Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst vår Deltagande skolor våren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5"

Transkript

1 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013

2 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst vår Deltagande skolor våren Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 5 Almåsgymnasiet i Borås 5 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 5 Rytmus i Göteborg 5 Vadsbogymnasiet i Mariestad 5 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 5 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 5 Fågelviksgymnasiet i Tibro 5 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 5 Framtid, jobb och utbildning 7 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 8 Almåsgymnasiet i Borås 9 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 9 Rytmus i Göteborg 10 Vadsbogymnasiet i Mariestad 10 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 11 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 11 Fågelviksgymnasiet i Tibro 12 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 12 Fritid och kultur 14 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 15 Almåsgymnasiet i Borås 15 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 16 Rytmus i Göteborg 17 Vadsbogymnasiet i Mariestad 17 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 18 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 18 Fågelviksgymnasiet i Tibro 19 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 19 Kollektivtrafik och infrastruktur 28 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 29 Almåsgymnasiet i Borås 29 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 30 Rytmus i Göteborg 31 Vadsbogymnasiet i Mariestad 32 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 32 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 33 Fågelviksgymnasiet i Tibro 33 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 34 Valfria temat 36 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Dialog och inflytande 37 Almåsgymnasiet i Borås Inkludering och inflytande 38 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Inkludering och inflytande 39 Rytmus i Göteborg Miljö och klimat 40 Vadsbogymnasiet i Mariestad Inkludering och rättigheter 41 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud Miljö och klimat 41 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Jämställdhet och inflytande 42 Fågelviksgymnasiet i Tibro Miljö och klimat 43 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Miljö och klimat 43 Post-its: Tankar och åsikter 45 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 45 Almåsgymnasiet i Borås 45 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 46 Rytmus i Göteborg 46 Vadsbogymasiet i Mariestad 46 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 47 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 47 Fågelviksgymnasiet i Tibro 48 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 48 Hälsa och vård 21 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 22 Almåsgymnasiet i Borås 22 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 23 Rytmus i Göteborg 23 Vadsbogymasiet i Mariestad 24 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 24 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 25 Fågelviksgymnasiet i Tibro 25 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 26 2

3 Om Demokratitorg Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan beslutsfattare och unga i regionen. Metoden utgör en plattform där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare. Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp, samt lyssna av hur unga människor tänker om regionen och dess verksamhetsområden. Ett Demokratitorg består av fem stationer. Varje station bemannas av minst en politiker och under vårens Demokratitorg har följande fyra samtalsteman varit återkommande: 1. Framtid, jobb, och utbildning, 2. Kollektivtrafik och infrastruktur, 3. Hälsa och vård samt 4. Fritid och kultur. Alla teman har anknytning till regionens verksamhetsområden. Det femte temat har varierat från skola till skola och berott på vad eleverna själva önskat få diskutera. Alla teman har haft de ungas perspektiv som utgångpunkt. Samtalen dokumenteras av sekreterare. Det här materialet är en redaktionell bearbetning av de diskussioner som fördes under de nio Demokratitorg som genomfördes under våren Sammanställningen lyfter fram elevernas åsikter. Dessa kan beröra både regionala frågor och frågor som inte är direkt kopplade till regionalt beslutsfattande. I sammanställningen finns även citat från eleverna som speglar åsikter eller för fram direkta förslag. Diskussionernas karaktär och fokus skiljer sig åt beroende på skola. För att kunna överblicka diskussionerna efter intresseområde har stationernas teman blivit rubriker i det här materialet. Varje tema inleds med en kort inledande text om vilka generella diskussioner som engagerat de unga. Därefter sammanfattas varje skola separat. Det här materialet kan med fördel användas av politiker och deltagande skolor som underlag för diskussion. På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan Under årens lopp har 84 Demokratitorg genomförts på 59 gymnasieskolor på 38 orter gymnasieelever och 223 regionpolitiker har deltagit i Demokratitorg. Projektledare och redaktör: Sofia Reimer Texter: Sofia Reimer, Linéa Svensson, Christina Hedén Danielsson, Rasmus Jonsson, Åsa Nilsson, Anni Rydberg, Ellen Hansson, Kristina Modigh och Fredrik Åkerlind. Foton: Stefan Svensson och Sofia Reimer. Ett Demokratitorg består av fem stationer. Varje station bemannas av minst en politiker. Samtalen dokumenteras av sekreterare. Foto av Stefan Svensson. 3

4 Demokratitorg höst vår 2013 Strömstad Bengtsfors Dals-Ed Åmål Mariestad Mellerud Töreboda Dingle Lidköping Skövde Lysekil Orust Tjörn Öckerö Vänersborg Skara Uddevalla Trollhättan Vara Falköping Stenungsund Herrljunga Ale Vårgårda Kungälv Alingsås Ulricehamn Lerum Borås Tidaholm Tibro Göteborg Mölndal Partille Bollebygd Mark Tranemo Svenljunga vt ht 4

5 Deltagande skolor våren 2013 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Strömkullegymnasiet är en gymnasieskola med ca 260 elever fördelade på 11 program, både studie- och yrkesförberedande, och har funnits i kommunen sedan På Demokratitiorget deltog ett fyrtiotal elever från årskurs två på Samhällsvetenskapligt, Ekonomiskt och Naturvetenskapligt program. Almåsgymnasiet i Borås Almåsgymnasiet i Borås är en kommunal gymnasieskola med fokus på de yrkesförberedande programmen. De program som skolan erbjuder är Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hantverksprogrammet, Handels- och Administrationprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Lärlingsprogrammet. På Demokratitorget deltog elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg är en fristående gymnasieskola med inriktning på teoretiska program. Skolan har ca 450 elever från Göteborg och dess kranskommuner och skolans mål är att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt inför kommande högre studier. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet och från årskurs 3 på det naturvetenskapliga programmet. Rytmus i Göteborg Rytmus Göteborg är en liten gymnasieskola med 220 elever och 35 medarbetare. På skolan läser eleverna det estetiska programmet Musik eller Estetik och Media. Skolan har funnits i Göteborg sedan hösten Skolans elever kommer framförallt från Göteborgsregionen men skolan har även elever från övriga Sverige. På Demokratitorget deltog 60 elever från årskurs 2 på Musikprogrammet. Vadsbogymnasiet i Mariestad Vadsbogymnasiet har ca 800 elever och ca 140 anställda. Skolan är ansluten både till Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. El- och energiprogrammet är en certifierad ETG-partner. På Demokratitorget deltog elever från Teknikprogrammet årskurs 2 samt Industritekniska programmet årskurs 3. Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud På Dahlstiernska Gymnasiet finns läsåret 2012/2013 åtta olika program. Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och Estetiska är de högskoleförberedande programmen. Barn och Fritid, VVS- och Fastighet samt Lärlingsvarianter av en mängd olika yrkesprogram är de yrkesförberedande programmen. Därtill finns de Individuella programmen, med fem olika grenar. Skolan har ca 175 elever.skolans profilerar sig mot hållbar utveckling och har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. På Demokratitorget deltog ett 40 tal-elever från de flesta programmen på skolan. Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Kavelbro är en av två kommunala gymnasieskolor i Skövde. Skolan erbjuder 8 nationella yrkesprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt gymnasiesärskola. På skolan går ca 800 elever. Vid Demokratitorget deltog elever ur årskurs ett från följande program: Hantverksprogrammet, Bygg- och Anläggningsprogrammet, Elprogrammet samt VVS- och Fastighetsprogrammet. Fågelviksgymnasiet i Tibro På Fågelviksgymnasiet finns ett utbud av program med många olika inriktningar, såväl yrkesförberedande som högskoleförberedande. Ca 650 elever studerar på något av skolans 13 gymnasieprogram, på gymnasiesärskolan eller på Komvux. På skolan finns ca 110 anställda. På Demokratitorget deltog elever ur Samhällsprogrammets tre årskurser, Ekonomiprogrammet årskurs 2 samt Barn-och fritidsoch Teknikprogrammen årskurs 3. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Rudbecksgymnasiet har funnits sedan 1944 och har idag ca 300 elever. Skolan har ett brett utbud av program och en blandning av både högskolestudieförberedande- och yrkesprogram. Sedan år 2000 har skolan ett specialutformat program för elever med Autism och Aspergers syndrom. Dessa elever kan välja mellan Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, El- och Estetprogrammet. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 2 på Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammen, samt från Samhäll- och Naturvetenskapsprogrammet årskurs 1 och 2. 5

6 Framtid, jobb och utbildning 6

7 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbildning Inom ramen för detta samtalstema diskuterade ungdomar och politiker vilka faktorer som avgör om man väljer att bo kvar och arbeta på en ort eller i en region. Vilka behov ser de unga? Vilka krav ställer de på sin omgivning och på regionen? De diskuterade också möjligheterna att få jobb, utbildning och bostad, både idag och i framtiden. Sammanfattning av samtliga skolors diskussioner Det upplevs som väldigt svårt att få jobb som ung, oavsett om det rör sig om att hitta extraeller sommarjobb under gymnasietiden eller fast sysselsättning efter studenten. Många berättar att det är svårt att få ett arbete utan kontakter. Ett förslag som många elever lyft under året är att regionen borde skapa en webbaserad plattform där samtliga tillgängliga arbeten för unga i regionen kan samlas, både i privat och offentlig sektor. Ungdomarna uttrycker att de är dåligt informerade om vilka yrken och utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. De önskar se fler prognoser för hur arbetsmarknaden ser ut idag och framtiden för att kunna göra genomtänkta val kring utbildning och boendeort. Studie- och yrkesvägledningen på skolorna får kritik, ungdomarna upplever att skolan inte ger dem den stöttning de är i behov av. Många önskar även mer arbetslivsanknytning i undervisningen. Genomgående påpekas vikten av ha praktik eller jobbskuggning under gymnasieutbildningen. Både elever på högskole- och yrkesförberedande program är överens att praktik är eftersträvansvärt. Det ses som en viktig möjlighet för att få in en fot på arbetsmarknaden för den som saknar kontakter, samtidigt som det kan öka förståelsen för vilka arbeten som finns tillgängliga och vad dessa arbeten innebär. 7

8 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Ungdomarna kom från Bengtsfors med omnejd, då främst från Dals Långed och Ed. Samtalen kretsade mycket kring ungdomarnas framtidsdrömmar. De konstaterade att det inte bara var svårt att kunna arbeta med sitt drömyrke i Bengtsfors, utan att det är ont om bra jobb överlag på orten. - Som nu är det mest konsumjobb eller lärare som behövs i Bengtsfors. - En ond cirkel blir att vi flyttar ut för att det inte finns arbete och att arbetsplatserna inte kommer hit för att det inte finns några som arbetar. Om det funnits bättre arbetsmöjligheter i Bengtsfors hade många av ungdomarna kunnat tänka sig flytta tillbaka när de får familj, men i nuläget ställde många sig ganska tveksamma till att flytta tillbaka till orten senare i livet. I samtalen diskuterades även ungdomarnas inställning till att pendla till arbetet. De flesta satte gränsen vid en timmas pendling per väg. Om arbetsgivaren kunde räkna pendeltiden som arbetstid och då möjliggöra arbete på tåg eller buss upplevde ungdomarna att det skulle kännas mer acceptabelt att pendla längre sträckor än så. För att underlätta för unga att få jobb eller praktik föreslogs att regionen kan erbjuda fler arbetstillfällen, samt hjälpa till med att finna lediga jobb. En kontaktpool där unga kan komma i kontakt med potentiella arbetsgivare kom upp som förslag. Kontaktpoolen skulle kunna vara till hjälp när man söker arbete, praktik eller sommarjobb. - Det är väl bra om regionen arbetar med att ta fram sommarjobb och hjälper oss. Andra förslag var att skolor borde bjuda in representanter från olika yrken och låta dem presentera sina yrken för eleverna, samt att ge eleverna mentorer från arbetslivet. - Bjud in representanter från olika yrken som kommer till skolan och presentar sina yrken. - Som ett teoretiskt program får man ju ingen möjlighet till praktik. Ingen tar in en nyutbildad person som inte varit i arbetslivet. Det diskuterades även att regionen gärna får arbeta för att stärka nyföretagande hos unga, exempelvis genom stöd i form av handledare som hjälper ungdomar som vill starta eget. Sommarlovsentreprenörerna är något som nämns i positiva ordalag. - Man kan ha en skitbra affärsidé, men man skiter i det för det är för svårt. En diskussion utbröt om distansstudier och många var positivt inställda till detta. Men en förutsättning menade ungdomarna var att det skapades god och snabb pendeltrafik till aktuell högskola. När sommarjobb diskuterades var ungdomarna eniga om att det krävs kontakter för att få sommarjobb, något som upplevs som svårt att skaffa. Ett annat alternativ var att få jobb av kommunen. Ungdomarna var dock väldigt missnöjda med de kommunala sommarjobbslönerna. - Söker man något inom kommunen jobbar man tre veckor och får 3000 för 80 timmar. - Man vill ha ett sommarjobb som man kan ha på sina CV:n. Ungdomarna efterfrågade fler möjligheter till praktik. Alla som deltog studerar på högskoleförberedande program. De önskade att även elever som läser högskoleförberedande program ska ha praktikveckor varje läsår, likt de yrkesförberedande programmen. - Skolan ska kunna fixa praktikplatser som har att göra med den linjen vi går på. Som vi som går på ekonomi skulle kunna få praktikplats på ett företag. Borde vara samma förutsättningar när det gäller praktik som på den praktiska linjen. - Vi tre som går på samhäll, vi har ingen praktik. Projektarbetet har varit den praktiska delen, men man kommer inte ha få ha projektarbeten på det sättet i framtiden. Många väljer yrkesinriktade linjer för att få praktik. - Jag har hört att det är svårt att hålla igång ett företag. Jag skulle aldrig våga satsa. - Regionen får gärna stärka nyföretagande bland unga. Det skulle vara bra att ha en handledare, det finns unga som inte vet hur man gör men gärna vill. 8

9 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Almåsgymnasiet i Borås Samtliga deltagande elever studerar på ett yrkesförberedande program och flera såg goda chanser att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Några elever såg positivt på att åka utomlands och arbeta, speciellt om de skulle ha svårt att få jobb i Sverige. Det är viktigt att trivas med sitt arbete, och att ha ett stimulerande och utmanande jobb är för många viktigare än vilken ort de bor på. Några uttryckte att de vill stanna kvar i Borås där de har nära till familj och bekanta. Flera ungdomar berättade att de ser goda möjligheter att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning medan andra upplevde det som att krav att läsa på högskolan för att få ett jobb. Några av eleverna som studerar på Barn- och fritidsprogrammet tyckte att det är frustrerande att de måste läsa vidare för att kunna arbeta på förskola. En del är skoltrötta och hade önskat att det fanns möjlighet att anställas som barnskötare direkt efter gymnasiet. Eleverna upplevde det som svårt att veta vilka ämnen som krävs efter att gymnasieprogrammen ändrades i och med gymnasiereformen Eleverna berättade också att det är svårt att få korrekt information av skolpersonal och studie- och yrkesvägledaren. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som krävs för framtida studier och arbete. Att välja rätt gymnasieutbildning när man är ung kan vara svårt, och flera elever har behövt börja om från årskurs ett om de har ångrat sig efter ett par månader in i sin utbildning. Flera av eleverna hade ordnat sommarjobb, och många ansåg att kontakter är viktiga för att få ett jobb. Praktik inom gymnasieutbildningen spelar stor roll för att på egen hand komma i kontakt med arbetsgivare. Några elever har fortsatt som sommarvikarier och behovspersonal efter avslutad praktik. Det kan annars vara svårt att få kontakt med arbetsgivare som kan tänka sig att anställa oerfaren personal. Ett forum, platsbank, eller en mässa där unga kan möta arbetsgivare som kan tänka sig ung arbetskraft efterfrågas av ungdomarna. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Alla elever fick frågan om vad de skulle vilja jobba med om tio år och de allra flesta svarade yrken som kräver många år på högskolan. Även om Göteborg upplevdes som en trivsam stad spelade jobb en betydande roll för valet av bostadsort. Vissa upplevde att Göteborg inte kan erbjuda jobb inom de yrkesområden som eleverna var intresserade av. Många var nyfikna på att plugga eller arbeta utomlands och eventuellt flytta tillbaka till Göteborg om femton år. - Jobbet är viktigare, det handlar om inkomst. Beror på hur man definierar jobbet. Om man har barn och en fru så får man göra vad som är bäst för dem också. Om det finns bra dagis o.s.v. Man måste vara glad hela månaden och inte bara veckan när lönen kommer. - Jag tycker att om man brinner för ett jobb då ska man inte stanna hemma, då får man söka någon annanstans. En viktig faktor för både jobb och boende är en fungerande och utbyggd kollektivtrafik så att det blir lätt att förflytta sig. Flera elever pratade om vikten av att ha en trygg framtid med arbete och bostad. Flera unga anser att det är mycket svårt att få tag i egen bostad i Göteborg och till följd av svårigheterna räknar många med att bo kvar hos sina föräldrar efter avslutade gymnasiestudier. Vissa ställer sig frågande till varför staden inte kan växa mer och varför det verkar som att mer insatser för bostäder och kollektivtrafik dröjer fastän befolkningen ökar. På frågan om vad som bör finnas i en studentlägenhet svarade ungdomarna: - Inget kokplatta, garderob, internet bara det är billigt. - Man måste förstå att vi studenter inte är så kräsna. Det kan upplevas som svårt att få sommarjobb i unga år, speciellt för dem under 18 år. Vissa av eleverna hade fått sommarjobb, men andra upplevde att det har varit för stort söktryck på varje utannonserat sommarjobb. Ett önskemål som framfördes är att samla de företag som söker ung och eventuellt oerfaren arbetskraft på en mässa, vilket skulle underlätta arbetssökningen för unga mellan år. Praktik upplevdes som något positivt men vissa menade också att det kan vara svårt att ordna med en praktikplats och det finns en risk att praktikanter utnyttjas som gratis arbetskraft. Studiebesök och utförligare kunskap om olika yrken efterfrågas, då flera elever kan tänka sig vidareutbildning men inte vet inom vilka yrken. - Jag är arg för att jag scrollar och letar (på Arbetsförmedlingens hemsida), de vill bara ha massa skådespelare. Det borde finnas en bättre sida. På Arbetsförmedlingen måste man dessutom vara över Det är svårt att ta första steget när man inte har någon erfarenhet. - Man har bara sin praktik typ. Det ser inte bra ut i CV:t. Jag får ingen erfarenhet om ingen ger mig chansen. 9

10 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Rytmus i Göteborg Ungdomarna pratade om synen på framtiden och de flesta hade framtidstro. I samtalen lyftes frågan om var de hoppades att de befann sig om tio år och de flesta kände att det var möjligt att ta sig dit de önskade. Ungdomarna gick på Estetiska programmet, vilket är ett högskoleförberedande program. Många av dem tänkte sig att plugga vidare efter gymnasiet. Flera ungdomar tog upp tryggheten i att kunna byta inriktning om de kände att de valt fel. - Jag tycker det är väldigt bra att man kan välja något annat sen, även om jag läser mycket musik nu. Man kan byta inriktning, det finns mycket möjligheter. Samtidigt var det några som upplevde att det är i gymnasiet som många av de viktigaste valen och besluten fattas, och att det känns stressande att redan nu behöva vara så säker på vad man ville göra i framtiden. - Jag tror att man som ung har en kamp mellan att göra det som är kul och det som är en karriär. Jag tror man ska göra det man tycker är kul så man kan vara kreativ. Något som diskuterades var att det är svårt att veta vad man ska utbilda sig till, dels för att man som ung kanske inte vet vad man vill och inte har hittat sig själv än, och dels för att det är svårt att se var jobben finns. Att gå en lång utbildning för att sedan bli arbetslös var en rädsla hos flera av ungdomarna. - Man går i tvåan på gymnasiet. Man har ingen koll på alternativen. Gick till Syon och pratade när jag skulle välja inför trean. Det kan vara ganska svårt att motivera sig när man inte vet var man är på väg. - Jag tycker det är svårt att veta vad man ska utbilda sig till. Var finns jobben? Det är onödigt att utbilda sig till något och så finns det inga jobb. Vissa av ungdomarna hade fått sommarjobb, men resterande ansåg att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. De menade att kontakter i princip var det enda sättet att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket var något många saknade. - Det är mycket så att man känner någon, som känner någon. Man måste få kontakterna. Ungdomarna förklarade att bara att få ett extra- eller sommarjobb är viktigare än vad jobbet egentligen handlar om. Att få ett jobb och en inkomst var viktigare än att jobbet i sig var roligt. Ett konkret förslag för att lösa svårigheten att få jobb för den som saknar kontakter var att bygga en webbsida där mer okvalificerade arbeten till unga annonseras ut. Ungdomarna föreslog också att även högskoleförberedande program, och inte bara yrkesförberedande program, borde ha praktik under gymnasietiden. Genom praktik kommer både kontakter och arbetslivserfarenhet. Göteborg som stad upplevdes som övervägande positiv bland eleverna. Det är en stad de kunde tänka sig bo kvar i för att studera och sedan bilda familj i. Innerstaden upplevdes dock inte som särskilt lockande att bo i med familj, de flesta föredrog istället någon av förorterna. Inför den närmaste framtiden lyfte många fram oron över att hitta en första bostad. Det ansågs som väldigt svårt att få en hyresrätt och att många unga inte har ekonomi nog för att köpa en bostad. Vadsbogymnasiet i Mariestad Många av ungdomarna vill gärna bo i en större stad framöver, men lika många av dem flyttar gärna tillbaka till Mariestad efter några år när de bildat familj. - Töreboda det är ju inte en mysig stad då vill man ju inte stanna där. Mariestad har ju i alla fall lite som lockar. I princip alla ville börja arbeta eller studera direkt efter studenten. Ungdomarna studerade på Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet. Det var bara en person som ville ut och resa direkt efter studenten. Diskussionerna rörde i stor utsträckning svårigheten att få sommarjobb och arbete i framtiden på orten. - Jag flyttar då, skönt att komma ifrån rent allmänt, men det har ju att göra med om man hittar jobb. - Jag sommarjobbade på Elos i Timmerdala med kirurgiska specialdelar. De har varslat så jag kan få svårt komma tillbaka igen annars hade jag nog kunnat få anställning där. En elev frågade den närvarande politikern vad han gjorde för att skapa förutsättningar för arbete i området. - Vi tar studenten i år, det verkar inte vara så mycket jobb ute på marknaden. Eller det finns många jobb men man måste ha fem års yrkeserfarenhet i fem år och det har ju inte vi. Du som politiker vad gör du åt detta? Ungdomarna betonade svårigheterna med att få sommarjobb utan kontakter. De som fått sommarjobb hade arbetat inom många branscher som äldrevården och förskola, som jordgubbsplockare och -försäljare samt på bondgårdar i trakten. På frågan om vilken typ av jobb som lockar svarade eleverna att det ska vara kul, ha bra arbetstider och ge hyfsat med pengar. När de diskuterade hur de blivit bemötta på arbetsmarknaden berättade de om i huvudsak positiva erfarenheter, eleverna har mestadels känt sig uppskattade och delaktiga. Erfarenheterna grundade sig i stort på de sommarjobb ungdomarna tidigare haft. Några konkreta förslag kom upp i samtalen kring hur ungdomar skulle kunna bli hjälpta i sitt arbetssökande. Dels föreslogs att ungdomar borde få hjälp i skolan att skriva CV:n och dels önskades att kommunen, regionen och näringslivet borde samverka för att stötta elever som vill sommarjobba. 10

11 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud Många av ungdomarna kunde tänka sig att bo kvar i Mellerud efter avslutade studier. Vissa trodde att de kommer få problem att hitta arbete på orten, medan andra trodde sig ha lättare att få jobb. Flera kunde tänka sig att pendla till ett arbete i en annan kommun för att kunna bo kvar i Mellerud. Svårigheter att få jobb och att indirekt tvingas flytta upplevdes som frustrerande. Att skapa goda pendlingsmöjligheter menade de dock är en lösning, då kan fler kan jobba på annan ort och samtidigt bo kvar i Mellerud. - Jag går Barn och fritid och tänker mig dagis och så, nu krävs det ju högre utbildning och jag är skoltrött och vet inte om jag orkar läsa vidare. Men jag kan tänka mig att jobba med annat, som mataffären, för jag vill egentligen inte härifrån, jag trivs här. - Skulle man inte kunna ta och få hit nya företag och etablera dem här i Mellerud, så att vi kan få jobb och stanna kvar här? Flera av ungdomarna studerade på yrkesförberedande program, och många upplevde att deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. Att åka till Norge för att arbeta upplevde många som ett tänkbart alternativ. Möjligheten till studie- och yrkesvägledning ansågs begränsad, i synnerhet bland de som hade funderingar på att studera efter gymnasiet. Få av ungdomarna ansåg att de fått information om var jobben finns och vilken kompetens som efterfrågas. - Det känns som att det finns jobb, men man vet inte vart de finns och vart man ska söka sig. - Att söka vart jobben finns får man nog göra på egen hand, det får man inte reda på av Syon. - Vi har fått väldigt dåligt info om vart jobben finns, det har aldrig hänt tror jag. Jag tänker främst från skolan, det händer väldigt sällan att vi får information. De ungdomar som gick på lärlingsprogrammet eller VVS-programmet, båda med mycket praktik, ansåg sig ha relativt lätt att få jobb efter avslutade studier. Möjligheten till praktik innebär att de på egen hand kan skaffa sig kontakter inom näringslivet. Flera ansåg att det var viktigt med just kontakter för att kunna få jobb. Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Ungdomarna studerade på Hantverksprogrammet, Byggoch Anläggningsprogrammet, Elprogrammet samt VVSoch Fastighetsprogrammet och de betraktade möjligheterna att få ett jobb inom sitt utbildningsområde som goda. Att få en hög lön ansågs vara viktigt, samtidigt som flera elever efterfrågade ett varierande arbete. Vissa elever kunde tänka sig att åka utomlands för att jobba, i synnerhet till Norge där lönen är hög och svensk yrkesbehörighet är giltig. - Vill åka till Norge och jobba. Det är riktigt bra med betalt. När de har gått ut och så är det en del som åker iväg. Flera ungdomar menade att kontakter inom branschen var ytterst viktiga för att kunna få ett jobb. En person som hade letat efter jobb på Platsbanken sa: - Jag kollade för några minuter sedan, de hade inte så mycket. De hade inga jobb att ge ut precis, inte för tillfället i alla fall. Många studenter kunde tänka sig att starta eget företag. En person sa: - Det vore kul med eget, det är också bra betalt. Jag vill bestämma själv. Men det är inte viktigare än att tjäna pengar, eller tror jag. Enligt ungdomarna är Skövde en trivsam stad att bo i som kan erbjuda det mesta. - Jag tycker Skövde är en väldigt bra stad, det är inte Skövde som gör att man vill flytta. Att få en lägenhet i staden upplevdes som svårt till följd av långa bostadsköer, i synnerhet i de centrala stadsdelarna. Att som ung köpa en bostadsrätt i Skövde upplevdes som för kostsamt. - Det är svårt, det finns inte jättemycket lägenheter just nu, det är köer på allting. - Om man ser på boendemöjligheterna, då kan man få en tvåa för en halv miljon, det är svårt att bo här. Det finns inga hyresrätter. - De som inte går VVS och lärling har svårt att få jobb, enda sättet att få jobb är att man praktiserat eller har kontakter. Det går nästan inte att få ett jobb annars. - Du måste komma in väldigt bra för att kunna få ett jobb, det gör ju vi lärlingar på en gång. 11

12 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Fågelviksgymnasiet i Tibro Många av ungdomarna lyfte fram att det är svårt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Flera av dem uttryckte att en av anledningarna till att unga har särskilda svårigheter att få och behålla jobb är att nästan alla arbetsgivare ställer krav på arbetslivserfarenhet. Några nämnde även de höga pensionsåldrarna och det faktum att människor jobbar längre som bidragande orsaker till att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden som ung. - Ju längre de gamla får jobba, desto svårare blir det för oss. - Sen är det ju så att när folk varslas är det ungdomar som åker. De ungdomar som gick på Samhällsvetenskapsprogrammet efterfrågade mer kontakt med arbetslivet. De menade att de elever som går praktiska program lättare får in en fot i arbetslivet. - Man skulle ha mer kontakter med företag, företagsbesök, t.ex. Praktiken behöver inte vara lika lång som på bygg, men man skulle kunna inse vad man kan göra bättre. Vissa jobb vet man inte vad de gör. Flera betonar vikten av att ha goda kontakter för att få jobb och någon uttryckte att kontakter är särskilt betydelsefullt i en småstad. Kommunens sommarjobb ses inte som riktiga jobb menade en elev. Ett par av ungdomarna påtalade även att lönen som kommunen erbjuder är låg. Samtidigt säger en del att de gärna tar så kallade skitjobb, bara de får jobb. När det gäller framtida yrkesval lyfts lön och trivsel fram som viktiga faktorer. - Har man pluggat i fem år är det viktigt att man får betalt för det. Sen är det viktigt att man trivs på jobbet. På frågan om de kunde tänka sig att utbilda sig till sjuksköterskor om de blev garanterade jobb, replikerade ungdomarna att många inom det yrket verkar vara missnöjda med lönen och arbetsvillkoren. - Jag tror att det hade lockat mer om det hade varit bättre villkor. På frågan om vad de ska göra efter studenten svarar flera av eleverna snabbt att de vill flytta från Tibro, med motiveringen att det är en för liten stad. Många instämmer i att de gärna hade sett större underhållningsutbud och tätare kollektivtrafikavgångar, samtidigt som flera säger att de uppskattar livet på landet. Ett par av ungdomarna kan tänka sig att flytta från Tibro för att läsa vidare och komma tillbaka när de har egna barn. Chalmers, Skövde och Borås nämns som ställen att studera vid eller bo i, och ett par vill flytta till Göteborg eller Stockholm. Jag skulle kunna tänka mig att bo i Skövde eller någon större stad, för att sedan flytta tillbaka för att skaffa barn. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Många av ungdomarna längtar efter att få lämna orten för studier, arbete eller resor. Just nu var de trötta på att känna alla människor och såg fram emot att möta och skapa nya kontakter. Flertalet var positiva till att komma tillbaka till orten när de bildat familj, en förutsättning var dock att det fanns arbeten i Tidaholm eller i närheten. - Jag måste flytta på grund av mina studier, kan inte säga var, är ju svårt komma in på utbildningar. Jag har inget emot Tidaholm så kan tänka mig flytta tillbaka men det beror ju på hur det ser ut. - Jag kan tänka mig plugga borta men kommer gärna tillbaka hit om det finns jobb. - Det måste finnas jobb med det finns det inte och industrierna flyttar härifrån. Ungdomarna poängterade att skolan borde bli bättre på att stötta och informera dem angående praktikplats, jobb samt utbildningsval på gymnasium, högskola och universitet. De önskade också större tydlighet från universitet och högskolor när de möter elever och informerar om sina utbildningar. - Vår gymnasieutbildning är inte direkt yrkesförberedande och de (elever på yrkesförberedande program) har ju större chans få jobb hos arbetsgivare direkt efter gymnasiet, eftersom deras utbildning har matchat arbetsmarknadens behov. - Vi borde få mer information om olika yrken, det jag vet är inte mycket, skolan ger oss inte någon hjälp. - Jag valde program så jag skulle ha många möjligheter till val när jag söker till högskolan, men det finns ändringar som kommit till stånd efter vi valt våra linjer. - Samma sak är det nu, vi har varit runt på högskolor och de presenterar bara kurser, men det säger ju inte så mycket om var studierna kan leda. Ett önskemål från ungdomarna, som samtliga läste Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Ekonomiprogrammet, var att få göra praktik under gymnasietiden för att få mer förståelse för arbetsmarknaden. - Vi vill ha praktik i skolan, de som läser teoretiska utbildningar borde också erbjudas två veckors praktik så att vi får kontakter, det är ju nu som vi kommer att behöva ett jobb. De flesta eleverna hade sökt sommarjobb eller var på väg att göra det. De tog upp problemet med att hitta anställningar. - Dom prioriterar dom som har sommarjobbat tidigare, har man inte det har man svårare att få jobb. - Jag har sökt som jordgubbsförsäljare, det är nog det enda jobbet man kan få om man inte är

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer?

Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? @ungdomsb Vad tror du kommer att avgöra vilket gymnasieprogram du väljer? Intresse för ämnesinriktningen Att det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Att det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

SIFO 2012. -------- --------------------- --------------------- ---------------------------------- Mellanstora. Pendlar ej

SIFO 2012. -------- --------------------- --------------------- ---------------------------------- Mellanstora. Pendlar ej Sid 1 Total Pojkar Flickor Små Fråga 1 Varför valde du den skola som du nu går i? Skolans rykte -------------------- 19 16 22 19 19 27+ 12-16 Skolans programutbud ------------- 23 19-27+ 25 21 29+ 18 8-

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Sigrid Rudebecks gymnasium - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Demokratitorg. Hösten 2013. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2013

Demokratitorg. Hösten 2013. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2013 Demokratitorg Hösten 2013 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2013 Om Demokratitorg 3 Deltagande skolor hösten 2013 4 Framtid, jobb och

Läs mer

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik 2014. Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 2 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 43,3% 13 Tjej 56,7% 17 Procent Antal 1996 33,3% 10 1997 66,7% 20 Barn- och fritidsprogrammet 0% 0 Bygg-

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 december 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län november 2014: 59 644 (7,4%) 33 577

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 13 mars 2017 Sara Andersson, Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 Till arbete Under februari 2017 påbörjade 5 409 personer (2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2014: 59 565 (7,4%) 33 242

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 juni 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2014: 57 823 (7,2%) 32 147 män (7,8%)

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län maj 2015: 54 955 (6,9%) 24 396 kvinnor

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION

VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION VÄLKOMNA TILL SYV- INFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 19 30 mars v. 12-13 VARFÖR PRAO? I den nya läroplanen trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP

Ung i Lindesberg. Resultat från LUPP Ung i Lindesberg Resultat från LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2008 Politiken efterlyser ungdomsperspektiv kartläggning bland kommunens ungdomar blir underlag för framtida beslut I september

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport

Feriepraktik Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun. Standardrapport Feriepraktik 2014 Enkät Ungdomar, period 1 Falköpings kommun Standardrapport Procent Antal Kille 48,1% 38 Tjej 51,9% 41 Svarande 79 Procent Antal 1996 43,8% 32 1997 56,2% 41 Svarande 73 Procent Antal Barn-

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2015: 57 825 (7,2%) 32 513

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad

Engelska gymnasiet Göteborg - Gy 2 - Göteborgs Stad Engelska gymnasiet Göteborg - Gy - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Därför läser jag Barn- & fritidsprogrammet!

Därför läser jag Barn- & fritidsprogrammet! Därför läser jag Barn- & fritidsprogrammet! Namn: Tyra Borell Klass: BF1 Varför valde du att läsa Barn- & Fritidsprogrammet? För att jag tycker det är roligt att jobba/vara med människor. Framförallt barn.

Läs mer

Sommarpraktik - Ungdom

Sommarpraktik - Ungdom Sommarpraktik - Ungdom 1. Födelseår 2. Kön 3. Inom vilket praktikområde har du praktiserat? 4. Hur är du med den information du fått hemskickad av Ung i Lund? Svara på en skala mellan 1-5 där 1 betyder

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Huset,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

för dig som vet vad du vill

för dig som vet vad du vill för dig som vet vad du vill Välkommen till Malmö Lärlingscenter! Här lägger du grunden till en yrkeskarriär som väntar runt hörnet. Åtta av tio lärlingar får jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Och

Läs mer

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION

VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION VÄLKOMNA PÅ SYVINFORMATION PRAO Praktisk arbetslivsorientering PRAO 7 18 mars v. 10-11 VARFÖR PRAO? I LGR 11 trycker man på vikten av entreprenörskap i grundskolan Entreprenörskap är ett nytt övergripande

Läs mer

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland

KUSK. Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland KUSK Kunskap, utveckling, statistik och kommunikation i gränsregionen Østfold/Västra Götaland Projektinnehåll Syfte - Kreativt arbete med vision och strategi Mål - Identifiera framgångsfaktorer Målgrupper

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

GYMNASIERAPPORTEN 2016 "YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB"

GYMNASIERAPPORTEN 2016 YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB GYMNASIERAPPORTEN 2016 "YRKESUTBILDNING GER INGA JOBB" GYMNASIERAPPORTEN 2016 Inledande ord Hej! I den här rapporten från Gymnasium.se, som vi valt att kalla för Yrkesutbildning ger inga jobb har vi undersökt

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer