Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!"

Transkript

1 1 TO Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick ett eget fadderfartyg Läs mera sid 3 Nya ansikten i staden: Välkommen Erja och Katariina! Läs mera sid 8

2 2 = ANNONSERA I NYTT? Folkes funderingar TA KONTAKT MED Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationschef Anne-Maarit Itänen, tfn FÖRETAGSANNONSER Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 23 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , UTGIVNINGSTIDTABELLEN 2012 Malmen I trettio års tid och längre än så har framtiden för Pargas Malm diskuterats, särskilt området som i detaljplanen heter södra centrum. Utmaningarna vet vi, ett litet område som avgränsas av vatten, berg och gruvan där gammal bebyggelse skall samsas med ny. Förändringarna i handeln med stenhård konkurrens från köpcentra i Åboregionen är ett faktum - där problemen i ett nötskal. Men det är inte problemen vi skall se utan möjligheterna och de är många. Vi har ju ibland en tendens att bli lite hemmablinda och resonera för försiktigt så i stället borde vi ändra strategi och låta idéerna och tankarna få fritt spelrum, tids nog får man se vad som i slutändan är möjligt. Idéer och visioner har visserligen kastats fram förr. Det har visionerats om att Strandvägen och Köpmansgatan byter roller, att handeln flyttar till ett promenadstråk längs sundet och trafiken till Köpmansgatan. En annan idé var att riva alla broar och föra biltrafiken under och öppna för båttrafik genom sundet eller att bygga en restaurangbyggnad över sundet. Idéer, mer eller mindre ogenomförbara har nog funnits. Det vi kanske mer borde fundera på är hur ett centrumområde egentligen skall se ut, vad kännetecknar ett centrum? Kunde man på nuvarande torget bygga en byggnad med bostäder i andra våningen och små affärsutrymmen nere, tänk vilket trevligt promenadstråk längs vattnet och vilken utsikt från bostaden mitt i centrum. Kunde man på liknande sätt bygga på den stora parkeringsplatsen mellan Nordea och Brankis? Jo jag vet att vi också behöver parkering men varför inte tänka lite out of the box. Hotellet skulle snabbt behöva få en ansiktslyftning, det börjar närma sig sovjetiskt skick om inget görs med byggnaden. Många goda saker händer och har hänt för att liva upp Malmen, bra och aktiva företagare, nytt våningshus på El-Sä-tomten, nytt torg vid Ahonenska hörnet är en bra början. Den frågan som ändå borde ställas som är grunden för Malmens utveckling är följande: Kan vi få en utveckling i riktning mot ett verkligt levande centrum utan att förtäta området? De mest trivsamma centrum vi möter överallt i världen är platser där boende, små affärer, caféer och restauranger finns på en liten yta. Det skall vara lite trångt, det skall finnas lite vatten och lite grönt och framför allt skall det finnas människor i rörelse. Inga stenkolosser givetvis, det går att bygga vackert. Jag är helt övertygad om att Malmen har en framtid som ett levande och trevligt centrum. Många steg har redan tagits men nu borde vi tänka lite längre. Ta del i diskussionerna, vi kommer från stadens sida att göra vad vi kan för att aktivera diskussionen. Alla exempel visar att endast genom ett positivt samarbete mellan företagare, staden, kulturlivet och framför allt genom aktiva invånare som ställer upp för sitt närsamhälle kan vi nå ända fram. Stadsdirektör Folke Öhman Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 FÖLJANDE ANNONSER ÄR GRATIS: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) " Färggrann höst! Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e-postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

3 3 På bild befälhavaren på Halli, kaptenlöjtnant Kari Kiiskilä, förste styrmannen, överlöjtnant Mika Koutu och maskinchef ingenjörkaptenlöjtnant Tapio Seilo. Skärgårdsstaden fick ett eget fadderfartyg Skärgårdsstaden Pargas har en nära kontakt med marinen sedan 1975 då minsveparen Kuha 22 utsågs till fadderfartyg för Pargas stad. Minflottiljens fartygsenheter, däribland fadderfartyget Kuha, har sedermera besökt vår stad regelbundet årligen, bl.a. i samband med Pargasdagarna. Då Kuha 22 togs ur bruk för ett par år sedan, kom idén om ett nytt fadderfartyg fram trots att staden även står som fadderstad för landskapstruppen Sääksi som ingår i minflottiljen. IDÉN OM ETT NYTT fadderfartyg föddes hos kaptenlöjtnant Kari Kiiskilä, befälhavaren på oljebekämpningsfartyget Halli som har sin hemmahamn i Pansio i Åbo. Kiiskilä var tidigare befälhavare på minfärjan Pansio i minflottiljen och hade lärt känna staden och dess sätt att samarbeta med mag rinen. Man kunde faktiskt säga att oljebekämpningsfartyget Halli föddes på nytt 2010 då det genomgick en grundlig renovering. Det var ett ypperligt tillfälle att få en ny fadderstad för fartyget, något som fartyget inte tidigare hade haft, motiverar kaptenlöjtnant Kiiskilä. Pargas stads aktiva grepp, geografiska läge och skyddet av Skärgårdshavet är alla sådana faktorer som väger över till Pargas favör, fortsätter Kiiskilä. Efter diskussioner som förts med befälhavaren på Halli vände sig staden till marinen med ett förslag om att bli utsedd till fadderstad, och i slutet av augusti beslöt kommendören för marinen, konteramiral Veli-Jukka Pennala att utse Pargas stad som fadderstad för oljebekämpningsfartyget Halli. FÖRSTE STYRMANNEN på Halli, överlöjtnant Mika Koutu är i likhet med andra i besättningen nöjd med att fartyget fått en maritim fadderstad. Jag tror att samarbetet är till nytta för både oss och Pargas stad, vi rör ju oss ofta på stadens område. Fartyget kommer att besöka staden bl.a. i samband med Pargasdagarna så att invånarna kan komma och se vår oljebekämpnings- och räddningsutrustning och få information om oljebekämpning, berättar Koutu. Oljebekämpningsfartyget Halli kommer i och med sin nya fadderstad att bära stadens vapen på styrhyttens yttervägg, vad skulle vara bättre symboler för havet och skärgården än en ankare och en krona, säger Koutu leende. Bild: Mika Koutu OM DU UPPTÄCKER EN MILJÖ SKADA TILL SJÖSS MEDDELA sjöräddningscentralen, VTS-centralen eller nödcentralen. Dessa myndigheter förmedlar informationen om oljeskadan till Finlands miljöcentral SYKEs jour som fungerar dygnet runt. VISSTE DU DETTA OM OLJEBEKÄMPNING? I Östersjön finns 17 oljehamnar transporteras över 250 miljoner ton olja om året är cirka större fartyg ständigt till sjöss. Strandstaterna runt Östersjön har slutit ett HELCOM-avtal sinsemellan om skyddet av Östersjön. Genom avtalet har staterna förbundit sig att bistå varandra med oljebekämpning vid en oljeolycka. Bekämpningsfartygen har samarbetsövningar varje år. Finland har sammanlagt 16 fartyg som lämpar sig för oljebekämpning. De största av dessa är Halli, Louhi och Hylje. I Östersjön finns totalt cirka 70 oljebekämpningsfartyg. Runt om i räddningsområdena längs finska kusten finns tiotals oljebekämpningsbåtar. Om en oljeskada inträffar på öppet hav, är målet att samla upp oljan innan den hinner flyta i land på kusten och stränderna. Att städa upp oljan från stranden är både svårt och dyrt: det kostar tio gånger mer att samla upp en liter olja på stranden än till sjöss. Om en liter olja pumpas direkt från det havererade fartygets tank kostar det tio gånger mindre än att samla upp oljan ur havet. Det går långsamt att samla upp olja: om ett oljelager är cirka en halv millimeter tjockt på vattenytan och ett fartygs medelhastighet två knop, kan de finska oljebekämpningsfartygen samla upp sammanlagt cirka 830 kubikmeter olja från havsytan på en timme. Mer information finns på och Källa: Helcom och Finlands miljöcentral SYKE OLJEBEKÄMPNINGSFARTYGET HALLI Färdigställt 1987 Grundrenoverat 2010 Längd 61,5 m Bredd 12,8 m Djupgående 4 m Deplacement 2831 tn Tankvolym för oljeprodukter 1290 m3 Största höjd 22 m Maskineffekt 2 x 975 kw Besättning: stampersonal 10, beväringar 8 10 Huvudsaklig uppgift oljebekämpning på öppet hav, används även för service- och stödfunktioner Utöver oljebekämpningsutrustning också bra räddningsutrustning (bl.a. brandskydds-, röjnings- och tömningsutrustning) 4 timmars utryckningsberedskap (i jourberedskap turvis med oljebekämpningsfartyget Hylje och multifunktionsfartyget Louhi)

4 Pargas 4 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: PARGAS HÄLSOSTATION Telefon: Vapparvägen 15 A, Pargas Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9 13, tfn Tidsbeställning till tandvård vardagar kl tfn VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Ollila. Konfirmandjubileum 50 år efter konfirmationen, inleds med högmässan och därefter jubileumsfirande på Koupo lägergård. Förhandsanmälan. Må kl 19 Bastukväll för män på Koupo lägergård. Gemensam start från församlingshemmet kl On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Mikaelidagens familjemässa i kyrkan, Sepponen, Eklund-Pelto, Lehtonen. Efter mässan servering Änglareflexer delas ut åt barnen. Må kl Andakt i Björkebo servicehus, Grönqvist, Lehtonen. kl 14 Missionsföreningen On kl 12 Lunchklubb på Hotell Kalk- strand kl Lielax diakonikrets kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. To kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet Fr kl Andakt i Seniorstugan, Grönqvist, Lehtonen. Sö kl 12 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Sundell, Lehtonen. Ungdomssöndag. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Backström, Ollila. Må kl 14 Missionsföreningen On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. To kl 13 Pensionärsträff Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Kyrktaxi. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Görnqvist, Lehtonen. kl Ansvarsveckosamling To kl Malmens diakonikrets Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Sepponen, Lehtonen. Seniorstugan fyller 10 år, tack vare frivilliga insatser! Seniorstugans trädgård Tanja och Inkeri. Seniorstugan i Pargas inledde sin verksamhet den och har alltså redan 10 år på nacken. Måndagen den inleder social- och hälsovårdsnämndens ordförande Kurt Kronehag firandet av Seniorstugans 10 års jubileum fr.o.m. kl Därefter bl.a. sång och musik med Veterankören. Det bjuds naturligtvis på kaffe och kaka. Verksamheten i Seniorstugan kunde starta tack vare ett arv efter Kyllikki Helena Nordström, en stor mängd donationer av olika slag samt otaliga insatser av frivilliga. Hela konceptet byggde ursprungligen på att en del av verksamheten d.v.s. det öppna vardagsrummet skulle handhas av de frivilliga. Efter 10 år spelar de frivilliga, som i dag är ca 20 personer, fortsättningsvis en central roll i verksamheten. Ett stort tack till de frivilliga! Seniorstugans verksamhet är indelad i två enheter. Målsättningen med verksamheten i det öppna vardagsrummet är bl.a. att främja social samvaro och erbjuda en meningsfull vardag medan dagvårdsenheten focuserar på att avlasta de anhöriga och stöda hemmaboendet. Tanja Fokin (tel ) vikarierar verksamhetsledaren som är alterneringsledig fr.o.m. september 2012, ett år framöver. SENIORSTUGAN I PARGAS Seniorstugans verksamhet omfattar olika former av dagvård och dagverksamhet för äldre ÖPPET VARDAGSRUM Målsättning och verksamhet vardagsrummet är öppet för alla seniorer må to kl och fre kl målsättningen med verksamheten är, att främja social samvaro och erbjuda innehåll i vardagen. i vardagsrummet ordnas varje vecka olika program, som allsång, spel, uppträdanden samt klubbverksamhet. Verksamheten drivs till största delen med hjälp av frivilliga Övrigt Närmare information om programmet finns i PK under Föreningar Deltagande i det öppna vardagsrummets verksamhet är gratis, för kaffet debiteras 1 Föreningar och organisationer har också möjlighet att hyra utrymmen utanför öppethållningstiderna. Förfrågningar tel Denna verksamhet riktar sig till dem som behöver vård och handledning DAGVERKSAMHET/-VÅRD Målsättningar och verksamhet avlasta och stöda anhörigvårdarna upprätthålla och förbättra funktionsförmågan öka det psykiska välbefinnandet stöda hemmaboendet genom ett rehabiliteringsinriktat arbetssätt sysselsättning och rekreation Övrigt Verksamheten är avgiftsbelagd: dagvårdsavgift 15 /dag (ingår i avgiftstaket) För kortvarig dagvård (under 4 timmar) debiteras 7 I dagvården ingår morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe. Transport ordnas vid behov, självrisk 2,50 /resa Anhållan om dagvårdsplats görs på särskild blankett som erhålls från stadens olika verksamhetspunkter Närmare uppgifter ger verksamhetsledare Maarit Silván, tel

