Tillämpad fysik och elektronik Elektronik/JH Apparater på labbet Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum Kommentarer Godkänd: Rättningsdatum Signatur

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

Max. hastighet 240 mm/s Tryck och dragkraft upp till 3200 N Lång livstid Hög kvalité

Max. hastighet 240 mm/s Tryck och dragkraft upp till 3200 N Lång livstid Hög kvalité Produkter Ställdon-Domkrafter UBA 3 Max. hastighet 240 mm/s Tryck och dragkraft upp till 3200 N Lång livstid Hög kvalité Beskrivning Servomech är en värdsledande tillverkare av linjära ställdon. De är

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Undersökning av logiknivåer (V I

Undersökning av logiknivåer (V I dlab002a Undersökning av logiknivåer (V I Namn Datum Handledarens sign. Laboration Varför denna laboration? Vid såväl konstruktion som felsökning och reparation av digitala kretskort är det viktigt att

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Ställdon för modulerande reglering AME 85, AME 86

Ställdon för modulerande reglering AME 85, AME 86 Datablad Ställdon för modulerande reglering AME 85, AME 86 Beskrivning Ställdonen AME 85 och AME 86 används med ventilerna VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) och AFQM (DN50-250). Funktioner:

Läs mer

Laborationshandledning

Laborationshandledning Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNE094 Digitalteknik och konstruktion Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den.

Laborationsrapport. Kurs Elkraftteknik. Lab nr 3 vers 3.0. Laborationens namn Likströmsmotorn. Kommentarer. Utförd den. Godkänd den. Laborationsrapport Kurs Elkraftteknik Lab nr 3 vers 3.0 Laborationens namn Likströmsmotorn Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 Allmänt Uppgiften på laborationen är att bestämma karakteristiska

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Motorer för modulerande reglering AME 110 NL, AME 120 NL

Motorer för modulerande reglering AME 110 NL, AME 120 NL Motorer för modulerande reglering AME 110 NL, AME 120 NL Beskrivning Motorerna AME 110 NL och AME 120 NL används tillsammans med den automatiska flödesbegränsaren AB-QM DN10-32. Motorn kan användas till

Läs mer

Typ Matningsspänning Best.nr AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME G3006 AME 23

Typ Matningsspänning Best.nr AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME G3006 AME 23 Datablad Ställdon för modulerande reglering AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med säkerhetsfunktion som är certifierad enligt DIN EN 14597 (fjäder ned) eskrivning AME 10 AME 13 AME 20, AME

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

Optoisolerat USB Utgångskort

Optoisolerat USB Utgångskort Optoisolerat USB Utgångskort [USB-4X-BOB] Optiskt isolerat USB utgångskort för att enkelt koppla datorn till din CNC-styrning Anslutning USB. Styr upp till 4st axlar Utgångar: 16st + 1st PWM utgång Ingångar:

Läs mer

Max. hastighet 285 mm/s Tryck och dragkraft upp till 2500 N Lång livstid Hög kvalité

Max. hastighet 285 mm/s Tryck och dragkraft upp till 2500 N Lång livstid Hög kvalité Produkter Ställdon-Domkrafter Linjära Ställdon UAL 2 Max. hastighet 285 mm/s Tryck och dragkraft upp till 2500 N Lång livstid Hög kvalité Beskrivning Servomech är en värdsledande tillverkare av linjära

Läs mer

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04

HOWTO: HDD Clock. 1 Översikt. Eller: hur man gör en HDD klocka. Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 HOWTO: HDD Clock Eller: hur man gör en HDD klocka Peter Faltpihl & Gustav Andersson. Linköpings Universitet, Norrköping 2011-10-04 Har du någonsin undrat vad man kan göra med en gammal hårddisk som du

Läs mer

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4

Elektricitetslära och magnetism - 1FY808. Lab 3 och Lab 4 Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik Elektricitetslära och magnetism - 1FY808 Lab 3 och Lab 4 Ditt namn:... eftersom labhäften far runt i labsalen. 1 Laboration 3: Likström och

Läs mer

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012

Digitalteknik: CoolRunner-II CPLD Starter Kit Med kommentarer för kursen ht 2012 Med kommentarer för kursen ht 2012 2012 CR:1 CoolRunner-II CPLD Starter Kit är ett litet utvecklingssystem för Xilinx-kretsen XC2C256. Utvecklingskortet kommer från företaget Digilent. Vid laborationerna

Läs mer

Experiment med schmittrigger

Experiment med schmittrigger dlab00a Experiment med schmittrigger Namn Datum Handledarens sign. Varför denna laboration? Schmittriggern är en mycket användbar koppling inom såväl analog- som digitaltekniken. Ofta används den för att

Läs mer

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11

Högspänningsregulator Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Negativa/positiva joner PC2 Bar Mar.11 Utmärkande egenskaper Uppfyller kraven på CE godkännanden Avsedd för industriella och professionella anläggningar Inbyggt fellarm LED indikering för larm och status

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X

Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X Handbok FJÄRRSTYRT RELÄ Typ: RR120X/240X CSD AB 97-03-01 RR120X/240X är ett fjärrstyrt dubbelrelä för 12- resp. 24 Volt likström elsystem. Reläet styrs av en mikroprocessor vilken kan ställas in att utföra

Läs mer

FYD101 Elektronik 1: Ellära

FYD101 Elektronik 1: Ellära FYD101 Elektronik 1: Ellära Laboration 1: Grundläggande instrumenthantering Förberedelse: Du måste känna till följande Ström- och spänningsriktig koppling vid resistansmätning Hur ett digitalt instruments

Läs mer

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino

Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino NYHET! Utkommer i augusti 2017 Smakprov ur boken Programmera i teknik - kreativa projekt med Arduino av Martin Blom Skavnes och Staffan Melin PROJEKT LJUS s 1 I det här projektet kommer du att bygga en

Läs mer

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer.

Laborationsrapport. Kurs Elinstallation, begränsad behörighet. Lab nr 5 ver 1.3. Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer. Laborationsrapport Kurs Elinstallation, begränsad behörighet Lab nr 5 ver 1.3 Laborationens namn Mätinstrument för elinstallationer Namn Kommentarer Utförd den Godkänd den Sign 1 I den här laborationen

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. Är utförd i vit pulverlackad välventilerad

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRKTON KTH Tentamen med lösningsförslag och borttaget svarsutrymme. TENTAMENSPPGFTER ELEKTROTEKNK Elektroteknik för MEDA och CL, MF035 05-06-0 9.00-3.00 Du får lämna salen tidigast

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt.

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt. SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema Kontakter 1-polig slutande kontakt 2-polig slutande kontakt 3-polig slutande kontakt Slutande (sl) kontakt, allmän Brytande (br) kontakt, allmän N.O (normaly open)

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION KURS ET1001 Styrteknik LAB NR PLC 5 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Laborationskortet i styrteknik 3. Laborationsuppgifter NAMN KOMMENTARER PROGRAM/KURS

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Laboration 2 i Styrteknik

Laboration 2 i Styrteknik 070921/Thomas Munther Sektionen för Informationsvetenskap, Dator och Elektroteknik Laboration 2 i Styrteknik Anvisningar: för godkänd uppgift krävs en inlämnad programlistning av typen SFC där alla relevanta

Läs mer

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning

Steglöst reglerbar ljudkänslighet i ett stort område. Digitalt ljudfilter med 4 förprogrammerade nivåer för att undvika felutlösning BRUKSANVISNING FÖR RÖSTLARMET VOICE Variofon2 Röstlarmet Variofon2 (från Mediswitch Signal Technik) är en apparat i bordsutförande för övervakning av ljudet i ett rum. När ljudnivån överstiger ett förinställt

Läs mer

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf

Elektronik. Lars-Erik Cederlöf Elektronik LarsErik Cederlöf 1 Ledare och isolatorer Ledare för elektrisk ström har atomer med fria rörliga laddningar i yttersta skalet. Exempel på ledare är metallerna koppar och aluminium. Deras atomer

Läs mer

Ladderprogrammering steg för steg

Ladderprogrammering steg för steg Ladderprogrammering steg för steg En introduktion till LD-programmering för kursen MIE 012 Elektroteknikens Grunder vid LTH. Gunnar Lindstedt Introduktion Den dominerande typen av styrsystem för binära

Läs mer

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk

Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Instruktion elektronikkrets till vindkraftverk Färdig koppling D1 R2 IC1 R1 D2 R3 D3 R7 R5 T1 T2 R6 T3 R6 Uppgiften innehåller: Namn Värde Utseende Antal R1 11 kω brun, brun, svart, röd, brun 1 st R2 120

Läs mer

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501.

10-501 ir-detektor. Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. 10-501 ir-detektor Denna bygganvisning riktar sig till dej som köpt Hemi-konsult s ir-detektor 10-501. Byggsatsen innehåller en komplett uppsättning delar för att bygga en infraröd-detektor till modelljärnvägen.

Läs mer

Loh Electronics AB, Box 22067, Örebro Besöksadress: Karlsdalsallén 53 Örebro Tel

Loh Electronics AB, Box 22067, Örebro Besöksadress: Karlsdalsallén 53 Örebro Tel Varvtalsregulator H-Version Beskrivning Varvtalsregulator version H är avsedd för A-traktorer där hastigheten begränsas enligt de regler som gäller för A-traktorer. Avsikten med denna modell är att kunna

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion

Strömförsörjning. Laboration i Elektronik 285. Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Dan Weinehall PA Persson Redigerad av Johan Haake och Stig Esko Laboration Produktionsanpassad Elektronik konstruktion 20020820 Strömförsörjning Laboration

Läs mer

Typ Matningsspänning Best.nr AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME G3006 AME 23

Typ Matningsspänning Best.nr AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Typ Matningsspänning Best.nr AME G3006 AME 23 Datablad Ställdon för modulerande reglering AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 med säkerhetsfunktion som är certifierad enligt DIN EN 14597 (fjäder ned) Beskrivning AME 10 AME 13 AME 20, AME

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNIK Inlämningstid Kl: 1 MSKINKONSTRUKTION KTH TENTMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVR Elektroteknik MF1017 013 10 31 Kl: 14:00 17:00 Du får, som hjälpmedel, använda räknedosa, kursens lärobok

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent)

Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent) Ellära. Laboration 2 Mätning och simulering av likströmsnät (Thevenin-ekvivalent) Labhäftet underskrivet av läraren gäller som kvitto för labben. Varje laborant måste ha ett eget labhäfte med ifyllda förberedelseuppgifter

Läs mer

Ställdon för 3-punktsreglering AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 med DIN EN certifierad säkerhetsfunktion (fjäder ned)

Ställdon för 3-punktsreglering AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 med DIN EN certifierad säkerhetsfunktion (fjäder ned) Datablad Ställdon för 3-punktsreglering AMV 10, AMV 20, AMV 30 AMV 13, AMV 23, AMV 33 med DIN EN 14597-certifierad säkerhetsfunktion (fjäder ned) Beskrivning AMV 10 AMV 13 AMV 20, AMV 30 AMV 23, AMV 33

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATION Generellt om kablaget och installation Monteringen är relativt enkel, men kräver att man är lite händig med bilar och lödkolv. Kopplingsschema,

Läs mer

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare

Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Datablad Svenska Emotron FDU 2.0 Frekvensomriktare Elektriska specifikationer för olika modeller Tabell 1 Typisk motoreffekt vid nätspänning 400 V Modell Max. utström

Läs mer

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare

Teknisk information. Vippströmställare. Huvuddata för referensprodukt. E-nummer 18 213 87. 1 x 1.5 mm 2 till 2 x 2.5 mm 2 EK- och FK-ledare Strömställare Strömställare ELP03026 E-nummer 18 213 87 Vippströmställare Trapp/1-pol (6/1) 16AX Märkspänning 250 V~ Anslutningar Skruv - Pozidrive 1 (+/-) Överkopplingsklämmor 2 st 1 x 1.5 mm 2 till 2

Läs mer

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET

APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Agneta Bränberg 1999-09-06 Rev 1.0 APPARATER PÅ ELEKTRONIKLABBET Laboration E101 ELEKTRO Personalia: Namn: Kurs: Datum: Återlämnad (ej godkänd): Rättningsdatum

Läs mer

Laborationshandledning

Laborationshandledning Laborationshandledning Utbildning: ED Ämne: TNGE11 Digitalteknik Laborationens nummer och titel: Nr 5 Del A: Schmittrigger Del B: Analys av sekvensnät Laborant: E-mail: Medlaboranters namn: Handledarens

Läs mer

Låsbar kodad brytare 440G-LZ

Låsbar kodad brytare 440G-LZ Säkerhet Förreglingsbrytare Låsbara brytare Låsbar kodad brytare 440G-LZ Elektriskt låsbar, 1 300 N PL e och SIL 3 IP69K LED-indikering Finns som unikt kodad Användningsområde 440G-LZ är en kodad låsbar

Läs mer

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik

ELEKTROTEKNIK. Laboration E701. Apparater för laborationer i elektronik UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Håkan Joëlson 2008-11-03 v 1.2 ELEKTROTEKNIK Laboration E701 Apparater för laborationer i elektronik Innehåll Mål... Teori... Uppgift 1...Spänningsaggregat

Läs mer

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar.

Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. Blinkande LED med 555:an, två typkopplingar. När vi börjar att koppla med lysdioder, är det kul att prova lite ljuseffekter. En sådan effekt är olika blinkande lysdioder. Det finns flera möjligheter att

Läs mer

Vad är en UART? Universal Asynchronous Receiver Transmitter parallella seriella parallell åttabitars signal mest signifikant bit

Vad är en UART? Universal Asynchronous Receiver Transmitter parallella seriella parallell åttabitars signal mest signifikant bit Vad är en UART? Beteckningen UART är en förkortning för det engelska uttrycket Universal Asynchronous Receiver Transmitter, vilket översatt till svenska blir ungefär Universell Asynkron Mottagare/Sändare.

Läs mer

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET

Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET Lars-Erik Cederlöf Tentamen på elläradelen i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1013 2012-05-04 Del Tentamen omfattar 33 poäng. För godkänd tentamen krävs 16 poäng. Tillåtna hjälpmedel är räknedosa

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar

Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar Extralab fo r basterminen: Elektriska kretsar I denna laboration får du träna att koppla upp kretsar baserat på kretsscheman, göra mätningar med multimetern samt beräkna strömmar och spänningar i en krets.

Läs mer

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D

Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ETA 013 för D Lars-Erik Cederlöf Tentamen i Grundläggande ellära och digitalteknik ET 3 för D 999-3-5 Tentamen omfattar 4 poäng, 2 poäng för varje uppgift. 2 poäng ger godkänd tentamen. Tillåtet hjälpmedel är räknedosa.

Läs mer

Digital termostat / temperaturrelä ELTH

Digital termostat / temperaturrelä ELTH El-skåp Regulatorer / Termostater / Panelinstrument Termostater / Temperaturrelä Digital termostat / temperaturrelä ELTH Digital termostat för DIN-skena / normkapsling On-off-reglering med digital visning

Läs mer

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR

TENTAMENSUPPGIFTER I ELEKTROTEKNIK MED SVAR ELEKTROTEKNK MASKNKONSTRUKTON KTH TENTAMENSUPPGFTER ELEKTROTEKNK MED SVAR Elektroteknik för MEDA och CL, MF1035 014 06 05 14:00 18:00 Du får lämna salen tidigast 1 timme efter tentamensstart. Du får, som

Läs mer

Användarmanual. Labbaggregat LW PS-305D

Användarmanual. Labbaggregat LW PS-305D Användarmanual Labbaggregat LW PS-305D 12 1 2 11 Felsökning: Felsymptom: Åtgärd: - Instrumentet startar inte. - Kontrollera att kontakten är ansluten till ett fungerande vägguttag. - Indikeringen för strömbegränsning

Läs mer