Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd. (Sk7ne, Blekinge och Halland) KUSTVÄRNET / NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd. (Sk7ne, Blekinge och Halland) KUSTVÄRNET / NR"

Transkript

1 Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd (Sk7ne, Blekinge och Halland) KUSTVÄRNET / NR

2 Hej blekingebor och skåningar: Kustv5rnet 5r numera medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd. Tidigare fanns ju Sk7ningen i Sk7ne och Hallands distrikt gav ut Kustv5rnet. Efter samg7endet mellan Sk7ne, Blekinge och Halland 5r det Kustv5rnet som lever vidare med fyra utg7vor per 7r. Förhoppningsvis ska s7v5l blekingebor och sk7ningar som hall5nningar gilla nya Kustv5rnet, som du just nu l5ser. Precis som tidigare kommer tidningen att inneh7lla information om kommande aktiviteter och evenemang p7 b7de lokal och regional niv7. Det blir ocks7 referat i text och bild fr7n s7dant som h5nt och artiklar med regional koppling kring IOGT-NTO:s profilfr7gor. Du som l5sare 5r ocks7 j5ttev5lkommen att bidra med inslag till tidningen. Redaktionen tar tacksamt emot alla bidrag, men förbeh7ller sig r5tten att redigera ins5nt material. Alexandra Green Tetschet teamchef - Valendona Dobra Shala verksamhetsutvecklare - Kustv5rnet söker spioner N5r det h5nder n7got intressant inom IOGT-NTO i distrikt Syd 5r Kustv5rnets redaktion j5tteglada att f7 veta. Skriv en rad och skicka g5rna med en bild. Eller hör av dig med ett tips s7 kan vi göra en artikel. Kontakta tel - Samer Alazawie verksamhetsutvecklare - Leif Arne Gustavsson verksamhetsutvecklare - IOGT-NTO distrikt Syd omfattar Sk7nes, Blekinges och Hallands l5n Adress: E-post: Hemsida: Officiell Facebooksida: IOGT-NTO distrikt Syd Bantorget, Lund syd.iogt.se IOGT NTO SYD Ordförande: Per Wihlborg, - Ti dni ngens adr ess Medlemstidning för IOGT-NTO distrikt Syd Nr / - utgivningsdag Kustv5rnet, IOGT-NTO, Torggatan, Falkenberg E- post Redak t ör oc h ansvar i g ut givar e Leif Arne Gustavsson, tel -, Ut givningsplan Nr - Nr - Nr - Nr - Manusst opp augusti oktober Ej fastställt Ej fastställt Ut givni ngsdag 5 september 7 november Ej fastställt Ej fastställt ISSN KUSTVÄRNET / NR

3 inbjuder till IOGT-NTO distrikt Syd bjuder in dig som 5r betalande medlem till en kostnadsfri helg med ett fullsp5ckat kursprogram. Men det finns ocks7 utrymme för avkoppling, umg5nge (p7 lagom distans) samt bad och promenader. Du kan v5lja mellan följande kurser: Med anledning av rådande coronaläge har vi anpassat utbildningshelgen och erbjuder denna gång därför endast tre kursspår. Vi lyssnar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och följer dess råd och anvisningar.. Cannabis och andra droger vetenskap och forskning, skador, historik, politik, medicinsk anv5ndning, ekonomi, lobbyverksamhet, globalt och lokalt, tecken p7 missbruk, argumentation och missuppfattningar, med mera. Med Pelle Olsson med flera.. Förenings7ret En grundlig utbildning om vad som kr5vs för en fungerande förening. De olika uppdragen, styrelsens ansvar, möten, med mera. Med Sofia Modigh.. Junis Mini Multikurs Kom och utveckla ditt Junis-ledarskap! Vi jobbar med p7verkan, globala m7len, Junis-tr5ffar samt tips p7 hur du kan st5rka och f7 barnen att utvecklas i verksamheten. Kursen 5r förlagd b7de inomhus och utomhus, kl5der efter v5der. OBS! Du m7ste ha g7tt Junis ledarutbildning. Med Jenny Bolting och Anders Paulsen. Datum och tider Start fredag den september kl. med middag. Avslutning söndag den september kl. med fika. Plats Aspans kurs och l5gerg7rd, Aspanv5gen, Ronneby Vandrarhemslogi, egna s5ngkl5der och hygienartiklar medtages. Anm5lan Anm5l dig senast augusti via formul5r p7 IOGT-NTO:s hemsida: Du kan 5ven anm5la dig via telefon till n7gon av verksamhetsutvecklarna i team Syd. Efteranm5lningar accepteras inte av planeringssk5l (corona). Kursavgift Ingen. IOGT-NTO distrikt Syd st7r för kost och s5ngplats, kursprogram och resa. Observera att antalet platser 5r begr5nsat. Medlemmar som tidigare inte deltagit p7 n7gon utbildningshelg ges företr5de. Vill du ta barnen med dig? Vi ordnar barnaktiviteter under kurspassen för barn fr7n 7r. Kostnad: kr/barn inkl mat och boende. Upplysningar l5mnas av verksamhetsutvecklare Leif Arne Gustavsson, Team Syd, tel, eller n7gon annan av verksamhetsutvecklarna i team Syd. Varmt v5lkommen till en inspirerande utbildningshelg p7 Aspan i Blekinge! - För min del r7der det ingen tvekan, avkriminalisering och legalisering av narkotika vore förödande p7 s7 m7nga s5tt. Sagt av justitieminister Morgan Johansson n5r han inledningstalade p7 en digital narkotikakonferens med 2000 deltagare anordnad av l5nsstyrelserna i Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar l5n och Jönköpings l5n den 26 maj. Sydost bildat digitalt Lördagen den april genomfördes det första 7rsmötet för det nya distriktet Sydost, i och med det 5r nu IOGT-NTO Sydost bildat genom en sammanslagning av de tidigare distrikten Kalmar, Kronoberg, Jönköping, 0stergötland och Gotland. Årsmötet genomfördes helt digitalt med uppkoppling via dator/surfplatta/ telefon. Totalt deltog ett -tal personer i 7rsmötet. Ett extra 7rsmöte hölls den juni (efter Kustv5rnets pressl5ggning) för att fastst5lla budget och göra kompletterande val av styrelseledamöter. KUSTVÄRNET / NR

4 Denna v7r har inte varit lik n7gon annan. Med social distansering och uppmaning att 70- plussare inte skall vara ute i samh5llet och undvika kollektivtrafik. Dessa direktiv fr7n Folkh5lsomyndigheten har medfört att föreningslivet har g7tt p7 sparl7ga. Sammankomster, arrangemang och loppisar har blivit inst5llda. Det s5tter sina sp7r i v7ra ekonomier och samtidigt tappar vi bort v7r gemenskap. Samh5llet har i m7nga stycken tagit ansvar för de negativa följder som kommit i coronans sp7r. Vi har sett den ena ekonomiska satsningen efter den andra l5ggas fram. Mottagare har varit företagare, kommuner, regioner, kultur och idrott. Men var finns stödet till de id9burna organisationerna? Varsel och upps5gningar samtidigt med uppmaning att stanna hemma vid minsta symtom har f7tt till följd att m7nga m5nniskor isolerats i sina hem. Förs5ljning av alkohol har under denna period ökat. Vi vet att alkohol och ensamhet och avsaknad av n7got att göra ofta leder till en ökad alkoholkonsumtion och frustration. M7nga barn har under denna tid f7tt vara hemma p7 grund av sjukdomssymtom eller begr5nsningar i barnomsorgen. Dessa faktorer ger en oroande bild av att ett ökat antal personer far illa. Vi har kunskap om barns utsatthet i familjer med en för hög alkoholkonsumtion (h5r finns mycket att l5sa i JUNIS 7rliga rapporter som ger information p7 kommunniv7). P7 ett antal h7ll i landet har politiker fört fram förslag p7 att l5tta p7 det lagregelverk vi har inom alkoholomr7det. Att ving7rdar och mikrobryggerier skall f7 s5lja direkt till kund och att restauranger skall f7 möjlighet att i samband med att de levererar mat till kund ocks7 f7 leverera alkohol 5r n7gra exempel. B7da förslagen st7r i strid mot g5llande lagstiftning och 5r ett (Pers spalt forts5tter p7 sidan 5) 4 KUSTVÄRNET / NR I januari i 7r beslutade föreningens styrelse enh5lligt att yrka bifall till att bli en IOGT-NTO-förening. Föreningen bildades redan 2009 och har sedan dess varit en av Malmös mest aktiva föreningar. IOGT- NTO Regnb7ge erbjuder varje eftermiddag och kv5ll 365 dagar om 7ret meningsfulla fritidsaktiviteter för unga i en trygg, nykter och drogfri miljö för att motverka droger, v7ld och brottslighet. Varje kv5ll kommer cirka 100 unga. IOGT-NTO Regnb7ge har sedan l5nge ett gott samarbete med bland annat polis och friv7rd. IOGT-NTO Regnb7ge har aktiviteter för medlemmar i alla 7ldrar. Aktiviteterna Fr7n v5nster: Abdiqadir Sheik Mohamed, Abdigani Osman (IOGT- NTO Somaliska kultur- och fritidsförening), Ismail Nur (IOGT-NTO Somaliska kultur- och fritidsförening), Samir Adan Samatar och Rahma Ali Haghi. L5ngst fram fotografen sj5lv. Foto: Alexandra Green Tetschet som föreningen ordnar 5r alltifr7n idrottsarrangemang till workshops p7 olika teman. Andra aktiviteter 5r l5xhj5lp, dans, stöd i myndighetskontakter och samh5llsinformation, studiecirklar, tjejkv5llar, olika spel som s5llskapsspel, PS4, pingis och fotbollsspel, utflykter, simning, nattfotboll varje lördag och nattvandring varje fredag. Föreningen 5r ocks7 med i ett ideellt projekt som startades i oktober 2016 som heter Trygg Malmö nattvandring och nattfotboll. Trygg Malmö 5r ett initiativ av IOGT-NTO Regnb7ge d5r föreningen tillsammans med Palestinska Grupp 194 och Somaliska Freds nattvandrar i Roseng7rd varje fredag. Syftet med trygghetsvandringen 5r att visa n5rvaro och att skapa dialog med boende i omr7det fick föreningarna tillsammans motta priset för 7rets föreningsinsats i Malmö. Alexandra Green Tetschet SVT har uppm5rksammat föreningens nattvandring i ett reportage som kan ses p7 Youtube:

5 (Pers spalt, forts. fr7n sidan 4) Kuggaviksg7rden i Åsa var platsen för IOGT-NTO-distriktets utbildningshelg v7ren Kursg7rden fylldes till bristningsgr5nsen av 60-talet glada kursdeltagare, som gick p7 kurs, umgicks, 7t och dansade tillsammans. Sedan lamslogs Sverige av coronaviruset, vilket dock inte har n7got samband. P7 de fyra kurssp7ren fick man bl a l5ra sig om teater av Basunteatern fr7n IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke och Totte Ljunggren som gav exempel p7 hur teater kan vara ett s5tt att n7 ut med IOGT- NTO:s profilfr7gor. Laura Luna och Patrick Englind fr7n förbundskansliet ber5ttade om effektiv kommunikation resp det nya medlemsregistret. Jenny Bolting och Anders Paulsen höll i en minimultikurs för Junis-ledare medan Leif Arne Gustavsson guidade i nya medlemsutbildningen Iggisen. P7 lördagskv5llen bjöds det upp till dans av Solskinas orkester. Utbildningshelgen avslutades med att IOGT- NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero höll ett anförande om v7rt nya IOGT- NTO och den n5rmaste framtiden samt om vikten av att vi bemöter v7ra medlemmar p7 ett bra s5tt. V7ra nya medlemmar f7r inte k5nna sig utanför d5rför att de som varit med l5nge skaffat sig ett eget spr7kbruk och en intern kultur, p7- talade han och uppmanade alla till eftert5nksamhet. Kursfotograf: Valendona Dobra Shala direkt hot mot detaljhandelsmonopolet v7rt undantag i EU som Sverige f7tt igenom utifr7n folkh5lsoperspektiv. Det vi sett inom IOGT-NTO 5r att m7nga föreningar, grupper och enskilda medlemmar börjat anv5nda den digitala v5rlden för att h7lla kontakten med medlemmarna. P7 Facebook finns bland annat Nyktra tillsammans, IOGT- NTO V5st Nykterheterna, Gunvor Nygren bakar och inbjudningar till digitala bingospel. Under Folknykterhetens vecka har det runt om i landet skrivits ins5ndare och arbetats med de centralt stödda aktiviteterna med bland annat utdelning av 7rets forskningsrapport om Alkohol, graviditet och sp5dbarns h5lsa. Nu 5r sommaren n5ra och det 5r tid att fundera över hur vi skall möta v7ra medlemmar och skapa kontakter för att kunna bli fler. Aktiviteter som att mötas p7 kolonier, ute i naturen, vid havet eller p7 stora öppna gr5smattor för att umg7s och kanske grilla eller fika fungerar inom ramen för Folkh5lsomyndighetens rekommendationer. S7 l5nge vi skapar utrymme och plats för avst7ndet. Det 5r ocks7 tid för att planera för hösten och kanske en fortsatt social distansering. Kan vi ta bort vartannat bord, st5lla stolar s7 att avst7nd kan h7llas? Vi ser nu att samh5llet öppnar upp och möjliggör s7 att uteserveringar och restauranger kan fungera. Vi f7r heller inte glömma bort v7ra barn och ungdomsföreningar, de behöver stöd och i dessa tider behövs insatser för dessa grupper. 0nskar er alla en skön sommar, h7ll avst7nd och var r5dda om er, s7 ses vi! Per Wihlborg PS! Föreningar och lokala verksamheter som drivs i IOGT-NTO:s regi kan söka bidrag för digital omst5llning fr7n IOGT-NTOförbundet. Mer information finns p7 IOGT-NTO:s hemsida ( Klicka in p7 Medlemssidor och vidare till Den digitala föreningen. KUSTVÄRNET / NR

6 Turism och konferensverksamhet 5r tv7 sektorer som f7tt k5nnas vid nya och tuffa föruts5ttningar med anledning av coronapandemin. St5ngda gr5nser, reserestriktioner och rekommendationer att h7lla fysisk distans till andra har tvingat fram alternativa lösningar för nöjen och möten. Till exempel har digitala möten p7 diverse olika n5tbaserade plattformar ersatt de fysiska tr5ffarna. Detta har naturligtvis drabbat 5ven IOGT-NTO:s kursg7rdar, varav tv7 Kuggavik i Åsa söder om Kungsbacka samt Aspan utanför Ronneby 5r bel5gna i IOGT-NTO distrikt Syd. 6 KUSTVÄRNET / NR Kuggaviksg7rdens förest7ndare Calle Wennerstrand ber5ttar för Kustv5rnet att anl5ggningen sedan 1 april tappat bokningar till ett v5rde av kr per m7- nad och avbokningarna forts5tter. Vi f7r tv7 till tre avbokningar fr7n utlandet varje dag, konstaterar Calle Wennerstrand, men det kompenseras till viss del av att det nu ocks7 börjar bokas av svenska g5ster. Calle förv5ntar sig trots allt en hyfsad sommar, om 5n med försenad start. Juli och augusti börjar n5mligen fyllas p7 riktigt bra. Höstens bokningsl5ge 5r ocks7 bra. Det 5r fullbokat till november, men om g5sterna verkligen kommer beror naturligtvis p7 hur coronasituationen utvecklas. I det r7dande l5get g5ller det att plocka fram sin uppfinningsrikedom, s5ger Calle Wennerstrand. Bland annat har Kuggaviksg7rden börjat jaga nya kunder och lyckats v5l med att knyta till sig l7ngvariga företagsbokningar och till stor del har maj m7- nads avbokningar kunnat 7terh5mtas. Man m5rker ocks7 att det börjar dyka upp en och annan spontang5st. För att i möjligaste m7n begr5nsa de ekonomiska skadorna har personalen, inkl förest7ndaren sj5lv, korttidspermitterats. Calle Wennerstrand, uppfinningsrik förest7ndare p7 Kuggaviksg7rden. Samtidigt har kursg7rdens fixartj5nst tagit p7 sig fler uppdrag s7som tr5dg7rdsarbete, m7lning, st5dning och transporter. Denna verksamhet 5r dock begr5nsad eftersom personalen inte f7r jobba hur mycket som helst, men varje intj5nad krona r5knas ju i bokslutet. Baksidan n5r personalen utför externa uppdrag 5r att de egna renoveringsobjekten inte riktigt hinns med som planerat. Calle Wennerstrand framh7ller att personalen 5r mycket först7ende och tillmötesg7ende i det l5ge som r7der, samtidigt som de ocks7 5r delaktiga i arbetet. En konkret konsekvens av pandemin 5r att det inte blir n7got sommarcaf9 och ingen konstutst5llning p7 Kuggavik den h5r sommaren. Kiosken vid badstranden och strandparkeringen kommer d5remot att drivas som vanligt, men utan anst5llda sommarjobbare. Även Christer Karlsson, som förest7r Aspan, redovisar förlorade int5kter och vittnar om en tappad v7r. Tiden utan bel5ggning har dock kunnat anv5ndas till att rusta upp anl5ggningen, vilket betytt att man kunnat beh7lla sin personal. Än s7 l5nge har vi inga avbokningar för juli och augusti, s5ger Christer Karlsson, och hoppas att den planerade verksamheten ska kunna genomföras, men hur det verkligen blir beror ju mycket p7 vilka beslut som regeringen och Folkh5lsomyndigheten fattar. En positiv effekt 5r att pandemin blir ett tillf5lle att t5nka utanför boxen och inte bara köra p7 som vanligt, tycker Christer Karlsson och understryker att Aspans kursg7rd har ett unikt l5ge mitt i Blekinge arkipelag och Sveriges tr5dg7rd för att n7 den turism som ökar mest i Blekinge. Inom str5cka av 3 mil 7t öster, v5ster och norr finns ett stort antal naturreservat med m7nga Stugorna p7 Aspans kursg7rd f7r wc, dusch och pentry. Foto: Leif Arne Gustavsson insjöar för bad och fiske. Åt söder ligger ett marint naturreservat med en unik flora och fauna av v5xter och sm7djur. Utefter den södra kusten finns ett flertal platser för sportfiske fr7n land. Flera badplatser finns utefter kusten. Kursg7rden har eget bad och tillg7ng till ett flertal b7tar och kanoter och n5ra till sjös5ttningsramp. Detta gör att man d5rför ser nya marknader att bearbeta. Som exempel n5mner Christer Karlsson cykelturism, vinterbadare fr7n v7ra grannl5nder, naturoch sportfisketurism samt vandrarhemsverksamhet och B&B som legat nere under de senaste 7ren. Man ser 5ven möjligheter att samarbeta med sociala myndigheter, behandlingshem och företag för l7ngtidshyra p7 l7gs5song. Avtal med bussbolag finns ocks7 med i framtidsplanerna. Kursg7rden har under de senaste 7ren byggts till och om för att b5ttre kunna n7 dessa marknader. För n5rvarande f5rdigst5lls wc-dusch och pentry till stugorna. P7 tur st7r att bygga bastu, utegym och lekplats samt att bereda mark för olika bollsporter. Avslutningsvis uttrycker Christer Karlsson en förhoppning att IOGT-NTOrörelsens förbund, distrikt och föreningar anv5nder kursg7rden i större utstr5ckning, vilken delas av kursg7rdskollegan Kuggavik. Leif Arne Gustavsson

7 Otto Lindblad 136 7r IOGT-NTO-föreningen Otto Lindblad i Sösdala har firat sin :te födelsedag. personer deltog och avnjöt t7rta av sorterna smörg7s och hembakad marsipan. Det bjöds 5ven p7 underh7llning av bröderna Bengt och Bo Wikström. För nykterheten Under v7ren har en grupp medlemmar svarat för en uppfr5schning p7 IOGT-NTO Syds kursoch l5gerg7rd Aspan utanför Ronneby. Det har gjorts ett fantastiskt arbete med m7lning av alla staket, r5cken, bord och b5nkar s7 att det ska se riktigt fint ut inför sommarens aktiviteter. Rummen har ocks7 fr5schats upp och nya möbler har skruvats ihop. En av de som svarat för mycket av jobbet 5r Lina Hamadeh, som kom fr7n Syrien till Sverige för knappt tv7 7r sedan. Hon blev snabbt medlem i IOGT -NTO och ocks7 ordförande i den nya IOGT- NTO-föreningen Starka Vingar i Ronneby. Lina l5rde k5nna Aspan genom IOGT- NTO-distriktets utbildningshelger p7 anl5ggningen och blev fast. Först var det meningen att hon skulle hj5lpa till tv7 helger. Nu har det blivit mycket mer. Förutom massor av m7lningsarbete har hon planterat blommor och emellan7t ocks7 hunnit med att planera för trivsamma sommararrangemang, s7som grillkv5llar, picknick-tr5ffar och musikunderh7llning. Först7s under föruts5ttning att coronaviruset inte s5tter hinder i v5gen. Jag hoppas kunna tr5ffas h5r med fler v5nner och medlemmar i föreningar fr7n alla regioner, s5ger Lina Hamadeh och till5gger att Aspan 5r ett paradis och en utm5rkt plats att tillbringa de b5sta tiderna p7 och tr5ffa familjer och v5nner som lever fria fr7n alkohol och andra droger. Leif Arne Gustavsson P7 Kustv5rnets framsida ses Lina Hamadeh i m7lningstagen p7 Aspan. Digital nykterhet I dessa coronatider har massor av möten inom IOGT-NTO f7tt st5llas om. H5r 5r n7gra exempel p7 aktiviteter som 5gt rum i de sociala medierna. Nykterheterna, nyktert nyhetsmagasin fr7n IOGT-NTO team V5st med Robert Kaskas som ankare. Bakskola med Gunvor Nygren, f d ordförande i Jönköpings IOGT-NTO-distrikt, fr7n NBV Sydost. Alkohol, graviditet och sp5dbarns h5lsa var temat för 7rets Folknykterhetens vecka. D7 coronapandemin förhindrade stora möten lade IOGT-NTO sin energi bland annat p7 att sprida den forskningsrapport, som IOGT-NTO med flera sl5ppte i v7ras. En av de som hj5lpte till var Siv Eriksson- Nilsson fr7n H5stveda. Hon begav sig till barnav7rdscentralen Solbrinken för att överl5mna rapporten till personalen. Tiden g7r fort. Snart 5r sommaren över och hösten 5r h5r. D7 5r det ocks7 högs5song för riksinsamlingen för V5rldens Barn. IOGT-NTOrörelsen 5r som vanligt en av de organisationer som deltar. I 7r 5r kampanjen kanske viktigare 5n n7gonsin. I coronapandemins sp7r 5r det de fattiga som drabbas v5rst. IOGT- NTO-rörelsens fokus ligger sj5lvklart p7 barn som lever otryggt i riskbruksmiljöer och har som profilprojekt valt att i samarbete med den lokala organisationen APCYF se till att förb5ttra uppv5xtvillkoren för statslösa barn i norra Thailand. Årets insamlingsarbete kulminerar med TV-s5ndningar och stora insamlingsdagar den september samt 2-3 oktober. Information om V5rldens Barn finns p7 hemsidan (varldensbarn.se.) Tr5ningstips fr7n Junis. Fr7gesport p7 distans med Quizters Sisters Har föreningen klarat sig genom tider med b7de Spanska sjukan och tv7 v5rldskrig ska vi komma igenom detta ocks7! Aprop7 coronapandemin i IOGT- NTO-föreningen Otto Lindblads, Sösdala, programblad KUSTVÄRNET / NR

8 Ingen galopp i Tiraholm Årets förest5llningar av IOGT- NTO Hyltebruks sommarteater, som skulle framförts juni 2020 p7 Tiraholm utanför Unnaryd, blir inte av i 7r. Den teatersugne f7r h7lla sig ett 7r till för att se Fatta galoppen p7 den natursköna friluftsscenen och teaterg5nget f7r ett helt extra 7r p7 sig att slipa detaljerna i sk7despeleriet. B5ttre ljud Den ursprungliga planen för IOGT-NTO Hallands distrikts7rsmöte var att det skulle avh7llas den 18 april 2020 i Ängelholm i anslutning till Sk7ne/Blekinges distrikts7rsmöten och 7rsmötet med nya distrikt Syd. S7 blev det inte n5r coronaviruset st5llde sig i v5gen. Hallandsdistriktet valde d7 ist5llet att skicka ut handlingar och beslutsunderlag till de 39 ombud som föreningarna valt och genomföra mötet per capsulam*. Ist5llet för att samla ombuden till ett fysiskt möte fick de ist5llet tv7 veckor p7 sig att framföra sina yttranden till de av valberedningen vidtalade protokolljusterarna (tillika röstr5knare). De l5mnade i sin tur vidare till distriktsstyrelsen som besvarade de inkomna yttrandena. N7gra bemötanden kr5vdes inte eftersom alla svar fr7n ombuden g5llde sm7 förtydliganden och bifall. Allt sammanst5lldes sedan i ett prelimin5rt protokoll som sedan skickades ut för ytterligare synpunkter. N5r inga nya synpunkter anm5lts kunde 7rsmötet avslutas och d5rmed var alla formalia kring verksamhet och ekonomi klar, styrelsen beviljad ansvarsfrihet och punkt satt för Hallands IOGT-NTOdistrikt. Per capsulam 5r ett latinskt uttryck som betyder "genom en kapsel". Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att beslutsfattarna möts. IOGT-NTO Hyltebruk har f7tt ett bidrag fr7n Södra Hestras Sparbank för att köpa in nya mikrofoner till sin teaterverksamhet. De nuvarande anv5nder frekvenser som konkurrerar med mobiltelefonn5tet, vilket ibland st5ller till problem under förest5llningarna. Totte Ljunggren och Karl-Erik Hjalmarsson tog emot den stora checken. Styrelsen för Stiftelsen Ansvar för Framtiden (SAFF) har beviljat d7varande distrikt Sk7ne & Blekinges ansökan För5ldrar tillsammans 2.0. För5ldrar tillsammans 2.0 5r ett för5ldrastödsprogram och v5nder sig till ton- 7rsför5ldrar som tillhör m7lgruppen nyanl5nda och nya grupper. Evidensen för effekten av för5ldrastödsprogram 5r mycket god enligt bland annat Socialstyrelsens rapport om för5ldrastödsprogram fr7n För5ldrar tillsammans 2.0 fokuserar p7 ton- 7rsför5ldrar p7 SFI, Komvux och i utsatta omr7den i Malmö och Ronneby. I För5ldrar tillsammans 2.0 ger vi information om alkohol och droger, ton7ringars alkohol- och drogvanor, riskfaktorer, skyddsfaktorer, tips, r7d och vilket stöd som finns att f7 fr7n samh5llet och id9burna organisationer, vilket leder till ökad kunskap, medvetenhet och engagemang hos ton7rsför5ldrarna. Alexandra Green Tetschet Framflyttade 7rsmöten S7v5l V7ra G7rdar Hallands l5n som Hallands l5ns nykterhetsförbund har p g a risken för spridning av covid -smitta flyttat fram sina 7rsmöten. N5r 7rsmötena kommer att genomföras 5r 5nnu inte best5mt. Laxön h7ller st5ngt P7 grund av restriktionerna kring coronaviruset blir det inga evenemang p7 Laxön i Halmstad i sommar. Även caf9- verksamheten 5r pausad. Om restriktionerna blir mer generösa finns möjlighet att caf9et öppnar p7 helgerna. Junis har nyligen presenterat sin sjuttonde 7rsrapport om kommunernas stöd till barn som v5xer upp i familjer med missbruk. Kommunernas svarsvilja 5r god i hela landet och s7 5ven i kommunerna inom IOGT-NTO distrikt Syd. Av Sk7nes 33 kommuner har alla utom fyra svarat. De som inte svarat 5r 0stra Göinge, Lomma, Helsingborg och Kristianstad. I b7de Halland och Blekinge 5r svarsfrekvensen 100 procent. I enk5ten fr7- gar Junis bland annat om kommunerna erbjuder n7gon form av stödverksamhet, vilket i princip alla svarande kommuner gör. Det vanligaste 5r stödsamtal eller n7gon form av stödgrupp. Kommunerna har 5ven uppmanats att ange hur m7nga barn som deltagit under 7ret (2019). Svaren varierar fr7n n7gra f7 upp till 60 (Malmö stad). Antalet varierar givetvis beroende p7 kommunernas storlek. Antalet barn som deltagit har ökat med 175 j5mfört med föreg7ende 7r och uppgick 2019 till 615. J5mförelsen haltar dock eftersom det var fler kommuner som inte l5mnade svar Oavsett 5r det positivt att fler erbjuds stödverksamhet. Samtidigt 5r det naturligtvis tr7kigt att den ska behövas och sannolikt 5r behovet större 5n tillg7ngen. I rapporten presenteras 5ven ett antal goda exempel p7 verksamheter till stöd för barn som v5xer upp i riskbruksmiljöer. 8 KUSTVÄRNET / NR

9 Försenade distrikts7rsmöten Som den uppm5rksamme medlemmen noterat blev det inte av n7gra distrikts- 7rsmöten den april. Anledningen var de v5lk5nda restriktionerna för att förhindra smittspridning av covid-. Meningen var ju att alla de tre gamla distrikten och nya IOGT-NTO distrikt Syd skulle samlats i Ängelholm för att h7lla sina möten samtidigt. Interimsstyrelsen för IOGT-NTO Syd arbetar nu för att Sk7ne/Blekinge och distrikt Syd ska h7lla distrikts7rsmöten s7 snart det g7r till hösten. Om det visar sig omöjligt att h7lla mötena fysiskt blir det sannolikt digitala möten. Ny distriktshemsida De gamla distriktshemsidorna för Blekinge, Sk7ne respektive Halland 5r inte l5ngre tillg5ngliga. En ny sida för distrikt Syd 5r p7 g7ng, men inte klar 5nnu. H7ll ut, den kommer. Etthundraett 5r distriktsnumret för IOGT-NTO distrikt Syd. De gamla numren (Blekinge), (Sk7ne) och (Halland) 5r d5rmed historia. Karl XII och Hemmets Lycka Trelleborg I sommar finns det möjlighet att övernatta i husvagn vid föreningens lokal (n5ra bad) p7 J5rabacksv5gen 31 i Trelleborg Information: Esbjörn Johnsson, tel Junis rapport 2020 Det funkar! finns i sin helhet p7 junis.se, d5r den ocks7 kan best5llas kostnadsfritt. D5r finns ocks7 5ldre rapporter. Med reservation för ev 5ndringar och feltryck. IOGT-NTO följer Folkh5lsomyndighetens allm5nna r7d och anvisningar för att undvika smittspridning av covid-. D5rför kan det h5nda att verksamhet och möten anpassas p7 olika s5tt, flyttas fram, genomförs digitalt eller rent av st5lls in. För n5rmare information om v7ra aktiviteter rekommenderas kontakt med respektive anordnare. Kontaktuppgifter finns p7 sidan. BLEKINGE Datum Tid Förening Aktivitet/plats 19 juni Gnistan Midsommarfest. Basarer, sill och nypotatis, dans och lekar kring lövad stång, kaffe och tårta. Gnistan 23 juni Gnistan Brännbollspremiär. Silpingevallen 3 juli Gnistan Brasafton hos Roy och Gerd. Ta med något att grilla och dricka. Stora Silpingev juli Gnistan Brasafton hos Hans och Agneta. Ta med något att grilla och dricka. Stora Silpingev aug Gnistan Silpingeklassikern: Cykling (30 km). Info: Lars- Erik Löv, tel ). Hallagården, Hallabro 13 aug Mörrumsdalen- Kräftfest. Anmälan till Inger ( ) eller Karlshamn Thomas ( ). Ådalsv 9, Mörrum 14 aug Gnistan Brasafton hos Martin och Jessica. Ta med något att grilla och dricka. Lilla Silpingev sept Mörrumsdalen- Film. Ådalsv 9, Mörrum Karlshamn 4 okt 9.30 Gnistan Silpingeklassikern:Promenad (c:a 10 km). Info: Lars-Erik Löv, tel ). Stadshuset, Ronneby 15 okt Mörrumsdalen- Paketspel Ådalsv 9, Mörrum Karlshamn SKÅNE Datum Tid Förening Aktivitet/plats 5 juli Otto Lindblad Utfärd med egna bilar till hemligt mål i närområdet. Samling vid IOGT-NTO-gården, Sösdala. Kontakta ordf, , om du inte har bil. 9 juli Karl XII och HL Möte. Järabacksvägen 31, Trelleborg 1 aug Kärnan Besök på hantverksmässan i Ängelholm. 8 aug Kärnan Besök på Spritan i Ödåkra. 13 aug Karl XII och HL Möte. Järabacksvägen 31, Trelleborg 20 aug Fred och Endräkt Trädgårdsfest med grillning (ta med eget grillbart) hemma hos Lilian Ohrberg, Västra Olinge 729 C, Knislinge 20 aug Globen Trädgårdsfest med grillning (ta med eget grillbart) hemma hos Lilian Ohrberg, Västra Olinge 729 C, Knislinge. Samåkning från Globen. 22 aug Helsingborg Öppet hus med grillning och dopp från bryggan i stugan på Örby ängar 28 aug Hoppet Musikunderhållning av Elsa och Göran. Centrumhuset, Nya Torg, Örkelljunga 29 aug Otto Lindblad Räkfest med supé och dans. IOGT-NTO-gården, Sösdala 5 sept Kärnan Besök i Nyvångs gruvmuseum. 10 sept Karl XII och HL Möte. Järabacksvägen 31, Trelleborg 25 sept Hoppet Vi besöker nykterhetsmuseet i Harbäckshult. Anmälan till Göte Nilsson, tel , senast 23/9. 8 okt Karl XII och HL Möte. Järabacksvägen 31, Trelleborg 10 okt Otto Lindblad Höstfest med supé och dans. IOGT-NTO-gården, Sösdala 25 okt Otto Lindblad Kulturcafé. IOGT-NTO-gården, Sösdala 30 okt Hoppet Göran underhåller med filmvisning. Centrumhuset, Nya Torg, Örkelljunga 31 okt 9.00 Kärnan Resa till knyppelmässa i Slagelse. KUSTVÄRNET / NR

10 IOGT-NTO FRAMTIDEN Falkenberg Med reservation för ev 5ndringar och feltryck. IOGT-NTO följer Folkh5lsomyndighetens allm5nna r7d och anvisningar för att undvika smittspridning av covid-. D5rför kan det h5nda att verksamhet och möten anpassas p7 olika s5tt, flyttas fram, genomförs digitalt eller rent av st5lls in. För n5rmare information om v7ra aktiviteter rekommenderas kontakt med respektive anordnare. Kontaktuppgifter finns p7 sidan. IOGT-NTO-campa i Björk5ng Ett stenkast fr7n en l7ngstr5ckt, rymlig och barnv5nlig badstrand mitt emellan Falkenberg och Varberg och bara mil fr7n Ullared ligger Björk5ngsg7rden. Lokalen 5gs av IOGT-NTO V5stkusten, som i sommar erbjuder möjlighet för medlemmar i IOGT-NTO och MHF att st5lla upp sin husvagn eller husbil vid lokalen. Du har tillg7ng till Björk5ngsg7rdens kök, samlingslokal, duschrum och toalett. r t k - (Göran Pettersson) Kanske du ocks7! HALLAND Datum Tid Förening Aktivitet/plats 18 juni Ådalen Midsommarfirande. Stationshuset, Åled 19 juni Magnus Stenbock Dans kring midsommarstången. NTO:s sommarby, Lynga 19 juni Framtiden Midsommarfest. Framtidens hus, Falkenberg 1 juli Framtiden Gemensam lunch (se annons). 2 juli Magnus Stenbock Lyngakul (egen fika). NTO:s sommarby, Lynga 18 juli Magnus Stenbock Grillfest (egen mat). NTO:s sommarby, Lynga 19 juli Ådalen Grillafton. Stationshuset, Åled 29 juli Framtiden Gemensam lunch (se annons). 30 juli Magnus Stenbock Boulemästerskap (egen fika). NTO:s sommarby, Lynga 8 aug Framtiden Laxfest. Anmälan till Troedsson, tel Framtidens hus, Falkenberg 12 aug Fasta Förbundet Föreningsmöte. Muraregatan 30, Halmstad 15 aug Magnus Stenbock Skaldjursfest (egen mat). NTO:s sommarby, Lynga 16 aug Ådalen Allsång. Stationshuset, Åled 22 aug 9.00 Framtiden Våffelcaféet öppnar för säsongen (se annons). Framtidens hus, Falkenberg 26 aug Framtiden Gemensam lunch (se annons). 27 aug Magnus Stenbock Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 30 aug Våxtorps Lycka Föreningsmöte med program. Våxtorps Godtemplargård 2 sept Västkusten Höstsill. Björkängsgården, Tvååker 4 sept 9-17 Våxtorps Lycka Medlemsvärvning på Våxtorps marknad. 7 sept Framtiden Medlemsmöte. Framtidens hus, Falkenberg 9 sept Fasta Förbundet Föreningsmöte. Muraregatan 30, Halmstad 10 sept Magnus Stenbock Stenbocksfilm. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 13 sept Framtiden Allsångscafé. Framtidens hus, Falkenberg 14 sept Framtiden Filmkväll. Framtidens hus, Falkenberg 20 sept Ådalen Bingo. Stationshuset, Åled 24 sept Magnus Stenbock Holmgruppen. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 27 sept Våxtorps Lycka Föreningsmöte med program. Våxtorps Godtemplargård 27 sept Framtiden Allsångscafé. Framtidens hus, Falkenberg 30 sept Framtiden Gemensam lunch (se annons). 7 okt Fasta Förbundet Föreningsmöte. Muraregatan 30, Halmstad 8 okt Magnus Stenbock Sång och musik från till 1970-talen. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 9 okt Framtiden Medlemsmöte. Framtidens hus, Falkenberg 11 okt Våxtorps Lycka Fullt hus. Våxtorps Godtemplargård 11 okt Framtiden Allsångscafé. Framtidens hus, Falkenberg 13 okt Framtiden Musikkväll. Framtidens hus, Falkenberg 18 okt Ådalen Filmafton. Stationshuset, Åled 22 okt Magnus Stenbock Furetgruppen. NTO-gården, Kärleken, Halmstad 25 okt Framtiden Allsångscafé. Framtidens hus, Falkenberg 28 okt Framtiden Gemensam lunch (se annons). N5sta utg7va av Kustv5rnet dateras den 25 september D7 5r förhoppningen att kunna presentera 5nnu fler föreningsaktiviteter. Skicka program fr o m 25/9 t o m 31/12 till 10 KUSTVÄRNET / NR

11 BLEKINGE Eringsboda (Eringsboda): Ingvar Svensson, tel - Gnistan (Silpinge): Yngve Svensson, tel - Lokal: Gnistan; Silpinge Byv5g, Ronneby K5cka Viljor (Trensum): Hartvig Ahlstedt, tel - Mörrumsdalen-Karlshamn (Mörrum): Thomas Johansson, tel - Lokal: Ådalsv5gen, Mörrum Novemberblomman (J5mshög): Kerstin Yngsell, tel - Rottne (Ronneby): Christer Karlsson, tel - Lokal: Vesperklockan, Möllebacksgatan, Ronneby Solstr7len (Olofström): Allam Chalabi, tel - Starka Vingar (Ronneby): Lina Hamadeh, tel - Strandvakten (Ronneby): Inga Lisa Olofsson, tel - Sölve (Sölvesborg): Trossö (Karlskrona): Björn Larsson, tel - Lokal: IOGT-NTO-G7rden, 0landsgatan, Karlskrona Facebook: IOGT-NTO Trossö HALLAND Afrikanska Kulturföreningen av IOGT-NTO (Halmstad): Ousman Dumbuya, - Aktiv & Trofast (Halmstad): Birgitta Svensson, - Fasta Förbundet (Halmstad): Victor Aderklou, - Lokal: Muraregatan, Halmstad Framtiden (Falkenberg): Karl-Erik Persson, - Lokal: Framtidens Hus, Torggatan, Falkenberg Hylte (Hyltebruk): Totte Ljunggren, - Lokal: NTO-lokalen, Centrumv5gen, Landeryd Hemsida: iogthylte.se Leon Gambetta (Varberg): Boris Gabrielsson, - Lokal: Godtemplarg7rden, Pr5stgatan, Varberg L7ngaryd (L7ngaryd): Magdalena 0hlander, - Lokal: NTO-g7rden, Skatteg7rd, L7ngaryd Magnus Stenbock (Halmstad): Tomas Bergman, - Lokal: NTO-g7rden, Göteborgsv5gen, K5rleken, Halmstad Sommarhem: Lynga sommarby, Gullregnsv5gen, Haverdal V7xtorps Lycka (V7xtorp): Roland Svensson, - Lokal: V7xtorps Godtemplarg7rd, Bygatan, V7xtorp V5stkusten (Tv77ker): Göran Pettersson, - Lokal: Björk5ngsg7rden, Turkduvev5gen A (Björk5ng), Tv77ker Ådalen (Åled): Jan Fryklund, - Lokal: Stationshuset, Bangatan, Åled Åsa (Åsa): Ann-Sofi Fritzson, - Lokal: Kuggaviksg7rden, Varbergsv5gen, Åsa NBV Syd (Sk7ne, Blekinge) - NBV V5st (Halland, V Götaland, V5rmland) - SKÅNE Björkplantan (Tosteberga): Maija-Liisa Jönsson, tel - Christian IV (Kristianstad): Sven Johansson, tel - Fred och Endr5kt (H5stveda): Lilian Ohrberg, tel - Globen (H5ssleholm): Lilian Ohrberg, tel - Lokal: Södra Sandgatan, H5ssleholm God Vinning (Landskrona): Lennart Jönsson, tel - Lokal: Kopparhögsv5gen, Landskrona Facebook: IOGT-NTO Landskrona Goda Viljor (Bromölla): Tage Leo, tel - Helsingborg (Helsingborg): Åsa Larsson, tel - Lokal: Kristinelundsgatan A, Helsingborg Sommarhem: 0rby Ängar, V5stindiegatan, Helsingborg Hoppet (0rkelljunga): Göte Nilsson, tel - Lokal: Centrumhuset, Nya Torg, 0rkelljunga Hoppets Lycka (Klippan): Marianne Jönsson, tel - Lokal: Bjersg7rdsv5gen, Klippan Karl XII och Hemmets Lycka (Trelleborg): Esbjörn Johnsson, tel - Lokal: J5rabacksv5gen, Trelleborg Karlavagnen (Höör): Siv Börjesson, tel - Kronan (Eslöv): Fredrik Schönström, tel - Lokal: Lilla Teatern, Södergatan, Eslöv K5rnan (Helsingborg): Ulla Bengtsson, tel - Lokal: Jönköpingsgatan, Helsingborg Lund (Lund): Linda Hassellund, tel - Lokal: Bantorget, Lund Facebook: IOGT-NTO Lund Malmö (Malmö): Jenny Bolting, tel - Lokal: Löjtnantsgatan, Malmö Facebook: IOGT-NTO Malmö Novemberblomman (Bj5rnum): Eva Nilsson, tel - Nyktra Studenter (Lund): Karl-Johan Johansson, tel - Facebook: Nyktra studenter Lund Otto Lindblad (Sösdala): Ingrid J5gerhed, tel - Lokal: IOGT-NTO-g7rden, Flensburgsgatan, Sösdala Pilb7gen (Ludvigsborg): Margareta Karlsson, tel - Regnb7ge (Malmö): Rahma Ali Haghi, tel - Lokal: Wachtmeisters v5g, Malmö Hemsida: Sköldmön (Barum): Bert-Inge Edvardsson, tel - Snapphanen (Osby): Anders Nord, tel - Somaliska kultur & fritidsföreningen (Lund): Nur Ali Nur, tel - Svedberg (Klappe/Viken): Inger Elversson, tel - Sydkusten (Trelleborg): Lars-Göran Andersson, tel - Lokal: M7sgr5nden, Trelleborg Syskonringen (Hörby): Bengt Edqvist, tel - Ungdomens Framtid (Grödby): Ingrid Truedsson, tel - Widrik (Edenryd): Leif Pettersson, tel - Ängelholm (Ängelholm): Göran M7rtensson, tel - Lokal: Godtemplarg7rden, Södra Kyrkogatan, Ängelholm Facebook: IO)GT-NTO Ängelholm 0sterlen (Simrishamn): David Svensson, tel - IOGT-NTO:s DIGITALA RIKSKONFERENS JUNI 2020 L5s mer under Medlemssidor p7 IOGT-NTO:s hemsida ( KUSTVÄRNET / NR

12 Om du började l5sa framifr7n s7 har du nu kommit till sista sidan i detta nummer av Kustv5rnet. Vi hoppas att du tycker om tidningen. Är du den som börjar l5sa tidningar fr7n slutet har du mycket sp5nnande l5sning kvar. Oavsett vilket tyckte vi att det h5r 5r platsen att titta tillbaka i tiden och ber5tta lite historiskt om Kustv5rnet. Kustv5rnets historia str5cker sig tillbaka till Det 7ret delades Göteborgs IOGT-distrikt i tv7 och Hallandslogerna bildade eget. Vid det konstituerande mötet p7 pingstdagen tillsattes en arbetsgrupp för att utreda fr7gan om utgifvande af en programpublikation för distriktet. Gruppen nöjde sig dock inte med att utreda utan tog saken i egna h5nder och presenterade redan i början av hösten ett f5rdigtryckt programblad, som givits namnet Kustv5rnet. Kustv5rnet har flera g7nger v5ckt l5sintresse fr7n Sovjetunionen. I slutet av 1940-talet damp det ner ett brev fr7n ryska legationen i Stockholm med en önskan om att prenumerera p7 IOGT-tidningen. Det tillmötesgicks naturligtvis, men bara n7gra m7nader senare undanbad man sig fortsatt prenumeration. Hade de m7nne inte funnit de v5rden man sökte? teruppv5ckte Sovjetunionens marinattach9 i Stockholm prenumerationen. Inte heller den g7ngen blev det n7gon l7ngvarig prenumeration. Det föranledde dock Hallands Dagblad att uppm5rksamma det ryska intresset med följande notis: Kustv5rnet, den lilla trevliga nykterhetstidningen, som 5r v5lk5nd för en m5ngd m5nniskor h5r i Halland, har blivit förem7l för en smickrande uppm5rksamhet fr7n det m5ktiga Sovjets representanter i Sverige. Prenumeration har verkst5llts och man f7r Profnummer av Kustv5rnet fr7n 1 september Det och alla senare nummer finns att l5sa i Folkrörelsernas arkiv i norra Halland p7 Varbergs f5stning. innerligen hoppas att bladet ska kunna ge impulser för nykterhetsarbetet i det ryska imperiet. Det finns s5kert m7nga v5rdefulla tips för nykterhetsarbetet bakom j5rnrid7n i denna publikation. Att tidningen sedan förmodligen studeras p7 marinavdelningen gör ju ingenting varför skulle inte röda marinen ocks7 ha behov av litet nykterhetsv7rd. Intresset fr7n grannen i öst stod sig ytterligare n7gra 7r anm5lde sig Filial Biblioteki Akademii i Moskva som prenumerant och 7ret d5rp7 kom en prenumerationsansökan fr7n Gesud Biblioteka i samma stad. Leif Arne Gustavsson Tel Aspans kurs och lägergård Tel IOGT-NTO har ett uppdrag att göra samh5llet nyktrare! Det gör vi genom att samla alla som vill utmana alkoholnormen och p7verka alkoholpolitiken i Sverige och v5rlden. Likas7 i Sk7ne, Blekinge och Halland. D5rför vill distrikt Syd ha kontakt med dig som 5r beredd att göra en insats för IOGT-NTO:s alkoholoch narkotikapolitiska arbete, lokalt och/eller regionalt. Du behöver inte jobba ensam. Distriktets avsikt 5r n5mligen att bilda flera AN-politiska grupper spridda i distriktet. Varje grupp har stor frihet i att l5gga upp sitt eget arbete och kommer att f7 stöd och hj5lp fr7n s7v5l distriktsstyrelsen som personalteam Syd. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi göra mycket. 12 KUSTVÄRNET / NR

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Kustvärnet nr 2/2019 Nr

Kustvärnet nr 2/2019 Nr Kustvärnet nr 2/2019 Nr 2 2019 2 Kustvärnet nr 2 /2019 På denna plats i förra numret av Kustvärnet noterade distriktsordföranden för IOGT-NTO Halland, Totte Ljunggren, att medlemsutvecklingen i Halland

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014

Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Verksamhetsberättelse för Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg 2014 Rädda Barnens lokalförening i Trelleborg har Trelleborgs kommun som sitt verksamhetsområde. Styrelsen under verksamhetsåret 2014

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Arbetsplan för IOGT-NTOs Juniorförbund

Arbetsplan för IOGT-NTOs Juniorförbund Arbetsplan för IOGT-NTOs Juniorförbund 2018 2019 d a n l l i k a s g r n å ö m G bbelt så u d r fö Alla barn får växa och ha kul i en demokratisk drogfri värld Junis finns till för alla barn! Grunden är

Läs mer

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan

Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland. Utvecklingsarbete. Administration och ekonomi. Valvinst 2014. Arbetsplan Arbetsplan Arbetsplan 2014-2015 för IOGT-NTO Halland Föreningar, distrikt och förbund utgör tillsammans IOGT-NTO. Ledorden för verksamheten är nykterhet, gemenskap och påverkan. Medlemmarna är grunden

Läs mer

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge

Hösten 2014. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Rädisan. Skytte. Grillning vid Glänninge Hösten 2014 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Rädisan Skytte Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från den 1 juli 2013 har planeringen

Läs mer

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt

IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt IOGT-NTO Göteborg och Bohusläns Distrikt Oktober Månadsblad 2013 Hej! Välkommen till en fullspäckad höst fylld med många spännande aktiviteter och möten. Ni har nu hunnit få Profilen och vi hoppas att

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Johnny Mostacero Förbundsordförande Värvarmanual Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014

Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Distrikt Skåne Verksamhetsberättelse 2013-2014 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret

Läs mer

på sidan 3 Medlemstidning för

på sidan 3 Medlemstidning för Värvningstalong på sidan 3 Webb-TV-sändning från Scandic Hotel i Halmstad. Gäst i premiärprogrammet av Sobra tankar talkshow var fotbollsspelaren Per Texas Johansson. Här intervjuad av Johnny Mostacero

Läs mer

socialdemokraterna Malmo BH/UL T i l l Arbetarekommunernas ordforande Kommunstyrelsegruppernas ordforande Kommunalrad och Landstingsrad

socialdemokraterna Malmo BH/UL T i l l Arbetarekommunernas ordforande Kommunstyrelsegruppernas ordforande Kommunalrad och Landstingsrad socialdemokraterna SKANES PARTIOISTRIKT NOBELTORGET 9, 214 44 MALMD TEL. 040-724 10 Malmo 1981-10-08 BH/UL T i l l Arbetarekommunernas ordforande Kommunstyrelsegruppernas ordforande Kommunalrad och Landstingsrad

Läs mer

IOGT-NTO är en stark folkrörelse

IOGT-NTO är en stark folkrörelse Arbetsplan 2012 IOGT-NTO Kalmar län Utvecklingsplanen utgår från IOGT-NTO:s strategiska inriktning 2010-2015, som antogs vid kongressen 2009. IOGT-NTO Kalmar län har valt att prioritera några av punkterna

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1 2015

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1 2015 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1 2015 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 4201 02:40 00:42 03:22 06:31 09:53 20:15 08:48 25:06 01:01:22 Trelleborg 627 02:33 01:13 03:46 08:27

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q3 1/1-30/9 2015

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q3 1/1-30/9 2015 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q3 1/1-30/9 2015 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 13023 02:38 00:41 03:19 06:44 10:03 18:56 09:12 22:45 00:58:26 Trelleborg 1854 02:28

Läs mer

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande

Våga fråga! Välkommen som värvare! Anna Carlstedt Förbundsordförande Värvarmanual 2 Våga fråga! Tillsammans ska vi värva många nya medlemmar tilll IOGT-NTO. En tuff utmaning som är möjlig att nå om vi alla drar vårt strå till stacken. Du och jag kan bidra till målet genom

Läs mer

Medlemsblad Sommar 2017

Medlemsblad Sommar 2017 Medlemsblad Sommar 2017 Kära medlem, Snart är det dags för vårterminens avslut med vår återkommande Sommarfest lördag den 10e juni. Vi vill tacka alla er för ert stöd och engagemang, det är mycket givande

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Här kommer. Fritidsprogram 2015

Här kommer. Fritidsprogram 2015 Här kommer SOMMARENS Fritidsprogram 2015 FRITIDEN Hej! Här kommer Sommar - programmet 2015. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel:

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2016-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Protokoll nr 444 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 7 april 2014 på Studentgatan 4, kansliet, i Malmö. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Katarina Lindholm Anna

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF

Resultatlista SSM Gevär Bana Karlshamns SKF Resultatlista SSM Gevär Bana 2015-06-27 Karlshamns SKF Final Ställningar Seniorer Grund S1 S2 1 2 3 4 5 Summa 1 Jane Jönsson Skurup 185 48 47 8 9 7 10 10 324 2 Stefan Svensson Veinge Eldsberga 182 48 43

Läs mer

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf

om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf om att anordna föreningsstyrelsesamling i unf Fss-manualen anordna föreningsstyrelsesamling i unf innehåll Det du håller i din hand är ett viktigt verktyg för att utveckla UNF:s föreningar och deras arbete

Läs mer

Välkomna till årsmöte torsdagen den 11 april 2019 med början kl på Kockum Fritid i Malmö. Fika serveras från kl !

Välkomna till årsmöte torsdagen den 11 april 2019 med början kl på Kockum Fritid i Malmö. Fika serveras från kl ! Till PRO Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper. Distriktets styrelse, revisorer och valberedning. Eslöv 2018-11-29 Kallelse till distriktets årsmöte 2019-04-11 Välkomna till årsmöte torsdagen

Läs mer

Protokoll styrelsemöte

Protokoll styrelsemöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings styrelsemöte 2014-03-24 Plats: Naturskolan i Ire Närvarande: Hans Erlandsson Anna Erlandsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Bengt Eriksson Göran Åstrand 1

Läs mer

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar

Kom med och forma framtiden för pensionärer. Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil. Motionsdanser-Temakvällar Höör 2016 höst - vinter Kom med och forma framtiden för pensionärer Medlemsmöten-Cirklar-Friskvård-Utflykter med buss o bil Motionsdanser-Temakvällar PRO Höör Expedition Storgatan 7 Hemsida: pro.se/hoor

Läs mer

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner

Med framtiden i kikaren. Distrikts- årsmöte. 18 april 2009. Motioner Med framtiden i kikaren Distrikts- årsmöte 18 april 2009 Motioner Motion nr 1 ang verksamhetsbidrag till folkhögskolorna Wendelsberg och Tollare Under november månad 2008 kallades skolornas rektorer till

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

Kustvärnet nr 4/2018 Nr

Kustvärnet nr 4/2018 Nr Kustvärnet nr 4/2018 Nr 4 2018 2 Kustvärnet nr 4 /2018 Delade meningar om Halland Vid IOGT-NTO:s kongress 2017 i Karlstad togs inriktningsbeslut om en förnyelse av IOGT-NTO för att öka medlemsengagemanget

Läs mer

Ann-Margret Kjellberg, ordförande, Båstad. Bo Carlqvist, ordförande, Malmö. Niklas Karlsson, ordförande. Elin Gustafsson.

Ann-Margret Kjellberg, ordförande, Båstad. Bo Carlqvist, ordförande, Malmö. Niklas Karlsson, ordförande. Elin Gustafsson. Ann-Margret Kjellberg, ordförande, Båstad Peter Persson, Bjuv Janet Andersson, Eslöv Anders Svensson, Kristianstad Inger Åbonde, Tomelilla Eva Örtegren, Landskrona Stefan Pinjefors, Malmö Marie Nilsson,

Läs mer

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 2 /2015. Medlemstidning för. IOGT-NTO Halland Nr 2 2015. IOGT-NTO Halland Kustvärnet nr 2 /2015 Medlemstidning för Nr 2 2015 2 Kustvärnet nr 2 /2015 IOGT-NTO:s Lundakongress kan bli historisk Om valberedningens förslag blir kongressens beslut blir Johnny Mostacero förste hallänning

Läs mer

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i A-Com AB (publ), 556291-2807, ("Bolaget"), den 26 juni 2013 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mster Samuelsgatan 20, Stockholm. Nrvarande aktiegare

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj)

Det stora lyftet. www.iogt.se/halland. Distriktsårsmötet. Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 2 2010 (28 maj) Distriktsårsmötet Örnaskolan i Hyltebruk var platsen för IOGT-NTO Hallands viktigaste möte under 2010. Distriktsårsmötesförhandlingarna

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Välkomna till årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 med början kl på Medborgarhuset i Eslöv. Fika serveras från kl !

Välkomna till årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 med början kl på Medborgarhuset i Eslöv. Fika serveras från kl ! Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Eslöv 2017-12-15 Kallelse till distriktets årsmöte 2018-03-21 Välkomna till årsmöte onsdagen den 21 mars 2018 med början kl. 09.30 på Medborgarhuset

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

www.sjobo.nu/karupsnygard

www.sjobo.nu/karupsnygard www.sjobo.nu/karupsnygard Årgång 31 KARUPSBLADET nr 1 2011 Information från Samfällighetsförening för Fritidsanläggningar Sommar igen!! Härligt!! Det är ju nu man uppskattar att bo i naturen eller hur?

Läs mer

Medlemstidning för Nr IOGT-NTO Halland

Medlemstidning för Nr IOGT-NTO Halland Medlemstidning för Nr 1 2013 788 = 12 för få 788 medlemmar betalade sin medlemsavgift till förra året. Det var 12 för få för att nå upp till målet 800 betalande medlemmar. Så nära, men ack så försmädligt.

Läs mer

KARLSTAD CENTRUM PROGRAM Dina förmåner som medlem

KARLSTAD CENTRUM PROGRAM Dina förmåner som medlem KARLSTAD CENTRUM PROGRAM 2019 Dina förmåner som medlem Rätt att delta i vår förenings samtliga aktiviteter Tidningen Pensionären - 9 nummer PRO Mervärde rabatter Rabatt på SJ och Ålandsfärjorna Försäkringar

Läs mer

Benny Haag. Inte mer än fullt, tack! Distriktsårsmöte i Hyltebruk 17 april. 80-åring höll flyttkalas. kommer till Halland under Folknykterhetens

Benny Haag. Inte mer än fullt, tack! Distriktsårsmöte i Hyltebruk 17 april. 80-åring höll flyttkalas. kommer till Halland under Folknykterhetens Medlemstidning för I O G T- N T O H a l l a n d Nr 1 2010 (26 mars) Skådespelaren och Spritpartiets grundare Benny Haag kommer till Halland under Folknykterhetens vecka Inte mer än fullt, tack! Sidan 3

Läs mer

VARFÖR VIT JUL? Diskutera

VARFÖR VIT JUL? Diskutera ARRANGERA VIT JUL VARFÖR VIT JUL? När samhället stänger ned, när lamporna på fritidsgården släcks och när vaktmästaren låser porten till skolan och går på julledighet då finns vi där och gör julen till

Läs mer

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension.

GULDHEDEN Program hösten 2013 GULDHEDEN. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. www.spfpension. ..SPF FORUM Program hösten 2013 Program våren 2013 Säsongens innehållsrika program. Vattentornet, symbol för för Guldheden. Arkitekt: Nils Einar Eriksson. Medlemsmöten under höstterminen Den andra tisdagen

Läs mer

SPF seniorerna Toarp Dalsjöfors Protokoll från Årsmöte den 12 febr 2018 i Toarps församlingshem

SPF seniorerna Toarp Dalsjöfors Protokoll från Årsmöte den 12 febr 2018 i Toarps församlingshem SPF seniorerna Toarp Dalsjöfors Protokoll från Årsmöte den 12 febr 2018 i Toarps församlingshem Inledning Ordförande Lars Åhman hälsade medlemmarna välkomna till årsmötet. Drygt 100 personer. Parentation

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet

Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens verksamhet Verksamhetsberättelse 2010 för IOGT-NTO Halland 6 Styrelsens verksamhet Styrelsens sammansättning Ordförande: Ulf Johansson, Halmstad Vice ordförande: Anneli Hammar, Harplinge Sekreterare: Göran Pettersson,

Läs mer

Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Växjö möte 4 dec Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne

Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Växjö möte 4 dec Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Regional analys av Greppas växtnäringsdatabas Växjö möte 4 dec 2014 Hans Nilsson Länsstyrelsen Skåne Databasen 17 600 växtnäringsbalanser 8 105 specifika gårdar 4 125 gårdar där det finns två balanser

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009

Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Verksamhetsberättelse för Varbergs FUB 2009 Medlemmar Möten Antalet medlemmar var vid årets slut 211 st. Styrelsemöten har hållits 11 gånger under året. Årsmötet hölls den 10 mars på FUB-gården. Styrelsen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-11-09 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SPF Seniorerna Vikbolandet

SPF Seniorerna Vikbolandet SPF Seniorerna Vikbolandet Protokoll fört vid årsmötesförhandlingar den 21 februari 2018 kl. 14.00 i Östra Husby bygdegård Ordföranden Lars Andersson hälsade de drygt 130 närvarande medlemmarna välkomna

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Projektets namn Körfestivalen i Hylte

Projektets namn Körfestivalen i Hylte Ansökan skickas till Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Projektansökan Projektets namn Körfestivalen i Hylte Projektidé Vad vill ni göra och vem eller vilka är projektet till för? Vi vill skapa ett

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-11-29 1 (13) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Resultatlista SSM Gevär Fält i Sölvesborg

Resultatlista SSM Gevär Fält i Sölvesborg Resultatlista SSM Gevär Fält 2017-03-05 i Sölvesborg JF-Tal: 32 Mål och avstånd 1 C15 147m 2 1/7 247m Knä 3 Tunna 441m 4 C20 213m 5 C50 491m 6 TunnaD/S10 144m Kompetens E 4 3 2 55 65,70,75 fodringar 32

Läs mer

MedlemsBlad firar 5-årsjubileum

MedlemsBlad firar 5-årsjubileum Årgång 7, Nr 15 Nätupplagan Nr 1 Januari 2004 och det här är dessutom blad nummer 15. ur innehållet: 2004 MedlemsBlad firar 5-årsjubileum Det första medlemsbladet såg dagens ljus i december 1998 och då

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-11-16 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013

SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND I HALLAND ADRESSKALENDER 2013 O ordförande VO vice ordförande S sekreterare KPR kommunala pens-rådet STA studieansvarig TA trafikansvarig K kassör FHA folkhälsoansvarig MS medlemssekreterare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första tre månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Nederländerna ökar

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete

Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland. Styrelsens arbete Verksamhetsberättelse 2007 för IOGT-NTO Halland Styrelse och sammanträden Styrelsen har under året bestått av Ulf Johansson, Halmstad, ordförande Anneli Hammar, Harplinge, vice ordförande Totte Ljunggren,

Läs mer

KINDA SPF PROGRAM VÅR-SOMMAR 2018 VARMT VÄLKOMMEN!!!!!!

KINDA SPF PROGRAM VÅR-SOMMAR 2018 VARMT VÄLKOMMEN!!!!!! KINDA SPF PROGRAM VÅR-SOMMAR 2018 VARMT VÄLKOMMEN!!!!!! Tisdag 13 mars kl 13.30 Kättilstad församlingshem Vikten av en god munhälsa Information av tandhygienist från Folktandvården. Einar Samuelsson med

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening)

Månadsblad för Juni. Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Månadsblad för Juni 2013-06-04, Göteborg Kära IOGT-NTO-medlem! (Är du ordf. eller föreningskorresponderande önskas att du delar detta innehåll med din förening) Nu hägrar sommaren med lust och fägring

Läs mer

^LJĚƐǀĞŶƐŬĂ DćƐƚĞƌƐŬĂƉĞŶ 'Ğǀćƌ ^ŬƵƌƵƉ ϯ ũƶůŝ ϮϬϭϲ Resultatlistor

^LJĚƐǀĞŶƐŬĂ DćƐƚĞƌƐŬĂƉĞŶ 'Ğǀćƌ ^ŬƵƌƵƉ ϯ ũƶůŝ ϮϬϭϲ Resultatlistor Resultatlistor Sydsvenska Mästerskapen 2016, liggande GL 15 1 Rasmus Jagerstål Löberöds SKF (Sk) 129 88 GL 17 1 Mattias Pettersson Ingelstad SKK (Sm) 146 97 2 Henrik Olsson Öved-Östraby SKF (Sk) 142 95

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 12 november 2014 på kansliet i Malmö.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Södra Skånes scoutdistrikt den 12 november 2014 på kansliet i Malmö. Protokoll nr 450 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för den 12 november 2014 på kansliet i Malmö. Närvarande: Lars-Ingmar Olsson (Ordf) Henrik Sandén (v ordf) Magnus Gotthardsson Anna Åkesson

Läs mer

Medlemstidning för Nr 1 2015 IOGT-NTO Halland

Medlemstidning för Nr 1 2015 IOGT-NTO Halland Medlemstidning för Nr 1 2015 Kustvärnet Ulf Johansson Lokalt i IOGT- NTO Ådalen har det inneburit många gånger som ledamot i föreningens programkommitté. Där har jag också fått förtroendet som styrelseledamot

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2019 MEDLEMSTRÄFFAR

HÖSTPROGRAMMET 2019 MEDLEMSTRÄFFAR Huvudsta Klippgatan 8, 171 47 SOLNA pg 129756-3 Hemsida:pro.se/huvudsta E-post: huvudsta@pro.se HÖSTPROGRAMMET 2019 MEDLEMSTRÄFFAR OBS! OBS! OBS! Medlemsträffarna är i Skoga äldrecentrum, på onsdagar,

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Förord. Det ni nu har i er hand är inbjudan till SveGuide årsmöte den mars 2018.

Förord. Det ni nu har i er hand är inbjudan till SveGuide årsmöte den mars 2018. Halland november 2017 Förord Det ni nu har i er hand är inbjudan till SveGuide årsmöte den 23-25 mars 2018. Jag som har lagt upp programmet för dessa dagar heter Marie Gustafsson. 1995 så började jag en

Läs mer

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013

IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 IOGT-NTO Västmanlands medlemsblad Nr 1, mars 2013 I detta nummer av tidningen kan du bl a läsa om: Inbjudan till Distriktsårsmötet i Västerås S:t David firar 125 år Möt nye föreståndaren på Lovisagården

Läs mer

Kustvärnet nr 3/2018 Nr

Kustvärnet nr 3/2018 Nr Nr 3 2018 2 Det mångåriga organiserade nykterhetsarbetet har n u fört det därhän, att det är den politiska sidan av saken, som nu mest diskuteras, och så kommer det att fortsätta intill dess att nykterhetsreformen

Läs mer

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2018

Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2018 Här kommer HÖSTENS Fritidsprogram 2018 FRITIDEN Hej! Här kommer Höst - programmet 2018. Bläddra igenom och du hittar säkert något du kan vara med på. Tänk på att anmäla er i tid. Thord Nilsson Tel: 0346-88

Läs mer

Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum!

Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum! Blekinge läns Hemslöjd ideell förening firar i år 130-årsjubileum! 2015 Kalendarium Slöjd i Blekinge är en del av Kultur och Fritid, Region Blekinge. Vi har i uppdrag att utveckla slöjden i hela regionen.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-10-26 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Jan-mars 2019 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Benchmark... 4 3 Kvartalsutveckling... 5 4 Stor ökning från Storbritannien... 6 5 Utvecklingen per boendeform... 6

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport jan-mar 2018 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första tre månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad... 4 4 SoL ökar stort

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 SYDSVENSKT MÄSTERSKAP MALMÖ 1978 Senior 1 Leif Nilsson Eslöv 93 94 95 97 379 2 Tore Bengtsson Tvååker 95 93 98 93 379 3 Anders Andersson Morup 97 98 93 91 379 4 Terho Visuri Eslöv 98 89 93 96 376 5 Bertil

Läs mer

Kustvärnet nr 1 /2016. Medlemstidning för. Nr IOGT-NTO Halland. IOGT-NTO Halland

Kustvärnet nr 1 /2016. Medlemstidning för. Nr IOGT-NTO Halland. IOGT-NTO Halland Medlemstidning för Nr 1 2016 2 Historien upprepar sig Det nya innehållet i distriktsårsmötet är fem valbara seminarier med varierande teman och spännande föreläsare. Seminarierna genomförs på förmiddagen.

Läs mer

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa

Ansökan. Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Ansökan Vi är beredda att ta: Nationellt Ansvar för Barn som far illa Fryshuset, Hela Människan och IOGT NTO rörelsen vill ta ett nationellt ansvar för barn och ungdomar som far illa, de som inte får hjälp

Läs mer

Folkdansringen i Örebro län

Folkdansringen i Örebro län Folkdansringen i Örebro län Protokoll från Distrikts Årsmötet den 5 mars 2011 i Åmmebergs Folkets Hus, Arrangör Norra Vätterbygdens folkdansgille. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården

Protokoll fört vid årsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården Öja Gemla 1 (5) Protokoll fört vid årsmöte med PRO Öja-Gemla på Solgården 2018-02-14. 1. Årsmötets öppnande. Ordf. Bertil Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Som började med att:

Läs mer

Kustvärnet nr 2/2017 Nr

Kustvärnet nr 2/2017 Nr Kustvärnet nr 2/2017 Nr 2 2017 2 Kustvärnet nr 2 /2017 Under den kommande sommaren finns det ett jättestort utbud av aktiviteter inom IOGT-NTO. Den allra viktigaste är naturligtvis kongressen i Karlstad,

Läs mer