Artikelregister 1999 NR 1/99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelregister 1999 NR 1/99"

Transkript

1 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/99. Artikelregister 1999 NR 1/99 NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet 5 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum 7 INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM 15 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? 18 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? 30 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel 37 David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern 42 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen 46 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen 48 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital 50 Bokföringsnämnden BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring 52 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen 54 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag 56 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål 57 NR 2/99 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp 5 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? 10 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner 15 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende 22 Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet 36 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås 42 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor 43 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) 46 Stoppreglerna SOU 1998: Övrigt Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning 48 Samarbete sökes 49 BILAGA I BALANS 12/99 1

2 NR 3/99 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven 5 SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«7 ISA det största projektet i FAR:s historia 8 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? 12 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser 17 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? 24 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill 28 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar 37 Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«40 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! 41 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 45 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd 49 NR 4/99 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne 5 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan 8 Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga 9 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik 15 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler 22 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska 26 Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag 30 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk 37 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«40 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv 43 Bokföringsnämnden BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav 46 Komplettering BFN R 4 48 Upphävande cirkulärsvar 48 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) 49 NR 5/99 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering 4 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid 5 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven 7 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? 11 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk, Det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen 12 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv 32 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen 37 Anders Palm DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner 41 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen 42 Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag 47 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m BILAGA I BALANS 12/99

3 NR 6-7/99 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister 5 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet 7 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? 10 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag 11 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation 17 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor 25 Pär Falkman Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? 31 David Isaksson REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer 36 Ewa Sallander EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder 41 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni s uttalande 1999:5 47 NR 8-9/99 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag 8 Lång debatt på SRS-stämma 9 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA 11 Åsa Johansson Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum 12 Pär Trehörning Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder 15 Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler 19 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter 28 Anders Palm Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? 32 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt 41 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren 42 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt 44 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) 49 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) 48 s uttalande 1999:6 49 s uttalande 1999:7 51 s uttalande 1999:8 52 s uttalande 1999:11 53 s uttalande 1999:12 55 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 56 NR 10/99 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick 7 och Åsa Johansson Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer 9 Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen 16 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? 21 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma 33 BILAGA I BALANS 12/99 3

4 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts 36 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk 41 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) 52 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. 53 Övrigt Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken 54 Justitieministerns svar 54 s uttalande 1999:14 54 s uttalande 1999:16 56 NR 11/99 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens 4 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning 5 Margit Knutsson REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro 9 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar 15 Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige 23 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? 31 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs 37 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47)39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) 44 Övrigt Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn 46 s uttalande 1999:9 46 NR 12/99 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna 4 Livlig debatt om SRS framtida organisation 5 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper 6 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? 9 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige 11 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag 15 Margit Knutsson FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis 21 Stefan Engström Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? 26 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning 33 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser 36 Per Strandin DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! 37 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder 38 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) 40 s uttalande 1999:13 41 s uttalande 1999:17 43 s uttalande 1999:18 44 s uttalande 1999: BILAGA I BALANS 12/99

5 Författarregister 1999 A, B Johan Adolphson och Karin Johansson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Bengt G Andersson DEBATT: En allvarlig erinran mot hela kåren Nr 8-9;s. 42 Pähr Andersson och Fredrik Eriksson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Göran Arnell och Arne Gunnarsson Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Lennart Axelman Pågående projekt i Redovisningsrådet Nr 6-7;s. 7 C, D Karl-Erik Danielsson och Manfred Löfvenhaft Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 Bengt Doyle DEBATT: Visst ska revisorerna se till att stiftelserna följer lagen Nr 1;s. 48 E Karin Engblom Fredrikson och Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Urban Engerstedt och Thomas Thiel DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Stefan Engström Värdering av kunskapsföretag redovisning av upparbetad och förvärvad goodwill Nr 3;s. 28 Över år av redovisning men vad händer i nästa millennium? Nr 12;s. 26 Fredrik Eriksson och Pähr Andersson Företagsledningens egenskaper allt viktigare vid börsintroduktioner Nr 2;s. 15 Lennart Eriksson Redovisning av fusion av helägt dotterbolag synpunkter på Bokföringsnämndens förslag till rekommendation Nr 6-7;s. 17 F Pär Falkman Redovisning av koncernbidrag ur olika perspektiv Nr 2;s. 31 Finansieringsanalys för koncernen: Vilka är problemen? Nr 6-7;s. 31 Ewa Fallenius (se även Sallander) och Anna Hesselman REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 Birgit Flening Ökade krav på revisorns kunskaper Nr 12;s. 6 Hans Forssell DEBATT: Sakrättsligt skydd för stiftelsekapital Nr 1;s. 50 Mats Fredricson DEBATT: Varnar för upplysning om»rättvisande bild«nr 4;s. 40 G SPRÅK & OSPRÅK:»En viss information om svensk ordbildning«nr 3;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Konsten att låna in ord i svenskan Nr 4;s. 8 SPRÅK & OSPRÅK: IT-företag med PC division i språkväxlingens tid Nr 5;s. 5 SPRÅK & OSPRÅK: Att hålla svenska språket i användbart skick Nr 10;s. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Tankens subjekt och satsens Nr 11;s. 4 SPRÅK & OSPRÅK: De som eller dem som överlever objektsformen? Nr 12;s. 9 Matthew Gilham, Nigel Iyer och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Arne Gunnarsson och Göran Arnell Praktiska erfarenheter av årsredovisningslagen fällor och fel när lagen tillämpades för första gången Nr 1;s. 22 Stefan Gustafsson, Ung-Seok Kim och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 H Peter Helle, Matthew Gilham och Nigel Iyer Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Anna Hesselman och Ewa Fallenius REDOVISNING: Euroinformation i svenska årsredovisningar Nr 11;s. 15 ISA det största projektet i FAR:s historia Nr 3;s. 8 Han blir FAR:s siste ordförande om allt går som det ska Nr 4;s. 26 Tema: Inte bara revision Vad gör en revisionsbyrå? Nr 5;s. 11 En ny branschorganisation? Chefredaktörens kommentar: Det kan inte vara för sent Nr 8-9;s. 5 FAR och SRS i otakt om nya föreningen Nr 8-9;s. 6 Han efterlyser visionen som kan locka de yngre Nr 8-9;s. 10 ÅRSSTÄMMAN 1999: FAR:s årsstämma tog styrelsens budgetsförslag med höjda avgifter, Z blir FAR ++ men hur blir det med specialisterna Nr 12;s. 4 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finans- BILAGA I BALANS 12/99 5

6 analytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Miljön tar plats i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 46 I, J David Isaksson REVISOR I BALANS: Svenskättade Tracy är revisor i amerikanska Mellanvästern Nr 1;s. 42 REVISOR I BALANS: Skotten som blev revisor på andra sidan jordklotet Nr 2;s. 36 REVISOR I BALANS: Den ekonomiska krisen betyder goda tider för japanska revisorer Nr 6-7;s. 36 Nigel Iyer, Matthew Gilham och Peter Helle Att passera minfältet om strategisk rådgivning vid bedrägeriutredningar Nr 3;s. 37 Christer Jakobsson DEBATT: Befrielse från stämpelskatt vid överlåtelse av verksamhet i konkurs Nr 11;s. 37 Karin Johansson och Johan Adolphson Hur svårläst är årsredovisningen? Nr 2;s. 10 Åsa Johansson En ny branschorganisation? Lugn debatt på FAR-dag Nr 8-9;s. 8 Lång debatt på SRS-stämma Nr 8-9;s. 9 Digert program när SRS firade sitt 100-årsjubileum Nr 8-9;s. 12 Åsa Johansson och FAR:s jubileumsdag 1998 Inledning med aktuella frågor, När FAR gick in i samhällsdebatten, Spännande framtid för revisorerna, Revisorernas framtid revideras, Vilken är FAR:s roll om 25 år, Så firade FAR sitt 75-årsjubileum Nr 1;s. 7 Finforum Årets Finforum satte ljus på EU-frågorna, Pris och marknadsfrågor mycket större än redovisningen i euro, Bara Grekland och Sverige som inte får, Mycket på gång inom IASC och Redovisningsrådet, Kassaflödesräkningar: Alltför svårlästa för finansanalytiker?, SCA och Finnveden redovisade bäst, Delårsrapporter: Det mesta har blivit betydligt bättre, Rundfelt tog fasta på avvikelser från Rådets rekommendationer Nr 10;s. 9 K, L Ung-Seok Kim, Stefan Gustafsson och Ulrika Liw Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Margit Knutsson Att bryta mot lagen kan det verkligen främja god redovisningssed? Nr 3;s. 12 REDOVISNING: Regeringens förslag om redovisning i euro Nr 11;s. 9 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Egna aktier i redovisningen regeringens förslag och internationell praxis Nr 12;s. 21 Bo Lampa DEBATT: Kommentar till debattinlägg om stiftelser Nr 12;s. 36 Lars Bo Langsted Revisorns kompetens och oberoende Nr 2;s. 22 Agnes Larfeldt DEBATT: De nya reglerna om miljöredovisning i årsredovisningslagen Nr 5;s. 42 Katarina Larsson och Magnus Norin DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Lars-Gunnar Larsson Det kommande ramverket för revision i Sverige Nr 12;s. 11 Lars-Olle Larsson Varierande kvalitet på miljöredovisning får FEE att skapa ett stabilt ramverk Nr 4;s. 37 Peter Lindblad Räcker nuvarande pensionsavsättningar? Nr 3;s. 24 Ulrika Liw, Stefan Gustafsson och Ung-Seok Kim Vilken väg valde de stora företagen i nya ÅRL? Nr 1;s. 30 Manfred Löfvenhaft och Karl-Erik Danielsson Ny associationsrätt för bankaktiebolag Nr 4;s. 30 M Björn Markland REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: Ett betänkande som dröjde ganska länge och bör läsas mycket noga Nr 4;s. 9 Björn Markland och Karin Engblom Fredrikson REVISIONSBOLAGSUTREDNINGEN: De flesta remissinstanser positiva till förslagen Nr 10;s. 16 Bengt-Allan Mettinger Finansiella instrument enligt IAS 39: en standard som redan ifrågasätts Nr 10;s. 36 N Jan-Hugo Nihlén och Sven-Arne Nilsson Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Sven-Arne Nilsson och Jan-Hugo Nihlén Redovisning av fusioner effekter på utdelningsbara medel Nr 1;s. 37 Redovisning av fusioner obeskattade reserver och skatteregler Nr 8-9;s. 19 Ingrid Nordeman och Christoffer Odhnoff Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Magnus Norin och Katarina Larsson DEBATT: Ytterligare synpunkter om stiftelser Nr 2;s. 40 Robert Nydahl DEBATT: Nytt inlägg i stiftelsedebatten: Anslagen skulle minska till hälften om Lampa har rätt Nr 8-9;s. 41 Peter Nyllinge Analys av kunskapsföretag Nr 6-7;s. 11 Kerstin Nyquist Allmän fastighetstaxering av industrienheter år 2000 Nr 10;s. 30 Eva Nyström och Gey Widengren Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 O, P Christoffer Odhnoff och Ingrid Nordeman Brittisk normgivning inom proformaredovisning ett stöd även i Sverige Nr 11;s. 23 Anders Palm Praktiska reflektioner om redovisning i tryggandestiftelser Nr 3;s. 17 DEBATT: Genmäle till Peter Lindblad om pensioner Nr 5;s. 41 Blir det alltid löneskatt på pensionsreserveringar? Nr 8-9;s BILAGA I BALANS 12/99

7 Bengt Pernfors Miljöredovisning på väg mot»standardiserad«granskning Nr 12;s. 33 Q, R INTERNATIONELLT: Finansiella instrument, IOSCO, IASC:s nya struktur, Förslag att avskaffa poolningsmetoden, Redovisning av goodwill i USA, Reuters får kritik av Panelen, IAS på CD-ROM Nr 1; 15 INTERNATIONELLT: Redovisning av goodwill, Brittisk rekommendation om beräkning av vinst per aktie, Tre utkast till rekommendationer från IFAC, Utkast till rekommendation för filmproducenter, Två redovisningsfrågor Nr 2;s. 43 INTERNATIONELLT: Krav på IAS på europeiska börser?, Skillnader mellan IAS och EU:s redovisningsdirektiv, Kommissionens granskning av några senare IAS, Modernisering av EU-direktiven Nr 3;s. 5 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om materiella anläggningstillgångar, Amerikanskt utkast till rekommendation om definition av koncernbolag, International Accounting Standard Setting: A Vision for the Future, Avsättningar för omstruktureringskostnader i samband med förvärv Nr 4;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s projekt om för försäkringsredovisning, EU-kommissionens kommentar till»shaping IASC for the Future«, Överensstämmelse mellan IAS och direktiven Nr 5;s. 7 INTERNATIONELLT: EU:s kontaktkommitté diskuterar synen på IASC, FASB föreslår att poolningsmetoden avskaffas, FAS 133 skall tillämpas först fr.o.m. 15 juni 2000 Nr 6-7;s. 43 INTERNATIONELLT: IASC:s nya struktur en kompromiss, IASC publicerar två nya utkast till rekommendationer, Utkast om koncernredovisning väcker debatt Nr 8-9;s. 44 INTERNATIONELLT: Ny brittisk rekommendation om skatter, Rapport från G4+1-gruppen om Reporting Financial Performance, Jord- och skogsbruk Nr 10;s. 41 INTERNATIONELLT: Tre nya utkast från SIC, Reporting Interests in Joint Ventures and Similar Arrangements, Discounting, Krav på redovisning av kostnader för optionsprogram, EU föreslår regler för miljöredovisning Nr 11;s. 5 INTERNATIONELLT: EU-kommissionen och IASC, Storbrittannien utkast till ny rekommendation om redovisning av pensionsskulder Nr 12;s. 38 Björn Runeborg En tid i Visby ett utdrag ur en roman om en revisor Nr 6-7;s. 25 Hur skall egentligen kontrollbalansräkningen se ut? Nr 11;s. 31 FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER: Snart en realitet i aktiemarknadsbolag Nr 12;s. 15 Per Strandin DEBATT: Sammanslagning FAR SRS?! Nr 3;s. 41 DEBATT: Revisorer och Redovisningsråd tänk efter före! Nr 12;s. 37 Dennis Svensson Kommentar till Rådets nya rekommendation om inkomstskatter Nr 8-9;s. 28 Åke Svensson Årsredovisningar och revisionsberättelser ur PRV-perspektiv Nr 5;s. 32 Carl Svernlöv Arbetsordning och instruktioner i aktiebolaget teori och praktik Nr 4;s. 15 T Thomas Thiel och Urban Engerstedt DEBATT: Revisionsberättelsen och uttrycket»rättvisande bild«nr 3;s. 40 Jan Thuresson TIDERNAS KASSASKÅP: Brandsäkra skåp med kluriga lås Nr 2;s. 42 Pär Trehörning Tema: Inte bara revision En gemensam organisation kan på sikt hota revisorernas trovärdighet, Det är dålig service att besitta kompetens utan att låta klienterna få veta det, Behovet skapas lika mycket av storbyråer som vill bredda sin verksamhet, Så tycker klienterna, Konsulttjänsterna omfattas av branschens etikregler, Revisionsbyrån har ett brett kunnande men är mycket hierarkisk,det blir brist på duktiga revisorer om inte lönerna hänger med, Många företag i revisionsbranschen måste bli mer kostnadsmedvetna, Det är aldrig bra för en byrå att granska sina egna råd, Ett språkrör för alla revisorer och specialister i revisionsbranschen Nr 5;s. 12 Revisorsförsäkringen och år 2000-skadorna: Revisorsnämnden vill inte ge dispens men det blir inga disciplinära åtgärder Nr 8-9;s. 15 U, V, W Gey Widengren och Eva Nyström Hur hanterar företagen millennieskiftet i årsredovisningarna? Nr 10;s. 21 X, Y, Z, Å, Ä, Ö S Ewa Sallander (se även Fallenius) EMU: Svenska företag långt efter i euro-förberedelser... Nr 6-7;s. 40 Bolagsstämma 1999 vad innebär de nya reglerna? Nr 1;s. 18 Likvidation och konkurs Aktiebolagskommitténs förslag till nya regler Nr 4;s. 22 Budplikt på aktiemarknaden nya regler från halvårsskiftet Nr 5;s. 28 Penninghäleri ännu ett brott för revisorn att uppmärksamma Nr 10;s. 33 BILAGA I BALANS 12/99 7

8 ÖVRIGT NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet Nr 1;s. 5 NOTISER: Erfarenheter från första revisorsexamen, Är det vår uppgift att avslöja korruption?, Uttalanden från Redovisningsrådets akutgrupp Nr 2;s. 5 NYHETER: Ledamotsdemokrati och specialister försenar gemensam förening, Lagrådsremiss om ny bokföringslag, Knut Rodhe till minne Nr 4;s. 5 NYHETER: Nytt utkast till internationell standard för revisionsuppdrag, Om säkerhet och redovisning vid elektronisk ärendehantering Nr 5;s. 4 Uttalande från FAR:s revisionskommitté Revisorns beaktande av miljöfrågor vid granskning av årsredovisningen Nr 5;s. 37 NYHETER: Granskarna ska granskas Riksdagens revisorer utreder Revisorsnämnden, Hegarty lämnar FEE och börjar på Världsbanken, Skotte blir ny generalsekreterare i IFAC, ACCA:s nyvalde ordförande fick gå tre timmar före årsmötet, Svensk avhandling belönad med pris i USA, IFAC:s diskussionsunderlag om kampen mot korruption, Den kommunala revisionens brister Nr 6-7;s. 5 TÄVLING I BALANS: Vad ska den nya föreningen heta? Nr 6-7;s. 10 EMU:... men finnarna införde euron tidigare än andra EMU-länder Nr 6-7;s. 41 NYHET: IT-jätte satsar tio miljarder på KPMG:s konsulter i USA Nr 8-9;s. 11 NYHETER: Artikel om intuition och kreditbedömning vinner Witts pris, De vann tävling om namn på en ny förening, Ny generalsekreterare i FEE utsedd, Fortsatt svårt att slå samman föreningarna, FEE enades om förslag till strategi för europeisk redovisning Nr 10;s. 5 Livlig debatt om SRS framtida organisation Nr 12;s. 5 AKTIEMARKNADSNÄMNDEN s uttalande 1999:5 Nr 6-7;s. 47 s uttalande 1999:6 Nr 8-9;s. 49 s uttalande 1999:7 Nr 8-9;s. 51 s uttalande 1999:8 Nr 8-9;s. 52 s uttalande 1999:9 Nr 11;s. 46 s uttalande 1999:11 Nr 8-9;s. 53 s uttalande 1999:12 Nr 8-9;s. 55 s uttalande 1999:13 Nr 12;s. 41 s uttalande 1999:14 Nr 10;s. 54 s uttalande 1999:16 Nr 10;s. 56 s uttalande 1999:17 Nr 12;s. 43 s uttalande 1999:18 Nr 12;s. 44 s uttalande 1999:19 Nr 12;s. 46 BOKFÖRINGSNÄMNDEN BFN U 98:2 Miljöinformation i förvaltningsberättelsen Nr 1;s. 51 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring Nr 1;s. 52 BFN U 99:1 Tilläggsupplysningar om andelsinnehav Nr 4;s. 46 Komplettering BFN R 4 Nr 4;s. 48 Upphävande cirkulärsvar Nr 4;s. 48 Stoppreglerna SOU 1998:116 Nr 2;s. 46 Översyn av reglerna om beslutförhet i skattenämnd Nr 3;s. 49 Bättre förutsättningar för värdepapperisering (Ds 1998:71) Nr 4;s. 49 Ändrade regler för revisorer i sparbanker och medlemsbanker, m.m. Nr 5;s. 50 Beskattning av utländska nyckelpersoner (Ds 1999:25) Nr 8-9;s. 46 Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag skall kunna förvärva egna aktier, m.m. (Fi 1999/2419) Nr 8-9;s. 49 Kontantmetod för småföretagare (SOU 1999:28) Nr 10;s. 51 Promemoria om vinstutdelning i bankaktiebolag, m.m. Nr 10;s. 53 Mervärdesskatt frivillig skattskyldighet (SOU 1999:47) Nr 11;s. 39 Förslag till åtgärder mot handel med skalbolag Nr 11;s. 44 Europeiska kommissionens förslag till tillägg till penningtvättdirektivet (Fi 1999/3162) Nr 11;s. 44 Källskatt på utdelning och royalty till begränsat skattskyldiga (SOU 1999:79) Nr 12;s. 40 Förkortad resultaträkning enligt 3 kap. 7 årsredovisningslagen (1995:1554) Nr 1;s. 54 Utkast till lagrådsremiss om ny bokföringslag Nr 1;s. 56 Redovisning och aktiekapital i euro (SOU 1998:136) Nr 2;s. 46 Revisionsbolagsutredningens betänkande Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (SOU 1999:43) Nr 10;s. 44 Likvidation av aktiebolag (SOU 1999:36) Nr 10;s. 52 Till Miljödepartementet Finansmarknadens efterfrågan på miljöinformation: Naturvårdsverkets skrivelse dnr M98/3984/8 Nr 3;s. 45 Till Riksdagens revisorer Myndigheternas internrevision (Rapport 1998/99:10) Nr 8-9;s. 48 Till Rådet för kommunal redovisning Extraordinära poster och upplysningar för jämförelseändamål Nr 1;s. 57 Till Sveriges Riksdag Motion 1998/99: L301, Reformering av konkurslagstiftningen Nr 1;s. 54 ÖVRIGT Utlysning av midler til skattevitenskapelig forskning Nr 2;s. 48 Samarbete sökes Nr 2;s. 49 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 8-9;s. 56 Revisorernas ansvarsförsäkring och 2000-problematiken Nr 10;s. 54 Justitieministerns svar Nr 10;s. 54 Till Revisorsnämnden»Auktoriserad«och»godkänd«i firmanamn Nr 11;s. 46 REMISSVAR Till Bokföringsnämnden BFN R XX Redovisning av fusion av helägt dotterbolag Nr 5;s BILAGA I BALANS 12/99

Artikelregister 1998 NR 1/98 NR 2/98

Artikelregister 1998 NR 1/98 NR 2/98 Artikelregister 1998 NR 1/98 INTERNATIONELLT: Redovisning av finansiella instrument, Tre uttalanden och fyra utkast till uttalanden från IASC:s Standing Interpretations Committee, Storbritannien: Ny rekommendation

Läs mer

Artikelregister 2001

Artikelregister 2001 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2001. Artikelregister 2001 NR 1/2001 NOTERINGAR: Därför uppmanade Stig Nilsson kvinnorna i FAR att stå på sig, Den genomsnittlige FAR-ledamoten: Nu är han 47 år men

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 75 s rekommendationer och uttalanden... 823 Författningar... 1101 Revisorsnämnden... 1311 Sökord... 1321

Läs mer

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning

Enklare redovisning. Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3. Sammanfattning Civilutskottets betänkande 2010/11:CU3 Enklare redovisning Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:235, vari föreslås vissa förenklingar av reglerna i bl.a. årsredovisningslagen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009

SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I December 2009 Revisorsnämnden 2009 0B1. Obiccs Teknisk Konsulting AB 2BDeluppgift 1.1 Enligt lag som trädde i kraft den 1 juli 2009 får den som under sju år har varit

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 81 s rekommendationer och uttalanden... 941 Författningar... 1323 Revisorsnämnden... 1565 Sökord... 1579

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Okotron kan ändra gränsen för vad bolaget anser vara inventarier av mindre värde. Detta påverkar dock inte hur dessa inventarier

Läs mer

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning

Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning l e o n i e selt i n g Fastigheter i och utom byggnadsrörelse tillämpliga regelverk för inkomstskatt respektive redovisning Denna artikel har kommit till då jag i mitt arbete som skatterådgivare till fastig

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-04-14 Preliminär bedömning till följd av IAS 1 (reviderad 2007) INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. NYA BENÄMNINGAR PÅ DE FINANSIELLA RAPPORTERNA 3 2. NYTT

Läs mer

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program

Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Finansinspektionens dnr 15-2553 Tillägg 2015:1 till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) MTN-program Tillägg till grundprospekt avseende ICA Gruppen Aktiebolags (publ) ( ICA Gruppen )

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2009:34 Utkom från trycket den 10 februari 2009 utfärdad den 29 janauari 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt Bokförings- och redovisningsförfattningar Bokföringsnämnden Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 427 Bokföringsnämnden... 617 Rådet för finansiell rapportering... 1395 s rekommendationer och uttalanden... 1433 BAS... 1589 Sökord...

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer

FFFS 2009:11 2010-03-26. Remissbemötanden och författningskommentarer FFFS 2009:11 2010-03-26 Remissbemötanden och författningskommentarer INNEHÅLL INLEDNING 3 FÖRSLAG, REMISSVAR OCH VÅRA BEMÖTANDEN 3 Bakgrund och sammanfattning 3 1. Värdering av finansiella instrument 4

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II. November 2011 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 3. Mekanika Svar Deluppgift 3.1 Anskaffningsvärdet för maskinerna i bolagen är 4 900 tkr. Under perioden 1 januari 2008 till sista december

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

Artikelregister 2002 NR 1/2002

Artikelregister 2002 NR 1/2002 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2002. Artikelregister 2002 NR 1/2002 NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? 4 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna

Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Civilutskottets betänkande Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet den tidigare regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Aktuellt på stiftelseområdet

Aktuellt på stiftelseområdet Aktuellt på stiftelseområdet Medlemsmöte 16 november 2015 Registreringsplikt för samtliga stiftelser Från och med den 1 januari 2010 ska samtliga stiftelser vara registrerade i stiftelseregistret oavsett

Läs mer

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning

Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss Enklare redovisning 17 Justitiedepartementet Vår referens: SN Dnr 153/2009 Enhet L1 103 33 Stockholm anders.ahlgren@justice.ministry.se Er referens: Ju2008/5460/L1 2009-09-01 Remissyttrande Justitiedepartementets utkast till

Läs mer

STIFTELSEN GOODCAUSE

STIFTELSEN GOODCAUSE ÅRSREDOVISNING 2005 STIFTELSEN GOODCAUSE Styrelsen för Stiftelsen GoodCause får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2005-03-16-2005-12-31 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67

Enklare redovisning. Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning. Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Enklare redovisning Delbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2008 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2008:67 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning 13 Författningsförslag 27 1 Förslag

Läs mer

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter Vårterminen 2006 Implementeringen av IFRS 7 i svenska livförsäkringsbolag

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad november 2010 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Högre revisorsexamen Kommentarer till provrättning, maj 2007

Högre revisorsexamen Kommentarer till provrättning, maj 2007 Högre revisorsexamen Kommentarer till provrättning, maj 2007 1.1 5,2 87 6 I frågeställningen skall tentanderna ta ställning till en föreslagen redovisning av omstruktureringskostnader för personaluppsägningar

Läs mer

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Brf UrbanaVillor Malmö Organisationsnummer 769611-8079 Årsredovisning för brf UrbanaVillor Malmö 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-07-01 R E M I S S P R O M E M O R I A Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändrade

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor

Årsredovisning. Svenska Stadskärnor Årsredovisning för Svenska Stadskärnor 826001-6756 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Stadskärnor, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet

Bli riskmedveten - öka din lönsamhet REVISION Bli riskmedveten - öka din lönsamhet Rådgivning Revision Skatt Företagsservice 2 Bli riskmedveten - öka din lönsamhet AFFÄRSOMRÅDE REVISION #1 2015 VI HAR BRANSCHENS NÖJDASTE KUNDER FÖR TREDJE

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2004 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (7) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010

SiS arbetsgrupper. Medlemsmöte 25 november 2010 SiS arbetsgrupper Medlemsmöte 25 november 2010 Civilrätt 2 Stiftelselagen - nyheter per den 1 januari 2010 Registrering för alla stiftelser Mjuk övergång för äldre stiftelser som inte var registreringsskyldiga

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr

Årsredovisning för BRF Fikonet. Org nr Årsredovisning för BRF Fikonet Org nr 769623-49 Styrelsen för BRF Fikonet får härmed avge årsredovisning för tiden 212-1-1-212-12-31, föreningens andra verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen äger fastigheten

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter 2017 Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter 2017 K2 K3 Hur K3 1 och K2 2 förhåller sig till varandra Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2016:947 Utkom från trycket den 15 november 2016 utfärdad den 3 november 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (2008:25) om årsredovisning

Läs mer