LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö"

Transkript

1 LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid välkommen att kontakta oss. På sista sidan i informationsbladet hittar du viktiga telefonnummer som vi hänvisar till i informationsbladet. A_ ANDRAHANDSUTHYRNING Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand under förutsättning att du först har fått styrelsens godkännande. Om andrahandsuthyrning sker utan styrelsens godkännande kan din nyttjanderätt till lägenheten förverkas. Tillstånd beviljas för ett år i taget, dock normalt längst två år. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för lägenheten under uthyrningstiden och för att andrahandshyresgästen är väl medveten om och följer de regler och ordningsföreskrifter som finns inom föreningen. ATT BO I BOSTADSRÄTT Du som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga medlemmar byggnaderna och marken i bostadsrättsföreningen. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer över och tar ansvar för sin boendemiljö. Engagemanget skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som kostnaderna för underhåll och reparationer kan hållas nere. Som innehavare av en bostadsrätt har du nyttjanderätt till din bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas till fysisk person på samma sätt som andra tillgångar. B BALKONG Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongräcket så att de inte utgör en fara för grannar och förbipasserande. Tänk på dem som har balkonger eller uteplatser under din balkong när du vattnar. Det är inte tillåtet att skaka mattor och liknande från balkongerna. Visa hänsyn om du röker på din balkong. Släng inte fimparna på marken nedanför. BESÖKSPARKERING Se rubriken PARKERINGSPLATSER. BRANDSÄKERHET Enligt lag ska det finnas en fungerande brandvarnare uppsatt i varje lägenhet. Föreningen har delat ut brandvarnare till varje lägenhet. OBS glöm ej att regelbundet kontrollera funktion hos brandvarnaren. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i vindsförråden. Det är inte heller tillåtet att tända eld eller röka i vindförråden eller gemensamma utrymmen. Tänk också på att felaktiga elinstallationer kan utgöra en brandfara. Observera att det inte är tillåtet att förvara något i trapphusen, till exempel barnvagnar, cyklar, möbler, växter eller kläder. Jacob Löfvenberg är brandskyddsansvarig i föreningen. 1/9

2 BREDBAND I månadsavgiften för din lägenhet ingår abonnemang hos Bredbandsbolaget men du kan, om du så vill, på egen bekostnad även använda ComHem som bredbandsleverantör. Du kan också, på egen bekostnad, abonnera på högre anslutningshastighet än den som föreningen betalar (100/10MBIT/sek). Anslutningen för Bredbandsbolaget finns i dosa märkt BREDBANDSBOLAGET. Anslutningen för ComHem finns i dosan för kabel-tv. BROTT ELLER BROTTSMISSTANKE Det har förekommit brottslighet i området men dessbättre i relativt liten omfattning. Vid brott eller brottsmisstanke, kontakta Polisen. C CYKLAR Cyklar ska parkeras i cykelställ eller i cykelförråd. Parkera inte framför någon annans fönster. Enligt brandskyddsbestämmelserna samt för att förhindra onödigt slitage och för att underlätta fastighetsskötarens arbete får cyklar inte förvaras i trapphusen eller på loftgångarna. Förvara om möjligt de cyklar du sällan använder i ditt eget förråd. D DIGITAL-TV Digital-TV ingår i utbudet för kabel-tv i föreningen. Leverantör av kabel-tv är ComHem och hushållen har tre hål i väggen där mittenhålet är för digital HDTV. I föreningens avtal med ComHem ingår ett standardutbud av analoga kanaler men även ett begränsat antal digitala kanaler där det dock krävs en digitalbox eller TV med inbyggd d:o. För ytterligare digitala kanaler krävs ett abonnemang hos ComHem alternativt ett Internetbaserat abonnemang hos Bredbandsbolaget, Netflix, Viaplay eller liknande. E ELLEVERANTÖR För att hålla kostnaderna för föreningens elförbrukning nere har styrelsen tecknat avtal om fast elpris. För din hushållsel tecknar du ett eget avtal med valfri elleverantör. ELSÄKERHET Behörig elektriker ska alltid anlitas vid elektriska installationer. Jordade kontakter får aldrig användas i ojordade uttag. Elektrisk utrustning som används utomhus måste vara godkänd för utomhusbruk. Kablar till motorvärmare ska vara skyddsjordade. F FASADER Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenner på fastigheternas fasader eller på balkongerna. Om du vill montera upp markiser måste du först ansöka om tillstånd hos styrelsen. 2/9

3 FELANMÄLAN Alla i föreningen har ansvar att göra felanmälan på gemensam egendom såsom trapphus och gårdar. Felanmälan dygnet runt görs till FF Fastighetsservice (telefonnummer se sista sidan). FLÄKTAR Du har själv ansvaret för att regelbundet rengöra och/eller byta ut filtren i din köksfläkt. Rensning av ventilationskanaler beställs av styrelsen och genomförs efter anmärkning vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som sker vart tredje år. FÖRENINGEN Linköpingshus nr 34 är en av flera bostadsrättsföreningar som finns på T1. Föreningen äger fastigheten Idrottskvinnan 1 i Linköping Kommun och består av 123 lägenheter, allt från ettor till radhus. Lägenheterna är belägna på Fridtunagatan 21-23, Kaptensgatan 1-17 samt Överstegatan 2-14, och Även Gurkans Livs lokaler och den gamla panncentralen hör till föreningen. Föreningens färdigställdes under åren 1990/91 och förvaltas av FF Fastighetsservice. FÖRSÄKRINGAR Föreningens fastigheter är försäkrade mot brand- och vattenskador hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen täcker inte de boendes egendom varken i lägenheterna eller i förråden och samtliga hushåll bör därför skaffa sig en egen hemförsäkring. Varje bostadsrättsinnehavare är dessutom skyldig att teckna en bostadsrättsförsäkring, en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Denna försäkring täcker skador på ytskikt och dylikt i fastigheten som orsakats av bostadsrättsinnehavaren. FÖRSÄLJNING När du säljer din lägenhet kan du göra det antingen privat eller genom mäklare. När du har hittat en köpare kontaktar du FF Fastighetsförvaltning och talar om att du sålt lägenheten och till vem. De lämnar sedan handlingar till styrelsen som, efter kontroll, godkänner köparen. De krav som styrelsen ställer på en köpare är t ex att denne inte har betalningsanmärkningar. Styrelsen vill också få in två referenser från tidigare bostadsrättsförening, hyresvärd, grannar eller motsvarande. FÖRVALTARE Den tekniska och ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av FF Fastighetsservice. Vår tekniske förvaltare på FF Fastighetsservice heter Lennart Svahn (telefonnummer se sista sidan). G GRILLNING Kolgrillning utgör en stor brandrisk. På balkong får därför endast el- eller gasolgrill användas. Vid grillning gäller att grillen ska stå på ett säkert avstånd från fasaden (minst 5 m) och balkongerna ovanför. Tänk på att röken från grillen kan upplevas besvärande av dina grannar visa hänsyn. GROVSOPOR Det finns två grovsoprum i föreningen. Det ena finns på Fridtunagatan 21 och det andra i portalen vid Överstegatan 30. Se vidare under rubriken ÅTERVINNING. 3/9

4 H HEMSIDA Föreningens hemsida hittar du på Allmän information från FF Fastighetsservice finns på HISSAR Felanmälan av hissar görs till Nordisk Hiss (dygnet runt) eller till FF Fastighetsservice felanmälan. HÄNSYN Att bo i närheten av andra människor kräver att man visar hänsyn. Sänk ljudnivån efter klockan Tala gärna om för dina närmaste grannar om du tänker ha fest i din lägenhet. Tänk på barnen plocka upp efter din hund och släng inte fimpar på gräsmattor och promenadstråk. I INFORMATION Styrelsens protokoll är inte offentliga. Istället försöker styrelsen hålla föreningens medlemmar underrättade om vad som är på gång i föreningen via hemsidan. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta styrelsen om du undrar över något. K KABEL-TV Föreningen är ansluten till ComHems kabel-tv nät. Felanmälan görs till FF Fastighetsservice eller till ComHem. KLOTTER Hittar du klotter på fasader eller i trappuppgångar kontakta genast FF Fastighetsservice felanmälan, teknisk förvaltare eller styrelsen. Det är viktigt att klotter tas bort så fort som möjligt. L LÅS OCH NYCKLAR Om du behöver en extra lägenhetsnyckel kontakta FF Fastighetsservice servicekontor på Slöjdgatan 19 för att hämta ut en rekvisition innan du beställer en ny nyckel. LÅSÖPPNING VID UTELÅSNING Om man har låst sig ute återstår bara att anlita en låssmed. Se därför gärna till att det finns en reservnyckel hos en anhörig eller granne. Se också till att felanmäla lås som krävar eller krånglar. M MÅNADSAVGIFT Månadsavgiften är beroende av föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har. Månadsavgiften fastställs av styrelsen. Om du inte betalar din månadsavgift i tid kan din nyttjanderätt till lägenheten komma att förverkas. 4/9

5 O OHYRA OCH SKADEDJUR Om du hittar ohyra i din egen lägenhet eller i närheten av föreningens fastigheter ska du kontakta Inspectera (för åtgärd) och styrelsen (för kännedom). P PARKERINGSPLATSER Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Observera att det är förbjudet att parkera utanför de angivna parkeringsplatserna (förbudsskylt finns vid infarten till området). Dock kan av- och pålastning ske. För detta ändamål har varje lägenhet utrustats med ett PARKERINGSTILLSTÅND att placeras innanför framrutan vid dessa tillfällen. Detta hör till lägenheten och ska lämnas kvar vid avflyttning. Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkare kan erhållas efter kontakt med vår förvaltare. Föreningen har två garage, ett på Fridtunagatan och ett på Kaptensgatan. Parkeringsplats beställs av FF Fastighetsservice. För närvarande kostar en plats 280 kr/mån. Till varje parkeringsplats finns det möjlighet att hämta ut två taggar som behövs för inpassering i garaget. För dessa uttas en depositionsavgift om 100 kr/st, vilken återfås när hyresförhållandet upphör och taggarna återlämnas. Om du skulle förlora din tagg ska detta omedelbart anmälas till vår förvaltare så att taggen kan spärras och obehöriga förhindras att komma in i garaget. Det finns ett begränsat antal gästparkeringar i parkeringshusen. Platserna är märkta Besök och har nummer 849, 852 och 853 (Fridtunagatan) samt 731 och 742 (Kaptensgatan). Om du inte själv har en tagg kan du låna en hos ordföranden. PORTKOD För att komma in i flerfamiljshusen måste man använda sig av sin egen nyckel (lägenheter- nas nycklar går bara till respektive trapphus) eller slå in en portkod. Portkoden byts ut ett antal gånger per år och FF Fastighetsservice informerar när byte sker. (Porttelefonerna är bortkopplade och vi använder oss alltså av enbart portkod.) POST Närmsta postkontor finns hos Coop, Lägerhyddan, Rekrytgatan 5. Här kan du köpa frimärken samt lämna och hämta brev och paket. Öppettider: alla dagar. Paketservice: Gurkans Livs, Kaptensgatan 1. S SOPHANTERING Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas upp i plastpåsar som försluts väl och kastas i sopnedkasten. Se vidare under rubriken Återvinning. Hushållsavfall läggs i gröna påsen, försluts väl med dubbelknut och kastas i sopnedkastet. Gröna påsar finns i Grovsoprummet på Fridtunagatan (ingång bredvid garageinfarten). STYRELSEN Föreningens arbete leds av styrelsen. Styrelsens sammansättning finns i slutet av informationsbladet. STÄDDAGAR Föreningen anordnar två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Då samlas vi och gör fint ute och inne. Styrelsen beställer fram en container för trädgårds- och grovavfall. När vi är klara brukar vi grilla korv och fika. Aktuella datum annonseras via anslag och på hemsidan. 5/9

6 STÖRNING Om du upplever att du allvarligt störs av grannar eller på annat sätt kontakta i första hand Polisen. Informera också styrelsen om vad som hänt och när. För att vid behov kunna avhysa störande medlemmar är det viktigt att de drabbade bostadsrättsinnehavarna noggrant dokumenterar störningarnas art och när dessa har ägt rum. T T1 T1 är en av de gamla garnisonerna i Linköping. Området ligger i de centrala delarna av staden. Det är tio minuters gångväg till centrum och 15 minuters cykelväg genom skogsoch parkområden till Universitetet och Mjärdevi Science Park. TELEFONI Alla lägenheter har telefonjack för det fasta telefonnätet (kopparkabel). Detta nät måste du som är ansluten till en larmtelefon fortsätta att använda om inte tjänsteleverantören meddelar annat. I månadsavgiften för lägenheten ingår dock en abonnemangsavgift för telefoni via bredbandet. Om du vill utnyttja detta abonnemang behöver du en s.k. gateway. Den är individuell för varje abonnent. Detta innebär att du som flyttar in måste kontakta Bredbandsbolagets kundtjänst och begära att få hem en sådan. Detta är kostnadsfritt. Med denna gateway följer en instruktion med en fulllmakt för nummerportering, som du måste skicka in till Bredbandsbolaget för att få ditt gamla telefonnummer överflyttat till bredbandstelefonin. När du flyttar ut ur lägenheten ska du återsända din gateway till Bredbandsbolaget. Du tar kontakt med deras kundtjänst och begär frakthandlingar från dem. TRAPPSTÄDNING OCH UTESKÖTSEL FF Fastighetsservice sköter trappstädning och uteskötsel. Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter på hur arbetet utförs. Observera att det inte är tillåtet att förvara något i trapphusen, till exempel barnvagnar, cyklar, möbler, växter eller kläder. TRÄDGÅRDSREDSKAP Inom föreningen finns gemensamma trädgårdsredskap. Dessa förvaras i det gamla grovsoprummet vid garaget på Kaptensgatan. Nycklar finns i varje radhuslänga. Om du inte får tag i en nyckel, ring Ingrid Thyberg, Håkan Arbrandt eller Lotta Torstensson. U UNDERHÅLL Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet. Genom att försumma detta underhåll kan du komma att förverka din nyttjanderätt till lägenheten. Du får inte heller förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada husets stabilitet eller påverka grannarna. Större förändringar kräver styrelsens godkännande. Bostadsrättsföreningen har ansvar för inre och yttre underhåll av fastigheten. Detta underhåll följer en av styrelsen fastställd underhållsplan. UTEMILJÖ Varje vår brukar några av styrelsens ledamöter gå igenom utemiljön tillsammans med en trädgårdsmästare för att se över vad som behöver göras. Hör gärna av dig till styrelsen om du har egna förslag. 6/9

7 UTEPLATSER Det åligger berörda bostadsrättsinnehavare att sköta sina uteplatser så att de ser snygga ut och så att det inte uppkommer någon olägenhet för grannar och övriga i föreningen. Plank och murar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Befintliga häckar och plank får inte heller bytas ut eller målas om utan styrelsens medgivande. V VÄRME Om elementen i lägenheten inte är tillräckligt varma kan de behöva luftas. I varje lägenhet ska det finnas en luftningsnyckel. Om elementen fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontaktar du FF Fastighetsservice felanmälan. Å ÅRSSTÄMMA En gång om året är det årsstämma där föreningens medlemmar får ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått. Styrelseledamöter väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla. Årsstämman i vår förening hålls i allmänhet under december eller januari. ÅTERVINNING På Kaptensgatan 13, Överstegatan 2 och Överstegatan 30 finns återvinningsrum där man kan lämna tidningar, förpackningar av färgat och ofärgat glas samt förpackningar av kartong och well. Förpackningar av metall och plast (ej frigolit) kan lämnas på Kaptensgatan 13 och Överstegatan 30. Grovavfall kan lämnas i grovsoprummen på Fridtunagatan 21 och Överstegatan 30 (grovsoprummet i portalen). På Överstegatan 30 kan man även lämna mindre skrymmande elavfall och batterier. Observera att övrigt elavfall inte får läggas bland grovsoporna. Respektera de anvisningar som finns på skyltar som finns uppsatta i återvinningsrummen. Avfallet ska läggas i behållarna. Kontakta styrelsen om behållarna är fulla eller om du har problem att bli av med skrymmande avfall. I samband med städdagarna varje vår och höst beställer föreningen oftast en container. Utnyttja även olika firmors erbjudande att ta tillbaka uttjänta elapparater och vitvaror i samband med att de levererar nya. Miljöfarligt avfall lämnas på någon av de miljöstationer som Tekniska Verken tillhandahåller eller på Gärstad. Närmaste miljöstation finns på Återvinningscentralen Malmen. Ö ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningen har en övernattningslägenhet som medlemmarna kan hyra när man har många gäster. Kostnaden är för närvarande 150 kr/dygn. Lägenheten ligger på Fridtunagatan i anslutning till Gurkans Livs. Kontakta Lars-Eric Göransson för bokning och närmare information. Besöksparkering i parkeringshuset på Fridtunagatan kan utnyttjas i mån av tillgång. 7/9

8 Styrelse brf Linköpingshus nr 34 (2015) Erik Rosander, ordförande Överstegatan Thomas Broberg, vice ordf Överstegatan 10B Jacob Löfvenberg, sekreterare Överstegatan 18C Patrik Risberg, ledamot Överstegatan 18B Yngve Bäckwall ledamot Kaptensgatan Bo Sjö (suppleant) Överstegatan Ingrid Thyberg (suppleant) Kaptensgatan Eva-Lena Persson (suppleant) Överstegatan REVISORER Grant Thornton Sweden AB Ann-Charlotte Torstensson, ordinarie föreningsrevisor Leif Jern, revisorssuppleant VALBEREDNING Stefan Dahlskog Överstegatan 12B Lars-Eric Göransson Överstegatan /9

9 Viktiga telefonnummer Ärende Företag / person Telefon Telefontid Allvarlig störning Polisen Bredband Bredbandsbolaget Alla dagar 8-22 Felanmälan allmän FF Fastighetsservice dygnet runt * Felanmälan hiss Nodisk Hiss AB dygnet runt Felanm. garageportar FF Fastighetsservice Felanmälan kabel-tv ComHem Vard Helg 9-18 Felanmälan digital-tv enligt avtal med respektive leverantör Försäkringsbolag skadeanmälan Länsförsäkringar Östgöta Jourtel Försäljning av lgh FF Fastighetsservice Teknisk förvaltare, Lennart Svahn FF Fastighetsservice Nycklar & Garage- FF Fastighetsservice tagg servicekontor Portkod Felanmälan Parkeringsplats FF Fastighetsservice FF Fastighetsservice Slöjdgatan servicekontor Skadedjur Inspectera ** Styrelse Se ovan Yttre & inre skötsel FF Fastighetsservice Övernattningslägenhet Lars-Eric Göransson , Kontorstid Övrig tid * Bemannad av egen personal 07:00 18:00 * Uppge försäkringsnummer hos Länsförsäkringar Östgöta 9/9

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT

Brf Ymsens INFORMATIONSDOKUMENT I detta dokument hittar du information om Brf Ymsen, vad som gäller för diverse frågor och vem du ska vända dig till med frågor och om problem uppstår. ADB fastighetsservice ADB fastighetsservice är föreningens

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

Anvisningar och allmänna ordningsregler

Anvisningar och allmänna ordningsregler Anvisningar och allmänna ordningsregler För allas trivsel, tänk på följande: att väl akta och vårda föreningens egendom, bostadshus och utemiljö. att när du använder lägenheten se till att bevara vad som

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen

Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Välkommen till bostadsrättsförening Torsdammen Innehåll Välkommen... 3 Om Torsdammen... 3 Kontaktuppgifter... 4 Ekonomisk förvaltning... 4 Att tänka på vid problem i din lägenhet eller fastigheten... 4

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

HANDBOK för. Version 090907

HANDBOK för. Version 090907 HANDBOK för Version 090907 Inledning... 3 Brf Färdknäppen 2... 4 Bostadsrätt och bostadsrättsförening... 4 Hur föreningen styrs... 4 Föreningsstämman... 4 Styrelsen... 4 Styrelsens arbetssätt... 5 Valberedningens

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

BOENDEHANDBOK Juni 2010

BOENDEHANDBOK Juni 2010 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken 1 BOENDEHANDBOK Juni 2010 Till medlemmarna i Brf Brunnsviken Styrelsen i Brf Brunnsviken har satt samman denna informationsskrift för att informera

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21

Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Information till boende i Brf Verdandigården, 2015-03-21 Detta dokument har tagits fram i syfte att informera dig som medlem i Brf Verdandigården om vår förening, fastigheten och de regler som finns. Dokumentet

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01

Brf Husby. Basinformation 2012. Stockholm 2011-12-01 Brf Husby Basinformation 2012 Stockholm 2011-12-01 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer