Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster 2010-2011"

Transkript

1 Senast sparat av: Pernilla Edlund den :20:00 Version: 2.0 Rapport Leverantörskostnader för Linnéuniversitetets IT-tjänster

2 Innehåll Slutsatser 3 Förslag till fortsatt arbete 3 Lägre priser/ rätt prioritering/följa LOU 3 Kvalitetssäkrad uppföljning 3 Information till berörda 3 Prioritera aktiviteter kring licenshantering 3 Allmänna förutsättningar 4 Syfte med rapporten 4 Underlagets bearbetning 4 Sammanställning av leverantörskostnader 2010 och Summa 5 Kostnadsutveckling 5 Leverantörskostnader som kan kopplas till fusionen 5 Baskonto 5 Tjänst 5 Kostnadstyp 6 Kostnadstyp och tjänst för Finansiär 8 Typ av tjänst 9 Nedbrytning av universitetsgemensamma tjänster 11 Nedbrytning av verksamhetsspecifika tjänster 11 Nedbrytning av verksamhetstjänster 13 Tjänst 15 Topp 20 mest kostsamma tjänsterna Topp 20 mest kostsamma systemen under Finansiär 17 Leverantör 21 Nerbrutet på konsulttjänster för Nerbrutet på databaser Nerbrutet på licenser Topp 20 leverantörer som fått mest betalt under (30)

3 Slutsatser Endast en tredjedel av leverantörskostnaderna kan härledas till de universitetsgemensamma tjänsterna. Närmare 70% av kostnaderna är verksamhetstjänster eller verksamhetsspecifika IT-tjänster vilket tydliggör vikten av en professionell förvaltning och beställarorganisation. Kommentarer i fritext möjliggör den här typen av arbete och i den mån det inte tillämpas idag bör det införas Linnéuniversitetet har till olika leverantörer betalat över kr för återställning av förlorat data på diskar bättre backup på klienter bör bli både billigare och bättre. Flera av tjänsterna levereras av flera leverantörer till flera finansiärer och med standardisering, avtal och samordning bör flera tjänster kunna bli billigare. (FileMakertjänster, Enkättjänster osv) En del av tjänsterna som köps extern borde kunna levereras av IT-avdelningen, exv konsulttjänster kring lärplattformar. Man måste analysera produktiviteten för IT-tjänsterna på LNU utifrån ett helhetsperspektiv och det finns vinster med att ha en uppföljning på baskonto-nivå och inte bara org-nivå. Förslag till fortsatt arbete Lägre priser/ rätt prioritering/följa LOU En närmare undersökning om det finns avtal med de leverantörer som vi handlar för omfattande summor av eller flera tjänster av bör göras. Låta IT-avdelningen samordna inköpen Undersöka möjligheten till att utföra konsulttjänster med interna resurser Systemägare och förvaltningsplaner för kostnadsomfattande tjänster och system Kvalitetssäkrad uppföljning Säkerställa att det finns budget och uppföljningsmöjligheter (kostnadsbärare) Undersöka om det finns leverantörskostnader kring IT-processen som bokförts på annat baskonto och som alltså saknas i underlaget Låta ekonom kvalitetssäkra att inte omfattande poster felaktigt exkluderats eller inkluderats i rapporten (för detta måste man titta närmare i dataunderlaget) Informera och tydliggöra för attestanter i vilka sammanhang de olika baskonto ska användas (så att det verkligen är databaskostnader exv. som bokförs på 5722) Information till berörda Kommunicera rapporten till berörda verksamheter och chefer för att möjliggöra kostnadsbesparingar och medvetenhet om vilka områden av IT-processen som är mest resurskrävande/leverantörsberoende. (Lägga ut rapporten på webben) Prioritera aktiviteter kring licenshantering Använda denna rapport i underlaget med prioritering i licenshanteringsprocesser för att säkerställa en effektiv hantering kring de mest kostnadsomfattande applikationerna. 3 (30)

4 Allmänna förutsättningar Syfte med rapporten Syftet med rapporten är att synliggöra leverantörskostnader kring IT-tjänster på Linnéuniversitetet. Målet är att synliggöra onödiga kostnader samt fördelningen av kostnader på respektive tjänst och finansiär. Underlagets bearbetning Underlaget är hämtat ur Agresso på baskontona 5721, 5722, 5723 och 5724 för 2010 och Datat innehåller alltså inte anskaffningar, restvärde eller avskrivningar av hårdvara. Datat har bearbetats och kompletterats i Excel på följande sätt: Institution och avdelning har identifierats År har kompletterats Tjänst har identifierats Notering har gjorts angående applikation Leverantör har identifierats Anmärkning om periodisering eller likande Typ av tjänst har identifierats Tjänst, notering och anmärkning har i vissa fall kunnat identifieras av fritextnoteringar (90% av fakturorna från 2011 har en fritextnotering) och för omfattande kostnadsposter för 2011 som saknat notering eller haft bristfällig notering har sökning på respektive verifikation gjorts. Observera att en stor del av posterna utgörs av backningar, justeringar ger, periodiseringar vilket behöver hanteras för att få en korrekt bild. Samtliga poster som verkar vara en periodisering, omföring osv har exkluderats ur nedanstående sammanställningar. 4 (30)

5 Sammanställning av leverantörskostnader 2010 och 2011 Summa Kostnadsutveckling Kostnaderna bokförda på valda baskonton har ökat med 11% mellan 2010 och Leverantörskostnader som kan kopplas till fusionen Baskonto Radetiketter Totalsumma 5721 (datakonsult) (Databas) (Licenser) Totalsumma Tjänst Radetiketter Totalsumma Anmälningssystem Applikationer Datorarbetsplats Ekonomisystem Fillagring Infrastruktur Konsulttjänster Ledningsstöd lnu.se my.lnu.se Nät Personaladministrativt system Utskrift Webb Totalsumma (30)

6 Kostnadstyp Konsultkostnaderna har minskat kraftigt sedan 2010 medan övriga kostnader har ökat, vilket delvis kan förklaras av att drygt 3,3 miljoner fusionsrelaterade leverantörskostnader bokfördes på 5721 under Kostnadstyp och tjänst för 2011 Så här fördelar sig kostnaderna per tjänst för Radetiketter Totalsumma (konsult) (databas) (licenser) (underhållsavtal)? Alumni Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Databaskostnader Datorarbetsplats Diariesystem Digitala mötestjänster Ekonomisystem Enkätsystem E-post Fillagring Informationstjänster Infrastruktur Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Larm - och passagesystem lnu.se Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg my.lnu.se (30)

7 Nät Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studiedokumentationssystem Tillstånd Underhållsavtal Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift Webb Videoproduktion? Totalsumma (30)

8 Finansiär Radetiketter Totalsumma Chrisgas DE DFM EK ELNU FAK Fojo Forskning? Fort- och vidareutbildning HV IR IT IT, Fusion KOM KV LOS LUV NV Nämnder PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Totalsumma Kostnadstyp och finansiär 2011 Radetiketter Totalsumma (datakonsult) (Databas) (Licenser) (underhållsavtal) DE DFM EK ELNU Fojo HV IR IT KOM KV LOS LUV NV Nämnder PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Totalsumma (30)

9 Typ av tjänst Närmare 70 % av leverantörskostnaderna kring IT-tjänster är relaterat till verksamhetsrelaterade tjänster. Radetiketter Totalsumma? Universitetsgemensamma tjänster Verksamhetsspecifika tjänster Verksamhetstjänster Totalsumma (30)

10 Fördelning av kostnad på typ av tjänst samt tjänst Radetiketter Totalsumma?? Universitetsgemensamma tjänster Datorarbetsplats Digitala mötestjänster E-post Fillagring Infrastruktur Inköp Lärplattform Nät Verksamhetsspecifika tjänster Applikationer Datorarbetsplats Digitala mötestjänster Infrastruktur Konsulttjänster Lagring lnu.se Lärplattform Nät Personaladministrativt system Underhållsavtal Verksamhetstjänster Alumni Anmälningssystem Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Budgetering och uppföljning Databaskostnader Diariesystem Ekonomisystem Enkätsystem Informationstjänster Infrastruktur Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Larm - och passagesystem Ledningsstöd lnu.se lnu.se/fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg Medlemsavgift my.lnu.se Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studentsupport Studiedokumentationssystem Telefoni Tillstånd Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift (30)

11 Webb Videoproduktion? Totalsumma Nedbrytning av universitetsgemensamma tjänster Radetiketter Totalsumma Datorarbetsplats Centennial Citrix Fjärrstyrning Fusion Klientsäkerhet Microsoft Trend Micro Digitala mötestjänster Adobe Connect Marratech E-post Exchange Fillagring Backup (tom) Infrastruktur Datorhall Fujitsu Fusion IBM Novell (beredskapsavtal) Oracle Projektplats Projektportalen Server Servrar Suse Linux enterprise server 1 year subscription (Itf) Testverktyg TSM UPS Ärendehanteringssystem (tom) Inköp Avtal Lärplattform Blackboard FirstClass Nät SUNET Trapeze (tom) Totalsumma Nedbrytning av verksamhetsspecifika tjänster Radetiketter Totalsumma Applikationer 3D studio Max ABB Styrsystem Adobe Alfasoft Amadeus Apple Aramis och Tritop ArcGIS Autocad Autodesk Avtal Biomatters Camo Software Camtasia Composer (30)

12 Comsol Conciliate Cubase Edgecam EDWIN Filemaker Filemaker, Mindjet, VMWare FIZ Karlsruhe Fortran Fusion Gila GraphPad Karriärpaketet (abonnemang) Kost och näringsdata Mathematica Mathlab Microsoft Miljöriskanalys MobileMe Musik Origin Project coordinator Pulsen, Driver Solution Radioredigering Research Professional Standard (site license) RUMM Rättsnätet Sas Schrödinger Scrummy Simula abaqus Site studio Sitoo Solid Works SPCS SPSS Statistica Texas Ti WinDENDRO VIP-energy Virtualisering (tom) Datorarbetsplats Apple IT-utrustning Klientsäkerhet Macsupport? Recovery hårddisk Underhållsavtal/garanti Digitala mötestjänster Adobe Connect Bryggavgifter Serviceavtal (tom) Infrastruktur Oracle Testverktyg Utbildning Konsulttjänster Support (tom) Lagring Webblagring lnu.se Polopoly (tom) Lärplattform Distansakademin Its learning (yrkeslärarutbildning) Lubportalen Nät 12 (30)

13 Cisco Personaladministrativt system HR Expert Underhållsavtal (tom) Totalsumma Nedbrytning av verksamhetstjänster Radetiketter Totalsumma Alumni Mira Anmälningssystem Givakt Antagningssystem Interbas Nya Applikationer (tom) Arbetsplatsmusik Arbetsplatsmusik Artikeldatabas Infotorg Libhub (tom) AV-media (tom) Biblioteksdatasystem ExLibris Oracle Voyager (tom) Budgetering och uppföljning Hermes Databaskostnader (tom) Diariesystem W3D Ekonomisystem Agresso Fakturascanning Enkätsystem Alumnundersökning Query & report Quicksearch Informationstjänster Bolagsinfo Infotorg Mediedatabas Mimer Personuppgifter Infrastruktur Migrering Server Journalsystem Asynja Konsulttjänster Serviceavtal Proffs (tom) Kortbetalningar (tom) Kundrelationer Fortnox Kontakt Larm - och passagesystem (tom) Ledningsstöd (tom) lnu.se 13 (30)

14 Polopoly Webbpublish (tom) lnu.se/fojo Polopoly Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning TimeEdit Lokaler Projektor Lärplattform Lubportalen Lönebildningsverktyg MIA Medlemsavgift (tom) my.lnu.se Blackboard Oracle Studentportal (VXU) Personaladministrativt system Primula Stars Tidomat Plagiatupptäckarsystem Genuine text Urkund Referenshantering Endnote Rehabiliteringssystem Support och drift av ADATO Språkstöd SpellRight Tell me more Wordfinder Statistik SPSS Statistiktjänster (tom) Studentsupport (tom) Studiedokumentationssystem Ladok Telefoni (tom) Tillstånd (tom) Uppsatsdatabas DIVA Utbildningsdatabas Kursinfo Utskrift Fusion (tom) Webb Domännamn Roxen Webbhotell (tom) Videoproduktion? (tom) Totalsumma (30)

15 Tjänst Radetiketter Totalsumma? Alumni Anmälningssystem Antagningssystem Applikationer Arbetsplatsmusik Artikeldatabas AV-media Biblioteksdatasystem Budgetering och uppföljning Databaskostnader Datorarbetsplats Diariesystem Digitala mötestjänster Ekonomisystem Enkätsystem E-post Fillagring Informationstjänster Infrastruktur Inköp Journalsystem Konsulttjänster Kortbetalningar Kundrelationer Lagring Larm - och passagesystem Ledningsstöd lnu.se lnu.se/fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Lokaler Lärplattform Lönebildningsverktyg Medlemsavgift my.lnu.se Nät Personaladministrativt system Plagiatupptäckarsystem Referenshantering Rehabiliteringssystem Språkstöd Statistik Statistiktjänster Studentsupport Studiedokumentationssystem Telefoni Tillstånd Underhållsavtal Uppsatsdatabas Utbildningsdatabas Utskrift Webb Videoproduktion? Totalsumma Topp 20 mest kostsamma tjänsterna 2011 Radetiketter Summa av Belopp Artikeldatabas Antagningssystem Nät Datorarbetsplats Applikationer Lärplattform Personaladministrativt system (30)

16 Infrastruktur Fillagring Biblioteksdatasystem Utbildningsdatabas Ekonomisystem Studiedokumentationssystem Statistiktjänster Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning Plagiatupptäckarsystem Enkätsystem Språkstöd Webb Uppsatsdatabas Totalsumma Topp 20 mest kostsamma systemen under 2011 System Summa Nya SUNET Primula Microsoft Blackboard Ärendehanteringssystem Kursinfo ExLibris Agresso Ladok Klientsäkerhet Lubportalen TimeEdit SPSS Voyager Adobe Quicksearch Backup Urkund Wordfinder Summa (30)

17 Finansiär Radetiketter Totalsumma? TEK Alumni KOM Anmälningssystem Rektor Antagningssystem IR IT Rektor STUD Applikationer Chrisgas DE DFM EK ELNU FAK Fojo HV IR IT KOM KV LOS LUV NV PA PLAN PPI Rektor RK SA SAM SJÖ SOL STUD SV TEK UB (tom) Arbetsplatsmusik LOS Artikeldatabas UB AV-media RK Biblioteksdatasystem UB Budgetering och uppföljning EK Databaskostnader DE DFM EK ELNU Fojo 0 0 IT KV NV RK SAM STUD SV TEK UB Datorarbetsplats 17 (30)

18 DFM ELNU Fojo IT KOM PPI SAM SOL SV TEK UB Diariesystem RK Digitala mötestjänster ELNU HV IT KV LOS PPI SA SAM SOL SV UB Ekonomisystem EK Enkätsystem IR IT KOM PA Rektor TEK E-post IT Fillagring IT Informationstjänster ELNU Fojo STUD (tom) Infrastruktur DFM IT IT, Fusion KOM LOS Inköp IT Journalsystem STUD Konsulttjänster DE DFM EK ELNU Forskning? Fort- och vidareutbildning HV IR 0 0 IT KOM KV LOS LUV PA SA SJÖ (30)

19 SOL STUD SV TEK Kortbetalningar EK Fojo IT LOS UB Kundrelationer Rektor SAM TEK Lagring Fojo Larm - och passagesystem LOS Ledningsstöd IT IT, Fusion lnu.se Fojo IT KOM lnu.se/fojo Fojo Lokalboknings-,schemaläggning, tjänsteplanering och tidsredovisning DFM ELNU IT LOS SV Lokaler ELNU LOS Lärplattform ELNU IT LUV Nämnder TEK (tom) Lönebildningsverktyg PA Medlemsavgift IT my.lnu.se IT KOM STUD Nät DFM IT Personaladministrativt system IR PA Plagiatupptäckarsystem IT Referenshantering IT NV Rehabiliteringssystem PA Språkstöd IT SOL TEK Statistik 19 (30)

20 IT Statistiktjänster ELNU HV SA SV Studentsupport TEK Studiedokumentationssystem IT STUD Telefoni IT LOS Tillstånd NV SJÖ Underhållsavtal DE IT PPI SV TEK Uppsatsdatabas UB Utbildningsdatabas STUD Utskrift EK IT LOS Webb Chrisgas DE DFM ELNU Fojo IT KOM LUV PPI Rektor SJÖ SOL STUD SV TEK Videoproduktion? ELNU Totalsumma (30)

21 Leverantör Radetiketter Totalsumma se Direkt ( ) se Stiftelsen för Internetinfrastruktur( ) CONCILIATE BUSINESS SOLUTIONS AB Comp Data AB ( ) AAA Soliditet AB Inkassoenheten ( ) AAAS / Science Abaqus Scandinavia AB ( ) ABB AB Adept Scientific plc Adlibris ( ) AEC AB Alfasoft AB Algoryx Simulation AB Apple Sales International Applied Biomathematics Apsis Sweden AB Areff Systems AB Arkiv Digital AD AB ( ) Artisan Konsult AB Assessio ( ) Astrakan Strategisk Utbildning AB ( ) Atea Sverige AB ( ) Atea Sverige AB ( ) Avc-service Avitel Solutions AB Bare Appliance ( ) Bare Appliance AB ( ) Binero AB Biomatters Ltd Biomerieux sweden AB Bitsec Consulting ( ) Blackboard International B.V Blekinge Tekniska Högskola Bloms Atelje ( ) Bläck & Company Reklambyrå AB BMJ Group BMT Group Bonus Presskopia ek för ( ) BRILL N.V Brinet AB BTJ Sverige AB Bäckaskog Media AB Cad-Quality i Sverige AB ( ) Camo Software AS Capgemini Sverige AB Care of Haus AB ( ) Cascade Computing AB Cedel ( ) Cision Sverige AB Comsol AB Consultec System AB Co-operative Travel Management Copyright Clearance Center Cornerstone Sweden AB Coromatic AB ( ) Creative Tools AB ( ) Crystone AB Cygate AB Dansk BiblioteksCenter AS Dassault Systemes AB ( ) Datakonsult Göran Olsson ( ) Datametrix Outsourcing AB Designtech Projektsamverkan AB DIBS AB ( ) Dillbergska bokhandeln Diners Club International (30)

Bilaga. Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer. Programvaror och tjänster 2014. Informationsförsörjning

Bilaga. Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer. Programvaror och tjänster 2014. Informationsförsörjning Sid 1 (10) Dnr 96-35-2014 Informationsförsörjning Samtliga ramavtalsleverantörer 2015-05-22 Bilaga Sammanställning av underleverantörer för samtliga ramavtalsleverantörer Programvaror och tjänster 2014

Läs mer

Manual. Kontering av IT-kostnader

Manual. Kontering av IT-kostnader Manual Kontering av IT-kostnader Innehåll Bakgrund 3 IT-utrustning 3 Ex. Datorer och kringutrustning 3 Ex. Servrar och IT-infrastruktur 3 Ex. AV/kringutrustning 3 Ex. Skrivare och kringutrustning 3 Redovisning

Läs mer

E N P R E S E N T A T I O N

E N P R E S E N T A T I O N Visma Sverige Visma Sverige E N P R E S E N T A T I O N Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration, verksamhetsstyrning

Läs mer

IT-avdelningens verksamhet 2012

IT-avdelningens verksamhet 2012 Senast sparat av: Pernilla Edlund den 2013-04-16 13:45:00 Rapport IT-avdelningens verksamhet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 1. Allmänna förutsättningar 3 1.1. Syfte med rapporten 3 1.2. Förutsättningar

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 23-24 2005 Matsedel v 23 Må: Lovdag Ti: Tonfisksallad, sås, ris On: Kökets special To: Korv m bröd Fr: Lovdag Kalendariet Måndag 6/6 Nationaldag, ledig dag. Torsdag 9/6

Läs mer

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel

Manual. IT-kostnader. Avgränsningslista/konteringsexempel Manual IT-kostnader Avgränsningslista/konteringsexempel Konteringsexempel/avgränsningslista Utr Utr IT Ej IT Basko nto < 5 000 kr Baskonto Text Baskonto > 5000 kr-< 20 000 kr Böcker om IT X 5623 Böcker,

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster

Vismas värld. Flera hundra tusen människor använder dagligen Vismas produkter och tjänster Visma Sverige Vismas värld Visma ger företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor effektiva lösningar för ekonomisk administration och verksamhetsstyrning samt service inom elektronik och IT

Läs mer

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson

Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Vägen till det Hybrida molnet Hur byggde vi vårt hybrida moln och vad säger kunderna som har tagit steget? Jonas Emilsson Anders Jansson Förändringens vindar Hybrid IT Ditt moln Hybrid IT Kanske 23% Har

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Inbjudna Deltagarna i internwebbsnätverket Deltagarna i informatörsnätverket - med önskan om att fyra institutionsinformatörer deltar

Inbjudna Deltagarna i internwebbsnätverket Deltagarna i informatörsnätverket - med önskan om att fyra institutionsinformatörer deltar WEBB-PROJEKTET 2011 - strukturworkshop 110506 Om workshopen Den 6 maj genomförde vi en workshop kring internwebbens struktur. Workshopen genomfördes i form av en cardsorting, där deltagarna delades upp

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017

Molntjänster för administration, utbildning och forskning. Projektplan för 2017 forskning Projektplan för 2017 1 Innehåll Innehållsförteckning forskning 1 Projektplan för 2017 1 Innehåll 2 Introduktion 2 Projektdirektiv: forskning 2 Mål 3 Förväntat resultat: 3 Avgränsningar 4 Projektaktiviteter

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN

BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN BESKRIVNING AV DATAMILJÖN I VADSTENA KOMMUN Versionshistorik Datum Orsak Ansvarig Version Revision 2014-03-07 Skapad Roland Jaeger 1.0 1.0 2 (5) Innehåll Beskrivning av datamiljön i... 3 Allmänt... 3 Generell

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Så funkar Kammarkollegiets ramavtal för outsourcing

Så funkar Kammarkollegiets ramavtal för outsourcing Upphandling24 - IT konferens 8 mars 2012 Så funkar Kammarkollegiets ramavtal för outsourcing Mats Lindbäck Upphandlingskonsult mats.lindback@rupl.se Upphandling24 - IT konferens 8 mars 2012 Upphandlingskonsultens

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

En del av IT-avdelningen vid

En del av IT-avdelningen vid PUK Projekt- och uppdragskontoret En del av IT-avdelningen vid Lista över besluta projekt och uppdrag Detta dokument innehåller en sammanställning av samtliga IT-projekt och IT-uppdrag som är pågående,

Läs mer

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter

Marie Gustafsson. Böcker. Böcker. Tidningar och. Utskrifter Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens innehåll: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer Olika typer av informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY

LiU-IT ISY. Kristina Arkad ISY LiU-IT ISY Kristina Arkad ISY Service IT- tjänster IT- infrastruktur Serviceområdet IT- avdelningen Projekt och utveckling Applika5on Kvarters-IT området Kvarter Norrköping Kvarter Valla Norr Kvarter US

Läs mer

Aktiviteter / uppdrag 2010

Aktiviteter / uppdrag 2010 Aktiviteter / uppdrag 2010 Pågående Agressoimport från Voyager Syfte: Att ta emot en kommaseparerad fil från Voyager som ska översättas för inläsning i Agresso med metoden LG04 (inläsning från försystem).

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ulla Forsberg reviderad; tisdag den 9 september 2014 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ramavtalsområde Leverantör Tilldelningskriterier Bevakning Securitas AB Sektionen för säkerhet

Läs mer

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015

Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv. Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 Användningsstatistik ur ett konsortieadministrativt perspektiv Lisa Lovén, Stockholms universitetsbibliotek CRIStin Vårmøte 21 april 2015 E-resursernas andel av de svenska forskningsbiblioteks mediabudget

Läs mer

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.

e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket. e-handel i praktiken 2013-04-10 Mikael Wickström, Chef inköpsenheten, Avdelningen för Verksamhetsstöd mikael.wickstrom@skatteverket.se Agenda Helhetssyn Organisation Förutsättningar ehandel Skatteverket

Läs mer

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system

Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system 1(6) Handläggare, titel, telefon Katarina Westmar 011-151019 2012-01-17 Version Pa4 Godkänt av Mikael Daremo Teknisk kravspecifikation för nytt Omsorgs system Innehållsförteckning 1. Beskrivning av Norrköpings

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Följande tjänster är nu tillsatta:

Följande tjänster är nu tillsatta: Följande tjänster är nu tillsatta: Software Developer Senior Specialist Senior Product Manager Clearing Senior Product Manager Trading Senior Software Developer - Server/Back End 1 / 14 Senior Software

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader

Förändring. Bibl andel av högskolans kostnader Tabell 1. Kostnadsutveckling vid bibliotek resp högskola Bibliotekets totalkostnader (tkr) Högskolornas totalkostnader (tkr) 1997 2001 1997 2001 1997 2001 Chalmers tekniska högskola 45 779 51 899 13% 1

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Vetenskapsrådet. Missiv 2009-07-14 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Carl Jacobsson. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 2009-07-14 Handläggare Carl Jacobsson Diarienummer 111-2008-7887 (U2009/4353/F) Vetenskapsrådet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Missiv Enligt regeringsbeslut U2009/322/F (2009-01-29) fick Vetenskapsrådet

Läs mer

På gång i Sunet. Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet Sunetdagarna KTH, Stockholm

På gång i Sunet. Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet Sunetdagarna KTH, Stockholm På gång i Sunet Maria Häll, CEO/Föreståndare, Sunet 2017-10-17 Sunetdagarna KTH, Stockholm På gång i Sunet Sunet del av det globala forskningsnätet Utbildningsstödjande e-tjänster Samverkan kring säkerhet

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar

Plan för brandskyddsutbildningar och utrymningsövningar Plan för brandskyddsutbildningar ch utrymningsövningar Beslutat av Chefen för lkal- ch serviceavdelningen Gäller från 2010-07-01 Plan för Brandskyddsutbildningar Syfte Att bidra till ett brandskyddsmedvetande

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet

Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Plan för introduktion av nya chefer Personalavdelningen/HB-YT Reviderad senast 2016-11-01 Plan för introduktion av nya chefer vid Linnéuniversitetet Nedan föreslås en plan för introduktionsmöten som ska

Läs mer

SUHF Dialogseminarium

SUHF Dialogseminarium SUHF Dialogseminarium 2013-01-18 Sweden ScienceNets(SweCRIS) roll i det digitala ekosystemet för forskningsinformation Torulf Lind, Vetenskapsrådet Vad är Sweden ScienceNet? Vad är Sweden ScienceNet? Sweden

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013

Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Fördelningar av publikationer från Stockholms universitet över publikationstyp, innehåll och förlag, 2011 2013 Per Ahlgren, Stockholms universitetsbibliotek 1 Inledning Syftet med denna studie är att kartlägga

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB.

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Webb/digitalansvarig. BLLT Communication AB. Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Digital tentamen SUNET Inkubator

Digital tentamen SUNET Inkubator Digital tentamen SUNET Inkubator Projektledn. Mats Brenner, Högskolan i Gävle Learning Center Kontaktadress: mats.brenner@hig.se Tfn: 026-64 82 18 Webbsida: hsps://portal.nordu.net/display/inkubator/digital+tentamen

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com

Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Daniel Classon Tlf: 0725 30 12 61 E-mail: daniel@danielclasson.com Web: www.danielclasson.com Arbetslivserfarenhet Systemkonsult ATEA, Göteborg Maj 2012 Anställd som systemkonsult i grupperingen System

Läs mer

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna!

Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! Få ut maximal nytta av IT-investeringarna! www.lexiconitkonsult.se 08-566 107 00 info@lexiconitkonsult.se Box 23009, 104 35 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117. För övriga kontors adresser se www.lexiconitkonsult.se

Läs mer

Öppen källkod i Karlstads kommun

Öppen källkod i Karlstads kommun Öppen källkod i Karlstads kommun Inge Hansson IT-chef Gunnar Kartman IT-arkitekt 2008-05-08 Öppen källkod incitament Öppen källkod och/eller öppet arbetssätt är något att föredra framför något annat? Kraften

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Sam Fak Personaldag. 2011-11-18 Sören Berglund CIO

Sam Fak Personaldag. 2011-11-18 Sören Berglund CIO Sam Fak Personaldag 2011-11-18 Sören Berglund CIO De 10 viktigaste IT-frågorna 2011 1. Finansiering av IT 2. Administrativa IT-system och integration 3. IKT 4. IT-säkerhet 5. Mobila teknologier 6. Förändringsbarhet

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11

Extrautrusta din företagsväxel. Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Extrautrusta din företagsväxel Olov Karlsson Nortel användareförening Köpenhamn 2008-11-11 Telia extrautrustar din Meridian/CS1000-växel 3 2008-11-11 Integrerad kommunikationslösning för framtiden Mobilintegration:

Läs mer

Bilaga 13. Underleverantörer

Bilaga 13. Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 1 (9) Bilaga 13 Underleverantörer E-förvaltningsstödjande 2010 Innehåll 2 (9) Underleverantörer 3 1 Inledning 3 1.1 Tillämpning 3 2 Underleverantörer 4 E-förvaltningsstödjande

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Utvärderingsrapport ESV DNR:7.1-78/2013 Upphandling av Personalsystem

Utvärderingsrapport ESV DNR:7.1-78/2013 Upphandling av Personalsystem FORMALIA/LEVERANTÖRSKVALIFICERING 1 Formalia och leverantörskvalificering Kontaktperson: Lennart Jonsson Sören Richardson Tfn, mail etc Org nr: 556337-2191 556620-5992 Formella krav på anbudet Skrivet

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea

Positionering. Caperio. Addpro. Cygate. Proact DGC. Kerfi. Logica Atea Positionering Caperio Addpro Cygate Proact DGC Kerfi Logica Atea Caperio i korthet Caperio är ett av Sveriges mest expansiva IT företag Växer betydligt snabbare än marknaden Lönsamheten ökar snabbt genom

Läs mer

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34

GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST. Bodil Sundberg. Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 GEOINFO 2011 ANVÄNDARVÄNLIG TILLGÅNG TILL GEOGRAFISKT DATA VIA WEBBTÄNST Bodil Sundberg Marketing Regional Leader Bodil.sundberg@blomasa.com 08-578 247 34 Agenda Kort om Blom Vad är BlomURBEX? Vad kan

Läs mer

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under

KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER. Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under KONSULTPROFIL LINUX TEKNIKER Johan har i grunden en utbildning som Linuxspecialist och har arbetat med drift och support av Linux miljöer under Johan Lindgren, 32 år - Linuxtekniker - Brinner för fotografering

Läs mer

Förslag: Tjänstekatalog IT-tjänster 2010

Förslag: Tjänstekatalog IT-tjänster 2010 IT-tjänster 2009-12-08 1 av 10 Förslag: IT-tjänster 2010 IT-infrastrukturtjänster 1 GUKOM...2 2 GU-konto...3 3 Telefoni...3 4 Maskinhallar...4 5 Datorarbetsplatssupport och programvara...5 6 Central utskriftshantering...6

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig

2 E Group Affärsområdeschef. Acando Consulting. Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd. Sociala medier-ansvarig. Webb/digitalansvarig Företag Titel 2 E Group Affärsområdeschef 2E Group Abetong AB Abetong AB Acando Consulting Ale kommun Arbetsförmedlingen Kommunikationsavd Arctic Paper S.A. Arctic Paper S.A. ArrowIT AB Webbkonsult Aura

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2009/2010 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige med sedan 1992/93) 180 000 168 191 160 000 140 000 120

Läs mer

= Ramavtal Kammarkollegiet med förmedlingsvillkor/leveransavtal via ITS. Tillverkare Leverantör Omfattning Avtalstyp Giltighetstid (+ ev. förl.

= Ramavtal Kammarkollegiet med förmedlingsvillkor/leveransavtal via ITS. Tillverkare Leverantör Omfattning Avtalstyp Giltighetstid (+ ev. förl. ITS 2014-11-28 Sid 1 (5) Datorutrustning.. UDC = Raavtal ITS UU = Raavtal Ueå universitet SF S ÅF = Raavtal Kaarkollegiet ed föredlingsvillkor/leveransavtal via ITS = Raavtal Kaarkollegiet = Återförsäljare

Läs mer

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.

Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E. Plan of Mobile Network Codes (MNC) according to ITU-T Recommendation E.212/ Disposition över mobila nätkoder (MNC) enligt ITU-T rekommendation E.212 Showing the plan of the assigned Mobile Network Codes

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

QS World University Rankings 2014/2015

QS World University Rankings 2014/2015 Sid 1 (6) QS World University Rankings 2014/2015 Umeå universitet klättrar i årets QS World University Ranking med 22 platser. Bästa placeringen för universitetet någonsin med nummer 267. Placeringen innebär

Läs mer

Systemkrav Bilflytt 1.3

Systemkrav Bilflytt 1.3 Systemkrav 1.3 Systemkrav Systemkrav 2016-11-22 2 (9) Systemkrav 1.3 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för

Läs mer

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare

DAGLIG ÄRENDELISTA. Diarienummer. Registreringsdatum Mottagare -05-30-05-30-05-30-05-30 DAGLIG ÄRENDELISTA DATUM: -05-28 AVDELNING: Administrativa avdelningen, registratorsexpeditionen : SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se

Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008. pars@mamut.se Hur sälja Mamut One? Pär Svärd, Sales Manager VAR Sweden 16 oktober, 2008 pars@mamut.se Mamut One - vision Att förenkla vardagen för mindre företag Så mycket funktionalitet som möjligt i en och samma lösning

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2016 SUHF-statistiken 2016/Ann-Kristin Mattsson/2016-12-09 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

Upphandlade leverantörer per avtalsområde

Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ulla Forsberg reviderad; måndag den 2 december 2013 08-16 2258 Upphandlade leverantörer per avtalsområde Ramavtalsområde Leverantör Tilldelningskriterier Bevakning Securitas Sektionen för säkerhet Jan.Ekstrom@su.se

Läs mer

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25

Molnet som en strategisk fråga. Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Molnet som en strategisk fråga Daniel Boström, Infranord AB 2013-04- 25 Daniel Boström IT- arkitekt på Infranord Min bakgrund: Systemutveckling Systemförvaltning, projektledning Arkitektur, IT- styrning,

Läs mer

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS

BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS BESKRIVNING AV SEMINARIEPASS Alfabetisk ordning Nordea Nordea Betalningslösningar I vilken tjänst kan man rätta felaktiga betalningar online innan de går till bokföring i banken? Vad händer när gamla tjänster

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Lärosätenas indirekta kostnader

Lärosätenas indirekta kostnader Lärosätenas indirekta kostnader SUHF-statistiken 2014 SUHF-statistiken 2014/Ann-Kristin Mattsson/2014-09-05 1 SUHF-statistik Statistik för 2010 finns redovisad i rapporten SUHF-modellen i verkligheten

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress.

Det är också viktigt att du anger både fakturaadress och leveransadress. Observera att adressen ovan endast är en fakturaadress. Rutiner för inköp Som ett led i vår strävan att effektivisera vår fakturahantering vill vi uppmärksamma dig på vikten av att använda rätt uppgifter vid inköp. Därför uppmanar vi dig att alltid uppge referenskod

Läs mer

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM VÄLKOMNA! DET ÄR NI SOM ÄR HÄR IDAG: Alvesta kommun, Aneby kommun, Arboga kommun, Arvika kommun, Bräcke kommun, Cancerfonden, Crane AB, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Ekerö kommun, Enköpings

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer