Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by tävlingen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen"

Transkript

1 TO Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården " Kirjais fick ett hedersomnämnande i Årets by tävlingen Läs mera på sid 3 Se sidan 8 Läs mera på sid 7 se sidan 3 ANNONSBILAGA

2 2 S A A R I S = ANNONSERA I NY TT? Folkes funderingar Ta kontakt med Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationsshef Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen 2013 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 Skärgårdstillägg Vi lever som känt i världens vackraste skärgård. Möjligheterna och fördelarna att få bo i skärgården är många men visst finns det utmaningar. När staten fördelar statsandelar till kommunerna beaktar man olikheter kommuner emellan och därför får Pargas stad en skärgårdsandel som skall kompensera en del av de extra kostnader som skärgårdsförhållandena utan tvekan medför. Statsrådet har definierat hela kommunen som skärgård och det skall vi vara glada för. Eftersom en så stor del av befolkningen bor i de fyra tidigare skärgårdskommunerna räknas vi som skärgård och eftersom storleken på skärgårdstillägget räknas utgående från hela stadens befolkningstal blir summan betydande, knappa tre miljoner euro. Används skärgårdstillägget för skärgården och vad är skärgård? Enligt statsrådet är hela staden klassad som skärgård så skärgårdstillägget är inte avsett för något särskilt område. Skärgården ser olika ut i olika delar av vår stad. Malmen och Nagu Kyrkbacken är inte lika som Iniö och Jurmo. Borde man räkna ut hur mycket dyrare kostnaden för servicen i olika delar av skärgården är jämfört med centrum? Visst låter det sig göras men är det klokt? Om vi börjar dela upp stadens befolkning i olika grupper och fundera över hur dyra vi är hamnar vi på helt fel spår. Vi får inte se de äldre, barnen i dagvården, skoleleverna, de sjuka och de handikappade som kostnader utan som människor med olika behov och rättigheter i ett visst skede av livet. Lika lite skall vi sätta prislappar personer som bor i ett visst geografiskt område, varken skärgårdsbor eller centrumbor är kostnader, alla är invånare i vår gemensamma stad. Stasandelarna beaktar åldersfördelningen inom kommunens befolkning, sjuklighetsindex, tvåspråkighet, invånare med främmande språk och flera andra faktorer som påverkar kostnaderna, för oss som sagt skärgårdförhållanden. Vi kan och skall ändå inte dela ut service utgående från statsandelarnas uppbyggnad, dessutom utgör ju andelarna endast en dryg fjärdedel av stadens inkomster. Fördelningen av servicen sker utgående från de krav som lagstiftningen ställer och utgående från de prioriteringar som görs i beslutsfattande organ i staden. Speciellt i ekonomiskt strama tider är diskussionen om prioriteringar viktig. Visst skall vi fördela servicen rättvist regionalt men lika viktig är rättvisan mellan olika befolkningsgrupper med olika behov, oberoende av adress. Vi är en enda stad och måste komma bort från att endast tänka i geografiska termer, olika människors behov av samhällets insatser varierar under livets gång. Servicen till den enskilda invånaren kan inte få styras av hur mycket skatt man förmår betala eller hur stasandelarna räknas ut. Stadsdirektör Folke Öhman Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) " Månadens bild! Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e- postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken.

3 A D E N S A S A K R Ä I R S G T O Å K R A D U S P S T U A N D K E I N S A A R I S T O K A U P U N K I 3 AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS I Pargas stad tycker vi att barn har många viktiga saker att säga till vuxna. Därför har vi anställt Gäddan och gänget! Gäddan och Gäddan och gänger arbetar som ambassadörer för barnets rättigheter och deras specialområde får ett är barnets nytt rätt till uppdrag! delaktighet. Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! Nu kommer Gäddan & gänget i sin sump på ny rundtur ut till skärgårdens alla barndagvårdsenheter! Rundturen börjar v 39 i Nagu och slutar i familjehuset Ankaret v 16 i nästa år. Årets tema är avfallshantering, där målet är att tillsammans med barnen jobba med hur man minskar mängden avfall, återanvänder material, sorterar, komposterar etc. Som resultat skapas en ökad miljömedvetenhet för alla och envar. Vi väntar med spänning på Gäddan & gänget! På Gäddan och gängets hemsida hittar du information om barnets rättigheter samt många bilder och berättelser från gängets äventyr på olika håll i vår stad: gaddan/sv_se/gaddan_och_ganget/ Alice Björklöf och Elin Hermansson från Kirjais. Egentliga Finlands Byar rf, takorganisationen för byaverksamheten i landskapet, väl jer årligen Årets by i Egentliga Finland. I år valdes Årets by för tolfte gången, och bland ett tiotal högklassiga ansökningar avgick Karuna i Sagu med segern. Hedersomnämnanden går till Kir jais i Nagu/Pargas, samt till Aliskulma i Nousis. Temat för årets tävling var Byn igår och idag. Byn som söktes var en by där den lokala historien och traditionen inte bara bevaras, utan där den också utnyttjas som en bas för byns utveckling. Årets by i Egentliga Finland 2013, Karuna, var en självständig kommun fram till år 1969 då den blev en del av Sagu. Karunabornas lokala identitet är dock fortfarande stark och detta har de lyft fram som en viktig imagefaktor. Karunas invånarantal rör sig kring 500, men under sommarmånaderna mångdubblas antalet. Juryn som utsåg Årets by i Egentliga Finland beslöt att i år även dela Kirjais fick hedersomnämnande i Årets by 2013-tävlingen ut två hedersomnämnanden för att lyfta fram fina exempel från två andra byar i landskapet. Bild av Anne Karlsson: Kirjais by i Nagu, Pargas är en liten by med ca 40 invånare. Detta har dock inte varit något hinder för en aktiv byaverksamhet, där framför allt byns yngsta invånare ges uppmärksamhet på ett fint sätt. Med projektfinansiering har man byggt en lekpark som omges av en traditionell gärdesgård. Under de senaste åren har man aktivt samlat in infomation om byns historia, vilket under denna sommar resulterat i historiken Från rusthåll till sommarparadis. I samband med detta har man även gjort barnboken Kirjaisgubben, där historier och skrönor om byn berättas på ett lättillgängligt sätt. Unikt för byn är den kvarn som renoverats enligt gammal förebild och gjorts om till en bokcentral där man kan låna, byta, ge och ta böcker. Mer information om Kirjais ger Alice Björklöf, Se även Valen gjordes av en åttamanna jury bestående av ordförande Sami Tantarimäki, byaombuden Tauno Linkoranta och Pia Prost samt organisationssekreterare Piia Iivonen från Egentliga Finlands Byar rf, Mia Puotunen från Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, Hannele Hartikainen från Egentliga Finlands Förbund, Emil Oljemark från Leader-föreningen I samma båt samassa venessä rf ry samt Eero Kaskela från Andelsbanken. Där framför allt byns yngsta invånare ges uppmärksamhet på ett fint sätt.

4 4 Pargas SKÄRGÅRDSSTADEN Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: Pargas hälsostation Växel * Vapparvägen 15 a, Pargas Jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärd, tfn Tidsbeställning till läkar eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9-13, tfn Tidsbeställningen till tandvård vardagar kl. 8-11:30 tfn Marthornas årliga höstmarknad hålls lördagen 28.9 i Brankis, Skolgatan 1, kl Försäljning av hemlagad mat, bröd och bakverk. Lotteri, loppis och kaffeservering. Välkomna! VÄSTÅBOLANDS SVENSKA FÖRSAMLING PARGAS FÖRSAMLINGSDISTRIKT Gudstjänster & Andakter Församlingens högmässogudstjänst firas söndagar och helgdagar kl 10, första söndagen i månaden kl 12. Den andra söndagen i månaden firas ordets gudstjänst övriga söndagar högmässa. Veckomässa firas onsdagar kl 18 i kyrkans kor. Till en gudstjänst varje månad ordnas det kyrktaxi skjutsen är gratis för användaren, men bör förhandsbeställas via diakonissorna. Sö kl 10 Adertonde söndagen efter pingst, högmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. Sö kl 10 Mikaelidagen, familjemässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Barnkören Da Capo medverkar. Efter högmässan servering i församlingshemmet, änglareflexar delas ut till barnen. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. Fr kl Andakt i Seniorstugan, Grönqvist. Sö kl 12 Tjugonde söndagen efter pingst, högmässa i kyrkan, Backström, Sundell, Lehtonen. Ungdomssöndag. Må kl Andakt i Björkebo servicehus, Grönqvist. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. Konfirmandföräldramöte i församlingshemmet efter veckomässan. Sö kl 10 Tjugoförsta söndagen efter pingst, gudstjänst i kyrkan, Grönqvist, Lehtonen. On kl 10 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. Sö kl 10 Reformationsdagen, högmässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, Lehtonen. Församlingskretsarna Välkommen med i kretsverksamheten! Missionsföreningen träffas varannan måndag kl 14 i församlingshemmet, kommande samlingar: och Malmens diakonikrets träffas 2:a och 4:e torsdagen i månaden kl i församlingshemmet, kommande samlingar: och Lielax diakonikrets träffas den fjärde onsdagen i månaden kl 14.30, kommande samlingar: och Muddais diakonikrets inleder höstterminen den kl 19 i strandbastun på Koupo lägergård, därefter samling varannan torsdag kl 19. Pensionärsträffarna ordnas 1:a och 3:e torsdagen i månaden kl 13 i församlingshemmet, höstens första pensionärsträff hålls den och följande träff den Bibelsamtal och bön varannan torsdag kl 18 i kanslihuset, kommande samlingar: och Lunchklubb på Hotell Kalkstrand andra onsdagen i månaden kl 12 i kabinettet Gruvan, följande lunchklubb: med Folke Pahlman, projektledare för Pargas centrumutveckling, som talare. Bastukväll för män sista måndagen i månaden kl 19, höstens första bastukväll: på Koupo lägergård, gemensam start från församlingshemmet kl Barn & Familj Familjecafé måndagar och onsdagar kl 9-11 i Hyddan. Miniorklubben Blandis för pojkar och flickor i åldern 7-10 år, fredagar kl i Lyan. Juniorklubben 10+ för pojkar och flickor som fyllt 10 år, fredagar kl i Lyan. Smått och gott en klubb för dem som går i högstadiet, fredagar kl i Lyan. Ungdom & Konfirmand Bara-vara-kvällar för ungdomar fredagar kl i Lyan. Åbolands folkhögskola 120 år Jubileumsfestligheter i Pjukala lördag, kl Gustav Björkstrand om folkhögskolan i Finland Aron Stenvall och Selma Fröberg presenterar skolan år 1914 Musikprogram Festmiddag Musik med Folkrörelsen Pris: 40 VÄLKOMMEN! Möjlighet att övernatta på skolan. Mera information och anmälningar (senast 25.10): eller per telefon, Se även Arr: Lärar- och elevförbundet vid Åbolands folkhögskola Hösten13 Syksy13 Utan klubba Med klubba SÖNDAG Utan klubba ANMÄL DIG (02) Hantverkscentrets vävstuga är öppen när det passar dig. Handledning och hjälp fås må, on och ti, to Väv på en färdig ränning eller bygg upp din egen. Dagsavgiften är 3,50 för icke-medlemmar och 2 för medlemmar. Avgift uppbärs för de dagar man bokat vävstolen. ishallen Allmänhetens skridskoturer i ishallen säsongen LÖRDAG Damastvävning lö 5.10, och kl Vävstugan käsityökahvila Med klubba Några lediga platser till vävkursen. Kursen lämpar sig för såväl nybörjare som mer erfarna vävare. Kursdeltagarna samlas på måndagar Under kursens gång har deltagarna möjlighet att väva även under andra tider. Lärare Eliisa Riikonen. Kursavgift 35 Kursdeltagarna planerar och sätter upp en damastränning. Uppbyggandets olika moment delas upp mellan deltagarna och en del av uppbyggandet sker utanför kurstid. I kursen ingår en veckas vävtid, vars tidpunkt deltagaren väljer själv. Lärare Eliisa Riikonen. Kursavgift 30 Fingerborg TORSDAG Lär dig väva Hantverkscafe - Fingerborg Kahvimaksu 2 Hantverkscaféet samlas varannan torsdag. + materiaalit Under hösten och vintern gör vi olika små handarbeten kl Virkade linnetabletter på Qvidi-Minas sätt 3.10 kl Stickade sockor, Rosaband-verkstad kl Stickade tvålpåsar kl Himlar kl Stickade julgransbollar Ljusverkstäder i november och december. Skördemarknaden på Gamla Malmen kl Hantverkscentret har öppna dörrar, välkommen! Medlemsträff - diskussionstillfälle, kl på Klockarståget. Åbolands hantverk rf Klockarståget 5 och 8 / Lukkarinkuja 5 ja Pargas / Parainen (02) / INTRÄDE: Aktieägare som äger två eller flera aktier: Gratis Aktieägare som äger en aktie: 1 /person/gång Övriga: 2 mk/person/gång Välkomna! SAARIST

5 Nagu 5 S A A R I S Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel FESTINGARNA Petanque-spel alla måndagar kl vid Ishockeyrinken. Petanque-spel sista gången den Biljardspel börjar den 7.10 kl alla måndagar i Idrottshallen Månadsträff onsdagen den kl i Församlingshemmet. Dagens gäst bankdirektör EUGEN FRIMAN - Servering - Lotteri Simhallsresorna till St.Karins simhall börjar den 1.10.och fortsätter på tisdagarna alla jämna veckor följande resa den Bussen avgår kl från Seo-baren. Närmare uppgifter OLLi tel BOWLING-resa till Pargas onsdagen den Bussen avgår kl från SEO-baren Närmare uppgifter ELVI tel Snackbaren samlas onsdagen den kl i Kommunalstugan. Närmare uppgifter ELISABET tel I MBI-regi: Adb-kurs för seniorer med Karl- Gustav Lauren som lärare börjar måndagen den 30.9 kl Gruppdelningen samma som tidigare. Anmälningar direkt till MBI. Jumpa 60+ börjar torsdagen den 3.10 kl i Idrottshallen Seniordansen börjar måndagen den kl i Grannas servicehus Multiculti Multiculti ordnar en KULTURLUNCH på restaurang L Escale i Nagu fredagen den 18 oktober kl. 13. Alarik Repo berättar om programmet för Olli Mustonens konsert. Lunchen kostar euro. SAMKVÄM på restaurang L Escale lördagen den 26 oktober kl. 20. Efter Olli Mustonens pianokonsert lördagen den 26 oktober kl. 18 ordnar Multiculti ett samkväm med musikalisk underhållning på L Escale. Buffé för 20. Anmälan till MIDSOMMAR PÅ FRAMNÄS 2014! Inledande diskussionstillfälle gällande en traditionell midsommar på Framnäs för hela familjen! Kom med och påverka och medverka till en positiv förändring! Tidpunkt: kl Plats: Kommunalstugan, Nagu Diskussionstillfället är öppet för alla. Kom med och byt åsikter, ideér och önskemål! Bakom kallelsen till mötet står en grupp företagare från Nagu centrum!» NagunämndEN Åtgärdsprogram 2013 Nagu områdesnämnd framför som sitt utlåtande om åtgärdsprogrammet följande: 1. Nämnden godkänner inte en indragning av Nagu s.k. högstadieskola 2. En indragning av de återstående daghemsköken, däribland Karusellen, är både funktionellt och ekonomiskt ett dåligt alternativ. Den ekonomiska vinsten uppvägs av merkostnader för mattransport, samtidigt som trevnaden i daghemmen minskar. 3. I motiveringen till åtgärdsprogrammet sägs att detta skall beröra alla kommundelar. Så är nu inte fallet då egentligen alla konkreta åtgärdsförslag berör skärgården, medan för Pargas kommunområde endast föreslås utredningar. 4. Nämnden önskar i detta sammanhang påpeka att produktion av vissa tjänster förvisso kostar mera per invånare i skärgården på grund av ett mindre befolkningsunderlag och större avstånd, men staden erhåller just för detta en extra skärgårdsdel till statsandelarna. 5. De största inbesparingarna i staden kunde sannolikt ske genom en effektivare användning av personalresurserna i de större enheterna. 6. Många av stadens nuvarande IT-program torde vara gammalmodiga och oändamålsenliga och går inte att samköra, vilket kräver en massa onödiga arbetsmoment. 7. Nämnden önskar i detta sammanhang även påtala stadens byggnadstillsyns överdrivna nit och onödigt stränga lagtolkning, då denna otvivelaktigt har en för staden negativ ekonomisk effekt. P I A N O R E C I T A L O L L I MUSTONEN N A G U K Y R K A Dans med svenska dansbandet Matz Bladhs på Framnäs fredagen den från kl Förköp av biljetter på bankerna i Nagu, och transport + biljett ParTours i Pargas. Biljettens pris Buffé, öl, cider och korv. Arrangör: Nagu Hembygdens Väl r.f För mer information ring Bo-Åke, tfn Biljetter/programblad 20. Köp på kl Arrangör: Multiculti r.f

6 6 S A A R I S Korpo Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Korpo hälsostation Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn KORPO KAPELLFÖRSAMLING Sö 22.9 kl 11 Högmässa Ti 24.9 kl Tisdagsträffen. Öppet hus för daglediga i församlingshemmet. Arr: församlingen, Röda Korsets vänner och Medborgarinstitutet. Sö 29.9 kl 16 Mikaelidagens familjegudstjänst i Korpo kyrka. Efter gudstjänsten pysselkväll för hela familjen i församlingshemmet. Sö 6.10 kl 11 Högmässa Sö kl 11 Gudstjänst Ti kl 15 Pensionärsträffen i församlingshemmet Sö kl 15 Gudstjänst i Norrskata kyrka Församlingens personal: Esa Killström, pastor, tel Mikael Granlund, kantor, tel (säkrast to-sö) Inga-Britt Sjöström, diakon, tel (säkrast må-on) Christer Björkman, vaktmästare, tel (säkrast må-to) Pastorskansliet håller öppet i regel tisdagar och torsdagar kl 9-12, tel Församlingen på internet: och Betania Församling, Korpo VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Träffarna börjar v. 38 Barnträffen för 4-6 åringar obs! torsdagar Mellanträffen för lågstadier fredagar Ungdomsträffen för högstadier fredagar Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel Korponämnden Åtgärdsprogram 2013 Stadsstyrelsen har begärt utlåtande om åtgärdsprogramförslaget. Korponämnden framför som sitt utlåtande om åtgärdsprogrammet följande: 1. Nämnden ser ingen inbesparing i att alla inom näringslivstjänster flyttas till Nagu och Pargas 2. Utbildning och dagvård: - Möjligheterna till ett enda daghem i Korpo är beroende av Folkhälsans beslut. Ett tillräckligt stort utrymme saknas dessutom. - Också en flyttning av Nagu högstadieelever till Korpo kräver ombyggnad och tilläggsutrymmen. - Alternativet med en flyttning av Ulkosaariston koulu till Nagu skulle innebära inkvartering av så unga som 6-7 åriga barn från Norrskata och Houtskär. - En indragning av Pargas finska gymnasium innebär inte endast en 15 min längre skolväg för Pargaselever. Den skulle också innebära en för lång skolväg för Nagu- och Korpoelever till det finska gymnasiet. - Utö skola har inkommande läsår minst 6 elever. 3. Korponämnden motsätter sig att tandläkar- och läkarmottagningarna flyttas till Nagu häsostation och att Korpo hälsostation säljs. 4. Miljö: - Bidragen till väglag kan inte minskas ytterligare, det nya avfallssystemet kräver bättre vägar än vad vi för tillfället har. - Som ett förslag till inbespringar framför nämnden en bättre kontroll av det fortgående fastighetsunderhållet. - Förvaltningsmässigt borde fastighetsservicen lyda under miljönämnden för att få till stånd största möjliga samarbete och kommunikation med sektorerna inom Miljöavdelningen. - I Verkan i Korpo kunde staden förtjäna mera än euro genom att förhindra gratisparkering på skolcentrets parkeringsplats. - Det skulle också behövas flera båt- /bilplatser bara man först åtgärdar gratisparkeringen. 5. Korponämnden ställer sig positivt till en försäljning av fastigheten Teleberget. - Ämbetshuset borde byggas om till bostäder i stadens eller privat regi. - Tomterna i Verkan borde förses med väg- och VVS-anslutningar i brådskande ordning. 6. I motiveringen till åtgärdsprogrammet sägs att detta skall beröra alla kommundelar. Så är nu inte fallet då egentligen alla konkreta åtgärdsförslag berör skärgården, medan för Pargas kommunområde endast föreslås utredningar. 7. De största inbesparingarna i staden kunde sannolikt ske genom en effektivare användning av personalresurserna, och bättre samarbete enheterna emellan. - Antalet förvaltningsnivåer kan i många fall också minskas. - Byråkratin inom byggnadstillsynen borde förenklas. En mera liberal praxis borde införas. - Användningen av köpservice- och köptjänster måste kritiskt granskas. - Användningen av egen personal bibehåller kunskap samt ger skatteinkomster/ invånare. Iniö Hälsostation i Iniö Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: FRK INIÖ AVDELNING Tack till alla som deltagit i årets hungerdagsinsamling på Iniö. Tack till er små och stora insamlare. VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Följande kurser aktuella, kom ihåg att anmäla dig! Ons 25.9 En underbar knöl Lö 5.10 Galen i knappar Lö Scrap - kort kortkurs;julkort HOUTSKÄR-INIÖKAMPEN Lördag 5.10 kl på Houtskärs skjutbana, lerduvor därefter älgbaneskytte!» Iniönämnden Åtgärdsprogram 2013 Iniönämnden framför som sitt utlåtande om åtgärdsprogrammet följande: I förslaget till åtgärdsprogram föreslås att områdeskontoret i Iniö skall flytta till hälsohuset, alternativt till daghemmet vars verksamhet i så fall skall flyttas till skolan. Av de två föreslagna alternativen är en flyttning till hälsohuset naturligare, men inte heller för det alternativet har presenterats närmare planer över utrymmesanvändningen och inte heller kostnader. Om det gamla kommunhuset, dvs nuvarande områdeskontoret inklusive två bostäder säljs, bör man först klargöra den framtida användningen av huset. Ett villkor bör vara att den kommande användningen gynnar orten. Iniö områdesnämnd motsätter sig att beslut fattas om flyttning av områdeskontoret före ekonomiska och praktiska följder har utretts och presenterats för nämnden. Områdesnämnden föreslår som alternativ att staden effektiviserar personalanvändningen så att det totala personalbehovet minskar. Detta kan göras genom ökat samarbete mellan verksamhetsområden. I den nuvarande organisationen är gränserna mellan olika verksamhetsområden onödigt skarp, vilket tyvärr har lett till bristande flexibilitet och därmed till ineffektivitet. Områdesnämnden understryker att en hälsovårdare även i fortsättningen bör finnas i Iniö eftersom läkarmottagning sker endast två dagar i månaden och avståndet till övriga hälsocentraler är mycket långa. Dessutom behövs som hittills en sjukvårdare i Aftonro. Att utöka utnyttjandet av distanstjänster är positivt. Att endast nämna VIRTU-projektet är däremot missvisande. Nämnden motsätter sig att antalet kommunala hyresbostäder minskar eftersom bostäder är en förutsättning för inflyttning och för att få kommunala befattningar besatta.

7 7 S A A R I S Houtskär Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn Händelsekalender Houtskär 2013 September Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas Kurser på Skärgårdsskolan: Landskapsmålning Svettas och må bra Svampar och bär Skärgårdsmat. Mer info och anmälan via Lö 14.9 Hungerdagsinsamling. Houtskärs Röda Kors säljer ärtsoppa utanför Björkö Handel och Houtskärsboden kl Insamlingsbössor finns utplacerade bl a i butikerna under veckan. Lö 14.9 Houtskärs Gäddcup på Skärgårdens Fritidscenter. Cup2013/Index.htm Ti 17.9 Personligt rådgivningstillfälle för alla med frågor gällande hörsel och hörselapparater. Fridhem kl Hörselrådgivare Birgitta Möller och Auli Yli-Äyhö. Arr: Svenska hörselskadade i Åboland rf Resa till Åland i samband med Skördemarknaden och Öppna gårdar Vi far med färjan från Kittuis. Pris: 145. I priset ingår: Abonnerad buss från Galtby, resa med Viking Grace t/r, 2 övernattningar på Hotel Cikada + frukost. Anmälningar tas emot av Edeveig Skaag tel före Arr: Avellana Mexikanskt stående bord (tacos ) på GrillCafé Skagen. Fr 27.9 Biopremiär i Houtskär: Digitaliserade Bio Sydväst visar finlandspremiären av Ulrika Bengts Lärjungen. Vesterlid kl Lö 28.9 Torggillets traditionella Mickelsmässmarknad på Lyckebo torg kl Torgförsäljning. Gittan säljer kaffe och pannkaka. Alla försäljare och kunder välkomnas. Lö 28.9 Houtskärskampen. Skjutbanan kl Arr. Houtskärs jakt- och skytteförening rf Lö 28.9 Crickettävling på Houtskärs Gästgifveri. Start kl Slutrea på GrillCafé Skagen. Må 30.9 Andaktsstund på skjutbanan med pastor Janne Heikkilä kl Kaffeservering. Väl mött! Arr: Houtskärs jakt- och skytteförening rf och Houtskärs kapellförsamling Oktober Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Lö 5.10 Houtskärs-Iniökampen. Skjutbanan. Kl lerduvor, därefter älgbaneskytte. Arr: Houtskärs jakt- och skytteförening rf Kurs i fönsterrenovering, folkhögskolan. Lärare: Stina Granqvist. Ta med dig dina gamla fönster, renovera/restaurera dem tillsammans med Stina. Mera information och anmälningar: tel Kurs: Navigationens grunder, intensivkurs i navigation på Skärgårdsskolan i Houtskär. Lärare: Jan Gräsbeck. Mera information och anmälningar: fi, tel Kurs: Vegetarisk mat, folkhögskolan. Lärare: Ilkka Tuominen. Plocka fram smakerna och energin ur grönsakerna. Vi tillreder ett vegetariskt buffébord med förrätter, varmrätter och desserter. Mera information och anmälningar: tel Fotoutställning i Houtskärs bibliotek: Bilder från folkhälsans fototävling för barn och unga med temat Lycka är. BIOGRAFEN ÅTERVÄNDER TILL SKÄRGÅRDEN Skärgårdens egen biograf, Bio Sydväst, har kört på sparlåga de senaste åren. Orsaken har varit rent teknisk; den digitala tekniken har konkurerat ut den traditionella filmen samtidigt som lämplig flyttbar digital utrustning inte har funnits på den finländska marknaden. Men nu är det äntligen dags också för Bio Sydväst att ta steget in i den digitala tidsåldern. Premiär blir det den 27 september och därefter är det tänkt att visa film ungefär varannan vecka. Visningsställena är de gamla vanliga. Vesterlid i Houtskär, Kommunalgården i Korpo och Framnäs i Nagu. Också Iniö kommer att får besök av den digitala biografen ännu under hösten. I Pargas kommer filmerna att visas i Kultursalen i PIUG, men där krävs ännu en del tekniska arbeten så pargaspremiären kommer att ske lite senare i höst. Den digitala tekniken har många fördelar. Både bild och ljud är betydligt bättre än med den traditionella filmtekniken, men den största fördelen är tillgången på nya filmer. Från och med nu kan invånarna i skärgårdsstaden se sina filmer samtidigt som de har premiär i storstäderna. Tidigare kunde väntetiden vara uppemot tre månader. Den nya tekniken möjliggör visning av 3D-filmer och också sådana kommer att visas på Bio Sydväst. Första filmen blir ingen mindre än Ulrika Bengts långfilm Lärjungen, som har finlandspremiär också ute i Houtskär fredagen den 27 september. Lärjungen handlar om makt och underkastelse i en fyrvaktarfamilj långt ute i havsbandet dit en ny fyrvaktarlärling anländer. Kampen om fyrvaktarens gunst blir hård mellan fyrvaktarens egen son och den nya lärjungen. Filmen har nyligen utsetts till Finlands kandidat till Oscarsnomineringarna för bästa utländska film, vilket har väckt ett stort intresse för filmen i hela landet. Premiär blir det som sagt i Houtskär med följande visningar i Nagu onsdagen den och i Korpo torsdagen den 3.10.!» Houtskärsnämnden Åtgärdsprogram Houtskärsnämnden framför som sitt utlåtande om åtgärdsprogrammet följande: Daghemmet Houtskärs daghem verkar i en byggnad som är planerad och utrustad för daghemsverksamhet. För närvarande finns förutom daghemsverksamhet även förskolan och eftermiddagsverksamheten i huset. Om daghemmet flyttas till Träsk skola, ca tre km från Näsby, skulle den goda kontakten till närsamhället brytas. Tre kommunala bostäder skulle byggas om och utrustas för daghemsverksamhet. Samtliga lägenheter är uthyrda och inga alternativa bostäder finns att erbjuda. Hyresinkomster på ca /år faller bort. Sparförslag: Daghemmet stannar kvar, stora kostnader för ombyggnad och anpassning inbesparas. Hyresinkomsten för de tre bostäderna i Träsk skola kvarstår. En del av daghemmet kan hyras ut till annan verksamhet, internt eller externt. Biblioteket Läget är mycket bra och lättillgängligt. Biblioteket är även ett kulturhus där det ofta ordnas utställningar mm. Biblioteket uppskattas mycket också av fritidsbefolkningen och lyfts ofta fram i positiva ordalag. Att flytta biblioteket till områdeskontoret betyder att dess övre våning måste byggas om och hiss installeras. Ombyggnaderna blir dyra och områdeskontorets funktionalitet försämras. Mötesutrymmet och arbetsutrymmena behövs. Sparförslag: Biblioteket flyttar inte. Stora kostnader för ombyggnader sparas. Skärgårdens bokmagasin grundas i biblioteket eftersom magasin saknas i Korpo och Nagu. Driftskostnaderna minskas t ex genom installation av luftvärmepumpar. Källarvåningen hyrs ut till Houtskärs kulturgille som även är villiga att stå för renoveringen av utrymmet. Mossala lånestation dras in. Hälsogården I huset finns eventuellt fukt- och mögelskador, tidigare konstaterade fuktskador är åtgärdade. Rapporterna från fukt- och mögelundersökningarna är svårtolkade, största problemet verkar vara i en av bostäderna (ovanför fysioterapin). Personalen säger sig inte ha några symptom och vill stanna kvar i huset. Läkarmottagning bör finnas minst tre dagar under en tvåveckorsperiod och tandläkarmottagning i nuvarande omfattning. Veckoslutsdejouren bör bibehållas minst på nuvarande nivå. Sparförslag: Skynda långsamt och vänta ännu med att bygga ny hälsostation. Hyr ut t ex fysioterapirummet till företagare under de tider som rummet står tomt. Hyr ut det tidigare kafferummet som har egen ingång. Använd mera telefon- och videokonsultationer. Under sommaren används hälsovårdarnas tjänster mycket av besökare från andra kommuner, för akutbesök. Undersök om det är möjligt att ta betalt för dessa hälsovårdstjänster. Renovera bostaden ovanför fysioterapin så att den tryggt kan hyras ut (hyresinkomster för samtliga fem bostäder ca /år). Se över dörr- och fönstertätningar inför vintern för att minska onödiga värmeförluster. Försäljning av fastigheter Houtskärsnämnden ifrågasätter kalkylerna bakom reparationsskulderna och de uppskattade försäljningsvinsterna. I många av förslagen går försäljningsvinsterna åt till omändringar och reparationer som uppstår då verksamheterna ska flyttas till andra byggnader. I första hand bör fastigheter som inte är i kommunal användning säljas, t ex Hyppeis skola. Driftskostnaderna som uppges i förslaget till åtgärdsprogram är högre än i verkligheten, vilket framgår ur bilagan med basuppgifter. Bostäder Om hälsogården och företagarhuset säljs och daghemmet flyttar till Träsk skola försvinner nio kommunala bostäder och ca /år i hyresinkomster. Det nya radhus med tre-fyra bostäder som planeras och ev. byggs har avsetts att locka nya invånare. Om Hälsogården säljs och/eller Träsk skolas bostäder ändras till daghem nås inte denna målsättning. Tomter De planerade tomter som finns i Houtskär borde marknadsföras bättre. Just nu marknadsförs inte tomterna på det gamla byggnadsplaneområdet i Näsby. Planeringen för Vålnäsområdet borde göras klar så att även de tomterna kan säljas. Arbetsplatser Nämnden föreslår att staden ser över vilka arbetsuppgifter som kan utlokaliseras till skärgården, som kompensation för de arbetsplatser som försvunnit. Staden kan vara en föregångare och exempel för företag och myndigheter och utnyttja distanslösningar även den vägen. Arbetsrummen i skärgården kan fyllas och samtidigt kan upphyrda arbetsutrymmen i Pargas centrum frigöras. Skärgårdstillägget Nämnden vill ännu påpeka att vid kommunsammanslagningen fick hela staden status av skärgårdskommun vilket betyder att staden får betydande summor i skärgårdstillägg (2012 4,8 miljoner). Skärgårdstillägget erhålls just för att staden ska kunna upprätthålla servicen i skärgården trots att den ev. är dyrare.

8 8 S A A R I S Seniorrutan Rådgivningscentralen blev Seniorum Rådgivningscentralen för seniorer har fått ett nytt namn. Rådgivningscentralen heter nu SENIORUM på både svenska och finska. Det var Märta Helin som vann namntävlingen, grattis! Det vinnande namnet valdes ut av äldrerådet. SENIORUM, RÅDGIVNINGSCENTRALEN FÖR SENIORER Adress: Strandvägen 1, Pargas Telefon Servicehandledaren är anträffbar: Måndagar kl och 13-14, onsdagar kl och fredagar kl Mottagningar Udda veckor Måndag Onsdag Fredag Handledare för närståendevård Minneskoordinator Farmaceut (privat) Jämn veckor Socialarbetare Sjukskötare Farmaceut (privat) Ergoterapeut Åbone jdens Alzheimer-förening ordnar en kurs i Minnesträning: Kom ihåg ditt minne Målsättningen med kursen är att deltagarna skall bli medvetna om sina egna styrkor och svagheter angående minnet. Avsikten är dessutom att uppmuntra deltagarna att utnyttja sina styrkor samt att lära sig nya inlärningsmetoder. Varje träff består av en teoridel samt av övningar. Kursen leds av Marina Grunér. Tidpunkt: torsdagar 26.9, 3.10, 10.10, och kl Deltagaravgiften är totalt 25 /person (inkl. kursmaterial och kaffe). Plats: Strandvägen 1, Pargas. VÄLKOMMEN med på roliga träffar! Max.10 deltagare! Anmälningar och tilläggsinformation: Hanne Suokas Är du anhörig eller närstående till någon med minnessjukdom eller minnesproblem? Åbonejdens Alzheimer förening välkomnar er på en kopp kaffe och samvaro med andra i samma situation. Vårt mål med träffarna är trotsallt att ge er ett avbrott i vardagen. Plats: SENIORITUGAN, Elmgrenintie Pargas Kommande träffar: 17.9, 15.10, kl Mera information: Hanne Suokas, Vartill telefontider: Servicehandledare Arja Santapukki tel , onsdagar kl Minneskoordinator Janina Dahla tel , onsdagar kl Hemsjukvården tel , vardagar kl Vi har också en dator tillgänglig för våra kunder. Vi erbjuder handledning gällande grundkunskaper i datoranvändning. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar! Tandvårdscentralen i Pargas verkar från och med måndagen den 30 september enbart på den nya adressen Kommunalhemsvägen 12 c, Pargas. Telefonnumren är fortfarande desamma, numret till tidsbeställningen är Den gamla tandvårdscentralen stängs. Skyltning från rondellen till tandvårdscentralen utmed Vapparvägen. Cyklister och fotgängare kan använda Bygränd som är en led för lätt trafik. Tandvårdscentralen har en egen parkeringsplats framför ytterdörren.

9 A D E N S A ASR KI SÄ TR OG KÅ AR UD PSU SNT KA ID E N S A A R I S T O K A U P U N K I 9» HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl.8-22, fr.o.m. 2.4 jourmottagning vardagar kl.8-20, veckoslut och helgdagar kl.10-18, telefonkontakt önsvärt, tfn Tidsbeställning till läkar - eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Sjukskötare Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-10 Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » företagsrådgivning Näringslivschef Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Vinteröppet i biblioteken: Huvudbiblioteket i Pargas Strandvägen 28, Pargas Tfn Bibliotekschef Låne-expedition Information Öppettider: må-to 11-20, fre 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu, tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkanvägen 1, Korpo, tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsbyvägen 197, Houtskär, tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö, tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 10-15, fre 10-16

10 10 Capoeira är en brasiliansk kampsport i lekfull anda. Vi erbjuder flera kurser i vår kommun. Capoeira för barn i Pargas start tisdagen den 24.9 Capoeira för vuxna i Pargas start tisdagen den 24.9 Capoeira workshop i Nagu den (14 ) Capoeira i Korpo på torsdagar (startdatum 12.9) Amigurumis Virka små söta figurer enligt japansk teknik. En kurs som pågår fyra eftermiddagar i Pargas med start 1.10 En längre kurs i Houtskär på måndagar (startdatum 16.9) Såga och serva Kom och fixa till motorsågen så att den fungerar ordentligt. Kursen går i Pargas med start den 25.9 Fotovandring Kom med på fotovandring. Vi ser alla olika saker att fotografera. Samtidigt pågår vandringen i Pargas, Korpo, Houtskär och Nykarleby. Den 23.9 i Pargas, Korpo, Houtskär Svenska grundkurs/swedish- basic level A course for persons with no or little knowledge of Swedish. Starts 1.10 in Pargas. Enrolment compulsory. No course fee! Skärgårdsnavigation Lär dig navigera rätt. Kursen går i Nagu och har växlande kursdagar. Start 3.10 Kurser med rum för fler Pargas Kurser med rum för fler Nagu & Korpo Kurser med rum för fler Houtskär & Iniö Pargas Fotovandring den 23.9 Italienska grundkurs start 24.9 Silverarbeten start 25.9 Country Linedance grundkurs start 26.9 Brick- kurs start 3.10 Scrap julkort den 5.10 Pizzabakning den 7.10 Baka macrons den Börja blogga den Yoga för män den Nagu Nytt av onyttigt start 24.9 Baka bröd den jumppa start 3.10 Country Linedance start 3.10 Yoga start 5.10 Korpo En fotovandring den 23.9 Renovera gamla möbler start 23.9 Löparskola med Sanna start 28.9 Snabbkurs i tyska start 1.10 Fotolördag den Smyckestillverkning 5.10 Houtskär Båtbyggeri start den 1.10 Möbelrenovering start den 3.10 Viltspårning för hundar start 4.10 Smyckestillverkning den Iniö En underbar knöl den 25.9 Galen i knappar den 5.10 Väståbolands Mbi , , Skickliga Skärgården r.f ordnar för sina medlemmar försäljnings- och marknadstillfälle lördagen Plats Hansakvarterets torg I Åbo. Det finns utrymme för ca 20 deltagare, kostnaderna fördelas emellan deltagarna, några platser kvar. Info eller Facebook. Facebook-undervisning planeras till slutet av september, kontakta om du är intresserad eller Facebook.» ÖNSKAS HYRA» STOCKAR Sökes en långvarig vinterbeboelig hyresbostad ute i skärgården Jag är 38 år gammal danskonstnär och musiker. Jag och min medelstora hund Puro söker en bostad ute i skärgården (t.ex. Iniö, Korpo, Nagu, Pargas). Vi hoppas hitta ett hem på en ö eller holme högst två timmars färd från Åbo. Jag gillar kollektivt boende och liknande. Vi söker ett hem där det också gärna får finnas andra djur. Vi kan flytta genast eller enligt överenskommelse. I väntan på höstens färgprakt, Liana Potila Sökes någon som är intresserad av att fälla och forsla bort st. stockar av klibbal från vår holme mellan Houtskär och Korpo. Jukka Westermarck,

11 S A A R I S T O K A U P U N K I SYYSKUU » HALUTAAN VUOKRATA Etsinnässä pitkäaikainen talviasuttava vuokraasunto saaristosta Olen 38-vuotias tanssitaiteilija ja muusikko. Etsin keskikokoisen Puro-koirani kanssa asumusta saaristosta (esim. Iniö, Korppoo, Nauvo, Parainen). Toivomme kotia saaresta joka olisi max 2 tunnin matkan päästä Turusta. Pidän yhteisöllisestä tai vastaavanlaisesta asumismuodosta. Etsinnässä on koti jonka yhteydessä olisi myös muita eläimiä. Olemme valmiita muuttamaan heti tai sop. mukaan. Syksyn väriloistoa toivotellen, Liana Potila » URAKKA Etsitään tekijää, jolla olisi kiinnostusta kaataa ja kuljettaa pois kpl tervaleppätukkeja saarestamme Houtskarin ja Korppoon välissä. Jukka Westermarck, Taitava Saaristo ry järjestää jäsenilleen markkina- ja myyntitapahtuman lauantaina Turussa Hansakorttelin Hansatorilla. Tilaa on noin 20:lle osallistujalle, kustannukset jaetaan osallistujien kesken. Paikkoja jäljellä muutama, tiedustelut tai Facebookin kautta. Syyskuun loppupuolelle ollaan suunnittelemassa Facebook-koulutusta, ilmoita kiinnostuksesi tai Facebookin kautta. LUOMUSEMINAARI EKOSEMINARIUM 10:15 11:00 12:00 12:30 13: OHEJELMA / PROGRAM! 14:0010:00 Avaus / Öppning Lea Räisänen, Kemiönsaaren Vihreät ry. / De Gröna i Kimitoön rf. Luomuviljelyn talous / Eko-odling och ekonomi Micaela Ström, Eko Nu! ; Krister Hildén, NSL Luomuviljelyn tekniikka / Eko-odling och teknik Boris Lindgård, Eko-odlare / luomuviljelijä, Oy Ekotjänst Lindgård Ab Ilmainen kavitarjoilu / Gratis kaffe bjudning Raisio Agro Ekoviljan laatu / Eko-spannmålets kvalitet Minna Oravuo, Raisio Agro Viljelijän puheenvuoro Jordbrukarens anförande VILLA LANDE, ENGELSBYVÄGEN 8, KIMITO Lopetus / Avslutning Helena Fabritius, ÅSP Åbolands Svenska producentförbund Ilmoittautumiset viimeistään / Anmälningar senast Puh. / Tel tai / eller YHTEISTYÖSSÄ / I SAMARBETE Mosters Julmarknad Joulumarkkinat Lö/La 16.11kl./Klo Välkommen på en stämningsfull marknad. Ca 40 försäljare ryms med (privata, företagare, föreningar, skolklasser mm.) Boka din plats på tel Platserna kostar Åbolands Svenska Lantbruksproducentförbund r.f. Tervetuloa tunnelmallisille markkinoille. Noin 40 myyjää mahtuu mukaan (yksityisiä, yrityksiä, yhdistyksiä, koululuokkia ym.) Varaa paikkasi puh Paikat maksavat , Boställsvägen 16, Pargas, Puustellintie 16, Parainen

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas ekonomi uppvisar bekymmersamma siffror och varken skatteinkomsterna

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum TO 14.11 1 2013 9 S K Ä R G Å R D S S T A D E N S A A Öppet hus i stadens nya utrymmen i Korpo 28.11 Obs! Nu är det dags för influensavaccinering! Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum " Tävlingen

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi MEDLEMSBREV 2 / 2010 Pargas den 1.9.2010 Bästa medlemmar! Denna sommar har varit verkligt solig och varm, en sommar man minns från barndomens dar. Det sägs att många sökt svalka i större varuhus och att

Läs mer

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden TO 15.10 17 8 Staden i Skärgårdshavet Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Se på finska sid 8 " Beslut som fattats i staden Utdrag ur stadsstyrelsens,

Läs mer

Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen

Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen TO 24.1 1 2013 1 S A A Har du frågor angående dagvården? Välkommen till familjehuset Ankaret den 12.2! Se på sid 3 " Marknadsföringskampanjen av boende inleds denna vecka Läs mera sid 2 Obs! Stadens sommarjobb

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter

Väståbolands Hyreshus Ab:s förslag för ändring av Korpo områdeskontor till hyreslägenheter Stadsstyrelsen 214 20.10.2014 Stadsstyrelsen 235 03.11.2014 Stadsfullmäktige 93 11.11.2014 1466/10.03.02/2014 Stadsstyrelsen 20.10.2014 214 Beredare Ekonomidirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383 Föredragande

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I KORPO LÄS MERA S. 8 OBS! DISKUSSIONS- OCH INFOMÖTEN FÖR INVÅNARNA I OKTOBER, SE DAGARNA S.2 VINNAREN UTSEDD I FOTOTÄVLINGEN LÄS MERA

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 TO 22.1 15 VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 SKÄRGÅRDSSTADEN INFORMERAR DE NYA KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR SERVICE! AKTIVITETER UNDER SPORTLOVSVECKAN SE SIDAN 4 OCH 6! OBS! VÄSTÅBOLAND PÅ TURNÉ, SIDAN 6 Staden i

Läs mer

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen TO 22.9 2011 6 OBS! Houtskärs samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende Se sid 3 Info om ungdomsgårdar och bollklubbar Staden i Skä r gå rdshavet Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen Läs mera

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna TO 26.1 15 2012 1 Snabb hjälp behövs i skärgården Se på sid 3 " Är din fastighets avloppsvattensystem i ordning? Läs mera sid 6 Obs! Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna i Pargas stad Läs

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar:

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar: 1 TO 26.4 2012 3 Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem Se på s. 11 " Lantbrukssekreteraren informerar: Huvudansökningens sista inlämningsdag närmar sig! Läs mera sid 9 Obs! Ansökningstiden

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan

???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan Nr.1 2015 ???????????????????????? Vad händer i Endre (Datum och tider att skriva in i almanackan * 30 jan. 4H start se program i bladet! * 18 febr. Årsmöte med Hejdeby och Endre Röda Kors kl.19.00 i Hejdeby

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars

Familjemiddag i Catharinagården Söndag den 23 mars Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Hammarlands hälso o sjukvårdsmottagning och hemsjukvård informerar; fr.o.m januari 2014: tel.tider: vardagar kl. 8.30-9.00 tel nr. 0457-5267341. Övriga

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende TO.5 1 01 S A A Årets fritidsboende utses igen! Obs! Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende Välkommen på Pargasdagarna 7 8.6! Läs mera sid Läs mera sid 10 Se på s. " Sommartidtabeller för

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Hösten 2011 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Hösten 2011 I detta nummer: ett flertal tillfällen till härliga samkväm t.ex. Höstgille, Tygresa, Fotboll och diverse hantverkskvällar, bara att ta för sig!

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 1.1.2012 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Extra utdelning

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen.

SPORTLOVET 2014. Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. SPORTLOVET 2014 Kom ihåg att avboka dig vid förhinder! *Lovisabor är försäkrade i de av staden ordnade evenemangen. Tilläggsinformation för evenemangen i broschyren fås från: Bildningscentralen Karlskronabulevarden

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V10~MÅNDAG 3 MARS 2014. NUMMER 3/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 13 mars kl.13.00 på Kapellhagen. Nu spelar vi

Läs mer

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2

Bästa scout. 13.3.2009 Lägerbrev 2 1 13.3.2009 Lägerbrev 2 Bästa scout I sommar blir det regionläger! I handen håller du ett tydligt vårtecken - lägerbrev 2 och anmälningsblanketten. Pirrar det i magen redan? Lägerbrev 2 innehåller viktig

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först.

Studera på distans. boka en tid innan ditt besök. Du bokar tid på telefon: 090-785 91 16. Personer som blir akut sjuka får alltid hjälp först. Kommunbladet april år 2014, information från Norsjö kommun. Kommunens överförmyndar-nämnd har anställt en ny handläggare som heter Helén Ask. De som arbetar på överförmyndar-nämnden ska se till att de

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Hela veckans program är gratis om inget annat anges!

Hela veckans program är gratis om inget annat anges! MÅNDAG: 23.6 13-15 En dag läng Sinnenas stig, Pedersheim. Åk häst och kärra, hästskoning. Alla är välkomna, oberoende ålder! OBS evenemanget flyttat till 30.6 kl. 13-15! 16-20 Fotoutställning och café

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland

Studie-/Kurskatalog. Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: www.abf.se/norravarmland NORRA VÄRMLAND Studie-/Kurskatalog 2011 Anmäl dig enkelt till våra cirklar: VIA INTERNET: VIA TELEFON: Hagfors 0563-14250 Sunne 0565-12125 Torsby 0560-12707 Sysslebäck 0564-10156 DETTA ÄR ABF ABF är Sveriges

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar TO 3.12 19 10 Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V41~MÅNDAG 7 OKTOBER 2013. NUMMER 10/2013 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Torsdagen den 10 oktober kl. 13.00 på Kapellhagen. Nu spelar

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Rytmiskt Skapande Liv

Rytmiskt Skapande Liv Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshems Sommarkurs Vintern rasar snart ut och vår dvala är över. Ljuset och värmen släpper alla hämningar Nu är det sommar, livet leker och människor provar sina

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp

Tema: Kropp & Knopp. Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011. Kropp & Knopp Tema: Kropp & Knopp Period 6 vecka 17-22 Vårterminen 2011 Kropp & Knopp Uppgift Du ska arbeta fram en mänsklig karaktär både utifrån ett NO - och SO - perspektiv som du sedan presenterar på ett valfritt

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer