Rå dgivning och konsultårbete grundåt på erfårenhet och kunskåp inom månågement, mårknådsfo ring och processåutomåtion.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rå dgivning och konsultårbete grundåt på erfårenhet och kunskåp inom månågement, mårknådsfo ring och processåutomåtion."

Transkript

1 Prästbolsvägen HAMMARÖ ULF HAMRIN MÅLSÄTTNING Rå dgivning och konsultårbete grundåt på erfårenhet och kunskåp inom månågement, mårknådsfo ring och processåutomåtion. KOMPETENS OCH KVALIFIKATIONER Mer å n 40 å rs erfårenhet åv åutomåtisering inom Påpper och Måsså, Kemi, Lå kemedel, Metåll och Energi. Genomfo rt idtifttågning, service, projektledning och optimering åv så vå l styrsystem som instrumentering. Deltågit i såmtligå fåser frå n fo rså ljning/inko p till idrifttågning och service såmt kommersiell resultåtutvå rdering. Lå ng erfårenhet genom direkt årbete inom processindustrin som åutomåtions-leverånto r, kund och teknikkonsult. Må ngå rig eftårenhet åv chefsbefåttningår med budgetånsvår och ledningsgrupps-årbete. Deltågit i ståndårdiseringsårbete(sek TK65) vid fråmtågning åv den internåtionellå få ltbusståndården SS-EN ERFARENHET SENIOR ADVISOR & CONSULTANT, ULF HAMRIN AB Rådgivning och Management Support. SENIOR ADVISOR, OPERATIONS, EMERSON PROCESS MANAGEMENT NORTH EAST EUROPE 2013 Rådgivning och Management Support i Sverige, Danmark och Finland. PROJEKTCHEF, EMERSON PROCESS MANAGEMENT NORTH EAST EUROPE Ansvarig för projektverksamheten i Sverige, Danmark och Finland. PROJEKT & SERVICECHEF, EMERSON PROCESS MANAGEMENT AB Ansvarig för projekt och serviceverksamheten för automationssystem och instrumentering i Sverige. SÄLJLEDARE, ÅF PROCESS AB Ansvarig för försäljning av automationstjänster och lösningar i Region Väst. Automationsspecialist.

2 SÄLJLEDARE, ÅF INDUSTRI AB 2004 Ansvarig för försäljning av automationstjänster och lösningar i Region Väst. Marknadsansvarig för marknadsområde Process i Sverige. Automationsspecialist. SEKTIONSCHEF, ÅF INDUSTRI & SYSTEM AB, REGION VÄST 2003 Ansvarig för sektion El & Automation i Karlstad med teknikkonsulter för El- och Instrumentprojektering, Projekt- och Dokumenthantering och Automationslösningar. Marknadsansvarig för marknadsområde Process i Sverige SEKTIONSCHEF, ÅF ELPROJEKT AB, REGION NORD Ansvarig för sektion Process & Automation med teknikkonsulter för El-, Instrument-, och Automationslösningar. PRODUKTCHEF, FISHER-ROSEMOUNT SCANDINAVIA AB Ansvarig för marknadsintroduktion av Delta V DCS, Asset Management Solutions och PlantWeb(Fältbuss) i Sverige. MARKNADSCHEF, FISHER-ROSEMOUNT SCANDINAVIA AB Ansvarig för marknadsföring av automationssystem och instrumentering i Sverige, Norge och Danmark. SÄLJCHEF, FISHER-ROSEMOUNT SCANDINAVIA AB Ansvarig för försäljning och projekthantering av PROVOX och RS3 automationssystem i Skandinavien. TEKNISK CHEF, ROSEMOUNT AB Ansvarig för tekniksupport och projekthantering vid försäljning och leverans av RS3 automationssystem och instrumentering. Sidå 2

3 INSTRUMENTCHEF, FRÖVIFORS BRUK AB Ansvarig för underhåll och modernisering av fältinstrumentering, kommunikationsradiosystem och processdatorsystem (AccuRay 1180, Honeywell TDC 2000, Cellier, Modicon, m.fl.) från vedgård till rullhantering. SYSTEMINGENJÖR OCH PROJEKTLEDARE, ACCURAY SCANDINAVIA AB Installation, idrifttagning och intrimning av processdatorsystem(qcs) inom Papper och Massa industrin i Sverige, Norge, Finland, USA och Ryssland UTBILDNING VÄSTERMALMS SKOLA, SUNDSVALL Ingenjo rsexåmen El och Teleteknisk linje, 1971 KOMMUNIKATION itf s Automåtionsdågår: 2000 Globen, Stockholm; Fo redråg: Felso kning i bussystem 2006 Globen, Stockholm; Fo redråg: Kån komplexiteten i instrument och styrsystem vårå fo r stor?! 2014 Friends Arenå, Stockholm; Fo redråg: Automåtionsunderhå ll ett grå nslo st såmårbete Mottågåre åv itf s Storå Automåtionspris. Motivering: Ulf hår i olikå roller och på olikå så tt drivit på i må ngå ångelå gnå åutomåtionsfrå gor genom å ren. Håns storå engågemeng och entusiåsm hår då rmed på tågligt på verkåt utecklingen åv åutomåtionsområ det i Sverige, inte minst hos slutånvå ndåre men å ven hos konsulter och leverånto rer. MEDLEMSKAP Instrumenttekniskå fo reningen(itf) sedån 1990 Svenskå Elektrotekniskå Kommisionen, teknikkommite Processtyrning - SEK TK65 under å ren Teknikområ desånsvårig fo r kommunikåtion och få ltbussteknik. REFERENSER UPPDRAG Emerson Process Management AB, Karlstad Framtagande av underlag och arbetsprocess för anskaffande av ID06 pass för projektarbete vid nyanlagd energianläggning. Sidå 3

4 Emerson Process Management AB, Karlstad Framtagande av underlag för slutredovisning till EU av material och tjänster levererade till EU finansierat pilotprojekt inom vattenrening. Granskning av teknisk projektrapport som redovisar resultaten i pilotprojektet Emerson Process Management AB, Karlstad Utredning och framtagande av underlag i samband med avtalsförhandlingar med EPC vid leverans av automationssystem till en energianläggning Emerson Process Management AB, Karlstad Framtagande av inköpsavtal med underleverantör av datorutrustning och programvara Chematur Engineering AB, Karlskoga Projektledning av instrumentleverans till kemianläggning i Iran 2006 Outokumpu, Degerfors Projektledning av migrationsprojekt vid utbyte av Saab PLC till Siemens S7 på plåtlinjen i Degerfors PEAB Process AB, Hammarö Utbildning i fältbussteknik 2005 Kvaerner Power, Göteborg Framtagning av förfrågningsunderlag anpassat för fältbussbaserade automationsanläggningar 2005 Akzo Nobel AB, Skoghall, Skoghall Framtagning av investeringsunderlag för migrering av befintligt automationssystem(rs3 till DeltaV) på MSYRA-fabriken Billerud AB, Gruvöns Bruk, Grums Samordningsansvarig och tekniskt sakkunnig i Projekt Energi 2004 avs. systemintegration(profibus DP och OPC) av ABB Master, WinMOPS och Siemens PCS7 samt S7 system Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums Utarbetande av teknisk beskrivning och utbildning i fältbussnätverk(foundation fieldbus, Profibus DP och ASi-bus). Teknisk utvärdering av anbud på Automationssystem för Externreningsanläggning Chematur Engineering AB, Karlskoga Framtagning av teknisk beskrivning och sektionering av styrsystem med fältbussnätverk(foundation fieldbus och Profibus DP). Framtagning av förfrågningsunderlag och teknisk utvärdering av anbud Billerud AB Gruvöns Bruk, Grums Framtagande av förfrågningsunderlag för utbyte av styrsystem för processanläggning Blekeri AKZO Nobel Base Chemicals AB, Skoghall Utredning och framtagande av 10-års investeringsplan för utbyte av befintligt styrsystem. Utredningen omfattade inventering av befintligt styrsystem - RS3, livscykelanalys, identifiera utbytesalternativ, samt Sidå 4

5 presentation av den nya fältbussteknikens möjligheter och förslaget till 10-års investeringsplan för produktionsledningen Fisher-Rosemount Scandinavia AB, Karlstad Projektledning vid uppgradering och prestandaförbättringar av Provox-system på Nynäs Refining samt AGA i Sundsvall vid övertagande av Provox-kunder från PEAB. Segmentdesign fältbusslösningar för Perstorp AB, Nynäs Refining, Göteborg, Preemraff Lysekil Rosemount AB, Karlstad Idrifttagning av automationssystem på indunstning Holmen Vargöns Bruk. Processoptimering av TMP-anläggning på Perstorp AB Idrifttagning av Batch-anläggning på Akzo Nobel, Örnsköldsvik. Projektledning och idrifttagning av Automationssystem på Eka Nobel, Alby, m.fl Frövifors Bruk, Frövi Idrifttagning av automationssystem på kartongmaskin, kontinuerligt- och batch-kokeri, turbin/ångdistribution, flishantering. Service och support av processdatorsystem(accuray 1180, Honeywell TDC 2000, Cellier, Modicon, m.fl.) från vedgård till rullhantering AccuRay Scandinavia AB Installation, underhåll och processoptimering av AccuRay1180 processdatorsystem(qcs) för pappers och massatillverkning vid bl.a: SCA Ortviken, Wivstavarv, Obbola, Korsnäs Marma, Billerud, Skoghallsverken, Norske Skog, Duni Skåpafors, Billingsfors, Saugbruksforeningen, Enso Godzeith Imatra, Kymmene Kovola, CFI Georgia, Kondopoga Ryssland, och Frövifors Bruk Frövi. Konsultprofil Ulf Hamrin Sidå 5

El, Automation & Process

El, Automation & Process El, Automation & Process El, Automation & Process Genom åren har vi byggt upp en mycket bra erfarenhet där vi idag åtar oss uppdrag inom projektering, dimensionering, konstruktion, dokumentation och programmering

Läs mer

Göran Larsson Konsultprofil

Göran Larsson Konsultprofil Göran Larsson Konsultprofil Allmänt Göran Larsson har breda kunskaper inom IT-området och har erfarenhet av IT-branschen sedan 1996. Göran jobbar i huvudsak med teknisk och strategisk utveckling inom områdena

Läs mer

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013

EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 EDUCATIONAL SERVICES Kurskatalog 2013 DeltaV AMS Instrument ÖVER 50 UTBILDNINGSCENTER I 35 LÄNDER VÄRLDEN ÖVER Vi är glada att kunna förse dig med vår kurskatalog för 2013. Våra kurser, lärarledda och

Läs mer

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView.

All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. All drift går att optimera. En presentation av Cactus UniView. Vi hjälper våra kunder säkra och optimera driften för allt sådant vi tar för givet: tillgång till vatten, energi och trygga transporter. Samhällskritiska

Läs mer

ORAB Entreprenad AB, har huvudkontor i Gävle med produktionsenheter i Skellefteå, Gävle, Nyköping och Karlstad.

ORAB Entreprenad AB, har huvudkontor i Gävle med produktionsenheter i Skellefteå, Gävle, Nyköping och Karlstad. Välkommen till 2015 1 ORAB Entreprenad AB ORAB Entreprenad AB, har huvudkontor i Gävle med produktionsenheter i Skellefteå, Gävle, Nyköping och Karlstad. Bolaget utför industriella rörinstallationer och

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

nytt automations Totally Integrated Automation smarta lösningar för alla branscher Totally Världens första talldieselfabrik

nytt automations Totally Integrated Automation smarta lösningar för alla branscher Totally Världens första talldieselfabrik automations Nr 4 December 2010 nytt www.siemens.se/industry Effektiv hantering i Väderstad De bygger Totally Integrated Automation Mingel i massor Världens första talldieselfabrik Applikationsspecialister

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning

Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning Inriktning: Vattenresurshantering Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap

hela denna bilaga är en annons från microsoft AB roi asap hela denna bilaga är en från microsoft AB roi asap Det finns ett nytt sätt för företag att sänka kostnader och samtidigt öka sin effektivitet och lönsamhet. Det handlar om att ge alla medarbetare tillgång

Läs mer

Konsultprofil Helena Eketrapp

Konsultprofil Helena Eketrapp Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon 0708-58 24 59 e-mail helena.eketrapp@learntech.se Större projekt de senaste åren 2012- >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare.

S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t. O l l e L i l j a. Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare. HiQ S t o c k h o l m P r o u d l y P r e s e n t O l l e L i l j a Affärsinriktad verksamhetsutvecklare och projektledare T a r d i n a a f f ä r e r t i l l n y a n i v å e r Affärsinriktad verksamhetsutvecklare

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015

Energieffektivisering med hjälp av energitjänster. Onsdag 4 februari 2015 Energieffektivisering med hjälp av energitjänster Onsdag 4 februari 2015 Transparense Transparent and Energy Services Främja marknaden för energitjänster (särskilt avtal om energiprestanda) Finansieras

Läs mer

I samband med Automationsdagarna anordnar itf en utställning med följande företag*

I samband med Automationsdagarna anordnar itf en utställning med följande företag* I samband med Automationsdagarna anordnar itf en utställning med följande företag* ABB Automation Technologies www.abb.se AFRISO EMA www.afriso.se ALNAB Armatur www.alnab.se Automation www.automation.se

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

KURSPROGRAM. Automation

KURSPROGRAM. Automation Automation KURSINFORMATION Innehåll (s 1/2): KURSINFORMATION:» Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter era önskemål gällande innehåll, nivå och längd... 04» Kursansvarig: Josef Morva...

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

CV / Bo Gärdmark. Personuppgifter

CV / Bo Gärdmark. Personuppgifter CV / Bo Gärdmark Personuppgifter Personbeskrivning Namn: Bo Gärdmark (BG) Född: 1949 Branscherfarenhet sedan: 1979 Konsulterfarenhet sedan: 1979 Telefon: 0709-92 96 00 Email: mailto:bag@agnitumit.se Jag

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar

Connecting Productivity and Efficiency. Standardiserad miljö effektiviserar automations- Nr 3 September 2012 nytt www.siemens.se/industry Connecting Productivity and Efficiency Vägen till framgång Tillförlitlig drift säkrar produktiviteten Standardiserad miljö effektiviserar Chalmers

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6

ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS. UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget sidan 6 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB ANNONS INVESTERA MERA Detta är det moderna och produktiva affärssystemet sidan 4 UPPHANDLA RÄTT Så ökar du effektiviteten i företaget

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

Profil/CV Daniel Elofsson Uppdaterad 28.02.2005

Profil/CV Daniel Elofsson Uppdaterad 28.02.2005 Profil/CV Många pratar om bra affärer. Andra njuter av dem. Själv levererar jag affärsmöjligheterna. Det finns nog inget bättre yrke. Åtminstone inte för mig. Som affärsman får jag använda och utveckla

Läs mer

Nya rutiner ger ökad säkerhet

Nya rutiner ger ökad säkerhet Tema Arbetsmiljö Nr 3 2010 Nyheter från Sirius finns också på www.skogsindustrierna.org/sirius Nya rutiner ger ökad säkerhet Processindustrin är en tuff miljö och det är viktigt att processen är ordentligt

Läs mer