BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER. Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN."

Transkript

1 BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Läs IGENOM GUIDEN till crosstrainern innan du använder BRUKSANVISNINGEN.

2 2

3 MONTERING Varning Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det är mycket viktigt att du följer monteringsanvisningarna och kontrollerar att alla delar är ordentligt åtdragna. Annars kan följden bli att vissa av ramdelarna inte sitter fast ordentligt, känns lösa eller ger upphov till irriterande ljud. För att skador inte ska uppstå på crosstrainern måste monteringsanvisningarna följas och avhjälpande åtgärder vidtas. Innan du fortsätter bör du lokalisera crosstrainerns serienummer på främre stödbenet och ange det nedan. Lokalisera även modellbeteckningen, som anges bredvid serienumret. SKRIV IN SERIENUMRET OCH MODELLBETECKNINGEN I RUTORNA NEDAN: SERIENUMMER: MODELLBETECKNING: 3

4 4

5 ÖVRE HANDTAG PULSSENSORER KONSOL SKYDD TILL ÖVRE HANDTAG PEDALARM NEDRE HANDTAG PEDAL ELUTTAG VEVPARTISKYDD (DELOS PRO) 5

6 HUVUDDELAR SOM INGÅR: 1 huvudram 2 handtag och pedaler 1 konsolben 1 konsollåda 1 låda med huvuddelar: (styraxel, främre och bakre stödben) FÖRE MONTERING UPPACKNING Packa upp produkten där den ska användas. Lägg kartongen med crosstrainern på ett plant och jämnt underlag. Lägg gärna ett golvskydd under crosstrainern. Öppna aldrig kartongen när den ligger på sidan. OBS! Vid varje monteringssteg ska ALLA muttrar och skruvar sitta på plats och vara delvis iskruvade innan NÅGON skruv dras åt helt. OBS! Ett tunt fettlager kan underlätta monteringen av delarna. Du kan använda vilket smörjmedel som helst, till exempel litiumbaserad cykelolja. FÖRPACKNINGAR SOM INGÅR: 1 hårdvarukartong 1 påse med plastdelar 1 bruksanvisning 1 nätsladd BEHÖVER DU HJÄLP? Om du undrar något eller saknar delar kontaktar du din lokala återförsäljare. 6

7 RESERVDELSLISTA FÖR DELOS OCH DELOS PRO (Endast Delos Pro) SKRUV (4) Ø 4 Ø 15 Antal: 8 st. PLAN BRICKA (5) Ø 8 Ø 16 T1,5 Antal: 12 st. KUPAD BRICKA (27) Ø 8 Ø 22 T1,5 Antal: 8 st. PEDALBRICKA (29) Antal: 4 st. FJÄDERBRICKA (6) Ø 8 Antal: 10 st. SKRUV (12) M8 15 Antal: 18 st. PLAN BRICKA (16) Ø 8,5 Ø 32 T2,0 Antal: 2 st. SKRUV (23) M8 55 Antal: 2 st. SKRUV (30) M6 52 Antal: 4 st. PLAN BRICKA (31) Ø 6,5 Ø 13 T1,5 Antal: 4 st. FJÄDERBRICKA (32) Ø 6 Antal: 4 st. JUSTERINGSVRED FÖR PEDAL (33) Antal: 4 st. 7

8 SKRUV (39) Ø 5 15 Antal: 8 st. SKRUV (45) Ø 4 20 Antal: 2 st. VÅGBRICKA (109) Ø 16 Ø 30 T0,6 Antal: 2 st. L-NYCKEL MED SKRUVMEJSEL 8 mm skruv (49) M5 12 Antal: 4 st. L-NYCKEL 8 mm SKRUV (88) M8 20 Antal: 2 st. PRAKTISK PLATT NYCKEL MUTTER (96) M8 Antal: 2 st. PEDALHYLSA (98) Antal: 4 st. 8

9 MONTERING STEG 1 HÅRDVARUDELAR A BRICKA (5) Ø 8 Ø 16 T1,5 Antal: 4 SKRUV (12) M8 15 Antal: 4 Fäst det FRÄMRE STÖDBENET (2) på HUVUDRAMEN (1) med 4 SKRUVAR (12) och 4 BRICKOR (5). 9

10 MONTERING STEG 2 HÅRDVARUDELAR A BRICKA (5) Ø 8 Ø 16 T1,5 Antal: 4 SKRUV (12) M8 15 Antal: 4 Fäst det BAKRE STÖDBENET (8) på HUVUDRAMEN (1) med 4 SKRUVAR (12) och 4 BRICKOR (5). 10

11 MONTERING STEG 3 HÅRDVARUDELAR A B FJÄDERBRICKA (6) Ø 8 Antal: 4 SKRUV (12) M8 15 Antal: 4 KUPAD BRICKA (27) Ø 8 Ø 22 T1,5 Antal: 4 Koppla försiktigt ihop övre och undre KONSOLKABEL (13 och 14) inuti konsolbenet Trä försiktigt på KONSOLBENET (15) på HUVUDRAMEN (1) och fäst konsolbenet med 4 SKRUVAR (12), 4 FJÄDERBRICKOR (6) och 4 KUPADE BRICKOR (27) (Obs! Se till att inga kablar kommer i kläm.) 11

12 MONTERING STEG 4 HÅRDVARUDELAR A B SKRUV (12) M8 15 Antal: 2 VÅGBRICKA (109) Ø 16 Ø 30 T0,3 Antal: 2 PLAN SKRUVBRICKA (16) Ø 8,5 Ø 32 T2,0 Antal: 2 FJÄDERBRICKA (6) Ø 8 Antal: 2 Trä försiktigt på STYRAXELN (17) på konsolbenet samt 2 VÅGBRICKOR (109). Trä på det övre handtaget på konsolbenet och fäst det med 2 SKRUVAR (12), 2 FJÄDERBRICKOR (6) och 2 PLANA BRICKOR (16). 12

13 MONTERING STEG 5 HÅRDVARUDELAR A FJÄDERBRICKA (6) Ø 8 Antal: 4 SKRUV (12) M8 15 Antal: 4 Sätt på SKYDDET TILL DET NEDRE HANDTAGET (50) på DET NEDRE HANDTAGETS (26) båda sidor KUPAD BRICKA (27) Ø 8 Ø 22 T1,5 Antal: 4 B Sätt ihop ÖVRE och NEDRE HANDTAG (20 OCH 26) med 2 SKRUVAR (12), 2 FJÄDERBRICKOR (6) och 2 KUPADE BRICKOR (27). C Upprepa steg A och B för delarna

14 MONTERING STEG 6 HÅRDVARUDELAR A B BRICKA (5) Ø 8 Ø 16 T1,5 Antal: 4 Hylsa (98) Antal: 4 MUTTER (96) M8 Antal: 2 SKRUV (23) M8 55 Antal: 2 Fäst höger PEDALARM (24) på VEVPARTIET (56) med de förmonterade delarna: 1 SKRUV (23), 2 BRICKOR (5), 2 HYLSOR (98) och 1 MUTTER (96). Upprepa stegen ovan på crosstrainerns motsatta sida. 14

15 MONTERING STEG 7 HÅRDVARUDELAR A B PEDALBRICKA (29) Antal: 4 JUSTERINGSVRED (33) Antal: 4 SKRUV (30) M6 52 Antal: 4 PLAN BRICKA (31) Ø 6,5 Ø 13 T1,5 Antal: 4 FJÄDERBRICKA (32) Ø 6 Antal: 4 Fäst VÄNSTER PEDAL (28) på VÄNSTER PEDALARM (21) med 2 SKRUVAR (30), 2 PEDALBRICKOR (29), 2 FJÄDERBRICKOR (32), 2 PLANA BRICKOR (31) och 2 JUSTERINGSVRED (33). Upprepa steget ovan för höger pedal och HÖGER PEDALARM. (28&24) 15

16 MONTERING STEG 8 (ENDAST DELOS PRO) HÅRDVARUDELAR A B SKRUV (4) Ø 4 15 Antal: 8 Fäst främre och bakre HANDTAGSSKYDD FÖR HÖGER SIDA (111 OCH 112) med 4 SKRUVAR (4). Upprepa steget ovan på handtagets motsatta sida med SKYDDEN FÖR VÄNSTER SIDA. (107&110) 16

17 MONTERING STEG 9 HÅRDVARUDELAR A B SKRUV (39) Ø 5 15 Antal: 4 SKRUV (45) Ø 4 20 Antal: 2 Fäst PEDALARMSSKYDDEN FÖR HÖGER SIDA (34 OCH 38) på HÖGER PEDALARM (24) under HANDTAGSSKYDDET (50). Upprepa steg A på pedalarmens motsatta sida. 17

18 MONTERING STEG 10 HÅRDVARUDELAR A SKRUV (39) Ø 5 15 Antal: 2 Sätt på det vänstra och HÖGRA VEVSKYDDET BAK (37) på pedalens vevarm med 2 SKRUVAR (39). 18

19 MONTERING STEG 11 HÅRDVARUDELAR A B C SKRUV (88) M8 20 Antal: 2 Lossa skruvarna som sitter på de fasta handtagen. Trä PULSSENSORKABELN (40) genom konsolbenet (som bilden till vänster visar). Fäst det fasta handtaget på KONSOLBENET (15) med 2 SKRUVAR (88) och sätt dit SKYDDET TILL HANDTAGET (44). 19

20 MONTERING STEG 12 HÅRDVARUDELAR A B C SKRUV (49) M5 12 Antal: 4 Anslut KONSOLKABLARNA (40 OCH 13) till KONSOLEN (35 OCH 115). För försiktigt in konsolkablarna i konsolbenet innan du fäster konsolen. Fäst konsolen på konsolbenet med SKRUVAR (49) som sitter på konsolen. (Obs! Se till att inga kablar kommer i kläm.) 20

21 MONTERING STEG 13 HÅRDVARUDELAR A SKRUV (39) Ø 5 15 Antal: 2 Fäst FLASKHÅLLAREN (113) på KONSOLBENET (15) med 2 SKRUVAR (39). 21

22 MONTERING STEG 14 HÅRDVARUDELAR A Anslut adaptern till crosstrainern. KLART! 22

23 FLYTTA CROSSTRAINERN (DELOS PRO) Varning! Crosstrainern är tung. Iaktta försiktighet vid flytt och be om nödvändigt en annan person om hjälp. Om dessa anvisningar inte följs kan skador uppstå. 23

24 ANVÄNDA CROSSTRAINERN I detta avsnitt förklaras hur du använder crosstrainerns konsol och program. I avsnittet GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING i GUIDEN TILL CROSSTRAINERNfinns instruktioner för följande: PLACERING AV CROSSTRAINERN PLACERING AV STÖDBEN FLYTTA CROSSTRAINERN JUSTERA HÖJDEN PÅ CROSSTRAINERN START/MANUELL LUTNING ANVÄNDA HEART RATE-FUNKTIONEN (PULS) 24

25 DELOS KONSOLSKÄRM DELOS PRO KONSOLSKÄRM 25

26 ANVÄNDA KONSOLEN PÅ DELOS OCH DELOS PRO A) UP/DOWN-KNAPP (UPP/NED) 1) Ökar eller sänker värdet. 2) Bläddrar bland valbara alternativ. 3) Ökar eller sänker motståndet. B) MODE-KNAPP (LÄGE) 1) Ändrar visning och bekräftar inställningar. 2) Vid STOP-status (stopp), visa termometern genom att trycka på MODE- (läge) och UP-knappen (upp) samtidigt. 3) Efter Body Fat-testet (kroppsfett) ändrar du visningen på skärmen med MODEknappen (läge). (Mer information finns under Body Fat (kroppsfett på s. 26.) C) START/STOP-KNAPP (START/STOPP) Startar och pausar ett träningspass. D) RECOVERY-KNAPP (ÅTERHÄMTNING) Om pulsdata finns tillgängligt kan du trycka på RECOVERY-knappen (återhämtning) om du vill starta Recovery-funktionen. (Mer information finns på s. 26.) E) RESET-KNAPP (ÅTERSTÄLLNING) Vid datainställning, återställ standardvärden med knappen. Återställ systemet när som helst under träningen genom att hålla ned RESETknappen (återställ) i 3 sekunder. F) BODY FAT (KROPPSFETT) Tar reda på kroppsfett och BMI. (Mer information finns på s. 26) STÄLLA IN PERSONLIGA DATA Det går att spara personliga data på konsolen: namn, kön, ålder och vikt. Det gör att du kan du börja ditt träningspass snabbare. Ange dina uppgifter genom att följa stegen nedan. 1) Välj användare ) Välj kön. 3) Välj ålder. 4) Välj vikt. 5) Det går att spara uppgifter för upp till 4 användare på konsolen, och uppgifterna kan ändras dagligen före ditt träningspass. STARTA ETT TRÄNINGSPASS 1) Se till att crosstrainern är på. 2) Tryck på MODE-knappen (läge) så att huvudmenyn öppnas efter att du angett användaruppgifterna. 3) Välj ett träningspass på huvudmenyn med UP/DOWN-knappen (upp/ned) och bekräfta ditt val med MODE-knappen (läge). 4) Välj ett förinställt program genom att markera det och trycka på MODEknappen (läge). 5) När du har valt ett träningspass ställer du in en träningstid med UP/DOWNknappen (upp/ned). 6) Starta träningspasset med START-knappen. SNABBSTART 1) Se till att crosstrainern är på. 2) Tryck enkelt på START-knappen och börja din träning. 26

27 MANUELL Välj Manual (manuell) på huvudmenyn och tryck på START innan du väljer träningspass. PULSMÄTNING 1) Ange personliga data och öppna huvudmenyn. 2) Välj HRC-programmet (pulsmätning) på huvudmenyn och bekräfta med MODE-knappen (läge). 3) Välj ett mål på 55 %, 75 % eller 90 % eller välj H.R.C.-mål för att ange ett önskat värde mellan 30 och 230. ANVÄNDARPROGRAM 1) Välj User program (användarprogram) på huvudmenyn och ställ in ditt träningspass med UP/DOWN- (upp/ned) och MODE-knappen (läge). 2) Bekräfta ditt val genom att trycka på MODE-knappen (läge) i 3 sekunder. WORKOUT RECOVERY (ÅTERHÄMTNING) När du är klar med träningspasset och trycker på RECOVERY-knappen (återhämtning) och fortsätter hålla i handtagen (minst 30 sekunder) utförs ett återhämtningstest. TIME-funktionen (tid) börjar räkna ned från 00:60 till 00:00 och din återhämtningsförmåga (puls) visas som F1, F2 till F6. (F1 F6 står för din fitnessnivå, där F1 innebär bästa resultat.) Genom att fortsätta träna kan användaren förbättra sin återhämtningsförmåga (puls). (Tryck på RECOVERY (återhämtning) en gång till om du vill återgå till huvudmenyn.) BODY FAT MEASUREMENT (BERÄKNING AV KROPPSFETT) 1) Tryck på BODY FAT-knappen (kroppsfett) när du ska välja träningspass på huvudmenyn. 2) Välj användare U1 U4 och tryck sedan på START-knappen. 3) Håll i båda handtagen i 8 10 sekunder. Därefter visas resultaten (procent och BMI-värde) i 30 sekunder på skärmen. Du kan även trycka på MODE-knappen (läge) för att ändra skärmen. WATTS CONTROL (EFFEKTSTYRNING) (ENDAST DELOS PRO) 1) Avsluta användarinställningarna och öppna menyn för val av träningspass. 2) Välj Watts control-programmet (effektstyrning) på huvudmenyn och tryck på MODE-knappen (läge). 3) Ange målvärde med UP/DOWN-knappen (upp/ned). 4) Tryck på START när du är klar. ENERGISPARLÄGE Energisparläget aktiveras när maskinen inte används. Detta för att minimera energiförbrukningen. Tryck på valfri knapp och maskinen startar snabbt igen. 27

28 DELOS FÖRINSTÄLLDA PROGRAMPROFILER Information om manuell användning, pulsmätning och användarprogram finns på s. 25. P1 WEIGHT LOSS (VIKTMINSKNING): Främjar viktminskning genom att motståndet ökar och minskar inom fettförbränningszonen. P4 MOUNTAIN CLIMB (BERGSPASS): Förbättrar resultat och uthållighet genom att öka motståndet i form av höga toppar för att likna tuffa utomhusmiljöer. P2 INTERVALS (INTERVALLER): Ger dig bättre styrka, hastighet och uthållighet genom att motståndet ökar och minskar under hela träningspasset, vilket gör att hjärtat och andra muskler får jobba. P5 ATHLETE TRANING (ELITTRÄNING): Kompletta träningsprogram hjälper dig att förbättra dina fysiska resultat. P6 PEAK PERFORMANCE (TOPPRESTATION): Ökar motståndet för erfarna användare som är ute efter starkare muskler och utmaningar. P3 FAT BURN (FETTFÖRBRÄNNING): Utmanar i form av olika kombinationer av kullar och dalar (motstånd) för högre fettförbränning under träningen. 28

29 DELOS PROS FÖRINSTÄLLDA PROGRAMPROFILER Information om manuell användning, pulsmätning och användarprogram finns på s. 25. P1 WEIGHT LOSS (VIKTMINSKNING): Främjar viktminskning genom att motståndet ökar och minskar inom fettförbränningszonen. P4 MOUNTAIN CLIMB (BERGSPASS): Förbättrar resultat och uthållighet genom att öka motståndet i form av höga toppar för att likna tuffa utomhusmiljöer. P2 INTERVALS (INTERVALLER): Ger dig bättre styrka, hastighet och uthållighet genom att motståndet ökar och minskar under hela träningspasset, vilket gör att hjärtat och andra muskler får jobba. P5 ATHLETE TRANING (ELITTRÄNING): Kompletta träningsprogram hjälper dig att förbättra dina fysiska resultat. P6 PEAK PERFORMANCE (TOPPRESTATION): Ökar motståndet för erfarna användare som är ute efter starkare muskler och utmaningar. P3 FAT BURN (FETTFÖRBRÄNNING): Utmanar i form av olika kombinationer av kullar och dalar (motstånd) för högre fettförbränning under träningen. 29

30 DELOS PROS FÖRINSTÄLLDA PROGRAMPROFILER Information om manuell användning, pulsmätning och användarprogram finns på s. 25. P7 AFTER BURNER (NEDVARVNING): Låter hjärta och muskler varva ned efter hård träning. P8 PLATEAU (PLATÅ): Simulerar bergsvandring genom att öka och sänka motståndet gradvis. P9 FAT BURN INTERVAL (FETTFÖRBRÄNNING, INTERVALLER): Ökar motståndet gradvis i form av kullar och dalar så att användaren kan uppnå sina dagliga mål. P10 HILL (BACKE): Förbättrar resultat och uthållighet genom att öka motståndet i höga toppar för att efterlikna en miljö med backar. P11 JOGGING (JOGGNING): Förbättrar hjärt- och lungkapaciteten genom att simulera daglig joggning. P12 ROLLING (RULLANDE): Förbättrar styrka, hastighet och uthållighet genom att ändra motståndet automatiskt under träningspasset. 30

31 ÖVERVAKA PULS ÅTERKOPPLING På din Horizon Fitness-crosstrainer finns två alternativ för pulsåterkoppling. Du kan hålla på pulssensorerna eller ha händerna fria genom att använda ett pulsband (säljs separat). PULSSENSORER Placera handflatorna direkt på handtagens pulssensorer. För att pulsen ska kunna läsas av måste båda händerna greppa handtagen. Håll inte för hårt runt handtagen. Om du håller för hårt kan ditt blodtryck stiga. Försök hålla lagom hårt om pulssensorerna. Det räcker att du håller om pulssensorerna tills pulsavläsningen visas på konsolen. Avläsningen kan bli oregelbunden om du håller om sensorerna hela tiden. TELEMETRISK PULSBAND (SÄLJS SEPARAT) Fukta gummielektroderna med vatten innan du fäster pulsbandet runt bröstet. Sätt pulsbandet direkt under bröstet eller bröstmuskulaturen, direkt ovanför bröstbenet, med logotypen vänd utåt. OBS! Pulsbandet måste sitta rätt för att en korrekt avläsning ska kunna utföras. Om det sitter för löst eller på fel plats kan du få en felaktig eller ojämn pulsavläsning. Om du har problem med pulsfunktionen finns mer information i guiden till crosstrainern på s. 10,11 och 24. VARNING! Pulsfunktionen är ingen medicinsk enhet. Olika faktorer kan påverka pulsavläsningens riktighet. Pulsavläsningen är endast avsedd som ett träningshjälpmedel. 31

32 32

33 SPRÄNGSKISS: DELOS DELOS OCH DELOS PRO Maximal användarvikt: 135 kg Produktvikt: 45 kg Yttermått: cm 33

34 SPRÄNGSKISS: DELOS PRO 34

35 KOMPONENTLISTA: DELOS Nr BESKRIVNING ANTAL 1 huvudram 1 2 främre stödben 1 3 ändplugg till främre stödben 1 4 pulskabel till konsol 1 5 Ø 8 Ø 16 Ø 1,5 plan bricka 14 6 Ø 8 fjäderbricka 14 7 transporthjul 2 8 bakre stödben 1 9 ändplugg till bakre stödben, vänster 1 10 höjdjusteringsvred 2 11 ändplugg till främre stödben, höger 1 12 M8 15 skruv övre konsolkabel 1 14 undre konsolkabel 1 15 konsolben 1 16 Ø 8,5 Ø 32 T2,0 plan bricka 4 17 styraxel 1 18 övre handtag, vänster 1 19 skumgummi, övre handtag 2 20 övre handtag, höger 1 21 vänster pedalarm 1 22 vevparti 2 23 M8 55 skruv 2 24 höger pedalarm 1 25 Ø nedre handtag 2 27 Ø 8 Ø 22 T1,5 kupad bricka 8 28 pedal 2 29 pedalbricka 4 Nr BESKRIVNING ANTAL 30 M6 52 skruv 4 31 Ø 6,5 Ø 13 T1,5 plan bricka 4 32 Ø 6 fjäderbricka 4 33 justeringsvred för pedal 4 34 pedalarmsskydd (vänster) 2 35 konsolkabel 1 36 adapter 1 37 bakre vevskydd 2 38 pedalarmsskydd (höger) 2 39 Ø 5 15 skruv pulssensorkabel 1 41 pulssensor 2 42 skumgummi, fast handtag 1 43 fast handtag 1 44 skydd, fast handtag 1 45 Ø 4 20 skruv M6 15 mellanhjulsskruv 1 47 axel till transporthjul 2 48 konsol 1 49 M5 12 skruv 4 50 handtagsskydd ,25 vevmutter 2 52 Ø 6,5 Ø 16 T1,5 plan bricka 1 53 skydd till styraxel 2 54 axelskydd, övre handtag 4 55 nav 2 56 fäste, vev till pedalarm 2 57 Ø 21,4 Ø 16 Ø 0,25 vågbricka 2 58 bussning till nedre pendelarm 4 35

36 Nr BESKRIVNING ANTAL 59 ändplugg, övre handtag 2 60 hylsa, nedre pendelarm till pedalarm 2 61 kabel 1 62 Ø 10,5 Ø 20 Ø 1,5 plan svänghjulsbricka 2 63 Ø 10 svänghjulsmutter 2 64 motor 1 65 motorkabel 1 66 Ø 17,2 Ø 22 T0,3 vågbricka, vev 2 67 vevskydd 2 68 fästplåt för sensor 1 69 Ø 17,2 fjäder för vevlager 2 70 skruv till sensorfäste 1 71 distanshylsa för mellanhjul 1 72 magnetreturfjäder 1 73 Ø 8 50 skruv 2 74 magnetiskt fäste Z (Z2) vevbussning 2 76 M6 mutter 2 77 motståndshjul 1 78 magnetisk sensor 1 79 drev 1 80 M5 15 skruv 9 81 M5 mutter 1 82 fästplåt, mellanhjul 1 83 mellanhjulshållare 1 84 fäströr, mellanhjul 3 85 M6 12 mm skruv 3 86 M6 52 magnetisk broms z (z2v1) mellanhjulslager 2 Nr BESKRIVNING ANTAL 88 M8 20 skruv 2 89 Ø4 12 mm skruv nr 55 svänghjul 1 91 nr 20 svänghjulsaxel Z(Z2) svänghjulslager 2 93 Ø 12 (ID 11,1 mm) fjäderbricka, svänghjul 2 94 Ø 6,5 Ø 22 T1,5 plan bricka 1 95 rem 1 96 M8 mutter 3 97 bakre bussning, pedalarm 4 98 pedalhylsa 4 99 ändplugg för pedalarm bakre skydd, vänster sida främre skydd, vänster sida bakre skydd, höger sida främre skydd, höger sida vevbussning Ø 19 vågbricka Ø 19 Ø 31,8 Ø 1,5 plan bricka ändplugg till bakre stödben, höger Ø 16 Ø 30 T0,3 vågbricka flaskhållare skydd till konsolben 1 36

37 KOMPONENTLISTA: DELOS PRO Nr BESKRIVNING ANTAL 1 huvudram 1 2 främre stödben 1 3 ändplugg till främre stödben 1 4 skruv till handtagsskydd 1 5 Ø 8 Ø 16 Ø 1,5 plan bricka 14 6 Ø 8 fjäderbricka 14 7 transporthjul 2 8 bakre stödben 1 9 ändplugg till bakre stödben, vänster 1 10 höjdjusteringsvred 2 11 ändplugg till främre stödben, höger 1 12 M8 15 skruv övre konsolkabel 1 14 undre konsolkabel 1 15 konsolben 1 16 Ø 8,5 Ø 32 T2,0 plan bricka 4 17 styraxel 1 18 övre handtag, vänster 1 19 skumgummi, övre handtag 2 20 övre handtag, höger 1 21 vänster pedalarm 1 22 vevparti 2 23 M8 55 skruv 2 24 höger pedalarm 1 25 Ø nedre handtag 2 27 Ø 8 Ø 22 T1,5 kupad bricka 8 28 pedal 2 29 pedalbricka 4 Nr BESKRIVNING ANTAL 30 M6 52 skruv 4 31 Ø 6,5 Ø 13 T1,5 plan bricka 4 32 Ø 6 fjäderbricka 4 33 justeringsvred för pedal 4 34 pedalarmsskydd (vänster) 2 35 konsolkabel 1 36 adapter 1 37 bakre vevskydd 2 38 pedalarmsskydd (höger) 2 39 Ø 5 15 skruv pulssensorkabel 1 41 pulssensor 2 42 skumgummi, fast handtag 1 43 fast handtag 1 44 skydd, fast handtag 1 45 Ø 4 20 skruv M6 15 mellanhjulsskruv 1 47 axel till transporthjul 2 48 konsol 1 49 M5 12 skruv 4 50 handtagsskydd ,25 vevmutter 2 52 Ø 6,5 Ø 16 T1,5 plan bricka 1 53 skydd till styraxel 2 54 axelskydd, övre handtag 4 55 nav 2 56 fäste, vev till pedalarm 2 57 Ø 21,4 Ø 16 Ø 0,25 vågbricka 2 58 bussning till nedre pendelarm 4 37

38 Nr BESKRIVNING ANTAL 59 ändplugg, övre handtag 2 60 hylsa, nedre pendelarm till pedalarm 2 61 kabel 1 62 Ø 10,5 Ø 20 Ø 1,5 plan svänghjulsbricka 2 63 Ø 10 svänghjulsmutter 2 64 motor 1 65 motorkabel 1 66 Ø 17,2 Ø 22 T0,3 vågbricka, vev 2 67 vevskydd 2 68 fästplåt för sensor 1 69 Ø 17,2 fjäder för vevlager 2 70 skruv till sensorfäste 1 71 distanshylsa för mellanhjul 1 72 magnetreturfjäder 1 73 Ø 8 50 skruv 2 74 magnetiskt fäste Z (Z2) vevbussning 2 76 M6 mutter 2 77 motståndshjul 1 78 magnetisk sensor 1 79 drev 1 80 M5 15 skruv 9 81 M5 mutter 1 82 fästplåt, mellanhjul 1 83 mellanhjulshållare 1 84 fäströr, mellanhjul 3 85 M6 12 mm skruv 3 86 M6 52 magnetisk broms z (z2v1) mellanhjulslager 2 Nr BESKRIVNING ANTAL 88 M8 20 skruv 2 89 Ø4 12 mm skruv nr 55 svänghjul 1 91 nr 20 svänghjulsaxel Z(Z2) svänghjulslager 2 93 Ø 12 (ID 11,1 mm) fjäderbricka, svänghjul 2 94 Ø 6,5 Ø 22 T1,5 plan bricka 1 95 rem 1 96 M8 mutter 3 97 bakre bussning, pedalarm 4 98 pedalhylsa 4 99 ändplugg för pedalarm bakre skydd, vänster sida främre skydd, vänster sida bakre skydd, höger sida främre skydd, höger sida vevbussning Ø 19 vågbricka Ø 19 Ø 31,8 Ø 1,5 plan bricka skydd till vänster handtag, fram ändplugg till bakre stödben, höger Ø 16 Ø 30 T0,3 vågbricka skydd till vänster handtag, bak skydd till höger handtag, fram skydd till höger handtag, bak flaskhållare skydd till konsolben pulskabel till konsol 1 38

39 BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER Bruksanvisning Delos och Delos Pro Rev Horizon Fitness 39

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R400 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.2X P- 1 P- 6 P- 9 P- 13 P- 12 Allen Bolt M7*P1. 0*30L( 2) P- 2 P- 4 Screw M3*14L(2)

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600

Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 Bruksanvisning RODDMASKIN R-600 VERKTYG OCH SKRUVAR LISTA R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1) I-4 Screw

Läs mer

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN

Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Bruksanvisning Casall R300 RODDMASKIN Monteringsritning SPRÄNGSKISS - 3 - Komponentlista Nr Beskrivning Antal A DATOR 1 SET A-1 MONTERINGSSKRUV FÖR DATOR 4 ST B HUVUDRAM 1 SET B-1 MONTERINGSFÄSTE FÖR

Läs mer

CROSSTRAINER 717X. Manual

CROSSTRAINER 717X. Manual CROSSTRAINER 717X Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt

Läs mer

Casall X600 CROSSTRAINER 93003

Casall X600 CROSSTRAINER 93003 Casall X600 CROSSTRAINER 93003 DELLISTA Nr Detalj Specifikation Antal A, A-1 Träningsdator och tillhörande skruv SM2871-67 1 st. B Främre handtag ø25,4 mm 1 st. B-1 Skumgummigrepp för främre handtag 440

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro B

Bruksanvisning till 4000 pro B Bruksanvisning till 4000 pro B Sprängskiss LISTA ÖVER DELAR Artikel Beskrivning Specifikation Antal 01 Huvudram Röd 1 02 Bakre stabilisator n76*t1,5*450 1 03 Ändhätta, justerbar Ø76 2 04 Främre stabilisator

Läs mer

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK

XT-12 ANVÄNDARHANDBOK XT-12 ANVÄNDARHANDBOK Sprängskiss. Komponentlista Nummer Beskrivning Antal Enhet A, A-1 Konsol och skruv 1 1 set B Främre handtag 1 ST. B-1 Handtag i skumgummi 2 ST. B-2 Handpulsmätare 2 ST. B-3 Ändplugg

Läs mer

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP-

Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- Läs igenom LÖPBANDSGUIDEN innan du använder den här BRUK- BRUKSANVISNING FÖR LÖP- 2 MONTER- VARNING Monteringsprocessen inbegriper flera steg som kräver särskild aktsamhet. Det är mycket viktigt att du

Läs mer

1 Casall EB400 Motionscykel 91002

1 Casall EB400 Motionscykel 91002 1 Casall EB400 Motionscykel 91002 2 Sprängskiss Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna.

Läs mer

FÖR MODELL: E902 E903 BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER

FÖR MODELL: E902 E903 BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER FÖR MODELL: E902 E903 BRUKSANVISNING FÖR CROSSTRAINER 1 INLEDNING GRATTIS och TACK för att du har valt denna crosstrainer från Tempo Fitness! Oavsett om ditt mål är att vinna ett lopp eller att skaffa

Läs mer

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018

Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 Casall INFINITY 1.2B motionscykel 91018 INFINITY 1.2B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7

Läs mer

MOTIONSCYKEL 515. Manual

MOTIONSCYKEL 515. Manual MOTIONSCYKEL 515 Manual Tack för att du valt en produkt från Monark Homeline, vi önskar dig mycket glädje i din träning! Läs igenom alla säkerhets- och monteringsinstruktioner noggrant. Denna produkt är

Läs mer

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL

BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BRUKSANVISNING för EXERFIT 770F ELLIPTIKAL BUILT FOR HEALTH MONTERING 1* 2* M 8 * 1 6 L M 8 * 5 5 L M 8 Steg 1: a. Fästa främre stabilisator (D-1) till huvudbasen genom att använda två insexskruvar (H-1)

Läs mer

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna.

Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. 1. Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISning för 850 rower

BRUKSANVISning för 850 rower BRUKSANVISning för 850 rower BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Delar 3 Monteringsdelar 4 Monteringsanvisning 5 Folding 7 Folda ut 8 Användning av roddmaskinen 9 Viktig information innan användning 10 Dator 11

Läs mer

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row

BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row BRUKSANVISNING för 4000 Pro Row INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Översiktsdiagram 5 Lista över dela 6 Montering 8 Dator 15 Uppvärmning 18 Underhåll 19 Service 20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Läs noga igenom

Läs mer

Casall EB200 Motionscykel 91001

Casall EB200 Motionscykel 91001 Casall EB200 Motionscykel 91001 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1)

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297

B R U K S A N V I S N I N G. Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 B R U K S A N V I S N I N G Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 1 Motionscykel Artikelnummer 7510-1297 EGENSKAPER Magnetisk motionscykel med manuellt justerbart motstånd i 10 nivåer. Motionscykeln är

Läs mer

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för

BRUKSANVISNING. Brukermanual för. för BRUKSANVISNING Brukermanual för för X-erift X-erfit 650 550 elliptical INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Checklista 3 Checklista, smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 8 Montering 10 Dator

Läs mer

Bruksanvisning till 4000 pro E

Bruksanvisning till 4000 pro E Bruksanvisning till 4000 pro E Sprängskiss Lista över delar Artikel Beskrivning Specifikation Antal 1 Huvudram 1 2 Styrstång 1 3 Pedalarm (höger) 1 4 Pedalarm (vänster) 1 5 Anslutningsarm (vänster) 1 6

Läs mer

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6

BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 BRUKSANVISNING EXTREME FIT RW P44 1/6 KOMPONENTLISTA Nr Beskrivning Antal Nr Beskrivning Antal 1 Dator 1 50 C-formad ring S-10 (1T) 2 2 Skydd för axeln 2 51 Sexkantskruv M8*P1,25*60L 1 3 Fastsättningsset

Läs mer

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008

Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 Casall INFINITY 1.2X CROSSTRAINER 93008 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 3 ScrewM3*14L(2)allenboltM8*30L(2)Curvewasher17.5*25*0.3T(2)FlatWasher16forM8bolt(4)AllenBolt(movablehandlebar)M8*55(2)ScrewM3*25L(8)allenboltM8*12L(8)Allen

Läs mer

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101

BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 BENEFIT E420 CROSSTRAINER 93101 Allen Key-6mm*(1) NO:Q Carriage Bolt M8 NO:Q-1 Carriage Bolt M8 Screwdriver (1)14.24 NO:Q-2 Acorn Nut for M8 Bolt (8) Screwdriver (1)13.15 Box Spanner (1) NO:Q-10 Spring

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING

Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING Adventure CS Adventure CL BRUKSANVISNING 2 ANVÄNDA LÖPBANDET I det här avsnittet förklaras hur du använder och programmerar löpbandets konsol. Avsnittet GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING i den här bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING: MASTER CF50

BRUKSANVISNING: MASTER CF50 BRUKSANVISNING: MASTER CF50 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT BESKRIVNING ANTAL 1. Ram 1 39. Övre kåpa 1 62. Stolpe 1 70 Bakre stöd 2 71 Styre 1 75 Handtag undre vänster 1 76 Handtag undre höger 1 93 Pedalarm

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner

Säkerhetsinstruktioner Säkerhetsinstruktioner Kontrollera regelbundet att inga delar är skadade eller slitna. Personer som använder denna crosstrainer bör läsa igenom instruktionerna. Crosstrainern skall användas av en person

Läs mer

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic

BRUKSANVISNING för 650 Magnetic BRUKSANVISNING för 650 Magnetic INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista 3 Smådelar 4 Lista över delar 5 Översiktsdiagram 7 Montering 9 Dator 15 Träningsinstruktioner 23 FÖRHÅLLNINGSREGLER Läs noga igenom

Läs mer

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 619 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning

* LCD display Funktioner: Bruksanvisning * LCD display Funktioner: Bruksanvisning Hur fungerar menyn? För att välja ett program. Tyck på upp eller ner knappen till önskat program syns i displayen. Tryck sedan på Enter för att börja träningen.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL XTR PRO 91025 ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL TR PRO 91025 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan

Läs mer

Bruksanvisning EBS

Bruksanvisning EBS Bruksanvisning EBS440 91108 MONTERINGSANVISNING 1 STEG 1 Montera styrstolpen (F) i huvudramen med 6 skruvar (F-1), 4 låsbrickor (F-2) och släta brickor (F-5). STEG 2 1. Fäst det främre (D) och bakre (L)

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM XTR ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL MED DRIVREM TR400 91008 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning: Felaktig/överdriven träning

Läs mer

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013

Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 Casall INFINITY 1.3X CROSSTRAINER 93013 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer: Serienummer:: 2 INFINITY 1.3X P-1 P-6 P-9 P-13 P-12 Allen Bolt M7*P1.0*30L(2) P-2 P-4 Screw M3*14L(2) P-8

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S

ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S ANVÄNDARHANDBOK INOMHUSCYKEL CASALL S10.2 91016 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning

Läs mer

Casall XTR

Casall XTR Casall TR 200 91106 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

Abilica 4000. Artikelnr 554 000

Abilica 4000. Artikelnr 554 000 Abilica 4000 Artikelnr 554 000 Sprängskiss 1 Monteringsanvisning Steg 1 Det främre tvärstaget (A2) monteras på huvudramen (A1) med hjälp av bult (1) och muttrarna (2). Steg 2 F 鰎 st kopplas pulskabeln

Läs mer

CROSSTRAINER CT850 MANUAL

CROSSTRAINER CT850 MANUAL CROSSTRAINER CT850 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna crosstrainer

Läs mer

CT-300 ANVÄNDARHANDBOK

CT-300 ANVÄNDARHANDBOK CT-300 ANVÄNDARHANDBOK Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: CT-300 CT-300 CT-300 l-12 L-14 Sprängskiss. l-12l-14 G-2 G-3 G-1 G-4 G-5 G-6 G-7 2016/9/23P8/23 Komponentlista

Läs mer

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 617 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic

BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BRUKSANVISNING för 440 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL SÄKERHET OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER... 2 FØR DU BEGYNNERINNAN DU BÖRJAR... 3 MONTERING... 4 DISPLAY... 14 MÄTA HJÄRTRYTM... 15 ÖVERSIKTSDIAGRAM...

Läs mer

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING

X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING X-erfit 810 roddmaskin BRUKSANVISNING INNEHÅLL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 2 SPRÄNGSKISS 8-9 CHECKLISTA FÖRE MONTERING 3 LISTA ÖVER DELAR 10-11 LISTA ÖVER MASKINVARA 4 MONITORINSTRUKTIONER 12-13 MONTERINGSINSTRUKTIONER

Läs mer

CROSSTRAINER CT880 MANUAL

CROSSTRAINER CT880 MANUAL CROSSTRAINER CT880 MANUAL Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder produkten, om

Läs mer

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285

CROSSTRAINER CT500. Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7285 CROSSTRAINER CT500 Innehållslista Montering Träningsdatorn Träningstips Art nr 70-7285 Innehållslista Nr Namn Antal Nr Namn Antal 1 Huvud ram... 1 2 Främre stödben... 1 3 Bakre stödben... 1 4 Styrstam...

Läs mer

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic

BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 340 Magnetic BUILT FOR HEALTH 1 INNEHÅLL Förhållningsregler... 2 Viktige merknaderviktiga anmärkningar... 3 Översiktsdiagram... 4 Lista över delar... 5 Montering... 7 Svensk

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning

2. Allmänt. 2.1 Packning Miljömässigt Acceptabel med miljövänliga material. 2.2 Återvinning 2. Allmänt Denna träningsutrustning är ämnad för bruk hemma. Utrustningen uppfyller kraven enligt DIN EN 957-1/5 klass HA. CE markeringen refererar till EU direktivet 2006/95EEC och 2004/108/EEC. Tillverkarna

Läs mer

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017

Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Casall INFINITY 1.1B motionscykel 91017 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: o:j-7screwm3*14l(2)infinity 1.1B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring

Läs mer

Casall INF 2.0 PLUS motionscykel 91032

Casall INF 2.0 PLUS motionscykel 91032 Casall INF 2.0 PLUS motionscykel 91032 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serial number Serienummer: INF 2.0 PLUS No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer Ø7*2t(2) No:J-3

Läs mer

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 417 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhets instruktioner För en säker och bra träning, kontrollera regelbundet crosstrainern. Om du lånar ut crosstrainern till någon, se till att personen är väl

Läs mer

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL

Monteringsritning. BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Monteringsritning BRUKSANVISNING för 550 ELLIPTICAL Översiktsdiagram O Lista över delar Nr. Beskrivning Ant. A Dator 1 st. A-1 Skruv 4 st. B Fast handtagsuppsättning 1 uppsättning B-1 Ändhätta för handtag

Läs mer

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER

BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER BRUKSANVISNING 5 MINUTES SHAPER Rådfråga din läkare innan du påbörjar ett träningsprogram eller en måltidsplan, i synnerhet om du är orolig för ditt hälsotillstånd eller är osäker på om du bör börja träna.

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021

Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021 Casall INFINITY 1.3B motionscykel 91021 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: I NFI NI TY 1. 3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer 7*2t(2) No:J-3 Regular

Läs mer

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50

Användarmanual. Monark Prime C50. Montering - Träningsdator - Komponentlista. Art nr: 07-C50 Användarmanual Monark Prime C50 Montering - Träningsdator - Komponentlista Art nr: 07-C50 In Prime Shape! Monark Prime är ett exklusivt sortiment med maskiner av hög kvalitet för konditionsträning. Målsättningen

Läs mer

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL

MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL MOTIONSCYKEL XT300 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

RODDMASKIN RW400 MANUAL

RODDMASKIN RW400 MANUAL RODDMSKIN RW400 MNUL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhets instruktioner Denna roddmaskin

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL CT829

ELLIPTISK CYKEL CT829 ELLIPTISK CYKEL CT829 SVENSK MANUAL 1/10 Sprängskiss Checklista: 2/10 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 49 Skydd för rörstag för handtaget 1 2 Främre golvstöd

Läs mer

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024

INOMHUSCYKEL XTR ONE 91024 INOMHUSCYKEL TR ONE 91024 Säkerhetsanvisningar * Rådfråga en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram så att träningen blir optimal. * Varning! Felaktig eller överdriven träning kan vara skadlig för

Läs mer

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.

*Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov. R60 EN 957 Viktig Säkerhetsinformation *Förvara denna manual på en säker plats för ev framtida behov.. Det är viktigt att läsa igenom hela manualen före montering och för säker användning. Ägaren ansvarar

Läs mer

INSTRUKTION DATOR MASTER B430

INSTRUKTION DATOR MASTER B430 Master B430 2011/1/5P1/5 INSTRUKTION DATOR MASTER B430 KNAPPFUNKTIONER: MODE För att bekräfta alla inmatade träningsuppgifter och för att påbörja ett program. RESET Vid tryck på denna knapp återgår man

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX29415.1 Serienummer: Serienummerdekal BRUKSANVISNING Modellnummer PFIVEX945. Serienummer: Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss:

Läs mer

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING

CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING 62801 CASALL TWIST STEPPER BRUKSANVISNING FÖRSTA STEGET MOT ETT SUNDARE LIV Tack för att du har valt Casall Twist Stepper. Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du använder maskinen. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600

BRUKSANVISNING. för. Runner 1600 BRUKSANVISNING för Runner 1600 INNEHÅLL Förhållningsregler 3 Montering 4 Folding 7 Stigning 8 Dator 9 Underhåll 13 Justering av motorbälte 14 Justering av löpband 15 Översiktsdiagram 16 Delelista 17 Felsök

Läs mer

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare

Puls/kaloriklockan innehåller även följande finesser: Tid och datum Alarm och timsignal Tidtagning med mellantider Kaloriförbränningsmätare Pulsmätare När du börjar använda din pulsklocka och ska ställa in tid och datum så får du också ställa in din ålder, vikt och kön. Denna information lagras sedan i urets minne. När du sätter igång att motionera så

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnummer PFIVEX87214.0 Serienummer: Serienummerdekal Modellnummer PFIVEX874.0 Serienummer: BRUKSANVISNING FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige Ring: +40 59 786 Webbplats: www.iconsupport.eu E-post: csuk@iconeurope.com

Läs mer

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii

ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii ELLIPTISK CYKEL EMS88 mkiii SVENSK MANUAL 1/10 Uppdaterad 0904 Exploded drawing: Checklista 3/10 Komponentlista Nr. Beskrivning Antal Nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 46 Platt plastbricka 2 D50*D10*1,0T

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i dom rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se

CROSSTRAINER CR40. www.masterfitness.se CROSSTRAINER CR40 1 KOMPONENTFÖRTECKNING KOMPONENT NR. BESKRIVNING ANTAL 1. ram 1 63. stolpe 1 72. axel 1 76. handtag vänster 1 77. handtag höger 1 85 pedalarm vänster 1 86 pedalarm höger 1 88 bakre kåpa

Läs mer

CROSSTRAINER CT450 MANUAL

CROSSTRAINER CT450 MANUAL CROSSTRAINER CT450 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel

Läs mer

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA!

C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! C360 MANUAL LÄS NOGGRANT IGENOM DENNA MANUAL INNAN DU BÖRJAR TRÄNA! Innehållsförteckning Din nya crosstrainer 2 Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Viktig elinformation 4 Viktiga funktionsinstruktioner.. 4

Läs mer

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic

BRUKSANVISNING. för. Exerfit 345 Magnetic BRUKSANVISNING för Exerfit 345 Magnetic INNHOLD BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL Förhållningsregler 2 Checklista, montering 8 Lista över delar 3 4 Montering 9 13 Översiktsdiagram 5 6 Dator 14 15 Smådelar 7 Täningsinstruktioner

Läs mer

MAGNETISK CYKEL EMS77

MAGNETISK CYKEL EMS77 MAGNETISK CYKEL EMS77 SVENSK MANUAL 1/8 Komponentlista nr. Beskrivning Antal nr. Beskrivning Antal 1 Huvudram 1 40 Övre datakabel 1000L 1 2 Bakre golvstöd 1 41L Vänster datorfäste 1 3 Justerbart fotskydd

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XP 506 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

BRUKSANVISNING for Exerfit 580

BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BRUKSANVISNING for Exerfit 580 BUILT FOR HEALTH INNEHÅLL SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 2 SPRÄNGSKISS... 4 LISTA ÖVER DELAR... 5 KONTROLLISTA (FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL)... 7 SM2690-67 ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER...

Läs mer

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer:

BRUKSANVISNING FRÅGOR? Besök vår webbplats www.iconsupport.eu VARNING. Modellnr PFIVEX87212.0 Serienummer: Modellnr PFIVEX87.0 Serienummer: BRUKSANVISNING Serienummerdekal Skriv serienumret i utrymmet ovan för referens. FRÅGOR? Om du har frågor eller om det saknas några komponenter kan du kontakta oss: Sverige

Läs mer

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175

CROSSTRAINER CT175. Montering Träningsdatorn Träningstips. Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Montering Träningsdatorn Träningstips CROSSTRAINER CT175 Art nr 70-7225 1 CROSSTRAINER CT175 Denna produkt är designad, tillverkad, testad och avsedd för hemmabruk. Kära kund, Vi tackar dig för att du

Läs mer

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL

MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL MAGNETISK CYKEL XP780 MANUAL Säkerhetsföreskrifter Denna motionscykel är avsedd för hemmabruk. Garantin gäller i 2 år efter inköpstillfället med förutsättning att motionsmaskinen endast används för hemmabruk,

Läs mer

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220

Dator i-series. DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 Dator i-series DATORHANDBOK Reebok i-series-20090220 ! Läs noggrant igenom försiktighetsåtgärderna som ingår i monteringsanvisningarna innan du monterar eller använder ditt träningsredskap. DISPLAY 1

Läs mer

Bruksanvisning. Serial number. Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Anteckna serienumret här:

Bruksanvisning. Serial number. Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Anteckna serienumret här: RODDMASKIN AMS900 Bruksanvisning Viktigt: Ta reda på ditt serienummer och anteckna det i rutan här under för serviceändamål. Serial number Anteckna serienumret här: 2 Hårdvarudiagram SPRÄNGSKISS Komponentlista

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Monark Prime TR4000 2 Löpband TR4000 Säkerhetsinstruktioner... 4 Montering... 5 Träningsdator...10 Underhåll...14 Träningsdagbok...15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Löpband TR4000 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Viktigt

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som kan fastna i de rörliga delarna. Försäkra er om att alla delar är

Läs mer

TP200 cycle Svensk bruksanvisning

TP200 cycle Svensk bruksanvisning TP200 cycle Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad eller sliten. Se till att alla användare av denna enhet är bekanta med innehållet i denna bruksanvisning.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr

Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr Bruks- och monteringsanvisning för Abilica ExElip 2.0 Art. nr. 555 065 MONTERINGSDELAR 2 VIKTIG INFORMATION o Användningsområdet för denna apparat är träning hemma. o Ställ apparaten på ett jämnt och hårt

Läs mer

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL

TRÄNINGSMASKIN CT639 SVENSK MANUAL TRÄNINGSMASKIN CT39 SVENSK MANUAL 1. Säkerhetsanvisningar För att se till att träningsmaskinens säkerhet är så hög som möjligt ska man regelbundet kontrollera om det finns skador eller slitna delar. Om

Läs mer

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd.

Håll alltid barn borta från maskinen. När maskinen används, skall barn och husdjur vara på minst 3 meters avstånd. Benefit Sports R410 Säkerhetsinstruktioner Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Dra inte runt pedal armarna med händerna. Använd inte kläder som kan

Läs mer

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING!

BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! BRUKSANVISNING TILL LÖPBAND 92101 FÖR MODELL: T507 T607 /5/ VARNING! Använd aldrig löpbandet innan du har fäst säkerhetsklämman i kläderna. Om du drabbas av bröstsmärta eller annan smärta, illamående,

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL

O O EXTREME FIT CT 405 MANUAL LW HIGH EXTREME FIT CT 405 MANUAL SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Innan du börjar att träna rekommenderas det att du konsulterar din läkare. Det rekommenderas också att du genomgår en fullständig hälsokontroll.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic

MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic MONTERINGSANVISNING och BRUKSANVISNING för Exerfit 305 magnetic BUILT FOR HEALTH SÄKERHETSINSTRUKTIONER: Varning: För att förhindra skador och olyckor, läs igenom instuktionen noga innan du använder cykeln.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 517 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504

ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 ANVÄNDAR MANUAL MOTIONSCYKEL EXTREME FIT XP 504 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller

Läs mer

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS).

FÖRSIKTIGHET: VIKTEN PÅ DENNA PRODUKT BÖR INTE ÖVERSTIGA 180 KG (400 LBS). INSTRUKTI ONS- BOK Produkten kan skilja sig något från bilderna TILLVERKAD I TAIWAN Träning kan utgöra en hälsorisk. Kontakta en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram med den här utrustningen. Om

Läs mer

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen.

1 Montering. 2 Lär dig motionscykeln. Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. XT 319 MOTIONSCYKEL 1 Montering Cykeln kräver en lättare montering. Allt som behövs finns i kartongen. 2 Lär dig motionscykeln Ta dig tid att sätta dig in i din nya motionscykel det underlättar handhavandet

Läs mer

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL

EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL EXTREME FIT CT 606 CROSSTRAINER MANUAL 1. Säkerhetsföreskrifter För bästa säkerhet för motionären, kontrollera alltid så att inga delar är skadade Läs igenom denna manual innan du monterar eller använder

Läs mer