Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Har du frågor angående dagvården? Marknadsföringskampanjen. av boende inleds denna vecka. Rådgivningscentralen"

Transkript

1 TO S A A Har du frågor angående dagvården? Välkommen till familjehuset Ankaret den 12.2! Se på sid 3 " Marknadsföringskampanjen av boende inleds denna vecka Läs mera sid 2 Obs! Stadens sommarjobb kan nu sökas! Läs mera sid 7 BEKANTA DIG MED TOMTUTBUDET I PARGAS PÅ BYGGA OCH BO-MÄSSAN I ÅBO MÄSSCENTRUM VÄLKOMMEN TILL VÅR MONTER B-75! VINN EN STUGSEMESTER I SKÄRGÅRDEN! Rådgivningscentralen för seniorer har öppnats i Pargas Läs mera sid 7 ANNONSBILAGA Förändringar inom landsbygdsförvaltningen Läs mera sid 7

2 2 S A A R I S = ANNONSERA I NY TT? Ta kontakt med Pargas: Kirsti Mecklin, tfn Nagu: Annemo Palmroos-Broos, tfn Korpo: Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn Houtskär: Petra Öhman, tfn Iniö: Åsa Knuts, tfn E-postadress: Mer information ges av Informationschef Anne-Maarit Itänen, tfn Företagsannonser Företag har en möjlighet att annonsera i de upplagor av PK som delas ut till alla hushåll samtidigt med Nytt. Pris per annons i den s.k. Skärgårdens Serviceruta är 30 euro + moms 24 % (i färg, 40 x 50 mm modul). Ta kontakt med: Ulf Bergman, (02) , Utgivningstidtabellen Nytt 2 utkommer deadline 4.3. kl. 16 Nytt 3 utkommer deadline kl. 16 Nytt 4 utkommer deadline kl. 16 Nytt 5 utkommer deadline kl. 16 Nytt 6 utkommer deadline 5.8. kl. 16 Nytt 7 utkommer deadline 9.9. kl. 16 Nytt 8 utkommer deadline kl. 16 Nytt 9 utkommer deadline kl. 16 Nytt 10 utkommer deadline kl. 16 Följande annonser är gratis: föreningarnas annonser företag får annonsera i den lokala delen av infobladet om kulturevenemang som ordnas i företagens lokaler (konsert, utställning, musikkväll osv.) invånarna får lägga in små annonser (typ önskas köpa eller sälja) Vill du beställa Nytt i elektronisk form? Du kan få Nytt skickat till din e- postadress i pdf-format. Ta kontakt med Anne-Maarit Itänen och prenumerera på det elektroniska infobladet! Nytt finns också på nätet (www. pargas.fi) och det delas ut kostnadsfritt på alla områdeskontor, i stadshuset och på biblioteken. " Kurs! annes funderingar Marknadsföring av boende Vid ingången av 2013 var Pargasborna 75 fler än för ett år sedan. Vi vet inte ännu om ökningen beror på att det har fötts rekordmånga nya bebisar i staden eller på inflyttning. Hur det än är, är siffran positiv och ett bevis på att vi har lyckats göra någonting rätt. En undersökning som Helsingin Sanomat publicerade i slutet av förra året ger en antydan om samma sak: enligt landets våra krafter också på mässan där man kan få svar på sina frågor av stadens sakkunniga inom planläggningen, dagvården och byggnadsinspektionen. I kampanjen vill vi givetvis betona det som fungerar bra hos oss: väl fungerande service på två språk, småskalighet och flexibilitet, förmånliga boendekostnader och närheten till Åbo. För att inte tala om världens största tidning är Pargas den tionde vackraste skärgård! Boendet syns bästa orten i Finland att bo och leva Det här är en också på våra hemsidor där får man information om i. Kommunerna jämfördes i undersökningen utifrån 17 olika kriterier. lediga tomter på olika håll i kom- orsak varför vi i årets marknadsföring I Pargas är situationen bättre än i munen det finns för övrigt tomter genomsnittet bl.a. på dessa punkter: färre brott, färre arbetslösa, fokuserar oss på till salu i alla kommundelar! men marknadsföring också information om bostäder och färre sjuka, större bostadsyta, mera fastigheter som fastighetsförmedlarna säljer. Det är första gången skatteintäkter, färre personer som av boende. lever på utkomststöd, större röstningsaktivitet, flera personer med Paraisten kaupungin yhteistyö der också ssa SPR:n med kanssa hjälp ja av rjesta en direkt vi närmar oss våra potentiella kun- ma högskoleexamen, bättre försörjningskvot, lättare att få kontakt till läkare, färre unga utan familjer kommer att få information om vår marknadsföringskampanj. Över unga nära vänner. skärgårdsstad och en inbjudan att delta i vår Psyykkisen ensiavun mässtävling. Du lyhytkurssi kan också delta i tävlingen Tyvärr stämmer ordspråket inget gott utan något ont också här. Befolknin- mässan i Åbo. Första priset är en veckas stug- antingen på vår hemsida eller i vår monter på gen växer för tillfället bara Törstaina i två kommundelar, 7.2. semester klö på Airisto, hur annars! i Pargas och i Nagu. I Korpo och i Houtskär minskar antalet invånare och i Iniö har man Oberoende av vilka marknadsföringsåtgärder staden vidtar Kjerulf är den s.k. inter- en balansgång Luennöitsija mellan plus och minus. Det Anne-Charlötte här är en orsak varför vi i årets marknadsföring na marknadsföringen ändå den viktigaste fokuserar oss på marknadsföring av boende. reklamkampanjen och den står också ni för, Paikka: Kaupungintalö, valtuustösali Vi inleder denna vecka en kampanj med vilken vi försöker väcka intresset för vår stad i att också vi själva kan värdesätta vår stad och kära boende i Pargas stad. Därför önskar jag Åboregionen men också Kurssi i huvudstadsregionen ön maksutön ja se ön tarköitettu föra positivt nuörten budskap parissa om työ staden skenteleville. vidare. Det så att människorna där får ögonen upp för den här innebär inte att vi sopar alla problem och förträffliga boendeort som Pargas är. Reklamkampanjen hänger väsentligt Ilmöita ihop ösallistumisestasi med Bygga så maanantaihin allt det som är bra mennessa hos oss. Endast ösöitteeseen genom att utmaningar under mattan, utan att vi ser ock- & Bo-mässan som ordnas i Åbo första veckoslutet i februari och flera sektorer har varit vi göra Pargas till en ännu bättre plats att bo arbeta för samma mål och i positiv anda kan inblandade i planeringen av den: kommunikationstjänsterna, mätningsenheten, turismen, Kahvi ja sa mpyla tarjöilu tauön aikana! och leva i. näringslivet och kulturenheten. Vi har förenat Informationschef Anne-Maarit Itänen Pargas stad ördnar i samarbete med Rö da Körset en Kortkurs i Psykisk första hjälp med Anne-Charlötte Kjerulf 11.2 kl Plats: Sarlinska skölan, Auditöriet Kursen a r avgiftsfri öch riktar sig till dig söm jöbbar med ungdömar. Anma l dig senast ma ndagen den 28.1 till Vi bjuder pa kaffe öch semla under pausen!

3 A D E N S A S A K R Ä I R S G T O Å K R A D U S P S T U A N D K E I N S A A R I S T O K A U P U N K I 3 AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS Till Pargas stads kampanj kring boende hör i år också en buss i Pargasfärgerna som trafikerar på linje 4 i Åbo ända till sommaren. Matka mässan Information om dagvården Har du frågor om dagvården, t.ex. gällande ansökan, verksamhetsform, eventuellt byte av dagvårdsplats, själva verksamheten etc.? Dagvårdspersonalen svarar på dina frågor kl i familjehuset Ankaret, Urnlundsvägen 4, Pargas. Välkommen! Pargas stad och skärgården på Matka mässan i Helsingfors. Text och bild: Veijo Räsänen Beväringarna på Pargas stads fadderfartyg Halli blev glada då informationschef Anne-Maarit Itänen hälsade på strax före julen då fartyget låg i hamnen i Pansio. Fadderfartyget Halli var i full beredskap under jul- och nyårshelgen och hela besättningen hade fullt upp med sitt arbete ombord, så stadens smakande julhälsning kom verkligen angeläget. Kommendören för flottiljen och Åbo kustbataljon, kommendör Tapio Lineri var glad över Pargas stads julhälsning och bad förmedla beväringarnas och besättningens varma tack till Pargas stad och önskade alla stadens invånare ett gott nytt år 2013!

4 4 S A A R I S T Pargas Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Kirsti Mecklin, tfn eller epost: Pargas hälsostation Telefon: Vapparvägen 15 A, Pargas Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt, tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl. 9 13, tfn Tidsbeställning till tandvård vardagar kl tfn Må kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, To kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet, arr: Röda korset. Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Backström, Må kl 19 Bastukväll för män på Koupo. On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl Malmens diakonikrets i församlingshemmet. Fr 1.3. kl Andakt i Seniorstugan, Eklund- Pelto, Sö 3.3. kl 12 Högmässa i kyrkan, Grönqvist, Må 4.3. kl Andakt i Björkebo servicehus, Grönqvist. kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet. On 6.3. kl 12 Lunchklubb på hotell Kalkstrand kl Lielax diakonikrets kl 18 Veckomässa i kyrkan, Grönqvist, To 7.3. kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet. Dagens gäst: författaren Lolan Björkman. Fr 8.3. kl 18 Kvällsmässa med de vackraste skribasångerna i kyrkan, Grönqvist, Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Sepponen, Sö kl 10 Högmässa, Backström, On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl 19 Muddais diakonikrets i Folkhälsanhuset Fr 1.2. kl Andakt i Seniorstugan, Nikander Sö 3.2. kl 12 Kyndelsmässodagens familjemässa i kyrkan, Sepponen, Eklund-Pelto, Efter familjemässan barnfest i församlingshemmet. kl 18 Abimässa i Agricolakapellet, Grönqvist, Sundell, Lehtonen en mässa för årets abiturienter. Må 4.2. kl Andakt i Björkebo servicehus, Nikander kl 14 Missionsföreningen i församlingshemmet Ti 5.2. kl Lielax diakonikrets hos Gunnel Fjäder. On 6.2. kl 12 Lunchklubb på hotell Kalkstrand. kl 18 Veckomässa i kyrkan, Sepponen, To 7.2. kl 13 Pensionärsträff i församlingshemmet. Dagens gäst: Margareta Lundgren. Sö kl 10 Gudstjänst i kyrkan, Backström, On kl 18 Veckomässa i kyrkan, Backström, To kl Vändagsärtsoppa i församlingshemmet kl Malmens diakonikrets i församlingshemmet. Sö kl 10 Högmässa i kyrkan, Sepponen, Högstadie-elever eller äldre Kom med! EGEN PULKA MED! PULKA SPEKTAKEL!! kl PROGRAM PULKAÅKNING KORVGRILLNING VÅFFELSTEKNING BAKOM PIUG, PÅ MALM SKOLAS GÅRD PIUG UNGDOMSGÅRDS ÖPPET- HÅLLNINGSTIDER PÅ SPORTLOVET Må, Ti, Tors, Fre kl. Med väderförbehåll LÖRDAG 9.2 EXTRATUR MED M/S AURORA Jumo - Heponiemi kl Heponiemi - Jumo kl Iniö Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Åsa Knuts, tfn eller e-post: Hälsostation i Iniö Telefon: Telefontid till hälsovårdare vardagar kl Norrby, Iniö Koordinater: N E Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka. Tidsbeställning till tandvård tfn FOTVÅRD i hälsohuset 6.-8.februari Tidsbeställningar via hälsohuset vardagar kl 9-10 tel Arr. Folkhälsan i Iniö, Pirjo Korpi, Iniö hälsostation FOLKHÄLSAN I INIÖ Teaterresan till Helsingfors 9.2 Det finns rum i bussen om du vill komma till Helsingfors över en dag. Vi startar med 7.30 Aurora och kommer tillbaka Vi är framme ca och åker hem Anmälningar till Lotta tfn FAMIL JECAFÈ samlas i Snäckan torsdagar kl VOLLEYBOLL för vuxna i Snäckan fredagar kl (åk 7 och äldre kan delta!) FAMIL JEINNEBANDY tisdagar i Snäckan kl (åk 3 och äldre) INNEBANDY i Snäckan lördagar kl (åk 5 och äldre) INIÖ MARTHAFÖRENING Vi Zumbar igen i Snäckan torsdagar kl VÄSTÅBOLANDS MEDBORGARINSTITUT Ostprovningskursen flyttas framåt. Nytt datum ej fastslaget. Kolla anslagstavlor och aktuellt i Iniö. VILL DU SÄL JA PÅ INIÖS TORG? Välkommen och sälja dina produkter på Iniös torg sommaren Vill du reservera en egen torgbod bedes du medela ditt intresse och planer senast (vad säljer du och hur många dagar per vecka?) Intresseanmälningar inlämnas skriftligen till Iniö områdeskontor, närmare information fås av Mervi Sjölund, tfn Fyra torgbodar finns, en är avsedd för fiskförsäljning.

5 Nagu 5 S A A R I S Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Annemo Palmroos-Broos, tfn eller epost: Nagu hälsostation Telefon: Klockstapelgränd 2, Nagu Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl tel Tidsbeställning till sjukvårdsmottagningen kl tel Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre kl. 8-9 tel Nagu kapellförsamling To kl S:t Olofs sångare i församlingshemmet. Övar vanligen torsdagar, dock ej och Sö kl 11 Gudstjänst i kyrkan. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. - kl 18 Boksamtal i församlingshemmet. En andlig bok presenteras och vi diskuterar utifrån den. Servering. Alla intresserade är välkomna. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Kyndelsmässod kl 11 Familjegudstjänst i kyrkan, Kjell Granström, Ami Taulio, Eeva Granström och konfirmanderna. Vi tänder ljus för alla barn som döpts sedan senaste Kyndelsmässodag. Dopfamiljerna och faddrarna hälsas varmt välkomna, så också konfirmandernas familjer. Må 4.2. kl Träffen i församlingshemmet, Ti 5.2. kl Ung Gospel i församlingshemmet. On 6.2. kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, - kl 14 Gemenskapscafé i församlingshemmet. Alla är varmt välkomna. Sö kl 11 Finskspråkig högmässa i kyrkan. - kl Kyrkkaffe i församlingshemmet för kyrkfolket och dem som kommer till sångstunden. - kl Sjung med oss i församlingshemmet. - kl Mattnäs bönehusförenings årsmöte i församlingshemmet. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Sö kl 18 Kvällskyrka med nattvard i församlingshemmet, Kjell Granström. Alla är varmt välkomna på en annorlunda gudstjänst. Efter gudstjänsten gemenskap vid tebordet. Må kl Kaffestuga för alla i församlingsstugan. Sö kl 11 Högmässa i kyrkan. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Skribans månadsträff i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet. - kl Barnkören i församlingshemmet. Sö 3.3. kl 11 Högmässa i kyrkan, Kjell Granström, Må 4.3. kl Träffen i församlingshemmet, Ti 5.3. kl Ung Gospel i församlingshemmet. Sö kl Sjung med oss i församlingshemmet, kaffe. - kl 18 Konsert i kyrkan, gitarr och sång. Arkipelag. - kl 19 Finskspråkig kvällskyrka i församlingshemmet. Må kl Träffen i församlingshemmet, Ti kl Ung Gospel i församlingshemmet. On kl 10 Gung & Sjung i församlingshemmet, - kl Barnkören i församlingshemmet, Pensionärsklubben Festingarna Biljard-spel varje måndag kl i Bollhallen. Resor till St. Karins simhall tisdagar 22.1, 5.2, 19.2, och 5.3. Bussen avgår kl från Seo-baren. Närmare uppgifter. tfn Olli. Månadsträff onsdagen den kl på Församlingshemmet. Dagens gäst: Rehabiliteringsrådgivare Cathrin Kotka från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Servering Lotteri Allsång med Ami Taulio Bowlings-resa till Pargas onsdagen den Bussen avgår kl från Seo-baren. Anmälningar senast den 11.2 till Elvi tfn Årsmöte onsdagen den 27.2.kl på Församlingshemmet. Möteshandlingar Program Servering Lotteri Jumpa 60+ i Arbis regi varje torsdag kl i Bollhallen. Teaterresa Till Fallåker lördagen den Bussen avgår kl. 11 från Seo-baren. Anmälningar senast den 28.2 till Elvi tfn Välkomna med alla som är intresserade, ni behöver inte vara medlem i Festingarna. Intresseförfrågan till barnfamiljer i Nagu Är Ni intresserade av dagvård på finska? Är Ni intresserade av halvdagsgrupp ( lekis i dagis)? Inom barndagvården i Nagu kommunområde utreds för tillfället behovet och intresset för finsk dagvård, dagvård för halvdag ( lekis ) samt eventuellt andra dagvårdsbehov och önskemål. Svarsblanketter finns att hämta på rådgivningen eller på Daghemmet Karusellen, Ytternäsvägen 2. Svar önskas senast ESKO VALTAOJA TILL NAGU Onsdagen kl gästas Multiculti av Esko Valtaoja, professor i astronomi och författare. Valtaoja är känd som en ivrig debattör och för sin förmåga att göra vetenskap begriplig för allmänheten. Hans böcker har prisbelönats av många olika instanser. Vi får tillfälle att debattera med Valtaoja. Han inleder på finska, men frågor kan även ställas på svenska, eftersom Valtaoja talar en utmärkt svenska. Samtalsämnena kommer knappast att tryta, Valtaojas senaste bok heterr ju Kaiken käsikirja / Handbok för allt. Mer information om Valtaoja finner du på https://www.facebook.com/pages/esko-valtaoja/ # Evenemanget hålls i Nagusalen, Viksvägen 7 B, Nagu. Fritt inträde, men vi ber dig vänligen göra en förhandsanmälan till Ari Rosti Väståbolands Hyreshus Ab, Nagu Lediga bostäder i Nagu centrum Fastighets Ab Brinkhaga: 1 r + kv 35 m2, 312,48 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån 2 r + kv 38 m2, 343,61 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån 2 r + k + b 60 m2, 549,33 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån Bostads Ab Nagu Millennium: 3 r + k + b 78 m2, 674,00 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån + elvärme 3 r + k + b 78 m2, 674,00 euro/mån, vattenavgift 17,00 euro/pers/mån + elvärme Tilläggsinformation ger Memera tel

6 6 S A A R I S Korpo Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Tarja Santavuori-Sirkiä, tfn eller e-post: Korpo hälsostation Telefon: Tallbackavägen 4, Korpo Koordinater: N E Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Tidsbeställning till tandvård kl. 8 9 tfn KORPO KAPELLFÖRSAMLING Sö 27.1 kl 11 Finskspråkig högmässa i Korpo kyrka Må 28.1 kl Familjecafé i församlingshemmet Ti 29.1 kl Tisdagsträffen. Öppet hus för daglediga i församlingshemmet. Arr: församlingen, Röda Korset vänner och Medborgarinstitutet Sö 3.2 kl 11 Kyndelsmässodagens familjegudstjänst i Korpo kyrka. Insamlingen Gemensamt ansvar inleds. Sö 10.2 kl 15 Gudstjänst i Norrskata kyrka Må 11.2 kl Familjecafé i församlingshemmet Sö 17.2 kl 12 Gudstjänst i Korpo kyrka (obs tiden!). Efter gudstjänsten bjuds ortens pensionärer på vänmiddag i församlingshemmet. Program och lotteri. Arr: församlingen och Röda Korsets vänner. Ti 19.2 kl 15 Pensionärsträffen i församlingshemmet Sö 24.2 kl 11 Gudstjänst i Korpo kyrka Må 25.2 kl Familjecafé i församlingshemmet Församlingen på internet: eller Houtskär Hälsostation i Houtskär Telefon: Näsby, Houtskär Koordinater: N E Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Tidsbeställning till tandvård ons fre kl. 8 9 tfn Händelsekalender Gudstjänst i Houtskärs kyrka söndagar kl , om annat ej meddelas. Utställning i biblioteket : Fårnäringen i skärgården. Texter, bilder och historier om fårnäringen. Hantverksprodukter gjorda av ull. Litteratur om fårskötsel och hantverk. Arr: projektet Knowsheep Anropstaxi Måndag-fredag Kl Korpoström-Kyrkbyn Fredag Kl Rumar kyrkbyn Kyrkbyn / Kirkonkylä - Rumar Taxi Dan Sipilä tel Busstaxa Betania Församling, Korpo VÄLKOMNAR till: Böneringssamlingar måndagar kl i Lyktan Barnträffen Börjar igen 23 januari kl Mellanträffen Börjar igen 25 januari kl Ungdomsträffen Börjar igen 25 januari kl OBS! Träffarnas sportlov vecka 8. Ekumenisk kväll i Betania lördagen den 26 januari kl Olika medverkande. Predikan av Esa Killström. Servering. Alpha-kursen fortsätter tisdagen den 29 januari kl i Lyktan. Betania församling tel Kontaktperson Maj Ekqvist tel ÅRSMÖTE Korpo Marthaförening håller årsmöte hos Anna Aittola den kl Stadgeenliga ärenden. Alla Marthor och Ärthor hjärtligt välkomna! Styrelsen Vill du annonsera i Nytt? Ta då kontakt med infosekreterare Petra Öhman, tfn eller epost: Stickcafé på Houtskärs Gästgifveri söndagar kl Sittgympa med Taru tisdagar kl i Fridhems matsal. Arr: Röda Korset i Houtskär Januari Lö 26.1 Martha-inspirations-dag på Jakobs i Mossala med Solveig Backström och Elisabeth Eriksson från Marthaförbundet i Helsingfors: Mellanmålskurs kl (kursen är gratis) Eko-städning kl (kursen kostar 5 ) Vegetarisk mat för allätare samt desserter som är lämpliga att tillreda i större mängder, ca kl (kursen kostar 5 ) Vi avslutar denna kurs med att tillsammans äta allt det goda som tillretts. Med samma modell som tidigare träffar. Lotteri. Anmäl dig senast 23.1 till Anja, tel Alla intresserade är hjärtligt välkomna med! Arr. Väninnorna och Marthaförbundet. Lö 26.1 Folkhälsans resa till Runsala spahotell. Vi börjar med ett pass Spa Aqua mix och efter det simning och bastu. Middag i restaurangen. Resan kostar 10 /pers för Spa Aqua mixen + simning 8 + mat. Start med 8.50 färjan från Houtskär och hem med färjan. Anmälningar till Katja tel eller Johanna tel Välkommen! Lö 26.1 Nordvästra Houtskärs jaktförening r.f:s årsmöte hålls på Gästgifveriet i Näsby kl Stadgeenliga ärenden. Välkomna. Styrelsen Februari Lö 2.2 Lördagsmeny på Houtskärs Gästgifveri Ti 5.2 Houtskärs kulturgilles årsmöte. Houtskärs områdeskontor. ABI-prep.kurser i realämnena ordnas i Houtskär under sportlovsveckan (v. 8) Real I (bi,ge,ps,fy,hi), Real II (re,hä) Mer info fås av Jani Karlsson Lärkkulla skärgård Näsbyvägen 259 FIN Houtskär Houtskär Anropstaxi TISDAGAR Mossala-Näsby-Mossala Mossala 9.15 Björkö * Kivimo * Näsby 9.45 Näsby Kivimo * Björkö * Mossala Hyppeis Träsk - Hyppeis Hyppeis 6.15 Träsk 6.30 Träsk Hyppeis TORSDAGAR Saverkeit Näsby /Träsk - Saverkeit Saverkeit 6.10 Näsby 6.30 Träsk Saverkeit * FREDAGAR Saverkeit Näsby - Saverkeit Saverkeit 9.15 Fridhem 9.25 Näsby 9.30 Näsby Saverkeit Hyppeis Näsby - Hyppeis Hyppeis 9.45 Näsby Näsby Hyppeis Fredagar / Perjantaisin Mossala 6.05 Träsk 6.30 komb. med turbussen till Åbo komb. med turbussen till Åbo komb. med turbussen till Åbo Bussens kvällstur körs ända ut till Mossala. Anropstaxin beställes per telefon senast föregående dag före kl Tel.: (Christer Söderman)

7 A D E N S SA KA ÄR RI SG T ÅO RK DA SU SP TUA ND KE IN S A A R I S T O K A U P U N K I 7 SOMMARJOBB 2013 Pargas stad lottar varje sommar ut ett antal sommarjobb till ungdomar. Tidigare har sommarjobben riktat sig till ungdomar som fyllt 16 år före sommaren, men p.g.a. stor efterfrågan på jobb för 15-åringar, kan alla som går ut nionde klass söka till dessa sommarjobb i år. För 4 veckors arbete betalas en lön på 760. Sommarjobben består av park- och utearbeten samt vårddagvårds- och köksarbeten. Nytt för i år är att sommarjobben fördelas så att staden lottar ut 25 stycken ungdomar som kallas till en intervju innan de erbjuds en arbetsplats. Alla som intervjuas kommer att få ett jobb, staden försöker så långt som möjligt beakta sommarjobbarens egna önskemål om arbetsplats och tidpunkt för sommarjobben. Ansökningsblanketterna kan printas från stadens hemsida eller hämtas från stadshuset och områdeskontoren. Blanketternas skall returneras senast för att vara med i lotteriet. Mera information: Peter Lindroos, personalchef FÖRÄNDRINGAR INOM LANDSBYGDSFÖRVALTNINGEN Från och med har Pemar stad tagit över ansvaret för ordnande av landsbygdsförvaltningen i Pargas, S:t Karins, Sagu och på Kimitoön. Inom hela samarbetsområdet jobbar sex st. landsbygdsombudsmän. Besöksadresserna är oförändrade för alla. Dina Häyrys kontor är fortsättningsvis på stadshuset i Pargas och Susanne Rehnströms tillsvidare på Teleberget i Korpo. E-postadresserna Pargas har ändrats till paimio.fi och Telefonnumren har ändrat för alla enligt följande: Pargas Dina Häyry Susanne Rehnström Pemar Eero Ekman (ti, on, to) Taina Wirberg (S:t Karins) Sagu Maria Peippo Kimitoön Susanne Mäkelä God fortsättning på det nya året! Dina och Sussi Svensk betjäning fås även av Susanne Mäkelä och Maria Peippo. " Pension! Hälsovårdschef Ewa Gerkman gick i pension efter 27 års arbete i Pargas stad. Rådgivningscentralen för seniorer har öppnats! Rådgivningscentralen för seniorer erbjuder förebyggande verksamhet som främjar funktionsförmågan hos de äldre. Rådgivningscentralens verksamhet går ut på att ge råd till de äldre och deras anhöriga, stödja funktionsförmågan och kartlägga servicebehovet i ett tidigt skede för att motverka en alltför tidig försämring av funktionsförmågan. På rådgivningscentralen kan man få information om tjänster som är riktade till de äldre, olika förmåner, hjälpmedel, förebyggande av olyckor, rekreationsmöjligheter, motionstjänster osv. Mottagningar Rådgivningscentral för seniorer Måndag Onsdag Fredag Ojämn vk Farmaceut Minneskoordinator Handledare/stöd för närståendevård Jämn vk Socialarbetare Sjukskötare Farmaceut Servicehandledare på plats må, ons, fre mellan 9-12 En sjukskötare, socialarbetare, handledare för närståendevård och minneskoordinator (senare också ergoterapeut) är anträffbara på rådgivningscentralen utan tidsbeställning. Även en privat farmaceut har mottagning på rådgivningscentralen en gång i veckan (tjänsten är avgiftsbelagd). Vi kommer att ordna informationsmöten med olika teman och har lagt fram broschyrer inom olika områden. Det finns en dator till kundernas förfogande. Därtill kan man läsa dagens tidningar (ÅU och TS). Servicehandledaren är anträffbar: Måndagar, onsdagar och fredagar kl Adress: Strandvägen 1, Pargas (hotellet) Telefon Välkommen! Foto: Juha Visuri

8 8 S A A R I S En hälsning åt alla föreningar och föreningsmedlemmar! Pargas stad uppdaterar nu sitt föreningsregister, därmed skall också uppgifterna om föreningarna i regionen uppdateras. Om ni har en förening som inte finns i registret, eller om er förening redan finns i stadens föreningsregister, men kontaktuppgifterna har blivit föråldrade, så skicka gärna in de korrekta uppgifterna! Uppgifterna kan skickas till HÄLSOSTATIONER Pargas hälsostation Vapparvägen 15 a, Pargas Växel * Jourmottagning varje dag kl. 8-22, telefonkontakt önskvärt,tfn Tidsbeställning till läkar- eller sjukskötarmottagningen vardagar kl tfn Nagu hälsostation Klockstapelgränd 2, Nagu Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl.8-12 Telefontid till sjukvårdsmottagningen ti, ons och fre 8-9 tel Korpo hälsostation Tallbackavägen, Korpo Telefon: Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Sjukskötare Bollklubbar i Pargas stad» KUND- OCH RÅDGIVNINGSTJÄNSTER Stadens kund- och rådgivningstjänster informerar och hjälper besökarna i alla ärenden som gäller staden. Stadens växel Ungdomsgårdar i pargas stad PIUG, Pargas Tisdagar kl (Food corner varannan tisdag >) Onsdagar kl Torsdagar kl (Creative corner > 24.1, 14.2, 7,3) Fredagar kl Lördagar kl.18-22, varje lördag om inte annat meddelas Ledare: Johanna Kivekäs och Peter Virtanen Skate i Befolkningsskyddet varje måndag och onsdag kl LYAN, Nagu Tisdagar åk 6-9 Onsdagar åk 7-9 Fredagar (13-18 år) Ledare; Kalle Jansson & Ronja Roms Häftiga Träffen / Nagu Klubb för årskurs 4-6. Vårens datum; 7.2, 28.2, 14.3, 11.4, 2.5, 23.5 Ledare: Johanna Kivekäs och Ronja Roms Nagu Måndagar kl åk 3-6 Tisdagar kl åk 1-2 Ledare; Kalle Jansson Houtskär Torsdagar åk åk Högstadiet Ledare; Kalle Jansson Där finns alltid nyaste informationen Korpo Måndagar, sähly högstadiet kl Torsdagar, bollklubb kl åk 0-3 kl åk 4-6 Ledare; Jani Walldén Stadshusets kundbetjäning i Pargas 1. vån, Strandvägen 28, Pargas, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Nagu områdeskontor Brinkasvägen 1, Nagu, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Lyan Träff För dig som går på årskurserna kl Ledare; Ronja Roms Ungdomsgården, Korpo Onsdagar kl åk 3-6 Fredagar åk 6-9 Ledare; Jani Walldén Stabhuset och Gluggen står under renovering och ungdomsgårdsverksamheten fortsätter i Ljungman-Janssons hus. Snäckan, Iniö Fritidsledare besöker Iniö en gång i månaden som öppen ungdomsgård! Datum för våren är; 28.1, 25.2, 25.3, 22.4, 20.5 Kl Kom och bekanta dig med den Öppna ungdomsrådgivningen HELPPI Måndagar Strandgatan 1, Pargas Kontaktuppgifter till ledarna; Johanna Kivekäs Peter Virtanen Jani Walldén Karl Kalle Jansson Ronja Roms Marika Koivunporras Ung i Väståboland - Nuori Länsi-Turunmaalla! Där finns alltid nyaste informationen Korpo områdeskontor Korpo, tfn Öppethållningstider: mån-ons torsdag fredag Houtskär områdeskontor Houtskär, tfn Öppethållningstider: mån-fre Iniö områdeskontor Norrby, Iniö, tfn Öppethållningstider: mån-fre Hälsostation i Houtskär Näsby, Houtskär. Telefon: Akut sjukvård (hälsovårdare) Hälsovårdarens telefontid vardagar kl.9-11 Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Hälsocentralläkare finns på plats 1-2 dagar per vecka. Hälsostation i Iniö Norrby, Iniö Telefon: Hälsovårdarens telefontid vardagar kl Under arbetstid kan hälsovårdaren också kontaktas på tfn Tidsbeställning till läkarmottagningen vardagar kl Läkarmottagning hålls en dag varannan vecka.» JOUR Jourhavande läkare kvällar, veckoslut och helgdagar: Pargas hälsocentral, tfn Jourhavande läkare nätter kl : Kommunalsjukhusvägen 20, Åbo. Tfn med bordstelefon Tfn med mobiltelefon » företagsrådgivning Näringsombud Tomas Eklund, tfn Företagsrådgivare Karl-Henrik Stuns, tfn » BYGGNADTILLSYN Byggnadstillsynens kontor, Strandvägen 28, Pargas har öppet: mån ons. kl och kl , tors. kl och 13 17, fre kl och Kundbetjäning i Pargas: Info om lovbeslut Amy Peltonen, puh Kundbetjäning i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö: Info om lovbeslut Annika Fagerström, tfn » BIBLIOTEK Huvudbiblioteket i Pargas, Strandvägen 28, Pargas Tfn , låne-expedition eller Tfn , information eller Öppettider: må-to 11-20, fr 10-16, lö 10-14, dag före helg Nagu bibliotek Sportgränd 1 A, Nagu Tfn Öppettider: må-ti 14-19, ons 10-15, to stängt, fre Korpo bibliotek Verkan, Korpo Tfn Öppettider: må , ti och , ons stängt, to och 13-16, fre och Houtskär bibliotek Näsby, Houtskär Tfn Öppettider: må 16-19, ti 10-15, ons 13-19, to stängt, fre Iniö bibliotek Norrby, Iniö Tfn Öppettider: må-ti stängt, ons 11-15, to 11-15, fre

9 A D E N S A ASR KI SÄ TR OG KÅ AR UD PSU SNT KA ID E N S A A R I S T O K A U P U N K I 9 Ta stickorna i vacker hand! Delta i stickgraffiti-evenemanget i maj i Åbo. Stickgraffitiverkstäder på Klockarståget: 5.2 kl och 19.2 kl kl och 28.3 kl Ingen deltagaravgift men kom ihåg att anmäla dig! Noggrannare information hittar du på vår hemsida. Smygmaskvirkade vantar, lärare Barbro Laurén Kursavgift 15 e, anmäl dig! Till alla som längtar efter Fingerborg: Följ med vår hemsida eller facebook. Vi informerar där då vi igen har möjlighet att fortsätta med hantverkscaféet. Vissa vävstolar är lediga KOM OCH PRÖVA! 3,50/dag (medlem 2 e). Tartu puikkoihin! Osallistutaan yhdessä neulegraffititapahtumaan. Neulegraffitipajoja Lukkarinkujalla: 5.2. klo ja klo klo ja klo Ei osallistumismaksua, mutta muista ilmoittautua! Tarkempaa tietoa tapahtumasta löydät kotisivuiltamme. Piilosilmukoilla virkatut lapaset, opettajana Barbro Laurén Kurssimaksu 15 e, ilmoittaudu! Kaikille Fingerborgia kaipaaville: Seuratkaa kotisivuja tai Facebookia, laitamme sinne tietoa, kun käsityökahvila aloittaa taas toimintansa. Kangaspuissa tilaa TULE JA KOKEILE! 3,50 päivä (jäsenille 2 e) Slalomresa till Sappee Slalomresa till Messilä Måndagen den februari 2013 Torsdagen den februari Kom med på på en en dagsutfärd till till Saappee i Pälkäne i km km från från Pargas. Bussen Kom med på på en en dagsutfärd till till Messilä km km från från Pargas. Bussen startar från från Maanantaina från 18. helmikuuta 2013 Maanantaina från 18. Torstaina helmikuuta 21. helmikuuta Torstaina från 21. helmikuuta 2013 startar från Houtskär boden 5.10, Hjalmars 6.10 (Retais färjan avgår 6.30) från Houtskär boden 5.10, Hjalmars 6.10 (Retais färjan avgår 6.30) från Södra 7.00 och Maanantaina från 18. helmikuuta i 2013 Vi är ca 7.00 och Torstaina från 21. helmikuuta i 2013 Vi är ca iväksi Saappeelle. Södra Sappee hamnen, sijaitsee Pälkäneellä Nagu och km från ajomatkan busstationen päässä Lähde i päiväksi Pargas Lähde Saappeelle. Vi päiväksi är framme Sappee Messilään sijaitsee ca 230 Pälkäneellä km ajomatkan hamnen, 190 päässä km Nagu ajomatkan Paraisilta päässä och Linja-auto från busstationen lähtee Lähde päiväksi i Pargas Messilään Vi är km framme ajomatkan ca päässä Paraisilta. Linja-auto lähte. Linja-auto lähtee Houtskär och och bodenista startar kl och kl Lähde hemåt päiväksi 5.10, Hjalmarista kl Saappeelle Sappee (Retaisten Paraisilta. sijaitsee Pälkäneellä Linja-auto Houtskär 190 lähtee bodenista km Houtskär ajomatkan 5.10, bodenista päässä Hjalmarista 5.10, 6.10 och Hjalmarista Lähde (Retaisten startar päiväksi 6.10 hemåt lautta (Retaisten Messilään kl lähtee ) km Nauvon ajomatkan Houtskär bodenista päässä Paraisilta. 5.10, Hjalmarista Linja-auto 6.10 lähtee (Retaisten lautta lähtee 6.30) Nauvo tee 6.30) Nauvon eteläsatamasta Paraisilta ja Paraisten Linja-auto linja-autoasemalta lähtee Houtskär lautta bodenista lähtee 5.10, 6.30) eteläsatamasta Hjalmarista Nauvon eteläsatamasta (Retaisten ja Paraisten 7.00 linja-autoasemalta Paraisten Houtskär linja-autoasemalta bodenista Olemme 5.10, Hjalmarista perillä n. eteläsatamasta 6.10 (Retaisten 7.10 lautta ja Paraisten lähtee 6.30) linja-autoasemalta Nauvon Olemme perillä n. mme perillä n , Resan paluulähtö kostar lautta on (inkl. klo lähtee bussresa, 6.30) Nauvon liftkort eteläsatamasta och och försäkring): Olemme 7.00 ja perillä 12.00, Paraisten n. paluulähtö 11.30, linja-autoasemalta paluulähtö on klo on klo Resan eteläsatamasta kostar (inkl bussresa, ja Paraisten liftkort linja-autoasemalta 12.00, och och paluulähtö försäkring): on klo Olemme perillä n Olemme perillä n , paluulähtö on klo , paluulähtö on klo hinta: (sis. bussimatka, Vuxna hissilippu ja vakuutus): Barn 6-11 år år Matkan hinta: Matkan (sis. bussimatka, Barn hinta (sis. hissilippu år år bussimatka, 5 5 ja vakuutus): hissilippu Vuxna ja vakuutus): Barn Matkan 6-11 hinta år år (sis. bussimatka, hissilippu Barn ja vakuutus): år år 5 5 Matkan hinta: (sis. bussimatka, hissilippu ja vakuutus): Matkan hinta (sis. bussimatka, hissilippu ja vakuutus): 0 Med ungdomskortet Lapset 6-11v Lapset 0-6v. Aikuiset 5 40 Aikuiset 39 Lapset 6-11v. 26 Lapset Med 6-11v. ungdomskortet 28 Lapset 0-6v Lapset 0-6v. Aikuiset 5 39 Lapset 6-11v. 28 Lapset 0-6v. 5 Aikuiset 40 Lapset 6-11v. 26 Lapset 0-6v. 5 Aikuiset 39 Lapset 6-11v. 28 Lapset 0-6v. 5 ortilla 35 Att Att hyra utrustning kostar: Nuorisokortilla Nuorisokortilla Att Att hyra utrustning kostar: Nuorisokortilla 34 Nuorisokortilla 35 Nuorisokortilla 34 okraus: Välinevuokraus: Välinevuokraus: Välinevuokraus: Heldag Vuxna Twintip Pro Pro Barn (0-11 år) år) Heldag Vuxna Proskidor Barn (0-11 år) år) Välinevuokraus: Välinevuokraus: ä Aikuiset Twintip Pro Lapset (0-11v) Kokopäivä Kokopäivä Aikuiset Aikuiset Twintip Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) (0-11v) Kokopäivä Aikuiset Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) Skidset Skidset Kokopäivä Aikuiset Twintip Pro Lapset (0-11v) Kokopäivä Aikuiset Prosukset Lapset (0-12v.sis.kypärän) i Suksisetti Suksisetti Suksisetti Snowboard Suksisetti Snowboard Suksisetti a Lumilauta Lumilauta Lumilauta Snowboard+ Lumilauta Snowboard+ Lumilauta a Lumilauta+ Lumilauta Lumilauta kängor kängor Lumilauta kengät ---- kengät 35 Lumilauta kengät 31 Anmälningar kengät tas tas emot fr.o.m. torsdagen den den januari till till Anmälningar kengät tumisia ja kyselyitä otetaan vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen Ilmoittautumisia Ilmoittautumisia ja kyselyitä otetaan ja kyselyitä vastaan otetaan torstaista vastaan 24. tammikuuta torstaista tas tas 24. alkaen emot tammikuuta fr.o.m. alkaen torsdagen Ilmoittautumisia den den januari kyselyitä till till otetaan vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen titse Deltagare Alle under år år bör bör ha ha vuxen med sig sig Deltagare under år år bör bör ha ha en en vuxen med sig sig Ilmoittautumisia 12-vuotiaat vain ja aikuisen kyselyitä seurassa! otetaan sähköpostitse vastaan torstaista sähköpostitse 24. tammikuuta alkaen Alle 12-vuotiaat Alle vain Ilmoittautumisia 12-vuotiaat aikuisen seurassa! vain ja aikuisen kyselyitä seurassa! otetaan sähköpostitse vastaan torstaista 24. tammikuuta alkaen Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! sähköpostitse Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! sähköpostitse Alle 12-vuotiaat vain aikuisen seurassa! n ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. Sista anmälningsdagen är är torsdagen Viimeinen den den ilmoittautuminen 7 Viimeinen 7 februari. ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. torstaina 7. helmikuuta. Sista anmälningsdagen Viimeinen är är torsdagen ilmoittautuminen den den 77 februari. torstaina 7. helmikuuta. Viimeinen ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. Viimeinen ilmoittautuminen torstaina 7. helmikuuta. tumisen yhteydessä Vid Vid kerro anmälan nimesi, meddela: ikäsi, osoitteesi namn, ja ålder, puhelinnumerosi adress och Ilmoittautumisen och telefonnummer Ilmoittautumisen yhteydessä samt kerro yhteydessä nimesi, ikäsi, kerro osoitteesi nimesi, Vid Vid anmälan ikäsi, ja puhelinnumerosi osoitteesi meddela: ja puhelinnumerosi namn, ålder, Ilmoittautumisen adress och och telefonnummer yhteydessä kerro samt nimesi, ikäsi, osoitteesi ja puhelinnumerosi savan (aikuisen) henkilön personnummer henkilötunnus Ilmoittautumisen på på den den laskua vuxna varten. yhteydessä som som Jos fakturan haluat kerro skall sekä nimesi, maksavan sändas ikäsi, osoitteesi till. sekä till. (aikuisen) Ifall Ifall maksavan du ja du henkilön puhelinnumerosi vill vill hyra (aikuisen) henkilötunnus henkilön laskua henkilötunnus personnummer Ilmoittautumisen varten. Jos laskua haluat på varten. på yhteydessä den den Jos vuxna haluat kerro som som sekä nimesi, fakturan maksavan ikäsi, skall osoitteesi (aikuisen) sändas ja henkilön till. puhelinnumerosi till. Ifall Ifall du henkilötunnus du vill vill hyra laskua varten. Jos haluat välineet ilmoita kengännumero, utrustning meddela sekä pituus, maksavan då paino, då också sekä (aikuisen) längd, mitkä henkilön vikt, välineet vikt, skonummer vuokrata henkilötunnus välineet och och laskua vuokrata vilken ilmoita varten. sorts välineet kengännumero, utrustning Jos ilmoita haluat kengännumero, pituus, paino, utrustning sekä sekä pituus, maksavan mitkä paino, meddela välineet sekä (aikuisen) då mitkä då också henkilön välineet längd, vuokrata henkilötunnus vikt, vikt, skonummer välineet laskua ilmoita varten. och och kengännumero, vilken Jos haluat sorts utrustning pituus, paino, sekä mitkä välineet okrata. Ilmoita myös du/ni mistä önskar tulet vuokrata kyytiin. hyra. Meddela välineet även ilmoita var var kengännumero, du du stiger haluat på på bussen. pituus, vuokrata. paino, haluat Ilmoita sekä vuokrata. myös mitkä mistä Ilmoita välineet tulet myös kyytiin. mistä tulet du/ni vuokrata kyytiin. önskar välineet hyra. ilmoita Meddela kengännumero, även haluat var var du du pituus, vuokrata. stiger paino, på på Ilmoita bussen. sekä myös mitkä mistä välineet tulet kyytiin. haluat vuokrata. Ilmoita myös mistä tulet kyytiin. haluat vuokrata. Ilmoita myös mistä tulet kyytiin. skutetaan jälkikäteen. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan Matka laskutetaan Matka jälkikäteen. laskutetaan HUOM! jälkikäteen. Ilmoittautuminen HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan on sitova. Ainoastaan Matka laskutetaan jälkikäteen. HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Ainoastaan Resan faktureras i efterskott! i Observera att att anmälan är är bindande, avbokningar Resan faktureras i efterskott! i Observera att att anmälan är är bindande, avbokningar odistusta vastaan voi saada vapautuksen efter anmälningstidens Matka laskutetaan maksusta. utgång jälkikäteen. faktureras, HUOM! lääkärintodistusta endast Ilmoittautuminen lääkärintodistusta vastaan med läkarintyg on blir sitova. voi saada blir du du befriad Ainoastaan vastaan vapautuksen voi saada maksusta. vapautuksen efter Matka anmälningstidens laskutetaan maksusta. jälkikäteen. utgång HUOM! lääkärintodistusta faktureras, Ilmoittautuminen vastaan endast med on läkarintyg sitova. voi saada Ainoastaan vapautuksen maksusta. blir blir du du befriad från från betalning. lääkärintodistusta vastaan voi saada vapautuksen maksusta. från från lääkärintodistusta betalning. vastaan voi saada vapautuksen maksusta.

10 10 Måndagen den 28. januari kl Du hittar oss i ändan av hotellet, mittemot taxi stationen Strandvägen 1 ÖPPET HUS Den öppna ungdomsrådgivningen heter nu HELPPI. Mindflow med Mattias Ribbing Möt Mattias Ribbing, trefaldig svensk mästare i minne, i en oförglömlig föreläsning. Innehållet i denna föreläsning är så banbrytande att det kommer att förändra din syn på kunskap för alltid. På ett intressant och underhållande sätt visar Mattias att ett mästarminne är en förmåga som alla kan öva upp. Du kommer att gå hem från föreläsningen med ett förbättrat minne. PIUG kultursal ons Kl (mingel med kaffe från kl 17.30) Anmäl dig på Arr. Väståbolands medborgarinstitut Springande, gående eller skidande... motionera på valfri plats! Presentkort för 2 personer till Nådendals Spa och Restaurant L Escale lottas ut! Info, regler och postlådornas placeringar hittar du på: Pargas.fi under Idrott och motion Facebook, Skärgårdsmarsch Pargas-sidan Arr: Skärgårdsidrott och Pargas stad HÅLL I ÖRONEN... är en vuxenpjäs skriven och regisserad av Leif Granit I rollerna: Inger Helenius och Clara Wickström Spelplats: Curatios sal på Gamla Malmen, Malmgatan 6, Pargas Speltid 45 min. Biljetter12 euro PIF-tipstjänst , eller vid dörren. Föreställningar: fre 25.1 kl , ons 30.1 kl , fre 1.2 kl , lö 2.2 kl

11 S A A R I S T O K A U P U N K I TAMMIKUU Väståbolands MBI meddelar PARGAS HOUTSKÄR Gå på kurs varifrån du vill, när du vill Succé söndag Kurs på bloggen Häng med på matblogg och gör din söndag till en succé. En unik kurs som ger dig tillgång till blogginläggen när du känner för det under kurstiden. Läs, pröva på och kommentera middagarna som presenteras. Mera information på vår hemsida. Från dröm till verklighet. Kurs på bloggen Trädgårdsplanering på bloggen med hjälp av Strömsö-Lotta. Att planera är halva jobbet har någon vis sagt. När det kommer till trädgårdar stämmer det precis. Du har tillgång till blogginläggen när som helst under kurstiden. Mera information på vår hemsida. Längre scrapkortskurs start 4.2 Lär dig göra tredimensionella härliga kort. Två kvällar. Anmälan senast 29.1 Serieteckning tisdagar start 5.2 Kom med och lär dig teckna serier. Stilen är fri. Anmälan senast 30.1 Nytt av onyttigt start den 26.2 Gör mattor av slitna ulstrar, skålar av tomma konservburkar, mm. Anmälan senast 20.2 Reparera din motorsåg start 27.2 Fixa till motosågsskrället som är sönder. Lär dig att reparera den själv. Anmälan senast 21.2 Så funkar den kameran måndagar start 4.3 En fotokurs för dig som har en digitalkamera - systemkamera eller vanlig. Anmälan senast 27.2 Sagolika tårtor den 11.3 Skapa drömlika tårtdekorationer tillsammans med Johanna Liewendahl Anmälan senast 6.3 Smink- och maskeringskurs onsdagar start 6.3 Skepp i flaska start 9.3 Äggkurs den Lådbilsbygge den Scrapkortkurs den 10.2 Personliga och annorlunda kort i scrapkortteknik. Ta gärna med eget material. Anmälan senast 5.2 Kortkurs i silverlera den 10.2 Skapa smycket du drömt om. Här får du lära dig hemligheterna med att lyckas med silverlera. Anmälan senast 5.2 Virka figurer onsdagar start den 27.2 Tillverka egna amigurumi-figurer eller egna roliga skapelser. Du bör ha grundkunskaper i virkning. Anmälningar 21.2 NAGU KORPO INIÖ Smårätter och plockmat den 29.1 Tapas, meze, antipasto, zakuska och vårt smörgåsbord i en salig blandning. Kom med och lär dig något nytt. Obs! Sista anmälningsdag 26.1 Hemteater och ljud start 26.2 Vill du göra en hembio? Kom på kurs och lär dig hur du ska göra med bild och ljud. ASAHI -health den 9.3 Asahi är ett rörselseprogram som främjar nacken, ryggen och benen. Anmälan senast 4.3 Äggkurs den 16.3 Dekorering av pappägg med olika tekniker. Ta gärna med eget material också. Anmälan senast 12.3 Capoeria workshop den Lär dig en kampsport som på ett lekfullt sätt tränar så gott som hela kroppen Anmälan senast 28.1 Skärgårdens fångstmetoder den 9.3 Vi diskuterar gamla fångstmetoder och passiva jaktformer som förekom i skärgården Anmälan senast 4.3 Mera information om alla kurser finns på eller ring kansliet; , Kurs i praktisk fotografering För dig som vill lära dig förstå din kamera bättre och lära dig ta bättre bilder. Anmälan senast 8.4 Pargas Dragspelsklubbs Folkdansare och Tanhuryhmä Parahultaset ordnar en traditionell Programfest i Brankis i Pargas lördagen den 9.3 kl 18 För musiken svarar Korpo Spelmanslag och Pelimanniyhtye SydWest biljetter á 15 säljes av Berit Sirén och Tuija Pesola Pargas Dragspelsklubbs Folkdansare ja Tanhuryhmä Parahultaset järjestävät perinteiset Iltamat Paraisten VPK:n talolla lauantaina 9.3 klo 18 Musiikista vastaa Korpo Spelmanslag ja Pelimanniyhtye SydWest lippuja á 15 myyvät Berit Sirén ja Tuija Pesola

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne!

Obs! Nya ansikten i staden: Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! 1 TO 20.9 2012 7 Obs! Öppet hus på Pjukala daghem och daghemmet Peikkorinne! ANNONSBILAGA Se på s. 8 Seniorstugan fyller 10 år välkommen på jubileumskaffe den 24.9! Läs mera sid 4 " Skärgårdsstaden fick

Läs mer

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen

Obs! Kirjais fick ett hedersomnämnande. Tandvårdscentralen i Pargas flyttar Biografen återvänder till skärgården. Årets by 2013 -tävlingen TO 19.9 1 Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag! 2013 7 S A A Gäddan och gänget får ett nytt uppdrag Historien om hur gänget lärde sig varför det är så viktigt att återvinna. Obs! Tandvårdscentralen i

Läs mer

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt

Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång. Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs. Betala dina fakturor elektroniskt TO 25.4 1 2013 3 S A A Det övades för katastrof till sjöss i Pärnäs Se på sid 8 " Betala dina fakturor elektroniskt Läs mera sid 10 Obs! Ansökningstiden för utnyttjande av terapibassäng är i gång Läs mera

Läs mer

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén

GLUGGEN, KORPO Onsdagar 15-18 åk 3 -> Fredagar 18-23 åk 6 -> Ledare; Jani Walldén 21 TO 28.10 2010 8 Obs! Lekparken vid Familjehuset Ankaret öppnas i november Läs mera sid 2 Hemservicen och hemsjukvården i Pargas har flyttat Läs sid 2 Staden i Skä r gå rdshavet Gäddan och gänget simmar

Läs mer

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar

Obs! Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu. Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan. Staden ber om förslag till gåvoartiklar 19 TO 4.2 2010 1 Staden i Skä r gå rdshavet Väståbolands första baby 2010 föddes i Nagu Se på s. 3 " Skärgården utsågs till Hemlandets pärla på Resemässan Läs mera sid 4 Obs! Staden ber om förslag till

Läs mer

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7.

AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS AKTUELLT HOS OSS VÄLKOMMEN PÅ FRITIDSBOENDEFORUM I INIÖ 13.7. 1 TO 20.6 2013 5 SKÄRGÅRDSSTADEN SAA Välkommen på Fritidsboendeforum i Iniö 13.7! Se på s. 3 Må bra i Pargas välkommen att delta i genomförandet av en Må bra mässa i oktober. Läs mera sid 4 Obs! Hälsovårdsstationerna

Läs mer

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands.

Obs! Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4. Tidtabeller för Väståbolands. 21 TO 26.5 2011 4 Staden i Skä r gå rdshavet Den nya hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i maj vad har ändrat? Se på sid 4 " Tidtabeller för Väståbolands anropstaitrafik sommaren 2011 Läs mera sid

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 ANNONSBILAGA VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 6/2009 VISSTE DU DET HÄR OM REGIONBILJETTEN OCH SKOLRESESTÖDET? LÄS MERA PÅ SIDAN 5 OBS! INFO OM ELEVTRANSPORTER I KORPO OCH HOUTSKÄR, SID 4. INFORMATION ANGÅENDE A(H1N1)-INFLUENSAN

Läs mer

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009

VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 TO 19.3 21 annonsbilaga VÄSTÅBOLANDS INFOBLAD 3/2009 FRAMGÅNGAR FÖR PARGAS SVENSKA GYMNASIUM Läs mera på sidan 5 OBS! AVGIFTER INOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN, SIDAN 5 LANDSBYGDS- AVDELNINGEN INFORMERAR Årets

Läs mer

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar

Obs! Väståbolands stadsbiblioteks nya romaner. Förändringar inom byggnadstillsynen. Gäddan och gänget på ett års långt äventyr! Folkes funderingar TO 3.12 19 10 Staden i Skärgårdshavet Skattebyrån informerar: Visste du, att vissa av skattebyråns tjänster ges av områdeskontor i Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas? Läs mera sid 3 Hälsningar från

Läs mer

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal.

HÄR OCH NU. Åbolands distrikt. Informationsblad 2/2015 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE HAR ÄNDRATS. Första hjälpen-väska, universal. HÄR OCH NU Åbolands distrikt Informationsblad 2/2015 Första hjälpen-väska, universal Fickförpackning Resenärens första hjälpen-förpackning Första hjälpen-väska för hemmet 1 FÖRSTA HJÄLPEN- VÄSKANS UTSEENDE

Läs mer

Ungdomskurs på Norrvalla

Ungdomskurs på Norrvalla Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/14 4 Må Bra-dag gav mersmak 8 Ungdomskurs på Norrvalla 13 Ansök om rekreationssemester Innehåll Nr 3 mars 2014 Ledaren 3 Kvalitet och sakkunskap

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkobladet www.domkyrkan.fi nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen

Läs mer

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013

Öregrund-Gräsö församlingsblad. Nr 1 - våren 2013 Öregrund-Gräsö församlingsblad Nr 1 - våren 2013 2 Kära församlingsbor! Du håller vårt nya församlingsblad i dina händer. Fr.o.m. detta vårnummer kommer församlingsbladet att hamna i din postlåda var tredje

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten

Synskadade. Nr 1 februari 2012 Finlands. Sune Huldin: Alla kan använda dator! Årets braillör: Bern Löfman. Mänskliga rättigheter i Egypten Nr 1 februari 2012 Finlands 4 Synskadade Sune Huldin: Alla kan använda dator! 9 Årets braillör: Bern Löfman 12 Mänskliga rättigheter i Egypten Innehåll Nr 1/12 3 4 9 12 16 17 18 20 24 27 28 Ledaren: Stora

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER

Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER Vanda Nytt 3 2015 GRATIS ELEKTRONISK HÄLSOUNDERSÖKNING OCH -TRÄNING S. 4 I DETTA NUMMER 3 Ledaren 4 Psykporten hjälper 5 Seniorrådgivning på ett och samma nummer 5 Framsteg med digitalisering 6 Ny stadsarkeolog

Läs mer

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014

ORSNÄS Nytt. Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna. Nr 3 9.5.2014 ORSNÄS Nr 3 9.5.2014 Korsnäs hälsar invånare och turister välkomna På Stormässan i Botniahallen i Korsholm 12-13.4.2014 presenterades Korsnäs genom kommunen, företagare och aktuella projekt. Mässan besöktes

Läs mer

Medlemsinfo 1/2015. 044-7634 100 Minna Pellinen, anhörigrådgivare 044-7634 101 Lasse Nygård, anhörigrådgivare (även på svenska)

Medlemsinfo 1/2015. 044-7634 100 Minna Pellinen, anhörigrådgivare 044-7634 101 Lasse Nygård, anhörigrådgivare (även på svenska) 1 Medlemsinfo 1/2015 Verksamheten i Vasa, öppet ti och tors. kl. 11-17 och onsdag 11-15 andra tider enligt överenskommelse Kyrkoesplanaden 31, 65100 Vasa 06-312 0105 info 044-2000 742 Leena Pakkanen, ansvarig

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

O.T. Det störde inte mig nämnvärt. OT-kåsören Leif König, sedan åratal slocknad stjärna i fotboll, minns hur lagkamraterna gastade på passningar.

O.T. Det störde inte mig nämnvärt. OT-kåsören Leif König, sedan åratal slocknad stjärna i fotboll, minns hur lagkamraterna gastade på passningar. September 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Barnen lärde sig simma i dagligt ruskväder Simskolan vid Stenviksbadet är sommarens stora äventyr för nästan alla Oxelösundsbarn i början på 1960-talet. Inte minst

Läs mer

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga

Synskadade. Finlands. Nr 2 mars 2010. Årets braillör: Börje Kukkonen. I punkternas värld. I vulkanernas skugga Nr 2 mars 2010 Finlands 4 Synskadade I punkternas värld 8 Årets braillör: Börje Kukkonen 10 I vulkanernas skugga Innehåll Nr 2/10 3 4 7 8 10 14 16 20 23 24 Ledaren: Vem styr tekniken? I punkternas värld

Läs mer

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda.

9.12.2010 06/10. I detta nummer. 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. 9.12.2010 06/10 I detta nummer 3. Ledaren Svenska kommitténs roll för de svenskspråkiga invånarna i Vanda. Vääriskoski 4. Maj-Brit Årets Vandalax Mattson 5. Ken Vanda stads nya talterapeut på svenska.

Läs mer

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård

Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Nr 6 / 2010 8.10.2010 Invigning av Lärknäs-Annahemmets tillbyggnad och Sinnenas trädgård Riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos och fullmäktigeordförande Ann-Sofi Backgren klipper bandet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand?

Iktyostidningen + + + Inbjudan till föreningshelgen. + Intresserad av en gruppresa till Thailand? Iktyostidningen nr 1 2014 Möjlighet att söka bidrag för barn med iktyos! Se s. 11 + Inbjudan till föreningshelgen + + Smygkika i Iktyosföreningens nya folder Dela med dig av din historia till världen +

Läs mer

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans

Synskadade. Nr 9 oktober 2008 Finlands. Mellis på utfärd. Åbolands synskadade firade 35 år. Nytt lagförslag om personlig assistans Synskadade Nr 9 oktober 2008 Finlands 4 Åbolands synskadade firade 35 år till 6 Mellis på utfärd 14 Åland Nytt lagförslag om personlig assistans Innehåll Nr 9/08 3 4 5 6 10 14 16 19 22 23 24 Ledaren: Åbolands

Läs mer