Del 2 Grafisk profil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 2 Grafisk profil"

Transkript

1 Del 2 Grafisk profil

2 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost är typograferat i fet stil för att tydliggöra fokuseringen på nordöstra Skåne. Logotypen ska vara avsändaren för Skåne Nordost kärnvärde: Tillsammans är vi starka. Om jag är osäker? Kommunernas kommunikatörer känner till vilken logotyp som ska använ das och på vilket sätt. Vänd dig till dem om du har frågor! Viktigt att tänka på: Symbolen får inte förändras. Endast dessa varianter får användas vid nya produktioner. Tillägg i text får inte göras. Formen och dess proportioner får inte förändras. Logotypen behöver frirum för att komma till sin rätt. Placera ej text inom frirummet, se exempel sid 19. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 16

3 02.1 Logotypens symbol Symbolen symboliserar samarbetet mellan de 7 kommunerna i nordöstra Skåne. Tillsammans är kommunerna starka och kan växa mot något större. Symbolen ska tolkas som att man går in tillsammans och att man strålar ut tillsammans. Den ska också symbolisera en positiv växtkraft/livskraft som skapar samarbete och möjlighet att nå längre tillsammans än varje enskild kommun var för sig. Det mjuka och positiva intrycket ska också associera till livsglädje, ett av Skåne Nordosts viktigaste kärnvärden. Viktigt att tänka på: Symbolen får inte förändras. Endast dessa varianter får användas. Tillägg får inte göras. Formen och dess proportioner får inte förändras. Symbolens form är enkel för att kunna fungera i alla tänkbara situationer samtidigt som den är tidlös för att fungera i ett långsiktigt perspektiv. Förklaring av symbolen Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 17

4 02.1 Översikt logotyp 1. Huvudlogotyp Logotypen i färg ska alltid användas som första val om det är möjligt. Exempel på användning är produktion av applikationer i fyrfärg. 2. Svart logotyp Är det inte möjligt att avbilda logotypen i fyrfärg, exempelvis när ett dokumentet måste skrivas ut och kopieras utan färg, ska den svarta varianten användas. 3. Vit logotyp Om logotypen ligger mot en mörk bakgrund, ska den vita logotypen användas. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 18

5 02.1 Logotyp, frizon Frizon för ökad tydlighet Frizonen är viktig för att logotypen ska vara tydlig och att alla exponerar den på samma sätt. Frizonen är det minsta utrymmet som ska hållas fritt från text eller annan grafik. Däremot går det utmärkt att lägga logotypen på en tonplatta eller i en bild. Minsta storlek Logotypens minsta storlek är 25 mm. Under det värdet blir den oläslig i tryck. Frizon Frizon med element från logotypen i form av S:et. 25 mm Minsta storlek Minsta storlek av logotypen är 25 mm. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 19

6 02.2 Grund- och komplementfärger Grundfärger Skåne Nordost färgskala består av grundfärgerna skåneröd, skånegul som tydligt associerar till platsen Skåne samt himmelsblå och energigrön som symboliserar närheten till naturen. Basfärger De naturnära basfärgerna som går i grå, brun och grönskala skapar kontrast med mjuka toner inspirerade av natur, växter och jord. Basfärgerna används med fördel i färgplattor eller i större färgade ytor. Komplementfärger Till färgskalan har vi också adderat ett antal komplementfärger som skapar möjligheter för en mer spännande och utåtriktad färgpalett t.ex. när vi kommunicerar externt. Tillsammans skapar grundfärgerna, basfärgerna och komplementfärgerna en heltäckande färgskala som täcker alla behov och skapar en stor flexibilitet för framtiden. Färgskalan återfinns naturligtvis i bildspråket, se 02.3: Moodboard, profilbilder. Viktigt att tänka på: Anpassa färgval till ditt tema/tilltal samt till bildvalet. Tänk på helheten. Titta på färdiga produktioner om du är osäker. När du använder flera färger på ett uppslag, välj då en färg som dominerar och använd de andra som accenter. Gundfärger Komplementfärger Basfärger SKNO/ BODAGAR Gräsgrön: NY KOMPLEMENT- FÄRG Limegrön: mörkgrönbas mörkbeigebas SKNO/ BODAGAR Mörkblå: NY KOMPLEMENT- FÄRG Klarblå: mörkgrönbas 85% mörkbeigebas 85% SKNO/ BODAGAR Skånegul: NY KOMPLEMENT- FÄRG Orange: mörkgrönbas 65% mörkbeigebas 65% SKNO/ BODAGAR Skåneröd: NY KOMPLEMENT- FÄRG Klarröd: mörkgrönbas 50% mörkgrönbas 35% mörkbeigebas 50% mörkbeigebas 35% ljusgrönbas ljusbeigebas ljusgrönbas 50% ljusbeigebas 70% Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 20

7 02.3 Moodboard, profilbilder Moodboarden innehåller exempel på känslobilder som ska symbolisera varumärket Skåne Nordost. Notera att det inte är motivet som är det viktiga utan känslan i bilden/bilderna. Bilderna ska harmoniera med färgvalet och täcka in både platsen och organisationen. För att skapa ett enhetligt ansikte utåt är det viktigt att vi har ett konsekvent bildspråk. Bilderna ska kommunicera de kärnvärden som Skåne Nordost står för. Välj bilder utifrån sammanhang och försök alltid att utgå ifrån vår färgskala i ditt bildval. Bildbank Vi bygger kontinuerligt upp en bildbank bestående av såväl köpta bilder som bilder tagna av fotograf specifikt för Skåne Nordost. Vid nya bildinköp, var noga med att notera vilka rättigheter som gäller (RF royaltyfria bilder eller bilder som är begränsade i tid och medie, sk RM Rights managed). Kommunikatörsgruppen ansvarar för bildbankens uppbyggnad. Viktigt att tänka på: Ange fotografens namn. Var noga med att bildvalet stämmer överens med varumärket. Bilderna ska representera färgskalan och den visuella identiteten. Detta är bara exempelbilder och till för att förmedla vilken känsla Skåne Nordost står för. Titta i bildbanken vilka bilder som finns att tillgå. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 21

8 02.4 Kartan Att visualisera platsen nordöstra Skåne är mycket viktigt för att etablera den geografiska platsen i målgruppernas medvetande. Därför ska kartelementet så ofta som möjligt finnas med i extern kommunikation, särskilt viktigt blir det i ett turistiskt sammanhang t.ex. i kommunikation till utländska marknader. Kartans funktion Kartans funktion ska ses som ett grafiskt element som kan appliceras beroende på behov och förutsättningar. Kartan finns i tre versioner: A. Med tillhörande översiktskarta för användande i ett internationellt sammanhang plus text. B. Med text C. Utan text Viktigt att tänka på: Symbolen får inte förändras. Endast dessa varianter får användas. Tillägg får inte göras. Formen och dess proportioner får inte förändras. Karta A quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa similique sunt in culpa quos dolores quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui Karta B Karta C Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 22

9 02.5 Avsändare kommunerna I all kommunikation är det viktigt att tydliggöra vilka sju kommuner som ingår i Skåne Nordost. Därför har vi skapat en kommunavsändare /sidfot för att illustrera detta. Placering Sidfoten ska (om möjligt) vara med i all kommunikation och ska alltid placeras i nederkant. Alfabetisk ordning Kommunerna visas enligt alfabetisk ordning. Ingen ändring i ordningsföljd av kommunerna tilllåtes. Ortnamnen skrivs alltid i versala bokstäver och spärrade (ett jämnt mellanrum mellan varje bokstav). Mellan varje kommun är det en punkt i mitten. Denna sidfot finns att ladda ner på Sidfoten med kommunerna i alfabetisk ordning. Ortnamnen skrivs alltid i versala bokstäver och spärrade. B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S T A D O S B Y P E R S T O R P Ö S T R A G Ö I N G E Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 23

10 02.6 Grafiskt element För att skapa en tydlig profilering och en röd tråd i den visuella kommunikationen har vi tagit fram ett grafiskt element. I sitt grundutförande består elementet av den röda och gula profilfärgen. Elementet hämtar inspiration från det skånska landskapet och vill samtidigt illustrera Skåne Nordosts ständiga utvecklingsvilja, att komma framåt. En rörelse åt två håll Element ska också ses som en rörelse åt två håll, en rörelse som symboliserar vikten av kommunikation både verbalt och fysiskt. Formen liknas vid en tänkt väg genom det skånska landskapet/ naturen. Formen är också mjuk och formbar för att illustrera föränderlighet och anpassning. Det grafiska elementet tillför också flexibilitet i formspråket genom de olika användningsområdena. Användningsområde: Det grafiska elementet ska användas för att förstärka profilen. Det grafiska elementet kan med fördel användas som en avdelare mellan till exempel text och bild. Det grafiska elementet kan användas som sidhuvud och sidfot. För exempel se sid Tanken bakom det grafiska elementet. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 24

11 02.6 Grafiskt element Plats eller organisation Det grafiska elementet har ytterligare ett användningsområde. Det kan användas för att illustrativt skilja på när det är organisationen som kommunicerar eller när vi marknadsför platsen. Platsen När vi marknadsför platsen använder vi den röda och gula profilfärgen enligt grundutförandet. Detta ger en mer färgstark och utåtriktad kommunikation som kan sväva ut mer. Se exempel. Organisationen När det är organisationen som kommunicerar använder vi de nedtonade basfärgerna från färgpaletten. Detta ger ett professionellt, tydligt och myndighetsaktigt intryck. Se exempel. Det grafiska elementet i färgerna för platsen; färgstarkt, rött och gult. Det grafiska elementet i nedtonade basfärger för organisationen. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 25

12 02.7 Typsnitt, externa och interna För att skapa ett enhetligt ansikte utåt räcker det inte med att vara konsekvent i hur vi använ der vår logotyp. Det krävs även en gemensam typografi i allt kommunikationsmaterial. Med begreppet typografi avses det som bestämmer bokstävernas mellanrum och utformning. I Skåne Nordosts grafiska profil är Praxis och Baskerville våra profilerande typsnitt. Typsnittens egenskaper Praxis är ett typsnitt som fungerar särskilt väl i olika rubriker. Baskerville är särskilt anpassat till brödtexter. De betraktas som relativt ovanliga typsnitt och finns som regel inte installerade på kommunens datorer. Typsnitten används därför främst för produktion av material som vi bestäl ler av t ex reklambyråer och tryckerier. För mer detaljerad information kontakta någon av kommunikatörerna i respektive kommun. Alternativa typsnitt Om du inte har tillgång till dessa typsnitt kan: Praxis bytas mot Arial Baskerville bytas mot Times. Externt: ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Praxis Heavy (Rubrik) ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Praxis Bold (Rubrik) ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Praxis Regular (Faktatext) ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Praxis Light (Faktatext) ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Baskerville Book Regular (Brödtext) Alternativt typsnitt för internt användande och webb: ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Arial (Rubrik) ABCdefghijklmnopqrstvuxyzåäö Times new Roman (Brödtext) Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 26

13 02.8 Applikationer Visitkort Exempel på det grafiska elementet för organisationen. Lars Johnsson k o o r d i n ato r m o b i l e-post a d r e s s Krinova Science Park, Kristianstad h e m s i d a Kontaktkort Exempel på logotypen i vitt. Värdefulla kontakter! Är du intresserad av att söka jobb i någon av de sju kommunerna i SKÅNE NORDOST? Här finns telefonnummer till dina kontaktpersoner! Eller besök vår hemsida: Bromölla, Freddy Sörensen, personalchef, Cecilia Lundh, personalsekreterare, Hässleholm, Per-Olof Drottler, personalchef, Gunilla Jannerstig, personalstrateg, Hörby, Göran Malmström, personalchef, Elisabeth Wilson, personalsekreterare, Anneli Mellhorn, personalsekreterare, Kristianstad, Ritha Bencker, personalsekreterare, Boel Steén, personalstrateg, Osby, Christina Mårtensson, personalchef, Maria Klingbjer, personalsekreterare, Perstorp, Myrthel Sjöström, personalchef, Cecilia Håkansson, assistent, Östra Göinge, Birgitta Sörensen, personalchef, Carina Hall, personalsekreterare, Söker du jobb? B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S TA D O S B Y P E R S TO R P Ö S T R A G Ö I N G E Exempel på alla kommunerna. Exempel på det grafiska elementet för platsen. Tillgänglighetsperspektivet är viktigt Vi ska vara sparsamma med att använda text på färgplatta och vara observanta på övriga tillgänglighetskrav. Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 27

14 B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S T A D O S B Y P E R S T O R P Ö S T R A G Ö I N G E B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S T A D O S B Y P E R S T O R P Ö S T R A G Ö I N G E NORDÖSTRA SKåNES quos DOLORES ET quas MOLESTIAS ExcEPTuRI SINT OccAEcATI cupiditate NON PROvIDENT, SIMILIquE SuNT IN culpa qui OffIcIA DESERuNT MOLLITIA B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S T A D O S B Y P E R S T O R P Ö S T R A G Ö I N G E 02.8 Applikationer Exempel på annonser NORDÖSTRA SKåNES quos DOLORES ET quas MOLESTIAS ExcEPTuRI SINT OccAEcATI Exempel på det grafiska elementet för platsen. Vero eos et accusamus et iusto odio qui praesentium t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesen- Vero eos et accusamus et iusto odio qui praesentium t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor NORDÖSTRA SKåNES quos DOLORES ET quas MOLESTIAS ExcEPTuRI SINT OccAEcATI cupiditate NON PROvIDENT, SIMILIquE SuNT IN culpa repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atqueesentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque esentium voluptatum deleniti atque Vero eos et accusamus et iusto odio qui praesentium t vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis Detta är bara exempelbilder och till för att förmedla vilken känsla Skåne Nordost står för. Titta i bildbanken vilka bilder som finns att tillgå. Exempel på kartan med text. Exempel på brevpapper Kristianstad Temporibus autem quibusdam am libero tempore, cum soluta At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Dignissimos ducimus qui blanditiis At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum Med vänliga hälsningar Mikael Johansson Exempel på det grafiska elementet för organisationen. B R O M Ö L L A H Ä S S L E H O L M H Ö R B Y K R I S T I A N S T A D O S B Y P E R S T O R P Ö S T R A G Ö I N G E Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 28

15 02.8 Applikationer Exempel på broschyr Detta är bara exempelbilder och till för att förmedla vilken känsla Skåne Nordost står för. Titta i bildbanken vilka bilder som finns att tillgå. Lugnet. Och Närheten. Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum elementum erat eu risus sollicitudin at cursus tortor consequat. Nullam sit amet nulla ac tellus vestibulum vehicula congue a nulla. Morbi mauris risus, scelerisque nec eleifend eleifend, ultricies at est. Suspendisse potenti. Quisque tempus cursus lectus nec pulvinar. Nullam interdum lectus tempus erat hendrerit a semper mauris pharetra. Fusce posuere urna sapien, id iaculis ipsum. Cras nec magna in sem luctus volutpat. Maecenas sit amet dui sed justo sagittis accumsan sit amet a nibh. Fusce dictum euismod nulla, non tempus mauris scelerisque at. Morbi sed nunc non lorem vehicula sagittis quis sed orci. Phasellus elementum ultrices suscipit. Donec eu volutpat sem Vivamus ac ligula justo, et tristique arcu. Curabitur aliquam venenatis egestas. Donec rutrum elementum metus eu scelerisque. Duis non risus libero. Nulla facilisi. Duis et magna nec est consequat posuere. Aenean eu eros sed quam convallis gravida. Suspendisse sodales, justo sed dapibus ullamcorper, tellus dui placerat nisl, nec venenatis nisl sem eget tortor. Phasellus tempor, nunc sit amet rhoncus sagittis, justo lectus facilisis orci, eget tempor nisi arcu quis elit. Nam volutpat faucibus nisl non imperdiet. Cras porta dapibus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, vitae varius ante. Phasellus in leo eu nisl lobortis rutrum. Vestibulum in semper urna. Phasellus in leo eu nisl lobortis Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum elementum erat eu risus sollicitudin at cursus tortor consequat. Nullam sit amet nulla ac tellus vestibulum vehicula congue a nulla. Morbi mauris risus, scelerisque nec eleifend eleifend, ultricies at est. Suspendisse potenti. Quisque tempus cur- Tillsammans är vi starka Vad är viktigt i livet? När vi ser framåt Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum elementum erat eu risus sollicitudin at cursus tortor consequat. Nullam sit amet nulla ac tellus vestibulum vehicula congue a nulla. Morbi mauris risus, scelerisque nec eleifend eleifend, ultricies at est. Suspendisse potenti. Quisque tempus cursus lectus nec pulvinar. Nullam interdum lectus tempus erat hendrerit a semper mauris pharetra. Fusce posuere urna sapien, id iaculis ipsum. Cras nec magna in sem luctus volutpat. Maecenas sit amet dui sed justo sagittis accumsan sit amet a nibh. Fusce dictum euismod nulla, non tempus mauris scelerisque at. Morbi sed nunc non lorem vehicula sagittis quis sed orci. Phasellus elementum ultrices suscipit. Donec eu volutpat sem Vivamus ac ligula justo, et tristique arcu. Curabitur aliquam venenatis egestas. Donec rutrum elementum metus eu scelerisque. Duis non risus libero. Nulla facilisi. Duis et magna nec est consequat posuere. Aenean eu eros sed quam convallis gravida. Suspendisse sodales, justo sed dapibus ullamcorper, tellus dui placerat nisl, nec venenatis nisl sem eget tortor. Phasellus tempor, nunc sit amet rhoncus sagittis, justo lectus facilisis orci, eget tempor nisi arcu quis elit. Nam volutpat faucibus nisl non imperdiet. Cras porta dapibus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, vitae varius ante. Phasellus in leo eu nisl lobortis rutrum. Vestibulum in semper urna. Phasellus in leo eu nisl lobortis Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Aenean pellentesque dictum Vestibulum nisl, ac elementum erat eu risus faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu sollicitudin est. at cursus tortor concur Maecenas iaculis, orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum I Nordöstra Skånes gröna hörn sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum Cras porta dapibus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, vitae Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, Vestibulum in semper urna. varius ante. Phasellus in leo eu nisl lobortis rutrum. orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra diam urna mattis nisl. Vestibulum elementum erat eu Phasellus in leo eu nisl lobortis risus sollicitudin at cursus tortor consequat. Nullam sit Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique amet nulla ac tellus vestibulum vehicula congue a nulla. vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis Morbi mauris risus, scelerisque nec eleifend eleifend, lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent ultricies at est. Suspendisse potenti. Quisque tempus cursus lectus nec pulvinar. Nullam interdum lectus tempus at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam erat hendrerit a semper mauris pharetra. Fusce posuere semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros urna sapien, id iaculis ipsum. Cras nec magna in sem luctus volutpat. Maecenas sit amet dui sed justo sagittis sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et accumsan sit amet a nibh. Fusce dictum euismod nulla, magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. non tempus mauris scelerisque at. Morbi sed nunc non Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. lorem vehicula sagittis quis sed orci. Phasellus elementum ultrices suscipit. Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique Donec eu volutpat sem vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros quam convallis gravida. Suspendisse sodales, justo sed dapibus ullamcorper, tellus dui placerat nisl, nec venenatis nisl sem eget tortor. Phasellus tempor, nunc sit amet magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et Mauris sem orci, vehicula et bibendum sit amet, rutrum justo sed dapibus ullamcorper, tellus dui placerat nisl, nec eu odio. Morbi at nisi at est pretium tincidunt at nec velit. venenatis nisl sem eget tortor. Phasellus tempor, nunc rhoncus sagittis, justo lectus facilisis orci, eget tempor nisi Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcorper quam nulla. Aenean pellentesque dictum nisl, ac faucibus nunc pellentesque quis. Pellentesque ac arcu est. Maecenas iaculis, tempor nisi arcu quis elit. Nam volutpat faucibus nisl sit amet rhoncus sagittis, justo lectus facilisis orci, eget arcu quis elit. Nam volutpat faucibus nisl non imperdiet. orci ac laoreet dictum, velit nisl porta mauris, at viverra non imperdiet. Cras porta dapibus nisl, in hendrerit nisi diam urna mattis nisl. Vestibulum elementum erat eu aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet arcu risus sollicitudin at cursus tortor consequat. Nullam sit elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat amet nulla ac tellus vestibulum vehicula congue a nulla. tortor. Phasellus sit amet arcu elit, bus nisl, in hendrerit Morbi mauris risus, scelerisque nec eleifend eleifend, nisi aliquam eget. Proin at erat tortor. Phasellus sit amet ultricies at est. Suspendisse potenti. Quisque tempus cursus lectus nec pulvinar. Nullam interdum lectus tempus erat tortor. Phasellus sit amet arcu elit, vitae varius ante. arcu elit, bus nisl, in hendrerit nisi aliquam eget. Proin at erat hendrerit a semper mauris pharetra. Fusce posuere Phasellus in leo eu nisl lobortis rutrum. Vestibulum in urna sapien, id iaculis ipsum. Cras nec magna in sem semper urna. luctus volutpat. Maecenas sit amet dui sed justo sagittis accumsan sit amet a nibh. Fusce dictum euismod nulla, Phasellus in leo eu nisl lobortis non tempus mauris scelerisque at. Morbi sed nunc non Donec eu volutpat sem. Suspendisse accumsan tristique lorem vehicula sagittis quis sed orci. Phasellus elementum vestibulum. Fusce convallis accumsan gravida. Duis ultrices suscipit. lobortis condimentum gravida. Sed id tellus est. Praesent porttitor feugiat erat, et mollis massa suscipit ac. Etiam Donec eu volutpat sem at lorem eu nibh congue ultrices nec et sapien. Aliquam Vivamus ac ligula justo, et tristique arcu. Curabitur semper risus ut metus sodales congue. Sed tincidunt rutrum leo, ut congue erat luctus in. Nunc commodo eros aliquam venenatis egestas. Donec rutrum elementum metus eu scelerisque. Duis non risus libero. Nulla facilisi. sed dui luctus tempus. Cum sociis natoque penatibus et Duis et magna nec est consequat posuere. Aenean eu magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. eros sed quam convallis gravida. Suspendisse sodales, Duis suscipit sagittis enim non tempor. Etiam ullamcor- Vivamus ac ligula justo, et tristique arcu. Curabitur aliquam venenatis egestas. Donec rutrum elementum metus eu scelerisque. Duis non risus libero. Nulla facilisi. Duis I Skånes et magna nec est gröna consequat posuere. Aenean eu hörn eros sed Skåne Nordost Varumärkes- och profilhandbok sid 29

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Inbjudan till professor Nome Neskens installation

Inbjudan till professor Nome Neskens installation Inbjudan till professor Nome Neskens installation Den 3 februari 2012 kl 18, i Akademisalen, Strandgatan 2, Vasa. www.abo.fi Med anledning av att professor i samhällsvetenskap, med inriktningen rural

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

LOGOTYP GO WITH THE FLOW

LOGOTYP GO WITH THE FLOW DESIGNBOK JUNI 2014 LOGOTYP GO WITH THE FLOW + = SÅ HÄR ANVÄNDS LOGOTYPEN Logotypens frizon, 8 mm. Logotypen används endast mot vit bakgrund. PROFILFÄRGER Mogen stark och mustig kallar vi FAIs färgskala.

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Utvärdering av Turistbyrå

Utvärdering av Turistbyrå 23/09 2016 09:39:57 Allmänt Enkätens namn Utvärdering av Turistbyrå Upphovsman Richard Žižka Enkäts språk Svenska Enkätens URL http://dev.survio.com/survey/d/u3x3a9g1t0i9u5l9h Första svaret 23/09 2016

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Läs Mig Först Med fak

Läs Mig Först Med fak Läs Mig Först Med fak Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Informationen ges som pratbubblor och markeringar på bilder av den korrekta layouten

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Grafisk profil. Rapporter. uppdaterad

Grafisk profil. Rapporter. uppdaterad Grafisk profil Rapporter uppdaterad 2010-02-11 1 Innehåll Mått och storlekar inlaga S5... 3 Rapportformat S5... 3 Typsnittsformat... 3 Satsyta, mått... 4 Webbrapporter A4... 8 Rapportformat A4... 8 Typsnittsformat...

Läs mer

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL. Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015

ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL. Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 ÄDELFORS FOLKHÖGSKOLA GRAFISK MANUAL Ädelfors Folkhögskolas nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD Den grafiska manualen 03 Våra kärnvärden 04 LOGOTYP Vår logotyp

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks

Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Wireframes Arla - Naturens egen sportdryck Christoffer Du Rietz GreatWorks Page 2 Startsida... Navigering inom subsiten. Länkar till nya sidor inom substrukturen. Få 25% på träningskläder! Någon i SOK/

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Alumni International site Kontakta oss A - Ö

Alumni International site Kontakta oss A - Ö Welcome! LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. FUSCE EU CONVALLIS DUI. MAURIS RISUS TELLUS, MATTIS AC POSUERE QUIS, PULVINAR AUCTOR TURPIS. Promo 8 promo 23 VEL EUM IURE REPREHENDERIT

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Martinsons Grafisk manual. Grafisk Manual

Martinsons Grafisk manual. Grafisk Manual Grafisk Manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Martinsons visuella identitet...3 Logotyp...4 Dekorelement...8 Typografi...9 Färger...10 Korrespondensmaterial...11 Pärm...17 Mapp...18 Trycksaker...19 Annonser...24

Läs mer

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se

Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE. osthammar.se Grafisk profil RIKTLINJER OCH STÖD I VÅRT KOMMUNIKATIONSARBETE Tillsammans förmedlar vi bilden av Östhammars kommun Vårt varumärke Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual 2018-04-30 Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden...

Läs mer

GRAFISK PROFIL Innehåll

GRAFISK PROFIL Innehåll Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Färg...4 Typsnitt...5 Korrespondens...6 Visitkort...10 Butik Återbruk...12 2 Logotyp Ursprungsformat, liggande Stående Nätverk Sverige-Lettlands logotyp består av en

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Att arbeta med formatmallar... 1.3.1 Applicera formatmallar...3 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

Modern Demokratisk Trygg

Modern Demokratisk Trygg Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. GRAFISK PROFIL 2015 Modern Demokratisk Trygg 2 3 Använd denna bok som en inspirationskälla. Agency Leroy 2015 4 5 6 7 8 9 SLC är en organisation

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Allt arbete som utförs i Gislaveds kommuns namn har i grunden ett och samma syfte att göra livet lättare för alla som bor och verkar i vår kommun. Med detta i

Läs mer

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual

Innehållsförteckning. Energiservice Skellefteå Grundläggande grafisk manual Grafisk manual Innehållsförteckning Visuell identitet... 3 Logotyp... 4 Typografi... 7 Färger... 8 Ikoner... 9 Bildmanér... 11 Mönster... 12 Digitala presentationer...13 Kuvert...14 Brevmall...15 Signatur

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56

Visuell identitet P2. sveriges radio VER 1.3 56 Visuell identitet P2 sveriges radio VER 1.3 56 9. P2 / Verktygslåda Verktygslådan för P2 lyfter fram guidens klassiska och stämningsfulla karaktär. Verktygslådan består av P2:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan

Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan Grafisk manual Logotype Logotypen skall så långt det är möjligt användas i sitt originalutförande (Gulgrön + Svart) med tillhörande branschtext, i undantagsfall kan även logotypen användas i svartvitt.

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0 SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.0 Välkommen! Varje framgångsrik verksamhet representeras av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså kännetecknas varje framgångsrik verksamhet av att den lyckats förmedla

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafiskt profilprogram 1. Grafiskt profilprogram

Grafiskt profilprogram 1. Grafiskt profilprogram Grafiskt profilprogram 1 Grafiskt profilprogram 2015 2 Grafiskt profilprogram Grafiskt profilprogram 3 Innehållsförteckning 4. Logotyp - De olika varianterna av logotypen och hur den används. 6. Typografi

Läs mer

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN.

SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV HEMSLÖJDEN. INLEDNING STARTSIDA Har du frågor eller funderingar rörande det här dokumentet? Per Björklund Kommunikatör M: 070-890 94 58 T: 08-54 54 94 58 E: per.bjorklund@hemslojden.org SÅ HÄR SPRIDER VI BILDEN AV

Läs mer

FoU primärvård Fyrbodal FoUU-centrum Fyrbodal Lathund för hur man skriver en rapport för en litteraturstudie

FoU primärvård Fyrbodal FoUU-centrum Fyrbodal Lathund för hur man skriver en rapport för en litteraturstudie FoU primärvård Fyrbodal FoUU-centrum Fyrbodal Lathund för hur man skriver en rapport för en litteraturstudie Omslag Mallens uppgifter och loggor ska finnas. Rapportnummer lämnas av FoUkoordinator. Titelsidans

Läs mer

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio

Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se. Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se. Portfolio Sara Berlekom Metallvägen 30 719 40 Garphyttan 070-2430821 sara@xoda.se Webbplats: www.xoda.se www.berlekom.se Portfolio Utställnings affisch Sara Berlekom Målningar, teckningar och foton Hantverksboden

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning

Strategisk informationsförsörjning Strategisk informationsförsörjning 2015-02-25 Välkommen till en eftermiddag kring begreppet Strategisk informationsförsörjning, eller earkiv som många nog menar att det ska handla om. När det gäller digital

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafiska anvisningar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar EV.LUTH. KYRKAN I FINLAND

Grafiska anvisningar. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar EV.LUTH. KYRKAN I FINLAND Grafiska anvisningar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar EV.LUTH. KYRKAN I FINLAND 1 Innehåll 1. Inledning För vem, var och hur? 3 2. Kännetecken Kyrkans gemensamma kännetecken

Läs mer

Anvisningar för litteraturstudie kurs Vetenskapligt Förhållningssätt ST-arbete

Anvisningar för litteraturstudie kurs Vetenskapligt Förhållningssätt ST-arbete Anvisningar för litteraturstudie kurs Vetenskapligt Förhållningssätt ST-arbete 1 Innehållsförteckning Anvisningar för litteraturstudie, ST-arbete... 1 Omslag... 1 Sammanfattning... 1 Introduktion... 1

Läs mer

Grafisk manual för Karlskoga kommun

Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Karlskoga kommun Grafisk manual för Grafisk Karlskoga manual kommun för Karlskoga Innehåll kommun 2 Därför har vi en grafisk profil Karlskoga kommuns grafiska profil är en del av vårt

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.3

SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.3 SVERIGES RADIO Manual och verktygslåda 1.3 Välkommen! Varje framgångsrik verksamhet representeras av en tydlig symbol, en logotyp. Likaså kännetecknas varje framgångsrik verksamhet av att den lyckats förmedla

Läs mer

Version Grafisk manual

Version Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1

Grafisk manual. Version 1.1 Grafisk manual Version 1.1 Innehåll > Innehåll Grafisk profil... 5 Logotyp... 6 Uppbyggnad... 7 Frizon... 8 Verksamhetslogotyper... 9 Placering... 10 Storlekar... 11 Profilfärger... 12 Primärfärger...

Läs mer

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014

RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 RIKSUTSTÄLLNINGARS BARN- & UNGDOMSSTRATEGI 2012-2014 Print Visby 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. 5. 7. 10. Syfte Fokusområden Här beskrivs vilka områden som lorem isum dolor sit. In sed dolor viverra enim

Läs mer

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se

Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Grafisk profil Utgivningsdatum: 2008-08 Utgivare: Falkenbergs kommun Produktion: www.buddy.se Den senaste versionen av den grafiska profilen finns på Falkenbergs webbplats, www.falkenberg.se, tillsammans

Läs mer

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda

Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. För förtroendevalda Grafisk manual Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter För förtroendevalda Grafisk manual, för förtroendevalda, december 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Malin Stedt Gustavsson och Gelinda

Läs mer

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se

Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Vår/sommar 2016 Kocktävlingen Äkta Rök E-post kundtjanst@aktarok.se Sveriges Äkta Rök kock 2015 Tisdagen den 5 maj 2015 gick startskottet för Sveriges Äkta Rök kock 2015 som är en kocktävling för professionella

Läs mer

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12

Korpen. Grafisk manual. Version 3 2012.08.08. Korpen 08.08.12 Korpen Grafisk manual Version 3 2012.08.08 Innehåll 1 Introduktion 1 Introduktion 1 2. Logotype 3 2.1 Översikt 4 2.2 Färger 5 2.3 Placering 6 2.4 Kontrast 7 2.5 Friyta 7 2.6 Format 8 2.7 Andra Användare

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN

EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN EN SAMMANSTÄLLNING AV Grafiska Riktlinjer FÖR GÖTENE KOMMUN 2009 Nu blir vi en enhetlig kommun! För att Götene kommun såväl internt som externt skall uppfattas som en enhet och vara lätt att känna igen,

Läs mer

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint...

Logotyp...3. Typografi...4. Färgpalett...6. Bilder...7. Dekor...8. Utskick...10. Informationsblad...11. Exempel på trycksaker...12. Powerpoint... Grafisk profil Innehåll Logotyp...3 Typografi...4 Färgpalett...6 Bilder...7 Dekor...8 Exempel Utskick...10 Informationsblad...11 Exempel på trycksaker...12 Powerpoint...13 Rollup...14 Dokumentmall...15

Läs mer

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61

SALTSTÄNK. Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 Utgivare: Krabban Krönikör: Åsa-Micaela SALTSTÄNK Nummer: 6 Icke RS/TS-kontrollerat medlemsorgan för Göteborgs Sjöscoutkår Årgång: 61 PINGSLÄGER 2011 Såhär glad är man när man seglar till Nya Elfsborg

Läs mer

Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap # Lagom lång titel. (Language Summary) av Namn Namnsson

Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap # Lagom lång titel. (Language Summary) av Namn Namnsson Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap # Lagom lång titel (Language Summary) av Namn Namnsson title: Title with suitable length swedish title: Lagom lång titel language: Language (Language summary)

Läs mer

Grafisk manual för Malmö stad

Grafisk manual för Malmö stad Grafisk manual för Malmö stad 1 OM VÅRA VARUMÄRKEN Place-brand Denna logotyp används för att marknadsföra staden Malmö mot intressenter som näringsliv, turister, kongressdeltagare med flera. Loggan återfinns

Läs mer

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna

varumärkesplattform arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna arjeplogs kommun árjepluove kommuvnna varumärkesplattform FRAMTAGANDE AV VARUMÄRKESPLATTFORM & GRAFISK PROFIL MEDFINANSIERAS AV SPARBANKEN NORD VIA FRAMTIDSBANKEN OM VARUMÄRKET ARJEPLOG Det här är en varumärkesplattform för Arjeplog. Den ska

Läs mer

BRA. Nytt flygbolag, nya möjligheter. Destinationer. Resenären. Fakta. Mediakanaler. Redaktionell produktion & Projektledning.

BRA. Nytt flygbolag, nya möjligheter. Destinationer. Resenären. Fakta. Mediakanaler. Redaktionell produktion & Projektledning. Nytt flygbolag, nya möjligheter Sverige har fått ett nytt inrikesflygbolag med mer än 2,2 miljoner passagerare om året. BRA Braathens Regional Airlines är en saanslagning av Malmö Aviation och Sverigeflyg.

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi

Logo & Identitet. Grafiska riktlinjer. iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer. design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi PÄRLAN I KVARKEN - HELMI MERENKURKUSSA - PEARL OF THE KVARKEN BERGÖ ÖRÅD R.F. WWW.BERGÖ.FI Logo & Identitet Grafiska riktlinjer design av iwebben.fi för Bergö Öråd & Bergö.fi iwebben.fi 2015 Grafiska riktlinjer

Läs mer

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt

SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt SAMTAL MED OCH OM BOKSTAVEN Att ta fram ett teckensnitt Student: André Falk Lärosäte: hdk, Göteborgs universitet Utgivningsort: Göteborg Utgivningsdatum: Vårterminen 2008 Kurs och utbildningsprogram: Examensprojekt

Läs mer