Polisutbildningen Kurslitteratur Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Polisutbildningen Kurslitteratur 2014. Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället"

Transkript

1 Polisutbildningen Kurslitteratur 2014 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav. Växjö: Växjö University Press. Finns att hämta i Cambro, filsamling för Polisen i samhället. Berggren, N-O. & Munck, J. Polislagen En kommentar. Stockholm: Norstedts juridik AB, senaste upplagan Bernitz, U. m.fl., Finna rätt, juristens källmaterial och arbetsmetoder. Stockholm: Norstedts juridik AB, senaste upplagan Fischer, David I. Mänskliga rättigheter, en introduktion. Stockholm: Norstedts juridik AB, Senaste upplagan Leth, G & Thurén, T. (2000). Källkritik för Internet. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar: ritik_internet.pdf Rikspolisstyrelsen. Polisens planeringsförutsättningar Nätversion: gar/01%20polisen%20nationellt/pol_planeringsforutsattningar/polisens_ planeringsforuts_2013_2014.pdf Strömquist, S, Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups Utbildning AB. Senaste upplagan Pusztai, I, Mod att tala 160 övningar i retorik. Malmö, Gleerups Utbildning AB. 2012

2 Moment Kriminologi Andersson, T, (2012). Kap: Kriminologi och polisens roll i det brottsförebyggande arbetet. Eklund, Landström (red). Polisens verksamhet och arbete. Liber AB, Malmö. Brottsförebyggande Rådet, (2012). Brottsutvecklingen i Sverige Brå-rapport 2012:13. Fritzes, Stockholm. (kan laddas ner från BRÅ:s hemsida: _13_Brottsutvecklingen_i_Sverige_2008_2011.pdf Clarke, R, (1997). Situationell brottsprevention. BRÅ-PM. (stencil som delas ut) Dahl, G, m.fl., (2003) Problemorienterat polisarbete. Polismyndigheten Värmland. (finns som fil i Kriminologimappen i Cambro). Läs hela Lander, I, Pettersson, T och Tiby, E (2003). Femininiteter, maskuliniteter och kriminalitet. Genusperspektiv inom svensk kriminologi. Studentlitteratur. Sid (stencil som delas ut) Lindahl, E, Lindström, P & Svensson, D, (2004). Effektiva polisiära åtgärder mot brott. Brottsförebyggande rådet, rapport 2004:2. Fritzes, Stockholm. (kan laddas ner från BRÅ:s hemsida: /2004_effektiva_polisiara_atgarder_mot_brott.pdf. Läs hela Lindgren, M., Pettersson, K-Å. & Hägglund, B. (2001). Brottsoffer. Från teori till praktik. Stockholm, Jure. (köps/lånas). Sid 27-82, Martens, P. (2005). Brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet. BRÅ-rapport 2005:17. ttslighetbland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf Sarnecki, J, (2009). Introduktion till kriminologi. Stockholm. Studentlitteratur. Sid 17-48, 67-88, , Sarnecki, J. (2006). Är rättvisan rättvis? Tio perspektiv på diskriminering av etniska och religiösa minoriteter inom rättssystemet. (SOU 2006:30). Läs hela Plant. J. B., Scott. M. S. (2009).Effective Policing and Crime Prevention (2009). EffectivePolicing.pdf

3 Moment Juridik I Bernitz, U, m fl, Finna rätt, 12:e upplagan, Norstedts Juridik AB, Dahlström, M, m fl, Civilrätt för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet, 2:a upplagan Bruuns bokförlag, Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken, En kommentar, del I, Norstedts Juridik AB, 2013, Studentutgåva 7. Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken, En kommentar, del II, Norstedts Juridik AB, 2013, Studentutgåva 7. Leijonhufvud, M & Wennberg, S, Straffansvar, 8 upplagan, Norstedts Juridik AB, Mellqvist, M & Wirdemark, K, Processrätt grunderna för domstolsprocessen, 2 upplagan, Iustus Förlag AB, Strömberg, H, Handlingsoffentlighet och sekretess, 11 upplagan, Studentlitteratur Warnling-Nerep, W, En introduktion till förvaltningsrätten, 10 upplagan, Norstedts Juridik AB Sveriges Rikes Lag 2014, Norstedts juridik AB 2013 (den blåa lagboken), Svensk Lag 2014, Iustus 2013 (den gröna lagboken) Sveriges lag 2014, Studentlitteratur 2013 (den svarta lagboken) Agell, A & Malmström, Å, Civilrätt, 23 upplagan, Liber AB, Bohlin, A & Warnling-Nerep, W, Förvaltningsrättens grunder, 2 upplagan, Norstedts Juridik AB, Wennergren, B, Offentlig förvaltning i arbete, 3 upplagan, Norstedts Juridik AB, Moment Förundersökning och tvångsmedel Berggren, N-O, Munck J, Polislagen en kommentar, Norstedts Juridik AB Bring, T, Diesen, C, Förundersökning, Norstedts Juridik AB Fitger, P, Särtryck ur rättegångsbalken, kap 19-29, 36, Norstedts Juridik AB Holmqvist, L, m fl, Brottsbalken, En kommentar, del I, Norstedts Juridik AB

4 Moment Mental och fysisk förberedelse för polisyrket Anderson, G.S., Litzenberger, R., & Plecas, D. (2002). Physical evidence of police officer stress. Policing: An International journal of police strategies & management, vol. 25, No.2, Hittar ni på denna länk: l_evidence.pdf Pensgård, A-M., & Hollingen, E. (1997). Idrottens mentala träningslära. Stockholm: FotbollFörlaget Pensgård, A-M., & Hollingen, E. (2006). Idrettens mentale träningslaere. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Polishögskolan (2005). Nationell bastaktik - utbildningsmaterial. Sörentorp: Solna. Kurslitteratur som gäller termin 1 termin 4 Moment Konflikthantering, kommunikation och självskydd Norée, A. (2008). Polisers rätt till våld. Stockholm: Norstedt Juridik. Thiblin, I. (2011). Dödsfall vid polisingripande- Riskfall och rekommendationer. Polishögskolan, Sörentorp: EO Grafiska. Polishögskolan (2007). Användarmaterial Nationell bastaktik. Sörentorp: Solna Polishögskolan. (2006). Konflikthantering/Självskydd. Huskvarna: NRS Tryckeri. Polishögskolan (2005). Utbildningsmaterial Mobilt insatskoncept. Sörentorp: Solna Polishögskolan (2006). Användarmaterial för användare av pepparspray (oc). Huskvarna: NRS Tryckeri. Anderson, G., Litzenberger, G., & Plecas, R. D. (2002). Psysical evidence of police officer stress. International journal of police strategies & management, 25(2), Berggren, N., & Munck, J. (2008). Polislagen En kommentar. Solna: Nordstedts Juridik AB. Christiansson, S., & Granberg, A. (Red.). (2008). Polispsykologi. Stockholm: Natur och kultur. Nieuwenhuys, A., Caljouw, S.R., Leijsen, M.R., Schmeits, B.A., Oudejans, R.R., (2009). Quantifying police officers' arrest and self-defense skills:

5 Does performance decrease under pressure? Egonomics, 52, (12), Nilsson, B & Waldemarsson, A-K (1997). Kommunikation samspel mellanmänniskor. Lund: Studentlitteratur. Goleman, D, (2000). Känslans intelligens: om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle. Wahlström & Widstrand. Reicher, et al. (2007) Knowledge-Based Public Order Policing; Principles and Practice Policing, 1, 4, 2007, p Oxford University Press (svensk översättning) Moment Kriminalteknik Olsson, J, Kupper, T, Grundläggande kriminalteknik, Jure Förlag Fälthandbok för kriminaltekniska platsundersökningar, Statens kriminaltekniska laboratorium SKL Moment Vapen och taktik Westerlund, G, Polisens Vapenanvändning, Bruuns Bokförlag Noreé, A, Polisens rätt att skjuta. Norstedts 2000 Berggren, N-O och Munck, J, Polislagen. En kommentar. Norstedts. (senaste uppl.). Holmqvist, L, m. fl., Brottsbalken, En kommentar, del I. Stockholm: Norstedts förlag. Holmqvist, L, m. fl., Brottsbalken, En kommentar, del II. Stockholm: Norstedts förlag.

Polisutbildningen Kurslitteratur hösttermin 2015. Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället

Polisutbildningen Kurslitteratur hösttermin 2015. Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Polisutbildningen Kurslitteratur hösttermin 2015 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav.

Läs mer

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2016. Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2016. Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2016 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav.

Läs mer

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2018

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2018 Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2018 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav.

Läs mer

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2017 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav.

Läs mer

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället

Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin Termin 1. Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Polisutbildningen Kurslitteratur vårtermin 2017 Termin 1 Moment Polisens roll och uppdrag i samhället Agevall, L. & Jenner, H. (2006). Bilder av polisarbete, samhällsuppdrag, dilemman och kunskapskrav.

Läs mer

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet

Studieguide HT Uppdaterad Polisen i samhället. polisens uppdrag och roll. Polisutbildningen Umeå universitet Studieguide HT 2013 Uppdaterad 2013-08-20 Polisen i samhället polisens uppdrag och roll Polisutbildningen Umeå universitet STUDIEGUIDE Samordningsansvarig lärare: Elisabeth Åström e-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 738/2004-51. Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 738/2004-51. Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 738/2004-51 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete I Police work I Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP020 060612 060821 Undervisningsspråk Svenska Ämne Beteendevetenskap, juridik,

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 1088/2006-510. Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 1088/2006-510. Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 1088/2006-510 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete I Police work I Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP020 070111 070115 Undervisningsspråk Svenska Ämne Beteendevetenskap,

Läs mer

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work. Dnr: 795/2005-510.

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work. Dnr: 795/2005-510. Dnr: 795/2005-510 Polisutbildningen KURSPLAN Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP091 2005-10-17 2005-10-17

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 739/ Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 739/ Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 739/2004-51 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete II Police work II Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP030 2005-10-17 2005-08-22 Undervisningsspråk Ämne Svenska Beteendevetenskap,

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Styrelsen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Styrelsen Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: Kurskod Beslutsdatum Beslutande organ Gäller från Undervisningsspråk Ämne Högskolepoäng/ ECTS-poäng Nivå Fördjupning Inplacering i utbildningssystemet KURSPLAN PXP020 Polisiärt arbete

Läs mer

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå

Kursplan. Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits. Mål. Kursens huvudsakliga innehåll 1(5) Mål för utbildning på grundnivå 1(5) Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsvetenskap A, 30 högskolepoäng Law, Basic Course, 30 Credits Kurskod: RV4000

Läs mer

Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart

Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart INFORMATIONSHÄFTE, HT 2014 Kriminologi 1 (30 hp) distans, halvfart Undervisningen bedrivs via Internet på en så kallad lärandeplattform Mondo. Här ett exempel på hur det kan se ut Kurslärare: Anders Nilsson

Läs mer

Det här är Polishögskolan

Det här är Polishögskolan www.polishogskolan.se Det här är Polishögskolan 1 Polishögskolans uppdrag är att utbilda svensk polis i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten och rättssäkerheten i samhället. Genom utbildning

Läs mer

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp

Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp Social Work Ba (A), Law and social work (1), 12 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression

Läs mer

Kursplan. Polisutbildningen. Kurskod PXP010 Dnr 747/ Beslutsdatum Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete.

Kursplan. Polisutbildningen. Kurskod PXP010 Dnr 747/ Beslutsdatum Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Polisutbildningen Kursplan Kurskod PXP010 Dnr 747/2004-51 Beslutsdatum 2004-09-16 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social

Läs mer

Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp

Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp Criminology BA (A), Criminology A II, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits. Dessutom skall följande antagningskrav vara uppfyllda:

0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits. Dessutom skall följande antagningskrav vara uppfyllda: Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå

Läs mer

Kursplan. Polisutbildningen. Kurskod PXP040 Dnr 740/2004-51 Beslutsdatum 2004-09-16. Polisiärt arbete III. Kursens benämning.

Kursplan. Polisutbildningen. Kurskod PXP040 Dnr 740/2004-51 Beslutsdatum 2004-09-16. Polisiärt arbete III. Kursens benämning. Polisutbildningen Kursplan Kurskod PXP040 Dnr 740/2004-51 Beslutsdatum 2004-09-16 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Polisiärt arbete III Police work III Svenska Beteendevetenskap,

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 141/ Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 141/ Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 141/2008-514 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete II Police work II Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP030 20080114 20080114 Undervisningsspråk Svenska Ämne Beteendevetenskap,

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 804/ Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete II. Police work II. Dnr: 804/ Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 804/2007-514 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete II Police work II Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP030 20070917 20070820 Undervisningsspråk Svenska Ämne Beteendevetenskap,

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 738/ Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete I. Police work I. Dnr: 738/ Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 738/2004-51 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete I Police work I Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP020 2005-12-08 2005-08-22 Undervisningsspråk Ämne Svenska Beteendevetenskap,

Läs mer

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Criminology BA (A), Criminology A I, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 522 Dnr 2002:97 Beslutsdatum 2002-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Juridik, statistik och utredningsmetodik, 20

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Kriminella gäng i Göteborg

Kriminella gäng i Göteborg Kriminella gäng i Göteborg Sommaren 2001 drabbade medlemmar i Original Gangsters samman med ett annat gäng på Nästets badplats utanför Göteborg. Ett stort antal vanliga badande utsattes för fara i samband

Läs mer

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work Dnr:14/2008-514 Polisutbildningen KURSPLAN Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP010 20080109 20080114 Undervisningsspråk

Läs mer

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet

Kursplan. Kursen ges som fristående kurs. För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet Kursplan Samhällsvetenskapliga institutionen Kurskod SOA 509 Dnr 2:17D Beslutsdatum 2-11-11 Engelsk benämning Ämne Kriminologi Criminology Sociologi Poängtal 10 Nivå 1-10 Kursplanen gäller från 3-01-01

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Samhällsvetenskap och juridik I Social Science and Legal Studies I 60.0 Högskolepoäng 60.0 ECTS credits Kurskod: SUF120 Gäller från: HT 2007 Fastställd: 2007-05-30 Institution

Läs mer

0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits. Dessutom skall följande antagningskrav vara uppfyllda:

0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits. Dessutom skall följande antagningskrav vara uppfyllda: Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX12U Grunder för polisiärt arbete, 20 basårspoäng Police work, 20 foundation year credits Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå

Läs mer

Grunder för polisiärt arbete A

Grunder för polisiärt arbete A Enheten för polisutbildning Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 (vx) www.polis.umu.se Dnr 12/86 2012-03-19 Sid 1 (7) Grunder för polisiärt arbete A Kurskod: UPUX11 Ansvarig institution:

Läs mer

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Kriminologi A I, 15 hp Criminology BA (A), Criminology A I, 15 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(3) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHV 2000:51 Beslutsdatum 2000-04-13. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(3) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHV 0:51 Beslutsdatum 0-04-13 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising and Business Development

Läs mer

Kurslitteraturlista Miljövetenskap våren 2017

Kurslitteraturlista Miljövetenskap våren 2017 Kurslitteraturlista Miljövetenskap våren 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER INOM MILJÖVETENSKAP PERIOD 3 (JANUARI MARS)... 2 ORIENTERINGSKURS... 2 ES1102/SMG110 Miljövetenskap, allmän inriktning. Distanskurs...

Läs mer

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt. arbete. Social science in the field of police work

KURSPLAN. Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt. arbete. Social science in the field of police work Polisutbildningen Dnr: 655/2009-514 KURSPLAN Samhällsvetenskap med inriktning mot polisiärt arbete. Social science in the field of police work Kurskod PXP010 Beslutsdatum 2009-09-21 Beslutande organ Styrelsen

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Polisiär grundutbildning. En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet

Polisiär grundutbildning. En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet Polisiär grundutbildning En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet 3 Förord Polisprogrammet bedrivs idag vid Polishögskolan i Solna,

Läs mer

Kurslitteraturlista Miljövetenskap Våren 2015

Kurslitteraturlista Miljövetenskap Våren 2015 Kurslitteraturlista Miljövetenskap Våren 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER INOM MILJÖVETENSKAP PERIOD 3... 1 ORIENTERINGSKURS... 2 ES1102/SMG110 Miljövetenskap, allmän inriktning. Distanskurs... 2 FÖRDJUPNINGSKURSER...

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Socialt arbete I Course in Social Work I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: SU1001 Gäller från: VT 2009 Fastställd: 2007-05-20 Ändrad: 2008-12-03 Institution Institutionen

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN. Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs. Labour law, Intermediate Course. Ekonomihögskolans styrelse Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/13/514 KURSPLAN Arbetsrättsrättslig fortsättningskurs Labour law, Intermediate Course Kurskod RV3022 Beslutsdatum 2008-01-16 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller

Läs mer

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kriminologi (Distans) I Criminology (Internet) I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AKG110 Gäller från: HT 2012 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2012-06-15 Institution

Läs mer

Kursplan. Rättsstaten, 45 högskolepoäng Rule of Law, 45 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Rättsstaten, 45 högskolepoäng Rule of Law, 45 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättsstaten, 45 högskolepoäng Rule

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/237/514 KURSPLAN. Driva och Förvalta en etablerad verksamhet. Enterprising and Managing an Existing Business Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/237/514 KURSPLAN Driva och Förvalta en etablerad verksamhet Enterprising and Managing an Existing Business Kurskod EB3031 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ Ekonomihögskolans

Läs mer

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten

Polis i Norrbotten. Polismyndigheten i Norrbotten Polis i Norrbotten Polismyndigheten i Norrbotten Polisens uppdrag Polisens uppdrag är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Det innebär bland annat att polisen ska förebygga brott, övervaka den

Läs mer

I hela kursen ingår integrerat i undervisningen nationell bastaktik (I och II), etik samt muntlig och skriftlig kommunikation.

I hela kursen ingår integrerat i undervisningen nationell bastaktik (I och II), etik samt muntlig och skriftlig kommunikation. Enheten för polisutbildning Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 (vx) www.polis.umu.se Dnr 11/91 2011-10-01 Sid 1 (8) Polisiärt arbete A Kurskod: UPUX02 Ansvarig institution: Enheten för

Läs mer

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp

Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik AV, Skoljuridik och myndighetsutövning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp Educational Sciences, MA, School Law and the Exercise of Public Authority, 10 Credits

Läs mer

Läromedelsförteckning

Läromedelsförteckning 1(2) Läromedelsförteckning Dnr EHVd:1999:35 Beslutsdatum 1999-06-11 Malmström, Åke Civilrätt, Gleerups, senaste 360 Westin, Jakob Hemström, C Sigeman Introduktion till EG:s konkurrensregler, Justus Förlag,

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser.

Kursplan 1(5) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD322 Dnr EHVd 2004:8 Beslutsdatum Etablering av affärsprocesser. 1(5) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD322 Dnr EHVd 4:8 Beslutsdatum 4-01-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Etablering av affärsprocesser The Establishing of Business Processes Tematiska studier

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning.

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan JUC300 EKR371. Kurskod. Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20. Handelsrätt II. Kursens benämning. 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod JUC300 EKR371 Dnr EHVd 1999:18 Beslutsdatum 1999-05-20 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Handelsrätt II Commercial Law II Juridik Poängtal 10 Nivå 41-50 Kursplanen

Läs mer

Snatterier. Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 293

Snatterier. Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 293 Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 293 Snatterier (Hur polisen effektivt kan utreda snatteribrott) Tag det rätta, tag Cloetta! Jon Cederqvist

Läs mer

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2018 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi I, 30 högskolepoäng I,

Läs mer

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursplan. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kunskapsbaserad brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete, 30 högskolepoäng Knowledge Based Crime Prevention and Safety Promotion

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete III. Police work III. Dnr: 740/ Polisutbildningen Polisutbildningen

KURSPLAN. Polisiärt arbete III. Police work III. Dnr: 740/ Polisutbildningen Polisutbildningen Dnr: 740/2004-51 Polisutbildningen Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete III Police work III Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP040 2005-10-17 2005-08-22 Undervisningsspråk Ämne Svenska Beteendevetenskap,

Läs mer

Kursplan. Rättens grunder, 30 högskolepoäng Basics of Law, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Rättens grunder, 30 högskolepoäng Basics of Law, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(6) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättens grunder, 30 högskolepoäng Basics of Law, 30 Credits Kurskod: JU100G Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap

Läs mer

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Kursplan 1(7) Ekonomihögskolan. Kurskod EBD310 Dnr EHVd 2006:23 Beslutsdatum 2006-06-30. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya 1(7) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod EBD310 Dnr EHVd 6:23 Beslutsdatum 6-06-30 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Enterprising

Läs mer

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation?

Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Stukturerade hot- och riskbedömningar. Går det att förebygga brott i nära relation? Inbjudan till en utbildningsdag för personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, ideella organisationer m.fl.

Läs mer

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng

Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Polishögskolan UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng 2002-08-26 POLISHÖGSKOLAN UTBILDNINGSPLAN 2 (6) UTBILDNINGSPLAN Polisprogrammet 80 poäng Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen (1999:740) beslutar

Läs mer

De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Skolskjutningen i Jokela, Finland

De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Skolskjutningen i Jokela, Finland Bild 1 Pågående dödligt våld Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Bild 2 De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security. Bild

Läs mer

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS

Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS Juridik i social arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grundnivå SKGCXX Kursens hp 30 Nivåklassificering

Läs mer

Pågående dödligt våld. Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4

Pågående dödligt våld. Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4 Pågående dödligt våld Information för personal i offentlig miljö Den akuta fasen Kompetenscentrum 4 De filmer som förekommer i materialet används med tillstånd av U.S. Department of Homeland Security.

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL511 Dnr 2001-11D Beslutsdatum 2001-08-23. Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL511 Dnr 2001-11D Beslutsdatum 2001-08-23. Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL511 Dnr 1-11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Ledarskap och Organisation, grundkurs, 1-20 poäng Leadership and Organization,

Läs mer

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm

BROTT I NÄRA RELATIONER. Illustration: Anders Worm BROTT I NÄRA RELATIONER Illustration: Anders Worm Illustration: Anders Worm Inledning I Sverige lever vi utifrån FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. De slår fast att alla människor är födda

Läs mer

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 109 Stöld ur bil En brottspreventiv studie över bilinbrottsproblematiken i ett av Göteborgs parkeringshus

Läs mer

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp

Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp 1 (6) Kursplan för: Kriminologi GR (A), Tillämpad kriminologi I, 15 hp Criminology BA (A), Applied Criminology I, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Våld och hot i yrkeslivet

Våld och hot i yrkeslivet Våld och hot i yrkeslivet Inbjudan till en utbildningsdag för säkerhetsansvariga, beslutsfattare och medarbetare inom såväl privat som offentlig verksamhet Stockholm den 24 oktober 2012 En utbildningsdag

Läs mer

Kursplan. Juridik i socialt arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp

Kursplan. Juridik i socialt arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3. Utbildningsnivå. Ladokkod, ämnesområde, hp Kursplan Juridik i socialt arbete, 30 hp Law and Legal Science in Social Work, 30 ECTS SOC3 Program Program hp Utbildningsnivå Ladokkod, ämnesområde, hp Socionomprogram 210 hp Grund SKGCXX Kursens hp Nivåklassificering

Läs mer

Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun

Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun EXAMENSARBETE Våren 2008 Lärarutbildningen Känsla av sammanhang, betyg och skoltillhörighet En kvantitativ enkätundersökning bland elever i skolår nio på tre skolor i Ystads kommun Författare Ulrika Farkas

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Kursplan för kurs på grundnivå

Kursplan för kurs på grundnivå Kursplan för kurs på grundnivå Kriminologi (Distans) I Criminology (Internet) I 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: AKG110 Gäller från: HT 2014 Fastställd: 2007-06-13 Ändrad: 2014-04-02 Institution

Läs mer

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006

Kommittédirektiv. En polisutbildning för framtiden. Dir. 2006:139. Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Kommittédirektiv En polisutbildning för framtiden Dir. 2006:139 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2006 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till hur den nuvarande

Läs mer

Kursplan. Kriminologi II, 30 högskolepoäng Criminology II, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi II, 30 högskolepoäng Criminology II, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi II, 30 högskolepoäng

Läs mer

0PX30U Polisiärt arbete II, 20 basårspoäng Police work II, 20 foundation year credits

0PX30U Polisiärt arbete II, 20 basårspoäng Police work II, 20 foundation year credits Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX30U Polisiärt arbete II, 20 basårspoäng Police work II, 20 foundation year credits Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå Fördjupning

Läs mer

Genomsökande av fordon enligt polislagen 20 a

Genomsökande av fordon enligt polislagen 20 a Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Höstterminen, 2007 Rapport nr. 450 Genomsökande av fordon enligt polislagen 20 a En paragraf som öppnar möjligheter för poliser Tomas

Läs mer

KURSPLAN. Polisiärt arbete III. Police work III. Dnr: 1090/ Polisutbildningen. Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP

KURSPLAN. Polisiärt arbete III. Police work III. Dnr: 1090/ Polisutbildningen. Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP Dnr: 1090/2006-510 Polisutbildningen KURSPLAN Polisiärt arbete III Police work III Kurskod Beslutsdatum Gäller från PXP040 070111 070115 Undervisningsspråk Ämne Svenska Beteendevetenskap, juridik, kriminologi,

Läs mer

0PX41U Polisiärt arbete III, 12 veckor Police work III, 12 weeks

0PX41U Polisiärt arbete III, 12 veckor Police work III, 12 weeks Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX41U Polisiärt arbete III, 12 veckor Police work III, 12 weeks Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå Fördjupning GXX Fastställande

Läs mer

Polisens brottsförebyggande arbete

Polisens brottsförebyggande arbete RiR 2010:23 Polisens brottsförebyggande arbete har ambitionerna uppnåtts? ISBN 978 91 7086 233 5 RiR 2010:23 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen Justitiedepartementet Datum: 2010-11-03

Läs mer

En skyttegravsutbildning för glesbygdspoliser

En skyttegravsutbildning för glesbygdspoliser Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårterminen, 2007 Rapport nr. 405 En skyttegravsutbildning för glesbygdspoliser Nationell bastaktik Abstract Syfte med vårt arbete

Läs mer

Stockholm Rikspolisstyrelsen Brottsförebyggande rådet

Stockholm Rikspolisstyrelsen Brottsförebyggande rådet Dnr: U07:2011 Riksrevisionen Kopia till: att.: Helena Norman Justitiedepartementet Nybrogatan 55 att.: Polisenheten 114 90 Stockholm Rikspolisstyrelsen Brottsförebyggande rådet Granskning av Riksrevisionsverkets

Läs mer

Värderingsförmåga och förhållningssätt: Studenten har förmåga att reflektera över valet av juridiska lösningar på rättsliga problem

Värderingsförmåga och förhållningssätt: Studenten har förmåga att reflektera över valet av juridiska lösningar på rättsliga problem 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Höstterminen 2016 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Rättens grunder, 30 högskolepoäng

Läs mer

Polisens åtgärder mot klotter

Polisens åtgärder mot klotter Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapportnummer: 292 Polisens åtgärder mot klotter Daniel Lundgren Borgar Ingolfsson Abstract Klotter kan ofta vara

Läs mer

Kontakten mellan polis och ungdomar

Kontakten mellan polis och ungdomar Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2004 Moment 4 Fördjupningsarbete Rapport nr. 46 Kontakten mellan polis och ungdomar Niklas Adolfsson Petter Nyrén Sammanfattning Ungdomar är svåra att

Läs mer

Problemorienterat polisarbete

Problemorienterat polisarbete Polisutbildningen vid Umeå Universitet Moment 4:3 Fördjupningsarbete Höstterminen Rapport nr 472 Problemorienterat polisarbete teori och praktik Karin Nygren SAMMANFATTNING Probelmorienterat polisarbete

Läs mer

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi I, 30 högskolepoäng Criminology I, 30 Credits Kurskod: KR700G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Huvudområde:

Läs mer

Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?

Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse? Nationellt identifierade behov Utmaningar Hur kan arbetet kring hälsa och lärande systematiseras för ökad måluppfyllelse?

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet.

KURSPLAN. tillämpa och reflektera utifrån hälsopedagogik, analysera och reflektera kring det professionella samtalet. Sida 1(6) KURSPLAN VÅ3052 Folkhälsa och folkhälsoarbete, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Public Health and Public Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Delkurs 1: Distriktssköterskans

Läs mer

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi

Datum 2015-06-04. Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs Krigsvetenskap, Översiktskurs militärstrategi Engelsk benämning: Basic Course War Studies, Military Strategy Kurskod: 1OP404 Gäller från: HT 2015 Fastställd:

Läs mer

Stefan Holgersson Curriculum Vitae

Stefan Holgersson Curriculum Vitae Stefan Holgersson Curriculum Vitae Profil Jag har en lång och bred utbildning och erfarenhet av olika former av utvecklingsarbete samt har även innehaft chefsbefattningar där jag har lett olika former

Läs mer

Polisens internationella utvecklingssamarbete

Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens internationella utvecklingssamarbete Polisens arbete är gränsöverskridande till sin natur. Att arbeta

Läs mer

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se

Kriminalteknisk strategi med handlingsplan. www.polisen.se Kriminalteknisk strategi med handlingsplan www.polisen.se Utgivare Rikspolisstyrelsen Box 12256 102 26 Stockholm ISBN: 978-91-89475-73-1 Diarienr.: POA-470-7282/08 Upplaga: 1 000 ex juni 2007 1 000 ex

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/236/514 KURSPLAN. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2008/236/514 KURSPLAN. Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya Ekonomihögskolan Dnr: EHV 8/236/514 KURSPLAN Företagandets ekonomi att skapa, driva och förnya The administration of business to create, manage and renew Kurskod EB1 Beslutsdatum 8-08-19 Beslutande organ

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utbildning av parkeringsvakter, m.m.; beslutade den 19

Läs mer

0PX40U Polisiärt arbete III, 20 basårspoäng Police work III, 20 foundation year credits

0PX40U Polisiärt arbete III, 20 basårspoäng Police work III, 20 foundation year credits Kursplan Styrelsen för Polisutbildningen Polisutbildningen 0PX40U Polisiärt arbete III, 20 basårspoäng Police work III, 20 foundation year credits Ämnesgrupp Samhällskunskap Nivå Förberedande nivå Fördjupning

Läs mer

Studiehandledning. Välkomna till årets andra valbara kurs på Masterprogrammets andra år. Vi fördjupar oss i prevention. Kursplanen stipulerar:

Studiehandledning. Välkomna till årets andra valbara kurs på Masterprogrammets andra år. Vi fördjupar oss i prevention. Kursplanen stipulerar: 1 MASTER i samhälls- och välfärdsstudier Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier- ISV Studiehandledning Kursens namn: Prevention och socialt arbete aktuella perskeptiv, 7,5 hp Kurskod: 767A13 Ht

Läs mer

C-UPPSATS. Sekretesslagens försvårande av myndighetsutövning gällande unga lagöverträdare. Canan Useinovska. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Sekretesslagens försvårande av myndighetsutövning gällande unga lagöverträdare. Canan Useinovska. Luleå tekniska universitet 2008:303 Sekretesslagens försvårande av myndighetsutövning gällande unga lagöverträdare Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Kursplan. Kriminologi A, 30 högskolepoäng Criminology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå.

Kursplan. Kriminologi A, 30 högskolepoäng Criminology, Basic Course, 30 Credits. Mål 1(6) Mål för utbildning på grundnivå. 1(6) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2015 Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Kriminologi A, 30 högskolepoäng Criminology,

Läs mer

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

KURSPLAN. Delkurs 1. Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 7,5 högskolepoäng Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Sida1(5) KURSPLAN VÅ3050 Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom, 15 högskolepoäng, avancerad nivå, Child Health Care, 15 Higher Education Credits *, Advanced Level Mål Kursens övergripande mål är att den

Läs mer

Polisutbildningen i Umeå

Polisutbildningen i Umeå Enheten för polisutbildning Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 (vx) E-post: elisabeth.astrom@polis.umu.se www.polis.umu.se 2009-01-10 Sid 1 (5) Polisutbildningen i Umeå Omfattning: 120

Läs mer