NYKTERHETS VÅRDENS LÄGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKTERHETS VÅRDENS LÄGE"

Transkript

1 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR : Socialdepartementet Arkivexemplar sou NYKTERHETS VÅRDENS LÄGE DEL II BILAGOR BETÄNKANDE AVGIVET AV ÅRS NYKTERHETSVÅRDSUNDERSÖKNING Stockholm

2 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Kronologisk förteckning. Kommunal bostadsförmedling. Hxggström. I.. Allmänna arvsfonden. Esselte. Ju.. Utsökningsrätt VI. Esselte. Ju.. Ny domkretsindelning för underrätterna. Esselte. Ju.. Statlig publicering. Norstedt & Söner. Fl.. Finansiella långtidsperspektiv. Esselte. Fl.. Den framtida jordbrukspolitiken. Svenska Reproduktions AB. Jo.. Barnstugor. Barnavårdsmannaskap. Barnolycksfall. Kihlström. S.. Rikskonserter. Esselte. E.. Linköpings högskola. Del I. Victor Petterson. E.. Programbudgetering. Del I. Esselte. Fi.. Programbudgetering. Del II. Studier och försök. Esselte. Fi.. Programbudgetering. Del III. En sammanfattning. Esselte. Fi.. Skolans arbetstider. Esselte. E.. Tjänsteställning inom krigsmakten. Esselte. Fö.. års utredning kyrkastat. VII. Folkbokföringen. Beckman. E.. års utredning kyrkastat. VIII. De teologiska fakulteterna. Almqvist te Wiksell, Uppsala. E.. Invandringen. Esselte. I.. Statens stöd till ungdomsverksamhet. Esselte. E.. Den statliga länsförvaltningen. I. Norstedt & Söner K.. Den statliga länsförvaltningen. II. Bilagor. Norstedt & Söner. K.. Skatteförvaltningen. Norstedt & Söner K.. Länsindelningsutredningen. Victor Petterson. K.. Lag om skatterätt. Hseggström. Fl.. Narkotikaproblemet. Del I. Haeggström. S.. Partiell författningsreform. Esselte. Ju.. Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval. Esselte. Ju.. Tryckfrihet och upphovsrätt. Berllngska bok tryckeriet. Lund. Ju.. Transportkostnaderna Gotlandstrafiken.. Höga eller låga hus? Esselte. I.. Filmens Inflytande på sin publik. Hseggström. E.. Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet Esselte. K.. Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet. Bilagor. Esselte. K.. Kompensation vissa fall för bensinskatt som utgår vid användande av motorsåg och snöskoter Berllngska boktryckeriet, Lund. Fi.. Firmaskydd. Esselte. Ju.. Nykterhetsvårdens läge. Del I. Esselte. S.. Nykterhetsvårdens läge. Del H. Bilagor. Esselte. S. Anm. Om särskild tryckort ej anges, är tryckorten Stockholm.

3 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR : Socialdepartementet NYKTERHETS VÅRDENS LÄGE DEL II BILAGOR BETÄNKANDE AV L ÅRS NYKTERHETSVÅRDSUNDERSÖKNING ESSELTE AB, STOCKHOLM

4

5 Innehåll.. Översikt över anstaltssystemet.. Vårdtiderna vid de enskilda anstalterna under år. Anta] klienter som utskrivits under året.. Vårdtiderna vid de allmänna anstalterna under år. Antal försökspermissioner under året.. Fördelning av medicinska forskningsrådets medel till olika forskare och forskningsprojekt under budgetåren /, / och /.... Formulär A:.. Missivskrivelse till formulär A: och A.. Formulär A.. Formulär B: och B.. Missivskrivelse till formulär B: och B.. Formulär D.. Missivskrivelse till formulär D.. Formulär C, C :, C : och C :.. Missivskrivelse till formulär C och C:.. Missivskrivelse till formulär C : och C :.. Förteckning över i undersökningen ingående sjukvårdsinrättningar.. Tabellbilaga

6 Anmärkning (Här har bl. a. redovisats konsulterande eller deltidsanställd personal) O) Läkare Psykiater Psykolog Tandläkare Predikant Organist Prov.läkare Kons. psykiater genom Venngarn Läkare Psykiater Jordbrukspersonalen överförd till kriminalvårdens stat UEIOJ, oo * o r^ swdsijupsisqjb r- Cl " «S.IduUU> CD - ra ra r~ " SJds.IU>I rsuoswd -suäsipiqao -pjba JAO - M ~ "» i> m c o in O S.Id>lSJ>lS (je[>(åsd UAB) JE>[EI jso[o>i^sd - a < JJUSJSSE ipo Mip o r^ CN LO Antal sysselsatta co ra tn d oc uo cc o c*a CN m M TH Ifi -r LO T co -^ ra ra co "C c IS} T^ g tio s. CC Smidesverk. Byggnadssnickeri Måleri Betongverkstad Jordbruk Trädgård Skogsbruk Ladugård Rep.arb. Arbetsterapi Handräckn. Jordbruk Trädgård Diverse Frigångsarbete Byggnadssnickeri Bokbinderi Rörarbele Trädgård Skrädderi Handräckning Förläggningsstruktur.. Platser på mans rum el. större ui tu SUBIU - = r>» LO CN o s c o -c* Klientelbeskrivning.. ^ Psykiskt särpräglade och svårsköl la Lämpligt urval (mera lättskötta) av Vcnngarnsklientelet Mycket svårskötta bl. a. överförda från andra statliga och vissa erkända vårdanstalter al. L^ T?d pab ABJBp o CM ra LO LO F* se J j «H " "O - a - Slutliga vårdanstalter Venngarn Si g I una Backgärden Fagersta Vårdavdelning till Venngarn E «c > a c/; -> CA

7 Läkare Tandläkare Tandsköterska städerskor Fritidsledare Arbetsterapeut Ansl., som utgör del av mentalsjukhus, öppnades... Anst. utgör del av mentalsjukhus co * " Cl s Läkare Psykiater Redogörare i/j-tid - CM Cl n ^ Cl Cl ["> " CM O s ca l> Öl ra i-t ~ CM rt - LO' - Cl CM CM m n CM LO LO LO Cl ' LO Cl LO Cl C l^ CM LO CM,, Smide, mek. verkst. Byggn.- snickeri Måleri Bokbinderi, papper Trädgård Skogsbruk Handräckn. o c " Smide, mek. verk. Jordbruk Skogsbruk Handräckn. Sömnadsverkstad Arbelsterapi Konf. sömnad Ryor, vävn. Tvätt Arbelsterapi Handräckn. X ca -t -r o Cl -t CM Cl? oc O IS Psykiskt särpräglade och svärskötla, företrädesvis yngre LO Cl co ^T Cl cl Gudhem Gudhem Svårskötta, företrädesvis yngre, som ej kan vårdas på Svartsjö eller andra slalliga anstalter LO S" " II a T- ti Utpräglat svårskötta som icke kan vårdas på Svartsjö Cl a t- a a c/; a as -. I? S " Runnagården Örebro Ei '~ "i = P l> Bro torp Hidingebro Vårdavdelning till Runnagården ^ o LO :a vid statliga vårdanstalter ō = o er c -i L- :rc B s. cs._ o ēr o.. > CJ a O. :- O-.^

8 Anmärkning (Här har bl. a. redovisats konsulterande eller deltidsanställd personal) ipnox o CJ J* :B J s tu. a a EU J TT BC t- O ^> :j tx -i EU Cl ä :a - sjsdsijupstsqjb t> Cl LO rt co Cl ci SJduUU> sisdsjoiuojj to lo - - LO "- ^ ^ leuosiad -suåspn ti -pjy A "JA-O xp P i/i 'a C o BQ EU SJdJISJ;>lS (jsleljpfed UAE) JB>(BI CM jsgoioji^sd JUSISSB tpo "Jip o Cl!>l Cl Cl co Q -* ca H ca H -f Cl 't* O Cl W o ci S o < w Förläggningsstruktur.. Platser på c ej EC Ul '" t? w t/ r- c^ m <" "C -j T * a -j r* P a ~ ; a >i " J o M a Ö h CM <P < = ;a Ja Jp P ^a «* g S"a X j ÄCS X Cl Cl «M jå a ^ «a t, g, " BO a *J ec' J T «la ji " «: i: 'icq St-th cl o " ' EC a " a ;? o P a jx ^ X o rt t*s a W < Klientelbeskrivning.. "pab'ipueq -oq ' ->(n[s o J Cl i h ci ca.^s a S i LO ^ ^ i P SC a : a C «a g P. P ui a å t Ö s é «- " o - = ~ ö ^ "< oald w r/l - > o o : g -g o ^^^- ä i & ^ "^ Q, t> - CJ * c S " J S O r" it " 'J -P.- a ^- P i^ CM "a a o c is "H a -. ~ <U O i: s:l w cq CQ p a «a a *-> t/> Q A Ed oa :c^ - - «c: r* a^

9 Psykiatrisk konsult. I sköterskepers. har inräknats sjukvårdsbiträden FM sl c/j TJ EU u v. * id. yj Vårdarnatjänstgör även som förmän Läkare Cl r* OJ o Cl O Cl LO Cl LO ia ca CM LO LO CM LO Cl ~ Cl ** Cl CM ci ci cc o ca Cl CM C O C O CN rh [> CM l> Cl o Smides verkstad Måleri Skomakeri Cement grus. mur. Trädgård Arbetsterapi Handräckn. co. u P l/l P.J _ " T J± «^ ^ ^ p - as : «! g-ggs! E, cj,. «é é S "O o «-a : id Eci B «: g a c/ H X CD <* Cl Cl Cl fr- O Tbc-sjuka och andra kroppsligt sjuka alkoholmissbrukare oi -M c a, = > S-- i a, a a a «to E U w o <. ^ o : «o a _. a 'Q. t* t, > «J CJ i«b " B t» M ii ^ a US ^- C OJ B p P o O O o Hessleby sjukhus Mariannelund OJ S g sx X o E ti C O / o CQ X "S B a :C ^ E a ej l/l -'? CU Q ^ ECS j sa" ii >>K

10 Oi %-tidsanställd sjuksköterska. Läkaren tillika psykiater o Sjuksköterska Psykolog Läkare Vårdarna även förmän Läkare Psykiater Cl. ^ ä >>. «- EU LO Läkare Psykiater Vårdarna även förmän x Läkare och psykiater från Gullberna sjh. % CM ** CM CM CD * LO i> Cl LO CM CM C" VO # Tf * * CM X o CM Cl f CM r~ co H r H h H T l T f l f l f l l l> Cl CM T- LO r- <" t^ O Cl CM LO I> B.- : «S»T OTJ r < : a S c- X Cl -> P P * g. ** o._- EC'-coiBotia'Tjae >> " ^ ^ >>,* > O M CQ oncqonccoot-hu- Cl g -g » B ^ o a oi > a HO H J (C c- X yl XI C M P «s x: C. EC : CC PL, D. i -^ B w "C» JM «JS «:n - S. "C å-s «BcE.»C fi >, "= -a S a oi ra inx CC a -c - ^ - S. G ". EC EC ii o w - ' o a c- co O o ca CM ca "" LO ca ca f OI *# yl A,, O. u, i, B a g ca a s BC fa > o c ", P S «l" -s a T B - a L> P fa C y) P< fa Cl «" S-S c o " J. : - S "^ C (, J ^ <M ti > a «o t g = > in o n i "- > o P O :/. _ a «^ p a, a oi a & o J a > S o o c, o- fa t- > o / wl.j O i il ti a Ti H s u, p-fa B g K l> g i OJ A >> O c o rt S t- ö ö ca LO C" O o Cl T fa : fa TT a "U B Cl fa»a EC CJ, P O & <: Sta CA c ^ < B "go oi r^ W J u B X S Ul ^ «=> -. ffi i i*, oi oi j * ^ fe o o a Öi

11 c u a ia. a a j cu. a jus C m LO fa EU Cl Cl CN c» E> LO LO UO ca LO CM * - " " - * TT O C M l > oo docaco CM LO Cl Cl f LO ^T P) WtHÄH«NiHrtl-lOJ Byggnadssnickeri Måleri Bokb. papper Skomakeri Trädgård Textilslöjd Skrädderi Tvätt Handräckn. " M T= "g h.fa"g O. jfe'ai!:b ~?Ä??JSd : «c E > Sofaa orj«on <^-oe-onijoncuoni ^ *L_ CJ ^ X O EC P Q, B CQ r- CQ X O x - a- T i I^Sgl^iScf-g I-gal ^>> x _.P=ofa^a >>ij > «oo CQ CQ >or- c/ J on H X Cl Cl Cl ca CM -" CM Klienter som är arbetsoförmögna eller har nedsalt arbetsförmåga oi d. i C C- E- "I p oi ej O T O Ö o : a ~ a ; P fa x a oi OJ EC. "I ^ fa J "> = > on O, p- fa a g oi fa > o CJ l/l ^ o g TJ a r* fa > ' B * o P VI J> O P oi «oi a u a S t. ^ " *" LO Cl CM OO CD ej :B P -. a EOJg " fa XI :a X! I-, :a a P B o f* CQ B fa ^ Ut >, CQ CJ :a : c o < on

12 Översköterska %-tid Läkare Arvodesanställd läkare och sjuksköterska vårdare är även förmän Läkare tillika psykiater U -- [>j J Cu Cl OC r> r- CM LO CI to» P r^ Cl LO Cl t x r-i f f i> Cl CM Cl g "- O ca Ö> CM t ^ c i c a o o c M c a o i LO LO co C i c o c o c a c o d O c i O Cl Gl CM ci ca ca Byggnadssnickeri Måleri Bokb. papper Skomakeri El. o. radio Jordbruk Trädgård Ladugård Skrädderi Handräckn. Byggnadssnickeri Trädgård Skrädderi Tvätt Handräckn. Smide mek. verk. Byggnadssnickeri Måleri Skomakeri Rörarbete Jordbruk Trädgård Skogsbruk Ladugård Ryor, vävn. Tvätt Handräckn. Smide mek. verk. Byggnadssnickeri Bokb. pappei Jordbruk Trädgård Skrädderi Tvätt Handräckn. r- lo LO o o CM o Cl g uo Cl LO g ^ Klienter utan svårare komplikationer Klienter utan svårare komplikationer, även äldre och mindre arbetsföra Klienter utan svårare komplikationer > i> o Cl ca iö O X o Cl - Ö fa d, B w OC :B a "* j> g?c oi ~å "OJ g Öl T. OJ II S M I J O. <

13 vårdare är även förmän Läkare Psykiater vårdare är även förmän Läkare Psykiater Psykolog Läkare tillika psykiater Psykolog CM LO LO LO LO io f TT o C» LO Cl o LO tm LO <* Cl o - - LO ca ca LO ca L^ oi Cl Tf TfTf^lOOO ^ d r^cocmi L O C o CM Smide mek. verk. Byggnadssnickeri Jordbruk Trädgård Skrädderi Handräckn. Smide mek. verk. Byggnadssnickeri Jordbruk Skogsbruk Ladugård Rep.arb. Tvätt Handräckn. Byggnadssnickeri Måleri Skomakeri El o. radio Betongverkstad Jordbruk Trädgård Skogsbruk Smådjur Rep.arb. Skrädderi Tvätt Handräckn. CM CM W CM Cl o LO CM Cl Cl O LO fa Cl Jl "> Yngre utan svårare komplikationer Klienler med vissa komplikationer o g Cl Cl o CM CD Räilsögärden Rällsö Vårdavdelning till Åsbrohemmet ö o P V i* öslfora Järlåsa S:a vid erkända vårdanstalter

14 Anmärkning (Här har bl. a. redovisats konsulterande eller deltidsanställd personal) Oi Föreståndarinnan är utb. sjuksköterska Läkare ggr i v. Räkenskaperna sköts av en arvodesanställd. B i a >> jft Heltidsanställd arbetsterapeut Läkare och psykiater. Anstalten startade maj Heltidsanställd arbetsterapeut Läkare och psykiater d B >, : -J y; C Läkare. Adm. handläggs av Gävle stad WWL T-* i> LO LO l> sjadsijupspqjb t** " - * sjdimouo>i CD ca CM co CM T EO ci S.IdSJU>l io a u in c o u: IH CJ (BUOSJSd -suxspi] l P -PJ? A ' IA sjd>(sjtg> s (.I)Bp Äsd UAB) JBBI jagojoijasd T CN x ca "- * '- ««-" JJUTSISSB qao Jip o Cl CM CM - CM i! m "g CD w '-] a> cd -O *H < Förläggningsstruktur.. Platser på Antal sysselsatta ^ p EO f/ < w t C - fa co a ^i :c t» io - ctfll H c ca OI lo LO LO Snickeri- och tapetserarverkstad Handräckn. TT Monteringsarbete Snickeri Handräckning CD * B fa 'B. a fa ca fa d B t/ O Cl Cl B '. B fa H * ci ca Mekanisk verkstad Snickeri Klientelbeskrivning.. f a BC _ B i; E B US d U OJ C/J i-» r- CC CD a* a OM c ^ < "a 'pab'jpubtj -aq *o ->pifs s oi a fa "C J 'a =" a! o H CM O CM Enskilda vårdanstalter Arödshemmet Ljungskile O CM Q, fa O «-. CM Cl B O ---a d J d ^ B " i p- :B O. d ^ s " a : g n o "" B EC c o o K o

15 a A d S h VI " fa J'* O in I " S C a 'E Läkaren är föreståndare Psykiater OC a d t- s- ca kti %-tidsanställd sjuksköterska Läkare OI BC. I- cd & :cd w C/. PJ^> CCJ c/ j a, Cl Psykolog Läkare Heltidsanställd arbetsterapeut Cl i :cs O Vårdarna även förmän Läkare «* CN «f <N Cl ro * -C" ^ ^ - ** ^ «* ~ " " ^ ^ -r ** * «* - CN ~ CM CN CN ** - ~ ^ - ci ~ * CN CN «H ca rt «Cl CN O O ca t> CN O CN CD Rivning av bilputstrasor Monteringsarb. Terapiverksamhet >> & g :a B X x ~ ' s d s Cj d fa CJ 'C O C/J S - U - S.S a p i t/ E- " ' C/ 'C M W OS "il. CJ E t/ <" ca oj *- K* ca i=" o. i? ti «=C otf " X v: c Cl C O ca CN CM Cl OC TF - CC Cl ** LO O "«*# CÖ O LO Cl ca Cl CN.BP CJ II CN ci CN B B o fa d :._ a Hamnvikshemmet Nynäshamn ve :B vi B ;a B : K :C ~ S j? -P. fa" - fa & : EC in B EC P c äj B J fa *H ^ jsj - O vi s> - ' Z BB C CJ i» t. S M CJ _C^ :cö C-* ^ si s -g.» : : a ^ a a P ö CJ ijfj CJ CJ b SK J EC^

16 EC B ' > E " T a «j a - s E a "s: B fa "O :a : * o P = a - fa "O oi S oi O P.» " < K d X) IEX.., T O s e -, W CL, X E a d S»d fet W B EC T] EC v?cm sjdsjups}qje S.IdutlOU^ sjdsjopuo>i (BUOSJd -suxsnn tpo -pjya 'JAO LO - ca co O CM SJd>(SJ-ig>IS (j}bi}[äsd UAB) JBilB[ ca ca.ig[>iåsd J;USISSE ipo Mip ca ca CM o I CM ca B. oc ca vi «i a ca ca TT CM Cl CM... QH ;. c FH CJ < *> -i. r- B P j* SJ "C S ZC C* V ^ i-h ~ u paeqpueq -sq - o ->pifs O LO LO ~ c -* O o. P B o r- ; - = B ä S m nt «E P _ i :B P B C :B o B P :B g vi P b a H > B CH O. ^n u _ O.=" Oil vi - tes. ec B "EC r B S > J a B B a t/ y. C/ amt nsta :a s

17 UAIJ>[Spi EIUUIIIS r c i c f c i c a c a c T i C j i c i o i OCLCCCCCMCL TT ca )iuujqgfsjfo uisqpjya BJiBsgujx' t ^ C O C C O C O E>[BqSUIEJJ BJO;S auiuiqs> iaios Up.iygpiips uisq'auoji SJSJO>( Epoy uspjygsgjsqsjsipj iuuiqofspjox tuqpjya Bpin; o o t > c i c a o o a i c o c i c M ' uqoipigurpxyi cacooolocococjicococmcica d.io)s.igsgun>i OUJEH tusqpjya SBupEH UUUqS>pAUUIBH H ^ t ). l ^ Q C l O C l ica }ouiuiuoqsgp} c j i o o o o i i O d c a c o c M ' Esy>[H EJlBSilH ujpeq>[tj ;uiuiqspgjv EC a a O Cl C Cl O! Cl C M T L O l ^ C C C O I > I ii i i- -^rcdi>cnlocd,_ T_,_,_,-.,-H W

18 BILAGA.. Värdtiderna vid de allmänna Antal Tid i dagar Frivilligt ingångna w Summa försökspermisioner Medelvårdtid... Tvångsintagna w Summa försökspermisioner Medelvårdtid r fa P B >S CQ j ' C. VI B > C/ _ O,,,, a BO a t/ B g, o fa ca i i i,, fa a o VI fa " i,,, O EO B a i,, i VI a, CJ e B * B X,,, ' ir, VI X Cj a X,,,, CJ A tv: hn C a "o X,, a VI fa EC :B X., c 'a. Vårdtiden har räknats från intagnings eller återhämtningsdagen till dagen för försökspermissionen. Vissa klienter kan ha försökspermillerats mera än en gång under året.

19 värdanstalterna under är försökspermissioner under året > v. B :,, BO a o, B O fa,/,, fa a BO,, VI a i,, " u CJ ft o,,.j "CJ :B BO i K,, VI :B B B o cc,, B fa VI >> C,, :B E fa O C/,, B J VI :B B fa B *,, B > fa VI :B,, B J & Cfl CS >,,? B -a «B B -E O O VI fa J :B < c.,, BO >,, a fa o» VI O,, OJ a B i B P P fa c/ O,,, ö ' B

20

21 BILAGA.. Fördelning av medicinska forskningsrådets medel till olika forskare och forskningsprojekt budgetåren, /, /. Beviljat av rådet Forskare och forskningsprojekt Anslag / / och / / och / / / och / / och / / Elwin, C.-E., med lic. Stockholm Fortsatta studier över den mekanism, varigenom etylalkohol libererar gastrin från magsäckens antrumdel Gunne, L. M., med. lic. Danderyd Studier i experimentell kokainism Alström, C. H., professor Gustafsson, B., professor Goldberg, L., professor Stockholm Forskning rörande de medicinska verkningarna av alkoholransoneringen Aschan, G., docent Uppsala Djurexperimentella studier över alkohollägenystagmus' pato- Tdeström, C.-M., docent Stockholm Mätning av alkoholeffekten hos olika personlighetstyper Wahlström, G., med. lic. Uppsala Fortsatta undersökningar rörande tolerans och överkänslighet mot barbiturater och alkohol hos råtta Goldberg, L., professor Stockholm Fortsatta studier över interaktion mellan etanol och CNS- Kiessling, K. H., docent Alström, C. H., professor Stockholm Lindahl, P. E., professor. Uppsala Fortsatta undersökningar av etylalkoholens inverkan på den : : : : : : : : : Goldberg, L., professor Boalt, G., professor Stockholm Nordisk undersökning om alkoholvanor hos vuxna män : Goldberg, L., professor Boalt, G., professor Stockholm Uppföljning av nordisk undersökning om ungdomens alkohol- :

22 Beviljat av rådet Forskare och forskningsprojekt Anslag / / / / / / / / / / / / / / / / Hagnell, O., med. lic. Kaij, L. docent Tunving, K., med. lic. Lund Undersökning angående personlighetsstruktur, förekomst av neurotiska drag, psykopati och defektdrag hos alkoholmiss brukare Aschan, Gunnar K:son, docent Uppsala Nystagmusstudier genom stimulering och destruktion över permanentimplanterade elektroder i vestibularisbanorna, spec, alkohollägenystagmus Bergsman, Arne, docent Stockholm En specialmedicinsk och sociologisk inventering av narkoma nifall i Sverige. En epidemiologisk och prognostisk kartlägg ning samt experimentella undersökningar Bjerver, Kjell, med. lic. Stockholm Socialmedicinsk bakgrund och alkoholvanor hos ett storstads klientel av alkoholskadade Bonnichsen, R., professor Stockholm Kliniskt experimentella forskningsgrupper vid S:t Görans sjukhus Elwin, Carl-Eric, leg. läk. t. f. universitetslektor Stockholm Jämförande undersökningar över gastrinfrisättning från magsäckens antrumdel med etylalkohol och n-progylalkohol... Goldberg, Leonard, professor Stockholm Fortsatta studier av interaktionen mellan etanol och CNS aktiva farmaka Gunne, Lars-M, docent Stockholm Studier över katekolaminmetaboliler vid experimentell moronism Herner, Torsten, med. dr. Stockholm Frekvensen av patienter med alkoholsjukdomar vid kropps och mentalsjukhus Hed, Ragnar, docent Stockholm Kliniska och metaboliska studier vid alkoholhypoglucaemi... Kaij, Lennart, bitr. ö.läk. Lund Undersökning angående personlighetsstruktur, förekomst av neurotiska drag, psykopati och defektdrag hos alkoholmissbrukare Kiessling, K. H., docent Uppsala Etylalkoholens inverkan på den levande organismen. : : : : : : : : : : : : : : : :

23 Beviljat av rådet Forskare och forskningsprojekt Anslag / / / / / / / / / / / Knutsson, Evert, docent Stockholm Studier av etanolens inverkan på permeabiliteten för natrium-, kalium- och kloridjoner i muskelcellsmembran Lewander, Tommy, med. kand. Stockholm Långtidseffekter av amfetamin och fenmetralin (PreludinR) på hjärnans halt av noradrenalin, dopamin, normetanefrin Lundquist, Carl-Göran, fil. lic. Stockholm Forskarrekryteringstjänst omfattande ämnesområdet alkohol- Lundvall, Ove, med. lic. Göteborg Undersökning och behandling av järnöverskott i levern vid levercirros och porphyria cutanea tarda samt vid alkoholism Maehly, Andreas C, laborator Näsby Etylalkoholens inverkan på oxidation av vissa läkemedel med katalas in vitro och in vivo Lhppsala : : : : : : : : : : :

24 BILAGA.. års nykterhetsvårdsundersökniiig Formulär A: Avsett för nykterhetsnämnder. Kommun: Kodnr Län: D D D D D UPPGIFTER OM ARBETSBELASTNING, ORGANISATION OCH RESURSER erna avser, där ej annat angives, förhållandena måndagen den november, klockan.. Lagstiftningshänvisningar avser nykterhetsvårdslagen. Markera i förekommande fall med x i tillämplig ruta. erna avser även rådgivningsbyråer under nykterhetsnämnds huvudmannaskap. Innehålls!" örtcckniog: I Arbetsbelastning II Nykterhetsnämndens organisation III Medicinsk medverkan och vård IV Inackorderingshem och övergångshem V Övergångsbostäder VI Ungkarlshotell och härbärgen VII Allmän bostadsanskaffning VIII Särskilda ålderdomshem och vårdhem IX Enskilda vårdanstalter och konvalescenthem X Arbetsanskaffning Sid. I Arbetsbelastning Antal pågående ärenden personal (Med handläggningen avses deltagande i det direkta undersöknings- eller vårdarbetet. Endast ev. förtroendemän, social personal och frivilliga medarbetare avses; således redovisas ej här läkare eller personal med kamerala uppgifter.) Antal ärenden enligt som Ärendets art Undersökningar enligt Hjälpåtgärder enl. a (frivilliga förbindelser) Övervakningar enl. (utan samband med anstaltsvård) Övervakningar i samband med anstånd med verkställighet av intagningsbeslut enl. övervakning efter vård å allmän anstalt (försökspermitterade) övervakning efter utskrivning från allmän anstalt Pågående ärenden vid rådgivningsbyrå under nn:s huvudmannaskap Behandling hos läkare eller vid alkoholpoliklinik under nn:s huvudmannaskap (utan att undersökning eller åtgärd av nn eller rådgivningsbyrå samtidigt förekommer) Summa pågående ärenden Individuella uppgifter å formulär A bilägges beträffande Intagna å allmänna vårdanstalter.... Intagna å enskilda vårdanstalter Antal klienter Därav kvinnor handlägges av Förtroendemän Tjänstemän Frivilliga medarbetare

25 . Personalens storlek (Här avses endast förtroendemän, tjänstemän och frivilliga medarbetare, som enligt fråga deltar i det direkta undersöknings- eller vårdarbetet, men ej läkare.) Total personal Därav förtroendemän Därav tjänstemän Personal Antal Varav a med utbildning från Stora Sköndals sociala linje b med diakonutbildning c med socionomutbildning d med akademisk utbildning med social inriktning e praktikanter från socialhögskola f praktikanter utan social utbildning g tjänstemän utan ovannämnd utbildning Därav frivilliga medarbetare Beträffande tjänstemän uttryckes antalet här i heltidstjänster eller delar därav. Om vid gemensam förvaltning en tjänsteman beräknas ha halva sin tjänstgöring förlagd till nykterhetsnämnden, redovisas således y person ovan.. Personalsituation (Avser tjänstemän under ag ovan.) Nämnden bedömer personalsituationen såsom tillfredsställande Nämnden bedömer personalsituationen såsom otillfredsställande huvudsakligen på grund av otillräckligt antal tjänster Nämnden bedömer personalsituationen såsom otillfredsställande huvudsakligen på grund av brist på personal (vakanta eller med okvalificerad personal besatta tjänster) b. Om nämnden bedömer personalsituationen såsom otill/redsställande Redogör vid behov närmare för orsakerna härtill. Lämna uppgift om antalet vakanta assistent tjänster etc.. Nämndens arbetsvohjm under åren Anmälningar Totalt antal till nämnden inkomna anmälningar om alkoholmissbruk Därav a avskrivna efter granskning av anmälningsmaterialet b överlämnade för undersökning till annan nykterhetsnämnd c överlämnade för undersökning till barnavårdsnämnd d föremål för undersökning och/eller åtgärd av nykterhetsnämnden

26 FRÅGA BESVARAS ENDAST AV KOMMUNER MED MINDRE INVÅNARE. Antal ärenden enl. nykterhetsvårdslagen, som handlagts med biträde av länsnykterhelsnämndens tjänstemän (Här avses endast ärenden, där länsnykterhetsnämnd tagit direkt del i handläggningen och alltså ej t. ex. rådfrågning per telefon etc.) Inga Q eller fler omöjlig att erhålla II Nyktcrhetsnämndens organisation Hålkort Se sid.. Särskild nykterhetsnämnd är tillsatt Nykterhetsnämnden utgöres av socialnämnd. Läkare är ledamot av nykterhetsnämnden Läkare är ej ledamot av nykterhetsnämnden. Särskilt samordnande organ för kommunens socialvård, styrelse för socialbyrå (socialvårdsstyrelse) n Är tillsatt Planeras bli tillsatt D Är ej tillsatt och planeras ej. Nämndens verksamhet (ej rådgivningsbyrå) är förlagd till n Förtroendemans bostad Kommunalkontor, socialbyrå eller särskild(a) byrå(er) för nykterhetsvården ÄN III Medicinsk medverkan och vård. Läkarmedverkan (Här avses läkarmedverkan i öppen vård; även på alkoholpoliklinik.) Nämnden har anställd läkare Nämnden äger anlita av kommunen anställd läkare Nämnden äger anlita läkare genom avtal eller överenskommelse Nämnden anlitar i det enskilda fallet provinsialläkare eller annan tjänsteläkare (utan avtal eller överenskommelse) Nämnden anlitar i det enskilda fallet annan läkare (privatpraktiserande) Nämnden har ej tillgång till läkarmedverkan b. Beräknat antal timmar i genomsnitt per månad under vilka läkare biträder nämnden Läkarmedverkan förekommer ej Under timme per månad timmar per månad»»» i»»»»»»» timmar och däröver per månad c. D Nämnden bedömer läkarmedverkan enl. fråga och b såsom tillräcklig Nämnden bedömer läkarmedverkan enl. fråga och b såsom otillräcklig

27 lod. Om nämnden bedömer läkarmedverkan såsom otillräcklig Redogör nedan kortfattat för orsakerna härtill.. Alkoholpoliklinik Nämnden har möjlighet att anlita särskild alkoholpoliklinik Nämnden har ej möjlighet att anlita särskild alkoholpoliklinik b. Om nämnden har möjlighet att anlita särskild alkoholpoliklinik Avtal eller överenskommelse med huvudman eller överläkare om mottagning eller vårdplatser för nämndens klientel. föreligger föreligger ej lic. Namn på alkoholpoliklinik(er) som nämnden har möjlighet att anlita Huvudman:. Psykiatrisk klinik Nämnden har möjlighet att anlita psykiatrisk lasarettsklinik Nämnden har ej möjlighet att anlita psykiatrisk lasarettsklinik b. Om nämnden har möjlighet att anlita psykiatrisk tasarettsklinik Avtal eller överenskommelse med sjukvårdshuvudman eller överläkare om mottagning eller vårdplatser för nämndens klientel föreligger föreligger ej c. Namn på psykiatrisk(a) klinik(er) vilka nämnden har möjlighet att anlita. Mentalsjukhus Nämnden har möjlighet att anlita mentalsjukhus för poliklinisk utredning eller behandling Nämnden har ej möjlighet att anlita mentalsjukhus för poliklinisk utredning eller behandling b. Avtal eller överenskommelse med styrelse eller överläkare vid mentalsjukhus om mottagning eller vårdplatser för nämndens klientel föreligger föreligger ej c. Namn på mentalsjukhus vilket nämnden har möjlighet att anlita. Nämnden bedömer tillgången till medicinska behandlings- och vårdmöjligheter enligt frågorna, och såsom: tillfredsställande otillfredsställande

28 b. Om nämnden bedömer tillgängen enl. frågorna, och såsom otillfredsställande Redogör kortfattat för orsakerna härtill: IV Inackorderingshem och övergångsshein. Nämnden har tillgång till platser på inackorderingshem/övergångshem Nämnden har ej tillgång till platser på inackorderingshem/övergångshem b. Behov av (ytterligare) platser på inackorderingshem/övergångshem föreligger föreligger ej c. Om behov av (ytterligare) platser föreligger Beräknat antal erforderliga platser _... d. Inackorderingshem/övergångshem planeras Inackorderingshem/övergångshem planeras ej.e Om inackorderingshem/övergångshem planeras Huvudman: Antal platser: Beräknas vara färdigställt den:. Q b. c. d. e. V Övergångsbostäder Nämnden disponerar särskilda s. k. övergångsbostäder för uthyrning till klienterna Nämnden disponerar ej särskilda övergångsbostäder för uthyrning till klienterna Om nämnden disponerar s. k. övergängsbostäder Antal lägenheter: Behov av (ytterligare) övergångsbostäder föreligger föreligger ej Om behov av (ytterligare) övergångsbostäder föreligger Beräknat erforderligt antal lägenheter: Övergängsbostäder planeras av nämnden Övergångsbostäder planeras ej av nämnden f. Om övergångsbostäder planeras av Antal lägenheter: Beräknas tillkomma år: nämnden VI TJngkarlshotell och härbärgen (Här avses ej bostadsprovisorier för arbetskraft och liknande kollektivbostäder för socialt anpassade ensamstående män.). ID Ungkarlshotell/härbärge finns i kommunen Ungkarlshotell/härbärge finns ej i kommunen a. Om ungkarlsholell/härbärge finns i kommunen Antal institutioner: Antal platser: ; Därav i enkelrum: Huvudman:

29 b. Behov av (ytterligare) platser på ungkarlshotell/härbärge föreligger föreligger ej c. Om behov av (ytterligare) platser föreligger Beräknat antal erforderliga platser: d. G Ungkarlshotell/härbärge planeras i kommunen Ungkarlshotell/härbärge planeras ej i kommunen c. Om ungkarlshotell/härbärge planeras i kommunen Antal institutioner: Antal platser: ; Därav i enkelrum: Huvudman: Beräknas färdigställt den: VII Allmän bostadsanskaffning. IQ Nämnden kan som regel medverka till att bostadsfrågorna för klientelet vid t. ex. försökspermission från anstalt tillfredsställande löses Nämnden kan i enstaka fall medverka härtill Nämnden kan som regel ej medverka härtill b. Avtal eller överenskommelse med bostadsberedande organ eller fastighetsägare om bostäder (ej övergångsbostäder) för nämndens klientel föreligger föreligger ej c. Om nämnden enligt fråga som regel ej kan medverka till bostadsfrågans lösning Redogör kortfattat för orsaken härtill: VIII Särskilda ålderdomshem och vårdhem. Nämnden har tillgång till särskilt ålderdomshem/vårdhem för äldre vårdkrävande alkoholmissbrukare n Nämnden har ej tillgång till sådant hem a. Om nämnden har tillgång till särskilt hem enl. fråga Hemmets (hemmens) namn: b. Behov av (ytterligare) platser på särskilt ålderdomshem/vårdhem för äldre vårdkrävande alkoholmissbrukare föreligger G föreligger ej c. Om behov av (ytterligare) platser föreligger Beräknat erforderligt antal platser: d. Q Särskilt ålderdomshem/vårdhem planeras Särskilt ålderdomshem/vårdhem planeras ej e. Om särskilt ålderdomshem/vårdhem planeras Antal institutioner: Antal platser: Huvudman: Beräknas färdigställt den:

30 IX Enskilda vårdanstalter och konvaleseenthcm. D Nämnden har såsom huvudman tillgång till vårdplatser å enskild vårdanstalt eller konvalescenthem Nämnden har genom avtal eller överenskommelse tillgång till vårdplatser å enskild vårdanstalt eller konvalescenthem Nämnden har ej tillgång till vissa vårdplatser å enskild vårdanstalt eller konvalescenthem a. Om nämnden har tillgång till särskilda vårdplatser Vårdanstaltens(ernas)/konvalescenthemmets(cns) namn: namn: namn: adress: adress: b. Nämnden bedömer tillgången till vårdplatser å enskild vårdanstalt/konvalescenthem med avseende på nämndens behov såsom tillfredsställande otillfredsställande c. Om nämnden bedömer tillgången till vårdplatser som otillfredsställande Redogör kortfattat för orsakerna härtill: X Arbetsanskaffning. Samarbete mellan nämnden och arbetsförmedling eller länsarbetsnämnd Förekommer under organiserade former Förekommer i det enskilda fallet Förekommer ej. I den mån lämnade uppgifter under fråga ger en i väsentliga avseenden ofullständig bild av i formuläret berörd verksamhet, lämna nedan eller å särskild bilaga kortfattad komplettering (Hänvisa därvid till nr på aktuell fråga.) den För nykterhetsnämnden Vid förfrågan beträffande de i formuläret lämnade uppgifterna hänvisas till (Namn) (Namn) (Titel) (Titel) Tel.: riktnr: Tel.: riktnr: (Adress) (Postadress)

31 BILAGA.. Missivskrivelse till formulär A och A. Till samtliga nyklerhetsnämnder Kungl. Maj.t bemyndigade genom beslut den december chefen för socialdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrag att verkställa en kartläggning av nykterhetsvårdsklientelet och formerna för vården av detta. Beträffande uppdraget anförde departementschefen i års statsverksproposition bl. a. följande:»det material rörande nykterhetstillståndet och alkoholmissbruket som f. n. står till förfogande är i flera hänseenden ofullständigt. Det utgör därför en osäker grund för bedömning av vårdbehovet och den lämpligaste differentieringen på olika vårdformer. I synnerhet behövs okad kännedom om <ie grava alkoholmiscsbrukarna. Jag anser det vara av stor vikt att få fram ett bättre underlag för bedömningen av de nykterhetsvårdande åtgärderna. I enlighet med Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag därför tillkallat en särskild utredningsman för att kartlägga bl. a. olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdsklientelet. Denna kartläggning torde kunna bilda utgångspunkt för en fortsatt prövning av frågan om nykterhetsvårdens former.» Som utredningsman har undertecknad Ossian Larnstedt tillkallats. Som experter medverkar laboratorn Gunnar Lundquist, Statens klinik för alkoholsjukdomar, t. f. byråchefen Gösta Nordström, Kungl. Socialstyrelsen, byrådirektören Gustaf Holmstedt, Kungl. Statistiska Centralbyrån samt amanuensen Tom Nilsson, Stockholms universitets sociologiska institution. Som sekreterare åt utredningsmannen har undertecknad Leif Holgersson tillkallats. Utredningsarbetet har i första hand planerats som en tvärsnittsundersökning avseende dels klientelets sammansättning och dels en inventering av tillgängliga vårdresurser inom nykterhetsvården. Undersökningen avser förhållandena måndagen den november h, klockan.. Överläggningar har skett med företrädare för bl. a. Svenska Stadsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Kungl. Socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå samt ett flertal nykterhetsnämnder och vårdanstalter. Det har därvid bedömts som angeläget att tillgodogöra utredningsarbetet den kännedom om klientelets sammansättning och sociala förhållanden, som finns tillgänglig hos de kommunala nykterhetsnämnderna i personhandlingar och genom personkännedom. Mot bakgrund av nykterhetsnämndernas ofta stora arbetsbelastning har det samtidigt varit nödvändigt att så långt som möjligt begränsa nämndernas medverkan. För att underlätta arbetet för nämnderna har undersökningen därför lagts upp som en urvalsundersökning. De uppgifter som nu kommer att insamlas beträffande klientelet har vidare i huvudsak begränsats till sådana, som normalt införskaffas i samband med undersökning enligt nykterhetsvårdslagen. Av samma

32 anledning avses endast uppgifter om det aktuella klientelet och de aktuella resurserna. Med hänsyn inte minst till det allmänna samhällsintresse som den berörda frågan representerar är det därför min förhoppning, att ett positivt samarbete med nykterhetsnämnderna vid utredningsarbetet kan komma till stånd och att nämnderna ser sig i stånd att lämna uppgifterna. Mot denna bakgrund översändes härmed bilagda enkätformulär A: och A. Formulären utsändes redan nu, för att vissa uppgifter skall kunna ifyllas före enkätdagen beträffande klienter, som då kommer att fortfarande vara aktuella. Formulär A skall ifyllas enligt nedanstående urvalsprincip beträffande klienter, som måndagen den :e november är föremål för undersökning, åtgärd eller medicinsk behandling i öppen vård av nykterhetsnämnden. Observera att individuella uppgifter beträffande klienter, som vid enkättillfället vårdas å allmänna och enskilda anstalter, kommer att inhämtas direkt från anstalterna, varför nämnden ej skall lämna uppgift beträffande dessa klienter. Urval: Individuella uppgifter beträffande samtliga män, som är aktuella hos nämnden enligt ovan, och som är födda den :e i varje månad skall lämnas å formulär A. Detta innebär ett stickprov utgörande V av totalantalet män. Individuella uppgifter beträffande samtliga kvinnor, som är aktuella hos nämnden enligt ovan och som är födda den l:a:e i varje månad, skall lämnas å formulär A. Detta innebär ett stickprov utgörande VJ av totalantalet kvinnor. Ovannämnd urvalsprincip torde komma att innebära, att vissa nämnder i mindre kommuner ej kan redovisa något ärende. Detta torde i synnerhet gälla beträffande kvinnor. U ppgiftslämnare: Den förtroendeman eller tjänsteman, som direkt handlägger ärendet ifråga och som alltså har bäst kännedom om klientens situation och förhållanden, bör ifylla formuläret. Det är av stor vikt att även ärenden som är utlämnade till frivilliga medarbetare blir representerade. Observera att uppgiftslämnarens namn skall lämnas å varje formulär. Detta för att förenkla eventuell komplettering av de lämnade uppgifterna. Anvisningar: Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter uppgifterna. Observera att varje fråga fram till fråga skall besvaras beträffande samtliga klienter som ingår i urvalet. Endast ett alternativ skall markeras på varje fråga, om ej annat anges. Avsluta gärna ifyllandet med ytterligare en genomläsning och kontroll av att samtliga tillämpliga frågor är besvarade. Formulär A: skall ifgllas i ett exemplar av varje nykterhetsnämnd, oavsett om nämnden blir representerad i klientelundersökningen (formulär A). Observera att i tablå å sid. (antal pågående ärenden personal) uppgift skall lämnas om hur många individuella formulär (formulär A) som översändes från nämnden. slämnare: Nämndens ordförande, chefstjänsteman eller annan verkställande tjänsteman. Anvisningar: Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter formuläret. Observera att som regel varje fråga skall besvaras. Endast ett

33 alternativ skall markeras å varje fråga, om ej annat anges. Formulär A bilägges i beräknat antal erforderliga exemplar, formulär A: i två exemplar. Ytterligare formulär kan rekvireras från länsnykterhetsnämnden eller från utredningens kansli, adress och telefon enligt ovan. Ytterligare anvisningar beträffande formulärens ifyllande lämnas av länsnykterhetsnämndernas tjänstemän samt av undertecknad Leif Holgersson å utredningens kansli, tel.: /. Formulärens återsändande: Ifyllda formulär, A: i ett exemplar och A i det antal exemplar, som svarar mot urvalet, skall vara länsnykterhetsnämnden tillhanda senast måndagen den december. Var god lägg formulär A: överst och därefter eventuella formulär A. Slå snöre om paketet. Det är av vikt att samtliga formulär från nämnden samtidigt kommer länsnykterhetsnämnden tillhanda, för att efterkontrollen på utredningens kansli skall underlättas. Eventuellt överblivna exemplar behöver ej returneras. Materialet kommer att bearbetas centralt av Statistiska Centralbyrån, sedan namnuppgifterna först avskiljts. Med tack på förhand för Eder medverkan. Stockholm den november Ossian Larnstedt Leif Holgersson Kansliråd Sekreterare Utredningsman

34 BILAGA.. års nykterhetsvårdsundersökning Kommun: Län: Formulär A Avsett för nykterhetsnämnder. slämnare: Titel: Telefon: riktnr: / Hålkort UPPGIFTER OM ÅRS NYKTERHETSVÅRDSKLIENTEL erna avser, där ej annat angives, förhållandena måndagen den november, klockan.. Lagstiftningshänvisningar avser nykterhetsvårdslagen om ej annat angives. OBS. Ett formulär ifylles för varje klient, som ingår i urvalet enligt missivskrivejsen. Besvara samtliga tillämpliga frågor. Markera endast ett alternativ på varje fråga om ej annat angives. I Ärendets art. Klienten är föremål för Undersökning enligt Hjälpåtgärd enligt a (frivillig förbindelse) Övervakning enligt (utan samband med anstaltsvård) Övervakning i samband med anstånd med verkställighet av intagningsbeslut enligt Övervakning efter vård å allmän anstalt (försökspermitterad) Övervakning efter utskrivning från allmän anstalt Pågående ärende vid rådgivningsbyrå under nykterhetsnämnds huvudmannaskap Behandling hos läkare eller vid alkoholpoliklinik under nykterhetsnämnds huvudmannaskap (utan att undersökning eller åtgärd av nykterhetsnämnd samtidigt förekommer).... II Allmänna uppgifter om klienten Folkbokföringsnummer År Mån Dag Nr DD DD DD DD (Nedanstående del kommer att avskiljas före bearbetningen.) Folkbokföringsnummer Ar Mån Dag Nr nn nn na na Efternamn: Kön O Man Kvinna Nationalitet Svensk medborgare Finländsk medborgare Dansk och norsk medborgare Annan utländsk medborgare omöjlig att erhålla Födelseort. Stockholm Göteborg Malmö Borås, Eskilstuna, Gävle, Hälsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Solna, Uppsala, Västerås och Örebro Annan stad eller köping Landskommun I utlandet omöjlig att erhålla Boendeort Stockholm Göteborg Malmö Borås, Eskilstuna, Gävle, Hälsingborg, Jönköping, Lin köping, Norrköping, Solna, Uppsala, Västerås och Örebro Annan stad eller köping Landskommun Q I utlandet omöjlig att erhålla

35 III Familjeförhållanden Civilstånd Ogift Gift, lever ej under hemskillnad Gift, lever under hemskillnad Frånskild Anka/änkling omöjlig att erhålla. Antal äktenskap (Här avses samtliga äktenskap.) äktenskap eller fler äktenskap omöjlig att erhålla - Antal barn i samtliga äktenskap till vilka klienten är fader/moder ( klientens barn födda i äktenskap avses, oavsett deras ålder och oavsett om de är hemmaboende eller ej.) Ej barn födda i äktenskap»»,>» i»»» Q i»»» Q» i t» eller fler barn födda i äktenskap omöjlig att erhålla - Antal barn utom äktenskap till vilka klienten är jader/moder ( klientens barn födda utom äktenskap avses, oavsett deras ålder.) Ej barn utom äktenskap»» i t»»» t»»» eller fler barn utom äktenskap omöjlig att erhålla IV Bostadsförhållanden. Bostadsförhållanden (Frågan avser mera varaktiga bostadsförhållanden eller den bostad till vilken klienten har tillgång. Således avses ej tillfällig bostad p. g. a. tillfälligt arbete på annan ort, anstaltsvistelse eller dylikt.) Klienten eller make/maka äger bostaden (Egen lägenhet eller fastighet. Tomträtt eller bostadsrätt.) Klienten eller make/maka förhyr bostaden (Genom kontrakt förhyrd lägenhet eller fastighet.) Inneboende (Hos släkting eller annan person även s. k. möblerat rum och varaktigt boende å hotellrum.) Disponerar bostad/plats å ungdomshotell, ungkarlshotell eller härbärge (Vid mera varaktigt boende.) Disponerar bostad/plats å ålderdomshem eller vårdhem (Utan att inneha annan bostad.) Saknar fast bostad (Även tillfälligt boende å t. ex. ungkarlshotell och härbärge.) omöjlig alt erhålla. Bostadens kvalitet Saknar fast bostad enligt fråga Modern bostad (Vatten, avlopp, wc, centralvärme, bad) Halvmodern bostad (vatten, avlopp och centralvärme eller wc) Omodern bostad (ovannämnda bekvämlighetsdetaljer eller utgöres endast av vatten och/eller avlopp) Hotell eller pensionat med acceptabel standard (ej ungkarlshotell och härbärgen) Hotell eller pensionat med bristfällig standard (ej ungkarlshotell och härbärgen) Institution (ex. ålderdomshem, vårdhem, ungkarlshotell och härbärge) omöjlig att erhålla B

36 . Bostadssituation (Här bortses från huruvida klienten sammanbor med barn under år.) Saknar fast bostad enligt fråga Ensamboende Sammanboende med make/maka Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) Institution (ex. ålderdomshem, vårdhem, ungkarlshotell och härbärge) omöjlig att erhålla. Antal barn under år sammanboende med klienten (Här avses samtliga barn under år, som sammanbor med klienten ^bostaden, oavsett om klienten är fader/moder. Klienten behöver således ej vara släkt med barnet.) Saknar fast bostad enligt fråga D Ej sammanboende med barn Sammanboende med barn»» >»»» i» i [~J»» eller fler barn omöjlig att erhålla. Klientens rörlighet under den senaste txäårsperioden (Med flyttning avses nedan att klienten under en tid av minst en månad ändrat bostadsort. Om klienten för ett kringflackande liv bör dock detta anges oavsett flyttningens varaktighet.) Klienten har vistats i kommunen Klienten har flyttat mellan två kommuner Klienten har flyttat mellan tre eller flera kommuner Klienten för ett oregelbundet kringflackande liv omöjlig att erhålla. Klientens vislelsesiluation den november (Observera att endast ett alternativ skall markeras.) Enligt vad som tidigare angivits i fråga Inackorderingshem eller övergångshem för alkoholmissbrukare Ålderdomshem Kroppssjukhus Mentalsjukhus, psykiatrisk klinik eller alkoholklinik Konvalescenthem eller vilohem (ej enskild vårdanstalt) Enskild vårdanstalt för alkoholmissbrukare Allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare Fångvårdsanstalt x Häktad, anhållen eller omhändertagen av polismyndighet y Övrigt omöjlig att erhålla V Utbildning och arbetsförhållanden. Utbildning (Observera att endast ett alternativ skall markeras. Markering skall ske för det tillämpliga alternativ som har högst möjliga sifferbeteckning. Om klienten t. ex. genomgått folkskola och realskola, skall markering endast ske för alternativ»realexamen, realskolestudier etc») Folkskola, grundskola, enhetsskola (utan speciell påbyggnad) Q Praktisk yrkesutbildning inom yrke (ex. plåtslagare, matros, murare, slaktare m. fl. yrken med viss intern lärlingsutbildning.) Lärlings- eller yrkesskola eller motsvarande yrkesutbildning Realexamen, realskolestudier, folkhögskolestudier eller motsv. (utan speciell påbyggnad.)

37 Studentexamen, fackgymnasieexamen, studier vid gymnasium, fackskola eller motsvarande (utan speciell påbyggnad) Akademisk examen, högskolestudier, seminariestudicr eller motsvarande omöjlig att erhålla Q Ovannämnd utbildning är fullföljd Ovannämnd utbildning pågår Ovannämnd utbildning har avbrutits omöjlig att erhålla Huvudyrke DD (Härmed avses klientens huvudsakliga yrkestillhörighet, oavsett om klienten f. n. arbetar inom annat yrke. Specificera yrket så noggrant som möjligt. Ange ej titlar eller obestämda yrkesbenämningar som t. ex. tjänsteman, ingenjör eller byggnadsarbetare. Följande yrkesuppgifter utgör exempel på tillräckligt specificerade uppgifter: byggnadskonstruktör, vågmästare, gruvförman, hyvlarc, byggnadssnickare, extra stuveriarbetare. Angiv även om yrket är hemmafru.) Yrkesuppgift: Yrkesställning Anställd (Även anställd företagsledare.) Självständig yrkesutövare (Jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare, UTAN ANSTÄLLD PERSONAL.) Företagare (Även jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare, MED ANSTÄLLD PERSONAL.) Övriga (T. ex. hemmafruar och medhjälpande familjemedlem, dvs. familjemedlem som biträder annan familjemedlem i dennes förvärvsarbete och även tillhör samma hushåll som denne.) D omöjlig att erhålla Arbetsförhållanden den november (Bortsett från tillfällig sjukskrivningsperiod och frånvaro.) Var verksam i huvudyrket som tidigare angivits i fråga Arbetsträning, prövning Skyddad sysselsättning eller arkivarbete Beredskapsarbete Särskilt beredskapsarbete för alkoholmissbrukare D Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbildning D Ej förvärvsarbetande pensionär D Saknade arbete D Var verksam inom annat yrke än vad som angivits i fråga omöjlig att erhålla Yrkesstabilitet (erna avser förhållandena under den senaste ettårsperioden.) D En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Fler än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) omöjlig att erhålla Andra makens/partens förvärvsarbete (Observera att endast ett alternativ skall markeras.) Klienten är ej gift eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden Andra maken/parten förvärvsarbetar ej D Andra maken/parten förvärvsarbetar på deltid D Andra maken/parten förvärvsarbetar på heltid D omöjlig att erhålla

38 VI Ekonomi. Pensionsförhållanden (Markera endast för det huvudsakliga alternativet.) Pension utgår ej Sjukbidrag (i form av folkpension och/eller ATP) Förtidspension (i form av folkpension och/eller ATP) Ålderspension (i form av folkpension och/eller ATP) D Familjepension (änkepension eller barnpension i form av folkpension och/eller ATP) Annan pension eller livränta D omöjlig att erhålla. Totalt beräknat pensionsbelopp för år (Inkl. kommunalt bostadstillägg och andra tillägg.) Pension utgår ej Under kronor kronor D» D i»> i» Q Över» D omöjlig att erhålla. Sjukpenningklass (Här avses aktuell sjukpenningklassplacering enligt lagen om allmän försäkring.) Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning D kr» D»»»» i D omöjlig att erhålla. Aktuell sjukdom eller skada Är ej sjukskriven D Är sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mindre än dagar D Är sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mindre än dagar D Är sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mer än dagar D Är sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mer än dagar omöjlig att erhålla. Socialhjälp och/eller arbetslöshetsunderstöd (Till klienten eller klientens familj. Med arbetslöshetsunderstöd avses understöd från arbetslöshetsnämnd och alltså ej erkänd arbetslöshetskassa.) Har ej utgått Utgår nu D Har utgått senast Har utgått senast under åren D Har utgått senast eller tidigare D omöjlig att erhålla. Försörjningsplikt D Föreligger ej Föreligger endast gentemot hustru och/eller barn i bestående äktenskap (även vid pågående hemskillnad) D Föreligger endast gentemot hustru och/eller barn i upplöst äktenskap Föreligger endast gentemot barn utom äktenskap D Föreligger enligt två eller flera av ovannämnda alternativ D omöjlig att erhålla

39 VII Tidigare nykterhetsvård Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhelsnämnd (Här avses ej den nu aktuella undersökningen eller åtgärden och ej undersökning eller åtgärd som föregått aktuell åtgärd. Observera att markering endast skall ske för ett alternativ, det som enligt nedanstående gradering varit mest ingripande.) Undersökning/åtgärd har tidigare ej förekommit Endast undersökning Ej mera ingripande åtgärd än hjälpåtgärd eller övervakning enligt utan samband med anstaltsvård Ej mera ingripande åtgärd än beslut om tvångsintagning som ej verkställts D Ej mera ingripande åtgärd än vård å enskild anstalt Ej mera ingripande åtgärd än frivillig vård å allmän anstalt enligt Tvångsintagen å allmän anstalt omöjlig att erhålla Senast avslutad undersöknings/åtgärds aktualitet (Här avses ej undersökning eller åtgärd som direkt föregått aktuell åtgärd. Med avslutad undersökning avses tidpunkten för nämndens beslut om åtgärds upphörande eller tidpunkten då t. ex. utskrivningsvillkor upphörde att gälla.) Undersökning/åtgärd har ej tidigare förekommit Undersökning/åtgärd senast avslutad D»» t»» i»»»»»»»»» eller tidigare O omöjlig att erhålla Först kända vårdperiod å allmän anstalt (Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) D Vård å allmän anstalt har ej tidigare förekommit Har förekommit eller tidigare D O D omöjlig att erhålla Antal vårdperioder å allmän anstalt under åren (Vårdperioder = vistelseperioder, oavsett dessas längd och oavsett antalet meddelade intagningsbeslut.) Vård å allmän anstalt under åren har ej förekommit period perioder D perioder eller fler perioder Q omöjlig att erhålla Senaste vårdperiod å allmän anstalt under åren (Vårdperiod = vistelseperiod. Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) Vård å allmän anstalt under åren har ej förekommit Har förekommit n»» n»» --»» -- omöjlig att erhålla

40 . Antal vårdperioder å enskild anstalt under åren (Vårdperioder = vistelseperioder. Oavsett dessas längd.) Vård å enskild anstalt under åren har ej förekommit period perioder perioder eller fler perioder omöjlig att erhålla. Senaste vårdperiod å enskild anstalt under åren (Vårdperiod = vistelseperiod. Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) Q Vård å enskild anstalt under åren har ej förekommit Har förekommit D»» D» D»» D omöjlig att erhålla VIII Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling. Behandlingsformer vid behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk (Markera här samtliga alternativ som förekommit.) D Medicinsk/psykiatrisk behandling har ej tidigare förekommit D Poliklinisk behandling vid sjukhus, alkoholpoliklinik eller av läkare i nykterhetsnämnds eller anstalts regi D Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare D Intagen å alkoholklinik Intagen å psykiatrisk lasarettsklinik eller avd. Intagen å annan lasarettsklinik eller -avd. D Intagen å mentalsjukhus D omöjlig att erhålla. Antal vårdperioder å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren (Vårdperioder = vistelseperioder.) D Har ej vårdats å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren D period D perioder D perioder D eller fler perioder omöjlig att erhålla. Senaste vårdperiod å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren (Vårdperiod = vistelseperiod.) D Har ej vårdats å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren D Har förekommit D»» D»» D o» D omöjlig att erhålla IX Fylleri, kriminalitet m. m.. Antal omhändertaganden för fylleri (Här avses fylleri å allmän plats och enskilt område, rattfylleri och rattonykterhet, oavsett om förseelserna är avdömda.) Fylleri har ej förekommit 'D gång D gånger D» D H D,> D SI» D omöjlig att erhålla

41 . Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagande (Anvisning se fråga.) D Fylleri har ej förekommit D D O D D D eller tidigare D omöjlig att erhålla. Kriminalitet (Hit hänföres även brott mot lösdrivarlagen, men ej förseelser som hänförts till fylleri enl. fråga och ej bötesförvandlingsslraff. Observera att markering endast skall ske för ett alternativ, det som enligt nedanstående gradering varit mest ingripande.) D Har ej förekommit D Endast åtalseftergift, bötesstraff eller varning D Villkorlig dom, men ej frihetsstraff D Straffriförklarad, men ej frihetsstraff D Frihetsstraff eller tvångsarbete gång D»»» gånger D "»» eller fler gånger D omöjlig att erhålla. Kriminalitetens aktualitet (Här avses tidpunkten för det senaste brottets begående. Anvisningar se fråga. D Kriminalitet har ej förekommit D Har förekommit D»» D»»» i i)» eller tidigare D omöjlig att erhålla. Åtgärder enligt barnavårdslagen (Här avses endast åtgärder orsakade av klientens beteende.) D Har ej förekommit D Endast annan åtgärd än intagning å ungdomsvårdsskola D Klienten har varit intagen å ungdomsvårdsskola D omöjlig att erhålla X Det nu aktuella ärendet. Anmälare vid nu aktuell undersökning eller vid undersökning som föregått aktuell åtgärd eller behandling (Observera att endast ett alternativ skall markeras; det som orsakade ärendets inledande.) D Polismyndighet, åklagare eller domstol D Länsnykterhetsnämnd D Privatpraktiserande läkare D Hustru, annan anhörig eller sammanboende D Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare) D Barnavårdsnämnd D Granne eller hyresvärd D Annan person eller institution D Självanmäld D omöjlig att erhålla

42 . Vissa former av hjälpåtgärder, som vidtagits eller inletts under nu pågående undersökning, åtgärd eller behandling (Markera samtliga tillämpliga alternativ. För markering fordras ej nämndens beslut om hjälpåtgärd, varför markering skall ske om alternativ är tillämpligt, oavsett ärendets karaktär.) D Hjälp till anställning eller ombyte av verksamhet eller vistelseort D Hjälp till anskaffande av bostad D Föranstaltande om att alkoholhaltiga drycker ej utlämnas D Medverkan till medlemskap i nykterhetsförening eller annan organisation D Öppen medicinsk behandling. Läkarkonsultation eller poliklinisk behandling hos läkare, förmedlad av nämnden D Sluten medicinsk behandling. Sjukhusvård D Vård å enskild vårdanstalt D Gruppterapi eller gruppverksamhet D Inga av ovannämnda hjälpåtgärder har vidtagits. Handläggningens kontinuitet D Den nu aktuella undersökningen, åtgärden eller behandlingen har hittills handlagts av en person, som handhaft den huvudsakliga kontakten med klienten På grund av personalbyte, semester och dylikt D har ärendet hittills handlagts av olika personer D»»»»»» [ i»»»»»» D»»»»» e H er fl er olika personer D omöjlig att erhålla FRÅGA OCH IFYLLES ENDAST FÖR KLIENT SOM ÄR FÖREMÅL FÖR TVÅNGSÅTGÄRD. Det aktuella beslutet åberopar D och D (återintagning). Senast tillämpad indikation enl. D Enbart farlig för annan ( a) D Enbart farlig för eget liv ( a) D Enbart farlig för annan + farlig för eget liv ( a) D Farlig för annan eller för eget liv + annan indikation D Enbart parasitism ( c) D Enbart hjälplöshet ( d) D Enbart grovt störande levnadssätt ( e) D Enbart fylleriindikationen D Enbart kringflackande x D Alternativ i kombination RESTERANDE FRÅGOR IFYLLES ENDAST FÖR KLIENT SOM ÄR FÖRSÖKSPEBMIT- TERAD ELLER UTSKRIVEN FRÅN ALLMÄN ANSTALT. S Anslallsvårdens längd n D Försökspermission inom mån. efter intagningen»» mån. efter intagningen»»»»»» i>»»»»»»»»»»»»»»»»»» D " senare än år»» D omöjlig att erhålla. Förändrad vistelseort i samband med försökspermissionen D Klienten återvände till tidigare vistelsekommun D Klienten vistas i kommun angränsande till vistelsekommun D Klienten vistas i annan kommun OBS. VAR GOD KONTROLLERA ATT SAMTLIGA TILLÄMPLIGA ÄR BESVARADE. FRÅGOR

43 BILAGA.. års nyklerhctsyårdsundersökniny Formulär B:l Avsett för allmänna och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Anstalt: Antal godkända vårdplatser:. UPPGIFTER OM BELÄGGNING erna avser, där ej annat angives, förhållandena måndagen den november, klockan.. Arbetsbelastning Allmänna anstalter Enskilda anstalter Ärendets art Antal klienter Ärendets art Antal klienter I Inskrivna II Försökspermitterade III Närvarande IV Tillfälligt frånvarande a därav tillfälligt permitterade b därav intagna å sjukhus c därav avvikna d därav övriga V Summa III+IV VI Individuella uppgifter å formulär B bilägges beträffande I Inskrivna II Närvarande III Tillfälligt frånvarande därav intagna å sjukhus IV Summa +III. Beträffande vilka klienter individuella uppgifter å formulär B bilägges den (Namn) '"(Titel)" (Tel.)

44 års nykterhetsvårdsundersökning Antstalt: slämnare: Titel: Formulär B Avsett för allmänna och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare. Hålkort UPPGIFTER OM ÅRS NYKTERHETSVÅRDSKLIENTEL erna avser, där ej annat angives, förhållandena måndagen den november, klockan.. Lagstiftningshänvisningar avser nykterhetsvårdslagen om ej annat angives. OBS. Ett formulär ifylles för varje klient, som ingår i urvalet enligt missivskrivelsen. Besvara samtliga tillämpliga frågor. Markera endast ett alternativ på varje fråga om ej annat angives. I Ärendets art. Klienten är föremål för D Anstaltsvård å enskild anstalt D Anstaltsvård å allmän anstalt (frivillig vård enl. ) D Anstaltsvård å allmän anstalt (tvångsintagen) II Allmänna uppgifter Kön D Man D Kvinna. Folkbokföringsnummer År mån dag nr DD DD DD DDD (Nedanstående del kommer att avskiljas före bearbetningen) Folkbokföringsnummer År mån dag nr DD DD DD DDD Efternamn: Fullständigt förnamn:.. Nationalitet D Svensk medborgare D Finländsk medborgare D Dansk och norsk medborgare Annan utländsk medborgare D omöjlig att erhålla Födelseort D Stockholm D Göteborg D Malmö D Borås, Eskilstuna, Gävle, Hälsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Solna, Uppsala, Västerås och Örebro D Annan stad eller köping D Landskommun D I utlandet D omöjlig att erhålla III Uppväxtmiljö Börd D Född i äktenskap D Född utom äktenskap D omöjlig att erhålla. Boendeort D Stockholm D Göteborg D Malmö D Borås, Eskilstuna, Gävle, Hälsingborg, Jönköping, Linköping, Norrköping, Solna, Uppsala, Västerås och Örebro D Annan stad eller köping D Landskommun D I utlandet Q omöjlig att erhålla

45 . Uppfostrare (Övervägande uppfostrare t. o. m. års ålder) D Båda föräldrarna D En av föräldrarna tillsammans med annan person (t. ex. styvfar) D En av föräldrarna Adoptivföräldrar Fosterföräldrar D Barnhem eller annan institution D omöjlig att erhålla. Antal uppväxtmiljöer (Här avses antalet olika alternativ enligt fråga som förekommit t. o. ra. års ålder.) D En D Två D Tre eller flera D omöjlig att erhålla. Skilsmässa mellan föräldrar (Här avses skilsmässa mellan klientens föräldrar, adoptivföräldrar eller fosterföräldrar som inträffat t. o. m. års ålder.) D Har förekommit D Har ej förekommit D omöjlig att erhålla. Alkoholmissbruk hos upp/ostrare (Enligt tillgängliga handlingar eller klientens uppgift.) D Har förekommit D Har ej förekommit D omöjlig att erhålla. Kriminalitet hos uppfostrare (Enligt tillgängliga handlingar eller klientens uppgift. Till kriminalitet hänföres här ej fylleri och ej bötesstraff eller bötesförvandlingsstraff.) D Har förekommit Har ej förekommit D omöjlig att erhålla. Nervös eller psykisk sjukdom hos uppfostrare (Här avses nervös eller psykisk sjukdom, som enligt vad känt är föranlett medicinsk behandling eller vård.) D Har förekommit D Har ej förekommit D omöjlig att erhålla IV Familjeförhållanden. Civilstånd D Ogift D Gift, lever ej under hemskillnad D Gift, lever under hemskillnad Frånskild D Änka/änkling D omöjlig att erhålla. Antal äktenskap (Här avses samtliga äktenskap) D äktenskap äktenskap D äktenskap eller flera äktenskap D omöjlig att erhålla

46 . Antal barn i samtliga äktenskap till vilka klienten är fader/moder ( klientens barn födda i äktenskap avses, oavsett ålder och oavsett om de är hemmaboende eller ej.) D Ej barn födda i äktenskap D Darn fött äktenskap D barn födda i äktenskap D barn födda i äktenskap D barn födda i äktenskap D eller flera barn födda i äktenskap D omöjlig att erhålla. Antal barn utom äktenskap till vilka klienten är fader/moder ( klientens barn födda utom äktenskap avses, oavsett deras ålder.) D E/ barn födda utom äktenskap D barn fött utom äktenskap D barn födda utom äktenskap D barn födda utom äktenskap D barn födda utom äktenskap D eller flera barn födda utom äktenskap D omöjlig att erhålla V Bostadsförhållanden. Bostadsförhållanden (Frågan avser mera varaktiga bostadsförhållanden eller den bostad till vilken klienten har tillgång. Således avses ej tillfällig bostad p. g. a. tillfälligt arbete på annan ort, anstaltsvistelse eller dylikt.) D Klienten eller make/maka äger bostaden (Egen lägenhet eller fastighet. Tomträtt eller bostadsrätt.) D Klienten eller make/maka förhyr bostaden (Genom kontrakt förhyrd lägenhet eller fastighet.) D Inneboende (Hos släkting eller annan person även s. k. möblerat rum och varaktigt boende å hotellrum.) D Disponerar bostad/plats å ungdomshotell, ungkarlshotell eller härbärge (Vid mera varaktigt boende.) D Disponerar bostad/plats ä ålderdomshem eller vårdhem (Utan att inneha annan bostad.) D Saknar fast bostad (Även tillfälligt boende å t. ex. ungkarlshotell och härbärge.) D omöjlig alt erhålla. Bostadens kvalitet D Saknar fast bostad enligt fråga D Modern bostad (Vatten, avlopp, wc, centralvärme, bad.) D Halvmodern bostad (Vatten, avlopp och centralvärme eller W C.) D Omodern bostad (Ovannämnda bekvämlighetsdetaljer eller utgöres endast av vatten och/eller avlopp.) D Hotell eller pensionat med acceptabel standard (Ej ungkarlshotell och härbärgen.) D Hotell eller pensionat med bristfällig standard (Ej ungkarlshotell och härbärgen.) D Institution (Ex. ålderdomshem, vårdhem, ungkarlshotell och härbärge.) D omöjlig att erhålla. Bostadssituation (Här bortses från huruvida klienten sammanbor med barn under år.) D Saknar fast bostad enligt fråga D Ensamboende D Sammanboende med make/maka D Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden D Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig D Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) D Institution (ex. ålderdomshem, vårdhem, ungkarlshotell och härbärge.) D omöjlig att erhålla

47 . Antal barn under år sammanboende med klienten (Här avses samtliga barn under år, som sammanbor med klienten i bostaden, oavsett om klienten är fader/moder. Klienten behöver således ej vara släkt med barnet.) D Saknar fast bostad enligt fråga D Ej sammanboende med barn D Sammanboende med barn D Sammanboende med barn D Sammanboende med barn D Sammanboende med barn D Sammanboende med eller flera barn D omöjlig att erhålla. Klientens rörlighet under den senaste tvåårsperioden (Med flyttning avses nedan att klienten under en tid av minst en månad ändrat bostadsort. Om klienten för ett kringflackande liv bör dock detta anges oavsett flyttningens varaktighet.) D Klienten har vistats i kommunen D Klienten har flyttat mellan två kommuner D Klienten har flyttat mellan tre eller flera kommuner D Klienten för ett oregelbundet kringflackande liv D omöjlig att erhålla. Klientens vislelsesituation omedelbart jöre intagningen på anstalten (Observera att endast ett alternativ skall markeras.) D Enligt vad som tidigare angivits i fråga D Inackorderingshem eller övergångshem för alkoholmissbrukare D Ålderdomshem D Kroppssjukhus D Mentalsjukhus, psykiatrisk klinik eller alkoholklinik D Konvalescenthem eller vilohem (ej enskild vårdanstalt) D Enskild vårdanstalt för alkoholmissbrukare D Allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare D Fångvårdsanstalt x D Häktad, anhållen eller omhändertagen av polismyndighet y D övrigt D omöjlig att erhålla VI Utbildning och arbetsförhållanden. Utbildning (Observera att endast ett alternativ skall markeras. Markering skall ske för det tillämpliga alternativ som har högst möjliga sifferbeteckning. Om klienten t. ex. genomgått folkskola och realskola, skall markering endast ske för alternativ»realexamen, realskolestudier etc») D Folkskola, grundskola, enhetsskola (utan speciell påbyggnad) D Praktisk yrkesutbildning inom yrke (ex. plåtslagare, matros, murare, slaktare m. fl. yrken med viss intern lärlingsutbildning.) D Lärlings- el. yrkesskola, el. motsv. yrkesutbildning D Realexamen, realskolestudier, folkhögskolestudier el. motsv. (utan speciell påbyggnad.) D Studentexamen, fackgymnasieexamen, studier vid gymnasium, fackskola el. motsv. (utan speciell påbyggnad) D Akademisk examen, högskolestudier, seminariestudier el. motsv. D omöjlig att erhålla. D Ovannämnd utbildning är fullföljd D Ovannämnd utbildning pågår D Ovannämnd utbildning har avbrutits D omöjlig att erhålla

48 . Huvudyrke (Härmed avses klientens huvudsakliga yrkestillhörighet, oavsett om klienten f. n. arbetar inom annat yrke. Specificera yrket så noggrant som möjligt. Ange ej titlar eller obestämda yrkesbenämningar som t. ex. tjänsteman, ingenjör eller byggnadsarbetare. Följande yrkesuppgifter utgör exempel på tillräckligt specificerade uppgifter: byggnadskonstruktör, vågmästare, gruvförman, hyvlare, byggnadssnickare, extra stuveriarbetare. Angiv även om yrket är hemmafru.) DDD Yrkesuppgift:. Yrkesställning D Anställd (även anställd företagsledare) D Självständig yrkesutövare (jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare, UTAN ANSTÄLLD PERSONAL) D Företagare (även jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare, MED ANSTÄLLD PERSONAL) D Övriga (t. ex. hemmafruar och medhjälpande familjemedlem, dvs. familjemedlem som biträder annan familjemedlem i dennes förvärvsarbete och även tillhör samma hushåll som denne.) D omöjlig att erhålla. Arbetsförhållanden omedelbart före intagningen på anstalten (Bortsett från tillfällig sjukskrivningsperiod och frånvaro.) D Var verksam i huvudyrket som tidigare angivits i fråga D Arbetsträning, prövning D Skyddad sysselsättning eller arkivarbete D Beredskapsarbete D Särskilt beredskapsarbete för alkoholmissbrukare D Omskolningskurs D Skol- eller yrkesutbildning D Ej förvärvsarbetande pensionär D Saknade arbete x D Yar verksam inom annat yrke än vad som angivits i fråga D omöjlig att erhålla. Yrkesstabilitet (erna avser förhållandena under den senaste ettårsperioden.) D En anställning eller sysselsättning utan avbrott D Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete D Fler än två arbetsbyten eller perioder utan arbete D En långvarig period utan arbete (minst sex månader) D Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) D omöjlig att erhålla. Andra makens/parlens förvärvsarbete (Observera att endast ett alternativ skall markeras.) D Klienten är ej gift eller sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden D Andra maken/parten förvärvsarbetar ej D Andra maken/parten förvärvsarbetar på deltid D Andra maken/parten förvärvsarbetar på heltid D omöjlig att erhålla VII Ekonomi. Pensionsjörhållanden (Markera endast för det huvudsakliga alternativet.) D Pension utgår ej D Sjukbidrag (i form av folkpension och/eller ATP) D Förtidspension (i form av folkpension och/eller ATP)

49 D Ålderspension (i form av folkpension och/eller ATP) D Familjepension (änkepension eller barnpension i form av folkpension och/eller ATP) D Annan pension eller livränta D omöjlig att erhålla. Totalt beräknat pensionsbelopp jör år (Inkl. kommunalt bostadstillägg och andra tillägg.) D Pension utgår ej D Under kr D kr D» D» D» D» D» D Över» D omöjlig att erhålla. Sjukpenningklass (Här avses aktuell sjukpenningklassplacering enligt lagen om allmän försäkring.) D Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning D kr D» D» D»» D i D» D omöjlig att erhålla. Aktuell sjukdom eller skada D Är ej sjukskriven D Är sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mindre än dagar D Är sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mindre än dagar D Är sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mer än dagar D Är sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mer än dagar D omöjlig att erhålla. Socialhjälp och/eller arbetslöshetsunderstöd (Till klienten eller klientens familj. Med arbetslöshetsunderstöd avses understöd från arbetslöshetsnämnd och alltså ej från erkänd arbetslöshetskassa.) D Har ej utgått D Utgår nu D Har utgått senast Har utgått senast under åren D Har utgått senast eller tidigare D omöjlig att erhålla. Försörjningsplikt D Föreligger ej D Föreligger endast gentemot hustru och/eller barn i bestående äktenskap (även vid pågående hemskillnad) D Föreligger endast gentemot hustru och/eller barn i upplöst äktenskap D Föreligger endast gentemot barn utom äktenskap D Föreligger enligt två eller flera av ovannämnda alternativ D omöjlig att erhålla

50 VIII Tidigare nykterhetsvard Tidigare mest ingripande åtgärd av nyklerhetsnämnd (Här avses ej den nu aktuella anstaltsvården och ej undersökning eller åtgärd som direkt föregått aktuell anstaltsvård. Observera att markering endast skall ske för elt alternativ, det som enligt nedanstående gradering varit mest ingripande.) D Undersökning/åtgärd har tidigare ej förekommit D Endast undersökning D Ej mera ingripande åtgärd än hjälpåtgärd eller övervakning enligt utan samband med anstaltsvård D Ej mera ingripande åtgärd än beslut om tvångsintagning som ej verkställts D Ej mera ingripande åtgärd än vård å enskild anstalt D Ej mera ingripande åtgärd än frivillig vård å allmän anstalt enligt D Tvångsintagning å allmän anstalt D omöjlig alt erhålla Senast avslutad undersöknings/åtgärds aktualitet (Här avses ej undersökning eller åtgärd som direkt föregått aktuell anstaltsvård. Med avslutad undersökning avses tidpunkten för nämndens belut. Med avslutad åtgärd avses tidpunkten för nämndens beslut om åtgärds upphörande eller tidpunkten då t. ex. utskrivningsvillkor upphörde att gälla.) D Undersökning/åtgärd har ej tidigare förekommit D Undersökning/åtgärd senast avslutad D»»»» D»»»» D»»»» D»»»» eller tidigare O D omöjlig att erhålla Först kända vårdperiod å allmän anstalt (Bortsett från nu pågående vårdperiod = vistelseperiod. Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) {D Vård å allmän anstalt har ej tidigare förekommit D Har förekommit eller tidigare D»» D»» D»» D»» D»» D»» D»» D omöjlig att erhålla Antal vårdperioder å allmän anstalt under åren (Oavsett ev. nu pågående vårdperiod. Vårdperioder = vistelseperioder, oavsett dessas längd och oavsett antalet meddelade intagningsbeslut.) D Vård å allmän anstalt under åren har ej förekommit D period D perioder D perioder D eller fler perioder D omöjlig att erhålla Senaste vårdperiod å allmän anstalt under åren (Bortsett från nu pågående vårdperiod = vistelseperiod. Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) D Vård å allmän anstalt under åren har ej förekommit Har förekommit D»» D»» D»» D omöjlig att erhålla

51 . Antal vårdperioder å enskild anstalt under åren (Bortsett från nu pågående vårdperiod. Vårdperioder = vistelseperioder oavsett dessas längd.) D Vård å enskild anstalt under åren har ej förekommit D period D perioder D perioder D eller flera perioder D omöjlig att erhålla - Senaste vårdperiod å enskild anstalt under åren (Bortsett från nu pågående vårdperiod = vistelseperiod. Tidpunkten skall avse intagningstillfället.) D Vård å enskild anstalt under åren har ej förekommit D Har förekommit D»» D»» D»» D omöjlig att erhålla IX Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling - Behandlingsformer vid medicinsk/psykiatrisk band med alkoholmissbruk behandling på grund av eller i sam (Markera här samtliga alternativ som förekommit.) Medicinsk/psykiatrisk behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling vid sjukhus, alkoholpoliklinik eller av läkare i nykterhetsnämnds eller anstalts regi D Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare D Intagen å alkoholklinik Intagen å psykiatrisk lasarettsklinik eller avd. Intagen å annan lasarettsklinik eller -avd. D Intagen å mentalsjukhus omöjlig att erhålla. Antal vårdperioder å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren (Vårdperioder = vistelseperioder.) D Har ej vårdats på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren D period D perioder D perioder D eller flera perioder D omöjlig att erhålla - Senaste vårdperiod å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren (Vårdperiod = vistelseperiod.) D Har ej vårdats på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren D Har förekommit D»» D»» D»» omöjlig att erhålla X Fylleri, kriminalitet m. m. ~- Antal omhändertaganden för fylleri (Här avses fylleri å allmän plats och enskilt område, rattfylleri och rattonykterhet, oavsett om förseelserna är avdömda.) D Fylleri har ej förekommit D gång D gånger D» D H» D» D D omöjlig att erhålla - B

52 . Tidpunkt jör senaste fylleriomhändertagande (Anvisning se fråga.) Fylleri har ej förekommit D D D D D D eller tidigare D omöjlig att erhålla. Kriminalitet (Hit hänföres även brott mot lösdrivarlagen, men ej förseelser som hänförts till fylleri enl. fråga och ej bötesförvandlingsstraff. Observera att markering endast skall ske för ett alternativ, det som enligt nedanstående gradering varit mest ingripande.) D Kriminalitet har ej förekommit D Endast åtalseftergift, bötesstraff eller varning Villkorlig dom, men ej frihetsstraff D Straffriförklarad, men ej frihetsstraff D Frihetsstraff eller tvångsarbete gång»»» gånger»»» eller flera gånger D omöjlig att erhålla. Kriminalitetens aktualitet (Här avses tidpunkten för det senaste brottets begående. Anvisningar se fråga.) Kriminalitet har ej förekommit D Har förekommit D» Q»»»»»» eller tidigare D omöjlig att erhålla. Åtgärder enligt barnavårdslagen (Här avses endast åtgärder orsakade av klientens beleende.) Har ej förekommit D Endast annan åtgärd än intagning å ungdomsvårdsskola D Klienten har varit intagen å ungdomsvårdsskola D omöjlig att erhålla XI Den nu aktuella anstaltsvården. Anmälare vid nu aktuell anstaltsvärd eller vid undersökning som föregått anstaltsvården (Observera att endast ett alternativ skall markeras; det som orsakade ärendets inledande.) D Polismyndighet, åklagare eller domstol D Länsnykterhetsnämnd Privatpraktiserande läkare D Hustru, annan anhörig eller sammanboende Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare) D Barnavårdsnämnd D Granne eller hyresvärd D Annan person eller institution D Självanmäld D omöjlig att erhålla

53 Tidpunkt för inställandet på anstalten (Här avses tidpunkten för inledandet av pågående vårdperiod = vistelseperiod vid den anstalt där klienten nu vårdas.) D Efter / D // D // D // D // // D // D Före / D omöjlig att erhålla Handläggningens kontinuitet D Den nu aktuella anstaltsvården har hittills handlagts av en person, som handhaft den huvudsakliga kontakten med klienten På grund av personalbyte, semester och dylikt D har ärendet hittills handlagts av olika personer D»»» i t» D»»»»»»» H TT". *»» eller flera olika personer D omöjlig att erhålla Avstånd från anstalten til! den ort där klienten vistades före intagningen D Under mil D mil D» D» D» D Över mil ' Klientens inställande på anstalten D Genom frivillig medarbetares försorg D Genom nykterhetsnämndens försorg D Genom polismyndighets försorg D Genom annan institutions eller persons försorg D Kom själv Arbelsplacering eller sysselsättning på anstalten den november D Nyintagen, ej placerad D Sjukskriven, ej placerad D Arbetsvägrare, ej sysselsatt D Ej sysselsatt på grund av bristande sysselsättningsmöjligheter D Handräckningsarbete D Verkstads- och byggnadsarbete D Jordbruksarbete D Skogsarbete D Trädgårdsarbete x Terapiarbete y D Eget arbete (konstnärer, författare etc.) " Arbete utanför anstalten D Övrig sysselsättning Klientens genomsnittliga dagsinkomst under anstaltsvistelsen Här avses sjukpenning, flitpengar, pension m. m. Beräknat genomsnitt/dae för den senaste veckan.) ' D Ingen inkomst D : D : : : : D : :

54 D :: D :: D :: D :: x D : D omöjlig att erhålla Hålkort. Klientens utgifter i hemorten under anstaltsvistelsen (Här avses fasta kostnader som hyra, kostnader för familjens försörjning, underhållsskyldighet, men även skulder, som böter och löpande avbetalningsskulder. Markering skall endast ske för ett alternativ.) D Klienten har ej kostnader i hemorten D Kostnaderna täckes huvudsakligen genom familjens försorg D Kostnaderna täckes huvudsakligen genom klientens försorg D Kostnaderna täckes huvudsakligen genom social- eller nykterhetsnämnds försorg D Kostnaderna täckes på annat sätt D Klienten kan ej under anstaltsvistelsen täcka sina kostnader i hemorten och dessa täckes ej på annat sätt D omöjlig att erhålla. Förändringar i klientens ekonomiska situation under anstallsvistelsen Vid avgången från anstalten beräknas klientens ekonomiska situation vara: D Väsentligt bättre än vid intagningen D I stort sett som vid intagningen D Väsentligt sämre än vid intagningen D Klientens ekonomiska situation omöjlig att förutsäga. Intagning på kroppssjukhus (Under pågående vårdperiod = vistelseperiod vid anstalten.) D Har ej förekommit D Har förekommit på grund av delirium tremens D Har förekommit på grund av annan alkoholbetingad sjukdom D Har förekommit på grund av annan sjukdom. Intagning på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus (Under pågående vårdperiod = vistelseperiod vid anstalten.) D Har ej förekommit D Har förekommit på grund av delirium tremens D Har förekommit på grund av annan alkoholbetingad sjukdom D Har förekommit på grund av annan sjukdom. Avvikningar från anstalten där klienten nu vårdas (Under pågående vårdperiod = vistelseperiod.i D Har ej avvikit D Har avvikit gång D»» gånger D»»» D»» gånger D»» eller flera gånger. Konlakt mellan klienten och övervakare/nämnd under intagningstiden (Obs. att endast ett alternativ skall markeras; det med högst tillämplig sifferbeteckning.) D Ingen kontakt D Brev- eller telefonkontakt har förekommit D Besök på anstalten från nykterhetsnämnd har förekommit D Klienten har besökt övervakare/nämnd D Klienten har både haft besök av och besökt övervakare/nämnd

55 . Klientens kontakter med anhöriga eller vänner utom anstalten under intagningstiden (Obs att endast ett alternativ skall markeras; det med högst tillämplig sifferbeteckning.) * D Ingen kontakt D Klienten har haft brev eller telefonkontakt med anhöriga eller vänner D Klienten har haft besök av anhöriga eller vänner på anstalten D Klienten har besökt anhöriga eller vänner i hemorten D Klienten har både haft besök av och besökt anhöriga eller vänner GG - Klientens allmänna inställning till vårdformen D Övervägande positiv D Indifferent eller ambivalent D Övervägande negativ D Övriga - Tillfällig permission till hemorten (Här avses ej permissioner vid vilka vårdare medföljt.) D Har ej förekommit D Har förekommit gång D»» gånger D»»» D»» eller flera gånger. Klientens bostadsförhållanden inför försökspermissionjutskrivning D Klienten återvänder till ordnade bostadsförhållanden D Fast bostad kan sannolikt anskaffas D Tillfällig bostad kan sannolikt anskaffas D Bostadsfrågan kan sannolikt ej lösas under anstaltsvistelsen D omöjlig att erhålla. Aktuellt hälsotillstånd DDDD Bedömningen bör göras av anstaltens läkare. Angiv kortfattad diagnos. Vid angivandet av flera diagnoser, understryk den väsentliga. Om möjligt bör gällande svenska version av WHO:s officiella nomenklatur följas. Angiv även om klienten bedömes som frisk.. Lämplig arbelsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utskrivning (Bedömningen bör ske i samråd med anstaltens läkare. Markera endast för det alternativ, som bedöms lämpligast, oavsett om yttre förutsättningar finnes.) D Återgå till fast arbete i öppen arbetsmarknad D Övrig öppen arbetsmarknad D Arbetsprövning, träning D Skyddad sysselsättning eller arkivarbete D Beredskapsarbete D Särskilt beredskapsarbete för alkoholmissbrukare D Omskolningskurs D Skol- eller yrkesutbildning D Fortsatt pensionärstillvaro utan förvärvsarbete x D Initiativ till förtidspensionering bör tagas y D Initiativ till mera varaktig vård bör tagas Om enligt alternativ y fråga initiativ till mera varaktig vård bör tagas.

56 . Lämplig vårdform D Särskild vårdanstalt för långtidsvård av kroniska alkoholmissbrukare (om sådan fanns) D Särskilt ålderdomshem/vårdhem för alkoholmissbrukare eller mera vårdkrävande personer D Ålderdomshem (för normalfall) D Psykopatsjukhus D Arbetsanstalt (vid s. k. samhällsfarlig asocialitet) D Vårdhem för psykiskt efterblivna D Mentalsjukhus D Långtidssjukhus D Annan sjukvård x D Ställningstagande till adekvat vårdform kan f. n. ej ske NEDANSTÅENDE FRÅGA IFYLLES ENDAST FÖR KLIENT PÅ EN SKILD ANSTALT. Samband mellan anstallsvård och åtgärd av nyklerhetsnämnd D Klienten är ej föremål för undersökning eller åtgärd av nykterhetsnämnd D Klienten är föremål för undersökning av nykterhetsnämnd D Klienten är föremål för hjälpåtgärd av nykterhetsnämnd D Klienten är föremål för tvångsåtgärd av nykterhetsnämnd RESTERANDE FRÅGOR IFYLLES ENDAST FÖR KLIENT PÅ ALLMÄN ANSTALT. Bakgrund till den första intagningen enligt nu gällande intagningsbeslut D Intagningen har ej direkt föregåtts av annan åtgärd D Intagningen har direkt föregåtts av hjälpåtgärd D Intagningen har direkt föregåtts av vård på enskild anstalt D Intagningen har direkt föregåtts av övervakning enl. D Intagningen har direkt föregåtts av»anståndsövervakning» enl. D Intagningen har direkt föregåtts av»utskrivningsövervakning» och/eller lydnadsföreskrifter enl.. Tidpunkt jör den första intagningen enligt nu gällande intagningsbeslut eller ansökan D eller tidigare D D D D I D D D D. Antal vårdmånader på allmän anställ från den första intagningen enligt nu gällande intagningsbeslutjansökan, som föregått den nuvarande intagningen D månader D månad D månader D» D månader D» D» D» D» x D eller flera månader

57 Disciplinära åtgärder vid den anstalt där klienten nu vårdas (Under pågående vårdperiod = vistelseperiod. Markera endast det mest ingripande alternativet som förekommit.) D Har ej förekommit D Samtal med föreståndare eller assistent D Inskränkning i lörmåner D Hänvisning till sluten avdelning D Isolering Förlängning av vårdtiden enl. p. g. a. frihetsstraff D Har ej förekommit D Har förekommit Frivilligt kvarslannande på anstalten enl. D Har ej förekommit D Har förekommit RESTERANDE FRÅGOR IFYLLES ENDAST FÖR TVÅNGSINTAGEN KLIENT Det aktuella intagningsbeslutet åberopar D och D (återintagning) Senast tillämpad indikation enl. S D Enbart farlig för annan ( a) D Enbart farlig för eget liv ( a) D Enbart farlig för annan + farlig för eget liv ( a) D Farlig för annan eller för eget liv + annan indikation D Enbart parasitism ( c) D Enbart hjälplöshet ( d) D Enbart grovt störande levnadssätt ( e) D Enbart fylleriindikationen D Enbart kringflackande x Alternativen i kombination OBS. VAR GOD KONTROLLERA ATT SAMTLIGA TILLÄMPLIGA FRÅGOR ÄR BESVARADE.

58 BILAGA.. Missivskrivelse till formulär B:l och B Till samtliga allmänna och enskilda vårdanstalter för alkoholmissbrukare Kungl. Maj.t bemyndigade genom beslut den december chefen för socialdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrag att verkställa en kartläggning av nykterhetsvårdsklientelet och formerna för vården av detta. Beträffande uppdraget anförde departementschefen i års statsverksproposition bl. a. följande:»det material rörande nykterhetstillståndet och alkoholmissbruket som f. n. står till förfogande är i flera hänseenden ofullständigt. Det utgör därför en osäker grund för bedömning av vårdbehovet och den lämpligaste differentieringen på olika vårdformer. I synnerhet behövs ökad kännedom om de grava alkoholinissbrukarna. Jag anser det vara av stor vikt att få fram ett bättre underlag för bedömningen av de nykterhetsvårdande åtgärderna. I enlighet med Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag därför tillkallat en särskild utredningsman för att kartlägga bl. a. olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdsklientelet. Denna kartläggning torde kunna bilda utgångspunkt för en fortsatt prövning av frågan om nykterhetsvårdens former.» Som utredningsman har undertecknad Ossian Larnstedt tillkallats. Som experter medverkar laboratorn Gunnar Lundquist, Statens klinik för alkoholsjukdomar, t. f. byråchefen Gösta Nordström, Kungl. Socialstyrelsen, byrådirektören Gustaf Holmstedt, Kungl. Statistiska Centralbyrån samt amanuensen Tom Nilsson, Stockholms universitets sociologiska institution. Som sekreterare åt utredningsmannen har undertecknad Leif Holgersson tillkallats. Utredningsarbetet har i första hand planerats som en tvärsnittsundersokning avseende dels klientelets sammansättning och dels en inventering av tillgängliga vårdresurser inom nykterhetsvården. Undersökningen avser förhållandena måndagen den november, klockan.. överläggningar har skett med företrädare för bl. a. Svenska Stadsförbundet, Svenska Kommunforbundet, Kungl. Socialstyrelsens nykterhetsvårdsbyrå samt ett flertal nykterhetsnämnder och vårdanstalter. Det har därvid bedömts som angelaget att tillgodogöra utredningsarbetet den kännedom om klientelets sammansättning och sociala förhållanden, som finns tillgänglig hos de allmänna och enskilda vårdanstalterna i personhandlingar och genom personkännedom. Mot bakgrund av vårdanstalternas ofta stora arbetsbelastning har det samtidigt varit nödvändigt att så långt som möjligt begränsa dessas medverkan. De uppgtfter som nu kommer att insamlas beträffande klientelet har därför i huvudsak begränsats till sådana, som normalt införskaffas i samband med undersökning enligt nvkterhetsvårdslagen och som alltså torde finnas tillgängliga i

59 anstalternas handlingar. Av samma anledning avses endast uppgifter om det aktuella klientelet och de aktuella resurserna. Med hänsyn inte minst till det allmänna samhällsintresse som den berörda frågan representerar är det därför min förhoppning,!ltt ett positivt samarbete med vårdanstalterna vid utredningsarbetet kan komma till stånd och att anstalterna ser sig i stånd att lämna uppgifterna. Mot denna bakgrund översändes härmed bilagda enkätformulär B och B:. Formulären utsändes redan nu, för att arbetet med ifyllandet skall kunna påbörjas före enkätdagen beträffande klienter, som då kommer att fortfarande vara intagna. Formulär B skall ifyllas enligt nedanstående urvalsprincip beträffande klienter som måndagen den :e november är intagna (närvarande + tillfälligt frånvarande) å anstalten. Observera att individuella uppgifter beträffande klienter, som vid enkättillfället vårdas i öppen vård, kommer att inhämtas direkt från nykterhetsnämnderna, varför anstalten ej skall lämna uppgift beträffande dessa klienter. Urval: Allmänna anstalter. Individuella uppgifter beträffande samtliga mån, som är intagna enligt ovan och som är födda den l:alr,:e i varje månad skall lämnas å formulär B. Detta innebär ett stickprov utgörande Vi av totalantalet män. Individuella uppgifter beträffande samtliga kvinnor, som är intagna enligt ovan, skall lämnas å formulär B. Enskilda anstalter. Individuella uppgifter beträffande samtliga mån och kvinnor, som är intagna enligt ovan, skall lämnas å formulär B. U ppgiftslämnare: Den tjänsteman, som direkt handlägger ärendet ifråga och som alltså har bäst kännedom om klientens situation och förhållanden bör ifylla formuläret. Observera att uppgiftslämnarens namn skall lämnas å varje formulär. Detta för att förenkla eventuell komplettering av de lämnade uppgifterna. Bedömningen av hälsotillstånd enligt fråga, bör göras av anstaltens läkare, bedömningen av arbetsplacering och ev. vårdbehov enligt frågorna och bör ske i samråd med anstaltens läkare. Anvisningar: Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter uppgifterna. Observera att varje fråga fram till fråga skall besvaras beträffande samtliga klienter som ingår i urvalet. Endast ett alternativ skall markeras på varje fråga, om ej annat anges. Avsluta gärna ifyllandet med ytterligare en genomläsning och kontroll av att samtliga tillämpliga frågor är besvarade. Formulär B: skall ifyllas i ett exemplar av varje allmän och enskild anstalt. Observera alt uppgift skall lämnas om hur många individuella formulär (formulär B) som översändes frän anstalten. U ppgiftslämnare: Anstaltens chefstjänsteman. Anvisningar: Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter formuläret. Observera att som regel varje fråga skall besvaras. Endast ett alternativ skall markeras på varje fråga, om ej annat anges. Formulär B bilägges i beräknat antal erforderliga exemplar, formulär B: i två exemplar. Ytterligare formulär kan rekvireras från utredningens kansli, adress och telefon enligt ovan. Ytterligare anvisningar beträffande

60 formulärens ifyllande lämnas av undertecknad Leif Holgersson å utredningens kansli, tel.: /. Formulärens återsändande: Ifyllda formulär, B:l i ett exemplar och B i det antal exemplar som svarar mot urvalet, skall vara utredningens kansli tillhanda senast måndagen den december. Var god lägg formulär B: överst och därefter eventuella formulär B. Slå snöre om paketet. Det är av vikt att samtliga formulär från anstalten samtidigt inkommer, för att efterkontrollen på utredningens kansli skall underlättas. Eventuellt överblivna exemplar behöver ej returneras. Materialet kommer att bearbetas centralt av Statistiska Centralbyrån, sedan namnuppgifterna först avskiljts. Med tack på förhand för Eder medverkan. Stockholm den november Ossian Larnstedt Leif Holgersson Kansliråd Sekreterare Utredningsman

61 BILAGA.. års nykterlietsvårdsundcrsökniiig Inackorderingshem: slämnare: Titel: Tel.: Träffas säkrast: Formulär D Avsett för inackorderingsliem UPPGIFTER OM BELÄGGNING, INTAGNINGSORSAKER, KLIENTELETS SAMMAN SÄTTNING, M. M. DEN JUNI erna avser förhållandena onsdagen den juni klockan.. Ett formulär ifylles för varje inackorderingshem. er rörande klienternas förhållanden hämtas ur tillgängligt aktmaterial. Lagstiftningshänvisningarna avser nykterhets vårdslagen om ej annat angives. Var vänlig besvara samtliga frågor. Markera endast ett svarsalternativ för varje klient. Observera att summa klienter alltid skall överensstämma med antalet belagda platser.. Antal vårdplatser ; därav belagda Huvudsaktig intagningsorsak förutom alkoholproblem A. Lydnadsföreskrift att bo på inackorderingshem Föreläggande av nykterhetsnämnd eller länsstyrelse i samband med anstånd med verkställighet av beslut om intagning på allmän vårdanstalt Föreläggande av allmän vårdanstalt i samband med försökspermission eller utskrivning B. Annan orsak enligt nedan om lydnadsföreskri/t ej föreligger Bostadsproblem utan samband med avgång från vårdanstalt "för alkoholmissbrukare eller annan vårdinrättning Bostadsproblem efter vård på anstalt för alkoholmissbrukare eller annan vårdinrättning Fritidsproblem Konflikt i äktenskapet eller med samboende Vårdalternativ till intagning på enskild eller allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukare S:a klienter. Inremitterande organ (avser den institution eller person som tagit initiativet till intaqmngen) a S:a Nykterhetsnämnd Rådgivningsbyrå Vårdanstalt Annan institution (alkoholpoliklinik, socialnämnd, läkare etc.) Klienten själv direkt hos föreståndaren och/eller hemmet klienter

62 . Pågående nykterhetsvärdande åtgärd Undersökning enligt Hjälpåtgärd enligt a (frivillig förbindelse) Övervakning enligt (utan samband med anstaltsvård) Övervakning i samband med anstånd med verkställighet av intagningsbeslut enligt övervakning efter vård å allmän vårdanstalt (försökspermitterad) övervakning efter utskrivning från allmän anstalt Pågående ärende vid rådgivningsbyrå under nykterhetsnämnds huvudmannaskap Behandling hos läkare eller vid alkoholpoliklinik under nykterhetsnämnds huvudmannaskap (utan att undersökning eller åtgärd av nykterhetsnämnd samtidigt förekommer) S:a klienter. Ålder S:a klienter. S:a Civilstånd Ogift Gift, lever ej under hemskillnad Gift, lever under hemskillnad Frånskild Änka/Änkling klienter. Vislelsesiluation omedelbart ( dagar) före intagningen S:a Enskild vårdanstalt Erkänd» Statlig» Sjukvårdsinrättning (mentalsjukhus, psyk.kl., alk.klinik, sanatorium, med. klinik och liknande) Kriminalvårdsanstalt Övrigt klienter

63 Nuvarande bostadsförhållanden (Frågan avser mera varaktiga bostadsförhållanden eller den bostad till vilken klienten har tillgång. Således avses ej tillfällig bostad p. g. a. tillfälligt arbete på annan ort, anstaltsvistelse, vistelse på inackorderingshem eller dylikt) Klienten eller make/maka äger bostaden (egen lägenhet eller fastighet. Tomträtt eller bostadsrätt) Klienten eller make/maka förhyr bostaden (genom kontrakt förhyrd lägenhet eller fastighet) Inneboende (hos släkting eller annan person även s. k. möblerat rum och varaktigt boende på hotellrum) Disponerar bostad/plats a ungdomshotell, ungkarlshotell eller härbärge (vid mera varaktigt boende). Observera att inackorderingshem för alkoholmissbrukare ej avses. Disponerar bostad/plats å ålderdomshem eller vårdhem (utan att inneha annan bostad) Saknar fast bostad (även tillfälligt boende å t. ex. ungkarlshotell och härbärge) S:a klienter. Arbetsförhållanden den juni (Bortsett från tillfällig sjukskrivningsperiod och frånvaro) Är verksam i sitt huvudyrke Arbetsträning, prövning Skyddad sysselsättning eller arkivarbete Beredskapsarbete Särskilt beredskapsarbete för alkoholmissbrukare Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbildning Ej förvärvsarbetande pensionär Saknar arbete (utan att samtidigt vara sjukskriven längre tid än sju dagar) Är verksam inom annat yrke än huvudyrket Sjukskriven under längre tid än sju dagar S:a klienter OBS! VAR GOD KONTROLLERA ATT SAMTLIGA FRÅGOR ÄR BESVARADE!

64 BILAGA.. Missivskrivelse till formulär D Till samtliga inackorderingshem Kungl. Maj:t bemyndigade genom beslut den december chefen för socialdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrag att verkställa en kartläggning avnykterhetsvårdsklientelet och formerna för vården av detta. Beträffande uppdraget anförde departementschefen i års statsverksproposition bl. a. följande: Det material rörande alkoholmissbruket m. m. som f. n. står till förfogande utgör en osäker grund för bedömning av vårdbehovet och den lämpligaste differentieringen på olika vårdformer. I synnerhet behövs ökad kännedom om de grava alkoholmissbrukarna. Jag har därför tillkallat en särskild utredningsman för att kartlägga bl. a. olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdsklientelet. Som utredningsman har undertecknad Ossian Larnstedt tillkallats. Som experter medverkar laboratorn Gunnar Lundquist, Statens klinik för alkoholsjukdomar, t. f. byråchefen Gösta Nordström, socialstyrelsen samt avdelningsdirektören Gustaf Holmstedt, Statistiska Centralbyrån. Som sekreterare åt utredningsmannen har utredningssekreteraren Leif Holgersson, undertecknad Tage Sjöberg och departementssekreteraren Folke Jonsson tillkallats. Utredningsarbetet har i första hand innefattat nu slutförda enkätundersökningar beträffande klientelets sammansättning och tillgängliga vårdresurser inom samhällets egentliga nykterhetsvård (nykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare) samt en slutförd undersökning vid alkoholkliniker, mentalsjukhus, psykiatriska kliniker, sanatorier och medicinska kliniker rörande det patientmaterial som varit föremål för vård på grund av eller i samband med alkoholmissbruk. Med hänsyn bl. a. till den kraftiga utbyggnaden av platsantalet vid inackorderingshemmen under senare år och hemmens betydelsefulla ställning i vårdorganisationen har det ansetts angeläget att undersöka hemmens beläggning, formerna för intagning, klientelets ålder, bostadsförhållanden m. m. Undersökningen, som har begränsad omfattning, har planerats som en tvärsnittsundersökning vid en viss bestämd tidpunkt; onsdagen den juni klockan.. Urvalet av frågor har skett med tanke på att resultaten skall kunna medge jämförelser med resultaten av utredningens övriga undersökningar. Överläggningar har i samband med undersökningens uppläggning skett med representanter för socialstyrelsen och några större nykterhetsnämnder. Det är min förhoppning att ett positivt samarbete vid undersökningens genomförande skall komma till stånd. Mot denna bakgrund översändes härmed bi-

65 D i ex och mis lagda enkätformulär sivskrivelse i ex. Metodik Formulär D skall ifyllas i ett exemplar för varje inackorderingshem. Formulärets frågor, som avser dels några data om hemmets beläggning, dels data rörande klienterna, avser förhållandena onsdagen den juni klockan.. Aktuell beläggningslista och vid behov tillgängliga journaler bör användas som utgångspunkt vid besvarandet av frågorna. U ppgiftslämnare Hemmets föreståndare. Anvisningar Varje fråga skall besvaras. Endast ett alternativ skall anges för varje klient. Läs igenom hela formuläret en gång innan ifyllandet påbörjas. Avsluta gärna ifyllandet med en genomläsning och kontroll av att samtliga frågor är besvarade. Observera att s:a klienter alltid skall överensstämma med antalet belagda platser. Använd gärna formulärets rutor då noteringar göres för varje klient och svarsalternativ. Se exempel. INI II m INI Formulärets återsändande Ifyllt formulär (ett exemplar) bör vara utredningens kansli tillhanda senast tisdagen den juni. Materialet skall bearbetas manuellt vid utredningens kansli. Individuella uppgifter kommer ej att redovisas. Med på förhand tack för Eder medverkan. Stockholm den juni = Ossian Larnstedt Tage Sjöberg Kansliråd Bitr. sekreterare utredningsman

66 BILAGA.. års nykterhctsvårdsundersökning Sjukhus: Klinik: Datum för ifyllandet: slämnare: Titel: Tel.: riktnr: / Träffas säkrast: Formulär C Avsett för medicinska kliniker SAMMANSTÄLLNING AV BELÄGGNINGEN DEN NOVEMBER erna avser förhållandena måndagen den november klockan.. Undersökningen berör endast manliga patienter. Vårdens art Antal män I Totalt antal intagna manliga patienter över år II Därav antal patienter där vården är orsakad av eller har samband med alkoholmissbruk Alkoholmissbruk förutsattes föreligga vid tillfällig eller regelbunden användning av alkohol till konstaterbar medicinsk eller social skada för patienten eller annan BETRÄFFANDE II BILÄGGES INDIVIDUELLA UPPGIFTER Å FORMULÄR C: års nykterhetsvårdsuiidersöknina Sj ukhus: Klinik: Datum för ifyllandet: slämnare: Titel: Tel.: riktnr: / Träffas säkrast: Formulär C: Avsett för mentalsjukhus, psykiatriska kliniker, sanatorier och alkoholkliniker SAMMANSTÄLLNING AV BELÄGGNINGEN DEN NOVEMBER erna avser förhållandena måndagen den november kl... Vårdens art Antal män Antal kvinnor I Totalt antal intagna patienter över år II Därav antal patienter där vården är orsakad av eller har samband med alkoholmissbruk III Antal patienter beträffande vilka individuella uppgifter bilägges å formulär C:, enligt urvalsprincipen Alkoholmissbruk förutsattes föreligga vid tillfällig eller regelbunden användning av alkohol till konstaterbar medicinsk eller social skada för patienten eller annan.

67 års nykterhetsvårdsundcrsökning Sjukhus: Formulär C: DD Khn. och avd.: Avsett för medicinska kliniker slämnare:.... Titel: \ ~I~. Tel.: riktnr: / ankn Träffas säkrast: UPPGIFTER OM ALKOHOLMISSBRUKARE DEN NOVEMBER erna avser förhållandena måndagen den november klockan.. Ett formulär ifylles för varje inneliggande manlig patient, som enligt missivskrivelsen ingår i undersökningen och där vården med övervägande sannolikhet är orsakad av eller har samband med alkoholmissbruk. Alkoholmissbruk förutsattes föreligga vid tillfällig eller regelbunden användning av alkohol till konstaterbar medicinsk eller social skada för patienten eller annan. Som alkoholmissbruk betecknas således enligt denna definition såväl alkoholism som akut intoxikation, under förutsättning att skadeverkningar anses föreligga. Undersökningen avser endast personer som fyllt år. Obs alt kvinnor ej ingår i undersökningen. Markera endast ett alternativ på varje fråga. VAR VÄNLIG BESVARA SAMTLIGA FRÅGOR år mån dag. Födelsedatum: fjrj rjrj Sjukhusjournal nr: (Det senare att användas vid ev. komplettering av formuläret). Civilstånd D Ogift D Gift D Frånskild D Änkling D omöjlig att erhålla - Intagningen är med övervägande sannolikhet en följd av D kroppslig sjukdom eller skada i samband med alkoholmissbruk D nervös eller psykisk sjukdom i samband med alkoholmissbruk D nervös eller psykisk sjukdom jämte kroppslig sjukdom eller skada i samband med alkoholmissbruk D alkoholmissbruk utan samband med annan sjukdom eller skada - Alkoholmissbruket som orsak Ull intagningen bedömes som D primärt D sekundärt D bedömning kan ej ske. Aktuell diagnos (avseende sjukdom/sjukdomar som orsakat intagningen) Angiv nedan kortfattad diagnos. Föreligger flera diagnoser, understryk den väsentliga. Var god använd den svenska versionen av WHO:s officiella nomenklatur (Klassifikation av sjukdomar; Kungl Medicinalstyrelsen, :e uppl ) D D D D. B. Beräknad vårdtid (Här avses tiden från dagen för den aktuella intagningen till dagen för beräknad utskrivning. Vid direkt överflyttning från annat sjukhus inräknas även vårdtiden där. Obs! Vårdtid från tidigare sjukhusvistelse skall i övrigt ej inräknas) vecka veckor» i t Vårdtiden kan f n svårligen beräknas n D n

68 Utbildning (Observera att endast ett alternativ g M m u t o r g, nämligen det tillämpliga alternativ som har högst möjliga sifferbeteckmng. Om patienten t. ex. genomgått folkskola och realskola skall markering endast ske fo. alternativ realexamen, realskolestudier etc. Markering skall ske oavsett om utbildningen är fullföljd eller ej.) n Folkskola, grundskola, enhetsskola (utan speciell påbyggnad) D Praktisk yrkesutbildning inom yrke (ex. plåtslagare, matros, murare, slaktare m fl yrken med viss intern lärlingsutbildning) n Lärlings- eller yrkesskola eller motsvarande yrkesutbildning D Realexamen, realskolestudier, folkhögskolestudier eller motsvarande (utan speciell ttudmtexaln, fackgymnasieexamen, studier vid gymnasium eller faekskola eller motsvarande (utan speciell påbyggnad) Akademisk examen, högskolestudier, seminariestudier eller motsvarande D omöjlig att erhålla. DDDD Huvudyrke (Härmed avses patientens huvudsakliga yrkestilhorighet, oavsett om patienten f. n. arbetar inom annat yrke. Specificera yrket så noggt^ant som möjligt. Ange ej titlar eller obestämda yrkesbenämningar som t. ex. tjänsteman, ingenjör eller byggnadsarbetare. Följande yrkesuppgifter utgör exempel på tisngt specificerade uppgifter: Byggnadsingenjör vågmästare gruvorman, hyvlare, byggnadssnickare, extra stuveriarbetare. Angiv även om yrket ar hemmafru eller om patienten är studerande. Ar patienten pensionär eller värnpliktig militär, skall det tidigare eller egentliga yrket anges) Yrkesuppgift:. Bostadsförhållanden D Saknar fast bostad D Har fast bostad (Ej boende i institution) hnrhsrec D Institution (T. ex. ålderdomshem, vårdhem, ungkarlshotell och härbärge vid mera varaktigt boende) D omöjlig att erhålla. Sjukpenningklass (Här avses aktuell sjukpenningklass enligt lagen om allmän försäkring) D Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning D kr D» D» D > D D» D» D omöjlig att erhålla OBS! VAR GOD KONTROLLERA ATT SAMTLIGA FRÅGOR ÄR BESVARADE

69 års nykterhetsvårdsundersökning Formulär C: Sjukhus:.,.... Klin. och avd.:, Av f" for mentalsjukhus, psy- DD slämnare: k }f tr ' ska. k, iniker > sanatorier och Tijpj. alkoholkliniker Tel.: riktnr: / ZZIIanknlZ Träffas säkrast: n n UPPGIFTER OM ALKOHOLMISSBRUKARE DEN NOVEMBER erna avser förhållandena måndagen den november klockan d f a Ä n ^ Ä /Ö - Var { e inml W ande P"«t> som enligt missivskrivelsen ingår i urvalet oeh \lkohotmlzl TT de, sa» n " khet är orsakad av eller har samband med alkonolmissluk således enlig^e ma d^finitton lävm^llnr '"T T "' S m alkohol missbruk betecknas Sm skadeverkningar aueverkmngar anses anses föreligga. Öreli^l Jr Undersökningen \,, S avser m akut endast lntoxikation personer > som der fyllt förutsättning år. att Markera endast ett alternativ på varje fråga om ej annat angives. VAR VÄNLIG BESVARA SAMTLIGA FRÅGOR ar m^n da i l. o Födelsedatum: fjq rjrj rjrj Sjukhusjournal nr: (Det senare att användas vid ev. komplet-,_ tering av formuläret) - ^ Kön D Man D Kvinna - Civilstånd D Ogift D Gift D Frånskild D Änka/Änkling D omöjlig att erhålla. Intagningen är med övervägande sannolikhet en följd av D kroppslig sjukdom eller skada i samband med alkoholmissbruk D nervös eller psykisk sjukdom i samband med alkoholmissbruk D TÄÄ*" "** ^ ^ ^^ D alkoholmissbruk utan samband med annan sjukdom eller skada - Alkoholmissbruket som orsak till intagningen bedömes som D primärt D sekundärt D bedömning kan ej ske "" Skada ' Samband - - Aktuell diagnos (avseende sjukdom/sjukdomar som orsakat intagningen) v! V tn d v k rt i attad dia S nos - Föreligger flera diagnoser, understryk den klatur Ki;«f«t g t? använd i " SVemka VerSi nen av WH:s officieiia nomen " klatur (Klassifikation av sjukdomar; Kungl. Medicinalstyrelsen, :e uppl ). DDDD

70 . Beräknad vårdtid. (Här avses tiden från dagen för den aktuella intagningen till dagen for beräknad utskrivning. Vid direkt överflyttning från annat sjukhus inräknas även vårdtiden där. Obs! Vårdtid från tidigare sjukhusvistelse skall i övrigt ej inräknas) vecka D veckor D >» D D» D D Vårdtiden kan f. n. svårligen beräknas Utbildning (Observera att endast ett alternativ skall markeras, nämligen det tillämpliga alternativ som har högst möjliga sifferbetecknmg. Om patienten t. ex. genomgått folkskola och realskola skall markering endast ske för alternativ realexamen, realskolestudier etc. Markering skall ske oavsett om utbildningen är fullföljd eller ej.) D Folkskola, grundskola, enhetsskola (utan speciell påbyggnad) D Praktisk yrkesutbildning inom yrke (ex. plåtslagare, matros, murare, slaktare m. fl. yrken med viss intern lärlingsutbildning) D Lärlings- el yrkesskola eller motsvarande yrkesutbildning D Realexamen, realskolestudier, folkhögskolestudier eller motsvarande (utan speciell påbyggnad) D Studentexamen, fackgymnasieexamen, studier vid gymnasium, fackskola el motsvarande (utan speciell påbyggnad) D Akademisk examen, högskolestudier, seminariesludier el motsvarande D omöjlig att erhålla. Huvudyrke (Härmed avses patientens huvudsakliga yrkestillhörighet, oavsett om patienten f. n. arbetar inom annat yrke. Specificera yrket så noggrant som möjligt. Ange ej titlar eller obestämda yrkesbenämningar som t. ex. tjänsteman, ingenjör eller byggnadsarbetare. Följande yrkesuppgifter utgör exempel på tillräckligt specificerade uppgifter: Byggnadsingenjör, vågmästare, gruvförman, hyvlare, byggnadssnickare, extra stuveriarbetare. Angiv även om yrket är hemmafru eller om patienten är studerande. Är patienten pensionär eller värnpliktig militär, skall det tidigare eller egentliga yrket anges) DDDD Yrkesuppgift: Arbetsförhållanden den november (Bortsett från aktuell sjukskrivningsperiod och tillfällig frånvaro) D Var verksam i huvudyrke som tidigare angivits i fråga D Arbetsträning, prövning Skyddad sysselsättning eller arkivarbete D Beredskapsarbete D Särskilt beredskapsarbete för alkoholmissbrukare D Omskolningskurs D Skol- eller yrkesutbildning D Ej förvärvsarbetande pensionär D Saknade arbete x D Var verksam inom annat yrke än vad som angivits i fråga D omöjlig att erhålla. Bostadsförhållanden (Fråoan avser de mera varaktiga bostadsförhållandena eller den bostad till vilken patienten har tillgång. Således avses ej tillfällig bostad p. g. a. tillfälligt arbete på annan ort, anstaltsvistelse eller dylikt) Patienten eller make/maka äger bostaden (Egen lägenhet eller fastighet. Tomträtt. eller bostadsrätt) D Patienten eller make/maka förhyr bostaden (Genom kontrakt förhyrd lagenhet eller fastighet)

71 D Inneboende (Hos släkting eller annan person även s. k. möblerat rum och varaktigt boende å hotellrum) D Disponerar bostad/plats a ungkarlshotell, härbärge eller unqdomshotell (Vid mera v varaktigt boende) D Disponerar bostad/plats å ålderdomshem eller värdhem (Utan att inneha annan bostad) D Saknar fast bostad (Även tillfälligt boende å t. ex. ungkarlshotell och härbärge) D omöjlig att erhålla. Sjukpenningklass (Här avses aktuell sjukpenningklass enligt lagen om allmän försäkring) D Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning D kr D» n i» D» D» D» D i D omöjlig att erhålla. Behandlingsformer vid tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk (Markera här samtliga alternativ som tidigare förekommit, men ej aktuell behandling eller vård). n Medicinsk/psykiatrisk behandling har ej tidigare förekommit Q Poliklinisk behandling vid sjukhus, alkoholpoliklinik eller av läkare i nykterhetsnämnds eller anstalts regi IQ Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Intagen på alkoholklinik D Intagen på psykiatrisk lasarettsklinik eller avdelning It J H! ntagen pä annan lasarettsklinik eller avdelning (även privat klinik eller sjukhem) D Intagen på mentalsjukhus D omöjlig att erhålla Antal vårdperioder å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren (Vårdperioder = vistelseperioder) D Har ej vårdats å psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren D period D perioder D» D eller flera perioder D omöjlig att erhålla. Antal vårdperioder å allmän vårdanstalt för alkoholmissbrukarc under åren (Intagning å altmän vårdanstalt sker genom nykterhetsnämnd och i allmänhet tvångsvis efter beslut av länsstyrelsen, men även frivillig intagning förekommer. Sjukpenning utgår ej under intagningstiden. Vårdformen är reglerad i nvkterhetsvårdslagen Vårdperioder = vistelseperioder, oavsett dessas längd och oavsett antalet meddelade intagningsbesliit) D Vård å allmän anstalt under åren har ej förekommit D period D perioder D» D eller flera perioder D omöjlig att erhålla

72 . Antal vårdperioder å enskild vårdanstalt för alkohotmissbrukare under åren (Intagning å enskild vårdanstalt är alltid frivillig från patientens sida och förmedlas vanligen av nykterhetsnämnd, men kan även ske genom direkt hänvändelse till anstalten. Patienten är sjukskriven och sjukpenning utgår under intagningstiden. Vårdformen är ej reglerad i lag Obs! att enskild anstalt ej förväxlas med andra typer av vilohem och konvalescenthem) D Vård å enskild anstalt under åren har ej förekommit D period D perioder D i D eller flera perioder D omöjlig att erhålla. Tidigare kontakt med nykterhetsnämnd D Undersökning/åtgärd av nykterhetsnämnd har ej tidigare förekommit D Undersökning/åtgärd av nykterhetsnämnd har tidigare förekommit D omöjlig att erhålla. Aktuell kontakt med nykterhelsnämnd D Patienten är ej föremål för undersökning/åtgärd av nykterhetsnämnd D Patienten är föremål för undersökning/åtgärd av nykterhetsnämnd D omöjlig att erhålla. Anmälan till nykterhelsnämnd jml nykterhelsvårdslagen om alkoholmissbruk År ej aktuell, då patienten redan är föremål för undersökning eller åtgärd av nykterhetsnämnd D Har ej gjorts och kommer sannolikt ej att göras D Har gjorts eller kommer att göras D Ställningstagande kan f. n. ej ske OBS! VAR GOD KONTROLLERA ATT SAMTLIGA FRÅGOR ÄR BESVARADE!

73 BILAGA.. Missivskrivelse till formulär C och C: Till överläkaren vid vissa medicinska klinike Kungl. Maj:t bemyndigade genom beslut den december chefen för socialdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrag att verkställa en kartläggning av nykterhetsvårdsklientelet och formerna för vården av detta. Beträffande uppdraget anförde departementschefen i års statsverksproposition bl. a. följande:»det material rörande nykterhotstillståndet och alkoholmissbruket som f. n. står till förfogande är i flera hänseenden ofullständigt. Det utgör därför en osäker grund för bedömning av vårdbehovet och den lämpligaste differentieringen på olika vårdformer. I synnerhet behövs ökad kännedom om de grava alkoholmisshrukarna. Jag aniser det vara av stor vikt att få fram ett bättre underlag för bedömningen av de nykterhetsvårdande åtgärderna. I enlighet med Kungl. Maj:ts bemyndigande har jag därför tillkallat en särskild utredningsman för att kartlägga bl. a. olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdsklientelet. Denna kartläggning torde kunna bilda utgångspunkt för en fortsatt prövning av frågan om nykterhetsvårdens former.» Som utredningsman har undertecknad Ossian Larnstedt tillkallats. Som experter medverkar laboratorn Gunnar Lundquist, Statens klinik för alkoholsjukdomar, t. f. byråchefen Gösta Nordström, Kungl. Socialstyrelsen, avdelningsdirektören Gustaf Holmstedt, Kungl. Statistiska Centralbyrån samt amanuensen Tom Nilsson, Stockholms universitets sociologiska institution. Som sekreterare åt utredningsmannen har undertecknad Leif Holgersson och l:e byråsekreteraren Tage Sjöberg tillkallats. Utredningsarbetet har i första hand innefattat en nu slutförd enkätundersökning beträffande klientelets sammansättning och tillgängliga vårdresurser inom samhällets egentliga nykterhetsvård (nykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare). Det har därvid bl. a. framkommit att en påfallande hög andel av dessa personer tidigare varit föremål för olika former av medicinsk/psykiatrisk sjukhusvård i samband med alkoholmissbruk. Mot bakgrund bl. a. härav har det bedömts såsom synnerligen angeläget att erhålla vissa uppgifter om det värdefulla komplement till samhällets nykterhetsvård, som den medicinska behandlingen och vården innebär. Den nu aktuella enkätundersökningen har därför i likhet med de tidigare nämnda undersökningarna planerats som en tvärsnittsundersökning avseende det patientmaterial, som är föremål för vård på grund av eller i samband med alkoholmissbruk måndagen den november klockan.. Överläggningar har i samband med undersökningens uppläggning skett med medi-

74 ri cinalråden Stig Lindgren, Henry Sålde och Lars Risholm, Kungl. Medicinalstyrelsen, samt med företrädare för Svenska Stadsförbundet och Svenska Landstingsförbundet. Med beaktande av den stora arbetsbelastning som redan åvilar sjukhusen har det bedömts som angeläget att så långt som möjligt begränsa dessas medverkan. Undersökningen har därför lagts upp som en urvalsundersökninj,', vilket bl. a. innebär att endast hälften av landets medicinska kliniker berörs. De uppgifter som nu insamlas beträffande patienterna har i samma syfte begränsats i huvudsak till sådana uppgifter, som redan är kända i samband med att intagning av patienten skett. Det bör även nämnas att urvalet av frågor skett med tanke på att resultaten skall medge jämförelser med resultaten av utredningens övriga undersökningar. Med hänsyn inte minst till det allmänna samhällsintresse som den berörda frågan representerar är det därför min förhoppning att ett positivt samarbete vid undersökningens genomförande kan komma till stånd. Mot denna bakgrund översändes härmed bilagda enkätformulår C och C: i. Formulären utsändes redan nu, för att vissa uppgifter skall kunna ifyllas före enkätdagen beträffande patienter, som även då kommer att vara intagna för vård. Undersökningen berör endast manliga patienter. Formulär C: skall ifyllas i ett exemplar för varje måndagen den november inneliggande manlig patient, som fyllt år, och där vården är orsakad av eller har samband med alkoholmissbruk. Av undersökningen tilllämpad definition på alkoholmissbruk framgår av formuläret. Metodik Det är angeläget att en systematisk bedömning (ställningstagandet till frågan om alkoholmissbruk föreligger) kommer till stånd i varje enskilt fall. Aktuell beläggningslista och vid behov journaler bör vara utgångspunkt för denna bedömning. slämnare Ställningstagandet till om alkoholmissbruk föreligger och om alltså formulär C: skall ifyllas beträffande den enskilde patienten, bör göras av läkare, som också bör besvara eller lämna anvisningar för besvarandet av frågorna,, och. Övriga frågor bör med ledning av journaler och personkännedom kunna ifyllas av avdelningssköterska. I vissa fall kan det vara rationellt att låta kurator handha ifyllandet av formulär för kliniken, med undantag för de ovan berörda frågorna. Anvisningar Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter uppgifterna. Observera att varje fråga skall besvaras. Endast ett alternativ skall besvaras på varje fråga. Avsluta gärna ifyllandet med ytterligare en genomläsning och kontroll av att samtliga frågor är besvarade. Formulär C skall ifyllas i ett exemplar för varje klinik. Observera att siffran för II innebär det antal formulär C:, som översändes från kliniken. slämnare Klinikens överläkare. Formulär C: bilägges i beräknat antal exemplar, formulär C i två exemplar. Ytterligare formulär kan rekvireras från utredningens kansli, adress och telefon enligt ovan. Ytterligare anvisningar beträffande

75 formulärens ifyllande lämnas av utredningens kansli, telefon enligt ovan. Formulärens återsändande Ifyllda formulär, C i ett exemplar och C: i det antal exemplar som svarar mot antalet inneliggande patienter med alkoholmissbruk, bör vara utredningens kansli tillhanda senast måndagen den november. Var god lägg formulär C överst och därefter eventuella formulär C:. Materialet skall bearbetas centralt av Statistiska Centralbyrån. Individuella uppgifter kommer ej att redovisas. Materialet kommer att förvaras på betryggande sätt. Med tack på förhand för Eder medverkan. Stockholm den november Ossian Larnstedt Leif Holgersson Kansliråd Sekreterare Utredningsnian

76 BILAGA.. Missivskrivelse till formulär C: och C: Till överläkare vid vissa men talsjukhus, psykiatriska kliniker, sanatorier och alkoholkliniker Kungl. Maj:t bemyndigade genom beslut den december chefen för socialdepartementet att tillkalla en utredningsman med uppdrag att verkställa en kartläggning av nykterhetsvårdsklientelet och formerna för vården av detta. Beträffande uppdraget anförde departementschefen i års statsverksproposition bl. a. följande:»det material rörande nykterhetstillståndet och alkoholmissbruket som f. n. står till förfogande är i flera hänseenden ofullständigt. Det utgör därför en osäker grund för bedömning av vårdbehovet och den lämpligaste differentieringen på olika vårdformer. I synnerhet behövs ökad kännedom om de grava alkoholmissbrukarna. Jag anser det vara av stor vikt att få fram ett bättre underlag för bedömningen av de nykterhetsvårdande åtgärderna. I enlighet med Kungl. Maj :ts bemyndigande har jag därför tillkallat en särskild utredningsman för att kartlägga bl. a. olika förhållanden beträffande nykterhetsvårdsklientelet. Denna kartläggning torde kunna bilda utgångspunkt för en fortsatt prövning av frågan om nykterhetsvårdens former.» Som utredningsman har undertecknad Ossian Larnstedt tillkallats. Som experter medverkar laboratorn Gunnar Lundquist, Statens klinik för alkoholsjukdomar, t. f. byråchefen Gösta Nordström, Kungl. Socialstyrelsen, avdelningsdirektören Gustaf Holmstedt, Kungl. Statistiska Centralbyrån samt amanuensen Tom Nilsson, Stockholms universitets sociologiska institution. Som sekreterare åt utredningsmannen har undertecknad Leif Holgersson och l:e byråsekreteraren Tage Sjöberg tillkallats. Utredningsarbetet har i första hand innefattat en nu slutförd enkätundersökning beträffande klientelets sammansättning och tillgängliga vårdresurser inom samhällets egentliga nykterhetsvård (nykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare). Det har därvid bl. a. framkommit att en påfallande hög andel av dessa personer tidigare varit föremål för olika former av medicinsk/psykiatrisk sjukhusvård i samband med alkoholmissbruk. Mot bakgrund bl. a. härav har det bedömts såsom synnerligen angeläget att erhålla vissa uppgifter om det värdefulla komplement till samhällets nykterhetsvård, som den medicinska/psykiatriska behandlingen och vården innebär. Den nu aktuella enkätundersökningen har därför i likhet med de tidigare nämnda undersökningarna planerats som en tvärsnittsundersökning avseende det patientmaterial, som är föremål för vård på grund av eller i samband med alkoholmissbruk måndagen den november klockan.. Överlägg-

77 ningar har i samband med undersökningens Urvalsprinciper uppläggning skett med medi Mentalsjukhus cinalråden Stig Lindgren, Henry Sälde och Lars Risholm, Kungl. Medicinalstyrelsen, samt med företrädare för Svens Män: Individuella uppgifter å formulär C: skall lämnas beträffande samtliga ka Stadsförbundet och Svenska Landstingsförbundet. manliga patienter över år, som är födda den l:a:e i varje månad och intagna för vård på grund av eller i Med beaktande av den stora arbetsbelastning som redan åvilar sjukhusen samband med alkoholmissbruk. Kvinnor: Individuella uppgifter å formulär C: skall lämnas beträffande har det bedömts som angeläget att så långt som möjligt begränsa dessas medverkan. Undersökningen har därför samtliga kvinnliga patienter över år, som är intagna på grund av eller i samband med alkoholmissbruk. lagts upp som en urvalsundersökning, vilket bl. a. innebär att endast vissa sjukhus och kliniker berörs. De uppgifter som nu insamlas beträffande pa Psykiatriska kliniker Män och kvinnor: Individuella uppgifter å formulär C: skall lämnas beträftienterna har i samma syfte begränsats i huvudsak till sådana uppgifter, som fande samtliga patienter över år, som redan är kända i samband med att intagning av patienten skett. Det bör är intagna för vård på grund av eller i samband med alkoholmissbruk. även nämnas att urvalet av frågor skett med tanke på att resultaten skall medge Sanatorier jämförelser med resultaten av utred Män: Individuella uppgifter å formulär ningens övriga undersökningar. C: skall lämnas beträffande samtliga Med hänsyn inte minst till det allmänna manliga patienter över år, som är samhällsintresse som den berörda intagna för vård på grund av tbc-sjuk- frågan representerar är det därför min dom i samband med alkoholmissbruk. förhoppning att ett positivt samarbete Kvinnor beröres ej av den individuella vid undersökningens genomförande kan undersökningen. komma till stånd. Mot denna bakgrund översändes härmed Alkoholkliniker bilagda enkätformulär C: och Män: Individuella uppgifter å formulär C:. Formulären utsändes redan nu, C: skall lämnas beträffande samtliga för att vissa uppgifter skall kunna ifyllas före enkätdagen beträffande patientagna för vård. manliga patienter över år, som är inter, som även då kommer att vara intagna för vård. Kvinnor beröres ej av den individuella undersökningen. Formulär C: skall ifyllas enligt tilllämplig nedanstående urvalsprincip beträffande Metodik måndagen den november Det är angeläget att en systematisk be inneliggande patienter, som fyllt år, dömning (ställningstagandet till frågan och där vården är orsakad av eller har om alkoholmissbruk föreligger) samband med alkoholmissbruk. Av undersökningen kommer till stånd i varje enskilt fall. tillämpad definition på Aktuell beläggningslista och vid behov alkoholmissbruk framgår av formuläret. journaler bör vara utgångspunkt för denna bedömning.

78 slämnare Ställningstagandet till om alkoholmissbruk föreligger och om alltså formulär C: skall ifyllas beträffande den enskilde patienten, bör göras av läkare, som också bör besvara eller lämna anvisningar för besvarandet av frågorna,,, och. Övriga frågor bör med ledning av journaler och personkännedom kunna ifyllas av avdelningssköterska. I vissa fall kan det vara rationellt att låta kurator handha ifyllandet av formulären för kliniken eller sjukhuset, med undantag för de ovan berörda frågorna. Anvisningar Läs först igenom formuläret. Ifyll därefter uppgifterna. Observera att varje fråga skall besvaras. Endast ett alternativ skall besvaras på varje fråga, om ej annat anges. Avsluta gärna ifyllandet med ytterligare en genomläsning och kontroll av att samtliga frågor är besvarade. Formulär C: skall ifyllas i ett exemplar för varje klinik eller sjukhus. Observera att siffran för II avser totalantalet patienter, som vårdas på grund av eller i samband med alkoholmissbruk, medan siffran för III avser de alkoholmissbrukare, som berörs av urvalet. Bortsett från när det gäller manliga patienter vid mentalsjukhus skall siffrorna för II och III dock vara identiska. slämnare Sjukhusets eller klinikens överläkare. Formulär C: bilägges i beräknat antal exemplar, formulär C: i två exemplar. Ytterligare formulär kan rekvireras från utredningens kansli, adress och telefon enligt ovan. Ytterligare anvisningar beträffande formulärens ifyllande lämnas av utredningens kansli, telefon enligt ovan. Formulärens återsändande Ifyllda formulär, C: i ett exemplar och C: i det antal exemplar som svarar mot antal vårdade alkoholmissbrukare enligt urvalet, bör vara utredningens kansli tillhanda senast måndagen den november. Var god lägg formulär C: överst och därefter eventuella formulär C:. Materialet skall bearbetas centralt av Statistiska Centralbyrån. Individuella uppgifter kommer ej att redovisas. Materialet kommer att förvaras på betryggande sätt. Med tack på förhand för Eder medverkan. Stockholm den november Ossian Larnstedt Leif Holgersson Kansliråd Sekreterare Utredningsman

79 BILAGA.. I undersökningen ingående sjukvårdsinrättningar Urval av medicinska kliniker Lasarett Ort Platsantal Karolinska sjukhuset Stockholm Akademiska sjukhuset Uppsala S:t Görans sjukhus (Med. I) Stockholm i (Med. II) t» (Garnisonssjukhuset)» Södersjukhuset (Med. I)» i (Med. II)»» (Med. III) i» (Med. IV)»» (Med. V)» Södertälje lasarett Södertälje Löwenströmska lasarettet Upplands-Väsby Enköpings lasarett Enköping Nyköpings lasarett Nyköping Norrköpings lasarett Norrköping Finspångs lasarett Finspång Jönköpings lasarett Jönköping Värnamo lasarett Värnamo Växjö lasarett Växjö Västerviks lasarett Västervik Oskarshamns lasarett Oskarshamn Karlskrona lasarett Karlskrona Kristianstads lasarett Kristianstad Hässleholms lasarett Hässleholm Malmö allmänna sjukhus (Med. I) Malmö i (Med. II)»» (Med. III) i Landskrona lasarett Landskrona Hälsingborgs lasarett Hälsingborg Halmstads lasarett Halmstad Sahlgrenska sjukhuset (Med. I) Göteborg» (Med. II)»» (Med. III)»» (Med. IV) Mölndals lasarett Mölndal Vänersborgs lasarett Vänersborg Alingsås lasarett Alingsås Bäckefors lasarett Bäckefors Falköpings lasarett Falköping Mariestads lasarett Mariestad Karlstads lasarett Karlstad Arvika lasarett Arvika Regionsjukhuset Örebro Lindesbergs lasarett Lindesberg Sala lasarett Sala Fagersta lasarett Fagersta Mora lasarett Mora Avesta lasarett Avesta Bollnäs lasarett Bollnäs Sandvikens lasarett Sandviken Örnsköldsviks lasarett Örnsköldsvik Sollefteå lasarett Sollefteå Umeå lasarett Umeå Lycksele lasarett Lycksele

80 Luleå lasarett Piteå lasarett Kiruna lasarett Alkoholkliniker Kliniken för alkoholsjukdomar vid Karolinska sjukhuset, Mariapoliklinikens upptagningsavdelning vid S:t Eriks sjukhus. Mariapoliklinikens vårdavdelning vid Maria sjukhem Ulvsundahemmet Nordhemspoliklinikens vårdavdelning Urval av psykiatriska kliniker Karolinska sjukhuset Akademiska sjukhuset S:t Görans sjukhus Södersjukhuset Eskilstuna lasarett Regionsjukhuset Kalmar lasarett Malmö allmänna sjukhus Halmstads lasarett Vänersborgs lasarett Karlstads lasarett Västerås lasarett Örnsköldsviks lasarett Umeå lasarett Urval av mentalsjukhus Långbro sjukhus Lillhagens sjukhus Birgittas sjukhus S:t Lars sjukhus Falbygdens sjukhus Sidsjöns sjukhus Sanatorier Söderby sjukhus Tjärnans sanatorium Uttrans sjukhus Kolmårdssanatoriet Avdelningen för tuberkulossjuka vid Målilla sjukhus... Follingbo sanatorium Furs sanatorium Brobysjukhuset Orupsanatoriet Renströmska sjukhuset Svenshögens sjukhus Sjö-Gunnarsbo sjukhus Avdelningen för tuberkulossjuka, St. Ekebergs sjukhus. Garphytte sjukhus Västmanlands läns sanatorium Högbo sjukhus Jonas Selggrens sjukhus Avdelningen för tuberkulossjuka, Länssanatoriet Avdelningen för tuberkulossjuka, Sollidens sjukhus Avdelningen för tuberkulossjuka, Hällnäs sjukhus Luleå Piteå Kiruna Summa Stockholm >»» Göteborg Summa Stockholm.. Uppsala... Stockholm.. Stockholm.. Eskilstuna.. Linköping.. Kalmar... Malmö Halmstad.. Vänersborg. Karlstad... Västerås Örnsköldsvik Umeå Älvsjö... Lillhagen.. Vadstena.. Lund Falbygden. Sundsvall.. Män Kvinnor Summa Summa Uttran Hedemora Uttran Kolmårdssjukhuset.., Målilla kyrkby Visby Fur Broby Orup Göteborg Svenshögen Åsunden Axvall Garphyttan Västerås Falun Strömsbro Sundsvall Östersund Hällnäs _ Summa

81 Tabellbilaga Nykterhelsnämndsklientelet Boendeort i % ålder. Män Boendeort i % ålder. Kvinnor Antal äktenskap i % åtgärdens art. Män Antal äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor Antal äktenskap i % ålder. Män Antal äktenskap i % ålder. Kvinnor Antal barn födda i äktenskap i % åtgärdens art. Män Antal barn födda i äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor Antal barn födda utom äktenskap i % åtgärdens art. Män Antal barn födda utom äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor... Antal barn födda utom äktenskap i % ålder. Män Antal barn födda utom äktenskap i % ålder. Kvinnor Antal barn födda utom äktenskap i % civilstånd. Män Antal barn födda utom äktenskap i % civilstånd. Kvinnor Nationalitet i % boendeort. Män Nationalitet i % boendeort. Kvinnor Nationalitet i % ålder. Män Nationalitet i %ålder. Kvinnor Civilstånd i % boendeort. Män Boendeort i % födelseort. Män Civilstånd i % boendeort. Kvinnor Boendeort i % födelseort. Kvinnor Bostadsförhållanden i % civilstånd. Män Bostadsförhållanden i % civilstånd. Kvinnor Bostadens kvalitet i % boendeort. Män Bostadens kvalitet i % civilstånd. Män Bostadens kvalitet i %boendeort. Kvinnor Bostadens kvalitet i % civilstånd. Kvinnor Boendesituation i % civilstånd. Män Boendesituation i % civilstånd. Kvinnor Boendesituation i % åtgärdens art. Män Boendesituation i % åtgärdens art. Kvinnor Boendesituation i % ålder. Män Boendesituation i % ålder. Kvinnor Boendesituation i % boendeort. Män Boendesituation i % boendeort. Kvinnor Sammanboende med barn under år i %civilstånd. Män Sammanboende med barn under år i % civilstånd. Kvinnor... Sammanboende med barn under år i % boendesituation. Män.. Sammanboende med barn under år i % boendesituation. Kvinnor. Sammanboende med barn under år i % boendeort. Män

82 Sammanboende med barn under år i % boendeort. Kvinnor... Sammanboende med barn under år i % bostadsförhållanden. Mån Sammanboende med barn under år i % bostadsförhållanden. Kvinnor Sammanboende med barn under år i % bostadens kvalitet. Män. Sammanboende med barn under år i % bostadens kvalitet. Kvinnor Utbildning i % ålder. Män Utbildning i % civilstånd. Män Utbildning i % ålder. Kvinnor D Utbildning i % civilstånd. Kvinnor, Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i %. Män Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrkenas frekvens i % åtgärdens art. Män Yrkesställning i % åtgärdens art. Män Arbetsförhållanden den / i % boendeort. Män Arbetsstabilitet i % åtgärdens art. Män Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i %. Kvinnor Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrkenas frekvens i % åtgärdens art. Kvinnor Hf Yrkesställning i % åtgärdens art. Kvinnor * Arbetsförhållanden den / i % ålder. Kvinnor Arbetsförhållanden den / i % boendeort. Kvinnor Arbetsstabilitet i % åtgärdens art. Kvinnor ***> Andra makens/partens förvärvsarbete i % åtgärdens art. Män... j* Inkomst i % bostadsförhållanden. Män ll Inkomst i % sammanboende med barn under år. Män Inkomst i % arbetsförhållanden den /. Män H Försörjningsskyldighet i % arbetsförhållanden den /. Män. Inkomst i % arbetsstabilitet. Män Inkomst i % bostadsförhållanden. Kvinnor Inkomst i % sammanboende med barn under år. Kvinnor.... Inkomst i % arbetsförhållanden den /. Kvinnor Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % ålder. Män Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % inkomst. Män Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % arbetsstabilitet. Män.... Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % ålder. Kvinnor Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % inkomst. Kvimior Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % arbetsstabilitet. Kvinnor.. Pensionsförhållanden i % ålder. Män Pensionsförhållanden i % ålder. Kvinnor Aktuell sjukdom eller skada i % ålder. Män Aktuell sjukdom eller skada i % ålder. Kvinnor Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhetsnämnd i % arbetsstabilitet. Män Tidpunkt för senast avslutad undersökning/åtgärd i % ålder. Mån. Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhetsnämnd i % arbetsstabilitet. Kvinnor Tidpunkt för senast avslutad undersökning/åtgärd i % ålder. Kvinnor Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % ålder. Män Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % arbetsstabilitet. Mån Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % ålder. Män

83 Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % boendeort. Män ^oj Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % civilstånd. Män -. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % sammanboende med barn under år. Män. Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % ålder. Kvinnor.... Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % arbetsstabilitet. Kvinnor o Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % ålder. Kvinnor -.o^ Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % boendeort. Kvinnor Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % civilstånd. Kvinnor Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % bostadsförhållanden. Kvinnor Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % sammanboende med barn under år. Kvinnor. Senaste vårdperiod på enskild anstalt under åren i % senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren. Män.. Antal vårdperioder på enskild anstalt under åren i % ålder. Män ^ Antal vårdperioder på enskild anstalt under åren i % boendeort. Män Vård på enskild anstalt under åren i % sammanboende med barn under år. Män Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % ålder. Män Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Män. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Män Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % boendeort. Män Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % civilstånd. Män Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % antal vårdperioder på enskild anstalt under åren. Män Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren. Män Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % ålder. Kvinnor Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % utbildning. Kvinnor Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Kvinnor B

84 Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Kvinnor " Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % boendeort. Kvinnor Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under aren i % civilstånd. Kvinnor Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % senaste vårdperiod på allmän anstalt under aren. Kvinnor * " Fyllerifrekvens i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Man... Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagandet i % fyllerifrekvens. Män. Fyllerifrekvens i % utbildning. Kvinnor ^ Fyllerifrekvens i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Kvinnor.. Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagandet i % fyllerifrekvens. _ r Kvinnor Kriminalitet i % civilstånd. Mån i Kriminalitet i % sammanboende med barn under ar. Man... Kriminalitet i % arbetsförhållanden den /. Man Kriminalitetens aktualitet i % ålder. Män Kriminalitetens aktualitet i % åtgärdens art. Mån Åtgärder enligt barnavårdslagen i % ålder. Män l» Kriminalitet i % civilstånd. Kvinnor Kriminalitet i % sammanboende med barn under ar. Kvinnor.. jw Kriminalitet i % arbetsförhållanden den /. Kvinnor.... i *> Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % kriminalitet. Kvinnor Kriminalitetens aktualitet i % ålder. Kvinnor Kriminalitetens aktualitet i % åtgärdens art. Kvinnor ** Åtgärder enligt barnavårdslagen i % ålder. Kvinnor *«Anmälare i % ålder. Män Anmälare i % boendeort. Män Anmälare i % ålder. Kvinnor Anmälare i % boendeort. Kvinnor Vissa hjälpåtgärder i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Män, ' ' Vissa hjälpåtgärder i % antal vårdperioder på allmän anstalt under årenl. Kvinnor Senast tillämpad indikation enligt i % ålder. Man ^ Senast tillämpad indikation enligt i % antal vårdpenoder pa allmän anstalt under åren. Män *^ Senast tillämpad indikation enligt i % fyllerifrekvens. Man... Senast tillämpad indikation enligt i % ålder. Kvinnor..... Senast tillämpad indikation enligt i % antal vårdperioder pa allmän Senast tillämpad anstalt under indikation åren. enligt i Kvinnor % fyllerifrekvens. Kvinnor Anstaltsklientelet Civilstånd i % boendeort. Män Antal äktenskap i % vårdens art. Män och kvinnor *»ö

85 Antal barn i %. Män och kvinnor Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i %. Män och kvinnor' ' Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrkenas frekvens i % vårdens art Mån lol Yrkesställning i %_ vårdens art. Mån Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhetsnämnd i % arbetsstabilitet. Män. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % klientens vistelseort under den senaste tvåårsperioden före intagningen Män '. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % arbetsstabilitet. Män..- Senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren 'i / '_! bostadsförhållanden. Män ^ r Senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Män.... lo Antal vårdperioder på enskild anstalt under åren i H ' arbetsstabilitet. Män. Senaste vårdperiod på enskild anstalt under åren i '"/ bostadsförhållanden. Män lfift Senaste vårdperiod på enskild anstalt under åren i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren Män Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren o i % utbildning. Män Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren o i % vårdens art. Män Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under ami i % tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk. Män... Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren. Män l fi Fyllerifrekvens i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd.' Män '. ' i i lbo Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagandet i %-fyllerifrekvens. Män l Kriminalitet i % civilstånd. Män lft Kriminalitet i % sammanboende med barn under &r. Män ' Kriminalitet i % arbetsstabilitet. Män.. Kriminalitet i % _ antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller men-' talsjukhus under åren. Män Anmälare vid nu aktuell anstaltsvård eller vid undersökning som föregått anstaltsvården i % civilstånd. Män... Senast tillämpad indikation enligt i % - civilstånd. Män '.'.'.' i / Senast tillämpad indikation enligt i % - fyllerifrekvens. Män.. / Avstånd anstalt hemorten i % boendeort. Män. / Avstånd anstalten-hemorten i % - sammanboende med barn under Ib ar. Män III Instä»else på anstalten i % avstånd anstalten-hemorten.' Män ' Arbetsplacering eller sysselsättning på anstalten i % - utbildning. Män Arbetsplacenng eller sysselsättning på anstalten i % - arbetsförhållanden omedelbart före intagningen. Män Dagsinkomst i % arbetsplacering eller sysselsättning på anstalten 'Mäii l/j Klientens utgifter i hemorten i % civilstånd. Män

86 Klientens utgifter i hemorten i % sammanboende med barn under år. Män,' ' ' * Klientens utgifter i hemorten i % andra makans/partens forvarvs- ^ arbete JVIän Förändringar i ekonomin under anstaltsvistelsen i % sjukpenningklass. Förändringar i ekonomin under anstaltsvistelsen i % klientens utgifter i hemorten. Män Allmänt hälsotillstånd i % sjukpenningklass. Män *'" Intagning på kroppssjukhus i % vårdens art. Män och kvinnor... I/O Intagning på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus i % värdens art. Män och kvinnor * * ' ' ', ' Kontakt mellan klient och övervakare/nämnd i % avstånd anstau ^ hemort. Män * " ' ' " ' " AnA Kontakt mellan klient och anhöriga/vänner i % civilstånd. Man.. /i Kontakt mellan klient och anhöriga/vänner i % avstånd anstalt ^ hemort. Män * ' * * ' " Tillfällig permission till hemorten i % avstånd anstalthemort. Man l/~ Inställning till vårdformen i % bostadsförhållanden. Man Inställning till vårdformen i % antal avvikningar från anstalten under pågående vårdperiod. Män * ' ' ' Handläggningens kontinuitet i % - vårdtid fram till undersökningsdagen ^ ^ Bostadsförhållanden inför försökspermission/utskrivning i % civilstånd I/O Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utskrivning i % boendeort. Mö;i / * ' Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utskrivning i o/ _ arbetsstabiliteten under den senaste ettårsperioden. Man.... / Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utskrivning i o/ o pensionsförhållanden. Män.' '. ' & Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utsknvnmg i % antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren. Män

87 Tabell. Boendeort i % ålder. Män Boendeort Ålder JJ w Stockholm.. Göteborg... Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar.... Landskommuner.... () () () Tabell. Boendeort i % ålder. Kvinnor Boendeort Ålder w Stockholm.. Göteborg... Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar.... Landskommuner.... sak- () () () () () ()

88 Tabell. Antal äktenskap i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Antal äktenskap Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande över vakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare () Tabell. Antal äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Antal äktenskap Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare eller flera () () Tabell. Antal äktenskap i % ålder. Män Antal äktenskap Ålder w eller flera. sak- () () ()

89 Tabell. Antal äktenskap i % ålder. Kvinnor Antal äktenskap Ålder w eller flera. sak- () () () () () () Tabell. Antal barn födda i äktenskap i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Antal barn Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare eller flera () Tabell. Antal barn födda i äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Antal barn Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare eller flera LTppgift S () ()

90 Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Antal barn Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Samtlga () Ii ) I C Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Antal barn Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare () () Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % ålder. Män Antal barn Ålder w eller flera. sak- () () ()

91 Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % ålder. Kvinnor Antal barn Ålder w eller flera. sak- () () () () () () Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % civilstånd. Män Antal barn Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änkling eller flera Llppgift () () Tabell. Antal barn födda utom äktenskap i % civilstånd. Kvinnor Antal barn Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka () ()

92 Tabell. Nationalitet i % boendeort. Män Boendeort Nationalitet Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Dansk och Annan utländsk medborgare... () () Tabell. Nationalitet i % boendeort. Kvinnor Boendeort Nationalitet Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Svensk Dansk och Annan utländsk medborgare.. () () Tabell. Nationalitet i % ålder. Män Nationalitet Ålder J W Svensk Finländsk.. Dansk och norsk Annan utländsk medborgare... () () ()

93 Tabell. Nationalitet i % ålder. Kvinnor Nationalitet Ålder w Finländsk.. Dansk och norsk Annan utländsk medborgare... () () () () () () Tabell. Civilstånd i % boendeort. Män Boendeort Civilstånd Malmö Andra städer Övriga städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Ogift Gift, sammanboende Gift, hemskild. Frånskild () () Tabell. Boendeort i % födelseort. Män Födelseort Boendeort Malmö Andra städer med över inv. övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner I utlandet Hela riket /- Stockholm.... Göteborg Andra städer med över inv.. Övriga städer och köpingar Landskommuner.. () () ()

94 Tabell. Civilstånd i % boendeort. Kvinnor Boendeort Civilstånd Malmö Andra Övriga städer städer med över och inv. köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Ogift Gift, sammanboende Gift, hemskild. Frånskild () () () Tabell. Boendeort i % födelseort. Kvinnor Födelseort Boendeort Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner I utlandet Hela riket /- Stockholm.... Göteborg Andra städer med över inv.. Övriga städer och köpingar Landskommuner () () () () ()

95 Tabell. Bostadsförhållanden i % civilstand. Män Civilstånd Bostadsförhållanden Ogift Gift Frånskild Änkling Äger bostad Förhyr bostad Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller Saknar fast bostad () () Tabell. Bostadsförhållanden i % civilstånd. Kvinnor Civilstånd Bostadsförhållanden Ogift Gift Frånskild Änka Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad L T ppgift.() ()

96 Tabell. Bostadens kvalitet i boendeort. Män Boendeort Bostadens kvalitet Malmö Andra städer Övriga städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Saknar fast bo- Modern Halvmodern... Hotell: Acceptabelt. Bristfälligt.. Institution... () () Tabell. Bostadens kvalitet i % civilstånd. Män Civilstånd Bostadens kvalitet Ogift Gift Frånskild Änkling Saknar fast bostad Modern Omodern Hotell: Acceptabelt Bristfälligt Institution () ()

97 Tabell. Bostadens kvalitet i boendeort. Kvinnor Boendeort Bostadens kvalitet Stockholm Göteborg Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Lands kommuner Saknar fast bostad Modern Halvmodern... Hotell: Acceptabelt. Bristfälligt.. Institution... () () () Tabell. Bostadens kvalitet i % civilstånd. Kvinnor Bostadens kvalitet Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka Saknar fast bostad Modern Halvmodern Omodern Hotell: Acceptabelt Bristfälligt Institution () ()

98 Tabell. Boendesituation i % civilstånd. Män Civilstånd Boendesituation Ogift Gift Frånskild Änkling Saknar fast bostad Sammanboende med Sammanboende under äktenskapsliknande Sammanboende med föräldrar eller annan an- Sammanboende med annan person (t. ex. Llppgift () () Tabell. Boendesituation i % civilstånd. Kvinnor Civilstånd Boendesituation Ogift Gift Frånskild Änka Saknar fast bostad Sammanboende m. make Sammanboende under äktenskapsliknande Sammanboende med föräldrar eller annan an- Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) () ()

99 Tabell. Boendesituation i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Boendesituation Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Saknar fast bostad.. Sammanboende med maka Sammanboende undei äktenskapsliknande förhållanden Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) Institution L'ppgift () Tabell. Boendesituation i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Boendesituation Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Saknar fast bostad.. Sammanboende med make Sammanboende under äktenskapsliknande Sammanboende med föräldrar eller an- Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) Institution, B () ()

100 Tabell. Boendesituation i % ålder. Män Boendesituation Ålder J w Saknar fast bostad... Ensamboende Sammanboende med maka Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig... Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat)... Institution. sak- Absoluta ta _ () O () ()

101 Tabell. Boendesituation i % ålder. Kvinnor Boendesituation Ålder w Saknar fast bostad Ensamboende Sammanboende med make Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig... Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat)... Institution. sak- () () () () () ()

102 Tabell. Boendesituation i % boendeort. Män Boendeort Boendesituation Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Saknar fast bostad Ensamboende.. Sammanboende med maka.. Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med föräldrar eller annan Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) Institution () () Tabell. Boendesituation i % boendeort. Kvinnor Boendeort Boendesituation Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Saknar fast bo- Ensamboende.. Sammanboende med make.. Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden. Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig Sammanboende med annan person tt. ex. kamrat) Institution () () ()

103 Tabell. Sammanboende med barn under år i % civilstånd. Mån Antal barn Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änkling Saknar fast bostad eller flera L ; ppgift () () (i 'i ;i * Tabell. Sammanboende med barn under dr civilstånd. Kvinnor Antal barn Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka Saknar fast bostad eller flera Absolula ial () () (i ti j l i abelt o. Samme tnboent le med ba rn under är i % boendesiluat ion. ilj un Boende situation Anlal barn Saknar fast bostad eller flera.... Sakn. fast bostad Ensamboende Sammanboende med maka () Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) () () Institution () e

104 Tabell. Sammanboende med barn under år i % -- boendesituation. Kvinnor Boende.ituation Antal barn Sakn. fast bostad Ensamboende Sammanboende med make Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden Sammanboende med föräldrar eller annan anhörig Sammanboende med annan person (t. ex. kamrat) Institution Saknar fast bo- eller flera... () () () () () Tabell. Sammanboende med barn under är i % boendeort. Män Boendeort Antal barn Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Göteborg Landskommuner Saknar fast bo- eller flera... () ()

105 Tabell. Sammanboende med barn under dr i % boendeort. Kvinnor Boendeort Antal barn Malmö Andra städer Övriga med övei städer och inv. köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Saknar fast bo- eller flera... () () () Tabell. Sammanboende med barn under är i bostadsförhållanden. Män Bostadsförhållanden Antal barn Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad S aknar fast bo- eller flera... () () ()

106 Tabell. Sammanboende med barn under år i % bostadsförhållanden. Kvinnor Bostadsförhållanden Antal barn Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad Saknar fast bo- eller flera... () () () () () Tabell. Sammanboende med barn under år i % bostadens kvalitet, il Bostadens kvalitet Antal barn Saknar fast bostad Modern Halvmodern Omodern Hotell: acceptabelt Hotell: bristfälligt Institution Saknar fast bostad... eller flera.. sak- () () () () '

107 Tabell. Sammanboende med barn under år i % bostadens kvalitet. Kvinnor Bostadens kvalitet Antal barn Saknar fast bostad Modern Halvmodern Omodern Hotell: acceptabelt Hotell: bristfälligt Institution Saknar fast bostad..... eller flera.. sak- Ansoluta tal () () () Tabell. Utbildning i % ålder. Mån Utbildning Ålder \v Folkskola, grundskola Praktisk yrkesutbildning inom yrke Lärlingseller yrkesskola eller motsvarande Realskola eller motsvarande.. Gymnasium eller motsvarande.. Akademisk utbildning eller motsvarande () (i S () ()

108 Tabell. Utbildning i % civilstånd. Män Civilstånd Utbildning Ogift Gift Frånskild Änkling Folkskola, grundskola Praktisk yrkesutbildning inom vrke Lärlings- eller yrkesskola eller motsvarande Realskola eller motsvarande Gymnasium eller motsva- Akademisk utbildning eller (). () Tabell. Utbildning i % ålder. Kvinnor Utbildning Ålder w Folkskola, grundskola Praktisk yrkesutbildning inom yrke Lärlingseller yrkesskola eller motsvarande Realskola eller motsvarande.. Gymnasium eller motsvarande.. Akademisk utbildning eller motsvarande.. () () () () () ()

109 Tabell. Utbildning i % civilstånd. Kvinnor Utbildning Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka L.ppgift Praktisk yrkesutbildning inom yrke Lärlings- eller yrkesskola eller motsvarande Realskola eller motsvarande Gymnasium eller motsvarande Akademisk utbildning eller d Q () ()

110 Tabell. Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i %, Män Yrke A män i materialet B Förvärvsarbetande män i riket AB Naturvetenskapligt, tekniskt o. dyl. arbete Därav Tekniskt arbete Sjukvårdsarbete o. d Pedagogiskt arbete,,,,,,,,,,,. Administrativt arbete,,, Kameralt arbete,,, Kommersiellt arbete,,, Lantbruks- och skogsarbete Därav Lantbruksledning ni. m Jordbruksarbete m. m Skogsarbete,,,,,,,,,,,, Transport- och kommunikationsarbete Därav Järnvägs- och vägtrafikarbete m. m Post- och telearbete m. m,,,,,,,,,, Gruv- och stenbrytningsarbele samt tillverkningsarbete Därav Textil- och sömnadsarbete. Järnbruks- och metallverksar bete m. m Verkstadsarbete m. ni Elektroarbete Träarbete Målnings- och lackeringsarbete Mureri- och betongarbete in. m. Livsmedelsarbete Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete Grov- och diversearbete Maskin- och motorskötsel....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,, Servicearbete Därav Husligt arbete, serveringsarbete m. m Diverse servicearbete, Militärt samt övrigt arbete,,,,,,,,,,

111 Tabell. Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrlienas frekvens i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Huvudyrke Antal / /O Undersökning / /o ' / /o o/ /o Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare / /o Grov- och diversearbetare Byggnadsspecialarbetare, byggnadsgrovarbetarc Däcks- och maskinmanskap Lager- och förrådsarbetare Skogs- och flottningsarb. Verkstadsmekaniker (bänk- och maskinarbetare Målare Byggnadsträarbetare... Motorfordonsförare, spårvagnsförare Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbelare Övriga järnbruks-, metallverks-, smides-, ocli gjuteriarbetare.. Montörer, maskinuppsättare Svetsare, gasskärare.... Övriga verkstads- och metallindustriarbetarc Summa enl. ovan övriga yrken, vardera representerade av mindre än individer ()

112 Tabell. Yrkesställning i åtgärdens art. Män Åtgärdens art Yrkesställning Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Företagare med anställda Företagare utan anställda Övriga* () Även jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare med anställd personal. Även självständiga yrkesutövare utan anställd personal. Även anställd företagsledare. Hemmafruar och medhjälpande familjemedlem, dvs. familjemedlem som biträder annan familjemedlem i dennes förvärvsarbete och även tillhör samma hushåll som denne. Tabell. Arbetsförhållanden den / i boendeort. Män Boendeort Arbetsförhållanden Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Verksam i huvudyrket Arbetsträning, pröv- Skyddad sysselsättning eller arkivarbete... Beredskapsarbete... Särskilt beredskapsarbete för alkoholska- Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbild- Ej förvärvsarbetande Saknade arbete Verksam inom annat yrke än huvudyrket S () ()

113 Ill Tabell. Arbetsstabilitet i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Arbetsstabilitet (Under den senaste ettårsperioden) Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) ()

114 Tabell. Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i %. Kvinnor Yrke Förvärvsarbetande kvinnor i materialet B Förvärvsarbetande kvinnor i riket Naturvetenskapligt, tekniskt o. rf. arbete Därav Tekniskt arbete Sjukvårdsarbete o. d Pedagogiskt arbete,,,.,.,,,,, Administrativt arbete,, Kameralt arbete,,, Kommersiellt arbete,,, Lantbruks- och skogsarbete Därav Lantbruksledning m. m Jordbruksarbete m. m Skogsarbete,,,,,,,.,,, Transport- och kommunikationsarbete Därav Järnvägs- och vägtrafikarbete in. m Post- och lelearbete m. m,,,.,,,,,, Gruv- och slenbrytningsarbete samt tillverkningsarbete Därav Textil- och sömnadsarbete... Järnbruks- och metallverksar bete m. m Verkstadsarbete m. m Elcktroarbete Träarbete Målnings- och lackeringsarbete Mureri- och betongarbete m.m Livsmedelsarbete Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete Grov- och diversearbete Maskin- och motorskötsel...,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,, ±, ±.,,,, - - Servicearbete Därav Husligt arbete, serveringsar bete ni. ta Diverse servicearbetc,,,,,,,,, - - Militärt samt övrigt arbete,,,

115 Tabell. Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrkenas frekvens i % Kvinnor åtgärdens art. Åtgärdens art Huvudyrke Ant. ' /o Undersökning O ' ' /o / /o % Frivilliga förbindelser Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare O' /o Hemmafruar Städerskor Servitriser Övrig affärspersonal Köksbiträden Sjukvårdsbiträden Sekreterare, slenografer, maskinskriverskor etc.. Sömmerskor etc Grov- och diversearbetare Ej specificerat husligt ar- Summa enligt ovan Övriga yrken, vardera representerade av mindre än individer () () Tabell. Yrkesställning i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Yrkesställning Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Företagare med anställda Företagare utan anställda Anställda Övriga j () () Även jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företasare med anställd personal Även självständiga yrkesutövare utan anställd personal. Även anställd företagsledare. * Hemmafruar och medhjälpande familjemedlem, dvs. familjemedlem som biträder annan i dennes förvärvsarbete och även tillhör samma hushåll som denne.» B

116 Tabel. Arbetsförhållanden den / i % ålder. Kvinnor Arbetsförhållanden Ålder w Verksam i huvudyrket Arbetslräning, prövning Skyddad sysselsättning eller arkivarbete Beredskapsarbete... Särskilt beredskapsarbete för al- koholska- Omskolningskurs.. Skol- eller yrkesutbildning... Ej förvärvsarbetande pensionär. Saknade ar- Verksam inom annat yrke än huvudyrket.. sak- ( Absoluta ta l () () () () ()

117 Tabell. Arbetsförhållanden den / i % boendeort. Kviimor Boendeort Arbetsförhållanden Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Verksam i huvudyrket Arbetsträning, prövning Skyddad sysselsättning eller arkivarbete... Beredskapsarbete... Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbild- Ej förvärvsarbetande pensionär Saknade arbete Verksam inom annat yrke än huvudyrket () () ()

118 C Tabell. Arbetsstabilitet i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Arbetsstabilitet (Under den senaste ettårsperioden) Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare En anställning eller sysselsättning utan Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna (i () () Tabell. Andra makans/partens förvärvsarbete i % åtgärdens art. Män Åtgärdens art Förvärvsarbete Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Ettervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Ej gift Maka arbetar ej.... Deltid Heltid ()

119 Tabell. Inlwmst i % bostadsförhållanden. Män Bostadsförhållanden Inkomstklass Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad Ej klasplacerad eller klassplacering under omprövning () () () Tabell. Inkomst i % sammanboende med barn under år. Mån Inkomstklass Antal barn under år eller flera Saknar fast bostad Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning L'ppgift. () () () () ()

120 ed CM CM CD to LO OO SC l> I> O O Vi : BO O.J a O co CA - H r t T t H ^ w o i t ^ o i H fl *» * - S B E,ra CJ r, CJ > g B B ^ s i- OJ co r* " ^TTi-Hcr-cor^oofCi-H i-t CM CN '-' O T? CJ g J: t: C/l ^ C > O i r! H '! C C N,_, T-, H C N r t O O Oi O Ej örvärvsarbetande pensionär S M " Mill" o" O O CM p M Jj BO J. u a J Sko elle rkes ildn LO in l o t I CN CN lo ^^ O "<* ^^ -a a c: (- < O IC IC Omsk ning kur skilt rcdpsare för oholdade I O l T f W O I I * I CM CN rl i t- r» t- CM r~ rthhflrl O l> o* to B CJ co J j ^ co :a -. CJ ^> VI % S M H n B J t., OJ <» r- *r! I CN LO TH /msl K = ^ js.&o'ss.s "» * u O, «ODC S-S > " w c - ^ J * E* (H CJ Ä f> > ' I n I I I LO CN CN L O C O ^ L O C - C C O J C C J O C D T^ CN - T-l "* ^, _ C CA s C g.ac)t-.crjctc-n. Ö - o c *» o n > o -co < lg- S & MlIIll* «= O " N " C M O O O g ;. H i r r M O ^ c o H r fcj,-,,_ rn CM

121 bfi C/ er.,o *# CN Ci o «* i> o O H o.^ CA co BD S. X X f- O O CN O l> Verksam inom annat yrke än huvudyrket LO T-l LO LO T* Tf o t- C Ii c CC LO LO LO r> co TJ* O O CTJ OJ Ej förvärvsarbetande pensionär o r- X T-l O *~. o OJ O Skoleller yrkesutbildning "> CN o! t* (A Omskolningskurs CTJ CN ^ O l> o H < Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade P r> O o T-l a * I Beredskapsarbete Skyddad sysselsättning eller arkivarbete CJB r- CN LO S I I II o r> o C? o so ca -O S C-H Arbetsträning, prövning Verksam i huvudyrket lo t- t" t LO CN l> t> er o o O O T-l * X TT ) fe CA CA BO a C ' O CA C- :C a. u CJ Bl t c ft Föreligger enbart mot hustru och/eller barn i bestående äktenskap Föreligger enbart mot hustru och/eller barn i upplöst äktenskap.. Föreligger enbart mot barn utom äktenskap Föreligger enligt två eller flera av alternativen

122 Tabell. Inkomst i % arbetsstabilitet. Män Arbetsstabilitet Inkomstklass En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Ej klassplacerad eller klassplacering under ompröv- () Tabell. Inkomst i bostads förhållanden. Kvinnor Bostadsförhållanden Inkomstklass Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad Ej klassplacerad eller klassplaccring under omprövning () () () () ()

123 Tabell. Inkomst i % sammanboende med barn under år. Kvinnor Inkomstklass Antal barn under år eller flera Saknar fast bostad Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning. () () () () () ()

124 C ". a OO o o o co CJ r> CN CN TH TH «D O ^ en m är)»j. ft,, «T-I CN CN CM CN o CJ ic LO csam om nat e än mdket "H.a S -g fe r>- Tf o w o r~ o CJ - " er. Oi CJ CJ "S a.a a x r^ o CN TI- LO T-I CN CN T-l m o ^ H - Od C a d = " «ns, t* <; CA, w : S c - a a g «««- ö r co = CJ -o. «<-, t! g r- ^- l^ll ^.J ^ BD g E * O skilt redpsare för oholdade. CJ co -rr. v a x S ~ jj c/ ui -O ^ OiS CJ a o Ö - CN X I a> I I o I M I M I! o o c Q CJ ^ CM TH I *:. BD dda sseltnin Her kiv- :>ete *> >>" " a jsi :co «a co CA c/l "> o o O I I CN * CN => CN o o, LO -,, - BD CJ. B i a > < " b *^, rksam uvudrket CJ. r> - O X LO CN LO T-I X CN TH CN ] "* o '' Q o H Tf»o CN «CA i i a : : : : : : : BD n, B,.,. OJ OJ CJ CJ OJ OJ O?fO OJ OJ OJ CJ OJ QJ. JT-HCTJCTJCTJ Q " B -* X O I> O m > TI T-I TH CN &f "! c/j P. O O O O O O -* B O O O O O O ". J M O T J C N O O."T- TM LO X O TT X Bq * CA «O -H,, CN P o <

125 Tabell. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % ålder. Män Socialhjälp/ arbetslöshetsunderstöd Ålder w Hare/ut gått Utgår den / Har utgått senast Har utgått senast under åren Har utgått senast eller tidiga- () () () Tabell. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % inkomst. Män Socialhjälp/ arbetslöshetsunderstöd Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövn Inkomstklass Har ej utgått. Utgår den /.. Har utgått senast... Har utgått senast under åren Har utgått senast eller tidigare. () () () () ()

126 Tabell. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i arbetsstabilitet. Män Arbetsstabilitet Socially älp/arbelslöshetsunderstöd En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Har ej utgått Utgår den / Har utgått senast.... Har utgått senast under åren Har utgått senast eller () Tabell. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % ålder. Kvinnor Socialhjälp/ arbetslöshetsunderstöd Ålder w Har ej utgått Utgår den /. Har utgått senast Har utgått senast under åren Har utgått senast eller tidigare _ () () () () () ()

127 Tabell. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % inkomst. Kvinnor Inkomstklass Socialhjälp/ arbetslöshetsunderstöd Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövn Har ej utgått. Utgår den /.. Har utgått senast... Har utgått senast under åren Har utgått senast eller tidigare () () () () () () Tubeli. Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd i % arbetsstabilitet. Kvinnor Arbetsstabilitet Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Utgår den / Har utgått senast.. Har utgått senast under åren Har utgått senast eller t ()

128 Tabell. Pensionsförhållanden i % ålder. Män Pensionsförhållanden Ålder w Ej pension. Sjukbidrag. Förtidspension Ålderspension Familjepension Annan pension () () () Tabell. Pensionsförhdllanden i % ålder. Kvinnor Pensionsförhållanden Ålder i w Ej pension.. Sjukbidrag. Förtidspension Ålderspension Familjepension Annan pension () () () () () ()

129 Tabell. Aktuell sjukdom eller skada i % ålder. Män Sjukskrivningsförhållanden Ålder w Ej sjukskriven Sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mindre än da- Sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mindre än dagar Sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mera än dagar Sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mera än dagar.... () () () Här ingår även % sjukskrivna för både kroppslig och psykisk sjukdom Tabell. Aktuell sjukdom eller skada i % ålder. Kvinnor Sjukskrivningsförhållanden Ålder w Ej sjukskriven... Sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mindre än dagar Sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mindre än da- Sjukskriven för kroppslig sjukdom eller skada sedan mera än dagar Sjukskriven för nervös eller psykisk sjukdom sedan mera än dagar.... () () () l () () () Q Här ingår även % sjukskrivna för både kroppslig och psykisk sjukdom.

130 Tabell. Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhetsnämnd i % arbetsstabilitet. Män Arbetsstabilitet Åtgärd En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Hjälpåtgärd eller övervakning enligt Tvångsintagning som ej Enskild anstalt Frivillig vård på allmän anstalt Tvångsintagning på allmän () Tabell. Tidpunkt för senast avslutad undersökning/åtgärd i % ålder. Män. År Ålder w Undersökning/åtgärd har ej tidigare förekommit..... eller tidigare... () () ()

131 Tabell. Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhelsnämnd i % Kvinnor arbelsslabililct. Arbetsstabilitet Åtgärd En anställning eller sysselsättning ulan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder ulan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pension ärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Har ej förekommit Endast undersökning Hjälpåtgärd eller övervakning enligt Tvångsintagning som ej verkställts Enskild anstalt Frivillig vård på allmän anstalt Tvångsintagning på allmän anstalt (il () J Tabell. Tidpunkt för senast avslutad undersölming/åtgärd i % ålder. Kvinnor År Ålder \v Undersökning/åtgärd liar ej tidigare förekommit..... eller tidigare... () () () () () () B

132 Tabell Först Itända värdp iriod pä allmän anstalt i c /od Ider. Män År Vård på allmän anstalt har ej förekommit... () Ålder W t / () () eller tidigare... sak- Samt- Tabell. Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % arbetsstabilitet. Män Arbetsstabilitet År En anställning eller sysselsättning utan avbrott Flögst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Vård på allmän anstalt har (.. eller tidigare ()

133 n abcll. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % ålder. Män Antal vårdperioder Ålder w eller flera sak- () () () o Tabell. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % boendeort Män Boendeort Antal vårdperioder Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner eller flera Ml () () Tabell. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % civilstånd. Män Antal vårdperioder Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änkling eller flera... () ()

134 Tabell. Antal vårdperioder pa allmän anställ under åren i % manboende med barn under år. Män Antal värdperioder Antal barn under år o i i eller liera Saknar fast bostad () Tabell. Försl kända vårdperiod på allmän anstalt i % ålder. Kvinnor Är Ålder l w Vård på allmän anstalt har ej förekommit eller tidigare... () Absoluta ta: () () () () t ()

135 Tabell. Först kända vårdperiod på allmän anstalt i % arbetsstabilitet. Kvinnor Arbetsstabilitet År En anställning eller sysselsättning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder ulan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbele (minst sex månader) Ej yrkesverksam (pensionärer. långvarigt.sjukskrivna etc.) Vård på allmän anstalt har ej förekommit eller tidigare o () Tabell. Antal vårdperioder pi allmän anstalt under aren i % t dder. Kvinnor Antal värdperioder Ålder w.s S S eller flera sak- () () () () () () Tabell. Antal vårdperioder pä allmän unslalt under åren - i % boendeort. Kvinnor Boendeort Antal vårdperioder Malmö Andra städer övriga med över städer och inv. köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner eller flera () () () o

136 Tabell. Antal vårdperioder på ctllmän anstalt under åren i % civilstånd. Kvinnor Antal vårdperioder Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka eller flera () () Tabell. Antal vårdperioder på allmän anstalt under åren i % bostadsförhållanden. Kvinnor Bostadsförhållanden Antal vårdperioder Äger bostad Förhyr bostad Inneboende Disponerar plats på ungkarlshotell eller liknande Disponerar plats på ålderdomshem eller vårdhem Saknar fast bostad eller flera... () () () () () Tabell. Antal vårdperioder på allmän anstalt under aren i % sammanboende med barn under år. Kvinnor Anstaltserfarenhet Antal barn under år eller flera Saknar fast bostad Absoluta lal () ()

137 Tabell. Senaste vårdperiod på enskild anstalt under åren i % senaste vårdperiod pä allmän anstalt under aren. Män Senaste vårdperiod på allmän anstalt Åi- Vård på allmän anstalt har ej förekommit Vård på enskild anstalt har ej förekommit / () () () Tabell. Antal vårdperioder p i enskild anstalt under åren - i % - ålder. Män Antal vårdperioder Ålder \v eller flera sak- () o () () Tabell. Antal vårdperioder på enskild anstalt under åren i % boendeort. Män Boendeort Antal vårdperioder Göteborg Malmö Andra städer Övriga med över städer och inv. köpingar Stockholm Landskommuner eller flera.. () o ()

138 Tabell. Vård pä enskild anstalt under åren i % sammanboende med barn under år. Män Vård på enskild anstalt Antal barn under år eller flera Saknar bostad Har ej förekommit () Tabell. Tidigare medicinsk /psykiatrisk behandling pä grund av eller i samband med alltoholmissbruk i % ålder. Män Behandlingsformer som förekommit - Ålder w Behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänsteläkare Poliklinisk behandling av privatpraktiseran- Vård på alkoholklinik.. Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning.. Vård på annan lasaretts- Vård på mentalsjukhus. i () () () För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än.

139 Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Män Behandlingsformer som förekommit Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd Har ej utgått Utgår eller har utgått Behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänsteläkare Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning Vård på annan lasarettsklinik Vård på mentalsjukhus Till klienten eller dennes familj. Ej understöd från erkänd arbetslöshetskassa. - För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än.!l il '.' Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Mån Behandlingsformer som förekommit Antal vårdperioder på allmän anstalt eller flera Behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänsteläkare Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning Vård på annan lasarettsklinik.... Vård på mentalsjukhus i / För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än.

140 Tabell. Antal vdrdjjerioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % boendeort. Män Boendeort Antal vårdperioder Andra städer Malmö med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner eller flera () () Tabell. Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % civilstånd. Män Civilstånd Antal vårdperioder Ogift Gift Frånskild Änkling eller flera () () Tabell. Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % antal värdperioder på enskild anstalt under åren Män Antal vårdperiodcr på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus Antal vårdperioder på enskild anstalt () () ()

141 Tabell. Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % senaste värdperiod pä allmän anstalt under åren. Mån Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus Vård på allmän anstalt har ej förekommit Senaste vårdperiod på allmän anstalt Vård på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus har ej före-.. L'ppgift () () () Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % ålder. Kvinnor Behandlingsformer som förekommit Ålder Vv Behandling har ej tidigare förekommit.. Poliklinisk behandling av tjänsteläkare.... Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare.... Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning... Vård på annan läsaret Isklinik.... Vård pa mentalsjukhus.... i () G () () / / () () () 'Fur en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än.

142 Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling pä grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % utbildning. Kvinnor Utbildning Behandlingsformer som förekommit Folkskola/ grundskola ulan påbyggnad Praktisk eller teoretisk utbildning utöver folkskola/ grundskola Behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänste- Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Värd på psykiatrisk klinik eller av- Vård på annan lasarettsklinik i För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än. Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Kvinnor Behandlingsformer som förekommit Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd Har ej utgått Utgår eller har utgått Behandling har ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänsteläkare Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning Vård på annan lasarettsklinik Vård på mentalsjukhus Till klienten eller dennes familj. Ej understöd från erkänd arbetslöshetskassa. - För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än.

143 Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % antal vårdperioder på allmän anställ under åren. Kvinnor Ill Behandlingsformer som förekommit Antal vårdperioder på allmän anstalt eller flera Behandling liar ej tidigare före- Poliklinisk behandling av tjänste- Poliklinisk behandling av privatvård pa psykiatrisk klinik eller Vård på annan lasarettsklinik... Vård pä mentalsjukhus i För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än. Tabell. Antal vårdperioder pä psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under uren i % boendeort. Kvinnor Boendeort Antal vårdperioder Andra städer.malmö med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner J..-, - eller flera () () () Tabell. Antal värdperioder på psykiatrisk klinik eller menlalsjuklius under åren i % civilstånd. Kvinnor Civilstånd Antal vårdperioder Ogift Gift Frånskild Änka eller flera () ()

144 Tabell. Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren Kvinnor Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus Vård på allmän anstalt har ej förekommit Senaste värdp eriod på allmän anstalt Vård på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus har ej före- () () () () () Tabell. Fyllcrifrekvens i % sociallijälp/arbetslöshelsunderstöd. Män Fyllcrifrekvens Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd Har ej utgått Utgår eller har utgått Ej fyllerister Tillfällighetsfyllerister () Till klienten eller dennes familj. Ej understöd från erkänd arbetslöshetskassa. Tabell. Tidpunkt för senaste fylleriomhåndertagandet i % fyllerifrekvens.'män Fyllerifrekvens År Ej fyllerister Tillfällighetsfylleris ler Åtcrfallsfyllerister Vanefyllerister Fvlleri har ej förekommit.. eller tidigare ^eo för personer.

145 Tabell. Fyllcrifrekvens i % - utbildning. Kvinnor Utbildning Fyllcrifrekvens Praktisk eller Folkskola/ teoretisk utbildning ut grundskola utan påbyggnaöver folkskola/grundskola Ej fvllerister Tillfällighetsfyllerister Återfallsfyllerister Vanefyllerister () Tabell. Fyllerifrekvens i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Kvinnor Fyllerifrekvens Socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd Har ej ulgåtl Utgår eller har utgått Ej fyllerister Tillfällighetsfyllerister Återfallsfyllerister Vanefyllerister () Till klienten eller dennes familj. Ej understöd från erkänd arbetslöshetskassa. Tabell. Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagandet i % fyllerifrekvens. Kvinnor Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagande Fyllerifrekvens Ej fyllerister Tillfällighetsfyllerister Återfallsfyllerister Vanefyllerister Fylleri har ej förekommit eller tidigare ()» för personer.

146 Tabell. Kriminalitet i % civilstånd. Män Civilstånd Mest ingripande påföljd Ogift Gift Frånskild Änkling Ostraffade () () Tabell. Kriminalitet i % sammanboende med barn under år. Män Mest ingripande påföljd Antal barn under år eller flera Saknar fast bost. Bötesstraffade Frihetsstraffade () Tabell. Kriminalitet i % arbetsförhållanden den /. Män Arbetsförhållanden Mest ingripande påföljd Verksam i huvudyrket Verksam i annat yrke än huvudyrket Saknade arbete» För personer uppgift, är ej förvärvsarbetande pensionärer och är föremål för någon form av arbetsvårdande åtgärder.

147 Tabell. Kriminalitetens aktualitet i ålder. Män Tidpunkt för det senaste brottets begående - Ålder w Kriminalitet har ej förekommit eller tidigare... () -i () () Tabell. Kriminalitetens aktualitet i % åtgärdens art. Mån Åtgärdens art Tidpunkt för det senaste brottets begående Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftcrvårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Kriminalitet har ej förekommit eller tidigare.. () Tabell. Åtgärder enligt barnavårdslagen i % ålder. Män Åtgärder - Ålder w Har ej förekommit.... Endast annan åtgärd än intagning på ungdomsvårdsskola Klienten har varit intagen på ungdomsvårdsskola () B () ()

148 Tabell. Kriminalitet i % civilstånd. Kvinnor Mest ingripande påföljd Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änka () () Tabell. Kriminalitet i % sammanboende med barn under dr. Kvinnor Mest ingripande påföljd Antal barn under år eller flera Saknar bostad Bötesstraffade Frihetsslraffade () () Tabell. Kriminalitet i % arbetsförhållanden den /. Kvinnor Arbetsförhållanden Mest ingripande påföljd Verksam i huvudyrket Verksam i annat yrke än huvudyrket Saknade arbete r. () " För personer uppgift, är ej förvärvsarbetande pensionärer och är föremål för någon form av arbetsvårdande åtgärder.

149 Tabell. Tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk i % kriminalitet. Kvinnor Behandlingsformer som förekommit Ostraffade Mest ingripande påföljd Bötesstraffade Frihetsstraffade Behandling har ej förekommit... Poliklinisk behandling av tjänste- Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare... Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk klinik eller avdelning Vård på annan lasarettsklinik... Vård på mentalsjukhus i ' För en och samma person kan gälla flera olika behandlingsformer, varför summan av procenttalen blir mer än. Tabell. Kriminalitetens aktualitet i % ålder. Kvinnor Tidpunkt för det senaste bro t le Is begående Ålder - w Kriminalitet har ej förekom-.. eller tidigare.... () Absoluta tal (i () () G () - - () ()

150 Tabell. Kriminalitetens aktualitet i % åtgärdens art. Kvinnor Åtgärdens art Tidpunkt för det senaste brottets begående Undersökning Frivillig förbindelse Förebyggande övervakning Eftervårdande övervakning Behandling vid rådgivningsbyrå eller av läkare Kriminalitet har ej eller tidigare.. - () () Tabell. Åtgärder enligt barnavårdslagen i % ålder. Kvinnor Åtgärd - Ålder w Har ej förekommit.... Endast annan åtgärd än intagning på ungdomsvårdsskola Klienten har varit intagen på ungdoms- () () () I () S () ()

151 Tabell. Anmälare i % ålder. Män Anmälare - Ålder w Polismyndighet, åklagare eller domstol Länsnykterhetsnämnd. Privatpraktiserande läkare Hustru, annan anhörig eller sammanboende. Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare) Barnavårdsnämnd Granne eller hyresvärd. Annan person eller institution S () o () () Ii 'Tabell. Anmälare i % boendeort. Män Boendeort Anmälare Malmö Andra städer med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Polismyndighet, åklagare eller domstol.. Länsnykterhetsnämnd Privatpraktiserande läkare Maka, annan anhörig eller sammanboende Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare) Barnavårdsnämnd.... Granne eller hyresvärd Annan person eller institution Självanmäld S () O ()

152 Tabell. Anmälare i % ålder. Kvinnor Anmälare - Ålder w Polismyndighet, åklagare eller domstol Länsnykterhetsnämnd. Privatpraktiserande lä- Make, annan anhörig eller sammanboende. Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare) Barnavårdsnämnd Granne eller hyresvärd. Annan person eller in- Självanmäld () (i () () O () (loo) () Tabell. Awnälarc i % boendeort. Kvinnor Boendi ort Anmälare Andra städer Malmö med över inv. övriga städer ocli köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Polismyndighet, åklagare eller domstol... Länsnykterhetsnämnd Privatpraktiserande Make, annan anhörig eller sammanboende Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande Barnavårdsnämnd.... Granne eller hyresvärd Annan person eller in- () () ()

153 Tabell. Vissa hjälpåtgärder i % antal värdperioder på allmän anstalt under åren. Män Hjälpåtgärder Antal vårdperiodcr eller flera Hjälp till anställning eller ombyte av verksamhet eller vistelseort... Hjälp till anskaffande av bostad... Föranstaltande om att alkoholhaltiga drycker ej utlämnas Medverkan till medlemskap i nykterhetsförening eller annan organisa- Oppen medicinsk behandling. Läkarkonsultation eller poliklinisk behandling hos läkare, förmedlad av Sluten medicinsk behandling. Sjukhusvård Vård på enskild vårdanstalt Grupplerapi eller gruppverksamhet. Inga av ovannämnda hjälpåtgärder har vidtagits» Hjälpåtgärder som vidtagits eller inletts under pågående undersökning, åtgärd eller behandling. Under åren. För en och samma person kan gälla flera olika hjälpåtgärder, varför summan av procenttalen blir mer än. Tabell. Vissa hjälpåtgärder i % antal vårdperiodcr på allmän anställ under åren. Kvinnor Hjälpåtgärder Antal vårdperioder eller flera Hjälp till anställning eller ombyte av verksamhet eller vistelseort... Hjälp till anskaffande av bostad... Föranstaltande om att alkoholhaltiga drycker ej utlämnas Medverkan till medlemskap i nykterhetsförening eller annan organisa- Oppen medicinsk behandling. Läkarkonsultation eller poliklinisk behandling hos läkare, förmedlad av nämnden Sluten medicinsk behandling. Sjukvård på enskild vårdanstalt Gruppterapi eller grupp verksamhet Inga av ovannämnda hjälpåtgärder Hjälpåtgärder som vidtagits eller inletts under pågående undersökning, åtgärd eller behandling. Under åren. För en och samma person kan gälla flera olika hjälpåtgärder, varför summan av procenttalen blir mer än.

154 Tabell. Senast tillämpad ndikation enligt l Q' /o - ålder. Män Indikation - Ålder J- -J w Ej föremål för tvångs- Enbart farlig för annan ( ii a) Enbart farlig för eget liv ( a) Farlig för annan -(- farlig för eget liv ( a).. Farlig för annan och/ eller för eget liv -- annan indikation... Enbart parasitism ( s c) Enbart hjälplöshet ( s dl Enbart grovt störande levnadssätt ( e).. Enbart fylleriindikation Enbart kringflackande. Pliktförsummelse ( b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination.. () o o G O <J n i o () () Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % antal värdperioder på allmän anstalt under åren. Män Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % antal vårdperioder på allmän anstalt under åren. Kvinnor Indikation Antal vårdp erioder eller flera Indikation Antal vårdplatser eller flera Enbart farlig för annan Enbart farlig för eget liv ( al Farlig för annan + farlig för eget liv ( a) Farlig för annan och/ eller för eget liv + annan indikation.... Enbart parasitism ( c) Enbart hjälplöshet ( Enbart grovt störande levnadssätt ( e).. Enbart fylleriindikation Enbart kringflackande. Pliktförsummelse ( b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination... () Ej föremål för tvångs- Enbart farlig för annan ( S al Enbart farlig för eget liv ( al Farlig för annan + farlig för eget liv ( a) Farlig för annan och/ eller farlig för eget liv -f- annan indikation. Enbart parasitism ( Enbart hjälplöshet ( s dl Enbart grovt störande levnadssätt ( e).. Enbart fylleriindikation Pliktförsummelse ( i b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination... G n t () ()

155 'Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i fyllerifrekvens. Män Indikation Ej fyllerister Fyllerifrekvens Tillfällighetsfyllerister Återfallsfyllerister Vanefyllerister Sam I liga Enbart farlig för annan ( a) Enbart farlig för eget liv ( a) Farlig för annan -j- farlig för eget liv ( a) Farlig för annan och/eller för eget liv -lannan indikation Enbart parasitism ( c) Enbart hjälplöshet ( d) Enbart grovt störande levnadssätt ( e) Enbart fylleriindikation Enbart kringflackande Pliktförsummelse ( b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination () > ;> Tabellen avser endast de män som är föremål för tvångsåtgärd. Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % ålder. Kvinnor Indikation - Ålder (il -w Ej föremål för tvångsåtgärd Enbart farlig för annan ( a) Enbart farlig för eget liv ( a) Farlig för annan + farlig för eget liv ( a) Farlig för annan och/ eller för eget liv + annan indikation Enbart parasitism ( c) Enbart hjälplöshet ( d) Enbart grovt störande levnadssätt ( e).. Enbart fylleri indikat ion Enbart kringflackande. Pliktförsummelse ( b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination... () () () I _^ () () ()

156 Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % fyllerifrekvens. Kvinnor Fyllerifrekvens Indikation Ej fyllerister Tillfällighetsfyllerister Vane- och återfallsfyllerister Enbart farlig för annan ( a).... Enbart farlig för eget liv ( a)... Farlig för annan -f farlig för eget liv ( a) Farlig för annan och/eller för eget liv Enbart parasitism ( c) Enbart hjälplöshet ( d) Enbart grovt störande levnadssätt ( e) Enbart kringflackande Pliktförsummelse ( b) och/eller andra indikationer än farlighet i kombination Tabellen avser endast de kvinnor som är föremål för tvångsåtgärd. Tabell. Civilstånd i % boendeort. Män Boendeort Civilstånd Andra städer Malmö med över inv. Övriga städer och köpingar Stockholm Göteborg Landskommuner Ogift Gift, sammanboende Gift, hemskild Frånskild Änkling Ltppgift,, ()

157 Tabell. Antal äktenskap i c värdens art Antal äktenskap Ensk. anst. Vårdens art Friv. allm. anst. Tvång. allm. anst. i nykterhetsnamn dsklientelet män män män män kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor män kvinnor eller flera... () () () () () () Tabell. Antal barn i I äktenskap L'tom äktenskap Antal barn Anstaltsklientelet Nykterhetsnämndsklientelet Anslaltsklienteletv» Nykterhetsnämndsklientelet män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor eller flera.... () ()

158 Tabell. Yrkesfördelning (begränsad tvåsiffernivå) i % Yrke personer i materialet Förvärvsarbetande i riket AB % män kvinnor kvinnor kvinnor. Naturvetenskapligt, tekniskt o. dyl. arbete Därav Tekniskt arbete Sjukvårdsarbete o. dyl.. Pedagogiskt arbete Administrativt arbete Kameralt arbete Kommersiellt arbete Lantbruks- och skogsarbete. Därav Lantbruksledning m. ni.... Jordbruksarbete m. m Skogsarbete. Transport- orh kommunika tionsarbele Därav Järnvägs- och vägtrafikarbete m. m Post- och telearbete m. m..,. Gruv- och stenbrylningsarbete samt lillverkningsarbele. Därav Textil- och sömnadsarbete. Järnbruks- och metallverksarbete ni. m Verkstadsarbete in. ni Eleklroarbete Träarbete Målnings- och lackeringsarbete Mureri- och betongarbete.. Livsmedelsarbete Kemiskt- och cellulosatekniskt arbete Grov- och diversearbete... Maskin- och motorskötsel... Servicearbetc Därav Husligt arbete, serveringsarbete m. ni Diverse servicearbetc. Militärt samt övrigt arbete,,.,, ',',,,,..,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.-),,,,,,,, lioo,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -, -, -, -, -, -.,.,,,,, +,,, +, +, T-,,, +, +, +,, -i-,,, -^, -i-,,,,.., +, +,,, -.!. : ; -,,.,..,, -,,,,. +,.

159 Tabell. Yrkesfördelning (tresiffernivå) efter yrkenas frekvens i % vårdens art Män Vårdens art Huvudvrke Antal Ensk. anst. I-riv. allm. anst. Tvång. allm. anst. Grov- och diversearbetare... Byggnadsspecialarbetare, byggnadsgrovarbetare Skogs- och Qottningsarbetare.. Läck- och maskinmanskap... Verkstadsmekaniker (bänk- och maskinarbetare) Svetsare, gasskärare Målare Lager- och förrådsarbetare... Stuveriarbetare samt andra lastnings- och lossningsarbetare.. Grovplåtslagare och stålkonstruktionsarbetare Montör- och maskinuppsättare Lantarbetare Trädgårdsarbetare Maskin- och motorreparatörer. Installations-, drifts-och maskintekniker Byggnadsträarbetare Övriga verkstads- och metallindustriarbetare Rörledningsarbetare Typografer, biografer in. ni... Motorfordonsförare, spårvagns förare Murare, rappare, putsare Ambulerande försäljare Textilarbetare Övriga järnbruks-, inelallverkssmides- och gjuteriarbetare.. Slakteri- och charkuteriarbetare Hovmästare, servitörer Bildkonstnärer Fastighetsskötare Summa enl. ovan övriga yrken, vardera rep resenterade av mindre än individer

160 Tabell. Yrkesställning i % vårdens art. Män Yrkesställning Ensk. anst. Vårdens art Friv. Tvång. allm. anst. allm. anst. i nykterhetsnämndsklientelet Företagare med anställda Företagare utan anställda Anställda Övriga G Även jordbrukare, affärsinnehavare, hantverkare och andra företagare med anställd personal. Även självständiga yrkesutövare utan anställd personal. Även anställd företagsledare. Medhjälpande familjemedlem, dvs. familjemedlem som biträder annan familjemedlem i dennes förvärvsarbete och även tillhör samma hushåll som denne. Tabell. Tidigare mest ingripande åtgärd av nykterhetsnämnd Män i % arbelsslabililet. Arbetsstabilitet under den senaste ettårsperioden Åtgärd En anställning utan avbrott Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete En långvarig period utan arbete (minst sex månader) Ej yrkesverksamma (pensionärer, långvarigt sjukskrivna etc.) Har ej förekommit... Enbart undersökning Hjälpåtgärd eller övervakning enligt Tvångsintagning som ej verkställts Enskild anstalt Frivillig värd på allmän anstalt Tvångsintagning, allmän anstalt IG

161 Tabell. Antal värdperioder på allmän anstalt under åren i % klientens vistelseort under den senasle tvåårsperioden före intagningen. Män Klientens rörlighet under den senaste tvåårsperioden Antal vårdperioder Vistats i kommunen Flyttat mellan två kommuner Flyttat mellan tre eller flera kommuner Fört ett oregelbundet kringflackande liv eller flera L'ppgift () () Tabell. Antal värdperioder på allmän anstalt under åren arbetsstabilitet. Män i Arbetsstabilitet under den senaste eftårsperioden Antal vårdperioder Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Flera än två arbetsbyten eller perioder utan arbete Ej yrkesverksamma eller flera L T ppgift () Tabell. Senaste värdperiod på allmän anstalt under åren i % bostadsförhållanden. Män Bostadsförhållanden År Äger eller hyr bostad Inneboende eller disponerar plats på institution Saknar fast bostad Har ej förekommit

162 Tabell <>. Senaste vårdperiod på allmän anstalt under åren i % antal vårdperioder på allmän anställ under åren. Mån Antal vårdperioder Ar - eller flera Har ej förekommit, () () () Tabell. Antal vårdperioder på enskild anstalt under åren i % arbetsstabilitet. Män Arbetsstabilitet under den senaste etlårspcrioden Antal vårdperioder Högst två Flera än två arbetsbyten arbetsbyten Ej eller perioder eller perioder utan arbete utan arbete yrkesverksamma eller flera Absoluta lal () Tabell S. Senaste värdperiod pa enskild anstalt under aren i % bostadsförhållanden. Män Bostadsförhållanden År Äger eller hyr bostad Inneboende eller disponerar plats på institution Saknar fast bostad Har ej förekommit I..

163 Tabell. Senaste vårdperiod på enskild anslalt under åren i % antal värdperioder på allmän anstalt under åren. Män Senaste vårdperiod på enskild anstalt Antal vårdperioder på allmän anstalt eller flera Har ej förekommit L T ppgift () () () Tabell. Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % utbildning. Män Antal vårdperioder Har ej förekommit... perioder. eller fler perioder.... Folkskola/ grundskola utan påbyggnad LItbildning Praktisk/ teoretisk utbildning utöver folkskola/ grundskola Tabell. Fyllerifrekvens i % socialhjälp/arbetslöshetsunderstöd. Män Fyllerifrekvens Ej fyllerister. Tillfällighetsfyllerister. Återfallsfyllerister Vanefyllerister Socialhj älp/arbetslöshets- Linderstöd Har ej utgått Utgår utgått () Till klienten eller dennes familj. Ej understöd från erkänd arbetslöshetskassa. Tabell. Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % vårdens art. Män År Ensk. anst. Vårdens art Friv. allm. anst. Tvång. allm. anst. Har ej förekommit B

164 Tabell. Senaste värdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren i % tidigare medicinsk/psykiatrisk behandling på grund av eller i samband med alkoholmissbruk. Män Behandlingsformer som förekommit År Behandling bar ej tidigare förekommit Poliklinisk behandling av tjänsteläkare Poliklinisk behandling av privatpraktiserande läkare Vård på alkoholklinik Vård på psykiatrisk lasarettskli eller nik avdelning Vård på Vård på mentalsjukhus Har ej förekom- () o () Tabell. Senaste vårdperiod på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren IQ i % antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren. Män Antal vårdperioder År eller flera Har ej förekommit... () () Tabell. Tidpunkt för senaste fylleriomhändertagandet i % fyllerifrekvens. Män Fyllerifrekvens År Ej fyllerister Tillfällighetsfyllerister Återfallsfyllerister Vanefyllerister Fylleri har ej förekom- I eller tidigare... () ()

165 Tabell. Kriminalitet i % civilstånd. Män Tabell. Kriminalitet i % sammanboende med barn under dr. Män Mest ingripande påföljd Ogift Civilstånd Gift Ostraffade.... Bötesstraffade Frihetsstraf- Frånskild Änkling () Mest ingripandepåföljd Antal barn under år () eller flera () Ostraffade Bötesstraffade Frihetsstraf- Saknar fast bostad Tabell. Kriminalitet i % arbetsstabilitet. Män Mest ingripande påföljd Arbetsstabilitet under den senaste ettårsperioden Högst två arbetsbyten eller perioder byten eller perioder Ej Flera än två arbets utan arbete utan arbete yrkesverksamma Bötesstraffade Frihetsstraffade l'ppgift. Kriminalitet i % antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren. Män Mest ingripande påföljd Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus eller flera Ostraffade Frihetsstraffade () ()

166 Tabell. Anmälare vid nu aktuell anstallsvärd eller vid undersökning som föregått anstallsvården i % civilstånd. Män Anmälare Änkling Polismyndighet, åklagare eller dom- Länsnykterhetsnämnd. Privatpraktiserande lä- Hustru, annan anhörig eller sam- Tjänsteläkare eller annan befattningshavare vid sjukhus eller sjukvård (ej privatpraktiserande läkare).. Barnavårdsnämnd Granne eller hyresvärd.. Annan person eller institution Självanmäld. Ogift Civilstånd Gift i Frånskild () Tabell. Avstånd anstalthemorten i % sammanboende med barn under är. Män Avstånd Antal barn under år eller flera Saknar fast bostad Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % civilstånd. Män Indikation enligt Ogift Civilstånd Gift. Enbart farlig för annan ( a). Enbart farlig för eget liv ( a).... Enbart farlig för annan + farlig för eget liv ( a).... Farlig för annan eller eget liv + annan indikation... Enbart parasitism ( c).... Enbart hjälplöshet ( d).... Enbart grovt störande levnadssätt ( e).... Enbart fylleriindikationen... Enbart kringflackande.. Alternativ i kombina- Frånskild Änkling () Under mil. >. i. o.. över». () ()

167 Tabell. Senast tillämpad indikation enligt i % fyllerifrekvens. Män Indikation enligt Fyllerifrekvens eller flera. Enbart farlig för annan ( a)..... Enbart farlig för eget liv ( a).... Enbart farlig för annan -f farlig för eget liv ( a). Farlig för annan eller eget liv + annan indikation. Enbart parasitism ( c). Enbart hjälplöshet ( d). Enbart grovt störande levnadssätt ( e). Enbart fylleriindikalionen. Enbart kringflackande. Alternativ i kombination () () () Tabell. Avstånd anstalt hemorten i % boendeort. Män Boendeort Avstånd Göteborg Malmö Andra städer övriga städer med över och köpingar inv. Stockholm Landskommuner Under mil (»» i över» () Tabell. Inställelse pä anstalten i % avstånd anstalten hemorten. Män Klientens inställelse på anstalten Avståndet anstaltenhemorten i mil Under över Genom frivillig medarbetares for- Genom nykterhetsnämnds försorg. Genom polismyndighets försorg... Genom annan institutions eller persons försorg

168 Tabell. Arbetsplacering eller sysselsättning på anstalten i % utbildning. Män Utbildning Arbetsplacering eller sysselsättning Folkskola, grundskola utan påbyggnad Praktisk yrkesutbildning inom yrke eller lärlings- eller yrkesskola Teoretisk vidareutbildning Nyintagen, ej placerad Arbetsvägrare, ej sysselsatt... Ej sysselsatt på grund av bristande sysselsättningsmöjlig- Verkstads- och byggnadsarbete Eget arbete (konstnärer, för- Arbete utanför anstalten, övrig Tabell. Arbetsplacering eller sysselsättning pä anstalten i omedelbart före intagningen. Män % arbetsförhållanden Arbetsförhållanden omedelbart före intagningen Arbetsplacering eller sysselsättning Verksam i huvudyrket Verksam i annat yrke än huvudyrket Arbetsträning, skyddad sysselsättning, beredskapsarbete, omskolning Ej förvärvsarbetande pensionär Saknade arbete Nyintagen, ej placerad Sjukskriven, ej place- Arbetsvägrare, ej sys- Ej sysselsatt på grund av bristande sysselsättningsmöjligheter Handräckningsarbete. Verkstads- och byggnadsarbete Trädgårdsarbete Eget arbete (konstnärer, författare etc).. Arbete utanför anstalten, övrig sysselsatt- () ()

169

170 Tabell. Klientens utgifter i hemorten i % civilstånd. Män Utgifternas täckning Ej utgifter... Huvudsakligen genom famil- Huvudsakligen genom klien- Huvudsakligen genom socialeller nykterhetsnämnd.. På annat sätt. Utgifterna täckes ej.... Ogift Civilstånd Gift Frånskild Änkling () Tabell. Klientens utgifter i hemorten i % sammanboende med barn under år. Män Utgifternas täckning Ej utgifter... Huvudsakligen genom famil- Huvudsakligen genom klien- Huvudsakligen genom socialeller nykterhetsnämnd.. På annat sätt. Utgifterna täckas ej... Antal barn under år () eller flera () Saknar fast bostad Tabell. Klientens utgifter i hemorten i % andra makans/partens förvärvsarbete. Män. Andra makans/partens förvärvsarbete Utgifternas täckning Ej gift eller sammanboende Förvärvsarbetar ej Förvärvsarbetar på deltid Förvärvsarbetar på heltid Huvudsakligen av fa- Huvudsakligen genom Huvudsakligen genom social- eller nykter- Utgifterna täckes ej.. () () ()

171 Tabell. Förändringar i ekonomin under anstaltsvistelsen i Män Sjukpenningklass (kronor) sjukpenningsklass. Vid avgången från anstalten beräknas klientens ekonomiska situation vara Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning + IS + + Väsentligt bättre än vid intagningen... I stort sett som vid intagningen Väsentligt sämre än vid intagningen... Omöjlig att förutsäga () Tabell. Förändringar i ekonomin under anslaltsvistelsen i % i hemorten. Män Klientens utgifter i hemorten täckes klientens utgijler Vid avgången från anstalten beräknas klientens ekonomiska situation vara Huvudsakligen genom familjens försorg Huvudsakligen genom klients försorg Huvudsakligen genom socialeller nykterhetsnämnds försorg På annat sätt Ej Klienten har ej kostnader i hemorten Väsentligt bättre än vid intagningen I stort sett som vid intag- Väsentlig sämre än vid intagningen Omöjlig att förutsäga... () () () ()

172 Tabell. Allmänt hälsotillstånd i % sjukpenningklass. Män Sjukpenningklass (kronor) Allmänt hälsotillstånd Ej klassplacerad eller klassplacering under omprövning Frisk Enbart somatiskt sjuk Enbart psykiskt sjuk Både somatiskt och Hälsotillstånd ovisst. () Tabell. Intagning på kroppssjukhus i % vårdens art. Vårdens art Intagning på kroppssjukhus Ensk. anst. män Friv. allm. anst. män Tvång. allm. anst. män män (abs. tal) män kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor Har ej förekommit På grund av delirium tremens.. På grund av annan alkoholbetingad På grund av annan () () () () Tabell. Intagning på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus i % vårdens art. Intagning på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus Ensk. anst. män Vårdens art Friv. allm. anst. män Tvång. allm. anst. män män (abs. tal) män kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor kvinnor Har ej förekommit På grund av delirium tremens.. På grund av annan alkoholbetingad sjukdom På grund av annan () () () ()

173 Tabell. Kontakt mellan klient och övervakare /nämnd i % hemort. Män avstånd anstalt Kontaktform Under Avstånd anstalt hemorten (mil) över Ingen kontakt Brev eller telefonkontakt Besök på anstalten av nykterhets- Besökt övervakare/nykterhets- Både besökt och fått besök av övervakare/nämnd Tabell. Kontakt mellan klient och anhöriga/vänner i % civilstånd. Män Tabell. Inställning till vårdformen i % bostadsförhållanden. Män Kontaktform Ingen kontakt Brev eller telefonkontakt.. Besök på anstalten av anhöriga/vänner Besökt anhöriga vänner i hemorten... Både besökt och fått besök av anhöriga/ Ogift Civilstånd Gift () Attityd Frånskild Änkling Övervägande positiv.. Indifferent eller ambivalent... övervägande negativ. Övrig... Absoluta tal Bostadsförhållanden Äger Inneboende eller disponerar plats på eller hyr bostad institution Saknar fast bostad

174 Tabell. Kontakt mellan klient och anhöriga/vänner i % avstånd anstalthemort. Män Avstånd anstalthemorten (mil) Kontaktform Under över Besök på anstalten av anhöriga/ Besökt anhöriga/vänner i hemorten Både besökt och har fått besök av Tabell. Tillfällig permission till hemorten i,< avstånd anstalthemort. Män Avstånd anstalthemorten (mil) Antal tillfälliga permissioner Under. Tabell. Inställning till värdformen i % antal avvikningar från anstalten under pågående vårdperiod. Män Attityd Antal avvikningar () () () ()

175 Tabell. Handläggningens kontinuitet i % vårdtid fram till undersökningsdagen. Män. Antal personer som huvudsakligen handlagt den aktuella anstaltsvården fram till undersökningsdagen Antal veckor mellan inställandet på anstalten och undersökningsdagen eller flera eller flera... () () () Tabell. Bostadsförhållanden inför försökspermission/utskrivning i % civilstånd. Män Bostadsförhållanden inför försökspermissionen/utskrivningen Ogift Gift Civilstånd Frånskild Änkling Återvänder till ordnade bostadsför- Fast bostad kan sannolikt anskaffas Tillfällig bostad kan sannolikt an- Bostadsfrågan kan sannolikt ej lösas ()

176 Tabell. Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/ulskrivning i % boendeort. Män Boendeort Lämplig arbetsplacering eller vårdbehov Göteborg Malmö Andra Övriga städer städer med över och köpingar inv. Stockholm Landskommuner Återgång till fast arbete i öppen arbetsmarknad Övrig öppen arbetsmarknad Arbetsprövning, träning Skyddad sysselsättning, arkivar bete Beredskapsarbete Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbildning Fortsatt pensionärstillvaro utan förvärvsarbete Initiativ till förtidspensionering bör tagas Initiativ till mera varaktig vård bör tagas () Tabell. Lämplig arbetsplacering (värdbehov) inför försökspermission/utskrivning i % arbetsstabilitet under den senaste ettårsperioden. Män Lämplig arbetsplacering eller vårdbehov Arbetsstabilitet under den senaste ettårsperioden Högst två arbetsbyten eller perioder utan arbete Fler än två arbetsbyten eller perioder utan arbete Ej yrkes verksamm a Återgång till fast arbete i öppen arbetsmarknad övrig öppen arbetsmarknad.. Arbetsprövning, träning. Skyddad sysselsättning, arkivarbete, beredskapsarbete... Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade Omskolningskurs. Skol- eller yrkesutbildning Fortsatt pensionärstillvaro utan förvärvsarbete Initiativ till förtidspensionering bör tagas Initiativ till mera varaktig vård bör tagas

177 Tabell. Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/utskrivning i % pensions förhållanden. Män Pensionsförhållanden Lämplig arbetsplacering eller vårdbehov Pension utgår ej Sjukbidrag (fp/atp) Förtidspension (fp/atp) Ålderspension (fp/atp) Annan pension eller livränta Återgång till fast arbete i öppen arbetsmarknad Övrig öppen arbetsmarknad Arbetsprövning, träning Skyddad sysselsättning, arkivarbete... Beredskapsarbete Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbildning Fortsatt pensionärstillvaro utan förvärvsarbete Initiativ till förtidspensionering bör tagas Initiativ till mera varaktig vård bör tagas () () () () Tabell. Lämplig arbetsplacering (vårdbehov) inför försökspermission/ulskrivning i % antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus under åren. Män Lämplig arbetsplacering eller vårdbehov Antal vårdperioder på psykiatrisk klinik eller mentalsjukhus eller flera Återgång till fast arbete i öppen arbetsmarknad Övrig öppen arbetsmarknad Arbetsprövning, träning Skyddad sysselsättning, arkivarbete... Beredskapsarbete Särskilt beredskapsarbete för alkoholskadade Omskolningskurs Skol- eller yrkesutbildning Fortsatt pensionärstillvaro utan förvärvsarbete Initiativ till förtidspensionering bör tagas Initiativ till mera varaktig vård bör tagas () ()

178 ESSELTE AB, STHLM lbi/,

179 NORDISK UDREDNINGSSERIE (NU). Nordiskt Institut för samhällsplanering. Nordiskt samarbete inom forskningens och den nogre undervisningens område.. Mellanriksväg KirunaNordnorge. Internordisk verkställighet med anledning av beslut rörande vårdnad om barn mm. Nordisk Institut for videreuddannelse havekunst og landskabsplanlaegning.. Dansk, norsk og svensk presses lndhold af nordisk stof. Nordisk radio- och TV-konferens på Biskops Arno.. Nordiska bestämmelser för skeppsapotek.

180 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Systematisk förteckning (Siffrorna Inom klämmer beteckna utredningarnas nummer den kronologiska förteckningen) Justitiedepartementet Allmänna arvsfonden. [] Utsökningsrätt VI [] Ny domkretsindelning för underrätterna. [] Partiell författningsreform. [] Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval. [] Tryckfrihet och upphovsrätt. [ Flrmaskydd. () Försvarsdepartementet Tjänsteställning inom krigsmakten. Esselte. [] Socialdepartementet Barnstugor. Barnavårdsmannaskap. Barnolycksfall. [] Narkotikaproblemet. Del I. [] års nykterhetsvårdsundersökning.. Nykterhetsvårdens läge. Del I. []. Nykterhetsvårdens läge. Del II. Bilagor. [] Kommunikationsdepartementet Länsförvaltningsutredningen.. Den statliga länsförvaltningen. I. []. Den statliga länsförvaltningen.. Bilagor. [] Skatteförvaltningen. [] Länsindelningsutredningen. [] Transportkostnaderna Gotlandstrafiken. [] Kanaltrafikutredningen.. Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet. []. Vänerns och Vätterns förbindelse med västerhavet. Bilagor. [] Finansdepartementet Statlig publicering. [] Finansiella långtidsperspektiv. [] Statskontorets programbudgetutrednmg.. Programbudgetering. Del I. []. Programbudgetering. De! II - Studier och försök. []. Programbudgetering. Del III En sammanfattning. [] Lag om Skatterätt. [] Kompensation t vissa fall för bensinskatt som utgår till användande av motorsåg och snöskoter. [] Ecklesiastikdepartementet Hlkskonse-ter. [] Linköpings högskola. Del I. [] Skolans arbetstider. [] års utredning kyrkastat: vn. Folkbokföringen. [] VIII. De teologiska fakulteterna. [] års ungdomsutredning. Statens stöd till ungdomsverksamhet V. [ Filmens Inflytande på sin publik. [] Jordbruksdepartementet Den framtida jordbrukspolitiken. [] Inrikeadepartementet Kommunal bostadsförmedling. [] Invandringen. [] Höga ellar låga hus? [] ESSELTE AB, STOCKHOLM

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Frågeformulär hushållsgemenskap (F)

Frågeformulär hushållsgemenskap (F) T82F Inkom Migrationsverket Frågeformulär hushållsgemenskap (F) En person som är bosatt i utlandet har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Han/Hon har uppgett ett beroendeförhållande till

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Redovisnings-grupper och befolkningstal

Redovisnings-grupper och befolkningstal Bilaga 2 Redovisnings-grupper och befolkningstal I denna bilaga skall vi närmare definiera de vanligast förekomande redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer som respektive grupp

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(12) Handläggare, titel, telefon Fredrik Wastesson, vik programsekreterare fredrik.wastesson@norrkoping.se Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning

Läs mer

Deltagarformulär. Kvinnoundersökningen/H /2006 ( ) Göteborg

Deltagarformulär. Kvinnoundersökningen/H /2006 ( ) Göteborg 02 2005/2006 (2005-03-22) Göteborg Deltagarformulär Be gärna anhörig hjälpa till om Ni tycker att formuläret är svårt att fylla i. Var vänlig stryk över och skriv till rätt adress och telefonnummer nedan

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Kommunförbundets styrelse beslöt vid sitt sammanträde rekommendera kommunerna följande att gälla fr o m ; 19

Kommunförbundets styrelse beslöt vid sitt sammanträde rekommendera kommunerna följande att gälla fr o m ; 19 Cirkulärnr: 1989:65 Diarienr: 1989:1195 Handläggare: Bernt Öberg Avdsek: AK Social Datum: 1989-05-30 Mottagare: Socialnämnden Kommunstyrelsen Rubrik: Rätt till servicebostad i annan kommun Rätt till servicebostad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård; SFS 2000:354 Utkom från trycket den 7 juni 2000 utfärdad den 25 maj 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata

Arvika 2019_243 Stömne Bertil Persson Betongteknik AB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK 2019-03-02 07:25 / 1 Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk",

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS

Personlig assistans enligt LSS SVENSKA PM 1 (6) KOMMUNFÖRBUNDET 1997-01-31 Vård och Omsorg Ingrid Söderström Personlig assistans enligt LSS Vad är personlig assistans enligt LSS? Av förarbetena till LSS (prop. 1992/93:159 sid.63) framgår

Läs mer

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser

Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Hedvig Eleonora församlings donationsstiftelser Ansökan om stiftelsemedel 1. Personuppgifter Bifoga personbevis för samtliga i familjen. Var vänlig och texta tydligt! Anteckna alla som ingår i hushållet

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad A le xa n d e r G i r on S i da 1 (13 ) A n k o m s tdatum 2016-05 - 31 T y r é n s AB Ut f ä r dad 2016-06 - 08 A le xa n d e r G i r on P r o j e kt Ka b el v e r k e t 6 B e s tnr 268949 P e t e r M y nd es B ac k e 16 118

Läs mer

Kommunal familjerådgivning under 2014

Kommunal familjerådgivning under 2014 Sveriges officiella statistik Socialtjänststatistik Kommun som uppgifterna avser Namn på den familjerådgivningsbyrå som lämnar uppgiften Er adress Postadress Uppgiftslämnare/handläggare E-post Telefon

Läs mer

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten

PAJALA KOMMUN Socialtjänsten PAJALA KOMMUN Socialtjänsten Myndighet Ansökan om Försörjningsstöd/ Ekonomiskt bistånd Vad söker du hjälp till? Försörjningsstöd Annat ekonomiskt bistånd: Ansökan avser: Månad: Period : (ex. del av månad,

Läs mer

Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Regionalt cancercentrum sydöst kansli

Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Regionalt cancercentrum sydöst kansli Diarienr... Datum... Förbehåll vid utlämnande av uppgifter från Reginalt cancercentrum sydöst kansli Reginalt cancercentrum sydöst kansli medger att begärda uppgifter ur register utlämnas. Uppgifterna

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

OCH TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING

OCH TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING HYRESREGLERING OCH BESITTNINGSSKYDD TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING OCH OM BESITTNINGSSKYDD

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bistånd

Ansökan om ekonomiskt bistånd Arvidsjaurs kommun Ansökan om ekonomiskt bistånd Individ- och Familjeomsorgen Arvidsjaurs kommun 933 81 Arvidsjaur Växeltelefon: 0960 155 00 Handläggare: Besökstid: Personuppgifter Förnamn och Efternamn

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN

ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN ÖVERSYN AV NYKTERHETSVÅRDEN Av sekreterare CARL SWARTZ DEN SAMHÄLLELIGA nykterhetsvården kan sägas ha börjat med 1913 års alkoholistlag, som bl. a. förordnade om tillsättande av kommunala nykterhetsnämnder,

Läs mer

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer:

MULTIPEL SKLEROS. Frågeformulär. Löpnummer: MULTIPEL SKLEROS Frågeformulär Löpnummer: _ Till Dig som skall besvara enkäten Syftet med detta frågeformulär är att försöka beräkna och förklara den totala kostnaden för sjukdomen Multipel Skleros (MS).

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 februari 2017 KLAGANDE Östergötlands läns landsting 581 91 Linköping MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Levnadshistoria och nuvarande problem

Levnadshistoria och nuvarande problem Levnadshistoria och nuvarande problem Underlag till bedömningssamtal [Pre-Appointment Questionnaire] Syftet med detta frågeformulär är att din KBT-terapeut (kognitiva beteendeterapeut) ska få detaljerad

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

1. Syfte och omfattning

1. Syfte och omfattning 1 (6) BILAGA 3 RIKTLINJE Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende eller annan särskilt anpassad bostad LSS (KBH) 1. Syfte och omfattning 1.1 Kommunalt bostadsbidrag

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

l.. - I'.. FÖRSIAG TILL RIKTLINJER I FRÅGOR RÖRANDE ALKOHOIMISSBRUK Innehåll: 1. Bakgrund och förutsättningar. 2. Organisation av arbetsgrupp. Dess arbetsuppgifter. 3. Organisation av kontaktmannanät.

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd

Andrahandsuthyrning vid ekonomiskt bistånd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-02-01 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2016/00711-8.2.2 Sociala nämndernas förvaltning Stefan Lundin Epost: stefan.lundin@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Andrahandsuthyrning

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Sida 1 av 6 Fylls i av handläggare: Diarienr Ansökan skickas till: Individ- och familjecenter Södra torggatan 1 341 83 Ljungby Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Läs alltid anvisningarna innan du fyller

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ändring av återbetalningsskydd

Ändring av återbetalningsskydd K 1 (4) Ändring av återbetalningsskydd Om du vill välja eller välja bort återbetalningsskyddet för din avgiftsbestämda tjänstepension fyller du i denna blankett. OBS! Läs informationen på sidan 4 innan

Läs mer

Anställningsansökan Sida 1 av 6

Anställningsansökan Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 Ankom Plan B, datum Ifylles av den sökande Efternamn, förnamn (tilltalsnamnet understrykes). Även tidigare efternamn anges. Personnummer Bostadsadress, postnummer och postadress Telefon (även

Läs mer

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring

Försäkringskassan informerar. Arbetsskadeförsäkring Försäkringskassan informerar GÄLLER FRÅN Arbetsskadeförsäkring 02.06.01 Svensk socialförsäkring Du som bor eller arbetar i Sverige omfattas som regel av svensk socialförsäkring. Socialförsäkringen är uppdelad

Läs mer

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige

Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Inkom Migrationsverket Frågeformulär om minderåriga barn med förälder i Sverige Ditt/dina barn har ansökt om tillstånd för att bosätta sig i Sverige. Migrationsverket påbörjar handläggningen av ansökan

Läs mer

Välkommen till denna undersökning som avser dialysbehandlade och njurtransplanterade patienter!

Välkommen till denna undersökning som avser dialysbehandlade och njurtransplanterade patienter! Välkommen till denna undersökning som avser dialysbehandlade och njurtransplanterade patienter! Den europeiska patientföreningen skulle vilja att du delar med dig av dina synpunkter på behandlingsval som

Läs mer

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010 Roche AB Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom Bröstcancer och övriga cancerformer Juni 1 Bakgrund och syfte Roche har tillsammans med BRO genomfört en undersökning bland personer som har

Läs mer

Örebro stad. Hyresnämnden II.

Örebro stad. Hyresnämnden II. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Hyresnämnden II. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1942-1969 Hyresnämnden I Mellan 1917-1923 hade Örebro stad en Hyresnämnd för

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

GfK Sverige AB, (6)

GfK Sverige AB, (6) Collectum Panssionsparande Januari 2010 Kön Man 497 497-101 180 168 48 109 174 214 100 206 183 58 157 183 177 88 62 100 40 30 49% 100%+ - - 50% 51% 49% 45% 44% 51% 52% 53% 49% 48% 40%- 55% 56%+ 51% 49%

Läs mer

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1

Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad 2013. Redovisning av akut hemlöshet situation 1 Kartläggning av hemlöshet Helsingborgs stad Redovisning av akut hemlöshet situation Carin Nilsson Mars Innehållsförteckning Sammanfattning... Inledning... Socialstyrelsens definition av hemlöshet... Målgrupp

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1 (6) Enheten för social välfärdsstatistik Uppdaterad Redovisningsgrupper

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1 (6) Enheten för social välfärdsstatistik Uppdaterad Redovisningsgrupper STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1 (6) Redovisningsgrupper Följande är en beskrivning av de redovisningsgrupper som används i SCB:s Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC). Ålder Tabellerna omfattar

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Hälsodeklaration YoungLiving More Health

Hälsodeklaration YoungLiving More Health Sida 1/6 Hälsodeklaration Hälsodeklaration YoungLiving More Health YoungLiving More Health kan sökas för dig som är 16-28 år. Hälsodeklarationen ska fyllas i och undertecknas tidigast 3 månader före försäkringens

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland

Äldres läkemedelsanvändning per i Västra Götaland ., I Äldres läkeedelsanvändning per 2011-09-01 i Västra Götaland Antal persner Mål (inskning ed 10 prcent) 5000 0000 25000 20000 15000 10000 5000 0+1--- läpliga läkeedel Antal persner 65 år ch äldre läpliga

Läs mer

Parter: Region Östergötland, Östergötlands kommuner Datum: Diarienummer: HSN

Parter: Region Östergötland, Östergötlands kommuner Datum: Diarienummer: HSN Överenskommelse mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Parter: Region Östergötland, Östergötlands

Läs mer

Frågeformulär om hushållsgemenskap

Frågeformulär om hushållsgemenskap T110 Inkom Migrationsverket Frågeformulär om hushållsgemenskap Ansökan efter inresa i Sverige Du som ansöker om uppehållstillstånd ska fylla i detta frågeformulär tillsammans med den du söker på anknytning

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012.

INLEDNING TILL. Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige 1993 : tabellbilaga. Digitaliserad av Statistiska centralbyrån 2012. INLEDNING TILL Socialtjänsten och omsorgerna i Sverige. Stockholm : Socialstyrelsen, 1993-1999. 1993 utg. i samarbete med Statistiska centralbyrån. - 1993 med separat tabellbilaga. 1996 med titel: Social

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kronofogdemyndighetens allmänna råd

Kronofogdemyndighetens allmänna råd Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 % Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2011 1 Kronofogdemyndigheten lämnar med stöd

Läs mer

Överenskommelse avseende ansvar för den somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län

Överenskommelse avseende ansvar för den somatiska hemsjukvården mellan Örebro läns landsting och kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument ÖVERENSKOMMELSE Omfattar område/verksamhet/enhet Hemsjukvård Sidan 1 av 5 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Särskild arbetsgrupp

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på grund av att du har hört till de ingermanlänningar

Läs mer

Psykisk ohälsa under graviditet

Psykisk ohälsa under graviditet Godkänt den: 2017-12-03 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård; Mödrahälsovårdsenheten; Region Uppsala Bakgrund Psykisk ohälsa är vanligt, lika vanlig hos gravida kvinnor som hos

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

De här uppgifterna ligger till grund för ditt skadeärende och används endast i kontakten med ditt ombud.

De här uppgifterna ligger till grund för ditt skadeärende och används endast i kontakten med ditt ombud. Grundblanketten, Steg 1 De här uppgifterna ligger till grund för ditt skadeärende och används endast i kontakten med ditt ombud. Du som drabbats av sjukdom kan också använda blanketten. Dina uppgifter

Läs mer

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on

R app o r t T A n a l y s a v f as t p r o v. Ut f ä r dad P e r S a mu el s s on S i da 1 (14 ) A n k o m s tdatum 2018-07 - 09 M R M K on s u l t AB Ut f ä r dad 2018-07 - 16 P e r S a mu el s s on T a v as tg a t a n 34 118 24 S to ck ho lm S w e d en P r o j e kt B e s tnr S p å

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag

Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Anmälan avseende verksamhetsförsäkring för redovisningsföretag Vi ska leverera nytta till våra medlemmar och därför erbjuder vi er att teckna FARs verksamhetsförsäkring. Det är en anpassad försäkring för

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2017

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2017 Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2017 I väntan på att du lämnar in blanketten för beräkning av vård- och omsorgsavgift debiteras du avgifter för enligt gällande taxa för dina utförda insatser.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt; SFS 1998:599 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs

Läs mer

CAMBERWELLS BEHOVSSKATTNING

CAMBERWELLS BEHOVSSKATTNING Bo G. Ericson Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi KOMPLETTERANDE MANUAL 1 Psykologisk konsult AB: Adr: Bergsgatan 15, S-561 31 Huskvarna Tel: 036-14 45 79, Mobiltel: 0705-144579,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

+ + BLANKETT FÖR UTREDNING AV FAMILJEBAND GÄLLANDE ANNAN ANHÖRIG FÖR ANKNYTNINGSPERSONEN

+ + BLANKETT FÖR UTREDNING AV FAMILJEBAND GÄLLANDE ANNAN ANHÖRIG FÖR ANKNYTNINGSPERSONEN PK5_plus 1 *1469901* BLANKETT FÖR UTREDNING AV FAMILJEBAND GÄLLANDE ANNAN ANHÖRIG FÖR ANKNYTNINGSPERSONEN Denna blankett är avsedd för dig som har en annan anhörig än din maka/make eller ett barn under

Läs mer

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning

Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Informationsbroschyr angående bostadsanpassning Foto: Solveig Carlsson Ansökan om bostadsanpassningsbidrag i Olofströms Kommun. Serviceåtagande i samband med ansökan om bostadsanpassningsbidrag. Vad gör

Läs mer

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 2 GNOSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring 9-1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 1 7 9 + Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från 9 Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

intervjuer Bilaga 2 I: Redovisningsgrupper

intervjuer Bilaga 2 I: Redovisningsgrupper Bilaga 2 Redovisningsgrupper, befolkningstal och antal intervjuer I: Redovisningsgrupper I denna bilaga skall vi närmare definiera de redovisningsgrupper som används i rapporten samt det antal individer

Läs mer

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen.

Enkäten besvaras av socialchef eller motsvarande chef med ansvar för målgruppen. Diarienummer 00-5401/2008 Enkät 2 om Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar 2010-11-29 Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av det

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg

BESLUT Meddelat i Göteborg Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Åke Johansson, 19430325-5238 MOTPART Lysekils kommun ÖVERKLAGAT Lysekils kommun, Socialnämndens beslut 2019-05-29, 58, diarienr SON 2019-000165 SAKEN

Läs mer

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond

Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond 1 Ansökan Stiftelsen Sjuksköterskornas Kamratfond c/o Svensk sjuksköterskeförening, Baldersgatan 1, 114 27 STOCKHOLM Denna förenklade ansökningsblankett gäller för ansökan av bidrag på max 4 550 kr per

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning

% KFM A 2013:1 Verkställighet och indrivning Kronofogdemyndighetens allmänna råd ISSN 1653-9931 Kronofogdemyndighetens allmänna råd om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. under 2014 1 ; beslutade den 2 december 2013 i anslutning

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER AV ETABLERING AV ANSTALT. Christian Skarman

SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER AV ETABLERING AV ANSTALT. Christian Skarman SYSSELSÄTTNINGSEFFEKTER AV ETABLERING AV ANSTALT Christian Skarman 1 Metod Två scenarier ett med 150 anställda och ett med 300 anställda Beräkningarna av den indirekta sysselsättningseffekten är gjorda

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

BoendeDOK. Utflyttning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R

BoendeDOK. Utflyttning V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R GÖTEBORGS STAD SOCIAL RESURSFÖRVALTNING BoendeDOK Utflyttning 0 V E R K S A M H E T S O M R Å D E B O E N D E O C H S O C I A L J O U R UTFLYTTNINGSFORMULÄR A - Administrativa uppgifter B - Bakgrundsinformation

Läs mer

BRF Löparen 1 i Trångsund - Policy för andrahandsupplåtelse

BRF Löparen 1 i Trångsund - Policy för andrahandsupplåtelse BRF Löparen 1 i Trångsund - Policy för andrahandsupplåtelse Föreningens styrelse har låtit ta fram denna policy för att få till en mer enhetlig hantering av ansökningar från medlemmarna om att få upplåta

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 VALDEMARSVIKS KOMMUN 2010-07-01 2 ANSÖKAN Ansökan om plats till barnomsorg skall ske skriftligt via blankett och lämnas till områdesexpeditionen, alternativt kan du fylla i din blankett direkt via vår

Läs mer