Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!"

Transkript

1 1 TO Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick ett eget fadderfartyg Läs mera sid 3 Nya ansikten i staden: Välkommen Erja och Katariina! Läs mera sid 8

2 2 = ANNONSERA I NYTT? Folkes funderingar TA KONTAKT MED Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationschef Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 23 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , UTGIVNINGSTIDTABELLEN 2012 Malmen I trettio års tid och längre än så har framtiden för Pargas Malm diskuterats, särskilt området som i detaljplanen heter södra centrum. Utmaningarna vet vi, ett litet område som avgränsas av vatten, berg och gruvan där gammal bebyggelse skall samsas med ny. Förändringarna i handeln med stenhård konkurrens från köpcentra i Åboregionen är ett faktum - där problemen i ett nötskal. Men det är inte problemen vi skall se utan möjligheterna och de är många. Vi har ju ibland en tendens att bli lite hemmablinda och resonera för försiktigt så i stället borde vi ändra strategi och låta idéerna och tankarna få fritt spelrum, tids nog får man se vad som i slutändan är möjligt. Idéer och visioner har visserligen kastats fram förr. Det har visionerats om att Strandvägen och Köpmansgatan byter roller, att handeln flyttar till ett promenadstråk längs sundet och trafiken till Köpmansgatan. En annan idé var att riva alla broar och föra biltrafiken under och öppna för båttrafik genom sundet eller att bygga en restaurangbyggnad över sundet. Idéer, mer eller mindre ogenomförbara har nog funnits. Det vi kanske mer borde fundera på är hur ett centrumområde egentligen skall se ut, vad kännetecknar ett centrum? Kunde man på nuvarande torget bygga en byggnad med bostäder i andra våningen och små affärsutrymmen nere, tänk vilket trevligt promenadstråk längs vattnet och vilken utsikt från bostaden mitt i centrum. Kunde man på liknande sätt bygga på den stora parkeringsplatsen mellan Nordea och Brankis? Jo jag vet att vi också behöver parkering men varför inte tänka lite out of the box. Hotellet skulle snabbt behöva få en ansiktslyftning, det börjar närma sig sovjetiskt skick om inget görs med byggnaden. Många goda saker händer och har hänt för att liva upp Malmen, bra och aktiva företagare, nytt våningshus på El-Sä-tomten, nytt torg vid Ahonenska hörnet är en bra början. Den frågan som ändå borde ställas som är grunden för Malmens utveckling är följande: Kan vi få en utveckling i riktning mot ett verkligt levande centrum utan att förtäta området? De mest trivsamma centrum vi möter överallt i världen är platser där boende, små affärer, caféer och restauranger finns på en liten yta. Det skall vara lite trångt, det skall finnas lite vatten och lite grönt och framför allt skall det finnas människor i rörelse. Inga stenkolosser givetvis, det går att bygga vackert. Jag är helt övertygad om att Malmen har en framtid som ett levande och trevligt centrum. Många steg har redan tagits men nu borde vi tänka lite längre. Ta del i diskussionerna, vi kommer från stadens sida att göra vad vi kan för att aktivera diskussionen. Alla exempel visar att endast genom ett positivt samarbete mellan företagare, staden, kulturlivet och framför allt genom aktiva invånare som ställer upp för sitt närsamhälle kan vi nå ända fram. Stadsdirektör Folke Öhman Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) " Färggrann höst! Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

3 3 På bild befälhavaren på Halli, kaptenlöjtnant Kari Kiiskilä, förste styrmannen, överlöjtnant Mika Koutu och maskinchef ingenjörkaptenlöjtnant Tapio Seilo. Skärgårdsstaden fick ett eget fadderfartyg Skärgårdsstaden Pargas har en nära kontakt med marinen sedan 1975 då minsveparen Kuha 22 utsågs till fadderfartyg för Pargas stad. Minflottiljens fartygsenheter, däribland fadderfartyget Kuha, har sedermera besökt vår stad regelbundet årligen, bl.a. i samband med Pargasdagarna. Då Kuha 22 togs ur bruk för ett par år sedan, kom idén om ett nytt fadderfartyg fram trots att staden även står som fadderstad för landskapstruppen Sääksi som ingår i minflottiljen. IDÉN OM ETT NYTT fadderfartyg föddes hos kaptenlöjtnant Kari Kiiskilä, befälhavaren på oljebekämpningsfartyget Halli som har sin hemmahamn i Pansio i Åbo. Kiiskilä var tidigare befälhavare på minfärjan Pansio i minflottiljen och hade lärt känna staden och dess sätt att samarbeta med mag rinen. Man kunde faktiskt säga att oljebekämpningsfartyget Halli föddes på nytt 2010 då det genomgick en grundlig renovering. Det var ett ypperligt tillfälle att få en ny fadderstad för fartyget, något som fartyget inte tidigare hade haft, motiverar kaptenlöjtnant Kiiskilä. Pargas stads aktiva grepp, geografiska läge och skyddet av Skärgårdshavet är alla sådana faktorer som väger över till Pargas favör, fortsätter Kiiskilä. Efter diskussioner som förts med befälhavaren på Halli vände sig staden till marinen med ett förslag om att bli utsedd till fadderstad, och i slutet av augusti beslöt kommendören för marinen, konteramiral Veli-Jukka Pennala att utse Pargas stad som fadderstad för oljebekämpningsfartyget Halli. FÖRSTE STYRMANNEN på Halli, överlöjtnant Mika Koutu är i likhet med andra i besättningen nöjd med att fartyget fått en maritim fadderstad. Jag tror att samarbetet är till nytta för både oss och Pargas stad, vi rör ju oss ofta på stadens område. Fartyget kommer att besöka staden bl.a. i samband med Pargasdagarna så att invånarna kan komma och se vår oljebekämpnings- och räddningsutrustning och få information om oljebekämpning, berättar Koutu. Oljebekämpningsfartyget Halli kommer i och med sin nya fadderstad att bära stadens vapen på styrhyttens yttervägg, vad skulle vara bättre symboler för havet och skärgården än en ankare och en krona, säger Koutu leende. Bild: Mika Koutu OM DU UPPTÄCKER EN MILJÖ SKADA TILL SJÖSS MEDDELA sjöräddningscentralen, VTS-centralen eller nödcentralen. Dessa myndigheter förmedlar informationen om oljeskadan till Finlands miljöcentral SYKEs jour som fungerar dygnet runt. VISSTE DU DETTA OM OLJEBEKÄMPNING? I Östersjön finns 17 oljehamnar transporteras över 250 miljoner ton olja om året är cirka större fartyg ständigt till sjöss. Strandstaterna runt Östersjön har slutit ett HELCOM-avtal sinsemellan om skyddet av Östersjön. Genom avtalet har staterna förbundit sig att bistå varandra med oljebekämpning vid en oljeolycka. Bekämpningsfartygen har samarbetsövningar varje år. Finland har sammanlagt 16 fartyg som lämpar sig för oljebekämpning. De största av dessa är Halli, Louhi och Hylje. I Östersjön finns totalt cirka 70 oljebekämpningsfartyg. Runt om i räddningsområdena längs finska kusten finns tiotals oljebekämpningsbåtar. Om en oljeskada inträffar på öppet hav, är målet att samla upp oljan innan den hinner flyta i land på kusten och stränderna. Att städa upp oljan från stranden är både svårt och dyrt: det kostar tio gånger mer att samla upp en liter olja på stranden än till sjöss. Om en liter olja pumpas direkt från det havererade fartygets tank kostar det tio gånger mindre än att samla upp oljan ur havet. Det går långsamt att samla upp olja: om ett oljelager är cirka en halv millimeter tjockt på vattenytan och ett fartygs medelhastighet två knop, kan de finska oljebekämpningsfartygen samla upp sammanlagt cirka 830 kubikmeter olja från havsytan på en timme. Mer information finns på och Källa: Helcom och Finlands miljöcentral SYKE OLJEBEKÄMPNINGSFARTYGET HALLI Färdigställt 1987 Grundrenoverat 2010 Längd 61,5 m Bredd 12,8 m Djupgående 4 m Deplacement 2831 tn Tankvolym för oljeprodukter 1290 m3 Största höjd 22 m Maskineffekt 2 x 975 kw Besättning: stampersonal 10, beväringar 8 10 Huvudsaklig uppgift oljebekämpning på öppet hav, används även för service- och stödfunktioner Utöver oljebekämpningsutrustning också bra räddningsutrustning (bl.a. brandskydds-, röjnings- och tömningsutrustning) 4 timmars utryckningsberedskap (i jourberedskap turvis med oljebekämpningsfartyget Hylje och multifunktionsfartyget Louhi)

4 Pargas 4 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: PARGAS HÄLSOSTATION Telefon: Vapparvägen 15 A, Pargas Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9 13, tfn Tidsbeställning till tandvård vardagar kl tfn VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Ollila. Konfirmandjubileum 50 år efter konfirmationen, inleds med högmässan och därefter jubileumsfirande på Koupo lägergård. Förhandsanmälan. Må kl 19 Bastukväll för män på Koupo lägergård. Gemensam start från församlingshemmet kl On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Mikaelidagens familjemässa i kyrkan, Sepponen, Eklund-Pelto, Lehtonen. Efter mässan servering Änglareflexer delas ut åt barnen. Må kl Andakt i Björkebo servicehus, Grönqvist, Lehtonen. kl 14 Missionsföreningen On kl 12 Lunchklubb på Hotell Kalk- strand kl Lielax diakonikrets kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. To kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet Fr kl Andakt i Seniorstugan, Grönqvist, Lehtonen. Sö kl 12 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Sundell, Lehtonen. Ungdomssöndag. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Backström, Ollila. Må kl 14 Missionsföreningen On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. To kl 13 Pensionärsträff Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Kyrktaxi. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Görnqvist, Lehtonen. kl Ansvarsveckosamling To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. Seniorstugan fyller 10 år, tack vare frivilliga insatser! Seniorstugans trädgård Tanja och Inkeri. Seniorstugan i Pargas inledde sin verksamhet den och har alltså redan 10 år på nacken. Måndagen den inleder social- och hälsovårdsnämndens ordförande Kurt Kronehag firandet av Seniorstugans 10 års jubileum fr.o.m. kl Därefter bl.a. sång och musik med Veterankören. Det bjuds naturligtvis på kaffe och kaka. Verksamheten i Seniorstugan kunde starta tack vare ett arv efter Kyllikki Helena Nordström, en stor mängd donationer av olika slag samt otaliga insatser av frivilliga. Hela konceptet byggde ursprungligen på att en del av verksamheten d.v.s. det öppna vardagsrummet skulle handhas av de frivilliga. Efter 10 år spelar de frivilliga, som i dag är ca 20 personer, fortsättningsvis en central roll i verksamheten. Ett stort tack till de frivilliga! Seniorstugans verksamhet är indelad i två enheter. Målsättningen med verksamheten i det öppna vardagsrummet är bl.a. att främja social samvaro och erbjuda en meningsfull vardag medan dagvårdsenheten focuserar på att avlasta de anhöriga och stöda hemmaboendet. Tanja Fokin (tel ) vikarierar verksamhetsledaren som är alterneringsledig fr.o.m. september 2012, ett år framöver. SENIORSTUGAN I PARGAS Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagvård och dagverksamhet för äldre ÖPPET VARDAGSRUM Målsättning och verksamhet vardagsrummet är öppet för alla seniorer må to kl och fre kl målsättningen med verksamheten är, att främja social samvaro och erbjuda innehåll i vardagen. i vardagsrummet ordnas varje vecka olika program, som allsång, spel, uppträdanden samt klubbverksamhet. Verksamheten drivs till största delen med hjälp av frivilliga Övrigt Närmare information om programmet finns i PK under Föreningar Deltagande i det öppna vardagsrummets verksamhet är gratis, för kaffet debiteras 1 Föreningar och organisationer har också möjlighet att hyra utrymmen utanför öppethållningstiderna. Förfrågningar tel Denna verksamhet riktar sig till dem som behöver vård och handledning DAGVERKSAMHET/-VÅRD Målsättningar och verksamhet avlasta och stöda anhörigvårdarna upprätthålla och förbättra funktionsförmågan öka det psykiska välbefinnandet stöda hemmaboendet genom ett rehabiliteringsinriktat arbetssätt sysselsättning och rekreation Övrigt Verksamheten är avgiftsbelagd: dagvårdsavgift 15 /dag (ingår i avgiftstaket) För kortvarig dagvård (under 4 timmar) debiteras 7 I dagvården ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Transport ordnas vid behov, självrisk 2,50 /resa Anhållan om dagvårdsplats görs på särskild blankett som erhålls från stadens olika verksamhetspunkter Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Maarit Silván, tel

5 Nagu 5 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller e-post: NAGU HÄLSOSTATION Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA Höstens verksamhet Pargas pensionärerna besöker oss torsdagen den 20 september kl. 13. Vi samlas till trevlig samvaro på Framnäs med lite olika program, lotteri och servering (Eijas fisksoppa + kaffe och tårta). Bengt Johansson sköter musiken. Månadsträff onsdagen den 31 oktober kl. 14 i Församlingshemmet med program, servering och lotteri. Födelsedagsfest onsdagen den 28 november kl. 13 på Framnäs med program och servering. Julfest onsdagen den 12 december kl. 12 på Framnäs. Julprogram med lucia och julgubbe, julgröt m.m. Snackbaren börjar onsdagen den Snackbaren onsdagen den 24 oktober kl Plats: Kommunalstugan. Snackbaren onsdagen den 21 november kl Plats: Kommunalstugan. Närmare uppgifter om plats och tid, ring Elisabet tfn Resorna till St. Karins simhall börjar tisdagen den 2 oktober. Bussen avgår kl från Seo Baren. Resedagarna under hösten blir följande: 16.10, 30.10, 13.11, och Närmare uppgifter ger Olli tfn Biljardspel börjar måndagen den 1 oktober kl. 11 i Bollhallen och forsätter varje måndag samma tid. Motionsdag måndagen den 1 okt kl. 13, samling vid kyrkans parkeringsplats. Efter motionslänken dricker vi kaffe på Seo Baren. Jumpa 60+ är nu i Festingarnas regi på grund av att Arbis har tagit bort denna verksamhet från sitt program. Vi börjar torsdagen den 4 oktober kl i Bollhallen och forsätter varje torsdag samma tid. Resa till Bowlingshallen i Pargas onsdagen den 10 oktober. Närmare uppgifter ger Elvi tfn Resa till Köpcentret Mylly måndagen den 3 december. Närmare uppgifter kommer senare. I Arbis regi: Seniordansen börjar måndagen den 1 oktober kl Plats: Grannas Servicehus. NAGU KAPELLFÖRSAMLING To kl S:t Olofs sångare övar i församlingshemmet, Ami Taulio. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Oili Sepponen, Birgitta Sarelin med medlemmar i tidigare Minikören. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan, Eeva Granström m.fl. - kl Missionsboden i före detta Vävstugan är öppen igen, Elisabeth Javén m.fl. Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet, Ami Taulio. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, Ami Taulio. - kl Barnkören i församlingshemmet, Ami Taulio. - kl 14 Församlingsträffen Mirjam Granström berättar om en resa genom Tyskland till Saltzburg. Alla är varmt välkomna! To kl S:t Olofs sångare övar Lö kl 19 Lighthouse i församlingsstugan, Eeva och Kjell Granström. Obs platsen! Mikaelidagen kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl Missionslunch Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i före detta Vävstugan är öppen. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan, Eeva Granström. Alla intresserade är välkomna med! Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören Lö kl 19 Lighthouse Sö kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl Kyrkkaffe i församlingshemmet för kyrkfolket och dem som kommer till sångstunden. - kl Sjung med oss Vem än du är, kom med och sjung ur Sionsharpan. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören - kl 14 Församlingsträffen Sö kl 18 Kvällskyrka i församlingshemmet, Kjell Granström, Ami Taulio, Eeva Granström m.fl. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören UTRYMME SÖKES! Nagu Hembygdsförening r.f. behöver mera lager- och/eller ett utställningsutrymme för sina värdefulla museiföremål som komplement till det nya Hembygdsmagasinet i Finby. Vår fina utställning om Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik i Käldinge förtjänar ett bättre öde än att magasineras! Vänligen kontakta ordf. Bertel Henriksson eller sekr. Susanne Lindblom, om du sitter på en förlösande idé! Läs mer om vår verksamhet på Uppföljning av beviljade samgångsmedel Nämnden antecknar sammandraget för kännedom. Noteras att brandsläckningsutrustningen till Nötö är på gång, likaså färderingen av Grannas innergård och cykeltaket i centrum. Fakturor för midsommararrangemangen i Nagu är på kommande, likaså för evenemanget Musica Silentii in Archipelago. Reserverats för utskärsdelegationens seminarium hösten När dessa bidrag betalts återstår ofördelade medel Nämnden konstaterar även att tennisplanen är färdig och håller hög standard. Den är flitigt i användning och fått en mycket bra respons. Kartlägga behovet av nya hyresbostäder i Nagu, utlåtande Nämnden upprepar sitt ställningstagande från den och förtydligar ännu att åsikten om ändrandet av Furubo-bostäderna till fördelaktiga ungdomsbostäder avser de radhus som ligger öster om Kyrkbackens skola, medan husen närmast Grannas snarare borde integreras i Grannas servicehushelhet. Furubo-radhusen kunde även efter en omdisponering delvist fylla behovet av bostäder för företagarnas sommarpersonal. Nämnden framför därtill att kvalitativa seniorbostäder med fördel kunde uppföras på tomten öster om biblioteket, vilken tomt redan en gång utarrenderats för detta ändamål och vid då inledd byggnadsplanering visat sig lämplig för ändamålet. Nämnden beslöt enligt förslaget och med tillägget att Väståbolands hyreshus Ab bör förhandla med Stiftelsen Furubo om de av stiftelsen ägda bostädernas framtida användning. Utlåtande gällande förtursrätt på Skärgårdsvägens landsvägsfärjor Nagu närservicenämnd upprepar sitt beslut från den och ber att Pargas stad i sitt officiella utlåtade följer denna linje. Ett slopande av förtursrätten under veckosluten skulle avsevärt försvåra många skärgårdsföretagares verksamhet. Leveranser, transporter, arbetsresor och t.ex. reservdelar behövs lika mycket under veckosluten som under vardagarna. Sammanfattningsvis poängterar närservicenämnden att de nuvarande kriterierna för beviljandet av förtur är helt bra fastän kanske inte perfekta. Kriterierna för beviljandet av förtur bör sålunda bibehållas oförändrade, men granskningen av huruvida en ansökan fyller kriterierna kan skärpas. Härvidlag kunde lämpligen ELY-centralen begära utlåtande av stadens trafikchef, som vid behov kan stöda sig på närservicenämndernas lokalkännedom. Aktuella ärenden Närservicenämnden antecknar för kännedom följande aktuella ärenden: Presentation av Nagu kommunområdets hemsida Nämnden tog del av Nagu kommunområdets hemsidor. Föreningar och övriga kan bidra med länkar och bildmaterial. Det av närservicenämnden initierade cykeltaket i centrum, mitt emot Båges Bar, börjar nu ta form och blir färdigt inom närmaste framtid. På förslag av ordföranden, beslöt närservicenämnden hålla invigning av cykeltaket med inbjudna berörda gäster. Nämnden befullmäktigade ordförande att bestämma lämplig dag för tillfäll De nya parkbänkarna i centrum har fått ett mycket positivt mottagande. Nämnden diskuterade förslaget, inlämnat av Aaro Söderlund, hur man kunde rekonstruera Rutiga bron mellan Klockarberget och Ernholm. För att detta projekt skulle kunna genomföras, uppskattar Söderlund att cirka skulle behövas. Nämnden beslöt att detta är ett positivt initiativ, men ärendet är en planläggnings-, investerings- och budgetfråga och kan inte realistiskt förverkligas under detta år. Ärendet överförs till miljönämnden och primärt till dess planläggningsenhet.» NAGU NÄRSERVICENÄMND ETT NYTT HEM I HÖST? Väståbolands Hyreshus Ab erbjuder följande lediga hyresbostäder i Nagu: Gamla läkargården: 5 r + k ca 100 m², hyra 705,03 euro/mån Fastighets Ab Brinkhaga: 1 r + k 34 m², 289,50 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån 1 r + k 35 m², 299,72 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån 3 r + k 74 m², 573,37 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån Bostads Ab Nagu Millennium: 3 r + k 78 m², 655,20 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån Tilläggsinformation ger Memera tel PRO NAGU JOBBAR FÖR ATT SNYGGA UPP DEN ÖSTRA INFARTEN TILL KYRKBACKEN I NAGU. Föreningen har samordnat åtgärderna, som i detta skede omfattat Ernholmsbornas talkon för att röja sly och ett projekt för att rusta upp det gamla sädesmagasinet på Ernholm. Pro Nagu har sökt medel från NTM-centralen för miljövård i skärgården, som ett stöd för Ernholms gård att finansiera projektet. Det krävande reparationsarbetet har utförts av Jimmy Granqvist och senaste lördag var det dags att rödmylla magasinet. Jobbet gjordes som talko av ett dussintal av föreningens medlemmar och bybor. Rödmyllan kokades av Tom Fredriksson från Korpo på Olofsdagen i Södra hamnen på Kyrkbacken.

6 6 Korpo KORPO HÄLSOSTATION Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn FAMILJECAFÉ i Korpo, program år 2012 Varje måndag kl Under hösten/vinter 2012 kommer vi att se om det finns ett intresse för familjecafé varje måndag. Varannan måndag träffas vi på församlingshemmet som vanligt och varannan måndag på Gluggen (under stabshuset) Församlingshemmet - Start med planering av höstens program Gluggen - planering av gluggens program Utfärd till Barfotastigen i Österretais. Träff kl vid Hotel Nestor, Pia Rousku visar oss runt stigen. Inga-Britt tar med lite picnic som vi äter där efteråt Gluggen Församlingshemmet - Gung och Sjung med Majsan Gluggen Församlingshemmet - Höstpyssel med Inga-Britt Gluggen Församlingshemmet - Farsdagspyssel med Ulla Gluggen Församlingshemmet - Bakning med Carita och Kaisa Gluggen Församlingshemmet - Julpyssel Gluggen Församlingshemmet - Pepparkaksbakning och sångstund med Majsan. VÄLKOMNA! Arr. Folkhälsan i Korpo rf., Korpo kapellförsamling, Betania församling och Pargas Stad VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Kartlägga behovet av nya hyresbostäder i Korpo Korpo närservicenämnd föreslår att Väståbolands Hyreshus Ab i samarbete med staden åtgärdar rådande bostadsbrist av hyresbostäder för ungdomar, familjer och rörelsehindrare samt även beaktar behovet av nya attraktiva aktielägenheter i varierande storlek i Korpo kommundel. Behovet av säsonghyresbostäder är stort i Korpo och i dess skärgård.» KORPO NÄRSERVICENÄMND BETANIA FÖRSAMLING, KORPO VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Ungdomsveckoslut sept på Betania lägergård,norrskata. För högstadier o uppåt Vuxenveckoslut 5-7 oktober på Betania lägergård, Norrskata Ungdomskväll 13 okt kl 18 på Betania med Benita Lindström. Olika program samt knytkalas. Barnträffen för 4-6 åringar börjar v 39, varje onsd kl Mellanträffen för lågstadier börjar v 39, varje fred Ungdomsträffen för högstadier börjar v 40, varje fred Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel NTM -centralen i Egentliga Finland hör användarna av förbindelsebåtar: DISKUSSION OM FÖRBINDELSEBÅTS- TRAFIKEN I KORPO (UTÖ-RUTTEN) Tid: fredag kl Plats: Egentliga Finlands NTM-central, Universitetsgatan 34, 7:e vån (pressalen), Åbo. Deltagare bedes anmäla sig i vid informationsdisken i sjunde våningen. Syftet med diskussionen är att höra användarnas åsikter inför kommande konkurrensutsättning av Utö-rutten. Tillfället arrangeras i samarbete med Pargas stad. Vänligen anmäl deltagande till Sirpa Vanhala på senast den 12 oktober Välkommen! Bild: Åsa Knuts Iniö VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: HÄLSOSTATION I INIÖ Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Följande kurser aktuella i oktober, kom ihåg att anmäla dig Trädgård enligt Lotta 1.10 kl (obs tiden!) Reuters rätter- choklad kl Grundkurs i Windows lördagar kl OBS! kursens datum kan ändras om så önskas. FRK INIÖ AVDELNING Stort tack till de skolbarn som gick runt med insamlingslistor och sparbössor i samband med hungerdagsinsamlingen! Tack för alla bidrag! Försäljning av första hjälpväskor och vykort fortsätter i hälsohuset! HEM OCH SKOLA I INIÖ Kallelse till årsmötet skickas hem med eleverna. Väl mött! FOLKHÄLSAN I INIÖ RF. Höstens aktiviteter har startat Familjeinnebandy tisdagar kl i Snäckan ( åk 3 och äldre) Innebandy lördagar kl i Snäckan (åk 5 och äldre) Volleyboll för vuxna fredagar kl i Snäckan ( åk 7 och äldre kan delta!) Familjecafé samlas i Snäckan på torsdagar Försäljning av Folkhälsan-produkter fortsätter via Lolas service. FOTVÅRD I HÄLSOHUSET Ströplatser kan from 1.10 efterfrågas via hälsohuset ; tel vardagar kl 9-10 säkrast. Ordnas i samarbete med fotvårdare Pirjo Korpi och Iniö hälsostation TEATERRESA till musikalen HAIR på Åbo svenska teater Lördagen åker vi med abonnerad buss till Åbo för teaterföreställningen kl Föreningen bjuder på busstransporten, teaterbiljetterna bekostas av deltagarna. Anmälningar i oktober före till Nina.

7 7 Houtskär VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller e-post: HÄLSOSTATION I HOUTSKÄR Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn TRIVSELAFTON Allsång med Calle Pettersson och Thomas Lundin 6 oktober kl på Vesterlid (OBS! Klockslaget ändrat) Bindande förhandsanmälningar till Houtskär boden, Laila eller till Johanna tel I priset 30 /person ingår matbit och program. Anmälan senast VÄLKOMNA! Folkhälsan SEPTEMBER Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. On 19.9 kl. 11 Andakt på Fridhem Sö 23.9 kl. 18 Andliga sånger i församlingshemmet On 26.9 kl. 11 Andakt på Fridhem To 27.9 kl. 10 Torsdagskaffe. Välkomna med på torsdagskaffe i prästgården! Kaffepannan står varm 27.9 kl , därefter träffas vi varannan torsdag samma tid. Kom med och umgås kring kaffe, samtal, sång och trevlig samvaro. Fr 28.9 kl. 10 Föräldra-barnträff i klubbrummet Sö 30.9 kl. 11 Familjemässa i kyrkan Sö 30.9 kl. 19 Andaktsstund med Janne Heikkilä på skjutbanan. Oktober Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Fr 5.10 kl. 10 Föräldra-barnträff i klubbrummet Fr 5.10 kl. 14 Andakt på Fridhem Sö 7.10 kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Sö 7.10 kl. 18 Lyktans auktion i församlingshemmet On kl. 11 Andakt på Fridhem To kl. 10 Torsdagskaffe Välkomna med på torsdagskaffe i prästgården! Kom med och umgås kring kaffe, samtal, sång och trevlig samvaro. Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Sö kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Fr kl. 14 Andakt på Fridhem To kl. 10 Torsdagskaffe Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Sö kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Sö kl. 18 Andliga sånger i församlingshemmet HÄNDELSEKALENDER HOUTSKÄR 2012 September Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Lö 22.9 Houtskärskampen. Skjutbanan i Mossala kl Lö 22.9 Loppis på Telehuset kl Barnoch ungdomskläder, leksaker, husgeråd mm. Vi bjuder på saft och kaffe. Lö 22.9 Lördagsmeny på Houtskärs Gästgifveri kl Kurs på folkhögskolan: Skärgårdsmat á la Ilkka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , Sö 23.9 Underklädsparty. Jakobs Dagis i Mossala kl Alla välkomna! Sabina Zumba och Kettleball på folkhögskolan. Kursledare: Joan Keihäs (zumba) och Andreas Henricson (kettleball). Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , net Lö 29.9 Mickelsmässmarknad på Lyckebo torg. Arr. Houtskärs torggille. Lö 29.9 Säsongsavslutning på Skärgårdens Fritidscenter. Fläsk och päron kl Ät så mycket du orkar! Pris 8, barn under Greta Sundström; underhållning och dansmusik. Sö 30.9 Andaktsstund med Janne Heikkilä på skjutbanan kl Oktober Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Lö 6.10 Iniö-Houtskärskampen. Skjutbanan i Mossala kl , lerduvor, därefter älgbaneskytte. Lö 6.10 Calle Pettersson och Thomas Lundin uppträder på Fridhem kl med dragspelsmusik och allsång. Inträde och kaffe 5. Välkomna! Personalen på Fridhem Lö 6.10 Trivselafton. Program bl a allsång med Calle Pettersson och Tomas Lundin. Vesterlid kl Bindande förhandsanmälan till Houtskär Boden, Laila eller till Johanna tel I priset 30 /person ingår matbit och program. Anmälan senast Arr: Folkhälsan i Houtskär Kurs i fönsterrenovering på folkhögskolan. Kursledare: Stina Granqvist. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , Kurs: Vegetarisk mat i YOGA-anda. Folkhögskolan. Kursledare: Ilka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , larkkulla.net On Åbo Svenska Teater spelar Ett riktigt fynd. Vesterlid kl Fiskekurs på folkhögskolan. Kursledare: Simon Wikström (Kalastuskeidas), Steve Silverström samt ortsbor. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , jani. Sö Kommunalval. Fridhem kl Sö Musica Silentii in Archipelago. Konsert i Houtskärs kyrka: Bach: Goldbergvariationer/stråktrio. Arr. Multiculti i samarbete med Kulturgillet November Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas Kurs: Julmat. Kursledare: Ilka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , jani. Lö Försäljningsjippo på Telehuset kl Axo bjuder på kaffe och bulla.! Behovet av nya bostäder i Houtskär Houtskärs närservicenämnd har flera gånger påtalat behovet av hyresbostäder i Houtskär och en del av de sk morotspengarna har reserverats för att planera och finansiera byggandet av nya bostäder. För tillfället finns ingen bostadskö, men speciellt under sommarhalvåret är efterfrågan stor på mindre bostäder. Pensionärsbostadsföreningen hyr ut bostäder åt åldringar och rörelsehindrade. Träsk skola har övertagit en av bostäderna i Träsk skola till eftisverksamheten och om Hälsogården med fem bostäder säljs står vi inför akut bostadsbrist. Det största behovet just nu verkar finnas bland ungdomar och unga familjer. Nämnden föreslår att man bygger ett radhus med fyra lägenheter; 1 etta, 2 tvåor och 1 trea på Fridhems detaljplaneområde, bredvid Klemetsbackaradhuset. Riktgivande bostadsyta m². Överföring av samgångsbidrag (morotspengar) till Väståbolands hyreshus Ab Houtskärs närservicenämnd konstaterar att styrelsen inte beaktat nämndens intentioner i beslut Houtskärs fullmäktige beslöt före samgången att skulle anvisas för planering av bostäder i Houtskär. Eftersom planeringskostnaderna för ett typradhus inte torde kosta så mycket beslöt Houtskärs närservicenämnd om en omdisponering; att kunde överföras till Väståbolands Hyreshus Ab uttryckligen för delfinansiering av de direkta byggkostnaderna för hyresbostäder i Näsby, Houtskär. Tävling om Houtskärsslogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet väljs till slogan för Houtskär. Bidraget har lämnats in av pseudonymen Örn Skarvsson Själ. Bland dem som röstat gynnade lotten Linda Brunnsberg. Anhållan om att få använda Houtskärs slogan, Houtskärs Torggille Torggillet får rätt att använda Houtskärs slogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet på reklamprodukter som säljs i torgboden. Danaarv efter Alice Lindqvist Stadsstyrelsen beslöt att pengarna fördelas så att används för återuppbyggnad av ångbåtsbryggan i traditionell stil och byggandet av hopptorn på bryggan (miljönämnden disponerar medlen) och ca används för anskaffning av utrustning till Träsk skola (bildningsnämndens svenska sektion disponerar medlen). Beslutet om danaarvet antecknas för kännedom. Närservicenämnden önskar att miljönämnden ochbildningsnämndens svenska sektion håller nämnden underrättad om planer och beslut som gäller danaarvet. Nämnden vill gärna aktivt ta del i planeringen av ångbåtsbryggan. Anropstaxi som ersättning för indragna bussturer i Houtskär Anropstaxi som ersätter de indragna bussturerna till byarna körs nu på tisdagar morgon och kväll till Hyppeis, torsdagar morgon och kväll till Saverkeit och fredagsmorgnar till Mossala. Fredag kväll kör bussen som tidigare till Mossala. Måndags- och onsdagsturerna till Mossala ersätts i nuläget inte. Houtskärs hälsostation, framtidsplaner Houtskärs närservicenämnd vill igen framhålla de synpunkter som framfördes av personalen på Fridhem och Houtskärs hälsogård, Houtskärs pensionärsbostadsförening och Houtskärs närservicenämnd den , så att de beaktas i planeringen. Aktuella frågor Landsbygdsriksdagen hålls i Korpoström Kandidatlistor till kommunalvalet ska lämnas in före 18 september. Svårt men viktigt att hitta kandidater i Houtskär.» HOUTSKÄRS NÄRSERVICENÄMND LÄRKKULLA SKÄRGÅRD ERBJUDER: September Akvarellmålning Svamp och bär, vilka kan användas och vad kan göras av/med dem? Skärgårdsmat, matlagningskurs Zumba, Kettleball Oktober Fönsterrenovering Vegetarisk mat Fiskekurs med Kalastuskeidas Pop och Rockläger i samarbete med Pargas Stad, i Nagu November Julmat Förfrågningar; Jani Karlsson , Bild: Åsa Knuts

8 8 AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS Erja Wiili-Peltola Katariina Korhonen är ny social- och hälsovårdsdirektör stadens nya överläkare Erja Wiili-Peltola har börjat som social- och hälsovårdsdirektör i Pargas stad. Hon efterträder i sin uppgift Otto Ilmonen som övergick till en tjänst vid Åbo Akademi. Erja känner staden sedan tidigare främst som stugkommun, för hennes familj har en stuga i Nagu. Det var skärgården och naturen som lockade till Pargas, och dessutom har jag ju närmare till mina rötter nu, säger Erja som är uppvuxen i Lundo. Jag har blivit varmt mottagen i Pargas, det uppskattar jag högt. Som stad är Pargas full av potential på många sätt och servicen funkar rätt så bra, fortsätter hon. Men visst finns det också utmaningar: vi genomgår just nu stora nationella omstruktureringar och det är ganska svårt att förutspå framtiden. En ny lagstiftning är på gång, vi har ett kommunalval framför oss och det blir nya förtroendevalda som börjar med sina uppdrag. Det finns flera nya personer också i stadens social- och hälsovårdsorganisation, så det skulle vara viktigt att kunna vidareförmedla erfarenheter och kunskap till nykomlingarna. Stora utmaningar för med sig nya möjligheter som man borde utnyttja på bästa möjliga sätt. Katariina Korhonen har börjat som överläkare i Pargas stad. Hon har senast arbetat som överläkare vid Sunborn Saga och före det som överläkare i neurokirurgi vid ÅUCS. Hennes första intryck av arbetet och arbetsplatsen har varit positivt. Arbetet verkar intressant och människorna runt omkring trevliga, säger Katariina som bor i S:t Karins. Att hantera ett omfattande ansvarsområde kommer att vara en utmaning i detta arbete, men å andra sidan tycker jag om utmaningar och utveckling, säger hon leende. ERJA WIILI PELTOLA Har tidigare arbetat på Finlands Kommunförbund, VTT, Stakes vid Institutet för hälsa och välfärd, SHM, HAUS kehittämiskeskus, Sairaala Pulssi och ÅUCS Är filosofie doktor till utbildningen, har disputerat om omstruktureringar inom hälso- och sjukvården 2005 Är uppvuxen i Lundo där hennes bror och föräldrar fortfarande bor. Har bostad i Esbo och nu även i S:t Karins. Till familjen hör maken Jari Intressen: renoverar stugan i Nagu, joggar, kockar KATARIINA KORHONEN Har tidigare arbetat som överläkare vid Sunborn Saga och som överläkare i neurokirurgi vid ÅUCS Är medicine doktor, specialistläkare i neurokirurgi till utbildningen Bor i S:t Karins Intressen: hästar och motion Daghemmen Pjukala och Peikkorinne har öppet hus PJUKALA DAGHEM Pjukala daghem är ett av stadens nya daghem. Den nya delen av Pjukala folkhögskola renoverades, och i augusti kunde vi flytta in och starta verksamheten i ljusa, fina utrymmen. Daghemmet har plats för ca 45 barn i åldern 1-7 år, och barnen är indelade i 3 grupper. Sälarna för barn i åldern 1-2 år, Ekorrar för 3-5 åringar, samt i förskolegruppen Svalorna. Vi har svenskspråkig verksamhet och språk- DAGHEMMET PEIKKORINNE dopp för 1-5 åriga finska barn, vilket betyder att helt finskspråkiga familjer som vill att barnen skall få vård på svenska har möjlighet att söka dagvårdsplats hos oss. För oss är det viktigt att barnen får en trygg, lugn och positiv uppväxtmiljö där leken har en stor betydelse Vi har en stor gårdsplan med äppelträd, blommor och havsutsikt, och skogen nära intill. Det inspirerar till uteverksamhet i alla former. I skogen får barnen lära sig om natur och miljö, och också själva upptäcka och vara aktsamma om naturen. Välkomna på öppet hus till Pjukala daghem den kl och Daghemmet Peikkorinne öppnades i f.d. Kirjala skolas lokaler i augusti. Huset renoverades för daghemmets ändamål under sommaren och nu har vi ljusa och hemtrevliga utrymmen till vårt förfogande. Daghemmet är finskspråkigt, men vi har också språkdopp, dvs. att barn med svenska som modersmål har möjlighet att få en inblick i och till och med lära sig finska språket genom lek och samspel med finskspråkiga barn. Daghemmet har tre grupper: Tiitiäiset för barn i åldern 1 3 år, Peikot för barn i åldern 3 5 år och en förskolegrupp. Vi är ett daghem med uteinriktning, dvs. att vi prioriterar uteverksamhet och olika aktiviteter utomhus, som skogsutflykter med Metsämörri, ritning och målning samt gympa utomhus. I september kommer vi att ha en gemensam skördefest för hela huset och i oktober tänker vi ordna egna mini-os det olympiska året till ära. Daghemmet Peikkorinne har öppet hus kl Kl. 10 kommer barnen att uppträda på gården.

9 9 Ungdomsgårdar i Pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner >) Onsdagar kl (För 7or) Onsdagar kl Torsdagar kl (Creative corner > 13.9, 11.10, 15.11, 13.12) Fredagar kl Lördagar kl datum; 29.9, 3.11, 17.11, 1.12 Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Food Corner = Ungdomarna får prova på att laga olika maträtter och bakverk. Ungdomarna kockar i grupper, ingen anmälning krävs. Creative Corner = Ungdomarna får pyssla, måla och dekorera. Alla som vill får delta, så långt materialet räcker. Ingen anmälning krävs. Skate i Befolkningsskyddet Varje onsdag fr.o.m LYAN, Nagu Tisdagar åk 7 -> Onsdagar åk 7 -> Fredagar år Ledare; Kalle Jansson & Tove Dahlén På lyan kan man pyssla, spela, se på film. Har även möjlighet att använda idrottshallen. Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. På häftiga träffen gör vi olika saker t.ex. Pysslar, bakar, temakvällar o.s.v. Kom med och ha roligt på Lyan. Höstens datum; 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, Kl Ingen anmälning krävs. Ledare: Johanna Kivekäs och Tove Dahlén Lyan Träff För dig som går på årskurserna 1-3 Höstens datum; 21.9 och kl målar muggar, Smycken Ingen anmälning krävs. Ledare; Tove Dahlén GLUGGEN, Korpo Tisdagar kl åk 7-9 Onsdagar kl åk 3-6 Fredagar åk 6-9 Ledare; Jani Walldén Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för Hösten är; 24.9, 29.10, och Kl Ledare; Peter Virtanen och Johanna Kivekäs Nagu Bollklubbar i Pargas stad Måndagar kl åk 3-6 Tisdagar kl åk 1-2 Ledare; Kalle Jansson Korpo Vi som jobbar med ungdom, idrott och kultur i staden är: Fia Isaksson, kulturchef. Är chef för alla tre områden med ett huvudansvar på kultur. Fia nås på eller tel Tom Grönroos, kulturproducent. Placeringsort Pargas. Producent för kulturenhetens evenemang. Tom nås på eller tel Tove Dahlén, fritidssekreterare. Har placeringsort Nagu, arbetar med ungdomsfrågor i hela staden, men är allt i allo var det behövs. Tove nås på eller tel Chister Grunér, fritidssekreterare. Placeringsort Pargas. Jobbar med idrottsanläggningar, idrott och motion. Christer nås på eller tel Peter Virtanen, fritidsledare. Har placeringsort Pargas. Ledare på PIUG och för öppna ungdomsgården på Iniö. Peter nås på eller tel Johanna Kivekäs, fritidsledare. Placeringsort Pargas. Ledare på PIUG, öppna ungdomsgård på Iniö och Häftiga träffen i Nagu. Nås på eller tel Karl Kalle Jansson, fritidsledare. Placeringsort Nagu. Ledare för klubbar och Lyan i Nagu, även bollklubb i Houtskär. Kalle är vikarie för Jessica och nås på eller tel Jani Walldén, fritidsledare. Placeringsort Korpo. Ledare för klubbar och Gluggen i Korpo. Jani nås på eller tel Torsdagar kl åk 0-3 kl åk 4-6 Ledare; Jani Walldén Alla fritidsledare är också ledare för all övrig verksamhet i hela staden, vi försöker få det att hända saker i alla kommundelar! Marika Koivunporras, specialungdomsledare. Placeringsort Pargas. Nås på eller Jenni Lindroos, verksamhetsledare för ungdomsverkstaden AKTIVA, vägledning för unga att söka studie- och arbetsplats. Jenni nås på eller tel Martina Oksanen, uppsökande handledare på AKTIVA. Martina nås på eller tel Anne Bergström, museiamanuens. Placeringsort Pargas. Jobbar med musei verksamhet främst i Pargas, men finns till förfogande för utställningar och hembygdsföreningar i hela staden. Anne nås på eller tel Marcus Lepola, museiverksamhet främst i Pargas och Nagu. Marcus nås på eller Kimmo Alexandersson, ledande planskötare. Finns även planskötare Jari Silkka (pargas), Johannes Sjöström (pargas) och Björn Nalle Smeds (nagu). UNGDOMSVECKA V Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla Där finns alltid nyaste informationen» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » FÖRETAGSRÅDGIVNING Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg » KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1:a vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

10 10 Väståbolands Mbi meddelar: Strömsö-Lotta besöker Mbi i höst Det finns ännu platser kvar 1.10 på Iniö 2.10 i Nagu 3.10 i Pargas Anmälan senast Nagu, Framnäs, 18:00-1: Flatbroke Trio Spelar unden maten PARGAS KORPO Skepp i flaska Två helger med start den Sista anmälningsdag Grundkurs i ADB Torsdagar med start den 27.9 Skepp i flaska Sista anmälningsdag 21.9 Silververkstad Onsdagar med start den 26.9 Sista anmälningsdag 20.9 Italienska förrätter Enkvällskurs den 2.10 Sista anmälningsdag 26.9 Silververkstad Gör dina egna webbsidor Tisdagar med start den Sista anmälningsdag 3.10 Scrapkortskurs Enkvällskurs den 8.10 Sista anmälningsdag 2.10 Luffarslöjd Tisdagar med start den Capoeira Sista anmälningsdag Nätkommunikation för seniorer Måndagar med start den Sista anmälningsdag 9.10 Antikt med Bernt Morelius Enkvällsföreläsning den Sista anmälningsdag 4.10 Chokladkurs NAGU Capoeria Varannan torsdag med start den 27.9 Sista anmälningdag 21.9 Teckna och måla Tisdagar med start den 2.10 Sista anmälningsdag 26.9 IT för företagare Lördagar med start den 6.10 Sista anmälningsdag 2.10 Konsumentmarknadsföring Onsdagen den Sista anmälningsdag Talang Åboland final 5 finalister Capoeira Varannan torsdag med start den 27.9 Sista anmälningsdag 21.9 Country Linedance Varannan vecka med start den 4.10 Sista anmälningsdag 28.9 Bernt Morelius Two for the Road Dans i 50-tals stil Biljetter Netticket, PIF-Tipstjänst, Stadshuset i Pargas, Posten i Nagu, Luckan i Åbo 25 ++exp. exp. avg. exp. avg. avg För busstransport från Houtskär färjfäste, Pargas s Info: auf a auf.fi eller HOUTSKÄR Zumba Varannan tisdag med start den 25.9 Sista anmälningsdag 19.9 Chokladkurs Tvåkvällarskurs måndag och tisdag Sista anmälningsdag 25.9 INIÖ Chokladkurs Tvåkvällarskurs tisdag och onsdag Sista anmälningsdag 3.10 Grundkurs i Windows Kursstarten är lördagen den kursen kan flyttas på eftersom den börjar på höstlovet Anmäl ditt intresse senast Mera information finns på eller ring kansliet; , SAARISTOKAUPUNKI

11 10 SYYSKUU 2012 SAARISTOKAUPUNKI a f t o n GÄSTSPEL I PIUG 26.10, ENDAST EN FÖRESTÄLLNING! samt Kimitoon K kontakta ÅUF Nagu UF Gesellius Fond Biljetter 30/32 euro, via Åbo Svenska Teater, Lippupalvelu, R-kiosken i Pargas. SKÖRDEMARKNAD Lördagen den 22.9 kl ordnar Invånarföreningen Gamla Malmen skördemarknad på Gamla Torget i Pargas (inte den 15.9 som det felaktigt står i skördefestbroschyren). Yhdessä vahvempia Starkare tillsammans Försäljning av skördeprodukter, bakverk, hantverk m.m. Även Gullkrona är öppet och på gården kan man den här dagen bekanta sig med gärdsgårdsbygge. Den gamla gärdsgården är fallfärdig och kommer att ersättas av en ny under ledning av Titti Edfelt. Årets tävling, det största äpplet, innebär att alla som upplever att de har ett speciellt stort äpple får ta med det till torget var det vägs och jämförs och den som har lyckat frambringa det största äpplet får en liten belöning. På bakgården till Gullkronas gula hus hittar man Bornemanns musteri. Då kan man passa på att få sina äpplen pressade till saft. Det bör vara minst 50 kg äpplen vilket ger ca 30 l saft. Bästa smaken får man om man blandar olika äppelsorter. Tid till mustning skall reserveras i förväg per tel eller Torgplatsbokningar tas emot av Micaela Sundström, tel (helst förmiddagar). Det är bäst att boka platsen så fort som möjligt, speciellt om man vill låna torgstånd eller föreningens bord. Invånarföreningen Gamla Malmen SADONKORJUUMARKKINAT Lauantaina 22.9 klo järjestää Vanhan Malmin Asukasyhdistys sadonkorjuumarkkinat Paraisten Vanhalla Torilla. ( ei kuten on virheellisesti ilmoitettu sadonkorjuu esitteessä.) Markkinoilla myydään sadonkorjuutuotteita, leivonnaisia, käsitöitä ym.ym. Myös Gullkrona on avoinna ja pihalla voi päivän aikana tutustua riukuaidan rakentamiseen. Vanha aitaus on hajoamaisillaan ja tilalle rakennetaan uusi Titti Edfeltin opastuksella. Vuoden kilpailu, suurin omena, tarkoittaa sitä, että jokainen jolla on mielestään erikoisen iso omena voi ottaa sen mukaan torille, missä se punnitaan ja verrataan ja hän joka on onnistunut kasvattamaan suurimman omenan saa pienen palkinnon. Bornemannin mehupuristamo tulee sijaitsemaan Gullkronan keltaisen talon takapihalla. Silloin voi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tuoda omenansa puristettavaksi mehuksi. Pienin määrä on 50 kg omenaa josta tulee n. 30 l mehua. Parhaan maun saa sekoittamalla eri omenalajeja keskenään. Puristamoon on varattava aika etukäteen, puh tai Toripaikkojen varauksia vastaanottaa Micaela Sundström, puh (mieluiten aamupäivisin). On hyvä varata paikka mahdollisimman pian, erityisesti jos haluaa lainata myyntikojun tai pöydän yhdistykseltä. Vanhan Malmin Asukasyhdistys Vanhustenpäivä De gamlas dag Vanhustenviikko De gamlas vecka

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets

ORSNÄS. Nytt. Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab FÖRETAG. Nr 1 10.2.2012. Årets ORSNÄS Nr 1 10.2.2012 Årets FÖRETAG Årets företag i Korsnäs Byggnadsbyrå B Ravald Ab Utmärkelsen Årets företag i Korsnäs utdelades av Korsnäs Företagare rf i samarbete med Korsnäs kommun torsdagen 2.2.2012.

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s.

Kontakten nr 6 oktober, 2007 s. Forshagas nya centrum s. 4 Nytt anhörigcentrum invigt s.5 Arbetsidécentrum firar 10 år av positiva resultat s. 6 Ung Kultur Möts - länsfestivalen till Forshaga kommun 2008 s.11 Kontakten nr 6 oktober,

Läs mer

Årets företagare i Oxelösund utsedd

Årets företagare i Oxelösund utsedd Oktober 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Gasolycka krävde Det är en svart dag i Oxelösunds Järnverks 100-åriga historia. I den nya gasanläggningen hittas åtta arbetare till synes livlösa. Det är början på

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 10 september. Utgivning: 19 september. Välkommen med era bidrag! Program hösten 2003 Träskoposten Nr 2 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 2 maj 2003 Kaffeservering Hembygdstugan Oj vad ett år går fort, snart är det dags igen. Den 23 juni börjar vi som vanligt att brygga

Läs mer

Maten en viktig folkhälsofråga

Maten en viktig folkhälsofråga tidningen för oss i Huddinge 1 2012 Thomas lyfter Vårby sid 10 11 Jämför skolor på webben sid 6 Det våras för jazzen sid 5 Maten en viktig folkhälsofråga ledaren Folkhälsa kan handla om så mycket. Just

Läs mer

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober.

Grattis Ariel. Boka in Näringslivets dag. Frisk fläkt bland äldre. Möt Manne fast inte som clown. 90 år i år. 25 oktober. Haninge idag Frisk fläkt bland äldre Peter Airlend, 18 Sid 10 Boka in Näringslivets dag 25 oktober Sid 16 Grattis Ariel 90 år i år Sid 12 Möt Manne fast inte som clown Sid 3 Haninge idag 4-2007 En informationstidning

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1

En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005. Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 En tidning för dig som bor hos ÖrebroBostäder AB Nr 1 2005 Här ökar flåset Friskvård för själen Bort från stressen BOINSIKT 1/2005 1 Allt var inte bättre förr JAG MÖTS OFTA AV ÖNSKEMÅL att ÖBO ska ta mer

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län

September/Oktober nr 4/2012. Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län September/Oktober nr 4/2012 Medlemstidning för NHR:s lokalföreningar i Stockholms län I DETTA NUMMER Från Humlegården till Hagaparken Humlegården i konkurs Resegaranti Neurodagen 2012 Ett besök på Vintersol

Läs mer

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7

Krönika. Innehåll. Stadshusets allt-i-allo Sid 3. IT - liten enhet med stort nätverk Sid 4. Stjärnkväll inleder KOM-veckan Sid 7 ÅMÅLS KOMMUN magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #3 MARS 2012 VAR MED OCH TYCK FYLL I TALONGEN PÅ SISTA SIDAN! TYCK OM ÅMÅL! HEMTJÄNSTEN LÅSER UPP MED MOBILEN Kommunen inför nyckelfri hemtjänst STJÄRNKVÄLL

Läs mer

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm

VAXHOLM. På gång i Vaxholm. Viktigt i. Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt. Ung i Vaxholm Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 1 2015 VAXHOLM Vaxholms brandstation Bra samarbete och nära till allt Ung i Vaxholm - trygga platser för unga På gång i Vaxholm Bostadsprojekt, planarbeten,

Läs mer

Vinn julmat för 3000 kronor

Vinn julmat för 3000 kronor November 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Ortstidningens storhetstid är förbi två konkurrerande ortstidningar med lokalredaktioner och annonsmottagning i hamnstaden: Folket och SN. Den tiden är nu sedan länge

Läs mer

Matavfall ska samlas in

Matavfall ska samlas in .... Mälarnära. SAMHÄLLSINFORMATION FRÅN UPPLANDS-BRO KOMMUN NR 3:2012 Matavfall ska samlas in Under nästa år börjar kommunen att samla in kommuninvånarnas matavfall. Istället för att förbrännas ska det

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris

Synskadade. Finlands. Nr 4 april 2010. Informatörer inspirerades. Minnen från vinterkriget. fick företagarpris Nr 4 april 2010 Finlands Synskadade 4 Martin Lindkvist fick företagarpris 8 Minnen från 12 vinterkriget Informatörer inspirerades Innehåll Nr 4/10 3 4 6 8 12 14 16 20 23 24 Ledaren: Information mot fördomar

Läs mer

S:t Petersburg 5-8 april

S:t Petersburg 5-8 april S:t Petersburg 5-8 april P R O G R A M Lördag 5.4 Start med tåg från Helsingfors järnvägsstation, samling kl. 15, ankomst S:t Petersburg sen kväll. Transport till hotellet. Söndag 6.4 Stadsrundtur med

Läs mer

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd.

SOCKENBUDET LEDAREN. Lokal information och församlingsblad. För alla boende och besökare i Långaryd och Landeryd med omnejd. SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN JENS BØGGILD LISA RIMESTAD LENA HAGMAN PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN, HELST

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009. Påverka Nyköping NUMMER 7 OKTOBER 2009 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. OKTOBER NR 7 2009 + Så kan du bidra till utvecklingen av Nyköping Politikerna berättar: Mitt viktigaste beslut Företagarpanel

Läs mer