5 Nagu 5 VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller e-post: NAGU HÄLSOSTATION Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGARNA Höstens verksamhet Pargas pensionärerna besöker oss torsdagen den 20 september kl. 13. Vi samlas till trevlig samvaro på Framnäs med lite olika program, lotteri och servering (Eijas fisksoppa + kaffe och tårta). Bengt Johansson sköter musiken. Månadsträff onsdagen den 31 oktober kl. 14 i Församlingshemmet med program, servering och lotteri. Födelsedagsfest onsdagen den 28 november kl. 13 på Framnäs med program och servering. Julfest onsdagen den 12 december kl. 12 på Framnäs. Julprogram med lucia och julgubbe, julgröt m.m. Snackbaren börjar onsdagen den Snackbaren onsdagen den 24 oktober kl Plats: Kommunalstugan. Snackbaren onsdagen den 21 november kl Plats: Kommunalstugan. Närmare uppgifter om plats och tid, ring Elisabet tfn Resorna till St. Karins simhall börjar tisdagen den 2 oktober. Bussen avgår kl från Seo Baren. Resedagarna under hösten blir följande: 16.10, 30.10, 13.11, och Närmare uppgifter ger Olli tfn Biljardspel börjar måndagen den 1 oktober kl. 11 i Bollhallen och forsätter varje måndag samma tid. Motionsdag måndagen den 1 okt kl. 13, samling vid kyrkans parkeringsplats. Efter motionslänken dricker vi kaffe på Seo Baren. Jumpa 60+ är nu i Festingarnas regi på grund av att Arbis har tagit bort denna verksamhet från sitt program. Vi börjar torsdagen den 4 oktober kl i Bollhallen och forsätter varje torsdag samma tid. Resa till Bowlingshallen i Pargas onsdagen den 10 oktober. Närmare uppgifter ger Elvi tfn Resa till Köpcentret Mylly måndagen den 3 december. Närmare uppgifter kommer senare. I Arbis regi: Seniordansen börjar måndagen den 1 oktober kl Plats: Grannas Servicehus. NAGU KAPELLFÖRSAMLING To kl S:t Olofs sångare övar i församlingshemmet, Ami Taulio. Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan, Oili Sepponen, Birgitta Sarelin med medlemmar i tidigare Minikören. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan, Eeva Granström m.fl. - kl Missionsboden i före detta Vävstugan är öppen igen, Elisabeth Javén m.fl. Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet, Ami Taulio. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, Ami Taulio. - kl Barnkören i församlingshemmet, Ami Taulio. - kl 14 Församlingsträffen Mirjam Granström berättar om en resa genom Tyskland till Saltzburg. Alla är varmt välkomna! To kl S:t Olofs sångare övar Lö kl 19 Lighthouse i församlingsstugan, Eeva och Kjell Granström. Obs platsen! Mikaelidagen kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl Missionslunch Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i före detta Vävstugan är öppen. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören Sö kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan, Eeva Granström. Alla intresserade är välkomna med! Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören Lö kl 19 Lighthouse Sö kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio. - kl Kyrkkaffe i församlingshemmet för kyrkfolket och dem som kommer till sångstunden. - kl Sjung med oss Vem än du är, kom med och sjung ur Sionsharpan. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören - kl 14 Församlingsträffen Sö kl 18 Kvällskyrka i församlingshemmet, Kjell Granström, Ami Taulio, Eeva Granström m.fl. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. - kl Missionsboden i Vävstugan. - kl Stick-café i församlingsstugan. Ti kl Ung Gospel On kl 10 Gung & Sjung - kl Barnkören UTRYMME SÖKES! Nagu Hembygdsförening r.f. behöver mera lager- och/eller ett utställningsutrymme för sina värdefulla museiföremål som komplement till det nya Hembygdsmagasinet i Finby. Vår fina utställning om Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik i Käldinge förtjänar ett bättre öde än att magasineras! Vänligen kontakta ordf. Bertel Henriksson eller sekr. Susanne Lindblom, om du sitter på en förlösande idé! Läs mer om vår verksamhet på Uppföljning av beviljade samgångsmedel Nämnden antecknar sammandraget för kännedom. Noteras att brandsläckningsutrustningen till Nötö är på gång, likaså färderingen av Grannas innergård och cykeltaket i centrum. Fakturor för midsommararrangemangen i Nagu är på kommande, likaså för evenemanget Musica Silentii in Archipelago. Reserverats för utskärsdelegationens seminarium hösten När dessa bidrag betalts återstår ofördelade medel Nämnden konstaterar även att tennisplanen är färdig och håller hög standard. Den är flitigt i användning och fått en mycket bra respons. Kartlägga behovet av nya hyresbostäder i Nagu, utlåtande Nämnden upprepar sitt ställningstagande från den och förtydligar ännu att åsikten om ändrandet av Furubo-bostäderna till fördelaktiga ungdomsbostäder avser de radhus som ligger öster om Kyrkbackens skola, medan husen närmast Grannas snarare borde integreras i Grannas servicehushelhet. Furubo-radhusen kunde även efter en omdisponering delvist fylla behovet av bostäder för företagarnas sommarpersonal. Nämnden framför därtill att kvalitativa seniorbostäder med fördel kunde uppföras på tomten öster om biblioteket, vilken tomt redan en gång utarrenderats för detta ändamål och vid då inledd byggnadsplanering visat sig lämplig för ändamålet. Nämnden beslöt enligt förslaget och med tillägget att Väståbolands hyreshus Ab bör förhandla med Stiftelsen Furubo om de av stiftelsen ägda bostädernas framtida användning. Utlåtande gällande förtursrätt på Skärgårdsvägens landsvägsfärjor Nagu närservicenämnd upprepar sitt beslut från den och ber att Pargas stad i sitt officiella utlåtade följer denna linje. Ett slopande av förtursrätten under veckosluten skulle avsevärt försvåra många skärgårdsföretagares verksamhet. Leveranser, transporter, arbetsresor och t.ex. reservdelar behövs lika mycket under veckosluten som under vardagarna. Sammanfattningsvis poängterar närservicenämnden att de nuvarande kriterierna för beviljandet av förtur är helt bra fastän kanske inte perfekta. Kriterierna för beviljandet av förtur bör sålunda bibehållas oförändrade, men granskningen av huruvida en ansökan fyller kriterierna kan skärpas. Härvidlag kunde lämpligen ELY-centralen begära utlåtande av stadens trafikchef, som vid behov kan stöda sig på närservicenämndernas lokalkännedom. Aktuella ärenden Närservicenämnden antecknar för kännedom följande aktuella ärenden: Presentation av Nagu kommunområdets hemsida Nämnden tog del av Nagu kommunområdets hemsidor. Föreningar och övriga kan bidra med länkar och bildmaterial. Det av närservicenämnden initierade cykeltaket i centrum, mitt emot Båges Bar, börjar nu ta form och blir färdigt inom närmaste framtid. På förslag av ordföranden, beslöt närservicenämnden hålla invigning av cykeltaket med inbjudna berörda gäster. Nämnden befullmäktigade ordförande att bestämma lämplig dag för tillfäll De nya parkbänkarna i centrum har fått ett mycket positivt mottagande. Nämnden diskuterade förslaget, inlämnat av Aaro Söderlund, hur man kunde rekonstruera Rutiga bron mellan Klockarberget och Ernholm. För att detta projekt skulle kunna genomföras, uppskattar Söderlund att cirka skulle behövas. Nämnden beslöt att detta är ett positivt initiativ, men ärendet är en planläggnings-, investerings- och budgetfråga och kan inte realistiskt förverkligas under detta år. Ärendet överförs till miljönämnden och primärt till dess planläggningsenhet.» NAGU NÄRSERVICENÄMND ETT NYTT HEM I HÖST? Väståbolands Hyreshus Ab erbjuder följande lediga hyresbostäder i Nagu: Gamla läkargården: 5 r + k ca 100 m², hyra 705,03 euro/mån Fastighets Ab Brinkhaga: 1 r + k 34 m², 289,50 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån 1 r + k 35 m², 299,72 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån 3 r + k 74 m², 573,37 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån Bostads Ab Nagu Millennium: 3 r + k 78 m², 655,20 euro/mån, vattenavgift 16,50 euro/pers/mån Tilläggsinformation ger Memera tel PRO NAGU JOBBAR FÖR ATT SNYGGA UPP DEN ÖSTRA INFARTEN TILL KYRKBACKEN I NAGU. Föreningen har samordnat åtgärderna, som i detta skede omfattat Ernholmsbornas talkon för att röja sly och ett projekt för att rusta upp det gamla sädesmagasinet på Ernholm. Pro Nagu har sökt medel från NTM-centralen för miljövård i skärgården, som ett stöd för Ernholms gård att finansiera projektet. Det krävande reparationsarbetet har utförts av Jimmy Granqvist och senaste lördag var det dags att rödmylla magasinet. Jobbet gjordes som talko av ett dussintal av föreningens medlemmar och bybor. Rödmyllan kokades av Tom Fredriksson från Korpo på Olofsdagen i Södra hamnen på Kyrkbacken.

6 6 Korpo KORPO HÄLSOSTATION Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn FAMILJECAFÉ i Korpo, program år 2012 Varje måndag kl Under hösten/vinter 2012 kommer vi att se om det finns ett intresse för familjecafé varje måndag. Varannan måndag träffas vi på församlingshemmet som vanligt och varannan måndag på Gluggen (under stabshuset) Församlingshemmet - Start med planering av höstens program Gluggen - planering av gluggens program Utfärd till Barfotastigen i Österretais. Träff kl vid Hotel Nestor, Pia Rousku visar oss runt stigen. Inga-Britt tar med lite picnic som vi äter där efteråt Gluggen Församlingshemmet - Gung och Sjung med Majsan Gluggen Församlingshemmet - Höstpyssel med Inga-Britt Gluggen Församlingshemmet - Farsdagspyssel med Ulla Gluggen Församlingshemmet - Bakning med Carita och Kaisa Gluggen Församlingshemmet - Julpyssel Gluggen Församlingshemmet - Pepparkaksbakning och sångstund med Majsan. VÄLKOMNA! Arr. Folkhälsan i Korpo rf., Korpo kapellförsamling, Betania församling och Pargas Stad VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Kartlägga behovet av nya hyresbostäder i Korpo Korpo närservicenämnd föreslår att Väståbolands Hyreshus Ab i samarbete med staden åtgärdar rådande bostadsbrist av hyresbostäder för ungdomar, familjer och rörelsehindrare samt även beaktar behovet av nya attraktiva aktielägenheter i varierande storlek i Korpo kommundel. Behovet av säsonghyresbostäder är stort i Korpo och i dess skärgård.» KORPO NÄRSERVICENÄMND BETANIA FÖRSAMLING, KORPO VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Ungdomsveckoslut sept på Betania lägergård,norrskata. För högstadier o uppåt Vuxenveckoslut 5-7 oktober på Betania lägergård, Norrskata Ungdomskväll 13 okt kl 18 på Betania med Benita Lindström. Olika program samt knytkalas. Barnträffen för 4-6 åringar börjar v 39, varje onsd kl Mellanträffen för lågstadier börjar v 39, varje fred Ungdomsträffen för högstadier börjar v 40, varje fred Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel NTM -centralen i Egentliga Finland hör användarna av förbindelsebåtar: DISKUSSION OM FÖRBINDELSEBÅTS- TRAFIKEN I KORPO (UTÖ-RUTTEN) Tid: fredag kl Plats: Egentliga Finlands NTM-central, Universitetsgatan 34, 7:e vån (pressalen), Åbo. Deltagare bedes anmäla sig i vid informationsdisken i sjunde våningen. Syftet med diskussionen är att höra användarnas åsikter inför kommande konkurrensutsättning av Utö-rutten. Tillfället arrangeras i samarbete med Pargas stad. Vänligen anmäl deltagande till Sirpa Vanhala på senast den 12 oktober Välkommen! Bild: Åsa Knuts Iniö VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: HÄLSOSTATION I INIÖ Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Följande kurser aktuella i oktober, kom ihåg att anmäla dig Trädgård enligt Lotta 1.10 kl (obs tiden!) Reuters rätter- choklad kl Grundkurs i Windows lördagar kl OBS! kursens datum kan ändras om så önskas. FRK INIÖ AVDELNING Stort tack till de skolbarn som gick runt med insamlingslistor och sparbössor i samband med hungerdagsinsamlingen! Tack för alla bidrag! Försäljning av första hjälpväskor och vykort fortsätter i hälsohuset! HEM OCH SKOLA I INIÖ Kallelse till årsmötet skickas hem med eleverna. Väl mött! FOLKHÄLSAN I INIÖ RF. Höstens aktiviteter har startat Familjeinnebandy tisdagar kl i Snäckan ( åk 3 och äldre) Innebandy lördagar kl i Snäckan (åk 5 och äldre) Volleyboll för vuxna fredagar kl i Snäckan ( åk 7 och äldre kan delta!) Familjecafé samlas i Snäckan på torsdagar Försäljning av Folkhälsan-produkter fortsätter via Lolas service. FOTVÅRD I HÄLSOHUSET Ströplatser kan from 1.10 efterfrågas via hälsohuset ; tel vardagar kl 9-10 säkrast. Ordnas i samarbete med fotvårdare Pirjo Korpi och Iniö hälsostation TEATERRESA till musikalen HAIR på Åbo svenska teater Lördagen åker vi med abonnerad buss till Åbo för teaterföreställningen kl Föreningen bjuder på busstransporten, teaterbiljetterna bekostas av deltagarna. Anmälningar i oktober före till Nina.

7 7 Houtskär VILL DU ANNONSERA I NYTT? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller e-post: HÄLSOSTATION I HOUTSKÄR Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn TRIVSELAFTON Allsång med Calle Pettersson och Thomas Lundin 6 oktober kl på Vesterlid (OBS! Klockslaget ändrat) Bindande förhandsanmälningar till Houtskär boden, Laila eller till Johanna tel I priset 30 /person ingår matbit och program. Anmälan senast VÄLKOMNA! Folkhälsan SEPTEMBER Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. On 19.9 kl. 11 Andakt på Fridhem Sö 23.9 kl. 18 Andliga sånger i församlingshemmet On 26.9 kl. 11 Andakt på Fridhem To 27.9 kl. 10 Torsdagskaffe. Välkomna med på torsdagskaffe i prästgården! Kaffepannan står varm 27.9 kl , därefter träffas vi varannan torsdag samma tid. Kom med och umgås kring kaffe, samtal, sång och trevlig samvaro. Fr 28.9 kl. 10 Föräldra-barnträff i klubbrummet Sö 30.9 kl. 11 Familjemässa i kyrkan Sö 30.9 kl. 19 Andaktsstund med Janne Heikkilä på skjutbanan. Oktober Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Fr 5.10 kl. 10 Föräldra-barnträff i klubbrummet Fr 5.10 kl. 14 Andakt på Fridhem Sö 7.10 kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Sö 7.10 kl. 18 Lyktans auktion i församlingshemmet On kl. 11 Andakt på Fridhem To kl. 10 Torsdagskaffe Välkomna med på torsdagskaffe i prästgården! Kom med och umgås kring kaffe, samtal, sång och trevlig samvaro. Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Sö kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Fr kl. 14 Andakt på Fridhem To kl. 10 Torsdagskaffe Fr kl. 10 Föräldra- barnträff i klubbrummet Sö kl. 11 Söndagsskola i klubbrummet Sö kl. 18 Andliga sånger i församlingshemmet HÄNDELSEKALENDER HOUTSKÄR 2012 September Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Lö 22.9 Houtskärskampen. Skjutbanan i Mossala kl Lö 22.9 Loppis på Telehuset kl Barnoch ungdomskläder, leksaker, husgeråd mm. Vi bjuder på saft och kaffe. Lö 22.9 Lördagsmeny på Houtskärs Gästgifveri kl Kurs på folkhögskolan: Skärgårdsmat á la Ilkka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , Sö 23.9 Underklädsparty. Jakobs Dagis i Mossala kl Alla välkomna! Sabina Zumba och Kettleball på folkhögskolan. Kursledare: Joan Keihäs (zumba) och Andreas Henricson (kettleball). Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , net Lö 29.9 Mickelsmässmarknad på Lyckebo torg. Arr. Houtskärs torggille. Lö 29.9 Säsongsavslutning på Skärgårdens Fritidscenter. Fläsk och päron kl Ät så mycket du orkar! Pris 8, barn under Greta Sundström; underhållning och dansmusik. Sö 30.9 Andaktsstund med Janne Heikkilä på skjutbanan kl Oktober Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Lö 6.10 Iniö-Houtskärskampen. Skjutbanan i Mossala kl , lerduvor, därefter älgbaneskytte. Lö 6.10 Calle Pettersson och Thomas Lundin uppträder på Fridhem kl med dragspelsmusik och allsång. Inträde och kaffe 5. Välkomna! Personalen på Fridhem Lö 6.10 Trivselafton. Program bl a allsång med Calle Pettersson och Tomas Lundin. Vesterlid kl Bindande förhandsanmälan till Houtskär Boden, Laila eller till Johanna tel I priset 30 /person ingår matbit och program. Anmälan senast Arr: Folkhälsan i Houtskär Kurs i fönsterrenovering på folkhögskolan. Kursledare: Stina Granqvist. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , Kurs: Vegetarisk mat i YOGA-anda. Folkhögskolan. Kursledare: Ilka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , larkkulla.net On Åbo Svenska Teater spelar Ett riktigt fynd. Vesterlid kl Fiskekurs på folkhögskolan. Kursledare: Simon Wikström (Kalastuskeidas), Steve Silverström samt ortsbor. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , jani. Sö Kommunalval. Fridhem kl Sö Musica Silentii in Archipelago. Konsert i Houtskärs kyrka: Bach: Goldbergvariationer/stråktrio. Arr. Multiculti i samarbete med Kulturgillet November Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas Kurs: Julmat. Kursledare: Ilka Tuominen. Kursen är tvåspråkig. Anmälningar och förfrågningar: Jani Karlsson, , jani. Lö Försäljningsjippo på Telehuset kl Axo bjuder på kaffe och bulla.! Behovet av nya bostäder i Houtskär Houtskärs närservicenämnd har flera gånger påtalat behovet av hyresbostäder i Houtskär och en del av de sk morotspengarna har reserverats för att planera och finansiera byggandet av nya bostäder. För tillfället finns ingen bostadskö, men speciellt under sommarhalvåret är efterfrågan stor på mindre bostäder. Pensionärsbostadsföreningen hyr ut bostäder åt åldringar och rörelsehindrade. Träsk skola har övertagit en av bostäderna i Träsk skola till eftisverksamheten och om Hälsogården med fem bostäder säljs står vi inför akut bostadsbrist. Det största behovet just nu verkar finnas bland ungdomar och unga familjer. Nämnden föreslår att man bygger ett radhus med fyra lägenheter; 1 etta, 2 tvåor och 1 trea på Fridhems detaljplaneområde, bredvid Klemetsbackaradhuset. Riktgivande bostadsyta m². Överföring av samgångsbidrag (morotspengar) till Väståbolands hyreshus Ab Houtskärs närservicenämnd konstaterar att styrelsen inte beaktat nämndens intentioner i beslut Houtskärs fullmäktige beslöt före samgången att skulle anvisas för planering av bostäder i Houtskär. Eftersom planeringskostnaderna för ett typradhus inte torde kosta så mycket beslöt Houtskärs närservicenämnd om en omdisponering; att kunde överföras till Väståbolands Hyreshus Ab uttryckligen för delfinansiering av de direkta byggkostnaderna för hyresbostäder i Näsby, Houtskär. Tävling om Houtskärsslogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet väljs till slogan för Houtskär. Bidraget har lämnats in av pseudonymen Örn Skarvsson Själ. Bland dem som röstat gynnade lotten Linda Brunnsberg. Anhållan om att få använda Houtskärs slogan, Houtskärs Torggille Torggillet får rätt att använda Houtskärs slogan Houtskär - mitt i Skärgårdshavet på reklamprodukter som säljs i torgboden. Danaarv efter Alice Lindqvist Stadsstyrelsen beslöt att pengarna fördelas så att används för återuppbyggnad av ångbåtsbryggan i traditionell stil och byggandet av hopptorn på bryggan (miljönämnden disponerar medlen) och ca används för anskaffning av utrustning till Träsk skola (bildningsnämndens svenska sektion disponerar medlen). Beslutet om danaarvet antecknas för kännedom. Närservicenämnden önskar att miljönämnden ochbildningsnämndens svenska sektion håller nämnden underrättad om planer och beslut som gäller danaarvet. Nämnden vill gärna aktivt ta del i planeringen av ångbåtsbryggan. Anropstaxi som ersättning för indragna bussturer i Houtskär Anropstaxi som ersätter de indragna bussturerna till byarna körs nu på tisdagar morgon och kväll till Hyppeis, torsdagar morgon och kväll till Saverkeit och fredagsmorgnar till Mossala. Fredag kväll kör bussen som tidigare till Mossala. Måndags- och onsdagsturerna till Mossala ersätts i nuläget inte. Houtskärs hälsostation, framtidsplaner Houtskärs närservicenämnd vill igen framhålla de synpunkter som framfördes av personalen på Fridhem och Houtskärs hälsogård, Houtskärs pensionärsbostadsförening och Houtskärs närservicenämnd den , så att de beaktas i planeringen. Aktuella frågor Landsbygdsriksdagen hålls i Korpoström Kandidatlistor till kommunalvalet ska lämnas in före 18 september. Svårt men viktigt att hitta kandidater i Houtskär.» HOUTSKÄRS NÄRSERVICENÄMND LÄRKKULLA SKÄRGÅRD ERBJUDER: September Akvarellmålning Svamp och bär, vilka kan användas och vad kan göras av/med dem? Skärgårdsmat, matlagningskurs Zumba, Kettleball Oktober Fönsterrenovering Vegetarisk mat Fiskekurs med Kalastuskeidas Pop och Rockläger i samarbete med Pargas Stad, i Nagu November Julmat Förfrågningar; Jani Karlsson , Bild: Åsa Knuts

8 8 AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS Erja Wiili-Peltola Katariina Korhonen är ny social- och hälsovårdsdirektör stadens nya överläkare Erja Wiili-Peltola har börjat som social- och hälsovårdsdirektör i Pargas stad. Hon efterträder i sin uppgift Otto Ilmonen som övergick till en tjänst vid Åbo Akademi. Erja känner staden sedan tidigare främst som stugkommun, för hennes familj har en stuga i Nagu. Det var skärgården och naturen som lockade till Pargas, och dessutom har jag ju närmare till mina rötter nu, säger Erja som är uppvuxen i Lundo. Jag har blivit varmt mottagen i Pargas, det uppskattar jag högt. Som stad är Pargas full av potential på många sätt och servicen funkar rätt så bra, fortsätter hon. Men visst finns det också utmaningar: vi genomgår just nu stora nationella omstruktureringar och det är ganska svårt att förutspå framtiden. En ny lagstiftning är på gång, vi har ett kommunalval framför oss och det blir nya förtroendevalda som börjar med sina uppdrag. Det finns flera nya personer också i stadens social- och hälsovårdsorganisation, så det skulle vara viktigt att kunna vidareförmedla erfarenheter och kunskap till nykomlingarna. Stora utmaningar för med sig nya möjligheter som man borde utnyttja på bästa möjliga sätt. Katariina Korhonen har börjat som överläkare i Pargas stad. Hon har senast arbetat som överläkare vid Sunborn Saga och före det som överläkare i neurokirurgi vid ÅUCS. Hennes första intryck av arbetet och arbetsplatsen har varit positivt. Arbetet verkar intressant och människorna runt omkring trevliga, säger Katariina som bor i S:t Karins. Att hantera ett omfattande ansvarsområde kommer att vara en utmaning i detta arbete, men å andra sidan tycker jag om utmaningar och utveckling, säger hon leende. ERJA WIILI PELTOLA Har tidigare arbetat på Finlands Kommunförbund, VTT, Stakes vid Institutet för hälsa och välfärd, SHM, HAUS kehittämiskeskus, Sairaala Pulssi och ÅUCS Är filosofie doktor till utbildningen, har disputerat om omstruktureringar inom hälso- och sjukvården 2005 Är uppvuxen i Lundo där hennes bror och föräldrar fortfarande bor. Har bostad i Esbo och nu även i S:t Karins. Till familjen hör maken Jari Intressen: renoverar stugan i Nagu, joggar, kockar KATARIINA KORHONEN Har tidigare arbetat som överläkare vid Sunborn Saga och som överläkare i neurokirurgi vid ÅUCS Är medicine doktor, specialistläkare i neurokirurgi till utbildningen Bor i S:t Karins Intressen: hästar och motion Daghemmen Pjukala och Peikkorinne har öppet hus PJUKALA DAGHEM Pjukala daghem är ett av stadens nya daghem. Den nya delen av Pjukala folkhögskola renoverades, och i augusti kunde vi flytta in och starta verksamheten i ljusa, fina utrymmen. Daghemmet har plats för ca 45 barn i åldern 1-7 år, och barnen är indelade i 3 grupper. Sälarna för barn i åldern 1-2 år, Ekorrar för 3-5 åringar, samt i förskolegruppen Svalorna. Vi har svenskspråkig verksamhet och språk- DAGHEMMET PEIKKORINNE dopp för 1-5 åriga finska barn, vilket betyder att helt finskspråkiga familjer som vill att barnen skall få vård på svenska har möjlighet att söka dagvårdsplats hos oss. För oss är det viktigt att barnen får en trygg, lugn och positiv uppväxtmiljö där leken har en stor betydelse Vi har en stor gårdsplan med äppelträd, blommor och havsutsikt, och skogen nära intill. Det inspirerar till uteverksamhet i alla former. I skogen får barnen lära sig om natur och miljö, och också själva upptäcka och vara aktsamma om naturen. Välkomna på öppet hus till Pjukala daghem den kl och Daghemmet Peikkorinne öppnades i f.d. Kirjala skolas lokaler i augusti. Huset renoverades för daghemmets ändamål under sommaren och nu har vi ljusa och hemtrevliga utrymmen till vårt förfogande. Daghemmet är finskspråkigt, men vi har också språkdopp, dvs. att barn med svenska som modersmål har möjlighet att få en inblick i och till och med lära sig finska språket genom lek och samspel med finskspråkiga barn. Daghemmet har tre grupper: Tiitiäiset för barn i åldern 1 3 år, Peikot för barn i åldern 3 5 år och en förskolegrupp. Vi är ett daghem med uteinriktning, dvs. att vi prioriterar uteverksamhet och olika aktiviteter utomhus, som skogsutflykter med Metsämörri, ritning och målning samt gympa utomhus. I september kommer vi att ha en gemensam skördefest för hela huset och i oktober tänker vi ordna egna mini-os det olympiska året till ära. Daghemmet Peikkorinne har öppet hus kl Kl. 10 kommer barnen att uppträda på gården.

9 9 Ungdomsgårdar i Pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner >) Onsdagar kl (För 7or) Onsdagar kl Torsdagar kl (Creative corner > 13.9, 11.10, 15.11, 13.12) Fredagar kl Lördagar kl datum; 29.9, 3.11, 17.11, 1.12 Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Food Corner = Ungdomarna får prova på att laga olika maträtter och bakverk. Ungdomarna kockar i grupper, ingen anmälning krävs. Creative Corner = Ungdomarna får pyssla, måla och dekorera. Alla som vill får delta, så långt materialet räcker. Ingen anmälning krävs. Skate i Befolkningsskyddet Varje onsdag fr.o.m LYAN, Nagu Tisdagar åk 7 -> Onsdagar åk 7 -> Fredagar år Ledare; Kalle Jansson & Tove Dahlén På lyan kan man pyssla, spela, se på film. Har även möjlighet att använda idrottshallen. Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. På häftiga träffen gör vi olika saker t.ex. Pysslar, bakar, temakvällar o.s.v. Kom med och ha roligt på Lyan. Höstens datum; 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11, Kl Ingen anmälning krävs. Ledare: Johanna Kivekäs och Tove Dahlén Lyan Träff För dig som går på årskurserna 1-3 Höstens datum; 21.9 och kl målar muggar, Smycken Ingen anmälning krävs. Ledare; Tove Dahlén GLUGGEN, Korpo Tisdagar kl åk 7-9 Onsdagar kl åk 3-6 Fredagar åk 6-9 Ledare; Jani Walldén Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för Hösten är; 24.9, 29.10, och Kl Ledare; Peter Virtanen och Johanna Kivekäs Nagu Bollklubbar i Pargas stad Måndagar kl åk 3-6 Tisdagar kl åk 1-2 Ledare; Kalle Jansson Korpo Vi som jobbar med ungdom, idrott och kultur i staden är: Fia Isaksson, kulturchef. Är chef för alla tre områden med ett huvudansvar på kultur. Fia nås på eller tel Tom Grönroos, kulturproducent. Placeringsort Pargas. Producent för kulturenhetens evenemang. Tom nås på eller tel Tove Dahlén, fritidssekreterare. Har placeringsort Nagu, arbetar med ungdomsfrågor i hela staden, men är allt i allo var det behövs. Tove nås på eller tel Chister Grunér, fritidssekreterare. Placeringsort Pargas. Jobbar med idrottsanläggningar, idrott och motion. Christer nås på eller tel Peter Virtanen, fritidsledare. Har placeringsort Pargas. Ledare på PIUG och för öppna ungdomsgården på Iniö. Peter nås på eller tel Johanna Kivekäs, fritidsledare. Placeringsort Pargas. Ledare på PIUG, öppna ungdomsgård på Iniö och Häftiga träffen i Nagu. Nås på eller tel Karl Kalle Jansson, fritidsledare. Placeringsort Nagu. Ledare för klubbar och Lyan i Nagu, även bollklubb i Houtskär. Kalle är vikarie för Jessica och nås på eller tel Jani Walldén, fritidsledare. Placeringsort Korpo. Ledare för klubbar och Gluggen i Korpo. Jani nås på eller tel Torsdagar kl åk 0-3 kl åk 4-6 Ledare; Jani Walldén Alla fritidsledare är också ledare för all övrig verksamhet i hela staden, vi försöker få det att hända saker i alla kommundelar! Marika Koivunporras, specialungdomsledare. Placeringsort Pargas. Nås på eller Jenni Lindroos, verksamhetsledare för ungdomsverkstaden AKTIVA, vägledning för unga att söka studie- och arbetsplats. Jenni nås på eller tel Martina Oksanen, uppsökande handledare på AKTIVA. Martina nås på eller tel Anne Bergström, museiamanuens. Placeringsort Pargas. Jobbar med musei verksamhet främst i Pargas, men finns till förfogande för utställningar och hembygdsföreningar i hela staden. Anne nås på eller tel Marcus Lepola, museiverksamhet främst i Pargas och Nagu. Marcus nås på eller Kimmo Alexandersson, ledande planskötare. Finns även planskötare Jari Silkka (pargas), Johannes Sjöström (pargas) och Björn Nalle Smeds (nagu). UNGDOMSVECKA V Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla Där finns alltid nyaste informationen» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » FÖRETAGSRÅDGIVNING Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg » KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1:a vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

10 10 Väståbolands Mbi meddelar: Strömsö-Lotta besöker Mbi i höst Det finns ännu platser kvar 1.10 på Iniö 2.10 i Nagu 3.10 i Pargas Anmälan senast Nagu, Framnäs, 18:00-1: Flatbroke Trio Spelar unden maten PARGAS KORPO Skepp i flaska Två helger med start den Sista anmälningsdag Grundkurs i ADB Torsdagar med start den 27.9 Skepp i flaska Sista anmälningsdag 21.9 Silververkstad Onsdagar med start den 26.9 Sista anmälningsdag 20.9 Italienska förrätter Enkvällskurs den 2.10 Sista anmälningsdag 26.9 Silververkstad Gör dina egna webbsidor Tisdagar med start den Sista anmälningsdag 3.10 Scrapkortskurs Enkvällskurs den 8.10 Sista anmälningsdag 2.10 Luffarslöjd Tisdagar med start den Capoeira Sista anmälningsdag Nätkommunikation för seniorer Måndagar med start den Sista anmälningsdag 9.10 Antikt med Bernt Morelius Enkvällsföreläsning den Sista anmälningsdag 4.10 Chokladkurs NAGU Capoeria Varannan torsdag med start den 27.9 Sista anmälningdag 21.9 Teckna och måla Tisdagar med start den 2.10 Sista anmälningsdag 26.9 IT för företagare Lördagar med start den 6.10 Sista anmälningsdag 2.10 Konsumentmarknadsföring Onsdagen den Sista anmälningsdag Talang Åboland final 5 finalister Capoeira Varannan torsdag med start den 27.9 Sista anmälningsdag 21.9 Country Linedance Varannan vecka med start den 4.10 Sista anmälningsdag 28.9 Bernt Morelius Two for the Road Dans i 50-tals stil Biljetter Netticket, PIF-Tipstjänst, Stadshuset i Pargas, Posten i Nagu, Luckan i Åbo 25 ++exp. exp. avg. exp. avg. avg För busstransport från Houtskär färjfäste, Pargas s Info: auf a auf.fi eller HOUTSKÄR Zumba Varannan tisdag med start den 25.9 Sista anmälningsdag 19.9 Chokladkurs Tvåkvällarskurs måndag och tisdag Sista anmälningsdag 25.9 INIÖ Chokladkurs Tvåkvällarskurs tisdag och onsdag Sista anmälningsdag 3.10 Grundkurs i Windows Kursstarten är lördagen den kursen kan flyttas på eftersom den börjar på höstlovet Anmäl ditt intresse senast Mera information finns på eller ring kansliet; , SAARISTOKAUPUNKI

11 10 SYYSKUU 2012 SAARISTOKAUPUNKI a f t o n GÄSTSPEL I PIUG 26.10, ENDAST EN FÖRESTÄLLNING! samt Kimitoon K kontakta ÅUF Nagu UF Gesellius Fond Biljetter 30/32 euro, via Åbo Svenska Teater, Lippupalvelu, R-kiosken i Pargas. SKÖRDEMARKNAD Lördagen den 22.9 kl ordnar Invånarföreningen Gamla Malmen skördemarknad på Gamla Torget i Pargas (inte den 15.9 som det felaktigt står i skördefestbroschyren). Yhdessä vahvempia Starkare tillsammans Försäljning av skördeprodukter, bakverk, hantverk m.m. Även Gullkrona är öppet och på gården kan man den här dagen bekanta sig med gärdsgårdsbygge. Den gamla gärdsgården är fallfärdig och kommer att ersättas av en ny under ledning av Titti Edfelt. Årets tävling, det största äpplet, innebär att alla som upplever att de har ett speciellt stort äpple får ta med det till torget var det vägs och jämförs och den som har lyckat frambringa det största äpplet får en liten belöning. På bakgården till Gullkronas gula hus hittar man Bornemanns musteri. Då kan man passa på att få sina äpplen pressade till saft. Det bör vara minst 50 kg äpplen vilket ger ca 30 l saft. Bästa smaken får man om man blandar olika äppelsorter. Tid till mustning skall reserveras i förväg per tel eller Torgplatsbokningar tas emot av Micaela Sundström, tel (helst förmiddagar). Det är bäst att boka platsen så fort som möjligt, speciellt om man vill låna torgstånd eller föreningens bord. Invånarföreningen Gamla Malmen SADONKORJUUMARKKINAT Lauantaina 22.9 klo järjestää Vanhan Malmin Asukasyhdistys sadonkorjuumarkkinat Paraisten Vanhalla Torilla. ( ei kuten on virheellisesti ilmoitettu sadonkorjuu esitteessä.) Markkinoilla myydään sadonkorjuutuotteita, leivonnaisia, käsitöitä ym.ym. Myös Gullkrona on avoinna ja pihalla voi päivän aikana tutustua riukuaidan rakentamiseen. Vanha aitaus on hajoamaisillaan ja tilalle rakennetaan uusi Titti Edfeltin opastuksella. Vuoden kilpailu, suurin omena, tarkoittaa sitä, että jokainen jolla on mielestään erikoisen iso omena voi ottaa sen mukaan torille, missä se punnitaan ja verrataan ja hän joka on onnistunut kasvattamaan suurimman omenan saa pienen palkinnon. Bornemannin mehupuristamo tulee sijaitsemaan Gullkronan keltaisen talon takapihalla. Silloin voi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tuoda omenansa puristettavaksi mehuksi. Pienin määrä on 50 kg omenaa josta tulee n. 30 l mehua. Parhaan maun saa sekoittamalla eri omenalajeja keskenään. Puristamoon on varattava aika etukäteen, puh tai Toripaikkojen varauksia vastaanottaa Micaela Sundström, puh (mieluiten aamupäivisin). On hyvä varata paikka mahdollisimman pian, erityisesti jos haluaa lainata myyntikojun tai pöydän yhdistykseltä. Vanhan Malmin Asukasyhdistys Vanhustenpäivä De gamlas dag Vanhustenviikko De gamlas vecka

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna TO 26.1 15 2012 1 Snabb hjälp behövs i skärgården Se på sid 3 " Är din fastighets avloppsvattensystem i ordning? Läs mera sid 6 Obs! Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna i Pargas stad Läs

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

ÄLDREOMSORG 1.3.2015

ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG 1.3.2015 ÄLDREOMSORG Verksamheten omfattar olika serviceformer vars syfte är att stöda hemmaboende äldre och handikappade så att de kan bo kvar i sin hemmiljö så länge det är ändamålsenligt

Läs mer

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum TO 14.11 1 2013 9 S K Ä R G Å R D S S T A D E N S A A Öppet hus i stadens nya utrymmen i Korpo 28.11 Obs! Nu är det dags för influensavaccinering! Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum " Tävlingen

Läs mer

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende

Obs! Höstens lekparksverksamhet. har startat! Janne Castrén valdes till årets fritidsboende 1 TO 16.8 2012 6 Höstens lekparksverksamhet har startat! Se på sid 2 " Janne Castrén valdes till årets fritidsboende Läs mera sid 3 Obs! Höstens tidtabeller för servicelinjen, anropstai och den interna

Läs mer

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas

Malmen i medvind. Obs! Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas. Katastrofövning. havs ordnas den 17 april i Pargas TO 14.3 1 2013 2 S A A Stadens första baby Zechariah föddes den 2 januari 2013 Obs! Nattjouren i Åbo flyttar 26.3. Välkommen att påverka! Kick off seminariet ordnas 23.3. i Pargas Mera information Se sid

Läs mer

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar

Obs! Byggnämnden i fokus kom och ta en närmare titt på nämnden. Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011. Lekparksverksamheten startar 17 TO 27.1 2011 1 Staden i Skä r gå rdshavet Obs! Dagvårdsenheten informerar ANNONSBILAGA Läs mera sid 2 Ansökningar om reparationsoch energiunderstöd 2011 Läs mera sid 9 Lekparksverksamheten startar i

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Måndag Lördag 27.2 3.3

Måndag Lördag 27.2 3.3 Sportlov 2012 Måndag Lördag 27.2 3.3 Hela veckan har vi sportlovskul på alla biblioteken i Nykarleby Kom och plocka korgen full med böcker I fantasin är du astronaut, fotograf, guide, veterinär eller serviceperson

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden TO 15.10 17 8 Staden i Skärgårdshavet Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Se på finska sid 8 " Beslut som fattats i staden Utdrag ur stadsstyrelsens,

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen

Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen TO 24.1 1 2013 1 S A A Har du frågor angående dagvården? Välkommen till familjehuset Ankaret den 12.2! Se på sid 3 " Marknadsföringskampanjen av boende inleds denna vecka Läs mera sid 2 Obs! Stadens sommarjobb

Läs mer

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015

GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Församlingsrådet Protokoll 3/2015 GRANKULLA SVENSKA FÖRSAMLING sida 1 (7) Tid: Tisdag 26.5.2015 kl. 17.00 Plats: Grankulla kyrka, övre brasrum. Närvarande Medlemmar: Bäck Ulla Collander Ruth Ehrström-Tegengren Mona Hedlund Turid, vice

Läs mer

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar:

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar: 1 TO 26.4 2012 3 Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem Se på s. 11 " Lantbrukssekreteraren informerar: Huvudansökningens sista inlämningsdag närmar sig! Läs mera sid 9 Obs! Ansökningstiden

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Sportlovet kl barn upptill åk 2. åk 3-6

Sportlovet kl barn upptill åk 2. åk 3-6 Sportlovet 2017 Nykarleby, vecka 9, 27.2-5.3.2017 Fredag 24.2 KOM IHÅG HJÄLMEN! kl. 18-19.30 barn upptill åk 2 Inträde: 2 kl. 20-21.30 åk 3-6 Försäljning i cafeterian: Hotdog, popcorn, limsa, trip, godis,

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Händer i Lagunda församling

Händer i Lagunda församling Händer i Lagunda församling Tacksägelse- och allhelgonatid Torsdag 9 oktober 18 Lectio divina, Biskopskulla kyrka Bibelsamtal där man lyssnar till ett kortare avsnitt ur Bibeln flera gånger. Mellan varje

Läs mer

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling

Advent, jul och nyår. i Lagunda församling Advent, jul och nyår i Lagunda församling Händer i Lagunda församling 2014 Fredag 28 november 14 Gudstjänst inför helgen, i Giresta kyrka (obs platsen!) Kören Våga sjunga, Måns Godée och Mikael Dagobert.

Läs mer

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016

NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 NYHETSBREV ÅLAND NOVEMBER/2016 Info för lokalföreningsaktiva Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f.:s medlemmar kallas till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 30 november 2016 klockan 18.30 i Lemlands

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen TO 22.9 2011 6 OBS! Houtskärs samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende Se sid 3 Info om ungdomsgårdar och bollklubbar Staden i Skä r gå rdshavet Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen Läs mera

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Eckerö infoblad Februari 2016

Eckerö infoblad Februari 2016 Eckerö infoblad Februari 2016 Kommunfullmäktige sammankallas torsdagen den 25 februari kl 19.00 Mötet hålls på kommunkansliet och är öppet för allmänheten. Nya kommunfullmäktige sammanträdde för första

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till daghemmen. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack!

Läs mer

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6

Sommar med 4H. Baka sött som på Zachris tid. Sexornas disco. årskurs 1-6 2015 årskurs 1-6 Sommar med 4H 8-11.6 Coola tygtryck -dataspel, blommor eller grafiska mönster Ingen förhandsanmälan, för 4H-medlemmar, närmare uppgifter på Nykarleby 4H:s hemsida eller FB. Nykarleby 4H

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

O L. Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k c Ö e H V Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Öppettider. Måndag 28/10 13.00-19.00 Tisdag 29/10 09.00-17.00 Onsdag 30/10 13.00-19.00 Torsdag 31/10 09.00-16.00

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 TO 22.1 15 VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 SKÄRGÅRDSSTADEN INFORMERAR DE NYA KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR SERVICE! AKTIVITETER UNDER SPORTLOVSVECKAN SE SIDAN 4 OCH 6! OBS! VÄSTÅBOLAND PÅ TURNÉ, SIDAN 6 Staden i

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Maj - juni 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl. 10.00

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs!

Den förening som samlar mest steg vinner ett pris! Kämpa för Ekenäs! Bästa medlem! Föreningen inleder återigen sin verksamhet. Föreningens vårjippo, Tussilagosteget, lockade i år 26 deltagare. På första plats kom Berit Lundström med 635 kilometer. Hon erhöll en badhandduk

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t

M I L G. B aby. D ia k. per. Un g. G u d s tj ä n s t F S Ö N RSAML E D R Å M I N L G KO VER 5 1 KSAMHE 0 2 TER VÅREN pen förskola p Ö Do p er p Vuxengru p igslar v & B aby sång K gr örer avnin r ga i n o D ia k up per Be r rup s gr Ba ng per G u d s tj ä

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner

Medlemsbrev 2:2012. För styrelsen i Linköpings Domkyrkas Vänner Medlemsbrev 2:2012 Efter en kall vinter och vår så går vi nu mot en skön sommartid för rekreation och njutning. Sommaren är också en tid då vår Domkyrka erbjuder ett rikt och varierat utbud. Domkyrkokaplan

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ MEDLEMSBLAD 3/2016 APRIL-MAJ Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare: 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Monica Hirn: 050 463 4746 Telefon till kansliet: 045 863 7800 info@sympati.fi www.sympati.fi

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~MÅNDAG 5 JANUARI 2015. NUMMER 1/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF God fortsättning på det nya året! Årets första pensionärsträff

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

FUB verksamhet hösten 2013

FUB verksamhet hösten 2013 FUB verksamhet hösten 2013 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finnes och tag med fikapengar. Start: Onsdag 11 september Tid: kl. 18.30 20.00

Läs mer

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet

INGÅ FÖRSAMLING. Morgon- och eftermiddagsverksamhet INGÅ FÖRSAMLING Morgon- och eftermiddagsverksamhet Morgon och eftermiddagsverksamhet i Ingå församling Vi inleder en ny termin i morgon- och eftermiddags verksamheten 11.8.2015 för skolåret 2015-2016.

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 5 / 2009 INFORMERAR maj Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Kommunkansliet

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V2~TISDAG 7 JANUARI 2014. NUMMER 1/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 9 januari kl.13.00 på Kapellhagen. Lumparlands

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen

INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. Önskar: Hemservicepersonalen INFOBLAD V6~MÅNDAGEN 4 FEBRUARI 2013. NUMMER 2/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 14 februari, alla Hjärtansdag kl 13.00 på

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka

Välkomna till våra gudstjänster i Träslövs kyrka Församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/traslov samt Varbergsposten Träslövs församlingsexp tel 0340-20 10 30 är öppen mån-fre 9:30-12:00, tis 13.00-15.00 Gunnarsgårdsgatan 2, 432 37 Varberg. E-mail:

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson

SPF Högsboseniorerna. Foto Sia Magnusson SPF Högsboseniorerna Foto Sia Magnusson PROGRAM VÅREN 2014 Göteborg i januari 2014 Hjärtligt välkomna till ett nytt verksamhetsår! Vi fortsätter att ha våra månadsmöten på onsdagar. Vi startar klockan

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Föreningsbladet Program höst en 2017

Föreningsbladet Program höst en 2017 Foto: Rudi Zaloga Föreningsbladet Program hösten 2017 I Motala kommun finns en arbetsgrupp som arbetar inom LSS för att du ska få en bra och meningsfull fritid. Detta häfte är ett exempel på vad som finns

Läs mer

Har ni frågor, ring/e-posta Regina Strandberg eller Anna Vilminko. Vi hjälper gärna med tankar och idéer om verksamhet och projekt.

Har ni frågor, ring/e-posta Regina Strandberg eller Anna Vilminko. Vi hjälper gärna med tankar och idéer om verksamhet och projekt. Nyhetsbrev - Åboland september 2015 Hej alla, Hoppas ni har haft en fin sommar trots det mycket varierande sommarvädret. Vi på Folkhälsan sätter igång igen med full fart och massor med verksamhet. Jag

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f

Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Verksamhetsplan för småbarnsfostran. Garantiföreningen för Kallbäck Barnträdgård r.f Kallbäck Lekis grundades 1.9.1968. Lekiset startade vid Eriksnäsvägen. Sedan 1.9.1994 finns lekiset vid Kuusvägen 19

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V32~MÅNDAG 4 AUGUSTI 2014. NUMMER 8/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Pensionärsträff på Kapellhagen Torsdagen den 14 augusti

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer