Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst vår Deltagande skolor våren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5"

Transkript

1 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013

2 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst vår Deltagande skolor våren Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 5 Almåsgymnasiet i Borås 5 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 5 Rytmus i Göteborg 5 Vadsbogymnasiet i Mariestad 5 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 5 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 5 Fågelviksgymnasiet i Tibro 5 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 5 Framtid, jobb och utbildning 7 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 8 Almåsgymnasiet i Borås 9 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 9 Rytmus i Göteborg 10 Vadsbogymnasiet i Mariestad 10 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 11 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 11 Fågelviksgymnasiet i Tibro 12 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 12 Fritid och kultur 14 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 15 Almåsgymnasiet i Borås 15 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 16 Rytmus i Göteborg 17 Vadsbogymnasiet i Mariestad 17 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 18 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 18 Fågelviksgymnasiet i Tibro 19 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 19 Kollektivtrafik och infrastruktur 28 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 29 Almåsgymnasiet i Borås 29 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 30 Rytmus i Göteborg 31 Vadsbogymnasiet i Mariestad 32 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 32 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 33 Fågelviksgymnasiet i Tibro 33 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 34 Valfria temat 36 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Dialog och inflytande 37 Almåsgymnasiet i Borås Inkludering och inflytande 38 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Inkludering och inflytande 39 Rytmus i Göteborg Miljö och klimat 40 Vadsbogymnasiet i Mariestad Inkludering och rättigheter 41 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud Miljö och klimat 41 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Jämställdhet och inflytande 42 Fågelviksgymnasiet i Tibro Miljö och klimat 43 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Miljö och klimat 43 Post-its: Tankar och åsikter 45 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 45 Almåsgymnasiet i Borås 45 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 46 Rytmus i Göteborg 46 Vadsbogymasiet i Mariestad 46 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 47 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 47 Fågelviksgymnasiet i Tibro 48 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 48 Hälsa och vård 21 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors 22 Almåsgymnasiet i Borås 22 Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg 23 Rytmus i Göteborg 23 Vadsbogymasiet i Mariestad 24 Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud 24 Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde 25 Fågelviksgymnasiet i Tibro 25 Rudbecksgymnasiet i Tidaholm 26 2

3 Om Demokratitorg Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan beslutsfattare och unga i regionen. Metoden utgör en plattform där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare. Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp, samt lyssna av hur unga människor tänker om regionen och dess verksamhetsområden. Ett Demokratitorg består av fem stationer. Varje station bemannas av minst en politiker och under vårens Demokratitorg har följande fyra samtalsteman varit återkommande: 1. Framtid, jobb, och utbildning, 2. Kollektivtrafik och infrastruktur, 3. Hälsa och vård samt 4. Fritid och kultur. Alla teman har anknytning till regionens verksamhetsområden. Det femte temat har varierat från skola till skola och berott på vad eleverna själva önskat få diskutera. Alla teman har haft de ungas perspektiv som utgångpunkt. Samtalen dokumenteras av sekreterare. Det här materialet är en redaktionell bearbetning av de diskussioner som fördes under de nio Demokratitorg som genomfördes under våren Sammanställningen lyfter fram elevernas åsikter. Dessa kan beröra både regionala frågor och frågor som inte är direkt kopplade till regionalt beslutsfattande. I sammanställningen finns även citat från eleverna som speglar åsikter eller för fram direkta förslag. Diskussionernas karaktär och fokus skiljer sig åt beroende på skola. För att kunna överblicka diskussionerna efter intresseområde har stationernas teman blivit rubriker i det här materialet. Varje tema inleds med en kort inledande text om vilka generella diskussioner som engagerat de unga. Därefter sammanfattas varje skola separat. Det här materialet kan med fördel användas av politiker och deltagande skolor som underlag för diskussion. På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har Pedagogiskt Centrum vid GR Utbildning genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan Under årens lopp har 84 Demokratitorg genomförts på 59 gymnasieskolor på 38 orter gymnasieelever och 223 regionpolitiker har deltagit i Demokratitorg. Projektledare och redaktör: Sofia Reimer Texter: Sofia Reimer, Linéa Svensson, Christina Hedén Danielsson, Rasmus Jonsson, Åsa Nilsson, Anni Rydberg, Ellen Hansson, Kristina Modigh och Fredrik Åkerlind. Foton: Stefan Svensson och Sofia Reimer. Ett Demokratitorg består av fem stationer. Varje station bemannas av minst en politiker. Samtalen dokumenteras av sekreterare. Foto av Stefan Svensson. 3

4 Demokratitorg höst vår 2013 Strömstad Bengtsfors Dals-Ed Åmål Mariestad Mellerud Töreboda Dingle Lidköping Skövde Lysekil Orust Tjörn Öckerö Vänersborg Skara Uddevalla Trollhättan Vara Falköping Stenungsund Herrljunga Ale Vårgårda Kungälv Alingsås Ulricehamn Lerum Borås Tidaholm Tibro Göteborg Mölndal Partille Bollebygd Mark Tranemo Svenljunga vt ht 4

5 Deltagande skolor våren 2013 Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Strömkullegymnasiet är en gymnasieskola med ca 260 elever fördelade på 11 program, både studie- och yrkesförberedande, och har funnits i kommunen sedan På Demokratitiorget deltog ett fyrtiotal elever från årskurs två på Samhällsvetenskapligt, Ekonomiskt och Naturvetenskapligt program. Almåsgymnasiet i Borås Almåsgymnasiet i Borås är en kommunal gymnasieskola med fokus på de yrkesförberedande programmen. De program som skolan erbjuder är Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hantverksprogrammet, Handels- och Administrationprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt Lärlingsprogrammet. På Demokratitorget deltog elever i årskurs 2 på Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg är en fristående gymnasieskola med inriktning på teoretiska program. Skolan har ca 450 elever från Göteborg och dess kranskommuner och skolans mål är att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt inför kommande högre studier. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 1 på det samhällsvetenskapliga programmet och från årskurs 3 på det naturvetenskapliga programmet. Rytmus i Göteborg Rytmus Göteborg är en liten gymnasieskola med 220 elever och 35 medarbetare. På skolan läser eleverna det estetiska programmet Musik eller Estetik och Media. Skolan har funnits i Göteborg sedan hösten Skolans elever kommer framförallt från Göteborgsregionen men skolan har även elever från övriga Sverige. På Demokratitorget deltog 60 elever från årskurs 2 på Musikprogrammet. Vadsbogymnasiet i Mariestad Vadsbogymnasiet har ca 800 elever och ca 140 anställda. Skolan är ansluten både till Vård- och omsorgscollege och Teknikcollege. El- och energiprogrammet är en certifierad ETG-partner. På Demokratitorget deltog elever från Teknikprogrammet årskurs 2 samt Industritekniska programmet årskurs 3. Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud På Dahlstiernska Gymnasiet finns läsåret 2012/2013 åtta olika program. Naturvetenskap, Samhällsvetenskap, Teknik och Estetiska är de högskoleförberedande programmen. Barn och Fritid, VVS- och Fastighet samt Lärlingsvarianter av en mängd olika yrkesprogram är de yrkesförberedande programmen. Därtill finns de Individuella programmen, med fem olika grenar. Skolan har ca 175 elever.skolans profilerar sig mot hållbar utveckling och har ett nära samarbete med det lokala näringslivet. På Demokratitorget deltog ett 40 tal-elever från de flesta programmen på skolan. Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Kavelbro är en av två kommunala gymnasieskolor i Skövde. Skolan erbjuder 8 nationella yrkesprogram, introduktionsprogram med olika inriktningar samt gymnasiesärskola. På skolan går ca 800 elever. Vid Demokratitorget deltog elever ur årskurs ett från följande program: Hantverksprogrammet, Bygg- och Anläggningsprogrammet, Elprogrammet samt VVS- och Fastighetsprogrammet. Fågelviksgymnasiet i Tibro På Fågelviksgymnasiet finns ett utbud av program med många olika inriktningar, såväl yrkesförberedande som högskoleförberedande. Ca 650 elever studerar på något av skolans 13 gymnasieprogram, på gymnasiesärskolan eller på Komvux. På skolan finns ca 110 anställda. På Demokratitorget deltog elever ur Samhällsprogrammets tre årskurser, Ekonomiprogrammet årskurs 2 samt Barn-och fritidsoch Teknikprogrammen årskurs 3. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Rudbecksgymnasiet har funnits sedan 1944 och har idag ca 300 elever. Skolan har ett brett utbud av program och en blandning av både högskolestudieförberedande- och yrkesprogram. Sedan år 2000 har skolan ett specialutformat program för elever med Autism och Aspergers syndrom. Dessa elever kan välja mellan Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps-, El- och Estetprogrammet. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 2 på Samhällsvetenskaps- Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammen, samt från Samhäll- och Naturvetenskapsprogrammet årskurs 1 och 2. 5

6 Framtid, jobb och utbildning 6

7 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbildning Inom ramen för detta samtalstema diskuterade ungdomar och politiker vilka faktorer som avgör om man väljer att bo kvar och arbeta på en ort eller i en region. Vilka behov ser de unga? Vilka krav ställer de på sin omgivning och på regionen? De diskuterade också möjligheterna att få jobb, utbildning och bostad, både idag och i framtiden. Sammanfattning av samtliga skolors diskussioner Det upplevs som väldigt svårt att få jobb som ung, oavsett om det rör sig om att hitta extraeller sommarjobb under gymnasietiden eller fast sysselsättning efter studenten. Många berättar att det är svårt att få ett arbete utan kontakter. Ett förslag som många elever lyft under året är att regionen borde skapa en webbaserad plattform där samtliga tillgängliga arbeten för unga i regionen kan samlas, både i privat och offentlig sektor. Ungdomarna uttrycker att de är dåligt informerade om vilka yrken och utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. De önskar se fler prognoser för hur arbetsmarknaden ser ut idag och framtiden för att kunna göra genomtänkta val kring utbildning och boendeort. Studie- och yrkesvägledningen på skolorna får kritik, ungdomarna upplever att skolan inte ger dem den stöttning de är i behov av. Många önskar även mer arbetslivsanknytning i undervisningen. Genomgående påpekas vikten av ha praktik eller jobbskuggning under gymnasieutbildningen. Både elever på högskole- och yrkesförberedande program är överens att praktik är eftersträvansvärt. Det ses som en viktig möjlighet för att få in en fot på arbetsmarknaden för den som saknar kontakter, samtidigt som det kan öka förståelsen för vilka arbeten som finns tillgängliga och vad dessa arbeten innebär. 7

8 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Strömkullegymnasiet i Bengtsfors Ungdomarna kom från Bengtsfors med omnejd, då främst från Dals Långed och Ed. Samtalen kretsade mycket kring ungdomarnas framtidsdrömmar. De konstaterade att det inte bara var svårt att kunna arbeta med sitt drömyrke i Bengtsfors, utan att det är ont om bra jobb överlag på orten. - Som nu är det mest konsumjobb eller lärare som behövs i Bengtsfors. - En ond cirkel blir att vi flyttar ut för att det inte finns arbete och att arbetsplatserna inte kommer hit för att det inte finns några som arbetar. Om det funnits bättre arbetsmöjligheter i Bengtsfors hade många av ungdomarna kunnat tänka sig flytta tillbaka när de får familj, men i nuläget ställde många sig ganska tveksamma till att flytta tillbaka till orten senare i livet. I samtalen diskuterades även ungdomarnas inställning till att pendla till arbetet. De flesta satte gränsen vid en timmas pendling per väg. Om arbetsgivaren kunde räkna pendeltiden som arbetstid och då möjliggöra arbete på tåg eller buss upplevde ungdomarna att det skulle kännas mer acceptabelt att pendla längre sträckor än så. För att underlätta för unga att få jobb eller praktik föreslogs att regionen kan erbjuda fler arbetstillfällen, samt hjälpa till med att finna lediga jobb. En kontaktpool där unga kan komma i kontakt med potentiella arbetsgivare kom upp som förslag. Kontaktpoolen skulle kunna vara till hjälp när man söker arbete, praktik eller sommarjobb. - Det är väl bra om regionen arbetar med att ta fram sommarjobb och hjälper oss. Andra förslag var att skolor borde bjuda in representanter från olika yrken och låta dem presentera sina yrken för eleverna, samt att ge eleverna mentorer från arbetslivet. - Bjud in representanter från olika yrken som kommer till skolan och presentar sina yrken. - Som ett teoretiskt program får man ju ingen möjlighet till praktik. Ingen tar in en nyutbildad person som inte varit i arbetslivet. Det diskuterades även att regionen gärna får arbeta för att stärka nyföretagande hos unga, exempelvis genom stöd i form av handledare som hjälper ungdomar som vill starta eget. Sommarlovsentreprenörerna är något som nämns i positiva ordalag. - Man kan ha en skitbra affärsidé, men man skiter i det för det är för svårt. En diskussion utbröt om distansstudier och många var positivt inställda till detta. Men en förutsättning menade ungdomarna var att det skapades god och snabb pendeltrafik till aktuell högskola. När sommarjobb diskuterades var ungdomarna eniga om att det krävs kontakter för att få sommarjobb, något som upplevs som svårt att skaffa. Ett annat alternativ var att få jobb av kommunen. Ungdomarna var dock väldigt missnöjda med de kommunala sommarjobbslönerna. - Söker man något inom kommunen jobbar man tre veckor och får 3000 för 80 timmar. - Man vill ha ett sommarjobb som man kan ha på sina CV:n. Ungdomarna efterfrågade fler möjligheter till praktik. Alla som deltog studerar på högskoleförberedande program. De önskade att även elever som läser högskoleförberedande program ska ha praktikveckor varje läsår, likt de yrkesförberedande programmen. - Skolan ska kunna fixa praktikplatser som har att göra med den linjen vi går på. Som vi som går på ekonomi skulle kunna få praktikplats på ett företag. Borde vara samma förutsättningar när det gäller praktik som på den praktiska linjen. - Vi tre som går på samhäll, vi har ingen praktik. Projektarbetet har varit den praktiska delen, men man kommer inte ha få ha projektarbeten på det sättet i framtiden. Många väljer yrkesinriktade linjer för att få praktik. - Jag har hört att det är svårt att hålla igång ett företag. Jag skulle aldrig våga satsa. - Regionen får gärna stärka nyföretagande bland unga. Det skulle vara bra att ha en handledare, det finns unga som inte vet hur man gör men gärna vill. 8

9 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Almåsgymnasiet i Borås Samtliga deltagande elever studerar på ett yrkesförberedande program och flera såg goda chanser att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning. Några elever såg positivt på att åka utomlands och arbeta, speciellt om de skulle ha svårt att få jobb i Sverige. Det är viktigt att trivas med sitt arbete, och att ha ett stimulerande och utmanande jobb är för många viktigare än vilken ort de bor på. Några uttryckte att de vill stanna kvar i Borås där de har nära till familj och bekanta. Flera ungdomar berättade att de ser goda möjligheter att få jobb efter avslutad gymnasieutbildning medan andra upplevde det som att krav att läsa på högskolan för att få ett jobb. Några av eleverna som studerar på Barn- och fritidsprogrammet tyckte att det är frustrerande att de måste läsa vidare för att kunna arbeta på förskola. En del är skoltrötta och hade önskat att det fanns möjlighet att anställas som barnskötare direkt efter gymnasiet. Eleverna upplevde det som svårt att veta vilka ämnen som krävs efter att gymnasieprogrammen ändrades i och med gymnasiereformen Eleverna berättade också att det är svårt att få korrekt information av skolpersonal och studie- och yrkesvägledaren. Det kan vara svårt att på egen hand veta vilka kurser som krävs för framtida studier och arbete. Att välja rätt gymnasieutbildning när man är ung kan vara svårt, och flera elever har behövt börja om från årskurs ett om de har ångrat sig efter ett par månader in i sin utbildning. Flera av eleverna hade ordnat sommarjobb, och många ansåg att kontakter är viktiga för att få ett jobb. Praktik inom gymnasieutbildningen spelar stor roll för att på egen hand komma i kontakt med arbetsgivare. Några elever har fortsatt som sommarvikarier och behovspersonal efter avslutad praktik. Det kan annars vara svårt att få kontakt med arbetsgivare som kan tänka sig att anställa oerfaren personal. Ett forum, platsbank, eller en mässa där unga kan möta arbetsgivare som kan tänka sig ung arbetskraft efterfrågas av ungdomarna. Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Göteborg Alla elever fick frågan om vad de skulle vilja jobba med om tio år och de allra flesta svarade yrken som kräver många år på högskolan. Även om Göteborg upplevdes som en trivsam stad spelade jobb en betydande roll för valet av bostadsort. Vissa upplevde att Göteborg inte kan erbjuda jobb inom de yrkesområden som eleverna var intresserade av. Många var nyfikna på att plugga eller arbeta utomlands och eventuellt flytta tillbaka till Göteborg om femton år. - Jobbet är viktigare, det handlar om inkomst. Beror på hur man definierar jobbet. Om man har barn och en fru så får man göra vad som är bäst för dem också. Om det finns bra dagis o.s.v. Man måste vara glad hela månaden och inte bara veckan när lönen kommer. - Jag tycker att om man brinner för ett jobb då ska man inte stanna hemma, då får man söka någon annanstans. En viktig faktor för både jobb och boende är en fungerande och utbyggd kollektivtrafik så att det blir lätt att förflytta sig. Flera elever pratade om vikten av att ha en trygg framtid med arbete och bostad. Flera unga anser att det är mycket svårt att få tag i egen bostad i Göteborg och till följd av svårigheterna räknar många med att bo kvar hos sina föräldrar efter avslutade gymnasiestudier. Vissa ställer sig frågande till varför staden inte kan växa mer och varför det verkar som att mer insatser för bostäder och kollektivtrafik dröjer fastän befolkningen ökar. På frågan om vad som bör finnas i en studentlägenhet svarade ungdomarna: - Inget kokplatta, garderob, internet bara det är billigt. - Man måste förstå att vi studenter inte är så kräsna. Det kan upplevas som svårt att få sommarjobb i unga år, speciellt för dem under 18 år. Vissa av eleverna hade fått sommarjobb, men andra upplevde att det har varit för stort söktryck på varje utannonserat sommarjobb. Ett önskemål som framfördes är att samla de företag som söker ung och eventuellt oerfaren arbetskraft på en mässa, vilket skulle underlätta arbetssökningen för unga mellan år. Praktik upplevdes som något positivt men vissa menade också att det kan vara svårt att ordna med en praktikplats och det finns en risk att praktikanter utnyttjas som gratis arbetskraft. Studiebesök och utförligare kunskap om olika yrken efterfrågas, då flera elever kan tänka sig vidareutbildning men inte vet inom vilka yrken. - Jag är arg för att jag scrollar och letar (på Arbetsförmedlingens hemsida), de vill bara ha massa skådespelare. Det borde finnas en bättre sida. På Arbetsförmedlingen måste man dessutom vara över Det är svårt att ta första steget när man inte har någon erfarenhet. - Man har bara sin praktik typ. Det ser inte bra ut i CV:t. Jag får ingen erfarenhet om ingen ger mig chansen. 9

10 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Rytmus i Göteborg Ungdomarna pratade om synen på framtiden och de flesta hade framtidstro. I samtalen lyftes frågan om var de hoppades att de befann sig om tio år och de flesta kände att det var möjligt att ta sig dit de önskade. Ungdomarna gick på Estetiska programmet, vilket är ett högskoleförberedande program. Många av dem tänkte sig att plugga vidare efter gymnasiet. Flera ungdomar tog upp tryggheten i att kunna byta inriktning om de kände att de valt fel. - Jag tycker det är väldigt bra att man kan välja något annat sen, även om jag läser mycket musik nu. Man kan byta inriktning, det finns mycket möjligheter. Samtidigt var det några som upplevde att det är i gymnasiet som många av de viktigaste valen och besluten fattas, och att det känns stressande att redan nu behöva vara så säker på vad man ville göra i framtiden. - Jag tror att man som ung har en kamp mellan att göra det som är kul och det som är en karriär. Jag tror man ska göra det man tycker är kul så man kan vara kreativ. Något som diskuterades var att det är svårt att veta vad man ska utbilda sig till, dels för att man som ung kanske inte vet vad man vill och inte har hittat sig själv än, och dels för att det är svårt att se var jobben finns. Att gå en lång utbildning för att sedan bli arbetslös var en rädsla hos flera av ungdomarna. - Man går i tvåan på gymnasiet. Man har ingen koll på alternativen. Gick till Syon och pratade när jag skulle välja inför trean. Det kan vara ganska svårt att motivera sig när man inte vet var man är på väg. - Jag tycker det är svårt att veta vad man ska utbilda sig till. Var finns jobben? Det är onödigt att utbilda sig till något och så finns det inga jobb. Vissa av ungdomarna hade fått sommarjobb, men resterande ansåg att det var svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. De menade att kontakter i princip var det enda sättet att etablera sig på arbetsmarknaden, vilket var något många saknade. - Det är mycket så att man känner någon, som känner någon. Man måste få kontakterna. Ungdomarna förklarade att bara att få ett extra- eller sommarjobb är viktigare än vad jobbet egentligen handlar om. Att få ett jobb och en inkomst var viktigare än att jobbet i sig var roligt. Ett konkret förslag för att lösa svårigheten att få jobb för den som saknar kontakter var att bygga en webbsida där mer okvalificerade arbeten till unga annonseras ut. Ungdomarna föreslog också att även högskoleförberedande program, och inte bara yrkesförberedande program, borde ha praktik under gymnasietiden. Genom praktik kommer både kontakter och arbetslivserfarenhet. Göteborg som stad upplevdes som övervägande positiv bland eleverna. Det är en stad de kunde tänka sig bo kvar i för att studera och sedan bilda familj i. Innerstaden upplevdes dock inte som särskilt lockande att bo i med familj, de flesta föredrog istället någon av förorterna. Inför den närmaste framtiden lyfte många fram oron över att hitta en första bostad. Det ansågs som väldigt svårt att få en hyresrätt och att många unga inte har ekonomi nog för att köpa en bostad. Vadsbogymnasiet i Mariestad Många av ungdomarna vill gärna bo i en större stad framöver, men lika många av dem flyttar gärna tillbaka till Mariestad efter några år när de bildat familj. - Töreboda det är ju inte en mysig stad då vill man ju inte stanna där. Mariestad har ju i alla fall lite som lockar. I princip alla ville börja arbeta eller studera direkt efter studenten. Ungdomarna studerade på Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet. Det var bara en person som ville ut och resa direkt efter studenten. Diskussionerna rörde i stor utsträckning svårigheten att få sommarjobb och arbete i framtiden på orten. - Jag flyttar då, skönt att komma ifrån rent allmänt, men det har ju att göra med om man hittar jobb. - Jag sommarjobbade på Elos i Timmerdala med kirurgiska specialdelar. De har varslat så jag kan få svårt komma tillbaka igen annars hade jag nog kunnat få anställning där. En elev frågade den närvarande politikern vad han gjorde för att skapa förutsättningar för arbete i området. - Vi tar studenten i år, det verkar inte vara så mycket jobb ute på marknaden. Eller det finns många jobb men man måste ha fem års yrkeserfarenhet i fem år och det har ju inte vi. Du som politiker vad gör du åt detta? Ungdomarna betonade svårigheterna med att få sommarjobb utan kontakter. De som fått sommarjobb hade arbetat inom många branscher som äldrevården och förskola, som jordgubbsplockare och -försäljare samt på bondgårdar i trakten. På frågan om vilken typ av jobb som lockar svarade eleverna att det ska vara kul, ha bra arbetstider och ge hyfsat med pengar. När de diskuterade hur de blivit bemötta på arbetsmarknaden berättade de om i huvudsak positiva erfarenheter, eleverna har mestadels känt sig uppskattade och delaktiga. Erfarenheterna grundade sig i stort på de sommarjobb ungdomarna tidigare haft. Några konkreta förslag kom upp i samtalen kring hur ungdomar skulle kunna bli hjälpta i sitt arbetssökande. Dels föreslogs att ungdomar borde få hjälp i skolan att skriva CV:n och dels önskades att kommunen, regionen och näringslivet borde samverka för att stötta elever som vill sommarjobba. 10

11 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Dahlstiernska Gymnasiet i Mellerud Många av ungdomarna kunde tänka sig att bo kvar i Mellerud efter avslutade studier. Vissa trodde att de kommer få problem att hitta arbete på orten, medan andra trodde sig ha lättare att få jobb. Flera kunde tänka sig att pendla till ett arbete i en annan kommun för att kunna bo kvar i Mellerud. Svårigheter att få jobb och att indirekt tvingas flytta upplevdes som frustrerande. Att skapa goda pendlingsmöjligheter menade de dock är en lösning, då kan fler kan jobba på annan ort och samtidigt bo kvar i Mellerud. - Jag går Barn och fritid och tänker mig dagis och så, nu krävs det ju högre utbildning och jag är skoltrött och vet inte om jag orkar läsa vidare. Men jag kan tänka mig att jobba med annat, som mataffären, för jag vill egentligen inte härifrån, jag trivs här. - Skulle man inte kunna ta och få hit nya företag och etablera dem här i Mellerud, så att vi kan få jobb och stanna kvar här? Flera av ungdomarna studerade på yrkesförberedande program, och många upplevde att deras kompetens är efterfrågad på arbetsmarknaden. Att åka till Norge för att arbeta upplevde många som ett tänkbart alternativ. Möjligheten till studie- och yrkesvägledning ansågs begränsad, i synnerhet bland de som hade funderingar på att studera efter gymnasiet. Få av ungdomarna ansåg att de fått information om var jobben finns och vilken kompetens som efterfrågas. - Det känns som att det finns jobb, men man vet inte vart de finns och vart man ska söka sig. - Att söka vart jobben finns får man nog göra på egen hand, det får man inte reda på av Syon. - Vi har fått väldigt dåligt info om vart jobben finns, det har aldrig hänt tror jag. Jag tänker främst från skolan, det händer väldigt sällan att vi får information. De ungdomar som gick på lärlingsprogrammet eller VVS-programmet, båda med mycket praktik, ansåg sig ha relativt lätt att få jobb efter avslutade studier. Möjligheten till praktik innebär att de på egen hand kan skaffa sig kontakter inom näringslivet. Flera ansåg att det var viktigt med just kontakter för att kunna få jobb. Gymnasium Skövde Kavelbro i Skövde Ungdomarna studerade på Hantverksprogrammet, Byggoch Anläggningsprogrammet, Elprogrammet samt VVSoch Fastighetsprogrammet och de betraktade möjligheterna att få ett jobb inom sitt utbildningsområde som goda. Att få en hög lön ansågs vara viktigt, samtidigt som flera elever efterfrågade ett varierande arbete. Vissa elever kunde tänka sig att åka utomlands för att jobba, i synnerhet till Norge där lönen är hög och svensk yrkesbehörighet är giltig. - Vill åka till Norge och jobba. Det är riktigt bra med betalt. När de har gått ut och så är det en del som åker iväg. Flera ungdomar menade att kontakter inom branschen var ytterst viktiga för att kunna få ett jobb. En person som hade letat efter jobb på Platsbanken sa: - Jag kollade för några minuter sedan, de hade inte så mycket. De hade inga jobb att ge ut precis, inte för tillfället i alla fall. Många studenter kunde tänka sig att starta eget företag. En person sa: - Det vore kul med eget, det är också bra betalt. Jag vill bestämma själv. Men det är inte viktigare än att tjäna pengar, eller tror jag. Enligt ungdomarna är Skövde en trivsam stad att bo i som kan erbjuda det mesta. - Jag tycker Skövde är en väldigt bra stad, det är inte Skövde som gör att man vill flytta. Att få en lägenhet i staden upplevdes som svårt till följd av långa bostadsköer, i synnerhet i de centrala stadsdelarna. Att som ung köpa en bostadsrätt i Skövde upplevdes som för kostsamt. - Det är svårt, det finns inte jättemycket lägenheter just nu, det är köer på allting. - Om man ser på boendemöjligheterna, då kan man få en tvåa för en halv miljon, det är svårt att bo här. Det finns inga hyresrätter. - De som inte går VVS och lärling har svårt att få jobb, enda sättet att få jobb är att man praktiserat eller har kontakter. Det går nästan inte att få ett jobb annars. - Du måste komma in väldigt bra för att kunna få ett jobb, det gör ju vi lärlingar på en gång. 11

12 Framtid, jobb och utbidlning Framtid, jobb och utbidlning Fågelviksgymnasiet i Tibro Många av ungdomarna lyfte fram att det är svårt för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. Flera av dem uttryckte att en av anledningarna till att unga har särskilda svårigheter att få och behålla jobb är att nästan alla arbetsgivare ställer krav på arbetslivserfarenhet. Några nämnde även de höga pensionsåldrarna och det faktum att människor jobbar längre som bidragande orsaker till att det är svårt att komma in på arbetsmarknaden som ung. - Ju längre de gamla får jobba, desto svårare blir det för oss. - Sen är det ju så att när folk varslas är det ungdomar som åker. De ungdomar som gick på Samhällsvetenskapsprogrammet efterfrågade mer kontakt med arbetslivet. De menade att de elever som går praktiska program lättare får in en fot i arbetslivet. - Man skulle ha mer kontakter med företag, företagsbesök, t.ex. Praktiken behöver inte vara lika lång som på bygg, men man skulle kunna inse vad man kan göra bättre. Vissa jobb vet man inte vad de gör. Flera betonar vikten av att ha goda kontakter för att få jobb och någon uttryckte att kontakter är särskilt betydelsefullt i en småstad. Kommunens sommarjobb ses inte som riktiga jobb menade en elev. Ett par av ungdomarna påtalade även att lönen som kommunen erbjuder är låg. Samtidigt säger en del att de gärna tar så kallade skitjobb, bara de får jobb. När det gäller framtida yrkesval lyfts lön och trivsel fram som viktiga faktorer. - Har man pluggat i fem år är det viktigt att man får betalt för det. Sen är det viktigt att man trivs på jobbet. På frågan om de kunde tänka sig att utbilda sig till sjuksköterskor om de blev garanterade jobb, replikerade ungdomarna att många inom det yrket verkar vara missnöjda med lönen och arbetsvillkoren. - Jag tror att det hade lockat mer om det hade varit bättre villkor. På frågan om vad de ska göra efter studenten svarar flera av eleverna snabbt att de vill flytta från Tibro, med motiveringen att det är en för liten stad. Många instämmer i att de gärna hade sett större underhållningsutbud och tätare kollektivtrafikavgångar, samtidigt som flera säger att de uppskattar livet på landet. Ett par av ungdomarna kan tänka sig att flytta från Tibro för att läsa vidare och komma tillbaka när de har egna barn. Chalmers, Skövde och Borås nämns som ställen att studera vid eller bo i, och ett par vill flytta till Göteborg eller Stockholm. Jag skulle kunna tänka mig att bo i Skövde eller någon större stad, för att sedan flytta tillbaka för att skaffa barn. Rudbecksgymnasiet i Tidaholm Många av ungdomarna längtar efter att få lämna orten för studier, arbete eller resor. Just nu var de trötta på att känna alla människor och såg fram emot att möta och skapa nya kontakter. Flertalet var positiva till att komma tillbaka till orten när de bildat familj, en förutsättning var dock att det fanns arbeten i Tidaholm eller i närheten. - Jag måste flytta på grund av mina studier, kan inte säga var, är ju svårt komma in på utbildningar. Jag har inget emot Tidaholm så kan tänka mig flytta tillbaka men det beror ju på hur det ser ut. - Jag kan tänka mig plugga borta men kommer gärna tillbaka hit om det finns jobb. - Det måste finnas jobb med det finns det inte och industrierna flyttar härifrån. Ungdomarna poängterade att skolan borde bli bättre på att stötta och informera dem angående praktikplats, jobb samt utbildningsval på gymnasium, högskola och universitet. De önskade också större tydlighet från universitet och högskolor när de möter elever och informerar om sina utbildningar. - Vår gymnasieutbildning är inte direkt yrkesförberedande och de (elever på yrkesförberedande program) har ju större chans få jobb hos arbetsgivare direkt efter gymnasiet, eftersom deras utbildning har matchat arbetsmarknadens behov. - Vi borde få mer information om olika yrken, det jag vet är inte mycket, skolan ger oss inte någon hjälp. - Jag valde program så jag skulle ha många möjligheter till val när jag söker till högskolan, men det finns ändringar som kommit till stånd efter vi valt våra linjer. - Samma sak är det nu, vi har varit runt på högskolor och de presenterar bara kurser, men det säger ju inte så mycket om var studierna kan leda. Ett önskemål från ungdomarna, som samtliga läste Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- eller Ekonomiprogrammet, var att få göra praktik under gymnasietiden för att få mer förståelse för arbetsmarknaden. - Vi vill ha praktik i skolan, de som läser teoretiska utbildningar borde också erbjudas två veckors praktik så att vi får kontakter, det är ju nu som vi kommer att behöva ett jobb. De flesta eleverna hade sökt sommarjobb eller var på väg att göra det. De tog upp problemet med att hitta anställningar. - Dom prioriterar dom som har sommarjobbat tidigare, har man inte det har man svårare att få jobb. - Jag har sökt som jordgubbsförsäljare, det är nog det enda jobbet man kan få om man inte är

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Jag vill också kunna påverka lite

Jag vill också kunna påverka lite Jag vill också kunna påverka lite Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Fritid 1 Vad vill ungdomar påverka i Nacka? Innehåll 4... 5... 8... 11... 12... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 18... 19... Hur

Läs mer

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS.

En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. En undersökning på varför så många inte fullföljer sin gymnasieutbildning inom VVS. Växjö 2012-08-15 15 HP Examensarbete/2UV06L Handledare: Lars Mouwitz 1 Författare: Rolf Oddmo Författare Linnéuniversitetet

Läs mer

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför vi är generation otrygg 10 röster om att hamna utanför >> Någon som lyssnar och ser Att bli sedd och bekräftad är nog det viktigaste för en ung människa på väg ut i livet. Det kan låta enkelt, men ändå

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor.

Projekt STUK. Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Slutrapport Slutrapport Projekt STUK Stark Ung Konsument. Ett konsumentprojekt riktat till Västernorrlands läns gymnasietvåor. Författare: Annica Martin och Ann-Cathrin Granbäck Sammanfattning Projekt

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40

Syfte med Shopping. Fakta. Tack till: 1/40 1/40 Syfte med Shopping Under tonåren ökar ungdomars kontakt med företag och handelssituationer. Det är inte alltid lätt att välja och vraka bland olika erbjudanden. Detta material är en hjälp för att

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer