Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen har ökat

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden INGRID EIKEN VD MÄKLARSAMFUNDET Hej, Under våren 2009 kom Mäklarsamfundets kvartalsvisa undersökning om bostadsmarknaden ut för första gången. Nu är vi inne på femte året och du är välkommen att ta del av årets första Mäklarinsikt Närmare av Mäklarsamfundets medlemmar, från norr till söder, har bedömt hur de upplever sin lokala bostadsmarknad just nu. Undersökningen genomfördes i februari. Prognosen avser perioden april till och med juni. Vi ställer vissa frågor varje gång. Dessa frågor rör fastighetsmäklarnas bedömning om kommande månader utifrån utbud, köpintresse och prisutveckling. Landets fastighetsmäklare är ganska eniga i sin uppfattning om hur våren kommer att bli. Majoriteten bedömer att både utbud och efterfrågan kommer att öka. Merparten bedömer att vi kommer få se oförändrade priser på både småhus och bostadsrätter men en stor andel bedömer att priserna kommer att stiga till och med juni månad i år. Ytterst få bedömer att utbudet av bostäder och köpintresset kommer att minska eller att vi kommer få se sjunkande priser. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner på länsnivå. Vi frågar även om nuläget, vad är det som påverkar köpare och säljare? Under låg ofta räntans utveckling och arbetsmarknadsläget i topp. Sedan dess har bankernas restriktiva utlåning ofta bedömts ha en stark påverkan. Årets första Mäklarinsikt visar på ett trendbrott i den meningen att ett litet utbud bedöms nu har störst påverkan på bostadsmarknaden och det gäller för både småhus och bostadsrätter. Fastighetsmäklarna får också svara på frågor som kan variera mellan årets undersökningar och som handlar om säljares och köpares beteendemönster på bostadsmarknaden. Denna gång har vi ställt frågor om fastighetsmäklarnas uppfattning om säljtider. Vi har även ställt frågor om home-styling. Stort tack till alla er som bidragit med era kunskaper och lagt tid på att besvara vår enkät. Rebecca von Sydow, utredare på Mäklarsamfundet har haft huvudansvaret för denna rapport. Ingrid Eiken, VD Grafisk form och layout Carina Vikarby Mäklarsamfundet Undersökningen skickades ut den 10 februari till Mäklarsamfundets medlemmar, samtliga verksamma fastighetsmäklare, och pågick till och med den 21 februari Den har besvarats av fastighetsmäklare över hela landet. Du kan även läsa om hur fastighetsmäklarna bedömt bostadsmarknaden i just ditt län. Fördjupad information om samtliga län finns att hämta på vår hemsida www. maklarsamfundet.se. 2014:1 mäklarinsikt 2

3 Slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Stabil utveckling på pris, utbud och efterfrågan Det är en samstämmig bild som ges av Sveriges fastighetsmäklare. Den bedömning som görs är att pris, utbud och efterfrågan kommer att vara oförändrat eller öka under årets andra kvartal, april till och med juni. Jämfört med tidigare bedömning, den för årets första kvartal, är den tydligaste förändringen att det nu är betydligt fler som bedömer att utbudet och efterfrågan på småhus kommer att öka under kvartal 2 (67 procent respektive 58 procent). Endast ett fåtal mäklare tror på sjunkande siffror. Nio av tio mäklare förutser oförändrade eller stigande priser på både småhus och bostadsrätter. Det är fler som tror på stigande priser för bostadsrätter, 42 procent, än för småhus, 36 procent. Småhusmarknadens priser bedöms bli oförändrade enligt 60 procent av mäklarna. Endast ett fåtal mäklare bedömer att pris, utbud och efterfrågan kommer att minska. På småhusmarknaden bedömer 4 procent sjunkande priser och endast 2 procent bedömer en minskad efterfrågan. Bostadsrättsmarknaden ser snarlik ut, 4 procent bedömer sjunkande priser och 3 procent minskat köpintresse. 5 procent svarar att de förutser ett minskat utbud på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under nästa kvartal. 2. Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest En tydlig skillnad jämfört med tidigare undersökningar är att ett litet utbud är den faktor som påverkar bostadsmarknaden mest just nu enligt Sveriges fastighetsmäklare. Detta gäller både småhusmarknaden och bostadsrättsmarknaden där hela 70 procent svarar att ett litet utbud har stor påverkan. För ett år sedan bedömde 50 procent att ett litet utbud påverkar bostadsmarknaden, vilket är en ökning med 20 procentenheter (Mäklarinsikt 2013:1). Under lång tid har bankernas restriktiva utlåning toppat listan av faktorer som påverkar bostadsmarknaden. Fortfarande anser över 60 procent av mäklarna att bankernas restriktiva utlåning har stor påverkan, vilket är en minskning jämfört med för ett år sedan då siffrorna låg på mellan 70 och 80 procent. Allmän oro och försiktighet har inte samma påverkan som tidigare. Optimismen om den egna ekonomin har däremot ökat. 3. Bostäder säljs snabbare Jämfört med i fjol upplever 36 procent av fastighetsmäklarna att det går snabbare att sälja en bostadsrätt jämfört med för ett år sedan. 27 procent av mäklarna bedömer att det går snabbare att sälja ett småhus. Varannan mäklare upplever att det tar lika lång tid idag att sälja jämfört med i fjol. Fler småhusmäklare än bostadsrättsmäklare, 20 procent jämfört med 7 procent, upplever att det tar längre tid att sälja en bostad jämfört med för ett år sedan. Försäljningstiderna varierar, både mellan småhus och bostadsrätter och över landet. Bostadsrätter säljs i regel på kortare tid än småhus enligt Sveriges fastighetsmäklare. 84 procent av mäklarna bedömer att en bostadsrätt säljs inom fem veckor. 2014:1 mäklarinsikt 3

4 småhus Priser, utbud och köpintresse Fortsatt stabil utveckling på småhusmarknaden Under det senaste kvartalet har priserna på småhus varit oförändrade enligt Svensk Mäklarstatistik och utbudet har varit lägre än på flera år. Prisutvecklingen är av stort privat- och samhällsekonomiskt intresse och förklaras bland annat av konjunkturläget och räntenivåer men också av hur utbud och efterfrågan utvecklas. Majoriteten av fastighetsmäklarna bedömer att priserna blir oförändrade och att såväl utbud som efterfrågan ökar. Småhuspriserna i Sverige har varit oförändrade de senaste tre månaderna och även den senaste månaden enligt Svensk Mäklarstatistiks senaste statistik som presenterades den 14 mars Majoriteten bedömer oförändrade priser Majoriteten av Sveriges fastighetsmäklare, 60 procent, bedömer att priserna förblir oförändrade under årets andra kvartal, perioden april till och med juni. Jämfört med föregående undersökning är det däremot fler, 36 procent, som bedömer att priserna kommer att stiga under april till och med juni. Det är fortfarande en majoritet, 60 procent, som bedömer oförändrade småhuspriser. Endast 4 procent bedömer att priserna kommer att sjunka under april till och med juni, något färre än under det första kvartalet. Totalt förutser 96 procent av fastighetsmäklarna oförändrade eller stigande priser på småhus. Tabell 1. Bedömning av hur priset kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Stigande priser 36% 29% Oförändrade priser 60% 64% Sjunkande priser 4% 8% Sju av tio bedömer att utbudet av småhus kommer att öka En stark majoritet, 67 procent av fastighetsmäklarna, bedömer att utbudet på sin lokala småhusmarknad kommer att öka under april till och med juni. Det är en rejäl ökning jämfört med den bedömning som gjordes inför årets första kvartal. Tabell 2. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Ökat utbud 67% 50% Oförändrat utbud 28% 40% Minskat utbud 5% 9% 2014:1 mäklarinsikt 4

5 småhus Köpintresset förväntas stiga Köpintresset bedöms öka under april till och med juni. Majoriteten, 58 procent, av fastighetsmäklarna i landet förutspår att efterfrågan på småhus kommer att öka. Det är en mer optimistisk bedömning jämfört med bedömningen inför kvartal 1 då majoriteten av mäklarna bedömde en oförändrad efterfrågan. Få fastighetsmäklare, endast 2 procent, bedömer att köpintresset kommer att sjunka, vilket är något färre än bedömningen inför det första kvartalet. Tabell 3. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Ökad efterfrågan 58% 44% Oförändrad efterfrågan 40% 51% Minskad efterfrågan 2% 5% Diagram 1. Hur bedömer du att följande faktorer för småhus kommer att utvecklas under kvartal 2, april till och med juni? 80% 70% 60% 50% 40% 30% Öka Oförändrat Minska 20% 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset Sammantaget bedömer en majoritet av mäklarna att priserna förblir oförändrade fram till och med juni. Majoriteten av mäklarna bedömer att utbudet kommer att öka liksom att efterfrågan kommer att öka. Vad gäller köpintresset så är detta en förändring. Inför första kvartalet bedömde majoriteten att efterfrågan skulle vara oförändrad. 2014:1 mäklarinsikt 5

6 Priser, utbud och köpintresse Köpintresset tilltar bostadsrätter Under det senaste kvartalet har priserna på bostadsrätter ökat med en procent, enligt Svensk Mäklarstatistik. Fastighetsmäklarna bedömer att priserna blir oförändrade eller stiger. Även för bostadsrätter är det en stor samstämmighet bland landets fastighetsmäklare. Utbud, köpintresse och pris kommer att vara oförändrade eller öka under det kommande kvartalet. 96 procent av fastighetsmäklarna bedömer oförändrade eller stigande priser Inför kvartal 2, april till och med juni, bedömer 54 procent av fastighetsmäklarna att priserna på den lokala bostadsrättsmarknaden kommer att vara oförändrade. 42 procent bedömer att priserna kommer att stiga och enbart 4 procent förutspår sjunkande priser. Bilden är i samma nivå som bedömningen inför kvartal 1, januari till och med mars, med den förändringen att det är något fler som nu bedömer att priserna kommer att stiga. Tabell 4. Bedömning av hur priserna kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Stigande priser 42% 40% Oförändrade priser 54% 55% Sjunkande priser 4% 5% Majoriteten förutser ökat utbud Mer än varannan fastighetsmäklare, 53 procent, bedömer att utbudet av bostadsrätter till försäljning kommer att öka under det andra kvartalet procent tror att utbudet kommer att vara oförändrat och 5 procent att utbudet kommer att sjunka. I jämförelse med kvartal 1, januari till och med mars, är bedömningen i princip oförändrad. Tabell 5. Bedömning av hur utbudet kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Ökat utbud 53% 52% Oförändrat utbud 42% 43% Minskat utbud 5% 5% 2014:1 mäklarinsikt 6

7 bostadsrätter Stark efterfrågan Fastighetsmäklarna bedömer att efterfrågan på bostadsrätter det andra kvartalet kommer att öka eller vara oförändrad. Varannan mäklare bedömer en ökad efterfrågan och 47 procent förutser att efterfrågan kommer att vara oförändrad. Endast 3 procent tror att efterfrågan kommer att minska, vilket är i samma nivå som kvartal 1. Tabell 6. Bedömning av hur efterfrågan kommer att utvecklas kvartal 2. Procent. Kvartal 2 (april-juni) Kvartal 1 (jan.-mars) Ökad efterfrågan 50% 49% Oförändrad efterfrågan 47% 49% Minskad efterfrågan 3% 2% Även för bostadsrätter är det en stor samstämmighet bland landets fastighetsmäklare. Utbud, köpintresse och pris kommer att vara oförändrat eller öka under det kommande kvartalet. Diagram 2. Hur bedömer du att följande faktorer för bostadsrätter kommer att utvecklas under kvartal 2, april till och med juni? 60% 50% 40% 30% 20% Öka Oförändrat Minska 10% 0% Utbudet Köpintresset Priset 2014:1 mäklarinsikt 7

8 Bostadsmarknaden påverkan Bostadsmarknaden påverkas mest av ett litet utbud Sedan våren 2009 har Sveriges fastighetsmäklare bedömt vad som i dagsläget påverkar deras lokala bostadsmarknad. Svaren redovisas uppdelat på småhus och bostadsrätter. Det finns både likheter och skillnader i hur mäklarna bedömer påverkansfaktorer på respektive marknad. Sedan en tid har det rapporterats om att utbudet av bostäder är lägre än på länge. Statistik från Hemnet bekräftar denna bild. För första gången uppger landets fastighetsmäklare att ett lågt utbud är den faktor som påverkar bostadsmarknaden allra mest. Ett litet utbud ligger i topp över vad som påverkar mest, och det gäller både småhus och bostadsrätter. Detta är ett tydligt skifte från att bankernas restriktiva utlåning stått högst på listan under höst och vinter Ekonomisk utblick Svensk ekonomi har påverkats av konjunkturnedgången i omvärlden. Tillväxten har mattats av och under 2013 har BNP pendlat kring nollstrecket. I Finansdepartementets senaste konjunkturbedömning som presenterades av finansminister Anders Borg den 20 februari 2014 sammanfattas läget. Svensk ekonomi bedöms gradvis normaliseras efter år av finans- och skuldkris. Kommande år väntas återhämtningen i omvärlden stabiliseras och svensk tillväxt gradvis stärkas. BNP förväntas växa med 3,5 procent 2015 och 3,7 procent Sysselsättningen bedöms fortsätta öka och arbetslösheten minska gradvis, från 7,7 procent 2014 till 5,9 procent En väl fungerande bostadsmarknad har stor betydelse för enskilda individers möjligheter att kunna byta boende i olika skeenden i livet men också för Sveriges tillväxt. Ekonomisk tillväxt är beroende av att både arbets- och bostadsmarknaden fungerar väl. Det gäller såväl näringslivets möjligheter att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft som individers möjligheter att flytta till utbildning och arbete. Vad påverkar bostadsmarknaden? Bostadsmarknaden påverkas av en rad omvärldsfaktorer och regelverk. En viktig faktor för bostadsmarknaden och dess rörlighet (flyttkedjor) är att hushållen hyser tilltro till såväl Sveriges som sin egen ekonomi. En annan är utvecklingen på bolånemarknaden. Hushållens inkomster och ränteläget på bolån utgör två viktiga faktorer för bostadsprisernas utveckling. Utbudet av bostäder har avgörande betydelse och ett litet utbud av bostäder, och bostadsbrist, blir hinder för en sund rörlighet på bostadsmarknaden. Bolånetaket och hårdare amorteringskrav har bidragit till att ökningstakten på hushållens skuldtillväxt har dämpats och belåningsgraden planat ut. Belåningsgraden ligger i snitt på 70 procent av bostadens värde för nya lån. Hushåll med riktigt hög belåningsgrad (över 85 procent) amorterar i större utsträckning än tidigare. Riksbanken, Finansinspektionen och regeringen är dock fortsatt oroade. Hushållen har en historiskt hög skuldkvot där bolån svarar för största 1 Finansinspektionen, Riskrapport delen. Amorteringsviljan är låg och amorteringstiderna är också mycket långa. Det är framförallt hushåll med belåningsgrad upp till 75 procent som amorterar i mindre utsträckning. Finansinspektionen och regeringen vill stärka amorteringskulturen med bland annat individuellt anpassade amorteringsplaner, vilket även Svenska Bankföreningen 1 står bakom. Bankföreningens amorteringsrekommendation utökades nyligen till att gälla nya lån med en belåningsgrad över 70 procent, jämfört med dagens 75 procent. Ny och entydig bild litet utbud påverkar mest En tydlig majoritet, 70 procent, av Sveriges fastighetsmäklare bedömer att ett litet utbud har stor påverkan på bostadsmarknaden. 70 procent av mäklarna anser att ett litet utbud påverkar både småhus- och bostadsrättsmarknaden mest. Det är en förändring sedan undersökningarna för höst och vinter 2013 då bankernas restriktiva utlåning toppade listan. Bankernas påverkan ligger på ungefär samma nivå som vintern 2013, över 60 procent, men ett litet utbud har ökat markant från drygt 50 procent i december till 70 procent i februari Optimismen gällande den egna ekonomin har ökat de senaste månaderna och allmän oro och försiktighet har inte lika stor påverkan på småhusmarknaden som under Tabell 7. De olika faktorerna som just nu har stor påverkan på småhus- och bostadsrättsmarknaden. Småhusmarknaden Bostadsrättsmarknaden Räntan 54% (54%) 55% (59%) Arbetsmarknaden 52% (54%) 47% (47%) Bankernas restriktiva utlåning 64% (69%) 62% (60%) Litet utbud 70% (53%) 70% (58%) Stort utbud 30% (33%) 29% (33%) Optimism gällande den egna ekonomin 39% (26%) 36% (25%) Pessimism gällande den egna ekonomin 27% (26%) 23% (23%) Allmän oro och försiktighet 39% (48%) 37% (38%) Media 54% (50%) 51% (51%) Inom parantes presenteras resultatet från Mäklarinsikt 2013:4 som genomfördes 26 november till 6 december. 2014:1 mäklarinsikt 8

9 Småhus påverkan Ett litet utbud påverkar allra mest Inför kvartal 2, perioden april till och med juni, förutser Sveriges fastighetsmäklare en relativt stabil utveckling på bostadsmarknaden och bilden är samstämmig. Bedömningen av vad som påverkar småhusmarknaden mest har förändrats och det är nu ett litet utbud som toppar listan. På frågan vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar ett litet utbud i topp, tätt följt av bankernas restriktiva utlåning. Jämfört med förra undersökningen, gjord i november-december 2013, har det skett förändringar i de olika påverkansfaktorernas inbördes ordning. Diagram 3. Vad påverkar din småhusmarknad just nu, och hur? Litet utbud Bankernas restriktiva utlåning Media Räntan Arbetsmarknaden Allmän oro och försiktighet Optimism gällande den egna ekonomin Stort utbud Pessimism gällande den egna ekonomin 39% 39% 30% 27% 70% 64% 54% 54% 52% Stor påverkan Liten påverkan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 70 procent av fastighetsmäklarna uppger att det för närvarande råder ett litet utbud på deras småhusmarknad. Det är en ökning med 17 procentenheter sedan undersökningen i november-december och medför att ett litet utbud är den största påverkansfaktorn på småhusmarknaden för tillfället. Ett litet utbud på en marknad med hög efterfrågan gynnar säljaren och vice versa. Det leder generellt även till kortare förmedlingstider då det blir fler som konkurrerar om de objekt som finns ute på marknaden. På bostadsmarknaden är det vanligt att säljaren ofta även själv är köpare (av en annan bostad). I ljuset av detta kan ett litet utbud även försvåra rörligheten på bostadsmarknaden. Tätt följt kommer bankernas restriktiva utlåning, som 64 procent av mäklarna uppger ha stor påverkan på deras småhusmarknad just nu. Siffran har sjunkit något från 69 procent i förra undersökningen men är fortsatt hög. Sedan hösten 2010 då bolånetaket infördes, och som kräver en kontantinsats på 15 procent av köpesumman, upplever många fastighetsmäklare att bankerna blivit hårdare i sin kreditbedömning. Fokus har flyttats från att bedöma betalningsförmågan till att bedöma hur hushållet klarar kontantinsatsen. Detta har framförallt drabbat unga och ekonomiskt svaga grupper. Enligt tre av fyra fastighetsmäklare, i en separat undersökning om bolånetakets konsekvenser, har dessa grupper mer eller mindre försvunnit från marknaden. I Mäklarsamfundets rapport om unga vuxnas (upp till 30 år) situation på bostadsmarknaden (juli 2013) uppger 84 procent av fastighetsmäklarna att bolånetaket är den största påverkansfaktorn för unga vuxnas möjligheter att köpa en bostad. Medias rapportering bedöms ha stor påverkan på småhusmarknaden enligt 54 procent av fastighetsmäklarna. Medias rapporter om ekonomi, omvärld och utvecklingen på bostadsmarknaden smittar av sig på hushållen. Att konjunkturnedgången bottnat och att framtidsutsikterna blivit ljusare medverkar sannolikt till att media som påverkansfaktor fått mindre inflytande. Andelen mäklare som tycker att medias bild påverkar deras marknad i hög grad ökar från 47 procent i septembermätningen och 50 procent i 2014:1 mäklarinsikt 9

10 påverkan november-decembermätningen, men ligger fortsatt under värdena från mars 2013 (61 procent) och november 2012 (71 procent). 54 procent av fastighetsmäklarna bedömer att räntan i hög grad påverkar den lokala småhusmarknaden. Det är samma nivå som förra undersökningen i november-december. Just nu har Sverige låga bolåneräntor och räntorna har en stor betydelse vid bostadsköp. Sedan bolånetaket infördes har en del köpare som inte kunnat finansiera en kontantinsats på 15 procent tvingats till dyrare blancolån med högre ränta. Arbetsmarknaden bedöms ofta av fastighetsmäklarna ha en stor påverkan på småhusmarknaden. 52 procent av mäklarna bedömer att arbetsmarknaden påverkar i hög grad. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan undersökningen i november-december och ytterligare en minskning sedan september månad 2013 då 57 procent ansåg att arbetsmarknaden hade stor påverkan. Det är positivt att andelen sjunker, om än lite. Arbete och inkomstutveckling är centrala faktorer för att kunna köpa och äga en bostad. 39 procent av fastighetsmäklarna upplever att en allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare har stor påverkan på den lokala småhusmarknaden. Oro och försiktighet hänger nära samman med svagt konjunkturläge, svag arbetsmarknad och bankernas strängare krav. För ett år sedan ansåg 63 procent av mäklarna att allmän oro och försiktighet hade stor påverkan, vilket innebär att här har en positiv förändring skett. Under 2014 förväntas utsikterna för svensk ekonomi att förbättras vilket medför ökad trygghet på bostadsmarknaden. Även optimismen gällande den egna ekonomin har ökat enligt 39 procent av fastighetsmäklarna. Det är en ökning med 13 procentenheter sedan förra mätningen i novemberdecember, vilket tyder på att Sveriges och hushållens ekonomi håller på att stabiliseras. 30 procent av fastighetsmäklarna anger att ett stort utbud påverkar deras lokala småhusmarknad. Det är en minskning från 33 procent i förra undersökningen. Ett stort utbud påverkar marknaden olika beroende på hur stor efterfrågan är. Ju fler bostäder som är ute till försäljning desto längre förmedlingstider kan det bli, då köpare kan ta god tid på sig och titta på fler objekt innan de fattar beslut om att köpa. 27 procent av mäklarna bedömer att pessimism gällande den egna ekonomin hos köpare och säljare påverkar deras lokala småhusmarknad. Det är i samma nivå som förra mätningen. Splittrad bild på länsnivå småhusmarknadens påverkansfaktorer På nästa sida presenteras tre tabeller som ger en överblick över de länsvisa skillnaderna för de olika faktorer som just nu totalt påverkar den lokala småhusmarknaden allra mest: litet utbud, bankernas restriktiva utlåning samt medias påverkan. Skillnaden mellan länen är stor. 2014:1 mäklarinsikt 10

11 påverkan Tabell 8. Litet utbud. Län Mäklarnas svar Norrbotten 90% Stockholm 85% Örebro 83% Västmanland 81% Östergötland 81% Södermanland 80% Västra Götaland 74% Uppsala 71% Kronoberg 67% Gävleborg 67% Halland 66% Jämtland 60% Blekinge 59% Västerbotten 58% Gotland 54% Västernorrland 53% Jönköping 50% Skåne 45% Kalmar 44% Värmland 41% Dalarna 40% Riket 70% Tabell 9. Bankernas restriktiva utlåning. Län Mäklarnas svar Södermanland 88% Blekinge 82% Skåne 79% Västernorrland 79% Gotland 77% Värmland 76% Västmanland 74% Jönköping 73% Halland 72% Dalarna 70% Östergötland 65% Kalmar 64% Uppsala 63% Kronoberg 58% Stockholm 58% Gävleborg 58% Västra Götaland 57% Örebro 54% Västerbotten 54% Jämtland 40% Norrbotten 20% Riket 64% Tabell 10. Media. Län Mäklarnas svar Blekinge 76% Skåne 76% Halland 66% Kalmar 64% Dalarna 60% Värmland 55% Västernorrland 55% Gotland 54% Kronoberg 54% Södermanland 54% Uppsala 54% Gävleborg 54% Jönköping 53% Västmanland 52% Stockholm 50% Västra Götaland 48% Västerbotten 42% Östergötland 41% Örebro 33% Jämtland 29% Norrbotten 16% Riket 54% 2014:1 mäklarinsikt 11

12 Bostadsrätter Litet utbud ligger i topp som påverkansfaktor påverkan Inför kvartal 2, april till och med juni, gör fastighetsmäklarna en relativt samstämmig bedömning. Utbud, köpintresse och pris kommer att vara oförändrat eller öka under det kommande kvartalet. Bedömningen av vilka faktorer som påverkar marknaden för bostadsrätter har förändrats. Ett litet utbud har blivit den påverkansfaktor som mäklarna bedömer påverkar mest just nu. På frågan om vad som påverkar bostadsrättsmarknaden allra mest just nu är svaret samma som för småhusmarknaden, ett litet utbud. Därefter kommer bankernas restriktiva utlåning och räntan. Generellt har påverkan av ett litet utbud ökat väsentligt på bostadsmarknaden. Jämfört med samma tid för ett år sedan så har säljares och köpares allmänna oro och försiktighet inte samma betydelse på bostadsmarknaden längre. Diagram 4. Vad påverkar din bostadsrättsmarknad just nu, och hur? Litet utbud Bankernas restriktiva utlåning Räntan Media Arbetsmarknaden Allmän oro och försiktighet Optimism gällande den egna ekonomin Stort utbud Pessimism gällande den egna ekonomin 70% 62% 55% 51% 47% 37% 36% 29% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Stor påverkan Liten påverkan 70 procent av fastighetsmäklarna upplever att ett litet utbud är den faktorn som påverkar den lokala bostadsrättsmarknaden allra mest just nu. Det är en betydande ökning med 12 procentenheter sedan mätningen gjordes i november-december och 8 procentenheter mer än bankernas restriktiva utlåning, vilket ansetts haft störst påverkan i de senaste undersökningarna Bankernas restriktiva utlåning anser 62 procent av mäklarna ha stor påverkan på bostadsrättsmarknaden. Det är fortsatt en hög siffra som ökat med 2 procentenheter sedan förra undersökningen. (Fördjupad kommentar presenteras för småhusmarknaden). Räntan påverkar bostadsrättsmarknaden i hög grad enligt 55 procent av mäklarna. Det är en minskning med 4 procentenheter jämfört med november-decembermätningen, och något mer än för småhusmarknaden. 51 procent av bostadsrättsmäklarna upplever att medias rapportering har en hög påverkansgrad på deras lokala marknad. Det är samma nivå som i november-december och något lägre jämfört med småhusmarknaden. 47 procent av fastighetsmäklarna bedömer att arbetsmarknaden påverkar deras lokala bostadsrättsmarknad, samma siffra jämfört med den senaste Mäklarinsikt. Arbete och inkomstutveckling är centrala faktorer för att kunna köpa 2014:1 mäklarinsikt 12

13 påverkan och äga en bostad. Jämfört med småhusmarknaden har arbetsmarknaden en lägre påverkansgrad för bostadsrätter. Allmän oro och försiktighet hos köpare och säljare anser 37 procent av mäklarna påverkar den lokala bostadsrättsmarknaden i hög grad. Det är samma nivå som novemberdecembermätningen vilket tyder på en tryggare bostadsmarknad jämfört med undersökningen i november 2012 då andelen uppgick till hela 70 procent. 36 procent av mäklarna bedömer att optimism gällande den egna ekonomin påverkar deras marknad. Det är en ökning med 11 procentenheter sedan förra undersökningen, nästan lika stor ökning som småhusmarknaden. Stort utbud upplever 29 procent av fastighetsmäklarna påverkar den lokala bostadsrättsmarknaden mycket just nu. En minskning med 4 procentenheter sedan förra undersökningen och hela 18 procentenheter jämfört med undersökningen i juni procent av bostadsrättsmäklarna bedömer att pessimism gällande den egna ekonomin hos köpare och säljare har en stor påverkan på bostadsrättsmarknaden. Det är samma siffra som november-decembermätningen. Splittrad bild på länsnivå bostadsrättsmarknadens påverkansfaktorer Följande tre tabeller ger en överblick över de länsvisa skillnader i de faktorer som just nu totalt sett påverkar den lokala marknaden allra mest: litet utbud, bankernas restriktiva utlåning och räntan. Tabell 11. Litet utbud. Län Mäklarnas svar Västmanland 90% Örebro 90% Norrbotten 89% Södermanland 85% Stockholm 84% Kronoberg 82% Västerbotten 79% Uppsala 72% Värmland 71% Östergötland 71% Västra Götaland 70% Gävleborg 68% Halland 64% Blekinge 57% Kalmar 55% Gotland 54% Dalarna 50% Västernorrland 48% Jönköping 45% Skåne 42% Jämtland 42% Riket 70% Tabell 12. Bankernas restriktiva utlåning. Län Mäklarnas svar Blekinge 86% Gotland 85% Skåne 77% Södermanland 76% Halland 72% Västmanland 67% Gävleborg 64% Stockholm 63% Uppsala 63% Jönköping 62% Örebro 60% Kalmar 55% Västra Götaland 55% Västernorrland 55% Dalarna 50% Östergötland 49% Kronoberg 47% Värmland 46% Västerbotten 46% Jämtland 42% Norrbotten 28% Riket 62% Tabell 13. Räntan. Län Mäklarnas svar Gotland 77% Blekinge 71% Stockholm 62% Kronoberg 59% Västra Götaland 58% Jönköping 57% Uppsala 57% Halland 56% Örebro 55% Södermanland 54% Västmanland 53% Skåne 52% Västerbotten 50% Jämtland 50% Kalmar 48% Värmland 46% Östergötland 46% Västernorrland 45% Dalarna 44% Gävleborg 36% Norrbotten 33% Riket 55% 2014:1 mäklarinsikt 13

14 Försäljningstid och home-styling special Många bostäder säljs snabbt och tempot är högre än i fjol En majoritet av fastighetsmäklarna, 67 procent, bedömer att det tar två till fem veckor att sälja en bostadsrätt. 17 procent bedömer att det tar omkring en vecka att sälja en bostadsrätt. 36 procent bedömer att en bostadsrätt säljs snabbare nu än för ett år sedan. Nu och då Bostadsrätter säljs snabbare än småhus enligt Sveriges fastighetsmäklare. Varannan fastighetsmäklare upplever att det tog lika lång tid att sälja en bostad i februari som för ett år sedan. 36 procent svarar att bostadsrätter säljs snabbare och 27 procent svarar att småhus säljs snabbare idag än i fjol. 7 procent bedömer att det tar längre tid att förmedla en bostadsrätt jämfört med för ett år sedan. Motsvarande bedömning för småhus är 20 procent. Majoriteten av mäklarna bedömer att det tar ungefär lika lång tid nu som då att sälja en bostadsrätt eller ett småhus. Diagram 5. Hur lång tid tar en försäljning jämfört med 1 år sedan? Procent. 100% 90% 80% 36% 27% 70% 60% 50% 40% 30% 57% 53% Snabbare Oförändrat Långsammare 20% 10% 0% 7% Bostadsrätter 20% Småhus 2014:1 mäklarinsikt 14

15 special På länsnivå varierar bilden. I Stockholms och Uppsala län säljs både småhus och bostadsrätter på kortast tid i Sverige. 12 procent av mäklarna i Stockholms län svarar att det tar mindre än en vecka att sälja ett småhus och 8 procent av mäklarna i Uppsala län upplever detsamma. Blekinge och Värmlands län toppar listan av de småhusförsäljningar som tar längst tid, där 29 respektive 21 procent av mäklarna svarar att det tar mer än fyra månader att sälja ett småhus. I Stockholms och Uppsala län säljs bostadsrätterna snabbast. Hela 36 procent av mäklarna i Stockholms län och 30 procent i Uppsala län svarar att en bostadsrätt säljs på en vecka. I Blekinge län tar en bostadsrättsförsäljning mellan två till fyra månader enligt 57 procent av mäklarna. Många bestämmer sig för ny bostad snabbt Förmedlingstiden är som regel kortare vid försäljning av bostadsrätter jämfört med försäljning av småhus. 17 procent av mäklarna svarar att en bostadsrätt säljs på omkring en vecka. 67 procent bedömer att bostadsrätter säljs inom två till fem veckor. Det tar ungefär mellan två till fem veckor att sälja ett småhus enligt 55 procent av mäklarna, och hela 40 procent uppger att det tar över 2 månader. Diagram 6. Hur lång tid tar det ungefär att sälja? Procent. Mer än 4 månader 1% 6% 2-4 månader 14% 34% Bostadsrätter 2-5 veckor 55% 67% Småhus Omkring 1 vecka 4% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 2014:1 mäklarinsikt 15

16 special Vanligare med home-styling vid förmedling av bostadsrätter Mäklarsamfundet frågade fastighetsmäklarna hur ofta home-styling förekommer vid försäljning av småhus och bostadsrätter. Majoriteten av fastighetsmäklarna som förmedlar bostadsrätter, 64 procent, bedömer att det aldrig eller sällan förekommer home-styling vid försäljning. Motsvarande bedömning hos mäklare som säljer småhus ligger något högre, där bedömer 73 procent att det sällan eller aldrig förekommer home-styling. Home-styling är vanligare vid försäljning av bostadsrätter där det ofta eller alltid förekommer enligt 13 procent av fastighetsmäklarna, medan för småhus ligger siffran på 8 procent. Vid bostadsrättsförmedling förekommer home-styling ibland enligt 23 procent av mäklarna och det är ingen större skillnad vid småhusförsäljning där det förekommer ibland enligt 19 procent. Förekomsten av home-styling varierar något mellan länen. I Södermanland svarar över 90 procent av mäklarna att det aldrig eller sällan förekommer home-styling vid bostadsförsäljning. I genomsnitt svarar 11 procent av fastighetsmäklarna att det ofta eller alltid förekommer home-styling vid bostadsförsäljningar. Kronobergs län toppar listan där 38 procent svarar att det alltid eller ofta förekommer vid småhusförsäljning, respektive 53 procent vid bostadsrättsförsäljning. 26 procent i Västra Götaland anger att det alltid eller ofta förekommer home-styling vid bostadsrättsförsäljningar. Tabell 14. Hur ofta förekommer home-styling vid försäljning av småhus och bostadsrätter? Procent. Fördelat på län. Småhus Bostadsrätter Aldrig / Alltid / Antal Aldrig / Alltid / Antal Ibland Ibland sällan ofta svarande sällan ofta svarande Stockholm 65% 27% 8% % 28% 12% 352 Uppsala 62% 22% 16% 55 52% 31% 17% 52 Södermanland 93% 8% 0% 40 92% 5% 3% 38 Östergötland 90% 8% 2% 63 67% 24% 9% 54 Jönköping 68% 15% 18% 34 72% 17% 10% 29 Kronoberg 54% 8% 38% 24 47% 0% 53% 17 Kalmar 64% 19% 17% 42 66% 17% 17% 29 Gotland 92% 8% 0% 13 77% 23% 0% 13 Blekinge 82% 12% 6% 17 79% 14% 7% 14 Skåne 84% 13% 3% % 19% 6% 144 Halland 84% 6% 0% 32 64% 32% 4% 25 Västra Götaland 54% 31% 14% % 28% 26% 192 Värmland 86% 14% 0% 29 67% 17% 17% 24 Örebro 92% 8% 0% 24 89% 11% 0% 19 Västmanland 87% 6% 6% 31 83% 7% 10% 29 Dalarna 95% 5% 0% 20 89% 6% 6% 18 Gävleborg 79% 17% 3% 29 80% 16% 4% 25 Västernorrland 89% 8% 3% 38 75% 19% 6% 32 Jämtland 87% 7% 7% 15 83% 8% 8% 12 Västerbotten 88% 12% 0% 26 70% 22% 9% 23 Norrbotten 79% 21% 0% 19 71% 18% 12% 17 Riket 73% 19% 8% % 23% 13% :1 mäklarinsikt 16

17 special 76 procent av fastighetsmäklarna uppger att home-styling är lika vanligt nu som för ett år sedan. 14 procent anser att det är mindre vanligt och 10 procent att det är mer vanligt än vid samma tidpunkt Diagram 7. Hur ofta förekommer home-styling? Procent. 100% 90% 80% 70% 13% 23% 8% 19% 60% 50% 40% 30% 64% 73% Alltid/ofta Ibland Aldrig/sällan 20% 10% 0% Bostadsrätter Småhus 2014:1 mäklarinsikt 17

18 Sveriges bostadsbestånd Fakta Den privatägda marknaden uppgår till 64 procent I Sverige fanns det drygt 4,5 miljoner bostäder vid utgången av De fördelades på 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus och 2 miljoner i småhus. Av dessa uppgick andelen hyresrätter till cirka 1,9 miljoner bostäder, varav knappt 1,6 miljoner hyresrätter i flerbostadshus och hyresrätter i småhus. Därmed uppgick den privatägda marknaden till 64 procent av det totala beståndet, eller 2,9 miljoner bostäder. Preliminära siffror från SCB visar att bostäder färdigställdes under 2013, beståndet ökade därmed med 0,6 procentenheter. För att möta befolkningsökningen och för att skapa dynamik på marknaden behövs det fler bostäder, särskilt i Sveriges tillväxtregioner. Jämfört med våra nordiska grannländer har Sverige de senaste tjugo åren byggt hälften så många nya bostäder per invånare. Det behövs också en blandning av boendeformer och upplåtelseformer för att svara mot hushållens olika behov. Balansen mellan upplåtelseformerna har förändrats under senare år. Andelen småhus är förhållandevis konstant medan hyresrätterna minskat och bostadsrätterna ökat. Det beror bland annat på att andelen hyresrätter har minskat som en följd av att många av dem ombildats till bostadsrätter samtidigt som det byggts fler nya bostadsrätter än hyresrätter. Tabell 15. Antal och andel lägenheter efter hustyp, upplåtelseform och län, Län Antal lägenheter Antal lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform Flerbostadshus Småhus Totalt Andel flerbostadshus Andel småhus Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt Andel hyresrätt Andel bostadsrätt Stockholm % 27% % 52% Uppsala % 43% % 48% Södermanland % 46% % 29% Östergötland % 43% % 25% Jönköping % 53% % 25% Kronoberg % 57% % 16% Kalmar % 58% % 26% Gotland % 63% % 39% Blekinge % 57% % 24% Skåne % 46% % 38% Halland % 63% % 22% Västra Götaland % 45% % 31% Värmland % 54% % 32% Örebro % 47% % 22% Västmanland % 42% % 42% Dalarna % 57% % 31% Gävleborg % 53% % 26% Västernorrland % 52% % 42% Jämtland % 52% % 40% Västerbotten % 48% % 30% Norrbotten % 51% % 24% Hela riket % 44% % 37% Källa: SCB. 2014:1 mäklarinsikt 18

19 Så gick undersökningen till 2014:1 Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Den administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. Sammanlagt skickades två påminnelser ut. Målgrupp och urval Samtliga av Mäklarsamfundets ledamöter (registrerade fastighetsmäklare) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågas. Enkät Enkäten baseras på den enkät som använts sedan starten av Mäklarinsikt Frågor Vilket län är du verksam i? (Svar: 1 av Sveriges 21 län) Förmedlar du småhus? (ja, nej) Förmedlar du bostadsrätter? (ja, nej) SMÅHUS Hur bedömer du att utbudet för småhus kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler) Hur bedömer du att efterfrågan för småhus kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler) Hur bedömer du att priset för ett småhus kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket) Hur påverkar följande faktorer din småhusmarknad just nu? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan, 5 = stor påverkan) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Special Vad är vanligast på din småhusmarknad just nu, att köpa eller sälja först? Köper först och säljer sedan Säljer först och köper sedan Det är lika vanligt Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja ett småhus? Mindre än 1 vecka 2-5 veckor 2-4 månader Mer än 4 månader Hur snabbt genomförs en försäljning på småhus jämfört med för ett år sedan? Långsammare Oförändrat Snabbare Hur ofta förekommer home-styling vid småhusförsäljningar? (Svar graderas 1-5, 1 = aldrig, 5 = alltid). Hur vanligt är home-styling vid småhusförsäljning jämfört med för ett år sedan? Mindre vanligt Oförändrat Mer vanligt BOSTADSRÄTTER Hur bedömer du att utbudet för bostadsrätter kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler) Hur bedömer du att efterfrågan för bostadsrätter kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = avsevärt mycket färre, 5 = avsevärt fler) Hur bedömer du att priset för en bostadsrätt kommer att utvecklas april till och med juni? (Svar graderas 1 till 5, 1 = sjunka mycket, 5 = öka mycket) Hur påverkar följande faktorer din bostadsrättsmarknad just nu? (Svar graderas 1 till 5, 1 = liten påverkan, 5 = stor påverkan) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Allmän oro och försiktighet - Media Special Vad är vanligast på din bostadsrättsmarknad just nu, att köpa eller sälja först? Köper först och säljer sedan Säljer först och köper sedan Det är lika vanligt Hur lång tid bedömer du att det i genomsnitt tar att sälja en bostadsrätt? Mindre än 1 vecka 2-5 veckor 2-4 månader Mer än 4 månader Hur snabbt genomförs en försäljning av bostadsrätt jämfört med för ett år sedan? Långsammare Oförändrat Snabbare Hur ofta förekommer home-styling vid bostadsrättsförsäljning? (Svar graderas 1-5, 1 = aldrig, 5 = alltid). Hur vanligt är home-styling vid bostadsrättsförsäljning jämfört med för ett år sedan? Mindre vanligt Oförändrat Mer vanligt Fältperiod Undersökningen pågick mellan den 10 februari och 21 februari Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal inbjudna: Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej): 122 Kompletta svar: Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/ nettourval: 25 procent 2014:1 mäklarinsikt 19

20 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar, över hela Sverige, den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter Webropol. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen under perioden 10 februari till 21 februari mäklare har svarat. Våra fastighetsmäklare bedömer bostadsrätter och småhus separat det närmaste kvartalet, det vill säga april till och med juni Information om metod, svarsperiod etc. hittar du längst bak i rapporten. Vi har även brutit ned undersökningen på länsnivå. På vår hemsida kan du hämta kortfattade länsrapporter. Materialet får fritt användas om källa anges. Källa: Mäklarinsikt 2014:1. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är branschorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi samlar cirka anslutna fastighetsmäklare. De utgör en majoritet, 83 procent, av den samlade kåren. Läs mer om oss på :1 mäklarinsikt 20

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden

Special Svårast för unga vuxna att hitta bostad. Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden. Uppgång på småhusmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2017 Litet utbud enskilt största påverkansfaktorn på bostadsmarknaden Uppgång på småhusmarknaden Special Svårast för unga vuxna

Läs mer

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser

Special Mäklarnas helårsprognos. Marknadspsykologi styr utvecklingen. Majoriteten spår oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2018 Marknadspsykologi styr utvecklingen Majoriteten spår oförändrade priser Special Mäklarnas helårsprognos Mäklarsamfundet

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Hög fart på bostadsmarknaden

Hög fart på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2013 Hög fart på bostadsmarknaden Bankerna och arbetsmarknaden påverkar l a i c e SpBostadsrätt säljs snabbare än småhus Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall

Special Minskad efterfrågan på nyproduktion. Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest. Allt fler mäklare tror på prisfall Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2017 Medias rapportering påverkar bostadsmarknaden mest Allt fler mäklare tror på prisfall Special Minskad efterfrågan på nyproduktion

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 10 till 21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:1 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:1 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2016:3 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Hängmatteläge på bostadsmarknaden

Hängmatteläge på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2018 Hängmatteläge på bostadsmarknaden Barnfamiljer mest aktiva på marknaden Sammanfattning Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan

Special. Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest. Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2014 Rekordlågt utbud påverkar marknaden mest Fortsatt stabil utveckling av pris, utbud och efterfrågan Special Köpare utan traditionell

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Nr Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Nr 4 2018 Allt fler tror på stigande priser och ökad efterfrågan Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Flest frågor om skick och prissättning Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu

Ökat utbud av småhus. Tecken på prisstabilisering. Såld på 2-5 veckor. Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2018 Ökat utbud av småhus Tecken på prisstabilisering Såld på 2-5 veckor Barnfamiljer mest aktiva på marknaden just nu Sammanfattning

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu

Nr Prognos: Pris, utbud, efterfrågan. Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Nr 1 2019 Prognos: Pris, utbud, efterfrågan Vanligaste frågorna till mäklarna just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Sammanfattning Fastighetsmäklarnas syn på bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna

Special. Lågt utbud och media påverkar mest. Stabil utveckling på bostadsmarknaden. omvärldsfaktorer. Så finansierar förstagångsköparna Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2016 Lågt utbud och media påverkar mest Stabil utveckling på bostadsmarknaden trots osäkra omvärldsfaktorer Special Så finansierar

Läs mer

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden

Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2017 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Stabil utveckling under årets första månader Special Bostadsbristen väntas

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Special Stort intresse för nyproduktion

Special Stort intresse för nyproduktion Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2016 Lågt utbud fortsätter påverka bostadsmarknaden Delade meningar bland mäklarna om efterfrågans utveckling Special Stort intresse

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2014:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer