Artikelregister 1999 NR 1/99

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelregister 1999 NR 1/99"

Transkript

1 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/99. Artikelregister 1999 NR 1/99 NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet 5 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum 7 INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM 15 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? 18 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? 30 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel 37 David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern 42 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen 46 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen 48 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital 50 Bokföringsnämnden BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring 52 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen 54 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag 56 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 57 NR 2/99 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp 5 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? 10 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner 15 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende 22 Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet 36 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås 42 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor 43 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) 46 Stoppreglerna SOU 1998: Övrigt Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning 48 Samarbete sökes 49 BILAGA I BALANS 12/99 1

2 NR 3/99 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven 5 SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«7 ISA det största projektet i FAR:s historia 8 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? 12 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser 17 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? 24 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill 28 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar 37 Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«40 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! 41 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 45 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd 49 NR 4/99 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne 5 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan 8 Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga 9 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik 15 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler 22 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska 26 Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag 30 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk 37 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«40 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv 43 Bokföringsnämnden BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav 46 Komplettering BFN R 4 48 Upphävande cirkulärsvar 48 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) 49 NR 5/99 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering 4 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid 5 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven 7 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? 11 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk, Det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen 12 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv 32 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen 37 Anders Palm DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner 41 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen 42 Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag 47 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m BILAGA I BALANS 12/99

3 NR 6-7/99 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister 5 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet 7 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? 10 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag 11 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation 17 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor 25 Pär Falkman Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer 36 Ewa Sallander EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder 41 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni s uttalande 1999:5 47 NR 8-9/99 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag 8 Lång debatt på SRS-stämma 9 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA 11 Åsa Johansson Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum 12 Pär Trehörning Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder 15 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler 19 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter 28 Anders Palm Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? 32 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt 41 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren 42 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt 44 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) 49 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) 48 s uttalande 1999:6 49 s uttalande 1999:7 51 s uttalande 1999:8 52 s uttalande 1999:11 53 s uttalande 1999:12 55 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 56 NR 10/99 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick 7 och Åsa Johansson Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer 9 Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen 16 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? 21 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma 33 BILAGA I BALANS 12/99 3

4 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts 36 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk 41 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) 52 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. 53 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 54 Justitieministerns svar 54 s uttalande 1999:14 54 s uttalande 1999:16 56 NR 11/99 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens 4 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning 5 Margit Knutsson REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro 9 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar 15 Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige 23 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? 31 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs 37 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47)39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) 44 Övrigt Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn 46 s uttalande 1999:9 46 NR 12/99 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna 4 Livlig debatt om SRS framtida organisation 5 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper 6 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? 9 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige 11 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag 15 Margit Knutsson FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis 21 Stefan Engström Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? 26 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning 33 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser 36 Per Strandin DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! 37 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder 38 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) 40 s uttalande 1999:13 41 s uttalande 1999:17 43 s uttalande 1999:18 44 s uttalande 1999: BILAGA I BALANS 12/99

5 Författarregister 1999 A, B Johan Adolphson och Karin Johansson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren Nr 8-9;s. 42 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet Nr 6-7;s. 7 C, D Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen Nr 1;s. 48 E Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Urban Engerstedt och Thomas Thiel DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill Nr 3;s. 28 Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? Nr 12;s. 26 Fredrik Eriksson och Pähr Andersson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation Nr 6-7;s. 17 F Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv Nr 2;s. 31 Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? Nr 6-7;s. 31 Ewa Fallenius (se även Sallander) och Anna Hesselman REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper Nr 12;s. 6 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital Nr 1;s. 50 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«nr 4;s. 40 G SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«nr 3;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan Nr 4;s. 8 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid Nr 5;s. 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick Nr 10;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens Nr 11;s. 4 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? Nr 12;s. 9 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Arne Gunnarsson och Göran Arnell Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 H Peter Helle, Matthew Gilham och Nigel Iyer Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 ISA det största projektet i FAR:s historia Nr 3;s. 8 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska Nr 4;s. 26 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? Nr 5;s. 11 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent Nr 8-9;s. 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen Nr 8-9;s. 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre Nr 8-9;s. 10 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna Nr 12;s. 4 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finans- BILAGA I BALANS 12/99 5

6 analytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 46 I, J David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern Nr 1;s. 42 REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet Nr 2;s. 36 REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer Nr 6-7;s. 36 Nigel Iyer, Matthew Gilham och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs Nr 11;s. 37 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag Nr 8-9;s. 8 Lång debatt på SRS-stämma Nr 8-9;s. 9 Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum Nr 8-9;s. 12 Åsa Johansson och FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 K, L Ung-Seok Kim, Stefan Gustafsson och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? Nr 3;s. 12 REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro Nr 11;s. 9 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis Nr 12;s. 21 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser Nr 12;s. 36 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende Nr 2;s. 22 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen Nr 5;s. 42 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige Nr 12;s. 11 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk Nr 4;s. 37 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? Nr 3;s. 24 Ulrika Liw, Stefan Gustafsson och Ung-Seok Kim Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Manfred Löfvenhaft och Karl-Erik Danielsson Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 M Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga Nr 4;s. 9 Björn Markland och Karin Engblom Fredrikson REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts Nr 10;s. 36 N Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Sven-Arne Nilsson och Jan-Hugo Nihlén Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Ingrid Nordeman och Christoffer Odhnoff Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Magnus Norin och Katarina Larsson DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt Nr 8-9;s. 41 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag Nr 6-7;s. 11 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år 2000 Nr 10;s. 30 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 O, P Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser Nr 3;s. 17 DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner Nr 5;s. 41 Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? Nr 8-9;s BILAGA I BALANS 12/99

7 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning Nr 12;s. 33 Q, R INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM Nr 1; 15 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor Nr 2;s. 43 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven Nr 3;s. 5 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv Nr 4;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven Nr 5;s. 7 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni 2000 Nr 6-7;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt Nr 8-9;s. 44 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk Nr 10;s. 41 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning Nr 11;s. 5 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder Nr 12;s. 38 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor Nr 6-7;s. 25 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? Nr 11;s. 31 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag Nr 12;s. 15 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! Nr 3;s. 41 DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! Nr 12;s. 37 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter Nr 8-9;s. 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv Nr 5;s. 32 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik Nr 4;s. 15 T Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås Nr 2;s. 42 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk,det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen Nr 5;s. 12 Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder Nr 8-9;s. 15 U, V, W Gey Widengren och Eva Nyström Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 X, Y, Z, Å, Ä, Ö S Ewa Sallander (se även Fallenius) EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser... Nr 6-7;s. 40 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? Nr 1;s. 18 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler Nr 4;s. 22 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet Nr 5;s. 28 Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma Nr 10;s. 33 BILAGA I BALANS 12/99 7

8 ÖVRIGT NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet Nr 1;s. 5 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp Nr 2;s. 5 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne Nr 4;s. 5 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering Nr 5;s. 4 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen Nr 5;s. 37 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister Nr 6-7;s. 5 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? Nr 6-7;s. 10 EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder Nr 6-7;s. 41 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA Nr 8-9;s. 11 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning Nr 10;s. 5 Livlig debatt om SRS framtida organisation Nr 12;s. 5 AKTIEMARKNADSNÄMNDEN s uttalande 1999:5 Nr 6-7;s. 47 s uttalande 1999:6 Nr 8-9;s. 49 s uttalande 1999:7 Nr 8-9;s. 51 s uttalande 1999:8 Nr 8-9;s. 52 s uttalande 1999:9 Nr 11;s. 46 s uttalande 1999:11 Nr 8-9;s. 53 s uttalande 1999:12 Nr 8-9;s. 55 s uttalande 1999:13 Nr 12;s. 41 s uttalande 1999:14 Nr 10;s. 54 s uttalande 1999:16 Nr 10;s. 56 s uttalande 1999:17 Nr 12;s. 43 s uttalande 1999:18 Nr 12;s. 44 s uttalande 1999:19 Nr 12;s. 46 BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring Nr 1;s. 52 BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav Nr 4;s. 46 Komplettering BFN R 4 Nr 4;s. 48 Upphävande cirkulärsvar Nr 4;s. 48 Stoppreglerna SOU 1998:116 Nr 2;s. 46 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd Nr 3;s. 49 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) Nr 4;s. 49 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. Nr 5;s. 50 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) Nr 8-9;s. 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) Nr 8-9;s. 49 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) Nr 10;s. 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. Nr 10;s. 53 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47) Nr 11;s. 39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag Nr 11;s. 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) Nr 11;s. 44 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) Nr 12;s. 40 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) Nr 1;s. 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag Nr 1;s. 56 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) Nr 2;s. 46 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) Nr 10;s. 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) Nr 10;s. 52 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 Nr 3;s. 45 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) Nr 8-9;s. 48 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Nr 1;s. 57 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen Nr 1;s. 54 ÖVRIGT Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning Nr 2;s. 48 Samarbete sökes Nr 2;s. 49 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 8-9;s. 56 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 10;s. 54 Justitieministerns svar Nr 10;s. 54 Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn Nr 11;s. 46 REMISSVAR Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag Nr 5;s BILAGA I BALANS 12/99

Artikelregister 2001

Artikelregister 2001 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2001. Artikelregister 2001 NR 1/2001 NOTERINGAR: Därför uppmanade Stig Nilsson kvinnorna i FAR att stå på sig, Den genomsnittlige FAR-ledamoten: Nu är han 47 år men

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning l e o n i e selt i n g Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning Denna artikel har kommit till då jag i mitt arbete som skatterådgivare till fastig

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Artikelregister 2002 NR 1/2002

Artikelregister 2002 NR 1/2002 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2002. Artikelregister 2002 NR 1/2002 NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? 4 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Artikelregister 2000 NR 1/2000

Artikelregister 2000 NR 1/2000 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2000. Artikelregister 2000 NR 1/2000 NYHETER: FEE:s sjätte eurokonferens Underskatta inte tiden!, Dialogen med PRV Bolag fortsätter, Redovisningsdag lockade många redovisare,

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet

Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet Särskilt yttrande med anledning av Revisorsnämndens yttrande över Betänkandet Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (1999:43) Inledning Undertecknade ledamöter av Revisorsnämnden har anmält

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005

Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 Högre revisorsexamen Kommentar till provrättningen december 2005 1:1 8,5 71 12 Företaget har en negativ utveckling vad avser omsättning och lönsamhet. I uppgiften ställs två delfrågor innefattande frågor

Läs mer

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM

SVAR 2012-01-10. Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM SVAR 2012-01-10 Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt Stefan Pärlhem 103 33 STOCKHOLM Inbjudan att lämna synpunkter på förslag till EU-direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II

Maj 2013 Revisorsnämnden 2013. SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2013 Revisorsnämnden 2013 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Deluppgift 3.1 Enligt BFN R 1 Redovisning av forsknings- och utvecklingsarbeten ska vissa villkor vara uppfyllda för att utvecklingsutgifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR

AKTIEBOLAGSRÄTT KNUT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG. Andra. STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag PROFESSOR AKTIEBOLAGSRÄTT ENLIGT 1944 ÅRS LAG OM AKTIEBOLAG KNUT AV PROFESSOR Andra STOCKHOLM P. Norstedt & Söners Förlag INNEHÅLL INLEDNING 9 A. Olika typer av rättsregler 10 B. Olika typer av sammanslutningar

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405. Bokföringsnämnden (för K-företag)... 535. Bokföringsnämnden... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 405 Bokföringsnämnden (för K-företag)............................................. 535 Bokföringsnämnden... 1263 Rådet för finansiell

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren

Årsredovisning. Norsk-Svenska Handelskammaren Årsredovisning för Norsk-Svenska Handelskammaren 802401-3032 Räkenskapsåret 2014 01 01-2014 12 31 2 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Norsk-Svenska Handelskammaren får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening

Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Årsredovisning Tillväxt Motala, Ekonomisk förening Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (7) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Tillväxt Motala, Ekonomisk förening avger

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till 2 459 tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING?

HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? XV/7030/98 SV HUR STÄMMER IAS 1 ÖVERENS MED DIREKTIVEN OM ÅRSREDOVISNING? GENERALDIREKTORAT- XV Inre marknad och finansiella tjänster Detta dokument är avsett att användas som diskussionsunderlag inom

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21

www.pwc.se SPF Kassörsutbildning 2013-05-21 www.pwc.se Kassörsutbildning 2013-05-21 Agenda Bokföring Löpande bokföring Årsbokslut Styrelsens uppgifter avseende kontroll över verksamheten Revision Övriga frågor frågor/svar maj 2013 2 Bokföring Varför

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II Maj 2015 Revisorsnämnden 2015 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 Maj 2015 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan några

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden EN NTRODUKTON TLL SJÄLVREGLERNGEN PÅ DEN SVENSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADEN Den svenska värdepappersmarknaden har sedan länge haft ett betydande inslag

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer