Händelsetext Händelsedatum Diarienummer Organisation /19 Mölndals Stad granskning av detaljplan för Långåker 1:2 mfl i västra Kållered

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Händelsetext Händelsedatum Diarienummer Organisation /19 Mölndals Stad granskning av detaljplan för Långåker 1:2 mfl i västra Kållered"

Transkript

1 Inkomna skrivelser till Kretslopp och vatten till Händelsetext Händelsedatum Diarienummer Organisation Kompletterande information /20 Stadsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för Nils Ericsonplatsen (SBK 0177/20) avfall /19 Stadsbyggnadskontoret Biskopsgården 7:6, Biskopsgården 7:4 (SBK /19) avfall /20 Stadsbyggnadskontoret Backa 261:1 (SBK /18) Underrättelse om ny /19 Mölndals Stad granskning av detaljplan för Långåker 1:2 mfl i västra Kållered Frågeformulär in Översvämning /19 Privatperson Segerlindsgatan 22 Faktura Övrig skada Måns /19 Privatperson Torbjörnsvägen 5 (191109) Faktura Översvämning /19 Privatperson Munkebäcksgatan 26C (190521) Samlad rapport från /20 Gryaab Uppströmsenheten till /20 Stadsbyggnadskontoret Planbesked för bostäder vid Hangarvägen, Röd 86:3 (SBK 0600/17) avfall /20 Stadsbyggnadskontoret Kopparås 1:107 (SBK /19) Inbjudan till digital start /20 Stadsbyggnadskontoret Ändring av Detaljplan för Nils Ericsonplatsen (SBK 0177/20) avfall /20 Stadsbyggnadskontoret Gullö 1:98 (SBK /19) /20 Privatperson Vindilsgatan 1B (200126) Frågeformulär in Översvämning /20 Privatperson Hjalmar Brantingsgatan 19 Beslut om skyddsobjekt enligt Skyddslagen för 3 objekt /19 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Partille Kommun /20 Partille Kommun Inpasseringssystem ÅVC Fullmakter Yttrande från Solör som svar på domstolens föreläggande Ansökan om tillstånd för behandling av avfall Solor /14 Vänersborgs Tingsrätt

2 Bioenergi Recycling AB(tidigare Industrial Quality Recycling AB) M och M Fakturaunderlag Översvämning Stobéegatan 9 (190521) Besked om att uppdaterat krav inkommer Översvämning Stobéegatan 9 (190521) Ersättningsanspråk Trasig avloppspump/hyrpump Lilletummens väg 27 (191128) avfall Krokslätt 150:15 m.fl. (SBK /20) Begäran om svar Klagomål nedskräpning Stora ån Sisjön köpcentrum (MF 1220/20) avfall Sävenäs 184:1 (SBK /19) Anmälan om flytt av bättringslackering vid Volvo Cars avfall Lundbyvassen 4:23 (SBK /19) avfall Rambergsstaden 66:4 (SBK /20) Hisingsgatan 1B/Rörstrandsgatan 15B (191004) avfall Lundbyvassen 4:25 (SBK /20) avfall Lundbyvassen 4:22 (SBK /19) Klåvavägen 30 (191129) Nordisk Återvinning körde idag ton sopbil 700 meter längs hela Munkebäcksgatans nybyggda pendlingscykelbana Tillägg från försäkringsbolaget Översvämning avlopp Olof Asklundsgata (190618) Regresskrav Översvämning avlopp Olof Asklundsgata (190618) /19 Privatperson /19 Länsförsäkringar /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Privatperson /19 Länsförsäkringar /19 Länsförsäkringar

3 Lerums Kommun Inpasseringssystem ÅVC Fullmakter Utlåtande över årsrapport för 2018 avseende miljökontroll vid Brudaremossens nedlagda deponi samt krav på kompletterande uppgifter Arbetsmiljöbrev 2 Lilla Kungsgatan 1 Rapport från tillsyn av miljöfarlig verksamhet , Kretsloppsparken, Lärjeågatan 12 (MF ) Underrättelse samråd om detaljplan för Lunnagården i västra Mölndal Remiss - Mer biogas För ett hållbart Sverige (SOU 2029:63) (SLK 0377/20) Leveransbevis- och lista för Göteborg vatten- och avloppsverk/styrelsen över Göteborgs vattenverk Föreläggande från domstolen i mål nr M Utredningar och renovering Sjölyckan Projekt ID D7780, I7919 Underrättelse i mål nr M Remiss Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad drift av anläggning för återvinning och annan hantering av icke-farligt avfall vid Marieholms behandlingsanläggning (LS ) Inbjudan till samråd Ändring av detaljplan vid Gärdsåsgatan inom stadsdelen Bergsjön (SBK 0172/18) avfall Kallhed 1:12 (SBK /19) Klagomål Nordisk återvinning kör på Munkebäcksgatans pendlingscykelbana (299122) Planbesked för trafikbyggnad vid Kruthusgatan inom /20 Lerums Kommun /18 Miljöförvaltningen /20 Renova AB /20 Miljöförvaltningen /20 Mölndals Stad /20 Stadsledningskontoret /14 Regionarkivet /17 Vänersborgs Tingsrätt /18 Vänersborgs Tingsrätt /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret / /20 Stadsbyggnadskontoret

4 stadsdelen Gullbergsvass (SBK 0858/19) avfall Lunna 1:9 (SBK /20) Slakthusgatan 10 (200115) avfall Bönered 1:10 (SBK /19) Remiss från Naturvårdsverket - Tillämpningen av varuförordningen under 2019 (SLK 0375/20) avfall Tuve 38:48 (SBK /20) Sommarvädersgatan (191027) Regresskrav Översvämning Munkebäcksgatan 18 D (190521) Arbetsmiljöbrev 1 Strömsundsvägen MAKULERAD - Kungörelse i Mål nr Ansökan om godkännande av genomförda lagnings- och dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Sjölyckan Livsmedelskontroll Ledningsnät Månadsrapport december Kontrollprogram Projekt TERRA 2019 Handlingar från Naturvårdsverk och NPK gällande renovering Sjölyckan (Mål nr M ) avfall Kungsladugård 73:1 (SBK /19) avfall Kobbegården 536:3 (SBK /19) Remiss Exploatörs utbyggnad Gamlestadens fabriker (FK 1143/12) avfall Kvisljungeby 3:136 (SBK /19) Plåtmyntsgatan 5 (200116) /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsledningskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /19 Länsförsäkringar /20 Renova AB /17 Vänersborgs Tingsrätt /14 Miljöförvaltningen /19 Nouryon /17 Vänersborgs Tingsrätt /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Fastighetskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson

5 Planbesked för bostäder vid Miraalléen i stadsdelen Sannegården (SBK 1163/15) avfall Sävenäs 131:13 (SBK /19) inför planbesked för tillbyggnad av Kärralundsskolan Torp 36: 3 inför planbesked för förskola på Torp 17:1 m.fl. Svar på rapport från uppföljande ytvattenprovtagning Hjällbo 80:1 Mellbydalen, Bergsjön, markfyllning 2017 (18835) Arbetsmiljöbrev 1 Strömsundsvägen Leveransbevis- och lista för Nämndens för Göteborg vattens handlingar (AN 2536/19) Levaransbevis- och lista för Kretsloppsnämndens handlingar (AN 6178/19) Brattenskogen (200114) Frågeformulär Dataskyddsenhetens granskning om utbildningsinsatser 2020 avfall Gårdsten 53:4 (SBK /19) Begäran om svar Klagomål avloppslukt Donsö 2:13, Rävstensvägen 25 (SBK 14126/19) Föreläggande Stämning Fordran angående erlagda vattenavgifter för fastigheten Älvsborg 314:9 (Mål nr M ) Avbrytande av detaljplanearbete Detaljplan Trafikplats Björlandavägen (SBK 0640/14) Underrättelse om granskning Detaljplan för bostäder vid /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Miljöförvaltningen /20 Renova AB /14 Regionarkivet /14 Regionarkivet /20 Privatperson /20 Intraservice /20 Stadsbyggnadskontoret /17 Miljöförvaltningen /19 Vänersborgs Tingsrätt /14 Stadsbyggnadskontoret /15 Stadsbyggnadskontoret

6 Eklandagatan/Bergsprängarega tan (Sbk 0604/12) Inbjudan till samråd Detaljplan för Garage på fastigheten Bräcke 729:128 inom stadsdelen Lundby (SBK 0413/10) Fråga om åtgärd för att förhindra framtida översämningar Skördevägen 14 i Fräntorp (Samband med KV 0439/19) Detaljplan för Gasellen 27 och 30 i Mölndals Stad (Mölndals Stads dnr 0116/12) avfall Gatesered 2:39 (SBK /19) avfall Kålltorp 57:5 (SBK /19) avfall Gårdsten 3:13 (SBK /20) Komplettering avfall Rambergsstaden 74:12, Rambergsstaden 74:15, Rambergsstaden 74:13 (SBK /18) Planbesked för ny skola eller förskola söder om Lindåsskolan vid Södra Särövägen, Lindås 1:133 m.fl. (SBK 0637/19) Frågor från skadelidande Översvämning Segelmakaregatan 10 (191224) avfall Tolered 129:36 (SBK /19) Återkoppling på yttrande Ny vägledning för inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Havsoch vattenmyndigheten 3271/19) avfall Kappered 1:10 (SBK /19) Beslut om dammsäkerhetsklass för Delsjödammen dammanläggning i Göteborg Kommun /19 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadsförvaltning en i Mölndals Stad /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /18 Stadsbyggnadskontoret /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Martin Sköld /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Naturvårdsverket /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Länsstyrelsen i Västra Götalands Län

7 Planbesked för GS-hallen inom Fixfabrikområdet (SBK 0705/19) Bestridande av kostnad för vaanslutning Skändlavägen 44B, Asmundtorp 1:21 avfall Kockhed 1:11 (SBK /19) Utredning Översvämning Kommendörsgatan 12 (190625) Handläggning av Crawford Övrig skada Gullringevägen 9b (190812) Södra hamngatan 2 (191031) Kallelse till startmöte Planprogram för Redegatan (SBK 0725/19) Silverkällegatan 2 (191217) /20 Stadsbyggnadskontoret /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /19 Crawford /19 Crawford /20 Privatperson /20 Stadsbyggnadskontoret /20

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2017-04-12 2017-05-16 Händelsetext Datum Dnr Inkom från Beslut gällande tillstånd för spridning av kemiska bekämpningsmedel 2017 inom transformatorstationsområdet

Läs mer

/ / /18. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING

/ / /18. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING 129 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 130 Godkännande av dagordning efter ändring VERKSAMHETSSTYRNING 131 1760/18 Yttrande över revisionsredogörelse 2017 Tillstyrks 132 0008/18 Ekonomisk lägesrapport

Läs mer

52 diarienr 1312/17 Tillämpningsbeslut av arkivnämndens generella gallringsbeslut angående ekonomi- och räkenskapsinformation Godkänns

52 diarienr 1312/17 Tillämpningsbeslut av arkivnämndens generella gallringsbeslut angående ekonomi- och räkenskapsinformation Godkänns 47 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 48 Godkännande av dagordning efter ändring 49 diarienr 0136/17 Personalärende Martin Öbo utses till fastighetsdirektör RAPPORTER OCH UPPDRAG 50 diarienr 0011/17

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten, Inkomna handlingar till Kretslopp och vatten, 2015-12-09 -- 2016-01-12 Händelsetext Datum Dnr Avdelning Detaljplan för bostäder inom paradiset, 2015-12-09 0651/15 Utveckling och projekt stadsbyggnad Älvängen

Läs mer

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Göteborgs stad återrapportering 2013 1 (5) Återrapportering från Göteborgs stad av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 09:00 11:30 avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl. 11:30 Sammanträdet återupptas ca 12:45 Besök av Stadsrevisionen kl. 14:40 16:00 (endast nämnd och direktör) Plats

Läs mer

FÖRTECKNING INKOMNA SKRIVELSER

FÖRTECKNING INKOMNA SKRIVELSER Upprättad 2015-01-15 Karolina Engman, kanslistaben Delges: Kretslopp och vattennämnden INKOMNA SKRIVELSER TILL KRETSLOPP OCH VATTEN 2014-12-08 TILL 2015-01-15. Datum Diarienummer Händelsetext 2014-12-08

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2017-02-01 2017-03-08 Händelsetext Datum Dnr Inkom från Frågeformulär in Översvämning Korsklevegatan 34 (170111) 2017-02-01 0097/17 Privatperson Underrättelse

Läs mer

Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten

Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten Utmaningar i Göteborg kopplat till mark och vatten Seminarium, Den förorenade staden urban efterbehandling Henrik Kant, Stadsbyggnadsdirektör Vad gör stadsbyggnadskontoret i stadsutvecklingen Översiktsplan

Läs mer

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 214 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 215 Godkännande av dagordning efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 216 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas VERKSAMHETSSTYRNING 217 0008/17 Uppföljningsrapport

Läs mer

Planbeskrivning. Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping ANTAGANDEHANDLING 1(11) tillhörande.

Planbeskrivning. Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping ANTAGANDEHANDLING 1(11) tillhörande. Planbeskrivning 1(11) tillhörande Upphävande av tomtindelningar i kvarteret Haken inom Nordantill i Norrköping den 8 mars 2019 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2019-05-14, 102 Laga kraft: 2019-06-17 sista

Läs mer

Yttrande från Bygg- och miljönämnden och VA-verket i Partille kommun

Yttrande från Bygg- och miljönämnden och VA-verket i Partille kommun Från: Till: Kopia: Ärende: Annika Billton Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Per Söderquist SV: Remiss av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Ryaverkets avloppsreningsverk i Göteborgs

Läs mer

Kallelse till sammanträde 6/2017. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 6/2017. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2017-08-09 Kallelse till sammanträde 6/2017 Tid Torsdagen den 24 augusti 2017 kl. 17.00 Plats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor

Anna Kölfeldt, miljöchef Sofia Lindström, sekreterare Susanné Westin, miljöinspektör Rolf Elamsson, revisor Håkan Olsson, revisor 1(9) Miljönämnden Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl. 16:30-18:30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Tornebjer Torslid (S), Ordförande Jan-Ove Berntsson (S), 1:e vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski

Läs mer

Detaljplan för bostäder med särskild service vid Blackevägen inom stadsdelen Tolered i Göteborg

Detaljplan för bostäder med särskild service vid Blackevägen inom stadsdelen Tolered i Göteborg Aktbeteckning: 2-5233 Granskningsutlåtande Datum: 2014-03-20 Diarienummer: 0371/12 Petter Frid Telefon: 031-368 15 70 E-post: petter.frid@sbk.goteborg.se Detaljplan för bostäder med särskild service vid

Läs mer

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S)

Tjänstgörande ersättare Lotta Lundberg (S) för Cecilia Dalman Eek (S) Tid: 14:00-16:07 Ajournering 14:55-15:05 Plats: Direktörsvillan Paragrafer: 160-176 Närvarande Ledamöter Cecilia Dalman Eek (S), ordförande 164-176 Åsa Hartzell (M), 2:e vice ordförande Åse-Lill Törnqvist

Läs mer

Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg

Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2016-12-20 Diarienummer: 434/13 Aktbeteckning: 2-5364 Christer Persson Telefon: 031-368 18 56 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Agnetha Carlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 13:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) andre vice

Läs mer

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden,

Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, Inkomna handlingar till Kretslopp och vattennämnden, 2016-04-11 2016-05-12 Händelsetext Datum Dnr Avdelning Friluftsprogram för Göteborg (PONF 0283/14) 0223/16 2016-04-11 UP Avfall Årsrapport köldmedia

Läs mer

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt miljöbalken och bestämmelser meddelade

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson, telefon eller e-post till

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson, telefon eller e-post till Tid Sammanträde kl. 9:00 16:00 Presskonferens kl. 11:30 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Emmali Jansson (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L)

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post Tid: 9:00 16:00 Plats: Sessionssalen Närvarande Ledamöter Emmali Jansson (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (L) andre vice ordförande Axel Josefson (M) Marianne

Läs mer

Riktlinje. för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun

Riktlinje. för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för hantering av förorenade områden i Uppsala kommun Kommunstyrelsen 2017-12-13 1 (4)

Läs mer

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad

VA-mässan 2012, Göteborg. Dagvattenhandbok. Guide för arbete med dagvatten i detaljplan. Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad VA-mässan 2012, Göteborg Dagvattenhandbok Guide för arbete med dagvatten i detaljplan Sara Malmroth Kretsloppskontoret, Göteborgs stad 1 2 1 Kretsloppskontoret Disposition Varför en dagvattenhandbok i

Läs mer

4 Miljö- och hälsoskydd

4 Miljö- och hälsoskydd 1 4 Miljö- och hälsoskydd Dokumenthantering och förvaring bakgrund: Handlingar förvaras både digitalt och analogt enligt tidigare dokumenthanteringsplan. Analoga n fram till 2017-02-28 förvaras i miljö-

Läs mer

Ändring av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen i Göteborg

Ändring av Detaljplan för Bro över Göta Älv inom stadsdelarna Gullbergsvass och Tingstadsvassen i Göteborg Stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Utfärdat: 2019-10-01 Johan Stenson Diarienummer: 0441/19 Telefon: 031-368 18 38 Aktbeteckning: 2-5527 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Ändring av Detaljplan

Läs mer

Ersättare Viktoria Eliasson (V), 39-43

Ersättare Viktoria Eliasson (V), 39-43 Sida 1(15) Plats och tid Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad, klockan 15.55 16.40. Beslutande Övriga deltagande Marion Carlsson (S) tjänstgör för Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Jennie

Läs mer

Bidrag för marksanering för bostadsbyggande

Bidrag för marksanering för bostadsbyggande Bidrag för marksanering för bostadsbyggande Foto: Martin von Brömssen / Folio Bildbyrå: Folio bildbyrå RF Fotoplats: Gårdsten, Angered, Göteborg, Västra Götaland, Sverige. Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 39 / 2014 TAXA FÖR MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSNÄMNDENS PRÖVNING OCH TILLSYN INOM MILJÖBALKENS OMRÅDE antagen av kommunfullmäktige den 24 november 2014 och gällande från

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

a: c UJ O) z-g Q :~ I- c a: (O ...JO) o :(0 UJ~ CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C ...J «'0

a: c UJ O) z-g Q :~ I- c a: (O ...JO) o :(0 UJ~ CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C ...J «'0 a: c UJ O) z-g Q :~ I- c «~ a: (O «,...JO) ~~ UJ~ o :(0 CJ)-C I- ~ UJ(/) I--C _...J U o «'0 >~ ~~ LIVSMEDEL Vi arbetar tör att livsmedel ska vara säkra och tör att livsmedelskontrollen ska vara likvärdig

Läs mer

Tid Sammanträde kl. 09: avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl Sammanträdet återupptas ca kl 12:45

Tid Sammanträde kl. 09: avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl Sammanträdet återupptas ca kl 12:45 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 11.20 avbrott för presskonferens och lunch Presskonferens kl 11.30 Sammanträdet återupptas ca kl 12:45 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Emmali

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan inom stadsdelen Gårdsten

Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan inom stadsdelen Gårdsten Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-09-25 diarienummer 5060/16 Strategiska avdelningen Karin Darj telefon 368 11 99 e-post: karin.darj@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Gårdstensskolan

Läs mer

Planbesked Dnr: 2017:192. Område. Kv Hackspetten 7. Väster Jönköpings kommun. Underlag för Planbesked

Planbesked Dnr: 2017:192. Område. Kv Hackspetten 7. Väster Jönköpings kommun. Underlag för Planbesked Planbesked 2018-02-05 Dnr: 2017:192 Område Kv Hackspetten 7 Väster Jönköpings kommun Underlag för Planbesked Planbesked Den som vill göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver antas, upphävas

Läs mer

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG

/ / /17. Val av justerare Hampus Magnusson (M) Godkännande av dagordning Godkänns efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 181 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 182 Godkännande av dagordning efter ändring RAPPORTER OCH UPPDRAG 183 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas 184 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg,

Läs mer

1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier

1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. Dnr 1443/18 Investeringsbeslut för projekt Alelyckan ultrafilter och dricksvattenkemikalier 2. Dnr 1495/18 Kretslopp och vattennämndens förslag till vatten- och avloppstaxa

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser 1 Taxan gäller avgifter för miljö- och konsumentnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808),

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00-12:30 Presskonferens kl 12:30-13:30 Bussresa kl. 14:00 åter Gustav Adolfs Torg ca 17:00 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun 1(5) 2015-10-14 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Eksjö kommun Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Eksjö kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom planarbetet för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön - del av Jubileumssatsningen

Markanvisning för bostäder inom planarbetet för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön - del av Jubileumssatsningen Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2015-10-19 diarienummer 3351/15 Strategisk planering Joel Blomgren telefon 031-368 12 12 e-post: joel.blomgren@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

Markanvisning för bostäder vid Faggeliden, Brännö

Markanvisning för bostäder vid Faggeliden, Brännö Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2016-06-13 diarienummer 1415/16 Strategisk planering Karin Darj telefon 031-368 11 99 e-post: karin.darj@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder vid Faggeliden,

Läs mer

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen

Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen Överlämnande av överklagande till Länsstyrelsen 1 Innehållsförteckning Överklagande av beslut om bygglov och förhandsbesked... 3 Överklagande av beslut om byggsanktionsavgift och bygglovsavgift... 5 Överklagande

Läs mer

Kallelse till sammanträde 3/2019. Föredragningslista

Kallelse till sammanträde 3/2019. Föredragningslista Exploateringsnämnden 2019-04-17 Kallelse till sammanträde 3/2019 Tid Torsdagen den 25 april 2019 kl. 16.30 lats Bråvallasalen, Stadshuset Föredragningslista 1 Val av justerare och tid för justering 2 Frågor

Läs mer

Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24 inom stadsdelen Gårdsten

Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24 inom stadsdelen Gårdsten 2017-06-20 Diarienummer: 0196/ 17 Frida Stenberg Telefon: 031-368 16 51 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Förprövning gällande planbesked för ändring av detaljplan inom fastigheten Gårdsten 45:24

Läs mer

Protokoll. Tid: 09: Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20. Paragrafer: Närvarande

Protokoll. Tid: 09: Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20. Paragrafer: Närvarande Tid: 09:00 11.35 Plats: Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Paragrafer: 119-190 Närvarande Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren (FP) andre vice

Läs mer

Ansökan om planbesked för verksamheter mellan Säve flygplats och Hisingsleden inom stadsdelarna Björlanda och Säve

Ansökan om planbesked för verksamheter mellan Säve flygplats och Hisingsleden inom stadsdelarna Björlanda och Säve Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-06-16 diarienummer 3577/17 Strategiska avdelningen Ulf Täng telefon 031-368 14 10 e-post: ulf.tang@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för verksamheter

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1988:808)

Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1988:808) Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken (SFS 1988:808) Typ av dokument Taxa Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2018-01-01 Diarienummer 0115/18 Dokumentägare Giltighetstid Framtagen av

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Tillägg till planbeskrivning 1(12) tillhörande ändring av Förslag till ändring av stadsplan för kv. Bladet m.fl. inom Nordantill i Norrköping (Haken 16 och 18-21) den 17 januari 2019 SAMRÅDSHANDLING Antagen

Läs mer

2014-08-08. Göran Björklund

2014-08-08. Göran Björklund KALLELSE 1 (8) 2014-08-08 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 18 augusti 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 Datum: 2017-05-22 Diarienummer: SB 0031/15 Sida 1/5 UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ KRETSLOPPSPARK Del av fastigheten Heden 1:300 samt fastigheterna Heden 1:401 och Heden 1:404 UPPDRAG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-03-07 39 KS 45/18 Utställning tematiskt tillägg till Göteborgs översiktsplan översvämningsrisker Beslut Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv vid Gasverkskajen, fastighet Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv vid Gasverkskajen, fastighet Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun 1(6) Vattenavdelningen Sigrid Häggbom tel 010-224 43 75 Göteborgs Stad, Trafikkontoret trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av snömassor i Göta älv

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-06-22 Stockholm Mål nr M 3867-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2017-04-06 i mål nr M 1271-17, se bilaga A KLAGANDE LP

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum

Kallelse Sammanträdesdatum Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-27 Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ersättare Övriga Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste

Läs mer

Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde

Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde För kännedom 2016-01-29 Sammanställning av avlämnade remissvar under 2015 inom styrgruppens ansvarsområde Kansliet har under 2015 avgett yttrande över följande remisser som behandlats i styrgruppen för

Läs mer

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2017 Antecknas

116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg. Första kvartalet 2017 Antecknas 113 Val av justerare Hampus Magnusson (M) 114 Godkännande av dagordning RAPPORTER OCH UPPDRAG 115 diarienr 0011/17 Fastighetsdirektörens rapport Antecknas 116 diarienr 2930/17 Bostadsbyggandet i Göteborg.

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:746 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 15 december

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 12:15 Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann Catrine Fogelgren

Läs mer

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande

Yttrande över förslag till detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa, samrådsremiss utökat förfarande Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2017-02-06 Diarienummer 0740/15 Exploateringsavdelningen Albin Svahn, Stefan Unger Telefon 031-368 10 65 E-post: stefan.unger@fastighet.goteborg.se Yttrande över

Läs mer

Onsdag den 25 januari 2012 kl Fågelviksalen Mötet ajournerades för gruppmöten kl

Onsdag den 25 januari 2012 kl Fågelviksalen Mötet ajournerades för gruppmöten kl sid 1 (12) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 25 januari 2012 kl 14.00-16.20 Fågelviksalen Mötet ajournerades för gruppmöten kl 15.25-16.00 Martin Oscarsson (MP) ordförande Håkan Svenneling (V)

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: Härefter beslöt byggnadsnämnden med ändring av kontorets förslag:

Stadsbyggnadskontoret hade ingett ett utlåtande: Härefter beslöt byggnadsnämnden med ändring av kontorets förslag: Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-21 Granskning av detaljplan för bostäder vid Theres Svenssons gata inom stadsdelen Lundbyvassen 284, dnr 0434/13 Ovan nämnda detaljplan inom stadsdelen Lundbyvassen

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Planhandling 2011-01-12 FN Diarienummer: 0380/08 Plannummer: (FIIa xxxx) Exploateringsavdelningen Tordh Lindgren Telefon: 031-368 10 77 E-post: fornamn.efternamn@fastighet.goteborg.se Detaljplan för verksamheter

Läs mer

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7504/16

Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden diarienummer 7504/16 Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-02-06 diarienummer 7504/16 Strategiska avdelningen Lars Johansson telefon 031-368 10 55 e-post: lars.johansson@fastighet.goteborg.se Ansökan om planbesked för

Läs mer

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunstyrelsens planeringsutskott. Tid: Tisdagen den 14 augusti 2018, kl. 9:00-12:00 Plats: Mölndals stadshus, rum 1217

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunstyrelsens planeringsutskott. Tid: Tisdagen den 14 augusti 2018, kl. 9:00-12:00 Plats: Mölndals stadshus, rum 1217 Tid: Tisdagen den 14 augusti 2018, kl. 9:00-12:00 Plats: Mölndals stadshus, rum 1217 Stefan Gustafsson (S), ordförande Ledamöter Marcus Claesson (L), vice ordförande Lennart Wallensäter (S) Marie Lindqvist

Läs mer

Isabelle Vramsten (M)

Isabelle Vramsten (M) Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214, klockan 17.30 19.30. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Lars Möglebust (S) Jennie Rodin (MP) tjänstgörande för My Blomgren (MP), 76-86,

Läs mer

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post

Eventuella förhinder att närvara anmäls till Linnéa Karlsson telefon eller e-post Tid: kl. 9:00-16:00, presskonferens kl. 11:30 Lokal: Sessionssalen Förmöten: kl. 8:00-9:00 M och L lokal 2147B (Gunnar Asplund) V och MP lokal 2146 (Anna Branzell) S lokal 2147D (Ingegärd Ågren) D lokal

Läs mer

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning

Granskningsutlåtande. Handläggning. Sammanfattning Granskningsutlåtande Datum: 2014-11-03 Diarienummer: 0370/14 Aktbeteckning: 2-5266 Eva Carlfjord-Mattsson Telefon: 031-368 18 53 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Ändring av del av detaljplan för

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden.

Föredragningslista. Kallelse Sammanträdesdatum Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden. Föredragningslista Tid Sammanträde kl. 09:00 Presskonferens kl 14:00 OBS! Tiden. Plats Sessionssalen, Köpmansgatan 20 Ledamöter Ulf Kamne (MP) ordförande Johannes Hulter (S) förste vice ordförande Ann

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum 1. Ärenden 1. Dnr Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering Ann Catrine Fogelgren (FP) och Daniel Bernmar (V) torsdagen den 25 juni 2015, kl 08:00. 2. Dnr

Läs mer

Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium

Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium Ärendenummer: 2017KC21223 Utskri sdatum: 2017 04 04 Ärenderubrik Länsstyrelsen granskningsyttrande för fastigheten Dergården 1:249 m fl, idrottshall vid Lerums gymnasium Kundinfo Förnamn: E ernamn: Personnummer:

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs där parterna är överens om innehållet.

En förutsättning för att ett planarbete ska påbörjas är att ett planavtal skrivs där parterna är överens om innehållet. 2014-11-06 Dnr 0735/13 Planbesked Karlavagnsgatan Byggnadsnämnden har den 25 november 2014 461 beslutat att starta detaljplan för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsgatan enligt produktionsplan för

Läs mer

POSTLISTA. Datum

POSTLISTA. Datum POSTLISTA Sida 1(8) Datum 2018-12-27 Postlista 2018-12-21 I Förenklad nybyggnadskarta 2018/01219 2018-12-21 I Länsstyrelsen i Västmanland Samrådsyttrande - Detaljplan för Karlslund 1, 2018-12-20 I Tekniska

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

Riktlinje för hantering av förorenade områden

Riktlinje för hantering av förorenade områden STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Stening Elin Datum 2017-10-12 Diarienummer KSN-2017-3504 Kommunstyrelsen Riktlinje för hantering av förorenade områden Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd

Bilaga 4 B till miljöavdelningens taxa Klassningsbilaga gällande tillsyn inom miljö- och hälsoskydd AVGIFT ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN i övrigt över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 ) efterlevs SKYDD AV NATUREN av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av

Läs mer

Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun

Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun Höglandstaxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken i Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-19 22 2 Höglandstaxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Inledande bestämmelser

Läs mer

1 Val av justerare. 2 Dagordningen fastställs. Rådet fastställer dagordningen.

1 Val av justerare. 2 Dagordningen fastställs. Rådet fastställer dagordningen. Råd för funktionshinderfrågor vid fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-02 Tid Måndagen den 7 september 2015 kl 13.00 15.00 Plats Gamla Biblioteket, Tekniska Nämndhuset Justerat Stefan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2018-09-17 Stockholm Mål nr M 3542-18 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-03-29 i mål nr M 415-18, se

Läs mer

Postlista Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen KS2017:3015 Ansökan rabatterade bussresor

Postlista Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen KS2017:3015 Ansökan rabatterade bussresor Postlista 2017-07-05 Utskrivet: 2017-07-05 08:47 Utskrivet av: Tilda Josefsson Postlista 2017-07-05 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Tillhör Inkommen 2017-06-29 KS2017:3015 Ansökan

Läs mer

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg

Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans vattenverk inom stadsdelen Gamlestaden i Göteborg Granskningsutlåtande Datum: 2015-12-01 Diarienummer: 0506/12 Aktbeteckning: 2-5300 Sirpa Antti-Hilli Telefon: 031-368 16 09 E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se Detaljplan för Verksamheter vid Alelyckans

Läs mer

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige

Snabbprotokoll Sammanträdesdatum Information. Årsredovisning Beslut Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige Information Årsredovisning 2016 Informationen antecknas. 2.1 Förslag till kommunfullmäktige 1. 0043/17 Årsredovisning för Göteborgs Stad 2016 2. 0938/16 Göteborgs Stads uppföljningsrapport 4 2016 3. 0453/17

Läs mer

Taxa miljö- och byggnadsnämnden

Taxa miljö- och byggnadsnämnden 1(8) Taxa miljö- och byggnadsnämnden Taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt följande lagstiftning; miljöbalken (SFS 1998:808), strålskyddslagen (SFS 1988:220), livsmedelslagen (SFS 2006:805), lagen

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (-) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (-) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) Plats och tid A-salen kl. 09:00-11:50 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (-) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) Tjänstgörande ersättare Berit Lind (S) Övriga närvarande

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun 1 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Karlstads kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-18, 25, att börja gälla från och med den 1 januari 2015. Indexuppräknad av miljönämnden

Läs mer

NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING

NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING Webbinarium 15 juni 2017 Yvonne Augustsson och Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-08-15 1 Webbinarium om

Läs mer

TAXA Inom miljöbalkens område

TAXA Inom miljöbalkens område TAXA Inom miljöbalkens område Denna taxa är antagen och fastställd av kommunfullmäktige i Filipstads kommun 2013-12-12 114 Revidering av timavgift KF 2015-11-12 110 Föreskrifter Filipstads kommuns taxa

Läs mer

Millesrummet. Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling. Miljöbalksdagarna mars

Millesrummet. Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling. Miljöbalksdagarna mars 13.15 14.30 Millesrummet Miljöbalksdagarna 2017 23 24 mars Naturvårdsverkets dialog: Ekonomiska bidrag för hållbar samhällsutveckling 2017-03-27 1 Bidrag för marksanering för bostadsbyggande Foto: Martin

Läs mer

Riktlinjer för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Riktlinjer för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Riktlinjer för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagorna avgifter och avgiftsklasser Dokumenttyp Fastställd Riktlinjer Av bygg- och miljönämnden 2017-06-14, 31 Detta dokument gäller för

Läs mer

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev

Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten Ulf Kamne Malin Hagenklev Handling 2015 nr 87 Verksamhetsområde för Göteborgs Stads allmänna vattentjänster; vatten, spillvatten och dagvatten 2015 Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker

Läs mer