Artikelregister 1999 NR 1/99

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelregister 1999 NR 1/99"

Transkript

1 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/99. Artikelregister 1999 NR 1/99 NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet 5 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum 7 INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM 15 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? 18 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? 30 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel 37 David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern 42 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen 46 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen 48 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital 50 Bokföringsnämnden BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring 52 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen 54 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag 56 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 57 NR 2/99 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp 5 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? 10 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner 15 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende 22 Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet 36 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås 42 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor 43 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) 46 Stoppreglerna SOU 1998: Övrigt Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning 48 Samarbete sökes 49 BILAGA I BALANS 12/99 1

2 NR 3/99 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven 5 SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«7 ISA det största projektet i FAR:s historia 8 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? 12 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser 17 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? 24 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill 28 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar 37 Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«40 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! 41 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 45 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd 49 NR 4/99 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne 5 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan 8 Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga 9 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik 15 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler 22 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska 26 Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag 30 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk 37 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«40 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv 43 Bokföringsnämnden BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav 46 Komplettering BFN R 4 48 Upphävande cirkulärsvar 48 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) 49 NR 5/99 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering 4 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid 5 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven 7 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? 11 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk, Det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen 12 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv 32 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen 37 Anders Palm DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner 41 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen 42 Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag 47 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m BILAGA I BALANS 12/99

3 NR 6-7/99 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister 5 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet 7 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? 10 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag 11 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation 17 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor 25 Pär Falkman Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer 36 Ewa Sallander EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder 41 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni s uttalande 1999:5 47 NR 8-9/99 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag 8 Lång debatt på SRS-stämma 9 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA 11 Åsa Johansson Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum 12 Pär Trehörning Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder 15 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler 19 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter 28 Anders Palm Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? 32 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt 41 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren 42 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt 44 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) 49 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) 48 s uttalande 1999:6 49 s uttalande 1999:7 51 s uttalande 1999:8 52 s uttalande 1999:11 53 s uttalande 1999:12 55 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 56 NR 10/99 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick 7 och Åsa Johansson Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer 9 Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen 16 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? 21 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma 33 BILAGA I BALANS 12/99 3

4 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts 36 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk 41 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) 52 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. 53 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 54 Justitieministerns svar 54 s uttalande 1999:14 54 s uttalande 1999:16 56 NR 11/99 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens 4 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning 5 Margit Knutsson REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro 9 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar 15 Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige 23 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? 31 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs 37 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47)39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) 44 Övrigt Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn 46 s uttalande 1999:9 46 NR 12/99 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna 4 Livlig debatt om SRS framtida organisation 5 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper 6 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? 9 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige 11 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag 15 Margit Knutsson FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis 21 Stefan Engström Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? 26 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning 33 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser 36 Per Strandin DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! 37 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder 38 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) 40 s uttalande 1999:13 41 s uttalande 1999:17 43 s uttalande 1999:18 44 s uttalande 1999: BILAGA I BALANS 12/99

5 Författarregister 1999 A, B Johan Adolphson och Karin Johansson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren Nr 8-9;s. 42 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet Nr 6-7;s. 7 C, D Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen Nr 1;s. 48 E Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Urban Engerstedt och Thomas Thiel DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill Nr 3;s. 28 Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? Nr 12;s. 26 Fredrik Eriksson och Pähr Andersson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation Nr 6-7;s. 17 F Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv Nr 2;s. 31 Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? Nr 6-7;s. 31 Ewa Fallenius (se även Sallander) och Anna Hesselman REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper Nr 12;s. 6 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital Nr 1;s. 50 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«nr 4;s. 40 G SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«nr 3;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan Nr 4;s. 8 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid Nr 5;s. 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick Nr 10;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens Nr 11;s. 4 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? Nr 12;s. 9 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Arne Gunnarsson och Göran Arnell Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 H Peter Helle, Matthew Gilham och Nigel Iyer Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 ISA det största projektet i FAR:s historia Nr 3;s. 8 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska Nr 4;s. 26 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? Nr 5;s. 11 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent Nr 8-9;s. 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen Nr 8-9;s. 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre Nr 8-9;s. 10 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna Nr 12;s. 4 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finans- BILAGA I BALANS 12/99 5

6 analytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 46 I, J David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern Nr 1;s. 42 REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet Nr 2;s. 36 REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer Nr 6-7;s. 36 Nigel Iyer, Matthew Gilham och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs Nr 11;s. 37 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag Nr 8-9;s. 8 Lång debatt på SRS-stämma Nr 8-9;s. 9 Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum Nr 8-9;s. 12 Åsa Johansson och FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 K, L Ung-Seok Kim, Stefan Gustafsson och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? Nr 3;s. 12 REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro Nr 11;s. 9 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis Nr 12;s. 21 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser Nr 12;s. 36 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende Nr 2;s. 22 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen Nr 5;s. 42 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige Nr 12;s. 11 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk Nr 4;s. 37 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? Nr 3;s. 24 Ulrika Liw, Stefan Gustafsson och Ung-Seok Kim Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Manfred Löfvenhaft och Karl-Erik Danielsson Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 M Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga Nr 4;s. 9 Björn Markland och Karin Engblom Fredrikson REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts Nr 10;s. 36 N Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Sven-Arne Nilsson och Jan-Hugo Nihlén Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Ingrid Nordeman och Christoffer Odhnoff Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Magnus Norin och Katarina Larsson DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt Nr 8-9;s. 41 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag Nr 6-7;s. 11 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år 2000 Nr 10;s. 30 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 O, P Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser Nr 3;s. 17 DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner Nr 5;s. 41 Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? Nr 8-9;s BILAGA I BALANS 12/99

7 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning Nr 12;s. 33 Q, R INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM Nr 1; 15 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor Nr 2;s. 43 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven Nr 3;s. 5 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv Nr 4;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven Nr 5;s. 7 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni 2000 Nr 6-7;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt Nr 8-9;s. 44 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk Nr 10;s. 41 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning Nr 11;s. 5 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder Nr 12;s. 38 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor Nr 6-7;s. 25 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? Nr 11;s. 31 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag Nr 12;s. 15 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! Nr 3;s. 41 DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! Nr 12;s. 37 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter Nr 8-9;s. 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv Nr 5;s. 32 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik Nr 4;s. 15 T Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås Nr 2;s. 42 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk,det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen Nr 5;s. 12 Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder Nr 8-9;s. 15 U, V, W Gey Widengren och Eva Nyström Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 X, Y, Z, Å, Ä, Ö S Ewa Sallander (se även Fallenius) EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser... Nr 6-7;s. 40 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? Nr 1;s. 18 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler Nr 4;s. 22 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet Nr 5;s. 28 Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma Nr 10;s. 33 BILAGA I BALANS 12/99 7

8 ÖVRIGT NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet Nr 1;s. 5 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp Nr 2;s. 5 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne Nr 4;s. 5 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering Nr 5;s. 4 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen Nr 5;s. 37 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister Nr 6-7;s. 5 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? Nr 6-7;s. 10 EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder Nr 6-7;s. 41 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA Nr 8-9;s. 11 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning Nr 10;s. 5 Livlig debatt om SRS framtida organisation Nr 12;s. 5 AKTIEMARKNADSNÄMNDEN s uttalande 1999:5 Nr 6-7;s. 47 s uttalande 1999:6 Nr 8-9;s. 49 s uttalande 1999:7 Nr 8-9;s. 51 s uttalande 1999:8 Nr 8-9;s. 52 s uttalande 1999:9 Nr 11;s. 46 s uttalande 1999:11 Nr 8-9;s. 53 s uttalande 1999:12 Nr 8-9;s. 55 s uttalande 1999:13 Nr 12;s. 41 s uttalande 1999:14 Nr 10;s. 54 s uttalande 1999:16 Nr 10;s. 56 s uttalande 1999:17 Nr 12;s. 43 s uttalande 1999:18 Nr 12;s. 44 s uttalande 1999:19 Nr 12;s. 46 BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring Nr 1;s. 52 BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav Nr 4;s. 46 Komplettering BFN R 4 Nr 4;s. 48 Upphävande cirkulärsvar Nr 4;s. 48 Stoppreglerna SOU 1998:116 Nr 2;s. 46 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd Nr 3;s. 49 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) Nr 4;s. 49 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. Nr 5;s. 50 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) Nr 8-9;s. 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) Nr 8-9;s. 49 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) Nr 10;s. 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. Nr 10;s. 53 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47) Nr 11;s. 39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag Nr 11;s. 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) Nr 11;s. 44 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) Nr 12;s. 40 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) Nr 1;s. 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag Nr 1;s. 56 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) Nr 2;s. 46 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) Nr 10;s. 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) Nr 10;s. 52 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 Nr 3;s. 45 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) Nr 8-9;s. 48 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Nr 1;s. 57 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen Nr 1;s. 54 ÖVRIGT Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning Nr 2;s. 48 Samarbete sökes Nr 2;s. 49 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 8-9;s. 56 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 10;s. 54 Justitieministerns svar Nr 10;s. 54 Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn Nr 11;s. 46 REMISSVAR Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag Nr 5;s BILAGA I BALANS 12/99

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 7 september 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över bl.a. reglerna om revision för små företag. Genom

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE HUR KAN EN AVSKAFFAD REVISIONSPLIKT TÄNKAS PÅVERKA VERKSAMHETEN HOS REVISORER, BANKER SAMT SKATTEVERKET? Kandidatuppsats i Företagsekonomi Helena Emilsson Jelena Maljukanovic

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag

Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Kandidatuppsats FEK 582 Januari 2006 Avskaffandet av revisionsplikt möjliga konsekvenser för revisionsbyråer, redovisningsbyråer och små aktiebolag Författare Catrin Aldenhov Boel Hansson Weronica Rosenlöw

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson

Hur tänker revisorn? Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p. Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Institutionen för Ekonomi FEC 650 Kandidatuppsats 10p Hur tänker revisorn? Författare: Eva Tency Nilsson Catherine Persson Handledare: Leif Holmberg Nils-Gunnar Rudenstam Sammanfattning Kan en revisor

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket

Småföretagen sågar. Nya förenklingar ska spara 500 miljoner åt företagen. regeringen. Skatteverket överdriver fusket NY TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 3 2008 Småföretagen sågar regeringen Skatteverket överdriver fusket Nya regler för mindre aktiebolag (K2) 5 bästa verktygen i Edison Ekonomi Revisionsplikten

Läs mer

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS

RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS RELATIONEN TILL REVISORN FÖRVÄNTNINGSGAPETS BAKOMLIGGANDE FAKTORER Kandidatuppsats i Företagsekonomi Elisabeth Karlsson Sophie Karlsson VT 2009:KF26 Förord Vi vill först och främst tacka de sex respondenter

Läs mer

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 48-9 2010 2010 Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om

Läs mer

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet

Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre företaget och dess verksamhet Mälardalens Högskola Akademin för ekonomi, samhälle och teknik, EST FÖA300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp VT 2013 Skillnaden mellan regelverken K2 och K3 En studie om valets påverkan på det mindre

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar

K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Översikt över förändringar K3 för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser Översikt över förändringar Innehåll Innehåll 1 Förord 3 Kontaktpersoner 4 1 Inledning 5 2 K-reglerna 7 3 Tillämpning av K3 11 3.1 K3

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22)

Yttrande över Redovisningsutredningens betänkande Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) 2014-09-01 REMISSVAR Justitiedepartementet FI Dnr 14-8479 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Nyheter inför bokslutet 2014

Nyheter inför bokslutet 2014 Nyheter inför bokslutet 2014 Författare: Carina Edlund, Catharina Pramhäll, Camilla Persson och Jörgen Nilsson. Nyheter inför bokslutet 2014 publiceras i samarbete med KPMG. 1 Nyheter inför bokslutet Innehåll

Läs mer

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning

Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linda Bergström Camilla Thorp Bankers syn på ändringar av aktiekapital, revisionsplikt och redovisning En fallstudie av svenska storbanker i Karlstads kommun

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Redovisningskonsultens roll

Redovisningskonsultens roll Anette Eriksson Annika Sebeniusson Redovisningskonsultens roll Redovisningsbyråers och revisionsbyråers syn på förändringar i branschen. Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: VT-2011 Katharina

Läs mer

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting

Internationella normer för redovisning. Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Internationella normer för redovisning Utgångspunkt för redovisning i kommuner och landsting Produktion: Åke

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN

REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN REVISIONSPLIKTENS AVSKAFFANDE REVISIONSBYRÅERS ALTERNATIVA TJÄNSTER TILL REVISION & BANKERS KRAV VID BEVILJANDE AV LÅN Kandidatuppsats i Företagsekonomi Emelie Olofsson Kristin Runarsson VT 2010:KF07 Förord

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer