Artikelregister 2002 NR 1/2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelregister 2002 NR 1/2002"

Transkript

1 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2002. Artikelregister 2002 NR 1/2002 NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? 4 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras snarast! 6 EUROpa-FRÅGOR: Euron är här! 7 Några företag med brutet räkenskapsår 8 Tema: Offertupphandling Stefan Holmström:»Jag tror inte att vi får se lägre priser på revision«, Reidar Peters:»Ägarna har släppt makten över revisionen«, Bo Rydén: Varning för kvaliteten på billig revision, Lars-Erik Forsgårdh: Fler revisionskommittéer, tack!, Fredrik Rystedt: Kvaliteten är viktigast i ny upphandling 10 Bo Forvass De nya EU-reglerna om fakturering har antagits 23 David Isaksson REVISOR I BALANS: Pegi Love: Revisor är det perfekta yrket 26 Sven-Erik Johansson Kassaflöden och nedskrivningar 29 Catarina af Sandeberg Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan övervakning? 36 Per Nordström REVISORERNA & PRV: Är kronor i förseningsavgift för lite?, Registrering av revisorer 41 Kristina Lundkvist STATLIG REDOVISNING: Internationell harmonisering ESV vill påverka 43 Åsa Johansson Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier 44 INTERNATIONELLT: Diskussioner om Improvements och Business Combinations på IASB:s decembermöte, Sex nya uttalanden från SIC 45 NR 2/2002 EFTER ENRON: Intervju med Mats Fredricson, Göran Tidström och Anders Holm:»Det ska inte få hända i Europa, inte med våra nya regler!«5 EFTER ENRON: Både kunder och anställda har stött Andersen i Sverige 7 Hans Edenhammar EFTER ENRON: Tuffare revisorer bättre än tuffare regler 8 EFTER ENRON: Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer 10 EFTER ENRON: Vad har Enron egentligen gjort? 12 NOTERINGAR: SEC varnar för investerare på Internet, Invalskraven för kategorin övrig specialist klara 14 Madeleine Leijonhufvud BÖCKER: Ett välkommet bidrag till doktrinen 14 Åsa Johansson FAR-proven fyller 10 år men i november skrivs det sista provet 16 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: När ska vi reagera på särskrivningar? 17 EUROpa-FRÅGOR: EU:s framtid står på spel! 18 Vad är bokföringsbrott? 20 Kristina Anderson Blunda och hålla i manen? Några praktiska råd om revision av hästar och hästfolk 25 BILAGA I BALANS 12/2002 1

2 Johan Månsson och Peter Nilsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster 34 Monika Wendleby Bokföring i ideella föreningar 38 Jan Thörnhammar DEBATT: När ska europarätten göra sitt definitiva inträde i svensk rättsskipning? 42 Flera företag med brutet räkenskapsår 46 NR 3/2002 NOTERINGAR: Efter Enron blev revision intressant också för svenska politiker, Alla skrivare klarar inte arkivbeständiga utskrifter, DO tittar på revisionsbyråer 5 REVISIONSNYHETER: nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av ISA 6 Axel Calissendorff AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Förbud mot integrerat samarbete strider inte mot EG-rätten 7 Lars Isacsson AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Domen har ingen omedelbar inverkan på den svenska verksamheten 8 EUROpa-FRÅGOR: Tidtabell för svenskt EMU-medlemskap 10 Bästa årsredovisning i Danmark 12 Inger Blomberg STATISTIK FRÅN RN: Kåren minskar för femte året i rad men är större idag än för tio år sedan 15 Inledning 19 Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer Dåliga affärer och aktiebolagslagen 20 Arne Gunnarsson Revisorns konkursutredning 26 Curt Österholm Alternativen: Ackord, konkurs, företagsrekonstruktion 29 Magnus Nedstrand»Var finns tillgångarna i ett IT-bolags konkurs?«32 Stefan Engström Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? 35 Ulf Gometz DEBATT: Nya revisorslagen skärper kraven 42 Birgitta Olsson Företagens bokslutsrapporter är inte anpassade till dagens informationsbehov 44 INTERNATIONELLT: Tyskland behåller US GAAP två år längre än övriga Europa 47 NR 4/2002 NOTERINGAR: Här lär sig medarbetarna att framträda inför publik!, RN vill inte ha»auktoriserade«miljörevisorer, Bo Elshult har avlidit 5 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: Språkbragd i EU klara och begripliga direktiv 7 REVISIONSNYHETER: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén, FAR:s revisionskommitte RevS 8 EUROpa-FRÅGOR: Nya regler om ägarstyrning i sikte? 9 SAS numera ett»svenskt«bolag och det finns skillnader mellan IAS och svenska regler 10 Leif Sundberg Revisionsbranschen i siffror: De stora blir större men de små är lönsammare 13 Per Thorell Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag 17 Anders Bäckström och Håkan Wihlborg Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen 21 Kristina Artsberg Striden om makten över redovisningen 26 Lars-Olle Larsson Ett nytt steg mot normgivning för granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar 31 Eva Törning God redovisningssed i icke-noterade företag 33 Monika Wendleby Öppningsbalansräkning och anläggningsregister första stegen för många bokföringsskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund 36 Stellan Nilsson DEBATT: BFN riskerar att göra föreningslivet en björntjänst 41 Jörgen Carlsson och Sven-Arne Nilsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning? 43 INTERNATIONELLT: The FASB Report, Skillnader mellan US GAAP och IAS m.m. 47 NR 5/2002 NOTERINGAR: nordisk storslam i tävlingen om bästa miljöredovisningen, Ericsson fick lämna plats för Öhrlings, Lennart Grufberg blir kammarrättspresident, Redovisningsrådet har fått ny direktör 5 EUROpa-FRÅGOR: Euroövergång utan problem 7 Synar Boliden och Astra Zeneca 8 Johan Bojs Skalbolag återinförande av stoppregler 10 Kerstin Nyquist Förslaget om företrädaransvar en positiv»återställare«13 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: Dags för en medveten språkpolitik 15 2 BILAGA I BALANS 12/2002

3 Robert Sevenius Är det rätt att göra due diligence? 17 Emma Hansson och Henrik Markkula Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? 24 David Isaksson REVISOR I BALANS: Lagen tvingar Alessandro Stefani att lämna sin största klient 29 Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Behövs ett ramverk för kommunal externredovisning? 33 REVISORN I VITTNESBÅSET:»Det gäller att vara klar och tydlig, kanske lite sparsam med detaljer«39 Stefan Engström DEBATT: Är en utvidgad personalekonomisk redovisning liktydigt med förbättrad informationsgivning? 42 INTERNATIONELLT: EU-parlamentet tog beslut om IAS från och med 2005, EFRIC har haft sitt första sammanträde 46 NR 6-7/2002 NOTERINGAR: FAR bjöd in till symposium om roller och regler och begärde lagändring! 5 EUROpa-FRÅGOR:»Sverige uppfyller inte konvergenskriterierna«9 Goodwillavskrivningar över 40 år 11 REVISIONSKOMMITTÉER: Debatten har pågått i många år och vad tycker man idag?, Ett stöd för både revisorn och revisionen, Viktigare få ordning på redovisningen, En ny arbetsform för styrelsen 14 Mikael Winkvist Ny rekommendation om redovisning av segment: Ett sätt att se på företaget genom företagsledningens ögon 23 Patric Andersson Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag 28 Tema: Revisor i bostadsrättsförening Ett ansvar för enskilda människor, Auktoriserad revisor i stor förening, Revisorn certifierar bostadsrättsföreningar, Kvalificerad revisor i egen förening? 34 INTERNATIONELLT: Trycket ökar på IASB Grekland och Spanien har beslutat om IAS 44 Björn Markland KOMMENTAR: EU-rekommendation om revisorer äntligen klar sista ändringarna inspirerade av Enron-affären 47 NR 8-9/2002 NOTERINGAR: Trögare än väntat för FAR att värva nya ledamöter, Även Tyskland ska skärpa regler och övervakning, Dags igen för nominering till bästa redovisning inom miljö och hållbar utveckling, Farmen förlorade om pengarna, Joe Berardino vill att vi lär av misstagen men är det någon som lyssnar? 4 EUROpa-frågor: Datum för folkomröstning osäkert 7 Pär Falkman DEBATT: Redovisningsskandal eller utveckling av god kommunal redovisningssed? 8 Anders Bengtsson och Monika Wendleby DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten 9 REVISIONSNYHETER: IAASB: Ny standard för revision av verkligt värde 11 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften 12 Hans Edenhammar REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Dags för åtgärder? 20 Göran Tidström REVISIONSKOMMITTÉER: FEE klargör branschens förväntningar om god sed 22 Urban Engerstedt Auktoriserad revisor friad från åtal för medhjälp till grovt bokföringsbrott 26 Ragnar Boman Ny rekommendation från NBK: Information om ledande befattningshavares förmåner 29 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Finansinspektionen: Normgivningskartan på plats 32 Pär Falkman och Hans Gavin KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? 37 Om pensionsredovisning i Telia och ABB 40 INTERNATIONELLT: USA: Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i resultaträkningen 43 NR 10/2002 NOTERINGAR: Vad gör FAR?, Ingen medlemsflykt från SRS när FAR öppnade dörren för godkända revisorer, Viktig nyhet i ansvarsförsäkringen för revisorer, Dystert i ekonomin:»nya obalanser byggs upp«, årets»young Career Woman«, IREV 20-årsjubilerade med fest och föreläsning 5 EUROpa-frågor:»EU:s utvidgning i fara«9 REVISIONSNYHETER: Nytt projekt för att förbättra vägledningen om revisorsintyg och andra typer av yttringar från en revisor 10 CHEFREDAKTÖREN: Några enkla frågor till Balans kloka läsare 12 Vattenfall problemet med redovisning av negativ goodwill 14 Björn Markland DEBATT: Yrkesrevisorn kan inte vara lekman 17 BILAGA I BALANS 12/2002 3

4 Stellan Nilsson DEBATT: Bokföringsskyldigheten i de ideella föreningarna 18 Mattias Holmetun, Robert Johansson och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter 18 Jonas Andersson DEBATT: Komplexa affärssystem orsakar redovisningsproblem 21 Kari Falk Ökad användning av experter i revisionen revision av försäkringstekniska avsättningar 23»Jag såg fram emot rättegången i ett års tid«26 Kristina Larsson, Eva Ljunggren och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen 29 Urban Engerstedt Kommentar till Kristina Larssons, Eva Ljunggrens och Josefins Petersons artikel 32 TEMA: Utbildning och rekrytering och Åsa Johansson Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation 33 INTERNATIONELLT: Samordning av IAS och FAS viktig punkt på IASB-möte 44 NR 11/2002 NOTERINGAR: Hennes praktiska råd om revision av hästar och hästfolk gav pris för bästa artikel i Balans, Internationell standard för statlig revision, Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn, Svenska Revisionsakademin har bildats för att stimulera forskning och debatt 5 RR 18 om beräkning av resultat per aktie toppar syndalistan 8 EUROpa-FRÅGOR: Klartecken för EU:s utvidgning 11 Bo Hjalmarsson, Kari Falk och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? 12 Lennart Huldén: DEBATT: Kommentar till 13 Gunilla Alander Extern rotation analys av positiva och negativa effekter 17 Carina Edlund och Anders Bengtsson BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion 21 Claes Norgren, Finansinspektionens avgående chef: Hur ska förtroendet återställas efter redovisningsskandalerna? 26 Carina Edlund och Jorma Kyrö NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! 29 REVISIONSNYHETER: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB 44 INTERNATIONELLT: IASB:s utkast om redovisning av aktierelaterade ersättningar till anställda äntligen klart! 45 NR 12/2002 NOTERINGAR: Kinas premiärminister öppnade revisorernas kongress i Hong Kong:»Make no false accounts!«, JM och Karlshamns gjorde bästa årsredovisningarna Rörelsegrensrapportering: Vad menas med rörelserelaterade skulder och kan ett primärt segment utgöras av en enda rörelsegren eller geografiskt område? 7 Erik Åsbrink, Förtroendekommissionen: Förtroende det krävs mer för att få det idag 10 EUROpa-frågor: Aktuella frågor inom EU 13 FAR:s årsstämma 2002: Ledamöterna debiteras drygt fyra miljoner extra när de nya ledamöterna uteblev 14 Karin Tengdelius En rapport från den kommunala revisionen 15 Urban Engerstedt Kan en försenad årsredovisning vara ett bokföringsbrott? 17 Birgitta Jönsson Lundmark IAS-regler i koncernredovisningen hur är läget? 19 Peter Åkersten Vad säger ABL om revisionskommittéer? 23 Hans Pihl och Jan-Hugo Nihlén DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees 26 David Isaksson REVISOR I SYDKOREA: Asienkrisen gav bättre och tydligare redovisning 28 Sven-Arne Nilsson och Johan Rasmusson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter 31 Gösta Granlund DEBATT: Att finansiera nya teknikföretag i Sverige 34 Stig Westerdahl och Einar Häckner DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet 36 och Åsa Johansson FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag 39 INTERNATIONELLT: 150 remissvar har inkommit till IASB 45 4 BILAGA I BALANS 12/2002

5 Författarregister 2002 A Gunilla Alander Extern rotation analys av positiva och negativa effekter Nr 11; sid. 17 Jonas Andersson DEBATT: Komplexa affärssystem orsakar redovisningsproblem Nr 10; sid. 21 Kristina Anderson Blunda och hålla i manen? Några praktiska råd om revision av hästar och hästfolk Nr 2; sid. 25 Patric Andersson Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag Nr 6-7; sid. 28 Kristina Artsberg Striden om makten över redovisningen Nr 4; sid. 26 B Anders Bengtsson och Carina Edlund BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion Nr 11; sid. 21 Anders Bengtsson och Monika Wendleby DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten Nr 8-9; sid. 9 Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer Dåliga affärer och aktiebolagslagen Nr 3; sid. 20 Inger Blomberg STATISTIK FRÅN RN: Kåren minskar för femte året i rad men är större idag än för tio år sedan Nr 3; sid. 15 Johan Bojs Skalbolag återinförande av stoppregler Nr 5; sid. 10 Ragnar Boman Ny rekommendation från NBK: Information om ledande befattningshavares förmåner Nr 8-9; sid. 29 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras snarast! Nr 1; sid. 6 Anders Bäckström och Håkan Wihlborg Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen Nr 4; sid. 21 C, D Axel Calissendorff AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Förbud mot integrerat samarbete strider inte mot EG-rätten Nr 3; sid. 7 Jörgen Carlsson och Sven-Arne Nilsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning?nr 4; sid. 43 Sven-Olof Collin, Mattias Holmetun och Robert Johansson DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 E Hans Edenhammar EFTER ENRON: Tuffare revisorer bättre än tuffare regler Nr 2; sid. 8 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Dags för åtgärder? Nr 8-9; sid. 20 Carina Edlund och Anders Bengtsson BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion Nr 11; sid. 21 Carina Edlund och Jorma Kyrö NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! Nr 11; sid. 29 Lars Egenäs, Bo Hjalmarsson och Kari Falk DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Urban Engerstedt Auktoriserad revisor friad från åtal för medhjälp till grovt bokföringsbrott Nr 8-9; sid. 26 Kommentar till Kristina Larssons, Eva Ljunggrens och Josefins Petersons artikel Nr 10; sid. 32 Kan en försenad årsredovisning vara ett bokföringsbrott? Nr 12; sid. 17 Stefan Engström Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? Nr 3; sid. 35 DEBATT: Är en utvidgad personalekonomisk redovisning liktydigt med förbättrad informationsgivning? Nr 5; sid. 42 F Kari Falk Ökad användning av experter i revisionen revision av försäkringstekniska avsättningar Nr 10; sid. 23 Kari Falk, Bo Hjalmarsson och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Behövs ett ramverk för kommunal externredovisning? Nr 5; sid. 33 DEBATT: Redovisningsskandal eller utveckling av god kommunal redovisningssed? Nr 8-9; sid. 8 Pär Falkman och Hans Gavin KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? Nr 8-9; sid. 37 EUROpa-FRÅGOR: Euron är här! Nr 1; sid. 7 EUROpa-FRÅGOR: EU:s framtid står på spel! Nr 2; sid. 18 EUROpa-FRÅGOR: Tidtabell för svenskt EMU-medlemskap Nr 3; sid. 10 EUROpa-FRÅGOR: Nya regler om ägarstyrning i sikte? Nr 4; sid. 9 EUROpa-FRÅGOR: Euroövergång utan problem Nr 5; sid. 7 EUROpa-FRÅGOR:»Sverige uppfyller inte konvergenskriterierna«nr 6-7; sid. 9 EUROpa-frågor: Datum för folkomröstning osäkert Nr 8-9; sid. 7 EUROpa-frågor:»EU:s utvidgning i fara«nr 10; sid. 9 EUROpa-FRÅGOR: Klartecken för EU:s utvidgning Nr 11; sid. 11 EUROpa-frågor: Aktuella frågor inom EU Nr 12; sid. 13 BILAGA I BALANS 12/2002 5

6 Bo Forvass De nya EU-reglerna om fakturering har antagits Nr 1; sid. 23 G Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: När ska vi reagera på särskrivningar? Nr 2; sid. 17 SPRÅK & OSPRÅK: Språkbragd i EU klara och begripliga direktiv Nr 4; sid. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Dags för en medveten språkpolitik Nr 5; sid. 15 Hans Gavin och Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? Nr 8-9; sid. 37 Ulf Gometz DEBATT: Nya revisorslagen skärper kraven Nr 3; sid. 42 Gösta Granlund DEBATT: Att finansiera nya teknikföretag i Sverige Nr 12; sid. 34 Arne Gunnarsson Revisorns konkursutredning Nr 3; sid. 26 H Emma Hansson och Henrik Markkula Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? Nr 5; sid. 24 Bo Hjalmarsson, Kari Falk och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Mattias Holmetun, Robert Johansson och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 EFTER ENRON: Intervju med Mats Fredricson, Göran Tidström och Anders Holm:»Det ska inte få hända i Europa, inte med våra nya regler!«nr 2; sid. 5 EFTER ENRON: Både kunder och anställda har stött Andersen i Sverige Nr 2; sid. 7 EFTER ENRON: Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer Nr 2; sid. 10 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften Nr 8-9; sid. 12 CHEFREDAKTÖREN: Några enkla frågor till Balans kloka läsare Nr 10; sid. 12»Jag såg fram emot rättegången i ett års tid«nr 10; sid. 26 och Åsa Johansson FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag Nr 12; sid. 39 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Finansinspektionen: Normgivningskartan på plats Nr 8-9; sid. 32 Lennart Huldén DEBATT: Kommentar till Nr 11; sid. 13 Einar Häckner och Stig Westerdahl DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet Nr 12; sid. 36 I, J David Isaksson REVISOR I BALANS: Pegi Love: Revisor är det perfekta yrket Nr 1; sid. 26 REVISOR I BALANS: Lagen tvingar Alessandro Stefani att lämna sin största klient Nr 5; sid. 29 REVISOR I SYDKOREA: Asienkrisen gav bättre och tydligare redovisning Nr 12; sid. 28 Lars Isacsson AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Domen har ingen omedelbar inverkan på den svenska verksamheten Nr 3; sid. 8 Sven-Erik Johansson Kassaflöden och nedskrivningar Nr 1; sid. 29 Robert Johansson, Mattias Holmetun, och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 Åsa Johansson Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier Nr 1; sid. 44 FAR-proven fyller 10 år men i november skrivs det sista provet Nr 2; sid. 16 Åsa Johansson och FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag Nr 12; sid. 39 Johansson och TEMA: Utbildning och rekrytering Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation Nr 10; sid. 33 Birgitta Jönsson Lundmark IAS-regler i koncernredovisningen hur är läget? Nr 12; sid. 19 K, L Jorma Kyrö och Carina Edlund NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! Nr 11; sid. 29 Kristina Larsson, Eva Ljunggren och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 REVISIONSNYHETER: nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av ISA Nr 3; sid. 6 REVISIONSNYHETER: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén, FAR:s revisionskommitte RevS Nr 4; sid. 8 REVISIONSNYHETER: IAASB: Ny standard för revision av verkligt värde Nr 8-9; sid. 11 REVISIONSNYHETER: Nytt projekt för att förbättra vägledningen om revisorsintyg och andra typer av yttringar från en revisor Nr 10; sid. 10 REVISIONSNYHETER: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB Nr 11; sid. 44 Lars-Olle Larsson Ett nytt steg mot normgivning för granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar Nr 4; sid BILAGA I BALANS 12/2002

7 Madeleine Leijonhufvud BÖCKER: Ett välkommet bidrag till doktrinen Nr 2; sid. 14 Eva Ljunggren, Kristina Larsson och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 Kristina Lundkvist STATLIG REDOVISNING: Internationell harmonisering ESV vill påverka Nr 1; sid. 43 M Henrik Markkula och Emma Hansson Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? Nr 5; sid. 24 Björn Markland KOMMENTAR: EU-rekommendation om revisorer äntligen klar sista ändringarna inspirerade av Enron-affären Nr 6-7; sid. 47 DEBATT: Yrkesrevisorn kan inte vara lekman Nr 10; sid. 17 Johan Månsson och Peter Nilsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster Nr 2; sid. 34 N Magnus Nedstrand»Var finns tillgångarna i ett IT-bolags konkurs?«nr 3; sid. 32 Jan-Hugo Nihlén och Hans Pihl DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees Nr 12; sid. 26 Peter Nilsson och Johan Månsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster Nr 2; sid. 34 Stellan Nilsson DEBATT: BFN riskerar att göra föreningslivet en björntjänst Nr 4; sid. 41 DEBATT: Bokföringsskyldigheten i de ideella föreningarna Nr 10; sid. 18 Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning?nr 4; sid. 43 Sven-Arne Nilsson och Johan Rasmusson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter Nr 12; sid. 31 Per Nordström REVISORERNA & PRV: Är kronor i förseningsavgift för lite?, Registrering av revisorer Nr 1; sid. 41 Kerstin Nyquist Förslaget om företrädaransvar en positiv»återställare«nr 5; sid. 13 O, P Birgitta Olsson Företagens bokslutsrapporter är inte anpassade till dagens informationsbehov Nr 3; sid. 44 Bertil Oppenheimer och Gunnar Blomberg Dåliga affärer och aktiebolagslagen Nr 3; sid. 20 Hans Pihl och Jan-Hugo Nihlén DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees Nr 12; sid. 26 Josefin Peterson, Kristina Larsson och Eva Ljunggren Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 Q, R Johan Rasmusson och Sven-Arne Nilsson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter Nr 12; sid. 31 EFTER ENRON: Vad har Enron egentligen gjort? Nr 2; sid. 12 INTERNATIONELLT: Diskussioner om Improvements och Business Combinations på IASB:s decembermöte, Sex nya uttalanden från SIC Nr 1; sid. 45 INTERNATIONELLT: Tyskland behåller US GAAP två år längre än övriga Europa Nr 3; sid. 47 INTERNATIONELLT: The FASB Report, Skillnader mellan US GAAP och IAS m.m. Nr 4; sid. 47 INTERNATIONELLT: EU-parlamentet tog beslut om IAS från och med 2005, EFRIC har haft sitt första sammanträde Nr 5; sid. 46 INTERNATIONELLT: Trycket ökar på IASB Grekland och Spanien har beslutat om IAS Nr 6-7; sid. 44 INTERNATIONELLT: USA: Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i resultaträkningen Nr 8-9; sid. 43 INTERNATIONELLT: Samordning av IAS och FAS viktig punkt på IASB-möte Nr 10; sid. 44 INTERNATIONELLT: IASB:s utkast om redovisning av aktierelaterade ersättningar till anställda äntligen klart! Nr 11; sid. 45 INTERNATIONELLT: 150 remissvar har inkommit till IASB Nr 12; sid. 45 Några företag med brutet räkenskapsår Nr 1; sid. 8 Flera företag med brutet räkenskapsår Nr 2; sid. 46 Bästa årsredovisning i Danmark Nr 3; sid. 12 SAS numera ett»svenskt«bolag och det finns skillnader mellan IAS och svenska regler Nr 4; sid. 10 Synar Boliden och Astra Zeneca Nr 5; sid. 8 Goodwillavskrivningar över 40 år Nr 6-7; sid. 11 Om pensionsredovisning i Telia och ABB Nr 8-9; sid. 40 Vattenfall problemet med redovisning av negativ goodwill Nr 10; sid. 14 RR 18 om beräkning av resultat per aktie toppar syndalistan Nr 11; sid. 8 Rörelsegrensrapportering: Vad menas med rörelserelaterade skulder och kan ett primärt segment utgöras av en enda rörelsegren eller geografiskt område? Nr 12; sid. 7 S Catarina af Sandeberg Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan övervakning? Nr 1; sid. 36 Robert Sevenius Är det rätt att göra due diligence? Nr 5; sid. 17 BILAGA I BALANS 12/2002 7

8 Leif Sundberg Revisionsbranschen i siffror: De stora blir större men de små är lönsammare Nr 4; sid. 13 T Karin Tengdelius En rapport från den kommunala revisionen Nr 12; sid. 15 Per Thorell Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag Nr 4; sid. 17 Jan Thörnhammar DEBATT: När ska europarätten göra sitt definitiva inträde i svensk rättsskipning? Nr 2; sid. 42 Göran Tidström REVISIONSKOMMITTÉER: FEE klargör branschens förväntningar om god sed Nr 8-9; sid. 22 Eva Törning God redovisningssed i icke-noterade företag Nr 4; sid. 33 U, V, W Monika Wendleby Bokföring i ideella föreningar Nr 2; sid. 38 Öppningsbalansräkning och anläggningsregister första stegen för många bokföringsskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund Nr 4; sid. 36 Monika Wendleby och Anders Bengtsson DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten Nr 8-9; sid. 9 Tema: Offertupphandling Stefan Holmström:»Jag tror inte att vi får se lägre priser på revision«, Reidar Peters:»Ägarna har släppt makten över revisionen«, Bo Rydén: Varning för kvaliteten på billig revision, Lars-Erik Forsgårdh: Fler revisionskommittéer, tack!, Fredrik Rystedt: Kvaliteten är viktigast i ny upphandling Nr 1; sid. 10 Vad är bokföringsbrott? Nr 2; sid. 20 REVISORN I VITTNESBÅSET:»Det gäller att vara klar och tydlig, kanske lite sparsam med detaljer«nr 5; sid. 39 REVISIONSKOMMITTÉER: Debatten har pågått i många år och vad tycker man idag?, Ett stöd för både revisorn och revisionen, Viktigare få ordning på redovisningen, En ny arbetsform för styrelsen Nr 6-7; sid. 14 Tema: Revisor i bostadsrättsförening Ett ansvar för enskilda människor, Auktoriserad revisor i stor förening, Revisorn certifierar bostadsrättsföreningar, Kvalificerad revisor i egen förening? Nr 6-7; sid. 34 Claes Norgren, Finansinspektionens avgående chef: Hur ska förtroendet återställas efter redovisningsskandalerna? Nr 11; sid. 26 Erik Åsbrink, Förtroendekommissionen: Förtroende det krävs mer för att få det idag Nr 12; sid. 10 och Åsa Johansson TEMA: Utbildning och rekrytering Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation Nr 10; sid. 33 Stig Westerdahl och Einar Häckner DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet Nr 12; sid. 36 Håkan Wihlborg och Anders Bäckström Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen Nr 4; sid. 21 Mikael Winkvist Ny rekommendation om redovisning av segment: Ett sätt att se på företaget genom företagsledningens ögon Nr 6-7; sid. 23 X, Y, Z, Å, Ä, Ö Peter Åkersten Vad säger ABL om revisionskommittéer? Nr 12; sid. 23 Curt Österholm Alternativen: Ackord, konkurs, företagsrekonstruktion Nr 3; sid. 29 NOTERINGAR NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? Nr 1; sid. 4 NOTERINGAR: SEC varnar för investerare på Internet, Invalskraven för kategorin övrig specialist klara Nr 2; sid. 14 NOTERINGAR: Efter Enron blev revision intressant också för svenska politiker, Alla skrivare klarar inte arkivbeständiga utskrifter, DO tittar på revisionsbyråer Nr 3; sid. 5 NOTERINGAR: Här lär sig medarbetarna att framträda inför publik!, RN vill inte ha»auktoriserade«miljörevisorer, Bo Elshult har avlidit Nr 4; sid. 5 NOTERINGAR: Nordisk storslam i tävlingen om bästa miljöredovisningen, Ericsson fick lämna plats för Öhrlings, Lennart Grufberg blir kammarrättspresident, Redovisningsrådet har fått ny direktör Nr 5; sid. 5 NOTERINGAR: FAR bjöd in till symposium om roller och regler och begärde lagändring! Nr 6-7; sid. 5 NOTERINGAR: Trögare än väntat för FAR att värva nya ledamöter, Även Tyskland ska skärpa regler och övervakning, Dags igen för nominering till bästa redovisning inom miljö och hållbar utveckling, Farmen förlorade om pengarna, Joe Berardino vill att vi lär av misstagen men är det någon som lyssnar? Nr 8-9; sid. 4 NOTERINGAR: Vad gör FAR?, Ingen medlemsflykt från SRS när FAR öppnade dörren för godkända revisorer, Viktig nyhet i ansvarsförsäkringen för revisorer, Dystert i ekonomin:»nya obalanser byggs upp«, årets»young Career Woman«, IREV 20-årsjubilerade med fest och föreläsning Nr 10; sid. 5 NOTERINGAR: Hennes praktiska råd om revision av hästar och hästfolk gav pris för bästa artikel i Balans, Internationell standard för statlig revision, Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn, Svenska Revisionsakademin har bildats för att stimulera forskning och debatt Nr 11; sid. 5 NOTERINGAR: Kinas premiärminister öppnade revisorernas kongress i Hong Kong:»Make no false accounts!«, JM och Karlshamns gjorde bästa årsredovisningarna 2001 Nr 12; sid. 5 ÖVRIGT FAR:s årsstämma 2002: Ledamöterna debiteras drygt fyra miljoner extra när de nya ledamöterna uteblev Nr 12; sid BILAGA I BALANS 12/2002

Artikelregister 2001

Artikelregister 2001 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2001. Artikelregister 2001 NR 1/2001 NOTERINGAR: Därför uppmanade Stig Nilsson kvinnorna i FAR att stå på sig, Den genomsnittlige FAR-ledamoten: Nu är han 47 år men

Läs mer

Artikelregister 2000 NR 1/2000

Artikelregister 2000 NR 1/2000 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2000. Artikelregister 2000 NR 1/2000 NYHETER: FEE:s sjätte eurokonferens Underskatta inte tiden!, Dialogen med PRV Bolag fortsätter, Redovisningsdag lockade många redovisare,

Läs mer

Artikelregister 1999 NR 1/99

Artikelregister 1999 NR 1/99 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/99. Artikelregister 1999 NR 1/99 NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet 5 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag

Läs mer

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar

Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1. BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar Ekonomikonferens Nytt regelverk med anledning av BFN:s Allmänna råd 2010:1 BFN:s K-projekt K1 Ideella föreningar K3 Ideella föreningar K - Projekten Bokföringslagen Förenklat årsbokslut enligt BFNAR 2010:01

Läs mer

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden...

Inledning och ramverk... 5. Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51. FARs rekommendationer och uttalanden... Inledning och ramverk... 5 Internationella standarder för revision och övriga granskningsuppdrag... 51 FARs rekommendationer och uttalanden... 771 Författningar... 1049 Revisorsnämnden... 1185 Sökord...

Läs mer

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter

Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra. En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra En guide för studenter Hur K3 och K2 förhåller sig till varandra en guide för studenter 1 Många studenter väljer att skriva uppsatser om K3 och K2 vilket ibland

Läs mer

Debatt: Göra avsättning för pensionsåtagande

Debatt: Göra avsättning för pensionsåtagande Artikelregister 2006 Nr 1/2006 Europa-frågor: Ett betalningsområde inom EU 13 Internkontroll är som en tom ram; Den måste fyllas med regler och anvisningar 14 Boknyheter 17 Åsa Ehlin och Pernilla Halling

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans

Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013. Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Nya upplagor 2013! BÖCKER VINTER/VÅR 2013 Aktuella böcker inom redovisning, revision, skatt, juridik och finans Redovisning, Revision, Bolagsstyrning redovisning FARs Samlingsvolym redovisning 2013 Standardverket

Läs mer

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans

En bokslutsrapport kan lämnas som ett resultat. Vad är en bokslutsrapport? Fördjupning #4/2015 Balans Vad är en bokslutsrapport? Bokslutsrapporten är för många en kvalitetsstämpel. Men vad den innebär mer i detalj är inte lika känt. I denna artikel redogör Yvonne Jansson, Bodil Gistrand och Kristina Lilja

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5

Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Errata plus tillägg till Principbaserad redovisning upplaga 5 Faktaboken. Lägg till följande på sidan 160 i faktarutan om Progressiv avskrivning. Progressiv avskrivning (progressive balance depreciation)

Läs mer

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering...

Associationsrätt... 5. Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407. Bokföringsnämnden... 537. Rådet för finansiell rapportering... Associationsrätt... 5 Bokförings- och redovisningsförfattningar... 407 Bokföringsnämnden... 537 Rådet för finansiell rapportering... 1457 FARs rekommendationer och uttalanden... 1495 BAS... 1647 Sökord...

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del II Maj 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 Utgifter för ombyggnad av råvind till kontor uppgående till 2 459 tkr Utbyte av slitna plast- och heltäckningsmattor till motsvarande

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1)

EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 20 januari 2012 EU-förslag om revision (Ju2011/8676/L1) Far har inbjudits av Justitiedepartementet att lämna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om redovisning och revision av överföring av naturgas och lagring av naturgas för annans räkning; SFS 2000:671 Utkom från trycket den 18 juli 2000 utfärdad den 6 juli

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 3.1 a) En revisionsberättelse med en anmärkning avseende att skatter och avgifter inte har betalats i tid enligt 9 kap

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II

HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II HÖGRE REVISORSEXAMEN Del II December 2007 2 HÖGRE REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2007 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom kontakt

Läs mer

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012

SVARSMALL. REVISORSEXAMEN Del I. November 2012 SVARSMALL REVISORSEXAMEN Del I November 2012 Revisorsnämnden 2012 Deluppgift 1.1 a) En franchisetagare får mot en avgift till den som äger ett varumärke använda ett beprövat affärskoncept för att sälja

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger.

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Sven Unger. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm Waterfront Congress Center, Stockholm, den 9 april 2015, kl 16.00. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas

IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas IDEELLA FÖRENINGAR M.FL. Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas Inledning Vilka vänder sig informationen till? Vad behandlas och vad behandlas inte? Vad gäller om föreningen

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2013 Revisorsnämnden 2013 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4 december 2013 Skrivtid: Krav för godkänt resultat: 2 x 6,0 timmar, varav 6,0 timmar för del II 90 poäng av 150 utan

Läs mer

Organisationsnummer: 556459-9156

Organisationsnummer: 556459-9156 Bilaga 3 BOLAGSORDNING Organisationsnummer: 556459-9156 1 Firma Bolagets firma är Akademiska Hus Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010

Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 Rättningskommentarer Revisorsexamen våren 2010 1.1 4,8 80 6 Uppgiften behandlar två frågor från nytillträdda ägare tillika ny styrelse: Kan upplysningar om bolagets verksamhet lämnas till enskilda aktieägare

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER

URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 30 JUSTERING AV FÖRVÄRVSANALYS PÅ GRUND AV OFULLSTÄNDIGA ELLER ORIKTIGA UPPGIFTER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS)

Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) YTTRANDE 2008-02-15 Dnr 2008-86 FAR SRS Box 6417 113 82 STOCKHOLM Angående FAR SRS förslag till Redovisningsstandard i Sverige (RedS) Inledning Revisorsnämnden (RN) som har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

De nya regelverkens påverkan på förväntningsgapet mellan revisorn och dess kund en jämförelse mellan större och mindre företag

De nya regelverkens påverkan på förväntningsgapet mellan revisorn och dess kund en jämförelse mellan större och mindre företag MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I FÖRETAGSEKONOMI VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MF16 De nya regelverkens påverkan på förväntningsgapet mellan revisorn och dess kund en jämförelse mellan

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02

www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt 2014-04-02 www.pwc.com/se Revision av externt finansierade projekt Agenda Vad gör en revisor God revisionssed - ISA (International Standard on Auditing) Vad gör en auktoriserad/godkänd revisor? Finansiella rapporter

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Erik Nerep Debatt: Bestående rättsosäkerhet med aktiebolagslagens»nya«försiktighetsregel 46 Micael Dahlén Gästkrönika: I går räknas inte 50

Erik Nerep Debatt: Bestående rättsosäkerhet med aktiebolagslagens»nya«försiktighetsregel 46 Micael Dahlén Gästkrönika: I går räknas inte 50 Artikelregister 2009 NR 1/2009 Hans Börsvik, Jan Magnusson och Karin Prytz Debatt: Regeringen löser»fel«problem för landets småföretagare 6 Europa-frågor: Svenskt Europahus ger nya möjligheter till information

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Övergång till K2 2014-11-25

Övergång till K2 2014-11-25 Övergång till K2 Övergång till K2 1 Innehåll Introduktion 1 Det första året med K2 2 Korrigering i ingående balans 2 Tillgångar, skulder och avsättningar som inte får redovisas 2 Tillgångar, skulder och

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

(publ) www.lagercrantz.com 1

(publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 1 (publ) www.lagercrantz.com 2 (publ) www.lagercrantz.com 3 (publ) www.lagercrantz.com 4 (publ) www.lagercrantz.com 5 Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group

Läs mer

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2010

SVARSMALL. HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2010 SVARSMALL HÖGRE REVISORSEXAMEN Del I Maj 2010 Revisorsnämnden 2010 1. Panglia AB (24 poäng) Deluppgift 1.1 a) Exempel på revisionsrisker avseende pågående arbeten: Indata i projektredovisningen kan vara

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Kommunala företag Revisorerna Kommunjurist Revision i kommunala företag Cirkulärnr: 10:65 Diarienr: 10/5380 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2010-10-29 Mottagare: Rubrik: Per Henningsson Avdelningen för ekonomi och styrning, Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr 556071-1060, i Fagersta den 26 april 2007 1(6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse Stockholm 11 september 2015 Ny revisionsberättelse Bifogat översänds på remiss förslag till ny utformning av revisionsberättelser i Sverige. Vissa ändringar gäller bara revisionsberättelserna för företag

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i Lagercrantz Group AB (publ) Org nr 556282-4556 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

Läs mer

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor

Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013. För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Kurser för dig som vill vara steget före! KURSÖVERSIKT VÅREN 2013 För dig som är: Revisor Kvalificerad revisor Dags att planera in vårens kurser Här har vi samlat vårens kurser för dig som är revisor,

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II November 2011 Revisorsnämnden 2011 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 30 november 2011 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman.

På förslag av valberedningen, representerad av Bengt-Åke Fagerman, utsågs Leif Östling till ordförande vid stämman. Protokoll hållet vid årsstämma i Göteborg med aktieägarna i Aktiebolaget SKF den 21 april 2009. Genom kungörelse, som införts i bl a Post- och Inrikes Tidningar, Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter den

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART GLP Properties AB Ombud: Skattejurist Lennart Staberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078); SFS 2006:874 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om bokföringslagen

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12. FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13

Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12. FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13 Dnr 2011-683 2012-11-01 D 12 FörvR: dom 2013-04-11, mål nr 25711-12 KamR: beslut att ej meddela PT 2013-12-17, mål nr 3120-13 D 12 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände

Läs mer

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m.

Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. UTTALANDE 2003-06-11 Dnr 2003-576 Revisorsnämndens uttalande dokumentationskrav vid tillämpning av analysmodellen i samband med fristående rådgivning m.m. 1. Inledning Revisorslagen (2001:883) trädde i

Läs mer

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15

Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 Dnr 2015-607 2015-06-17 D 15 D 15 Revisorsnämnden (RN) har genomfört en kvalitetskontroll av A-sons revision av ett aktiebolag (nedan bolaget) vars värdepapper var föremål för handel på Nasdaq Stockholm.

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1

FARs allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag Version 2005.1 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ( Revisionsbyrån ) och klientbolaget ( Bolaget ), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning.

Läs mer

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1)

Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 1 september 2014 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv (SOU 2014:22) (Ju2014/2963/L1) FAR har beretts

Läs mer

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m. Slutbetänkande av Utredningen om enklare redovisning Stockholm 2009 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2009:46 Innehåll Förkortningar 11 Sammanfattning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m.

Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Qo SVENSK INSAMLINGS KONTO KONTROLL Stockholm i april 2013 Till 90-kontoinnehavare och kontorevisorer Information om förtydliganden i föreskrifterna för 90-konto och kommentarerna till dessa m.m. Kontaktperson

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05

Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 Dnr 2004-659 2005-09-15 D 27/05 D 27/05 Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i tre aktiebolag. Av i ärendet framgår

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Bokföringsnämndens UTTALANDE

Bokföringsnämndens UTTALANDE Bokföringsnämndens UTTALANDE Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund Uppdaterat 2010-11-18 2(13) Innehållsförteckning ALLMÄNNA RÅD BFNAR 2002:10... 3 MOTIVERING... 4 Frågan...

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer