Demokratitorg HT En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012"

Transkript

1 Demokratitorg HT En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

2 Innehåll Deltagande skolor hösten Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg 4 Bräckegymnasiet, Göteborg 4 Kunskapskällan, Herrljunga 4 Lerums gymnasium, Lerum 4 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan 4 Marks Gymnasieskola, Mark 4 Porthälla Gymnasium, Partille 4 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 4 Sundlergymnasiet, Vårgårda 4 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo 4 Framtid, jobb och utbildning 5 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg 6 Bräckegymnasiet, Göteborg 6 Kunskapskällan, Herrljunga 7 Lerums gymnasium, Lerum 7 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan 8 Marks Gymnasieskola, Mark 8 Porthälla Gymnasium, Partille 8 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 9 Sundlergymnasiet, Vårgårda 10 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo 10 Hälsa och vård 18 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg 19 Bräckegymnasiet, Göteborg 20 Kunskapskällan, Herrljunga 20 Lerums gymnasium, Lerum 21 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan 21 Marks Gymnasieskola, Mark 22 Porthälla Gymnasium, Partille 23 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 24 Sundlergymnasiet, Vårgårda 25 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo 25 Kollektivtrafik och infrastruktur 26 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg 27 Bräckegymnasiet, Göteborg 27 Kunskapskällan, Herrljunga 28 Lerums gymnasium, Lerum 28 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan 29 Marks Gymnasieskola, Mark 29 Porthälla Gymnasium, Partille 30 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 31 Sundlergymnasiet, Vårgårda 32 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo 33 Porthälla Gymnasium, Partille Dialog och inflytande 39 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 40 Trygghet och inkludering 40 Dialog och inflytande 41 Sundlergymnasiet, Vårgårda Inkludering och inflytande 41 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo Jämlikhet och inkludering 43 Post it-sammanställning 45 Vänersborg, Magnus Åbergsgymnasiet 45 Trollhättan, Birger Sjöbergsgymnasiet 46 Partille, Porthälla gymnasium 46 Lerum, Lerums gymnasium 47 Herrljunga, Kunskapskällan 47 Göteborg, SKF Tekniska Gymnasium 48 Vårgårda, Sundlergymnasiet 48 Göteborg, Bräckegymnasiet 48 Mark, Marks Gymnasieskola 49 Tranemo, Tranemo Gymnasieskola 50 Fritid och kultur 11 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg 12 Bräckegymnasiet, Göteborg 12 Kunskapskällan, Herrljunga 13 Lerums gymnasium, Lerum 13 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan 14 Marks Gymnasieskola, Mark 14 Porthälla Gymnasium, Partille 15 SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg 16 Sundlergymnasiet, Vårgårda 17 Tranemo Gymnasieskola, Tranemo 17 Valfria temat 34 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg Dialog och inflytande 35 Bräckegymnasiet, Göteborg Dialog och inkludering 36 Kunskapskällan, Herrljunga Inflytande och trygghet 37 Lerums gymnasium, Lerum Dialog och inflytande 38 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Trygghet och inflytande 38 Marks Gymnasieskola, Mark Trygghet, inkludering och dialog 39 2

3 Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten och god dialog mellan beslutsfattare och unga i regionen. Metoden utgör en plattform där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare. Politikerna i sin tur får pröva sina tankar och idéer mot en viktig målgrupp, samt lyssna av hur unga människor tänker om regionen och dess verksamhetsområden. Ett Demokratitorg består av fem stationer med varsitt samtalstema. Varje station bemannas av minst en politiker. Under höstens Demokratitorg har följande fyra samtalsteman varit återkommande: 1. Framtid, jobb, och utbildning, 2. Kollektivtrafik och infrastruktur, 3. Hälsa och vård, samt 4. Fritid och kultur. Alla teman har anknytning till regionens verksamhetsområden. Det femte temat har varierat från skola till skola och berott på vad eleverna själva önskat få diskutera. Alla teman har haft de ungas perspektiv som utgångpunkt. Samtalen dokumenteras av sekreterare. Det här materialet är en redaktionell bearbetning av de diskussioner som fördes under de tio Demokratitorg som genomfördes under hösten Sammanställningen lyfter fram elevernas åsikter. Dessa kan beröra både regionala frågor och frågor som inte är direkt kopplade till regionalt beslutsfattande. Citat från eleverna som speglar åsikter eller för fram direkta förslag finns med. Diskussionernas karaktär och fokus skiljer sig åt beroende på skola. För att kunna överblicka diskussionerna efter intresseområde har stationernas teman blivit rubriker i det här materialet. Varje tema inleds med en kort inledande text om vilka generella diskussioner som engagerat de unga. Därefter sammanfattas varje skola separat. Det här materialet används med fördel som underlag för vidare diskussioner av politiker och deltagande skolor. Om Demokratitorg På uppdrag av Västra Götalandsregionen och Kommittén för Rättighetsfrågor har Pedagogiskt Centrum vid Göteborgsregionens Kommunalförbund genomfört Demokratitorg runtom i regionen sedan Under årens lopp har 75 Demokratitorg genomförts på 54 gymnasieskolor på 37 orter gymnasieelever och 203 regionpolitiker har deltagit i Demokratitorg. Projektledare och redaktör: Sofia Reimer Texter: Sofia Reimer, Åsa Nilsson, Anni Rydberg, Ellen Hansson, Cecilia Ruthér, Viktor Andersson, Anders Olsson, Daniel Burgos-Nyström och Christina Hedén Danielsson. 3

4 Deltagande skolor hösten 2012 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg Birger Sjöbergsgymnasiet är kommunal gymnasieskola med ca 1300 elever. Skolan har 16 nationella program samt en nationell idrottsutbildning i bandy och rugby. Dessutom finns ett orkestermusikerprogram med nationell intagning. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 2 och 3 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Bräckegymnasiet, Göteborg Bräckegymnasiets Transportprogram har cirka 340 elever och 50 anställda. Skolan ligger på Stora Holm på Hisingen och här har utbildningen funnits sedan Skolans motto är Din bro till yrkeslivet, då skolan hela tiden kombinerar teori och praktik. Utbildningarna planeras tillsammans med framtida arbetsgivare inom transportbranschen. Eleverna kan välja tre olika inriktningar; lastbil, buss och gods. På Demokratitorget deltog elever från Transportprogrammets årskurs 3. Kunskapskällan, Herrljunga Kunskapskällan - gymnasieskolan i Herrljunga - är en liten skola med cirka 300 elever. Kunskapskällan byggdes 1999 och är en vacker och ljus skola. På Kunskapskällan satsas det på att ha klasser med få elever och hög lärartäthet. Skolan lägger stor vikt vid en god gemenskap och elevinflytande vid utvecklingen av skolan. På Demokratitorget deltog elever på Samhällsvetenskapsprogrammet i årskurs 2. Lerums gymnasium, Lerum Lerums gymnasium är en stor kommunal skola som är belägen cirka 20 min från Göteborg. Lerums Gymnasium har valt att ha ett brett och attraktivt utbud av program och inriktningar, såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program. Skolan vill vara en möjligheternas skola där eleverna ska få chansen att förverkliga sina drömmar. På Demokratitorget deltog elever från årskurs 1 på Teknikprogrammet. Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Gymnasiesärskolan vid Magnus Åbergsgymnasiet har cirka 75 elever fördelade på två nationella program som båda har två inriktningar; Handelsprogrammet med inriktningarna handel och fastighetsskötsel samt Hotell och Restaurangprogrammet med inriktningarna Matlagning och Omsorg. Vi har även de båda individuella programmen; verksamhetsträning och yrkesträning. På Demokratitorget deltog elever från de båda nationella programmen och från yrkesträningen. Marks Gymnasieskola, Mark Marks Gymnasieskola, som ligger i Skene, har 11 nationella programs; sex yrkes- och fem högskoleförberedande program med tillsammans 970 elever. Eleverna kommer framför allt från Marks kommun men också ifrån Svenljunga. Skolan har stort fokus på demokratifrågor, med demokratidagar varje år liksom ett FN-rollspel. Skolan brukar också uppmärksamma FN-dagen och Förintelsedagen 27 januari. På Demokratitorget medverkade två klasser i årskurs 2 på Samhällsvetenskapsprogrammet. Porthälla Gymnasium, Partille Porthälla Gymnasium är en kommunal gymnasieskola 10 minuter med tåg från Göteborgs central. Med nyrenoverade lokaler en lugn studiemiljö och närhet till bibliotek och Ungdomens hus är trivseln och god stämning i fokus på skolan. Porthälla gymnasium har både högskole-och yrkesförberedande program och en stark idrottsprofil. Elever från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 3 och Naturvetenskapsprogrammet årskurs 1 deltog i Demokratitorget. SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg SKF Tekniska Gymnasium ebjuder ett industritekniskt program med inriktning Produkt- och maskinteknik. Det är ett ambitiöst program som förenar teori, praktik och högskolebehörighet. Skolan är Teknikcollege-certifierat. Skolans ägs av SKF Sverige AB, en garant för praktik och goda kontakter inom företaget. På Demokratitorget medverkade alla skolans elever, i årskurs 1-3. Sundlergymnasiet, Vårgårda Sundlergymnasiet i Vårgårda är en skola med nio nationella program, varav fyra högskoleförberedande- och fem yrkesprogram. Vid Demokratitorget deltog elever från årskurs 1 på Ekonomi-, Naturvetenskaps-, Samhällsvetenskaps- och Teknikprogrammet. Tranemo Gymnasieskola, Tranemo Tranemo Gymnasieskola är en liten gymnasieskola med ca 300 ungdomselever och ca 100 elever inom SFI och Komvux. Skolan har ett brett utbud av program och en blandning av både högskoleförberedandeprogram och yrkesprogram. Skolan har dessutom en internationell profil och ett nära samarbete med det lokala näringslivet. På Demokratitorget deltog elever från Samhällsvetenskapsprogrammet årskurs 2 och 3, samt från årskurs 2 från Ekonomiprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. 4

5 Framtid, jobb och utbildning Elever och politiker diskuterade vad det är som avgör att man väljer att bo kvar och arbeta på en ort eller i regionen. Vilka behov ser de unga? Vilka krav ställer de på sin omgivning och på regionen? De diskuterade också möjligheterna att få jobb, utbildning och bostad, både idag och i framtiden. Ungdomsarbetslöshet är något som oroar många ungdomar. Få har extra- eller sommarjobb. Oron är mest framträdande bland elever på studieförberedande program och/eller de som genom föräldrar saknar kontakter inom arbetslivet. Problemet är att det krävs arbetslivserfarenhet för att få jobb, något som är svårt att skaffa sig när de aldrig ges möjlighet att ta första steget in i arbetslivet. Den offentliga sektorn föreslås ta mer ansvar genom att skapa arbetstillfällen för unga. Majoriteten av ungdomarna anser att det finns alldeles för få bostäder för dem nu och efter studenten. Oavsett om de bodde på en mindre ort eller i en storstad var uppfattningen i stort sett densamma utbudet av billiga hyresrätter måste öka. 5

6 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg De flesta av ungdomarna var ense att om det i framtiden finns möjligheten att få jobb i regionen skulle de gärna bo här. Många av dem ville dock först resa eller studera utomlands, för att därefter återvända till Vänersborg eller Västra Götalandsregionen när de ska skaffa familj. Eleverna var överens om att Vänersborg framför allt är en stad för familjer eller äldre personer. Eleverna berättade att det är svårt för det att få jobb under sommaren. De som lyckats har huvudsakligen fått jobb genom kontakter. När det gäller bostäder berättade ungdomarna att det inte finns ungdomsbostäder i Vänersborg men att det finns möjlighet att hyra smålägenheter inhysta i villor. Detta betraktades som en fördel jämfört med t.ex. Göteborgs bostadsmarknad. Jag tycker Vänersborg är trevligt om man är äldre och vill flytta tillbaka men som ung är det ingen rolig stad det finns inte så mycket att ta sig för. De flesta som tar studenten flyttar ju härifrån och då följer man med. Bräckegymnasiet, Göteborg Eleverna hade en positiv framtidstro på yrkeslivet. De som såg positivt på framtiden hade ofta flerårig yrkeserfarenhet samt föräldrar och kontakter inom branschen. Det var flera som tyckte att det fanns mycket jobbmöjligheter men att det krävdes att man var villig att testa olika typer av arbeten inom branschen, exempelvis testa både lager och lastbilschaufför eller åka utomlands. Att de genom utbildningen får ett lastbilskörkort upplevdes som en trygghet, men många berättade att chaufförsyrket inte var något de önskade arbeta med fram till pensionen. Flera alternativa yrkesdrömmar lyftes i diskussionerna så som: Jag tar körkort och allt här, men ska bli säljare. När sommar- och extrajobb kom upp till diskussion var det många av eleverna som ansåg det lätt att finna sådana. Eleverna poängterade dock vikten av kontakter och ansåg att många fick jobb genom kontakter. Den spridda uppfattningen bland elever var att om någon saknade kontakter kunde det vara svårare att etablera sig på arbetsmarknaden. Några få orosmoment kring framtiden och arbetssituationen lyftes bland eleverna. Några var oroliga över att bristande betyg i kärnämnena kunde påverka chansen att få jobb i framtiden. Andra var oroliga över att många gästarbetare från Polen kom hit för arbete, då det ansågs påverka deras egna möjligheter till sysselsättning. Jobb går till alla polacker, De kör på utländsk skatt i Sverige och Bättre att svenskarna får jobben och betala lite till var några av de tankar som lyftes kring detta. Eleverna tyckte att regionen skulle jobba mer för att bygga bostäder om de ville göra regionen attraktiv för unga, i nuläget var det många elever som var missnöjda med utsikterna att hitta bostad. Att satsa på hyresbostäder var ett måste om man vill göra regionen slagkraftig. Flera av eleverna tyckte att det var helt omöjligt att få bostad, de få hyreslägenheter som fanns i regionen har jättemånga sökande. Jag skulle vilja öppna hotellkedja. Men det kanske tar sin tid. Nu är jag säljare på olika företag. Nu utbildar jag mig till lastbilschaufför, det är bra att ha det. Min största passion är att jobba med musik, men om något ska hända har jag körkortet. Bostadsbristen hämmar utvecklingen i Göteborg. Det är ett jättestort problem, samtidigt som det på landsbygden står tomma hus och lägenheter. Ja hyreslägenheter, det är så svårt att få, finns inga unga som har råd att köpa. Det är lite lättare att få studentbostäder. Men när du pluggat klart står du på gatan. 6

7 Kunskapskällan, Herrljunga De flesta av ungdomarna sa att de inte oroar sig så mycket kring framtiden just nu. Några menade att om de vill ha jobb inom de branscher som Samhällsprogrammet förbereder en för måste de vara beredda att flytta från Herrljunga. En del elever ansåg att det är jätteviktigt att kunna leva och verka där man bor, men att det givetvis också är avhängigt på om man gillar staden eller inte. Överlag upplevdes Herrljunga vara en ganska tråkig kommun för unga. Få saker att göra och kollektivtrafiken är inte anpassad efter hur ungdomar lever sina liv. Många kunde dock tänka sig att flytta tillbaka till Herrljunga om man jobbat på någon annan plats under ett antal år. I alla diskussioner lyftes problemet med att få sommarjobb. Att få ett sådant handlar bara om att känna rätt personer. De verksamheter som finns i Herrljunga ansågs bara anställa vänner och deras barn. Det finns sommarjobb som kommunen ordnar men ungdomarna upplevde att det var för dåligt betalt. I diskussionerna lyftes kritik mot skolans studie-och yrkesvägledningen. Eleverna upplevde inte studie- och yrkesvägledningen särskilt inspirerande och uppdaterad på dagens arbetsmarknad. Det är svårt att få sommarjobb om du inte känner nån. De frågar om man känner nån, på till exempel på Herrljunga cider. Lite diskriminering. Känner du ingen så kan du inte få jobb, de anställer en inte för ens kompetens utan om du känner någon. Jag hade nog velat ha mer information om vad som händer sen. Jag vet typ inget. Vart man kan ta vägen. Det är ju det som är det jobbiga, man ska vara så engagerad i skolan men om man inte vet vad man ska göra är det jättesvårt. Så får man bara kolla i den gamla jobbkatalogen, men man vet inte vad hälften av jobben är. Och så kanske inte de jobben ens finns längre. Lerums gymnasium, Lerum Stort fokus i diskussionerna var vad som behövs för att du ska bo kvar i eller flytta till Västra Götalandsregionen. Många uttryckte att de är nöjda med Lerum och vill bo kvar i framtiden för att det är en lugn kommun. Det som ansågs vara viktigt för var de bosätter sig i framtiden var ett centralt läge, nära till jobb, bra skolor, inte för dyr bostad, nära vatten, trygghet samt bra kollektivtrafik. Flera menade att om de har ett roligt jobb kan de tänka sig att pendla långt. Många av ungdomarna vet inte vad de vill jobba med i framtiden och därför valde de en bred gymnasielinje som Teknikprogrammet. De tvivlade dock på att de skulle kunna få jobb direkt efter gymnasiet, och det förutsätts att man måste studera vidare. Det är inte lätt att komma ut på arbetsmarknaden utan erfarenhet eller kontakter. Den stora majoriteten av dem har varken haft ett sommar- eller extrajobb. En lösning på problemet som förespråkas bland eleverna är mer praktik på alla program i skolan. Det stora flertalet bekymrade sig dock inte så mycket inför framtiden i nuläget. De berättar att de inte tänker så långt framåt just nu eftersom deras nuvarande skolsituation och fritid tar all tid. Att komma in på arbetsmarknaden idag är inte lätt alla kräver att man har jobbat någonstans förut och då är det inte lätt när man inte jobbat någonstans innan. I grundskolan är praktik inte inlagt, kanske om lärarna vill få bort oss och rätta betyg. Men det är viktigt för om föräldrarna inte har kontakt med ställen där ungdomar kan jobba, inom sjukvården kan man ju inte jobba, man behöver hjälp med att få in en fot. Genom praktiken får man kontakter. Kul om vi i tekniklinjen kan få praktik så man kan få se om man vill bli. Alla linjer borde ha praktik. Det är svårt att veta vad man kan bli, vad man ska satsa på om man inte sett det. 7

8 Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan Eleverna kom från Trollhättan med omnejd och de allra flesta var nöjda med området och ville bo kvar där i framtiden också. Eleverna var rörande överens om att det var mycket svårt att få sommarjobb. De som hade lyckats hade i första hand fått jobben genom kontakter. Vissa av dem som hade haft sommarjobb uttryckte att de stött på problem under arbetet. Jag fick sluta för jag gav fel tillbaka på kassan. Jag hjälpte till med smörgåsar i en restaurang. Jag lärde mig passa tiden. Jag jobbade med djur på en 4H-gård. Marks Gymnasieskola, Mark De allra flesta av ungdomarna sa att de inte oroar sig så mycket inför framtiden just nu. Många av dem hade sommarjobb eller helgjobb men menade samtidigt att jobben blir färre och färre. Några menade att om de vill ha jobb i framtiden inom relevanta branscher (Samhällsvetenskapsprogrammet) måste de flytta från Mark. Många sa att de vill plugga vidare. Om de ska plugga vidare är det Borås och Göteborg som är närmast och dit kan en del tänka sig att flytta. Bostadsfrågan kom upp i diskussionerna och då frågan om att det nästan bara byggs bostadsrätter och inte så många hyresrätter. Detta gör att unga inte har råd att flytta hemifrån. För har du inte en tillsvidareanställning har du inte råd att köpa bostad. Problemet återfinns inte bara i Kinna och Mark utan även i andra städer som Göteborg, menade ungdomarna. Bostäder för unga är ett problem. Först måste man ha fast inkomst. Om man tjänar olika, olika månader så får man inte bostad. Porthälla Gymnasium, Partille Generellt var det många som upplevde Västra Götalandsregionen som ett bra ställe att bo på, utan egentligen kunna sätta fingret på vad det var som var bra. Däremot var det lättare att peka ut risker för framtiden som skulle kunna få ungdomarna att söka sig till andra områden. Främst var de oroliga för att inte kunna hitta en rimlig bostad till skäligt pris, samt att det inte kommer finnas jobb. Många vill studera vidare, och ansåg det viktigt, men långt ifrån alla. Viktiga frågor i så fall var att hitta en bostad där det är möjligt att bo. Därtill var det många som upplevde att det skulle behöva arbeta extra för att kunna finansiera sin studietid. Eleverna visade stort engagemang för frågor som rörde jobb. De allra flesta var väldigt intresserade av att kunna jobba extra, främst på helger och skollov. Alla upplevde att det var svårt att få jobb, men trots det försökte de på alla möjliga sätt för att skaffa sig arbete. Flera upplevde det frustrerande att de aldrig fick någon respons då de tog (fortsättning på nästa sida) Bara vi får nått eget vi kan ha råd med! Varför byggs inga nya hyresrätter? Å varför byggs det så dyrt? Vi får väl bo hemma och bygga upp kapital, eller hitta någon vän att dela bostad med. 8

9 (fortsättning från föregående sida.) kontakt med olika näringsidkare. Det var många som upplevde ett moment 22, de måste ha erfarenhet för att kunna få ett arbete, men hur ska de få erfarenhet om de inte kan få ett arbete? Därför efterfrågades fler sommarjobb och praktikplatser från den offentliga sektorn så de kunde få en grund att stå på. Många upplevde att personliga kontakter var enda möjliga vägen, vilket gör det svårt för dem med ett begränsat kontaktnät. Man måste känna någon! Då ökar möjligheten att få jobb, det borde inte behöva vara så. Ett annat problem som framkom bland dem som jobbade var att de upplevde att det var lätt att utnyttja yngre arbetskraft. Med exempelvis obekväma arbetstider som gör det svårt att orka med skolan ibland. Hård press, och även tomma hot förekom. Detta var problematiskt då flera vittnade om att ett extraarbete var i deras ögon av stor betydelse för att kunna studera vidare senare. De flesta som fått möjligheten att genom skolan praktisera hade tagit den. I regel alla upplevde det positivt att vara ute och se hur det fungerar i arbetslivet för att öka sin förståelse. Många blev därigenom införstådda med att man måste börja någonstans för att arbeta sig vidare. Dock ansågs kvalitén på praktikplatserna vara av varierande kvalité. Vissa fick slita hårt, medan andra mestadels fick agera åskådare. De vill att vi ska lämna CV:et, men sen händer ingenting. Det leder sällan vidare, vem vill anställa en 16-åring? Man känner ibland att man blir lite utnyttjad som ung arbetstagare en söndag när man ska till skolan dagen efter är inte okej, de pressar unga lite väl hårt ibland. SKF Tekniska Gymnasium, Göteborg Elevernas erfarenhet av arbetslivet grundar sig på den praktik de får göra via skolan i sin utbildning. De flesta har varit ute på praktik och upplever det som positivt. Några enstaka har extrajobb på helger och/eller lov. Det verkade inte som ungdomarna hade funderat så mycket på framtiden, utan hade mest lösryckta planer. Några hoppades få jobb direkt efter studenten, andra tänkte studera vidare direkt och vissa ville få ett jobb och kunde tänka sig att studera vidare efter ett tag. Några utryckte sin oro och undrade om det kommer finnas jobb efter studenten, medan de flesta verkade lugna med att inte ha några bestämda planer. Framtidens boende hängde ihop med vad de tänkt göra efter studenten och de flesta hade inga bestämda planer kring detta ännu. Flera var nöjda med sitt gymnasieval eftersom skolan kombinerar teori och praktik. Några sa att det är för mycket teori och att det borde vara mer praktik istället. De lyfte även viss kritik mot deras nuvarande skolsituation. Det nya betygssystemet nämns och frågan ifall de nya och gamla systemen är likvärdiga och hur de nya kommer att stå sig mot de gamla när de söker i till olika utbildningar. Dessutom upplevdes elevrådets möjlighet till delaktighet och påverkan vara begränsat. Känslan är väl att jag inte har jättekoll. Men det löser sig nog, har 6 månader kvar, hoppas att det finns nåt när jag är klar. Ni har tagit bort meritpoängen. Det va bra att vi fick det innan, men det finns inte nu. Vi har ingen fördel och ingen möjlighet att lägga in fler kurser. elevråd är slöseri. Det är bara nu vi kan yttra oss när inte läraren är här. Har klagat i flera år, namnlista och så, det är ingen ide, blir straffade får våra åsikter. 9

10 Sundlergymnasiet, Vårgårda Eleverna uttryckte en oro över bristen på bostäder för dem när det är dags att flytta hemifrån. Då syftade de dels på avsaknad av hyresrätter och brist på studentlägenheter i t.ex. Göteborg, som för många var en intressant framtida stad att studera och bo i efter gymnasiestudierna. Jag vet massa som inte har pengar och som står i kö för att få bostad. Det var flera som hade erfarenhet av att sommarjobba och vissa elever jobbade även extra vid sidan av studierna. Många tyckte dock att det var svårt att få tag i jobb, medan vissa tyckte att det gått relativt lätt. Som ingång till jobben konstaterades att det ofta är viktigt med kontakter för att få in en fot. Många arbeten upplevdes för svåra för dem att utföra. De uttryckte att de vill bli sedda som en tillgång till samhället där de kan bidra på arbetsmarknaden som kan avlasta övrig arbetskraft, till exempel från monotona arbetsuppgifter. De menade att det finns positiva effekter för samhället i stort att fokusera på att anställa fler ungdomar. Vad gäller framtiden så var de flesta eleverna inriktade på att flytta ifrån Vårgårda för att bosätta sig någon annanstans. Dock fanns det även ett intresse att återvända till Vårgårda med tanke på familj och vänner. De diskuterade vad som krävs för att de ska trivas i Västra Götalandsregionen. Då nämndes bra skolor, fler jobb, billiga studentlägenheter, ett levande stadsliv och aktiviteter på fritiden som viktiga faktorer. Även fler gång- och cykelbanor var något som ansågs viktigt för trivseln. Lägenheter bör vara mer anpassade till studenter. Det behöver inte vara jättestort osv. Svårt för oss. Det finns ingen arbetsmarknad för oss. Farliga maskiner i många jobb här. Vi kan bara få jobb på ICA, McDonalds, Netto etc. Det finns de som tycker att ungdomar är lata och inte arbetsvilliga osv, men så är det inte. De borde tänka annorlunda om ungdomar. Det finns typ småjobb som de som är utbildade inte hinner med att göra. De som är anställda skulle kunna få mer semester, och därigenom få in fler ungdomar som jobbar. Beror kanske på vad för sorts arbete också i och för sig. Om man skaffar familj och så kan man komma tillbaks och bo här senare. Tranemo Gymnasieskola, Tranemo Fokus för diskussionerna var framför allt vilken framtid som finns i Tranemo. Finns det möjlighet till jobb, utbildning och vill nuvarande elever bo kvar där? Eleverna hade en relativt likvärdig och negativ syn på dessa frågor. Få trodde att de skulle få jobb direkt efter gymnasiet utan de flesta ansåg att det krävdes vidare studier. De upplevdes som svårt att få jobb i Tranemo. Då Tranemo inte kan tillhandahålla högre utbildning behöver man söka sig utanför kommunen, och då kan man lika gärna flytta också. För att kunna få stanna kvar och arbeta i Tranemo krävs de rätta kontakterna, menade eleverna. Det är också viktigt att komma in tidigt på arbetsmarknaden och sommarjobb ansågs som en viktig del i detta. Men sommarjobb krävs kontakter eller erfarenhet, vilket blir svårt utan tidigare arbete. Många av eleverna upplevde detta som en ond cirkel. Samma problematik upplevdes även finnas i Borås som många av elever söker sig till. De diskuterade även om vården skulle kunna vara framtidsjobb för dem. Få ansåg detta intressant eftersom det är låga löner. Eleverna var oense om huruvida det var lätt att få bostad i Tranemo, vissa sade att det bara var att ringa för det står många lägenheter tomma. Medan andra upplevde att det är svårt att hitta eget boende oavsett kommun/stad. Få trodde att någon utomstående skulle vilja flytta till Tranemo. Efter påtryckningar från politikern kunde eleverna ändå enas om att det nog är ett bra ställe för barnfamiljer, då det är lugnt, skönt och skogsnära. Skogen lyftes fram som viktig och att det är en tråkig trend att det asfalteras mer och mer. Det lyftes även fram att Tranemo har en väldigt bra skola, i alla fall mellanstadiet och gymnasieskolan. Samtidigt som det nämndes att det avvecklas och kommunen stänger ner skolor. 10

11 Fritid och kultur Elever och politiker pratade om vad de unga anser är kultur och vad som skulle få ungdomar att ta del av mer kultur. De pratade även om ungas livsstil idag och vad för aktiviteter och evenemang de efterfrågar på orten eller i regionen. Mötesplatser för unga är något som efterfrågas av de allra flesta, oavsett om man bor i stads- eller landsbygdsområden. Formen för sådana skiljer sig något åt; det kan exempelvis vara bibliotek, biografer, musikcaféer eller aktivitetshus som riktar sig särskilt till gymnasieungdomar. De efterfrågar ofta att de själva ska få inflytande över hur mötesplatserna utformas. Att se film på bio är något som i princip alla ungdomar lyfter, oavsett var de bor eller vad studerar, som något de tycker om att göra. Priset anses av de allra flesta vara för högt. På mindre orter eller landsbygden är det tydligt att möjligheten att ta del av befintliga fritids- och kultursatsningar är starkt sammankopplad med kollektivtrafikens tillgänglighet. Utan väl utbyggd kollektivtrafik är det svårt för dem att tillgodogöra sig det som erbjuds. Överlag har ungdomarna inte en klar bild över vad kultur är. De känner inte heller till regionens kultursatsningar Förslag om digitala lösningar framförs ofta som en lösning på detta, så som en hemsida, app/widget eller facebooksida. Via dessa medier kan regionens kultursatsningar riktade mot unga kommuniceras. 11

12 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg Flera av eleverna menade att de ofta använder sig av internet för att ta del av nationell och internationell kultur. Flera tyckte att internet är en bra källa till att lära sig mer om kulturer och för att bli mer allmänbildad. Eleverna tyckte inte att de hör något om de satsningar som Västra Götalandsregionen jobbar med. Man hör inte talas om det. Flera ansåg att information ska vara tydlig och lätt att hitta. Eleverna trodde inte att intresset för kultur ökar bara för att det finns ett stort utbud av kultur. Någon elev uttrycker det såhär: Det kanske inte finns något varje vardagskväll/ helg, men om det hade funnits hade det nog inte utnyttjas mer för det. Vi hade nog inte tagit för oss att gått dit. Man bör inte satsa mer på kultur. Det var många av eleverna som upplevde att det är svårt att prata om kultur och hur man vill att kulturen ska utvecklas. Det kanske beror på att man är här i skolan och sen flyttar man hemifrån, det spelar liksom ingen roll. Eleverna spenderar ofta sin fritid hemma hos någon kompis eller åker in till Trollhättan för att gå på nattklubb. Eleverna menade att det inte finns så mycket att göra under vinterhalvåret. Det ar flera som påpekade att det vore trevligt med något nattöppet café, som inte stänger precis efter skolan, där man kan umgås även på kvällarna. Flera av eleverna poängterade att de saknar ett trevligt ställe att gå till på kvällarna. Det får gärna vara ett helg- och kvällsöppet café. De flesta trodde inte att folk hade gått till en fritidsgård om det hade funnits en. Det var flera av dem som utövar sport på fritiden. Men de flesta var eniga om att det satsas för mycket på sport i Vänersborg. Är man inte intresserad får man gå på bio eller ett dyrt café. Flera av ungdomarna uttryckte sitt intresse för musik. De flesta ansåg att det är bra att det satsas mycket på musikverksamheten så att många kan utnyttja möjligheten att lära sig ett instrument. Musikskolan är det jättemånga som går på. Musikskolan fungerar bra, jättebra lärare, att spela är kul. Bräckegymnasiet, Göteborg Ungdomarna diskuterade mycket kring definitioner av kultur, fritid och mötesplatser. Många elever berättade att de inte gör så mycket på fritiden, utan att de mest sitter hemma. Mestadels beror detta på att de bor långt bort och har svårt att ta sig till kultur-/fritidsaktiviteter. Är mest hemma, är ganska långt till allt, bor i Ale, det går ingen buss. Några tränar och några spelar TV-/datorspel. På helgerna är det många som är ute på krogen och hemma hos vänner på fest. För att man ska känna sig trygg på fritiden föreslog en elev att det borde finnas fler nattvandrare. Många skapar sina egna mötesplatser, mestadels hemma hos varandra. Vissa menade att de är för gamla för ungdomsgårdar och att de inte skulle gå dit även om det fanns. Samlingsplatser, det är säkert bra för de som är 13-15år, men i vår ålder så är många upptagna hela tiden och har saker och göra, 18 år och uppåt så kanske man inte söker sig dit. Folk sitter inte hemma och inte gör någonting. Mötesplatsen fixar vi själva. Nej, det är inte intressant med ungdomsgård. Det står moppar utanför och gasar. Det var intressant och trevligt när man var yngre, men om man vill träffas nu så samlar de man vill träffa. Några menade dock att det hade varit bra med en fritidsgård. T.ex. fler ställen där ungdomar kan göra musik skulle uppskattas. En annan föreslog platser där personer som tycker om att meka med bilar kan samlas. Få hade en åsikt om vad kultur är. Några menade att alla aktiviteter där människor träffas är kultur, exempelvis kulturkalas, Facebook och datorspel. Många av dem som bor i Göteborg var nöjda med det nuvarande kulturutbudet. Flera tänkte på religion och traditioner samt gamla tavlor och antika föremål när de hörde ordet kultur. Kultur låter så gammalt, som farmor. En åsikt kring kultur var att det borde satsas mer på kultur som minskar segregation och där alla kan delta. (fortsättning på nästa sida) 12

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden

Rapport från ett dialogmöte. Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Rapport från ett dialogmöte Gymnasieelever om Upplands Väsby idag och i framtiden Elin Berglund KTH, Urbana och regionala studier Dialog om Väsby idag och i framtiden Med vem? SP10E (30 elever, 16 år)

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november

Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Påverkanstorg på NTI-mediagymnasiet den 17 november Den 17 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen NTI-mediagymnasiet i Göteborg och deltog tillsammans med kommunpolitiker och årskurs

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november

Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Påverkanstorg på Angeredsgymnasiet den 24 november Den 24 november besökte politiker från Västra Götalandsregionen Angeredsgymnasiet och deltog tillsammans med kommunpolitiker i det påverkanstorg som regionen

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012

Ungdomar och trygghet. i Ljungby kommun. våren 2012 Ungdomar och trygghet i Ljungby kommun våren 2012 En sammanställning av gruppintervjuer med ungdomar i Ljungby kommun Bakgrund och genomförande Trygghetsundersökningen genomförs för att vi ska få en bild

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv.

-Musik, tycker jag. Drama, alltså jag tycker kultur är väldigt mycket så jag har tagit de två som jag tycker är roligast själv. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Kannebäcksskolan, elevrådet - 26 april 2007 Den 26e april var vi på Kannebäcksskolan, en skola för hörselskadade

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Resultat av enkätundersökning

Resultat av enkätundersökning En undersökning bland resenärer på utbildningslinjen genomfördes i november 2012 genom en pappersenkät med nio frågor. Enkäten gavs ut både på svenska och engelska. Enkäten distribuerades till resenärer

Läs mer

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld.

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. Nyköpings gymnasium En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. En gymnasieskola ska ge de bästa möjligheterna för att skapa en bättre framtid för dig som enskild elev, men också för samhället i

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO!

BRA UTELIV DET HÄR ÄR. Unga dricker alkohol i brist på annat. Hur vill UNF att utelivet ska se ut? ALL DRESSED UP AND NO PLACE TO GO! DET HÄR ÄR BRA UTELIV UNF vet att fritiden har stor betydelse för ungas livskvalitet. Vi vet också att fritiden är avgörande för när och hur mycket alkohol unga konsumerar. Vi vill se en modern ungdomspolitik

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga.

Enkäten skickades ut som länk till rektorer, för spridning bland kommunens gymnasieelever och åk 5-9. Svaren i diagramform finns som bilaga. Sammanställning enkät om ungdomars fritid 2014 Enkäten är byggd och sammanställd av Elin Dahlin, folkhälsoutvecklare. Kommentarerna i sidkant är egna tankar om resultatet. Enkäten skickades ut som länk

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sammanfattning dialogdagen

Sammanfattning dialogdagen Sammanfattning dialogdagen 2014-10 10-24 Skriven av: Marie Lövnord, Victor Ericsson och Linda Bergström Innehåll 1. Inledning.. sida 1 2. Bilaga 1.. sida 2 3. Bilaga 2.. sida 3-5 4. Bilaga 3.. sida 6-7

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

Trender bland ungdomar i Värmland

Trender bland ungdomar i Värmland Trender bland ungdomar i Värmland Sammanställning av möten med ungdomar Värmlands län 2015 PUBLIKATIONSNUMMER 2015:33 LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND 2015-10 Publ nr 2015:33 ISSN 0284-6845 Foton: Mostphotos Rapporten

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012

Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012 Sofie - Reserapport efter utbytesstudier vid Université Libre de Bruxelles, Belgien HT2012 Läkarprogrammet, termin 9, 13 v kliniska placeringar 1. Tillgodoräknande Jag kunde tillgodoräkna mig 12 veckor

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden

Utvärdering av. Gemensam dag för ungdomsråden Utvärdering av Gemensam dag för ungdomsråden 2012-04-24 Textilmuséet Sakiba Ekic Mikael Andersson Moa Forsberg Anders Lindstam Ungdomsstrateg Borås Stad Ungdomssamordnare Öster Ungdomssamordnare Väster

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4

UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 4 Bilaga 4 UNGAS RÖSTER I DALSLAND 16 september 2013 Strömkullegymnasiet, Bengtsfors KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Foto: Sara Beck Hansson Summering av workshop 16 september i Bengtsfors. Rapporten

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9

P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 P ROFILER SY LT E S KO L A N 7 9 Välkommen till Sylteskolan en mötesplats där äventyr och kunskap väntar på dig! Vi vet att kunskap kommer så mycket lättare när intresse och glädje finns. Därför arbetar

Läs mer

Välkommen på. gymnasieinformation!

Välkommen på. gymnasieinformation! Välkommen på gymnasieinformation! Gymnasiet Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi

Reserapport. Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010. Bethina Bergman. Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Reserapport Fachhochschule des BFI Wien Våren 2010 Bethina Bergman Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Företagsekonomi Helsingfors 2009 1 INLEDNING Redan då jag började Arcada visste jag att jag i något

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH

UTREDNINGSBYRÅ. Att leva och bo som inflyttad på Åland STATISTIK ÅLANDS OCH UTREDNINGSBYRÅ OCH STATISTIK ÅLANDS Att leva och bo som inflyttad på Åland Syfte och metod Syftet med barometern är att ge en överblick av de inflyttades möjligheter att delta aktivt i det åländska samhällslivet

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Demokratitorg våren 2015

Demokratitorg våren 2015 Demokratitorg våren 2015 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2015 1 Inledning Demokratitorg är en metod som ger förutsättningar för möten

Läs mer

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi.

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 5 veckor ortopedi, 2 veckor lungmedicin samt 5 veckor kardiologi. Reserapport efter utbytesstudier 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Crete, Heraklion, Grekland 3. Vilken termin åkte du och

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA

Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Reserapport- utbytestermin West Virginia University, USA Jag heter Veronica och har precis avslutat mitt 16 veckor långa utbyte på sjuksköterskeprogrammet i Morgantown, West Virginia. Utbytet innefattade

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer