EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - APRIL :E ÅRGÅNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - APRIL 2012. 25:E ÅRGÅNGEN"

Transkript

1 EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - APRIL :E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Våra stränder Foto: Ulrika Vendelbo idag och imorgon Våra stränder och vår natur är en unik tillgång. När vi frågar våra invånare, men också de som besöker oss, vilket ord som man mest förknippar med kommunen vinner ordet naturskön. Samtidigt rapporteras om konsekvenserna av de klimatförändringar som pågår. Stigande havsnivåer, återkommande oväder med kraftiga högvatten påstås göra det omöjligt att bo på Näset i framtiden. Är det verkligen så? Finns det inget vi kan göra? Jo, naturligtvis finns det lämpliga åtgärder att vidta! Kom ihåg detta är inget problem bara för Näset. Inte ens bara för Sverige. Det finns många låglänta områden i världen som behöver skyddas när haven stiger. Ett exempel nära oss är Holland: här ligger cirka 26% av landet redan idag under havets yta. I många hundra år har man här kämpat mot översvämningar och högvatten. Strandfodring är helt enkelt när man flyttar tillbaka sanden, som försvunnit ut i havet, till stranden igen. På så sätt återställer man balansen mellan hav och land, man följer med havet när det stiger. Värdet på de fastigheter och installationer som berörs är mycket högt. På Näset finns det idag ungefär fastigheter som är belägna under +3 meter markhöjd. Försiktiga beräkningar indikerar ett värde på ca 60 miljarder! I detta sammanhang blir kostnaderna för att skydda dessa fastigheter ganska små. De närmaste 50 åren räknar vi med investeringskostnader på miljoner och årliga kostnader på maximalt 1 miljon kronor. Det vi nu behöver är tillstånd att vidta dessa åtgärder. För så är det Näset är skyddat av många olika lagar och bestämmelser. Vi måste ha tillstånd för att göra det jag här har beskrivit. De lösningar man valt i Holland vill, och kommer vi, att använda oss av på Näset. Jordvallar mot översvämningar och högvatten, strandfodring för att skydda våra stränder. Nu förväntar vi oss att Länstyrelsen ger oss dessa tillstånd så att vi kan börja! Lars-Ingvar Ljungman Ordförande i kommunstyrelsen Foto: Roy Larsson sid 1 Lars-Ingvar Ljungman - Våra stränder idag och imorgon sid 2 Nils-Arvid Andersson, Bertil Wilén, Nils-Ola Roth - Det finns tre (M)-märkta Naturvårdsombud i Vellinge kommun sid 2 Ann-Sofie Hörlin - Moderaternas miljöpolitik i Vellinge kommun sid 3 Ola Freij - Var rädd om våra träd - och era pengar! sid 3 Christer Mars - Halörhallen - en evenemangshall sid 5 Alexander Åberg - MUF - Nytänkarna i Vellinge kommun sid 5 Erik Olin - Ung och ny i kommunpolitiken sid 6 Anders Hansson - Vad säger vår riksdagsledamot sid 7 Christer Tedestål - Vellingebostäder bygger hyreslägenheter igen! sid 7 Göran Holm - Vårt behov av Enkla bostäder. sid 8-9 Nya Moderater i kommunpolitiken sedan senaste valet - Presentation av några nya ansikten sid 10 Katarina Hansson Ahlqvist - Vi bryr oss sid 10 Tobias Wictorsson - Valfrihet i omsorgen sid 10 Spinning för livet - Moderater cyklade för Barncancerfonden sid 11 Carina Wutzler - Moderaternas skola - en skola som lär för livet! sid 11 Gustav Schyllert & Rasmus Tönning - Dagens skola sid 13 Kommuninvånarna tycker till - Intervjuer med folk på stan sid 15 Ann-Margret Ohlsson - Född på internationella kvinnodagen 1939 sid 15 Kyrklig Allians -...i Skanör - Falsterbo sid 16 Tommy Larsson - Det nya kommunfullmäktige sid 16 Mikael Ståhlfors - Nya Moderaterna i Vellinge kommun

2 Det fi nns tre (M)-märkta Natur vårdsombud i Vellinge kommun Då Naturvårdsnämnden avskaffades i mitten av 80-talet överförde man de flesta arbetsuppgifterna till Miljönämnden, samtidigt utsåg Kommunfullmäktige naturvårdsombud. Syftet var och är att säkerställa att medborgarnas synpunkter lätt kan kanaliseras till förtroendevalda för att därigenom kunna uppmärksammas och påverka i relevant instans. Moderaternas tre Naturvårdsombud med kontaktuppgifter är från vänster till höger: ; ; Av de i allt fyra Naturvårdsombuden företräder en (Fp) och tre är (M)-märkta: Bertil Wilén, Nils-Arvid Andersson och Nils-Ola Roth. Vår uppgift är inte att ta över uppgifter från tjänstemän i någon förvaltning men att alltid vara beredda att etablera en medborgardialog i naturvårdsfrågor! förklarar Bertil Wilén (M) för RpM. Nils-Arvid Andersson (M) förtydligar: -En sådan konkret uppgift kan vara att i samrådsskedet värdera aktuella detaljplaneförslag med avsikten att särskilt bevaka miljökvalitetsprogrammet! -Vårt intresse omfattar stort som smått, instämmer Nils-Ola Roth (M). Allt ifrån att verka för att bevara trädvegetation i Höllviken till att vara pådrivande för att verkställa skyddsprogram avseende bevarandevärda, enskilda träd inom Skanör och Falsterbo! Moderaternas miljöpolitik i Vellinge kommun Mycket har hänt på det rikspolitiska planet där miljö och hållbarhet är prioriterade frågor för Alliansen. Nu går man från ord till handling, framför allt inom klimatområdet. Även klimatskeptiker vågar sig in i debatten och pratar om att bli oberoende av fossilt bränsle. Alla skäl är goda nog för att rädda vår fantastiska miljö, inte minst i Vellinge! Vi Vellingemoderater har därför, i samband med vår förnyelse efter valet, gjort en nystart av vår miljöpolitik. De närmaste åren vill vi fokusera vårt miljöarbete till fyra miljömålsområden. Detta kommer i vissa fall även ske i samarbete med våra grannkommuner. Klimat För att minska vår klimatpåverkan bör vi fokusera på att fortsätta minska energiförbrukningen, att öka andelen fossilfri energi och att minska klimatpåverkan från våra transporter och vårt avfall. Hittills har vi samlat in storkökens matavfall för att göra biogas. Nu utökar vi detta till att även omfatta hushållens matavfall. Vatten Det mest prioriterade området är att påbörja skyddet mot vattenhöjningen, vilket även är en klimatåtgärd. Det bör planeras för lokal uppsamling av regnvatten för att fördröja ökat vattenflöde nedströms. I ett mer långsiktigt perspektiv vill vi självklart se våra hav och vattendrag utan övergödning, exempelvis genom avrinningsområden som buffrar näringsämnen invid vattendragen. Ett rikt odlingslandskap Visste du att 63% av Vellinges yta består av jordbrukslandskap? Därmed har vi också ett ansvar att minska urlakningen av närsalter till våra vattendrag. Vi vill uppmuntra till odling men också konsumtion av ekologisk och närodlad mat, i form av gårdsförsäljning och marknader för lokala lantbrukare. God bebyggd miljö med rikt växt- och djurliv Rekreationsområden och yttre miljöer är viktiga i vår kommun. De skall vara tillgängliga och attraktiva och alla kommuninvånare bör ha närhet till gröna miljöer. Vid nybyggnation är det viktigt att förtydliga kommunens miljökvalitetskrav för byggherrar och exploatörer. Vilken tycker du är Vellinges viktigaste miljöfråga? Maila mig gärna på 2 Ann-Sofie Hörlin - Vice ordf Miljö- och Byggnadsnämnden

3 Var rädd om våra träd - och era pengar! Den 2 maj 2011 kom en revidering av Planoch bygglagen (PBL) och i och med den även en reviderad Plan- och byggförordning som bestämmer den sanktionsavgift ( böter ) kommunen måste ta ut om en person ertappas med att fälla träd utan marklov. Den nya byggsanktionsavgiften är för 2012 är :- kronor per träd! Senaste tiden har ett stort antal anmälningar om trädfällning inkommit till avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad. Efter en officiell anmälan måste kommunen agera. Om det visar sig att trädfällning skett där marklov erfordras, är Miljö- och Byggnadsnämnden tvingade att påföra en byggsanktionsavgift. Har ni behov av att fälla ett större träd på er tomt, uppmanar jag Er att alltid ta kontakt med kommunen först. Det är inte roligt att utdöma dessa avgifter, och jag är övertygad om att ni kan använda pengarna på ett bättre sätt. Som Ni kanske vet omfattas delar av Höllviken och Ljunghusen av en bestämmelse i detaljplanen som säger att man måste ansöka om marklov för att fälla träd med en stamdiameter överstigande 20 cm. Ola Freij Ordf. Miljö-och byggnadsnämnden Halörhallen - en evenemangshall I anslutning till nya Stora Hammars skola har vi nyligen invigt en fantastiskt fin evenemangshall Halörhallen - som är tänkt att skolan skall använda för sin undervisning dagtid måndag till fredag. Övriga tider är tänkt för sport och andra evenemang. Halörhallen är rikligt utrustad för de flesta sportaktiviteter och har fått en inomhusläktare som tar emot 300 åskådare. Verksamhetsytan är nästan 2 000m2 och vid byggnadens ena gaveln finns en utomhusläktare med tillhörande scen. De idrottsföreningar som hittills fått glädjen att nyttja Halör-hallen är Höllviken Innebandy som har ett lag i Division 1 och Ljunghusens Handbollsklubb där damerna spelar i Division 3 och herrarna i Division 4. Hallen ger också klubbarna mycket bättre möjligheter för ungdomarna att träna och tävla. Vi har under årens lopp satsat mycket på anläggningar för sport och idrott, både inomhus och utomhus och vår kommun är mycket halltät i jämförelse med andra kommuner (vi har 11st inomhushallar och 2 st minisporthallar). Detta för att skapa förutsättningar för våra barn och ungdomar att ägna sig åt sport och liknande aktiviteter på sin fritid. Hittills har vi anlagt 2 st fotbollsplaner med grus, 9 st med naturgräs och 4 st med konstgräs. Konstgräsplaner har ju fördelen att de kan utnyttjas under hela året och därför planerar vi nu för den 5:e konstgräsplanen som kommer att anläggas i Västra Ingelstad. Utöver detta har vi, som alla vet, badpalats Vanningen och numera en minisimhall på Månstorps Ängar. Bra anläggningar skapar bra förutsättningar för friskvård! Christer Mars Ordf. Nämnden för Gemensam Medborgarservice (GMS). Moderatföreningar i Vellinge kommun Moderaterna Skanör-Falsterbo Moderaterna i Vellinge-Månstorp Moderaterna i Höllviken MUF-Moderata Ungdomsförbundet i Vellinge kommun Box Höllviken Ordförande: Albin Schyllert, tel: Box Höllviken Ordförande: Anders Hansson, tel: Box Höllviken Ordförande: Mikael Ståhlfors, tel: Box Höllviken Ordförande: Carina Wutzler; tel:

4 Modell: R3 Nyheterna är här! Skarpare seende, skarpare utseende Med de nya solglasögonen från Rodenstock i din individuella styrka. Festdags? Rodenstock solglasögon Enkelslipade kompletta Gäller grupp +-4,0/2,0 1595:- Ni ordnar gästerna vi fixar maten! Rodenstock solglasögon Progressiva kompletta Gäller grupp +-4,0/2,0 3060:Kompanigatan 2A Vellinge Telefon Spa Harmonigården i Räng Sand...vi har även glutenfri festmat Cathander Catering AB Välkommen till ett lugnt och familjärt SPA! Vi erbjuder dag-spa med inomhuspool, hydroterapibad utomhus, bastu, floating, ljusrum och solarium. Kombinera gärna med behandlingar, aktiviteter, träning och livsstilsförändring! Polisvägen 2 Höllviken Telefon Konferens Smärtbehandling Livsstilsförändring Är Du nyfiken på vad Den 25 april smygöppnar som döljer sig bakom vi för Dig på näset som byggnadsställningarna? inte vill vänta längre! Vi erbjuder professionella hudvårdsbehandlingar och produkter från Exuviance, som verkligen kan göra underverk med Din hud. Vi hjälper Dig att motverka och minimera rynkor. Vi hjälper Dig motverka torrhet, orenheter och akne. Vi har även hjälp mot pigmentförändringar och rosacea. Det bästa från vetenskap och forskning och det bästa från naturen. Exuviance - Din expert på professionell hudvård. Vid uppvisande av denna annons erbjuder vi Dig 25 % rabatt på Din första behandling. (Pris från 395:-) kliniken Falsterbovägen 58, Höllviken Tel: Boka gärna behandling online på Exuviance produkter säljs endast hos hudterapeuter och hudläkare. Ring gärna för information om en klinik nära Dig!

5 MUF - Nytänkarna i Vellinge kommun En utvecklande och nytänkande kraft för Nya Moderaterna i Vellinge är Moderata ungdomsförbundet MUF kallat. Vi är en grupp unga moderater som är med och påverkar i ett flertal av kommunens beslutande organ. Vi tillför ett mycket viktigt perspektiv i politiken, nämligen barnens och ungdomarnas. Vi ser och hör vad de unga tycker och vill i viktiga frågor, och gör något åt det! Förutom att arbeta med att påverka politiken så är vi även ute i kommunen och träffar människor, framförallt på Sundsgymnasiet för att få fler ungdomar att vilja engagera sig för att kunna påverka. Vill du få ökad förståelse för hur samhället fungerar, sätta dig in i politiska frågor, forma och påverka din egen framtid och rent allmänt ha roligt, så borde du gå med i Moderata Ungdomsförbundet! Har du frågor om MUF eller vill du engagera dig så hör av dig till: Alexander Åberg på tel: eller besök vår hemsida på Alexander Åberg. 21 år, bosatt i Vellinge. Läser 2:a terminen vid Lunds Universitet till personalvetare. Var tidigare ordf. i MUF, Vellinge. Alexander är även ledamot i både kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Under år 2012 kommer vi i Moderata ungdomsförbundet anordna ett antal träffar, där vi bjuder in talare, går på utbildningar och träffar andra unga moderater dels ifrån Skåne men även från resten av landet. Dessa utbildningsdagar hålls på konferenscentra där vi lär oss om vårt parti, politiska frågor samt egenskaper som till exempel retorik och ledarskap. Ung och ny i kommunpolitiken Ett parti får aldrig stå still. Står man still går man per automatik bakåt. Förnyelse är ett måste! Man måste hela tiden blicka framåt och se vad man kan förbättra, men i detta sammanhang skall det inte glömmas bort att Vellinge är ledande i många frågor i Skåne. Vi har t.ex. en av Skånes bästa gymnasieskolor i Sundsgymnasiet. Just skolorna i Vellinge får ta mycket obefogad kritik. Sundsgymnasiet har ett väldigt gott rykte utanför kommunens gränser. Likaså våra grundskolor som är över snittet när det gäller betyg för årskurs 9 i Sverige. Moderat Skolungdom är alltid på elevens sida, och kommer alltid verka för att eleven ska få bestämma över sin egen skolgång. Eleven får alltid utvecklas i sin egen takt på Sveriges friaste skola Sundsgymnasiet, det är något vi i Vellinge ska vara väldigt stolta och glada över. Moderaterna i Vellinge förlorade många röster i valet 2010 och genomgår nu en förändring. Något som vi Moderater länge varit bra på, och fortsätter arbeta för, är att låta unga människor komma fram. Jag, som exempel, är ny i kommunpolitiken. Vi ska blanda både äldre och yngre förmågor i partiet för att få en bra mix av individer. Mitt namn är Erik Olin och jag är 18 år och hemmahörande i Ljunghusen. Jag har varit aktiv inom Moderata ungdomsförbundet i lite mer än 2 år nu och blev så sent som i september 2011 invald i Nämnden för gemensam medborgarservice (GMS kallad). I GMS ska vi utveckla Vellinges infrastruktur till något ännu bättre. Vellinge ska ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar i Skåne. Det uppnår man bland annat genom att få många människor aktiva i frågorna, såväl unga som gamla med olika perspektiv på samhället! Erik Olin är 18 år och boende i Ljunghusen. Erik går sista året på Samhälle Ekonomi på Sundsgymnasiet i Vellinge. Erik är ledamot i Moderat Skolungdom i Skåne Vice ordf. Vellinge MUF samt ersätta-re i GMS/nämnden för gemensam medborgarservice Öppettider: tis ons tors lör Falsterbovägen 36 Tel

6 Vad säger vår riksdagsledamot Anders Hansson? Intervju gjord av ansvarig utgivare RpM - Mikael Ståhlfors Vad arbetar du med just nu? Jag fortsätter mitt arbete kring våra ungdomar. Jag försöker få till ett bättre samarbete mellan socialtjänsten, skolan, föräldrar och polisen för att förhindra att ungdomar på glid fastnar i kriminalitet eller drogberoende. En fungerande skola utan kunskapsbrister, otrygghet och flum är det bästa sättet att förbereda våra ungdomar för framtiden. Sedan arbetar jag just nu mycket med frågan om havsnivåhöjningar och stranderosion. Den skånska kusten är hårt utsatt och i vår kommun så är det i synnerhet Kämpinge stranden som drabbats. Här måste kommuner få hjälp av såväl stat som region för att kunna bibehålla våra stränder. Därtill har jag stort engagemang i brottsbekämpnings- och sjukvårdsfrågor. Framtida utmaningar? - Polisen måste bli mer effektiv. Vi skapar en polismyndighet av de nuvarande tjugoen. Med bättre ledarskap, större synlighet och närvaro på gator och torg kan polisen bli effektivare. - Energiförsörjningen. Kan vi få till en ny energiöverenskommelse med (S) nye ordförande? Är det någon fråga du tycker är mer problematisk än andra? Jag är, milt sagt, inte nöjd med Svenska Kraftnät AB:s indelning av Sverige i el-områden. EU-kommissionens beslut måste visserligen följas, men lösningen för oss i Skåne är mindre bra. - Den demografiska utvecklingen. Fler går i pension. Fler lever, glädjande nog, längre. Alla som kan arbeta måste därför arbeta för att ekonomin skall gå ihop. Anders Hansson (M) Riksdagsledamot från Skanör Vi hjälper dig året runt! Montering & Balansering medan du väntar! Hjulinställningar Drive-in service Lättmetallfälgar Bilservice Lånebilar RÄNTEFRITT! ånader m 5 å p la a t MC-däck e B ch ränta! o r e t if g v a n Däckhotell a ut Jour Delägare i Däckcenter Fabriksgatan 3 Tel vard 07:45-17:00 (vid säsong lörd 9:00-13:00) 6 Vellinge LayoutXPress Försvarsmaktens personalförsörjning. Vi går från plikt till frivillighet och får en mycket effektivare försvarsmakt med soldater anställda på hel- och deltid. En samhällsfråga som berör hela vårt land och rikets säkerhet.

7 Vellingebostäder bygger hyreslägenheter igen! I juni 2011 valdes jag till styrelseordförande i Vellingebostäder AB. En spännande utmaning vid sidan om mitt ordinarie arbete. Uthyrning kommer att påbörjas första halvan av 2012 och inflyttningen planeras till första kvartalet Vellingebostäder är ett sk. allmännyttigt bostadsbolag och kommunens största ägare av hyreshus. Vellingebostäders fastigheter finns i så gott som alla kommundelar. Sedan i januari 2012 har Vellingebostäder dessutom infört en kraftigt förenklad elektronisk rutin vid uthyrningen av lägenheter. Marknaden för att bygga hyreslägenheter har varit svår i Sverige de senaste åren. Vellingebostäder som exempel har inte sedan 2004 byggt hyresbostäder. Då byggde vi 16 lägenheter på Ljungstyckevägen i Falsterbo. Med start våren 2012 kommer vi att bygga 30 st hyresbostäder och 2 st affärslokaler på Skanörs Vångar. Det är 16 st trerumslägenheter om 75 m2, åtta tvåor om 57 m2 samt sex tvåor om 52m2 som skall uppföras. Hyrorna beräknas bli från ca kr/mån till ca kr/mån beroende på storlek. Bolaget har sedan tidigare 143 lägenheter i Skanör/Falsterbo och de 30 nya blir ett välkommet tillskott. Totalt har Vellingebostäder cirka 800 lägenheter i Vellinge Kommun; alla uthyrda. Nästa spännande projekt är 12 st hyreslägenheter i Vellinge mittemot Rosentorpskolan. Även dessa beräknas vara klara för inflyttning i början av år Christer Tedestål Styrelseordförande Vellingebostäder AB Vårt behov av enkla bostäder I Vellinge kommun behöver vi fler bostäder som passar bra för äldre genom att vara enkla att sköta om. Det finns få kommuner där invånarna i så hög grad som Vellingeborna önskar kunna bo kvar även upp i åren. Och eftersom flertalet äldre, framför allt de som bott i kommunen i många år, bor i stora villor med stora tomter, blir det många gånger betungande att sköta hus och trädgård. Av den anledningen kan det bli svårt att bo kvar när man blir äldre. Därför anser jag att vi i alla kommundelar behöver bygga bostäder riktat till 55+, både bostadsrätter och hyresrätter. Och varför inte äganderätter där man äger sin lägenhet utan att vara med i en bostadsrättsförening. Tyvärr har vi i dag en situation där det är mycket svårt att få ekonomi i byggandet av hyreslägenheter. Inte ens om man får marken till ett bra pris blir boendekostnaderna acceptabla. Det är också svårt att motivera äldre att flytta in i en nybyggd 3:a med en månadskostnad på kr när det lånefria 70-talshuset kostar avsevärt mindre i månaden. Var förväntar sig då målgruppen att dessa 55+ bostäderna blir byggda? Jo, så nära service som möjligt, vilket tyvärr inte gör det lättare att förverkliga.som både äldre och ordförande i kommunstyrelsens beredning för fysisk planering, anser jag, att vi omedelbart måste leta bebyggelsemöjligheter, centrumnära- och med allmäna kommunikationer inom räckhåll. Det finns ett antal förslag vi arbetar på. Men planläggning tar tid, så håll ut! Göran Holm Numera också äldre Klart man vill bo kvar med en sådan tjusig vintersolnedgång. Foto: Roy Larsson 7

8 Nya Moderater i kommunpolitiken sedan senaste valet. Namn: Johnny Fiskbæk (och Lando t.v). Ålder: 45 Bostadsort: Arrie 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Ekonomi och Sysselsättningsfrågor 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Det är spännande och så tror jag att jag har mycket att tillföra 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Miljö och ekonomi Namn: Lars Renhed Ålder: 45 Bostadsort: Höllviken 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? En väl fungerade kommun. Såväl på det tekniska planet, som det humanistiska. 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Jag kände att det skulle behövas nya och lite yngre krafter i styret som driver Vellinge kommun. Jag tror även att det hjälper kommundriften med än mer influenser från arbetslivet. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Att Vellinge Moderaterna återfår sitt forna stora/starka förtroende hos de lokala väljarna. Namn: Gunilla Frankson Ålder: 50 Bostadsort: Skanör 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Min hjärtefråga är skolutvecklingen i Vellinge Kommun. Jag anser att grundskolorna i kommunen håller en fantastik bra kvalitet och att Sundsgymnasiet är en av Sveriges absolut bästa gymnasium. 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Jag har alltid varit engagerad inom politik sedan högstadietiden. Samhällsintresset har alltid varit aktuellt. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Det är svårt att prioritera vilket som är viktigast eftersom samhället är beroende av en bra kommunpolitik, ung som gammal. Namn: Anna Z Kjellker Ålder: 41 Bostadsort: Falsterbo 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Utbildning. Kultur. Miljö. 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? För att jag vill kunna påverka och för att jag vill föra fram mina och mina väljares åsikter. För att en bra lokalpolitik är mycket viktig för den lokala bygdens utveckling. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Att Vellinge kommun rankas topp 10 på listor som Bästa skolkommun och Sveriges skolkommuner. Namn: Anna Tinglöf Ålder: 34 Bostadsort: Vellinge 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor. 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Jag har varit politiskt engagerad i 20 år och då jag flyttade till Vellinge var det helt naturligt att bli kommunpolitiskt aktiv. Vellinge är en fantastisk kommun och som aktiv moderat finns möjlighet att påverka alla de viktiga frågor som ligger allra närmast oss boende här i kommunent. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Att vi vellingemoderater fortsätter att bli ännu tydligare gentemot våra väljare om vad vi vill genomföra och varför. Och att vårt nya kommunalpolitiska program får en bred förankring och kommuniceras ut tydligt, så att det inte finns någon tvekan om var vi står. Namn: Ulrica Fors Stenmarck Ålder: 39 Bostadsort: Skanör 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Vellinge kommun är en ekonomiskt välskött kommun men kontakten med medborgarna behöver stärkas och utvecklas. Medborgardialog är och har alltid varit min hjärtefråga. 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Samhällsengagemang i grund och botten och tron på att människor ska få fatta fler beslut om sin egen vardag. Har i många år varit engagerad inom M så när jag flyttade till kommunen kändes det naturligt att fortsätta det engagemanget. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Att finnas tillhands där kommunens medborgare rör sig i vardagen. Att lyssna in stämningar i kommunen. Alla beslut kan inte alltid fattas i konsensus men att få ha blivit lyssnad på oavsett åsikt är en medborgerlig rättighet. Namn: Lasse Danred Ålder: 64 Bostadsort: Östra Grevie 1. Vilken/vilka är din hjärtefråga/-or? Frågor hänförliga till..: - Ett Tryggt och Gott Liv i Bygder med Barn- och Ungdomsperspektiv, Valfrihet och Mångfald. Exvis, trafik- och miljöfrågor, skolmåltidsfrågor (logistik/tillagningsprocesser) / köksekonomi/ rätter av restmat / kreativ matsedelsplanering / minskat svinn..) 2. Varför engagerade Du Dig i kommunpolitiken? Vill genom att bidra med min livserfarenhet och mina kunskaper medverka till kommunens fortsatt goda utveckling. Brinner speciellt för landsbygden i min egen kommundel, Vellinge-Månstorp, men ser också helheten som mycket viktig. 3. Vad är (politiskt sett) viktigast för Dig under den innevarande mandatperioden? Min och förhoppningsvis även min omgivnings insikt om att valet 2014 kan vinnas om Vellinge- Månstorp lyfter sig mot >50% genom att vi nya Moderater på ett tydligt och positivt sätt kan visa väljarna att vi har tagit kritiken från förra valet på allvar, samt att vi alla verkar för att visa att förändringsprocessen är pågående. Jag tror att vi måste bli bättre på att se, hantera/lösa och kommunicera olika frågor, ofta inte allt för svåra sådana, inom skäligen rimlig tid. Exempel på motsatsen är t ex skolsköterskor, socialstyrelsen; ungdomsgård i Västra Ingelstads stängning 8 9

9 Inför valet 2010 bestämde jag mig för att engagera mig politiskt. Från att aldrig ha varit medlem i ett parti, aldrig varit engagerad politiskt eller varit aktiv i drivandet av en speciell fråga kände jag att nu var det dags. Om jag ville se en förändring, så måste jag själv aktivt medverka till att det sker. vånare som vanligtvis kommer till tals via olika media utan om ALLA invånare i Vellinge kommun. Innan Nya Moderaterna beslutar sig för vilken ställning man skall ha i en fråga har, i görligaste mån, alla aspekter - alla för och nackdelar som påverkar kommunens invånare tagits i beaktande. Jag blev medlem i Nya Moderaterna och har sedan januari 2011 verkat som ersättare i utbildningsnämnden. Det jag lärt mig under året, är att Nya Moderaterna bryr sig om och är engagerade. Inte bara om de starka kommunin- Genom att rösta på Nya Moderaterna försäkrar du dig om att Vellinge kommuns invånare även framledes har politiker som bryr sig och värnar om alla kommuninvånarna. Katharina Hansson-Ahlqvist- Ersättare i Utbildningsnämnden Vi bryr oss! Valfrihet i omsorgen Jag verkade förra mandatperioden i M-nämnden och är nu ledamot i Omsorgsnämnden så min politiska erfarenhet är inte så lång. Däremot har jag har arbetat inom vården i Malmö i sjutton år så jag har sett och kunnat bedöma mycket. Jag anser att det är bra med konkurrens och olika utförare i vården. Per idag är all äldreomsorg entreprenadiserad i Vellinge. Detta är i sig inget självändamål och inget ideologiskt måste, men för närvarande har vi ansett det riktigt och klokt med dessa olika externa entreprenörer. Det ger oss mycket stor möjlighet att precisera vad vi önskar och till vilken kvalitet. Kostnaderna blir också mycket precisa. Tillika är det möjligt för oss att i förtid avsluta en entreprenör som bevisligen inte uppfyller t.ex. de kraven på bemanning och/eller den kvalitet vi ställt. Vi utesluter därmed inte för framtiden att ha kommunala alternativ. Vi moderater jobbar för att få bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad oavsett driftsform. Det är människor vi skall ta hand om och det vill vi göra på bästa sätt! Fritidspolitikern Tobias Wictorsson Ledamot omsorgsnämnden Spinningför livet På Fullmäktigegruppens Moderata möte i förra månaden beslutades att delta i Spinningen för Barncancerfonden på Formtoppen i Hölviken. SPIN OF HOPE är ett insamlingsevent till Barncancerfonden och har under de tre första åren samlat in över 2,6 miljoner kronor och haft cirka deltagare runt om i Sverige. Vårt mål var att mellan kl hålla igång en spinningcykel oavbrutet. Vi var 12 personer i gruppen. Bland dom deltagande som cyklade för Barncancerfonden var bl.a Anna Manfalk, Christer Mars samt Carina Wutzler. En som också var engagerad var valnämndens Ordf Lars Olin Den 31 mars arrangerade Formtoppen i Höllviken SPIN OF HOPE! 10

10 Moderaternas skola -en skola som lär för livet! Det är mycket på gång inom skolans område i Vellinge. Här kommer några exempel: Digitala verktyg Under våren har vi startat ett 4-årigt projekt där digitala verktyg (bland annat ipad, interaktiva skrivtavlor och digitalkameror) är en viktig och avgörande del av undervisningen i läs- och skrivutvecklingen för de yngre barnen (6-10år). Syftet är att höja måluppfyllelsen genom att öka intresset och lusten för skrivning och läsning. Genom att pröva nya lärstilar och nya hjälpmedel kan vi skapa bättre förutsättningar för lärandet i skolorna. Entreprenöriellt lärande Vi arbetar alltmer med entreprenörskap i skolan. Det handlar då inte enbart om eget företagande utan är mycket mer än så. Redan från tidig ålder måste elevernas nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende utvecklas. Eleverna måste få känna att det de gör är på riktigt och att de gör skillnad. Det handlar om att ta lärandet ut ur klassrummet. Det skall vara självklart att våra barn och ungdomar får en bra start i livet och då spelar bl.a. utbildning en avgörande roll. Jag har tidigare sagt att utbildningen i Vellinge kommun ska hålla högsta kvalité och att den ska lära våra barn och ungdomar för livet. Vad menar jag med det då? Jo, givetvis ska kunskapsresultaten vara i fokus och skolgången skall vara meningsfull och motiverande. Alla som vistas i skolan ska känna sig trygga samt att både elever och personal ska ha en bra arbetsmiljö. Framtiden kräver ny kunskap och andra förmågor. Detta ställer krav på nytänk, ökad flexibilitet, nya arbetssätt och nya lärmiljöer inom skolans verksamheter. Skolutveckling Vi har anställt en skolutvecklare i kommunen en helt ny tjänst som ska fokusera just på skolutveckling! Mycket är bra men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi kommer fortsätta utveckla och förbättra skolan i Vellinge kommun. För mig är det viktigt att du är nöjd med skolan. Hör gärna av dig med frågor och synpunkter. Du når mig på Carina Wutzler Ordf. Utbildningsnämnden Dagens skola Det var inte många år sedan vi själva gick i skolans korridorer, trots det ser dagens skola inte ut som vi minns den. Mycket har förändrats och det är med glädje vi ser att det är till det bättre. Vi har alltid önskat oss en skola där elever inte behandlas som identiska utan där det finns frihet och möjlighet att välja sin egen väg. Idag kan man välja vilken gymnasieskola man vill gå på, såväl inom- som utomkommunal, vilket ger eleverna så mycket större möjligheter att läsa på det sätt de önskar och de ämnen som de brinner för. Att allt fler friskolor startas, bidrar till möjligheten för dem att hitta en utbildning som passar. långt ifrån integrerade i vår skolgång. Förändringen har dock börjat och det med stormsteg. Exempelvis får numera varje elev på Sundsgymnasiet en egen dator. Detta öppnar inte bara en uppsjö av nya utbildningsmöjligheter utan ger också andra stora fördelar, både till att prestera bättre i sitt skolarbete och att vara bättre förberedd inför sitt kommande yrkesliv. Det är avgörande att skolan ständigt utvecklas och speglar samhället för att kunna erbjuda bästa möjliga utbildning. Gustav Schyllert Gustav Schyllert - Vice ordf. Utbildningsnämnden Rasmus Tönning - Ledamot Utbildningsnämnden Individualiteten är värd så mycket, och alla är vi olika. Somliga trivs och frodas i en akademisk värld medan andra inte gör det. Att alla gymnasieutbildningar är högskoleförberedande har inte varit optimalt. Nu får man möjligheten att istället gå en kortare gymnasieutbildning som är yrkesanpassad, istället för högskoleförberedande. Detta gör gymnasietiden så mycket mer givande för en stor andel elever. Skolan har som syfte att förbereda oss för vårt framtida yrkesliv. Ett liv som allt mer genomsyras av teknik och datorer. Ändå har datorer varit Rasmus Tönning 11

11 NYHET! Bruschettas färdiglagade matkasse! Maten du gärna äter, men sällan hinner laga! Tre vällagade färdiga måltider i veckan. Första två veckorna för fyra personer endast 449:-/vecka, därefter 589:- Läs mer och anmäl er på Studentbuffé från 115:-/pers All vår catering kommer snyggt upplagt på porslinsfat och i skålar. Beställer ni till minst 15 personer så bjuder vi på Panna Cotta till ett värde av 39:- Halörsvägen 20:11 - HÖLLVIKEN - tel Isbergs gata 26 - MALMÖ - tel

12 Kommuninvånarna tycker till! På årets första riktiga vårdag skickade RpM ut sitt reportageteam Lena Wendt (text) och Nils-Ola Roth (foto) för att få svar på frågan: -Är det något som du känner att kommunledningen skulle kunna göra bättre.? Namn: Eva Antonsson Bor: I Skanör sedan 50-talet. Hela Lotsplatsen behöver snyggas upp och få skyltar som visar att endast gångoch cykeltrafik gäller här. Vidare önskar jag 40 km/tim genom hela Skanör. Parkerna behöver snyggas upp och ansas. Vi behöver alla bli bättre på att plocka upp vårt skräp och efter våra hundar! Namn: Lennart Persson Bor: I Skanör sedan länge. Det är tryggt att bo här som pensionär med nära till sjukvård, tandvård m m. Men vi har ett åldersproblem i Skanör/ Falsterbo. Vi behöver få fler unga människor som flyttar ner och bosätter sig här. Namn: Ulrika Högborg-Petersson Bor: I Hököpinge sedan 1998 Ogillar att man ändrar detaljplanen för Hököpinge så, att vi blir förbyggda och förlorar kontakten med åkerlandskapet. Moderaterna borde lyssna mer och tänka på invånarna och inte på sig själva! Men annars trivs jag bra i kommunen. Namn: Hans-Ove Bramsved Bor: I Kämpinge sedan 47 år Jag kan inte klaga på något men vill peka på stranderosionen som leder till stenar och tång. Bygg badbryggor en bit ut så slipper badande gå genom tång och sten. Namn: Roy Larsson Bor: I Höllviken sedan den gröna vågen i mitten av 70-talet Trivs med det mesta, med natur, kultur och många sevärdheter. Det enda problemet är mängden tång på stränderna. Namn: Ingrid Holmberg Bor: I Höllviken sedan 1992 Förvånas över att det ligger så mycket skräp överallt. Och varför är vattenspelet vid Biblioteket avstängt sedan länge? Annars är här jättefint! Namn: Kjell Cardell Bor: I Falsterbo sedan mitten av 80-talet Jag har egentligen ingenting att klaga på kommunen är välskött. Men jag är tveksam till om det är rätt att förlägga en mottagning för ensamkommande flyktingar i Falsterbo, där det inte finns någonting för ungdomarna att syssla med Namn: Kerstin Johansson Bor: I Hököpinge sedan 20 år Önskar bättre omsorg av våra gamla genom mer personlig omvårdnad 1½ timme per person och dag är alldeles för lite tid! Kommunen borde verka för att de som jobbar i hemtjänsten får bättre betalt genom att betala sina vårdentreprenörer ordentligt. Annars är det lugnt och skönt att bo i Vellinge kommun. Lena Wendt och Nils-Ola Roth tackar de medverkande kommuninvånarna så mycket för deras åsikter och önskar dem en härlig vår och skön sommar. 13

13 LOTUS HOUSE Falsterbovägen Höllviken Falsterbovägen Höllviken Tel: Öppet: mån-fre 11: lör, sön Detta firar vi den april med jubileumspriser på utvalda rätter. Varmt välkomna! ÅR I HÖLLVIKEN Allt under samma tak, för din trygghet. Markentreprenad Polisvägen 2 Höllviken Telefon Utemiljö Fastighetsförvaltning Betselgatan 4 Malmö Tel: Vellinge Tel: Malmö mar? m o s i l e k cy y n a h Vill du också mån ! T T I R F E T N RÄ Tel tis-fre 9:30-18:00 lör Fotograf: Matilda Månson, Falsterbo Köp din cykel hos oss! Välj sedan hemma hur många månader du vill betala den på. Börja betala i augusti. Lägsta kreditbelopp är 2000:- men är du mer intresserad av en dyrare t ex racercykel kan du även handla dessa räntefritt! Använd gärna vår hemsida där du kan jämföra våra priser med andra återförsäljare. Vår adress är Uppläggningsavgift efter betalningstid: Betala hela summan i augusti 0:Börja betala i augusti! 6 mån 95:- 12 mån 195:- 24 mån 395:- 36 mån 395:Aviavgift 29:-/inbetalning. Studerande på högskola eller universitet med giltig studentleg. får upp till 5000:- i köputrymme utan inkomstkrav. LayoutXPress

14 Född på Internationella kvinnodagen 1939 All moderat politik bör ha sin utgångspunkt i människan! Vi vet att frihet och förmåga till förändring är av stort värde. För att få en bra start i livet krävs trygga förskolor och skolor med hög kvalitet. Vi måste arbeta för en ännu bättre skola med tydlig kunskapsuppföljning och ökad valfrihet. Vi skall också ha stor respekt för det kyrkopolitiska engagemanget för att fortsättningsvis kunna vara aktiva i Svenska Kyrkan. Med ett gemensamt ansvar kan vi få en kommun där invånarna trivs oavsett ålder!! Ann-Margret Ohlsson Ledamot i kommunfullmäktige Ersättare i Omsorgsnämnden Sekreterare i Nya Moderata Seniorer Kyrkofullmäktigeledamot för Moderaterna i Kyrklig Allians,Ersättare i Kyrkorådet Skanör-Falsterbo Kontaktperson för Internationellt arbete i Lunds stift Ledamot i Rådet för funktionshindrade Ledamot i Röda Korset Skanör- Falsterbo Jag har hela mitt liv arbetat som sjukgymnast; ett yrke jag älskat då jag tycker mycket om människor. Jag har lärt mig att lyssna och engagera mig i mina patienter, något som verkligen krävs av oss politiker. Att skapa fler och bättre boenden för äldre människor står högt på önskelistan. I Skanör & Falsterbo... har församlingen blivit med en tf kyrkoherde vid namn Thomas Ekelund, vilken beviljat sig en lön som gör honom till den bäst betalde prästen i Skytts kontrakt. Skanör-Falsterbo församling har en underbalanserad budget med ett skenande underskott. Detta beror i stor utsträckning på att den tf kyrkoherden inte förmår lösa de dagliga uppgifterna utan hjälp av en skara kostsamma konsulter Foto: Nils-Ola Roth Den som lyssnade på Radio Malmöhus nyhetssändningar i mitten av december i fjol fick höra kyrkorådets i Skanör-Falsterbo församling vice ordf avslöja en dold agenda. Senaste kyrkovalet i församlingen skulle enligt Birgitta Tengqvist ha handlat om att göra Thomas Ekelund till kyrkoherde i Skanör-Falsterbo! Det gällde bara att se till, att den nomineringsgrupp Kyrkans Väl som Ekelund företräder vann kyrkofullmäktigevalet. Valet vanns med några tiotal röster. Men valet gjorde honom till kyrkofullmäktiges ordförande inte något annat. Vi hade redan sedan ett år en utomordentlig kyrkoherde i Henric Nilson, som valts i konkurrens och av ett enigt kyrkoråd. Med ordförandeskapet i Kf som maktbas - bland annat genom att tillsammans med kyrkorådets ordf Lennart Palmér underteckna en osaklig uppsägning - genomförde Thomas Ekelund en långvarig mobbningskampanj mot sin chef, vilket ledde till att Henric slutligen sökte annan tjänst och välkomnades i Staffanstorp. I Skanör-Falsterbo församlingsliv fortsatte den tragiska utvecklingen så avskedades till exempel fem mångåriga kyrkvärdar för att de hade fientliga uppfattningar om Thomas Ekelund som kyrkoherde. Kyrkorådets ordförande riggade tillsammans med komminister Ekelund en kravprofil som endast överensstämde med den senares meriter. När Svenska kyrkans överklagandenämnd undanröjde beslutet att välja Ekelund till kyrkoherde skedde detta på grund av jäv, vänskapskorruption mellan Palmér och Ekelund. Att kyrkorådet inom en vecka upprepade valet utifrån samma meritlista är skamligt! Foto: Nils-Ola Roth Nomineringsgruppen Kyrklig Allians representerar de borgerliga företrädarna i kyrkofullmäktige. Vi ser som vår uppgift att fortsätta arbeta för att få en Herde som glömmer egennyttan och i stället jobbar för församlingens enande och bästa! För att försvåra insyn är det senaste påfundet att våra anställda inte får lämna ut någon information till media, kontraktsprost etc. Sker detta ser Thomas Ekelund det som illojalt vilket får konsekvenser för meddelaren. Det är inte så konstigt att Arbetsmiljöverket lagt ett par viten om tals kronor på församlingen, med sådan ledning. Och inte heller förvånande att många här väljer att avsluta sitt medlemskap i Svenska Kyrkan. 15

15 Detkommunfullmäktige nya Efter senaste valet är sju politiska partier representerade i kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Tre av dessa partier fanns inte med från föregående mandatperiod, och har nu medverkat till en ny anda i debatten. Det har blivit fler och längre diskussioner samt även fler motioner med förslag till förändringar. I den ökade debatten är det inte bara oppositionspartierna som är aktiva. Från vårt eget parti är det fler, framför allt våra nämndsordförande, som i talarstolen gör sina stämmor hörda. Jag är också stolt över att få verka i ett kommunfullmäktige där alla partier respekterar varandra. För mig är det självklart att ett politiskt parti som deltagit i den demokratiska process som de allmänna valen vart fjärde år innebär, och blivit invalt, också skall behandlas med den respekt som detta förtjänar. huset i Vellinge för att följa debatten i kommunfullmäktige, utan kan se den från datorn hemma närhelst man har möjlighet. Som stolt ordförande ser jag fram emot kommande debatter, där det kommer visa sig att vår moderata politik fortsätter att göra en redan bra kommun ännu bättre. Tommy Larsson - kommunfullmäktiges ordförande tillika borgmästare Till förnyelsen i kommunfullmäktige kan man även räkna in att fullmäktigesalen efter flera decenniers slitage har renoverats och fått ny inredning som ger bättre volym i lokalen, och gör det lättare för ledamöterna att ta sig fram till talarstolen.jag är också stolt över att ha medverkat till att mötena med kommunfullmäktige numera filmas, och kan följas via kommunens hemsida, antingen i direktsändning, eller i efterhand. Som intresserad kommuninvånare behöver man alltså inte ta sig till kommun- Foto: Roy Larsson Nyai Vellinge Moderaterna kommun Med de tydliga signaler vi fick från Er väljare i samband med senaste valet, har vi Moderater i kommunen nogsamt försökt analysera och efterhöra vad det var som gjorde att vi tappade var fjärde röst i kommunalvalet. Det vi ganska tydligt upplevt är att den politik vi för, och vad som kommer ut av den, är det i det stora hela inget fel på. Däremot har vi uppfattats som arroganta, maktfullkomliga, icke lyssnande och i vissa fall giriga mm. Några sakfrågor har också upprört en del väljare, men även här tror jag att vi misslyckats med att förmedla helhetsbilden. Det ligger ju alltid på oss som bär ansvaret att se till hela kommunens bästa, praktiskt och ekonomiskt. Det innebär dessvärre ibland att en minoritet kan känna sig överkörda. kommunicera med såväl kommuninvånarna, media som oppositionen om vår politik och vad vi står för (och för den delen inte står för). Detta arbete har vi ägnat mycket tid och fortsätter med det, och vi tror och hoppas att det skall visa sig i praktiskt handlande från oss och att vi kan återfå ett ökat förtroende bland Er väljare och att Ni därmed ger oss fortsatt mandat att leda denna vår fina kommun. Foto: Caroline L. Jacobsen Sedan lite mer än ett år är jag stolt ordförande i kommunfullmäktige. Jag är stolt, inte bara över att få representera Moderaterna som har egen majoritet, utan även över de förändringar som har skett i kommunfullmäktige. Jag tar tacksamt emot synpunkter från Dig som läsare. Mikael Ståhlfors Ordförande Nya Moderaterna i Höllviken tel: Jag är på många sätt glad att vi fick dessa signaler för det sporrar oss att bli duktigare! För att råda bot på missnöjet tillsatte vi för ett år sedan fem arbetsgrupper, Framtidsgrupper, inom Moderaterna i kommunen. Syftet med dessa är ju uppenbart: att vi på ett bättre sätt kan Produktion: Rösta på Människor Vellingekretsen Redaktör och ansvarig utgivare: Mikael Ståhlfors Övriga i redaktionskommittén: Anders Hansson, Lars-Ingvar Ljungman, Lena Wendt, Carina Wutzler, Lars Olin, Nils-Ola Roth, Alexander Åberg Grafisk formgivning: LayoutXPress, Höllviken Thomas Törnqvist Repro & Tryck: JMS Mediasystem, Vellinge. För annonsering i kommande RpM: Lena Wendt tel

Tack så mycket för den här inbjudan!

Tack så mycket för den här inbjudan! FINANSROTELN SID 1 (17) 2011-02-08 pm DET TALADE ORDET GÄLLER 110219 ANFÖRANDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET STORSTOCKHOLM Tack så mycket för den här inbjudan! Det är fantastiskt att se så många mufare här.

Läs mer

K A. Rösta på Människor. yrkliga llians. -våren 2010. En Tidning från Kyrklig Allians - Moderaterna nr 3 - September 2009.

K A. Rösta på Människor. yrkliga llians. -våren 2010. En Tidning från Kyrklig Allians - Moderaterna nr 3 - September 2009. En Tidning från Kyrklig Allians - Moderaterna nr 3 - September 2009. 22:a årgången Rösta på Människor -våren 2010 yrkliga llians K A Ditt alternativ i Kyrkovalet i Skanör - Falsterbo Församling 20 september

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Rösta på Människor. Presentation av Fullmäktigekandidaterna. i Vellinge-kretsen inför valperioden 2015-2018

Rösta på Människor. Presentation av Fullmäktigekandidaterna. i Vellinge-kretsen inför valperioden 2015-2018 MEDLEMSBLAD FÖR NYA MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 4-2013. 26:E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Presentation av Fullmäktigekandidaterna i Vellinge-kretsen inför valperioden 2015-2018 Läs noga igenom

Läs mer

Välkommen till Sollentunamoderaterna!

Välkommen till Sollentunamoderaterna! Nymedlemsinformation Utgåva 1/2012 Välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi vill hälsa dig varmt välkommen till Sollentunamoderaterna! Vi är en del av ett parti som ständigt försöker förnya oss och utveckla

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Med spaning på fram/den

Med spaning på fram/den Nr 3 2016 Med spaning på fram/den Fyra år är en lång tid. Fyra år är en kort tid. Alla tuffa förslag ska läggas under första året under mandatperioden. Lite för att folk ska glömma, men mycket för att

Läs mer

Fullmäktigekandidaterna

Fullmäktigekandidaterna 2 Rösta på Människor NR 2-2009 Medlemsblad för Moderata Samlingspartiet i Vellinge Kommun Presentation av Fullmäktigekandidaterna i Vellinge-kretsen inför valperioden 2011-2014 Läs noga igenom instruktionerna

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 2014-08-14 1 (12) Ek, Lena Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Vallentuna

Kommunfullmäktige Vallentuna (1864) Anders Jönsson Wagner, 38, Politisk sekreterare, Jag vill ha ett som växer och som människor vill flytta till. När kommunen växer får vi resurser till det som är viktigt; förskola, skola och omsorg.

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB

3. Ny taxekonstruktion för brukningstaxa - Gävle Vatten AB Ett kommunfullmäktigeprotokoll från ett moderatperspektiv Kommunfullmäktige, Gävle kommun Sammanträdesdatum: 2015-02-23 Plats: Statshuset, Spegelsalen Tid: Kl. 09:00 17.00 1. Anmälningsärenden/Delegationsärenden

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12

Tierpspanelen. Utvärdering 2010-03-12 Tierpspanelen Utvärdering 2-3-12 Utvärdering Nu går kommunens försöksprojekt med medborgarpanel in i sitt slutskede. I samband med detta kommer ansvariga för panelen att ta fram ett förslag på hur kommunen

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012

Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Lokal överenskommelse mellan sektorn social ekonomi och Göteborgs stad 4 september 2012 Ceremonin hölls på Börsen i Göteborg. Text: Malin Sand Foto: Malin Ekelund Vid en ceremoni tisdagen den 4 september

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken 1(12) 2010-12-06 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 15:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse

Värdegrund. Ingarö IF Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF 2008-10-16 Ingarö IF Styrelse Värdegrund Ingarö IF: s verksamhet är till för alla! Grundidén är att barn, ungdomar och vuxna som tycker det är roligt med idrott alltid ska känna sig

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 %

Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Bostadsförsörjningsprogram väx med 1 % Del av utvecklingsstrategin Samrådsversion december 2014 Samråd vår-höst 2015 Antagande KsAU-Ks-KF 2015-12-09 Reglerad i lag Varje kommun ska ha riktlinjer för bostadsförsörjning

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Rösta på Människor KRYSSA UNGT!

Rösta på Människor KRYSSA UNGT! EN TIDNING FRÅN MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET I VELLINGE KOMMUN BILAGA TILL RpM NR 2 SEPTEMBER 2010 Rösta på Människor KRYSSA UNGT! Miljöbilder omslag Roy Larsson www.vellingemuf.se Vellinge MUF, Box 5, 236

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-03-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5)

FÖRSAMLING FÖRSÄTTSBLAD Sammanträdesdatum: Kyrkofullmäktige (5) FÖRSÄTTSBLAD : Kyrkofullmäktige 2013-12-05 1 (5) Plats och tid Församlingshemmet Förslöv kl. 19.00 Närvarande: Se närvarolista Att jämte ordförande justera protokollet: Ingrid Andersson och Bertil Ebbesson.

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna

Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden Burlövsmoderaterna Kommunval SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER Kommunalpolitiskt handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014 Burlövsmoderaterna Det du håller i din hand är Burlövsmoderaternas kommunalpolitiska handlingsprogram

Läs mer

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande

Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Välkommen till Tallbohovskolan! Kunskap, kreativitet och nytänkande Kunskap, kreativitet och nytänkande Tallbohovskolan står för kunskap, kreativitet och nytänkande. Vi tänker i nya banor, har stark idérikedom

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

-< C.!) :z: :z: ~ (.;"") c:::::. a... emersone Vaxhol

-< C.!) :z: :z: ~ (.;) c:::::. a... emersone Vaxhol GO -< C.!) :z: :z: = ~ (.;"") c:::::. a... 20 os emersone Vaxhol Mer än 20 personer i Vaxholm är hemlösa idag, däriblånd två - Det har minskat våra möjligheter att lösa situationen för barnfamiljer. Det

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården

Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården 3 INTERVJU Brukarinflytandet i Örebro har lyft både människor och kvalitet i vården Carina Dahl har jobbat med brukarfrågor från två perspektiv, som politiker och som ombudsman i Verdandi. Är det inte

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Nyhetsbrev från Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Maj 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered

Absoluta tal Fridebo 0 0% Åkerbo 25 100% Ängabo 0 0% Obesvarad 0 0% Ack. svar 25 Vertikal procentberäkning Frågetyp: Endast ett svar Report filtered Åkerbo Förskola 1 vilken förskola går ditt barn på? Fridebo 0 0 Åkerbo 25 100 Ängabo 0 0 Obesvarad 0 0 2 Vilken avdelning går ditt barn på? Månen 1 4 Regnbågen 0 0 Solen 0 0 Stjärnan 0 0 Flöjten 12 48

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009

Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 VELLINGE KOMMUNIKÉ Specialbilaga - flygbilder över Vellinge kommun - februari 2009 Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen har låtit Lars Bygdemark, en av Sveriges främsta flygfotografer, ta nya flygbilder

Läs mer