Artikelregister 2002 NR 1/2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artikelregister 2002 NR 1/2002"

Transkript

1 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/2002. Artikelregister 2002 NR 1/2002 NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? 4 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras snarast! 6 EUROpa-FRÅGOR: Euron är här! 7 Några företag med brutet räkenskapsår 8 Tema: Offertupphandling Stefan Holmström:»Jag tror inte att vi får se lägre priser på revision«, Reidar Peters:»Ägarna har släppt makten över revisionen«, Bo Rydén: Varning för kvaliteten på billig revision, Lars-Erik Forsgårdh: Fler revisionskommittéer, tack!, Fredrik Rystedt: Kvaliteten är viktigast i ny upphandling 10 Bo Forvass De nya EU-reglerna om fakturering har antagits 23 David Isaksson REVISOR I BALANS: Pegi Love: Revisor är det perfekta yrket 26 Sven-Erik Johansson Kassaflöden och nedskrivningar 29 Catarina af Sandeberg Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan övervakning? 36 Per Nordström REVISORERNA & PRV: Är kronor i förseningsavgift för lite?, Registrering av revisorer 41 Kristina Lundkvist STATLIG REDOVISNING: Internationell harmonisering ESV vill påverka 43 Åsa Johansson Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier 44 INTERNATIONELLT: Diskussioner om Improvements och Business Combinations på IASB:s decembermöte, Sex nya uttalanden från SIC 45 NR 2/2002 EFTER ENRON: Intervju med Mats Fredricson, Göran Tidström och Anders Holm:»Det ska inte få hända i Europa, inte med våra nya regler!«5 EFTER ENRON: Både kunder och anställda har stött Andersen i Sverige 7 Hans Edenhammar EFTER ENRON: Tuffare revisorer bättre än tuffare regler 8 EFTER ENRON: Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer 10 EFTER ENRON: Vad har Enron egentligen gjort? 12 NOTERINGAR: SEC varnar för investerare på Internet, Invalskraven för kategorin övrig specialist klara 14 Madeleine Leijonhufvud BÖCKER: Ett välkommet bidrag till doktrinen 14 Åsa Johansson FAR-proven fyller 10 år men i november skrivs det sista provet 16 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: När ska vi reagera på särskrivningar? 17 EUROpa-FRÅGOR: EU:s framtid står på spel! 18 Vad är bokföringsbrott? 20 Kristina Anderson Blunda och hålla i manen? Några praktiska råd om revision av hästar och hästfolk 25 BILAGA I BALANS 12/2002 1

2 Johan Månsson och Peter Nilsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster 34 Monika Wendleby Bokföring i ideella föreningar 38 Jan Thörnhammar DEBATT: När ska europarätten göra sitt definitiva inträde i svensk rättsskipning? 42 Flera företag med brutet räkenskapsår 46 NR 3/2002 NOTERINGAR: Efter Enron blev revision intressant också för svenska politiker, Alla skrivare klarar inte arkivbeständiga utskrifter, DO tittar på revisionsbyråer 5 REVISIONSNYHETER: nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av ISA 6 Axel Calissendorff AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Förbud mot integrerat samarbete strider inte mot EG-rätten 7 Lars Isacsson AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Domen har ingen omedelbar inverkan på den svenska verksamheten 8 EUROpa-FRÅGOR: Tidtabell för svenskt EMU-medlemskap 10 Bästa årsredovisning i Danmark 12 Inger Blomberg STATISTIK FRÅN RN: Kåren minskar för femte året i rad men är större idag än för tio år sedan 15 Inledning 19 Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer Dåliga affärer och aktiebolagslagen 20 Arne Gunnarsson Revisorns konkursutredning 26 Curt Österholm Alternativen: Ackord, konkurs, företagsrekonstruktion 29 Magnus Nedstrand»Var finns tillgångarna i ett IT-bolags konkurs?«32 Stefan Engström Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? 35 Ulf Gometz DEBATT: Nya revisorslagen skärper kraven 42 Birgitta Olsson Företagens bokslutsrapporter är inte anpassade till dagens informationsbehov 44 INTERNATIONELLT: Tyskland behåller US GAAP två år längre än övriga Europa 47 NR 4/2002 NOTERINGAR: Här lär sig medarbetarna att framträda inför publik!, RN vill inte ha»auktoriserade«miljörevisorer, Bo Elshult har avlidit 5 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: Språkbragd i EU klara och begripliga direktiv 7 REVISIONSNYHETER: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén, FAR:s revisionskommitte RevS 8 EUROpa-FRÅGOR: Nya regler om ägarstyrning i sikte? 9 SAS numera ett»svenskt«bolag och det finns skillnader mellan IAS och svenska regler 10 Leif Sundberg Revisionsbranschen i siffror: De stora blir större men de små är lönsammare 13 Per Thorell Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag 17 Anders Bäckström och Håkan Wihlborg Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen 21 Kristina Artsberg Striden om makten över redovisningen 26 Lars-Olle Larsson Ett nytt steg mot normgivning för granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar 31 Eva Törning God redovisningssed i icke-noterade företag 33 Monika Wendleby Öppningsbalansräkning och anläggningsregister första stegen för många bokföringsskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund 36 Stellan Nilsson DEBATT: BFN riskerar att göra föreningslivet en björntjänst 41 Jörgen Carlsson och Sven-Arne Nilsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning? 43 INTERNATIONELLT: The FASB Report, Skillnader mellan US GAAP och IAS m.m. 47 NR 5/2002 NOTERINGAR: nordisk storslam i tävlingen om bästa miljöredovisningen, Ericsson fick lämna plats för Öhrlings, Lennart Grufberg blir kammarrättspresident, Redovisningsrådet har fått ny direktör 5 EUROpa-FRÅGOR: Euroövergång utan problem 7 Synar Boliden och Astra Zeneca 8 Johan Bojs Skalbolag återinförande av stoppregler 10 Kerstin Nyquist Förslaget om företrädaransvar en positiv»återställare«13 Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: Dags för en medveten språkpolitik 15 2 BILAGA I BALANS 12/2002

3 Robert Sevenius Är det rätt att göra due diligence? 17 Emma Hansson och Henrik Markkula Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? 24 David Isaksson REVISOR I BALANS: Lagen tvingar Alessandro Stefani att lämna sin största klient 29 Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Behövs ett ramverk för kommunal externredovisning? 33 REVISORN I VITTNESBÅSET:»Det gäller att vara klar och tydlig, kanske lite sparsam med detaljer«39 Stefan Engström DEBATT: Är en utvidgad personalekonomisk redovisning liktydigt med förbättrad informationsgivning? 42 INTERNATIONELLT: EU-parlamentet tog beslut om IAS från och med 2005, EFRIC har haft sitt första sammanträde 46 NR 6-7/2002 NOTERINGAR: FAR bjöd in till symposium om roller och regler och begärde lagändring! 5 EUROpa-FRÅGOR:»Sverige uppfyller inte konvergenskriterierna«9 Goodwillavskrivningar över 40 år 11 REVISIONSKOMMITTÉER: Debatten har pågått i många år och vad tycker man idag?, Ett stöd för både revisorn och revisionen, Viktigare få ordning på redovisningen, En ny arbetsform för styrelsen 14 Mikael Winkvist Ny rekommendation om redovisning av segment: Ett sätt att se på företaget genom företagsledningens ögon 23 Patric Andersson Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag 28 Tema: Revisor i bostadsrättsförening Ett ansvar för enskilda människor, Auktoriserad revisor i stor förening, Revisorn certifierar bostadsrättsföreningar, Kvalificerad revisor i egen förening? 34 INTERNATIONELLT: Trycket ökar på IASB Grekland och Spanien har beslutat om IAS 44 Björn Markland KOMMENTAR: EU-rekommendation om revisorer äntligen klar sista ändringarna inspirerade av Enron-affären 47 NR 8-9/2002 NOTERINGAR: Trögare än väntat för FAR att värva nya ledamöter, Även Tyskland ska skärpa regler och övervakning, Dags igen för nominering till bästa redovisning inom miljö och hållbar utveckling, Farmen förlorade om pengarna, Joe Berardino vill att vi lär av misstagen men är det någon som lyssnar? 4 EUROpa-frågor: Datum för folkomröstning osäkert 7 Pär Falkman DEBATT: Redovisningsskandal eller utveckling av god kommunal redovisningssed? 8 Anders Bengtsson och Monika Wendleby DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten 9 REVISIONSNYHETER: IAASB: Ny standard för revision av verkligt värde 11 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften 12 Hans Edenhammar REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Dags för åtgärder? 20 Göran Tidström REVISIONSKOMMITTÉER: FEE klargör branschens förväntningar om god sed 22 Urban Engerstedt Auktoriserad revisor friad från åtal för medhjälp till grovt bokföringsbrott 26 Ragnar Boman Ny rekommendation från NBK: Information om ledande befattningshavares förmåner 29 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Finansinspektionen: Normgivningskartan på plats 32 Pär Falkman och Hans Gavin KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? 37 Om pensionsredovisning i Telia och ABB 40 INTERNATIONELLT: USA: Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i resultaträkningen 43 NR 10/2002 NOTERINGAR: Vad gör FAR?, Ingen medlemsflykt från SRS när FAR öppnade dörren för godkända revisorer, Viktig nyhet i ansvarsförsäkringen för revisorer, Dystert i ekonomin:»nya obalanser byggs upp«, årets»young Career Woman«, IREV 20-årsjubilerade med fest och föreläsning 5 EUROpa-frågor:»EU:s utvidgning i fara«9 REVISIONSNYHETER: Nytt projekt för att förbättra vägledningen om revisorsintyg och andra typer av yttringar från en revisor 10 CHEFREDAKTÖREN: Några enkla frågor till Balans kloka läsare 12 Vattenfall problemet med redovisning av negativ goodwill 14 Björn Markland DEBATT: Yrkesrevisorn kan inte vara lekman 17 BILAGA I BALANS 12/2002 3

4 Stellan Nilsson DEBATT: Bokföringsskyldigheten i de ideella föreningarna 18 Mattias Holmetun, Robert Johansson och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter 18 Jonas Andersson DEBATT: Komplexa affärssystem orsakar redovisningsproblem 21 Kari Falk Ökad användning av experter i revisionen revision av försäkringstekniska avsättningar 23»Jag såg fram emot rättegången i ett års tid«26 Kristina Larsson, Eva Ljunggren och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen 29 Urban Engerstedt Kommentar till Kristina Larssons, Eva Ljunggrens och Josefins Petersons artikel 32 TEMA: Utbildning och rekrytering och Åsa Johansson Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation 33 INTERNATIONELLT: Samordning av IAS och FAS viktig punkt på IASB-möte 44 NR 11/2002 NOTERINGAR: Hennes praktiska råd om revision av hästar och hästfolk gav pris för bästa artikel i Balans, Internationell standard för statlig revision, Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn, Svenska Revisionsakademin har bildats för att stimulera forskning och debatt 5 RR 18 om beräkning av resultat per aktie toppar syndalistan 8 EUROpa-FRÅGOR: Klartecken för EU:s utvidgning 11 Bo Hjalmarsson, Kari Falk och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? 12 Lennart Huldén: DEBATT: Kommentar till 13 Gunilla Alander Extern rotation analys av positiva och negativa effekter 17 Carina Edlund och Anders Bengtsson BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion 21 Claes Norgren, Finansinspektionens avgående chef: Hur ska förtroendet återställas efter redovisningsskandalerna? 26 Carina Edlund och Jorma Kyrö NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! 29 REVISIONSNYHETER: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB 44 INTERNATIONELLT: IASB:s utkast om redovisning av aktierelaterade ersättningar till anställda äntligen klart! 45 NR 12/2002 NOTERINGAR: Kinas premiärminister öppnade revisorernas kongress i Hong Kong:»Make no false accounts!«, JM och Karlshamns gjorde bästa årsredovisningarna Rörelsegrensrapportering: Vad menas med rörelserelaterade skulder och kan ett primärt segment utgöras av en enda rörelsegren eller geografiskt område? 7 Erik Åsbrink, Förtroendekommissionen: Förtroende det krävs mer för att få det idag 10 EUROpa-frågor: Aktuella frågor inom EU 13 FAR:s årsstämma 2002: Ledamöterna debiteras drygt fyra miljoner extra när de nya ledamöterna uteblev 14 Karin Tengdelius En rapport från den kommunala revisionen 15 Urban Engerstedt Kan en försenad årsredovisning vara ett bokföringsbrott? 17 Birgitta Jönsson Lundmark IAS-regler i koncernredovisningen hur är läget? 19 Peter Åkersten Vad säger ABL om revisionskommittéer? 23 Hans Pihl och Jan-Hugo Nihlén DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees 26 David Isaksson REVISOR I SYDKOREA: Asienkrisen gav bättre och tydligare redovisning 28 Sven-Arne Nilsson och Johan Rasmusson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter 31 Gösta Granlund DEBATT: Att finansiera nya teknikföretag i Sverige 34 Stig Westerdahl och Einar Häckner DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet 36 och Åsa Johansson FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag 39 INTERNATIONELLT: 150 remissvar har inkommit till IASB 45 4 BILAGA I BALANS 12/2002

5 Författarregister 2002 A Gunilla Alander Extern rotation analys av positiva och negativa effekter Nr 11; sid. 17 Jonas Andersson DEBATT: Komplexa affärssystem orsakar redovisningsproblem Nr 10; sid. 21 Kristina Anderson Blunda och hålla i manen? Några praktiska råd om revision av hästar och hästfolk Nr 2; sid. 25 Patric Andersson Erfarenhetens betydelse vid kreditbedömning av småföretag Nr 6-7; sid. 28 Kristina Artsberg Striden om makten över redovisningen Nr 4; sid. 26 B Anders Bengtsson och Carina Edlund BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion Nr 11; sid. 21 Anders Bengtsson och Monika Wendleby DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten Nr 8-9; sid. 9 Gunnar Blomberg och Bertil Oppenheimer Dåliga affärer och aktiebolagslagen Nr 3; sid. 20 Inger Blomberg STATISTIK FRÅN RN: Kåren minskar för femte året i rad men är större idag än för tio år sedan Nr 3; sid. 15 Johan Bojs Skalbolag återinförande av stoppregler Nr 5; sid. 10 Ragnar Boman Ny rekommendation från NBK: Information om ledande befattningshavares förmåner Nr 8-9; sid. 29 Jan Buisman DEBATT: Årsredovisningslagen bör ändras snarast! Nr 1; sid. 6 Anders Bäckström och Håkan Wihlborg Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen Nr 4; sid. 21 C, D Axel Calissendorff AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Förbud mot integrerat samarbete strider inte mot EG-rätten Nr 3; sid. 7 Jörgen Carlsson och Sven-Arne Nilsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning?nr 4; sid. 43 Sven-Olof Collin, Mattias Holmetun och Robert Johansson DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 E Hans Edenhammar EFTER ENRON: Tuffare revisorer bättre än tuffare regler Nr 2; sid. 8 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Dags för åtgärder? Nr 8-9; sid. 20 Carina Edlund och Anders Bengtsson BFN:s utkast till vägledning: Redovisning av fusion Nr 11; sid. 21 Carina Edlund och Jorma Kyrö NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! Nr 11; sid. 29 Lars Egenäs, Bo Hjalmarsson och Kari Falk DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Urban Engerstedt Auktoriserad revisor friad från åtal för medhjälp till grovt bokföringsbrott Nr 8-9; sid. 26 Kommentar till Kristina Larssons, Eva Ljunggrens och Josefins Petersons artikel Nr 10; sid. 32 Kan en försenad årsredovisning vara ett bokföringsbrott? Nr 12; sid. 17 Stefan Engström Kan nyckeltal påvisa framtida betalningsoförmåga? Nr 3; sid. 35 DEBATT: Är en utvidgad personalekonomisk redovisning liktydigt med förbättrad informationsgivning? Nr 5; sid. 42 F Kari Falk Ökad användning av experter i revisionen revision av försäkringstekniska avsättningar Nr 10; sid. 23 Kari Falk, Bo Hjalmarsson och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Behövs ett ramverk för kommunal externredovisning? Nr 5; sid. 33 DEBATT: Redovisningsskandal eller utveckling av god kommunal redovisningssed? Nr 8-9; sid. 8 Pär Falkman och Hans Gavin KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? Nr 8-9; sid. 37 EUROpa-FRÅGOR: Euron är här! Nr 1; sid. 7 EUROpa-FRÅGOR: EU:s framtid står på spel! Nr 2; sid. 18 EUROpa-FRÅGOR: Tidtabell för svenskt EMU-medlemskap Nr 3; sid. 10 EUROpa-FRÅGOR: Nya regler om ägarstyrning i sikte? Nr 4; sid. 9 EUROpa-FRÅGOR: Euroövergång utan problem Nr 5; sid. 7 EUROpa-FRÅGOR:»Sverige uppfyller inte konvergenskriterierna«nr 6-7; sid. 9 EUROpa-frågor: Datum för folkomröstning osäkert Nr 8-9; sid. 7 EUROpa-frågor:»EU:s utvidgning i fara«nr 10; sid. 9 EUROpa-FRÅGOR: Klartecken för EU:s utvidgning Nr 11; sid. 11 EUROpa-frågor: Aktuella frågor inom EU Nr 12; sid. 13 BILAGA I BALANS 12/2002 5

6 Bo Forvass De nya EU-reglerna om fakturering har antagits Nr 1; sid. 23 G Janet Gardell SPRÅK & OSPRÅK: När ska vi reagera på särskrivningar? Nr 2; sid. 17 SPRÅK & OSPRÅK: Språkbragd i EU klara och begripliga direktiv Nr 4; sid. 7 SPRÅK & OSPRÅK: Dags för en medveten språkpolitik Nr 5; sid. 15 Hans Gavin och Pär Falkman KOMMUNAL REDOVISNING: Kommunal exploateringsverksamhet finns det någon god redovisningssed? Nr 8-9; sid. 37 Ulf Gometz DEBATT: Nya revisorslagen skärper kraven Nr 3; sid. 42 Gösta Granlund DEBATT: Att finansiera nya teknikföretag i Sverige Nr 12; sid. 34 Arne Gunnarsson Revisorns konkursutredning Nr 3; sid. 26 H Emma Hansson och Henrik Markkula Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? Nr 5; sid. 24 Bo Hjalmarsson, Kari Falk och Lars Egenäs DEBATT: Införande av nya revisionsstandards? Nr 11; sid. 12 Mattias Holmetun, Robert Johansson och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 EFTER ENRON: Intervju med Mats Fredricson, Göran Tidström och Anders Holm:»Det ska inte få hända i Europa, inte med våra nya regler!«nr 2; sid. 5 EFTER ENRON: Både kunder och anställda har stött Andersen i Sverige Nr 2; sid. 7 EFTER ENRON: Plötsligt handlade många av rubrikerna om revisorer Nr 2; sid. 10 REVISORERNA OCH»KAPITALISMENS KRIS«: Sommaren då revisorerna hamnade i hetluften Nr 8-9; sid. 12 CHEFREDAKTÖREN: Några enkla frågor till Balans kloka läsare Nr 10; sid. 12»Jag såg fram emot rättegången i ett års tid«nr 10; sid. 26 och Åsa Johansson FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag Nr 12; sid. 39 Anna-Carin Holmqvist-Larsson Finansinspektionen: Normgivningskartan på plats Nr 8-9; sid. 32 Lennart Huldén DEBATT: Kommentar till Nr 11; sid. 13 Einar Häckner och Stig Westerdahl DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet Nr 12; sid. 36 I, J David Isaksson REVISOR I BALANS: Pegi Love: Revisor är det perfekta yrket Nr 1; sid. 26 REVISOR I BALANS: Lagen tvingar Alessandro Stefani att lämna sin största klient Nr 5; sid. 29 REVISOR I SYDKOREA: Asienkrisen gav bättre och tydligare redovisning Nr 12; sid. 28 Lars Isacsson AVGÖRANDET I EG-DOMSTOLEN: Domen har ingen omedelbar inverkan på den svenska verksamheten Nr 3; sid. 8 Sven-Erik Johansson Kassaflöden och nedskrivningar Nr 1; sid. 29 Robert Johansson, Mattias Holmetun, och Sven-Olof Collin DEBATT: Bedömningsgapet mellan revisorn och företags intressenter Nr 10; sid. 18 Åsa Johansson Analysmodellen presenterades på IREV-seminarier Nr 1; sid. 44 FAR-proven fyller 10 år men i november skrivs det sista provet Nr 2; sid. 16 Åsa Johansson och FINFORUM 2002: Referat från seminarier och föredrag Nr 12; sid. 39 Johansson och TEMA: Utbildning och rekrytering Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation Nr 10; sid. 33 Birgitta Jönsson Lundmark IAS-regler i koncernredovisningen hur är läget? Nr 12; sid. 19 K, L Jorma Kyrö och Carina Edlund NYHETER INFÖR BOKSLUTET: En översiktlig genomgång av nyheterna 15 sidor! Nr 11; sid. 29 Kristina Larsson, Eva Ljunggren och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 REVISIONSNYHETER: nordiskt samarbete för påverkan på utvecklingen av ISA Nr 3; sid. 6 REVISIONSNYHETER: IFAC har utsett de nya ledamöterna i den omgjorda internationella revisionskommittén, FAR:s revisionskommitte RevS Nr 4; sid. 8 REVISIONSNYHETER: IAASB: Ny standard för revision av verkligt värde Nr 8-9; sid. 11 REVISIONSNYHETER: Nytt projekt för att förbättra vägledningen om revisorsintyg och andra typer av yttringar från en revisor Nr 10; sid. 10 REVISIONSNYHETER: Nya standarder om revisorns riskbedömning på remiss från IAASB Nr 11; sid. 44 Lars-Olle Larsson Ett nytt steg mot normgivning för granskning och bestyrkande av hållbarhetsredovisningar Nr 4; sid BILAGA I BALANS 12/2002

7 Madeleine Leijonhufvud BÖCKER: Ett välkommet bidrag till doktrinen Nr 2; sid. 14 Eva Ljunggren, Kristina Larsson och Josefin Peterson Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 Kristina Lundkvist STATLIG REDOVISNING: Internationell harmonisering ESV vill påverka Nr 1; sid. 43 M Henrik Markkula och Emma Hansson Effekterna av optionsprogram gagnar de ägarna? Nr 5; sid. 24 Björn Markland KOMMENTAR: EU-rekommendation om revisorer äntligen klar sista ändringarna inspirerade av Enron-affären Nr 6-7; sid. 47 DEBATT: Yrkesrevisorn kan inte vara lekman Nr 10; sid. 17 Johan Månsson och Peter Nilsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster Nr 2; sid. 34 N Magnus Nedstrand»Var finns tillgångarna i ett IT-bolags konkurs?«nr 3; sid. 32 Jan-Hugo Nihlén och Hans Pihl DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees Nr 12; sid. 26 Peter Nilsson och Johan Månsson Reserv för inträffade men ännu ej individuellt identifierade kreditförluster Nr 2; sid. 34 Stellan Nilsson DEBATT: BFN riskerar att göra föreningslivet en björntjänst Nr 4; sid. 41 DEBATT: Bokföringsskyldigheten i de ideella föreningarna Nr 10; sid. 18 Sven-Arne Nilsson och Jörgen Carlsson DEBATT. Är det tillåtet att bryta mot ÅRL:s uppställningsform för kostnadsslagsindelad resultaträkning?nr 4; sid. 43 Sven-Arne Nilsson och Johan Rasmusson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter Nr 12; sid. 31 Per Nordström REVISORERNA & PRV: Är kronor i förseningsavgift för lite?, Registrering av revisorer Nr 1; sid. 41 Kerstin Nyquist Förslaget om företrädaransvar en positiv»återställare«nr 5; sid. 13 O, P Birgitta Olsson Företagens bokslutsrapporter är inte anpassade till dagens informationsbehov Nr 3; sid. 44 Bertil Oppenheimer och Gunnar Blomberg Dåliga affärer och aktiebolagslagen Nr 3; sid. 20 Hans Pihl och Jan-Hugo Nihlén DEBATT: Revisionskommittéer har inte samma befogenheter som Audit Committees Nr 12; sid. 26 Josefin Peterson, Kristina Larsson och Eva Ljunggren Revisors skyldighet att anmäla vid misstanke om brott: Praxis finns men fortfarande är många negativa till lagen Nr 10; sid. 29 Q, R Johan Rasmusson och Sven-Arne Nilsson DEBATT: Rundfelts kommentar ändrar god redovisningssed om förutbetalda kostnader och intäkter Nr 12; sid. 31 EFTER ENRON: Vad har Enron egentligen gjort? Nr 2; sid. 12 INTERNATIONELLT: Diskussioner om Improvements och Business Combinations på IASB:s decembermöte, Sex nya uttalanden från SIC Nr 1; sid. 45 INTERNATIONELLT: Tyskland behåller US GAAP två år längre än övriga Europa Nr 3; sid. 47 INTERNATIONELLT: The FASB Report, Skillnader mellan US GAAP och IAS m.m. Nr 4; sid. 47 INTERNATIONELLT: EU-parlamentet tog beslut om IAS från och med 2005, EFRIC har haft sitt första sammanträde Nr 5; sid. 46 INTERNATIONELLT: Trycket ökar på IASB Grekland och Spanien har beslutat om IAS Nr 6-7; sid. 44 INTERNATIONELLT: USA: Skandalerna gör att fler företag redovisar kostnaden för personaloptioner i resultaträkningen Nr 8-9; sid. 43 INTERNATIONELLT: Samordning av IAS och FAS viktig punkt på IASB-möte Nr 10; sid. 44 INTERNATIONELLT: IASB:s utkast om redovisning av aktierelaterade ersättningar till anställda äntligen klart! Nr 11; sid. 45 INTERNATIONELLT: 150 remissvar har inkommit till IASB Nr 12; sid. 45 Några företag med brutet räkenskapsår Nr 1; sid. 8 Flera företag med brutet räkenskapsår Nr 2; sid. 46 Bästa årsredovisning i Danmark Nr 3; sid. 12 SAS numera ett»svenskt«bolag och det finns skillnader mellan IAS och svenska regler Nr 4; sid. 10 Synar Boliden och Astra Zeneca Nr 5; sid. 8 Goodwillavskrivningar över 40 år Nr 6-7; sid. 11 Om pensionsredovisning i Telia och ABB Nr 8-9; sid. 40 Vattenfall problemet med redovisning av negativ goodwill Nr 10; sid. 14 RR 18 om beräkning av resultat per aktie toppar syndalistan Nr 11; sid. 8 Rörelsegrensrapportering: Vad menas med rörelserelaterade skulder och kan ett primärt segment utgöras av en enda rörelsegren eller geografiskt område? Nr 12; sid. 7 S Catarina af Sandeberg Fungerar självregleringen på värdepappersmarknaden utan övervakning? Nr 1; sid. 36 Robert Sevenius Är det rätt att göra due diligence? Nr 5; sid. 17 BILAGA I BALANS 12/2002 7

8 Leif Sundberg Revisionsbranschen i siffror: De stora blir större men de små är lönsammare Nr 4; sid. 13 T Karin Tengdelius En rapport från den kommunala revisionen Nr 12; sid. 15 Per Thorell Revisionskommittéernas roll i svenska börsbolag Nr 4; sid. 17 Jan Thörnhammar DEBATT: När ska europarätten göra sitt definitiva inträde i svensk rättsskipning? Nr 2; sid. 42 Göran Tidström REVISIONSKOMMITTÉER: FEE klargör branschens förväntningar om god sed Nr 8-9; sid. 22 Eva Törning God redovisningssed i icke-noterade företag Nr 4; sid. 33 U, V, W Monika Wendleby Bokföring i ideella föreningar Nr 2; sid. 38 Öppningsbalansräkning och anläggningsregister första stegen för många bokföringsskyldiga ideella föreningar och registrerade trossamfund Nr 4; sid. 36 Monika Wendleby och Anders Bengtsson DEBATT: Föreningarna kan genom rapporten direkt få svar om bokföringsskyldigheten Nr 8-9; sid. 9 Tema: Offertupphandling Stefan Holmström:»Jag tror inte att vi får se lägre priser på revision«, Reidar Peters:»Ägarna har släppt makten över revisionen«, Bo Rydén: Varning för kvaliteten på billig revision, Lars-Erik Forsgårdh: Fler revisionskommittéer, tack!, Fredrik Rystedt: Kvaliteten är viktigast i ny upphandling Nr 1; sid. 10 Vad är bokföringsbrott? Nr 2; sid. 20 REVISORN I VITTNESBÅSET:»Det gäller att vara klar och tydlig, kanske lite sparsam med detaljer«nr 5; sid. 39 REVISIONSKOMMITTÉER: Debatten har pågått i många år och vad tycker man idag?, Ett stöd för både revisorn och revisionen, Viktigare få ordning på redovisningen, En ny arbetsform för styrelsen Nr 6-7; sid. 14 Tema: Revisor i bostadsrättsförening Ett ansvar för enskilda människor, Auktoriserad revisor i stor förening, Revisorn certifierar bostadsrättsföreningar, Kvalificerad revisor i egen förening? Nr 6-7; sid. 34 Claes Norgren, Finansinspektionens avgående chef: Hur ska förtroendet återställas efter redovisningsskandalerna? Nr 11; sid. 26 Erik Åsbrink, Förtroendekommissionen: Förtroende det krävs mer för att få det idag Nr 12; sid. 10 och Åsa Johansson TEMA: Utbildning och rekrytering Finns det auktoriserade revisorer om 20 år?, Se över kraven på grundutbildningen, Tre frågor till byråerna om rekryteringen, utbildningen och framtiden, Vidareutbildning är bra för affärerna och kul!, Krav för att få göra revisorsexamen/högre revisorsexamen, 4 vanliga frågor till RN om utbildningskraven, Rekordmånga gör prov i november, Lottning bromsade hans auktorisation Nr 10; sid. 33 Stig Westerdahl och Einar Häckner DEBATT: Nya tankar kring forskning på revisionsområdet Nr 12; sid. 36 Håkan Wihlborg och Anders Bäckström Krav på upplysningar om risker i årsredovisningen Nr 4; sid. 21 Mikael Winkvist Ny rekommendation om redovisning av segment: Ett sätt att se på företaget genom företagsledningens ögon Nr 6-7; sid. 23 X, Y, Z, Å, Ä, Ö Peter Åkersten Vad säger ABL om revisionskommittéer? Nr 12; sid. 23 Curt Österholm Alternativen: Ackord, konkurs, företagsrekonstruktion Nr 3; sid. 29 NOTERINGAR NOTERINGAR: Vad tycker ledamöterna om nya FAR och vad tror man om framtiden? Nr 1; sid. 4 NOTERINGAR: SEC varnar för investerare på Internet, Invalskraven för kategorin övrig specialist klara Nr 2; sid. 14 NOTERINGAR: Efter Enron blev revision intressant också för svenska politiker, Alla skrivare klarar inte arkivbeständiga utskrifter, DO tittar på revisionsbyråer Nr 3; sid. 5 NOTERINGAR: Här lär sig medarbetarna att framträda inför publik!, RN vill inte ha»auktoriserade«miljörevisorer, Bo Elshult har avlidit Nr 4; sid. 5 NOTERINGAR: Nordisk storslam i tävlingen om bästa miljöredovisningen, Ericsson fick lämna plats för Öhrlings, Lennart Grufberg blir kammarrättspresident, Redovisningsrådet har fått ny direktör Nr 5; sid. 5 NOTERINGAR: FAR bjöd in till symposium om roller och regler och begärde lagändring! Nr 6-7; sid. 5 NOTERINGAR: Trögare än väntat för FAR att värva nya ledamöter, Även Tyskland ska skärpa regler och övervakning, Dags igen för nominering till bästa redovisning inom miljö och hållbar utveckling, Farmen förlorade om pengarna, Joe Berardino vill att vi lär av misstagen men är det någon som lyssnar? Nr 8-9; sid. 4 NOTERINGAR: Vad gör FAR?, Ingen medlemsflykt från SRS när FAR öppnade dörren för godkända revisorer, Viktig nyhet i ansvarsförsäkringen för revisorer, Dystert i ekonomin:»nya obalanser byggs upp«, årets»young Career Woman«, IREV 20-årsjubilerade med fest och föreläsning Nr 10; sid. 5 NOTERINGAR: Hennes praktiska råd om revision av hästar och hästfolk gav pris för bästa artikel i Balans, Internationell standard för statlig revision, Byggnads årsredovisning bäst i den ideella sektorn, Svenska Revisionsakademin har bildats för att stimulera forskning och debatt Nr 11; sid. 5 NOTERINGAR: Kinas premiärminister öppnade revisorernas kongress i Hong Kong:»Make no false accounts!«, JM och Karlshamns gjorde bästa årsredovisningarna 2001 Nr 12; sid. 5 ÖVRIGT FAR:s årsstämma 2002: Ledamöterna debiteras drygt fyra miljoner extra när de nya ledamöterna uteblev Nr 12; sid BILAGA I BALANS 12/2002

Artikelregister 1999 NR 1/99

Artikelregister 1999 NR 1/99 Medföljer som bilaga i Balans nr 12/99. Artikelregister 1999 NR 1/99 NOTISER: Det började och slutade med revisorns rapportering, Nya euroskrifter från FEE finns på nätet 5 och Åsa Johansson FAR:s jubileumsdag

Läs mer

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Revisorns oberoende. Handelsrätt C. En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige. Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund Handelsrätt C Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Uppsats VT 2006 Revisorns oberoende En omtvistad fråga mellan USA, EU och Sverige Författare: Sara Björklund Handledare: Bo Westlund

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen

Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Revisorsperspektivet om byråjäv - med hänsyn till lagförändringen Magisteruppsats i Företagsekonomi Extern redovisning och företagsanalys Höstterminen 2006 Handledare: Jan Marton Anna Karin Pettersson

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Hon tar företag till nya höjder

Hon tar företag till nya höjder Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 8-9 2012 REDOVISNING K3 eller K2 hjälp kunden välja rätt STRESS OCH OHÄLSA Är stress i arbetslivet ett branschproblem? NY MUTLAGSTIFTNING Risken för mutor

Läs mer

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01

Revisorns oberoende. från start till mål. Kandidatuppsats VT - 2006. Författare: Maria Åström. Handledare: Bo Westlund. Ventilationsdatum: 2006-06-01 Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Kandidatuppsats VT - 2006 Revisorns oberoende från start till mål Författare: Maria Åström Handledare: Bo Westlund Ventilationsdatum: 2006-06-01

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS

Hela denna bilaga är en annons från FAR SRS FÖRTROENDE i AFFÄRER En tidning från FAR SRS branschorganisationen för revisorer och rådgivare. Distribueras med Dagens Industri måndagen den 19 november. Två branscher blir en FAR SRS öppnar sektion för

Läs mer

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå

i karriären / i Livet tidningenbalans.se Omstart Nya Dragkamp Arbetsglädje 3:12-reglerna i Danmark med egen byrå i karriären / i Livet nr 6 juni 2014 utgiven av far årgång 40 pris 65 kronor Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Omstart Gunnar Thuresson byter till lag KPMG s. 22 balans granskar Nya

Läs mer

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt

Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats HT 2004 Konflikten mellan revisorernas tystnadsplikt och anmälningsplikt En rättsdogmatisk studie Författare: Charlotte

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Byrån i takt med tiden

Byrån i takt med tiden I KARRIÄREN / I LIVET NR 9 NOVEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Bilaga: Fördjupning #4/2014 Byrån i takt med tiden Duon bakom Årets

Läs mer

Avskaffandet av revisionsplikten

Avskaffandet av revisionsplikten Företagsekonomiska institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID Kandidatuppsats LUNDS UNIVERSITET Juni 2008 Avskaffandet av revisionsplikten Hur stora blir förändringarna? Handledare Gunnar Wahlström Författare

Läs mer

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna

Göran Lambertz. försöker inte bli populär. Närheten är den lilla byråns styrka. Tufft för revisorn att behålla kunderna i karriären / i Livet nr 9 november 2013 utgiven av far årgång 39 pris 65 kronor Göran Lambertz försöker inte bli populär Som ordförande i FAR:s disciplinnämnd har han unik insyn i branschen s. 28 FRIVILLIG

Läs mer

Revisorns ansvar. i rätts- och disciplinpraxis. Kandidatuppsats 15 hp Externredovisning HT 2010. Handledare Inga- Lill Johansson

Revisorns ansvar. i rätts- och disciplinpraxis. Kandidatuppsats 15 hp Externredovisning HT 2010. Handledare Inga- Lill Johansson Revisorns ansvar i rätts- och disciplinpraxis Kandidatuppsats 15 hp Externredovisning HT 2010 Handledare Inga- Lill Johansson Författare Carina Bulić Miguel Tapia Förord Först vill vi rikta ett varmt tack

Läs mer

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I

IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I IFRS/IAS: VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE REVISIONENS OCH KREDITGIVNINGENS ROLL I UPPKOMSTEN AV FÖRETAGSBUBBLOR Författare: Zlatan Mitrovic Mika Veijalainen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning

Läs mer

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga

Opartisk. eller lojal? Anne Ramberg om skillnaden mellan revisorer och advokater 1. debatt: danska revisorer gör det omöjliga Nyheter Utgiven av FAR Årgång 39 Pris 65 kronor Nr 4 2013 FRAMTIDEN Branschen spanar efter nya trender REVISION Högre kreditrisk utan revisor GENERATIONSSKIFTE Sälja eller låta gå i arv? Opartisk debatt:

Läs mer

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna.

Handelsprofessorn. micael 1 dahlén fokuserar på morgondagen. Jag var övertygad om att jag skulle bli rockstjärna. Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 Pris 60 kronor Nr 48-9 2010 2010 Så vill partierna stärka företagandet hög kvalitet bland redovisningskonsulter låga nedskrivningar av goodwill igen Jag var övertygad om

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 I KARRIÄREN / I LIVET NR 2 FEBRUARI 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Allt måste inte ske vid 30 Mazars vd Marianne Sandén Ljungberg efterfrågar

Läs mer

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare.

Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Företagsekonomiska institutionen Revisionspliktens betydelse för riskkapitalbolag och kreditgivare. Kommer ett avskaffande av revisionsplikten påverka småföretagens möjligheter till extern finansiering?

Läs mer

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna?

Inspirerar andra. Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen. s. 22. FOKUS Var finns de nya medarbetarna? I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2015 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 41 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Inspirerar andra Redovisningsspecialisten Eva Törning banar vägen s.

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE

REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE REVISIONS- BERÄTTELSEN STARTSKOTTET FÖR ETT ANGELÄGET LÄRANDE utgiven av far, september 2013 tryckt av bulls graphics, halmstad 2013 far box 6417 113 82 stockholm 08-506 112 00 www.far.se innehållsförteckning

Läs mer

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se

Fördjupningsartiklar publiceras löpande på tidningenbalans.se Fördjupning #1/2015 3 Väsentlighetsbegreppet hur ligger det till? Bertil Oppenheimer 7 Uppskjuten skatteskuld hur påverkas pris och redovisning vid förvärv och innehav av förpackad fastighet? Leonie Selting

Läs mer

Examensarbete. Examensarbete

Examensarbete. Examensarbete Institutionen för ekonomi Titel: Författare: Examensarbete Avskaffandet av revisionsplikten En förskjutning av revisorernas och i ämnet företagsekonomi redovisningskonsulternas yrkesroll? Examensarbete

Läs mer

Advokat med skatteperspektiv

Advokat med skatteperspektiv Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 6-7 2012 REDOVISNING Blir K3 försenat igen? FORSKNING Så beskrivs misslyckanden i finansiella rapporter REVISION Den auktoriserade revisorn fyller 100

Läs mer

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften

Risk- kapitalist. Nyheter inför bokslutet 2011. marie reinius vill förbättra ett skamfilat rykte. verkligt värde i hetluften Nyheter Utgiven av Far Årgång 36 37 Pris 60 kronor Nr 412 2010 2011 verkligt värde i hetluften kapitalbrist hindrar tillväxt i små bolag bedrägerier på alla plan i hq-affären Risk- Nyheter inför bokslutet

Läs mer

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva

Snacka dig till affärerna retorikern elaine eksvärd lär ut talets gåva Nyheter Utgiven av Far FAR Årgång 36 38 Pris 60 60 kronor Nr 43 2010 2012 FÅ KVINNOR i TOPPEN PÅ DE STORA REVISIONSBYRÅERNA examen för redovisningskonsulter vad innebär den? xxx revisionsberättelse à la

Läs mer

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare. Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2009 Ekonomiekandidatprogrammet Förväntningsgapet mellan revisorer och deras uppdragsgivare.

Läs mer

Världen som arbetsplats

Världen som arbetsplats NYHETER INFÖR BOKSLUTET 2014 tidningenbalans.se Ladda ner på I KARRIÄREN / I LIVET NR 10 DECEMBER 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Världen

Läs mer