Fullmäktigekandidaterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullmäktigekandidaterna"

Transkript

1 2 Rösta på Människor NR Medlemsblad för Moderata Samlingspartiet i Vellinge Kommun Presentation av Fullmäktigekandidaterna i Vellinge-kretsen inför valperioden Läs noga igenom instruktionerna på sidan 2 i broschyrenskriv sedan (exakt) 10 namn på valsedeln! rpm nr2_2009.indd

2 2 Rösta i provvalet till Vellinge kommun! Moderaterna i Vellinge kommun erbjuder Dig att påverka kommunfullmäktigevalsedlarnas utformning genom ett rådgivande provval. Detta ingår som en del av förberedelserna inför beslutet om valsedlarna. Innerkuverten avseende kommunfullmäktigeprovvalet hopsamlas och översändes till respektive kommun. Ytterkuverten bryts och avprickning sker mot röstlängden. Därefter bryts innerkuverten. Din röst förblir hemlig. Röstberättigade är alla medlemmar i Vellinge kommun. Så här gör Du: De kandidater som finns presenterade har tackat ja till kandidatur och lämnat de uppgifter som finns i den här presentationen. I försändelsen skall finnas bifogade kandidatpresentation, valsedel och innerkuvert. Är försändelsen adresserad till två personer skall Ni ha fått två vita valsedlar och två innerkuvert. Ett gemensamt ytterkuvert finns för att skicka in provvalet till Länsförbundet. Du skall ur förteckningen välja exakt 10 som Du vill rösta på. Skriv deras namn i den ordning Du själv önskar. Varje omnämnande ger 1 poäng vid sammanräkningen. Valsedeln blir ogiltig om Du skriver fler eller färre än 10 namn eller för till nya namn som inte finns i förteckningen eller gör andra markeringar. Valsedeln lägger Du sedan i innerkuvertet så att hörnen syns. Endast en valsedel skall läggas i innerkuvertet. Innerkuvertet stoppar Du i ytterkuvertet och skriver Din/Era egenhändiga namnteckning(-ar) på svarskuvertet. Vi garanterar att valhemligheten bevaras! Provvalsförsändelsen skickas tillbaka så, att vi får den senast 22 september. Sammanräkningen förs så, att varje omnämnande ger en poäng. Om valsedeln innehåller fler eller färre än 10 namn förklaras den ogiltig. Efter sammanräkningen upprättas en förteckning där kandidaterna sätts upp i rangordning allt efter det antal poäng de erhållit. Denna förteckning ligger till grund för kommande beslut om valsedeln. Skulle något saknas i försändelsen eller Du har några frågor kring provvalet kan Du vända Dig till kretssekreteraren Nils-Ola Roth, tel Moderaterna Vellingekretsen Härefter räknas provvalet. Det går till på följande sätt: rpm nr2_2009.indd

3 a Alström, Louise 56 år, advokat, bosatt i Falsterbo. Jag är allmänt politiskt intresserad och vill kunna påverka och vara delaktig i de beslut som fattas i min hemkommun. 3 Andersson, Jan-Erik 73 år, f d VD, bosatt i Skanör. Ledamot av kyrkofullmäktige och kyrkoråd i Skanör-Falsterbo församling samt dess arbetsutskott. Fastighetsansvarig i församlingen. Det är viktigt att vi vårdar och värnar vårt kulturarv, vad beträffar byggnader och miljöer, till glädje och kunskap för kommande generationer. Andersson, Pia 53 år, förskollärare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden, nämndeman i tingsrätten. Jag vill vara med och påverka beslut i kommunen. Axelsson, Claes Göran 71 år, civilekonom, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, förste ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i handikapprådet. Jag vill bidraga till ett gott Vellinge genom god lokal kontakt och bra överblick av omvärlden. b Bergman, Marie-Louise 54 år, fastighetsförvaltare, bosatt i Vellinge. Förste vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i Vellinge Exploatering AB:s styrelse, ledamot i handikapprådet. Jag är en nyfiken person som vill påverka, är intresserad och vill vara med när kommunen växer och utvecklas. Björck, Ulrika 38 år, sjukgymnast, bosatt i Falsterbo. Jag har intresse och engagemang för frågor som rör kommunen och dess invånare. Bökwall, Ulla 68 år, f d lärare /pensionär, bosatt i Falsterbo. Nämndeman i länsrätten. Jag tror att jag kan tillföra något; vad får framtiden utvisa. rpm nr2_2009.indd

4 4 c Cavalli-Björkman, Gisela 62 år, barn- och förlossningssköterska, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill verka för en levande miljö för alla åldersgrupper genom klokt byggande bl a. Frihet under ansvar. Ekonomin i balans. Cedergren, Hans 41 år, lantbrukare / entreprenör, bosatt i Östra Grevie. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden. Jag vill vara med och påverka så att vi fortsättningsvis har låg skatt och en välskött kommun. Cedergren, Per 45 år, kundansvarig, bosatt i Östra Grevie. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ordförande i valdistriktet. Jag vill tillvarata kommuninvånarnas intressen i moderat anda på ett kostnadseffektivt sätt. Cronsioe, Göran 58 år, ingenjör, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och påverka för att det är intressant, kul och berikande. d Danred, Lars 62 år, tidigare krögare m.m. bosatt i Östra Grevie. Jag tror att jag genom mitt engagemang och min (livs-) erfarenhet kan bidraga till utvecklingen av det fina och goda livet i Vellinge kommun. e Ericsson, Bob 22 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i valnämnden. Mina moderata tankar och värderingar skapar större frihet åt invånarna. rpm nr2_2009.indd

5 f 5 Fors, Malin 19 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunstyrelsen. Jag vill vara med och påverka kommunen till att vara en fortsatt attraktiv kommun. Fors Stenmarck, Ulrica 37 år, marknadschef, styrelseordförande inom familjeföretag, bosatt i Skanör. Genom mitt tidigare politiska engagemang som ledamot av kommunstyrelsen i Växjö och (M) förbundsstyrelse i Kronoberg har jag sett politikens givande och tagande. Min sexåriga utlandsvistelse i Estland har lärt mig att se och uppleva en värld så annorlunda. Tio år inom familjeföretaget (baserat i Estland) har lärt mig att ingen människa själv kan göra jobbet. Teamwork är A och O. Fredin, Kristina 67 år, sjuksköterska, bosatt i Falsterbo. Vice ordförande i M-nämnden, ersättare i kommunstyrelsen. Jag har tidigare suttit i kommunfullmäktige, men känner att då jag är mycket engagerad i M-nämnden önskar jag nomineras till kommunfullmäktige. Freij, Ola 51 år, property manager, bosatt i Ljunghusen. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i M-nämnden och dess arbetsutskott. Jag vill engagera mig för min hemkommuns framtid. Frick, Synnøve 41 år, hemmafru, bosatt i Falsterbo. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag känner ett stort engagemang för det gemensamma i vår kommun. Jag har både tid och lust. Som mamma brinner jag särskilt för våra barn och ungdomar. g Gellstrup, Ann-Marie 70 år, fastighetsmäklare, bosatt i Skanör. Är speciellt intresserad av äldrevården ex. att alla över 80 år som så önskar ges möjlighet till promenader tre gånger per vecka genom hemtjänsten och frivilliga. Ger bättre hälsa och välbefinnande. Gerthel, Carina 57 år, enhetschef, bosatt i Falsterbo. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Det intresserar mig vad som händer i min kommun och jag vill kunna ha en känsla av att vara delaktig. rpm nr2_2009.indd

6 6 g Grahn, Thomas 47 år, försäljare, regionansvarig, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden. Jag önskar arbeta för en positiv framtid för Vellinge kommun. h Hammartorp, Roland 53 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Jag känner att jag har något att tillföra samt efter vissa påtryckningar från vänner och bekanta som tycker att jag borde ställa upp. Hansen, Tore 42 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden. Det är jätteroligt att medverka i arbetet för att göra Vellinge kommun till en bättre kommun för alla dess invånare. Hansson, Anders 34 år, tullinspektör / jur. kand., riksdagsledamot, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, riksdagsledamot, ledamot i justitie- och näringsutskottet, ledamot i nämnden för brottsskadeersättning. Vår kommun skall fortsätta att vara den tryggaste kommunen att växa upp i samt att bo och leva i. Kvaliteten inom vår barnomsorg och våra skolor skall vara den bästa. Vi skall värna om vår unika natur och kulturhistoria samtidigt som vi låter kommunen vara levande. Allt vårt arbete skall genomsyras av att vi har kommuninvånarna i fokus och värnar om dem yngre som äldre. Hansson, Lars 61 år, försäljningschef, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden, ledamot av kyrkorådet och kyrkofullmäktige i Höllvikens församling. Jag vill att Vellinge kommun skall verka för en hållbar utveckling och vara en trygg kommun att leva och bo i. Hansson, Sven 56 år, säljare, bosatt i Höllviken. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och påverka infrastruktur och byggnation i kommunen. Henriks, Karin 50 år, biträdande jurist, jur. kand., bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag vill ha möjlighet att försöka påverka den politiska målinriktningen/styrningen och målsättningen in i framtiden, i den kommun som jag lever i där friheten är större. rpm nr2_2009.indd

7 h Hensfelt, Monica 56 år, jur. kand., bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, nämndeman vid Malmö tingsrätt. Efter nära 25 år som Höllvikenbo vill jag gärna fortsätta som intresserad och engagerad kommunfullmäktigeledamot. 7 Holm, Göran 65 år, kommunalråd, bosatt i Ljunghusen. Borgmästare, ordförande i kommunfullmäktige, ledamot av regionfullmäktige, styrelseordförande i Sysav, ledamot av BRS (Business Region Skåne). Vellinge kommun, dess invånare, miljö och natur ligger mig mycket varmt om hjärtat. Holmberg, Henning 40 år, VD rådgivare beträffande organisations- och verksamhetsutveckling, bosatt i Ljunghusen. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill medverka till utformning och genomförande av planer för kommunens vidareutveckling som en attraktiv bostads- och arbetsort med aktiv fritid. Holmberg, Per 61 år, jur. kand., bosatt i Falsterbo. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i överförmyndarnämnden. Jag är allmänt politiskt intresserad och vill vara med att påverka och vara delaktig i beslut rörande hemkommunen. Härdig, Mikael 33 år, handläggare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i valnämnden, ledamot av kyrkomötet, ledamot av kyrkorådet i Höllviken, kassör i Räng-moderaterna. Vellinge kommuns framtid bygger på ökat bostadsbyggande med hänsyn till vår unika naturmiljö. Jag vill ge mitt bidrag till den utvecklingen. Hörlin, Ann-Sofie 38 år, civilingenjör, bosatt i Falsterbo. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i styrelsen för Skanör- Falsterbomoderaterna. Kommunpolitik för mig handlar om alla de frågor som ligger nära det dagliga livet. Min drivkraft är att våra byar, skolor, barn- och äldreomsorg utformas i samklang med kommuninvånarnas önskan. rpm nr2_2009.indd

8 8 j Johansson, Liselott 36 år, förskollärare, bosatt i Östra Grevie. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill värna om vår barn- och äldreomsorg. Jag vill vara en del av en bra kommun och genom att vara med i KF arbeta för att den ska förbli bra och förhoppningsvis ännu bättre. Johansson, Stig B 80 år, dipl. företagsekonom, egenföretagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i kommunfullmäktige. Hängiven moderat. Järsholm Broekhuis, Inger 68 år, journalist, egen företagare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ledamot i ledningsgruppen för fysisk planering, ledamot av konsthallens styrelse. Det är en förmån att vara med och bestämma i Sveriges bästa kommun. l Larsson, Carina 39 år, säljare, bosatt i Vellinge. Ordförande i M-nämnden, ordförande i sociala utskottet, ledamot av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, styrelseledamot i Vexab. Med mitt engagemang vill jag medverka till att kommuninvånarna i Sveriges vackraste kommun bor och lever bra detta oavsett om du är ung eller gammal. Politik rör oss alla. Larsson, Tommy 65 år, VVS-tekniker, bosatt i Vellinge. Ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, ordförande i tekniska nämnden, ordförande i polisnämnden i södra Skåne. Jag som van förtroendeman kommer att bli en värdig företrädare för pensionärskollektivet. Lenntorp, Bertil 76 år, överstelöjtnant, bosatt i Höllviken. Ersättare i tekniska nämnden och kommunfullmäktige. Jag vill på ett aktivt sätt medverka till Vellinge kommuns positiva utveckling. rpm nr2_2009.indd

9 l Lindeberg, Ulf 72 år, kemiingenjör, bosatt i Höllviken. Ersättare i valnämnden. Jag är intresserad av alla sorters uppdrag. Jag har en ganska bred plattform att stå på. 9 Ljungman, Lars-Ingvar 56 år, kommunalråd, bosatt i Ljunghusen. Ledamot av kommunfullmäktige, ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i Vellinge Koncern AB, ordförande i Moderaterna i Räng. Tillsammans med många andra moderater vill vi göra en bra kommun ännu bättre. Löfberg, Agneta 64 år, civilekonom, bosatt i Skanör. Ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i kommunfullmäktige, styrelseledamot i Moderaterna Skanör-Falsterbo, nämndeman i skattenämnden och tingsrätten i Malmö, kassör i moderatkretsen i Vellinge. Jag har bred yrkeserfarenhet inom utbildning och ekonomi. Förhoppningsvis skulle något av min breda livserfarenhet komma till nytta inom politiken. Löfgren, Olof 66 år, docent, leg. läkare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden. Jag vill fortsätta att bidraga till den goda utvecklingen i Sveriges mest välskötta kommun. Lönnergård Grevendahl, Karin m Manger, Sofia 53 år, banktjänsteman, bosatt i Falsterbo. Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Jag vill arbeta för att behålla ett levande Skanör-Falsterbo och bibehålla låg skatt i kommunen. 41 år, småbarnspedagog, bosatt i Skanör. Ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Det är i Kf besluten tas och jag vill vara delaktig i att påverka och värna om en bra och trygg kommun. Mannfalk, Anna 50 år, civilekonom, bosatt i Höllviken. Ledamot i M-nämnden, ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämndens arbetsutskott, ledamot av intagningsnämnden Vuxenskolan. Jag brinner för att kommunal service skall kunna hålla hög kvalitet och vara kostnadseffektiv. rpm nr2_2009.indd

10 10 m Mars, Christer 59 år, ingenjör, bosatt i Vellinge. Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, vice ordförande i tekniska nämnden, ledamot i Vellinge Exploaterings AB, ledamot i förbundsstyrelsen M i Skåne. Jag vill värna Vellinge kommun och dess låga kommunalskatt genom en effektiv organisation med utförande utlagt på entreprenader. Mellert, Mona n 58 år, leg. sjuksköterska/diakon, bosatt i Hököpinge. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden. Jag tror att jag med min breda kunskap av utvecklingsarbete inom organisationer kan bidraga till att ge ytterligare en dimension. Nilback Bengtsson, Karin 73 år, småskollärare, f d skolledare, bosatt i Höllviken. Jag har under åren som ordförande i kommunala pensionärsrådets referensgrupp fått god inblick i det politiska livet i kommunen. Nilsson, Börje 73 år, egen företagare, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i M-nämnden, ledamot i verksamhetsråden för Sundsgymnasiet och Bäckagården, revisor i Falsterbo museum. Moderat politik tillvaratar enskilda människors intressen i olika skeden av livet. Nordström, Kenneth 55 år, säljare, bosatt i Velllinge. Jag vill vara med och påverka kommunens politik de närmaste åren. Nyberg, Jan 71 år, kyrkvärd, bosatt i Skanör. Ledamot i kyrkofullmäktige, ersättare i tekniska nämnden. Jag vill gärna fortsätta vara aktiv bland de moderata i Vellinge kommun. Nyqvist, Pia 44 år, projektledare, bosatt i Kämpinge. Ledamot av kommunfullmäktige och ledamot i M-nämnden. Intresset är att få vara medbestämmande när det gäller vård och omsorg på kommunal nivå. rpm nr2_2009.indd

11 o Ohlsson, Ann-Margret 70 år, leg. sjukgymnast, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kyrkoråd och kyrkofullmäktige i Skanör-Falsterbo, sekreterare Moderata Seniorer. Jag har blivit ombedd av Inger Järsholm. Roligt att kunna vara med och påverka. 11 Ohm, Christer 71 år, direktör, bosatt i Skanör. Ledamot i kyrkofullmäktige Skanör-Falsterbo, ersättare i dess kyrkoråd. Jag har bott i kommunen sedan 1966 och vill värna om kommunens bästa. Olin, Lars 51 år, byggnadsingenjör, bosatt i Höllviken. Ordförande i valnämnden, ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot av ledningsgruppen för fysisk planering, ersättare i styrelsen för Vellinge Bostads AB. Jag vill fortsätta påverka kommunen i positiv anda. Omfors, Jan p Persson, Jörgen 68 år, pensionär, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ersättare i tekniska nämnden. Jag har tid och lust att engagera mig och göra en arbetsinsats. 50 år, egen företagare, bosatt i Ljunghusen. Jag vill bidra till en positiv utveckling av kommunen. Är intresserad av sport, hälsa samt barn och ungdomar. Persson, Weine r Roth, Nils-Ola 38 år, egen företagare, bosatt i Vellinge. Ordförande i SERO (Skorstensentreprenörernas riksorganisation). Jag vill vara med och påverka samt arbeta för att vi skall bli ännu bättre. 66 år, fil. kand., marknadssociolog, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, redaktör och ansvarig utgivare för Rösta på Människor, verksamhetsrevisor moderaterna i Skåne län. Ännu finns en del att göra i arbetet att finna balanspunkten mellan nödvändig utbyggnad av nya bostäder - som spännande tillskott i befintliga omgivningar - och våra invånares krav på att vi värnar om kommunens fina miljö. rpm nr2_2009.indd

12 12 r Rådqvist, Susanne s Salomonsson, Inge 40 år, egenföretagare/studerande, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden, politisk representant vid Sandeplanskolans verksamhetsråd. Med mitt engagemang och min erfarenhet inom flera områden vill jag arbeta för ett samhälle med framtidstro och ett växande för varje individ liten som stor. 66 år, fastighetsmäklare, bosatt i Falsterbo. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot i tekniska nämnden. Jag vill bidra med idéer, synpunkter och beslut som är till gagn för kommuninvånarna och därmed stärka Vellinge kommuns goda renommé. Schyllert, Gustav 22 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen (ersättare arbetsutskottet). Distriktsordförande MUF Skåne. Ledamot i kretsstyrelsen. Ledamot i Rängföreningens styrelse. Jag vill fortsätta verka för de tre största frihetsområdena för den enskilde kommuninvånaren: 1) Låg skatt 2) Valfrihet och mångfald bland utövarna av den skattefinansierade verksamheten 3) Frånvaro av brott och otrygghet. Stenmarck, Eva 54 år, egen företagare, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen. Jag har funnit mina första tre år inom kommunalpolitiken intressanta, givande och utvecklande och anser att en kontinuitet på ytterligare en mandatperiod är till gagn för partiet och Skanör-Falsterbomoderaterna. Ståhlfors, Mikael t Tedestål, Christer 43 år, VD, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Jag vill vara med och påverka kommunens utveckling samt ta ansvar för densamma. 45 år, regionchef, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt dess arbetsutskott, ledamot i M-nämnden, ledamot i ledningsgruppen för fysisk planering. Jag stormtrivs med att medverka till att hela tiden göra en fantastisk kommun ännu bättre. rpm nr2_2009.indd

13 t Tedestål, Elisabeth 51 år, civilekonom, bosatt på Vellinge väster. Förste vice ordförande i kommunfullmäktige, förste vice ordförande i valnämnden, ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB. Jag vill vara med och påverka besluten i vårt närområde. 13 Turesson, Johan 21 år, studerande, bosatt i Ljunghusen. Ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. Jag vill vara med och utveckla samt förvalta underbara Vellinge kommun i en fortsatt god moderat anda. Tönning Hansson, Rasmus w Wahlgren Persson, Susanne 18 år, studerande, bosatt i Höllviken. Ledamot i Vellinge MUF. Jag anser det vara viktigt att arbeta för att förbättra den politik som dagligen influerar ens liv. En plats i Vellinge kommunfullmäktige representerar just en sådan möjlighet. 46 år, egen företagare/vd, bosatt i Höllviken. Ersättare i M-nämnden, verksamhetsrådet på Södervångskolan. Jag tycker det är intressant och tycker om att kunna påverka och se en utveckling av och med kommunen. Jag sitter i M-nämnden och vill gärna även sitta i kommunfullmäktige för vidare utveckling av mitt engagemang. Wendt, Lena 65 år, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ledamot i styrelsen för Räng-moderaterna, nämndeman. Politik är viktigt för att kunna påverka. Wictorsson, Catarina 42 år, leg. sjuksköterska, sektionsledare, bosatt i Vellinge. Jag vill kunna påverka viktiga beslut i min kommun. Genom mitt arbete har jag stor erfarenhet och intresse för äldreomsorg och hemsjukvård. Att ha tre barn gör att jag också är intresserad av barn och fritid. rpm nr2_2009.indd

14 14 v, w von Gertten, Martin 46 år, brandbefäl, bosatt i Gessie villastad. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i M-nämnden. Jag har intresse för politik och vill påverka samhället i moderat riktning till gagn för mina väljare. von Wowern, Jesper 40 år, auktoriserad jurist, bosatt i Vellinge. Ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i tekniska nämnden. Jag vill medverka till att Vellinge skall förbli en välskött kommun och fortsätta utvecklas. Wictorsson, Tobias 42 år, tillsynsman, bosatt i Vellinge. Ersättare i M-nämnden, ledamot i styrelsen för Moderaterna Vellinge-Månstorp, ledamot i M-nämndens sociala utskott. Jag vill verka för god vård och omsorg, för en utomordentlig skola och ett tryggt Vellinge. Wilén, Bertil y 65 år, IT-konsult, egen företagare, bosatt i Höllviken. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot i styrelsen för Skånes miljöförbund. Jag vill vara med och utveckla Vellinge kommun ännu mer. Yngvesson, Lars 73 år, pensionär, bosatt i Skanör. Ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, ersättare i Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB. Jag har kommunalt intresse. z Zettergren, Karin 18 år, studerande, bosatt i Höllviken. Vice ordförande i Vellinge MUF, ersättare i Räng-moderaternas styrelse, ledamot av kretsstyrelsen, ledamot i valberedningen för MSU-Skåne. Jag vill vara de yngre väljarnas röst i Vellinge kommun. rpm nr2_2009.indd

15 15 å Åberg, Alexander 18 år, studerande, bosatt i Vellinge. Ersättare i tekniska nämnden, ledamot i styrelsen för moderaterna Vellinge-Månstorp, MUF-ersättare i kretsstyrelsen, ledamot i styrelsen för MUF. Det behövs unga politiker som kan lyfta fram unga människors röster. Detta plus god kunskap samt intresse och engagemang för samhällsutvecklingen anser jag kunna tillföra kommunfullmäktige. Åkesson, Patrik 57 år, advokat, bosatt i Skanör. Ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelse, ordförande i överförmyndarnämnden, ledamot av närsjukvårdsberedningen i Region Skåne, vice ordförande Moderaterna Skanör-Falsterbo. Jag vill fortsätta arbeta för god ekonomisk hushållning och god service till kommuninvånarna. ö Östberg, Karl Henrik 34 år, biträdande jurist, bosatt i Höllviken. Jag vill vara med och göra Vellinge ännu bättre som företagarkommun. rpm nr2_2009.indd

16 original: LayoutXPress rpm nr2_2009.indd

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

2010-05-28. Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen)

2010-05-28. Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen) 1(21) 2010-05-28 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen) Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson

Läs mer

valåret 2010 Rösta på Människor www.vellinge.moderat.se En tidning från moderaterna i vellinge kommun nummer 1 - april 2010.

valåret 2010 Rösta på Människor www.vellinge.moderat.se En tidning från moderaterna i vellinge kommun nummer 1 - april 2010. En tidning från moderaterna i vellinge kommun nummer 1 - april 2010. 23:e årgången Rösta på Människor sid 2 Lars-Ingvar Ljungman - Valet är ditt i Vellinge kommun. sid 3 Vår bästa blandning - Fullmäktigekandidaterna

Läs mer

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(34) 2010-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013

Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 2013-09-26 1 (5) Kommunförvaltningen Anteckningar Dnr: On 2013/78 Gunilla Nilsson Assistent/Handläggare Kommunala pensionärsrådet torsdag 26 september 2013 Mötesdatum 2013-09-26 Plats Lorensdal Tid 9,00

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Rösta på Människor. ...nyheter från. Visst ska du delta i de aktuella valen! www.vellinge.moderat.se. i Vellinge kommun 2009. 22:A

Rösta på Människor. ...nyheter från. Visst ska du delta i de aktuella valen! www.vellinge.moderat.se. i Vellinge kommun 2009. 22:A EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 4- SEPTEMBER 2009. 22:A ÅRGÅNGEN Rösta på Människor r å 1 let!...nyheter från Axelsson Foto: Claes G a v l l ti Göran Holm: ligger iljö och natur ss

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Moderaterna i Vällingby får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2011. Organisationsnumer: 802010-3779 Årsmötet 2011 Årsmötet avhölls den 1 mars 2011

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Ge oss fyra år till! till

Ge oss fyra år till! till EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NR.3 SEPTEMBER 2006. 19:E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Ge oss fyra år till! till moderaterna sid 13 Här kan du rösta i årets val och träffa dina Moderata ledamöter

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(14) 2011-12-02 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014

MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 MODERATA UNGDOMSLISTVALSEDL AR I SKÅNE TILL REGIONVALET 2014 Ungdomslista valkrets Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010

Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 1 (6) Protokoll M-förvaltningen Assistent Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 16 september 2010 Mötesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö Arbetarekommuner Socialdemokraterna i Jönköpings län Residensgatan 1 556 13 Jönköping T: 036-165140 www.socialdemokraterna/jonkopingslan

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta.

Val 2010. Lättläst information. Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Lättläst information Val 2010 Här kan du läsa om hur du gör när du röstar i valet år 2010 och om vem som får rösta. Du kan också läsa om hur du kan göra om du inte kan rösta på valdagen den 19 september.

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-19. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 och 1 2012-12-19 8:15-12:30 Beslutande Kristina Svensson 136-141 Bengt Torstensson Veronica Almroth 136-139 Claes Nordevik 140-142 Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET

FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET FÖRSLAG TILL UNGDOMSLISTOR REGIONVALET Nordost 1. Erica Buneck, 27 år, kriminologstudent, Kristianstad 2. Ludvig Ceimertz, 22 år, soldat, Kristianstad 3. Kenny Hansson, 18 år, studerande, Hässleholm 4.

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad

0733-375468 Flommen 2. 0706-698857 0733-374717 Hässlegården Patrik Fröderberg Poppe.jennie@gmail.com 0768-650211 Kristianstad 2014 Kontaktpersoner Email Tel.nr Abbekås Lasse Stark klubbchef@abbekasgk.se 0705-813135 Araslöv Mats Persson mp@t-kartor.se 0733-206818 Assartorp Rasmus Fransson Rasmus.fransson@malmoaviation.se 0702-626991

Läs mer

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl

Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare. Bo Dahlqvist Boel Rosdahl Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 18.25 1 (6) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Utses justera Bo Dahlqvist

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI

R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGLER SKARABORGS MODERATA SAMLINGSPARTI 2 R EK R YTER INGS- OCH NOMINER INGSR EGL ER Övergripande rekryterings- och nomineringsregler för val till riksdag, region och

Läs mer

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER

STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGAR STADGESAMLING MODERATERNA MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET MODERATKVINNORNA MODERATA SENIORER STADGESAMLING MODERATERNA Gäller från och med 1 juli 2012 MODERATKVINNORNA Gäller från och med 2007 MODERATA

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

2014-03-19. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2014-03-19. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(23) 2014-03-19 Nämndsekreterare Lena Ek Tfn 040-42 5260 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22

PROTOKOLL. Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND PROTOKOLL Protokoll nr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 5-01 200-04-07 ÅRSTÄMMA 1 (6) 1-22 Sign: Plats: Kommunfullmäktiges sal, Stadshus i Skövde Närvarande:

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset

2013-01-10. kolabacken, kommunhuset 1(25) 2013-01-10 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1. Mötets öppnande Ordföranden Johan Sandgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll Viared Företagsförenings årsmöte Datum: 2006-03-28 Plats: Ellos Mötet inleddes med ett underhållande och mycket uppskattat föredrag av Olle Blomqvist, ellos grundare. Mötesdeltagarna fick ta

Läs mer

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val

Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val BILAGA 2 a Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om direkta val SVKB 2004:1 KYRKOSTYRELSENS BESLUT MED NÄRMARE BESTÄMMELSER OM DIREKTA VAL MEDDELAT DEN 20 APRIL 2004 Kyrkostyrelsen föreskriver

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(20) 2013-09-03 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2013-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-05-07 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Duvan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 12.00 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Arne Andersson, PRO Curt Henriksson, PRO Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-03-05 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Ugglan, Stadshuset, Laholm kl 09.00 11.30 Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande Åke Andersson, PRO Birgit Hansson, PRO Kerstin

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille

Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Dag: Tisdag 7 december 2010 Tid: Kl. 09.30 12.00 Plats: Konferensrummet, Forellen plan 2, Partille Närvarande: Ledamöter Pia Karlsson, ordf. VON Leif Andersson VON, 6-10 Rune Furufors Sävedalen PRO Siv

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag Författare: HSB Nordvästra Skåne, valberedningen Datum 2014-11-08 Plats Ärende: Delges: Ramlösa Brunnshotell Valberedningens PM samt förslag till ordinarie föreningsstämma Stämmoombud m.fl. Valberedningens

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011

Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 1 (6) Protokoll Kommunförvaltningen Storm, Josefine Tfn 040-42 52 44 Pensionärsrådet torsdag 6 oktober 2011 Mötesdatum 2011-10-06 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 13.00-15.00 Ordinarie Ersättare Övriga

Läs mer

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande. Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

PROTOKOLL. Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund 1(10) Sammanträdesdatum: 2015-02-16 Plats och tid C-salen, kl 13:30-16:30 Beslutande Monica Samuelsson Rolf Gustafsson Laila Johansson Ritva Jansson Hans Hellman Harry L. Fischer Hans Åström Daniel Höglund

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo

Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo Socialdemokraterna i Jönköpings län Kandidater till partikongressen den 28/10-1/11 2009 Valkrets 3 Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo 2 (7) Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas ordinarie

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07.

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. 1 (7) Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB Uppsala ekonomisk förening, 2009-05-07. Plats: Clarion Hotel Gillet i Uppsala 1 Öppnande Styrelsens ordförande Sture Blomgren hälsar stämmodeltagarna

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENERGI MARKNADSINSPEKTIONEN Ank. 2015-08- 0 6 D/Dnr Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Kalmar den 3/8 2015 Till förvaltningsrätten i Linköping ÖVERKLAGANDE Klagande: Kalmar Energi Elnät

Läs mer

Handikapprådet onsdag 9 mars 2010

Handikapprådet onsdag 9 mars 2010 1 (5) M-förvaltningen Protokoll Assistent Dahlqvist, Tilde Tfn 040-42 52 44 Handikapprådet onsdag 9 mars 2010 Mötesdatum 2010-03-09 Plats Kommunhuset, Slusan Tid 14.00-16.00 Ordinarie Carina Larsson (M-nämnden)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Kommunala Pensionärsrådet 2014-11-26 1 Plats och tid Strandpensionatet, Skummeslövsstrand, kl 08.30 13.30 Beslutande Mona Persson, SPF ordförande Arne Andersson, PRO Stina Lindberg, PRO Birgit Hansson,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010-

Sessionssalen 18.30 20.30. Göran Sjögren, Kultur och Fritidsnämnden Marianne Carlson, sekreterare. Boris Svensson Rönngården 2010- 2010-03-10 Sida 1 av 10 Plats och tid Sessionssalen 18.30 20.30 Beslutande Övriga deltagare Kurt Johansson NHR, vice ordförande Boris Svensson (s) Socialnämnden Kent Lodesjö (s) Plan-och byggnadsnämnden

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com

Distriktsstyrelsen Ordförande : Lena Näslund 0410-245 76 naeslund.information@telia.com SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till årsmöte Ombudsfullmakt

Läs mer

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M)

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M) 5) Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.20 ande Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Britt Lindhal (M), tjänstgörande

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - SEPTEMBER 2010. 23:E ÅRGÅNGEN

EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - SEPTEMBER 2010. 23:E ÅRGÅNGEN EN TIDNING FRÅN MODERATERNA I VELLINGE KOMMUN NUMMER 2 - SEPTEMBER 2010. 23:E ÅRGÅNGEN Rösta på Människor Ge oss fyra år till! Foto: Ulrika Vendelbo Foto: Ulrika Vendelbo sid 14 Det ska vara lätt att göra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio

Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2014-05-28 LiÖ 2014-244 Landstingsstyrelsen Direktiv till stämmoombud inför årsstämma i AB Transitio Årsstämma kommer att hållas i AB Transitio den 12 juni

Läs mer

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(20) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30

PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 Sjuhärad PROTOKOLL fört vid årsmöte med HELA SVERIGE SKA LEVA 7 HÄRAD Plats: Kvarnen, Hyssna Tid: Tisdagen den 21 april 2015 kl. 18.30 1 Årsmötets öppnande Ordförande Tina Yngvesson hälsade de närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer