mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i"

Transkript

1 mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) Ärendenummer M Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Åkerman Miljö- och samhällsbyggnadsnämden Eslöv Ärende Avstyckning från Kastberga 6:43. Kommun: Eslöv Län: Skåne Bakgrund Sökanden har preciscerat ändamålet för sökt avstyckning till bostadsändamål. Inget förhandsbesked eller bygglov finns eller har sökts. I samrådssvar från Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden daterat uttrycks erinran mot sökt avstyckning oavsett ändamål. Hänskjutande Sökande Belägenhet Bifogade handlingar Med anledning av att nämnden uttryckt att tillåtligheten enligt FBL 3:3 kan sättas i fråga hänskjuts ärendet till nämnden för prövning, enligt FBL 4:25a. Genomförs fastighetsbildningen efter beslut från nämnden innebär det inte i sig att ny bebyggelse får komma till stånd. Den frågan prövas på sedvanligt sätt vid prövning enligt Plan- och bygglagen. Sökt fastighetsbildning möter inte hinder enligt FBL 3:1 och FBL 3:2. Mats Andersson GMM & Service AB Box Hörby (Kontaktperson Mattias Grybits, ) Se bifogat kartutdrag. Kopia av ansökan Utdrag från fastighetsregistret Kastberga 6:43

2 LANT.MÄTERI T Ansökan Lanimäteriet Ink Drir Hr3rMg 112) Aktbikga A Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: Kommun Berörd fasti et önskad åtgörd Beskrivning av önskad ålgärd f.bcrbnr 47- e S tin Avstyckning Syckningskffien ska bekiasfrånkffeckningar osreglering D sbestämning 0 SammanläggningDKlyvning O Sörskild gränsutmärkning D Anfäggningsförrättning 0 Ledningsförränning O Treckmensionell 13-0 fasthebbildningljfrigörunde av fadighetsffzehör Sanenanlffide för aff bilda samk514helsknoning oövrigt: 414n1t1c4117-t5 1/3 Området ska användas Handlingar som bifogas Förröttningskodnader Helårsbostad 0 Fritidsbostad [] Jord- och skogsbruk pindustri. Annat: fl Bygglov/förhandsbeskedEJRegistreringsbevisEJFörvärvstillstånd jeköpeavtal/g6voavtaletc KartIss jaövrigtkrcrvi -) K4.r7/Ae.- fej;tiezirre,--te- Kostnaderna för förrättningen ska betalas av: Aktmottagare Kopia av de s utliga förrättnin shandlingarna (akten) ska skickas till: Värdeintyg Ckaaki Jag vill att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för lagfart, som ska betalas av: P-1 Sökande Datum -7/3 Datum u erskrift ' dli ande Datum underskrift fö dli ande Datum derskrift dli ande Gobik underskrift fö dli nde Var god vänd! Extern kund-fasti g het-lantmäteriet

3 L.:. r LANTMÄTeRIET Här fyller ni i uppgifter om alla fastigheter och sakägare som berörs av förrättningen. Det kan vara fasti hetsä are, ködare, nyttjanderättshavare och servitutshavare. dik i2-19 Dnr rt)eå_ adb Lbv Kcvsgo "- C:1.13 P rs nnu m r Sida 2 Aktbilaga A ö 3 Adreseiö frina-4n, T n bostad Tfn dagti 5 (06 0

4 FR Webb1 Eslöv Kastberga 6:43 Sida 1 av 2 S Beteckning Eslöv Kastberga 6:43 Nyckel: FR Trans 20 Mars 2014 Församling Eslöv pågående förättningsärenden Status Ärende Lantmäteriförrättning pågår. 13/1798 (07) Kastberga skola Senaste ändringen i allmänna delen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen inskrivningsdelen Areal (08) Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Läge, karta (09) Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Eslöv Lagfart (21) Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Andersson, Mats Köp: Köpeskilling: SEK, avser hela fastigheten. Inteckningar (24) Tota1t antal inteckningar: 4 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK SEK Avtalsrättigheter (24) Nr Avtalsrättigheter Inskrivningsdag Akt 2 Avtalsservitut elledning Anteckningar (25) en besväras ej av sökt eller beviljad anteckning. Rättigheter (17) Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Andamål Rättsförhållande Rättighetstyp Akt Avloppsledning Förmån Officialservitut Elledning Last Avtalsservitut 12-1M5-91/ Taxeringsuppgifter (19, 20)

5 FR Webb1Eslöv Kastberga 6:43 Sida 2 av 2 Taxeringsenhet Småhusenhet, helårsbostad (220) Omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde Uppgiftsår SEK SEK SEK 2013 Taxerad ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Fysisk person Lagfart Andersson, Mats Ingemar Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter (12) Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Gemensamhetsanläggningar Eslöv Kastberga ga:1, ga:3 Åtgärd (15) srättsliga åtgärder Datum Akt Laga skifte R VÄP-191 sreglering Anläggningsåtgärd Ursprung (05) Eslöv Lilla Kastberga 2:1 Tidigare beteckning (04) Beteckning Omregistreringsdatum Akt M-Västra Sallerup Kastberga Lilla 2: M-Eslöv Kastberga Lilla 2: GRÖ-233 M-Eslöv Kastberga 6: HÖÖ-1937 Ainurförande myndighet (27) Lantmäterimyndighet Telefon Lantmäteriet Box Malmö Inskrivningsmyndighet Telefon Lantmäteriet sinskrivning Hässleholm Box Hässleholm Lantmäteriet

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem Fastighet Beteckning Skövde Ljunghem 19:1 Nyckel: 140463591 Senaste ändringen i allmänna delen 2018-03-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2005-12-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-05-02

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Fastighet Beteckning Haparanda Patan 1 Nyckel: 250184533 Senaste ändringen i allmänna delen 2007-01-18 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-09-21 11:55 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2017-01-09

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Bengtsfors Hökhult 1:23 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140709794 2017-03-23 2013-10-17 13:00

Läs mer

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: 120022994 i allmänna delen 2018-06-28 inskrivningsdelen 2019-01-02 11:31 inskrivningsdelen 2019-06-24

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge

Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsväge Metria FastighetSök - Höör Sätofta 5:16 Fastighet Beteckning Höör Sätofta 5:16 Nyckel: 120282710 Distrikt Höör Socken: Höör Adress Adress Fädriftsvägen 258 243 94 Höör Läge, karta Senaste ändringen i allmänna

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö Fastighet Beteckning Göteborg Brännö 4:43 Nyckel: 140016753 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-03-26 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-21 10:54 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-04-18

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Strömstad Lommelands-Mörk 2:9 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140241186 2010-11-11 2016-02-18

Läs mer

Metria FastighetSök - Strängnäs Valsberga 5:4

Metria FastighetSök - Strängnäs Valsberga 5:4 036 Allmän 2018-05-31 Fastighet Beteckning Strängnäs Valsberga 5:4 Nyckel: 040098313 Distrikt Mariefred Socken: Länna, Åker, Kärnbo Senaste ändringen i allmänna delen 2018-05-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1 Sida 1 av 8 FR Trans 08 Januari 2015 Samfällighet Beteckning Mora Bengtsarvet s:1 Nyckel: 200229036 Förvaltning Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400 3023) Församling Mora Socken: Sollerön

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1 Fastighet Beteckning Stenungsund Brattås 1:1 Nyckel: 140180664 Distrikt Spekeröd Socken: Spekeröd Adress Adress Hålt 201 444 93 Spekeröd Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 2017-01-20 Senaste

Läs mer

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5

Metria FastighetSök - Mellerud Kroppefjäll 2:5 038 Allmän+Taxering XML 209-0-07 Fastighet Beteckning Mellerud Kroppefjäll 2:5 Nyckel: 4082223 Distrikt Gunnarsnäs Socken: Gunnarsnäs Adress Adress Kroppefjäll 3, 2-4 Kroppefjäll 5-7, 6 Kroppefjäll Backamo

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 22 augusti 2018 Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Ragunda Skogen 3:3 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710499 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2017-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Bengtsfors Kvarnviken 2:2 Nyckel: 140710498 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3 032 Allmän mini 2015-12-03 Fastighet Beteckning Falun Falun 8:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-06-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-06-17 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-12-02

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat:

Lantmäterimyndigheten Sundsvalls kommun SUNDSVALL. Helårsbostad Fritidsbostad Jord- och skogsbruk Industri. Annat: Ansökan Läs instruktionen längst bak innan du fyller i ansökan. Fyll i uppgifter om alla fastigheter och sakägare. Jag / vi ansöker om följande lantmäteriförrättning Lantmäterimyndigheten Inkom Dnr Berörda

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna Fast i g h et Beteckning Söderköping Guldsmeden 4 Nyckel: 050069203 Senaste ändringen i allmänna delen 1996-04-03 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2010-10-27 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Fastighetsreglering Anläggningsförrättning. Styckningslotten ska befrias från inteckningar Sammanträde för att bilda samfällighetsförening

Fastighetsreglering Anläggningsförrättning. Styckningslotten ska befrias från inteckningar Sammanträde för att bilda samfällighetsförening Lantmäterimyndigheten Tel: 013-20 60 00 ANSÖKAN om lantmäteriförrättning Sida 1 (2) Aktbilaga A Lantmäterimyndigheten Drottninggatan 45 581 81 LINKÖPING (1) Berörda fastigheter (2) Önskad åtgärd Avstyckning

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Ansökan Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning:

Ansökan Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: Lantmäterimyndigheten Aktbilaga A Ansökan Jag/vi ansöker om följande lantmäteriförrättning: Berörd fastighet Önskad åtgärd Avstyckning (Styckningslotten ska befrias från inteckningar Ja Nej ) sreglering

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Försäljning av fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7

Försäljning av fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7 Kommunstyrelsen 2018-12-20 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2017:483 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av fastigheterna Nystavaren 5, 6 och 7 Förslag till beslut

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansökan om lantmäteriförrättning Sidnummer: 1 Ansökan om lantmäteriförrättning Aktbilaga A Läs gärna instruktionerna på sidorna 3-5 innan du fyller i ansökan. Där finns även information om vart du ska skicka din ansökan. Jag/vi ansöker

Läs mer

Metria FastighetSök - Linköping Kungsbro 1:449

Metria FastighetSök - Linköping Kungsbro 1:449 Fastighet Beteckning Linköping Kungsbro 1:449 Nyckel: 050115760 Distrikt Vreta Kloster Socken: Vreta Kloster Jordnatur Krono Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 2002-09-23 Senaste ändringen

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella

Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mella Metria FastighetSök - Bromölla Solrosen 6 Fastighet Beteckning Bromölla Solrosen 6 Nyckel: 120529770 Distrikt Ivetofta Adress Adress Ågatan (49) Mellangatan 1 295 32 Bromölla Läge, karta Senaste ändringen

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: torsdag den 30 maj 2013 Tid: kl 8-13 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra

Läs mer

Fastigheten Karlstad Gräsdalen 1:7 med pågående detaljplan, tomtarea kvm. Planprocess handing bifogas.

Fastigheten Karlstad Gräsdalen 1:7 med pågående detaljplan, tomtarea kvm. Planprocess handing bifogas. PROSPEKT Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsdalen 1: 8 med laga kraft vunnen detaljplan för bostäder, tomtarean är 7 414 kvm och detlaljplanen medger BYA på 1 100 kvm med upp till 5 våningar höjd beroende

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt F-253-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Karlsborg Vätternvyn 2 Småhustomt 2019-02-18 V19015 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(3) Karlsborg Vätternvyn 2 Vnr

Läs mer

Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering

Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsteknik och fysisk planering, VFTA01, vt 2013 Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering Datum: onsdagen den 29 maj 2013 Tid: kl 8-13

Läs mer

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning

Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Bilaga till köpeavtal Överenskommelse om avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggning Parter: FALU KOMMUN (212000-2221) 791 83 FALUN ägare till fastigheten Falun Hälsinggården 24:1, nedan kallad

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård Projektnummer 12053068 Diarienummer 65/2014 Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-11 och är

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. daterat SUNDBYBERGS KOMMUN. och STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET

KÖPEKONTRAKT. daterat SUNDBYBERGS KOMMUN. och STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET FORTV dnr 912/2016 KÖPEKONTRAKT daterat 2017-05-19 SUNDBYBERGS KOMMUN och STATEN GENOM FORTIFIKATIONSVERKET Överlåtelse av del av fastigheten Sundbyberg Sundbyberg 2:26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING...

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 Aktualitetsdatum för lokalt fastighetsregister: 2009-01-31 Aktualitetsdatum, FR: 2006-12-06 Aktualitetsdatum, IR: 2006-09-01 FASTIGHET Beteckning: Backeböl 1:775 Nyckel:

Läs mer

Köpeskillingen inbetalas vid Köparens undertecknande av detta avtal och ska finnas tillgänglig på Säljarens konto senast

Köpeskillingen inbetalas vid Köparens undertecknande av detta avtal och ska finnas tillgänglig på Säljarens konto senast 1 (4) SF2015/1045 KÖPEAVTAL SÄLJARE Sveaskog Förvaltnings AB (pubi) (556016-10522 STOCKHOLM fastighetet@sveaskog.se 9020) (i det följande benämnd Säljaren) KÖPARE Njutångers Södra viltvårdsområde (802508-9361)

Läs mer

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Aktualitet FR: 2015-10-13 Objektid: Nyckel (fnr): 010422700 909a6a46-a2bf-90ec-e040-ed8f66444c3f Län: Kommun: Distrikt: 01, STOCKHOLM 38, TYRESÖ 212078, TYRESÖ

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Fastighetsrapport: STOCKHOLM 1:10 Sida 1 av 7 Fastighetsinformation STOCKHOLM 1:10 Status: Levande Församling: VÄSTERMALM Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010094967 Internnyckel: 10094967 Ajourdatum FR: 2005-04-21

Läs mer

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Trelleborg Trailern 12 ( Fastigheten ).

Kommunen överlåter till Bolaget fastigheten Trelleborg Trailern 12 ( Fastigheten ). KÖPEKONTRAKT TRELLBORG TRAILERN 12 Parter Säljare: Trelleborgs kommun, dess kommunstyrelse, org. nr 212000-1199, 231 83 Trelleborg, nedan benämnd Kommunen. Köpare: Visionsbolaget 15353 AB (under namnändring

Läs mer

Köp av fastigheten Skiftinge 1:3

Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 Kommunstyrelsen 2017-12-20 Kommunledningskontoret Fastighet och exploatering KSKF/2017:691 Urban Svantesson 016-710 92 49 1 (1) Kommunstyrelsen Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB,

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CB Richard Ellis AB, DTZ Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Fastighetsrapport: STOCKHOLM 1:4 Fastighetsinformation STOCKHOLM 1:4 Status: Levande Församling: VÄSTERMALM Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010094961 Internnyckel: 10094961 Ajourdatum FR: 2014-06-26 Officiella

Läs mer

Strandfastighet på Hasslö Karlskrona skärgård

Strandfastighet på Hasslö Karlskrona skärgård 12047371 237/2012 Strandfastighet på Hasslö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-05-22 och är öppen minst till och

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus F-29-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Ulricehamn Torsbo 1:28 Småhus 2019-01-29 V19001 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Ulricehamn Torsbo 1:28 Vnr 19001

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia SOLNA HUVUDSTA 3:11 Status: Levande Distrikt: Solna Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010334286 Internnyckel: 10334286 Ajourdatum FR: 2004-10-19 Officiella noteringar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson 2017-02-13 1 Innehåll 1 Upphandlingsföreskrifter... 3 1.1 Upphandlingsform... 3 1.2 Upphandlande

Läs mer

11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691)

11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2018-01-30 Sida 1(1) 11 Köp av fastigheten Skiftinge 1:3 (KSKF/2017:691) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Avtal om köp av fastigheten Skiftinge 1:3

Läs mer

Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37

Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37 Skogsfastighet 13 ha VÄNERSBORG TIMMERVIK 1:36, 1:37 Obebyggdlantbruksfastighet med närhet till Vänern. Totalt ca 13 ha varav ca 5 ha produktiv skogsmark och 6 ha åkermark. Virkesförråd om ca 1 200 m³sk

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus F F-2059-18-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Vara Vedum 3:72 Småhus 2018-10-26 V18109 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Vara Vedum 3:72 Vnr 18109 F-2059-18-14

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun F-1400-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 1-1-012 Brf Södra Skogen Karlsborgs kommun 2019-07-03 V19054 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Brf S Skogen

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus F-570-19-06 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Jönköping Syskan 8 Småhus 2019-04-01 V19026 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Jönköping Syskan 8 Vnr 19026 F-570-19-06

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun Värdering och beskrivning Lgh nr. 16-2102-1-132 HSB Brf Lambohov 2 i Linköping Linköping kommun VÄRDERINGSBYRÅN Kaggensgatan 17 392 32 Kalmar sida 2(4) HSB Brf Lambohov 2 i Linköping VBnr: 19244 F-1027-19-05

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus

VÄRDEUTLÅTANDE. Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus F-526-19-14 VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Herrljunga Lystorp 1:18 Småhus 2019-04-01 V19025 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4) Herrljunga Lystorp 1:18 Vnr

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &...

htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=lag&fastny= &q= &... Fastighetsinformation - lagfaren ägare Page 1 of 1 htotorg~ Fastighetsinformation - lagfaren ägare Fastighet Fastighetsbeteckning: GOTLAND GOTHEM MAGNLJSE 1:32 Kommun (kommunkod): GOTLAND (80) Senast ajourfört,

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. Brf Havet Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Brf Havet Strandpromenaden 10 234 39 Lomma 2019-08-08 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18 Limhamn

Läs mer

Ink Lantmäterjet. Vi anser att stranden på Västergården 1:31 redan är privatiserad med brygga,gistgård,

Ink Lantmäterjet. Vi anser att stranden på Västergården 1:31 redan är privatiserad med brygga,gistgård, Önskan om fastighetsreglering. Stockholm önskar förvärva en remsa om ca 5 m av Västergården :3, ägare Anders Werner, utmed tomtgränsen. Dnr: Ärendenummer AB484 Västergården :30, ägare Christina Ivstam,

Läs mer

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun

Värdering och beskrivning Lgh nr HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun F-1094-19-14 Värdering och beskrivning Lgh nr 35-3116-1-6 HSB Brf Bryggeriet i Axvall Skara kommun 2019-05-31 V19040 VÄRDERINGSBYRÅN Org nr: 556720-5678 Styrelsens säte: Kalmar Tel BE 070-51 121 93 2(4)

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer. 52 HSB Brf Vidar Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 52 HSB Brf Vidar Idaborgsgatan 57E 212 17 Malmö 2019-08-05 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704 info@tengen.se 216 18

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 BILDER HERRÄNG 4 FASTIGHETSBESKRIVNING HERRÄNG 7 TOMTKARTA HERRÄNG 9 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 10 INDIKATIVT BUD 10 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Läs mer