PowerTel 000. PowerTel 880. Bruksanvisning. User Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PowerTel 000. PowerTel 880. Bruksanvisning. User Guide"

Transkript

1 PowerTel 000 PowerTel 880 Bruksanvisning User Guide

2 En överblick En överblick Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 880 Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 880

3 En överblick Bordstelefon En överblick Handenhet och laddstation dB PowerTel Aa Meny-/OK 2 Spela/Paus 3 Stopp 4 Tyst/Radera 5 Utjämnare 6 Boost 40dB (under telefonluren) 7 Volym upp 8 Volym ned 9 Knappsats 10 Högtalare 11 Hörlurar 12 Hitta handenhet/ Intercom/ Registrera 13 Kortnummer 1, 2, 3 / Användar profiler 14 Telefonbok 15 Snabbspola framåt/ Memo 16 Upp/ Återuppringning/Paus 17 Ringningsindikator/ Indikator för nytt samtal 18 Ned/ Samtalslista / R-knapp 19 Spola tillbaka/ OGM Aa Signallampa för inkommande samtal 2 Snabbvalsminne 1, 2, 3 3 Förstärkarknapp med kontrollampa 4 Profilinställning 5 Vänster tangent (i viloläge meny ) 6 Interna samtal 7 Externa samtal/ högtalarfunktion 8 /Ringsignal PÅ/AV 9 Paus (håll ned 0) 10 Mikrofon 11 Laddare/ 12 Knapp för vidarekoppling 13 Headset uttag (medföljer ej) 14 Upp/ Återuppringning 15 Volyminställning (+ / -) 16 Telefonbok/Spara/ OK 17 R-knapp 18 Avsluta samtal 19 Ned/Samtalslista/ Utjämnare 20 Knappsats 21 #/Knapplås 11

4 INNEHÅLL Komma igång Kontrollera fo rpackningens inneha ll Komma iga ng med din telefon Koppla in bordstelefonen (basstationen) Ansluta laddstationen Sätta i batterier Ladda handenheten Fä sta bältklämman (valfritt) Bordstelefonens skärmsymboler Handenhetens skärmsymboler Telefonmeny guide Hur man anva nder menyska rmen Grundläggande guide Ringa och ta emot samtal Ringa ett samtal från bordstelefonen Ringa ett samtal från handenheten Avsluta ett samtal Ta emot ett samtal Återuppringa ett nummer på bordstelefonen A teruppringa ett nummer på handenheten Ringa tillbaka en tidigare uppringare Ringa ett nummer från telefonboken

5 Inhaltsverzeichnis INNEHÅLL Ringa ett nummer medsnabbvalsknappar Justera volymen i handenheten Ö ka volymen Tonjustering Högtalarfunktion Använda högtalarfunktionen på bordstelefonen Använda högtalarfunktionen på handenheten Se samtalstid Anva nda hörlurar (medfo ljer ej) Tyst läge Sla ringsignalen pa handenheten Pa /av Att låsa och låsa upp knappsatsen på handenheten Ö verfo ra ett externt samtal internt Ringa ett konferenssamtal från handenheten Leta efter en handenhet Strömavbrott - Vad man kan go ra Använda menyn - bordstelefon Användarprofiler Ändra namn pa en profil Ändra en profils lurvolym Ändra profilens boostinställning Ändra en profils toninställning

6 INNEHÅLL Kopiera en profil Att va lja profil Ändra ringmelodi Spela in en egen ringsignal Ändra ringvolymen Boostminne Knappsatsljud Pa /av Ändra kontrast Ändra språk Läs nummer Byta teckenuppsättning Ändra Pin kod Ändra datum/tid Ändra på 12 - eller 24 - timmars format Nollställ till standardinställningar Anva nda telefonboken - bordstelefon Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken Lägg in namn och nummer i telefonboken Redigera en post i telefonboken Ta bort alla eller enskilda poster i telefonboken Kopiera telefonboken till en annan registrerad telefon

7 Inhaltsverzeichnis INNEHÅLL Anva nda kortnummerknappar - bordstelefon Lagra ett kortnummer Redigera ett kortnummer Radera ett kortnummer Använda samtalslistan - bordstelefon Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken eller under snabbvalsknapparna Radera enskild post i samtalslistan Radera alla poster i samtalslistan Anva nda menyn - handenhet Användarprofiler Ändra namn pa en profil Ändra en profils lurvolym Ändra profilens boostinställning Ändra en profils toninställning Kopiera en profil Att va lja profil Ändra ringmelodi Ändra ringvolymen Ändra insta llningen fo r tonkontroll Boostminne Ändra namnet pa handenheten

8 INNEHÅLL Knappsatsljud Pa /av Ändra kontrast Auto Talk Pa /Av Ändra belysningstimern Bekräftelsesignal Pa /Av Va lja basstation Ändra spra k Ändra datum/tid Ändra pa 12 - eller 24 - timmars format Sta lla in alarm Ändra ringmelodi (bordstelefon) Ändra basstationens ringvolym Ändra Pin kod Tider Stoppur Nollställ till standardinställningar Anva nda telefonboken - handenhet Hur man anva nder knappsatsen na r du anva nder telefonboken Lägg in namn och nummer i telefonboken Redigera en post i telefonboken Radera en eller alla poster i telefonboken Kopiera telefonboken till en annan telefon

9 INNEHÅLL Anva nda kortnummerknappar - handenhet Lagra ett kortnummer Redigera ett kortnummer Radera ett kortnummer Lagra nummer fra n samtalslistan till telefonboken Spara poster från samtalslistan under en snabbvalsknapp Radera enskild post i samtalslistan Radera alla poster i samtalslistan Använda telefonsvararen Koppla telefonsvararen På/Av Överta samtal från telefonsvararen Ställa in språk på telefonsvararen Ställa in Högtalarvolymen på bordstelefonen Ställa in svarsläget Spela in ditt utgående meddelande Kontrollera utgående meddelande Ställa in svarsfördröjning Spela in ett memo Lyssna på meddelanden eller memos med bordstelefon Radera ett meddelande eller memo Radera alla meddelanden eller memos Lyssna på meddelanden eller memos med handenheten

10 INNEHÅLL Minnet är fullt Fjärråtkomst till din telefonsvarare Ändra PIN Ring in för att lyssna på meddelanden Fjärråtkomst - manual Registrera/avregistrera handenheter Registrera en handenhet Avregistrera en handenhet Användning av telefonen i en abonnentväxel Ställa in bryttid (bordstelefon) Ställa in bryttid (handenhet) Lägga in en nummerslagningspaus Använda tilläggstjänster Ställa in nummerslagningsmetod (bordstelefon) Ställa in nummerslagningsmetod (handenhet) Hja lp och support Felsökningsguide Säkerhetsinformation Avsedd anva ndning Telefonens la ge Stro mfo rso rjning Medicinsk utrustning

11 INNEHÅLL Uppladdningsbara batterier Kompatibilitet med ho rapparat Miljoïnformation/Avfallshantering Grundinsta llningar Grundinställningar handenhet Grundinställningar bordstelefon Underha ll och garanti Underha ll Garanti Fo rsa kran om o verenssta mmelse

12 Komma igång 9

13 KOMMA IGÅNG Komma igång Viktigt: Kontrollera att du har la st sa kerhetsinformationen pa sidan 106 innan du kopplar i telefonen. Kontrollera fo rpackningens inneha ll Om du har inhandlat en PowerTel 700, bo r du ha: 1 bordstelefon (basstation) 1 nätadapter 1 trådlös telefon (handenhet) 1 laddstation med nätadapter 1 lock till batterifack 1 telefonanslutningskabel 1 bältesklämma 3 batterier AAA 1,2 V 750 mah NiMH Viktigt: Anva nd endast den naẗadaptrar, telefonsladd och batterier, som medfo ljer PowerTel 880 annars kan inte telefonen fungera. 10

14 Komma iga ng med din telefon Koppla in bordstelefonen (basstationen) KOMMA IGÅNG 1. Sätt i nätadaptern i vägguttaget, och sätt i kontakten på kabelns ände i uttaget som är märkt med på undersidan av bordstelefonen. 2. Sätt i telefonanslutningskabelns ände med den lilla kontakten i uttaget som är märkt med på bordstelefonen, och sätt i den andra änden i telefonjacket. 3. Anslut telefonluren till. Uttag fo r vibratorkudde (PTV100) finns som tillbeho r Stro muttag Uttag för Hörlurar med mikrofon (medföljer ej) 11

15 KOMMA IGÅNG Viktigt: Anva nd endast den naẗadaptrar, telefonsladd och de batterier, som medfo ljer PowerTel 880 om inte finns det risk att telefonen inte fungerar. Du får inte blockera åtkomsten till nätadaptern med möbler eller andra föremål. Ansluta laddstationen Anslut laddstationen till ett vägguttag. Sätta i batterier 1. Sätt i batterierna i handenhetens batterifack. Se till att polerna a r raẗt placerade. 2. Saẗt pa batteriluckan. 12

16 KOMMA IGÅNG Ladda handenheten Fo r fullsta ndig laddning, placera handenheten pa basstationen fo r laddning i a tminstone 16 timmar. Viktigt: Anva nd endast de uppladdningsbara 750 mah NiMH-batterier som medfo ljer. Na r du beho ver byta batterier se till att de a r av samma typ som de som medfo ljer. Anva nd aldrig alkaliska batterier. Fä sta bältklämman (valfritt) Det medfo ljer en ba lteskla mma som man kan fa sta pa baksidan av handenheten. Va nd pa telefonluren och stoppa i ba lteskla mman i de tva ha len som finns pa varje sida av telefonluren. Nu a r PowerTel 880 klar fo r anva ndning! Abonnentväxlar: Om du vill använda telefonen i en privat abonnentväxel (och exempelvis måste slå en nolla för att koppla upp till accessnätet) så gör du så som det beskrivs på sidan

17 KOMMA IGÅNG Bordstelefonens skärmsymboler Telefonbok Ringsignal av Ho gtalarfunktion Pa ga ende samtal Boostvolymen a r pa (Symbolen blinkar) Tyst mikrofon Du har nya samtal Pa ga ende interna samtal 14

18 KOMMA IGÅNG Handenhetens skärmsymboler Meny Bekra fta/ok Tillbaka Telefonbok Det finns mer information att la sa till va nster Det finns mer information att la sa till ho ger Batteriets laddningsstatus Ringsignal av Du har ställt in ett larm 15

19 KOMMA IGÅNG Knappsatsla set a r på Ho gtalarfunktion Pa ga ende samtal Boostvolymen a r pa (Symbolen blinkar) Tyst telefonlurmikrofon Du har nya samtal Om symbolen a r stilla: telefonen a r inom basenhetens ra ckha ll Om den blinkar: telefonen a r utom basenhetens ra ckha ll Pa ga ende interna samtal Telefonsvararen är på Telefonsvararen är av 16

20 KOMMA IGÅNG Telefonmeny guide Anva nd denna sektion fo r att hitta runt i menyn pa telefonen. Hur man anva nder menyska rmen Na r telefonen a r fulladdad och klar fo r anva ndning, anva nd menyska rmen - exempelvis inställning av ringsignaler, la gga till profiler och spara nummer i telefonboken. Grundläggande guide O ppna menyn: tryck (bordstelefon) eller (handenhet). Bla ddra i undermenyn: o ppna meny och tryck eller. Va lj post i undermenyn: bla ddra genom att anva nda eller, tills du hittar posten du so ker, tryck (bordstelefon) eller (handenhet). Bla ddra en funktion: o ppna din undermeny och tryck sedan pa eller. 17

21 KOMMA IGÅNG Va lj en funktion: bla ddra genom att anva nda, eller tills du hittar funktionen du so ker markeras och da refter tryck (bordstelefon) eller (hand enhet). Skriv in siffror eller boksta ver: anva nd knappsatsen. Bekra fta och spara en post eller en a tga rd: tryck (hand enhet). (bordstelefon) eller Avbryt och ga tillbaka till stand-by: tryck (bordstelefon) eller (hand- enhet). Obs: om du inte go r na got, kommer din telefon automatiskt ga i standbyla ge efter 30 sekunder. 18

22 Ringa och ta emot samtal Service-Hotline Deutschland: Kosten bei Drucklegung: 14 ct/min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/min

23 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Ringa och ta emot samtal Ringa ett samtal från bordstelefonen Varje nummer som du slår kommer att meddelas till dig. För att denna funktion ska fungera måste du ha Läs nummerfunktionen aktiverad på PÅ, se sidan 42). 1. Sla numret du vill ringa genom att anva nda knappsatsen på bordstelefonen. 2. Om du go r ett misstag, tryck fo r att radera. 3. Ring numret genom att lyfta upp telefonluren eller tryck. 4. Avsluta samtalet, genom att lägga tillbaka telefonluren i klykan. Ringa ett samtal från handenheten 1. Sla numret du vill ringa genom att anva nda knappsatsen på handenheten. 2. Om du go r ett misstag, tryck fo r att radera. 3. Ring numret genom att trycka. 4. Avsluta samtalet genom att trycka. Avsluta ett samtal Lägg telefonluren på klykan om du använder bordstelefonen eller tryck på om du använder handenheten. 20

24 Ta emot ett samtal Bordstelefon: Lyft upp telefonluren eller tryck på. RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Handenhet: Ta ut handenheten ur laddstationen (när direkt mottagning är aktiverad, se sidan 63) och tala i telefonen. Om handenheten inte står i laddstationen (eller direkt mottagning är avaktiverad, se sidan 63), trycker du på knappen och talar i telefonen. Återuppringa ett nummer på bordstelefonen Bordstelefonen sparar de sista 5 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer). 1. Öppna a teruppringningslistan genom att trycka. 2. Bla ddra i listan genom att anva nda eller tills numret du o nskar ringa a r markerat. För att ringa numret lyft på telefonluren eller tryck för att ringa med högtalarfunktionen. Obs: varje telefonnummer kommer att meddelas när du bläddrar igenom återuppringningslistan, förutsatt att Läs nummerfunktionen är aktiverad. Se sidan 42, Läs nummer för detaljer. A teruppringa ett nummer på handenheten Handenheten sparar de sista 10 nummer som har ringt (max. 24 siffror i varje nummer). 21

25 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 1. Öppna a teruppringningslistan genom att trycka. 2. Bla ddra i listan genom att anva nda eller tills numret du o nskar ringa a r markerat, tryck, fo r att sla numret. Ringa tillbaka en tidigare uppringare Telefonen sparar de sista 30 inkommande nummer 1. Öppna den inkommande nummerlistan genom att trycka (bordstelefon) eller (handenhet). 2. Bla ddra fo r att hitta numret du vill ringa tillbaka genom att anva nda eller tryck (handenhet) eller lyfter upp telefonluren (bordstelefon). Obs: varje telefonnummer kommer att meddelas när du bläddrar igenom återuppringningslistan eller samtalslistan, förutsatt att Läs nummerfunktionen är aktiverad. Se sidan 42, Läs nummer för detaljer. Ringa ett nummer från telefonboken För att spara telefonnummer i din telefonbok, se sidan 47 (bordstelefon) resp. sidan 73 (handenhet). 1. Öppna telefonboken genom att trycka (bordstelefon) eller (hand - enhet). 22

26 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 2. Välj posten med eller och lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck eller (hand enhet). knappa in den första bokstaven i posten med siffertangenterna (t.ex. "m" för "Müller"). Om det finns flera poster som börjar med "m", väljer du den rätta med resp. och lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck (hand enhet). Ringa ett nummer med snabbvalsknappar För att spara telefonnummer under snabbvalsknapparna, se sidan 50 (bordstelefon) resp. sidan 76 (handenhet). 1. Hämta det önskade snabbvalsnumret genom att trycka på, eller på bordstelefonen, resp. på, eller på handenheten. 2. Lyfter upp telefonluren (bordstelefon) eller tryck (hand enhet) för att slå numret. Observera: kortnummer du har valt kommer att meddelas när du tryckt på kortnummer knappen och Läs nummerfunktionen är aktiverad. Se sidan 42, Läs nummer för mer detaljer. 23

27 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Justera volymen i handenheten Medan du för ett samtal, kan du öka eller minska volymen på bordstelefonen med hjälp av knapparna och. På handenheten använder du de två knapparna / som sitter på sidan för att öka eller minska volymen. Ö ka volymen Om du befinner dig i ett samtal, kan du öka lurvolymen genom att trycka på knappen på bordstelefonen, resp. på knappen upptill på handenhetens vänstra sida. En figur av ett o ra kommer att blinka pa ska rmen fo r att visa att boost funktionen a r pa. Tonjustering För tonjustering under ett samtal med bordstelefon, tryck använd sedan eller tills du är nöjd. På handenheten trycker du helt enkelt på knapparna och. under ett samtal. Obs: Tonjustering kan påverka volymen - du kan behöva justera volymen när du har justerat tonen. Högtalarfunktion Anva nd ho gtalarfunktionen fo r att tala till din uppringare utan att ha lla i telefonluren eller fo r att la ta andra i rummet lyssna pa konversationen. 24

28 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Använda högtalarfunktionen på bordstelefonen 1. För högtalarfunktion På/av, tryck. 2. För att justera högtalarvolymen tryck eller (det finns 5 nivåer). Använda högtalarfunktionen på handenheten 1. Saẗt pa ho gtalarla get genom att trycka pa knappen tva ga nger. 2. Avsluta ho gtalarla get genom att trycka pa. 3. För reglering av volymen i högtalarläge trycker du på knapparna och på handenhetens högra sida. Notera: Du kan inte o ka volymen na r du anva nder ho gtalarfunktionen. Se samtalstid Du kan se samtalstiden pa din ska rm. Anva nda hörlurar (medfo ljer ej) Saẗt i dina ho rlurar med mikrofon i uttaget som markeras pa ho ger sida av handenheten resp. på bordstelefonen. Detta uttag kan ocksa anva ndas med halsslinga NL100 (medfo ljer ej). 25

29 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Tyst läge Under ett samtal kan du saẗta mikrofonen pa tyst la ge, sa den du talar med inte kan ho ra dig. Fo r att koppla fra n mikrofonen tryck (bordstelefon) resp. (handenhet). Fo r att koppla pa den igen, tryck (bordstelefon) resp. (handenhet) igen. Sla ringsignalen pa handenheten Pa /av Fo r att sla ringsignalen Pa /av tryck och ha ll ned i na gra sekunder. Att låsa och låsa upp knappsatsen på handenheten Du kan fortfarande svara pa samtal som vanligt na r knappsatsen a r la st. Fo r att la sa knappsatsen, tryck och ha ll ned i 3 sek. Da visas den ha r symbolen. För att låsa upp knappsatsen trycker du på knappen igen och håller den nedtryckt i tre sekunder. 26

30 Ringa ett internt samtal Din bordstelefon har en internt samtalsnummer 0 och din handenhet 1. Du kan ringa interna samtal mellan två telefoner. Dessa samtal a r kostnadsfria. 1. På handenheten trycker du kort på knappen, och på bordstelefonen trycker du på knappen och håller den nedtryckt i ca tre sekunder. I displayen visas Intern - (handenhet) resp. Handenhet? (bordstelefon). Skriv in det interna samtalsnummer till den telefon du vill ringa, t.ex. 1 (för handenheten), eller 0 (för bordstelefonen). 2. Fo r att ta emot samtalet, lyfter du upp telefonluren (bordstelefon) eller trycker på (handenhet). 3. Avsluta samtalet genom att lägga på luren på bordstelefonen, eller genom att trycka på på handenheten. RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 27

31 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Överfo ra ett externt samtal internt 1. På handenheten trycker du på knappen eller knappen under ett samtal med en extern samtalspart. Om du ringer med bordstelefonen, trycker du på knappen och håller den nedtryckt i ca tre sekunder, tills du hör ett kort pipljud. 2. Sla da refter det interna numret till den telefon som du o nskar att o verfo ra samtalet till t.ex. 0 (för bordstelefonen). 3. Fo r att ta emot samtalet pa den mottagande telefonen, tryck på handenheten, eller lyfter upp luren på bordstelefonen. 4. Nu kan du meddela den interna samtalsparten att du vidarekopplar ett samtal till honom eller henne. Tryck på resp. lägg på luren för att vidarekoppla samtalet. Obs: om ingen svarar pa samtalet du fo rso ker o verfo ra kan du ta tillbaka samtalet genom att trycka resp. INT 28

32 Ringa ett konferenssamtal från bordstelefonen Det är lätt att göra ett konferenssamtal mellan en extern och två interna samtalare. RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 1. Under ditt externa samtal, tryck och håll i ca. 3 sekunder, tills ett kort ljudsignal hörs. Ange sedan det interna numret till den handenhet du vill göra ett konferenssamtal med, t.ex. 1 (för att ringa handenheten 1). 2. Fo r att ta emot samtalet pa den mottagande handenheten, tryck. 3. När samtalet har tagits emot på den andra telefon som du ringt, aktivera ditt konferenssamtal genom att trycka och hålla i ca. 2 sekunder. 4. Du kan sätta det externa samtalet på vänteläge genom att trycka på. 5. Telefonkonferensen kommer att avslutas när du sätter tillbaka luren i sin klyka. Ringa ett konferenssamtal från handenheten 1. Under ett samtal med en extern samtalspart trycker du på knappen eller knappen. Sla da refter det interna numret till den handenhet som du o nskar att o verfo ra samtalet till t.ex. 0 (fo r att o verfo ra samtalet till bordstelefonen). 29

33 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL 2. Fo r att ta emot samtalet pa den mottagande telefonen, tryck på handenheten, eller lyfter upp luren på bordstelefonen. 3. Na r samtalet har tagits emot på den andra telefonen som du ringt, aktivera konferenssamtalet genom att trycka knappen. 4. Telefonkonferensen kommer att avslutas na r du trycker på. Leta efter en handenhet Du kan leta efter en förlagd handenhet, eller signalera för användaren av en handenhet att du vill prata med honom eller henne, genom att utlösa en signal från bordstelefonen. 1. Tryck på bordstelefonen. På handenheten (handenheterna) hörs ett pipljud. 2. Tryck på en valfri knapp på handenheten för att stänga av pipljudet. 30

34 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL Strömavbrott - Vad man kan go ra Om det blir strömavbrott kan du fortfarande använda din fasta telefon för att ringa och ta emot samtal. Ringningsindikatorn fungerar inte, samtalsinformation kommer inte att lagras, och skärmen visas bara när du lyfter luren. Du kan fortfarande: Ringa nummer från din telefonbok eller, och knappar Ringa med Återuppringning Justera lurvolymen Använda Tyst läge 31

35 32 RINGA OCH TA EMOT SAMTAL

36 Anva nda menyn - bordstelefon Service-Hotline Deutschland: Kosten bei Drucklegung: 14 ct/min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/min

37 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Använda menyn - bordstelefon Fo r information om din telefonbok, ga till sidan 46. För information om telefonsvararen, gå till sidan 82. Användarprofiler 3 olika användarprofiler går att spara, alla med olika inställningar för volym, Boost, och tonkontroll. Det går att namnge de olika profilerna ( max 10 bokstäver). Prioritets-/Grundinställning Om du a r den fra msta anva ndaren av denna telefon bo r du a ndra insta llningarna i menyn sa att de a r precis raẗt fo r dig. Dessa insta llningar kommer att memoreras automatiskt na r du vill ringa eller besvara ett samtal. Anva ndarprofils funktionen kan anva ndas av andra i husha llet vars insta llningar fo r volym, boost och tonjustering kommer ocksa att sparas och tilla mpas som anges nedan. Ändra namn pa en profil 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller till den önskade profilen och tryck. 34

38 3. Bla ddra med eller tills Namn a r markerad och tryck. 4. Radera nuvarande namn genom att trycka. 5. Skriv in ett nytt namn (max 10 boksta ver) och tryck. Ändra en profils lurvolym Du har ett val av fem ljudniva er. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller till den önskade profilen och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Volym a r markerad och tryck. 4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 3). 5. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra profilens boostinställning 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON 2. Bla ddra med eller till den önskade profilen och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Boost a r markerad och tryck. 35

39 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON 4. Du kan se den nuvarande boostinsta llningen (dvs Pa /av ). 5. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra en profils toninställning 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller till den önskade profilen och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Toninsta llning a r markerad och tryck. 4. Du kan se den nuvarande insta llningen. 5. Ändra inställning med eller och tryck. Obs! Tryck fo r att a terga till vilola ge Kopiera en profil Du kan laẗt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel telefon. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 36

40 2. Bla ddra med eller till den önskade profilen och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Kopiera a r markerad och tryck. 4. Bla ddra med eller tills du markerar telefonen (t.ex 1, 2, 3 eller 4) du vill kopiera profilen till och tryck. 5. Pa handenheten du kopierar profilen till; fo r att bekra fta, tryck eller fo r att avbryta, tryck. ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Att va lja profil Du ma ste anva nda en handenhet fo r att va lja en profil na r du samtalar - du kan inte anva nda en profil na r du va ljer ho gtalarfunktionen. Innan du svarar på ett inkommande samtal trycker du, eller beroende på vilken profil du vill använda. Skärmen kommer att bekräfta ditt val. När du vill ringa ett samtal och innan du slår ett nummer, tryck och håll ned, eller beroende på vilken profil du vill använda. Skärmen kommer bekräfta ditt val. Obs: Na r du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder fo r att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att a terga till standardinsta llningarna. 37

41 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Ändra ringmelodi För externa samtal står tio (plus maximalt fem egna) och för interna samtal nio olika ringsignaler till förfogande. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Ringmelodi, tryck. 2. Använd eller för att gå till Ext.melodi (för externa samtal) resp. Int.melodi (för interna samtal), och tryck på. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Spela in en egen ringsignal Du kan spela in egna ringsignaler och namnge dessa. De visas då i listan med ringsignaler för externa samtal. Du kan spela in fem ringsignaler. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Ringmelodi, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Ljudinspelning a r markerad och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Ny inspelning a r markerad och tryck. 4. Efter pipljudet kan du spela in en egen ringsignal. 38

42 5. För att avsluta inspelningen trycker du på. 6. Skriv in ett namn för den nya ringsignalen, och tryck på. I menyn "Ljudinspelning" kan du ändra namn på de egna ringsignalerna, och ta bort en enskild eller alla egna inspelningar. Ändra ringvolymen Du har ett val av fem ljudniva er och AV. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Ringmelodi, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Ringvolym a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON 39

43 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Boostminne När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. I displayen visas symbolen. Vid ett samtal lyser förstärkarknappen, och i displayen blinkar symbolen. Med knappen kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen. När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen. Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Inställning, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Ljud på a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Knappsatsljud Pa /av 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Knappsatsljud, tryck. 2. Du kan se den nuvarande insta llningen. 40

44 3. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra kontrast Du har ett val av fem olika niva er pa ska rmkontrast, du kan sta lla in ska rmen till det som a r laẗtast att la sa. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Display, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Kontrast a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra språk Du har ett val av sex spra k som kan anva ndas pa din bordstelefon: Engelska, Tysk, Franska, Spanska, Italienska och Svenska. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Display, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Språk a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON 41

45 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Läs nummer När funktionen är inställd på: På, varje gång du slår ett nummer eller trycker på kortnummer eller när du bläddrar genom din telefonbok, återuppringningslista eller samtalslista (om du abonnerar Nummerpresentation) kommer telefonnumret att meddelas till dig. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Inställning, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Läs nummer a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Byta teckenuppsättning Välj en teckenuppsättning (ABC = utan omljud / AÀÁÂÃÄÅ = med omljud / ABΓ = grekisk / AБBΓ = kyrillisk). Den här teckenuppsättningen används för posterna i telefonboken 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Inställning, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Teckenuppsättning a r markerad och tryck. 42

46 3. Den aktuella inställningen är markerad (t.ex. ABC). 4. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra Pin kod 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Inställning, tryck. 2. Bla ddra med eller tills PIN kod a r markerad och tryck. 3. Skriv in den gamla PIN koden (grundinsta llning a r 0000) och tryck. 4. Skriv in den nya PIN koden och tryck. ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON 5. Skriv in den nya PIN-koden en gång till, och tryck på. Obs: Om du ändrar PIN-koden, rekommenderas att du skriver upp den nya PIN-koden någonstans, eftersom en del funktioner kräver att du anger PINkoden innan du kan utföra dem. Det är inte möjligt att återställa PIN-koden till den fabriksinställda koden. 43

47 ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Ändra datum/tid 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Tid, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Datum/Tid a r markerad och tryck. 3. Skriv in år, månad och dag, och tryck på. 4. Skriv in timslag och minuter, och tryck på. Ändra på 12 - eller 24 - timmars format 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Tid, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Va lj tidsformat a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Fo r information om uppringningsla ge, ga till sidan 97. Fo r information om a teruppringning, va nligen ga till sidan

48 Nollställ till standardinställningar ANVA NDA MENYN - BORDSTELEFON Obs: Telefonboken, samtal- och återuppringningslistor och eventuella telefonsvararmeddelanden kommer att raderas när du gör detta. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Reset, tryck. 2. Skriv in PIN-koden och tryck på. Bordstelefonen återställs till standardinställningarna. 45

49 ANVA NDA TELEFONBOKEN - BORDSTELEFON Anva nda telefonboken - bordstelefon Du kan lagra, i alfabetisk ordning, 200 namn och deras telefonnummer i telefonboken. Fo r att snabbt hitta en telefonbokspost, skriv in fo rsta bokstaven i namnet som du har lagrat. Obs: varje telefonbokspost tilla ter upp till 16 boksta ver fo r namn och upp till 24 siffror fo r varje telefonnummer. Viktigt: Kom iha g att a ven ange riktnummer fo r varje telefonnummer du anger i telefonboken. Hur man använder knappsatsen när du använder telefonboken Du ser att tangenterna pa tangentbordet har ba de boksta ver och siffror. Om du trycker pa en vald knapp ett antal ga nger kommer den att visa dig alla siffror och boksta ver den representerar. Ha r a r na gra tangenter som kan vara anva ndbara na r du anger telefonnummer i telefonboken: Tryck fo r mellanrum Med eller matar du in skilje- eller specialtecken. Tryck fo r att radera en siffra eller bokstav Tryck på för att byta mellan stora bokstäver (t.ex. ABC) och små bokstäver (t.ex. abc). 46

50 Lägg in namn och nummer i telefonboken 1. Öppna telefonboken med att trycka. 2. Är telefonboken tom, så visas "tom". Finns det redan poster, så visas den första posten. Tryck på. Använd resp. för att gå till Ny, och tryck på. 3. Skriv in namnet du vill lagra och tryck. 4. Skriv in telefonnumret som du vill lagra och tryck. 5. Bla ddra med resp. fo r att va lja en ringsignal fo r detta namn och nummer och tryck. Redigera en post i telefonboken ANVA NDA TELEFONBOKEN - BORDSTELEFON 1. Öppna telefonboken med att trycka. 2. Bla ddra med eller tills du hittar posten du vill redigera och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Redigera poster a r markerad och tryck. 4. Ta bort tecken med. Skriv in nya tecken via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på. 47

51 ANVA NDA TELEFONBOKEN - BORDSTELEFON 5. Ta bort siffror med. Skriv in nya siffror via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på. 6. Bla ddra med resp. fo r att va lja en ringsignal fo r detta namn och nummer och tryck. Ta bort alla eller enskilda poster i telefonboken 1. Öppna telefonboken med att trycka. 2. Använd resp. för att gå till den post som ska tas bort, och tryck på. 3. Använd resp. för att gå till Ta bort eller Ta bort alla, och tryck på. 4. Tryck fo r att bekra fta eller fo r att avbryta. Kopiera telefonboken till en annan registrerad telefon Obs: Du kan bara kopiera telefonboken till en annan telefon om denna telefon a r registrerad i telefonsystemet. Se sidan

52 ANVA NDA TELEFONBOKEN - BORDSTELEFON Det a r laẗt att kopiera: En post (kopiera post) Poster som inte finns på handenheten du kopierar till (bifoga post) Alla poster (kopiera alla) Viktigt: Na r du kopierar alla poster till en tra s telefon, kommer alla befintliga poster utga. Fo r att fo rhindra att detta ha nder kan du anva nda Bifoga poster. 1. Öppna telefonboken med att trycka. 2. Bla ddra genom att anva nda resp. tills du hittar posten du vill kopiera och tryck. 3. Bläddra genom att anva nda resp. till Kopiera post, Bifoga post eller Kopiera alla och tryck. 4. Bläddra genom att anva nda eller fo r att markera telefonen du vill kopiera till (t.ex. 2 fo r Handenhet 2) och tryck fo r att bekra fta. 5. Ta handenheten som du kopierat till och bekra fta med att trycka. 49

53 ANVA NDA KORTNUMMERKNAPPAR - BORDSTELEFON Anva nda kortnummerknappar - bordstelefon Du kan lagra ett namn (max. 16 tecken) och ett telefonnummer (max. 24 siffror) under de tva kortnummer knapparn, och. Lagra ett kortnummer 1. Va lj den knapp du vill lagra ett nummer på med att antingen trycka, eller. 2. Tryck på tre gånger. 3. Skriv in namnet du vill lagra genom att anva nda knappsatsen och tryck. 4. Skriv in det telefonnummer du vill spara och tryck. 5. Bla ddra med resp. fo r att va lja en ringsignal fo r detta namn och nummer och tryck. Redigera ett kortnummer 1. Va lj det kortnummer du vill redigera genom att trycka, eller. 2. Tryck på. 3. Bla ddra med eller tills Redigera a r markerad och tryck Ta bort tecken med. Skriv in nya tecken via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på.

54 ANVA NDA KORTNUMMERKNAPPAR - BORDSTELEFON 5. Ta bort siffror med. Skriv in nya siffror via knappsatsen, och tryck avslutningsvis på. 6. Bla ddra med resp. fo r att va lja en ringsignal fo r detta namn och nummer och tryck. Radera ett kortnummer 1. Va lj det kortnummer du vill radera genom att trycka, eller. 2. Tryck på. 3. Bla ddra med eller tills Radera post a r markerad och tryck. 4. Ska rm visar Radera post?tryck fo r att bekra fta eller fo r att avbryta. 51

55 ANVA NDA SAMTALSLISTAN - BORDSTELEFON Använda samtalslistan - bordstelefon Obs: du ma ste abonnera pa Nummerpresentation fra n din teleoperato r fo r denna funktion ska fungera. Ytterligare information får du av din nätoperatör. Inkommande telefonnummer kan visas i samtalslistan. Om du har uppringarens nummer lagrat i telefonboken kommer namnet att visas ista llet. Totalt 30 inkommande samtal kan lagras i samtalslistan (16 boksta ver per namn och 23 siffror per nummer). Antalet nya mottagna samtal kommer att visas i ska rmen med blinkande ikon. Om numret inte visas kan detta beror pa att den som ringer undanha ller sitt nummer eller det inte överförs av andra skäl. Du kan o ppna din samtalslista med att trycka pa. Bla ddra i listan genom att anva nda eller. 52

56 Lagra nummer från samtalslistan till telefonboken eller under snabbvalsknapparna Det a r laẗt att lagra inkommande nummer till telefonboken eller under snabbvalsknapparna M1, M2 och M3. 1. Tryck fo r att o ppna samtalslistan pa den senaste posten. 2. Bla ddra med eller fo r att hitta den post du vill spara och tryck. 3. Bla ddra med eller tills du markerar Spara till tfnbk, Till M1 / M2 / M3 och tryck. 4. Skriv in namnet du vill lagra och tryck. 5. Redigera numret för detta namn, om det behövs, och tryck. 6. Bla ddra med resp. fo r att va lja en ringsignal fo r detta namn och nummer och tryck. Radera enskild post i samtalslistan 1. Tryck fo r att o ppna samtalslistan pa den senaste posten. 2. Bläddra med resp. fo r att hitta den post du vill radera och tryck. ANVA NDA SAMTALSLISTAN - BORDSTELEFON 53

57 ANVA NDA SAMTALSLISTAN - BORDSTELEFON 3. Bläddra med resp. tills du markerar Radera och tryck. 4. Ska rm visar Radera post?tryck fo r att bekra fta eller fo r att avbryta. Radera alla poster i samtalslistan 1. Tryck fo r att o ppna samtalslistan pa den senaste posten och tryck. 2. Bläddra med resp. tills du markerar Radera alla och tryck. 3. Ska rm visar Radera alla samtal?tryck fo r att bekra fta eller fo r att avbryta. 54

58 Anva nda menyn - handenhet Service-Hotline Deutschland: Kosten bei Drucklegung: 14 ct/min. aus dem dt. Festnetz; maximal 42 ct/min

59 56 ANVA NDA MENYN - HANDENHET Anva nda menyn - handenhet Fo r information om din telefonbok, ga till sidan 72. För information om din telefonsvarare, se sidan 82. Användarprofiler Du kan lagra 2 olika anva ndarprofiler, varje med olika insta llningar fo r volym, boost, och tonjustering. Du kan ocksa namnge de olika Profilerna (max 11 boksta ver). Prioritets-/Grundinställning Om du a r den fra msta anva ndaren av denna telefon bo r du a ndra insta llningarna i menyn sa att de a r precis raẗt fo r dig. Dessa insta llningar kommer att memoreras automatiskt na r du vill ringa eller besvara ett samtal. Anva ndarprofils funktionen kan anva ndas av andra i husha llet vars insta llningar fo r volym, boost och tonjustering kommer ocksa att sparas och tilla mpas som anges nedan. Ändra namn pa en profil 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Profil 1 eller 2 a r markerad och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Namn a r markerad och tryck.

60 4. Radera nuvarande namn genom att trycka. 5. Skriv in ett nytt namn (max 11 boksta ver) och tryck. Ändra en profils lurvolym Du har ett val av fem ljudniva er. ANVA NDA MENYN - HANDENHET 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Profil 1 eller 2 a r markerad och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Volym a r markerad och tryck. 4. Du ser den nuvarande volymen (t.ex. 4.). 5. Ändra volym med eller och tryck. Ändra profilens boostinställning 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Profil 1 eller 2 a r markerad och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Boost a r markerad och tryck. 4. Du kan se den nuvarande boostinsta llningen (dvs Pa /av ). 5. Ändra inställning med eller och tryck. 57

61 ANVA NDA MENYN - HANDENHET Ändra en profils toninställning 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Profil 1 eller 2 a r markerad och tryck. 3. Bla ddra med eller tills Toninsta llning a r markerad och tryck. 4. Du kan se den nuvarande insta llningen. 5. Ändra inställning med eller och tryck. Obs! Tryck fo r att a terga till vilola ge Kopiera en profil Du kan laẗt kopiera en profil till en annan registrerad och kompatibel PowerTel telefon. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Profil, tryck. 2. Använd resp. för att gå till den önskade profilen, och tryck på. 3. Bla ddra med eller tills Kopiera a r markerad och tryck. 58

62 ANVA NDA MENYN - HANDENHET 4. Bla ddra med eller tills du markerar telefonen (t.ex 0 = bordstelefon, 2, 3 eller 4 = handenhet) du vill kopiera profilen till och tryck. 5. På telefonen du kopierar profilen till: Tryck (handenhet) resp. (bordstelefon), för att bekräfta, eller (handenhet) resp. (bordstelefon), för att avbryta. Att va lja profil Du ma ste anva nda en handenhet fo r att va lja en profil na r du samtalar - du kan inte anva nda en profil na r du va ljer ho gtalarfunktionen. Fo r att svara pa ett inkommande samtal, väljer du den önskade profilen innan du svarar, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Ska rmen visar ditt val. Na r du ska ringa ett samtal, väljer du den önskade profilen innan du slår numret, genom att flera gånger trycka på knappen "Profilinställning" på handenhetens sida. Ska rmen visar ditt val. Obs: Na r du har valt en profil, har du cirka 30 sekunder fo r att ringa samtalet under denna profil innan systemet kommer att a terga till standardinsta llningarna. 59

63 ANVA NDA MENYN - HANDENHET Ändra ringmelodi Du har ett val av tio ringmelodier. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Ringmelodi a r markerad, tryck. 3. Bla ddra med eller tills Extern eller Intern a r markerad och tryck. 4. Du ser melodiinsta llningen (t.ex. 7 [Extern], 9 [Intern]). 5. Ändra melodin genom att anva nda eller och tryck. Ändra ringvolymen Du har ett val av fem ljudniva er och AV. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Ringvolym a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. 60

64 Ändra insta llningen fo r tonkontroll ANVA NDA MENYN - HANDENHET 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Tonkontroll a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Obs: fo r att justera tonen na r du ringer ett samtal, tryck pa knappen fo r att fa tillga ng till utja mningsinsta llning. Tryck sedan pa eller fo r att justera insta llningen som visas pa ett stapeldiagram pa handenhetens ska rm. Tryck pa volym knappen pa sidan av telefonen fo r att avsluta det ha r la get. Boostminne När den här funktionen står på "På" är förstärkarfunktionen alltid aktiverad. Lampan på handenhetens vänstra sida lyser vid en förbindelse, och i displayen står det "LJUD PÅ". Med knappen kan du avaktivera förstärkarfunktionen för det aktuella samtalet. Vid nästa samtal kommer den att vara aktiverad igen. När förstärkarfunktionen är avaktiverad, kan du aktivera den med knappen. Vid nästa samtal kommer den att vara avaktiverad igen. 61

65 ANVA NDA MENYN - HANDENHET 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Ljud på a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Ändra namnet pa handenheten 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Handenhetens namn a r markerad och tryck. 3. Radera nuvarande namn med att tryck. 4. Skriv in ett nytt namn (max 11 boksta ver) och tryck. Knappsatsljud Pa /av 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Knappsatsljud a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 62

66 4. Ändra inställning med eller och tryck. ANVA NDA MENYN - HANDENHET Ändra kontrast Du har ett val av fem olika niva er pa ska rmkontrast, du kan sta lla in ska rmen till det som a r laẗtast att la sa. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Kontrast a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. Auto Talk Pa /Av Na r AUTO TALK a r pa slagen pa handenheten beho vs ingen knapptryckning fo r att svara na r telefonen tas fra n laddstationen. Detta a r standardinsta llningen. Om du a ndrar till AV ma ste du trycka fo r att svara pa inkommande samtal. 1. Öppna menyn genom att trycka, bla ddra med eller tills du markerar Handenhet, tryck. 2. Bla ddra med eller tills Auto Talk a r markerad och tryck. 3. Du kan se den nuvarande insta llningen. 4. Ändra inställning med eller och tryck. 63

PowerTel 700/702. Bruksanvisning. PowerTel 000. User Guide

PowerTel 700/702. Bruksanvisning. PowerTel 000. User Guide PowerTel 000 PowerTel 700/702 Bruksanvisning User Guide En överblick En överblick Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel 700 Vänligen öppna denna sida för en överblick av din PowerTel

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Aastra 7187a analog telefon

Aastra 7187a analog telefon Aastra 7187a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefonboken 6 Telefoninställningar 7 Väggmontering

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531

Din manual PHILIPS SE1401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013531 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SE1401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Aastra 7434 - ip telefon

Aastra 7434 - ip telefon Aastra 7434 - ip telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 4 Samtalslista 5 Telefonboken 6 Logga in/ut användare 6 Telefoninställningar 6 Telefonens

Läs mer

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PhoneEasy 312ci 1 9 10 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 Uttag för telefonsladd Hake för luren Knappsats Uttag för sladd till luren Volymkontroll för luren R-knapp

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin

MANUAL DECT- TELEFON. Voxtel D570/D570 twin 1 MANUAL SE UK DECT- TELEFON Voxtel D570/D570 twin V2 2 P1 1 2 7 P2 3 8 4 9 10 5 6 11 12 P3 P4 13 1 VI BRYR OSS Tack för att du köpt vår produkt. Produkten har utformats och monterats med största omsorg

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

Blackstar DECT B184 Manual

Blackstar DECT B184 Manual Blackstar DECT B184 Manual Svenska 1.8GHz DECT Trådlös telefon med nummerpresentation Läs igenom säkerhetsinstruktionerna innan telefonen tas i bruk. Använd bara de batterier som medföljer denna telefon.

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Snabbstartguide CD181/CD186

Snabbstartguide CD181/CD186 Snabbstartguide CD181/CD186 Viktiga säkerhetsinstruktioner Använd endast den strömförsörjning som anges i tekniska data. Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Risk för explosion om batteriet

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp -

INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - INSTRUKTIONSTEXT FO R PLEXTALK Linio Pocket - Na tverksmapp - Shinano Kenshi Co., Ltd. A ger ra tt att utan fo rvarning a ndra inneha llet i denna instruktionstext. Inneha llsfo rteckning 1 Vad du kan

Läs mer

Aastra 7147a analog telefon

Aastra 7147a analog telefon Aastra 7147a analog telefon Innehållsförteckning Telefonens delar 3 Inkommande samtal 4 Utgående samtal 4 Under samtal 5 Samtalslista 5 Snabbknappar 6 Telefoninställningar 6 Väggmontering 8 Telefonens

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Trådlös telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812

Trådlös telefon. Style 1200. Art.nr: 36-2950 Modell: 5509. Ver: 200812 Trådlös telefon Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Ver: 200812 SE 2 Trådlös telefon Binatone Style 1200 Art.nr: 36-2950 Modell: 5509 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den

Läs mer

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ

Besöks adress: Förrådsvägen 2 B 181 41 LIDINGÖ Återförsäljare: 2008-07-08 Z:\Products Public\Telephones\CL Dect250\Swedish\Service\Dect250_DuSeGbA5V6.indd Bo EDIN AB utvecklar, tillverkar och säljer trådlösa slingsystem och hörseltekniska hjälpmedel.

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100

MANUAL SVENSKA BLACKSTAR DECT E1100 The brightest star in the sky MANUAL SVENSKA 280115 BLACKSTAR DECT E1100 Grattis till inköpet av din Blackstar DECT E1100. Läs nogrannt igenom manualen innan du sätter igång. Ovan visas en enkel förklaring

Läs mer

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning

Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Trådlös digitaltelefon (DECT) med nummervisning & högtalarfunktion DDP-300 Bruksanvisning Var vänlig läs denna innan du använder telefonen. Innan du använder enheten Var vänlig se installationsdetaljer

Läs mer

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartshandledning. Anslut. Installation. Använd Välkommen SV Snabbstartshandledning 1 2 3 Installation Använd Vad finns i lådan Handenhet Basstation Strömtillförsel för basstationen ningskabel 2 AAA laddningsbara batterier Batterilucka Användarbeskrivning

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile

Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok tions A l Use a unic Com for Comm Not ricsson Mobile Trådlös telefon 230 DT200 trådlös telefon BS230 basenhet DECT/GAP digital Användarhandbok Inledning Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som behandlar olika ämnen. De flesta kan läsas

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Doro Comfort 3000. Svenska

Doro Comfort 3000. Svenska Doro Comfort 3000 Svenska 1. Extra förstärkning (boost) 2. Volymkontroll för luren 3. Volymkontroll för högtalare 4. Snabbknappar för telefonitjänster 5. Tvåknappsminne 6. Upphängning för lur 7. Lagraknapp

Läs mer

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med

Lur på/av, som man tar emot och avslutar samtal med BeoCom 5 Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren med en BeoLine 2-basstation. Du kan också använda luren med andra basstationer, t.ex. en BeoLine-

Läs mer

BeoCom 6000. Handledning

BeoCom 6000. Handledning BeoCom 6000 Handledning Innan du börjar 3 Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex.

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning

Bruksanvisning Telefonbeskrivning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display Information om telefonen,

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w

Svenska Norsk Dansk Suomi. PhoneEasy. 336w Norsk Dansk Suomi PhoneEasy 336w 1 2 6 3 4 7 8 12 13 5 9 10 11 14 1 15 2 3 5 6 7 Norsk 2 3 5 6 7 8 Ringindikator UPP Volym / Återuppringning NED Volym / Nummerpresentatör Snabbvalsknappar Ring upp / Avsluta

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

1210 IP Bordstelefon Användarmanual

1210 IP Bordstelefon Användarmanual 1210 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1210 IP Bordstelefon Figur 1: 1210 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Display screen Context-sensitive

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Bruksanvisning. Hyundai HDT-H3

Bruksanvisning. Hyundai HDT-H3 Bruksanvisning Hyundai HDT-H3 Gratulerar till din nya telefon Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av Din nya telefon. Läs noga igenom denna bruksanvisning för att rätt kunna använda telefonen

Läs mer

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional

Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Manual Individ rörlig Siemens Gigaset SL3 Professional Version 1 1 1 ÖVERSIKT AV TJÄNSTEPAKETET INDIVID RÖRLIG...3 2 DE OLIKA TELEFONMODELLERNA FÖR TJÄNSTEN INDIVID RÖRLIG...3 3 ÖVERSIKT AV TELEFONEN SIEMENS

Läs mer

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE

Snabbguide. Anslutningar. Digital trådlös telefon PQQW15793ZA DC0807PF0 NE-3/3. Modellnr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(sw-sw).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 9:35 AM Snabbguide Rutinunderhåll L Rengör produkten med en mjuk och torr trasa. Produktens yta kan repas om du torkar eller gnuggar på den med en

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Doro Comfort 1010. Svenska

Doro Comfort 1010. Svenska Doro Comfort 1010 Svenska 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 1. Upp/Samtalslista 2. Vänster menyknapp/ok 3. Samtalsknapp 4. Ned/Återuppringning 5. Knapplås 6. Högtalare 7. Telefonbok 8. Återupptagningsknapp 9. Ljudlös

Läs mer

Doro PhoneEasy. 312cs

Doro PhoneEasy. 312cs Doro PhoneEasy 312cs 1 9 2 10 11 3 4 5 6 7 8 12 13 14 15 16 Svenska 1. Uttag för telefonsladd 2. Hake för luren 3. Knappsats 4. Uttag för sladd till luren 5. Volymkontroll för luren 6. R-knapp 7. Samtalsminne/

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support M330 M335 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome D200 D205 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Nortel Networks DECT-handenhet 4060

Nortel Networks DECT-handenhet 4060 Titelsida Nortel Networks Communication Server 1000 Nortel Networks DECT-handenhet 4060 Användarhandbok Revideringshistorik Revideringshistorik September 2004 Standard 2.00. Det här dokumentet har uppdaterats

Läs mer

Doro Magna 4000. Svenska

Doro Magna 4000. Svenska Doro Magna 4000 Svenska 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Svenska 1. Volymkontroll för luren 2. Högtalare 3. Snabbknappar för telefonitjänster 4. Upphängning för lur 5. Radera

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger Nova

BRUKSANVISNING. Logger Nova BRUKSANVISNING Logger Nova Klyka tryck in klykan för att lägga på. OBS! Man måste placera lurenheten i basenheten då man avslutar samtal. Linjen bryts ej om man lägger lurenheten direkt på ett bord. Lagringsknapp

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Användarmanual Cisco-telefon 150404 Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning Med Weblink Unified 2.0 erhålls en rad tjänster och funktioner,

Läs mer

Softphone. Funktioner

Softphone. Funktioner Softphone Funktioner Starta Cellip softphone Beroende på vilka val av genvägar du gjorde vid installationen kan du starta din Cellip Softphone på olika sätt. Du kan alltid välja den i Startmenyn, under

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D230 D235 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Business Communications Manager Telefonfunktioner

Business Communications Manager Telefonfunktioner Business Communications Manager Telefonfunktioner 2002 Nortel Networks P0941612 Utgåva 02 Knappar Funktionsknappen på Business Series Termina (T-series) är en liten globikon. På funktionsknappen i M-series

Läs mer

Lathund Milestone 112 Ace Color

Lathund Milestone 112 Ace Color Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Lathund Milestone 112 Ace Color Knappbeskrivning 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant under högtalaren 3 Allmänt 3 Ladda batteriet 3 Knapplås på/av 3 Väcka/Slå

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör

CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör CL1400 Telefon med hörslinga, indikeringlampa och nummerpresentatör Art nr 273022 Bruksanvisning Introduktion 3 Översikt...4 Display...6 Ikoner som visas i displayen...7 Ansluta telefonen, batterier...8

Läs mer

1230 IP Bordstelefon Användarmanual

1230 IP Bordstelefon Användarmanual 1230 IP Bordstelefon Användarmanual Figur 1 1230 IP Bordstelefon Figur 1: 1230 IP Bordstelefon (Beskrivning av funktioner/knappar) Message waiting indicator/incoming call indicator Line/Speed Dial keys

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701

Bruksanvisning. Maxcom KXT-701 Bruksanvisning Maxcom KXT-701 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Minne för ingående- och utgående telefonnummer 4 st snabbminnen R-knapp, Redial (återuppringning) Skärm med bakgrundsbelysning

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460

Din manual SONY ERICSSON T28S http://sv.yourpdfguides.com/dref/820460 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON T28S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd

Välkommen. Snabbstartsinstruktioner. Anslut. Installation. Använd Välkommen Snabbstartsinstruktioner 1 2 3 Anslut Installation Använd Vad finns i lådan CD140 Basstation ELLER CD140/CD145 Handenhet CD145 Basstation Strömadapter för basstationen Strömsladd CD140 2 x AAA

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D130 D135 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2

Trådlös telefon DT288. Användarhandbok DECT GAP/CAP SV/LZTNB 101 179 R2 Trådlös telefon DT288 DECT GAP/CAP Användarhandbok SV/LZTNB 101 179 R2 INLEDNING Denna användarhandbok består av olika delar och avsnitt som tar upp olika ämnen. Alla avsnitt och ämnen hittar du i innehållsförteckningen.

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

PhoneEasy 110. Svenska

PhoneEasy 110. Svenska PhoneEasy 110 Svenska 1 2 3 4 5 6 O a 1 3 ABC 2 DEF 4 GHI 5 MN O 7 8 W XY Z PQRS 7 L r JKL TUV 6 9 * 0 # Svenska 1. Telefonbok 2. Boost (ljudförstärkning) 3. Internsamtal 4. R-knapp 5. Linjeknapp/Högtalartelefon

Läs mer

Din manual PHILIPS CD6401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013507

Din manual PHILIPS CD6401B http://sv.yourpdfguides.com/dref/1013507 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS CD6401B. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar

Gratulerar. Säkerhetsanvisningar Gratulerar Till din nya telefon. Vi hoppas att du skall ha stor glädje och nytta av den. För att rätt kunna använda telefonens funktioner ber vi dig läsa denna manual och spara den så att du kan ta fram

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Lathund för snabbspar

Lathund för snabbspar Lathund för snabbspar 023-15326 SPARA? Någon ringer. Numret visas i displayen samt en förfrågan om att spara det. Vill du spara direkt trycker du på JA. JA MENY NEJ 023-15326 Namn: Inskrivning av namn.

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D450 D455 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att

Läs mer

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen.

Digital mobiltelefon. Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Användarhandbok Digital mobiltelefon EB-GD93 Läs noggrant denna användarhandbok innan du börjar använda telefonen. Snabbguide Med hjälp av denna snabbguide kan du omedelbart utnyttja telefonens mest grundläggande

Läs mer

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked

Snabbguide NCP DT321. Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked 1 Snabbguide NCP DT321 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 6: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2

Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 1 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 SIP T19 E2 & SIP T19P E2 2 Yealink Enterprise IP Telefon T19 Snabbguide Yealink Enterprise IP Telefon T19 I detta häfte har vi sammanställt information som

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004

Analog telefon Användarhandbok. Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 Analog telefon Användarhandbok Artikelnr. P0609352 01 25 februari 2004 2 Användarhandbok för analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med ensamrätt. 2004. Informationen i det här dokumentet kan ändras

Läs mer