Fullmäktigekandidaterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktigekandidaterna"

Transkript

1 2 Rösta på Människor NR Medlemsblad för Moderata Samlingspartiet i Vellinge Kommun Presentation av Fullmäktigekandidaterna i Vellinge-kretsen inför valperioden Läs noga igenom instruktionerna på sidan 2 i broschyrenskriv sedan (exakt) 10 namn på valsedeln! rpm nr2_2009.indd

2 2 Rösta i provvalet till Vellinge kommun! Moderaterna i Vellinge kommun erbjuder Dig att påverka kommunfullmäktigevalsedlarnas utformning genom ett rådgivande provval. Detta ingår som en del av förberedelserna inför beslutet om valsedlarna. Innerkuverten avseende kommunfullmäktigeprovvalet hopsamlas och översändes till respektive kommun. Ytterkuverten bryts och avprickning sker mot röstlängden. Därefter bryts innerkuverten. Din röst förblir hemlig. Röstberättigade är alla medlemmar i Vellinge kommun. Så här gör Du: De kandidater som finns presenterade har tackat ja till kandidatur och lämnat de uppgifter som finns i den här presentationen. I försändelsen skall finnas bifogade kandidatpresentation, valsedel och innerkuvert. Är försändelsen adresserad till två personer skall Ni ha fått två vita valsedlar och två innerkuvert. Ett gemensamt ytterkuvert finns för att skicka in provvalet till Länsförbundet. Du skall ur förteckningen välja exakt 10 som Du vill rösta på. Skriv deras namn i den ordning Du själv önskar. Varje omnämnande ger 1 poäng vid sammanräkningen. Valsedeln blir ogiltig om Du skriver fler eller färre än 10 namn eller för till nya namn som inte finns i förteckningen eller gör andra markeringar. Valsedeln lägger Du sedan i innerkuvertet så att hörnen syns. Endast en valsedel skall läggas i innerkuvertet. Innerkuvertet stoppar Du i ytterkuvertet och skriver Din/Era egenhändiga namnteckning(-ar) på svarskuvertet. Vi garanterar att valhemligheten bevaras! Provvalsförsändelsen skickas tillbaka så, att vi får den senast 22 september. Sammanräkningen förs så, att varje omnämnande ger en poäng. Om valsedeln innehåller fler eller färre än 10 namn förklaras den ogiltig. Efter sammanräkningen upprättas en förteckning där kandidaterna sätts upp i rangordning allt efter det antal poäng de erhållit. Denna förteckning ligger till grund för kommande beslut om valsedeln. Skulle något saknas i försändelsen eller Du har några frågor kring provvalet kan Du vända Dig till kretssekreteraren Nils-Ola Roth, tel Moderaterna Vellingekretsen Härefter räknas provvalet. Det går till på följande sätt: rpm nr2_2009.indd

3 a Alström, Louise 56 år, advokat, bosatt i Falsterbo. Jag är allmänt politiskt intresserad och vill kunna påverka och vara delaktig i de beslut som fattas i min hemkommun. 3 Andersson, Jan-Erik 73 år, f d VD, bosatt i Skanör. Ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Skanör-Falsterbo församling samt dess arbetsutskott. Fastighetsansvarig i församlingen. Det är viktigt att vi vårdar och värnar vårt kulturarv, vad beträffar byggnader och miljöer, till glädje och kunskap för kommande generationer. Andersson, Pia 53 år, förskollärare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden, nämndeman i tingsrätten. Jag vill vara med och påverka beslut i kommunen. Axelsson, Claes Göran 71 år, civilekonom, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, förste ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i handikapprådet. Jag vill bidraga till ett gott Vellinge genom god lokal kontakt och bra överblick av omvärlden. b Bergman, Marie-Louise 54 år, fastighetsförvaltare, bosatt i Vellinge. Förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Vellinge Exploatering AB:s styrelse, ledamot i handikapprådet. Jag är en nyfiken person som vill påverka, är intresserad och vill vara med när kommunen växer och utvecklas. Björck, Ulrika 38 år, sjukgymnast, bosatt i Falsterbo. Jag har intresse och engagemang för frågor som rör kommunen och dess invånare. Bökwall, Ulla 68 år, f d lärare /pensionär, bosatt i Falsterbo. Nämndeman i länsrätten. Jag tror att jag kan tillföra något; vad får framtiden utvisa. rpm nr2_2009.indd

4 4 c Cavalli-Björkman, Gisela 62 år, barn- och förlossningssköterska, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill verka för en levande miljö för alla åldersgrupper genom klokt byggande bl a. Frihet under ansvar. Ekonomin i balans. Cedergren, Hans 41 år, lantbrukare / entreprenör, bosatt i Östra Grevie. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden. Jag vill vara med och påverka så att vi fortsättningsvis har låg skatt och en välskött kommun. Cedergren, Per 45 år, kundansvarig, bosatt i Östra Grevie. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ordförande i valdistriktet. Jag vill tillvarata kommuninvånarnas intressen i moderat anda på ett kostnadseffektivt sätt. Cronsioe, Göran 58 år, ingenjör, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och påverka för att det är intressant, kul och berikande. d Danred, Lars 62 år, tidigare krögare m.m. bosatt i Östra Grevie. Jag tror att jag genom mitt engagemang och min (livs-) erfarenhet kan bidraga till utvecklingen av det fina och goda livet i Vellinge kommun. e Ericsson, Bob 22 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i valnämnden. Mina moderata tankar och värderingar skapar större frihet åt invånarna. rpm nr2_2009.indd

5 f 5 Fors, Malin 19 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunstyrelsen. Jag vill vara med och påverka kommunen till att vara en fortsatt attraktiv kommun. Fors Stenmarck, Ulrica 37 år, marknadschef, styrelseordförande inom familjeföretag, bosatt i Skanör. Genom mitt tidigare politiska engagemang som ledamot av kommunstyrelsen i Växjö och (M) förbundsstyrelse i Kronoberg har jag sett politikens givande och tagande. Min sexåriga utlandsvistelse i Estland har lärt mig att se och uppleva en värld så annorlunda. Tio år inom familjeföretaget (baserat i Estland) har lärt mig att ingen människa själv kan göra jobbet. Teamwork är A och O. Fredin, Kristina 67 år, sjuksköterska, bosatt i Falsterbo. Vice ordförande i M-nämnden, ersättare i kommunstyrelsen. Jag har tidigare suttit i kommunfullmäktige, men känner att då jag är mycket engagerad i M-nämnden önskar jag nomineras till kommunfullmäktige. Freij, Ola 51 år, property manager, bosatt i Ljunghusen. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i M-nämnden och dess arbetsutskott. Jag vill engagera mig för min hemkommuns framtid. Frick, Synnøve 41 år, hemmafru, bosatt i Falsterbo. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag känner ett stort engagemang för det gemensamma i vår kommun. Jag har både tid och lust. Som mamma brinner jag särskilt för våra barn och ungdomar. g Gellstrup, Ann-Marie 70 år, fastighetsmäklare, bosatt i Skanör. Är speciellt intresserad av äldrevården ex. att alla över 80 år som så önskar ges möjlighet till promenader tre gånger per vecka genom hemtjänsten och frivilliga. Ger bättre hälsa och välbefinnande. Gerthel, Carina 57 år, enhetschef, bosatt i Falsterbo. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Det intresserar mig vad som händer i min kommun och jag vill kunna ha en känsla av att vara delaktig. rpm nr2_2009.indd

6 6 g Grahn, Thomas 47 år, försäljare, regionansvarig, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden. Jag önskar arbeta för en positiv framtid för Vellinge kommun. h Hammartorp, Roland 53 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Jag känner att jag har något att tillföra samt efter vissa påtryckningar från vänner och bekanta som tycker att jag borde ställa upp. Hansen, Tore 42 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden. Det är jätteroligt att medverka i arbetet för att göra Vellinge kommun till en bättre kommun för alla dess invånare. Hansson, Anders 34 år, tullinspektör / jur. kand., riksdagsledamot, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, riksdagsledamot, ledamot i justitie- och näringsutskottet, ledamot i nämnden för brottsskadeersättning. Vår kommun skall fortsätta att vara den tryggaste kommunen att växa upp i samt att bo och leva i. Kvaliteten inom vår barnomsorg och våra skolor skall vara den bästa. Vi skall värna om vår unika natur och kulturhistoria samtidigt som vi låter kommunen vara levande. Allt vårt arbete skall genomsyras av att vi har kommuninvånarna i fokus och värnar om dem yngre som äldre. Hansson, Lars 61 år, försäljningschef, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden, ledamot av kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Höllvikens församling. Jag vill att Vellinge kommun skall verka för en hållbar utveckling och vara en trygg kommun att leva och bo i. Hansson, Sven 56 år, säljare, bosatt i Höllviken. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och påverka infrastruktur och byggnation i kommunen. Henriks, Karin 50 år, biträdande jurist, jur. kand., bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag vill ha möjlighet att försöka påverka den politiska målinriktningen/styrningen och målsättningen in i framtiden, i den kommun som jag lever i där friheten är större. rpm nr2_2009.indd

7 h Hensfelt, Monica 56 år, jur. kand., bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, nämndeman vid Malmö tingsrätt. Efter nära 25 år som Höllvikenbo vill jag gärna fortsätta som intresserad och engagerad kommunfullmäktigeledamot. 7 Holm, Göran 65 år, kommunalråd, bosatt i Ljunghusen. Borgmästare, ordförande i kommunfullmäktige, ledamot av regionfullmäktige, styrelseordförande i Sysav, ledamot av BRS (Business Region Skåne). Vellinge kommun, dess invånare, miljö och natur ligger mig mycket varmt om hjärtat. Holmberg, Henning 40 år, VD rådgivare beträffande organisations- och verksamhetsutveckling, bosatt i Ljunghusen. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill medverka till utformning och genomförande av planer för kommunens vidareutveckling som en attraktiv bostads- och arbetsort med aktiv fritid. Holmberg, Per 61 år, jur. kand., bosatt i Falsterbo. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i överförmyndarnämnden. Jag är allmänt politiskt intresserad och vill vara med att påverka och vara delaktig i beslut rörande hemkommunen. Härdig, Mikael 33 år, handläggare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden, ledamot av kyrkomötet, ledamot av kyrkorådet i Höllviken, kassör i Räng-moderaterna. Vellinge kommuns framtid bygger på ökat bostadsbyggande med hänsyn till vår unika naturmiljö. Jag vill ge mitt bidrag till den utvecklingen. Hörlin, Ann-Sofie 38 år, civilingenjör, bosatt i Falsterbo. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i styrelsen för Skanör- Falsterbomoderaterna. Kommunpolitik för mig handlar om alla de frågor som ligger nära det dagliga livet. Min drivkraft är att våra byar, skolor, barn- och äldreomsorg utformas i samklang med kommuninvånarnas önskan. rpm nr2_2009.indd

8 8 j Johansson, Liselott 36 år, förskollärare, bosatt i Östra Grevie. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill värna om vår barn- och äldreomsorg. Jag vill vara en del av en bra kommun och genom att vara med i KF arbeta för att den ska förbli bra och förhoppningsvis ännu bättre. Johansson, Stig B 80 år, dipl. företagsekonom, egenföretagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige. Hängiven moderat. Järsholm Broekhuis, Inger 68 år, journalist, egen företagare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot i ledningsgruppen för fysisk planering, ledamot av konsthallens styrelse. Det är en förmån att vara med och bestämma i Sveriges bästa kommun. l Larsson, Carina 39 år, säljare, bosatt i Vellinge. Ordförande i M-nämnden, ordförande i sociala utskottet, ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, styrelseledamot i Vexab. Med mitt engagemang vill jag medverka till att kommuninvånarna i Sveriges vackraste kommun bor och lever bra detta oavsett om du är ung eller gammal. Politik rör oss alla. Larsson, Tommy 65 år, VVS-tekniker, bosatt i Vellinge. Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ordförande i tekniska nämnden, ordförande i polisnämnden i södra Skåne. Jag som van förtroendeman kommer att bli en värdig företrädare för pensionärskollektivet. Lenntorp, Bertil 76 år, överstelöjtnant, bosatt i Höllviken. Ersättare i tekniska nämnden och kommunfullmäktige. Jag vill på ett aktivt sätt medverka till Vellinge kommuns positiva utveckling. rpm nr2_2009.indd

9 l Lindeberg, Ulf 72 år, kemiingenjör, bosatt i Höllviken. Ersättare i valnämnden. Jag är intresserad av alla sorters uppdrag. Jag har en ganska bred plattform att stå på. 9 Ljungman, Lars-Ingvar 56 år, kommunalråd, bosatt i Ljunghusen. Ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i Vellinge Koncern AB, ordförande i Moderaterna i Räng. Tillsammans med många andra moderater vill vi göra en bra kommun ännu bättre. Löfberg, Agneta 64 år, civilekonom, bosatt i Skanör. Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige, styrelseledamot i Moderaterna Skanör-Falsterbo, nämndeman i skattenämnden och tingsrätten i Malmö, kassör i moderatkretsen i Vellinge. Jag har bred yrkeserfarenhet inom utbildning och ekonomi. Förhoppningsvis skulle något av min breda livserfarenhet komma till nytta inom politiken. Löfgren, Olof 66 år, docent, leg. läkare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden. Jag vill fortsätta att bidraga till den goda utvecklingen i Sveriges mest välskötta kommun. Lönnergård Grevendahl, Karin m Manger, Sofia 53 år, banktjänsteman, bosatt i Falsterbo. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Jag vill arbeta för att behålla ett levande Skanör-Falsterbo och bibehålla låg skatt i kommunen. 41 år, småbarnspedagog, bosatt i Skanör. Ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det är i Kf besluten tas och jag vill vara delaktig i att påverka och värna om en bra och trygg kommun. Mannfalk, Anna 50 år, civilekonom, bosatt i Höllviken. Ledamot i M-nämnden, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämndens arbetsutskott, ledamot av intagningsnämnden Vuxenskolan. Jag brinner för att kommunal service skall kunna hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiv. rpm nr2_2009.indd

10 10 m Mars, Christer 59 år, ingenjör, bosatt i Vellinge. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, vice ordförande i tekniska nämnden, ledamot i Vellinge Exploaterings AB, ledamot i förbundsstyrelsen M i Skåne. Jag vill värna Vellinge kommun och dess låga kommunalskatt genom en effektiv organisation med utförande utlagt på entreprenader. Mellert, Mona n 58 år, leg. sjuksköterska/diakon, bosatt i Hököpinge. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden. Jag tror att jag med min breda kunskap av utvecklingsarbete inom organisationer kan bidraga till att ge ytterligare en dimension. Nilback Bengtsson, Karin 73 år, småskollärare, f d skolledare, bosatt i Höllviken. Jag har under åren som ordförande i kommunala pensionärsrådets referensgrupp fått god inblick i det politiska livet i kommunen. Nilsson, Börje 73 år, egen företagare, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden, ledamot i verksamhetsråden för Sundsgymnasiet och Bäckagården, revisor i Falsterbo museum. Moderat politik tillvaratar enskilda människors intressen i olika skeden av livet. Nordström, Kenneth 55 år, säljare, bosatt i Velllinge. Jag vill vara med och påverka kommunens politik de närmaste åren. Nyberg, Jan 71 år, kyrkvärd, bosatt i Skanör. Ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i tekniska nämnden. Jag vill gärna fortsätta vara aktiv bland de moderata i Vellinge kommun. Nyqvist, Pia 44 år, projektledare, bosatt i Kämpinge. Ledamot av kommunfullmäktige och ledamot i M-nämnden. Intresset är att få vara medbestämmande när det gäller vård och omsorg på kommunal nivå. rpm nr2_2009.indd

11 o Ohlsson, Ann-Margret 70 år, leg. sjukgymnast, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Skanör-Falsterbo, sekreterare Moderata Seniorer. Jag har blivit ombedd av Inger Järsholm. Roligt att kunna vara med och påverka. 11 Ohm, Christer 71 år, direktör, bosatt i Skanör. Ledamot i kyrkofullmäktige Skanör-Falsterbo, ersättare i dess kyrkoråd. Jag har bott i kommunen sedan 1966 och vill värna om kommunens bästa. Olin, Lars 51 år, byggnadsingenjör, bosatt i Höllviken. Ordförande i valnämnden, ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot av ledningsgruppen för fysisk planering, ersättare i styrelsen för Vellinge Bostads AB. Jag vill fortsätta påverka kommunen i positiv anda. Omfors, Jan p Persson, Jörgen 68 år, pensionär, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i tekniska nämnden. Jag har tid och lust att engagera mig och göra en arbetsinsats. 50 år, egen företagare, bosatt i Ljunghusen. Jag vill bidra till en positiv utveckling av kommunen. Är intresserad av sport, hälsa samt barn och ungdomar. Persson, Weine r Roth, Nils-Ola 38 år, egen företagare, bosatt i Vellinge. Ordförande i SERO (Skorstensentreprenörernas riksorganisation). Jag vill vara med och påverka samt arbeta för att vi skall bli ännu bättre. 66 år, fil. kand., marknadssociolog, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, redaktör och ansvarig utgivare för Rösta på Människor, verksamhetsrevisor moderaterna i Skåne län. Ännu finns en del att göra i arbetet att finna balanspunkten mellan nödvändig utbyggnad av nya bostäder - som spännande tillskott i befintliga omgivningar - och våra invånares krav på att vi värnar om kommunens fina miljö. rpm nr2_2009.indd

12 12 r Rådqvist, Susanne s Salomonsson, Inge 40 år, egenföretagare/studerande, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden, politisk representant vid Sandeplanskolans verksamhetsråd. Med mitt engagemang och min erfarenhet inom flera områden vill jag arbeta för ett samhälle med framtidstro och ett växande för varje individ liten som stor. 66 år, fastighetsmäklare, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden. Jag vill bidra med idéer, synpunkter och beslut som är till gagn för kommuninvånarna och därmed stärka Vellinge kommuns goda renommé. Schyllert, Gustav 22 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen (ersättare arbetsutskottet). Distriktsordförande MUF Skåne. Ledamot i kretsstyrelsen. Ledamot i Rängföreningens styrelse. Jag vill fortsätta verka för de tre största frihetsområdena för den enskilde kommuninvånaren: 1) Låg skatt 2) Valfrihet och mångfald bland utövarna av den skattefinansierade verksamheten 3) Frånvaro av brott och otrygghet. Stenmarck, Eva 54 år, egen företagare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Jag har funnit mina första tre år inom kommunalpolitiken intressanta, givande och utvecklande och anser att en kontinuitet på ytterligare en mandatperiod är till gagn för partiet och Skanör-Falsterbomoderaterna. Ståhlfors, Mikael t Tedestål, Christer 43 år, VD, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Jag vill vara med och påverka kommunens utveckling samt ta ansvar för densamma. 45 år, regionchef, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt dess arbetsutskott, ledamot i M-nämnden, ledamot i ledningsgruppen för fysisk planering. Jag stormtrivs med att medverka till att hela tiden göra en fantastisk kommun ännu bättre. rpm nr2_2009.indd

13 t Tedestål, Elisabeth 51 år, civilekonom, bosatt på Vellinge väster. Förste vice ordförande i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i valnämnden, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB. Jag vill vara med och påverka besluten i vårt närområde. 13 Turesson, Johan 21 år, studerande, bosatt i Ljunghusen. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och utveckla samt förvalta underbara Vellinge kommun i en fortsatt god moderat anda. Tönning Hansson, Rasmus w Wahlgren Persson, Susanne 18 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot i Vellinge MUF. Jag anser det vara viktigt att arbeta för att förbättra den politik som dagligen influerar ens liv. En plats i Vellinge kommunfullmäktige representerar just en sådan möjlighet. 46 år, egen företagare/vd, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden, verksamhetsrådet på Södervångskolan. Jag tycker det är intressant och tycker om att kunna påverka och se en utveckling av och med kommunen. Jag sitter i M-nämnden och vill gärna även sitta i kommunfullmäktige för vidare utveckling av mitt engagemang. Wendt, Lena 65 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ledamot i styrelsen för Räng-moderaterna, nämndeman. Politik är viktigt för att kunna påverka. Wictorsson, Catarina 42 år, leg. sjuksköterska, sektionsledare, bosatt i Vellinge. Jag vill kunna påverka viktiga beslut i min kommun. Genom mitt arbete har jag stor erfarenhet och intresse för äldreomsorg och hemsjukvård. Att ha tre barn gör att jag också är intresserad av barn och fritid. rpm nr2_2009.indd

14 14 v, w von Gertten, Martin 46 år, brandbefäl, bosatt i Gessie villastad. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag har intresse för politik och vill påverka samhället i moderat riktning till gagn för mina väljare. von Wowern, Jesper 40 år, auktoriserad jurist, bosatt i Vellinge. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i tekniska nämnden. Jag vill medverka till att Vellinge skall förbli en välskött kommun och fortsätta utvecklas. Wictorsson, Tobias 42 år, tillsynsman, bosatt i Vellinge. Ersättare i M-nämnden, ledamot i styrelsen för Moderaterna Vellinge-Månstorp, ledamot i M-nämndens sociala utskott. Jag vill verka för god vård och omsorg, för en utomordentlig skola och ett tryggt Vellinge. Wilén, Bertil y 65 år, IT-konsult, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i styrelsen för Skånes miljöförbund. Jag vill vara med och utveckla Vellinge kommun ännu mer. Yngvesson, Lars 73 år, pensionär, bosatt i Skanör. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Jag har kommunalt intresse. z Zettergren, Karin 18 år, studerande, bosatt i Höllviken. Vice ordförande i Vellinge MUF, ersättare i Räng-moderaternas styrelse, ledamot av kretsstyrelsen, ledamot i valberedningen för MSU-Skåne. Jag vill vara de yngre väljarnas röst i Vellinge kommun. rpm nr2_2009.indd

15 15 å Åberg, Alexander 18 år, studerande, bosatt i Vellinge. Ersättare i tekniska nämnden, ledamot i styrelsen för moderaterna Vellinge-Månstorp, MUF-ersättare i kretsstyrelsen, ledamot i styrelsen för MUF. Det behövs unga politiker som kan lyfta fram unga människors röster. Detta plus god kunskap samt intresse och engagemang för samhällsutvecklingen anser jag kunna tillföra kommunfullmäktige. Åkesson, Patrik 57 år, advokat, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ordförande i överförmyndarnämnden, ledamot av närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, vice ordförande Moderaterna Skanör-Falsterbo. Jag vill fortsätta arbeta för god ekonomisk hushållning och god service till kommuninvånarna. ö Östberg, Karl Henrik 34 år, biträdande jurist, bosatt i Höllviken. Jag vill vara med och göra Vellinge ännu bättre som företagarkommun. rpm nr2_2009.indd

16 original: LayoutXPress rpm nr2_2009.indd