En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton"

Transkript

1 En rapport om gräsklippning i Sverige från Briggs & Stratton Stockholm, april 2012

2

3 Innehåll Hur grön är en gräsklippare? sid 4 Gräsklippning i Sverige sid 5 Grönare gräsklippning sid 8 Så gör du din gräsklippning grönare sid 10 3

4 Hur grön är en gräsklippare? Kanske beror det på den relativt korta sommaren, men gräsklippning kan närmast beskrivas som en svensk folkrörelse. Resultatet från en studie som Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört visar att det finns drygt 2,1 miljoner gräsklippare runtom i landet som håller de svenska gräsmattorna i trim. Studien visar att omkring två tredjedelar av gräsklipparna är bensindrivna och allra vanligast är det med en bensindriven gågräsklippare. Idag har den uteslutande majoriteten av gräsklipparna fyrtaktsmotorer som har en betydligt effektivare förbränning än äldre tiders tvåtaktsmotorer. Liksom alla bensindrivna motorer har gräsklipparna en viss miljöpåverkan och ett stort ansvar vilar på tillverkarna, av såväl motorer som färdiga gräsklippare, att utveckla både tillverkningsprocessen och gräsklipparens funktioner för att minska utsläpp och annan miljöpåverkan. Under de senaste 5-10 åren har det hänt väldigt mycket inom denna utveckling. Motorerna som tillverkas idag har inte bara en lägre utsläppsnivå, utan hela produktionsprocessen utvecklas kontinuerligt. Stora satsningar görs även på grönare motortekniker som ytterligare reducerar utsläppen av avgaser och dessutom begränsar de så kallade evaporativa utsläppen från motorn när gräsklipparen står stilla. De evaporativa utsläppen står för en betydande del av de totala utsläppen från en gräsklippare men regleras inte i Sverige idag. Det finns också mycket man som användare kan göra för att få en grönare gräsklippning. Val av gräsklipparmodell och bränsle, att regelbundet serva sin gräsklippare och att slutligen återvinna den på rätt sätt gör stor skillnad. Rätt servad och underhållen har en modern gräsklippare en förhållandevis liten miljöpåverkan. Briggs & Stratton tillverkar en majoritet av de motorer som sitter i gräsklipparna som säljs på den svenska marknaden. Under många år har vi upplevt att svenskarna är engagerade i gräsklippningens miljöaspekter. Bristen på samlad och saklig fakta har skapat osäkerhet och gjort att rykten och påståenden har florerat fritt, delvis på grund av samband som har varit tekniskt väldigt komplexa att tolka. Den här rapporten syftar till att förklara och beskriva en del av miljöaspekterna kring gräsklippning, baserat på bland annat resultaten från oberoende undersökningar, tekniska fakta, erfarenheter samt redogörelser för hur utveckling och tillverkning av gräsklipparmotorer ser ut idag. Richard Aulin Operations Manager Briggs & Stratton Sverige 4

5 Gräsklippning i Sverige Briggs & Stratton och undersökningsföretaget GFK har genomfört en studie av gräsklippningen i Sverige. Resultaten visar att drygt 2,1 miljoner olika typer av gräsklippare finns ute bland de svenska hushållen. Gräsmattor I Sverige finns det omkring 4,3 miljoner hushåll. Två av tre (nästan 2,9 miljoner) svenska hushåll har en gräsmatta. Storleken på gräsmattorna varierar mycket men majoritenen av dem är mindre än en tennisplan, det vill säga under 200 kvm. Störst gräsmattor finns i Norrland medan Malmö är det område som i genomsnitt har minst gräsmatta. Storlek på gräsmatta Hur Storlek på svenska gräsmattor Över 400 kvm (5%) kvm (15%) U Ungefär 100 kvm (40%) Ungefär 200 kvm (39%) Gräsklippning Svensken klipper gräsmattan i genomsnitt fyra gånger i månaden och det tar i genomsnitt 58 minuter. Bland de hushåll som använder en gågräsklippare är det vanligast att det klippta gräset samlas upp med en gräsuppsamlare, vilket var tredje hushåll anger. Tre av tio hushåll anger att de mulchar gräset, det vill säga att det finfördelas och jämnt sprids ut över gräsmattan vid klippning. Hur ofta klipper hushållet gräsmattan under en säsong Typ av gräsklippare Så ofta klipper svenska hushåll gräsmattan under en säsong Mer sällan än varannan vecka (5%) Ungefär varannan vecka (20%) räsklippare räsklippare Mer än en gång per vecka (14%) derklippare räsklippare Ungefär en gång i veckan (61%) botklippare Hur hant För 5 Krattar Lämnar tomten (o

6 en säsong Hur hanteras vanligen det klippta gräset i ert hushåll Så hanteras vanligen det klippta gräset i svenska hushåll Storlek på gräsmatta Krattar gräset efter klippning (13%) Över 400 kvm (5%) kvm (15%) Lämnar gräset på tomten (omulchat) (25%) Använder gräsuppsamlare (33%) Ungefär 100 kvm (40%) Hur kan Ungefär 200 kvm (39%) Mulchar gräset (29%) Gräsklippare Bland de svenska hushållen med gräsmatta har nästan två femtedelar, omkring 1,1 miljoner, en bensindriven gågräsklippare. De svenska bensindrivna gågräsklipparna är i genomsnitt 4,4 år gamla. Störst penetration av bensindrivna gågräsklippare finns i Norrland och lägst i Stockholm. De flesta gräsklipparna förvaras under tak. Geografisk spridning Typ av gräsklippare Antal gräsklippare i Sverige Norrland Svealand Götaland Bensindriven gågräsklippare 49% 46% 43% Stockholm 29% Göteborg 33% Malmö 32% För Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare 110% % 16% 15% % 11% 11% 7% 12% 9% Robotklippare % 000 2% 2% 1% 2% 1% Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Åkgräsklippare Robotklippare

7 Ungefär varannan vecka (20%) Lämnar tomten ( Svenska hushåll med gräsklippare efter region Geografisk spridning Bensindriven gågräsklippare Norrland 49% Svealand 46% Götaland Ungefär Stockholm en gång i veckan Göteborg (61%) 43% 29% 33% Malmö 32% Eldriven gågräsklippare 16% 11% Manuell cylinderklippare 10% 15% 11% 12% Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% 15% 2% 14% 2% 7% 1% 9% 2% 1% Förvaring av gågräsklippare Förvaring av gågräsklippare Geografisk spridning Utomhus (ej täckt) (6%) Utomhus (täckt) (6%) Inomhus (2%) Bensindriven gågräsklippare Eldriven gågräsklippare Manuell cylinderklippare Norrland 49% 10% Utbyggnad (19%) Garage (39%) Åkgräsklippare Robotklippare 1% Skjul (27%) Om PowerPulse Briggs & Stratton genomför löpande undersökningar under namnet PowerPulse för att få en bättre insikt i användarnas behov och rådande gräsklippartrender. Den svenska studien har genomförts i samarbete med det oberoende undersökningsföretaget GFK. Resultatet är baserat på initiala intervjuer för att kartlägga hushåll med tomt- och gräsklipparinnehav. En bredare uppföljningsintervju har sedan genomförts med 559 personer som äger en bensindriven gågräsklippare och 181 personer som äger en eldriven gågräsklippare. Undersökningen genomfördes i början av april

8 Grönare gräsklippning En gräsklippares livscykel består av tre faser tillverkning, användning och återvinning som alla har en miljöpåverkan i olika stor grad. I den första fasen ligger ansvaret på tillverkarna av motorer och färdiga gräsklippare att driva utveckling framåt med målet att minska miljöpåverkan. Det sker dels genom att utveckla tillverkningsprocessen och dels genom att förbättra motorernas utsläppsnivåer. I användningsfasen vilar en del av ansvaret även på brukarna av gräsklipparen. Det finns nämligen mycket man själv kan göra för att minska miljöpåverkan från gräsklippningen. Även när det gäller återvinning har användaren ett ansvar för att se till att gräsklipparen återvinns på rätt sätt. Briggs & Stratton och produktlivscykeln Briggs & Stratton har ett fullständigt livscykelperspektiv i vår syn på miljöpåverkan från de produkter vi tillverkar. Därför arbetar vi med hela produktlivscykeln genom en så kallad Life Cycle Assessment (LCA). Det gör vi för att få en bättre förståelse för vilken miljöpåverkan våra produkter har, så att vi kan identifiera och genomföra förbättringar som gynnar såväl våra kunder och slutkonsumenterna som miljön. Vi har nyligen låtit en utomstående part, PE INTERNATIONAL Inc., utföra en livscykelanalys på våra produkter i form av en referensklippare en bensindriven gågräsklippare med en klippbredd på 52 cm, utrustad med vår nya 500e Series motor. Resultatet från denna analys visar att tillverkningen av en gräsklippare vanligtvis är den fas i en gräsklippares livscykel som har näst störst miljöpåverkan (mellan 29 och 38 procent) efter användarfasen. I analysen inkluderar tillverkningsfasen att utvinna de material som används i produkten (som till exempel stål, aluminium och plast) samt att omvandla dessa material till våra färdiga produkter. I denna fas räknas även transport av råvaror till våra tillverkningsanläggningar. Analysen är baserad på amerikanska förhållanden (med en något längre klippsäsong än i Sverige) och resultaten visar att en gräsklippares största miljöpåverkan kommer från användarfasen och användningen av bensin. Sammantaget står användarfasen för mellan 60 och 70 procent av den totala miljöpåverkan. Den totala energiåtgången för en genomsnittlig amerikansk bensinförbrukning för gräsklipparen (omkring 19 liter per säsong) motsvarar ungefär 29 mils bilkörning med en vanlig modern familjebil som Volvo V70. Räknat i koldioxidutsläpp motsvarar en säsongs klippning ungefär den energi man sparar genom att byta ut en vanlig glödlampa mot en lågenergilampa. Totalt sett blir notan för en gräsklippares hela livscykel (5,5 år) 280 kg koldioxid. I analysen ingår även ett avdrag för reducerad miljöpåverkan vid återvinning av gräsklipparen. Tillverkning Briggs & Stratton har ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att förbättra tillverkningsprocessen. Några exempel på de åtgärder som genomförts under de senaste åren är: Mellan 2007 och 2010 minskade Briggs & Stratton sitt totala utsläpp av växthusgaser från tillverkningen med nästan 18 procent. Under samma period eliminerade vi över ton koldioxid från vår tillverkning. Vi använder över 36 miljoner kg återvunnet aluminium i våra motorer årligen och alla gjutjärns- och stålkomponenter tillverkas av återvunnet material. Att använda återvunnet aluminium motsvarar ungefär 5 procent av den mängd energi som går åt när man producerar nytt aluminium. 8

9 Briggs & Stratton återvinner 100 procent av våra aluminiumrester i anslutning till våra tillverkningsplatser. Denna process gör att ton aluminium inte behöver skeppas till fabrikerna varje år. Det motsvarar en minskning av koldioxidutsläppen med över 40 ton per år. Mängden farligt avfall från tillverkningen har minskat med 55 procent under de senaste 10 åren. Utsläpp från motorn Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling har reducerat utsläppen från Briggs & Strattons bensindrivna gräsklipparmotorer med upp till 75 procent sedan Det är en stark utveckling, men för att driva på den ytterligare satte Briggs & Strattons 2007 upp ett mål att minska utsläppsnivåerna på våra motorer med minst 35 procent innan Resultatet från vår livscykelanalys baseras på amerikanska förhållanden där säsongen är längre. Att klippa gräsmattan med en modern gräsklippare under en svensk säsong motsvarar ungefär lika mycket bensin som en vanlig modern familjebil som Volvo V70 gör av med på 2,5 timmars körning. En timmes gräsklippning med en modern gräsklippare konsumerar ca 0,8 l bensin, vilket kan jämföras med bränsleförbrukningen hos en vanlig familjebil vid 12 km körning. 9

10 Så gör du gräsklippningen grönare Välj en gräsklippare med miljömotor Briggs & Strattons miljömotorer heter ECO PLUS och har en utsläppsreducerande teknik som sänker utsläppsnivåerna och har avsevärt förbättrade miljöprestanda. Avgasutsläppen är minst 25 procent lägre än gällande Europeisk standard (97/68/EC och 2010/26/EC (Stage II)). Dessutom har ECO PLUS-motorerna en teknik som reducerar de evaporativa utsläppen av kolväten med upp till 59 procent (från 2,5 g HC till 1 g HC per dygn) jämfört med motorer utan den utsläppsreducerande tekniken hos ECO PLUS. Det visar oberoende mätningar som genomförts av California Air Resources Board (CARB). Evaporativa utsläpp är utsläpp av bensinångor när motorn inte är igång och sker på två sätt. Genomträngningsutsläpp kommer från penetration av reaktiva organiska gasmolekyler genom väggarna i bränslesystemets komponenter samt avdunstning från ytor som till exempel bränsletanken, bränsleledningar, packningar och tätningar. Utsläpp genom ventilering kommer från avdunstning av bränslet då bränsleångor tränger ut ur bränslesystemet. Välj en Svanenmärkt gräsklippare En Svanenmärkt gräsklippare garanterar att gräsklipparen uppfyller höga krav för utsläpp av avgaser, vibrationer och buller samt att de kemikalier som används vid tillverkningen är utbytta till mindre miljöbelastande. Det finns idag ingen enskild Svanenmärkning för endast gräsklipparmotorer, utan det är tillverkarna av själva gräsklipparen som kan göra en Svanenmärkning. Briggs & Stratton har flera motorer som sitter på Svanenmärkta gräsklippare och de allra flesta eller kanske till och med alla våra motorer skulle klara de krav som ställs på de motorer som finns på Svanenmärkta gräsklippare idag. Val av bränsle Bensinanvändningen är den enskilt största miljöpåverkan från en gräsklippare. Därför rekommenderas alla att använda alkylatbensin som är en väldigt ren sorts motorbränsle. Alkylatbensin består av ett tiotal olika paraffiner, som tillhör de minst hälsoskadliga kolvätena, medan vanlig bensin består av hundratals olika skadliga ämnen som aromater, olefiner och bensen. Den totala mängden utsläpp av oförbrända kolväten (bensin) minskas bara något av att använda alkylatbensin. Utsläppen av de mest skadliga kolvätena minskar däremot med 99 procent jämfört med att använda vanlig bensin. Alkylatbensin tillverkas genom att återförvätska bensinångor som har förångats under raffineringsprocessen. Genom att endast ångorna används som råvara, försvinner de biprodukter som följer från tillverkningen av vanlig bensin. I alkylatbensin är andelen svavel som retar luftvägar och lungor samt försurar vattendrag, mycket lägre. Därför slipper man de mest illaluktande och hälsoskadliga avgaserna vid användning av alkylatbensin. Förbränningsprodukterna från alkylatbensin bildar heller inte marknära ozon i samma omfattning som från vanlig bensin. Marknära ozon är en aggressiv gas som irriterar andningsvägarna och skadar gröna växter. Bildningen av marknära ozon reduceras med upp till 42 procent om alkylatbensin används. Det krävs ingen omställning för att byta till att köra på alkylatbensin om man tidigare använt vanlig bensin. Om motorn är äldre än 15 år så rekommenderas att man ser över slangar och gummidetaljer i bränslesystemet eftersom de kan ha torkat ut, frätt sönder eller sotat igen av användning av vanlig bensin. Alkylatbensin kan däremot aldrig skada motorn mer då det ju i alla avseenden är en renare form av bensin. 10

11 Hållbarheten på alkylatbensin är ca 10 gånger längre än vanlig bensin. Alkylat har en lagringsbeständighet på 3-5 år jämfört med vanlig bensin som bara håller 3-5 månader. Använder man vanlig bensin ska man se till att den är ren och färsk. Viktigt att tänka på är att man aldrig ska blanda olja med bensinen. Bränslehantering Köp bara så mycket bränsle som går åt på 30 dagar, inte mer. Det gör att bränslet håller sig färskt och med en kvalitet anpassad efter säsongen. Dessutom minimeras de evaporativa utsläppen från bensindunken ju mindre bensin som blir stående. Fyll bara tanken till tre fjärdedelar för att tillåta expansion utan att den rinner över. Genom att använda en spillfri bränsledunk motverkas utsläpp av bränsleångor. Dessutom kan man minska förångningen av bränsle genom att tillsluta bränsledunken och undvika att förvara den i solsken. Vid vinterförvaring är det allra bästa att planera för att köra slut på bränslet i tanken vid sista klippningen för att undvika onödiga evaporativa utsläpp under vintern. Använder man alkylatbensin kan man förvara tanken fylld över vintern, men om man använder vanlig bensin bör man tillsätta bränslestabilisering i bränslet eftersom det skyddar utrustningen och håller bränslet färskt. Service och underhåll Det är viktigt att sköta om gräsklipparen. Håll klippkniven vass, undersidan av klippdäcket rent och motorns gångtid till ett minimum. Det mesta av det löpande underhållet kan man genomföra på egen hand. Regelbunden service med Briggs & Strattons servicesatser (eller utfört av fackhandlare) behåller motorns prestanda och kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent och utsläppen med upp till 50 procent. Ett tips för att hålla koll på underhållet är funktionen ServisExpert. Det är en enhet som fästs på gräsklipparens handtag och är konstruerad för att reagera på motorns vibrationer. ServisExpert mäter den tid motorn varit igång och lagrar informationen. Vid förprogrammerade tidsintervall tänds olika symboler i en display och ger signaler för när det är dags att byta luftfilter eller olja. En välservad motor påverkar miljön betydligt mindre än en som aldrig servas. Om man känner att underhållet är något man inte kan lösa på egen hand går det bra att kontakta någon av de återförsäljare som finns i närheten av dig. Checklista för underhåll av motorn inför gräsklipparsäsongen: Byt olja i motorn För optimal funktion av gräsklipparen bör man byta oljan minst en gång per säsong (eller efter var 25:e timmes användning om gräsklipparen används väldigt mycket). Byt tändstift För att få en konsekvent enkel start, byt tändstift varje säsong (eller var 100:e timme beroende på vilket som inträffar först). Byt ut luftfiltret Beroende på vilket typ av filter som används behöver de bytas efter olika instruktioner. 11

12 Förvaring Förvara inte gräsklipparen i solljus, då det kan slita på bland annat gummidelar och slangar i motorn. Se till att gräsklipparen förvaras under tak vid regn. Använd gärna ett överdrag för ett extra skydd av gräsklipparen. Återvinning När en gräsklippare tas ur bruk ska man se till att lämna in den på en återvinningsstation. Töm gräsklipparen på gammal bensin och olja innan den lämnas till återvinning. Olja och bensin kan sedan också lämnas på stationen där man får hjälp med att lämna delarna från gräsklipparen på rätt ställe. I princip kan hela gräsklipparen återvinnas och kanske så småningom användas vid tillverkningen av en ny gräsklippare. 12

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva

Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva Vill du veta mer? www.briggsandstratton.se 08-449 56 30 info.se@basco.com Box 6057, 141 06 Kungens Kurva och 7 sanningar Vad vet du om gräsklippning, motorer och deras påverkan på miljön? I över 100 år

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Råd & Rön Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1

Råd & Rön Eftertryck, helt eller delvis, är förbjudet. Sida 1 Tillverkare Bosch Bosch Flymo Modell Rotak 37 Li Battery Rotak 37 Multimo 420 Testdatum 2010-03-01 2010-03-01 2010-03-01 Samlat betyg 74 71 68 Cirkapris, kr 3 700 kr 1 900 kr 2 300 kr Typ av gräsklippare

Läs mer

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv

Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Båtliv och miljö - En liten guide till ett miljövänligare båtliv Du som är ute med din båt, du kan göra massor för miljön! Kristianstad kommun har med hjälp av information från Håll Sverige Rent och Sweboat

Läs mer

Hur firar en Klippo 60 år? Genom att jobba på som vanligt.

Hur firar en Klippo 60 år? Genom att jobba på som vanligt. Hur firar en Klippo 60 år? Genom att jobba på som vanligt. Det är så här du känner igen din Klippo. En Klippo är en hårding som tycker om att jobba. År efter år står den där och väntar på att du ska dra

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys.

Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning. Energiteknik Systemanalys. Utvärdering av materialval i tre olika skyltar utifrån klimatpåverkan och primärenergianvändning Energiteknik Systemanalys SP Rapport 2 Innehållsförteckning 1.Bakgrund och sammanfattning...3 2.Metod...4

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN

SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN SÅ PÅVERKAR KALLSTARTER MILJÖN EN STUDIE OM KALLSTARTADE BILAR OCH DESS PÅVERKAN PÅ MILJÖN En kallstartad bil orsakar onödiga utsläpp av skadliga ämnen. Genom att använda ett bilvärmesystem minskar eller

Läs mer

LEHR Inc.: Vision. Företagets mission. Introduktion

LEHR Inc.: Vision. Företagets mission. Introduktion Företagets mission LEHR Inc.: Vision Lönsam och hållbar tillväxt genom att erbjuda konsumenterna grön, pålitlig motorteknik tillsammans med överlägsen kundservice, innovation, kvalitet och engagemang."

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL

BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL BMW MOTORTEKNOLOGI. DIESEL ATT VÄLJA RÄTT MOTOR. DIESEL. BENSIN. HYBRID. ELEKTRISK. Utvecklingen av motorer har tagit enorma steg de senaste åren. BMWs diesel-, bensin- och plug-in hybridmotorer är inget

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: &

Bruksanvisning. Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: & Bruksanvisning Sopmaskin, 60 cm 6,5 Hk, BS bensinmotor Art.: 90 37 121 & 90 39 263 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt

Läs mer

Robotgräsklippare från Zomax

Robotgräsklippare från Zomax Robotgräsklippare från Zomax Zomax är ett företag från Tyskland som har sedan 2007 specialiserat sig på robotgräsklippare. All deras tillverkning sker i Asien med direktion från Tyskland. Vi har valt att

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning.

Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. Sparsam körning Eco driving, på svenska sparsam körning, är en körteknik som kan ge 10-20% lägre bränsleförbrukning. men det finns flera sätt att spara bränsle och miljö! Bilens egenskaper Bilen har en

Läs mer

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta

Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Vårda gräsmattan... Rätt väg till en välvårdad gräsmatta Bosch Indego robotgräsklippare med effektiv»logicut TM»-navigation och automatisk kartläggning för snabb, lätt installation och effektiv klippning

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med

PASS. Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med PASS Jag är världsmedborgare! Alla barn som värms av solen har samma rättigheter. Lek dig till en bättre värld med 2 3 Hej! Det är jag som är Retoyträdet! Rita en bild på dig själv här. Hur ser jag ut

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

10 punkter för grönare bilkörning

10 punkter för grönare bilkörning Kampanjen Gör Bilen Grönare syftar till att reducera bilarnas negativa effekt på miljön och hjälpa förarna att tänka och köra grönt. 10 punkter för grönare bilkörning Köp grönt en bil med låga koldioxidutsläpp

Läs mer

Beskrivning av produkten

Beskrivning av produkten Beskrivning av produkten 2.1 Kartläggning av kundsamverkan under produktens livscykel Fas 1 Kunden som spekulant Under denna fas anser gruppen att de viktigaste nyckelorden för ett företags image inom

Läs mer

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr

Viking kr kr 6000 kr 8000 kr Robotgräsklippare (Sid 1/4) Teckenförklaring: Ja Nej Uppgift saknas Tillverkare Robomow Viking Biltema Worx Modell MS1000 MI 632 LMR24 Landroid 2.0 Pris, cirka 15000 kr 20000 kr 6000 kr 8000 kr Samlat

Läs mer

Avfallsplanering Dalarna. Uppföljning 2019

Avfallsplanering Dalarna. Uppföljning 2019 Avfallsplanering Dalarna Uppföljning 2019 Nyttan med avfallsminimering och källsortering Dalarna 2019 Klimatpåverkan hushållens avfall (LCA) Fraktion CO2 minskning förebygga material (tillverkning ny råvara)

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB.

MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. MILJÖPLAN FÖR KARLSTAD GOLFKLUBB. Golfa i grön miljö, dä ä Solklart! Karlstad GK. Inledning Golf är en helhetsupplevelse för både kropp och själ. Inte minst viktig är naturupplevelsen under en golfrunda.

Läs mer

Jo jo, men det kommer fler Och då är det som vanligt. Redan till våren ska alla utemöbler ut, och grillen och trädgårdsredskapen. Och gräsklipparen,

Jo jo, men det kommer fler Och då är det som vanligt. Redan till våren ska alla utemöbler ut, och grillen och trädgårdsredskapen. Och gräsklipparen, Helgjutet Sommaren är kort Jo jo, men det kommer fler Och då är det som vanligt. Redan till våren ska alla utemöbler ut, och grillen och trädgårdsredskapen. Och gräsklipparen, den som i oktober stängdes

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g

1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar. b) 1000 0,04. 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 1 Skriv med siffror a) tolvtusen femton b) fem hela och fyra hundradelar 2 Beräkna a) 0,7 50 d) 45110 b) 1000 0,04 e) 78,2/100 c) 0,08 0,5 f) 555511000 3 Skriv i kilogram a) 0,2 ton b) 4 hg c) 6400 g 4

Läs mer

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art

Plattvibrator CNP20. Bruksanvisning. Art Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator CNP20 Plattvibrator CNP 20 - Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön

Korta. om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön Korta fakta om våra vanligaste dryckesförpackningar och miljön BÄST I VÄRLDEN Svenskarna är bäst i världen på att panta. Tack vare det, blir svenskarnas påverkan på miljön mycket mindre än i andra länder,

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten.

På följande sidor kan du läsa om hur en vanlig bilist kan spara tusenlappar och samtidigt bidra till att dämpa växthuseffekten. spara pengar och dämpa växthuseffekten Med rätt tryck i däcken rullar bilen bättre. Det minskar bränsleförbrukningen. Det tjänar du pengar på. Samtidigt minskar du dina utsläpp av växthusgasen koldioxid.

Läs mer

Korta fakta om vatten på flaska och miljön

Korta fakta om vatten på flaska och miljön Korta fakta om vatten på flaska och miljön Vatten på flaska är en utmärkt dryck, som passar i de flesta situationer. Det är gott, det är naturligt och det är hälsosamt. På senare år har dock flaskvatten

Läs mer

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten)

TRANSPORTER. BILEN står för ca 25% av energianvändningen. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) TRANSPORTER BILEN står för ca 25% av energianvändningen i ett normalhushåll. (50% går till vår mat och 25 % till uppvärmning och varmvatten) Bilens utsläpp av ämnen som påverkar den lokala miljön och klimatet

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

POSTTIDNING A Framme nästa dag

POSTTIDNING A Framme nästa dag DPD MILJÖVARUDEKLARATION POSTTIDNING A Framme nästa dag Brevlådan töms Måndag-fredag Sönd- & helgdag För post till hela Sverige och övriga Världen 18.00 Sista minuten Endast Storgatan 13 20.00 Sista minuten

Läs mer

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum Miljömedicinsk bedömning gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet vid Perstorp Oxo AB Göteborg den 19 december 2002 Gerd Sällsten Docent, 1:e yrkes-

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen

Innehåll. Livscykelanalys - exempel. De olika LCA stegen. De olika LCA stegen Livscykelanalys - exempel Ingenjörsmässig Analys, föreläsning 4 Ellie Cijvat Inst. för Elektro- och Informationsteknik ellie.cijvat@eit.lth.se Innehåll Repris: Vilka steg ska man göra i en LCA? Målbeskrivning

Läs mer

Plattvibrator Typ PL20

Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Art. 9049036 Plattvibrator Typ PL20 Bruksanvisning Plattvibrator PL20 Art. 9049036 Beskrivning: Bensindriven plattvibrator som används till att vibrera jord, grus eller sand vid olika anläggningsarbeten,

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

Sweepmaster 900 / 980 R/RH

Sweepmaster 900 / 980 R/RH Sweepmaster 900 / 980 R/RH För effektiv sopsugning av medelstora ytor Åkbara sopsugmaskiner med ytkapacitet på upp till 7,200 m 2 /tim Effektiv sopning snabbt och rent Sweepmaster 900/980 R effektiv helt

Läs mer

Naturvårdsverket Batterier och elavfall

Naturvårdsverket Batterier och elavfall Naturvårdsverket Batterier och elavfall Maj 2013 Utförd av CMA Research AB Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-11-05 1 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Information. Miljötänkande och prestanda. Saab 9-5 BioPower: Genève, 27 februari 2006

Information. Miljötänkande och prestanda. Saab 9-5 BioPower: Genève, 27 februari 2006 Information Genève, 27 februari 2006 Saab 9-5 BioPower: Miljötänkande och prestanda Saab är först i premiumsegmentet med att erbjuda en bil som drivs av det förnyelsebara biobränslet bioetanol (). Saab

Läs mer

Volvo Bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet

Volvo Bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet Volvo Bils steg i det viktiga hållbarhetsarbetet Under 2018 har Volvo Bils olika verksamheter tagit ytterligare steg och vidtagit viktiga åtgärder för att nå företagets hållbarhetsmål som sträcker sig

Läs mer

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006.

2006-09-23 Vägverket 1. Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 1 Köpa bil? tips och råd till den smarta bilköparen Malmö 14 september 2006. Vägverket 2 Proportioner CO2 - påverkan Höjning från 90 till 110 på 10km väg med 10 000 ådt motsvarar 500-1000 FFV-bilar.

Läs mer

Kom in till oss för mer information! Med hjälp av Dynafleetpaketet Bränsle och miljö kan du följa förarens bromsaktivitet

Kom in till oss för mer information! Med hjälp av Dynafleetpaketet Bränsle och miljö kan du följa förarens bromsaktivitet Du släpar väl inte efter? Just nu erbjuder vi kontroll av släpvagnens bromsar Tag chansen att minska dina kostnader genom att reparera eventuella fel och brister på ett tidigt stadium. Dessutom gör vi

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Extremt väder i Göteborg Vädret i Göteborg kommer att bli annorlunda eftersom jordens klimat ändras. Att klimatet ändras beror till stor

Läs mer

STÖRNINGAR OCH ORO ATT BO NÄRA PETROKEMISK INDUSTRI

STÖRNINGAR OCH ORO ATT BO NÄRA PETROKEMISK INDUSTRI Miljömedicinskt möte, 16 september 2014, Arbets- och miljömedicinska kliniken, USÖ STÖRNINGAR OCH ORO ATT BO NÄRA PETROKEMISK INDUSTRI Anita Gidlöf-Gunnarsson 1, Lars Barregård 2 1 Universitetssjukhuset

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem

Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad. Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Mobilitet och bränsle - Bränslebranschens utmaningar Framtiden är vår viktigaste marknad Helene Samuelsson Kommunikationschef Preem Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Export Marknad Transporter

Läs mer

Låt hushållssopor bli en resurs.

Låt hushållssopor bli en resurs. Låt hushållssopor bli en resurs. Biogas Jord Metaller Plast Glas Papper Matavfall till bruna påsen anläggning BIOGAS- ANLÄGGNING Biogas- JORD Jord 70 kilo matavfall per person och år ger biogas motsvarande

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

TOSHIBA OCH MILJÖ. Vårt löfte för en hållbar framtid

TOSHIBA OCH MILJÖ. Vårt löfte för en hållbar framtid TOSHIBA OCH MILJÖ Vårt löfte för en hållbar framtid Committed to People. Committed to the Future. INNEHÅLL Vårt engagemang för en hållbar miljö 4 Oberoende kontroll av verksamheten 4 Vi agerar lokalt 4

Läs mer

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan

1. Inledning. 1.1 Om detta dokument. 1.2 Om Fjäråskupan Miljöinformation Miljöinfoinformation 1. Inledning 1.1 Om detta dokument 1.2 Om Fjäråskupan 2. En fläktkupas livscykel 3. Råvaror 3.1 Materialsammansättning 3.2 Fläktsystemet 3.3 Elektronik & belysning

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter

REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER. Viktig information till dig som köper in luftfilter REDUCERA DITT FÖRETAGS KLIMAT- PÅVERKAN MED FÖRNYELSEBARA LUFTFILTER Viktig information till dig som köper in luftfilter Dinair E k o n o m i f i l t e rab L U F T F I L T E R S K L I M A T P Å V E R K

Läs mer

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87

Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Miljödeklaration Arbetsbord OFI S sitta/stå, A94C87 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi

Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola i Sverige till svensk ekonomi Så bidrar Coca-Cola till svensk ekonomi När du köper en Coca-Cola i Sverige kanske du inte tänker på allt som ligger bakom den och hur den bidrar till

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Plasternas roll i samhället 1

Plasternas roll i samhället 1 Plasternas roll i samhället Plasternas roll i samhället 1 Vad tänker du på när du hör ordet plast? Plasternas roll i samhället 2 Plasternas roll i samhället 3 Visste du att det här är av plast? Plastpresentation

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

BESPARINGSRAPPORT VALTRA T-SERIENS LÅGA TOTALA ÄGARKOSTNADER TAR EFEKTIVITET TILL NÄSTA NIVÅ HUR KAN JAG MINSKA UTGIFTERNA MED T-SERIEN?

BESPARINGSRAPPORT VALTRA T-SERIENS LÅGA TOTALA ÄGARKOSTNADER TAR EFEKTIVITET TILL NÄSTA NIVÅ HUR KAN JAG MINSKA UTGIFTERNA MED T-SERIEN? VALTRA T-SERIENS LÅGA TOTALA ÄGARKOSTNADER BESPARINGSRAPPORT TAR EFEKTIVITET TILL NÄSTA NIVÅ Med Valtras nya T-serie sänks den totala ägarkostnaden för en traktor till en ännu lägre nivå. Vi kompromissade

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Honda Miimo HRM 310 / 520 / Lämna över gräsklippningen till Miimo

Honda Miimo HRM 310 / 520 / Lämna över gräsklippningen till Miimo Honda Miimo HRM 310 / 520 / 3000 Lämna över gräsklippningen till Miimo HONDA MIIMO MODELLUTBUD Miimo klipper din gräsmatta åt dig Miimo är vår intelligenta robotgräsklippare som är fullständigt självgående

Läs mer

Europa minskar avfallet 2011

Europa minskar avfallet 2011 Europa minskar avfallet 2011 Rapport framtagen för Avfall Sverige Beställare: Anna-Carin Gripwall Upplägg och rapport: Katharina Norborg Genomförande: 1-10 november, 2011 Projektnummer: 110041 Bakgrund

Läs mer

Båtliv i sjö och hav

Båtliv i sjö och hav Båtliv i sjö och hav I Olofströms kommun finns det mer än 200 sjöar som är större än en hektar - en av dem är Halen som är Blekinges största sjö. Genom kommunen flyter också flera åar. Många har en båt

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Swedish Tack för att du har köpt avsaltaren Katadyn Survivor-06 Den är konstruerad och tillverkad för produktion av färskvatten

Läs mer

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25

Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Miljödeklaration - Dörrskåp E30D25 Företaget EFG European Furniture Group AB Box 1017 573 28 TRANÅS Org.nr: 556236-7259 ISO 14001 certifikat nr: 194848 FSC-COC certifikat nr: EUR-COC-061003 EFG utvecklar,

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Genväg till energilösningar.

Genväg till energilösningar. Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas som bränsle för lastbilar. Genväg till energilösningar. 2 Flytande naturgas för lastbilar Flytande naturgas den nya energikällan för lastbilar. Ett perfekt

Läs mer

KATALYSATORER VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN

KATALYSATORER VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN KATALYSATORER VIKTIGARE ÄN NÅGONSIN Walker utökar sin produktlinje och erbjuder ännu större täckning I takt med att regeringar, biltillverkare och kunder blir alltmer angelägna om att reducera utsläppen

Läs mer

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg

Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Sprit i tankarna? Hur är det egentligen kan man köra tvåtaktaren på E85? Classic Motor har testat! Text & foto: Jim Lundberg Fler och fler bensinmackar säljer nu E85. Detta bränsle består i huvudsak av

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet.

BMW X5. När Sheer du älskar. www.bmw.com. allt annat än statisk elektricitet. Annons Hela denna bilaga är en annons från BMW Annons BMW The all-new i BMW X5 www.bmw.com När Sheer du älskar Driving att köra Pleasure allt annat än statisk elektricitet. BILEN SOM ÄR BYGGD AV KOL ISTÄLLET

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Snöslunga Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Snöslunga Art.: 90 40 362 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer