Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen"

Transkript

1 TO S A A Har du frågor angående dagvården? Välkommen till familjehuset Ankaret den 12.2! Se på sid 3 " Marknadsföringskampanjen av boende inleds denna vecka Läs mera sid 2 Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Läs mera sid 7 BEKANTA DIG MED TOMTUTBUDET I PARGAS PÅ BYGGA OCH BO-MÄSSAN I ÅBO MÄSSCENTRUM VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER B-75! VINN EN STUGSEMESTER I SKÄRGÅRDEN! Rådgivningscentralen för seniorer har öppnats i Pargas Läs mera sid 7 ANNONSBILAGA Förändringar inom landsbygdsförvaltningen Läs mera sid 7

2 2 S A A R I S = ANNONSERA I NY TT? Ta kontakt med Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationschef Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen Nytt 2 utkommer deadline 4.3. kl. 16 Nytt 3 utkommer deadline kl. 16 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 5.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline 9.9. kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e- postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. " Kurs! annes funderingar Marknadsföring av boende Vid ingången av 2013 var Pargasborna 75 fler än för ett år sedan. Vi vet inte ännu om ökningen beror på att det har fötts rekordmånga nya bebisar i staden eller på inflyttning. Hur det än är, är siffran positiv och ett bevis på att vi har lyckats göra någonting rätt. En undersökning som Helsingin Sanomat publicerade i slutet av förra året ger en antydan om samma sak: enligt landets våra krafter också på mässan där man kan få svar på sina frågor av stadens sakkunniga inom planläggningen, dagvården och byggnadsinspektionen. I kampanjen vill vi givetvis betona det som fungerar bra hos oss: väl fungerande service på två språk, småskalighet och flexibilitet, förmånliga boendekostnader och närheten till Åbo. För att inte tala om världens största tidning är Pargas den tionde vackraste skärgård! Boendet syns bästa orten i Finland att bo och leva Det här är en också på våra hemsidor där får man information om i. Kommunerna jämfördes i undersökningen utifrån 17 olika kriterier. lediga tomter på olika håll i kom- orsak varför vi i årets marknadsföring I Pargas är situationen bättre än i munen det finns för övrigt tomter genomsnittet bl.a. på dessa punkter: färre brott, färre arbetslösa, fokuserar oss på till salu i alla kommundelar! men marknadsföring också information om bostäder och färre sjuka, större bostadsyta, mera fastigheter som fastighetsförmedlarna säljer. Det är första gången skatteintäkter, färre personer som av boende. lever på utkomststöd, större röstningsaktivitet, flera personer med Paraisten kaupungin yhteistyö der också ssa SPR:n med kanssa hjälp ja av rjesta en direkt vi närmar oss våra potentiella kun- ma högskoleexamen, bättre försörjningskvot, lättare att få kontakt till läkare, färre unga utan familjer kommer att få information om vår marknadsföringskampanj. Över unga nära vänner. skärgårdsstad och en inbjudan att delta i vår Psyykkisen ensiavun mässtävling. Du lyhytkurssi kan också delta i tävlingen Tyvärr stämmer ordspråket inget gott utan något ont också här. Befolknin- mässan i Åbo. Första priset är en veckas stug- antingen på vår hemsida eller i vår monter på gen växer för tillfället bara Törstaina i två kommundelar, 7.2. semester klö på Airisto, hur annars! i Pargas och i Nagu. I Korpo och i Houtskär minskar antalet invånare och i Iniö har man Oberoende av vilka marknadsföringsåtgärder staden vidtar Kjerulf är den s.k. inter- en balansgång Luennöitsija mellan plus och minus. Det Anne-Charlötte här är en orsak varför vi i årets marknadsföring na marknadsföringen ändå den viktigaste fokuserar oss på marknadsföring av boende. reklamkampanjen och den står också ni för, Paikka: Kaupungintalö, valtuustösali Vi inleder denna vecka en kampanj med vilken vi försöker väcka intresset för vår stad i att också vi själva kan värdesätta vår stad och kära boende i Pargas stad. Därför önskar jag Åboregionen men också Kurssi i huvudstadsregionen ön maksutön ja se ön tarköitettu föra positivt nuörten budskap parissa om työ staden skenteleville. vidare. Det så att människorna där får ögonen upp för den här innebär inte att vi sopar alla problem och förträffliga boendeort som Pargas är. Reklamkampanjen hänger väsentligt Ilmöita ihop ösallistumisestasi med Bygga så maanantaihin allt det som är bra mennessa hos oss. Endast ösöitteeseen genom att utmaningar under mattan, utan att vi ser ock- & Bo-mässan som ordnas i Åbo första veckoslutet i februari och flera sektorer har varit vi göra Pargas till en ännu bättre plats att bo arbeta för samma mål och i positiv anda kan inblandade i planeringen av den: kommunikationstjänsterna, mätningsenheten, turismen, Kahvi ja sa mpyla tarjöilu tauön aikana! och leva i. näringslivet och kulturenheten. Vi har förenat Informationschef Anne-Maarit Itänen Pargas stad ördnar i samarbete med Rö da Körset en Kortkurs i Psykisk första hjälp med Anne-Charlötte Kjerulf 11.2 kl Plats: Sarlinska skölan, Auditöriet Kursen a r avgiftsfri öch riktar sig till dig söm jöbbar med ungdömar. Anma l dig senast ma ndagen den 28.1 till Vi bjuder pa kaffe öch semla under pausen!

3 A D E N S A S A K R Ä I R S G T O Å K R A D U S P S T U A N D K E I N S A A R I S T O K A U P U N K I 3 AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS Till Pargas stads kampanj kring boende hör i år också en buss i Pargasfärgerna som trafikerar på linje 4 i Åbo ända till sommaren. Matka mässan Information om dagvården Har du frågor om dagvården, t.ex. gällande ansökan, verksamhetsform, eventuellt byte av dagvårdsplats, själva verksamheten etc.? Dagvårdspersonalen svarar på dina frågor kl i familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas. Välkommen! Pargas stad och skärgården på Matka mässan i Helsingfors. Text och bild: Veijo Räsänen Beväringarna på Pargas stads fadderfartyg Halli blev glada då informationschef Anne-Maarit Itänen hälsade på strax före julen då fartyget låg i hamnen i Pansio. Fadderfartyget Halli var i full beredskap under jul- och nyårshelgen och hela besättningen hade fullt upp med sitt arbete ombord, så stadens smakande julhälsning kom verkligen angeläget. Kommendören för flottiljen och Åbo kustbataljon, kommendör Tapio Lineri var glad över Pargas stads julhälsning och bad förmedla beväringarnas och besättningens varma tack till Pargas stad och önskade alla stadens invånare ett gott nytt år 2013!

4 4 S A A R I S T Pargas Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: Pargas hälsostation Telefon: Vapparvägen 15 A, Pargas Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9 13, tfn Tidsbeställning till tandvård vardagar kl tfn Må kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, To kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet, arr: Röda korset. Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Må kl 19 Bastukväll för män på Koupo. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl Malmens diakonikrets i församlingshemmet. Fr 1.3. kl Andakt i Seniorstugan, Eklund- Pelto, Sö 3.3. kl 12 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Må 4.3. kl Andakt i Björkebo servicehus, Grönqvist. kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet. On 6.3. kl 12 Lunchklubb på hotell Kalkstrand kl Lielax diakonikrets kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, To 7.3. kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet. Dagens gäst: författaren Lolan Björkman. Fr 8.3. kl 18 Kvällsmässa med de vackraste skribasångerna i kyrkan, Grönqvist, Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Sepponen, Sö kl 10 Högmässa, Backström, On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl 19 Muddais diakonikrets i Folkhälsanhuset Fr 1.2. kl Andakt i Seniorstugan, Nikander Sö 3.2. kl 12 Kyndelsmässodagens familjemässa i kyrkan, Sepponen, Eklund-Pelto, Efter familjemässan barnfest i församlingshemmet. kl 18 Abimässa i Agricolakapellet, Grönqvist, Sundell, Lehtonen en mässa för årets abiturienter. Må 4.2. kl Andakt i Björkebo servicehus, Nikander kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet Ti 5.2. kl Lielax diakonikrets hos Gunnel Fjäder. On 6.2. kl 12 Lunchklubb på hotell Kalkstrand. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, To 7.2. kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet. Dagens gäst: Margareta Lundgren. Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Backström, On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl Vändagsärtsoppa i församlingshemmet kl Malmens diakonikrets i församlingshemmet. Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Sepponen, Högstadie-elever eller äldre Kom med! EGEN PULKA MED! PULKA SPEKTAKEL!! kl PROGRAM PULKAÅKNING KORVGRILLNING VÅFFELSTEKNING BAKOM PIUG, PÅ MALM SKOLAS GÅRD PIUG UNGDOMSGÅRDS ÖPPET- HÅLLNINGSTIDER PÅ SPORTLOVET Må, Ti, Tors, Fre kl. Med väderförbehåll LÖRDAG 9.2 EXTRATUR MED M/S AURORA Jumo - Heponiemi kl Heponiemi - Jumo kl Iniö Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: Hälsostation i Iniö Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn FOTVÅRD i hälsohuset 6.-8.februari Tidsbeställningar via hälsohuset vardagar kl 9-10 tel Arr. Folkhälsan i Iniö, Pirjo Korpi, Iniö hälsostation FOLKHÄLSAN I INIÖ Teaterresan till Helsingfors 9.2 Det finns rum i bussen om du vill komma till Helsingfors över en dag. Vi startar med 7.30 Aurora och kommer tillbaka Vi är framme ca och åker hem Anmälningar till Lotta tfn FAMIL JECAFÈ samlas i Snäckan torsdagar kl VOLLEYBOLL för vuxna i Snäckan fredagar kl (åk 7 och äldre kan delta!) FAMIL JEINNEBANDY tisdagar i Snäckan kl (åk 3 och äldre) INNEBANDY i Snäckan lördagar kl (åk 5 och äldre) INIÖ MARTHAFÖRENING Vi Zumbar igen i Snäckan torsdagar kl VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Ostprovningskursen flyttas framåt. Nytt datum ej fastslaget. Kolla anslagstavlor och aktuellt i Iniö. VILL DU SÄL JA PÅ INIÖS TORG? Välkommen och sälja dina produkter på Iniös torg sommaren Vill du reservera en egen torgbod bedes du medela ditt intresse och planer senast (vad säljer du och hur många dagar per vecka?) Intresseanmälningar inlämnas skriftligen till Iniö områdeskontor, närmare information fås av Mervi Sjölund, tfn Fyra torgbodar finns, en är avsedd för fiskförsäljning.

5 Nagu 5 S A A R I S Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Nagu kapellförsamling To kl S:t Olofs sångare i församlingshemmet. Övar vanligen torsdagar, dock ej och Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. - kl 18 Boksamtal i församlingshemmet. En andlig bok presenteras och vi diskuterar utifrån den. Servering. Alla intresserade är välkomna. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Kyndelsmässod kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio, Eeva Granström och konfirmanderna. Vi tänder ljus för alla barn som döpts sedan senaste Kyndelsmässodag. Dopfamiljerna och faddrarna hälsas varmt välkomna, så också konfirmandernas familjer. Må 4.2. kl Träffen i församlingshemmet, Ti 5.2. kl Ung Gospel i församlingshemmet. On 6.2. kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, - kl 14 Gemenskapscafé i församlingshemmet. Alla är varmt välkomna. Sö kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan. - kl Kyrkkaffe i församlingshemmet för kyrkfolket och dem som kommer till sångstunden. - kl Sjung med oss i församlingshemmet. - kl Mattnäs bönehusförenings årsmöte i församlingshemmet. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Sö kl 18 Kvällskyrka med nattvard i församlingshemmet, Kjell Granström. Alla är varmt välkomna på en annorlunda gudstjänst. Efter gudstjänsten gemenskap vid tebordet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Skribans månadsträff i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet. - kl Barnkören i församlingshemmet. Sö 3.3. kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Må 4.3. kl Träffen i församlingshemmet, Ti 5.3. kl Ung Gospel i församlingshemmet. Sö kl Sjung med oss i församlingshemmet, kaffe. - kl 18 Konsert i kyrkan, gitarr och sång. Arkipelag. - kl 19 Finskspråkig kvällskyrka i församlingshemmet. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Pensionärsklubben Festingarna Biljard-spel varje måndag kl i Bollhallen. Resor till St. Karins simhall tisdagar 22.1, 5.2, 19.2, och 5.3. Bussen avgår kl från Seo-baren. Närmare uppgifter. tfn Olli. Månadsträff onsdagen den kl på Församlingshemmet. Dagens gäst: Rehabiliteringsrådgivare Cathrin Kotka från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Servering Lotteri Allsång med Ami Taulio Bowlings-resa till Pargas onsdagen den Bussen avgår kl från Seo-baren. Anmälningar senast den 11.2 till Elvi tfn Årsmöte onsdagen den 27.2.kl på Församlingshemmet. Möteshandlingar Program Servering Lotteri Jumpa 60+ i Arbis regi varje torsdag kl i Bollhallen. Teaterresa Till Fallåker lördagen den Bussen avgår kl. 11 från Seo-baren. Anmälningar senast den 28.2 till Elvi tfn Välkomna med alla som är intresserade, ni behöver inte vara medlem i Festingarna. Intresseförfrågan till barnfamiljer i Nagu Är Ni intresserade av dagvård på finska? Är Ni intresserade av halvdagsgrupp ( lekis i dagis)? Inom barndagvården i Nagu kommunområde utreds för tillfället behovet och intresset för finsk dagvård, dagvård för halvdag ( lekis ) samt eventuellt andra dagvårdsbehov och önskemål. Svarsblanketter finns att hämta på rådgivningen eller på Daghemmet Karusellen, Ytternäsvägen 2. Svar önskas senast ESKO VALTAOJA TILL NAGU Onsdagen kl gästas Multiculti av Esko Valtaoja, professor i astronomi och författare. Valtaoja är känd som en ivrig debattör och för sin förmåga att göra vetenskap begriplig för allmänheten. Hans böcker har prisbelönats av många olika instanser. Vi får tillfälle att debattera med Valtaoja. Han inleder på finska, men frågor kan även ställas på svenska, eftersom Valtaoja talar en utmärkt svenska. Samtalsämnena kommer knappast att tryta, Valtaojas senaste bok heterr ju Kaiken käsikirja / Handbok för allt. Mer information om Valtaoja finner du på https://www.facebook.com/pages/esko-valtaoja/ # Evenemanget hålls i Nagusalen, Viksvägen 7 B, Nagu. Fritt inträde, men vi ber dig vänligen göra en förhandsanmälan till Ari Rosti Väståbolands Hyreshus Ab, Nagu Lediga bostäder i Nagu centrum Fastighets Ab Brinkhaga: 1 r + kv 35 m2, 312,48 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån 2 r + kv 38 m2, 343,61 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån 2 r + k + b 60 m2, 549,33 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån Bostads Ab Nagu Millennium: 3 r + k + b 78 m2, 674,00 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån + elvärme 3 r + k + b 78 m2, 674,00 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån + elvärme Tilläggsinformation ger Memera tel

6 6 S A A R I S Korpo Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Korpo hälsostation Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn KORPO KAPELLFÖRSAMLING Sö 27.1 kl 11 Finskspråkig högmässa i Korpo kyrka Må 28.1 kl Familjecafé i församlingshemmet Ti 29.1 kl Tisdagsträffen. Öppet hus för daglediga i församlingshemmet. Arr: församlingen, Röda Korset vänner och Medborgarinstitutet Sö 3.2 kl 11 Kyndelsmässodagens familjegudstjänst i Korpo kyrka. Insamlingen Gemensamt ansvar inleds. Sö 10.2 kl 15 Gudstjänst i Norrskata kyrka Må 11.2 kl Familjecafé i församlingshemmet Sö 17.2 kl 12 Gudstjänst i Korpo kyrka (obs tiden!). Efter gudstjänsten bjuds ortens pensionärer på vänmiddag i församlingshemmet. Program och lotteri. Arr: församlingen och Röda Korsets vänner. Ti 19.2 kl 15 Pensionärsträffen i församlingshemmet Sö 24.2 kl 11 Gudstjänst i Korpo kyrka Må 25.2 kl Familjecafé i församlingshemmet Församlingen på internet: eller Houtskär Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn Händelsekalender Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Utställning i biblioteket : Fårnäringen i skärgården. Texter, bilder och historier om fårnäringen. Hantverksprodukter gjorda av ull. Litteratur om fårskötsel och hantverk. Arr: projektet Knowsheep Anropstaxi Måndag-fredag Kl Korpoström-Kyrkbyn Fredag Kl Rumar kyrkbyn Kyrkbyn / Kirkonkylä - Rumar Taxi Dan Sipilä tel Busstaxa Betania Församling, Korpo VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Barnträffen Börjar igen 23 januari kl Mellanträffen Börjar igen 25 januari kl Ungdomsträffen Börjar igen 25 januari kl OBS! Träffarnas sportlov vecka 8. Ekumenisk kväll i Betania lördagen den 26 januari kl Olika medverkande. Predikan av Esa Killström. Servering. Alpha-kursen fortsätter tisdagen den 29 januari kl i Lyktan. Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel ÅRSMÖTE Korpo Marthaförening håller årsmöte hos Anna Aittola den kl Stadgeenliga ärenden. Alla Marthor och Ärthor hjärtligt välkomna! Styrelsen Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Stickcafé på Houtskärs Gästgifveri söndagar kl Sittgympa med Taru tisdagar kl i Fridhems matsal. Arr: Röda Korset i Houtskär Januari Lö 26.1 Martha-inspirations-dag på Jakobs i Mossala med Solveig Backström och Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet i Helsingfors: Mellanmålskurs kl (kursen är gratis) Eko-städning kl (kursen kostar 5 ) Vegetarisk mat för allätare samt desserter som är lämpliga att tillreda i större mängder, ca kl (kursen kostar 5 ) Vi avslutar denna kurs med att tillsammans äta allt det goda som tillretts. Med samma modell som tidigare träffar. Lotteri. Anmäl dig senast 23.1 till Anja, tel Alla intresserade är hjärtligt välkomna med! Arr. Väninnorna och Marthaförbundet. Lö 26.1 Folkhälsans resa till Runsala spahotell. Vi börjar med ett pass Spa Aqua mix och efter det simning och bastu. Middag i restaurangen. Resan kostar 10 /pers för Spa Aqua mixen + simning 8 + mat. Start med 8.50 färjan från Houtskär och hem med färjan. Anmälningar till Katja tel eller Johanna tel Välkommen! Lö 26.1 Nordvästra Houtskärs jaktförening r.f:s årsmöte hålls på Gästgifveriet i Näsby kl Stadgeenliga ärenden. Välkomna. Styrelsen Februari Lö 2.2 Lördagsmeny på Houtskärs Gästgifveri Ti 5.2 Houtskärs kulturgilles årsmöte. Houtskärs områdeskontor. ABI-prep.kurser i realämnena ordnas i Houtskär under sportlovsveckan (v. 8) Real I (bi,ge,ps,fy,hi), Real II (re,hä) Mer info fås av Jani Karlsson Lärkkulla skärgård Näsbyvägen 259 FIN Houtskär Houtskär Anropstaxi TISDAGAR Mossala-Näsby-Mossala Mossala 9.15 Björkö * Kivimo * Näsby 9.45 Näsby Kivimo * Björkö * Mossala Hyppeis Träsk - Hyppeis Hyppeis 6.15 Träsk 6.30 Träsk Hyppeis TORSDAGAR Saverkeit Näsby /Träsk - Saverkeit Saverkeit 6.10 Näsby 6.30 Träsk Saverkeit * FREDAGAR Saverkeit Näsby - Saverkeit Saverkeit 9.15 Fridhem 9.25 Näsby 9.30 Näsby Saverkeit Hyppeis Näsby - Hyppeis Hyppeis 9.45 Näsby Näsby Hyppeis Fredagar / Perjantaisin Mossala 6.05 Träsk 6.30 komb. med turbussen till Åbo komb. med turbussen till Åbo komb. med turbussen till Åbo Bussens kvällstur körs ända ut till Mossala. Anropstaxin beställes per telefon senast föregående dag före kl Tel.: (Christer Söderman)

7 A D E N S SA KA ÄR RI SG T ÅO RK DA SU SP TUA ND KE IN S A A R I S T O K A U P U N K I 7 SOMMARJOBB 2013 Pargas stad lottar varje sommar ut ett antal sommarjobb till ungdomar. Tidigare har sommarjobben riktat sig till ungdomar som fyllt 16 år före sommaren, men p.g.a. stor efterfrågan på jobb för 15-åringar, kan alla som går ut nionde klass söka till dessa sommarjobb i år. För 4 veckors arbete betalas en lön på 760. Sommarjobben består av park- och utearbeten samt vårddagvårds- och köksarbeten. Nytt för i år är att sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 stycken ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben. Ansökningsblanketterna kan printas från stadens hemsida eller hämtas från stadshuset och områdeskontoren. Blanketternas skall returneras senast för att vara med i lotteriet. Mera information: Peter Lindroos, personalchef FÖRÄNDRINGAR INOM LANDSBYGDSFÖRVALTNINGEN Från och med har Pemar stad tagit över ansvaret för ordnande av landsbygdsförvaltningen i Pargas, S:t Karins, Sagu och på Kimitoön. Inom hela samarbetsområdet jobbar sex st. landsbygdsombudsmän. Besöksadresserna är oförändrade för alla. Dina Häyrys kontor är fortsättningsvis på stadshuset i Pargas och Susanne Rehnströms tillsvidare på Teleberget i Korpo. E-postadresserna Pargas har ändrats till paimio.fi och Telefonnumren har ändrat för alla enligt följande: Pargas Dina Häyry Susanne Rehnström Pemar Eero Ekman (ti, on, to) Taina Wirberg (S:t Karins) Sagu Maria Peippo Kimitoön Susanne Mäkelä God fortsättning på det nya året! Dina och Sussi Svensk betjäning fås även av Susanne Mäkelä och Maria Peippo. " Pension! Hälsovårdschef Ewa Gerkman gick i pension efter 27 års arbete i Pargas stad. Rådgivningscentralen för seniorer har öppnats! Rådgivningscentralen för seniorer erbjuder förebyggande verksamhet som främjar funktionsförmågan hos de äldre. Rådgivningscentralens verksamhet går ut på att ge råd till de äldre och deras anhöriga, stödja funktionsförmågan och kartlägga servicebehovet i ett tidigt skede för att motverka en alltför tidig försämring av funktionsförmågan. På rådgivningscentralen kan man få information om tjänster som är riktade till de äldre, olika förmåner, hjälpmedel, förebyggande av olyckor, rekreationsmöjligheter, motionstjänster osv. Mottagningar Rådgivningscentral för seniorer Måndag Onsdag Fredag Ojämn vk Farmaceut Minneskoordinator Handledare/stöd för närståendevård Jämn vk Socialarbetare Sjukskötare Farmaceut Servicehandledare på plats må, ons, fre mellan 9-12 En sjukskötare, socialarbetare, handledare för närståendevård och minneskoordinator (senare också ergoterapeut) är anträffbara på rådgivningscentralen utan tidsbeställning. Även en privat farmaceut har mottagning på rådgivningscentralen en gång i veckan (tjänsten är avgiftsbelagd). Vi kommer att ordna informationsmöten med olika teman och har lagt fram broschyrer inom olika områden. Det finns en dator till kundernas förfogande. Därtill kan man läsa dagens tidningar (ÅU och TS). Servicehandledaren är anträffbar: Måndagar, onsdagar och fredagar kl Adress: Strandvägen 1, Pargas (hotellet) Telefon Välkommen! Foto: Juha Visuri

8 8 S A A R I S En hälsning åt alla föreningar och föreningsmedlemmar! Pargas stad uppdaterar nu sitt föreningsregister, därmed skall också uppgifterna om föreningarna i regionen uppdateras. Om ni har en förening som inte finns i registret, eller om er förening redan finns i stadens föreningsregister, men kontaktuppgifterna har blivit föråldrade, så skicka gärna in de korrekta uppgifterna! Uppgifterna kan skickas till HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Bollklubbar i Pargas stad» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Ungdomsgårdar i pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner varannan tisdag >) Onsdagar kl Torsdagar kl (Creative corner > 24.1, 14.2, 7,3) Fredagar kl Lördagar kl.18-22, varje lördag om inte annat meddelas Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Skate i Befolkningsskyddet varje måndag och onsdag kl LYAN, Nagu Tisdagar åk 6-9 Onsdagar åk 7-9 Fredagar (13-18 år) Ledare; Kalle Jansson & Ronja Roms Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. Vårens datum; 7.2, 28.2, 14.3, 11.4, 2.5, 23.5 Ledare: Johanna Kivekäs och Ronja Roms Nagu Måndagar kl åk 3-6 Tisdagar kl åk 1-2 Ledare; Kalle Jansson Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Där finns alltid nyaste informationen Korpo Måndagar, sähly högstadiet kl Torsdagar, bollklubb kl åk 0-3 kl åk 4-6 Ledare; Jani Walldén Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Lyan Träff För dig som går på årskurserna kl Ledare; Ronja Roms Ungdomsgården, Korpo Onsdagar kl åk 3-6 Fredagar åk 6-9 Ledare; Jani Walldén Stabhuset och Gluggen står under renovering och ungdomsgårdsverksamheten fortsätter i Ljungman-Janssons hus. Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för våren är; 28.1, 25.2, 25.3, 22.4, 20.5 Kl Kom och bekanta dig med den Öppna ungdomsrådgivningen HELPPI Måndagar Strandgatan 1, Pargas Kontaktuppgifter till ledarna; Johanna Kivekäs Peter Virtanen Jani Walldén Karl Kalle Jansson Ronja Roms Marika Koivunporras Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla! Där finns alltid nyaste informationen Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » företagsrådgivning Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

9 A D E N S A ASR KI SÄ TR OG KÅ AR UD PSU SNT KA ID E N S A A R I S T O K A U P U N K I 9 Ta stickorna i vacker hand! Delta i stickgraffiti-evenemanget i maj i Åbo. Stickgraffitiverkstäder på Klockarståget: 5.2 kl och 19.2 kl kl och 28.3 kl Ingen deltagaravgift men kom ihåg att anmäla dig! Noggrannare information hittar du på vår hemsida. Smygmaskvirkade vantar, lärare Barbro Laurén Kursavgift 15 e, anmäl dig! Till alla som längtar efter Fingerborg: Följ med vår hemsida eller facebook. Vi informerar där då vi igen har möjlighet att fortsätta med hantverkscaféet. Vissa vävstolar är lediga KOM OCH PRÖVA! 3,50/dag (medlem 2 e). Tartu puikkoihin! Osallistutaan yhdessä neulegraffititapahtumaan. Neulegraffitipajoja Lukkarinkujalla: 5.2. klo ja klo klo ja klo Ei osallistumismaksua, mutta muista ilmoittautua! Tarkempaa tietoa tapahtumasta löydät kotisivuiltamme. Piilosilmukoilla virkatut lapaset, opettajana Barbro Laurén Kurssimaksu 15 e, ilmoittaudu! Kaikille Fingerborgia kaipaaville: Seuratkaa kotisivuja tai Facebookia, laitamme sinne tietoa, kun käsityökahvila aloittaa taas toimintansa. Kangaspuissa tilaa TULE JA KOKEILE! 3,50 päivä (jäsenille 2 e) Slalomresa till Sappee Slalomresa till Messilä Måndagen den februari 2013 Torsdagen den februari Kom med på på en en dagsutfärd till till Saappee i Pälkäne i km km från från Pargas. Bussen Kom med på på en en dagsutfärd till till Messilä km km från från Pargas. Bussen startar från från Maanantaina från 18. helmikuuta 2013 Maanantaina från 18. Torstaina helmikuuta 21. helmikuuta Torstaina från 21. helmikuuta 2013 startar från Houtskär boden 5.10, Hjalmars 6.10 (Retais färjan avgår 6.30) från Houtskär boden 5.10, Hjalmars 6.10 (Retais färjan avgår 6.30) från Södra 7.00 och Maanantaina från 18. helmikuuta i 2013 Vi är ca 7.00 och Torstaina från 21. helmikuuta i 2013 Vi är ca iväksi Saappeelle. Södra Sappee hamnen, sijaitsee Pälkäneellä Nagu och km från ajomatkan busstationen päässä Lähde i päiväksi Pargas Lähde Saappeelle. Vi päiväksi är framme Sappee Messilään sijaitsee ca 230 Pälkäneellä km ajomatkan hamnen, 190 päässä km Nagu ajomatkan Paraisilta päässä och Linja-auto från busstationen lähtee Lähde päiväksi i Pargas Messilään Vi är km framme ajomatkan ca päässä Paraisilta. Linja-auto lähte. Linja-auto lähtee Houtskär och och bodenista startar kl och kl Lähde hemåt päiväksi 5.10, Hjalmarista kl Saappeelle Sappee (Retaisten Paraisilta. sijaitsee Pälkäneellä Linja-auto Houtskär 190 lähtee bodenista km Houtskär ajomatkan 5.10, bodenista päässä Hjalmarista 5.10, 6.10 och Hjalmarista Lähde (Retaisten startar päiväksi 6.10 hemåt lautta (Retaisten Messilään kl lähtee ) km Nauvon ajomatkan Houtskär bodenista päässä Paraisilta. 5.10, Hjalmarista Linja-auto 6.10 lähtee (Retaisten lautta lähtee 6.30) Nauvo tee 6.30) Nauvon eteläsatamasta Paraisilta ja Paraisten Linja-auto linja-autoasemalta lähtee Houtskär lautta bodenista lähtee 5.10, 6.30) eteläsatamasta Hjalmarista Nauvon eteläsatamasta (Retaisten ja Paraisten 7.00 linja-autoasemalta Paraisten Houtskär linja-autoasemalta bodenista Olemme 5.10, Hjalmarista perillä n. eteläsatamasta 6.10 (Retaisten 7.10 lautta ja Paraisten lähtee 6.30) linja-autoasemalta Nauvon Olemme perillä n. mme perillä n , Resan paluulähtö kostar lautta on (inkl. klo lähtee bussresa, 6.30) Nauvon liftkort eteläsatamasta och och försäkring): Olemme 7.00 ja perillä 12.00, Paraisten n. paluulähtö 11.30, linja-autoasemalta paluulähtö on klo on klo Resan eteläsatamasta kostar (inkl bussresa, ja Paraisten liftkort linja-autoasemalta 12.00, och och paluulähtö försäkring): on klo Olemme perillä n Olemme perillä n , paluulähtö on klo , paluulähtö on klo hinta: (sis. bussimatka, Vuxna hissilippu ja vakuutus): Barn 6-11 år år Matkan hinta: Matkan (sis. bussimatka, Barn hinta (sis. hissilippu år år bussimatka, 5 5 ja vakuutus): hissilippu Vuxna ja vakuutus): Barn Matkan 6-11 hinta år år (sis. bussimatka, hissilippu Barn ja vakuutus): år år 5 5 Matkan hinta: (sis. bussimatka, hissilippu ja vakuutus): Matkan hinta (sis. bussimatka, hissilippu ja vakuutus): 0 Med ungdomskortet Lapset 6-11v Lapset 0-6v. Aikuiset 5 40 Aikuiset 39 Lapset 6-11v. 26 Lapset Med 6-11v. ungdomskortet 28 Lapset 0-6v Lapset 0-6v. Aikuiset 5 39 Lapset 6-11v. 28 Lapset 0-6v. 5 Aikuiset 40 Lapset 6-11v. 26 Lapset 0-6v. 5 Aikuiset 39 Lapset 6-11v. 28 Lapset 0-6v. 5 ortilla 35 Att Att hyra utrustning kostar: Nuorisokortilla Nuorisokortilla Att Att hyra utrustning kostar: Nuorisokortilla 34 Nuorisokortilla 35 Nuorisokortilla 34 okraus: Välinevuokraus: Välinevuokraus: Välinevuokraus: Heldag Vuxna Twintip Pro Pro Barn (0-11 år) år) Heldag Vuxna Proskidor Barn (0-11 år) år) Välinevuokraus: Välinevuokraus: ä Aikuiset Twintip Pro Lapset (0-11v) Kokopäivä Kokopäivä Aikuiset Aikuiset Twintip Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) (0-11v) Kokopäivä Aikuiset Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) Skidset Skidset Kokopäivä Aikuiset Twintip Pro Lapset (0-11v) Kokopäivä Aikuiset Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) i Suksisetti Suksisetti Suksisetti Snowboard Suksisetti Snowboard Suksisetti a Lumilauta Lumilauta Lumilauta Snowboard+ Lumilauta Snowboard+ Lumilauta a Lumilauta+ Lumilauta Lumilauta kängor kängor Lumilauta kengät ---- kengät 35 Lumilauta kengät 31 Anmälningar kengät tas tas emot fr.o.m. torsdagen den den januari till till Anmälningar kengät tumisia ja kyselyitä otetaan vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen Ilmoittautumisia Ilmoittautumisia ja kyselyitä otetaan ja kyselyitä vastaan otetaan torstaista vastaan 24. tammikuuta torstaista tas tas 24. alkaen emot tammikuuta fr.o.m. alkaen torsdagen Ilmoittautumisia den den januari kyselyitä till till otetaan vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen titse Deltagare Alle under år år bör bör ha ha vuxen med sig sig Deltagare under år år bör bör ha ha en en vuxen med sig sig Ilmoittautumisia 12-vuotiaat vain ja aikuisen kyselyitä seurassa! otetaan sähköpostitse vastaan torstaista sähköpostitse 24. tammikuuta alkaen Alle 12-vuotiaat Alle vain Ilmoittautumisia 12-vuotiaat aikuisen seurassa! vain ja aikuisen kyselyitä seurassa! otetaan sähköpostitse vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! sähköpostitse Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! sähköpostitse Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! n ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. Sista anmälningsdagen är är torsdagen Viimeinen den den ilmoittautuminen 7 Viimeinen 7 februari. ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. torstaina 7. helmikuuta. Sista anmälningsdagen Viimeinen är är torsdagen ilmoittautuminen den den 77 februari. torstaina 7. helmikuuta. Viimeinen ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. Viimeinen ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. tumisen yhteydessä Vid Vid kerro anmälan nimesi, meddela: ikäsi, osoitteesi namn, ja ålder, puhelinnumerosi adress och Ilmoittautumisen och telefonnummer Ilmoittautumisen yhteydessä samt kerro yhteydessä nimesi, ikäsi, kerro osoitteesi nimesi, Vid Vid anmälan ikäsi, ja puhelinnumerosi osoitteesi meddela: ja puhelinnumerosi namn, ålder, Ilmoittautumisen adress och och telefonnummer yhteydessä kerro samt nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi savan (aikuisen) henkilön personnummer henkilötunnus Ilmoittautumisen på på den den laskua vuxna varten. yhteydessä som som Jos fakturan haluat kerro skall sekä nimesi, maksavan sändas ikäsi, osoitteesi till. sekä till. (aikuisen) Ifall Ifall maksavan du ja du henkilön puhelinnumerosi vill vill hyra (aikuisen) henkilötunnus henkilön laskua henkilötunnus personnummer Ilmoittautumisen varten. Jos laskua haluat på varten. på yhteydessä den den Jos vuxna haluat kerro som som sekä nimesi, fakturan maksavan ikäsi, skall osoitteesi (aikuisen) sändas ja henkilön till. puhelinnumerosi till. Ifall Ifall du henkilötunnus du vill vill hyra laskua varten. Jos haluat välineet ilmoita kengännumero, utrustning meddela sekä pituus, maksavan då paino, då också sekä (aikuisen) längd, mitkä henkilön vikt, välineet vikt, skonummer vuokrata henkilötunnus välineet och och laskua vuokrata vilken ilmoita varten. sorts välineet kengännumero, utrustning Jos ilmoita haluat kengännumero, pituus, paino, utrustning sekä sekä pituus, maksavan mitkä paino, meddela välineet sekä (aikuisen) då mitkä då också henkilön välineet längd, vuokrata henkilötunnus vikt, vikt, skonummer välineet laskua ilmoita varten. och och kengännumero, vilken Jos haluat sorts utrustning pituus, paino, sekä mitkä välineet okrata. Ilmoita myös du/ni mistä önskar tulet vuokrata kyytiin. hyra. Meddela välineet även ilmoita var var kengännumero, du du stiger haluat på på bussen. pituus, vuokrata. paino, haluat Ilmoita sekä vuokrata. myös mitkä mistä Ilmoita välineet tulet myös kyytiin. mistä tulet du/ni vuokrata kyytiin. önskar välineet hyra. ilmoita Meddela kengännumero, även haluat var var du du pituus, vuokrata. stiger paino, på på Ilmoita bussen. sekä myös mitkä mistä välineet tulet kyytiin. haluat vuokrata. Ilmoita myös mistä tulet kyytiin. haluat vuokrata. Ilmoita myös mistä tulet kyytiin. skutetaan jälkikäteen. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan Matka laskutetaan Matka jälkikäteen. laskutetaan HUOM! jälkikäteen. Ilmoittautuminen HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan on sitova. Ainoastaan Matka laskutetaan jälkikäteen. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan Resan faktureras i efterskott! i Observera att att anmälan är är bindande, avbokningar Resan faktureras i efterskott! i Observera att att anmälan är är bindande, avbokningar odistusta vastaan voi saada vapautuksen efter anmälningstidens Matka laskutetaan maksusta. utgång jälkikäteen. faktureras, HUOM! lääkärintodistusta endast Ilmoittautuminen lääkärintodistusta vastaan med läkarintyg on blir sitova. voi saada blir du du befriad Ainoastaan vastaan vapautuksen voi saada maksusta. vapautuksen efter Matka anmälningstidens laskutetaan maksusta. jälkikäteen. utgång HUOM! lääkärintodistusta faktureras, Ilmoittautuminen vastaan endast med on läkarintyg sitova. voi saada Ainoastaan vapautuksen maksusta. blir blir du du befriad från från betalning. lääkärintodistusta vastaan voi saada vapautuksen maksusta. från från lääkärintodistusta betalning. vastaan voi saada vapautuksen maksusta.

10 10 Måndagen den 28. januari kl Du hittar oss i ändan av hotellet, mittemot taxi stationen Strandvägen 1 ÖPPET HUS Den öppna ungdomsrådgivningen heter nu HELPPI. Mindflow med Mattias Ribbing Möt Mattias Ribbing, trefaldig svensk mästare i minne, i en oförglömlig föreläsning. Innehållet i denna föreläsning är så banbrytande att det kommer att förändra din syn på kunskap för alltid. På ett intressant och underhållande sätt visar Mattias att ett mästarminne är en förmåga som alla kan öva upp. Du kommer att gå hem från föreläsningen med ett förbättrat minne. PIUG kultursal ons Kl (mingel med kaffe från kl 17.30) Anmäl dig på Arr. Väståbolands medborgarinstitut Springande, gående eller skidande... motionera på valfri plats! Presentkort för 2 personer till Nådendals Spa och Restaurant L Escale lottas ut! Info, regler och postlådornas placeringar hittar du på: Pargas.fi under Idrott och motion Facebook, Skärgårdsmarsch Pargas-sidan Arr: Skärgårdsidrott och Pargas stad HÅLL I ÖRONEN... är en vuxenpjäs skriven och regisserad av Leif Granit I rollerna: Inger Helenius och Clara Wickström Spelplats: Curatios sal på Gamla Malmen, Malmgatan 6, Pargas Speltid 45 min. Biljetter12 euro PIF-tipstjänst , eller vid dörren. Föreställningar: fre 25.1 kl , ons 30.1 kl , fre 1.2 kl , lö 2.2 kl

11 S A A R I S T O K A U P U N K I TAMMIKUU Väståbolands MBI meddelar PARGAS HOUTSKÄR Gå på kurs varifrån du vill, när du vill Succé söndag Kurs på bloggen Häng med på matblogg och gör din söndag till en succé. En unik kurs som ger dig tillgång till blogginläggen när du känner för det under kurstiden. Läs, pröva på och kommentera middagarna som presenteras. Mera information på vår hemsida. Från dröm till verklighet. Kurs på bloggen Trädgårdsplanering på bloggen med hjälp av Strömsö-Lotta. Att planera är halva jobbet har någon vis sagt. När det kommer till trädgårdar stämmer det precis. Du har tillgång till blogginläggen när som helst under kurstiden. Mera information på vår hemsida. Längre scrapkortskurs start 4.2 Lär dig göra tredimensionella härliga kort. Två kvällar. Anmälan senast 29.1 Serieteckning tisdagar start 5.2 Kom med och lär dig teckna serier. Stilen är fri. Anmälan senast 30.1 Nytt av onyttigt start den 26.2 Gör mattor av slitna ulstrar, skålar av tomma konservburkar, mm. Anmälan senast 20.2 Reparera din motorsåg start 27.2 Fixa till motosågsskrället som är sönder. Lär dig att reparera den själv. Anmälan senast 21.2 Så funkar den kameran måndagar start 4.3 En fotokurs för dig som har en digitalkamera - systemkamera eller vanlig. Anmälan senast 27.2 Sagolika tårtor den 11.3 Skapa drömlika tårtdekorationer tillsammans med Johanna Liewendahl Anmälan senast 6.3 Smink- och maskeringskurs onsdagar start 6.3 Skepp i flaska start 9.3 Äggkurs den Lådbilsbygge den Scrapkortkurs den 10.2 Personliga och annorlunda kort i scrapkortteknik. Ta gärna med eget material. Anmälan senast 5.2 Kortkurs i silverlera den 10.2 Skapa smycket du drömt om. Här får du lära dig hemligheterna med att lyckas med silverlera. Anmälan senast 5.2 Virka figurer onsdagar start den 27.2 Tillverka egna amigurumi-figurer eller egna roliga skapelser. Du bör ha grundkunskaper i virkning. Anmälningar 21.2 NAGU KORPO INIÖ Smårätter och plockmat den 29.1 Tapas, meze, antipasto, zakuska och vårt smörgåsbord i en salig blandning. Kom med och lär dig något nytt. Obs! Sista anmälningsdag 26.1 Hemteater och ljud start 26.2 Vill du göra en hembio? Kom på kurs och lär dig hur du ska göra med bild och ljud. ASAHI -health den 9.3 Asahi är ett rörselseprogram som främjar nacken, ryggen och benen. Anmälan senast 4.3 Äggkurs den 16.3 Dekorering av pappägg med olika tekniker. Ta gärna med eget material också. Anmälan senast 12.3 Capoeria workshop den Lär dig en kampsport som på ett lekfullt sätt tränar så gott som hela kroppen Anmälan senast 28.1 Skärgårdens fångstmetoder den 9.3 Vi diskuterar gamla fångstmetoder och passiva jaktformer som förekom i skärgården Anmälan senast 4.3 Mera information om alla kurser finns på eller ring kansliet; , Kurs i praktisk fotografering För dig som vill lära dig förstå din kamera bättre och lära dig ta bättre bilder. Anmälan senast 8.4 Pargas Dragspelsklubbs Folkdansare och Tanhuryhmä Parahultaset ordnar en traditionell Programfest i Brankis i Pargas lördagen den 9.3 kl 18 För musiken svarar Korpo Spelmanslag och Pelimanniyhtye SydWest biljetter á 15 säljes av Berit Sirén och Tuija Pesola Pargas Dragspelsklubbs Folkdansare ja Tanhuryhmä Parahultaset järjestävät perinteiset Iltamat Paraisten VPK:n talolla lauantaina 9.3 klo 18 Musiikista vastaa Korpo Spelmanslag ja Pelimanniyhtye SydWest lippuja á 15 myyvät Berit Sirén ja Tuija Pesola

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna

Obs! Snabb hjälp behövs i skärgården. Är din fastighets avloppsvattensystem. i ordning? Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna TO 26.1 15 2012 1 Snabb hjälp behövs i skärgården Se på sid 3 " Är din fastighets avloppsvattensystem i ordning? Läs mera sid 6 Obs! Diskussion om närdemokratin och närservicenämnderna i Pargas stad Läs

Läs mer

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o.

SUNDS KOMMUN HYR UT. Lägenheter. Fristående hus. Stenhaga 1 i Kastelholm 4 r o. kök, 93,5 m², Sundby 4 lägenhet B1 2 r o. WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 25, NUMMER 12 17 DECEMBER 2011 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 12 08.12 17.12 1 12.01 21.01 Tiden för deadline är 14.00 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida

Läs mer

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum

Obs! Tävlingen Get the Deal förde samman ett antal företagsintresserade. Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum TO 14.11 1 2013 9 S K Ä R G Å R D S S T A D E N S A A Öppet hus i stadens nya utrymmen i Korpo 28.11 Obs! Nu är det dags för influensavaccinering! Utomhusgym Brorundan öppnades i Pargas centrum " Tävlingen

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 TO 22.1 15 VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 1/2009 SKÄRGÅRDSSTADEN INFORMERAR DE NYA KONTAKTUPPGIFTERNA FÖR SERVICE! AKTIVITETER UNDER SPORTLOVSVECKAN SE SIDAN 4 OCH 6! OBS! VÄSTÅBOLAND PÅ TURNÉ, SIDAN 6 Staden i

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen.

Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Nu har vi sommaren snart slut och hösten på antågande o föreningens verksamhet startar igen efter sommarpausen. Styrelsen år 2009: Ordförande Bea Tuomaala, tel.019-2416244 el.050-3415093 Murkelsvängen

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER

SALTVIK. INFORMERAR april. Tekniska nämnden informerar: 4 / 2011 VISIT ALAND BESÖKER SALTVIK SMÅBÅTSPLATSER SALTVIK 4 / 2011 INFORMERAR april Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax Tekniska

Läs mer

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE

NYA TOMTER TILL SALU PÅ KATTBY BOSTADSOMRÅDE Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland GRUSNINGSBIDRAG till i Hammarland fast bosatta, eller deras företrädare som underhåller utfartsvägar, där de fast bosattas andel överstiger 200 meter

Läs mer

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden

Obs! Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Beslut som fattats i staden TO 15.10 17 8 Staden i Skärgårdshavet Skörden vid fototävlingen Vi publicerar bästa bidragen i fototävlingen i Nytt under hösten. Se på finska sid 8 " Beslut som fattats i staden Utdrag ur stadsstyrelsens,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland

Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland HAMMARLANDS BIBLIOTEK ÖPPETTIDER TISDAG O TORSDAG 17.00-20.00 (även under sommaren) NÄSTA INFOBLAD UTKOMMER VECKA 42 DEADLINE 4 OKTOBER HAMMARLANDS KOMMUNKANSLI

Läs mer

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf www.aboland.horsel.fi MEDLEMSBREV 2 / 2010 Pargas den 1.9.2010 Bästa medlemmar! Denna sommar har varit verkligt solig och varm, en sommar man minns från barndomens dar. Det sägs att många sökt svalka i större varuhus och att

Läs mer

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende

Obs! Sommartidtabeller. Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende. servicelinjen och anropstaxi. Årets fritidsboende TO.5 1 01 S A A Årets fritidsboende utses igen! Obs! Förslag till nya vägnamn på Utö finns nu till påseende Välkommen på Pargasdagarna 7 8.6! Läs mera sid Läs mera sid 10 Se på s. " Sommartidtabeller för

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar:

Obs! Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem. Lantbrukssekreteraren. informerar: 1 TO 26.4 2012 3 Hälsovårdscentralen tar i bruk ett nytt telefonsystem Se på s. 11 " Lantbrukssekreteraren informerar: Huvudansökningens sista inlämningsdag närmar sig! Läs mera sid 9 Obs! Ansökningstiden

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg

Kultur & Aktiviteter. för seniorer i Västra Göteborg Kultur & Aktiviteter för seniorer i Västra Göteborg Juli - Augusti 2014 Åkerhus Åkerhus Träffpunkt, Juteskärsgatan 2 Flexlinjens mötesplats 2435 Telefon 031-366 44 15 Öppettider: Måndag till fredag kl.

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen

SKARVHOLMA GÄSTHAMN OBS! En åboländsk revy. Kom och diskutera förbindelsetrafiken i. Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen TO 22.9 2011 6 OBS! Houtskärs samarbetsdelegation vald till årets fritidsboende Se sid 3 Info om ungdomsgårdar och bollklubbar Staden i Skä r gå rdshavet Staden vill tänka modernt i äldreomsorgen Läs mera

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 7/2009 FÖRSLAG TILL NYA VÄGNAMN I KORPO LÄS MERA S. 8 OBS! DISKUSSIONS- OCH INFOMÖTEN FÖR INVÅNARNA I OKTOBER, SE DAGARNA S.2 VINNAREN UTSEDD I FOTOTÄVLINGEN LÄS MERA

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Välkommen till Sportlovet 2014

Välkommen till Sportlovet 2014 Sportlov i Järfälla Välkommen till Sportlovet 2014 Järfälla kommun arrangerar sedan många år tillbaka sportlovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Aktiviteterna sker i samarbete med fritidsgårdarna,

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg

Med Vänliga Hälsningar Fritidsassistent Angelika Hallberg HEJ! Här kommer nu 2014 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor

Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor INBJUDAN Seminariet för skärgårds-, kust-, och insjöfrågor Malax 6. 7.6.2011 Tid Seminariet inleds måndag 6.6.2011 kl. 12.00 och avslutas tisdag 7.6.2011 kl. 12.00. Plats Första dagen på Petalax högstadium,

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA FINLANDS LÄN Social- och hälsoavdelningen 13.5.2009 Till de i distributionen nämnda Länsstyrelsen i Västra Finlands län och samarbetsgruppen NÅVÅ arrangerar RÖDA TRÅDEN SEMINARIUM

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Kommunbladet sommaren 2014

Kommunbladet sommaren 2014 Kommunbladet sommaren 2014 Ett urval av information från Norsjö kommun på lättläst svenska. National-dagen i Norsjö Den 6 juni är det Sveriges national-dag och det firar vi med olika aktiviteter i Norsjö.

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015

SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 SPORTLOVSPROGRAM KRISTINESTAD 2015 Kristinestads Bildnings- och fritidscentral har sammanställt programbladet för sportlovsveckan i Kristinestad som innehåller en mängd olika aktiviteter. Sportlovsprogram

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

UNGA VUXNA I HELSINGFORS

UNGA VUXNA I HELSINGFORS UNGA VUXNA I HELSINGFORS JOHANNES FÖRSAMLING HÖSTENS PROGRAM Onsdagar kl. 18.00 Mässa i centrum En stämningsfull onsdagsmässa i Gamla kyrkan, varje onsdag kl.18:00, start 18.9. 28.9 kl. 20:00 Gospel- kvällsmässa

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton

Kyrkomusikdagarna i Borgå stift. Ta mer ton Kyrkomusikdagarna i Borgå stift Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Ta mer ton Tammerfors 9 11.1.2012 Kammarkören Näsin Ääni Välkommen till kyrkomusikdagarna! Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se

Säsongen 2014-2015. En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund www.gallosk.se Säsongen 2014-2015 En av Jämtlands barnvänligaste skidanläggningar endast 35 minuter från Östersund Ordförande Ordförande Lars Eklund, 0693-208 44 Hannåsen 130, 840 50 Gällö Vice Ordförande Barbro Henriksson,

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Sommarlov i Ale 2015

Sommarlov i Ale 2015 Sommarlov i Ale 2015 Ridläger, Ale-Jennylunds ridklubb Dagridläger Kvälls- och helgkurser Ale- Jennylunds ridklubb har en mängd olika kurser och läger året om, information och anmälningsblankett om sommarens

Läs mer

Fritidsbladet. Aktiviteter

Fritidsbladet. Aktiviteter Fritidsbladet Aktiviteter Sommar 2015 Aktivitetsinformation Bokning Ange alltid namn födelsenummer (underlag till faktureringen), adress, samt telefonnummer, när du anmäler dig till en aktivitet. Du måste

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015 Som vanligt har vi våra fasta träffar. Januari uppdaterad 2015-09-12 Flitiga fingrar, för oss som vill träffas och prata och skapa lite tillsammans. Datum 2015: 10.00-12.00 i Ingelstad. För mer information,

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Kommunbladet december 2014

Kommunbladet december 2014 Kommunbladet december 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 9. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under december månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014

Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Inbjudan Active Games 9-11 maj 2014 Active Games är en idrottstävling för barn och ungdomar i åldern 7-20 år med synnedsättning från hela Sverige. Tävlingen vänder sig både till dig som redan tränar någon

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande

Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande Houtskärsnämnden 30 20.08.2013 Åtgärdsprogram 2013, Houtskärsnämndens utlåtande 564/02.00/2013 Houtskärsnämnden 30 Beredare och föredragande: Ordförande Sune Linde arvids.norrgard@gmail.com Ett förslag

Läs mer

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Alla resor med ett resekort HRT:s tredje zon utsträcks till Sibbo och HRT:s resekort med period- och värdebiljetter tas i bruk i busstrafiken i Sibbo i början av år

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling

Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Välkommen till Göteborg och Postmästerskap i Bowling Vi hälsar Er hjärtligt Välkomna till Göteborg den 14-15 mars för att delta i Postmästerskap i Bowling. Vi kommer att spela på Strike & Co i Gamlestan.

Läs mer

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010

Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress. Kongress i Uppsala 3 november 2010 Energideklarationer och effektiva åtgärder hur hänger det ihop? Inbjudan till EnergiRådgivarnas 31:a kongress Hur gör vi energideklarationer till färdplaner för ett hållbart samhälle? Under årets kongress

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 TO 19.3 21 annonsbilaga VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 FRAMGÅNGAR FÖR PARGAS SVENSKA GYMNASIUM Läs mera på sidan 5 OBS! AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN, SIDAN 5 LANDSBYGDS- AVDELNINGEN INFORMERAR Årets

Läs mer

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014

EN GLIMT A V P ARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 EN GLIMT AV PARADISET Borgå stifts Barnkörsstämma på Kimitoön 16-18.5 2014 Välkomna på Barnkörsstämma! I maj 2014 får alla barnkörssångare och deras ledare och föräldrar samlas på Kimitoön, ett litet paradis

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Midnattsboule i Midnattssol

Midnattsboule i Midnattssol Midnattsboule i Midnattssol Så är det dags, boule kommer till Luleå. Som vanligt försöker vi i Luleå att erbjuda en upplevelse med det lilla extra eftersom en del av de som kommer hit aldrig varit ovanför

Läs mer

NYHETSBREV DECEMBER 2012

NYHETSBREV DECEMBER 2012 2012-11-29 NYHETSBREV DECEMBER 2012 Nu har vi äntligen planerat för en ny företagsmässa i Nynäshamn! Anmäl dig redan i dag till mässan, det är en unik möjlighet att visa upp ditt företag för affärskontakter

Läs mer

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR!

MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Mer information om exakta tider och prisuppgifter kommer senare på Trikumo s hemsida.

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65 Obs

RESOR Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping Anmälan om deltagande Telefonnumret är 26 88 65  Obs RESOR Reseprogrammet är tillgängligt för alla SPF-föreningar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner, SPRF i Nyköping samt PRO i mån av plats. Buss avgår från Brukslagarvägen i Nyköping. Aktuell information

Läs mer