PUBLIKATION 2006:109. Godstransporter genom Skåne och Blekinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIKATION 2006:109. Godstransporter genom Skåne och Blekinge"

Transkript

1 PUBLIKATION 26:1 Godstransporter genom Skåne och Blekinge

2 Titel: Kartläggning av Godstransporter genom Skåne och Blekinge Vägverkets publikationsnummer: 26:1 Länsstyrelsens publikationsnummer: 26:11 Utredarens publikationsnummer: Trivectorrapport 26:56 Utgivningsdatum: Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson på Vägverket Region Skåne: Petra Fluor Framsidesfoto: Per Gunnar Andersson, Trivector Tryck: Allkopiering Digital version: En pdf-version av rapporten går att hämta på samt på ISSN-nummer Vägverket: ISSN-nummer Länsstyrelsen: Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, Kristianstad, telefon , telefax Projektets finansiärer: Vägverket, Länsstyrelsen Skåne län, Länsstyrelsen Blekinge län, Region Skåne, Region Blekinge, SIKA, Banverket Södra Banregionen, Malmö stad, Helsingborgs hamn, Trelleborgs hamn, Ystads hamn, Karlshamns hamn, Karlskrona hamn och Öresundsbrokonsortiet

3 Förord Trivector Traffic AB fick i september 25 i uppdrag av Vägverket Region Skåne att genomföra en kartläggning av godstransporter genom Skåne och Blekinge. Studien, som har resulterat i en sammanställning av alla godstransporter genom Skåne och Blekinge, består av fem delar: Hamnstudien intervjustudie av lastbilsförare i hamnar. Öresundsbrostudien intervjustudie av åkerier som trafikerar Öresundsbron. Sammanställning av SIKA:s statistik av svenska godstransporter till, från och inom Sverige. Sammanställning av godstransporter på järnväg. Sammanställning av bulk- och containergods m m som transporteras via hamnar. Trivector Traffic har ansvarat för datainsamling, analys och rapportskrivning. Civ ing Petra Ahlström har varit projektledare på Trivector Traffic. Arbetet med databearbetning, analys och rapportskrivning har utförts av civ ing Petra Ahlström, civ ing Emma Morin, civ ing Katarina Evanth, tekn lic Per Gunnar Andersson och tekn dr Annika Nilsson. Civ ing Jan Hammarström har varit Trivectors kvalitetsgranskare. Professor Christer Hydén vid institutionen för Teknik och Samhälle, LTH, har varit oberoende granskare. Projektledare och kontaktperson på Vägverket Region Skåne har varit Petra Fluor. Lund november 26 Trivector Traffic AB

4

5 I KORTVERSION Inledning Skåne och Blekinge har en viktig roll för Sveriges utrikestransporter av gods och får ta hand om en omfattande trafik. Tunga fordon medför miljö- och säkerhetsrisker. Några av de negativa effekterna från trafiken är direkt kopplade till transporternas omfattning. Det finns ett starkt behov av ett förbättrat godsstatistikunderlag om de långväga transporterna till/från/genom Skåne och Blekinge. För att få ett bättre planeringsunderlag har denna studie genomförts. Syftet med denna studie är att kartlägga godstransporterna genom Skåne och Blekinge. Detta görs i följande delstudier: Hamnstudien intervjustudie av lastbilsförare i hamnar. Öresundsbrostudien intervjustudie av åkerier som trafikerar Öresundsbron. Sammanställning av SIKA:s statistik av svenska godstransporter till, från och inom Sverige. Sammanställning av godstransporter på järnväg. Sammanställning av bulk- och containergods m m som transporteras via hamnar. I hamnstudien och Öresundsbrostudien ingår ca intervjuer av lastbilsförare på 14 färjelinjer mellan Skåne, Blekinge och utlandet. Intervjuer har genomförts både i Sverige och i motsvarande hamn i utlandet. Totalt antal godstransporter Inrikestransporter Antalet inrikes godstransporter med svenska lastbilar på vägnätet till, från och inom Skåne och Blekinge är enligt SIKA ca 5 4 varje år. Av dessa sker ca 3 transporter inom Skåne och ca 3 transporter inom Blekinge. En HÖGANÄS miljon transporter går årligen mellan Skåne/Blekinge och övriga Sverige. ÄNGELHOLM HELSINGBORG E6/E2 LANDSKRONA MALMÖ E2 11 E6/E2 17 E6/ 21 1 E4 117 LUND TRELLEBORG ESLÖV E HÄSSLEHOLM 23 YSTAD KRISTIANSTAD KARLSHAMN Antal inrikes transporter med svenska lastbilar, enligt SIKA (årsmedelvärde för 23 och 24) Godstransporter via hamnarna och Öresundsbron Enligt statistik från respektive hamn i Skåne och Blekinge passerade totalt ca 1 44 lastbilsekipage (inkl löstrailers) hamnarna via färjorna i Skåne och Blekinge Helsingborg Malmö Trelleborg Ystad Karlshamn Karlskrona Öresundsbron Antal lastbilstransporter inklusive löstrailers till och från Skåne och Blekinge, via hamnar i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron, 25. Två hamnar dominerar trafiken i Skåne och Blekinge; Trelleborgs hamn med ca 466 lastbilar/år och Helsingborgs hamn med ca 442 lastbilar/år. Enligt Öresundsbrokonsortiet passerade ca 27 lastbilar på Öresundsbron 25. Av dessa har 78 % start-/målpunkt i Skåne eller Blekinge. Resterande 22 % utgörs av transittrafik till och från främst övriga Sverige men även Norge eller Finland RONNEBY 3 KARLSKRONA

6 II HÖGANÄS ÄNGELHOLM HELSINGBORG Av de totalt 1 44 lastbilstransporterna via hamnarna är ca s k transittrafik som passerar genom Skåne/Blekinge. Av transittrafiken har nästan 8 % start- eller målpunkt någonstans i övriga Sverige. E6/E2 LANDSKRONA 11 E6/E2 17 MALMÖ 3 E2 E6/ TRELLEBORG ESLÖV LUND E65 E HÄSSLEHOLM YSTAD KRISTIANSTAD KARLSHAMN RONNEBY Antal lastbilstransporter via hamnarna (25) KARLSKRONA Godstransporter på järnväg Den totala mängden gods som transporterades på järnväg till, från, inom och genom Skåne och Blekinge uppgick 21 till ca 7,8 miljoner ton, enligt SAMGODS. Totalt transporteras ca 1,3 miljoner ton till, från och inom Skåne och Blekinge via järnväg. Av detta går det allra mesta till och från Skåne (ca 1,27 miljoner ton/år). Enligt SAMGODS data är 6,5 miljoner ton gods transittrafik på järnväg genom Skåne och Blekinge. Resultat från hamnstudien och Öresundsbrostudien I detta avsnitt redovisas resultat från hamnstudien och Öresundsbrostudien. Alla resultat är uppräknade till 25 års värden. Godsmängder Gods via hamnar och Öresundsbron Störst mängd gods kommer via hamnen i Trelleborg (1,7 miljoner ton/år). Därefter kommer Malmö med 8,3 miljoner ton/år, Karlshamn och Öresundsbron med 7,3 miljoner ton/år vardera och Helsingborg med 7, miljoner ton/år. Godsmängder i ton per hamn (25). Lastbilar och löstrailers Järnvägsgods, bulk, containergods m m Totalt (25) Helsingborg Karlshamn * Karlskrona Malmö Trelleborg Ystad Höganäs Landskrona Ronneby Simrishamn 5 5 Sölvesborg 1 1 Åhus Öresundsbron 2 7 ** TOTALT *Karlshamn har en högre genomsnittlig godsvikt per lastbil, 26 ton jämfört med 1-17 ton/ lastbil för övriga hamnar, bla pga en relativt stor andel industrigods. ** antaget värde: 27 lastbilar med 1 ton last per fordon. Lastbilstransporter till/från Skåne och Blekinge, via hamnarna Ca 312 transporter (22 %) av det totala antalet godstransporter via hamnarna startar eller slutar i Skåne eller Blekinge. För samtliga transporter är de vanligaste start- och målpunkterna Helsingborg och Malmö. I Blekinge är Karlshamn den vanligaste start- och målpunkten. Helsingborg Malmö Trelleborg Klippan Karlshamn Kristianstad Lund Perstorp Hässleholm Landskrona Ystad Bromölla % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4% Vanligaste start- och målpunkter för godstransporter till/från Skåne och Blekinge. 57 % av lastbilstransporterna via färjelinjerna i Helsingborg har sin start- eller målpunkt i själva staden. För trafiken

7 III över Öresundsbron har knappt hälften av lastbilstransporterna Malmö som start - eller målpunkt. De flesta transporter som startar eller slutar i Skåne/Blekinge har i utlandet sin start-/målpunkt i Tyskland eller Danmark. Transittrafik som endast passerar Skåne/Blekinge kör ofta till/från Göteborg eller Stockholm. Göteborg Stockholm Jönköping Halmstad Tyskland Danmark Holland Polen Italien Frankrike Spanien Belgien Tjeckien Österrike Ungern Liauen Schweiz Slovakien Lettland Turkiet England Estland Skåne Blekinge Norrköping Örebro Borås Trollhättan Växjö Eskilstuna Falkenberg Älmhult Värnamo % 5% 1% 15% 2% Vanligaste start- och målpunkter i Sverige för transittrafik genom Skåne och Blekinge. % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Vanligaste start- och målpunkter i utlandet för godstransporter till/från Skåne och Blekinge. Vägval för godstransporter via hamnarna och Öresundsbron Transittrafik via hamnarna 78 % av de totala godstransporterna via hamnarna är s k transittrafik som passerar genom Skåne och Blekinge. Nästan hälften av alla godstransporter via hamnarna går via E6/E2 mellan Malmö och Helsingborg. 34 % av godstrafiken går längs E6/ mellan Trelleborg och Malmö. Sverige-Tyskland Sverige-Danmark Sverige-Polen Sverige-Holland Sverige-Tjeckien Sverige-Italien Sverige-Frankrike Sverige-Österrike Sverige-Belgien Sverige-Ungern Sverige-Spanien Sverige-Litauen Danmark-Norge Polen-Norge Tyskland-Norge Danmark-Finland Västra Sverige Östra Sverige Norra Sverige Transit % 5% 1% 15% 2% 25% De vanligaste transportrelationer för transittrafik via hamnarna. HÖGANÄS ÄNGELHOLM HELSINGBORG E6/E2 48 % LANDSKRONA MALMÖ E2 3 % 37 % E6/E2 E6/ 34 % 18 TRELLEBORG E4 ESLÖV LUND 16 E % % 35 % 1 % 117 HÄSSLEHOLM 23 2 % 2 % 1 % YSTAD 2 % % KRISTIANSTAD % KARLSHAMN 3 % 1 % 27 RONNEBY Andel av totala godstrafiken via hamnarna som väljer olika vägar % 28 4 % 3 % KARLSKRONA De vanligaste relationerna för transittrafik är Sverige - Tyskland och Sverige - Danmark. Några procent av transittrafiken har varken start- eller målpunkt i Sverige. För denna trafik är Danmark - Norge samt Polen - Norge de vanligaste relationerna. Transittrafiken från de skånska hamnarna använder nästan uteslutande E6/E2 och E4 vid färd genom Skåne.

8 IV Helsingborg - vägval för transittrafik Ca 345 (78 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Helsingborg, utgör transittrafik genom Skåne. Transittrafiken väljer främst att färdas på E4 och E6/E2. Ca 5 % kör väg E4 medan 46 % väljer E6/E2. Resterande 4 % fördelas på övriga vägar. E6/E2 ÄNGELHOLM 46 % HÖGANÄS 111 HELSINGBORG 11 LANDSKRONA E6/E2 MALMÖ E2 E % 24 HÄSSLEHOLM ESLÖV LUND E65 E6/ TRELLEBORG 11 YSTAD KARLSHAMN KRISTIANSTAD RONNEBY KARLSKRONA Transittrafik via Helsingborg och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) 44 % Malmö - vägval för transittrafik Ca 144 (65 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Malmö, utgör transittrafik genom Skåne och Blekinge. I figuren kan utläsas att transittrafiken främst färdas på E6/E2 och E4. 3 % kör via E6/E2. Efter Helsingborg väljer 4 % E4 medan 44 % fortsätter norrut längs E6/E2. 7 % av trafiken går längs. HÖGANÄS ÄNGELHOLM HELSINGBORG LANDSKRONA MALMÖ E2 E6/E2 3 % E6/E2 ESLÖV 18 TRELLEBORG E % E65 4 % HÄSSLEHOLM 23 5% YSTAD KRISTIANSTAD KARLSHAMN RONNEBY Transittrafik via Malmö och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) 28 KARLSKRONA Trelleborg - vägval för transittrafik Ca 424 (84 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Trelleborg, utgör transittrafik genom Skåne och Blekinge. I figuren kan utläsas att transittrafiken främst färdas på E6/E2/. % av transittrafiken till/från Trelleborg går här. 1 % väljer väg 18. I Malmö fortsätter 5 % på väg medan övriga kör norrut längs väg E6/E2. 55 % svänger av på väg E4 vid Helsingborg och ca 3 % kör vidare norrut längs E6/E2. HÖGANÄS ÄNGELHOLM HELSINGBORG E6/E2 LANDSKRONA MALMÖ 3 % E6/E2 % E6/ ESLÖV 55 % E65 5 % 14 E4 11 TRELLEBORG HÄSSLEHOLM 23 YSTAD KRISTIANSTAD KARLSHAMN Transittrafik via Trelleborg och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) 27 (3) RONNEBY KARLSKRONA

9 V Ystad - vägval för transittrafik Ca 116 (75 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Ystad, utgör transittrafik genom Skåne och Blekinge. Jämfört med andra hamnar är spridningen mellan olika vägar betydligt större för trafiken till/från Ystad. 67 % av fordonen väljer väg E65 och 23 % väg. 3 % av transittrafiken går till och från Danmark. 11 % 37 % % 116 ÄNGELHOLM % HÖGANÄS HÄSSLEHOLM KARLSHAMN KRISTIANSTAD HELSINGBORG 11 7 % % LANDSKRONA 17 ESLÖV E6/E2 LUND % 11 MALMÖ % 3 % E2 E65 67 % RONNEBY KARLSKRONA 18 TRELLEBORG YSTAD Transittrafik via Ystad och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) Karlshamn - vägval för transittrafik Ca 36 (8 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Karlshamn, utgör transittrafik genom Skåne och Blekinge. Det dominerande vägvalet är. Ca 2 % av lastbilstrafiken till/från Karlshamn färdas vidare till Danmark via och E2. Ca 2 % kör och vidare på väg 21 och väg 24, där sedan majoriteten av fordonen ska vidare mot E6/E2. Andra vanliga vägval är väg 2 och väg % av fordonen lämnar Blekinge via väg österut. HÖGANÄS ÄNGELHOLM HELSINGBORG E6/E2 LANDSKRONA MALMÖ 11 E6/E2 E2 17 E6/ ESLÖV LUND TRELLEBORG E65 E4 117 HÄSSLEHOLM % 2 % 2 % 23 YSTAD 3 2 % 18 % % 116 RONNEBY 24 % KARLSHAMN KARLSKRONA KRISTIANSTAD % % % 2 % Transittrafik via Karlshamn och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) % Karlskrona - vägval för transittrafik Ca 63 (87 %) lastbilstransporter per år, till och från färjorna i Karlskrona, utgör transittrafik genom Skåne och Blekinge. Transittrafiken går huvudsakligen norrut genom Blekinge. En knapp tredjedel av trafiken färdas längs väg österut. Vanliga vägval är även väg 28 (24 %) och väg 27 (23 %). Ca 2 % av trafiken går via väg och E2 till/från Danmark. ÄNGELHOLM ANÄS SINGBORG E6/E2 LANDSKRONA MALMÖ E6/E2 E E6/ ESLÖV LUND E65 E % HÄSSLEHOLM 2 % 23 2 % YSTAD 21 1 % KRISTIANSTAD % KARLSHAMN 23 % % RONNEBY Transittrafik via Karlskrona och genom Skåne/Blekinge (hamnstudien 25) % 28 KARLSKRONA 28 %

10 VI Öresundsbron - vägval för transittrafik Ca 5 (22 %) av lastbilstransporterna över Öresundsbron utgör transittrafik, d v s har start-/målpunkt utanför Skåne och Blekinge. Majoriteten av transittrafiken kör via E6/E2 mellan Malmö och Helsingborg. Majoriteten kör sedan väg E4 ut ur Skåne (83 %). Eftersom endast ca 75 observationer med transitkörning via Öresundsbron har gjorts bör resultatet tolkas med viss försiktighet. Fördelningen mellan de länder som fordonen finns registrerade i är ungefär den samma som fördelningen mellan förarnas hemländer. Det finns dock en liten skillnad. Andelen tyska, polska och ungerska förare är något högre än motsvarande andel bland fordonen. På motsvarande sätt är andelen danska, svenska, holländska och österrikiska förare något lägre än andelen fordon från dessa länder. Fordonstyper En dominerande andel, 83 %, av lastbilarna har påhängsvagn, 1 % är lastbilar med släpvagn och 7 % är lastbilar. ÄNGELHOLM HÖGANÄS HELSINGBORG E6/E2 1 % LANDSKRONA E6/E2 MALMÖ 17 % 18 TRELLEBORG 83 % ESLÖV E E4 HÄSSLEHOLM 23 YSTAD KRISTIANSTAD KARLSHAMN RONNEBY 28 KARLSKRONA Transittrafik via Öresundsbron och genom Skåne/Blekinge (Öresundsbrostudien 25) Fordon/förare De lastbilar som kör till och från Skåne och Blekinge via hamnarna och Öresundsbron är i huvudsak registrerade i Tyskland, Danmark, Polen och Sverige. Dessa fyra länder svarar för 7 % av lastbilstransporterna till, från och genom Skåne och Blekinge, vilket motsvarar nästan 1 miljon transporter per år. 1% % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Lastbil Lastbil med släp Lastbil med påhängsvagn Fordonstyp för godstransporter via hamnarna. Fyllnadsgrad (volymutnyttjande) Av lastbilarna via hamnarna är i genomsnitt 6 % fullastade. En högre andel av lastbilarna är fullastade i riktning till Sverige än från Sverige, 65 % jämfört med 5 %. 6% 4% Färjor Öresundsbron 25% 2% Fordon Förare 2% 15% % Tom 25% 5% 75% 1% 1% 5% % Tyskland Danmark Polen Sverige Holland Tjeckien Litauen Ungern Österrike Slovakien Fordonsland och förarens nationalitet för godstransporter via hamnarna. Fyllnadsgrad för godstransporter via hamnarna. På Öresundsbron är endast 38 % av lastbilarna fullastade. Detta kan förmodligen förklaras av att lastbilstransporterna över Öresundsbron ofta är kortare resor mellan Danmark och Sverige där transporten i den ena riktningen är en tomkörning. De lastbilar som åker med färjorna kör längre sträckor och då är man sannolikt mer mån om att ha gods i lastbilen i båda riktningarna.

11 VII Godstyp Ser man på det totala antalet lastbilstransporter via hamnarna och via Öresundsbron dominerar grupperna andra tillverkade produkter (2 %), livsmedel ( %), metallprodukter ( %), pappersmassa (12 %) och trävaror (1 %). Andelen transporter där varugruppen är okänd utgör 18 % av alla transporter 25. I snitt är 6 % av lastbilstransporterna tomma. Lastbilsförarna hade möjlighet att ange 1-2 godstyper varför summan av staplarna blir mer än 1 % i figuren nedan. På Öresundsbron har drygt 6 % av lastbilstransporterna okänd varugrupp. Via färjorna i Skåne och Blekinge har knappt 1 % av lastbilstransporterna okänd varugrupp. Andra tillverkade produkter Varugrupp okänd Livsmedel och djurfoder Metallprodukter Pappersmassa och pappersprodukter Trävaror Lastbilen tom Jordbruks- och skogsprodukter Mineralprodukter, byggnadsmaterial Kemikalier, kemiska produkter Rundvirke Malmer och metallavfall Petreoleumprodukter Fasta mineralbränslen och råolja Hamnar Öresundsbron % 5% 1% 15% 2% Godstyper för transporter via hamnarna och Öresundsbron (antal transporter). Farligt gods Av det gods som transporteras med lastbil till och från hamnarna i Skåne och Blekinge är ca 4 % farligt gods. Andelen farligt gods är högre för transporter från Sverige än transporter till Sverige, ca 6-7 % jämfört med 2-3 %. På Öresundsbron har ca 2 % av lastbilarna farligt gods vilket motsvarar ca 66 fordon till och från hamnarna och ca 4 4 lastbilar via Öresundsbron har farligt gods. Cabotage Förare på väg ut ur Sverige med utlandsregistrerade fordon tillfrågades om de hade gjort en cabotagekörning, d v s en separat transport med start- och målpunkt inom Sverige. 15 % av de tillfrågade förarna angav att de hade gjort en cabotagekörning i Sverige. Detta motsvarar drygt 1 lastbilstransporter per år. Av dessa angav 8 % att cabotagekörningen bestod av farligt gods. Det är en högre andel än genomsnittet av lastbilstransporterna via hamnarna i Skåne och Blekinge (4 %) och via Öresundsbron (2 %). Fordon från fyra länder svarar för 75 % av cabotagekörningen i Sverige. Det är fordon från Tyskland (25 %), Polen (2 %), Danmark (1 %) och Holland (11 %). Om man ser på de nio länder som svarar för mest cabotagekörning i Sverige kommer man upp i nästan % av den totala mängden cabotagekörningar som görs i Sverige. 3% 2% 2 1% 15 % Tyskland Polen Danmark Holland Tjeckien Litauen Ungern Lettland Slovakien 1 Cabotagekörning i denna studie fördelat på de länder lastbilarna är registrerade. 5 ADR 1 Explosivt ADR 2 Gaser ADR 3 ADR 4 B randfarliga Brandfarliga vätskor fasta ämnen ADR 5 Oxiderande ämnen ADR 6 Giftiga ämnen ADR 7 Radioaktiva ämnen ADR 8 Frätande ämnen ADR Övriga farligt Farligt gods transporterat via hamnarna och Öresundsbron (antal transporter). Eftersom det är olagligt för fordon från vissa länder att genomföra cabotagekörning i Sverige är det möjligt att den verkliga andelen cabotagekörning är större än det som kommit fram i denna studie.

12

13 Innehållsförteckning Förord Kortversion 1. Inledning BAKGRUND OCH SYFTE KARTLÄGGNINGENS INNEHÅLL METOD OCH OMFATTNING ÖVRIGT 5 2. Lastbilstrafik via hamnar i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron TOTALT ANTAL LASTBILSTRANSPORTER ÅRSFÖRDELNING AV LASTBILSTRANSPORTER VIA HAMNAR SAMT VIA ÖRESUNDSBRON 8 3. Genomförda intervjuer i hamnstudien och i Öresundsbrostudien 1 4. Resultat av hamnstudien och Öresundsbrostudien vägval för lastbilstransporter till, från och genom Skåne och Blekinge TOTALA GODSTRANSPORTER VIA SAMTLIGA HAMNAR I SKÅNE OCH 4.2 BLEKINGE SAMT VIA ÖRESUNDSBRON TRANSPORTER VIA HELSINGBORG TRANSPORTER VIA MALMÖ TRANSPORTER VIA TRELLEBORG TRANSPORTER VIA YSTAD TRANSPORTER VIA KARLSHAMN TRANSPORTER VIA KARLSKRONA TRANSPORTER VIA ÖRESUNDSBRON 3 4. ANDEL LASTBILSTRAFIK VIA HAMNAR OCH VIA ÖRESUNDSBRON JÄMFÖRT MED TOTAL LASTBILSTRAFIKMÄNGD Resultat från hamnstudien och Öresundsbrostudien övriga resultat FÖRARLAND OCH FORDONSLAND FORDONSTYPER FYLLNADSGRAD GODSTYPER FARLIGT GODS CABOTAGEKÖRNING Godstransporter med svenska lastbilar enligt SIKA INLEDNING GODSTRANSPORTER MED SVENSKA LASTBILAR INOM SVERIGE GODSTRANSPORTER MED SVENSKA LASTBILAR TILL OCH FRÅN UTLANDET ENLIGT SIKA Gods på järnväg INLEDNING GODSMÄNGDER PÅ JÄRNVÄG Bulk-, container-, järnvägsgods m m via hamnarna INLEDNING GODSMÄNGDER 56. Godsmängder i Skåne och Blekinge en totalbild 58.1 ANTAL GODSTRANSPORTER 5.2 GODSMÄNGDER 61

14 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Metodbeskrivning av hamnstudien Metodbeskrivning av Öresundsbrostudien Inrikes transporter med svenska lastbilar enligt SIKA Järnvägsdata från SAMGODS Antal lastbilstransporter på vägnätet i Skåne och Bleking, enligt hamnstudien och Öresundsbrostudien 25 Godstyper på lastbilstransporterna enligt hamnstudien och Öresundsbrostudien, antal transporter 25 Ordlista Frågeformulär till hamnstudien

15 1 1. Inledning 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE Genom sitt läge på södra delen av den skandinaviska halvön är Skåne och Blekinge ett transitområde för godstransporter. Enligt prognoser från SIKA 1 kan man räkna med ökade transportvolymer fram till 22. Godstransportarbetet i Sverige förväntas öka med 21 % från 21 till 22. Den största ökningen förväntas lastbilstrafiken stå för. Skåne och Blekinge har en speciell roll för Sveriges utrikestransporter av gods och får ta hand om en omfattande trafik. Samtidigt är det mycket viktigt för Sverige som helhet att transporterna till de europeiska marknaderna kan ske effektivt. Transporterna är viktiga för både Sveriges utveckling och alla de som jobbar inom sektorn. Tunga fordon medför miljö- och säkerhetsrisker och är kraftigt överrepresenterade i de svåra vägtrafikolyckorna. Några av de negativa effekterna från trafiken är direkt kopplade till transporternas omfattning. För att få ett bättre planeringsunderlag finns därmed ett starkt behov av ett förbättrat godsstatistikunderlag om de långväga transporterna till/från/genom Skåne och Blekinge. Under hösten 25 och våren 26 genomförde Trivector Traffic en kartläggning av godstransporter genom Skåne och Blekinge på uppdrag av Vägverket Region Skåne. Projektet är ett samarbete mellan: Vägverket Malmö stad Länsstyrelsen Skåne län Helsingborgs hamn Länsstyrelsen Blekinge län Trelleborgs hamn Region Skåne Ystads hamn Region Blekinge Karlshamns hamn SIKA Karlskrona hamn Banverket Södra Banregionen Öresundsbrokonsortiet Syftet med studien är att kartlägga godstransporterna i Skåne och Blekinge. 1 SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys

16 2 1.2 KARTLÄGGNINGENS INNEHÅLL Kartläggningen av godstransporterna i Skåne och Blekinge har gjorts i följande delstudier: Hamnstudien intervjustudie av lastbilsförare i hamnar. Öresundsbrostudien intervjustudie av åkerier som trafikerar Öresundsbron. Sammanställning av SIKA:s statistik av svenska godstransporter till, från och inom Sverige. Sammanställning av godstransporter på järnväg. Sammanställning av bulk- och containergods m m som transporteras via hamnar. Studien har resulterat i ett brett planeringsunderlag för utvecklingen av transportsystemet i södra Sverige. Underlaget utgörs av uppgifter om bland annat fordonstyper, typ av transporterat gods, farligt gods, nationalitet hos förare och fordon samt hur trafiken fördelar sig på vägarna i Skåne och Blekinge. Det finns även uppgifter om godstrafiken på järnväg med avseende på godsmängder. 1.3 METOD OCH OMFATTNING I detta avsnitt beskrivs de metoder som har använts i studiens olika delar. Fördjupade metodavsnitt finns i bilagor sist i rapporten. Hamnstudien Som en stor del i kartläggningen av godstrafik har lastbilsförare intervjuats innan de kör ombord på färjorna vid följande 15 hamnar i Skåne, Blekinge, Danmark, Tyskland, Polen, Litauen och Lettland: Helsingborg Travemünde (Tyskland) Malmö Rostock (Tyskland) Trelleborg Sassnitz (Tyskland) Ystad Swinoujscie (Polen) Karlshamn Gdynia (Polen) Karlskrona Klaipeda (Litauen) Helsingör (Danmark) Ventspils (Lettland) Rönne (Danmark)

17 3 Ursprungligen ingick 15 färjelinjer i studien: Helsingborg - Helsingör (HH ferries) Helsingborg - Helsingör (Scandlines) Helsingborg - Travemünde (TT-line) Malmö - Travemünde (Nordölink) Trelleborg - Travemünde (Scandlines) Trelleborg - Travemünde (TT-line) Trelleborg - Sassnitz (Scandlines) Trelleborg - Rostock (Scandlines) Trelleborg - Rostock (TT-line) Ystad - Swinoujscie (Unity Line) Ystad - Swinoujscie (Polferries) Ystad - Rönne (Bornholmstrafiken) Karlshamn - Klaipeda (LISCO Baltic) Karlshamn - Ventspils (Scandlines) Karlskrona - Gdynia (Stena Line) I hamnstudien var minimikravet att 3 intervjuer skulle göras på varje färjelinje samt att minst 8 intervjuer totalt skulle göras. Minimikravet klarades inte för den nyöppnade linjen Helsingborg Travemünde som togs bort ur studien eftersom antalet lastbilar här var allt för få för att man med rimliga insatser skulle klara minimikravet på 3 intervjuer. Även för färjelinjerna Ystad Rönne och Trelleborg Travemünde (Scandlines) var antalet lastbilar för få för att man skulle klara kravet. Dessa linjer har dock ingått i hamnstudien men kravet på minst 3 intervjuer har tagits bort. I hamnstudien intervjuades i huvudsak lastbilsförare som själva skulle åka med färjan. I Malmö, Karlskrona och Karlshamns hamn intervjuades även ett fåtal förare som lämnade eller hämtade en löstrailer eller släpvagn i hamnen. Lastbilsförarna fick besvara frågor om bl a fordonets registreringsland, förarens nationalitet, fordonstyp, tjänstevikt, typ och vikt på godset, hur fullastade fordonen var (fyllnadsgrad), drivmedel 2, eventuellt farligt gods, mål- respektive startpunkt för resan (både land och ort) samt vilka körvägar i Skåne och Blekinge som användes vid transporten. Förarna fick se på en karta över Skåne och Blekinge med vägar och vägnummer markerade. Denna karta fanns tillhands för att underlätta ifyllandet av frågan om körvägar. Förarna angav inte exakt vilka delsträckor på vägarna som användes utan bara de vägar som användes någon gång på den aktuella resan. Med hjälp av denna information har sedan körvägarna genom Skåne och Blekinge kartlagts. Om en lastbilsförare har haft flera på- el- 2 Frågan om drivmedel ingick ej i studien om godstrafik genom Skåne och Blekinge. Denna fråga ställdes i ett särskilt uppdrag åt Länsstyrelsen i Skåne län för att beräkna miljöbelastningen i Helsingborg.

18 4 ler avlastningspunkter angavs den ort i respektive land som ligger närmast respektive hamnort för färjelinjen. Frågeformulären fanns tillgängliga på elva språk: svenska, tyska, polska, tjeckiska, engelska, ungerska, slovenska, lettiska, litauiska, ryska och spanska. Det undersöktes även om cabotagekörning 3 hade genomförts för utlandsregistrerade lastbilar som var på väg ut ur Sverige. Intervjupersonalen fyllde även i uppgifter om datum, färjelinje, hamnort, och avgångstid för färjan. Öresundsbrostudien Syftet med Öresundsbrostudien var att kartlägga godstransporterna över bron. Eftersom 85 % av lastbilspassagerna över bron sker med BroBizz 4 valdes åkerier med BroBizz ut för att svara på frågor om transporterna. Minst 3 passager över bron skulle kartläggas, 15 per riktning. Frågeformuläret som användes var i stort sett detsamma som det för hamnstudien med kompletterande frågor om bropassagens riktning. Svenska och danska åkerier kontaktades per telefon. De fick information om studien och tillfrågades om de kunde medverka genom att fylla i ett frågeformulär för varje enkelpassage av lastbilar som gjordes över Öresundsbron under tre dagars tid 5. Dessutom fick de svara på frågor gällande antalet BroBizzar som företaget hade och hur många enkelpassager de beräknades göra över Öresundsbron under 25. Frågeformulär samt ett följebrev med information på respektive språk skickades ut till åkerierna. Statistik/data från SIKA, SAMGODS och Öresundsbrokonsortiet För att få en helhetsbild av godstransporterna i Skåne och Blekinge kompletteras hamnstudien och Öresundsbrostudien med statistik från SIKA 6 över inrikestrafiken med svenska lastbilar. Data om gods på järnväg har hämtats från SAMGODS 7. Dessutom har uppgifter om mängden transporterat bulk-, container-, järnvägs- och övrigt gods som transporteras till och från respektive hamn samt via Öresundsbron sammanställts. Detta material har erhållits från respektive hamn, Sveriges Hamnar 8 samt Öresundsbrokonsortiet. 3 Cabotagekörning är när ett utlandsregistrerat fordon gör en separat körning inom ett annat land, d v s hela resan inklusive lastning, transport och lossning. 4 BroBizz är en elektronisk sändare som registrerar resorna över Öresundsbron. BroBizz-kunder passerar bron till ett rabatterat pris. 5 De tre dagarna valdes ut slumpvis 6 SIKA, Statens institut för kommunikationsanalys 7 SAMGODS, Ett nationellt modellsystem som används till analyser av transport- och infrastrukturpolitik. 8 Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivareorganisation.

19 5 1.4 ÖVRIGT De lastbilar som ingick i studien hade en totalvikt på över 3,5 ton. Intervjuerna med lastbilsförare i hamnstudien samt i Öresundsbrostudien har i huvudsak skett under hösten 25 med kompletteringar under våren 26. Att studien inte har genomförts under ett helt år kan eventuellt påverka resultatet gällande vilka godstyper som körs beroende på årstidsvariationerna, vilket i sin tur kan ge olika vägval genom Skåne och Blekinge. I denna studie har vi dock antagit att de godstyper och vägval som erhållits i intervjustudierna gäller för hela året.

20 6 2. Lastbilstrafik via hamnar i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron Statistik har samlats in om lastbilstransporter via hamnarna i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron. Den statistik som redovisas i detta kapitel är hämtad från hamnarna i Skåne och Blekinge, Öresundsbrokonsortiet samt Sveriges Hamnar. Där källan är en annan anges detta särskilt. 2.1 TOTALT ANTAL LASTBILSTRANSPORTER Enligt statistik från respektive hamn passerade totalt cirka 1 44 lastbilar, lastbilar med släp, lastbilar med påhängsvagn samt löstrailers till och från Sverige via hamnarna i Skåne och Blekinge 25. Enligt hamnarnas statistik färdades 2 % av trafiken via de skånska hamnarna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och Ystad. 8 % av trafiken går via Karlshamns och Karlskrona hamn i Blekinge. Två hamnar dominerar trafiken; Trelleborgs hamn med ca 466 lastbilar/år (32 %) och Helsingborgs hamn med ca 442 lastbilar/år (31 %). Enligt Öresundsbrokonsortiet körde ca 27 lastbilar över Öresundsbron 25. I figur 1 visas det totala antalet lastbilstransporter inklusive transporter med löstrailers per år till och från Skåne och Blekinge via hamnarna respektive Öresundsbron 25. Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivareorganisation.

21 7 Figur 1 Antal lastbilstransporter inklusive löstrailers till och från Skåne och Blekinge, via hamnar i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron, 25. Källa respektive hamn i Skåne och Blekinge, Öresundsbrokonsortiet samt Sveriges Hamnar Helsingborg M almö Trellebo rg Ystad Karlshamn Karlskrona Öresundsbron Andelen löstrailers 11 varierar mellan hamnarna. I snitt är andelen ca 1 % av det totala antalet lastbilar via hamnarna i Skåne och Blekinge men andelen varierar från 2 % i Ystad till 3 % i Malmö. Andelen löstrailers i hamnarna 25 är som följer: Helsingborg 1 % (44 löstrailers per år) Malmö 3 % (67 6 löstrailers per år) Trelleborg 18 % (7 löstrailers per år) Ystad 2 % (3 8 löstrailers per år) Karlshamn 11 % (5 löstrailers per år) Karlskrona 3 % (1 8 löstrailers per år) Jämförelse med Vägverkets förstudie Vägverket publicerade 24 en förstudie vars syfte var att kartlägga transittrafiken på vägarna i Skåne och Blekinge 12. I förstudien sammanställs godsstatistik för Blekinge och Skåne från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), Statistiska centralbyrån (SCB), trafikverk och hamnar. I Vägverkets förstudie presenteras statistik från SCB gällande antal lastbilar med eller utan släp på Öresundsbron och via färjor för 22. Antalet lastbilstransporter för 22 ses i tabell 1. 1 Sveriges Hamnar är hamnföretagens bransch- och arbetsgivareorganisation. 11 Löstrailer är en påhängsvagn som skeppas med färja utan dragbil 12 Vägverket Region Skåne, Kartläggning av transittrafik på väg i Blekinge och Skåne en förstudie, publikationsnummer 24:18

22 8 Tabell 1 Antalet lastbilstransporter via färjor och Öresundsbron för 22 enligt Vägverkets förstudie Antal lastbilstransporter 22 Helsingborg 383 Malmö 18 Trelleborg 458 Ystad 3 Karlshamn 1 Karlskrona 33 Öresundsbron 17 Med tanke på att årsvärdena för 22 i Vägverkets förstudie ska räknas upp till 25 års värden, verkar dessa värden stämma överens med statistiken som vi har erhållit från Helsingborg och Trelleborg för 25. För Karlshamn har lastbilstrafiken enligt uppgift från hamnen ökat det senaste året och detta bekräftas av jämförelsen mellan de olika källorna. Antalet lastbilstransporter till och från Malmö och Karlskrona har dubblerats samtidigt som antalet lastbilstransporter till och från Ystad har ökat från 3 till 154. Antalet lastbilstransporter på Öresundsbron har ökat från cirka 17 år 22 till 27 år ÅRSFÖRDELNING AV LASTBILSTRANSPORTER VIA HAM- NAR SAMT VIA ÖRESUNDSBRON De 1 44 lastbilar som kör via hamnarna till Skåne och Blekinge fördelar sig ganska jämnt över året. Antalet är något lägre i juli samt januari och februari. Årsvariationen är ungefär den samma för alla hamnar. Varje månad trafikeras hamnarna av 7 % av årstrafiken, se figur 2.

23 Figur 2 Årsvariation för lastbilstransporter via hamnar i Skåne och Blekinge, medelvärde har beräknats av uppgifter från Malmö, Ystads och Karlskrona hamn, % 8% 6% 4% 2% % jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec På Öresundsbron körde 25 ca 27 lastbilar. Dessa fördelade sig relativt jämt över året, se figur 3. Mellan 2 och 25 lastbilar passerade Öresundsbron varje månad. I januari och februari var antalet något lägre med 18 lastbilar som då passerar bron. Det är ungefär lika många transporter i vardera riktningen över bron. 85 % betalas med BroBizz och resterande 15 % betalas kontant. Figur 3 Årsvariation för lastbilstransporter över Öresundsbron 25, källa Öresundsbrokonsortiet 1 % % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % jan feb mars april maj juni juli aug sept okt no v dec

24 1 3. Genomförda intervjuer i hamnstudien och i Öresundsbrostudien I detta kapitel beskrivs studiens omfattning i antal genomförda intervjuer totalt samt fördelat per hamn. Nästan lastbilsförare har intervjuats i denna studie. Alla intervjuer har genomförts i hamnarna medan lastbilsförarna väntade på färjorna. I figur 4 visas hur många intervjuer som har genomförts i respektive hamn samt för Öresundsbron. Figur 4 Genomförda intervjuer per hamn samt för Öresundsbron Helsingbo rg M almö Trelleborg Ystad Karlshamn Karlskrona Öresundsbron Cirka 6 % av alla intervjuer genomfördes vid färjelinjerna som angör Trelleborg och Helsingborg. Dessa två hamnar är även de som har mest lastbilstrafik intervjuer genomfördes vid färjelinjer till och från Trelleborg, vilket motsvarar 36 % av alla intervjuer. Vid färjelinjerna som angör Helsingborg genomfördes 2 3 intervjuer, vilket motsvarar 22 % av alla intervjuer. Därefter kommer färjelinjerna som angör Ystad med 1 42 intervjuer (15 %), Karlskrona ( %), Karlshamn (8 %) och Malmö (7 %). De 33 intervjuade lastbilsförare som har kört på Öresundsbron svarar för knappt 4 % av intervjuerna. Totalt sett har ungefär lika många intervjuer genomförts i de svenska hamnarna som i de utländska hamnarna.

25 11 4. Resultat av hamnstudien och Öresundsbrostudien vägval för lastbilstransporter till, från och genom Skåne och Blekinge I detta och nästkommande kapitel beskrivs resultatet av de intervjuer som genomförts med lastbilsförare som använder färja till och från Skåne och Blekinge (hamnstudien) samt lastbilsförare som kört via Öresundsbron (Öresundsbrostudien). Intervjuerna genomfördes i huvudsak under hösten 25 och kompletterades våren 26. Därefter har svaren viktats upp till årsvärden motsvarande antalet lastbilstransporter som genomfördes till och från respektive hamn 25. Uppviktningen genomfördes med hjälp av variationen över veckan där varje veckodag fick sin egen vikt. Även riktningen (till och från Sverige) tilldelades sin egen vikt. Alla resultat som redovisas i detta och nästa kapitel från hamnstudien och Öresundsbrostudien är uppviktade årsvärden och avser 25. I detta kapitel redovisas vägval för lastbilstansporter till, från och genom Skåne och Blekinge. Lastbilstransporterna som avses är trafiken via hamnarna samt trafiken över Öresundsbron. Med lastbilstransporter menas såväl vanliga lastbilar, lastbil med släp samt lastbil med påhängsvagn och löstrailers. Även lastbilsförare som kör löstrailers till och från hamnarna har intervjuats i Malmö, Karlshamn och Karlskrona. Eftersom dessa intervjuer är för få för att man ska kunna vikta upp dem på ett statistiskt säkert sätt, har de inte fått särskilda vikter utan har viktats upp till årsvärden tillsammans med övriga intervjuer av lastbilsförare. Det studerade vägnätet i Skåne och Blekinge redovisas i figur 5.

26 12 Figur 5 Vägnätet i Skåne och Blekinge ÄNGELHOLM HÖGANÄS 112 E E6/E2 HELSINGBORG HÄSSLEHOLM KRISTIANSTAD KARLSHAMN RONNEBY KARLSKRONA LANDSKRONA 17 ESLÖV E6/E2 LUND MALMÖ E2 E6/ TRELLEBORG 18 E YSTAD För att förenkla frågeformuläret fick föraren titta på en karta med vägnummer utritade (se figur 5) och sedan kryssa för vilka vägar som använts/skulle användas vid transporten genom Skåne och Blekinge. Det framgår alltså inte vilken delsträcka på respektive väg som föraren kör på utan bara att föraren har kört på någon del av de valda vägarna. Eftersom förarna ofta angett flera vägar är summan av antalet vägar fler än antalet transporter. I de fall där körd väg inte tydligt framgått av förarnas angivna vägar har även start- och målpunkt analyserats för att ge en så korrekt bild som möjligt. På kommande sidor beskrivs vägval och målpunkter dels totalt för samtliga transporter via hamnarna och via Öresundsbron, dels uppdelat på respektive hamn och Öresundsbron. Följande redovisas för respektive hamn: Diagram över vägval. Här redovisas uppviktade årsvärden över antal transporter på respektive väg via respektive hamn och via Öresundsbron. Eftersom varje förare har kunnat kryssa i flera vägar, är summan av transporter i diagrammet större än det verkliga totala antalet lastbilstransporter. Diagrammet ger således en bild av hur lastbilstransporterna belastar olika vägar. Antal lastbilstransporter med start- eller målpunkt i Skåne och Blekinge. Start- och målpunkter för transporter inom Skåne och Blekinge redovisas för respektive hamn samt för Öresundsbron (redovisas som andel i % av antalet transporter inom Skåne och Blekinge).

27 Mängd transittrafik genom Skåne och Blekinge. Med transittrafik avses här all trafik som endast passerar Skåne/Blekinge utan att ha varken start- eller målpunkt i något av länen. I figurerna redovisas andel i % av total transittrafik längs de olika vägarna i Skåne och Blekinge för respektive hamn och för Öresundsbron. I de fall där samma väg har fler nummer (ex E6/E2) och föraren kryssat i bägge vägarna, har dessa endast räknats en gång, beroende på resans start- eller målpunkt i Sverige, för att på så vis undvika att dessa vägar får felaktigt höga andelar. Vägar som används av 2 % eller färre, redovisas inte i figurerna, med undantag av figur 7 där vägar som används av 1 % eller färre redovisas. 4.1 TOTALA GODSTRANSPORTER VIA SAMTLIGA HAMNAR I SKÅNE OCH BLEKINGE SAMT VIA ÖRESUNDSBRON Här redovisas samtliga godstransporter via färjorna till/från hamnarna i Skåne och Blekinge. Även lastbilstransporterna till/från Öresundsbron redovisas. Det är en större statistisk osäkerhet i Öresundsbrostudien jämfört med hamnstudien, se mer om detta i bilaga 1 och 2. I genomsnitt 78 % av lastbilstransporterna via hamnarna är s k transittrafik, d v s de har sin start- och målpunkt utanför Skåne och Blekinge och kör endast igenom de två länen. 22 % av transporterna har start- eller målpunkt i Skåne eller Blekinge. För samtliga transporter är Helsingborg och Malmö de vanligaste start- och målpunkterna. I figur 6 visas vägvalsfördelningen för alla lastbilstransporter som kommer via hamnarna i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron. I figuren visas också antalet transporter som startar/stannar i hamnorterna (stapeln längst till vänster). Se även bilaga 5. Lastbilstrafiken till och från hamnarna använder främst Europavägarna (E4, E6, E2, och E65). E6:an väljs 85 gånger av förarna varje år, E4:an 56 gånger, E2:an 315 gånger, :an 2 gånger och E65:an 126 gånger. Observera att detta endast anger att lastbilsförarna har valt dessa vägar någon gång. Det framgår inte vilka delsträckor på respektive väg som transporterna går.

28 14 Figur 6 Vägval för det totala antalet lastbilstransporter via hamnar i Skåne och Blekinge samt via Öresundsbron 8 Öresundsbron Hamnar E 4 E 6 E 2 E 22 E Transittrafiken från de skånska hamnarna använder nästan uteslutande E6/E2 och E4 vid passage genom Skåne. Undantaget är Ystads hamn där trafiken till stor del även använder väg, väg 1, väg 23, väg 117 och väg vid sin passage genom Skåne och Blekinge. Lastbilstransporter med start-/målpunkt i Skåne/Blekinge I figur 7 redovisas vägval för samtliga transporter till/från hamnarna i Skåne och Blekinge. Både transittrafik och trafik med start och målpunkt inom Skåne och Blekinge ingår. I figuren kan utläsas att nästan hälften av de totala godstransporterna går via E6/E2 mellan Malmö och Helsingborg. 34 % av trafiken går längs väg E6 mellan Trelleborg och Malmö.

29 15 Figur 7 Vägval för totala transporter till/från hamnarna i Skåne och Blekinge. Både transittrafik och trafik med målpunkt inom Skåne och Blekinge redovisas i figuren. Andel av totala transporter (%) 3 % ÄNGELHOLM HÖGANÄS % E6/E2 HELSINGBORG 11 E % % % 1 % 1 % 121 HÄSSLEHOLM 3 % % KARLSHAMN KRISTIANSTAD 21 5 % RONNEBY 1 % 28 4 % 3 % KARLSKRONA 48 % LANDSKRONA 17 ESLÖV LUND E6/E % 14 1 MALMÖ 11 E2 E6/ 34 % E % 2 % 1 % YSTAD TRELLEBORG De vanligaste start- och målpunkterna i Sverige för lastbilstrafiken till/från Skåne och Blekinge redovisas i figur 8. Över en tredjedel av trafiken ska till/från Helsingborg. Även Malmö är vanlig start- och målpunkt. Figur 8 Start- och målpunkter i Sverige för trafik till/från Skåne och Blekinge. Andel (%) av total trafik till/från Skåne/Blekinge Helsingborg Malmö Trelleborg Klippan Karlshamn Kristianstad Lund Perstorp Hässleholm Landskrona Ystad Bromölla % 5% 1% 15% 2% 25% 3% 35% 4%

30 16 I figur redovisas de vanligaste start- och målpunkterna i utlandet för transporter som startar eller slutar i Skåne/Blekinge. Tyskland dominerar kraftigt med en knapp tredjedel av samtliga transporter till/från Skåne/Blekinge. Andra vanliga relationer är mellan Skåne/Blekinge och Danmark, Holland och Polen. Figur Start- och målpunkter i utlandet för trafik till/från Skåne/Blekinge. Andel (%) av total trafik till/från Skåne/Blekinge. Tyskland Danmark Holland Polen Italien Frankrike Spanien Belgien Tjeckien Österrike Ungern Litauen Liauen Schweiz Slovakien Lettland Turkiet England Estland Skåne Blekinge % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Transittrafik genom Skåne och Blekinge Transittrafiken, d v s den trafiken som endast passerar Skåne/Blekinge utan att detta är start- eller målpunkt, redovisas i figur 1. Majoriteten av trafiken ska mellan övriga Sverige och länder som Tyskland, Danmark, Polen och Holland. Trafiken fördelar sig ganska jämnt mellan västra och östra Sverige. Andelen som ska till/från norra Sverige är liten. Några procent varken startar eller slutar i Sverige utan använder endast Sverige som ett transitland. Vanligaste relationer för denna trafik är mellan Danmark-Norge, Polen-Norge och Tyskland-Norge. Denna studie ger inga svar på varför denna trafik ej går direkt från Danmark, Polen och Tyskland till Norge utan istället via Sverige.

31 17 Figur 1 Transittrafik för samtliga hamnar vanligaste relationerna. Andel (%) av total transittrafik. Sverige-Tyskland Sverige-Danmark Sverige-Polen Sverige-Holland Sverige-Tjeckien Sverige-Italien Sverige-Frankrike Sverige-Österrike Sverige-Belgien Sverige-Ungern Sverige-Spanien Sverige-Litauen Danmark-Norge Polen-Norge Tyskland-Norge Danmark-Finland Västra Sverige Östra Sverige Norra Sverige Transit % 5% 1% 15% 2% 25% I figur 11 redovisas de vanligaste start-/målpunkterna i Sverige för transittrafik genom Skåne och Blekinge. Göteborg är den vanligaste start-/målpunkten, följt av Stockholm. Figur 11 Start-/målpunkt i Sverige för transittrafik genom Skåne och Blekinge. Andel av total transittrafik (%). Göteborg Stockholm Jönköping Halmstad Norrköping Örebro Borås Trollhättan Växjö Eskilstuna Falkenberg Älmhult Värnamo % 2% 4% 6% 8% 1% 12% 14% 16% 18% 2%

32 TRANSPORTER VIA HELSINGBORG Totalt ca 442 lastbilstransporter kör via färjorna i Helsingborgs hamn under ett år. Av dessa har 22 % start /målpunkt i Skåne eller Blekinge och 78 % är transittrafik som kör genom Skåne/Blekinge. I figur 12 redovisas de vanligaste vägarna som lastbilstrafiken använder till/från Helsingborgs hamn. I figuren visas också antalet transporter som startar/stannar i Helsingborg (stapeln längst till vänster). De klart dominerande vägarna är E4 och E6. Se även bilaga 5. Figur 12 Vägval för lastbilar via Helsingborgs hamn E 4 E 6 E 2 E 22 E Lastbilstransporter med start-/målpunkt i Skåne/Blekinge I figur redovisas den andel av trafiken som har sin start- eller målpunkt inom Skåne eller Blekinge (22 % = 7 transporter). Endast orter där 2 % eller mer av trafiken har start-/målpunkt inom Skåne eller Blekinge finns med i figuren. Den största delen (57 %) av den tunga trafiken via Helsingborgs hamn har sin start- eller målpunkt i Helsingborg. Förutom Helsingborg så är de större start- och målpunkterna Klippan ( %), Hässleholm (4 %), Malmö (3 %) och Landskrona (3 %).

33 1 Figur Helsingborg lastbilstrafik till och från Skåne och Blekinge, % av 7 transporter 25. HÖGANÄS ÄNGELHOLM 2 % 3 % HELSINGBORG 57 % KLIPPAN PERSTORP % 2 % 4 % HÄSSLEHOLM 3 % LANDSKRONA 3 % MALMÖ Transittrafik genom Skåne och Blekinge Ca 345 lastbilstransporter är transittrafik genom Skåne/Blekinge per år. Transittrafikens vägval redovisas i figur 14. Där kan utläsas att transittrafiken främst färdas på E4 och E6/E2. Ca 5 % kör väg E4 medan 46 % väljer E6/E2. Resterande 4 % fördelas på övriga vägar. Figur 14 Helsingborg transittrafik med lastbil genom Skåne och Blekinge, % av 345 transporter 25. E6/E2 ÄNGELHOLM HÖGANÄS 46 % 5 % E HELSINGBORG HÄSSLEHOLM KRISTIANSTAD KARLSHAMN RONNEBY KARLSKRONA LANDSKRONA 17 ESLÖV E6/E2 LUND MALMÖ E2 18 E65 E6/ TRELLEBORG YSTAD

34 2 4.3 TRANSPORTER VIA MALMÖ Totalt ca 222 lastbilar kör varje år via färjorna i Malmö hamn. Av dessa har 35 % start /målpunkt i Skåne eller Blekinge medan 65 % är transittrafik som kör genom Skåne/Blekinge. I figur 15 redovisas de vanligaste vägarna som lastbilstrafiken använder till/från Malmö hamn. I figuren visas också antalet transporter som startar/stannar i Malmö (stapeln längst till vänster). De dominerande vägarna är E6/E2 och E4, följt av. Se även bilaga 5. Figur 15 Vägval för lastbilar via Malmö hamn E 4 E 6 E 2 E 22 E Lastbilstransporter med start-/målpunkt i Skåne/Blekinge I figur 16 redovisas den andel (35 % = 78 transporter) av trafiken som har sin start- eller målpunkt inom Skåne eller Blekinge. Den största delen av trafiken inom Skåne och Blekinge (41 %) går mellan Malmö och Helsingborg. En dryg fjärdedel (28 %) har sin start- eller målpunkt i Malmö. Förutom Malmö och Helsingborg så är de större start- och målpunkterna Ljungbyhed (5 %) och Kristianstad (4 %). Endast orter där 2 % eller mer av trafiken har start-/målpunkt, finns med i figuren.

35 21 Figur 16 Malmö lastbilstrafik till och från Skåne och Blekinge, % av 78 transporter 25. KLIPPAN HELSINGBORG LJUNGBYHED 41 % 2% 5 % OLOFSTRÖM 2 % 2 % KRISTIANSTAD 4 % KARLSHAMN 2 % KARLSKRONA 2 % ÅHUS LUND 2 % MALMÖ 28 % 2 % TRELLEBORG Transittrafik genom Skåne och Blekinge Ca 144 lastbilstransporter är transittrafik genom Skåne/Blekinge per år. Transittrafikens vägval redovisas i figur 17. Där kan utläsas att transittrafiken främst färdas på E6/E2 och E4. 3 % kör via E6/E2. Efter Helsingborg svänger 4 % av mot E4 medan 44 % fortsätter norrut längs E6/E2. 7 % av trafiken går längs. Figur 17 Malmö transittrafik med lastbil genom Skåne och Blekinge, % av 144 transporter % E6/E2 ÄNGELHOLM HÖGANÄS HELSINGBORG E4 4 % HÄSSLEHOLM 21 5% KARLSHAMN KRISTIANSTAD RONNEBY KARLSKRONA 23 LANDSKRONA 3 % ESLÖV E6/E2 7 % 14 MALMÖ 11 1 E2 18 E TRELLEBORG YSTAD

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3

Utländska lastbilstransporter i Sverige 2009 2010. Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2012:3 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB

Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel. Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Fordonsgas Sveriges klimatsmartaste drivmedel Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB Det jobbiga först Vi människor släpper ut för mycket koldioxid i atmosfären därför har EU formulerat klimatmålen 20/20/20

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF

Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Färjetrafiken en viktig del av turistnäringen 29 miljoner tar färjan Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en viktig del i resenäringen Passagerarrederierna har en betydande roll i den

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION

Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION Analys av godsflöden i Skåne KORTVERSION De skånska godsflödena i sammandrag Detta dokument sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna i rapporten Deskriptiv analys av godsflöden i Skåne. Rapporten är framtagen

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Kartläggning av transittrafik på väg i Blekinge och Skåne - en förstudie

Kartläggning av transittrafik på väg i Blekinge och Skåne - en förstudie Publikationsnummer 2004:180 Kartläggning av transittrafik på väg i Blekinge och Skåne en förstudie www.m.lst.se Samhällsbyggnadsenheten SKÅNE I UTVECKLING 2004:12 Titel: Kartläggning av transittrafik på

Läs mer

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3

Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Godstransportflöden - Statistikunderlag med varugruppsindelning PM 2016:3 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon:

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012

Marknadsinformation från Luftfartsavdelningen Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Trafikutvecklingen fjärde kvartalet 2012 Sammanfattning Passagerare Antalet passagerare på de svenska flygplatserna uppgick till 7,3 miljoner under det fjärde kvartalet 2012. Jämfört med föregående års

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén

Hearing 14 juni Ekonomiska aspekter. Björn Olsson, sekreterare. Vägslitageskattekommittén Hearing 14 juni 2016 Ekonomiska aspekter Björn Olsson, sekreterare Något om fordonsflottan Trafikarbete Transportarbete 1000-tal fordonskm andel miljoner tonkm andel Lastbil / dragbil 2 axlar 362 43 44

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning

Lastbilsförares bältesanvändning Lastbilsförares bältesanvändning En undersökning genomförd av NTF Väst på uppdrag av Volvo Trucks Malin Lundgren Bältesanvändning i Sverige Trots att Sverige har hög bältesanvändning visar studier av dödsolyckor

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Att spara tid eller spara liv

Att spara tid eller spara liv VECTURA Att spara tid eller spara liv En rapport om andelen utfärdade och betalade fortkörningsböter till svenskregistrerade och utlandsregistrerade lastbilar och bussar under 29 Haglund Helene 211-5-29

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Framtidens transporter i staden no more business as usual

Framtidens transporter i staden no more business as usual Vilka är Trivector? Framtidens transporter i staden no more business as usual Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag ca 60 personer anställda Arbetar inom hela området trafikplanering Särskilt fokus på

Läs mer

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö

Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turistekonomisk analys av U 21-EM 2009 Delrapport Malmö Turismens Utredningsinstitut 2009 Om undersökningen Om U 21-EM 2009 I juni 2009 arrangerades U21-EM i Sverige. De städer som stod värdar för evenemanget

Läs mer

Arbetspendlingens struktur i Skåne

Arbetspendlingens struktur i Skåne Arbetspendlingens struktur i Skåne Underlagsrapport till Regional systemanalys för infrastrukturen i Skåne Författare: Kristoffer Levin, Region Skåne Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.1 Lokala arbetsmarknader

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING

RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING RAPPORT: ANALYS AV ÖKAD LASTBILSTRAFIK PGA KOMBITERMINAL I FALKÖPING WSP Analys & Strategi 2 (15) Bakgrund...3 Förutsättningar...3 Godsmängder...3 Omräkning till lastbilar...6 Antal TEU som används för

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013

DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 2 AV 3: GODSTRAFIK I SKÅNE MAJ 2013 Mer än en miljon lastbilar passerar varje år Skåne på väg till och från andra destinationer - det blir tretton fordon i bredd genom hela Sverige. enom Skåne

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015

NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Kartläggning Idéburen sektor i Skåne IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 IDÉBUREN SEKTOR I SKÅNE Kartläggning 2015 1 Skånes idéburna sektor i siffror NÄTVERKET - Idéburen sektor Skåne (NÄTVERKET) gjorde 2006 en kartläggning av idéburen sektor i Skåne för att illustrera den

Läs mer

Skånes befolkning 2013

Skånes befolkning 2013 EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING mars 214 Skånes befolkning 213 Vid årsskiftet 213/14 hade Skåne en befolkning på 1 274 69, vilket var en ökning på 1 981 personer under 213. Detta var en

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Jan-juni 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bra ökning av gästnätterna i Blekinge!... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Nederländerna ökar mest... 4 4 Samtliga

Läs mer

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö

Region Skåne. Cykel RVU2013. Slutrapport. Malmö Region Skåne Slutrapport Malmö 2014-09-15 Datum 2014-09-15 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Johan Svensson Johanna Sandström Anna-Karin Ekman Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Kartläggning av farligt godstransporter

Kartläggning av farligt godstransporter Kartläggning av farligt godstransporter September 2006 Räddningsverkets kontaktperson: Camilla Oscarsson Innehållsförteckning 1. Inledning...5 Bakgrund...5 Syfte...5 2. Transporter på väg...6 Metod...6

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år

Skånetrafikens tågresande Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Skånetrafikens tågresande 2016 Sammanställning och analys av tågresandet i oktober 2016 jämfört med samma period föregående år Innehåll Inledning... 2 Tågresandet i Skåne 2016... 3 Resandeförändringar...

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10

Rapport. Fastighetsägarindex. Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Rapport Fastighetsägarindex Fastighetsägarna Syd 2009-11-10 Innehåll Sid 4 Om undersökningen 4 4 Sammanfattning och slutsatser 6 4 Sammanfattning 7 4 Slutsatser 12 4 Fastighetsbeståndet 15 4 Planerade

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 juli - 31 december 2013. Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 juli - 31 december Rapport 2014:4 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige Från den

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 2009

TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 2009 TDB FAKTA UTLAND SPECIAL Mars 29 TDB-FAKTA Utland Special Mars 29 Sidan 2 Innehåll T D B F A K T A Mars 29 Med Utland Special Ansvarig utgivare: Lars Paulsson Resurs AB InfraCity Kanalvägen 1 C 194 61

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal

Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal och kvartal Trafiken i Sveriges Hamnars medlemsföretag Kvartal 1-4 2014 och kvartal 1-4 2013 Innehållsförteckning: Förklaringar till tabellerna Tabell 1 Tabell 1A Tabell 2 Tabell 3A Tabell 3B Tabell 4 Tabell 4A Tabell

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35

Utländska lastbilstransporter i Sverige Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Utländska lastbilstransporter i Sverige 2013-2014 Statistik 2016:35 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010

Läs mer