Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut."

Transkript

1 1 (8) Administrativa avdelningen Datum Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 januari Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom vissa områden tar vi emellertid ut avgifter med stöd av särskild reglering i vår instruktion eller enligt Avgiftsförordningen. Den här listan redogör för dessa avgifter. De tas ut för att täcka omkostnader för verksamheten. Avgifterna gäller även för offentlig förvaltning. Följande eftersökningsuppdrag som rör mindre omfattande ärenden är fria från avgift: Ärenden från statliga myndigheter Ärenden från enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av lagen om överlämnande av handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring (SFS1994:1383). Ärenden från landsting och kommuner samt ambassader och utländska myndigheter rörande matrikelutdrag, släktutredningar och liknande. Ärenden från Svenska kyrkan rörande begravningsväsendet och den kyrkoantikvariska ersättningen Avdelningen Svensk Arkivinformation (SVAR) tillhandahåller också mot avgift uppgifter ur arkiven genom abonnemang på en e-tjänst. Tjänsten är avgiftsfri för folkbibliotek, skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. Avgifterna är angivna exklusive moms om inget annat anges. I förekommande fall är momsen 25 procent. Avgift för porto/distributionsavgift och databärare tillkommer i förekommande fall. För leveranser tillkommer porto enligt gällande prislista för A-post från Postnord. Vid leverans av publikationer med mera tillkommer porto och emballage, se Riksarkivets webbutik för mer information om detta:

2 2 (8) Efterforskningar, kopior, digitalisering, avskrifter med mera. Eftersökning Söka fram uppgifter i arkiven* Upplysningar om vilka arkiv vi har Allmänna frågor om arkivbestånd och arkivförhållanden Preciserade frågeställningar ** Omfattande eftersöknings- eller forskningsuppdrag *** 225 kr/påbörjad kvart Ingen avgift Ingen avgift Ingen avgift * Avgiften debiteras även om de aktuella uppgifterna inte kan återfinnas ** Uppgifter som kan tas fram med hjälp av en sökingång och ett uppslag i en arkivvolym, och inte kräver efterforskning. *** Vi har begränsade möjlighet att ta på oss denna typ av uppdrag. Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier, samt digitala utskrifter Originalets storlek A4 och A3 A2 A1 A0 Ruta på mikrofilm/kort A4 Hel skannad volym publicerad via SVAR:s e-tjänst Bestyrkt (vidimerad) kopia 4 kr/st 20 kr/st 40 kr/st 80 kr/st 10 kr/st 4 kr/uppslag 2 kr/kopia, dock lägst 50 kr Vid självbetjäning (A4) i Riksarkivets läsesalar gäller halva priset. Riksarkivet har undantag från vissa bestämmelser i avgiftsförordningen. Det innebär att vi tar ut avgift även för beställningar som omfattar färre än 10 sidor.

3 3 (8) Skanning av fotografisk kvalitet och fotografiska arbeten som underlag för tryckning etc. Inskannad bild som levereras digitalt Utskrift på matt fotopapper Inskannad och utskriven bild Originalets storlek Pris per bild A5 150 kr 70 kr 220 kr A4 150 kr 130 kr 280 kr A3 275 kr 200 kr 475 kr A2 400 kr 375 kr 775 kr A1 550 kr 550 kr kr A0 690 kr 750 kr kr Faksimil (skanning och utskrift) * Särskilt krävande specialarbeten För utskrift på särskilt material kan extra kostnad tillkomma Avdelningarnas möjligheter att tillhandahålla dessa tjänster varierar. Kopior av Heraldiska vapen Heraldiska vapen eller flaggteckningar Streckteckning av heraldiskt vapen Vid beställning av samtliga landskaps- eller länsvapen Inskanning av äldre vapen 280 kr/vapen 50 kr/vapen 220 kr/vapen 280 kr/vapen Avgifterna inkluderar utskrift på vanligt papper.

4 4 (8) Digitalisering av analogt material och bearbetning av elektroniska arkiv Kopior av ljud och video 45 kr/påbörjad spelminut Kopia av film Självkostnad från extern leverantör + 25 % Beställt extraarbete med kvalitetshöjning Bearbetning m.m., i samband med utlämnande av elektroniska arkiv Avskrifter från allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning Avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning Bestyrkta avskrifter Kopior Eftersökningsavgift kan tillkomma. 125 kr/påbörjad kvart 125 kr/påbörjad kvart Avgift enligt fotokopiering, se ovan Distributionsavgift för databärare eller lagring för hämtning av digital information Elektronisk överföring upp till 1 GB Ingen avgift För hämtning från server alt. tredje part tillkommer: 0 50 GB 50 kr GB 100 kr Om särskild databärare tillhandahålls tillkommer: CD/DVD Inköpspris + 25 % USB Inköpspris + 25 % Hårddisk Inköpspris + 25 %

5 5 (8) Digitaliseringstjänster Riksarkivet kan mot ersättning utföra mer omfattande digitaliseringstjänster via vår avdelning Mediakonverteringscentrum (MKC). Offert lämnas i varje särskilt fall. Abonnemang på e-tjänst, SVAR 1 år kr (895 kr vid förlängning) 3 månader 395 kr (295 kr vid förlängning) 1 månad 245 kr 1 vecka 100 kr Föreningar Arkiv, museum, företag Studiecirkel, kurs kr för första dator 500 kr för följande per dator 150 kr SVAR tillämpar även vissa generella avgifter (under avgifter för kopior m.m.)

6 6 (8) Förmedling av kunskap Visningar och föreläsningar (moms tillkommer, 25 procent) Per visning och grupp: Dagtid Kvällar och helger kr kr Vid föreläsningar utanför Riksarkivets lokaler tillkommer kostnader för resor och eventuella övernattningar. För visningar/föreläsningar som kräver särskilda förberedelser lämnas särskild offert. Undantagna från avgift är skolväsendet, folkhögskolor samt universitet och högskolor. Visningar och föreläsningar som ingår i ett arrangemang som Riksarkivet står för eller medverkar i och som riktar sig till allmänheten är också kostnadsfria. Kurser och informationsträffar (moms tillkommer, 25 procent) Arkivkonferens (en dag) Kurser/riktade specialkurser (halv dag) Kurser/riktade specialkurser (en dag) Kurser/riktade specialkurser (två dagar) Forum, workshop och dylikt (halv dag) kr/deltagare kr/deltagare kr/deltagare kr/deltagare 700 kr/deltagare Skräddarsydda kurser enligt offert Konsultarvode (moms tillkommer, 25 procent) Särskilt kvalificerade uppgifter Handläggaruppgifter Övriga uppgifter kr/tim 750 kr/tim Eventuella kostnader för resor, traktamente, material etc. tillkommer Heraldiska uppdrag och yttranden Ritningsuppdrag, modellritningar 1 200/tim (+ moms 25%) Yttrande enligt förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar 600 kr

7 7 (8) Vård och bevarande Konservering bokbinderi, pappersanalyser med mera (moms tillkommer, 25 procent) Handläggaruppgifter Övriga uppgifter 750 kr/tim Eventuellt material Inköpspris + 25 % Specialtillverkade arkivboxar (moms tillkommer, 25 procent) Mått 573 * mm 110 kr * mm 115 kr * mm 135 kr * mm 145 kr * mm 170 kr Frakt tillkommer. För boxar som kräver särskilt upprättad ritning lämnas offert. Utlån till externa utställningar (moms tillkommer, 25 procent) Grad av arbetsinsats Nivå kr Nivå kr Nivå kr Eventuellt material Inköpspris + 25 % Utlån beviljas i undantagsfall. Vid mycket omfattande åtgärder lämnas särskilt kostnadsförslag.

8 8 (8) Tillsyn av enskilda organ För enskilda organ som förvarar allmänna handlingar tas en årlig avgift ut för kontroll och utvärdering av rapportering samt uppdatering av register. En avgift tas även ut i samband med inspektioner i enlighet med lag (2015:602) och förordning (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Årlig uppföljning Inspektioner kr kr

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Avgifter för Riksarkivets verksamheter... 2 Eftersökning... 2 Fotokopiering och skanning av enkel kvalitet av arkivalier samt digitala utskrifter... 3 Skanning av fotografisk kvalitet

Läs mer

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut.

Bearbetning av uppgifter ur elektroniska arkiv utgör i vissa fall undantag från tryckfrihetsförordningen, då tas avgift ut. 1 (2) Administrativa avdelningen Datum 2016-02-08 Avgifter för Riksarkivets verksamheter Avgifterna gäller från och med 1 mars 2016. Riksarkivet erbjuder en hel del tjänster som är kostnadsfria. Inom vissa

Läs mer

2013-06-19. Administrativ chef, föredragande. Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013

2013-06-19. Administrativ chef, föredragande. Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013 RIKSARKIVET PROTOKOLL 2013-06-19 Närvarande: Björn Jordell Anna Cedemar Riksarkivarie Administrativ chef, föredragande Fastställande av avgifter fr.o.m. den 1 juli 2013 Beslöts fastställa avgifter enligt

Läs mer

Revidering avgift för allmän handling

Revidering avgift för allmän handling Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 30 augusti 2017 Sida 1(2) Ks 130 Dnr 2017-000149 Revidering avgift för allmän handling Kort sammanfattning Krokoms kommuns avgifter för allmän handling

Läs mer

Forskarservice och tillgängliggörande

Forskarservice och tillgängliggörande Malm Malmö Stad Malmö stadsarkiv Prislista Justerad 2006-02-20 (delegationsbeslut 01/05) utifrån Riksarkivets prislista och konsumentprisindex i enlighet med kommunstyrelsens beslut 1995-03-15 88. Forskarservice

Läs mer

Avgift för kopior av allmänna handlingar m.m.

Avgift för kopior av allmänna handlingar m.m. Kommunfullmäktige Avgift för kopior av allmänna handlingar m.m. Omfattar: Ånge kommunkoncern Dokumentansvarig: Kommunkansliet Fastställd av: Kommunfullmäktige Fastställd när: 2017-10-23, 68, 2018-02-26,

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Fastställt av: Kommunfullmäktige : 2014-12-17 Dnr: ATVKS 2014-00471 064 För revidering ansvarar: Kommunledningsförvaltningen Dokumentet gäller

Läs mer

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR DATUM 2019-02-25 SIDAN 1 (6) AVGIFT FÖR UTLÄMNANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Antagen av förbundsfullmäktige den 5 april 2019. SYDARKIVERA.SE 0472-39 10 00 Box 182 342 22 Alvesta, Sverige SIDAN 1 (6) DATUM

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslutad av kommunfullmäktige 26 november 2018, 159. Dnr KS2018.0293 Innehållsförteckning 1. Avgifter för kopior av allmänna handlingar... 33 1.1 Avgift för kopiering

Läs mer

Taxa för kopior av allmänna handlingar m.m.

Taxa för kopior av allmänna handlingar m.m. Förslag till ändrad text (2018-05-24) Kommunal författningssamling Taxa för kopior av allmänna handlingar m.m. Motala kommun Gäller fr.o.m. Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0252 Datum:

Läs mer

Utskrift och kopiering av allmänna handlingar

Utskrift och kopiering av allmänna handlingar TAXA FÖR Utskrift och kopiering av allmänna handlingar Antaget av Kommunfullmäktige Antaget 2019-06-17 97 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare Kansli- och kvalitetschef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar STYRDOKUMENT Antagen av kommunfullmäktige 2017 69 Gällande från 2018-01-01 Ansvarig handläggare: Maria Blomberg Diarienummer: 2017/00099 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter

Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Taxa Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter Antagen av kommunfullmäktige 144/2016 att gälla från den 1 januari 2017, att nuvarande taxor gällande kopior, avskrifter och utskrifter upphör att gälla

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar Kommunfullmäktige 2012-10-29 1(5) 139 dnr 12/0239 Avgifter för kopior av allmänna handlingar Beslut Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar skall tas ut enligt nedan Förslag till avgifter

Läs mer

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar Taxa KF 1995-12-18, 231 Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen Sida 1/5 Med tillämpningsanvisningar Tryckfrihetsförordningen kap. 13 och kommunallagen (017:75), kap. 5 Gäller

Läs mer

Taxor för utlämnande av allmän handling

Taxor för utlämnande av allmän handling Taxor för utlämnande av allmän handling Antagen av Kommunfullmäktige 2018-05-14 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar Avgiftstaxa Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar KS 2016/0882 Taxa för avgifter och kopior av allmänna handlingar beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-27. Taxan ska tillämpas för

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Taxa för utlämnande av allmän handling

Taxa för utlämnande av allmän handling Taxa för utlämnande av allmän handling Antagen av kommunfullmäktige 136 2017-11-14 Ansvarig handläggare: Kommunstyrelsens sekreterare Senast aktualitetsprövad 2017-11-14 Dokumentansvarig: Dag Segrell 1

Läs mer

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet

Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet RIKSARKIVET 2010-05-20 Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet Två typer av leveransavgifter tas ut med stöd av 17 arkivförordningen: - Mottagningsavgift som ska täcka Riksarkivets

Läs mer

TAXA ALLMÄN HANDLING M.M. TAXA FÖR KOPIOR/UTSKRIFTER ALLMÄN HANDLING, TAXA FÖR ÖVRIG KOPIERING OCH UTSKRIFT

TAXA ALLMÄN HANDLING M.M. TAXA FÖR KOPIOR/UTSKRIFTER ALLMÄN HANDLING, TAXA FÖR ÖVRIG KOPIERING OCH UTSKRIFT TAXA ALLMÄN HANDLING M.M. TAXA FÖR KOPIOR/UTSKRIFTER ALLMÄN HANDLING, TAXA FÖR ÖVRIG KOPIERING OCH UTSKRIFT INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dokumentinformation... 1 1 Inledning... 1 2 Mervärdesskatt... 1 3 Service...

Läs mer

Kopiering av allmänna handlingar

Kopiering av allmänna handlingar Kopiering av allmänna handlingar Dokumenttyp Taxa Fastställd/upprättad 2013-11-28 av Kommunfullmäktige 76 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning

Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning Riktlinje för arkiv- och informationsförvaltning Beslutsdatum 2018-12-13 Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunfullmäktige Dokumentägare Chef kommunkansli Diarienummer 2018/KS 0349 008 Giltighetstid

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 156 KS/2017:232. Taxa för utlämnande av allmän handling

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 156 KS/2017:232. Taxa för utlämnande av allmän handling Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2017-10-09 1 (1) Sida 156 KS/2017:232 Taxa för utlämnande av allmän handling Bakgrund Mjölby kommun antog i kommunfullmäktige 26/2001-02-27

Läs mer

Diamant. Guld. Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning)

Diamant. Guld. Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Prislista 2017 Diamant Fotografering under 12 sammanhängande timmar - Fotografering vid förberedelser (sminkning, klänning, osv.) - Fotografering av brudpar före eller efter vigseln - Fotografering med/av

Läs mer

Leveransvillkor. Innehåll. Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO. 1. Fotografiska arbeten. Rekommendationer

Leveransvillkor. Innehåll. Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO. 1. Fotografiska arbeten. Rekommendationer Priser och leveransvillkor FOTO FILM VIDEO Rekommendationer Sammanställningen är utgiven av Svenska museiföreningen i samarbete med Fotosekretariatet, Museifotograferna, Nordiska museet, Etnografiska museet

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar

Taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar Beslutsdatum: 2017-06-15 Beslutande: Kommunfullmäktige (dnr. KS 0163/16) Giltighetstid: Gäller från och med 2017-06-29 och tills vidare. Dokumentansvarig: Kommunikations- och utvecklingschef Upprättad

Läs mer

Diamant. Guld. Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning)

Diamant. Guld. Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Pris säsongen 2017: kr (med möjlighet till delbetalning) Prislista Diamant Fotografering under 12 sammanhängande timmar - Fotografering vid förberedelser (sminkning, klänning, osv.) - Fotografering av brudpar före eller efter vigseln - Fotografering med/av tärnor,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för begäran om allmänna handlingar

Riktlinjer och taxa för begäran om allmänna handlingar Riktlinjer och taxa för begäran om allmänna handlingar Riktlinjer och taxa för begäran om allmänna handlingar Datum för beslut: 2019-06-10 Kommunledningskontoret Reviderad: - Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Ta hand om föreningens bästa minnen

Ta hand om föreningens bästa minnen Ta hand om föreningens bästa minnen Så sköter du ditt föreningsarkiv Albin Lindqvist - Arkivkunskap - Att sköta sitt eget arkiv - Digitalt bevarande Arkivkunskap Offentliga arkiv Riksarkivets föreskrifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING

PRISLISTA 2010. Sid 1 KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Sid 1 Priserna är angivna exkl moms och gäller från 2010-02-15 tills ny prislista utkommer. Eventuella avgifter för datamedia frakt och porto tillkommer. KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Löpande debitering,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun

Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun Riktlinjer för hanteringen av arkiv i Tyresö kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2016-xx-xx xx Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde...3 2. Syfte...3 3. Vad är arkiv?...3 4. Arkivansvar...3 5. Redovisning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret

Systemavveckling BEVARA OCH GALLRA VERKSAMHETSINFORMATION. Koncernkontoret Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning och förvaltning Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-01-25 Dokumenttyp: Instruktion Version: 1.0 Systemavveckling

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2018-05-14 DNR: 2017 000418 Antagen av KF den 24 april år 2018 44 Gäller från och med den 25 april år 2018 tillsvidare Riktlinjer för hantering av arkiv i Laholms kommun 1 Nämndernas

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Tomas Öhrn Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 24 oktober 2013 Utkom från trycket den 8 november 2013 Med stöd av 30 förordningen

Läs mer

1(6) Kopiering och utskriftstaxa. Styrdokument

1(6) Kopiering och utskriftstaxa. Styrdokument 1(6) Styrdokument 2(6) Styrdokument Dokumenttyp Taxa Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-10-31, 181 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av Kommunfullmäktige 2017-12-13, 153 3(6) Innehållsförteckning

Läs mer

Avgiftsförordning (1992:191) Svensk författningssamling 1992:1992:191 t.o.m. SFS 2014:1432 Riksdagen

Avgiftsförordning (1992:191) Svensk författningssamling 1992:1992:191 t.o.m. SFS 2014:1432 Riksdagen 15.1 Avgiftsförordning (1992:191) Svensk författningssamling 1992:1992:191 t.o.m. SFS 2014:1432 Riksdagen Förordningens tillämpningsområde 1 I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 3 kap.

Läs mer

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala

Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Dnr ULA 16-2012/12407 Arkivbeskrivning för Landsarkivet i Uppsala Organisation och arbetsuppgifter Landsarkiven var regionala statliga arkivmyndigheter med det särskilda ansvaret för den statliga arkivverksamheten

Läs mer

1. Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet

1. Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet 1(7) 1. Avgifter för leveranser av statligt arkivmaterial till Riksarkivet Två typer av leveransavgifter tas ut med stöd av 17 arkivförordningen: Mottagningsavgift - som ska täcka Riksarkivets engångskostnader

Läs mer

TAXA FÖR KOPIERING OCH AVSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

TAXA FÖR KOPIERING OCH AVSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR TAXA FÖR KOPIERING OCH AVSKRIFT AV ALLMÄNNA HANDLINGAR Gäller för samtliga närarkiv från och med 7 maj 2019 Antagen av kommunstyrelsen den 3 april 2019, 57 Ärendebeteckning: KS/2018:288-009 Övrigt Ansvarig

Läs mer

Prislista och villkor, gäller från 1/ tillsvidare

Prislista och villkor, gäller från 1/ tillsvidare Prislista och villkor, gäller från 1/1 2017 tillsvidare Alla priser är inkl. moms undantaget företagsfotograferingen nedan. I de flesta fall är vi en fotograf och en fotoassistent. Bröllopsfotografering:

Läs mer

Reviderade avgifter Arkiv och museer

Reviderade avgifter Arkiv och museer Kultur och fritidsnämnden 2017-08-24 Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2017:173 Sara Nordlund 1 (4) Kultur och fritidsnämnden Reviderade avgifter Arkiv och museer Förslag till beslut

Läs mer

Revidering avgifter Arkiv och Museer

Revidering avgifter Arkiv och Museer Kultur och fritidsnämnden 2016-07-05 1 (6) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:95 Sara Nordlund /HandläggareTelefon/ Kultur och fritidsnämnden Revidering avgifter Arkiv och Museer

Läs mer

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun. Antagen Kommunfullmäktige Senast reviderad 20XX-xx-xx.

Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun. Antagen Kommunfullmäktige Senast reviderad 20XX-xx-xx. Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar med mera Haparanda kommun Antagen Kommunfullmäktige 2015-06-18 Senast reviderad 20XX-xx-xx. Innehållsförteckning 1 Offentlighetsprincipen och tillämpliga lagar

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Reglemente för arkiv

Reglemente för arkiv Reglemente för arkiv Reviderat av kommunfullmäktige 2019-04-17, 33 Dnr: LKS 2019-000042 Fastställt av kommunfullmäktige 2015-12-17, 136 (LKS 2015-000398) Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Arkiv- och informationshantering i Stockholms stad en introduktion April 2019

Arkiv- och informationshantering i Stockholms stad en introduktion April 2019 April 2019 Dnr: 5.3-05746/2019 Utgivare: Stockholms stadsarkiv Kontaktperson: Christina Moberg 3 (11) Inledning... 4 Ansvar och organisation... 5 Framställning och arkivering... 6 Gallring... 7 Redovisa...

Läs mer

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (7) Tillämpning av Domstolsverkets riktlinjer Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har genom skriften Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, DV 2040-2013, gett

Läs mer

Arkivfrågor när en myndighet startar

Arkivfrågor när en myndighet startar Avdelningen för offentlig informationshantering Tillsynsenheten GENERELL RÅDGIVNING 1 (6) Arkivfrågor när en myndighet startar Planera för arkivfrågor när en myndighet bildas Reglerna som styr arkivområdet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik Lämna in dina filmer och bilder till oss Nya priser och information för 2015 på Åsele Videoteknik information Sida 2 Information om Videoteknik & bildarkivet Sida 3 Film Sida 4 Smalfilmer Sida 6 Filmning

Läs mer

Prislista. BRÖLLOP - STUDIO - FÖRETAG - FÖRSTORINGAR M.M Gäller fr.o.m 1 september 2015

Prislista. BRÖLLOP - STUDIO - FÖRETAG - FÖRSTORINGAR M.M Gäller fr.o.m 1 september 2015 Prislista BRÖLLOP - STUDIO - FÖRETAG - FÖRSTORINGAR M.M Gäller fr.o.m 1 september 2015 Diamant Fotografering under 12 sammanhängande timmar - Fotografering vid förberedelser (sminkning, klänning, osv.

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING OCH DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA ROSLAGEN Sophia Dahlgren

ARKIVBESKRIVNING OCH DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA ROSLAGEN Sophia Dahlgren ARKIVBESKRIVNING OCH DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET SÖDRA ROSLAGEN 2017-12-06 Sophia Dahlgren Innehåll Tillämpningsområde... 2 Ansvar för arkivbildning och arkivvård...2 Kommunarkivet...

Läs mer

Deponi. Tjänstebeskrivning. Dokumentägare: Arkivservice. Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet TJÄNSTEBESKRIVNING LA

Deponi. Tjänstebeskrivning. Dokumentägare: Arkivservice. Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet TJÄNSTEBESKRIVNING LA Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet TJÄNSTEBESKRIVNING Deponi Tjänstebeskrivning Dokumentägare: Arkivservice 2 (8) Innehållsförteckning Dokumenthistorik...3 1. Inledning... 4 2. Deponi...

Läs mer

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar

Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar BESLUT 1 (6) AD 352-2017 D 12 Regional samverkan Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter Beslut om tillämpning av Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har

Läs mer

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06.

PROTOKOLL 2015-12-07. att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-11-06. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-07 248 Avgift för kopior av allmänna handlingar KS-2015/637 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta avgifter för kopior av allmänna

Läs mer

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-05-10 Dokumenttyp: Instruktion Version:1.2 Regelverk för skanning av patientinformation i PMO INOM

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Leverans till regionarkivet

Leverans till regionarkivet Styrande regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Leverans till regionarkivet Bakgrund Detta dokument innehåller anvisning och rutin gällande leverans av arkivmaterial i pappersform till regionarkivet för slutarkivering.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige

ESSArch vid Riksarkivet i Sverige NorDig 2014 2014-06-03 ESSArch vid i Sverige Mats Berggren / 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande - bakgrund RADAR och ESSArch Erfarenheter och planer 2 1 ESSArch vid i Sverige s digitala bevarande

Läs mer

Rutin vid uttag av avgift för kopior av allmänna handlingar

Rutin vid uttag av avgift för kopior av allmänna handlingar R2B DATUM 1 (5) Rutin vid uttag av avgift för kopior av allmänna handlingar Domstolsverket har i skriften Att ta betalt för kopior av allmänna handlingar, DV649-2015, gett rekommendationer för domstolarnas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Lantmäteriets författningssamling

Lantmäteriets författningssamling Lantmäteriets författningssamling Utgivare: Sten Bertram Lantmäteriets föreskrifter om avgifter för uppdrag 1 beslutade den 18 december 2008 Utkom från trycket den 29 december 2008 Med stöd av 25 förordningen

Läs mer

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven?

Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? Vad är arkiv? Vem äger och ansvarar för informationen i arkiven? och består av.. Arkivet är Myndighetens allmänna handlingar och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 TF, om myndigheten beslutar att de

Läs mer

Avgift för kopia av allmän handling. Linköpings kommun linkoping.se

Avgift för kopia av allmän handling. Linköpings kommun linkoping.se Avgift för kopia av allmän handling Linköpings kommun linkoping.se Diarienummer: KS 2017-492 Datum: 2018-03-01 Handläggare: Sandra Bergström, Juridikfunktionen Organisation: kommunledningsförvaltningen

Läs mer

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet

4. Skrivmaterial och informationslagring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2007-06-01. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2007-06-01 Landstingsarkivet 4. Skrivmaterial och informationslagring Innehållsförteckning Skrivmaterial och informationslagring... 2 Märkning med svenskt arkiv... 2 Tekniska krav för certifiering

Läs mer

PRISLISTA Löpande debitering, pris per påbörjad timme

PRISLISTA Löpande debitering, pris per påbörjad timme Sid 1 Priserna är angivna exkl moms och gäller från 2014-02-01 tills ny prislista utkommer. Eventuella avgifter för datamedia frakt och porto tillkommer. KONSULTARVODE OCH UTBILDNING Löpande debitering,

Läs mer

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv

Personalträff 2015-05-26. Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Personalträff 2015-05-26 Naturrum Tåkern och Ödeshögs lokalhistoriska arkiv Vad är arkiv? - Förvaringslokal (fysiskt eller digitalt) Institution Arkivbildare Vård av arkiv Skydd mot: -Brand -Stöld -Vatten

Läs mer

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0

Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet. Datum Författare Version Anne Lamér 1.0 Råd för hantering av elektroniska handlingar vid Lunds universitet Datum Författare Version 2016 05 23 Anne Lamér 1.0 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Skydda dina elektroniska handlingar från obehöriga...

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Reglemente för arkiv

Reglemente för arkiv Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2019-06-17 Ansvarig: Kanslichef Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden Följas upp: Minst vart 4:e år Reglemente

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 Arkivreglemente 2011-09-12 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses kommunstyrelsen

Läs mer

Arkivreglemente för Skara kommun

Arkivreglemente för Skara kommun 1(6) Beslutad av Skara kommun Kommunfullmäktige 151 2015-11-30 Arkivreglemente för Skara kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Avtal om anslutande tjänst Arkivcentrum

Avtal om anslutande tjänst Arkivcentrum Avtal om anslutande tjänst Arkivcentrum Kommunalförbundet Sydarkivera SIDAN 1 (7) Parter Kommunalförbundet Sydarkivera nedan kallad Sydarkivera. Ärende Anslutande tjänst analogt centralarkiv Bakgrund Detta

Läs mer

Yrkande Martin Wannholt Kommunstyrelsen

Yrkande Martin Wannholt Kommunstyrelsen Yrkande Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2018-05-02 Ärende 2.1.5 Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar Nyligen presenterades Jan Jörnmarks rapport som visar det stora politiska

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Smakfull och noga utvald fotografisk utsmyckning för privat och offentlig miljö

Smakfull och noga utvald fotografisk utsmyckning för privat och offentlig miljö 1(5) Smakfull och noga utvald fotografisk utsmyckning för privat och offentlig miljö PRISLISTA Alla priser är enhetspriser i SEK exklusive moms (25%). Kontakta oss för offert om du önskar storlekar som

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Svenska kyrkans bestämmelser

Svenska kyrkans bestämmelser Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut med närmare bestämmelser om vård och annan hantering av elektroniska handlingar i kyrkans arkiv meddelat den 15 december 2016 SvKB 2016:7 Kyrkostyrelsen

Läs mer