LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö"

Transkript

1 LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid välkommen att kontakta oss. På sista sidan i informationsbladet hittar du viktiga telefonnummer som vi hänvisar till i informationsbladet. A ANDRAHANDSUTHYRNING Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand under förutsättning att du först har fått styrelsens godkännande. Om andrahandsuthyrning sker utan styrelsens godkännande kan din nyttjanderätt till lägenheten förverkas. Tillstånd beviljas för ett år i taget, dock längst två år. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för lägenheten under uthyrningstiden och för att andrahandshyresgästen är väl medveten om och följer de regler och ordningsföreskrifter som finns inom föreningen. ATT BO I BOSTADSRÄTT Du som bor i bostadsrätt äger tillsammans med övriga medlemmar byggnaderna och marken i bostadsrättsföreningen. Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer över och tar ansvar för sin boendemiljö. Engagemanget skapar sammanhållning och trivsel samtidigt som kostnaderna för underhåll och reparationer kan hållas nere. Som innehavare av en bostadsrätt har du nyttjanderätt till din bostad på obegränsad tid. Bostadsrätten kan säljas och den kan ärvas eller överlåtas till fysisk person på samma sätt som andra tillgångar. B BALKONG Balkonglådor ska hängas på insidan av balkongräcket så att de inte utgör en fara för grannar och förbipasserande. Tänk på dem som har balkonger eller uteplatser under din balkong när du vattnar. Det är inte tillåtet att skaka mattor och liknande från balkongerna. Visa hänsyn om du röker på din balkong. Släng inte fimparna på marken nedanför. BESÖKSPARKERING Se rubriken PARKERINGSPLATSER. BRANDSÄKERHET Enligt lag ska det finnas en fungerande brandvarnare uppsatt i varje lägenhet. Föreningen har delat ut brandvarnare till varje lägenhet. Brandfarliga ämnen får inte förvaras i vindsförråden. Det är inte heller tillåtet att tända eld eller röka i vindförråden eller gemensamma utrymmen. Tänk också på att felaktiga elinstallationer kan utgöra en brandfara. Jacob Löfvenberg är brandskyddsansvarig i föreningen. BREDBAND Uttag för uppkoppling till bredband finns installerat i samtliga lägenheter. Du har möjlighet att anlita två leverantörer Tele2 eller ComHem. 1/8

2 . I månadsavgiften för din lägenhet ingår abonnemang hos Tele2 men du kan, om du så vill, på egen bekostnad även använda ComHem som bredbandsleverantör. Du kan också, på egen bekostnad, abonnera på högre anslutningshastighet än den som föreningen betalar (100/10MBIT/sek). Anslutningen för Tele2 finns i dosa märkt BREDBANDSBOLAGET (efter vår tidigare leverantör). Anslutningen för ComHem finns i dosan för kabel-tv. BROTT ELLER BROTTSMISSTANKE Det har förekommit brottslighet i området men dessbättre i relativt liten omfattning. Vid brott eller brottsmisstanke, kontakta Polisen. C CYKLAR Cyklar ska parkeras i cykelställ eller i cykelförråd. Parkera inte framför någon annans fönster. Enligt brandskyddsbestämmelserna samt för att förhindra onödigt slitage och för att underlätta fastighetsskötarens arbete får cyklar inte förvaras i trapphusen eller på loftgångarna. Förvara om möjligt de cyklar du sällan använder i ditt eget förråd. D DIGITAL-TV Digital-TV ingår i utbudet för kabel-tv i föreningen. Leverantör av kabel-tv är Comhem och hushållen har tre hål i väggen. Föreningen har inte tecknat avtal med någon särskild leverantör för digital-tv. Som enskild medlem kan man alltså skaffa digitalbox och teckna avtal för digital-tv med valfri leverantör (exempelvis Tele2). Och vill man teckna avtal med Tele2 för att få TV via IP går det också bra. E ELLEVERANTÖR För att hålla kostnaderna för föreningens elförbrukning nere har styrelsen tecknat avtal om fast elpris. För din hushållsel tecknar du ett eget avtal med valfri elleverantör. ELSÄKERHET Behörig elektriker ska alltid anlitas vid elektriska installationer. Jordade kontakter får aldrig användas i ojordade uttag. Elektrisk utrustning som används utomhus måste vara godkänd för utomhusbruk. Kablar till motorvärmare ska vara skyddsjordade. F FASADER Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenner på fastigheternas fasader eller på balkongerna. Om du vill montera upp markiser måste du först ansöka om tillstånd hos styrelsen. 2/8

3 FELANMÄLAN Alla i föreningen har ansvar att göra felanmälan på gemensam egendom såsom trapphus och gårdar. Felanmälan dag och natt görs till Riksbyggen (telefonnummer se sista sidan). FLÄKTAR Du har själv ansvaret för att regelbundet rengöra och/eller byta ut filtren i din köksfläkt. Rensning av ventilationskanaler beställs av styrelsen och genomförs efter anmärkning vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som sker vart tredje år. FÖRENINGEN Linköpingshus nr 34 är en av flera bostadsrättsföreningar som finns på T1. Föreningen äger fastigheten Idrottskvinnan 1 i Linköping Kommun och består av 123 lägenheter, allt från ettor till radhus. Lägenheterna är belägna på Fridtunagatan 21-23, Kaptensgatan 1-17 samt Överstegatan 2-14, och Även Gurkans Livs lokaler hör till föreningen. Föreningens färdigställdes under åren 1990/91 och förvaltas av Riksbyggen. FÖRSÄKRINGAR Föreningens fastigheter är försäkrade mot brand- och vattenskador hos Trygg Hansa. Försäkringen täcker inte de boendes egendom varken i lägenheterna eller förråden och samtliga hushåll bör därför skaffa sig en egen hemförsäkring. Varje bostadsrättsinnehavare är dessutom skyldig att teckna en bostadsrättsförsäkring, en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Denna försäkring täcker skador på ytskikt och dylikt i fastigheten som orsakats av bostadsrättsinnehavaren. FÖRSÄLJNING När du säljer din lägenhet kan du göra det antingen privat eller genom mäklare. När du har hittat en köpare kontaktar du Maria Björkman på Riksbyggen och talar om att du sålt lägenheten och till vem. Hon lämnar sedan handlingar till styrelsen som godkänner köparen. De krav som styrelsen ställer på en köpare är t ex att denne inte har betalningsanmärkningar. Styrelsen vill också få in två referenser från tidigare bostadsrättsförening, hyresvärd, grannar eller motsvarande. FÖRVALTARE Vår förvaltare på Riksbyggen heter Marie Rydin (telefonnummer se sista sidan). G GRILLNING Kolgrillning utgör en stor brandrisk. På balkong får därför endast el- eller gasolgrill användas. Vid grillning gäller att grillen ska stå på ett säkert avstånd från fasaden (minst 5 m) och balkongerna ovanför. Tänk på att röken från grillen kan upplevas besvärande av dina grannar visa hänsyn. GROVSOPOR Det finns två grovsoprum i föreningen. Det ena finns på Fridtunagatan 21 och det andra i portalen vid Överstegatan 30. Se vidare under rubriken ÅTERVINNING. H HEMSIDA Föreningens hemsida hittar du på Allmän information från Riksbyggen finns på 3/8

4 HISSAR Felanmälan av hissar görs till Nordisk Hiss (dygnet runt) eller till Riksbyggens felanmälan. HUSDJUR Se bilagan Om katter och hundar i bostadsområdet. HÄNSYN Att bo i närheten av andra människor kräver att man visar hänsyn. Sänk ljudnivån efter klockan Tala gärna om för dina närmaste grannar om du tänker ha fest i din lägenhet. Tänk på barnen plocka upp efter din hund och släng inte fimpar på gräsmattor och promenadstråk. I INFORMATION Styrelsens protokoll är inte offentliga. Istället försöker styrelsen hålla föreningens medlemmar underrättade om vad som är på gång i föreningen via hemsidan och genom nyhetsbladet 34:an som kommer lagom till semestern och jul. Som medlem är du alltid välkommen att kontakta styrelsen om du undrar över något. K KABEL-TV Föreningen är ansluten till ComHems kabel-tv nät. Felanmälan görs till Riksbyggen dag och natt. Kabel-TV erbjuds också av Tele2 via bredbandsnätet. KLOTTER Hittar du klotter på fasader eller i trappuppgångar kontakta genast Riksbyggens felanmälan, förvaltning eller styrelsen. Det är viktigt att klotter tas bort så fort som möjligt. KURSER Under året ordnar Riksbyggen kurser och aktiviteter. Kontakta styrelsen för mer information. L LÅS OCH NYCKLAR Om du behöver en extra lägenhetsnyckel kontakta Riksbyggens servicekontor på Gillbergagatan 35 för att hämta ut en rekvisition innan du beställer en ny nyckel. LÅSÖPPNING VID UTELÅSNING Taxibil tillhandahåller inte längre låsöppning om man låst sig ute och Riksbyggen utför inte denna tjänst. Se därför gärna till att det finns en reservnyckel hos en anhörig eller granne. Se också till att felanmäla lås som krävar eller krånglar till Felanmälan. 4/8

5 M MÅNADSAVGIFT Månadsavgiften är beroende av föreningens totala kostnader och vilken andel som respektive bostadsrätt har. Månadsavgiften fastställs av styrelsen. Om du inte betalar din månadsavgift i tid kan din nyttjanderätt till lägenheten komma att förverkas. O OHYRA OCH SKADEDJUR Om du hittar ohyra i din egen lägenhet eller i närheten avföreningens fastigheter ska du kontakta Nomor AB (för åtgärd) och styrelsen (för kännedom). P PARKERINGSPLATSER Antalet parkeringsplatser inom området är begränsat. Observera att det är förbjudet att parkera utanför de angivna parkeringsplatserna (förbudsskylt finns vid infarten till området). Dock kan av- och pålastning ske. För detta ändamål har varje lägenhet utrustats med ett PARKERINGSTILLSTÅND att placeras innanför framrutan vid dessa tillfällen. Detta hör till lägenheten och ska lämnas kvar vid avflyttning. Tillfälligt parkeringstillstånd för hantverkare kan erhållas efter kontakt med vår förvaltare ( ). Föreningen har två garage, ett på Fridtunagatan och ett på Kaptensgatan. Parkeringsplats beställs på Riksbyggen. För närvarande kostar en plats 280 kr/mån. Till varje parkeringsplats finns det möjlighet att hämta ut två taggar som behövs för inpassering i garaget. För dessa uttas en depositionsavgift om 100 kr/st, vilken återfås när hyresförhållandet upphör och taggarna återlämnas. Om du skulle förlora din tagg ska detta omedelbart anmälas till vår förvaltare på så att taggen kan spärras och obehöriga förhindras att komma in i garaget. Det finns ett begränsat antal gästparkeringar i parkeringshusen. Platserna är märkta Besök och har nummer 849, 852 och 853 (Fridtunagatan) samt 731 och 742 (Kaptensgatan). Om du inte själv har en tagg kan du låna en hos ordföranden. PORTKOD För att komma in i flerfamiljshusen måste man använda sig av sin egen nyckel (lägenheternas nycklar går bara till respektive trapphus) eller slå in en portkod. Portkoden byts ut ett antal gånger per år och Riksbyggen informerar när byte sker. (Porttelefonerna är bortkopplade och vi använder oss alltså av enbart portkod.) POST Närmsta postkontor finns hos Coop, Lägerhyddan, Rekrytgatan 5. Här kan du köpa frimärken samt lämna och hämta brev och paket. Öppettider: alla dagar. Paketservice: Gurkans Livs, Kaptensgatan 1. PERLATORER Perlatorer är installerade på kranarna i våra lägenheter och radhus. R RIKSBYGGEN Den tekniska och ekonomiska förvaltningen av föreningen sköts av Riksbyggen. Riksbyggen är en kooperativ ekonomisk förening som drivs utan enskilt vinstintresse. Bostadsrättsföreningarna äger via Intresseföreningen mer än en tredjedel av andelskapitalet i Riksbyggen. 5/8

6 S SOPHANTERING Hushållsavfall som inte kan återvinnas samlas upp i plastpåsar som försluts väl och kastas i sopnedkasten. Se vidare under rubriken Återvinning. Hushållsavfall läggs i gröna påsen, försluts väl med dubbelknut och kastas i sopnedkastet. Gröna påsar i Grovsoprummet på Fridtunagatan (ingång bredvid garageinfarten). STYRELSEN Föreningens arbete leds av styrelsen. Styrelsens sammansättning finns på sista sidan av informationsbladet. STÄDDAGAR Föreningen anordnar två städdagar per år, en på våren och en på hösten. Då samlas vi och gör fint ute och inne. Styrelsen beställer fram en container för trädgårds- och grovavfall. När vi är klara brukar vi grilla korv och fika. Aktuella datum annonseras i 34:an och på hemsidan. STÖRNING Om du upplever att du allvarligt störs av grannar eller på annat sätt kontakta i första hand Polisen. Informera också styrelsen om vad som hänt och när. För att vid behov kunna avhysa störande medlemmar är det viktigt att de drabbade bostadsrättsinnehavarna noggrant dokumenterar störningarnas art och när dessa har ägt rum. T T1 T1 är en av de gamla garnisonerna i Linköping. Området ligger i de centrala delarna av staden. Det är tio minuters gångväg till centrum och 15 minuters cykelväg genom skogs- och parkområden till Universitetet och Mjärdevi Science Park. TELEFONI Alla lägenheter har telefonjack för det fasta telefonnätet (kopparkabel). Detta nät måste du som är ansluten till en larmtelefon fortsätta att använda. I månadsavgiften för lägenheten ingår dock en abonnemangsavgift för telefoni via bredbandet. Om du vill utnyttja detta abonnemang behöver du en s.k. gateway. Den är individuell för varje abonnent. Detta innebär att du som flyttar in måste kontakta Tele2:s kundtjänst och begära att få hem en sådan. Detta är kostnadsfritt. Med denna gateway följer en instruktion med en fulllmakt för nummerportering, som du måste skicka in till Tele2 för att få ditt gamla telefonnummer överflyttat till bredbandstelefonin. När du flyttar ut ur lägenheten ska du återsända din gateway till Tele2. Du tar kontakt med deras kundtjänst och begär frakthandlingar från dem. TRAPPSTÄDNING OCH UTESKÖTSEL Riksbyggen sköter trappstädning och uteskötsel. Ta kontakt med Ann-Marie Bäckström på Riksbyggen eller någon i styrelsen om du har synpunkter på hur arbetet utförs. TRÄDGÅRDSREDSKAP Inom föreningen finns gemensamma trädgårdsredskap. Dessa förvaras i det gamla grovsoprummet vid garaget på Kaptensgatan. Nycklar finns i varje radhuslänga. Om du inte får tag i en nyckel, ring Ingrid Thyberg, Håkan Arbrandt eller Lotta Torstensson. 6/8

7 U UNDERHÅLL Bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhållet i sin lägenhet. Genom att försumma detta underhåll kan du komma att förverka din nyttjanderätt till lägenheten. Du får inte heller förändra i bostaden i sådan utsträckning att det kan skada husets stabilitet eller påverka grannarna. Större förändringar kräver styrelsens godkännande.bostadsrättsföreningen har ansvar för inre och yttre underhåll av fastigheten. Detta underhåll följer en av styrelsen fastställd underhållsplan. UTEMILJÖ Varje vår brukar några av styrelsens ledamöter gå igenom utemiljön tillsammans med en trädgårdsmästare för att se över vad som behöver göras. Hör gärna av dig till styrelsen om du har egna förslag. UTEPLATSER Det åligger berörda bostadsrättsinnehavare att sköta sina uteplatser så att de ser snygga ut och så att det inte uppkommer någon olägenhet för grannar och övriga i föreningen. Plank och murar får inte sättas upp utan styrelsens medgivande. Befintliga häckar och plank får inte heller bytas ut eller målas om utan styrelsens medgivande. V VÄRME Om elementen i lägenheten inte är tillräckligt varma kan de behöva luftas. I varje lägenhet ska det finnas en luftningsnyckel. Om elementen fortfarande inte fungerar tillfredsställande, kontaktar du felanmälan. Termostaterna är inställda på 21 grader. Å ÅRSSTÄMMA En gång om året är det årsstämmadär föreningens medlemmar får ta del av vad som skett och vad styrelsen arbetat med under året som gått. Styrelseledamöter väljs och ramar för den nya styrelsen kan bestämmas. Alla medlemmar har rätt att ställa frågor, komma med förslag och motionera i frågor som de vill att stämman ska behandla. Årsstämman i vår förening hålls i allmänhet under december eller januari. ÅTERVINNING På Kaptensgatan 13, Överstegatan 2 och Överstegatan 30 finns återvinningsrum där man kan lämna tidningar, förpackningar av färgat och ofärgat glas samt förpackningar av kartong och well. Förpackningar av metall kan lämnas på Överstegatan 30 och förpackningar av plast (ej frigolit) lämnas på Kaptensgatan 13. Grovavfall kan lämnas i grovsoprummen på Fridtunagatan 21 och Överstegatan 30. På Överstegatan 30 kan man även lämna mindre skrymmande elavfall och batterier. Observera att övrigt elavfall inte får läggas bland grovsoporna. Respektera de anvisningar som finns på skyltar som finns uppsatta i återvinningsrummen. Avfallet ska läggas i behållarna. Kontakta styrelsen om behållarna är fulla eller om du har problem att bli av med skrymmande avfall. I samband med städdagarna varje vår och höst beställer föreningen oftast en container. Utnyttja även olika firmors erbjudande att ta tillbaka uttjänta elapparater och vitvaror i samband med att de levererar nya. Miljöfarligt avfall lämnas på någon av de miljöstationer som Tekniska Verken tillhandahåller eller på Gärstad. Närmaste miljöstation finns på Återvinningscentralen Malmen. 7/8

8 Ö ÖVERNATTNINGSLÄGENHET Föreningen har en övernattningslägenhet som medlemmarna kan hyra när man har många gäster. Kostnaden är för närvarande 150 kr/dygn. Lägenheten ligger på Fridtunagatan i anslutning till Gurkans Livs. Kontakta ordförande Lars-Eric Göransson för bokning och närmare information. Det finns en P-plats för övernattningslägenhet (Gäst-P). Styrelse rbf Linköpingshus nr 34 (2013) Håkan Arbrandt, ordförande Överstegatan 16C, Ingrid Thyberg, vice ordf (utemiljö) Kaptensgatan 15, Jacob Löfvenberg, sekreterare (brandskydd) Överstegatan 18C, Thomas Broberg, ord ledamot Överstegatan 10B, Erik Johansson, ord ledamot Överstegatan 2, Martin Rönn, suppleant (kassör) Kaptensgatan 13, Birgitta Fröjd, suppleant Överstegatan 30, Patrik Risberg, suppleant Överstegatan 18B, Johan Eriksson, Riksbyggens förvaltare (ordinarie) Ann Thosteman, Riksbyggens ekonom (suppleant) REVISORER Grant Thornton Sweden AB Ann-Charlotte Torstensson, ordinarie föreningsrevisor Johan Hurtig, suppleant VALBEREDNING Stefan Dahlskog Överstegatan 12B, Lars-Eric Göransson Överstegatan 2, /8

9 Viktiga telefonnummer Ärende Företag / person Telefon Telefontid Allvarlig störning Polisen Bredband Tele Felanmälan allmän Riksbyggen dygnet runt Felanmälan hiss Nodisk Hiss AB dygnet runt Felanmälan kabel-tv Riksbyggen dygnet runt Felanmälan digital-tv enligt avtal med respektive leverantör Felanmälan bredband Tele Försäljning av lgh EKC Västerås Förvaltning, Riksbyggen Johan Eriksson , nås bäst mellan Nycklar & Garagetagg Riksbyggens servicekontor Portkod Felanmälan P-plats, Riksbyggen Riksbyggens Gillbergagatan servicekontor Skadedjur Nomor AB Styrelse Se ovan Städning, uteskötsel Rickard Törnwall Övernattningslägenhet Lars-Eric Göransson /8

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4

Inledning. Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 1 Inledning Ruddammen och Fastigheten Klarbäret 4 Området är den nordligaste delen av Östermalm. Dess äldsta namn var Stora Kullberget. År 1670 överfördes det från Solna till Stockholms Stad, och det s.k.

Läs mer

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler

BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler BRF Kumlet 18 trivsel- och ordningsregler 1 Innehållsförteckning 1 Permanent boende... 3 2 Andrahandsuthyrning... 3 Rutiner vid andrahandsuthyrning.... 3 3 Anslagstavlor... 4 4 Autogiro... 5 5 Brandskydd...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla

Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla 2014 Här är (nästan) allt du behöver veta som medlem i Brf Gunilla Styrelsen, Brf Gunilla Innehåll OM BRF GUNILLA?... 3 BRA ATT KÄNNA TILL... 3 Felanmälan... 3 Om proppen går... 3 Stadgar... 3 ÅTERVINNINGSCENTRAL...

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Brf Kedjebacken från A till Ö

Brf Kedjebacken från A till Ö Brf Kedjebacken från A till Ö Att bo i Brf Kedjebacken Du har valt att bo med bostadsrätt. Det innebär att du har valt att bo i en lägenhet som ägs av bostadsrättsföreningen Kedjebacken gemensamt. Du har

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer