Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster 2010-2011"

Transkript

1 Senast sparat av: Pernilla Edlund den :20:00 Version: 2.0 Rapport Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster

2 Innehåll Slutsatser 3 Förslag till fortsatt arbete 3 Lägre priser/ rätt prioritering/följa LOU 3 Kvalitetssäkrad uppföljning 3 Information till berörda 3 Prioritera aktiviteter kring licenshantering 3 Allmänna förutsättningar 4 Syfte med rapporten 4 Underlagets bearbetning 4 Sammanställning av leverantörskostnader 2010 och Summa 5 Kostnadsutveckling 5 Leverantörskostnader som kan kopplas till fusionen 5 Baskonto 5 Tjänst 5 Kostnadstyp 6 Kostnadstyp och tjänst för Finansiär 8 Typ av tjänst 9 Nedbrytning av universitetsgemensamma tjänster 11 Nedbrytning av verksamhetsspecifika tjänster 11 Nedbrytning av verksamhetstjänster 13 Tjänst 15 Topp 20 mest kostsamma tjänsterna Topp 20 mest kostsamma systemen under Finansiär 17 Leverantör 21 Nerbrutet på konsulttjänster för Nerbrutet på databaser Nerbrutet på licenser Topp 20 leverantörer som fått mest betalt under (30)

3 Slutsatser Endast en tredjedel av leverantörskostnaderna kan härledas till de universitetsgemensamma tjänsterna. Närmare 70% av kostnaderna är verksamhetstjänster eller verksamhetsspecifika IT-tjänster vilket tydliggör vikten av en professionell förvaltning och beställarorganisation. Kommentarer i fritext möjliggör den här typen av arbete och i den mån det inte tillämpas idag bör det införas Linnéuniversitetet har till olika leverantörer betalat över kr för återställning av förlorat data på diskar bättre backup på klienter bör bli både billigare och bättre. Flera av tjänsterna levereras av flera leverantörer till flera finansiärer och med standardisering, avtal och samordning bör flera tjänster kunna bli billigare. (FileMakertjänster, Enkättjänster osv) En del av tjänsterna som köps extern borde kunna levereras av IT-avdelningen, exv konsulttjänster kring lärplattformar. Man måste analysera produktiviteten för IT-tjänsterna på LNU utifrån ett helhetsperspektiv och det finns vinster med att ha en uppföljning på baskonto-nivå och inte bara org-nivå. Förslag till fortsatt arbete Lägre priser/ rätt prioritering/följa LOU En närmare undersökning om det finns avtal med de leverantörer som vi handlar för omfattande summor av eller flera tjänster av bör göras. Låta IT-avdelningen samordna inköpen Undersöka möjligheten till att utföra konsulttjänster med interna resurser Systemägare och förvaltningsplaner för kostnadsomfattande tjänster och system Kvalitetssäkrad uppföljning Säkerställa att det finns budget och uppföljningsmöjligheter (kostnadsbärare) Undersöka om det finns leverantörskostnader kring IT-processen som bokförts på annat baskonto och som alltså saknas i underlaget Låta ekonom kvalitetssäkra att inte omfattande poster felaktigt exkluderats eller inkluderats i rapporten (för detta måste man titta närmare i dataunderlaget) Informera och tydliggöra för attestanter i vilka sammanhang de olika baskonto ska användas (så att det verkligen är databaskostnader exv. som bokförs på 5722) Information till berörda Kommunicera rapporten till berörda verksamheter och chefer för att möjliggöra kostnadsbesparingar och medvetenhet om vilka områden av IT-processen som är mest resurskrävande/leverantörsberoende. (Lägga ut rapporten på webben) Prioritera aktiviteter kring licenshantering Använda denna rapport i underlaget med prioritering i licenshanteringsprocesser för att säkerställa en effektiv hantering kring de mest kostnadsomfattande applikationerna. 3 (30)

4 Allmänna förutsättningar Syfte med rapporten Syftet med rapporten är att synliggöra leverantörskostnader kring IT-tjänster på Linnéuniversitetet. Målet är att synliggöra onödiga kostnader samt fördelningen av kostnader på respektive tjänst och finansiär. Underlagets bearbetning Underlaget är hämtat ur Agresso på baskontona 5721, 5722, 5723 och 5724 för 2010 och Datat innehåller alltså inte anskaffningar, restvärde eller avskrivningar av hårdvara. Datat har bearbetats och kompletterats i Excel på följande sätt: Institution och avdelning har identifierats År har kompletterats Tjänst har identifierats Notering har gjorts angående applikation Leverantör har identifierats Anmärkning om periodisering eller likande Typ av tjänst har identifierats Tjänst, notering och anmärkning har i vissa fall kunnat identifieras av fritextnoteringar (90% av fakturorna från 2011 har en fritextnotering) och för omfattande kostnadsposter för 2011 som saknat notering eller haft bristfällig notering har sökning på respektive verifikation gjorts. Observera att en stor del av posterna utgörs av backningar, justeringar ger, periodiseringar vilket behöver hanteras för att få en korrekt bild. Samtliga poster som verkar vara en periodisering, omföring osv har exkluderats ur nedanstående sammanställningar. 4 (30)

5 Sammanställning av leverantörskostnader 2010 och 2011 Summa Kostnadsutveckling Kostnaderna bokförda på valda baskonton har ökat med 11% mellan 2010 och Leverantörskostnader som kan kopplas till fusionen Baskonto Radetiketter Totalsumma 5721 (datakonsult) (Databas) (Licenser) Totalsumma Tjänst Radetiketter Totalsumma Anmälningssystem Applikationer Datorarbetsplats Ekonomisystem Fillagring Infrastruktur Konsulttjänster Ledningsstöd lnu.se my.lnu.se Nät Personaladministrativt system Utskrift Webb Totalsumma (30)

6 Kostnadstyp Konsultkostnaderna har minskat kraftigt sedan 2010 medan övriga kostnader har ökat, vilket delvis kan förklaras av att drygt 3,3 miljoner fusionsrelaterade leverantörskostnader bokfördes på 5721 under Kostnadstyp och tjänst för 2011 Så här fördelar sig kostnaderna per tjänst för Radetiketter Totalsumma (konsult) (databas) (licenser) (underhållsavtal)? Alumni Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Databaskostnader Datorarbetsplats Diariesystem Digitala mötestjänster Ekonomisystem Enkätsystem E-post Fillagring Informationstjänster Infrastruktur Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Larm - och passagesystem lnu.se Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg my.lnu.se (30)

7 Nät Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studiedokumentationssystem Tillstånd Underhållsavtal Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift Webb Videoproduktion? Totalsumma (30)

8 Finansiär Radetiketter Totalsumma Chrisgas DE DFM EK ELNU FAK Fojo Forskning? Fort- och vidareutbildning HV IR IT IT, Fusion KOM KV LOS LUV NV Nämnder PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Totalsumma Kostnadstyp och finansiär 2011 Radetiketter Totalsumma (datakonsult) (Databas) (Licenser) (underhållsavtal) DE DFM EK ELNU Fojo HV IR IT KOM KV LOS LUV NV Nämnder PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Totalsumma (30)

9 Typ av tjänst Närmare 70 % av leverantörskostnaderna kring IT-tjänster är relaterat till verksamhetsrelaterade tjänster. Radetiketter Totalsumma? Universitetsgemensamma tjänster Verksamhetsspecifika tjänster Verksamhetstjänster Totalsumma (30)

10 Fördelning av kostnad på typ av tjänst samt tjänst Radetiketter Totalsumma?? Universitetsgemensamma tjänster Datorarbetsplats Digitala mötestjänster E-post Fillagring Infrastruktur Inköp Lärplattform Nät Verksamhetsspecifika tjänster Applikationer Datorarbetsplats Digitala mötestjänster Infrastruktur Konsulttjänster Lagring lnu.se Lärplattform Nät Personaladministrativt system Underhållsavtal Verksamhetstjänster Alumni Anmälningssystem Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Budgetering och uppföljning Databaskostnader Diariesystem Ekonomisystem Enkätsystem Informationstjänster Infrastruktur Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Larm - och passagesystem Ledningsstöd lnu.se lnu.se/fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg Medlemsavgift my.lnu.se Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studentsupport Studiedokumentationssystem Telefoni Tillstånd Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift (30)

11 Webb Videoproduktion? Totalsumma Nedbrytning av universitetsgemensamma tjänster Radetiketter Totalsumma Datorarbetsplats Centennial Citrix Fjärrstyrning Fusion Klientsäkerhet Microsoft Trend Micro Digitala mötestjänster Adobe Connect Marratech E-post Exchange Fillagring Backup (tom) Infrastruktur Datorhall Fujitsu Fusion IBM Novell (beredskapsavtal) Oracle Projektplats Projektportalen Server Servrar Suse Linux enterprise server 1 year subscription (Itf) Testverktyg TSM UPS Ärendehanteringssystem (tom) Inköp Avtal Lärplattform Blackboard FirstClass Nät SUNET Trapeze (tom) Totalsumma Nedbrytning av verksamhetsspecifika tjänster Radetiketter Totalsumma Applikationer 3D studio Max ABB Styrsystem Adobe Alfasoft Amadeus Apple Aramis och Tritop ArcGIS Autocad Autodesk Avtal Biomatters Camo Software Camtasia Composer (30)

12 Comsol Conciliate Cubase Edgecam EDWIN Filemaker Filemaker, Mindjet, VMWare FIZ Karlsruhe Fortran Fusion Gila GraphPad Karriärpaketet (abonnemang) Kost och näringsdata Mathematica Mathlab Microsoft Miljöriskanalys MobileMe Musik Origin Project coordinator Pulsen, Driver Solution Radioredigering Research Professional Standard (site license) RUMM Rättsnätet Sas Schrödinger Scrummy Simula abaqus Site studio Sitoo Solid Works SPCS SPSS Statistica Texas Ti WinDENDRO VIP-energy Virtualisering (tom) Datorarbetsplats Apple IT-utrustning Klientsäkerhet Macsupport? Recovery hårddisk Underhållsavtal/garanti Digitala mötestjänster Adobe Connect Bryggavgifter Serviceavtal (tom) Infrastruktur Oracle Testverktyg Utbildning Konsulttjänster Support (tom) Lagring Webblagring lnu.se Polopoly (tom) Lärplattform Distansakademin Its learning (yrkeslärarutbildning) Lubportalen Nät 12 (30)

13 Cisco Personaladministrativt system HR Expert Underhållsavtal (tom) Totalsumma Nedbrytning av verksamhetstjänster Radetiketter Totalsumma Alumni Mira Anmälningssystem Givakt Antagningssystem Interbas Nya Applikationer (tom) Arbetsplatsmusik Arbetsplatsmusik Artikeldatabas Infotorg Libhub (tom) AV-media (tom) Biblioteksdatasystem ExLibris Oracle Voyager (tom) Budgetering och uppföljning Hermes Databaskostnader (tom) Diariesystem W3D Ekonomisystem Agresso Fakturascanning Enkätsystem Alumnundersökning Query & report Quicksearch Informationstjänster Bolagsinfo Infotorg Mediedatabas Mimer Personuppgifter Infrastruktur Migrering Server Journalsystem Asynja Konsulttjänster Serviceavtal Proffs (tom) Kortbetalningar (tom) Kundrelationer Fortnox Kontakt Larm - och passagesystem (tom) Ledningsstöd (tom) lnu.se 13 (30)

14 Polopoly Webbpublish (tom) lnu.se/fojo Polopoly Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning TimeEdit Lokaler Projektor Lärplattform Lubportalen Lönebildningsverktyg MIA Medlemsavgift (tom) my.lnu.se Blackboard Oracle Studentportal (VXU) Personaladministrativt system Primula Stars Tidomat Plagiatupptäckarsystem Genuine text Urkund Referenshantering Endnote Rehabiliteringssystem Support och drift av ADATO Språkstöd SpellRight Tell me more Wordfinder Statistik SPSS Statistiktjänster (tom) Studentsupport (tom) Studiedokumentationssystem Ladok Telefoni (tom) Tillstånd (tom) Uppsatsdatabas DIVA Utbildningsdatabas Kursinfo Utskrift Fusion (tom) Webb Domännamn Roxen Webbhotell (tom) Videoproduktion? (tom) Totalsumma (30)

15 Tjänst Radetiketter Totalsumma? Alumni Anmälningssystem Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Budgetering och uppföljning Databaskostnader Datorarbetsplats Diariesystem Digitala mötestjänster Ekonomisystem Enkätsystem E-post Fillagring Informationstjänster Infrastruktur Inköp Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Lagring Larm - och passagesystem Ledningsstöd lnu.se lnu.se/fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg Medlemsavgift my.lnu.se Nät Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studentsupport Studiedokumentationssystem Telefoni Tillstånd Underhållsavtal Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift Webb Videoproduktion? Totalsumma Topp 20 mest kostsamma tjänsterna 2011 Radetiketter Summa av Belopp Artikeldatabas Antagningssystem Nät Datorarbetsplats Applikationer Lärplattform Personaladministrativt system (30)

16 Infrastruktur Fillagring Biblioteksdatasystem Utbildningsdatabas Ekonomisystem Studiedokumentationssystem Statistiktjänster Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Plagiatupptäckarsystem Enkätsystem Språkstöd Webb Uppsatsdatabas Totalsumma Topp 20 mest kostsamma systemen under 2011 System Summa Nya SUNET Primula Microsoft Blackboard Ärendehanteringssystem Kursinfo ExLibris Agresso Ladok Klientsäkerhet Lubportalen TimeEdit SPSS Voyager Adobe Quicksearch Backup Urkund Wordfinder Summa (30)

17 Finansiär Radetiketter Totalsumma? TEK Alumni KOM Anmälningssystem Rektor Antagningssystem IR IT Rektor STUD Applikationer Chrisgas DE DFM EK ELNU FAK Fojo HV IR IT KOM KV LOS LUV NV PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Arbetsplatsmusik LOS Artikeldatabas UB AV-media RK Biblioteksdatasystem UB Budgetering och uppföljning EK Databaskostnader DE DFM EK ELNU Fojo 0 0 IT KV NV RK SAM STUD SV TEK UB Datorarbetsplats 17 (30)

18 DFM ELNU Fojo IT KOM PPI SAM SOL SV TEK UB Diariesystem RK Digitala mötestjänster ELNU HV IT KV LOS PPI SA SAM SOL SV UB Ekonomisystem EK Enkätsystem IR IT KOM PA Rektor TEK E-post IT Fillagring IT Informationstjänster ELNU Fojo STUD (tom) Infrastruktur DFM IT IT, Fusion KOM LOS Inköp IT Journalsystem STUD Konsulttjänster DE DFM EK ELNU Forskning? Fort- och vidareutbildning HV IR 0 0 IT KOM KV LOS LUV PA SA SJÖ (30)

19 SOL STUD SV TEK Kortbetalningar EK Fojo IT LOS UB Kundrelationer Rektor SAM TEK Lagring Fojo Larm - och passagesystem LOS Ledningsstöd IT IT, Fusion lnu.se Fojo IT KOM lnu.se/fojo Fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning DFM ELNU IT LOS SV Lokaler ELNU LOS Lärplattform ELNU IT LUV Nämnder TEK (tom) Lönebildningsverktyg PA Medlemsavgift IT my.lnu.se IT KOM STUD Nät DFM IT Personaladministrativt system IR PA Plagiatupptäckarsystem IT Referenshantering IT NV Rehabiliteringssystem PA Språkstöd IT SOL TEK Statistik 19 (30)

20 IT Statistiktjänster ELNU HV SA SV Studentsupport TEK Studiedokumentationssystem IT STUD Telefoni IT LOS Tillstånd NV SJÖ Underhållsavtal DE IT PPI SV TEK Uppsatsdatabas UB Utbildningsdatabas STUD Utskrift EK IT LOS Webb Chrisgas DE DFM ELNU Fojo IT KOM LUV PPI Rektor SJÖ SOL STUD SV TEK Videoproduktion? ELNU Totalsumma (30)

21 Leverantör Radetiketter Totalsumma se Direkt ( ) se Stiftelsen för Internetinfrastruktur( ) CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Comp Data AB ( ) AAA Soliditet AB Inkassoenheten ( ) AAAS / Science Abaqus Scandinavia AB ( ) ABB AB Adept Scientific plc Adlibris ( ) AEC AB Alfasoft AB Algoryx Simulation AB Apple Sales International Applied Biomathematics Apsis Sweden AB Areff Systems AB Arkiv Digital AD AB ( ) Artisan Konsult AB Assessio ( ) Astrakan Strategisk Utbildning AB ( ) Atea Sverige AB ( ) Atea Sverige AB ( ) Avc-service Avitel Solutions AB Bare Appliance ( ) Bare Appliance AB ( ) Binero AB Biomatters Ltd Biomerieux sweden AB Bitsec Consulting ( ) Blackboard International B.V Blekinge Tekniska Högskola Bloms Atelje ( ) Bläck & Company Reklambyrå AB BMJ Group BMT Group Bonus Presskopia ek för ( ) BRILL N.V Brinet AB BTJ Sverige AB Bäckaskog Media AB Cad-Quality i Sverige AB ( ) Camo Software AS Capgemini Sverige AB Care of Haus AB ( ) Cascade Computing AB Cedel ( ) Cision Sverige AB Comsol AB Consultec System AB Co-operative Travel Management Copyright Clearance Center Cornerstone Sweden AB Coromatic AB ( ) Creative Tools AB ( ) Crystone AB Cygate AB Dansk BiblioteksCenter AS Dassault Systemes AB ( ) Datakonsult Göran Olsson ( ) Datametrix Outsourcing AB Designtech Projektsamverkan AB DIBS AB ( ) Dillbergska bokhandeln Diners Club International (30)

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

IT-avdelningens verksamhet 2012

IT-avdelningens verksamhet 2012 Senast sparat av: Pernilla Edlund den 2013-04-16 13:45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar 3 1.1. Syfte med rapporten 3 1.2. Förutsättningar

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin

FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr. 2013-05-14 Vd Christian Sundin FormPipe Software FPIP: Börsvärde cirka 270 Mkr 2013-05-14 Vd Christian Sundin 2 Introduktion FormPipe Software i korthet FormPipe Software är ett bolag inom Enterprise Content Management (ECM) Skapar

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL)

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) 1(5) VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INKLUSIVE MOTIVERAT YTTRANDE INFÖR ÅRSTÄMMAN 2014 I FINGERPRINT CARDS AB (PUBL) Valberedningen, som utgörs av Dimitrij Titov, Lars Söderfjell och Tommy Trollborg, har anmält

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB.

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB. Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Bilaga 13. Underleverantörer

Bilaga 13. Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 1 (9) Bilaga 13 Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 Innehåll 2 (9) Underleverantörer 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 2 Underleverantörer 4 E-förvaltningsstödjande

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server

Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Ny skalbar och öppen OLAP-teknologi, SAS OLAP server Frida Säfström Seniorkonsult Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Agenda Arkitekturen Lagring Skalbarhet Säkerhet Olika typer av

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

Trender inom Nätverkssäkerhet

Trender inom Nätverkssäkerhet Trender inom Nätverkssäkerhet David Sandin Product & Solution Manager david.sandin@clavister.com What Vad vi we gör? do Network and mobile security Nätverkssäkerhet. Det här är Clavister ü Grundades i

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL

ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL ERFARENHETER OCH TANKAR KRING INSTALLATIONEN PÅ SLL Agenda Kort om Visionutveckling SLL Projektet Leveransen Erfarenheter KORT OM VISIONUTVECKLING Visionutvecklings Vision En vision är en ledstjärna, vi

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Upphandlade företag https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-avtal/default.aspx

Upphandlade företag https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-avtal/default.aspx Upphandlade företag https://www.e-avrop.com/umuuniv/e-avtal/default.aspx Laboratorieutrustning, Molekylärbiologiska : Forskningsutrustning I T Instrument Teknik Forskningsutrustning 2016-08-01 Bio-Rad

Läs mer

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus

Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007. Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Seminarie - Ramavtal Programvaror och tjänster 2007 Mikael Larsson 2008-01-29 Näringslivets Hus Välkomna! Praktisk information Hålltider Lunch - Serveras i två matsalar Presentationsmaterial - www.verva.se/seminarium/programvaror

Läs mer

Front 2014 ett taktfast projekt

Front 2014 ett taktfast projekt Front 2014 ett taktfast projekt [242] Ett projekt för att formulera en strategi för hur vi vill att vår informationsförsörjning och systeminfrastruktur ska fungera 2014 2015. [Daniel Forsman] [Whitecode]

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Data Domain. Världens snabbaste Backup.

Data Domain. Världens snabbaste Backup. Data Domain. Världens snabbaste Backup. 5 Backup and Recovery Architectures: In Transition from Tape to Disk Backup/Recovery Architecture Application Backup Clients Backup/Media Manager Onsite Backup Storage

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Kommunikatör. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB Företag Titel 2 E Group 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura Light AB Autoadapt

Läs mer

Bilaga 13. Underleverantörer

Bilaga 13. Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 1 (6) Bilaga 13 Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 Innehåll 2 (6) Underleverantörer 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 2 Underleverantören 4 E-förvaltningsstödjande

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/YT 2013-10-21 reviderad senast 2015-03-12 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA

LUNDS UNIVERSITET PC--rådgivning rådgivning AGENDA PC-rådgivning Mališa Kukulović Malisa.Kukulovic@ldc.lu.se PC-rådgivning AGENDA Windows Program Tips & Trix Hårdvara: Laptop, Mobiltelefoner Nyheter 2 Windows Mainstream support för Windows XP Professional

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux

Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Varje dag säkras 3 miljoner svenskars vattenförsörjning med Linux Driftdatorsystem för att styra och övervaka Stockholms, Göteborgs och Malmös dricksvattenförsörjning Lösning driftsatt på Linux prisvärdhet

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

Professional Services. Linux Support Group (LSG)

Professional Services. Linux Support Group (LSG) Professional Services Linux Support Group (LSG) Att införa Embedded Linux Har du problem att få igång Linux på din plattform? Du har kanske inte kommit så långt, men funderar på vad det innebär att bygga

Läs mer

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985

Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige. Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Amazon Cloud Computing Joakim Lindbom CTO, Capgemini Sverige Who am I? Jobbat inom Capgemini sedan 1985 Middleware, integration, arkitektur, coaching Fokus idag på arkitektur = Business Technology Affärsstrategisk

Läs mer

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International.

Molnet - en fluga eller här för att stanna. Lars Backhans vice VD Radar Group International. Molnet - en fluga eller här för att stanna Lars Backhans vice VD Radar Group International. Agenda Vad är molnet? Vilka möjligheter ger molnet dig och ditt företag? Vilka begrepp används? (Saas, PaaS,

Läs mer

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad?

Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Mats Mägiste CTO Cygate AB Mats.magiste@cygate.se Grön IT, Vad kan jag göra och gör det någon skillnad? Visste Du att 7 års ringande = 1 timmes flygresa släpper ut lika mycket CO 2 som (inklusive tillverkning,

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

GMC Software Technology CCM Made Easy

GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology CCM Made Easy GMC Software Technology Nordic CCM Meeting November 2013 With over 2 billion customer communications a year, GMC Inspire delivered a top 5 US bank streamlined CCM

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer